ÅRSMØTE. Mandag 31. januar 2011 kl i Skien Baptistkirke. Sak 02/ 11 Årsmelding for Sak 03/ 11 Regnskap for 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ÅRSMØTE. Mandag 31. januar 2011 kl. 19.00 i Skien Baptistkirke. Sak 02/ 11 Årsmelding for 2010. Sak 03/ 11 Regnskap for 2010"

Transkript

1 Årsmøte 31. januar 2011

2 ÅRSMØTE Mandag 31. januar 2011 kl i Skien Baptistkirke Sak 01/ 11 Konstituering Sak 02/ 11 Årsmelding for 2010 Sak 03/ 11 Regnskap for 2010 Sak 04/ 11 Budsjett for 2011 Sak 05/ 11 Virkegrenenes årsmeldinger og regnskap Sak 06/ 11 Arbeidsmål for 2011

3 Årsmelding 2010 for Skien Baptistmenighet 2010 har vært et jubileumsår for menigheten: - Menigheten feiret 150 års jubileum med markeringer i april, under sommerfesten i juli og i september. - Menigheten var vertskap for DNB's landsmøte og sommerfest juli (se egen rapport). - Con Amore med venner sang på verdenskongress på Hawaii 28. juli 1. august. - Gudstjeneste 22. august med 5 barnevelsignelser, 1 dåp og opptak av 5 medlemmer. - Mange barn i Logos. - Con Amore fikk ny ledelse av koret høsten Chingruppa begynte med gudstjenester på eget språk den 17. oktober. - Nytt ungdomsrom var ferdig i Villaen og ble innviet nyttårsaften. Menighetens ledelse Menighetens ledelse har bestått av 1 pastor og 4 utvalg som hver har 3 medlemmer. Pastor Sveinung Vaagen har vært engasjert spesielt i familieutvalget og han har prioritert å delta på strategiutvalgets møter. Utvalgene har bestått av følgende fram til valgmøte 31. mai 10: Strategi: Kari Nøtland Sæthre (menighetsleder), Harald Hem og Jan Arnth Larssen Tjeneste: Harald Dønnestad (leder), Ragnhild Aasheim og Ragnhild N. Grønseth Familie: Gunn Wensaas Andresen (leder), Ingrid Eikland og Anette Stensbøl Drift: Reidun Johannessen (leder), Jarle Stensbøl og Helge Hole Fra høsten 2010 bestod utvalgene av: Strategi: Kari Nøtland Sæthre (menighetsleder), Jan Arnth Larssen og Arne Holte Tjeneste: Harald Dønnestad (leder), Ragnhild N. Grønseth og Roy Arild Jensen Familie: Gunn Wensaas Andresen (leder), Ingrid Eikland og Anette Stensbøl Drift: Reidun Johannessen (leder), Jarle Stensbøl og Per Christian Holm Hans Otto Dønnestad har nedlagt mange arbeidstimer som kontorleder. Han gjør også en stor jobb med menighetens arkiv. I løpet av 2010 har ledergruppen som består av alle utvalg og pastoren vært samlet 1 gang i april. Lederne av utvalg har vært samlet 2 ganger. Dette var i januar og i november. Totalt er det behandlet 6 saker. Ledermøtet i november var et informasjonsmøte uten saksliste. Strategiutvalget Strategiutvalget har hatt 7 møter og behandlet 31 saker. Strategi har ansvar for å koordinere menighetens arbeid og planer, menighetens arbeidsmål, samordning av saker fra de andre utvalgene til menighetsmøter, ivaretatt eksterne relasjoner og representasjoner og oppfølging av ansatte. Strategi har hatt flere møter med pastoren i januar og februar på grunn av hans familiesituasjon.

4 Menighetens arbeidsmål: Menighetenes hovedmål for 2010 har vært "Gi troen videre". Menigheten har i tillegg hatt 4 arbeidsmål å strekke seg mot. Noen av dem er blitt nådd og andre mål er vi underveis med: 1. Jesus til barna - Har vært Baluba eller Kinderegg for barna hver søndag utenom skoleferier. - Stort fokus på foresattes og kirkens rolle som trosformidlere til barna. - Trenger fortsatt voksne ledere til søndagskolen. - Se også rapport fra Familieutvalget. 2. Aktivt ungdomsarbeid - Tid for Gud arbeidere ble engasjert via NBUF høsten Engasjementet var for 1 år, men ble forlenget i halv stilling fra august til desember. - Ikke lykkes å få dannet et ungdomslederteam, men flere voksne er delaktige i ungdomsarbeidet. - Con Amore fungerte våren 2010 ved at ungdommene øvde med hverandre. Høsten 2010 tok Bård Aasland, Odd Bjørnar Andersen og Svein Sivertsen ansvar. - Se også rapport fra Familieutvalget og ungdommen. 3. Oppfølging av de som har blitt medlemmer siden vi flyttet inn i ny kirke - Se rapport fra Tjenesteutvalget. 4. Misjon - Misjonsgruppa har presentert og fulgt opp de prosjektene som menighet støtter økonomisk. Menighetsmøter: Det har vært 6 menighetsmøter. To av disse møtene vært ekstraordinære. Et møte i mars forbindelse med pastorens familiesituasjon og et i juni i forhold til valg av deputerte til landsmøtet. Møtet i juni ble avholdt på en søndag. Det har vært behandlet 28 saker. Ingrid Eikland og Christer Lilienberg ble valgt som ordstyrere for Ekstern oppfølging: Er sendt inn forslag på kandidater til valg på DNB s landsmøte. Har deltatt på samarbeidsråd i februar. Deltatt på Connection 2010 på Høyskole for Ledelse og Teologi. Strategi har deltatt med 1 representant på regionsmøter til Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA). Vi deltok også på DNB's regionale ledersamling i Kragerø. Ansatte Sveinung Vaagen har 100 % stilling. Har også gjennomført medarbeidesamtale i november. Tjenesteutvalget Tjenesteutvalget, TU har hatt 5 møter og behandlet 35 saker. Noen av sakene har vært: 150 års markeringen til menigheten, arbeidsmålet vedrørende å kartlegge nye medlemmer siden vi flyttet inn i nye lokaler, smågruppene, generell oppfølging av undergruppene, misjon, pastorteamet, gudstjenestene. Årsmøtet 2010 vedtok som arbeidsmål å følge opp medlemmer som har kommet til siden vi flyttet i alt 137 personer. TU har brukt mye tid på å gjennomgå og kartlegge om de kan defineres som aktive, passive, flyttet/utmeldt eller burmesere, og relasjoner til menigheten. Resultatet ble presentert for menighetsmøtet høsten bor utenbys eller er utmeldt. 47 burmesere er ønsket velkommen. Resten er fordelt på

5 aktive/passive med hovedvekten på aktive. Vi skulle gjerne sett at flere var innlemmet i smågrupper og funnet sin tjeneste i menighetsfellesskapet. I dette ligger det en videre utfordring i Burmeserarbeidet Menigheten har kontakt med 111 personer i Bø, Ulefoss, Gvarv, Akkerhaugen og Skien. De er fra Chin, Karen og Kachin staten. 49 er medlemmer og det er 33 menighetsbarn. Utfordringen er at de har ulike språk, som ikke er forståelige blant de ulike gruppene. Husmøter på de ulike stedene er en viktig møteplass en gang i måneden for å utvikle vennskap og norsk språkkunnskap. Tove og Roy Arild Jensen har ansvar for Ulefoss. Kari og Jan Sæthre har ansvar for Bø, Akkerhaugen og Gvarv. En gang i måneden er det fellesgudstjeneste i Skien. Her deltar Karen og Chin med sang og musikk. De er også med i utdeling av nattverd. Fra oktober / november har chin folket hatt gudstjenester på eget språk, de søndagene det ikke er fellesgudstjenester. Etter dialog med dem, ønsket de å gjøre noe for sine barn og ungdommer for å kunne gi videre den "burmesiske kristne arven". Chinfolket har også hatt ulike samlinger for ungdommen, hvor de har undervist i Guds ord og hatt ulike aktiviteter, også med overnatting i kirken. Lian Biak Hu Sapai har startet opp et ungdomskor for chin ungdom fra Telemark. De er ca. 15 medlemmer. Karenfolket har hatt gudstjenester i sine hjem flere søndager i løpet av året i tillegg til fellesgudstjenesten i Skien en gang pr. måned. Misjon Misjonsarbeidet blir koordinert av misjonsgruppa med Jarle Stensbøl, Åge Skyer og Jan Sæthre. I 2010 har misjonsprosjektene vært menighetsplanting i nordlige Sierra Leone (25.000), evangelisering i DR Kongo (35.000), menighetsplanting i Europa gjennom IMP til Den Europeiske Baptistføderasjonen EBF (15.000), arbeid blant burmesiske flyktninger (25.000) og forberedelser til misjonsdugnad i 2012 (50.000). Gudstjenestene I 2010 feiret vi 45 gudstjenester sammen. Det var 119 mennesker i snitt på disse samlingene (se egne vedlegg). Dette er en meget hyggelig vekst i antall besøkende. Det jobbes kontinuerlig med innhold og form slik at gudstjenesten skal møte dagens mennesker uansett alder, situasjon, bakgrunn osv. Vi har mange og til dels svært ulike gudstjenester som skaper fin variasjon og balanse. Svakheten viser seg nok å være at det er relativt få som kommer uansett hva slags type gudstjeneste vi har. Dette medfører stor variasjon i antall fremmøtte. Med andre ord har vi nok et positivt potensial til et langt høyere snitt på våre gudstjenester. Det er også svært gledelig at vi har vekst i barne og ungdomskorene våre. Dette beriker gudstjenestelivet. Det er fortsatt svært mange som er involvert i gudstjenestene våre. Det har ikke vært vanskelig å finne villige mennesker, men vi merker en liten utfordring med rekruttering til møtelederteamet. Menighetshelg Menigheten besøk av Roland Hellsten fra Sverige i mars fra lørdag til søndag. Det var menighetshelg for hele familien. Hellsten underviste om hvordan være Åndelige foreldre. Besøkstjenesten er å se på som en beredskapstjeneste. Det koordineres i hovedsak besøk til syke og gamle i menigheten.

