ÅRSMØTE. Tirsdag 29. januar Sak 2/13 Årsmelding for Sak 3/13 Regnskap for Sak 4/13 Budsjett for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Tirsdag 29. januar 2013. Sak 2/13 Årsmelding for 2012. Sak 3/13 Regnskap for 2012. Sak 4/13 Budsjett for 2013"

Transkript

1 Årsmøte 29. januar 2013

2 ÅRSMØTE Tirsdag 29. januar 2013 Sak 1/13 Konstituering Sak 2/13 Årsmelding for 2012 Sak 3/13 Regnskap for 2012 Sak 4/13 Budsjett for 2013 Sak 5/13 Virkegrenenes årsmeldinger og regnskap Sak 6/13 Arbeidsmål for 2013

3 Årsmelding 2012 for Skien baptistmenighet Menighetens ledelse, stab og ansatte Valgte medlemmer i utvalgene: Familieutvalget: Margareth Eikstad, leder (vår+høst) Anne Lene Romsdalen, leder (vår ) Birgit Andersen (vår+høst) Live Liljenberg Tjenesteutvalget: Roy Arild Jensen (leder) Tove Baklie Jensen (vår og høst) Ragnhild N. Grønseth (vår og høst) Strategiutvalget: Harald Dønnestad (menighetsleder vår og høst) Arne Holte (vår) Hilde E. Holm (vår og høst) Kjetil Fjelldalen (høst) Driftsutvalget: Reidun Johannessen (leder vår og høst) Jarle Stensbøl (vår og høst) Per Christian Holm (vår) Tormod Bergsland (høst) Ansatte: Kontorleder: Våren 2012 hadde menigheten 1 ansatt i 100% stilling, og det er pastor Sveinung Vaagen. Pastoren deltar i strategi og familieutvalgets møter. Høsten 2012 og I juni utvidet vi staben med Gabriel Stephens i 10% (ungdomsarbeider) og fra høsten utvidet vi ytterligere med Birgit Andersen i 20% (barne og familiearbeider). Pastoren vår var sykemeldt fra midten av mai og frem til nyttår. Hans Otto Dønnestad (vår) Generelt tilbakeblikk Menigheten er det fineste som fins, og de menneskene som ikke er med er de viktigste som fins. Dette er vårt nye motto som vi ønsker å strekke oss mot. Mye av året gikk med til å definere visjonen for menigheten, verdiene og mottoet, noe vi ønsker å bygge menigheten rundt de nærmeste årene. Det har vært en lang og god prosess det siste året, der vi som menighet ved flere anledninger også har jobbet og bedt oss frem til en visjon: Å være en menighet hvor hver enkelt lever i et nært fellesskap med Jesus og hverandre og gir troen videre!

4 I relasjonen til hverandre og de vi måtte komme i kontakt med ønsker vi at verdiene våre skal gjenspeile visjonen og mottoet gjennom godhet, raushet og vennskap. Opplevelsen av å være elsket og tilgitt skal prege vår relasjon til Gud. Og gjennom alt vi opplever her på jorden ønsker vi å gi Gud ære: Menigheten skal være et fellesskap preget av godhet, raushet og vennskap Menigheten skal være et fellesskap der mennesker opplever seg elsket og tilgitt av Gud Menigheten skal være et fellesskap hvor vi gjennom alt gir Gud ære Nå gjenstår arbeidet med å jobbe frem tiltak og kjennetegn på alt dette og strekke oss mot det i valgene og livene våre. Året kunne ikke fått en finere start da MiMi ankom Norge 16.januar. Etter mye hardt arbeid og mye bønn kunne hun etter 4 år gjenforenes med sine foreldre igjen. Menigheten er en dynamisk og levende organisasjon som er i kontinuerlig utvikling. I år har vi ansatt 2 nye medarbeidere. Birgit Andersen vil i hovedsak jobbe med barn og familie. Det er en utfordring å formidle en trygg og sunn tro videre i hjem og menighet. Vi håper også at Levende tro konseptet vil være et godt hjelpemiddel i dette arbeidet. I juni ansatte menigheten for første gang en person som ikke er norsk. Elin (fra Kristiansand) og Gabriel Stephens (fra Nigeria) kom til vår kirke for godt over ett år siden, og ønsket veldig gjerne å være med som frivillige i menigheten. De startet ganske snart i ungdomsarbeidet, og i juni ble Gabriel ansatt i 10%. Denne stillingen ble senere økt til 20%. Vi er utrolig privilegerte og takknemlige for at Birgit og Gabriel er villige til å bruke sine evner, gaver og ressurser i vår menighet, og ber om at Gud vil utruste dem og gi dem mange gleder og velsignelser i tjenesten. Ellers har perioden fra midten av mai og frem til nyttår vært preget av at vår pastor har vært sykemeldt. Den tøffeste påkjenningen har selvsagt Sveinung selv og hans nærmeste, og våre tanker og bønner går til dem i denne situasjonen. Takk til alle som har stilt opp litt ekstra i menigheten denne perioden. Sammen har vi klart dette løftet i en utfordrende tid. I tillegg døde vår kontorleder i høst. Takk også til dere som har tatt ansvar på kontoret og arkivet. Noen hendelser: Jan og Kari Sæthre med medhjelpere arrangerte nok en gang Alphakvelder på vårhalvåret. Og rapportene er nok en gang at dette er et kurs som treffer målgruppen svært godt! Til høstkurset meldte det seg for få til å starte opp. 26.februar arrangerte et knippe fra ledelsen i menigheten medarbeiderfest for alle. Alle som er innom kirken vår inviteres. Samtidig er det en takk til alle som har en eller annen oppgave i menigheten. En kveld der vi feiret oss selv med god mat, underholdning og alvor. Det var

5 lenge siden sist gang vi hadde medarbeiderfest, men vi ønsker nå å innføre det som en årlig begivenhet. «Termos», en temakveld for damer i alle aldre, ble arrangert fredag 18. mars Ingemar Fhager var på besøk april Arne og Else Holte deltok på Mission Council i Spania i mai. Der presenterte de samtidig menigheten vår som vertskap for neste års Council mai I år var det 9 konfirmanter i menigheten. Noen seniorkvinner deltok på kvinnestevne på Stabekk 8. 9.juni Mange i menigheten deltok som frivillige under årets BLINK (DNBs sommerfest) i Stavern. Samme helgen var det mange av våre medlemmer som hadde medansvaret for en Nordisk kvinnekonferanse i Langesund Lederen for baptistenes menighetsplanting i Europa, Daniel Trusiewics besøkte oss på en sommersøndag 29. juli. Endelig kunne vi arrangere menighetshelg igjen. Vi fikk leie pinsevennenes nye leirsted i Fyresdal 30/8 2/9. Alle de om lag 110 deltagerne bidro med litt hver, og slik ble det en flott opplevelse i fantastiske omgivelser. Temaet på lørdag var Levende tro. Raufossbesøk sept måtte dessverre avlyses. I november deltok en delegasjon fra oss på regional ledersamling i Porsgrunn. 5 personer deltok på det årlige Global leadership Summit i Oslo november. Årets adventskveld ble igjen en suksess. Også i år gikk pengene til Sierra Leone. Gudstjenestene er fortsatt godt, men noe ujevnt besøkt. Gjennomsnittsbesøket holder seg omtrent som fjoråret. På grunn av sykemeldingen til pastoren vår har det vært mange ulike talere i høst. Samlingene er varierte i innhold; alt fra rolige meditative gudstjenester, lovsangsgudstjenester til Sammen i kirken der barna deltar på hele gudstjenesten. Det er svært gledelig med mange gudstjenester preget av barnevelsignelser, dåp og medlemsopptagelser. Ungdomslederne har utfordret menigheten til å involvere ungdommene i større grad på gudstjenestene. Dette vil det jobbes videre med i Misjonsarbeidet blir koordinert av misjonsgruppa med Jarle Stensbøl, Åge Skyer, Bjørg Hafredal og Jan Sæthre. I 2012 har misjonsprosjektene vært menighetsplanting i nordlige Sierra Leone (20.000), evangelisering i DR Kongo (20.000), menighetsplanting gjennom IMP (Indigenous Missionary Partnership) til Den Europeiske Baptistføderasjonen EBF (30.000), arbeid blant burmesiske flyktninger (20.000), Undervisningsstøtte til karenske ungdommer i flyktningleir (5.000) og forberedelser til misjonsdugnad i 2013 (50.000). Tilbakemeldingene

