Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011"

Transkript

1 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall: Anton Sinnathamby Fra administrasjonen: Terje Aadne, Arild Harvik, Roger Dahl (fredag), Mette Marie Bommen (lørdag) og Håkon Sigland (lørdag) Observatør: Morten Øhrn, NBUF Møtet startet med bibellesning og bønn før vi arbeidet med HS`s målsettinger for det neste arbeidsåret. Dagsorden og referater 49 a) Godkjenning av saksliste b) Godkjenning av HS referat c) Nytt punkt: se tilleggspapirene a) Sakslisten godkjent b) HS referat godkjent c) HS går inn for at det innføres et prinsipp at fremtidige arrangører av sommerfesten skal være garantert et overskudd på landsmøtet på kr , inkl. landsmøtekollekten. Dette bør være et samarbeid mellom DNB, NBUF og NBKV. overskudd på kroner, inkl. landsmøtekollekt. Dersom arrangøren går med underskudd vil ikke garantien om kroner i overskudd stå ved lag. Arrangøren vil i slike tilfelle få et tilskudd på kroner. Konstituering: 50 a) Nestleder: Gunnar Krunenes b) Sekretær: Hege Norøm c) Arbeidsutvalg: Gunnar Krunenes, Hege Norøm samt et medlem til som fastsettes i november d) HS medlemmer oppfølgingsansvar: Økonomi: Gunnar Krunenes Nasjonal misjon: Øystein Lode Internasjonal misjon: Inga Tolås

2 e) HS- medlemmer administrasjonen: styrer, råd, komiteer: (se også vedlegg fordeling av oppgaver ) Medierådet: Inga Tolås Lønns og personalutvalg: Hege Norøm Ansettelsesrådet: Per Øvergaard Baptistenes Teologiske Seminar: Gunnar Krunenes Holtekilen Folkehøgskole: Harald Hem NBUF: Harald Hem Kvinneforbundet: Svanhild Gåsvær Norges Kristne Råds styre: Terje Aadne. Vara Per Øvergaard NKR religionspolitisk utvalg: Håkon Sigland NKR Global info: Håkon Sigland Blå Kors: Arild Harvik Familier og Medier: Roger Dahl Kristelig Pressekontor: Roger Dahl NORME / Link: Terje Aadne Menneskeverd: Anton Sinnathamby Bistandsnemnda: Arild Harvik Innsamlingskontrollen: Arild Harvik Bibelselskapet: Terje Aadne K-stud: Roger Dahl Bibelselskap, styremedlem: Administrasjonen finner kandidat Kirkens Nødhjelps representantskap: Jan Sæthre Hjelp Jødene Hjem: Svanhild Gåsvær Pastorinnsettelser jubileer: HS og stab KIA: Thang Hlun og Mette Marie Bommen Årsmøte EBF: Terje Aadne og Per Øvergaard Årsmøte EBM: Roger Dahl og Inga Tolås Årsmøte BWA: Jan Sæthre Dawn: Mette Marie Bommen Flerkulturelt kirkelig nettverk: Mette Marie Bommen Evaluering landsmøte og sommerfest 51 HS ga sine innspill om punkter som fungerer bra og forbedringspunkter. Evalueringen tas til etterretning. Blink a) Program b) Frivillighet c) Økonomi

3 HS ga sine innspill angående punkter som fungerer bra og forbedringspunkter. I neste HS-møte må det legges fram detaljert oversikt over behovet for frivillig bemanning samt totalbudsjett. Utover det tar HS informasjonen fra komiteen til etterretning. 53 Nasjonal misjon a) Menighetsplanting Kirkenes prosjekt oppdatering Mette Marie Bommen og Øystein Lode. b) Menighetsveiledning i OICC og Siloam. Oppdatering v/ Mette Marie Bommen c) stiftelsesfester status. Oppdatering v/ Mette Marie Bommen d) MLK dag/pris. Oppdatering v/ Mette Marie Bommen e) Pionerhelg. Oppdatering v/ Mette Marie Bommen f) Fakkeltog. Oppdatering v/ Mette Marie Bommen g) Ingen mennesker er ulovlige-kampanjen. Oppdatering v/ Mette Marie Bommen h) Spørsmål om forhåndsuttalelse om søknad om garantistøtte fra Lys i Nord i) Regionale lederdager j) Prioriterte målsettinger status 2011 fremdrift 2012 k) Fellesmøte i Baltikum program: Gjennomgang ved Terje Aadne l) Stabstur til Baptistkirken i Danmark m) Medarbeiderkonferansen 2012 og plassering av samarbeidsråd: medarbeiderkonferansen avholdes i tiden april. n) Informasjon om mulig dannelse av ny baptistmenighet i Oslo. Orientering av Terje Aadne. o) Møte for veiledingstjenestene i DNB : Muntlig informasjon av Terje Aadne og Per Øvergaard. Tove Gimre ønsker å fratre som medlem i veiledningsteamet a, b, c, d, e, f og g) HS tar orienteringene til etteretning. h) HS ønsker ikke å gå inn med en garanti på 2 mill kr. Hvis menigheten går inn for kjøp av eiendommen vil HS i utgangspunktet at DNBs kapital som allerede ligger i dagens eiendom kan overføres som en andel inn i et nytt kirkebygg. Vi forutsetter at menigheten kommer tilbake med ytterligere opplysninger i saken hvis kjøp blir aktuelt. I) HS hadde gjennomgang av program og fordeling av ansvar. j) Gjennomgang utsettes til HS november. K Det er ønskelig med mer tid til arbeid i HS. Bearbeidet program framlegges neste AU. l) HS tar informasjonen som en orientering fra en vellykket stabstur. m) Samarbeidsrådet settes opp som sak på HS-møtet i november. n) Vi ønsker Guds velsignelse over det videre arbeid. o) HS forespør Ingrid N. Svendsen fra Raufoss om å gå inn som nytt medlem. HS takker Tove Gimre for innsatsen.