6 Smågrupper Det er 8 smågrupper. Møtehyppigheten varierer. Noen grupper opplever å få nye medlemmer. Dette er mennesker som både har kort og svært lang fartstid i menigheten. Rapportene fra gruppene sier at dette har stor verdi for de som har blitt med. Gruppene står fritt i valg av opplegg og innhold. Allehånde: Se egen rapport. Vi tror Gud har utrustet hver og en med en gave for å tjene i menigheten. Retter vi blikket fremover vil derfor TU blant annet ha fokus på nyrekruttering til tjenester i tiden fremover. Å få være med i en tjeneste gir muligheter for å skape relasjoner og identitet, samtidig som man blir verdsatt og sett. Samtidig ønsker vi at vår menighet kan være et sted man bare kan være i perioder man ikke har mulighet eller krefter til mer. Vi har en stor kontaktflate. Må Gud hjelpe oss slik at vi kan se andre mennesker med Guds øyne, og gi oss frimodighet, glede, visdom og velsignelse til å dele med oss av det vi selv har opplevd i Jesus Kristus. Familieutvalget Vi har gjennom året hatt 3 formelle møter i tillegg til mye mail utveksling. Vi ser med glede at det myldrer med barn på torsdagene, med trall for de minste og et økende antall barn både på Friluftsgutta og Logos. På søndagene har det vært Sammen i kirken, Baluba og Kinderegg (vår 10) for barna. For ungdommene er onsdagene den dagen flest møtes. Da er det Etter skoletid. Her drives K2, Con Amore, Boss/Skating og jentegruppe annenhver onsdag. Michael Østenstad har gått over fra en 100% til en 50% stilling som Tid for Gud arbeider fra august. Henviser til årsrapportene til de ulike lokallagene i barne og ungdomsarbeidet for detaljene. Familieutvalget ser også hele familien og med fokus på relasjoner mellom familiemedlemmer sendte vi ut invitasjon om en helg med Olafsrud fra Navigatørene. Arrangementet ble avlyst pga for få påmeldte. Vi har begynt arbeidet med å etablere alderbestemte arrangementer fra nyfødt opp til 16 år, annet hvert år, dette vil jobbes videre med det neste året. Helhetlig plan for trosopplæring er noe vi har begynt å jobbe med det siste året. Søndagsskolen vi har i dag har mange gode kvaliteter, men siden vi har ulikt konsept uten et tett samarbeid, kan det bli for sprikende. Vi ønsker å jobbe mot noe mer målrettet, arbeidet har så vidt begynt og videreføres kommende år. 4 av de som er engasjerte i Gudstjenester og søndagsskolen fikk oppleve inspirasjon da de besøkte Barneleder 2010 i Oslo. Noe er tatt med i det videre arbeidet i menigheten. Vi jobber videre neste år med fortsatt fokus på barn, ungdom og familien i vår menighet. Driftsutvalget I 2010 har det vært avholdt 4 møter i utvalget. Våre ansvarsområder er de samme fra år til år, og arbeidsoppgavene holder seg også rimelig stabile. Derfor er det lite nytt som har skjedd dette året. Vel vitende om at innsatsen i forkant av og under Sommerfesten 2010 ville kreve mer enn våre mange dugnader gjennom årene, ønsket ikke Driftsutvalget å forsere vårt neste felles løft, oppussingen av Villa Brekkeby.

7 Følgende saker står på agendaen med jevne mellomrom: Ukentlig rengjøringsrutiner, rydding og vedlikehold innvendig. Stell av eiendommen i sommerhalvåret. Enkle vaktmesteroppgaver gjennom hele året. Rutiner og dugnad når rom i kirken, Luksefjellstua og parkeringsplasser leies ut. Økonomiansvar i forhold til menighetens budsjett. Strømforbruk. Restaureringen av Villa Brekkeby. Følgende konkrete saker er utført: Leieavtalen med Rotary klubbene i Skien er fornyet for tre nye år fra Reklamasjonssaken om flisene i kirkesalen er avsluttet uten ønskelig resultat for oss. Ombygging på dugnad har gitt nytt samlingsrom for de unge og andre i Villa Brekkeby. Felling av to trær har gitt større parkeringsplass. Vi er takknemlige for at menighetens kontoroppgaver og arkiv, menighetsbladet Veiviser n og menighetens hjemmeside, blir ivaretatt på en entusiastisk og ryddig måte. Likedan er det godt å erfare at mange mennesker tar et tak uten å stå på noen liste. Arbeidet som blir gjort av menighetens spreke pensjonister er et godt eksempel på denne jevne dugnadsinnsatsen som blir utført uke etter uke. Luksefjellstua har vært mer i bruk dette året enn tidligere år. Utleieinntektene beløper seg til i overkant av og det fører til et minimalt underskudd dette året. Det økonomiske ansvaret for Luksefjellstua ligger nå helt og fullt i menighetens hovedkasse. Landsmøtet og sommerfesten Skien baptistmenighet var vertskap for åretes landsmøte og sommerfest juli i Det norske baptistsamfunn. Det var i år 150 år siden den første menigheten i Norge ble dannet, Baptistmenigheden i Porsgrund og Solum. Dette ble Skien baptistmenighet. Årets motto var "Livskraft og glede". Hele arrangementet ble arrangert på Stevneplassen i Skien. Dette var et ideelt sted, hvor det på samme sted kunne arrangeres barnemøter, ungdomssamlinger med Track og også huse flere campinggjester. Flere av de tilreisende bodde på ulike skoler eller hoteller i byen. Samtidig med sommerfesten arrangerte Chin og Karenfolket stevner på sitt språk. Chinfolket bodde på Strømdal skole og hadde også sine møter der. Karenfolket bodde på Lunde skole og hadde møtene sine i Tabernaklet. De deltok på sommerfestens kveldsmøter onsdag og lørdag. Det Norske baptistsamfunn satte ned en komité for å jobbe med 150 års markeringen. Ingrid Eikland deltok fra menigheten og Jan Sæthre ledet komiteen. Menigheten jobbet hardt og målrettet for at arrangementet skulle bli en flott markering av en 150 års feiring. Seks ulike komiteer ble valgt allerede i 2009 til å jobbe for at arrangementet

8 skulle gå greit. Disse komiteene var administrasjon & koordinering v/ Harald Dønnestad, barneopplegg v/ Birgit Andersen, teknisk v/ Jarle Stensbøl, transport & aktivitet v/ Roy Arild Jensen, innkvartering v/ Odd Kløverød og bevertning v/ Kari Sæthre. Komiteene bestod av fra 3 5 medlemmer. Menneskene i disse ulike komiteen gjorde en fantastisk jobb med å koordinere og hjelpe hele menigheten til å være delaktig i arrangementet. 584 var påmeldte til sommerfesten. I løpet av uka var totalt 1800 som deltok. Fra tirsdag 6. juli til onsdag 7. juli var det landsmøteforhandlinger. Det var 197 deputerte fra 60 menigheter. 5 nye baptistmenigheter ble ønsket velkommen. Det var valg og ny generalsekretær. Terje Aadne ble valgt, etter Magnar Mæland. Jan Sæthre trådte tilbake et 9 år som hovedstyreleder og 18 år som medlem av hovedstyret. Per Øvergaard ble valgt som ny hovedstyreleder. Tirsdag kveld var det stor jubileumsbankett med mange innbudte gjester. Banketten bestod av en 3 retters middag, som menigheten arrangerte. Det var et flott program som tok oss med i baptistenes historie frem til i dag. 320 var påmeldte til banketten. Stevnet åpnet onsdag kveld med stort åpningsmøte. Resten av uka ble det arrangert ulike samlinger fra morgen til kveld, som morgensamlinger, ulike utflukter, seminarer, kveldsmøter, senkvelder i baptistkirken, midtnattsgudstjeneste i Gjerpen kirke og ulike konserter. Av innbudte talere kan nevnes Kai Tore Bakke, Tony Peck, Øystein Gjerme, Mette Marie Bommen og Ingemar Fhager. Torsdag kveld var det midtnattsgudstjeneste i Gjerpen kirke med nattverd. Kari Sæthre og Åselill S. & Eyolf Dale deltok. Fredag kveld var det konsert med Hillsong London. Konserten var en flott opplevelse med 800 besøkende. Lørdag var det konsert med Norwegian Gospel Voices med 250 besøkende. På kveldsmøtene gjennom hele uka deltok Tolås familien med flott lovsang. Menigheten deltok også med flott korsang på åpningsmøte og avslutningsmøte. Det var Hawiikoret under ledelse av Åselill Sæthre, som bestod av Con Amore med venner og Jubileumskoret under ledelse av Jenny Brynsholmen. Av utearrangementer kan nevnes, tur til brekkeparken på torsdag, baptisthistorisk tur på fredag og flerkulturell gatekonsert i Skien sentrum på lørdagen. Mellom de ulike arrangementene på Stevneplassen var kafeteria åpen og alle kunne få kjøpt seg en god middag, et rundstykke eller kakestykke. I tillegg var det åpen kiosk nesten hele tiden. Menigheten hadde ansvar for å betjene kiosk og kafeteria utenom torsdagen. Da hadde Porsgrunn og Langesund baptistmenighet ansvaret. Fra tirsdag til onsdag var det aktiviteter for barna, som utflukt til Eventyrfabrikken, grillfest på Bakkestranda og utflukt til Fritidsparken. Onsdag startet det opp med skikkelig barne og familiesamlinger. Hovedtemaet var "Du passer perfekt i Guds plan". Skien baptistmenighet hadde ansvaret for hele opplegget via NBUF. Torsdag til lørdag var det øvelse for "Verdens beste barnekor" med påfølgende fremførsel på kveldsmøtene. Koret deltok også med sang på søndag formiddag. Ungdommen hadde sitt eget arrangement gjennom hele uka med Track. Møtene ble arrangert på Stevneplassen i en av hallene, mens de overnattet på Mæla ungdomsskole.

