Varsling av eksplosjoner og branner Egil Kjøsnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Varsling av eksplosjoner og branner Egil Kjøsnes"

Transkript

1 Brannforum Varsling av eksplosjoner og branner Egil Kjøsnes

2 Brannforum Egil Kjøsnes Salgsingeniør 1983 Trondheim Ingeniørhøyskole Elektronikk Siemens AS divisjon Building Technologies (Cerberus AS til 1998)

3 Brannalarm i Kraftanlegg Brannforum 2010, Sandefjord Egil Kjøsnes. Siemens AS

4 Divisjon Building Technologies Våre forretningsområder Elektronisk Sikkerhet Energi- Brannalarmsystemer Totale byggløsninger Byggautomatisering Effektivisering Alarmmottak Side 4

5 Krav til brannalarmanlegg i Kraftforsyningen Krav om brannalarmanlegg utløses av behovet for å sikre liv og helse ved brann. Kraftstasjoner og Trafostasjoner plasseres i Rkl. 2 og har dermed ikke uten videre krav til brannalarmanlegg. (VTEK) Krav ut over dette må begrunnes ut fra faglige vurderinger og ikke hva som føles ekstra betryggende. Særskilte brannobjekt har i følge FOBTOT krav om risikoanalyse for å vurdere behov for bl.a. aktive brannsikkerhetstiltak ut over krav i VTEK. DSB/NVE krever at det bør være automatisk brannalarmanlegg i alle anlegg i fjell, samt at det skal være automatisk brannalarmanlegg i den delen av anlegget der driftssentralen med tilbehør er installert. 5-1 og 5-5c Forskrift om beredskap i kraftforsyningen sier: I anlegg i klasse 3 skal alle uønskede hendelser oppdages straks og vitale funksjoner skal raskt gjenopprettes etter eventuell skade. Side 5

6 En detektors hverdag Brannfenomen Åpen flamme, ulmebrann, glødebrann Alarm Forstyrrelser Sigarettrøyk, stråling, sveising, støv, avgasser, vanndamp Ikke alarm Side 6

7 Totalt antall utrykninger for alarm Reell Unødig Side Problemstillingen rundt uønskede alarmer lever videre. Statistikken fra DSB viser at antallet uønskede alarmer bare øker

8 Brannalarm i Norge Selv om teknologien innen branndeteksjon stadig utvikles, opplever vi ikke at gevinsten hentes ut i færre uønskede alarmer. Hvorfor? I 2008 rykket norsk brannvesen ut nesten ganger pga. unødige alarmer. Dvs. at 9 av 10 alarmer overført til norske brannvesen fra automatiske brannalarmanlegg er unødvendige!! Dette har økonomiske konsekvenser; produksjonsstans, mindre effektivitet, tapt omsetning. Unødige alarmer påvirker også sikkerheten; Når alarmen til stadighet går, SVEKKES TILLITEN. Side 8

9 Produktutvikling Økt følsomhet: Tidligere deteksjon Bedre filtre, teknologi for å hindre uønskede alarmer Utvikling Ionisk detektor Termisk detektor Mønstergjenkjenning med intelligente tilleggskriteria Flersensorteknologi Vektorvurdering av risiko og miljø Mønstergjenkjenning Adresserbar Optisk detektor 1. generasjon 2. generasjon 3. generasjon 4. generasjon Side 9

10 Den aller første automatiske røykdetektoren (1894) Elektro-mekanisk detektor Patent Nr fra 1894 Fuglene reagerte på røyk (og gass) To-detektoravhengighet for å hindre unødige alarmer!! Side 10

11 Standard Punktdetektorprogram Analogt Siemens Sinteso C-line Autronica Autrosafe Eltek IQ8 Intelligent Siemens Sinteso S-line ASA technology Autronica Autrosafe Self Verify Eltek IQ8Quad C Termisk detektor Optisk detektor + C Flersensor detektor C Termisk detektor Optisk detektor + C Flersensor detektor + C Flersensor detektor med CO deteksjon Prisnivå Side 11

12 Tradisjonell, analog teknologi Signal. Siktreduksjon (%/m) Alarm Alarm Forvarsel Ikke alarm Varsel Justerbar grense for tidspåvirkning Tid Side 12