4 54 55 Årshjul HS og administrasjon HS anser at et bearbeidet årshjul vil være et godt arbeidsredskap framover. Årshjulet oversendes AU for endelig godkjenning. Strategiprosess i DNB a) Workshop for HS b) Presentasjon for regionale lederdager c) Etablering av prosjektgruppe a) Innspill fra workshop i HS tas med i det videre arbeid med strategiene. b) Strategiprosessen skal være hovedsak på DNB`s regionale lederdager høst 2011 c) Det etableres en prosjektgruppe for å lede det videre strategiarbeidet. 56 Internasjonal misjon a) Norad søknader 2012 b) Reiseplan administrasjonen høst vår 2012 c) Tankesmie rapport d) Karen initiativ e) Status, Lydia prosjektet f) KN diaspora samarbeid - rapport Orientering tas til etterretning 57 Økonomi Regnskap mnd Statusrapport tas til etterretning. Pga manglende utsendte papirer må det foretas en mer detaljert gjennomgang på neste AU. 58 Holtekilen Drift Fordeling av kostnader til utvalgets møter. Kostnader til utvalgsmøter i Holtekilen Drift holdes i DNB`s balanse inntil Holtekilen Drift er fullt etablert. Øvrig informasjon tas til etterretning.

5 59 Stillingsstruktur i administrasjonen a) Kontorleder stilling b) Stillingsstørrelse for administrasjons konsulent a) HS ber administrasjonen om å utrede vedtektsendring for kontorleder stilling b) HS gir AU fullmakt til å sluttforhandle ny kontrakt med Arild Harvik Samtaler DNB/BTS om representasjon og ansvar for økonomi for HLT Muntlig orientering ved Terje Aadne HS tar informasjonen som en orientering Nytt arkiv: 61 Orientering og omvisning om nytt arkiv ved Roger Dahl Forslag til vedtak: HS tar informasjonen som en orientering. HS 62 Ny avtale misjon Thailand Informasjon om status a) Avtale fra 2012 b) Kjøp av bil til evangelistkoordinatoren a) saken utsettes til HS i februar b)dnb bevilger kr ,- til innkjøp av bil og utfordrer menigheter / samarbeidspartnere til å bidra med det resterende beløpet. HS 63 HS 64 Fornyelse av avtale mellom CBCN og DNB Utkast til avtale ble fremlagt av Arild Harvik i møtet HS ber administrasjonen presentere fremlagt avtale for CBCN for videre forhandling med henblikk på vedtatt avtale i januar/februar Administrasjonen tar med seg innspillene gitt i møte. HS sluttfører avtalen i novembermøtet. Eventuelt Ingen saker

6 HS 65 Datoer for neste HS møter: Datoer høsten 2011: november. Datoer for 2012: februar april 2. juli Morten Øhrn avsluttet møtet med informasjon fra NBUF

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB)

Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Sak 08a/2013 LM Årsrapport 2012 Det Norske Baptistsamfunn (DNB) Et fellesskap av levende menigheter, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet! Noen høydepunkter Blink 2012 Det første av fire år

Detaljer

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A

Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Orientering om fullmakter 74 Saksliste 75 Sak 2H Forslag forretningsorden 80 Sak 4 Søknad om menighetsopptak 81 Sak 5 Holtekilen folkehøgskole A Rapport 2014 85 B Resultat 2014 88 C Arbeidsplaner 2015/16

Detaljer

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn

Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Sak 11/2015 LM Vedtektsendringer Det Norske Baptistsamfunn Forslag til endringer av vedtekter 1. Det har de siste årene skjedd mange endringer i Det Norske Baptistsamfunns vedtekter. Det avstedkommer et

