BRP Forest Pro laster-henger. Instruksjonsbok NOKKA OY

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRP Forest Pro laster-henger. Instruksjonsbok NOKKA OY"

Transkript

1 BRP Forest Pro laster-henger Instruksjonsbok NOKKA OY Forest Line PL 4, Muurame Puhelin Telefax (014) Forest Line FIN Muurame, Finland Tel Fax

2 Innholdsfortegnelse side Før igangkjøring 1 Sikkerhetsinstruksjoner 2 Instruksjoner for hydraulikksystemet 7 Bruker- og vedlikeholdsinstruksjoner for motoren (forbrenningsmotor) 16 Vedlikeholds- og smøreinstruksjoner for laster-henger 26 Tekniske spesifikasjoner 52 Kapasiteter 52 Smøremidler 52 Tennplugg 52 Råd om bruk av laster-henger 53

3 1 Før igangkjøring Produsenten av denne BRP Forest Pro laster-hengeren har testet, justert og inspisert maskinen før forsendelse og den er klar til å tas i bruk. BRP Forest Pro-maskinen er beregnet til henting og transportering av rundt tømmer og ved på tømmerplasser med et terrengkjøretøy (ATV). Før maskinen tas i bruk, les instruksjonsboken og sjekk maskinen grundig for å bli kjent med alle funksjoner før den tas i bruk. En grundig gjennomgåelse av både maskinen og instruksjonsboken før bruk vil hjelpe med vedlikehold av maskinen og forebygge farer. Hvis du har noen spørsmål om bruk av maskinen, ta kontakt med produsenten. Informasjon om kontakter er å finne bak i denne instruksjonsboken. EU SAMSVARSERKLÆRING Nokka Oy PL MUURAME, FINLAND Forfatteren av instruksjonsboken: Lassi Pesonen Teollisuustie MUURAME, FINLAND garanterer at BRP Forest Pro laster-hengeren på markedet er i henhold til maskindirektiv 2006/42/EC og nasjonale forskrifter som er tilpasset for å oppfylle kravene i direktivet. Denne garantien gjelder for maskiner som begynner med serienummer: Forest Pro, Nr. 100 Muurame, Finland, 9. april 2010 Lassi Pesonen Administrerende direktør

4 2 Sikkerhetsinstruksjoner 1. Når BRP Forest Pro laster-hengeren brukes skal disse sikkerhetsinstruksjonene alltid følges for å unngå faresituasjoner. Les også instruksjonsboken og sikkerhetsinstruksjonene i tillegg til instruksjonsskiltene på maskinen. Før maskinen overleveres til en annen operatør, forsikre deg om at han leser instruksjonsboken og sikkerhetsinstruksjonene. 2. Maskinoperatører skal være over 18 år og ha god helse. 3. Maskinen skal aldri betjenes av personer som er påvirket av medisin eller alkohol. 4. Fjern alle løse deler som ikke tilhører maskinen. 5. Monter vernedeksel og sjekk at de alltid er på plass når maskinen er i bruk. 6. Gjør deg kjent med kontrollene på maskinen. 7. I tidsperioden når det foretas vedlikehold, rengjøring, justeringer, installasjon av ekstrautstyr eller under lagring, plasser eller støtt bommen i en posisjon hvor den ikke kan gli ut av stilling. Senk støttelabbene. Slå av motoren og sjekk at laster-hengeren er stillestående. 8. Strukturen på maskinen må ikke på noen som helst måte endres slik at dette kompromitterer trygg bruk. Sveising av bommen til maskinen er ikke tillatt. 9. Maskinen skal kun brukes til det arbeidet som den er tiltenkt. 10. Maskinens faresone er 15 meter. Følgende må tas i betraktning når det brukes ekstrautstyr: Forsikre deg om at ingen personer oppholder seg i faresonen, spesielt barn. 11. Bommen på lasteren må aldri bli hengende i lufta (med eller uten last) hvis maskinen er uten tilsyn. 12. Personer må ikke oppholde seg eller gå under bommen eller lasten. Når maskinen brukes må den alltid holdes på trygg avstand fra strømførende ledninger og kabler. 13. Etter den første arbeidstimen skal alle skruer/bolter og mutrer sjekkes at de fremdeles er fastskrudde. Så snart dette er sjekket, kontroller stramheten på skruer/bolter ved jevne mellomrom. 14. Hold øye med mulige lekkasjer på hydraulikksystemet under bruk og utbedre eventuelle feil omgående. La ikke olje lekke ut i skogen. 15. Bruk kun originale reservedeler. 16. Når maskinen er i drift skal ventilblokka alltid være plassert på bakre racket av terrengkjøretøyet. 17. Bruk alltid støttelabbene når lasteren betjenes. Før maskinen betjenes, sjekk at laster-hengeren er stabil og at den ikke tipper rundt. 18. Bruk kun originalt ekstrautstyr. 19. Forsikre deg om at hydraulikkslangene ikke setter seg fast i noe. Hvis det oppstår slangebrudd kan operatøren miste kontroll på bommen. 20. Hvis laster-hengeren kjøres med en hastighet høyere enn 20 km/t er bærekapasiteten mindre enn maksimum kapasitet (bærekapasiteter er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene). 21. Skogshengeren må ikke brukes til passasjertransport. 22. Før laster-hengeren kobles til, sjekk terrengkjøretøyets maksimale last med henger uten bremser.

5 3 Operatøren skal alltid ha på seg beskyttelsesklær under betjening av BRP Forest Pro laster-hengeren. Standard beskyttelsesklær for skogsarbeidere egner seg til maskinoperatører: (støvler, kutt-bestandige bukser, jakke, beskyttelseshansker og vernehjelm med øreklokker se Fig. 1). Minimumskravet for beskyttelsesutstyr inkluderer støvler, beskyttelseshansker og vernehjelm med øreklokker. FIG. 1

6 4 1. Installere ventilblokk på terrengkjøretøy Laster-hengeren skal være posisjonert på støttelabbene på en plan flate før maskinen kan kobles til slepekroken på et terrengkjøretøy. Rygg terrengkjøretøyet helt opp til koblingen på laster-hengeren. Ventilblokka er installert på bakre racket av terrengkjøretøyet. Sett fra baksiden så er ventilblokka installert på venstre side av terrengkjøretøyets bakre rack (se Fig. 2). Ventilblokka er festet til bakre rack med stropper som følger med. FIG. 2

7 5 2. Feste BRP Forest Pro laster-hengeren til et terrengkjøretøy Start laster-hengeren med startsnora. Se startinstruksjoner på side 27. Etter at laster-hengeren har startet, senk laster-hengeren ved å bruke støttelabbene (se Fig. 3) slik at koblingsanordningen kan festes til terrengkjøretøyet. Sjekk deretter at koblingen er låst på slepekroken for terrengkjøretøyet. FIG. 3

8 6 Når ventilblokka er tatt av, fest den hvor dette er tiltenkt på hengeren (se Fig. 4). FIG. 4

9 7 3. Installere ventilblokkslanger på terrengkjøretøyet Slangene på ventilblokka skal installeres slik at de ikke slepes på bakken eller setter seg fast i noe del på terrengkjøretøyet under bruk. Hengerens trekkstang er sammenslått (to deler) og er festet til bakre rack på terrengkjøretøyet med stropper som følger med (se Fig. 5). FIG. 5

10 8 4. Justere lengden på trekkstanga Lengden på trekkstanga kan justeres mekanisk ved å ta ut M10-skruen fra trekkstanga (se Fig. 6). Trekkstanga er satt på den korteste lengden. Ved å ta ut skruen og trekke trekkstanga ut, kan den forlenges med 10 cm + 10 cm. Sett skruen på plass. Trekkstanga vises på det lengste på Fig. 6. FIG. 6

11 9 5. Justere høyden på trekkstanga Høyden på trekkstanga justeres ved å dreie det indre røret 180 (se Fig. 7). FIG. 7

12 10 6. Sette i gang Etter at de ovennevnte prosedyrene er foretatt, er alt klart til å sette i gang. Dobbeltsjekk at tømmerkloa er festet til det riktige støtteracket (se Fig. 8). MERK! TØMMERKLOA KAN KUN FESTES TIL STØTTERACKET! FIG. 8 (Hvis tømmerkloa er festet til noe annen del slik som ramma eller de vertikale stolpene, og at trekkstang forlengelsen brukes samtidig, kan dette føre til brudd på ramma. Produsenten tar ikke noe ansvar for skade påført etter slik maskinbruk.)

13 11 Hev deretter støttelabbene fullstendig slik at labbene er i øvre stilling (se Fig. 9). FIG. 9

14 12 7. Laste Når du stopper å laste på hengeren, plasser terrengkjøretøyet på linje med hengeren. Skulle operatøren da miste kontrollen på bommen, vil den muligens kun svinge til den treffer den mekaniske stopperen. Hvis svingbevegelsen på bommen stoppes av den mekaniske stopperen, skal svinganordningen undersøkes grundig og eventuell skade repareres omgående. Før hengeren lastes, skal støttelabbene senkes ned på bakken slik at de er langt nok fra hverandre for å holde lasten stabil. Hvis hengeren står i en skråning, juster støttelabbene slik at hengeren holder seg horisontalt for bedre stabilitet. FIG. 10

15 13 Frakoble deretter tømmerkloa fra støtteracket og drei lasteren på siden av hengeren. Drei støtteracket for tømmerkloa manuelt i stillingen vist på Fig. 11. Personer må ikke oppholde seg eller gå under bommen eller lasten. FIG. 11 Ved å bruke trekkstang forlengelsen, flytt lasteområdet lengre unna terrengkjøretøyet for å lette pålastingen. Hengeren er nå klar til lasting. FARESONEN FOR LASTEREN ER 15 METER HELE VEIEN RUNDT. HVIS PERSONER GÅR INN I FARESONEN, STOPP OMGÅENDE MED LASTING!

16 14 8. Ferdig lasting Når hengeren er full-lastet, skyv trekkstang forlengelsen inn for å flytte lasteområdet nærmere terrengkjøretøyet for å stabilisere lasten. Etter dette skal lasteren settes i stillingen som vist på Fig. 12. FIG. 12 Laster-hengeren må aldri lastes over sin kapasitet. Lasten vist på Fig. 12 er den maksimale lasten som laster-hengeren kan transportere. MERK! LASTER-HENGEREN MÅ IKKE LASTES OVER DEN MAKSIMALE OPPGITTE KAPASITETEN! (Hvis laster-hengerens lasteområde økes ved å forlenge bjelkene, vil garantien på laster-hengeren være ugyldig og produsenten er ikke ansvarlig for skade som forårsakes av slike endringer).

17 15 9. Lesse av laster-hengeren Ved ankomst på avlessingsstedet, senk støttelabbene ned på bakken. Ved å bruke trekkstang forlengelsen, flytt lasteområdet lenger unna terrengkjøretøyet for å lette avlessingen. Hengeren er nå klar til avlessing. MERK! STØTTELABBENE SKAL SENKES HELT NED TIL BAKKEN! Etter at hengeren er avlesset, fortsett å arbeide som beskrevet i avsnitt 6. MERK! DISSE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE SKAL ALLTID FØLGES UNDER BETJENING AV BRP FOREST PRO LASTER- HENGEREN. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuell skade som et resultat av uhensiktsmessig bruk av BRP Forest Pro laster-hengeren, som er et brudd på sikkerhetsinstruksjonene.

18 16 Instruksjoner for hydraulikksystemet Ventilblokka og slangene skal festes så nærme racket på terrengkjøretøyet som beskrevet i sikkerhetsinstruksjonene. MERK! Løftekapasiteten på laster-hengeren er begrenset ved en sikkerhetsventil. Produsenten har innstilt sikkerhetsventilen på korrekt utløsningstrykk og den er dessuten forseglet. Produsenten har innstilt sikkerhetsventilen på korrekt utløsningstrykk og er dessuten forseglet. Garantien gjøres ugyldig hvis forseglingen på sikkerhetsventilen/e ødelegges eller utløsningstrykket endres. Produsenten er ikke ansvarlig for noe som helst skade eller maskinhavari hvis en forsegling på sikkerhetsventilene er ødelagt. Oljen som brukes i hydraulikksystemet på laster-hengeren er typen Teboil Monitra Plus 10W-30.

19 17 Ventilblokk Det er åtte (8) spaker på ventilblokka, hvor hver styrer forskjellig funksjon (se Fig. 13). Funksjonsskjemaet for ventilsystemet er festet til sikkerhetsvernet. Spakene beveges fra venstre til høyre: 1. Dreier bommen til venstre og til høyre. 2. Hever og senker bommen. 3. Skyver bomforlengelsen ut og trekker den inn. 4. Dreier tømmerkloa til venstre og høyre (med rotator). 5. Åpner og lukker tømmerkloa. 6. Hever og senker venstre støttelabb på lasteren. 7. Hever og senker høyre støttelabb på lasteren. 8. Trekkstang forlengelsen for lasteområdet skyves ut og trekkes inn. FIG. 13

20 18 1. Dreie bommen til venstre og til høyre. For å dreie bommen til venstre, trekk spaken bakover som vist på Fig For å dreie bommen til høyre, sky den samme spaken fremover. FIG. 13.1

21 19 2. Heve og senke bommen. For å heve bomme, trekk spaken bakover som vist på Fig For å senke bommen, skyv den samme spaken fremover. FIG. 13.2

22 20 2. Skyve bomforlengelsen ut og trekke den inn. For å trekke lasterens bomforlengelse ut, skyv spaken fremover som vist på Fig For å skyve bomforlengelsen inn, trekk den samme spaken bakover. FIG. 13.3

23 21 4. Dreie tømmerkloa til venstre og høyre (med rotator). For å dreie tømmerkloa til venstre, trekk spaken bakover som vist på Fig For å dreie tømmerkloa til høyre, sky den samme spaken fremover. FIG. 13.4

24 22 5. Åpne og lukke tømmerkloa. For å lukke tømmerkloa, trekk spaken bakover som vist på Fig For å åpne tømmerkloa, skyv den samme spaken fremover. Den maksimale åpningen på tømmerkloa er cirka 50 cm. FIG. 13.5

25 23 6. Heve og senke venstre støttelabb på lasteren. Støttelabbene på lasteren senkes ved å skyve spakene fremover som vist på Fig Støttlabbene heves ved å trekke de samme spakene bakover. Når du er vendt mot laster-hengeren, styres venstre støttelabb med venstre spak, og høyre støttelabb med høyre spak. FIG. 13.6

26 24 7. Skyve lasteområdets trekkstang forlengelse ut og trekke forlengelsen tilbake. For å trekke trekkstang forlengelsen ut, skyv spaken fremover som vist på Fig For å skyve trekkstang forlengelsen inn igjen, trekk den samme spaken bakover. Lasteområdet kan forlenges med maksimalt 1 meter. FIG. 13.7

27 25 Hydraulikktank BRP Forest Pro laster-hengeren har en hydraulikktank som er utstyrt med filter, påfyllingslokk, oljemåler og oljeplugg (se Fig. 14). Hydraulikktanken har en kapasitet på 10 l. FIG. 14 Nivået på hydraulikkoljen skal være over oljemåleren når laster-hengeren er i arbeidsstilling. Nivået på hydraulikkoljen skal sjekkes daglig. I tilfelle slangebrudd anbefaler vi at oljenivået på hydraulikksystemet sjekkes. Hvis nivået på hydraulikkoljen er under oljemåleren når laster-hengeren er i arbeidsstilling (se side 12, Fig. 8), skal det pumpes ekstra olje i tanken til oljenivået er litt over oljemåleren. For å skifte filteret i filterenheten, skru løs de tre (3) skruene på dekslet. Åpne dekslet på filterenheten og skift filteret. Etter at filteret er skiftet ut, monter dekslet for filterenheten på plass. Intervallet for filterskifte er oppgitt i vedlikeholdsinstruksjonene.

28 26 Bruker- og vedlikeholdsinstruksjoner for motoren (forbrenningsmotor) BRP Forest Pro laster-hengeren er utstyrt med en motor og et hydraulikksystem med pumpe. Den maksimal arbeidshastigheten på motoren er begrenset. Maksimalhastigheten skal aldri overskrides. Sikkerhetsinstruksjoner for forbrenningsmotorer Det må ikke oppbevares brennbare væsker i nærheten av motoren når den er i drift, og vis ekstra forsiktig når i nærheten av eksosrøret. Fyll bensintanken på et godt ventilert område når motoren er slått av. Bensintanken må ikke fylles for full. Det skal ikke være bensin i påfyllingsrøret på bensintanken. Hvis det søles bensin på toppen av motoren, tørk og gjør rent og la bensinen fordampe før motoren startes. Røyking er ikke tillatt i nærheten og unngå alt som måtte gnistre under fylling av bensin. Motoren må ikke startes innendørs (f.eks. i en garasje) da det er fare for forgiftning av karbonmonoksid som kan være dødelig. Lyddemperen på motoren blir ekstra varm når motoren er i gang, og som holder seg varm i lang tid etter at motoren er slått av. Lyddemperen må derfor ikke røres da dette kan føre til forbrenning.