6 for prosjektene som støttes spenner fra store dåpstall til sterk forfølgelse, og illustrerer dermed på en god måte hvordan det er å leve ut kristenlivet i verden i dag. Menigheten har kontakt med 124 burmesere i Bø, Ulefoss, Gvarv og Skien. De er fra Chin, Karen og Kachin staten. 60 er medlemmer og det er 41menighetsbarn. Chin folket har sin egen virkegren, Telemark Chin Chuch. Kari og Jan Sæthre har hatt husmøter i Bø / Gvarv blant Karenerne og Kachin, en gang pr. måned. En gang i måneden har det vært fellesgudstjeneste i Skien. Her har Karen, Kachin og TCC deltatt med sang og musikk. De har også vært med i utdeling av nattverd. Til denne gudstjenesten har menigheten arrangert henting med buss. Det jobbes med å avvikle denne ordningen, da flere nå har førerkort og egne biler. Pastoren vår har også i år samlet alle tidligere pastorer/misjonærer til sporadiske samlinger der aktuelle temaer drøftes og sosialt samvær står sentralt. Flere har også deltatt i besøkstjeneste, nattverd i hjemmene, besøk i bibelgrupper og lignende. Så er det fantastisk gledelig at vi har ønsket 16 nye medlemmer velkommen i Mål og måloppnåelse 2012: Fokus på å holde kontakt med de vi har vært og er sammen med i menigheten vår Vi har blant annet arrangert menighetsweekend og medarbeiderfest. Fullføre menighetens Levende Tro plan Dette har vært jobbet godt med hele året, og planen er så godt som klar. Fullføre og iverksette visjonsarbeidet. I november vedtok menigheten menighetens visjon, verdier og motto Tillegge10 nye medlemmer Det ble 16. Stor takk til Gud. Og med dette følger også en utfordring om vennskap og inkludering Ansettelse av en ny medarbeider Birgit Andersen ansatt fra 1.august i 20% som barne og familiearbeider. Gabriel Stephens ansatt i 10% som ungdomsarbeider. (Fra desember er Gabriel ansatt i 20%, og fra nyttår er Birgit ansatt i 60%) 15 nye voksne til barnearbeidet Mange nye voksne er engasjert i barnearbeidet. Særlig i korene, Friluftsgruppa og Jentesprell. Søndagstilbudet og Trall opplever en større utfordring i rekrutteringen av nye voksne. Fokus på å ha kontakt med menighetsbarn, kontakt med de som har vært barn og foreldre i vårt store barne og ungdomsarbeid. Vi har blant annet invitert alle barna som var med i Mix på 90 tallet til en kveldssamling. Kontakt via facebook. Mange har også tatt uformell kontakt med en god del. Vi ser også at noen kommer med barna sine til barneaktivitetene våre. Prosjektere misjonsdugnad i 2013 Prosjekteringen er fullført. Åge Skyer har vært på befaring i Sierra Leone, og misjonsgruppen har anbefalt å restaurere en kirke. (Les mer lengre ned i rapporten)

7 Skifte tak på Villaen Dette er utført av innleid byggfirma. I tillegg er det isolert på loftet. Øke oppslutning om menighetsmøtene (Snitt på 40 personer) Vi har sett en god og gledelig økning på menighetsmøtene våre. Gjennomsnittet ble 39. I rapportene til virkegrenene kan vi lese om mange positive hendelser. Gled dere! Strategi og tjenesteutvalget Strategiutvalget og tjenesteutvalget (SU/TU) har også i år hatt de aller fleste møtene sammen. SU/TU har hatt 6 møter og behandlet 60 saker. I tillegg har det vært avholdt et par møter hvor vi har diskutert konsekvenser i forbindelse med pastorens arbeidssituasjon og sykemelding. Tjenesteutvalget har hatt 1 møte med omsorgsgruppa i høst. Strategiutvalget har ikke hatt egne møter, men har brukt en del tid til oppfølging av ansatte. For andre året på rad la vi det første møte etter sommeren til Luksefjellstua på teambuilding den 16.august. Teambuildingen gikk stort sett ut på å lage og spise mat sammen, men vi fikk også tid til å drøfte viktige saker og legge en god plan for vårt videre arbeid. Aktuelle saker som SU/TU har drøftet: Den saken som har engasjert oss mest denne høsten er hvilke visjon, verdier, motto vår menighet har/skal ha. Dette har vært den største enkeltsaken på møtene dette året. Dette er et stort og viktig arbeid som vil danne kursen og være grunnlaget for våre valg og satsinger i fremtiden. Samtidig er det viktig for oss som menighet å ha verdier og mål å identifisere oss med. Det er med på å skape retning og gir oss en samlet retning å gå i. Må Gud lede oss tett videre i dette spennende arbeidet! SU/TU har også funnet personer til ulike fora og utvalg, representasjon, deputerte til DNBs Landsmøte, seminarer, konferanser og kurs. Vi har også forberedt saker til DNBs landsmøte, menighetsmøter og årsmøte og satt opp målsettinger for Menighetshelgen, medarbeiderfesten, smågruppene, ansatte og misjon er også saker som har opptatt utvalget. Dette er fora som menigheten er representert i: - Skien Diakonale Senters representantskap v/christer Liljenberg, Trond Hjort (vara) - Fasteaksjonen (Kirkens Nødhjelp) v/sveinung Vaagen - Misjonskontakt: Misjonsgruppa - Bibelkontakt (Bibelselskapet) v/randi Larssen - KIA (Kristent Interkulturelt Arbeid) v/arne Holte (vår) Ingen (høst) Lederne av utvalgene var samlet 1 gang i januar. Det ble behandlet 3 saker.

8 Ledergruppen som består av alle utvalgsmedlemmene og pastoren har vært samlet 1 gang. På dette møtet la hvert utvalg frem saker de jobbet med. I tillegg drøftes aktuelle temaer i menigheten som; hjemmesiden, status i ungdomsarbeidet, ansettelser, menighetens arbeid med visjon, verdier og motto. Menighetsmøter: Det har vært avholdt 5 menighetsmøter og behandlet 42 saker. Ingrid Eikland og Christer Lilienberg ble valgt som ordstyrere for Hvert møte starter med at det gis mulighet til å dele; Sang, vitnesbyrd, bønneemne e.l. Vi synger og ber sammen. Dette viser det unike og den store forskjellen og fordelen vi har som menighet kontra en hvilken som helst verdslig klubb. Saker som er behandlet: Økonomi, valg, restaurering av Villa Brekkeby, visjoner/verdier/motto, ansattsituasjonen (pastor og nye ansettelser), forespørsel om å være vertskap for årsmøte i European Baptist Mission, ulike informasjonssaker og andre opplysninger. Forslag om nytt tidspunkt til gudstjenestene, tilbakemeldinger og innspill fra virkegrenene og arbeidsinstruks for omsorgsutvalget. Driftsutvalget I 2012 har det vært avholdt 3 møter i utvalget i tillegg til løpende telefonisk kontakt mellom medlemmene. Følgende saker har stått på agendaen gjennom året: Ukentlig rengjøringsrutiner, rydding og vedlikehold innvendig Stell av eiendommen i sommerhalvåret Enkle vaktmesteroppgaver gjennom hele året Rutiner og dugnad når rom i kirken, Luksefjellstua og parkeringsplasser leies ut Økonomiansvar i forhold til menighetens budsjett Restaureringen av Villa Brekkeby Innkjøp av nye stoler til kirkestua. Følgende konkrete saker er utført: Lagt nytt tak på Villa Brekkeby Isolering av loftet i villaen. Montert nytt dusjkabinett i villaen. Inngått av avtale om klipping av plener sommeren 2013 Nye leieboere i leiligheten i Villa Brekkeby Kjøpt ny vinduer til Villaen. Nytt stoff på benkene i kirkesalen. Oppdatert menighetens høyttalerutstyr som en konsekvens av frekvensendringer og av slitasje på grunn av bruk. Fortsatt blir menighetens kontoroppgaver og arkiv, menighetsbladet Veiviser n og menighetens hjemmeside, ivaretatt på en entusiastisk og ryddig