13 Flersensorteknologi for ulike utfordringer Målekammer. Lys reflekteres fra røykpartiklene og treffer sensorene. Mengden av reflektert lys nærmer seg grenseverdi for alarm I normal drift reflekteres ikke lyset og forsvinner i lysfellen C Doble optiske og termiske sensorer for redundans og måling av optisk refleksjon forfra og bakfra. Dette gir mulighet til å detektere både mørk og lys røyk, for bedre deteksjonssikkerhet, og for å utvide spekteret for den enkelte detektor. Teknologien benyttes for å klare krevende miljøer med f. eks. fukt, støv og damp C Termisk detektor med max.verdi eller differensial Side 13

14 Intelligente Tilleggskriteria Brannbelastning Kritisk brannutvikling Forhold til livsikring Tilleggskriteria går på avansert deteksjonsteknologi ut over rene analoge grenseverdier, samt hensyn til det aktuelle overvåkede miljøet. Forstyrrende fenomener Forhold til verdisikring Transientfiltre, 2-puls, nedstøvingskompensasjon Rommets utforming Uavhengig vektorvurdering av driftsforhold Programmering av den enkelte detektor ligger både i detektor og i sentral. Intelligente systemer: ASA teknologi Mønstergjenkjennelse Self Verify IQ8Quad Side 14

15 Tileggsenheter direkte på detektorbussen Styrefunksjoner Inn- og utgangs enhet Brannmanns-panel Ex-sone modul Varslingsutstyr Sokkelsummer Orienterings-tablå Sirene Videokontroller Strobe Side 15

16 Tileggsenheter direkte på detektorbussen Forenkler anleggets kabelstruktur og reduserer kostnader til montasje Gir økte muligheter for tilleggsfunksjoner/styringer Tilkobling av 3.parts sensorer: trykkmåling, overvåking av slukkesystemer, sikkerhetssystemer Brannmannspaneler og betjeningsterminaler i fjell og dagbygg viser hvilke detektorer som går I alarm, og rekkefølgen av alarmene viser spredning. Seriell overføring til f.eks. Nettsentral gir mulighet for å se brannspredning, ved å se hvilke detektorer som går I alarm Side 16

17 Spesialdetektorer Objektovervåking eller store rom. Industri, hangarer Meget rask flammedeteksjon Analog og intelligent teknologi Relativ kostbar, enkel installasjon, enkelt vedlikehold Detektorer for Ex-applikasjoner Flammedetektor Dekker store rom; haller, industri, kraftverk, Stort overvåket område pr. detektor Analog og Intelligent teknologi Kan dekker store områder: haller, industri, atrium, datarom, God deteksjon i vanskelige miljøer med fukt, høy lufthastighet. Analog Diode- og laser teknologi Linje røykdetektor Aspirasjonsdetektor Side 17

18 Linje røykdetektor Det infrarøde signalet hindres av røykpartikler Mottakerenhet Overvåket område Mottakerenhet Detektor Rekkevidde m Reflektor Lav kostnad, enkel montasje, rimelig vedlikehold Stort og effeltivt overvåkingsområde Kritisk til innfesting, bygget går Krever fri sikt Side 18

19 Aspirasjonsdetektor Deteksjon direkte i rack Utvendig eller innvendig deteksjon av skap Datagulv Maskinhaller Trafo Side 19

20 Aspirasjonsdetektor Luft fra overvåket rom suges inn og analyseres i et målekammer! Egner seg I vanskelige deteksjonstekniske miljøer som fukt, høy lufthastighet. Påvirkes ikke av elektromagnetisk stråling Svært tidlig varsling med høyfølsomme detektorer (datarom etc) Detektorenheten plasseres utenfor risikoområdet: lett tilgjengelig service Relativ høy kostnad og driftskost. (Filter, rengjøring av rør) Side 20

21 Detektorens Relative følsomhet Detektorens egenskaper I forhold til type brann. FDOOT FDLO FDT FDO FDF Type Røyk Usynlig Mørk Lys Temperatur Kun Varme Ingen varme EN54 test branner TF1 TF6 TF 6 Liquid fire ethyl alcohol TF 1 Open Cellulose fire TF 5 liquid fire Heptane TF 4 Open plastic fire Polyurethane... TF 3 Smodering fire Cotton TF 2 Pyrolysis smoldering fire Wood Side 21

22 Valg av system Risiko og konsekvens bestemmer systemvalg. Store konsekvenser ved uønskete alarmer og krav til tidlig deteksjon bør utløse valg av mer avanserte systemer. Sikkerhet = Organisering x Teknikk. Lav kvalitet gir lav sikkerhet. Dårlig organisering gir dårlig sikkerhet. Markedet styres av anbud, der nærheten til sluttbrukeren pulveriseres gjennom 3-4 ledd. Dermed velges leverandør i praksis med pris som det eneste reelle kriterium. Vi som leverandører må tørre å tilby korrekt teknologi 1.gang. Side 22

23 FibroLaser TM FibroLaser Side 23

24 FibroLaser TM Bruksområder innen Kraftsektoren Overvåking av generatorer Sikring av rømningstunneller Overvåking av høyspentkabler kulvert/bakke Hot Spots Kritiske punkter, passering av bekk, veg etc. Økt overført effekt med samme sikkerhetsmargin Overvåking av overgang mellom sjø/luftstrekk Ex-områder Side 24

25 FibroLaser TM FibroLaser Rustfritt stål 2 Fiberoptiske ledere 4 mm Kappe Fiberoptisk kabel Armering Kontrollenhet Side 25

26 FibroLaser TM FibroLaser Adresserbar med eksakt stedsangivelse (soneangivelse) og påvisning av spredningsretning. Hver sone kan ha individuell størrelse og defineres for respektive bruk med styring av ITV, Røykventilasjon, Ledelys, Slukking FibroLaser kjennetegnes ved følgende. Følsomhet Temperaturangivelse +/- 1 C Nøyaktighet Stedsangivelse +/- 0,5m Motstandsdyktighet mot EMC, smuss og fysisk påvirkning Reagerer på all varmeutvikling. Ingen påvirkning av smuss eller elektromagnetisk støy Tilpasses lengde etter behov max 2 x 4000 m Driftstemperatur fra 40c til +85c Side 26

27 FibroLaser TM Overvåking av generatorer Side 27

28 FibroLaser TM Alarmgrenser og aksjoner Målepunkter med aksjonsplan t 100 C 95 C 90 C Stans av generator Kontroll av koblingspunkt. / Reparasjon Kritisk temperaturstigning Kontinuerlig manuell overvåking Forvarsel Temperaturstigning Melding til driftsansvarlig 80 C 60C Deteksjonskabel med målepunkter Normaldrift Koblingspunkt / m Side 28

29 Presentasjon av status og betjening Brannalarmsystemer kan benyttes stand alone med tradisjonell overføring til hjemmevakt eller brannvesen. FibroLaser kan benyttes stand alone eller integreres med tradisjonell brannvarsling via utganger på kontrollenheten Seriell overføring (RS232) mot eksisterende driftssystemer til f.eks. Nettsentral gir mulighet for å se brannspredning, ved å se hvilke detektorer som går I alarm. Brannalarm kan presenteres og /eller betjenes via ethernet på ulike proprietære systemer Danger Management System (DMS / Overordnet system) varsel som tekst, grafikk eller i tabellform Integrasjon mot SD anlegg direkte via Ethernett. Side 29

30 Integrering med Sentralt system for betjening/informasjon KRAFTSTASJON NETTSENTRAL Klient Server Klient Ethernet / LAN FibroLaser Brannalarm Brannalarm Innbrudds alarm Adgangs kontroll ITV KRAFTSTASJON Side 30

31 Oppsummering Brannalarm. Deteksjon FibroLaser Overordnet Presentasjon Alt for mange unødige alarmer Tidlig og sikker oppdagelse for riktige tiltak uten unødige driftsavbrudd Langsiktighet skaper trygghet, lønnsomhet og tillit Velg riktig detektor og teknologi til riktig applikasjon Valg av teknologi styres av miljø, risiko og konsekvens ved brann og konsekvens ved unødig alarm Unikt system for nøyaktig påvisning av temperaturutvikling og brannsted med spredningsretning Brannvarsling og drift i ett og samme produkt Lokalt på brannsentral. Overordnet system lokalt eller via ethernet til nettsentraler e.l. Integrasjon med andre sikkerhetsprodukter Side 31

32 Sinteso TM FibroLaser TM Takk for oppmerksomheten! Side 32

Falske alarmer fra Brannalarmanlegg - et stort, og unødvendig problem.

Falske alarmer fra Brannalarmanlegg - et stort, og unødvendig problem. Falske alarmer fra Brannalarmanlegg - et stort, og unødvendig problem. Unik brannalarm - Sinteso fra Siemens Sinteso e 1 Brannalarmanlegg Falske alarmer Status falske alarmer Konsekvens Årsak Hva kan gjøres?

Detaljer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer

Produktkatalog. Brannalarm. Presentasjonssystemer Produktkatalog Brannalarm Presentasjonssystemer 2 Honeywell Life Safety produktkatalog - Svensk elektronisk version Innhold Adresserbare systemer - Delta Konvensjonelle systemer 2 Spesialdetektorer 3 Aspirasjonsdetektorer

Detaljer

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible

Spesialløsninger for borettslag/sameier Pålitelige Servicevennlige Fleksible Spesialløsninger for borettslag/sameier n Pålitelige Servicevennlige Fleksible Brukervennlige Brann - hva kan skje? Våre løsninger gir ekstra trygghet i hverdagen Norge ligger på toppen når det gjelder

Detaljer

Regler for automatiske brannalarmanlegg

Regler for automatiske brannalarmanlegg Regler for automatiske brannalarmanlegg Gjelder fra 1. september 2007 Erstatter regelverk av 1986 3. utgave, gjelder fra 1. juli 2008 Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE 2 0 FORORD

Detaljer

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG NTNU Kursdagene 2014 Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG Geir Jensen, Anders Tornes, 1 ALARMANLEGG Brannalarmanlegg: Moden teknologi som fungerer godt 1. Kabling, overvåking

Detaljer

Alarmsystemer. Sikrer liv og verdier. Lintron as www.lintron.no

Alarmsystemer. Sikrer liv og verdier. Lintron as www.lintron.no Alarmsystemer Sikrer liv og verdier Lintron as www.lintron.no Begrepet Alarm (Fagets terminologi) Al Arm = Til våpen = mobilisering Latinske språk (Fransk, Italiensk) og indoeuropeisk En alarm er en prosedyre

Detaljer

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg

Brannalarm - Temaveiledning. 1. Formålet med temaveiledningen. 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg. 3. Installering av brannalarmanlegg Melding HO-2/98 24. februar 1998 Brannalarm - Temaveiledning Forord 1. Formålet med temaveiledningen 2. Offentlige krav om brannalarmanlegg 3. Installering av brannalarmanlegg 4. Brannalarmanleggets oppbygning

Detaljer

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ

ANBEFALING OM DRIFTSMILJØ INNHOLD OM UNINETT ABC UNINETT ABCs anbefalinger Annen veiledning fra UNINETT ABC 5 5 5 SLIK BRUKER DERE DETTE HEFTET Hva er et driftsmiljø? Hva gir heftet svar på? Hvem er heftet skrevet for? Lett å finne

Detaljer

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng

Rapport. Røykvarslere for bruk i bolig. Kartlegging av forskningsfront. Forfatter Christian Sesseng Åpen Rapport Røykvarslere for bruk i bolig Kartlegging av forskningsfront Forfatter Christian Sesseng SINTEF NBL as Brannutvikling og slokking 01 1 1 Historikk DATO SBESKRIVELSE 1 01 11 30 Første versjon.

Detaljer

Driftsmiljø. Anbefaling

Driftsmiljø. Anbefaling Driftsmiljø Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til å iverksette regjeringens

Detaljer

Bewator 2010 Omnis. Det integrerte sikkerhetssystemet. Answers for infrastructure.

Bewator 2010 Omnis. Det integrerte sikkerhetssystemet. Answers for infrastructure. Bewator 2010 Omnis Det integrerte sikkerhetssystemet Answers for infrastructure. Bewator 2010 Omnis Det integrerte sikkerhetssystemet Bewator 2010 Omnis er et unikt integrert sikkerhetssystem. Med innbruddsalarm,

Detaljer

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG

Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG NTNU Kursdagene 2013 Detaljprosjektering - Branntekniske installasjoner: BRANNALARMANLEGG Geir Jensen, Anders Tornes, Ingrid Alvsåker 1 ALARMANLEGG Brannalarmanlegg: Moden teknologi som fungerer godt 1.

Detaljer

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier

Grunnleggende beskyttelse av mennesker og verdier ESMI Brannalarm ESMI Brannalarm Tidlig varsling av branntilløp er svært viktig. Et brannalarmsystem kan oppdage brann slik at tiltak kan iverksettes i en meget tidlig fase. I de aller fleste tilfeller,

Detaljer

Brannalarm og sikkerhet Overordnet alarm og betjeningsstasjon MM8000

Brannalarm og sikkerhet Overordnet alarm og betjeningsstasjon MM8000 I moderne bygningsmasse med mange mennesker tilstede og store verdier plassert eller installert, vil behovet for ulike sikkerhetsanlegg stadig øke. Konsekvensen ved et uhell eller en større ulykke blir

Detaljer

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG

ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG ADGANG OG SIKKERHET NØKKELFRI ADGANG TIL ALLE BYGG Økt sikkerhet og fleksibilitet uten nøkler Med et adgangskontrollsystem fra RCO, kan du fjerne nøklene helt. En brikke eller et kort erstatter nemlig

Detaljer

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan

Kongsvinger kommune Øvrebyen Brannsikringsplan Øvrebyen Brannsikringsplan COWI AS Grensev 88 Postboks 6412 Etterstad 0605 Oslo Telefon 02694 wwwcowino Rev Dato Tekst Saksb Kontr Godkj B 13122010 ENDRINGER OPPSETT/LAYOUT TOV TOV A 16112010 DIV ENDRINGER

Detaljer

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren

Veileder. Bybrannsikring. Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Veileder Bybrannsikring Utgitt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og Riksantikvaren Bybrannsikring Innhold Forord.......................................................................................

Detaljer

Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler

Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler Talevarsling ITS-2 Komplett system for talevarsling ved brannalarm og andre typer trusler - Selektiv informasjon - Sikker evakuering - Brannvarsling med taleintegrasjon Rask og sikker evakuering Talevarsling

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Innbruddsdetektorer for innendørs bruk

Innbruddsdetektorer for innendørs bruk Innbruddsdetektorer for innendørs bruk Answers for infrastructure. 1 En innbruddsdetektor har som oppgave å oppdage og varsle dersom noen eller noe befinner seg i et alarmbelagt område. Samtidig må detektoren

Detaljer

Innholdsfortegnelse innbruddsalarm og integrert sikkerhetssystem

Innholdsfortegnelse innbruddsalarm og integrert sikkerhetssystem Innholdsfortegnelse innbruddsalarm og integrert sikkerhetssystem Introduksjon til innbruddsalarm og integrert sikkerhetssystem...111 ATS Master Integrert sikkerhetssystem...112 Oversikt ATS Master Integrert

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede

Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Utvikling av smarthusløsning for boliger benyttet av funksjonshemmede Martin Fløystad Master i energi og miljø Oppgaven levert: September 2010 Hovedveileder: Eilif Hugo Hansen, ELKRAFT Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Intern infrastruktur i skolebygninger

Intern infrastruktur i skolebygninger Intern infrastruktur i skolebygninger Anbefaling Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen ble opprettet 1. januar 2010 og er underlagt Kunnskapsdepartementet. Senteret skal bidra til

Detaljer

Skallsikring Glassbrudd detektorer

Skallsikring Glassbrudd detektorer Skallsikring Glassbrudd detektorer 101 Type Beskrivelse Pris GB 534 32534 Glassbruddetektor med transistorutgang. Lik GB 530, men leveres med spiralkabel og boks For liming på glassrute Hvit kapsling 3

Detaljer

Brannvern i kirkebygg

Brannvern i kirkebygg Brannvern i kirkebygg 2 Illustrasjoner copyright: Forsidebilder og side 37: Scanpix Sidene 8, 17, 18, 19 og 34: KA Sidene 10, 11, 13, 15, 16, 20, 26, 28, 30, 32: Norsk brannvernforening Forord Brannvern

Detaljer

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg

Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg Prosjektering av brannvarslingsog nødlysanlegg TEK10 - nye krav TEK10 - nye regelverkskrav 11-12 1. juli 2010 kom det krav om installasjon av automatiske brannalarmanlegg i de fleste typer bygg beregnet

Detaljer

Installasjonshåndbok aspirasjon

Installasjonshåndbok aspirasjon Installasjonshåndbok aspirasjon Aspirasjonsanlegg. Informasjon om installasjon av detektorer og røranlegg. Beskrivelse av hvordan detektorer og spesielt røranlegg skal monteres, skjøtes, hull bores og

Detaljer

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK)

Håndbok. for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) Håndbok for bedrifter tilsluttet Treindustriens Brannkontroll (BK) 2007 Treindustriens Brannkontroll Side 2 Innledning... 3 1. Formål med ordningen... 4 2. Ordningens organisering og virkemåte... 5 3.

Detaljer