Produktdokumentasjon Branngassluker NS-EN

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktdokumentasjon Branngassluker NS-EN 12101-2"

Transkript

1 Brann- og røykventilasjon Produktdokumentasjon Branngassluker NS-EN

2 Brannventilasjon Det finnes flere grunner for å installere røykventilasjon: * Myndighetenes krav / regelverk for røykventilasjon * Sikre at rømning i lokaler skjer tilfredsstillende. * Sikre rømningsveier mot å bli røykfylt. * Lette adkomst og slukkearbeid for brannvesenet. * Redusere tempoet i brannutviklingen (overtenning) * Redusere skadevirkningene på bygninger * Øke areal i en bygning uten å måtte seksjonere. Myndighetskrav til beregning og anvendelse Statens bygningstekniske etat har gitt ut en tema veiledning HO-3/2000 som er knyttet opp mot TEK. Denne veiledningen er idag vårt fremste hjelpemiddel for beregning av brannventilasjon. I temaveiledningen beskrives det når det er aktuelt å installere røykventilasjon i ulike bygninger og lokaler, og hvordan anlegg for røykventilasjon kan utføres. Kapittel 7 omhandler dimensjonering av branner mens, kapittel 8 omhandler røykventilasjon. Myndighetenes krav til røykventilasjon Det finnes 2 sett regelverk hvor det stilles brannkrav til byggverket. Disse er plan- og bygningsloven med tekniske forskrifter og lov om brannvern med forskrift om brannforebyggende tiltak og brannsyn(fobtob). PBL gjelder for nye byggverk og nye byggearbeid i eksisterende bygninger. FOBTOB gjelder for eksisterende bygninger og har som formål å øke sikkerhetsnivået som kreves i nye bygninger. Mimimumskrav om installasjon av røykventilasjon er: * Glassoverbygde gårder og gater * Trapperom som rømningsvei med flere enn 2 plan. * Heiser og sjakter * Store useksjonerte bygninger * Røykventilasjon i særegne bygg * Ved å tilfredstille personsikkerhet Myndighetenes krav til produktet I henhold til den harmoniserende standard for røyk ventilasjon NS/EN skal røykluker testes på et godkjent prøvningsinstitutt og være CE-merket. Denne merkingen omfatter syv krav til produktene: Snølast, brann, vindlast, lav temperatur, pålitelighet, U-verdi og Cv-verdi. Kapittel 7 tar for seg: * Brannvekst og brannbelastning * Deteksjon og varsling * Brannsimulering * Sprinkler kombinert med røykventilasjon * Røykseksjoner * Reaksjonstid * Rømningstid Kapittel 8 tar for seg: * Fastsettelse av brannareal * Dimensjonering av røykventilasjon * Netto lukeareal * Fordeling av åpninger * Tilluftsareal * Vind og snøpåvirkning Unilite har hele paletten, når det gælder brandventilation. Vi kan således levere både enkeltstående brandventilatorer og brandventilation indbygget i lyspaneler i mange forskellige varianter og med forskellige åbningssystemer. 2

3 Brannventilasjon Beskrivelse: BVS AS CE-merkede branngassluker består av overlys i 7 lags Polykarbonat. Luken leveres normalt i opal utførelse, men kan også fåes i klart material. Karmen leveres i massivt tre med standard 330mm høyde. Ellers kan karmhøyde økes med 110mm i modul, hvis nødvendig. Lukene leveres med elektrisk motor og styresentral med batteribackup. Standard bredde er 1000mm / 1200mm, lengder opp til 2400mm. Ellers kan lukene prosjekt tilpasses. Vi kan også leverer lyspaneler hvor brann gassluken er integrert. Alle branngassluker er produsert iht. NS-EN og testet hos SP. De er også CE-merket iht. gjeldende regelverk. Varianter/tilbehør Røykluken kan leveres med diverse tilbehør som f eks. ekstern manuell trykknapp, røykvarsler, vind- og regnmelder. Vi produserer også spesial røykluker til f eks. livsmiddel industrien. Styresentral 36V for CE merkede røykluker Elektrisk utløsning Selve åpningen er basert på en senterplassert travers system med innebygd motor. Åpningsgraden på lokket er min Den brannsikre motoren er tilkoblet en 36V styresentral som kan åpne luken automatisk via røyk melder / brannalarmsentral eller ved manuel utløser knapp. Etter bruk eller test så lukkes luken igjen via styresentral. Luken kan også benyttes som komfort ventilasjon. Alle branngassluker fra BVS AS leveres med en meget avansert styresentral. Denne har følgende funksjoner: * Innebygd UPS for sikker drift * Mulighet for tilkobling til sentral brannalarm * Mulighet for tilkobling av røykvarsler * Mulighet for tilkobling av røyk og vind melder. * Oppkobling mot SD anlegg * Linjeovervåkning * Alarm ved feil Se ellers egen produktdokumentasjon. Service / vedlikehold Iht. HO 3/2000 melding fra Statens bygningstekniske etat så skal det taes en enkel gjennomgang og stikkprøver av anlegget hver måned. Service og vedlikehold skal utføres hvert 1/2 år. Full funksjonstest skal utføres årlig. Dette skal protokollføres med dato og signatur. BVS AS tilbyr serviceavtaler som dekker disse behov. 3