9 måte. Tjenesteutvalgets leder har tatt ansvar for våren og høstens stordugnad, og mange folk har stilt opp. Luksefjellstua: Utleieinntektene dette året beløper seg til nesten kroner. Utgiftene har vært i underkant av , og 90% av disse er strømutgifter. Familieutvalget Familieutvalget har hatt 5 møter i løpet av 2012, og vi har også hatt både telefon kontakt og mailutveksling. Vi har behandlet flere ulike saker. Hovedsaken dette året har vært Levende tro planen. Hvordan få med de ulike virkegrenene. Vi har prøvd forskjellige vinklinger og føler at vi endelig fikk med lederne og familiene som er aktive i menigheten på å jobbe med denne planen på menighetsweekenden i september. Vi har jobbet med den videre og Birgit står for selve hovedarbeidet her. Det har også vært litt snakk om disse samlingslørdager der familien kan komme sammen å bare ha en aktivitets dag i kirken for å bygge nettverk og å få åndelig påfyll. Dette ser veldig flott ut på papiret og i tanken. Men slik familieutvalget har vært sammensatt og det vi har hatt ansvar for med Levende tro så har vi sett at dette har vanskelig å gjennomføre. Men hva vet vi om hva det nye året bringer. Familieutvalget har også jobbet med hvordan man skal ivareta sikkerheten og tryggheten for barn og foreldre som er på virkegrenene våre slik at alle kan føle seg trygge på at barn blir sett og at lederne er sitt ansvar bevisst for de barna de har ansvar for. I forkant av menighetsweekenden vi jobbet med presentasjonen og med ett opplegg for barna slik at flest mulig av foreldrene kan delta på foredraget og gruppe arbeidet. Torsdagene er de fleste av virkegrenene samlet. I høst prøvde vi også ut det å ha felles middag for de familiene som vil før oppstart av virkegrenene. Dette ser ut til å fungere veldig bra, det er en liten utfordring å få noen til å lage alle middagene, men på sikt så er det meningen at det skal være en slags rullering på dette. Det virker som at en del benytter seg av tilbudet og vi tror at flere vil komme til bare det blir litt mer kjent. Virkegrenene som er på torsdagene er: Trall, Logos, Skien Soul Children, Friluftsgutta eller Jentesprell. Det er spennende med nye kor slik som SSC, vi ser at dette er noe nytt og spennende med tanke på innholdet i samlingene som ikke bare er en øvelse, men også formidling av tro til barna. Aldergruppen er også ny fra 5. klasse til 16 år. Dette for å nå betweens alderen. På søndagene er det søndagsskolen Baluba og egne familiesamlinger. På senhøsten oppsto det ett stor behov for å rekruttere nye ledere til Baluba. Dette ble jobbet intenst med i hodene våre, på møter og i forbønn til Gud. Noen nye navn ble det på lista, men dette er noe som det må jobbes videre med.

10 Blant ungdommene har Etter skoletid vært godt besøkt, det er konfirmasjonsopplegg på en litt ny måte, med en litt annen hyppighet på samlingene og lignende. Årsrapportene til de ulike virkegrenene i barne og ungdomsarbeidet har fyldigere oppdateringer om deres innhold i Levende tro, har vært og vil fortsatt være noe av det som blir hovedsaken for Familie utvalget også i Vi ser også at leder situasjonen i de ulike virkegrenene er noe som vi vil fortsette å jobbe med og som er utfordrende i forhold til rekruttering. Familieutvalget takker alle som er med på drive de ulike virkegrenene innen barne og ungdomsarbeidet. Det legges ned mange timer i løpet av et år med planlegging og gjennomføring og det er flott å se og erfare alle villige hjerter som er kalt av Gud til å tjene. Vi ønsker Gud velsignelse over det videre arbeidet med barn, unge og familiene som hører til i menigheten vår. Statistikk - Vi har fått 16 nye medlemmer: o Merete Tolnes, Amee Bya, Gunn Lisbeth Paulsen, Elin Stephen, Gabriel Stephen, Else Døvig Gulbrandsen, Morten Døvig Gulbrandsen, Evita Biak Hnem Zing Lian, Lian Ci ZaTang, Tang Ting Za Tang, Mi Mi Naw, Laila Nyheim Henriksen, Hjørdis Netten, Martin Sølyst, Inger Lysø og Van Tuh Lian Sa Thin - 4 menighetsmedlemmer er døde: o Ann Kristin Lysø Bugodt, Bjørg O. Møller, Hans Otto Dønnestad og Harald Fredrik Olafsen - 4 er utmeldte: o Magne Hultgren, Ann Karin Hultgren, Anne Lene Romsdalen, Ellen Cathrine Rødnes - Totalt antall medlemmer pr er Av regnskapet fremkommer det et underskudd på kr ,. Dette skyldtes legging av nytt tak på Villa Brekkeby. Egenkapitalen er på kr ,47. Likviditeten er svært god. Avslutningsord År 2012 ble nok et innholdsrikt og begivenhetsrikt år i menigheten. Et år fylt med store utfordringer, gleder, sorg, dåp, mange nye medlemmer, enda flere barn, dugnader, nye livserfaringer, tro og tvil som deles og mye mer. Vi trenger hverandre. Vi er medvandrere som alle er sårbare og bærer på lengsler og håp. Så må vi be om at visjoner, verdier og motto ikke bare blir fine ord, men noe som kan gjøre en forandring både hos oss og dem som kommer til menigheten vår. Sammen kan vi hjelpe og støtte hverandre i bønn, samtale og praktiske oppgaver. Vi er heldige! Det skjer så mye å være takknemlige for! Så vær ikke bekymret for morgendagen, men se i forventing fremover sammen med Han som gir oss fremtid og håp!

11 Og husk at Guds omsorg gjelder deg for han er din Skaper. Jesu kjærlighet omslutter deg for han er din Frelser. Den hellige Ånd fyller deg og gir deg kraft for han er din Hjelper. Årsrapporten er skrevet av lederne for de 4 utvalgene Skien 20.januar 2013 Reidun Johannessen, driftsutvalget Roy Arild Jensen, tjenesteutvalget Margareth Eikstad, familieutvalget Harald Dønnestad, strategiutvalget

12 Skien baptistmenighet Resultatregnskap pr Driftsinntekter Budsjett 2012 Regnskap 2012 Budsjett Salgsinntekt , Statlig tilskudd , Kommunalt tilskudd , Husleieinntekt , Utleieinntekt , Kollekt , Lotteri , Arrangementsinntekt , Annen inntekt , Sum driftsinntekter , Driftsutgifter 5100 Lønn til ansatte , Telefon , Avisabonnement , Arbeidsgiveravgift , Pensjonskostnad , Honorar , Refusjon av sykepenger , Yrkesskadeforsikring/gruppeliv , Annen personalkostnad , Renovasjon , Strøm , Forbruksmateriell , Multimedia , Vedlikehold , Felleskristent arbeid , Kontorrekvisita , Kontorutstyr Kopiering , Produksjon av kontaktblad , Kursutgifter , Studiearbeid , Telefon , Porto , Kjøregodtgjørelse , Reisegodtgjørelse (henting av burmesere) , Annonsering , Kontingenter , Gave til DNB , Gave til andre , Tilskudd til virkegrener , Forsikringspremie , Arrangementsutgifter (menighetsweekend) ,

13 7701 Bevertning , Blomster og gaver , Bankgebyr , Andre kostnader: Renovering av villaen ,00 0 Sum driftsutgifter , Brutto driftsresultat , Renteinntekt , Netto driftsresultat ( 2012: underskudd) , , Fordeling av underskuddet Brukt av Mediafond ,40 Brukt av Egenkapitalen ,60 Balanse pr Eiendeler Regnskap 2012 Regnskap Skien Baptistkirke , , Villa Brekkeby , , Speiderhytta i Luksefjell , , Fordringer på ansatte 0,00 0, Fordringer 0, , Kontanter 331,88 11, Bankinnskudd , , Bankinnskudd , , Bankinnskudd , , Bankinnskudd ,55 0, Bankinnskudd for skattetrekk , ,54 Sum eiendeler , ,33 Gjeld og egenkapital 2010 Utdanningsfond 1 326, , Mediafond , , Egenkapital , , Forskuddstrekk , , Arbeidsgiveravgift 8 588, , Gjeld til medlemmer (depositum) , , Feriepenger , , Pensjonstrekk 0,00 0, Gjeld , ,37 Sum gjeld og egenkapital , ,33 Skien den 31. desember Reidun Johannessen (kasserer)

14 Spesifisering budsjettpost 7430 regnskapsåret 2012 Menighetsplanting i nordlige Sierra Leone Høyskolen Bibelskole for karenstudet i Thailand Holtekilen Evangelisering i DR Kongo NBUF* Menighetsplanting i Europa EBFs prosjekt IMP Arbeid blant flyktninger fra Myanmar *inkl.støtte til Misjonsdugnad i leirkoordinator Prosjekter i løpet av året Spesifisering budsjettpost 7430 regnskapsåret 2013 Menighetsplanting i nordlige Sierra Leone Høyskolen Bibelskole for karenstudet i Thailand Holtekilen Evangelisering i DR Kongo NBUF* Menighetsplanting i Europa EBFs prosjekt IMP Arbeid blant flyktninger fra Myanmar *inkl til Misjonsdugnad i leirkoordinator Prosjekter i løpet av året