29 27 Sjekkliste før motoren startes Følgende skal sjekkes hver gang før motoren startes. Sjekk smøreoljenivået på motoren. Plasser laster-hengeren på en plan flate. Skru løs og trekk ut peilepinnen for motorolje og tørk den med papir. Sett peilepinnen tilbake, men skru den ikke til. Ta ut peilepinnen og sjekk oljenivået. Oljenivået skal være mellom øvre og nedre grense. Hvis oljenivået er under minimumsnivået, etterfyll slik at nivået rekker opp til maksimumsnivået. Oljen som brukes i motoren for laster-hengeren er typen Teboil Monitra Plus 10W-30. Sjekk hvor mye bensin det er i tanken. Fyll hvis lite bensin på tanken. Motoren skal ha blyfri bensin, 95E. Kapasiteten på bensintanken er 3,6 liter. PEILEPINNE PEILEPINNE ØVRE GRENSE OLJENIVÅPLUGG

30 28 BENSINTANK KAPASITET 3,6 LITER Starte motoren Åpne bensinkranen BENSINKRAN Steng innsuget. Innsuget skal være åpent når motoren er varm. INNSUG SLÅ AV SLÅ AV

31 29 Åpne gass-spjeldet fullt. GASS-SPJELD Slå PÅ (ON) hovedbryteren for motoren og trekk lett i startsnora helt til du kjenner litt motstand. Trekk nå i startsnora med hurtig bevegelse. Motoren skal nå starte. Trekk lett i startsnora til å begynne med, før den trekkes med hurtig bevegelse, slik at startanordningen ikke ødelegges. HOVEDBRYTER

32 30 STARTSNOR Hvis motoren ikke starter første gangen, gjenta som beskrevet ovenfor. Når motoren starter og varmer opp, åpne innsuget og når motoren er fullt oppvarmet, åpne innsuget fullstendig. INNSUG ÅPEN/T ÅPEN/T

33 31 Stoppe motoren I en nødssituasjon kan motoren stoppes ved å trykke på nødstoppknappen i ventilsystemet. Under normale forhold skal gass-spjeldet dreies til det er helt lukket og deretter sette hovedbryteren i AV-stilling (OFF). GASS-SPJELD AV HOVEDBRYTER Når motoren har stoppet, steng bensinkranen. BENSINKRAN SLÅTT AV SLÅTT AV

34 32 Vedlikehold av motoren Motoren skal stoppes før det foretas noe son helst vedlikeholdsarbeid. For å hindre at motoren starter tilfeldig, sett hovedbryteren i AV-stilling og ta av pluggledningen. Vent til motoren er kald før det settes i gang med ettersyn og vedlikeholdsarbeid. Hvis du ikke har det riktige verktøyet for å foreta ettersyn på motoren, eller er usikker på hvordan dette skal utføres, skal motorettersyn foretas på et autorisert servicesenter. Bruk kun originale motordeler under ettersyn av motoren. Bruk av andre deler kan skade motoren. Motoren skal ettersees i henhold til vedlikeholdsplanen. Når motoren ettersees ifølge indikerte intervaller i vedlikeholdsplanen, forlenger dette både levetiden på motoren og gir mindre problemer under drift. Vedlikeholdsplan Vedlikeholdsprosedyre Daglig Motorolje Sjekk X Hydraulikkolje Sjekk X 1 gang per måned eller hver 20. arbeidstim e Hver 3. måned eller hver 50. arbeidstime Hver 6. måned eller hver 100. arbeidstime Skift X X Skift X X Luftfilter Sjekk X Gjør rent X (1) Utskillerglass Skift Gjør rent Tennplugg Gjør ren X Skift X Hver 12. måned eller hver 300. arbeidstime Tomgang Sjekk X (2) Juster X (2) Ventilklaring Sjekk X (2) Juster X (2) Bensintank Gjør ren X (2) Bensinfilter Gjør rent X (2) Bensinslange Sjekk Hvert 2. år (2) (1) Gjør rent på kortere intervaller hvis motoren er i drift under støvete forhold. (2) Dette skal foretas på et autorisert servicesenter. X X

35 33 Skifte olje på motoren Kjør motoren varm og la oljen drenere i spesifisert oljepanne. Dette sørger for at all gammel olje dreneres. Ta av oljepåfyllingslokket og dreneringspluggen, og drener i oljepanne. Etter ferdig drenering, monter dreneringspluggen og skru den til. Fyll motoren med 0,75 liter olje av typen Teboil Monitra Plus 10W-30. Når oljen er fylt på motoren, sjekk for korrekt oljenivået og fyll på ekstra olje hvis nødvendig. Sett på oljepåfyllingslokket. Den gamle oljen skal deponeres forsvarlig på et avfallsdepot. Gammel olje må ikke dreneres utendørs på grunn av dens egenskaper og skal derfor deponeres i henhold til gjeldende forskrifter. PÅFYLLINGSLOKK OLJENIVÅPLUGG OLJEPÅFYLLING OLJE- NIVÅ- PLUGG

36 34 Vedlikehold av luftfilteret på motoren Et skittent luftfilter hindrer luftinnsuget på forgasseren. For å forebygge skade på forgasseren skal luftfilteret ettersees regelmessig i henhold til vedlikeholdsprogrammet. Når motoren er i drift under støvete forhold skal luftfilteret ettersees med kortere intervaller enn det som er oppgitt i vedlikeholdsprogrammet. Før luftfilteret ettersees, sjekk typen luftfilter som brukes og foreta ettersyn på filteret i henhold til instruksjonene oppgitt nedenfor. Det må ikke brukes bensin eller andre kjemikalier med lavt flammepunkt til rengjøring av filteret. Dette vil forårsake brannfare. Motoren må ikke startes uten at filteret er montert. Dette kan forårsake alvorlig skade på motoren. Semi-tørt luftfilter Skru løs vingemutteren og ta av luftfilterdekslet, og ta ut filterelement. Vask filterelementet med et ikke-brennbart løsemiddel og tørk det grundig. Væt luftfilteret med motorolje (Teboil Monitra Plus 10W-30) og klem ut overflødig olje. Monter filterelementet og dekslet på plass. VINGEMUTTER LUFTFILTERDEKSEL ELEMENT

37 35 Luftfilter med oljebad Skru løs vingemutteren og ta av luftfilterdekslet. Ta ut filterelementet. Vask filterelementet med vanlig rengjøringsmiddel (slik som oppvaskmiddel) og varmt vann. Skyll filterelementet med vann og la det tørke fullstendig. Væt filterelementet med motorolje (Teboil Monitra Plus 10W-30) og klem ut overflødig olje. Hvis det er for mye olje i luftfilterelementet, vil motoren røyke til å begynne med når den startes. Tørk bort olje og annet avfall fra filterhuset med et ikke-brennbart løsemiddel og la filterhuset bli tørt. Monter filterelementet og dekslet på plass. VINGEMUTTER LUFTFILTERDEKSEL ELEMENT

38 36 Rengjøre utskillerglass på motoren Bensin er meget brennbar og eksplosiv under visse forhold. Det må ikke røykes, arbeides i nærheten av åpen ild eller under forhold hvor det kan oppstå gnistring. Etter at utskillerglasset er montert på plass igjen, sjekk for mulige lekkasjer og forsikre deg om at motoren er tørr før den startes. Steng bensinkranen og ta av utskillerglasset og O-ringen. Vask begge delene med et ikke-brennbart løsemiddel og tørk grundig. Etter tørking, monter utskillerglasset og O-ringen på plass. Åpne bensinkranen og sjekk for mulige lekkasjer. Motoren skal ikke startes før du er sikker på at den er helt tørr. O-RING UTSKILLERGLASS

39 37 Ettersyn på tennpluggen Tennpluggen som brukes på denne motoren er typen: BP6ES. Tennpluggen må ikke skiftes ut med en som har annen varmeverdi. For å garantere at motoren skal fortsette å fungere godt, skal åpningen på tennpluggen justeres og gjøres ren regelmessig i henhold til vedlikeholdsprogrammet. Ta av plugghetta og skru ut pluggen ved å bruke riktig størrelse pluggnøkkel. Inspiser tennpluggen. Tennpluggen skal skiftes ut hvis isolatoren har sprukket eller om det er noe annet som mangler tennpluggen. Gjør rent på tuppen av tennpluggen med stålbørste. Mål elektrodeåpningen på tennpluggen med følerblad, og hvis åpningen er mer enn 0,7 0,8 mm, juster til korrekt åpning. Sjekk at gjengene nede på tennpluggen ikke er skadd og skru tennpluggen manuelt på plass slik at gjengene på pluggen går riktig i motoren. Etter at tennpluggen er skrudd inn manuelt, skru den til med pluggnøkkelen.

40 38 Justere tomgangen på motoren Start motoren og la den varme opp til normal arbeidstemperatur. Når motoren er på tomgang, skru på tomgangsskruen med skrutrekker helt til motoren når normal tomgangshastighet. Normal tomgangshastighet på motoren er 1400 omdr/min. (± 140 omdr/min.) TOMGANGSSKRUE

41 39 Vedlikeholds- og smøreinstruksjoner for laster-henger Motoren skal stoppes før det foretas noe son helst vedlikeholdsarbeid. For å hindre at motoren starter tilfeldig, sett hovedbryteren i AV-stilling og ta av pluggledningen. Hvis du ikke har det riktige verktøyet for å foreta vedlikeholdsarbeid eller er usikker på hvordan laster-hengeren ettersees, skal ettersyn foretas på et autorisert servicesenter. Bruk kun originaldeler når det foretas ettersyn på laster-hengeren. Bruk av uoriginale deler kan føre til skade på laster-hengeren. Laster-hengeren skal ettersees på intervallene indikert i vedlikeholdsprogrammet. Når laster-hengeren ettersees på de indikerte intervallene i vedlikeholdsprogrammet, forlenger dette både levetiden på laster-hengeren og gir mindre problemer under drift. For sikkerhetsmessige grunner skal svinganordningen, kjedet og konnektoren skiftes etter hver 36. måned eller etter hver 1200 arbeidstimer. Vedlikeholdsprogram: Vedlikeholdsprosedyre Daglig 40 timer 100 timer 200 timer Hydraulikkolje Sjekk X 12 måneder eller 400 timer Hydraulikkolje Skift X filter Svinganordning Smør X Kjede for svinganordning Sjekk X Leddkobling for vertikal bom Smør X Leddkobling for vertikal bom Skru til X når nødvendig Kjede for svinganordning Skift Løftesylinder Smør X Nedre bolt Smør X Koblingsstykke Smør X Rotator Smør X Tømmerklo Smør X Boggi Smør X Koblingsanordnin g Smør X Trekkstang forlengelse Smør X Klaringen på Sjekk X lasteren 36 måneder eller 1200 timer X

42 40 Instruksjonene for å sjekke nivået på hydraulikkoljen og for å skifte det hydrauliske oljefilteret, finnes i avsnittet om bruk av hydraulikksystemet. Smøremidlene som brukes er spesifisert i paragrafen om smøremidler. Smøre og sjekke svinganordningen Svinganordningen på lasteren skal smøres en gang i uken eller hver 40. arbeidstime. Det er fem (5) fettnipler på svinganordningen som skal smøres med vaselin ved å bruke fettpresse. 2 til 3 trykk på fettpressa er normalt sett nok smøring på hver fettnippel. Før det settes i gang med smøring skal lasteren støttes slik at den hviler på bakken eller skyv tømmerkloa på støtteracket. Fjern fremre sikkerhetsvern fra svinganordningen. Sikkerhetsvernet er festet med fem M8 mutrer (se Fig. 15). Du må bruke en pipenøkkel på 13 mm for å demontere sikkerhetsvernet. FIG. 15 Etter at sikkerhetsvernet er fjernet, press 2 til 3 ganger på fettpressa med vaselin på hver fettnippel (se Fig. 16 og 17).

43 41 FIG. 16 FIG. 17

44 42 Stramheten og smøringen på kjedet for svinganordningen skal sjekkes på dette tidspunktet. Kjedet skal kunne trykkes ned 1 mm med fingeren (se Fig. 18). Kjedt for svinganordningen skal smøres med Würth HHS 2000 syntetisk vaselin eller et liknende smøremiddel. FIG. 18

45 43 Hvis kjedet er for slakt eller for stramt, kan det justeres med en justeringsskrue. De seks (6) M18 mutrene som sitter på sokkelen av svinganordningen skal løsnes først (se Fig. 19). Bruk en 24 mm gaffelnøkkel for å løsne på mutrene. Sjekk også klaringen på den vertikale bommen. Instruksjoner for tiltrekking er oppgitt nedenfor. Tiltrekke leddkoblingen på den vertikale bommen For å trekke til leddkoblingen på den vertikale bommen, fjern fettkoppen og splinten som sitter nedenfor den vertikale bommen på lasteren. Trekk til kronemutteren. Trekk ikke mutteren til for hardt da bommene skal kunne bevege seg fritt etter tiltrekking. Ha smøremiddel på lagrene når nødvendig. For å montere sammen, følg instruksjonene i omvendt rekkefølge. FIG. 19

46 44 Etter at skruene er løsnet, juster kjedestrammingen med justeringsskruen (se Fig. 20). Ved å skru justeringsskruen i retning med urviserne strammes kjedet for svinganordningen, og ved å skru justeringsskruen i retning mot urviserne slakkes kjedet for svinganordningen. Bruk en 24 mm gaffelnøkkel på justeringsskruen. Løsne først på strammemutrene og juster kjedet, skru deretter til strammemutrene og sjekk at justeringen er riktig. Justeringen skal endres hvis den ikke er riktig. FIG. 20 Etter at kjedet er strammet, monter sikkerhetsvernet på plass ved å bruke en 13 mm gaffelnøkkel.

47 45 Smøre løftesylinder og vertikal dreietapp på bommen Løftesylinder og vertikal dreietapp på bommen skal smøres en gang i uken eller hver 40. arbeidstime. Det er tre (3) fettnipler på løftesylinderen og den vertikale dreietappen på bommen som skal smøres med vaselin ved å bruke fettpresse. 2 til 3 trykk på fettpressa er normalt sett nok smøring på hver fettnippel. Før det settes i gang med smøring skal lasteren støttes slik at den hviler på bakken eller skyv tømmerkloa på støtteracket. Smør deretter på hvert av de førnevnte punktene med en fettpresse (se Fig. 21). FIG. 21

48 46 Smøre koblingsstykke og rotator på lasteren Koblingsstykke og rotator skal smøres en gang i uken eller hver 40. arbeidstime. Det er to (2) fettnipler på koblingsstykket og rotatoren som skal smøres med vaselin ved å bruke fettpresse. 2 til 3 trykk på fettpressa er normalt sett nok smøring på hver fettnippel. Før det settes i gang med smøring, støtt lasteren slik at den hviler på bakken. Smør deretter på hvert av de førnevnte punktene med en fettpresse (se Fig. 22). FIG. 22

49 47 Smøre tømmerkloa på lasteren Tømmerkloa på lasteren skal smøres en gang i uken eller hver 40. arbeidstime. Det er fem (5) fettnipler på tømmerkloa som skal smøres med vaselin ved å bruke fettpresse. 2 til 3 trykk på fettpressa er normalt sett nok smøring på hver fettnippel. Før det settes i gang med smøring, skyv tømmerkloa inn på støtteracket. Smør deretter på hvert av de førnevnte punktene med en fettpresse (se Fig. 23). FIG. 23

50 48 Smøre boggien på laster-hengeren Boggiboltene på lasteren skal smøres en gang i uken eller hver 40. arbeidstime. Begge boggiene har én fettnippel som skal smøres med vaselin ved å bruke fettpresse. 2 til 3 trykk på fettpressa er normalt sett nok smøring på hver fettnippel. Før det settes i gang med smøring, forsikre deg om at laster-hengeren er fullstendig immobil. Smør deretter på hvert av de førnevnte punktene med en fettpresse (se Fig. 24). FIG. 24

51 49 Smörjning av draghake Draghaken ska smörjas en gång i veckan eller mellan 40 timmar. Draghaken har en fettnippel, som kan smörjas med vaselin med en fettpress, normalt räcker 2 3 tryck i varje nippel. Samtidigt ska draghakens låsmekanism smörjas med Würth HHS 2000 syntetisk vaselin eller motsvarande. Innan smörjning påbörjas säkerställ att miniskotaren är parkerad så att den inte kan rulla iväg av sig själv, efter detta kan tidigare nämnda objekt fettas in (se bild 25). BILD 25

52 50 Smøre trekkstang forlengelsen på laster-hengeren Trekkstang forlengelsen på laster-hengeren skal smøres hver 100. arbeidstime. Trekkstang forlengelsen skal ha et tynt lag med smøremiddel som kan smøres på med kost eller liknende. All type universalfett for maskiner egner seg til dette formålet. Før det settes i gang med smøring, forsikre deg om at laster-hengeren er fullstendig immobil. Trekk deretter trekkstang forlengelsen helt ut slik at hele forlengelsen kan smøres (se Fig. 26). FIG. 26

53 51 Sjekke klaringen på trekkstang forlengelsen for lasteren Klaringen på trekkstang forlengelsen for lasteren skal sjekkes hver 200. arbeidstime. Hvis klaringen har blitt for stor, juster den med justeringsskruen. Du må bruke to (2) 19 mm gaffelnøkler for å justere klaringen. Klaringen på trekkstang forlengelsen imidlertid skal ikke skrus så hardt til slik at forlengelsen blir fast i én stilling. Trekkstang forlengelsen er konstruert med klaring slik at lasteren automatisk finner den riktige stillingen når støttelabbene senkes ned på bakken. Hvis klaringen på trekkstang forlengelsen er skrudd for hardt til, kan dette føre til brekkasje på laster-hengerens struktur. Lasteren er koblet til trekkstang forlengelsen tilstrekkelig sikkert slik at den ikke kan bevege seg langs forlengelsen. Skru ikke skruene (A) på trekkstang forlengelsen for hardt til (se Fig. 27). Skruene (B) på lasteren skal skrus meget godt til (se Fig. 27). FIG. 27

54 52 Tekniske spesifikasjoner: Lengde, min. ca. 2,85 m Lengde, maks. ca. 4,05 m Bredde ca. 1,3 m Lastekapasitet hastighet 0 20 km/t 1000 kg Lastekapasitet hastighet < km/t 290 kg Rekkevidde på laster ca. 3,28 m Slaglengde på forlenget bom 1,7 m Slaglengde på forlengelse for henger 1,0 m Maks. åpning på tømmerklo 50 cm Effekt på hydraulisk enhet 6 hk Ytelse på hydraulisk pumpe maks. 9,0 l/min. Maks. lufttrykk på dekk 2,0 bar Kapasiteter Liter Ytterligere informasjon Bensin 3,6 Blyfri, 95E Motorolje 0,75 Teboil Monitra Plus 10W - 30 Hydraulikkolje 10 Teboil Monitra Plus 10W - 30 Smøremidler Motorolje: Teboil Monitra Plus 10W 30 Hydraulikkolje: Teboil Monitra Plus 10W 30 Vaselin: Teboil Multipurpose HT eller liknende Syntetisk vaselin: Würth HHS 2000 eller liknende Tennplugg BP6ES

55 53 Råd om bruk av laster-henger Stabilisere last. For å stabilisere lasten, trekk lasteområdet så nærme terrengkjøretøyet som mulig ved å bruke trekkstang forlengelsen. Dette gjør at laster-hengeren ikke presser fjæropphenget på terrengkjøretøyet helt ned. Hvis laster-hengeren blir sittende fast i mykt underlag, eller at terrengkjøretøyet for en eller annen grunn ikke klarer å kjøre fremover, bruk trekkstang forlengelsen for laster-hengeren som hjelp. Skyv trekkstang forlengelsen ut (1 m) samtidig som det kjøres. Trykk deretter på bremsen for terrengkjøretøyet og skyv trekkstang forlengelsen tilbake. Gjenta prosedyren så mange ganger som det er nødvendig for å frigjøre terrengkjøretøyet. Hvis det er mykt underlag forut, eller det er mulighet for at terrengkjøretøyet kan sette seg fast, kan operatøren av og til skyve trekkstang forlengelsen ut. Hvis lasteren under drift ikke klarer å løfte lasten, lukk tømmerkloa og trekk forlengelsesbommen samtidig inn. Hydraulikkpumpa vil øke systemtrykket til det maksimale som gir lasteren ekstra løftekapasitet. Motoren kan stoppe hvis den legger seg over 20 til høyre. I et slikt tilfelle rekker ikke oljen over til oljenivådetektoren. Laster-hengeren skal settes i horisontal stilling før motoren vil starte på nytt. Laster-hengeren kan omplasseres for hånd. Før motoren startes på nytt kan lasten slippes ned ved å skyve spaken for tømmerkloa fremover som åpner kloa. Trekk deretter svingspaken for lasteren bakover og lås spaken i stilling med en stropp. Drei deretter lasteren manuelt til venstre og trekk nå i spakene som styrer støttelabbene. Dette skulle sette lasteren i vannrett stilling og motoren skulle nå starte igjen.

56 NOKKA OY Forest Division Forest Division PL 4, Muurame FIN Muurame, Finland Puhelin Tel Telefax (014) Fax

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen.

Bruksanvisning SG13. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Bruksanvisning SG13 Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK

HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK HONDA TRIMMER/RYDDESAG UMK425E1 / UMK435E1 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA trimmer/ryddesag. Denne instruksjonsboken dekker

Detaljer

www.wackergroup.com KAPPEMASKIN BFS 100 0203322no - 05.2004 0007352 103 Driftanvisning

www.wackergroup.com KAPPEMASKIN BFS 100 0203322no - 05.2004 0007352 103 Driftanvisning www.wackergroup.com KAPPEMASKIN BFS 100 0203322no - 05.2004 0007352 103 Driftanvisning INNHOLD Type Artikelnummer BFS 100 0007352... Denne maskinen er utstyrt med en EPA-sertifisert motor. Informasjon

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN.

ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. NO ADVARSEL: LES DENNE BRUKSANVISNINGEN NØYE FØR DU BRUKER MASKINEN. Må oppbevares til senere bruk. Les bruksanvisningene til motoren og batteriet. INNHOLD 1. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 1 2. BLI KJENT MED

Detaljer

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning

0203079no 006 08.2011. Vibrasjonsplate BPU. 2540A, 3050A, 3750Ats. Driftanvisning 0203079no 006 08.2011 Vibrasjonsplate BPU 2540A, 3050A, 3750Ats Driftanvisning Produsent Wacker Neuson Produktion GmbH & Co. KG Preußenstraße 41 80809 München www.wackerneuson.com Tel.: +49-(0)89-354 02-0

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning DT22. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning DT22 Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norsk INNHOLDSFORTEGNELSE Bruksanvisning for Vertikalskjærer DT22 med tillegg for tilbehør Innledning...

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk

Bruksanvisning MZ28T. Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk Bruksanvisning MZ28T Les sikkerhetsinstruksjonene nøye, og forsikre deg om at du har forstått dem før du bruker maskinen. Norsk For å implementere forbedringer, kan spesifikasjoner og konstruksjoner endres

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør:

INSTRUKSJONSBOK STRØMAGGREGAT. EU20i INSTRUKSJONSBOK HONDA GRESSKLIPPERE HRS 536C HRG 536C HRG 465C. Importør: Importør: HONDA GRESSKLIPPERE STRØMAGGREGAT HRS 536C HRG 536C HRG 465C EU20i INSTRUKSJONSBOK INSTRUKSJONSBOK Importør: Importør: Importør: 1 Et selskap i Atlas Copco-gruppen Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 FORORD

Detaljer

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover

226HD60S 226HD75S. Bruksanvisning. Norsk 115 14 06-21 ADVARSEL. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Les denne bruksanvisningen før du bruker våre produkter, slik at du forstår hvordan enheten brukes riktig. GJELDENDE SERIENUMRE: 81200101 og oppover Bruksanvisning 226HD60S 226HD75S Norsk 115 14 06-21

Detaljer

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48. 0159226no 009 1010

Brukerhåndbok. Pusseenhet CT 36 CT 48. 0159226no 009 1010 Brukerhåndbok Pusseenhet CT 36 CT 48 0159226no 009 1010 Opphavsrettig heter Copyright 2010 Wacker Neuson Corporation. Alle rettigheter, inkludert kopierings- og distribusjonsrettigheter, er forbeholdt.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT

TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT 240 TELESKOPISK MOBILKRAN MED EGEN FREMDRIFT DRIFT VEDLIKEHOLD 1 INTRODUKSJON...4 2 TRANSPORTDIMENSJONER...5 3 LØFTING AV PERSONLØFTEREN MED LØFTEKROK...6 4 SPESIFIKASJON...7 5 TEKNISK INFORMASJON...9

Detaljer

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. PRESENTASJON Innhold PRESENTASJON Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport på offentlig

Detaljer

HONDA HEKKESAKS HHH25D/HHH25S INSTRUKSJONSBOK

HONDA HEKKESAKS HHH25D/HHH25S INSTRUKSJONSBOK HONDA HEKKESAKS HHH25D/HHH25S INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 2 Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen for de kommende generasjoner.

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA GRESSTRIMMER UMS425LN INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen FORORD Kjære kunde - gratulerer med valget av HONDA gresstrimmer. Denne instruksjonsboken

Detaljer

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen.

K1250 ACTIVE. Bruksanvisning. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. K1250 ACTIVE Bruksanvisning Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker motorkapperen. Symboler på sagen: SYMBOLFORKLARING Symboler i bruksanvisningen: ADVARSEL Motorkappere kan

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H

EXCELLENT S EXCELLENT S H COMET S COMET S H COMET SE PRO 19 S H SE - Bruksanvisning "#$%&'()*$+,-.#/(0%#(%(&'($()&&,/(1$)23$45,#16$%(('3677'1$%((/($8-$ /(0"(8',$*/#.%('(9 DK - Brugsanvisning :#$+,-&#/(0%#(%(&'($)*3;&&'7%&1$%&'(('*$)&$4),#16$%(83)78'1

Detaljer

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53)

B28 PS. Instrukcja obsługi Bruksanvisning PL (2-27) NO (28-53) Instrukcja obsługi Bruksanvisning B28 PS Przed przystąpieniem do pracy maszyną prosimy dokładnie i ze zrozumieniem zapoznać się z treścią niniejszej instrukcji. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå

Detaljer

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning.

FORMULA 60. BRUGERHÅNDBOG VIGTIGE OPLYSNINGER: Læs instruktionerne omhyggeligt, før du bruger enheden og gemme til senere henvisning. FORMULA 60 SE NO FI BRUKSANVISNING VIKTIG INFORMATION: Läs instruktionerna noggrant och försäkra dig om att du förstår dem innan du använder utrustningen och spara dem för framtida behov. BRUKERHÅNDBOK

Detaljer

Sierra tools forbeholder seg retten til endringer uten forutgående varsel.

Sierra tools forbeholder seg retten til endringer uten forutgående varsel. Takk for at du valgte et Sierra strømaggregat. Gjennom denne tilleggsbruksanvisningen ønsker vi å gi informasjoner som gir de beste resultater og en sikker drift. Før bruk, les bruksanvisningen nøye. Alle

Detaljer

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1

250127_cop 18-06-2007 10:14 Pagina 1 507_cop 8-06-007 0:4 Pagina Husqvarna Outdoor Products Italia S.p.A. Via Como 7-868 Valmadrera (LC) - ITALY Tel. + 9 04 0 - Fax +9 04 5867 PN. 507 REV. 00 (06/07) G G7 G9 G0 G8 4 6 5 H I I I I 4 5 6 T

Detaljer