9 Sommerteamet som ble arrangert av NBUF med Kjersti Ingeborg Bildøy og Inger Lise Salvesen som teamledere, hadde mye av ansvaret for arrangementet i tillegg til ungdommer fra Skien baptistmenighet. Det var et stort løft for menigheten å arrangere landsmøtet og sommerfesten. Mange arbeidstimer ble nedlagt for at tilreisende gjester skulle føle seg velkomne og få oppleve disse dagen som meningsfulle og gjestfrie. Alle i menigheten bidro på forskjellige måter til at dette ble en realitet og vi kan se tilbake på en kjempe flott arrangement. Statistikk Det har vært 2 gudstjenester med dåp og 2 er døpt. Disse er Jon Viktor Lilienberg og Jon Bawi Hnin. I tillegg er 12 innmeldte som medlemmer. Disse er følgende: Van Si Sapai, Tha Hnem Sapai, Lian Biak Hu Sapai, Ngun Bor Cin Sapai, Daniel Mondo Harris, Salimata Gagnie Harris, Sui Sung, Thawng Uk Lian, Sai Cuai Hmun Thang, Rai Tawng Rahtin, Sui Tum Sung Rahtin og Atle Kjeldsen. 2 er utmeldt fra menigheten. Disse er følgende: Ingvild Kongsbakk og Silje Marie Knutsen. Totalt antall medlemmer pr er 278 (var 266 i 2009) Avslutningsord Skien baptistmenighet gleder kan seg over å være en menighet av mange ulike nasjoner. Ulikehetene er store både i språk og kultur, men vi opplever mange velsignelser i fellesskapet. Utfordringen er å kunne gi god trosopplæring til barn og unge, som er en stor del av menigheten. Mange mennesker gjør en utrolig innsats for menigheten i løpet av året. Vi jobber for at alle må kunne få oppleve at de er velkomne, uansett hvilken livssituasjon de er i. Vår bønn er at Han som gir styrke, kraft og visdom og kjærlighet til våre medmennesker, vil hjelpe oss med arbeidet. Årsrapporten for 2010 er skrevet av lederne for de 4 utvalgene. Skien den 21. januar 2011 Kari Nøtland Sæthre Strategiutvalget Gunn Wensaas Andresen Familieutvalget Harald Dønnestad Tjenesteutvalget Reidun Johannessen Driftsutvalget

10 Totaloversikt 2010 (I parentes: 2009) Besøkende Ant. saml. Gj.snitt Formiddagsgudstjenester: 1887 (2233) 20 (20) 94 (111) Kveldssamlinger: 2788 (2201) 22 (24) 126 ( 92) Andre samlinger: 688 (700) 3 ( 4) 239 (190) Totalt: 5363 (5134) 45 (48) 119 (107) Barna Ant. barn Ant. saml. Gj.snitt Våren: 718 (634) 25 (26) 29 (24) Høsten: 706 (695) 19 (22) 37 (33) Totalt: 1424 (1329) 44 (48) 32 (28) Antall barn er inkludert i totaloversikten ovenfor. Menighetsmøter Ant. frammøtte Ant. møter Gj.snitt Vår: (113) 3 (4) 33 (28) Høst: (83) 2 (3) 28 (28) Sum: 155 (196) 5 (6) 31 (28)

11 Frammøtestatistikk våren 2010 (Våren 2009 i parentes) Formiddagsgudstjenester: 13 (10) Januar: besøkende ( 77 1 møte) Februar: (137 2 møter) Mars: ( 76 1 møte) April: (300 3 møter) Mai: (382 2 møter) Juni: ( 95 1 møte) Sum: 1341 besøkende ( møter) Gjennomsnitt pr. gudstjeneste: 103 besøkende (107) Kveldssamlinger 12 (15) Januar: besøkende (363 4 møter) Februar: (168 2 møter) Mars: (376 4 møter) April: (107 1 møte) Mai: (165 2 møter) Juni: (139 2 møter) Sum: 1336 besøkende ( møter) Gjennomsnitt pr. kveldssamling: 111 besøkende (88) Andre samlinger: 1 (1) Mai (17. maifest) 126 (138) Totaloversikt: Antall samlinger: 26 (26) Antall besøkende: 2678 (2518) Gjennomsnitt pr. samling: 108 (97)

12 Frammøtestatistikk høsten 2010 (Høsten 2009 i parentes) Formiddagsgudstjenester: 7 (10) August: besøkende (201 1 møte) September: (258 2 møter) Oktober: (403 3 møte) November: (202 2 møter) Desember: (102 2 møte) Sum: 546 besøkende ( møter) Gjennomsnitt pr. gudstjeneste: 78 besøkende ( 117) Kveldssamlinger 10 (9) August: besøkende (135 2 møte) September: (248 2 møter) Oktober: ( 79 1 møter) November: (227 2 møter) Desember: (199 2 møter) Sum: 1452 besøkende (888 9 møter) Gjennomsnitt pr. kveldssamling: 145 besøkende (99) Andre samlinger 2 (3) Desember: (Vi synger julen inn) 237 (220) (Julaften) 300 (290) (Julefest) 0 (52) Sum: 562 besøkende (470) Gjennomsnitt pr. samling: 269 besøkende (187) Totaloversikt: Antall samlinger: 19 (22) Antall besøkende: 2560 (2616) Gjennomsnitt pr. samling: 135 (119)

13 Skien baptistmenighet Resultatregnskap pr Driftsinntekter Budsjett 2010 Regnskap 2010 Budsjett Salgsinntekt , Statlig tilskudd , Kommunalt tilskudd , Husleieinntekt , Utleieinntekt , Kollekt , Lotteri , Arrangementsinntekt , Arrangementsinntekt - Sommerfesten , Annen inntekt , Sum driftsinntekter , Driftsutgifter 5100 Lønn til ansatte , Telefon , Avisabonnement , Arbeidsgiveravgift , Pensjonskostnad , Honorar , Refusjon av sykepenger , Yrkesskadeforsikring/gruppeliv , Annen personalkostnad , Renovasjon , Strøm , Forbruksmateriell , Multimedia , Vedlikehold , Felleskristent arbeid , Kontorrekvisita , Kontorutstyr , Kopiering , Produksjon av kontaktblad , Kursutgifter , Studiearbeid , Telefon , Porto , Kjøregodtgjørelse , Reisegodtgjørelse , Annonsering , Kontingenter , Gave til DNB , Tilskudd til virkegrener , Forsikringspremie , Arrangementsutgifter , Arrangementsutgifter - Sommerfesten ,86 0

14 7701 Bevertning , Blomster og gaver , Bankgebyr , Andre kostnader , Sum driftsutgifter , Brutto driftsresultat , Renteinntekt , Netto driftsresultat , , Disponering av overskuddet Tillagt egenkapital ,51 Tillagt Utdanningsfondet (renter) 33,79 Forbrukt Mediafondet -937,63 Balanse pr Eiendeler Regnskap 2010 Regnskap Skien Baptistkirke , Villa Brekkeby , Speiderhytta i Luksefjell , Fordringer på ansatte 0, Fordringer 1 726, Kontanter 103, Bankinnskudd , Bankinnskudd , Bankinnskudd , Bankinnskudd , Bankinnskudd , Bankinnskudd (hyttekonto) 0, Bankinnskudd for skattetrekk , Sum eiendeler , Gjeld og egenkapital 2010 Utdanningsfond , Mediafond , Egenkapital , Forskuddstrekk , Arbeidsgiveravgift , Gjeld til medlemmer (depositum) , Feriepenger , Pensjonstrekk 0, Gjeld , Sum gjeld og egenkapital , Skien den 31. desember 2010/ 17. januar 2011 Reidun Johannessen (kasserer) /Jarle Stensbøl/Per Christian Holm Budsjett Spesifisering 7430 Menighetsplanting i nordlige Sierra Leone Høyskolen Victory Baptist Fellowship - fliser kirkegulv Holtekilen Evangelisering i DR Kongo NBUF Menighetsplanting i Europa EBFs prosjekt IMP Arbeid blant flyktninger fra Burma Misjonsdugnad i

15 Forklaringer til regnskapet 2010 INNTEKTER Våre gaver og kollekter - utlodning, kaffepenger, flasker ,00 Kommunal støtte - kirkeskatten ,00 Statlig støtte - momskompensasjon ,00 Utleie - hytte, kirke, parkering, villaen, teknisk utstyr ,00 Finansinntekter (renter-gebyrer) 7 800,00 Landsmøteoverskudd ,00 Andre - annonsesalg, jubileumsgaver , ,00 UTGIFTER Personalutgifter ,00 Sveinung Vaagen, Michael Østenstad Eiendommen ,00» Strøm, renovasjon, forsikring, vedlikehold, investeringer Menighetsdrift ,00» Kontorhold, Veiviser'n, blomster og gaver, busstr., annonsering. konting. Arrangementsutgifter ,00» Bevertning og honorar Leir(konfirmanter++) - utgifter ,00 Gitt til andre» DNB' misjonsprosjekter ,» Skien diakonale senter ,» Holtekilen 7000, NBUF (15' + 9' + 10') HLT , ,00 Overskuddet ,00

16 Inntekter Gaver og kollekter Kommunal støtte Statlig støtte Utleie Finansinntekter Landsmøteoverskudd Andre inntekter Utgifter Personal 199 Leir Eiendommen Menighetsdrift Arrangement Gitt til andre 443

17 Årsmelding for Søndagsskolen 2010 Baluba: Visjon: Jesus til barna Vi ønsker at barn som ikke kjenner Jesus, skal bli kjent med ham, og at barn som kjenner Jesus, skal bli mer lik ham. Vi ønsker at Baluba skal være et viktig supplement til undervisning i kristen tro i hjemmet. Baluba er for barn mellom 3 12 år Ledergruppe: Gry Vaagen, Bente J. Hoppestad og Gunn W. Andresen. Oppgavene fordeles slik: Undervisning: Bente J. Hoppestad, Thorbjørn Andersen, Live Lilienberg, Christer Lilienberg, Martine Horrigmo, vikar: Michael Østenstad, Sveinung Vaagen. Grupper: Christer Lilienberg (vår), Sreyleak Hem, Lisa Nilsen, Gunn W. Andresen, Kjetil Fjelddalen (høst), Louise Andersen (høst) Teknikk: Kjetil Fjleddalen (vår) Sondre Stensbøl, Simen Andersen, Henrik Dønnestad Møtevert: Mathilde Juve Andresen Antall barn på Baluba har vært fra Gjennomsnitt oppmøte: 25. Antall barn som har vært en eller flere ganger på Baluba siste året: 53. Antall samlinger: 6 på våren, 5 på høsten. Materiell: Sprell Levende fra Norsk søndagsskoleforbund. Gjennomføring: Undervisning med påfølgende grupper med fokus på samtale og aktiviteter. I høst prøvde vi noe nytt pga ledersituasjonen. Etter felles undervisning ble det grupper som før for de fra 3 6 år, egen gruppe for 1+2 klasse. Jenter fra 3 klasse fikk lære dans med Louise, Gutta var ute på skateboard. Vi samler inn penger til arbeid for barn i Sierra Leone på hver samling. 4 av oss deltok på Barneleder 2010 i Oslo i april. Vi har også deltatt på Barnas Superlørdag, en stormønstring for søndagsskolen i Skien i september. Utfordringer: Baluba er en velsignelse å være med på, og vi ser det som en viktig oppgave å gi Jesus til barna. Vi ønsker oss noen flere ledere, som kan være med oss. Takk til alle medarbeidere, foreldre, besteforeldre og andre støttespillere i menigheten som gjør at vi kan drive Baluba, vi føler oss velsignet. Kinderegg Kinderegg er søndagsskolen for alle barn, de søndager det ikke er Baluba. Innholden er som "sjokoladekinderegget", 3 overraskelser. Det er alltid en andakt som blir dramatisert eller fortalt. I tillegg kan det være sang, lek, forskjellige oppgaver, tegning eller se på tegnefilm.

18 Det har vært fra ca barn på Kinderegg. Samlingene og aktivitetene foregår i fellesrom. Det er blitt samlet inn kollekt til Sierra Leone hver gang. Opplegget er for det meste laget og iverksatt av Kari Sæthre. Hun har tatt utgangspunkt i temaet som har vært på gudstjenesten samme dag og laget et opplegg for barna. I tillegg har hun brukt boken "Hva ville Jesus ha gjort?" av Merete Føyen Arnevåg. Hun har også lest fra " Kristoffer Kirkemus Serien" skrevet av Barbra Davoll. Tips fra opplegget "Sprell levende" er også benyttet. Robertas Aleksandravicius har hjulpet til med praktiske oppgaver. Opplegget har vært avhengig av å ha 2 3 voksne som kan være sammen med barna og hjelpe til litt. Det har fungert bra med å oppfordret mennesker under gudstjenesten, til å være med ned med barna på Kinderegg. Foreldre og besteforeldre har stilt opp, slik at det har gått an å gjennomføre 8 samlinger på våren. Kinderegg har fra høsten blitt avviklet etter ønske fra Kari Sæthre og opplegg for barna er blitt ivaretatt av Famileutvalget. For søndagskolen Gunn Andresen

19 Årsmelding for Trall 2010 Ledere (vår): Ledere (høst): Medhjelpere: Anne Therkelsen (hovedleder og gruppeleder Storetrall) Anne Lene Madsen (gruppeleder Mellomtrall) Dorthe Naur (gruppeleder Lilletrall) Marte Fjelddalen (hovedleder og gruppeleder Mellomtrall)) Merethe Lysø Sølyst (gruppeleder Storetrall) Margareth Eikstad (gruppeleder Lilletrall) Mette H. L. Aasland (gruppeleder Lilletrall) Liv Marit Taranger (vikar for Mellomtrall) Tove Skyer (vikar Mellomtrall) Kristin Vala (vikar Storetrall) Karin Skyer (mat og innkjøp) Mange av menighetens voksne damer (mat) Anne Lene Madsen (kasserer) AKTIVITET Vi har hatt tre grupper med småbarnssang: Lilletrall, Mellomtrall og Storetrall. Barna er i alderen 1 5 år, og gruppene har variert med barn per gruppe. Trall er lagt opp som kurs med ti samlinger i halvåret og avsluttes med en Diplomfest for familie og venner. Hver samling består av et minutters sang/spill/lek program med påfølgende kveldsmat for barna og den/de voksne som følger dem. På Lille og Mellomtrall er det obligatorisk at en voksen følger barnet. På Storetrall kan barna være alene på sangdelen, men en voksen er med dem under kveldsmaten. Oppmøtet har vært varierende. Diplomfesten for våren ble avholdt siste torsdagen i april og høstens diplomfest ble avholdt den siste torsdagen i november. Vi hadde bildefremvisning og sang/diplomutdeling av alle tre gruppene på festene. Pastor Sveinung Vågen holdt en liten andakt på vårens fest, mens Birgit Andersen holdt en advents andakt på festen i november til stor inspirasjon og glede for forsamlingen. I løpet av året har Trall bidratt med sang på tre av kirkens familiegudstjenester. Trallbarna, spesielt de største, synes det er stor stas å få lov til å synge på gudstjenesten. Og det er alltid mange glade ansikter i forsamlingen når Trall deltar. MÅL OG UTFORDRINGER Vi ønsker at Trall skal være et sted hvor foreldrene opplever at det er godt og innholdsrikt å komme med barna sine. Det er viktig at kirken legger til rette for at småbarnsforeldre kan møtes og ha et positivt fellesskap. Vi ønsker videre at barna blir kjent med og glad i sang, musikk og rytme. En del av tekstene formidler vår tro og våre kristne verdier. Trygghet, kristne verdier, sang og musikkglede, sosialt fellesskap, lek og samvær, er verdier vi ønsker å legge til grunn for vårt arbeid.

20 Vi som jobber med Trall opplever arbeidet som veldig givende. Det er fantastisk å se at hele underetasjen yrer av små krabater hver gang. Det er fint å se hvordan barna utvikler trygghet i forhold til hverandre, gruppen og det å være i kirken vår. Den tiden vi bruker sammen med barna, gir oss mye tilbake. Vi opplever at sangstundene styrker et positivt barn foreldre bånd, og at det gir gode utviklingsmuligheter for barna. I løpet av 2010 har det skjedd forandringer i lederstaben. Anne Therkelsen sluttet som hovedleder etter vårhalvåret, og Marte Fjelddalen overtok dette vervet. I høsthalvåret har vi vært fire faste ledere. Da er vi et skritt nærmere målet med å få to ledere per gruppe. Mange har sagt seg villige til å være vikarer, og håper å få med noen, av disse eller andre, til å dele på oppgaven som gruppeleder for Mellom og Storetrall. Liv Marit Taranger har stilt opp flere ganger som vikar for Mellomtrall i høst. Jakten på ledere er en av de største utfordringene vi har i Trall. Det blir en del utskifting da alle lederne er småbarnsforeldre som får baby eller ønsker å følge barna sine videre når de kommer i skolealder. Hadde det vært en ide å engasjere noen i en annen livssituasjon som ledere? Anne Lene har ytret ønske om å slutte som kasserer, og vi trenger noen til å overta dette vervet så fort som mulig. Vi takker spesielt Karin Skyer og alle hennes hjelpere som lager i stand deilig kveldsmat hver torsdag. Kjøkkengjengen er til stor velsignelse i både matlagingen og praten de tar med voksne og barn. Vi vil også takke Anne Lene Madsen som har ført regnskap for oss dette året. Hun ønsker at en annen overtar så fort som mulig. ØKONOMI Alle som går på Trall betaler deltakeravgift som skal dekke kveldsmaten, samt gjøre det mulig for oss å kjøpe inn det utstyret vi trenger. Kassebeholdning pr var Se regnskap. Vi takker Gud for at vi får ha en kirke med stor takhøyde som gjør det mulig for oss å drive et så utadrettet arbeid som Trall. Vi erfarer at mange opplever vår kirke som et godt sted å være for seg og sine barn. Vi ber om at den kontakten de får med kirken vår gjennom Trall skal få betydning for både barna og familiene deres. For Trall Marte Fjelddalen

21 Årsmelding for Logos 2010 Ledere: Anne Marie Dønnestad (koransvarlig), Ingrid Eikland og Hilde Evensen Holm (medhjelpere) Antall medlemmer; ca 35 barn Logos opplever vekst! Vi har det siste året fått mange nye barn. I perioder kommer det en eller to nye på hver øvelse. Det gir stor glede! Fint er det også at vi har en del store barn med, i års alderen. Det er bra både for miljøet i koret og for det musikalske nivået. Vi har en jevn fordeling av gutter og jenter i koret. Logos øver annen hver torsdag fra ca 1.september til ca 1. mai. På øvelsene har vi et fast opplegg som innebærer oppvarming, øvelse, kort andakt, pause med boller saft eller frukt, noen leker og en fast avslutningssang. I 2010 har vi sunget på alle Sammen i kirken samlingene i kirken, Vi synger julen inn og et av høydepunktene var førjulskonsert for en fullsatt kirke sammen med de landskjente Seven jentene. Noen av Logosbarna var også med på barnekorfestival i Kragerø i høst, og helt på starten av året deltok vi på nyttårskonsert opplegget i Nenset Kirke. Vi har også en grøtfest i desember og en tur i juni sammen med Friluftsgutta. Målet for barnekorarbeidet er i tråd med menighetens arbeidsmål for barnearbeidet i 2010 Jesus for barna. For oss betyr det at barna skal oppleve glede over å synge om Jesus, og få venner i miljøet i kirken og oppleve å ha en tilhørighet i et positivt og ivaretaende barne og ungdomsarbeid i menigheten. Våre utfordringer framover er å ta vare på de nye barna som kommer, da vi opplever både at nye kommer til, men at det også slutter en del barn i løpet av året. Det er vanskelig å finne noen enhetlig svar på hvorfor barna kommer en periode og så blir borte fra koret igjen. Vi har også sett at det kunne være et behov for å ha et jentetilbud de torsdagene det ikke er Logos, men Friluftsgutta. Dette er ting vi ledere vil diskutere nærmere. Når det gjelder økonomi så drives LOGOS svært rimelig. Vi har få utgifter, men trenger noen midler til å dekke noter, cd, mat og utlodningsartikler og avslutninger, m.m. I år har vi i tillegg fått laget ny logo for Logos, og det er produsert nye t skjorter. Foreldrene betaler kr 100 pr år, noe som er svært rimelig. Vi fikk avslag på søknad om frifondsmidler i Viser ellers til økonomisk oversikt over barnearbeidet. For Logos Hilde Evensen Holm