15 Forklaringer til regnskapet 2012 INNTEKTER Våre gaver og kollekter utlodning, kaffepenger, flasker Kommunal støtte kirkeskatten Statlig støtte momskompensasjon Utleie hytte, kirke, parkering, villaen Finansinntekter (renter gebyrer) Arr.inntekter Arr.utgifter Andre annonsesalg. gaver UTGIFTER Personalutgifter Sveinung Vaagen, Gabriel Stephen, Birgit Andersen Eiendommen » Strøm, renovasjon, forsikring, vedlikehold, investeringer Menighetsdrift » Kontorhold, Veiviser'n, blomster og gaver, busstr., annonsering. konting. Arrangementsutgifter » Bevertning og honorar/reisegodtgjørelse Gitt til egne og andre» Skien Baptistbarn , andre 8 400» DNB' misjonsprosjekter ,» Skien diakonale senter ,» Holtekilen 7000, NBUF 8000, HLT Driftsoverskudd Prosjektet Villa Brekkeby ,00 Nettounderskudd 2012 tatt av kapitalen ,00

16

17 Årsmelding for søndagsskolen Baluba 2012 Baluba: Visjon: Jesus til barna. Vi ønsker at barn som ikke kjenner Jesus, skal bli kjent med ham, og at barn som kjenner Jesus, skal bli mer lik ham. Baluba er søndagsskolen for barn mellom 3 år og til og med 7. klasse. Hovedleder: Gunn W. Andresen Medarbeidere: Undervisning: Anne Lene Romsdalen (vår) Sondre Taranger, Lisa Nilsen (høst) Gunn W. Andresen Grupper: Gry Lindkjenn (vår), Lisa Nilsen (vår), Bente Hoppestad, Aye Mya San Boi Hnin Sreyleak Hem og Gintas Aleksandravicius Teknikk: Sondre Taranger Møtevert: Mathilde Juve-Andresen Antall Baluba: vår: 8 høst: 6 Antall barn på Baluba har vært fra 17 til 42 barn Gjennomsnitt oppmøte: 29 barn Materiell: Sprell Levende fra Norsk søndagsskoleforbund for barna fra 3 år og til og med 4. klasse. Materiale fra Willow Creek for barn fra 5-7 klasse. Hva skjer på Baluba?: Aldersgruppen 3 år til 4 klasse: På våren -12 hadde vi først felles undervisning, så grupper delt i 3-6 år, og 1-4 klasse. Materialet fra søndagsskoleforbundet ble noe forandret fra sommeren. I høst har derfor opplegget vært delt i 5 deler: 1. Fellesskapet; som inneholder velkommen, dokka Gustav, en sang, skattekiste, kollekt og supersetning. 2. Fortellingen; en bibelfortelling som formidles gjennom drama, dukketeater, tegning, tegneserieplansjer eller vandring 3. Undringen; ved hjelp av spørsmål, hjelpe barna til å undre seg over hva de har hørt og sett i dag. 4. Oppdraget; De får en felles oppgave, som de enten skal løse sammen eller alene. Det kan være noe de skal lage, løse oppgaver e l. 5. Velsignelsen; gjennom sang og bønn velsigne vært enkelt barn. Barna får bladet Barnas etter hver samling, der bibelfortellingen står + oppgaver, bibelspørsmål, tegneserier, vitser med mer. Aldersgruppen 5-7 klasse har hele året hatt eget opplegg med 2 voksne ledere. Materialet fra Willow Creek som de har brukt, er spesielt egnet til denne aldergruppen, og skal ta steget videre fra undervisning til mer bevisstgjøring av barna. På hver samling samler vi inn kollekt til Misjon uten grenser Vi har behov for noen flere ledere for å fortsatt opprettholde nivået på søndagsskolen som den er ment å være. Vi ledere i baluba synes alle at det er flott å kunne være sammen med barna på søndagsskolen. Våre grunnverdier er glede, kunnskap, vennskap og fellesskap og det er vår bønn at vi gjennom formidling skal hjelpe barna i utviklingen av en trygg og levekraftig tro. Økt samarbeid med hjemmet er noe vi ønsker å jobbe mot, bl a gjennom Levende tro.

18 Årsrapport for Logos 2012 Korleder: Medledere: Kasserer: Anne Marie S. Dønnestad Ingrid Marie Eidberg Eikland Thorbjørn Andersen Kristin Vala Merethe Lysø Sølyst (høst) Eli Bakkevoll (høst) Hilde Thoresen Myhra (høst) Anne Lene Romsdalen (høst) I tillegg har flere foreldre bidratt med bevertning og på ulike arrangement Jarle Stensbøl Målgruppe: Vår: Klasse Høst: Barn i klasse Medlemstall pr desember 2012: 48 Vårhalvåret: Logos hadde øvelser torsdager i ulike uker fra kl Målgruppen var alle barn i barneskolealder. Høsthalvåret: I flere år har vi opplevd at de fleste barna i Logos har være elever i klasse, og at det har vært vanskelig å ha godt nok tilbud til de eldste barna. Derfor ble Skien Soul Children startet opp for åringer, og de eldste Logos barna ble da en del av dette koret. Logos besto med mange sangere i aldersgruppa klasse, som øver kl På tross av en avgrensning aldersmessig, har Logos likevel et økt medlemstall, og på øvelsene har det vært barn i høsthalvåret. Aktivitet: I vårhalvåret deltok Logos på Nyttårskonserten i Tabernaklet sammen med flere andre kor fra Skien, en del av de eldste barna var på juniorleir på Vegårtun og koret sang på Sammen i kirken gudstjenestene i kirken, foreldrekonsert og Tralls avslutning. 14. april møttes korene fra Nyttårskonserten igjen til konsert på scenen på Handelstorvet. Vi hadde felles sommeravslutning med Friuftsgutta og Jentesprell. I høsthalvåret har Logos deltatt på Sammen i kirken, Vi synger julen inn og gudstjenesten på julaften. 39 barn og 14 voksne var på Barnegospelfestivalen i Kragerø i oktober og første søndag i desember sang koret på familiegudstjeneste i Skien kirke. Oppmøtet av både barn og foreldre har vært veldig bra når Logos synger. Før jul hadde vi grøtfest sammen med Skien Soul Children Fast ramme for Logos øvelsen våren 2012: Opprop, oppvarming, øving på gamle og nye sanger, andakt, pause med enkel bevertning, lek og en ny økt med sanger før avslutning med velsignelsen. Fra høsten har opplegget vært: Mulighet for middag for hele familien fra kl Logosøvelse: Opprop, oppvarming, øve på nye og gamle sanger, andakt, lekpreget aktivitet, mer sang og velsignelsen. Fra : Frukt eller boller sammen med SSC. Under øvelsen er mange foreldre samlet til Foreldrekaffe i etterkant av middagen.

19 I fjorårets årsrapport skrev vi følgende: Med så mange barn som vi har i Logos nå, er det ekstra viktig at hvert barn opplever å bli møtt og sett hver gang de kommer til kirken. Det ideelle ville vært å ha flere voksenpersoner, som kan bli kjent med barna og som er tilstede på alle arrangement der Logos deltar. Det er også en utfordring å beholde barna etterhvert som de blir eldre. Det er et stort sprang fra en 6 åring i første klasse og til en tenåring i sjuende, og undertegnede tror det er på tide å tenke en videreutvikling av Logosarbeidet fra høsten Vi må jobbe sammen om å skape arenaer som gjør at barna våre ønsker å fortsette å synge selv om de blir 11, 12, 13 eller eldre. For å kunne realisere dette, ber vi om at flere skal ønske å gå inn i musikkarbeidet blant små og store barn! Det er fantastisk å oppleve at bønnene er hørt: Team Logos har vokst, Skien Soul Children har blitt etablert ut fra det eksisterende koret og fortsatt opplever vi vekst blant de yngste. Det er en stor utfordring, men enda større glede å få jobbe med disse fantastiske barna. Vi har i 2012 blitt en solid ledergjeng, noe som er nødvendig for at vi skal kunne ta godt vare på og SE alle barna. Vårt ønske og mål for 2013 er å bidra til at barna blir enda bedre kjent med Jesus, at de trives og utvikler seg i et positivt fellesskap, og at vi fortsatt utvikler vårt lederfellesskap til det beste for alle de barna vi møter. Vi takker Gud for alle de flotte barna, familiene deres og lederne som har vært med i Logos dette året. Vi takker også for musikken og gleden barna i Logos deler med alle som får høre dem! For Logos, Anne-Marie S. Dønnestad

20 Årsmelding 2012 Ledercrew: Hovedleder: Musikalsk: Åndelig: Sosialt: Teknisk: Logistikk: Bevertning: Foreldrekaffe: Økonomi: Anne-Marie Dønnestad Anne-Marie Dønnestad, Bård Aasland, Anne Therkelsen Ingrid Eikland Jan Runar Hoppestad Thorbjørn Andersen Eli Bakkevoll Kristin Vala Anne-Lene Romsdalen Jarle Stensbøl Visjon Vinne og bevare unge for Jesus Kristus gjennom sang og musikk de kjenner seg igjen i! Bakgrunn for oppstart Vi har erfart at det kan være vanskelig å holde på 11-12åringene i Logos. For å ta vare på denne aldersgruppen og også ha et tilbud til de som går på ungdomsskolen, ønsket vi å tenke nytt. Soul Children har hatt stor suksess med sitt opplegg. Dette konseptet er nå Norges hurtigst voksende korbevegelse med over 80 lokale kor rundt omkring i hele landet. Vi undersøkte muligheten for oss som baptistmenighet å få bli med i dette, som i utgangspunktet er i regi av Normisjon og krever medlemsskap i Acta. Da vi fikk klarsignal til å starte, hadde vi et idèmyldringsmøte, Alle foreldre i Logos som var interessert i å bidra med noe i forhold til barnekorarbeid i kirken vår var inviterte. Ni velvillige hjelpere møtte opp. På dette møtet ble det vedtatt å starte Skien Soul Children. Kriterier for medlemsskap i Soul Children-konseptet 1. Nedre aldersgrense er 10 år. 2. Crew (lederne) må dele visjonen om å vinne og bevare unge for Jesus. 3. Korarbeidet skal ha et fokus på både musikalsk, sosialt og åndelig miljø. 4. Koret må være medlem av Acta - barn og unge i Normisjon eller Fribu Frikirkens Barn og Unge. Målgruppe og frammøte: Skien Soul Children er for barn/ungdom fra 5.klasse til 16 år. På første øvelse kom det 13 barn/ungdom i alderen år. Det har stadig kommet noen nye til, og pr telte vi 17 medlemmer. Aktivitet Høst 2012 Skien Soul Children samles torsdager i ulike uker, kl Vi har hatt syv ordinære øvelser, fra 20.august til 6.desember. I tillegg har vi sunget to søndager i kirken og deltatt sammen med Logos på den store Barnekorfestivalen i Kragerø(20-21.oktober). Som avslutning før jul hadde vi grøtfest 20.desember, sammen med Logos. En ordinær samling/øvelse starter med 15 min sosial samling nede i kafèen, sammen med Logos, med noe å bite i. Når klokka blir går Skien Soul Children opp. Da skal det varmes opp og øves inn sanger. Det er også andakt, bønn, pause med lek, og vi avslutter alltid med å synge Velsignelsen, mens store og små leier hverandre i en stor ring. Ledermøter I tillegg til idèmyldringsmøtet, 21.juni 2012, har vi hatt et planleggingsmøte, 16.august Begge møtene har vært felles med Logos. Saker som har vært oppe er bl.a: Rammer for et vellykket korarbeid, fordeling av ansvar, praktiske løsninger og program. De musikalske lederne har i tillegg hatt et eget møte, der hovedsaken var sangvalg.

21 Økonomi Vi betaler en årsavgift til Acta for medlemsskapet. For oss er det 2500 kr (opp til 20 medlemmer). Denne avgiften ligger til grunn for en stadig satsning og store ressurser inn i Soul Children som konsept, utvikling av nytt musikalsk materiale og trosopplæringsmateriell. Det gir også muligheter for å sette inn gode ressurser for oppfølging av lokale kor og regionale samlinger. Både Acta og Fribu støtter nye lokale kor med: kr. i økonomisk oppstartshjelp - Årlig direktestøtte på minimum 1500 kr (avhengig av antall medlemmer), ved godkjent årsrapport. - Mulighet for prosjektstøtte på inntil kr. - Startpakke til en verdi av inntil 1000 kr. med skreddersydd materiell for koret - Jevnlig kontakt med ansatte i Acta - 20 % medlemsrabatt på varer i Actas nettbutikk. Medlemmene i Skien Soul Children betaler en kontingent hvert halvår, pålydende kr 200,- Saldo pr er kr Fondsmidler. Så langt og veien videre Vi er glade for at vi har en stabil gruppe barn i koret. Det er gledelig at de nye som har kommet for å prøve ut, trives og velger å fortsette. Vi ser at barna har blitt trygge på hverandre i løpet av høsten, noe som er bra både for miljøet og sangprestasjonen. Fokuset på evangeliet er stort og vi håper og ber om at det som såes, kommer til å spire og gro. Vi er takknemlige for at vi er så mange ledere som kan dele på oppgavene, vi har et godt fellesskap og arbeidet er lystbetont. Vi har voksne til å fylle nesten alle aktuelle oppgaver. Det eneste vi savner er noen som kan ta ansvar for koreografien. Når det gjelder videre rekruttering, vil nok Logos sørge for påfyll med nye femteklassinger hver høst, så at medlemstallet vil øke er vi ganske sikre på. Utfordringen blir å beholde de få ungdomsskoleelevene vi har. Til neste år ønsker vi oss derfor flere ungdommer i koret. Vi takker Gud for at vi har fått anledning til å starte Skien Soul Children i Skien baptistmenighet. Vi takker alle medlemmene for trofast oppmøte, sangglede og entusiasme. Og vi takker alle lederne for fantastisk engasjement! Sammen - og sammen med HAM er vi sterke. Og vi kan med frimodighet si at vi vil fortsette arbeidet med å vinne og bevare unge for Jesus gjennom sang og musikk. Anne G. Therkelsen

22 Årsrapport for Jentesprell 2012 Ledere, styre og ledersituasjonen. Lederene av Jentesprell har vært Anne Lene Romsdalen og Liv Marit Taranger. Vi har ikke opprettet et styre i rett forstand, vi har kun hatt møter for å planlegge og møttes utover dette når vi har hatt behov. Ettersom vi er en forholdsvis liten gruppe med få ledere ser vi ikke nytten av å ha egne styremøter og eget styre. Vi lar oss korrigere på dette om det anses som et behov å ha et styre. Vi har stått som hovedleder begge to fram til desember, da trakk Anne Lene Romsdalen seg ut etter eget ønske. Liv Marit Taranger står som hovedleder videre. Utover dette har vi hatt hjelp av mange foreldre i løpet av vår og høsthalvåret. Målgruppe, medlemmer og rekruttering. Målgruppen vår er jenter i trinn. På medlemslista vår har vi 25 navn som er avtive. Og gjennomsnittlig oppmøte på samlingene har vært 17 jenter. Jentene som er med på samlingene våre har vært fra trinn med hovedvekt i trinn. Vi har ikke gjort spesielle fremstøt i forhold til rekruttering utenom å delta på Trall sin juleavslutning hvor vi fremførte en dans for Trall barna. Vi ønsker i fortsettelsen om mulig å stille på Trall sin diplomfest på våren for nettopp å kunne rekruttere. Samlingene våre. Vi har hatt 9 samlinger på våren og 8 på høsten i På en vanlig samling har vi en spesifikk aktivitet og lek. Vi hadde i vårhalvåret også matpause og andakt. I høsthalvåret har vi kuttet ut matpause ettersom dette tok mye tid, samt byttet ut andakt med en kristen bok som vi kan følge fra gang til gang, ettersom dette krever litt mindre forberedelser Vi avslutter med å holde hender og synge vesignelsen. På samlingene har vi harr aktiviteter som; skitur, hobbyaktiviteter, aking, grilltur, knuteundervisning, fellestur med friluftsgutta x1 pr halvår, spikketur, gåtur, natursti og dans. Gleder og utfordringer. Det er en glede i seg selv å få lov til å være med så mange fine jenter som er klare for sprell annenhver torsdag. Det er artig å se hvordan jentene takler ulike utfordringer. Og vi er ydmyke overfor tilliten vi får av både jentene og foreldrene som overlater dem til oss.

23 Utfordringene våre ligger på tid og antall voksne. Vi har valgt å møtes i kirka da vi tror dette er lettere for foreldre med flere barn som skal på ulike aktiviteter. Vi har også valgt å ikke ha bindende påmelding til turene våre ettersom vi er redd dette vil føre til at vi mister noen jenter for godt. For oss fører disse valgene til at vi aldri vet hvor mange jenter som kommer og dermed hvor mange voksne og biler vi trenger. Vi bruker også mye verdifull tid på transport. Økonomi. Økonomien ligger under barnearbeidet. Vi tar inn kontingent på 150, pr deltaker pr halvår, med søskenrabatt 50, pr søsken pr halvår. Takk. Takk til Deg Gud for at du er med oss på våre torsdagskvelder! Vi vil gjerne takke alle de skjønne jentene våre. Takk til gode mammaer (og noen pappaer) som har hjulpet til med kjøring, andakter, leker, aktiviteter og vært tilstede med hele seg. Takk til Jarle som styrer økonomien vår og som hjelper til akkurat når vi ber om det! Takk til Anne Lene som har gjort en kjempejobb for Jentesprell og som vi allerede har merket savnet av! Takk til Anette Hoppestad Hardli som har gått inn på ledersiden fra desember. Hilsen Anne Lene Romsdalen og Liv Marit Taranger.