4 Brannventilasjon - Dimensjoner H** *)Standard = 330 mm, kan leveres i moduler á 110 mm **) B=1M: H=133mm B=1,2M: H=203mm Str. Utsparing Geom. Maks. Aerod. type A x B mm C D E F areal m 2 areal m x ,00 0, x ,44 0, x ,00 1, x ,88 1,87 Tekniske prøveverdier godkjent etter NS-EN U verdi = 1,8 W/m 2 CV verdi = 0,45-0,65 B = 300 C SL = 720 Nm WL = 1500 Pa RE = 50/10000 T = -5 C Karmer Karmer BVS AS leverer karmer i massivt tre. Alle karmer leveres med takpapp kant, hvor taktekningen legges mot. Kanten brukes også som montasjekant for de varmtgalvaniserte 100 mm brede hengsler. Det finnes egen tetningslist mellom overlys og karm. Karmene må beskyttes for vannpåvirkning inntil taktekker har gjort ferdig sitt arbeid. Karmen består av 110mm treprofiler som enten er limt eller skrudd fast. Det betyr at man kan bygge karmens høyde i det målet man ønsker. Standard karmhøyde er 330mm, minstekrav for røykluker over ferdig tak er 300mm. Hengsler Hengsler BVS sine unike henglser er markedets kraftigste med en bredde på 100 mm. Samtidig er de konstrueret slik at takpapp lett kan passere under hengslene og på den måten sikre en 100% tett avslutning. 4

5 Brannventilasjon - Montering Leverandør anvisning/montasje CE-branngassluke iht. NS/EN For å opprettholde produktgarantien, sikring av riktig arbeidsmiljømessig håndtering og korrekt funksjon for driftsikkerhet, skal nedenstående etterfølges. 1. Oppbevaring: Kuppel og karm skal oppbevares lik sluttmontasjen. Karmen skal plasseres hevet fra bakken og skal tildekkes med plast, presenning eller lignende. På denne måten sikres produktet mot deformasjon, regnvann og oppstigende fukt feil oppbevaring i byggeperioden, som medfører langvarig fuktpåvirkning, kan ødelegge produktet. Branngassluken skal sikres mot direkte vann påvirkning 2. Håndtering: Hvert enkelt røukluke er merket med vekt. Enten på et klistermerke eller skrevet direkte på produkt. Karm og kuppel til mindre røykluker kan monteres manuelt av 1 eller flere personer, bla. ved å anvende hjelpehåndtak. Kuppel opp til 1,20 x 1,20 m. kan monteres uten bruk av håndtak. Større kupler bør monteres med faste håndtak, hvis hjelpehåndtak ikke kan benyttes. 3. Montering av karm: Plasser karm over åpning i takkonstruksjon med hengselside mot vest eller nord. Skru på vinkeljern og fest disse til rammen. Rett karmen slik at denne står i plan og vinkel. Fest vinkeljern til tak/takoppbygg. Det skal brukes minst 8 vinkeljern. 2 på hver langside og 2 på hver kortside. Ved større luker skal det benyttes 3 vinkler på hver langside og 2 vinkler på hver kortside. Ved montasje på tre skal det minimum brukes 3 stk 5x40mm treskruer. Ved montasje på betong skal det brukes Hammer EX ekspansjonsbolt type EX 4,8x25mm. Ved montasje på ståltak skal det brukes karosseri skruer. Bruk silikon for å midlertidig tette mellom karm og tak/takoppbygg. Dette gjelder også skruehull i tak Taktekker må umiddelbart tette ramme og overgang tak, slik at man unngår vanninntrenging. Karmens høyde over ferdig tak skal være minimum 300mm. 5. Montering av overlyskuppel: Plasser kuppel på ramme og monter boltene i hengslene. Kontrollere at kuppel ligger tett hele veien rundt, og at den kan åpnes og lukkes uten å klemme. Lukk kupplen med et lett trykk og kontrollere at låsen er forriglet. Åpningssystem med 36V MTJ motor For å minimere vekten på branngassluken i forbindelse med montasje så leveres åpningssystemet med motor separat. Montasje av åpningssystemet Plasser travers enden med ledningen og rullene i beslaget (motsatt hengslene). (1) Senk den andre enden forsiktig ned i motsatt beslag, trykk deretter til du hører et klikk (2) 1 2 5

