Sinteso. Brannalarmsystem FS20 Branndeteksjon sikrer lønnsom drift, verdier og ansatte.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sinteso. Brannalarmsystem FS20 Branndeteksjon sikrer lønnsom drift, verdier og ansatte. www.siemens/brann"

Transkript

1 Sinteso Brannalarmsystem FS20 Branndeteksjon sikrer lønnsom drift, verdier og ansatte

2 Hvorfor brannalarm? Deteksjon System Service Beskytter mennesker, miljø, eiendom og verdier Et brannalarmanlegg har to hovedfunksjoner; det skal varsle ekte branntilløp så tidlig som mulig, og det skal få mennesker til å føle seg trygge. Hvor trygge menneskene kan føle seg, og hvor tidlig brannen kan varsles, har direkte sammenheng med kvaliteten på brannalarmanlegget. Med Sinteso er falske alarmer ikke lenger et problem. ASA teknologien (ASA=Advanced Signal Analysis) gjør det mulig å skille ut de falske signalene umiddelbart i tillegg til at de ekte oppdages tidligere. Brannalarmanleggets egenskaper Identifisere farene beskytte mennesker, miljø, eiendom og verdier Forebygge farene - sikre bygninger og virksomheten Tidlig og sikker oppdagelse for riktige tiltak uten unødvendige driftavbrudd Langsiktighet skape trygghet og lønnsomhet Kostnader ved branner og falske alarmer i Norge Hvert døgn brennes verdier for over 9 millioner kroner i Norge. Dette tilsvarer 3,2 milliarder kroner i året. Norsk industri/næring hadde i branner og en skadeerstatning på 865 millioner kroner. I 2006 rykket norsk brannvesen ut mer enn ganger pga. falske eller unødige alarmer. Mottaker må betale regningen, gjennomsnittlig kr ,- per gang. Dette tilsvarer en kostnad for industri og næringsliv på 124 millioner kroner. Eksempel på kosteffektiv investering År 1 År 2 År 3 År 4 År 5 År 6 År 7 År 8 Tradisjonell teknologi med vedlikeholdsavtale Ny teknologi med vedlikeholdsavtale Kr i reduserte driftkostnader pr. år. Ved å se på en 8 års periode og en merinvestering på kr ser man at man får totalt en besparelse på kr i driftskostnader. Det vil si en reduksjon på kr pr. år. Merinvesteringen er tjent inn på under 1 år. 2

3 Hvorfor brannalarm? System Service Deteksjon Kontinuerlig og pålitelig overvåkning av omgivelsene Det mest avgjørende for påliteligheten i et brannalarmanlegg er selve teknologien i branndetektoren. Sinteso baserer deteksjonen på optisk røykdeteksjon som kontinuerlig overvåker omgivelsene, kombinert med ekstra ømfintlig overvåking av temperaturendringer. Absolutt alle endringer som registreres av sensorene, videreformidles til detektorlogikken. I denne overvåkes det hele gjennom en sanntids kontinuerlig skanning. Deteksjon og analyse Brannalarmsystemet Sinteso er utviklet for å klare krevende miljøer med for eksempel fukt, støv og damp ved at detektorene måler optisk refleksjon forover og bakover. Sendere og mottakere i målekammerne er beskyttet mot smuss. All informasjon kartlegges individuelt, men blir sett i sammenheng i logikken for å vurdere hva som er den reelle årsaken til utviklingen og endringene som detekteres. Brannprøver i labog i test miljøer Standariserte branntest (TF1 TF6) Virkelige branntester Alarm Analysering Prøver med ulike typer forstyrrelser Sigarettrøyk, avgasser, sveising, damp og støv, EMC Ikke alarm Siden ingen miljøer er like, har Sinteso skreddersøm som standard. Utgangspunktet for en Sinteso -løsning ligger i et utvalg punktdetektorer. Siden forholdene vil variere fra bygg til bygg og rom til rom, er det viktig å velge riktig type detektor, og å programmere hver enkelt slik at man oppnår optimal funksjonalitet og sikkerhet. Det kan forekomme risiko som er såpass omfattende at mer avanserte detektorer er bedre egnet. Eller det kan være utformingen av bygningen i seg selv med store takhøyder, store romvolum eller andre forhold som vil favorisere alternative Sinteso -detektorer som er tilgjengelige. Tilpasning til ulike miljøer Bredt produktsortiment (spesialdetektorer som tar hensyn til brannfenomen og forstyrrelser og derfor enkelt kan tilpasses ulike miljøer). Detektorene tilpasses individuelt, og brannmønstrene forhåndsprogrammeres i forhold til sannsynligheten for at de vil opptre i det enkelte bygg. 3

4 Hvorfor brannalarm? Deteksjon System Service Fra deteksjon til brannsentral Forandringer som detektorene fanger opp, registreres kontinuerlig og sendes til systemets hjerne. Her tolkes signalene enten som normale variasjoner eller som en begynnende brann. Installasjoner for begrensning av brannutvikling kan aktiveres automatisk eller i kombinasjon med manuelle skadebegrensningsrutiner. Brannalarmsystemet Sinteso FS20 med sentralenheter FC2020 og FC2040 er siste generasjons brannalarmsystem fra Siemens. Systemet har et grensesnitt som kommuniserer via et nettverk, enten sentralisert eller desentralisert. Systemoversikt Flammedetektor BACnet/IP Overvåkningssystem DMS8000 Alarm til brannvesen SintesoView Muligheter og funksjoner Opp til 504 adresser per sentralenhet Opp til 32 sentralenheter per systembus/ FCnet Programmerbare styringer Tidsinnstilt detektor funksjon Brukervennlig Innebygd alarmlagring Software kan oppdateres via PC Tilkoblet til overordnet system Enhet Inngangsenhet S-LINE røykdetektor C-LINE røykdetektor Trådløs røykdetektor Adresseenhet T-avgrening Detektorsløyfe Linjerøykdetektor T-avgrening Driver for orienteringstablå* FC2020 Brannsentraler Detektorsløyfe Betjeningsterminal FT2040 Detektorsløyfer kan inneholde både S-Line og C-Line detektorer. I tillegg har vi mulighet til å koble til kollektive detektorer. *Kan leveres høsten 2008 Kombinert detektor/ summer Brannalarmpanel Enheter til detektorsløyfer Alarm- og indikeringsenheter Optisk og akustisk varslingsutstyr Trådløse røykdetektorer Ex sone detektorer Kollektive detektorsløyfer Avviksstyringssytem Aspirasjon detektor Røyk-, linje-, flamme og varmedetektorer Manuelle meldere Brannalarmpanel Varslingsutstyr Inn- og utgangsenheter 4

5 Hvorfor brannalarm? Deteksjon System Service Stabile og sikre anlegg over tid Et optimalt brannalarmanlegg skal monteres og siden fungere med minimal bruk av tid og ressurser. I utviklingen av Sinteso har enkelhet vært målsettingen. Vi har hele tiden tenkt enkel opplæring, enkel drift, enkelt vedlikehold og muligheter for enkel tilpasning til bruksendringer. Daglig betjening og bruk av anlegget gjøres enkelt fra den oversiktlige betjeningsterminalen. Anlegget kan enkelt settes til den funksjonalitet som til en hver tid er ønskelig. Sinteso er forberedt slik at en kan ha ulik funksjonalitet på dagtid og om natten. Ved mer omfattende bygningsmessige eller bruksmessige endringer tilpasses anlegget enkelt fra programvare, uten at forstyrrende fysiske inngrep i anlegget er nødvendig. Garanti ved unødvendige utrykninger Vi kan som eneste leverandør i Norge, tilby garanti mot falske alarmer. Garantiytelsen går ut på at vi dekker avgiften brannvesenet krever av anleggseier, etter utrykning som skyldes en uønsket alarm fra brannalarmanlegget. Beløpsgrensen for det enkelte tilfellet er kr 6000,- men garantien gjelder ubegrenset antall alarmer! Vedlikehold Avtale for forebyggende vedlikehold for tilkalt service. Modernisering Sikre at sikkerhetssystemet oppdateres regelmessig med moderne teknikk. Opplæring Opplæring i bruk av Sinteso, slik at brannsystemansvarlig til enhver tid kjenner anleggets oppbygging og de mulighetene som ligger i Sinteso. Teoretisk og praktisk kunnskap for å gi brannsystemansvarlig mulighet til å forebygge brann og unødvendige utrykninger. Forstå og kjenne til regler og forskrifter. Trene på praktisk bruk av brannalarmsystemet. 5

6 På bildet ser vi Steinar Svendsberget (t.v.) og Ole Fred Benth fra Nycomed viser frem brannsentralen til et Sinteso anlegg. Gode erfaringer hos Nycomed Situasjon og utfordringer hos Nycomed 20 år gammelt anlegg med tradisjonell teknologi. Stabil funksjonalitet, men pga. alder ble detektorene for sensitive, og førte til problemer med hyppige falske alarmer. Nycomed måtte avstille/koble ut alarmen i store deler av fabrikken når noe for eks. skulle slipes, sveises eller lignende, og de hadde ofte behov for slikt vedlikehold. Forholdene med hyppige utkoblinger skapte også problemer mht. deres forsikringspartner. Løsning Siemens ble kontaktet for oppgradering, på grunn av god kjennskap til bygg og prosesser. For å sikre selskapets verdier og lønnsom drift ble Sinteso branndeteksjonanlegg valgt. Det nye anlegget ble installert sløyfe for sløyfe, med et tidsbruk på rundt en arbeidsdag per sløyfe det vil si kort nedetid i hele omleggingsprosessen. I februar 2008 har anlegget vært i drift i 12 mnd problemfritt. Kun 1 en alarmutløsning som ikke kunne spores eller oppklares. På grunn av alarmgaranti ble kostnaden dekket av Siemens. Gode besparelser av tid og penger. Nycomeds erfaring En nøkkelfaktor for oss i Nycomed er at våre leverandører leverer det de lover til angitt kvalitet, tid og pris, yter god service og kjenner til oss som kunde. Siemens innfrir på alle punkter! 6

7 Innovative produkter med maksimale muligheter Mer enn 60 års erfaring Mer enn ansatte som jobber med forskning og utvikling av brannsystemer Verdens største privateide branntestlab En database med mer enn brann tester Trendsetter i branndeteksjon og beskyttelse mot falske alarmer Hvert fjerde forretningsbygg i Europa har brannsikring fra Siemens

8 Oslo Østre Aker vei 90 Pb. 1 Alnabru 0613 Oslo Tlf Faks Skien Strandvegen 2B 3736 Skien Tlf Faks Bergen Kanalvn Bergen Pb Bergen Tlf Faks Elverum Kirkeveien 2 Pb Elverum Tlf Faks Tromsø Strandveien 144 B Pb. 6130, 9291 Tromsø Tlf Faks Trondheim Bratsbergv Trondheim Tlf Faks Ålesund Pb Spjelkavik 6022 Ålesund Tlf Faks Vi forbeholder oss retten til endringer av tekniske spesifikasjoner, konstruksjons- og utstyrsdetaljer uten nærmere varsel. Det tas også forbehold om trykkfeil. Building Technologies Kundesenter: Alarm: E-post: thoresen grafisk as