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt)

MØTEPROTOKOLL. Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune. Inger-Christin Torp (leder) Gunn Randi Fjæstad (etter fullmakt) 1 MØTEPROTOKOLL UTVALG MØTESTED Representantskap for TKØ Schweigaardsgate møterom hos Akershus fylkeskommune DATO 18. oktober 2013 TID Kl 10-13 TILSTEDE: Inger-Christin Torp (leder) Ola Selvaag Beate Børja

Detaljer

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte 4/11-2011 Arbeidshelg i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Venabygdsfjellet Dato: 28. 30. Oktober 2011 Tilstede: Karin R. Thompson, Thormod Myhre, Trond Walstad, Vibeke

Detaljer

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A

NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A NORSK FOLKEHJELP PROTOKOLL FRA STYREMØTE 2/2013 Fredag den 31. mai 2013 kl. 10.00 til kl. 19:30 Norsk Folkehjelps lokaler, Storgata 33 A TIL STEDE: Styreleder Finn Erik Thoresen 1. nestleder Kjersti E.R.

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000

REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 REFERAT FRA USFs FORBUNDSSTYREMØTE NR. 1 1999-2000 TID: Onsdag den 19. august kl. 17.30. STED: Sjakkontoret, Frenningsvei 3, Oslo. Til stede: Espen Andersen, Bjørn Åge Christensen, Tore Hansen, Hans-Inge

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse

PROTOKOLL FRA STYREMØTE I. Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Sak 30/05 PROTOKOLL FRA STYREMØTE I Cultiva Kristiansand Kommunes Energiverksstiftelse Dato: Tirsdag. 19. april 2005 Sted: Til stede fra styret: Meldte forfall: I tillegg møtte: Tulip Inn Hotell, Brussel,

Detaljer

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker

Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014. Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar. Referat fra møte 05.09.14. Godkjent. Orienteringssaker Saksliste styremøte i NFON 11.10.2014 Til stede: Ragnhild, Kristin, Viggo, Birgit. Anne S og Anne B Sak Tema Tiltak / oppfølgingsansvar Referat fra møte 05.09.14 Orienteringssaker Godkjent 1. Foreningens

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16

Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Protokoll fra styremøte nr. 3/14-16 Dato/tid : 7. og 8. mars 2015 Møteramme : lørdag 11:00 19:00, søndag 09:00 16:00 Sted : Ullevål Stadion, møterom 4018 Innkalt: Kjell Lillestøl President Robert Gelin

Detaljer

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i

47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med til sammen 77 fullmakter. Årsmeldinger fra lokalgrupper og rapporter fra representanter i Protokoll fra NILs Landsmøte i Larvik 25. april 2015 ved Maria Karoline Arvaniti og Maria E. Andreassen Møtet ble avholdt på Farris Bad, Larvik 47 medlemmer med stemmerett var tilstede på landsmøtet med

Detaljer

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990

VEDTEKTER. MED RETNINGSLINJER for. Stiftet 18. desember 1990 VEDTEKTER MED RETNINGSLINJER for Stiftet 18. desember 1990 Vedtekter vedtatt av Årsmøtet 9. mars 2002 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2006 Endringer vedtatt av Landsmøtet 2008 Retningslinjer vedtatt av

Detaljer

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300:

Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Referat: ØRU styremøte 6. mars 2009 kl 09.00-1300: Dagsorden: Sak nr. 15/09 Referat fra siste styremøte 6. februar 08 Sak nr. 16/09 Referat fra siste rådmannsmøte 27. februar 2009 Sak nr. 17/09 World Gymnaestrada

Detaljer

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014

Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Referat fra styremøte 4/2014-2015 i Arna Rotary Klubb 17. november 2014 Sted: Arna Idrettspark Tid: Mandag 17.11 2014 kl 17:45-19:00 Tilstede: Fravær: Referent: Hallvard, Sveinung, Britt S.I, Bjørn Ove

Detaljer

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013

Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke. Årbok 2012-2013 Generalforsamlingen 29. mai 1. juni 2014 i Haugesund misjonskirke Årbok 2012-2013 Haugesund misjonskirke 2Sted Kirkebygget har adresse Tømmerdalen 21 som ligger i Skåredalen, øst for Haugesund sentrum.

Detaljer

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa.

Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Styreperioden 2012-2014 Protokoll fra styremøte nr 1/2012-2014 mandag 21.5.2012 kl 18:00 på Idrettens Hus, Stoa. Tilstede var: Kirsten Borge Halvor Rismyhr Gunnar Høygilt Anne Blakstad Julie Sundsdal Nærdal

Detaljer

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede

Rundskriv 4/2010. Livskraft og glede Rundskriv 4/2010 Det Norske Baptistsamfunn Michelets vei 62c, 1368 Stabekk www.baptist.no post@baptist.no 67103560 Giro: 3000.15.13105 Kalenderen 2-6/2 2011 medarbeiderkonferanse på Gavelstad hotell i

Detaljer

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes.