24 Årsmelding Skien BSK Ledere: Gruppeleder: Geir Håkon Eikland Gruppeassistent: Jan Runar Hoppestad Friluftsgutta: Richard Skyer (vår), Sondre Taranger (høst) Medledere: Bertil Sandmo og Jostein Skyer I tillegg har flere pappaer bidratt. Kasserer: Olaf R. Juve Andresen Vi har hatt 2 ledermøter, vår og høst. Friluftsgutta: Dette er et tilbud for gutter fra 1. klasse og oppover annenhver torsdag. Vi har en stabil stamme, men har variert fra 7 20 på møtene. Totalt har det vært 24 forskjellige med. Oppmøtet varierer enkelt forklart med type aktivitet. Det er en utfordring å lage et tilbud som skaper et stabilt oppmøte. Vi drive ulike former for friluftsaktivitet ved å gi guttene nyttig kunnskap om natur og friluftsliv og gi dem mulighet for å knytte vennskap med andre i menigheten. Vi ønsker å peke på Guds skaperverk ved å bruke friluftsliv som arena. Dette skjer både gjennom personlig samtale og andakt. Vi prøver å knytte innholdet i andakten opp mot hva vi gjør hver gang. Det skal være mye lek, men samtidig knytte vennskap og oppmuntre til å bli med i Logos de torsdagene vi ikke har møte. Av aktiviteter i året som har gått kan vi nevne ski, skøyter, aking, stjernekikking, kano, toppturer, klatring, spillekveld, natursti, svømming og grøtfest. Vi har dette året hatt en overnattingstur som var vintertur til Luksefjellstua. Vi har et usjenert sted lengst nord i Slettevannet der vi hadde våravslutning med Logos. Vi har også hatt felles tur med Jentesprell. Økonomi: Vi har en stabil økonomi med et lite underskudd. For detaljer se regnskapet. Skien, 21. januar 2013 Geir Håkon Eikland

25 Årsrapport for Telemark Chin Church TCC 2012 Aktivitet: 1. Telemark Chin Church samles 3 søndager hver måned. En søndag i måneden deltar TCC på gudstjeneste sammen med Skien baptistmenighet juli var det «Summer camping» og bibelkurs. Presten Rev. Chan Ling fra Burma, underviste på kurset. 108 personer deltok. 3. Syv nye medlemmer er tatt opp i TCC med bønn og andakt: Lian Ci Za Tang, Tang Ting Za Tang, Van Sui Lian Lawrence, Stellar Lawrenc, Ngun Len Tial Sa Pai, Van Tin Cung, Par Hliang 4. Andakt og bønn hos 2 familier på Ulefoss, som hadde kjøpt hus. 5. Hatt besøkt av ungdommer Gospelteam fra Youth Imamanuel Baptist Church (YIBC) 6. To av lederne har deltatt på bibelkonferanse i Norway Chin Mission church (NCMC) i Oslo og Calvary Chin Church (CCC) på Hamar. 7. Julefeiring i Langesund 8. Feiring av nyttårsaften på Ulefoss Ungdomsbevegelse/ aktivitet: 1. Hatt ungdomsleir i høstferien i oktober på Ulefoss. Fikk undervisning i bibelen av en prest fra Burma. 2. NBUF har arrangerte bibelkurs. 3. Ungdommen har hatt ansvar for en gudstjeneste i dette året. 4. Hatt korøvelse hver lørdag og sunget på gudstjeneste på søndager. Kvinnebevegelse: 1. TCC kvinnegruppe har hatt bønn og faste annen hver lørdag. Søndagskole: 1. Det er søndagskole hver søndag. 2. To av søndagskole lærerne var med på kurs for søndagskolen desember. 3. Søndagsskolen har hatt ansvar for en gudstjeneste dette år. Byggekomiteen: 1. Hatt møte 31. mars i hjemmet til Elizabeth og Za Kung mai og 22. desember hadde vi hjemmebesøk hos alle medlemmer. Spesielle dager for TCC: Januar: 1. januar Nyttårsfeiring og 12. januar Excutive Comite ( EC møte) Februar: 19. februar Officer Comite (OC møte) og 20. februar Chin nasjonaldag Mars: 1o. mars Carson Søndag April: 6. april OC møte, 7. april TCC søndag og 27. april EC møte Mai: 11. mai Morsdag og 18.mai Kvinnedag Juni: 2. juni OC møte og 18. juni Farsdag August: 3. august EC møte og 17. august Bibelsøndag September: Ungdomsdag Oktober: EC søndag November: 2. november OC møte og 16. november «Thank givings» Desember: 14. desember EC møte og 25. desember Julefeiring For TCC Elizabeth Za Cung

26 Telemark Chin Church 2012 budget Income Expenses NET income One tenth (gave) Others Sunday collect total January 8 600, , , , ,00 215,00 February , , , , ,50 March 7 800, , , , ,00 April 9 640, , ,50 700, ,50 May 8 700, , , , ,00 June 1 100, , , , ,00 July 4 100, , , , ,00 28,00 August 6 553, , , ,00 September , , , , ,00 October , , , , ,00 November , , , ,30 December , , , , ,00 Total , , , , , , total ,88 Women department ,00 Total ,18 Building committee ,00 TCC Total income ,18

27 Årsrapport for Allehånde 2012 Styret består av følgende : Leder: Else Holte Kasserer: Mia Taranger Sekretær: Gerd Enger Styremedlem: Grethe Moen og Rut Brynhildsen Valgkomite`: Randi Larssen Målgruppen er kvinner som ønsker et uformellt trosfellesskap ved siden av menighetens gudstjenester. Vi synes det er hyggelig å møtes, og vi deler gleder og sorger om vi ønsker det. Møtene blir holdt annen hver tirsdeg fra kl Vi er fra 20 til 30stk.som møtes, Og vi deler på oppgaver som møteledelse, andakt, og matansvar. Allikevel så er det nok «sjefen» vår Else som styrer oss gjennom året. En takk til henne som tar denne jobben! På hvert møte gir vi en kollekt, og vi har en utlodning med veldig mange «sure korker». Men, en er det allikevel med smilefjes, og den som har fått «smilekorken» vinner kveldens gevinst! Litt barnslige er vi, men mange av oss er over 66, og som kjent så gjør man hva man vil i den alderen! Vi åpner hvert møte med en sang, og en av kveldens vertinner leser fra bibelen, eller noe annet, og leder oss i bønn. Vi ber for og med hverandre og prøver å være gode «medvandrere». Så spiser vi kveldsmat mens praten glir lett mellom oss. Av og til har vi konkurranser, noe som er svært populært, eller vi tar opp forsjellige emner som vi diskuterer. Til slutt er det en kort andakt. Den 20.mars hadde vi besøk av Unni Thorbjørnsen og Jacob Gjøseter, som fortalte om sitt arbeid i Kambodsja og Laos. Det ble en veldig interessant kveld med to svært engasjerte og godt forberedte mennesker! De driver et barnehjem, og støtter et annet. Noe som rørte oss sterkt var at de kunne navnene på alle «barna» sine. Ingen tvil om at kjærligheten var levende og til stede! Allehånde gav kveldens kollekt til deres arbeid, kr.6240,- Mia og Inge dro til Filipinene der de skulle møte Venche Thorkilsen som jobber på Sea and Sun. Vi sendte med kr.1000,- samt masse babytøy som ble levert til helsestasjonen der. Dette var handstrikkede plagg og svært forseggjort! Den 21 mai var vi i Sandefjord Baptistkirke på vårfest sammen med kvinnegrupper fra Porsgrunn,Sandefjord og Langesund. Magne Hultgren stilte med buss, så alle kom med i en vending.

28 Sommeravslutningen vår holdt vi i kirken med hjemmelaget mat og underholdning av «glade» amatører! Kvinneforbundets årsmøte var den 5.juli i Stavern, og flere av oss dro dit, og hadde en flott helg! Vi har også gitt kr ,- til Kvinneforbundet i år. På menighetens juleavslutning den 27.nov.kunne vi bidra med 4 lappetepper.(en takk til Rut som hekler disse sammen til kunst!) Vi bidro også med en bordgrill til loddsalget. Av andre gaver har vi gitt følgrnde: kr7500,-til Chin prosjektet, Anne Brit Eines og «Mor og barn» i Kongo kr.5000,- Baptistkvinnenes bønnedagsprosjekt: kr 2000,- Kontingent: kr.500,- Den hadde vi en beholdning på kr: ,- Ellers selger vi fortsatt «Friset» vesker. Det er Liv Flatebø som har tatt ansvar for dette,-og det går unna! Pengene går til å gjenopprette liv og verdighet til fattige og tidligere prostituerte kvinner i India. Denne høsten har vi savnet noen av våre mest trofaste Allehånde damer. Lilly og Mary har slitt med henholdsvis ribbensbrudd og benbrudd, men nå håper vi å se dem igjen snart, for de er dypt savnet. En trofast dame som har vært med siden starten er Randi Larssen. Ja, hun var vel faktisk en av pådriverne,-men nå drar hun! Til Drammen drar hun,- med «mann og mus!» Ikke fordi hun er lei oss, men for å være i nærheten av sin familie. Vi unner henne det, men det blir et tap, ikke minst for oss i Allehånde. Da er det bare å glede seg over at vi har fått nye medlemmer dette året! Det er Gunn Bomann, Berith Gunnerstad og Turid Andersen. Om det er noen jeg har glemt, så ber jeg om tilgivelse., ikke for min ungdoms skyld-snarere på grunn av høy alder... V.sekretær Gerd Enger.

29 Mål for Alle skal kjenne til visjonen, verdiene og mottoet 2. Se konkrete resultater av verdien godhet a. Internt i menigheten b. I Telemark c. I byen d. I verden 3. Lage en 3 årsplan for hvordan alle verdiene skal bli synliggjort 4. Ferdigstille Villaen 5. Levende tro planen igangsettes 6. Gjennomføre misjonsdugnad 7. Passere 300 medlemmer 8. Involvere ungdommene mer i menighetsarbeidet/gudstjenestene

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 28. januar 2014. Sak 2/14 Årsmelding for 2013. Sak 3/14 Regnskap for 2013. Sak 4/14 Budsjett for 2014

ÅRSMØTE. Tirsdag 28. januar 2014. Sak 2/14 Årsmelding for 2013. Sak 3/14 Regnskap for 2013. Sak 4/14 Budsjett for 2014 Årsmøte 28. januar 2014 ÅRSMØTE Tirsdag 28. januar 2014 Sak 1/14 Konstituering Sak 2/14 Årsmelding for 2013 Sak 3/14 Regnskap for 2013 Sak 4/14 Budsjett for 2014 Sak 5/14 Virkegrenenes årsmeldinger og

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Referat fra menighetsmøte 15. april 2013

Referat fra menighetsmøte 15. april 2013 1 Referat fra menighetsmøte 15. april 2013 Og dette er mitt bud: dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. -Joh 15.12- Sted: Underetasjen i Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00-22.00 Antall fremmøtte:

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

ÅRSMØTE Tirsdag 2.februar 2016

ÅRSMØTE Tirsdag 2.februar 2016 Årsmøte 2. februar 2016 ÅRSMØTE Tirsdag 2.februar 2016 Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsmelding for 2015 Sak 3/15 Regnskap for 2015 Sak 4/15 Budsjett for 2016 Sak 5/15 Virkegrenenes årsmeldinger og regnskap

Detaljer

ÅRSMØTE. Mandag 31. januar 2011 kl. 19.00 i Skien Baptistkirke. Sak 02/ 11 Årsmelding for 2010. Sak 03/ 11 Regnskap for 2010

ÅRSMØTE. Mandag 31. januar 2011 kl. 19.00 i Skien Baptistkirke. Sak 02/ 11 Årsmelding for 2010. Sak 03/ 11 Regnskap for 2010 Årsmøte 31. januar 2011 ÅRSMØTE Mandag 31. januar 2011 kl. 19.00 i Skien Baptistkirke Sak 01/ 11 Konstituering Sak 02/ 11 Årsmelding for 2010 Sak 03/ 11 Regnskap for 2010 Sak 04/ 11 Budsjett for 2011 Sak

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette.

På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette. Årsrapport 2015 Baptistkvinnene i Norge. På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette. Misjon er fortsatt

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 10. februar 2015. Sak 2/14 Årsmelding for 2014. Sak 3/14 Regnskap for 2014. Sak 4/14 Budsjett for 2015

ÅRSMØTE. Tirsdag 10. februar 2015. Sak 2/14 Årsmelding for 2014. Sak 3/14 Regnskap for 2014. Sak 4/14 Budsjett for 2015 Årsmøte 10. februar 2015 ÅRSMØTE Tirsdag 10. februar 2015 Sak 1/14 Konstituering Sak 2/14 Årsmelding for 2014 Sak 3/14 Regnskap for 2014 Sak 4/14 Budsjett for 2015 Sak 5/14 Virkegrenenes årsmeldinger og

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole

09 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole 09 barnelederkonferanse 2.-4. OKTOBER bildøy bibelskole En hammer i Guds hånd PROGRAM Fredag: 18-19 Innkvartering 19.00 Kvelds 20.00 Klar, ferdig - BYGG Jarle Waldemar: Kreativ formidling Bli kjent Gruppearbeid/-samtale

Detaljer

Årsrapport og Budsjett

Årsrapport og Budsjett Årsrapport og Budsjett Familieleir 2010 Sørlandets Baptist Ungdom 2010 2010 Årsrapport SBU.doc 1 Innhold: INNHOLD:...2 INNLEDNING...3 DIV PRAKTISKE OPPLYSNINGER:...4 PROGRAM:...4 SAKSLISTE...4 Sak 1 Sak

Detaljer

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011

Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Oslo misjonskirke Betlehem 2010-2011 Sammen om nye historier Menighet er fellesskap av alle mulige slags mennesker samlet rundt Jesus. Og menighet oppstår når våre personlige historier møtes og deles,

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET

DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET DIAKONIPLAN FOR STAVERN MENIGHET Planen legger følgende definisjon til grunn: Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og utttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap,

Detaljer

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15

Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 Hva er din drøm? Degernes 4-6.9.15 "Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler" "For så høyt har Gud elsket verden" 1 2 3 Ut på fredagskvelder - Tilby kaffe/te/vaffel i gågata. Spesielt rettet mot

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014

Cellegruppeopplegg. IMI Kirken høsten 2014 Cellegruppeopplegg IMI Kirken høsten 2014 OKTOBER - NOVEMBER Godhet - neste steg Samtaleopplegg oktober - november 2014 Kjære deg, Denne høsten vil vi igjen sette et sterkt fokus på Guds godhet i IMI

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent

NLM Ung 2013-2018. Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent NLM Ung 20132018 Verden for Kristus: Vi vil lære Jesus å kjenne og gjøre han kjent Jesus trådte fram og talte til dem: «Jeg har fått all makt i himmelen og på jorden. Gå derfor og gjør alle folkeslag til

Detaljer

Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner.

Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner. Årsrapport 2014 Norske baptistkvinner. Baptistkvinnene har også i 2014 arbeidet for misjonens sak i Norge og andre land. Behovene er stadig store. Det er i løpet av året samlet inn betydelige midler til

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP

FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP BOKMÅL INNHOLD FORBØNN FOR BORGERLIG INNGÅTT EKTESKAP... 2 1. MUSIKK MED EVENTUELL INNGANG... 2 2. SANG/SALME... 2 3. NÅDEHILSEN/ÅPNINGSORD... 2 4. SKRIFTLESNING...

Detaljer

En reise i Randesund og ut i verden!

En reise i Randesund og ut i verden! Er du med? En reise i Randesund og ut i verden! Kursen er satt. Randesund misjonskirke legger ut på en spennende reise. I årene fram mot 2020 skal vi sammen bevege oss i retning av å bli et utadrettet

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet

Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Organiseringen av Tyrifjord SDA menighet Tyrifjord SDA-menighet er til for å vinne og bevare mennesker for Guds rike. Det gjør vi ved å skape gode relasjoner til vår Skaper og Frelser, Jesus; mellom hverandre

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig

Plan for diakoni Orkanger menighet. Tiltak Målsetting Gjennomføring Evaluering Ressurser Samarbeid med Ansvarlig NESTEKJÆRLIGHET Hilsen til jubilanter på 75-, 80-, 85-, 90-, 95-årsdag og alle dager deretter. Vise omsorg og omtanke. Bokgave ved: - 75: Gode ord på vandringen - 80: Syng Med - deretter blomster Til åremålsdager

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt

Siste nyhetsbrev før. vi setter i gang med et spennende rusprosjekt Siste nyhetsbrev før Denne setningen gjelder for opptil flere hendelser som står for tur i vår lille familie. Så derfor setter vi i gang med en oppdatering på hva den lista inneholder. vi setter i gang

Detaljer

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn

Familiekirken. Et sted for hele familien, alle generasjoner. nær Gud - nær mennesker - nær Åkra. Saron Åkrehamn Familiekirken Saron Åkrehamn Et sted for hele familien, alle generasjoner nær Gud - nær mennesker - nær Åkra Denne folderen er ment som en kort presentasjon av oss i Familiekirken Saron Åkrehamn, som er

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke

GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke GUD GIR VI DELER Trosopplæring i Den norske kirke Vi deler tro og undring Vi deler kristne tradisjoner og verdier Vi deler opplevelser og fellesskap Vi deler håp og kjærlighet 2 I løpet av ett år skjer

Detaljer

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø

Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps. Korpsnytt. Nr 3. 3 september - desember 2015. Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø Infoblad for Frelsesarmeen, Tromsø korps Korpsnytt Nr 3. 3 september - desember 2015 12 Avsender: Frelsesarmeen, Tromsø korps Postboks 878 9259 Tromsø 1 Korpsnytthilsen sept 2015 En barnslig tro? Nettopp

Detaljer

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn?

Opplegg til samling. Tema: Er jeg en god venn? Opplegg til samling Tema: Er jeg en god venn? Ramme for samlingen: Man kan gjøre alt i små grupper eller samle flere grupper på et sted og ha felles start og avslutning. Varighet (uten måltid) er beregnet

Detaljer

Handlingsplan 2014 2015

Handlingsplan 2014 2015 Handlingsplan 2014 2015 Tilbedelse Storsamlinger Studentmøter Øke gudstjenesteoppslutning Samarbeidet med BiG og Laget Videreutvikle gudstjenestene. Legge vinn på å involvere barn og ungdom. F13 er med

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

My African Aid Organisation. My Home

My African Aid Organisation. My Home Årsrapport 2010 2010 Året 2010 har vært et meget godt år på alle måter. Vårt arbeid i Afrika har gått uten problemer. Vi ser gode resultater på jobben som gjøres, og barna gjør tydelig fremgang på skolen.

Detaljer

Diakoniplan for Tveit menighet

Diakoniplan for Tveit menighet Diakoniplan for Tveit menighet Diakoni er kirkens omsorgstjeneste. Den er evangeliet i handling og uttrykkes gjennom nestekjærlighet, inkluderende fellesskap, vern om skaperverket og kamp for rettferdighet"

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2009 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Ledermanual. Verdigrunnlag

Ledermanual. Verdigrunnlag Ledermanual Verdigrunnlag Innhold 3 Vår visjon 4 Vårt oppdrag 5 Våre verdier og holdninger 6 Våre løfter 7 Inspirasjon Kjære menighetsarbeider Takk for at du har engasjert deg i menighetsarbeidet. Flekkerøy

Detaljer

Troens Liv Barnehage

Troens Liv Barnehage Troens Liv Barnehage Skal vi være venner? Skal vi leke sammen du og jeg? Det å gå alene, det er så kjedelig syns jeg. Vi kan være venner! Vi kan leke sammen du og jeg Kom og rekk meg hånden, så går vi

Detaljer

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på

Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet. Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Tempelnytt www.frelsesarmeen.no/templet Følg Frelsesarmeen Templet, Oslo på Informasjonsblad for Frelsesarmeen Templet, Oslo august-september-oktober 2015 Ann Pender Korpsleder Da jeg reiste på ferie i

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

Hva skjer? SABU 2014 2015

Hva skjer? SABU 2014 2015 Hva skjer? SABU 2014 2015 1 Hei Her er et lite hefte med informasjon om de forskjellige begivenhetene som skjer for barn og ungdom i 2014 og 2015. SABU jobber for at unge mennesker skal ha det bra, møte

Detaljer

Vi ber for Forbønnsopplegg

Vi ber for Forbønnsopplegg Vi ber for Forbønnsopplegg 1 Forord Det er ingen selvfølge at barn og unge som vokser opp i dag får høre om Jesus. Og det er heller ingen selvfølge at noen ber for dem. Derfor er forbønnsopplegget Jeg

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

Diakoniplan for Ask menighet

Diakoniplan for Ask menighet Diakoniplan for Ask menighet 2013-2016. Planen er utarbeidet av diakoniutvalget og godkjent i Menighetsrådet 1 DIAKONIPLAN FOR ASK MENIGHET Innledning: I 2007 vedtok Kirkerådet en ny plan for diakoni.

Detaljer

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l.

Konfirmant. Kirken i Skedsmo, Pb. 313, 2001 Lillestrøm Velkommen! pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. pamelding fortsetter: Andre opplysninger (sykdommer, allergier o.l. vi må vite om) Fars fulle navn Adresse Postnr. Poststed Konfirmant 2013 Mobil Fasttlf. Epost (viktig!) Mors fulle navn Adresse Postnr.

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010

Årsmøte. Tau Bedehus 06.01.2010 Årsmøte Tau Bedehus 06.01.2010 Innkalling til årsmøte Tau Bedehus Onsdag 06.01.2010 kl 19.30 Andakt ved Arne Helleland Bevertning Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Sak 7 Sak 8 Valg av møteleder Valg

Detaljer

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14

Konfirmanthefte. Bugården menighet 2013-14 Konfirmanthefte Bugården menighet 2013-14 1 Kjære konfirmanter, foreldre og foresatte! Velkommen til konfirmantåret 2013-14 i Bugården menighet! Her har vi samlet en del nyttig informasjon om året som

Detaljer

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til

2. Vi har hatt tre familiegudstjenester og flere nye foreldre har deltatt der sammen med barna. Noen av dem hadde aldri vært i kirken før de kom til Nyttårsbrev 2013. Godt Nytt År! Her kommer det første nyhetsbrev fra Mustamäe i 2013. I senhøst og jula 2012 skjedde det mye bra og spennende hos oss. Jeg vil trekke fram spesielt tre ting som har lykkes

Detaljer

Du er med dette invitert til å være

Du er med dette invitert til å være Du er med dette invitert til å være i Skedsmo kirke! Hva er konfirmasjonen? Konfirmasjonen er et undervisningstilbud som avsluttes med en forbønnsgudstjeneste. Ordet konfirmasjon kommer av det latinske

Detaljer

PIONÉRMAIL. mai :: 2014

PIONÉRMAIL. mai :: 2014 PIONÉRMAIL mai :: 2014 Inkludere, utruste og utsende JAN TORLAND I HAUGESUND: - TYGG PÅ ORDENE Hvordan studere Guds ord og hvordan fungere i det profetiske? Dette var temaet første helgen i april da Jan

Detaljer

Manual for smågrupper

Manual for smågrupper Manual for smågrupper Skien Baptistmenighet Vår visjon: Å være en menighet hvor den enkelte lever i nært fellesskap med Jesus og hverandre og gir troen videre. Våre verdier: Menigheten skal være et fellesskap

Detaljer

7 måter å være sammen med Gud på.

7 måter å være sammen med Gud på. 1 7 måter å være sammen med Gud på. Tale av Erna Søgaard Ultvedt på Gjerpen Misjonskirke søndag 10. nov 2013 Intro: Anne Kristin Fjellvang står bak i kirkesalen og synger vers 1 og 2 så kommer hun syngene

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Bloggen. Givertjeneste

Bloggen. Givertjeneste Etter som vi er kommet godt i gang med året, og faktisk snart begynner å nærme oss avslutningen på 2014, er det en glede å kunne melde at vi er i live! Alltid fint å kunne takke Gud for hver dag han gir

Detaljer

Norkirken Grimstad 2015-2016

Norkirken Grimstad 2015-2016 Norkirken Grimstad 2015-2016 Fellesskap satsings-område Familie, barn og unge 1. Opprettholde dagens tilbud for b & u. 2. Samlivskurs 3. Andaktskurs for ungdom 4. Nye familier inn i menigheten. Rekruttere

Detaljer

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

+TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! +TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Velkommen til konfirmasjon!

Velkommen til konfirmasjon! Velkommen til konfirmasjon! KONFIRMANTÅRET 2016-2017 Borre, Åsgårdstrand og Nykirke sokn KONFIRMASJONSDAGENE I 2017: Søndag 7. mai Skoppum kirke og Åsgårdstrand kirke Søndag 14. mai Borre kirke og Nykirke

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken

Konfirmasjon. i Kråkerøy menighet 2012. Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjon i Kråkerøy menighet 2012 Til deg som vurderer å konfirmeres i kirken Konfirmasjonen er en festdag! Du kan ta og føle på spenningen. Det er som om forventningene dirrer i luften. Du står der

Detaljer

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014

Vi bygger kirke. Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein. Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Vi bygger kirke Haukås Nærkirke - Nærkirken for Hylkje, Almås, Haukås og Breistein Strategiplan for Haukås nærkirke 2011-2014 Revidert januar 2012 Evaluering av målene for 2011 medførte mindre justeringer

Detaljer