22 Årsmelding for FRILUFTSGUTTA 2010 Skien Baptistmenighet Ledere: Knut Andreas Eikland (våren), Geir Håkon Eikland, Richard Skyer, Harald Dønnestad, Sondre Taranger, Tor Erik Flatebø, Jostein Skyer og Jan Runar Hoppestad. Hovedleder for Friluftsgutta har vært Richard Skyer I tillegg er det med flere pappaer som hjelper til frå gang til gang. Vi har hatt 2 ledermøter i løpet av Omorganisering: I 2010 bestemte et årsmøte i friluftsgutta og et årsmøte i 10. Skien BSK speidergruppe at Friluftsgutta skulle bli en del av speidergruppa. Friluftsgutta vil fortsette som før, med sine aktiviteter, men formelt så er nå friluftsgutta en del av 10. Skien BSK. Dette er innrapportert til Norges Speiderforbund og Grenland krets av NSF. Mål, Målgruppe og Metode: Målgruppa for Friluftsgutta er alle gutter fra 1. klasse og oppover. I desember 2010 var vi 40 registrerte gutter. Noen flere har vært innom på besøk. Det er morsomt og en velsignelse i arbeidet og oppleve vekst. Hensikten med Friluftsgutta er å drive ulike former for friluftsaktivitet, gi dem nyttig kunnskap om natur og friluftsliv og gi dem mulighet for å knytte vennskap med andre i menigheten. Vi ønsker å vise guttene hvem Jesus er og bruker friluftsliv som arena. Dette skjer både gjennom personlig samtale og andakt. Vi prøver å knytte innholdet i andakten opp mot hva vi gjør hver gang. Annen hver torsdag samles en gjeng med gutter for å være ute og ha det moro sammen. Det skal være mye lek og moro på Friluftsgutta. Av aktiviteter i året som har gått kan vi nevne ski, skøyter, aking, kano, playstation, fotball, og svømming. Vi har også dette året hatt to overnattingsturer. Den ene var en kanotur på til Bjørkøya i Fjellvannet, med overnatting i lavvoo. Den andre var en vintertur til speiderhytta i Luksefjell. Nytt dette året er at vi har funnet oss et usjenert sted lengst nord i Slettevannet. Der har vi begynt rigging av egen leirplass. Vi kan både padle kano og gå til fots for å komme ned dit. Økonomi: Vi har hatt et noe roligere aktivitetsnivå på økonomifronten i 2010 enn tidligere år. For detaljer se regnskapet. Friluftsgutta har i 2010 overtatt utstyr og midler til 10. Skien BSK speidergruppe. En takk til: Alle som har vært med oss i forbønn og Gud som har gitt god og stabil vekst. Alle pappaer som positivt stiller opp når vi trenger noe ekstra. Gutta som er med og gjør torsdagene våre spennende, varierte og høylydte. Jarle Stensbøl og Olaf Andresen som har styrt økonomien for oss. For Friluftsgutta Jan Runar Hoppestad

23 Årsrapport for Skien baptistungdom 2010 Styret Vårhalvåret Valgte medlemmer i styret: Karianne Louise Raflund, Sondre Stensbøl, Malin Holte Apalnes, Øyvind Taranrød og Mari Thommesen. Ledere i styret: Sveinung Vaagen (pastor), Michael Østenstad (TfG arbeider), Trine Bassebo (Bønn), Kjetil Fjelddalen (BOSS), Anette Stensbøl (Etter skoletid), Rikke Anthonissen og Lena Mari Bjørnsvik (Con Amore) Høsthalvåret Valgte medlemmer i styret: Karianne Louise Raflund, Sondre Stensbøl og Jon Viktor Lilienberg. Ledere i styret: Sveinung Vaagen (pastor), Michael Østenstad (TfG arbeider), Trine Bassebo (Bønn), Kjetil Fjelddalen (Skating Scouts), Birgit Andersen (Blåtur), Anette Stensbøl (Etter skoletid), Jarle Stensbøl (kasserer), Bård Aasland og Odd Bjørnar Andersen (Con Amore), Anette Vala Larsen (NBUF) og Anne Rebekka Eikland (SBU) ble også innkalt til møtene. Mange andre voksne har også hjulpet til på ulikt vis i løpet av året. Styret har ansvar for Skien baptistungdoms ulike lokallag, ungdomsprogram, turer og leirer og økonomi. Styret behandlet femti saker i løpet av Etter skoletid Onsdag var hovedsamlingsdag for ungdomsgruppa. Etter skoletid var åpent hver onsdag i skoleåret fra kl Det ble 38 ganger med gjennomsnittlig 20 ungdommer tilstede. Anette Stensbøl var hovedleder, men mange voksne hjalp til med matlaging og leksehjelp. Her er et typisk program for Etter skoletid: Åpent Middag Skating Scouts Blåtur for jenter 17.00: Konfirmasjon (vår) eller K2 (høst) J. C. Followers Con Amore Samling Kveldsmat

24 BOSS og Skating Scouts Kjetil Fjelddalen ledet aktivitetsgruppen BOSS på vårhalvåret. På høsten ble det til en liten skate klubb. Blåtur for jenter Birgit Andersen startet en annen aktivitetsgruppe på høsten for jenter. Dagens aktivitet er alltid en overraskelse derav navnet. Con Amore Vårhalvåret fungerte Con Amore som en jentesanggruppe ledet av Rikke Anthonissen og Lena Mari Bjørnsvik. Omlag ti jenter deltok. En god del av korets medlemmer deltok også i prosjektkoret som deltok på BWAkonferansen i Hawaii ledet av Åselill Sæthre På høsten fikk koret ny dirigent Odd Bjørnar Andersen, og et lite band med Bård Aasland i spissen. J. C. Followers Michael Østenstad ledet bandet. De spilte på samlingen hver onsdag i tillegg til noen gudstjenester og leir på Vatnar. Konfirmasjon Vårhalvåret hadde vi en stor konfirmantgruppe med 15 ungdommer som møttes annenhver onsdag. Gruppa ble ledet av Sveinung Vaagen og Michael Østenstad. Konfirmantene deltok på leir på Vatnar i januar sammen med baptistkonfirmanter fra Østlandet. K2 Høsthalvåret startet et leder og disippeltreningsprogram med base i vårens konfirmanter og i samarbeid med NBUF. K2 er forkortelse for Konfirmasjon ungdommer ble påmeldt. I tillegg til samling annenhver onsdag, var det en weekend i Luksefjell i september. K2 deltok også på ungdomsgruppas weekend på Vatnar i november. K2 ble ledet av Sveinung Vaagen. Samling på Etter skoletid Samlingen har bestått av lovsang i kirkesalen ledet av J. C. Followers sammen en noen forsangere, andakt og bønn på bønnerommet. Trine Bassebo ledet halvparten av andakts og bønnestundene. De andre gikk på omgang mellom andre ledere og ungdommer. Samlingen på Etter skoletid har hatt stor betydning for det åndelige livet i ungdomsgruppa i Leir og tur ++ Vi har deltatt som gruppe eller med deltakere på følgende leirer og arrangementer arrangert av NBUF, SBU, ØBU eller andre: Bønn og lovsang, Vegårtun jan Konfirmantleir, Vatnar jan. NBUF årskonferanse, Ålgård 5. 7 mars Påskeleir, Ål i Hallingdal 31. mars 5. apr

25 NBUFs sommerteam juni august. Karianne Louise Raflund deltok fra Skien, men mange flere deltok i fellesskapet i kirken da teamet var der. Track, Skien juli Kortur, Hawaii 23. juli 3. aug Sommerleir, Vegårtun aug Tentro, Kalvøysund sep Vi har selv arrangert: Ungdomsmøter eller andre typer fellesskapskvelder noen fredager i vårhalvåret. 17. mai feiring hos fam. Hoppestad. St. hans feiring hos fam. Fjelddalen. Adventleir, Vatnar nov Nyttårsfest sammen med Tabernaklet To kommentarer til slutt: 1. I løpet av 2010 befestet Etter skoletid sin posisjon som det viktigste samlingspunktet for Skien baptistungdom. Vi ser at ungdommer trives, vennskap skapes og tro vokser. Ingen snakker lenger om at ungdomskoret har blitt så lite alle snakker om at Etter skoletid er så bra! 2. I 2010 startet også chin ungdommene i Telemark et eget ungdomsarbeid med samling på lørdager. I tillegg til Midt Telemark og Skien (Skien baptistmenighet) kommer de fra Langesund og Kragerø. Noen av disse deltar også på Etter skoletid. Karenungdommene tilknyttet Skien baptistmenighet er i svært liten grad en del av fellesskapet i Skien baptistungdom. Noen av dem trekker mer mot karenfellesskap i Oslo. Det er en utfordring å drive et ungdomsarbeid for alle baptistungdommer tilknyttet Skien baptistmenighet. Vi håper å skape gode møtepunkter og knytte tettere bånd i løpet av For Skien baptistungdom, Sveinung Vaagen

26 Ledergruppe fra høsten 2010: Jenny Brynsholmen dirigent Stian Taranger Arnhild Edvardsen Harald Edvardsen Heidi Kløverød Årsrapport for Basis Basis hadde en lengre hvileperiode fra januar til oktober. Før oppstart i oktober hadde de som nå er i ledergruppa en uformell sammenkomst. De hadde ønske om å gjøre noe for å få liv i Basis igjen. Ledergruppa gikk ut med invitasjon til aktuelle kormedlemmer og hørt om det var interesse for ny oppstart av Basis. Responsen var god og i oktober startet koret opp igjen med øvelse. Basis bestod da av 14 kormedlemmer. De hadde 4 øvelse med julesanger og koret sang på "Synge jula inn" i desember. Koret har planer om oppstart i uke 7 i Innhold og opplegg er ennå ikke klart For Basis Heidi Kløverød

27 ÅRSRAPPORT FOR ALLEHÅNDE 2010 Styret har bestått av: Leder: Else Holte Kasserer: Grete Moen sekretær: Anne Hegge styremedlem: Eva Nilsen Valg komité: Ann Karin Hultgren Målgruppen er voksne kvinner som ønsker åndelig fellesskap og sosialt samvær. Alderen varierer fra 40 til 92 år. Møtene blir holdt annenhver tirsdag fra kl 19 21, og flotte damer møter opp hver gang. Vi skifter på å lede, og to vertinner har ansvar for innledning, mat og en ting til loddtrekning. Kollektkurven går rundt og ca kr 1000 kommer inn pr. Gang. Vi har gitt pengegave på kr til Anne Britt Eines' prosjekt: Barn i Kongo Baptistenes kvinneforbund har fått kr Misjon uten grenser har fått kr.2000, Rakel Trovi kr til Manila Baptistkvinnenes bønnedag fikk kr.1000 Vi gir også en blomst i gave til medlemmene våre ved merkedager, og det har det vært flere av i løpet av 2010 Babytrøyer ( sendt til Sierra Leone) og lapper har blitt strikket og Ruth Brynhildsen har montert 8 mindre lappetepper så vakkert og et større lappeteppe som ble loddet ut på Menighetens Adventkveld. Et gavekort på kr. 700 ble også gitt til den samme utlodningen. Misjon uten grenser besøkte oss i januar, viste film og fortalte fra arbeidet. Med Randi Larssen i spissen ble det dannet en gruppe som sorterer og pakker tøy hos Misjon uten grenser i Eidanger hver torsdag. 7 8 damer er involvert og vi reiser 4 5 hver gang. Sammen med to andre pakkegrupper fikk vi Vardens Julekringle og mange takkens ord i desember. Vi dro mannsterke til Vårfesten i Langesund hvor de hadde masse program og serverte deilige burmesiske vårruller og bløtkake. Sommeravslutningen på Jarseng Sportsstue ble en suksess med lapskaus og natursti, kaffe, bløtkake, en morsom konkurranse og festlig mannekengoppvisning av «pakkegjengen» 5.oktober hadde vi Vennefest med 35 tilstede. Festen inneholdt Guds ord, sang, god mat, utlodning og en morsom mannekengoppvisning. Julefesten 14. desember samlet 27 personer til et vakkert pyntet langbord. Det ble servert innkjøpte snitter og marsipankake til kaffen. Tove Skyer sang for oss akkompagnert av Stian Taranger. Vi sang mange julesanger, hadde mange forskjellige innslag og Randi Larssen holdt en fin andakt til slutt. Vi avslutter alle våre møter med å be Fadervår og Velsignelsen sammen, og opplever virkelig at vi blir velsignet ved å kunne dele det åndelige og timelige med hverandre, og Allehånde tiltrekker seg stadig nye, flotte damer. Anne Hegge sekretær

28 Arbeidsmål for 2011 Arbeidsmål Motto: "Tenn oss på ny "(2. Tim. 1,6) 1. Starte arbeid med helhetlig plan for trosopplæring 2. Etablere og utvikle aldersbestemte "happeninger" for barn og ungdom og deres foresatte. 3. Bygge ungdomsfelleskap på søndager 4. Etablere faste ledergrupper til leirer 5. Restaurering av Villa Brekkeby 6. Rekruttere 7 nye til aktiv tjeneste

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015.

Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. 1 Referat fra valg- og menighetsmøte, 2. juni 2015. Sted: Underetg, Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00 21.10 Antall fremmøtte: 40 Kaffe fra klokken 18.45. Harald Dønnestad innledet kvelden. Harald takker

Detaljer

Referat fra menighetsmøte 15. april 2013

Referat fra menighetsmøte 15. april 2013 1 Referat fra menighetsmøte 15. april 2013 Og dette er mitt bud: dere skal elske hverandre, som jeg har elsket dere. -Joh 15.12- Sted: Underetasjen i Skien baptistkirke. Tidspunkt: 19.00-22.00 Antall fremmøtte:

Detaljer

Årsrapport og Budsjett

Årsrapport og Budsjett Årsrapport og Budsjett Familieleir 2010 Sørlandets Baptist Ungdom 2010 2010 Årsrapport SBU.doc 1 Innhold: INNHOLD:...2 INNLEDNING...3 DIV PRAKTISKE OPPLYSNINGER:...4 PROGRAM:...4 SAKSLISTE...4 Sak 1 Sak

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 10 Lødag 28. februar kl. 11.00 15:00 Søndag 1.mars kl.11.00 Kreativ lørdag i menighetssalen. Bymisjonsgudstjeneste med nattverd. (Per Christian Skauen. B.A.Sneltorp)

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011

Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Barn og ungdom i kirken Høsten 2011 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. Fredager

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015

Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 Hva skjer i Misjonskirka? Nr.2, 5.april 2015 SIDE 2 HVA SKJER I MISJONSKIRKA? NR.2-5. APRIL 2015 OPPSLAGSTAVLA Liv og vekst i Nord 2015 Liv og vekst i Nord på Soltun folkehøgskole fra fredag 22. til mandag

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Lørdag 29. November kl. 11:00-14:00 Uke: 49 Kreativ lørdag i Menighetssalen Glemmen kirke. Vi inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine, og

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015

Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Barn og ungdom i kirken Høsten 2015 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 47 KOMMENDE UKE Søndag 16. November kl. 11:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Johansen) Hva er belønningen for å tro på Jesus og følge ham? Det spørsmålet stilles

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014

Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Barn og ungdom i kirken Høsten 2014 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 28. januar 2014. Sak 2/14 Årsmelding for 2013. Sak 3/14 Regnskap for 2013. Sak 4/14 Budsjett for 2014

ÅRSMØTE. Tirsdag 28. januar 2014. Sak 2/14 Årsmelding for 2013. Sak 3/14 Regnskap for 2013. Sak 4/14 Budsjett for 2014 Årsmøte 28. januar 2014 ÅRSMØTE Tirsdag 28. januar 2014 Sak 1/14 Konstituering Sak 2/14 Årsmelding for 2013 Sak 3/14 Regnskap for 2013 Sak 4/14 Budsjett for 2014 Sak 5/14 Virkegrenenes årsmeldinger og

Detaljer

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO

WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO TROSOPPLÆRINGEN I NITTEDAL OG HAKADAL MENIGHETER ALLTID ELSKET ALLTID SETT WWW.NITTEDAL.KIRKEN.NO ALLTID ELSKET ALLTID SETT -Det er vår nye visjon for trosopplæringen i Nittedal og Hakadal. Vi vil at barn

Detaljer

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO

TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO TROSOPPLÆRING I MISJONSSALEN OSLO Men Jesus kalte dem til seg og sa: «La de små barna komme til meg, og hindre dem ikke! For Guds rike tilhører slike som dem». LUKAS 18,16 VÅR VISJON: Vi ønsker å se mennesker

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011

Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Referat hovedstyremøte Stabekk, 16. og 17. september 2011 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Harald Hem, Inga Tolås og Thang Hlun (kun fredag). Sykdomsforfall:

Detaljer

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015

GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 GUDS RIKE ER NÆR Program for 1. halvår 2015 Hei! Dette er Hamar normisjons program for første halvår 2015. Enten du er kjent med denne type program fra før, eller det er nytt for deg, så oppfordrer vi

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 50 KOMMENDE UKE Søndag 6. desember kl. 11.00: Søndag 6. desember kl. 11.00 Søndag 06. desember Kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Sneltorp) Offer til: Kirkens

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.3, 18.august 2013 Velkommen til Narvik Misjonskirke! Det du holder i hånden er programmet for høsten 2013 i Narvik Misjonskirke. Dette halvåret skjer det mye spennende i menigheten

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 29. januar 2013. Sak 2/13 Årsmelding for 2012. Sak 3/13 Regnskap for 2012. Sak 4/13 Budsjett for 2013

ÅRSMØTE. Tirsdag 29. januar 2013. Sak 2/13 Årsmelding for 2012. Sak 3/13 Regnskap for 2012. Sak 4/13 Budsjett for 2013 Årsmøte 29. januar 2013 ÅRSMØTE Tirsdag 29. januar 2013 Sak 1/13 Konstituering Sak 2/13 Årsmelding for 2012 Sak 3/13 Regnskap for 2012 Sak 4/13 Budsjett for 2013 Sak 5/13 Virkegrenenes årsmeldinger og

Detaljer

Konfirmantåret 2015/2016

Konfirmantåret 2015/2016 Konfirmantåret 2015/2016 Skjold menighet Hvem er jeg? Er det som skjer bare tilfeldigheter? Har noen skapt jorden? Finnes det en Gud? Men hvorfor skjer det så mye vondt da? Hva er egentlig konfirmasjon?

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet MENIGHETPROFIL / PLAN 2015 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette er ment som et relativt

Detaljer

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012

Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Barn og ungdom i Tanum og Kjose menigheter våren 2012 Les om aktiviteter og arrangementer for barn og ungdom i din menighet 0 7 år Miniklubben Mandager kl 17.15 til 18.30. For gutter og jenter fra 4-8

Detaljer

MEDLEM I HAMAR NORMISJON?

MEDLEM I HAMAR NORMISJON? Kjære leser! Enten du er kjent eller ukjent med Hamar Normisjon, ønskes du velkommen til å være med og bygge fellesskap som betyr noe for deg. Vi tror at gode fellesskap gir noe tilbake til den enkelte,-

Detaljer

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund

Oktober, November, Desember. Korpsnytt! Farsund Korps 2014. www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Oktober, November, Desember Korpsnytt! Farsund Korps 2014 www.frelsesarmeen.no/farsund Facebook: frelsesarmeen farsund Høsten er her og vinteren nærmer seg. Akkurat det er intet nytt, men det er en stund

Detaljer

Informasjon fra Olsvik menighet

Informasjon fra Olsvik menighet Informasjon fra Olsvik menighet Velkommen! Vi i Olsvik menighet vil med dette invitere alle som skal opp i 9. klasse, og som bor innenfor Olsvik menighet sine grenser, til konfirmasjon. I løpet av konfirmasjonstiden

Detaljer

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss!

Og det er godt mulig du skal gjøre noe som enda ikke står på denne oversikten. Hva har Gud lagt på hjertet ditt? Snakk med oss! Oslo misjonskirke Betlehem består av alle mulige slags mennesker i fellesskap rundt Jesus. Med alle mulige slags talenter, nådegaver og engasjement! Kirken er også Jesu kropp, og mye mer enn møter og arrangementer

Detaljer

ÅRSMØTE Tirsdag 2.februar 2016

ÅRSMØTE Tirsdag 2.februar 2016 Årsmøte 2. februar 2016 ÅRSMØTE Tirsdag 2.februar 2016 Sak 1/15 Konstituering Sak 2/15 Årsmelding for 2015 Sak 3/15 Regnskap for 2015 Sak 4/15 Budsjett for 2016 Sak 5/15 Virkegrenenes årsmeldinger og regnskap

Detaljer

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI

BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI BYMENIGHETEN- SANDNES ÅRSMELDING 2012 INNHOLD 2 S 2 S 3 S 4 S 5 S 6 S 7 LEDER OG STAB DELTAKELSE OG GAVER WEB OG GRUPPER MEDLEM OG TJENESTE BARN OG ØKONOMI VISJON OG VERDI AT NYE MENNESKER SKAL KOMME TIL

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Søndag 08. Februar kl. 11.00 Uke: 7 Gudstjeneste med nattverd. (Sneltorp. Johansen) Vi er kommet fram til Kristi Forklarelsesdag på søndag som kommer. Det er

Detaljer

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0

Konfirmant 2013. -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte. KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 Konfirmant 2013 -Jeg? Informasjon til konfirmanter og foresatte KIRKEN i OPPEGÅRD ØNSKER DEG VELKOMMEN! www.kirken-oppegard.n0 KONFIRMANTÅRET 2012/2013 VELKOMMEN TIL ETT SPENNENDE ÅR! Kristen tro og kirken

Detaljer

Forventing i fellesskapet! Skien Baptistmenighet Nr. 1/2010 - Årgang 24. Innhold. Sommerfest i Skien Sidene 8-10

Forventing i fellesskapet! Skien Baptistmenighet Nr. 1/2010 - Årgang 24. Innhold. Sommerfest i Skien Sidene 8-10 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 1/2010 - Årgang 24 Sommerfest i Skien Sidene 8-10 Nye medlemmer Søndag 14. februar ble to chinfamilier ønsket velkomme Side 4 150 års jubileum Historien om Rymker og hans

Detaljer

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014

Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Årsmelding for Snillfjord Menighetsråd 2014 Snillfjord kirke er et vakkert samlingspunkt Oppussing av kirkens kunstmaling Lys våken deltakere lager engler Konfirmert 2014(men presentert høsten 2013) Vi

Detaljer

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud?

VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise. ..så kjipt iblant? hvorfor er verden så urettferdig. Hvem er du? Finnes.Gud? VELKOMMEN som KONFIRMANT i Singapore! 2012/13 En reise Hva er lykke? Hvorfor er livet.. er?..så kjipt iblant? Vad skjer etter Duger jeg? Jeg Døden? Er jeg alene om å være redd? Om Gud finnes hvorfor er

Detaljer

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse

Om arbeidet i 2013. Styret. Styrets sammensetning: Styrets arbeid. Hjemmeside. Aktiviteter. Julemesse Årsmelding for 2013 Bakgrunn Før jul i 2010 vedtok menighetsrådet i Øvre Rælingen Menighet å legge ned alt arbeidet i Blystadlia, og å si opp leien av lokalet Kirkestua i sokkelen til høyblokka i Blystadlia.

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013

Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Barn og ungdom i kirken Høsten 2013 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Søndagsskolen Sprell Levende søndagsskole på søndager samtidig med gudstjenesten i Nanset kirke (bortsett fra i skolens ferier

Detaljer

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL

ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL ÅRSMELDING 2014 HARSTAD NORMISJON BETHEL 10. februar 2015 Årsmelding Harstad Normisjon 2014 Dette er styrets årsmelding for 2014 for Harstad Normisjon, men dekker også andre nærstående organisasjoners

Detaljer

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE...

ÅRSBERETNING PFN REGION ØSTFOLD 2008 STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... STYREMØTER... 2 MØTER ARRANGERT AV PFN... 2 AKTIVITET SENTRALT... 2 REGNSKAP 2008... 3 RESULTAT... 3 BALANSE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 3 ARBEID I FENGSLENE... 4 INDRE ØSTFOLD FENGSEL AVD. MYSEN... 4 INDRE

Detaljer

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september

Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Protokoll strategisamling i Berlin 12/9 16/9 2013 : Saker behandlet lørdag 14. september Sak 1: Virksomhetsplan kapittel 2.2: Diakoni omsorg og samfunnsengasjement Innspill som fremkom under behandling

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 38 KOMMENDE UKE Søndag 13. september kl. 11.00 Søndag 13. september kl. 11.00 på Ambjørnrød senter Mandag 14. september kl. 19:00 Gudstjeneste med dåp og nattverd.

Detaljer

Vakker mørketid! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 3/2009 - Årgang 23

Vakker mørketid! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 3/2009 - Årgang 23 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 3/2009 - Årgang 23 Ungdomsarbeidet På onsdager fra kl. 14.00 er det masse ungdommer i kirken Sidene 6-7 Flott gudstjeneste! Barnevelsignelse, medlemsopptagelse, dåp og

Detaljer

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars

Vinne, bygge og engasjere. Velkommen til. LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars Vinne, bygge og engasjere 90 2012 1922 Velkommen til LEDERKONFERANSE & ÅRSMØTE Stabekk 2.- 4. mars 2012 Program Fredag 18.00 Kveldsmat, HLT-bygget 19.00 Åpningsmøte og bursdagsfest Lørdag 08.30 Frokost

Detaljer

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET

STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET STRATEGI FOR FROGNER MENIGHET 2015-2018 MER HIMMEL MER JORD Kirken på Frogner - Rom for tro og tilhørighet Vedtatt på MR-møte 11/10-16 1. FLERE DELTAR I GUDSTJENESTEN OG MØTER GUD I FELLESSKAPET Høymessen

Detaljer

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET)

GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) GOSPEL CHIN CHURCH (BAPTISTMENIGHET) SØKNAD OM MEDLEMSKAP I DET NORSKE BAPTISTSAMFUNN FRA Oslo, den 20.mars 2017 1368 Stabekk Sak 5/2017 LM Søknad om menighetsopptak Leder (Chaimian) Church Bawi Vum Liankal

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Kommende uke Lørdag 31. januar kl. 11:00-14:00 Uke: 6 Kreativ lørdag Diakoniutvalget i Glemmen og Gamle Glemmen inviterer alle som har lyst til å lage noe med hendene sine

Detaljer

150 år med baptisme i Norge! Skien Baptistmenighet Nr. 2/2010 - Årgang 24. Innhold. Fra Mexico til Skien Sandra og Bella trives Sidene 6-7

150 år med baptisme i Norge! Skien Baptistmenighet Nr. 2/2010 - Årgang 24. Innhold. Fra Mexico til Skien Sandra og Bella trives Sidene 6-7 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 2/2010 - Årgang 24 Fra Mexico til Skien Sandra og Bella trives Sidene 6-7 Menigheten på 1930 tallet Et historisk tilbakeblikk... Sidene 10 11 Sommerteamet i Skien Undervisning,

Detaljer

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte.

KONFIRMANT 2015-16. Onsdag 10. juni kl. 18.00 blir det. kirke. Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. KONFIRMANT 2015-16 Til ungdommer i Frogn som fyller 14 år i år samt foreldre og foresatte. Dere skal ha mottatt informasjon om konfirmasjon fra Den norske kirke sentralt i posten. Her kommer litt mer informasjon

Detaljer

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012

Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Barn og ungdom i kirken Høsten 2012 Nanset kirke Larvik kirke Langestrand kirke Babysang Barnesanger, rim, regler, sangleker og små danser. Etter sangstunden er det tid for stell, mat og prat. For 0-1

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd

ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 Sykkylven sokneråd ÅRSMELDING 2013 SYKKYLVEN SOKNERÅD Sykkylven sokneråd bestod av følgende: Sokneprest: Helge Standal Leder: Svein Erik Kampenes Nestleder: Tove Aarsnes Skauvik Sekretær:

Detaljer

På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette.

På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette. Årsrapport 2015 Baptistkvinnene i Norge. På årsmøtet sommeren 2015 ble det vedtatt det nye navnet for baptistkvinnene. Men mottoet er som før La oss gjøre det gode og ikke bli trette. Misjon er fortsatt

Detaljer

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!!

Actas satsning for barn mellom 4-10 år!!!!!!! Actas satsning for barn mellom 4-10 år Dåpsopplæring med misjonsperspektiv Hvem er vi? Amigos er Actas satsning for barn mellom 4-10 år. Amigos er synlig gjennom lagsvirksomhet, leirer, Amigosfestivalen,

Detaljer

Med ønske om en god sommer! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Jarle Øygarden forteller sin historie. KIA og det flerkulturelle fellesskapet

Med ønske om en god sommer! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Jarle Øygarden forteller sin historie. KIA og det flerkulturelle fellesskapet SKIEN BAPTISTMENIGHET 2/2011 - Årgang 25 Jarle Øygarden forteller sin historie Sidene 6 og 7 KIA og det flerkulturelle fellesskapet Sidene 8 og 9 Bli kjent med familien Harris Sidene 10 og 11 Glimt fra

Detaljer

Kalender desember 2015 - januar 2016

Kalender desember 2015 - januar 2016 Søndag 29. november kl. 18.00 Gudstjeneste 1. søndag i advent Tale: Tove Sæhle Uke 49 Kalender desember 2015 - januar 2016 Tirs. 01.des.- Tirs. 20.des Settes Julegrytene ved Kløverhuset, på Torgalmenningen

Detaljer

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke.

Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Konfirmant 2011? Informasjonsbrosjyre for deg som tilhører Bakkehaugen Kirke. Å konfirmere seg i kirken betyr at du deltar i et konfirmantprogram som varer fra november 2010 til juni 2011. I løpet av 8

Detaljer

ÅRSMØTE. Tirsdag 10. februar 2015. Sak 2/14 Årsmelding for 2014. Sak 3/14 Regnskap for 2014. Sak 4/14 Budsjett for 2015

ÅRSMØTE. Tirsdag 10. februar 2015. Sak 2/14 Årsmelding for 2014. Sak 3/14 Regnskap for 2014. Sak 4/14 Budsjett for 2015 Årsmøte 10. februar 2015 ÅRSMØTE Tirsdag 10. februar 2015 Sak 1/14 Konstituering Sak 2/14 Årsmelding for 2014 Sak 3/14 Regnskap for 2014 Sak 4/14 Budsjett for 2015 Sak 5/14 Virkegrenenes årsmeldinger og

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2016 2016 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014

SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 ORIENTERING OM KONFIRMASJONSTIDA SAUHERAD & NES MENIGHET 2013-2014 Hva - og for hvem? De som er født i 1999, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2011 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr Korpsnytt

Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr Korpsnytt Informasjon fra Frelsesarmeen, Bryne korps (menighet), 11.jan 3.apr 2016 Korpsnytt For dette er Herrens befaling til oss: Jeg har satt deg til et lys for folkeslag, for at du skal bringe frelse helt til

Detaljer

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG

INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG INFORMASJONSBLAD FOR MOLDE INDREMISJON NR 5 2013 ÅRGANG 44 Høstmøte 20. oktober Finn frem Bibelen! Dugnad på bedehuset 3. oktober Fakkeltog for forfulgte kristne 29. oktober www.moldebedehus.no Forsamlingslederen

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010:

Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Referat DNB hovedstyremøte Stabekk, 17. og 18. september 2010: Tilstede: Per Øvergaard (leder), Gunnar Krunenes, Anton Sinnathamby, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, Thang

Detaljer

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL

INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL INFORMASJON OM KONFIRMANTÅRET 2015-2016 I SVILAND KAPELL Vi vil med denne brosjyren invitere deg til å bli med på vårt konfirmantopplegg i Sviland kapell. Vi kan tilby et spennende og lærerikt år med mange

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD

ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD Foto Jon Asdal ÅRSMØTE I HVITSTEN MENIGHETSRÅD TID: TORSDAG 26. MARS 2009 KL. 18:30 STED: HVITSTEN KIRKE 1545 HVITSTEN Hvitsten, 20. februar 2009 Berit Helleve Asdal Leder DAGSORDEN ÅRSMØTET 26. mars 2009

Detaljer

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 44 31.Okt 1.-4 Nov 45 7.-11 Nov 46 14.-18 Nov 47 21.-25 Nov Granitt tur uke Skifer prosjekt Skifer tur uke Granitt prosjekt Nora Sofie 4 år (6. nov) Granitt tur

Detaljer

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010

Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Referat DNB hovedstyremøte Fredtun folkehøgskole, 12. - 14. november 2010 Tilstede: Per Øvergaard, Gunnar Krunenes, Inga M. Tolås, Svanhild Gaasvær, Øystein Lode, Hege Norøm, Dag Frode Vaagsnes, May Britt

Detaljer

Julehilsen fra studentene SKIEN BAPTISTMENIGHET. Vennehilsen fra Teheran. De har gitt troen videre. Fellesskap og Levende tro i DNB

Julehilsen fra studentene SKIEN BAPTISTMENIGHET. Vennehilsen fra Teheran. De har gitt troen videre. Fellesskap og Levende tro i DNB SKIEN BAPTISTMENIGHET 4/2011 - Årgang 25 Vennehilsen fra Teheran Side 6 De har gitt troen videre Sidene 7, 8 og 9 Fellesskap og Levende tro i DNB Sidene 12 og 13 Ikke bare eventyrlyst Sidene 14 og 15 Nye

Detaljer

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015.

Diakoniplan for Misvær menighet, 2012-2015. iplan for Misvær menighet, 2012-2015. Innledning: ien i Misvær Menighet har som mål å skape fellesskap, slik at mennesker kan føle seg inkludert og kjenne en tilhørighet som gjenspeiler Guds kjærlighet.

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM

KONFIRMASJON. i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM KONFIRMASJON i Tromsdalen Kirke EN ORIENTERING TIL FORELDRE OG UNGDOM 2015 2015 Velkommen som konfirmant Konfirmasjonstiden er en tid der man i fellesskap med venner blir kjent med kristen tro, kirken

Detaljer

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!!

TIL deg som er. eller fyller det GANSKE SÅ snart!! TIL deg som er eller fyller det GANSKE SÅ snart!! BLIR DU MED?? Natt til 1. søndag i advent har du muligheten til å overnatte i Sentrumskirken sammen med mange andre 11- åringer. Har du en venn som har

Detaljer

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen.

Som menighetsbevegelse ønsker DNB å satse målrettet for å nå denne visjonen. 14a I/2013 LM Strategier for Det Norske Baptistsamfunn Innledning Et fellesskap av levende, grepet av Kristus, midt i verden med evangeliet er visjonen til Det Norske Baptistsamfunn (DNB), vedtatt i 1994.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet

MENIGHETPROFIL / PLAN Strusshamn menighet ÅRSMELDING - VEDLEGG I MENIGHETPROFIL / PLAN 2017 - Strusshamn menighet På grunnlag av situasjonsanalyse, formulering av mål og prioritering av tiltak, utfordres menigheten til å beskrive sin profil. Dette

Detaljer

Årsmelding for Betania Ungdomsforening

Årsmelding for Betania Ungdomsforening Årsmelding for Betania Ungdomsforening 2010 For Betania Ungdomsforening har 2010 vært et godt og innholdsrikt år med mye aktivitet. Vi i styret vil takke alle dere som har vært med å bidratt, både med

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2015-2016 Hva - og for hvem? De som er født i 2001, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2015 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet.

Gi muligheter for å møte andre i samme livssituasjon, kunne dele sorghistoriene, og få hjelp til å gå videre i livet. Diakoniplan for Sandefjord menighet Diakoni beskrives i Plan for i for Den Norske kirke som kirkens omsorgstjeneste, evangeliet i handling. Planen har fire hovedområder: Nestekjærlighet, Inkluderende fellesskap,

Detaljer

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse!

KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN. Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! KONFIRMERES, JEG? INFORMASJON FRA MENIGHETEN DIN Info fra lokalmenigheten til deg som går i 8. Klasse! Har du tenkt på konfirmasjon?! Ett år igjen Noen har kanskje bestemt seg for lenge siden? Andre synes

Detaljer

Malerdugnaden er i gang! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 2/2008 - Årgang 22

Malerdugnaden er i gang! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 2/2008 - Årgang 22 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 2/2008 - Årgang 22 Mai er konfirmasjon Årets store begivenhet for Anne Rebekka Eikland... Sidene 6-7 Sommerfest i Harstad Velkommen til sommerfest i nord fra 8. - 13.

Detaljer

Det er spennende i barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 4/2006 - Årgang 20

Det er spennende i barnearbeidet! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 4/2006 - Årgang 20 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 4/2006 - Årgang 20 Menighetsarbeidet Basis er et av tilbudene kirken har til de over 25 år. Side 10-11 Roland Utbult Stor sang og musikkgudstjeneste den 12. november.

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014

Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Månedsbrev for Marikåpene januar 2014 Jeg heter januar og jeg er svært til kar, og kommer jeg så må du ikke gå med nesa bar. Men gaver kan jeg gi hvis du vil stå på ski så strør jeg snø på vei og sti -

Detaljer

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant!

Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Endelig er det DIN tur til å være konfirmant! Vi er glade for å tilby deg et helt totalrenovert konfirmantopplegg! Ny tur, nye type samlinger, flere ledere, ny kateket og vi gleder oss til å ta i mot deg

Detaljer

SATT FRI TIL Å TJENE

SATT FRI TIL Å TJENE Molde Indremisjon Strategiplan frem mot 2020 Vår visjon: SATT FRI TIL Å TJENE Våre verdier: Inkluderende, troverdig, oppsøkende og omsorgsfull Generasjonsforsamling: MÅL: Vi vil være en generasjonsforsamling

Detaljer

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015

Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Velkommen til konfirmanttid i Jar! Konfirmantåret 2015 Medarbeidere Hege Kateket Birgitte Ungdomsleder Bente Diakon (vikar) Benedicte Diakon Per Kristian Kapellan Thomas Sokneprest + en hel gjeng frivillige

Detaljer

Hva betyr kirken for deg?

Hva betyr kirken for deg? Hva betyr kirken for deg? Kirken/menigheten på Nykirke finner du: I kirken (selvsagt!), på bedehuset og i kirkestua. Noen ganger også på skøytebanen, i akebakken eller ved bålplassen.. Vi ønsker at kirken

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007

Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Harstad 10.02.2008 ÅRSMELDING HARSTAD NORMISJON 2007 Innledning Harstad Normisjon er en liten forening, men vi deltar i et stort oppdrag som vi har fått direkte fra Jesus. Oppdraget å fortelle verden om

Detaljer

På hjul for Jesus! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Jeg har tro på... Når det uventede skjer. Bønnesvar på familieleir. Ny virkegren i menigheten

På hjul for Jesus! SKIEN BAPTISTMENIGHET. Jeg har tro på... Når det uventede skjer. Bønnesvar på familieleir. Ny virkegren i menigheten SKIEN BAPTISTMENIGHET 3/2011 - Årgang 25 Jeg har tro på... Sidene 6 og 7 Når det uventede skjer Sidene 8 og 9 Bønnesvar på familieleir Sidene 10 og 11 Ny virkegren i menigheten Sidene 12 og 13 Nye spennende

Detaljer

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11

Korpsnytt. Januar, Februar og Mars 2014. «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpsnytt Januar, Februar og Mars 2014 «Ingen kan legge noen annen grunnvoll enn den som er lagt, Jesus Kristus.» 1. Kor. 3,11 Korpslederen har ordet.. Det er kun en måned siden jeg skrev noen refleksjoner

Detaljer

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015

Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Orientering om konfirmasjonstida Sauherad & Nes menighet 2014-2015 Hva - og for hvem? De som er født i 2000, eller som skal begynne i 9. trinn etter sommerferien 2014 er hjertelig velkomne til å være konfirmant

Detaljer

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN

INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN 5 Januar 31 Mars 2015 FAST PROGRAM: Tirsdag kl. Torsdag kl. kl.18.00 Koinonia Fredag kl. kl.18.00 FAbu-klubb Søndag kl.emøte kl. INFORMASJON FRA FRELSESARMEEN Bryne korps (menighet) Mandag kl.19.00 Fellesmusikk

Detaljer

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015

Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Dokument: Menighetsrådets tiltaksplan for Østenstad Menighet 2013-2015 Overordnet mål / visjon: Tilhørighet, tro og tjeneste Østenstad menighet har vedtatt følgende som sine overeordnede mål/ visjoner

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Uke: 13 Lørdag 21. mars kl. 16.00 Søndag 22.mars kl.11.00 Konsert i Glemmen kirke. «Vi synger med Maria» Glemmen kirkes kor. NMS-Gudstjeneste. (Knut Hallen.

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet Uke: 12 KOMMENDE UKE Velkommen til Påskefeiring i kirka vår! Vi starter nå på Palmesøndag hvor barne og ungdomskorene er med med palmegrener og hosiannarop. Salmer vi skal

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling

Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Referat fra Årsmøte i Nedenes Normisjonsforsamling Torsdag 20. februar 2014 kl. 19.00 Årsmøtet ble holdt på Nedenes bedehus. Det hadde møtt fram 47 medlemmer med stemmerett. Forsamlingsleder Inge Flaat

Detaljer

Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr

Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr Budsjettutkast 2011 Resultat 2010 Budsjettforslag 2011 Noter 3710 Gaver kr 5,559 kr 0 3740 FGS kr 214,025 kr 421,830 1 3750 Kollekter kr 106,297 kr 110,000 3760 Weekend kr 26,780 kr 26,780 3910 Medlemskontingent

Detaljer

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4

FJELLVOLLPOSTEN. Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 FJELLVOLLPOSTEN Des. FJELLVOLLS KONTAKTBLAD 14.året 2012 FOR INFORMASJON OG SAMARBEID NR. 4 Fjellvollposten er et informasjonshefte som kommer ut fire ganger i året. Alle ansatte, beboere, pårørende eller

Detaljer

Døpt i Afrika! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 2/2009 - Årgang 23

Døpt i Afrika! Skien Baptistmenighet. Innhold. Nr. 2/2009 - Årgang 23 Innhold Skien Baptistmenighet Nr. 2/2009 - Årgang 23 Dugnad i Sierra Leone Huset til øyelegen er ferdig og de tre dugnadslagene er vel hjemme Sidene 6-8 Tid for Gud arbeider Michael Fredrik Østenstad begynner

Detaljer