S A K L I S T E. Godkjenning av referat fra HV-rådsmøte 21.02.14 samt strategisamling i Sauda 24.-25.04.14. Vedtak: Referatene godkjennes. RÅDSMØTE 02/14 - HAUGALAND VEKST IKS Tid: Torsdag 19.06.14, kl. 14.00 18.30 (lunch fra kl.14.00-15.00) Sted: Skånevik Fjord hotell, Skånevik Forfall: Elling Hetland, Etne kommune Fra adm. møtte: K. Tormod

Detaljer

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi.

Forfall: Stian Rønvåg, Ellen Jorunn Norheim, Åse A. Myklebust og Steinar Moi. Protokoll fra MR 17.1.2014 Tilstede: Rune Mørland, Ole Andreas Haanes, Ragnhild Haanes, Inger Johanne Strømme, Olav Trømborg, Odd Byremo, Gunbjørg Bakke, Per Moseid og undertegnede Tone Schalla. Forfall:

Detaljer

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2

DAGSORDEN. Sak 3 Regnskap 2007. Saker fra Sentralstyret. Innkomne saker. Representantskapsmappe 2008 2 INNHOLDSFORTEGNELSE DAGSORDEN... 2 SAK 1 FORRETNINGSORDEN... 3 SAK 2 Årsberetning 2008... 4 Nøkkelpersoner i NFFs sentralstyre i perioden 01.01.07-22.04.07... 6 I perioden 22.04. 2007 31.12.07... 6 Nøkkeltall

Detaljer

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede:

Referat. Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT. Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 FSAT-14-015. Til stede: Felles StudieAdministrativt Tjenestesenter - FSAT Referat Møte i styret for FSAT 25.-26. august 2014 Til stede: Styremedlemmer: Christen Soleim Heidi Adolfsen Marianne Øhrn Johannesen Gunnar Bendheim Kjetil

Detaljer

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm

Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Protokoll for årsmøte 2015 Lillestrøm Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer

Detaljer

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll

Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Lions Clubs International MD 104 Norge Guvernørrådsmøte 22. november 2014 - Protokoll Møtet ble avholdt på Quality Airport Hotel Gardermoen Til stede: Guvernørrådsleder Tore G. Hovde, Ass. Guvernørrådsleder

Detaljer

Styremøte 01/01. Fra administrasjonen stillte Julius Moe og Harald Skjæran. I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT.

Styremøte 01/01. Fra administrasjonen stillte Julius Moe og Harald Skjæran. I tillegg møtte Andreas Høistad, driftsleder i NIF IT. Styremøte 01/01 19.-21. januar 2001 REFERAT FRA STYREMØTE 19. 21. januar 2001 Til stede: Jan Aasen, Arne Thomassen, Svein Aage Jensen, Gerd Marit Harding, Inger Hjellemarken, Einar Andreassen, Halvor Kalberg,

Detaljer

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg

Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg Tilstede: Sekretariatet: Dagsorden: Referat fra møte i NJs arbeidsutvalg 3. desember 2012 i NJs lokaler Elin Floberghagen, Thomas Spence, Hege Iren Frantzen, Finn Våga. Jahn-Arne Olsen og Hilde Tretterud

Detaljer

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015

Møteplan: Årsmøte i NFFs faggruppe for barne og ungdomsfysioterapi 4. mars 2015 Møteplan: Sak 1 Sak 2 Valg av ordstyrer, to referenter, tellekorps og to protokollunderskrivere Forslag til forretningsorden Sak 3 Godkjenning av innkalling og sakspapirer til årsmøtet 2015 Sak 4 Årsberetninger

Detaljer

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014

Til tjeneste SakSdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Til tjeneste Saksdokumenter Guvernørrådsmøte 22.11.2014 Lions Norge Saksliste Guvernørrådsmøte den 22.11 2014 Quality Airport Hotel Gardermoen Sakstyper: O til orientering. Saker det har vært gjort beslutning

Detaljer

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11

PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 PROTOKOLL FRA IDRETTSKRETSSTYREMØTE 07/11 Styremøte 07/11 ble avholdt tirsdag 25. oktober på Idrettens Hus. Møtet startet kl. 17.10 og ble avsluttet kl. 19.20. Navn Tilstede For- Fall Merknad Oddvar Johan

Detaljer

Oslo/Akershus Handel og Kontor

Oslo/Akershus Handel og Kontor Vedtekter for avdeling 003 Oslo/Akershus Handel og Kontor Sist revidert på avdelingens årsmøte 20. mars 2014 Handel og Kontor Oslo Akershus er en avdeling av Handel og Kontor i Norge og en sammenslutning

Detaljer