6 Brannventilasjon - Montering Justering av ramme og kuppel HUSK å kontrollere om kuppel er montert på ramme før aktivisering av motor. Koble til strømforsyning over lastavbryter og kjør motoren opp slik at hjulene står ca midt på traversen. Plasser hjulene i U-skinnen og klipp stripsene, så de fjørbelastede hjulene spretter helt inn i skinnen Steng kuppel og sjekk at alt er tett. Elektrisk tilslutning Motoren skal ALLTID kobles via den monterte elektroniske lastavbryter som sitter ved luken, da det ikke er innebygget endebryter i motoren. NB aktuatoren vil bli ødelagt hvis motoren ikke monteres gjennom lastavbryter. Se koblingsksjema på motoren og lokket på lastavbryter. Test Når branngassluken er montert skal denne funksjonstestes. Klemfare! - Pass på når du kjører motoren opp / ned. Se ellers vår produktdokumentasjon på motor og styresentral. Tekniske data for motor: Spenning: 36V DC (DIN EN 60742) Forbruk: 3,75A / 135W Røykluke størrelse: LK 0,88x2,4m, 1,0x2,4m og 1,2x2,4m Snølast: 72kg/m 2 Åpningstid: < 1 min. EMC: VDE 0875 / EN Alm. driftstemeratur:-5 C bis +70 C Operasjonsklasse: S3 (5%) Tilsutningskabel: 2 x 1mm 2 Vekt: ca. 20,0 kg Farve: Aluminium 6

7 Brannventilasjon - Drift og vedlikehold Drift-og vedlikehold av branngassluker Iht. myndighetenes krav, skal et røykventilasjonsanlegg vedlikeholdes. Nedentil beskrives retningslinjer. Varsling til myndigheter Etter innstallasjonen skal BVS AS utføre en overlevering av anlegget med full funksjonstest. Dette skal protokollføres og overleveringspapir skal signeres av begge parter. Tiltakshaver eller byggherre skal deretter informere de nødvendige myndigheter om at anlegget er installert, kontrollert og funksjonstestet. Styresentral kontrolleres som følger: o Alle tilkoblede funksjoner testes o Ladespenning (27,1-27,7 V hhv. 40,8-41,4 V), sikringer og overvåkningsdioder o Batteridrift testes ved å ta vekk nettspenning o Nødstrømsbatterier skal skiftes hvert 3. år. CE Sertifisering / Typegodkjennelse Vedlikehold Byggherre skal utpeke en driftsansvarlig som har det daglige ansvar for drift og vedlikehold. Iht. HO 3/2000 melding fra Statens bygningstekniske etat så skal det taes en enkel gjennomgang og stikkprøver av anlegget hver måned. Service og vedlikehold skal utføres hvert 1/2 år. Full funksjonstest skal utføres årlig. Dette skal protokollføres med dato og signatur. BVS AS tilbyr serviceavtaler som dekker disse behov. NS-EN Som minimum egenkontroll bør følgende kontrolleres: Synlige skader på: - Rør- og kabler samt sentraler - Kontroll av driftsforstyrrelse på styresentral - Glasset på trykknapp - Selve branngassluken og åpningsmekanismen - Funksjonskontroll av komfortventilasjon - Funksjonskontroll av vind- og regnmelder Årlig service og funksjonstest En årlig service og funksjonstest skal gjelde det komplette anlegg. Vi anbefaler at det inngåes egne serviceavtaler med BVS AS. Under en årlig funksjonstest/service så skal minimum utføres: Samme prosedyre som ved egenkontroll Detektor testes og utløses. Alle luker skal åpnes automatisk. Funksjonskontroll av åpne og lukkemekanisme for hele systemet, herunder sikre at alle branngassluker har fri vandring og åpner til ca Hvis deler har rustet så bør disse skiftes, bevegelige deler skal smøres Ledninger og tilslutninger kontrolleres for skade 7

8 B r a n n t e t n i n g s p r o d u k t e r Tr y k k s e t n i n g s v i f t e r G a s s l o k k e a n l e g g B r a n n g a r d i n e r B r a n n g a s s v i f t e r B r a n n b a r i k a d e r R ø y k ve n t i l a s j o n B r a n n ve n t i l e r B r a n n s p j e l d B r a n n d ø r e r B r a n n g a s s l u k e r BVS - Brannvernsystemer AS, Ryfylkegaten 22, NO-4014 STAVANGER Telefon: Faks: E-post: