Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin"

Transkript

1 Branngardiner Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin Flammatex Branngardin E60/EW60 Flammatex Branngardin E120/EW60 Flammatex Branngardin EI60/EI120* Flammatex Røykgardin

2 Funksjonsbeskrivelse / bruksområder Funksjonsbeskrivelse: Brann - og røykgardiner monteres der hvor det stilles brannkrav eller røykkrav i en åpning som en celle, seksjoneringsvegg eller yttervegg. Når brannalarmen utløses, enten lokalt over en røykvarsler eller over brannalarmsentral, vil brann og røykgardinen lukke. Systemet er konstruert for å overvåke og reagere på eventuelle feil i brannalarmkjeden og styresentralen. Eventuelle feil på brannalarmkjeden kan automatisk senke ned de relevante branngardinene i den sonen de styrer. Det vil også gis feilmelding på styresentral Når systemet er i normal drift, lyser driftslampen grønn og det vises ingen feiltegn. Alt dette styres av en avansert styresentral som har følgende funksjoner: Motorinngang Batteribackup Varsellampe / Signal til SD anlegg Utgående endebryter signal åpen Utgående endebryter signal lukket Utgående lokal røykvarsler signal Nødåpner Endebryter åpen Endebryter lukket Lokal røykvarsler Sentral brannalarm Klemmlist Manuell bryter Tidsrelè Sløyfe ID Ekstern BUS signal inn/ut Bruksområder: Brannsikre større åpninger i en celle, seksjonerings- og yttervegg. - Må gjøres iht til regelverk. - Tar minimalt med plass - Kan intrigeres i selve bygget. - Kan skjules over himling - Kan kombineres med andre porter Erstatte brannskyveporter og branndører. - Kortere montasjetid - Større røyk- og branntetthet - Mye mindre vekt - Frigjør plass - Trenger mindre overhøyde - Ingen dør som står i veien - Bedre styremuligheter - Billigere ved større antall og m2 Sikring mot brannspredning mellom bygg og etasjer. - Kan ha brennbar fasade mindre enn 8 meter til neste bygg - Slipper brannsikkert glass og kan derfor åpne vinduer. Trapper gjennom etasjeskiller - Eneste godkjente løsning hvis de skal ha åpent rund med rekkverk. - Hindrer røyk og brannspredning mellom etasjer - Etasjer kan knyttes sammen med innvendige trapper uten for store branntekniske problemer. Fasadesprinkling - Erstatte fasade sprinkling Erstatte brannsikkert glass. - Kan sette inn vanlige vinduer som kan åpnes. - Billigere løsning Sikring mot røykspredning. - Sikre røykspredning mellom etasje skille - Sikre røykspredning i rømningsveier - Brukes ved store felles areal over flere etasjer - Lage røykskjørt i kombinasjon med røykventilasjon Redusere temperatur og strålingsnivå - Større person sikkerhet Sjakter - Sikrer vertikale sjakter mot brann og røykspredning - Slipper å bytte ut utette heis dører Andre argumenter: - Prisgunstig løsning - Arkitektenes favoritt - Stort anvendelses område - Kan intrigeres i selve bygget. - Høy brannklasse ( E, EW og EI*) - Typegodkjent med sertifisering - Tar lite plass - Kassett bygger ikke mer enn 200x200 eller 250x250mm - Markedets beste styreenhet med overvåkning. 2

3 Montasjemuligheter / bruksområder Beskytter utvendig brannspredning mellom etasjer Beskytter innvendig brannspredning mellom etasjer som er forbundet med trapper Beskytter innvendig brannspredning mellom åpne etasjer Beskytter brannspredning mellom celle og seksjoneringsvegger Beskytter brannspredning mellom bygninger. Branngardin intrigert i fasaden Beskytter brannspredning fra et enkelt rom Beskytter brannspredning i heissjakter Beskytter brannspredning fra et rom til rømningsvei 3

4 Montasjemuligheter / bruksområder Synlig montasje av kassett og geid i lysåpning Skult montasje av kassett og synlig montasje av geid i en lysåpning Synlig montasje av kassett og skult montasje av geid i lysåpning Synlig montasje av kassett og geid på en vegg Skult montasje av kassett og geid i lysåpning 4

5 Montasjemuligheter / bruksområder Montasje over himling av kassett og montasje av geid på vegg Skult montasje av kassett i korridor og synlig geid Skult montasje av kassett over himling og geid i lysåpning Skult montasje av kassett og geid i korridor Skult montasje av kassett over himling og synlig montasje av geid i lysåpning 5

6 * Branngardin EI60 / EI120 * Punktsprinkling: NB! Ingen sprinkling er nødvendig med 30 cm sikkerhetsavstand til brennbare materialer. (som bygget) NB! EI godkjennelse oppnås også hvis lokalet er fullsprinklet Ved punktsprinkling av branngardin må spredning av vann over sprinkelhodene dekke hele gardinen. Plassering av sprinklerhode skal være slik at vannstrålene overlapper hverandre. Sprinkel dyser skal settes på både eksponert og ueksponert side for å garantere funksjonen Min. vannmengde skal være 1,7l/min/m2. Branngardin montert på vegg Sprinkler ved EI60/EI120 Føreskinne Branngardin Eksponert side Ueksponert side Branngardin montert i vegg Sprinkler ved EI60/EI120 Føreskinne Branngardin Eksponert side Ueksponert side 6

7 Obligatorisk testing/service Rutiner: Det er nødvendig å teste gardinene 2 ganger i året etter følgende prosedyre: NB! Testing bør bare utføres når området er tomt for mennesker. Utfør visuell kontroll. Se etter nye gjenstander på veggene der gardinene passerer, hindre under gardinen eller endringer i føreskinnene. Aktiver brannalarmsignalet og kontroller at gardinen ruller ned til korrekt nivå. NB! Det kan finnes flere gardiner som styres av sonen og alle eller noen av dem kan være vanskelig å se fra styrpanelets posisjon. Tilbakestill brannalarmsignalet og kontroller at alle gardiner rulles opp automatisk. Inspiser gardinene for å være sikker på at alt stoff rulles opp riktig og at den nedre bommen ikke har hengt seg fast i noe under opprullingen. Feil som oppstår under opprullingen kan forhindre at gardinen fungerer riktig når det trengs! Åpen posisjon. Stengt posisjon. 7

8 Sertifikater 8

9 Sertifikater 9

10 Becker R80 Motorer med elektronisk endebryter for dukrør fra Ø 63 mm Tekniske data Vridmoment Omdreining/min Maks omdreininger Spenning Utførende Beskyttelsesklasse Kabellengde 44 / 50 / 60 / 70 / 80 / 120 Nm R44 14 min 1 R50 och R70 17 min 1 R60, R80 och R min 1 64 omdreininger 230V AC/50Hz S2 4 min IP44 3 m Artikkel nr. Navn Forbruk (A) Effekt (W) R80/11PS Dimensjoner Type a (mm) b (mm) c (mm) d (mm) e (mm) R80/11PS Detaljer Automatisk justering av branngardin Automatisk justering av branngardin for å kompensere for forandringer som f eks. temperatur og foreldring. Kan brukes med eller uten mekanisk stopp. kan brukes til branngardiner med eller uten mekanisk stopp Motorene er montert innvendig i rør og trenger derfor ingen ekstra plass Optimalt tilpasset lukkehastighet. Konstant justering av lukke kraft for å beskytte duk og sømmer. Drivhjul och Medbringere Presisjonsrør Drivhjul (133x2) Art. nr Medbringere (133x2) Art. nr Motortapper Monteringstapp 3/25 (rund d=25mm) Art. nr Passer for nisje montasje Ingen ekstra plass trengs for motorene. Paralellkobling mulig uten mellomliggende relè Motorene har innebygd relè Motor kan monteres både på høyre og venstre side Ingen ekstra plass trengs for motorene. Enkel innstilling av endebryter Endebrytere kan justeres fra gulvet og man trenger derfor ingen tilkommst til motor. Mykavstenging ned til 20% av motorkapasitet 10

11 Monteringsanvisning branngardin 1. Befaring må tas før produksjon slik at mål kan tas og innfestning klareres. Før ankomst på byggeplass må rigg og drift avklares. Før ankomst må veggtype klareres med byggherre/tiltakshaver. Feste av branngardin må ha samme brannklasse som veggen. 2. Ansvarlig montør skal ved ankomst meddele byggeleder om monteringens start. Byggeleder skal også få informasjon om beregnet monteringstid samt om det kommer å kreve spesielle anordninger, for eksempel lift, stillas, tilfeldig strømavbrudd, avstengning av monteringsområde eller andre foranstaltninger som kan påvirke virksomheten på stedet. Montørene må sette seg inn i HMS krav. 3. Kontroller at gardinåpningen stemmer overens med angitte mål B x H; dette er enklest å gjennomføre ved å legge kassetten foran åpningen. Ved frontmontasje skal bredden på kassetten være Åpning + Bredden på føreskinnene (bredde på føreskinnene er 100mm, en på hver side av lysåpningen). Ved montering i lysåpning skal kassetten være lik bredden som åpningen. Kontroller videre at det finnes nødvendig plass for å kunne montere kassett og føreskinner, samt at veggen som gardinen skal monteres på er sterk nok til å bære kassettens vekt. 4. Se til at det finnes ledig plass rundt montasjestedet. Bruk stillas, sakslift eller mobilkran. 5. Kontroller at veggoverflatene er loddrette samt at det ikke finnes hindringer for monteringen. 9. Monter styresentralen på egnet sted i tilslutning til den første motoren i raden av branngardiner (ved bruk av flere gardiner). Fra styre skapet skal man ha oppsikt over gardinene ved testing av brannalarm eller ved hjelp av testbryter. I testposisjon vil alle gardinene som er koplet til gjeldende sone rulle ned til laveste posisjon. I normal posisjon vil alle gardinene automatisk rulles opp og kontrolleres/drives via brannalarmsignalet. Styre skapet (UPS) krever 230V AC 50Hz 3 A samt tilkobling av brannalarm (pot. fritt signal, signal brytes og gardinen går ned). Tilkobling mellom motor på branngardin og styreskap skal være 230V. Det må brukes brannsikker kabel mellom branngardin, styresentral og UPS / styresentral, hvis disse ikke er i samme brannsone. Seriekoble de to 12 V batteriene (UPS). 10. Etter at alt elektro er koblet skal automatsikringen slås på. Etter dette må ikke styreskapet benyttes de neste 12 timer slik at batteriene kan lades (gjelder ved levering av UPS) 11. Når gardinen er ferdig montert, skal byggeleder informeres om funksjon og håndtering samt meddeles at brannalarm skal tilkobles kontrollpanelet. Etter elektro er tilkoblet skal anlegget i driftssettes og kontrolleres for funksjon og overleveringsprotokoll skal skrives. Tiltakshaver skal signere en overleveringsforretning. 12. Overlever nødvendig FDV dokumentasjon. NB. Se ellers egen montasje anvisning 6. Monter festebraketter på bakkassetten,løft kassetten med festebrankettene over åpningen. Monter kassetten med festebrakettene i vegg eller tak. Kontroller at kassetten monteres i vater. Monter rør med duk på festebrakettene. (Husk låsesplint). 7. Installer føreskinnene under kassetten. Ytterkant på føreskinnen skal ligge parallelt med sidegavlene til branngardinen (i vinkel og lodd) 8. Koble til styrebryter til motor med 230V. Innreguler endebryterne på motoren slik at branngardinen stopper på rett plass i topp og bunn. Sett på ytterkassett 11

12 Flammatex branngardin og røykgardin Standardutførelse < 6000x5000 BXH Prinsipptegning Type 1 Festebrakett valseside Rørfeste Innerkassett 200x200 mm. Festebrakett motorside Ytterkassett 200x200 mm. Rørvalse Elektromotor 230V Geid/føreskinne Geid/føreskinne 12

13 Flammatex branngardin og røykgardin Standardutførelse Målskisse x 5000 mm (BxH) Type 1 Innerkassett Galv.stål, RAL ,5 mm gods. Branngardin Stormkroker for geid 50x30 Festebrakett valseside Galv.stål, lakkert RAL mm gods. Festebrakett motorside Rørvalse Stål utførelse, 2mm gods Flattjern innsydd i branngardin Bunnlist lakkert i Ral 9010 Geid/føreskinne Galv. stål, lakkert RAL9010 1,5 mm gods 100 Ø 67 utvendig Ø 63 innvendig 45 Rørfeste 100x45mm 100x45mm Elektromotor 230V Geid/føreskinne Lakkert i RAL 9010 Ytterkassett/Innspeksjon Galv.stål, lakkert i RAL ,5 mm gods. Alle mål i mm 13

14 Flammatex branngardin og røykgardin Standardutførelse > 6000x5000mm Prinsipptegning Type 2 Festebrakett valseside Rørfeste Innerkassett Festebrakett motorside Ytterkassett Rørvalse Geid/føreskinne Elektromotor 230V Geid/føreskinne 14

15 Flammatex branngardin og røykgardin Standardutførelse Målskisse > 6000 x 5000 mm (BxH) Type Innerkassett Galv.stål, 1,5 mm gods. Festeøye for geid Branngardin 50x Festebrakett valseside 250 Galv.stål, 4mm gods Festebrakett motorside Flattjern innsydd i branngardin Bunnlist i RAL Rørvalse Stål utførelse, 2,5mm gods. Ø 133 utvendig Ø 128 innvendig Geid/føreskinne Galvanisert stål, RAL9010 1,2 mm gods Rørfeste 100x45mm 100x45mm Elektromotor 230V Geid/føreskinne i RAL Ytterkassett/Inspeksjon Galv.stål, 1,5 mm gods Alle mål i mm 15

16 B r a n n t e t n i n g s p r o d u k t e r Tr y k k s e t n i n g s v i f t e r G a s s l o k k e a n l e g g R ø y k ve n t i l a s j o n B r a n n g a s s v i f t e r B r a n n b a r i k a d e r B r a n n g a r d i n e r B r a n n ve n t i l e r B r a n n s p j e l d B r a n n d ø r e r R ø y k l u k e r BVS - Brannvernsystemer AS, Nedre Banegate 19, NO-4014 STAVANGER Telefon: Faks: E-post:

Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin

Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin Branngardiner Produktdokumentasjon Branngardin/Røykgardin Flammatex Branngardin E60/EW60 Flammatex Branngardin E120/EW60 Flammatex Branngardin EI60/EI120* Flammatex Røykgardin Funksjonsbeskrivelse / bruksområder

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT

Råd om bruk av bygg-inn komfyr SB 615 T 613 KT HÅNDBOK Råd om bruk av bygg-inn komfyr stekeovn og koketopp SB 615 T 613 KT Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha bygg-inn stekeovn og koketopp. Du har kjøpt et moderne produkt som er enkelt å betjene.

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

JA-82K OASiS Installasjonsmanual

JA-82K OASiS Installasjonsmanual JA-82K OASiS Installasjonsmanual www.icas.no JA-82K Inst.manual Rev.240709/KK Innhold: 1. Systemet JA-82x...3 1.1. Beskrivelse...3 1.1.1. Nivå...4 1.2. Spesielle systemkrav...4 2. Installasjon...4 2.1.

Detaljer

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002

Brannspjeld. Type FKRS-EU. NO/no. Bruker- og montasjehåndbok. I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/002 Bruker- og montasjehåndbok NO/no Brannspjeld Type FKRS-EU I henhold til Deklarasjon av egenskaper og ytelser (DoP) DoP/FKRS-EU/DE/00 Anvisningen må leses før noe som helst arbeid påbegynnes! TROX Auranor

Detaljer

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 18.08.2015 11-12. Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider (1) I byggverk beregnet for virksomhet

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!)

Din leverandør av industriporter og lastesystemer. Hurtigporter (nå med video!) Din leverandør av industriporter og lastesystemer Hurtigporter (nå med video!) Nexans Innholdsfortegnelse (klikk på ønsket avsnitt) Informasjon om oss Hvorfor velge oss Fleksible løsninger for ditt behov

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

OG INNSTALLASJON MANUAL

OG INNSTALLASJON MANUAL Ta vare på dette dokument GASS peis BRUKER OG INNSTALLASJON MANUAL rev. 06 2 INNHOLD 1 Introduksjon 1.1 Velkommen 1.2 Garanti 1.3 Vedlikehold og service 1.4 Sikkerhet 1.4.1 Generelt 1.4.2 TTB 1.4.3 Manuelt

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

NYHET: Alle hurtigporter med FU-styring som standard. FU-STYRING som standard. Hurtigporter For optimal materialflyt og lønnsomhet

NYHET: Alle hurtigporter med FU-styring som standard. FU-STYRING som standard. Hurtigporter For optimal materialflyt og lønnsomhet NYHET: Alle hurtigporter med FU-styring som standard FU-STYRING som standard Hurtigporter For optimal materialflyt og lønnsomhet 2 Spesialkunnskap 4 Høydepunkter 6 Spiralport 8 HSS 6530 med brutt kuldebro

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer

HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009. Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19

HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009. Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19 HOVEDLYKTTESTER SERIE 12009 Bruks- og vedlikeholdsmanual vers. 0,0 1/19 INNHOLD MOTTAK AV MASKINEN... 3 FORORD... 3 TEKNISKE DATA... 3 SYMBOLER I MANUALEN... 4 SYMBOLER PÅ MASKINEN... 5 KLARGJØRING AV

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM!

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Bruker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling Alt med SMS Enkel

Detaljer

En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety. sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade

En god brannvegg betyr. En dårlig brannvegg kan bety. sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade Sjekk brannveggen! En god brannvegg betyr sikkerhet mot brann- og røykspredning sikre rømningsveier mindre risiko for totalskade En dårlig brannvegg kan bety stor skade på liv og eiendom høyere forsikringspremie

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer