BRP Forest Pro laster-henger. Instruksjonsbok NOKKA OY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "BRP Forest Pro laster-henger. Instruksjonsbok NOKKA OY"

Transkript

1 BRP Forest Pro laster-henger Instruksjonsbok NOKKA OY Forest Line PL 4, Muurame Puhelin Telefax (014) Forest Line FIN Muurame, Finland Tel Fax

2 Innholdsfortegnelse side Før igangkjøring 1 Sikkerhetsinstruksjoner 2 Instruksjoner for hydraulikksystemet 7 Bruker- og vedlikeholdsinstruksjoner for motoren (forbrenningsmotor) 16 Vedlikeholds- og smøreinstruksjoner for laster-henger 26 Tekniske spesifikasjoner 52 Kapasiteter 52 Smøremidler 52 Tennplugg 52 Råd om bruk av laster-henger 53

3 1 Før igangkjøring Produsenten av denne BRP Forest Pro laster-hengeren har testet, justert og inspisert maskinen før forsendelse og den er klar til å tas i bruk. BRP Forest Pro-maskinen er beregnet til henting og transportering av rundt tømmer og ved på tømmerplasser med et terrengkjøretøy (ATV). Før maskinen tas i bruk, les instruksjonsboken og sjekk maskinen grundig for å bli kjent med alle funksjoner før den tas i bruk. En grundig gjennomgåelse av både maskinen og instruksjonsboken før bruk vil hjelpe med vedlikehold av maskinen og forebygge farer. Hvis du har noen spørsmål om bruk av maskinen, ta kontakt med produsenten. Informasjon om kontakter er å finne bak i denne instruksjonsboken. EU SAMSVARSERKLÆRING Nokka Oy PL MUURAME, FINLAND Forfatteren av instruksjonsboken: Lassi Pesonen Teollisuustie MUURAME, FINLAND garanterer at BRP Forest Pro laster-hengeren på markedet er i henhold til maskindirektiv 2006/42/EC og nasjonale forskrifter som er tilpasset for å oppfylle kravene i direktivet. Denne garantien gjelder for maskiner som begynner med serienummer: Forest Pro, Nr. 100 Muurame, Finland, 9. april 2010 Lassi Pesonen Administrerende direktør

4 2 Sikkerhetsinstruksjoner 1. Når BRP Forest Pro laster-hengeren brukes skal disse sikkerhetsinstruksjonene alltid følges for å unngå faresituasjoner. Les også instruksjonsboken og sikkerhetsinstruksjonene i tillegg til instruksjonsskiltene på maskinen. Før maskinen overleveres til en annen operatør, forsikre deg om at han leser instruksjonsboken og sikkerhetsinstruksjonene. 2. Maskinoperatører skal være over 18 år og ha god helse. 3. Maskinen skal aldri betjenes av personer som er påvirket av medisin eller alkohol. 4. Fjern alle løse deler som ikke tilhører maskinen. 5. Monter vernedeksel og sjekk at de alltid er på plass når maskinen er i bruk. 6. Gjør deg kjent med kontrollene på maskinen. 7. I tidsperioden når det foretas vedlikehold, rengjøring, justeringer, installasjon av ekstrautstyr eller under lagring, plasser eller støtt bommen i en posisjon hvor den ikke kan gli ut av stilling. Senk støttelabbene. Slå av motoren og sjekk at laster-hengeren er stillestående. 8. Strukturen på maskinen må ikke på noen som helst måte endres slik at dette kompromitterer trygg bruk. Sveising av bommen til maskinen er ikke tillatt. 9. Maskinen skal kun brukes til det arbeidet som den er tiltenkt. 10. Maskinens faresone er 15 meter. Følgende må tas i betraktning når det brukes ekstrautstyr: Forsikre deg om at ingen personer oppholder seg i faresonen, spesielt barn. 11. Bommen på lasteren må aldri bli hengende i lufta (med eller uten last) hvis maskinen er uten tilsyn. 12. Personer må ikke oppholde seg eller gå under bommen eller lasten. Når maskinen brukes må den alltid holdes på trygg avstand fra strømførende ledninger og kabler. 13. Etter den første arbeidstimen skal alle skruer/bolter og mutrer sjekkes at de fremdeles er fastskrudde. Så snart dette er sjekket, kontroller stramheten på skruer/bolter ved jevne mellomrom. 14. Hold øye med mulige lekkasjer på hydraulikksystemet under bruk og utbedre eventuelle feil omgående. La ikke olje lekke ut i skogen. 15. Bruk kun originale reservedeler. 16. Når maskinen er i drift skal ventilblokka alltid være plassert på bakre racket av terrengkjøretøyet. 17. Bruk alltid støttelabbene når lasteren betjenes. Før maskinen betjenes, sjekk at laster-hengeren er stabil og at den ikke tipper rundt. 18. Bruk kun originalt ekstrautstyr. 19. Forsikre deg om at hydraulikkslangene ikke setter seg fast i noe. Hvis det oppstår slangebrudd kan operatøren miste kontroll på bommen. 20. Hvis laster-hengeren kjøres med en hastighet høyere enn 20 km/t er bærekapasiteten mindre enn maksimum kapasitet (bærekapasiteter er oppgitt i de tekniske spesifikasjonene). 21. Skogshengeren må ikke brukes til passasjertransport. 22. Før laster-hengeren kobles til, sjekk terrengkjøretøyets maksimale last med henger uten bremser.

5 3 Operatøren skal alltid ha på seg beskyttelsesklær under betjening av BRP Forest Pro laster-hengeren. Standard beskyttelsesklær for skogsarbeidere egner seg til maskinoperatører: (støvler, kutt-bestandige bukser, jakke, beskyttelseshansker og vernehjelm med øreklokker se Fig. 1). Minimumskravet for beskyttelsesutstyr inkluderer støvler, beskyttelseshansker og vernehjelm med øreklokker. FIG. 1

6 4 1. Installere ventilblokk på terrengkjøretøy Laster-hengeren skal være posisjonert på støttelabbene på en plan flate før maskinen kan kobles til slepekroken på et terrengkjøretøy. Rygg terrengkjøretøyet helt opp til koblingen på laster-hengeren. Ventilblokka er installert på bakre racket av terrengkjøretøyet. Sett fra baksiden så er ventilblokka installert på venstre side av terrengkjøretøyets bakre rack (se Fig. 2). Ventilblokka er festet til bakre rack med stropper som følger med. FIG. 2

7 5 2. Feste BRP Forest Pro laster-hengeren til et terrengkjøretøy Start laster-hengeren med startsnora. Se startinstruksjoner på side 27. Etter at laster-hengeren har startet, senk laster-hengeren ved å bruke støttelabbene (se Fig. 3) slik at koblingsanordningen kan festes til terrengkjøretøyet. Sjekk deretter at koblingen er låst på slepekroken for terrengkjøretøyet. FIG. 3

8 6 Når ventilblokka er tatt av, fest den hvor dette er tiltenkt på hengeren (se Fig. 4). FIG. 4

9 7 3. Installere ventilblokkslanger på terrengkjøretøyet Slangene på ventilblokka skal installeres slik at de ikke slepes på bakken eller setter seg fast i noe del på terrengkjøretøyet under bruk. Hengerens trekkstang er sammenslått (to deler) og er festet til bakre rack på terrengkjøretøyet med stropper som følger med (se Fig. 5). FIG. 5

10 8 4. Justere lengden på trekkstanga Lengden på trekkstanga kan justeres mekanisk ved å ta ut M10-skruen fra trekkstanga (se Fig. 6). Trekkstanga er satt på den korteste lengden. Ved å ta ut skruen og trekke trekkstanga ut, kan den forlenges med 10 cm + 10 cm. Sett skruen på plass. Trekkstanga vises på det lengste på Fig. 6. FIG. 6

11 9 5. Justere høyden på trekkstanga Høyden på trekkstanga justeres ved å dreie det indre røret 180 (se Fig. 7). FIG. 7

12 10 6. Sette i gang Etter at de ovennevnte prosedyrene er foretatt, er alt klart til å sette i gang. Dobbeltsjekk at tømmerkloa er festet til det riktige støtteracket (se Fig. 8). MERK! TØMMERKLOA KAN KUN FESTES TIL STØTTERACKET! FIG. 8 (Hvis tømmerkloa er festet til noe annen del slik som ramma eller de vertikale stolpene, og at trekkstang forlengelsen brukes samtidig, kan dette føre til brudd på ramma. Produsenten tar ikke noe ansvar for skade påført etter slik maskinbruk.)

13 11 Hev deretter støttelabbene fullstendig slik at labbene er i øvre stilling (se Fig. 9). FIG. 9

14 12 7. Laste Når du stopper å laste på hengeren, plasser terrengkjøretøyet på linje med hengeren. Skulle operatøren da miste kontrollen på bommen, vil den muligens kun svinge til den treffer den mekaniske stopperen. Hvis svingbevegelsen på bommen stoppes av den mekaniske stopperen, skal svinganordningen undersøkes grundig og eventuell skade repareres omgående. Før hengeren lastes, skal støttelabbene senkes ned på bakken slik at de er langt nok fra hverandre for å holde lasten stabil. Hvis hengeren står i en skråning, juster støttelabbene slik at hengeren holder seg horisontalt for bedre stabilitet. FIG. 10

15 13 Frakoble deretter tømmerkloa fra støtteracket og drei lasteren på siden av hengeren. Drei støtteracket for tømmerkloa manuelt i stillingen vist på Fig. 11. Personer må ikke oppholde seg eller gå under bommen eller lasten. FIG. 11 Ved å bruke trekkstang forlengelsen, flytt lasteområdet lengre unna terrengkjøretøyet for å lette pålastingen. Hengeren er nå klar til lasting. FARESONEN FOR LASTEREN ER 15 METER HELE VEIEN RUNDT. HVIS PERSONER GÅR INN I FARESONEN, STOPP OMGÅENDE MED LASTING!

16 14 8. Ferdig lasting Når hengeren er full-lastet, skyv trekkstang forlengelsen inn for å flytte lasteområdet nærmere terrengkjøretøyet for å stabilisere lasten. Etter dette skal lasteren settes i stillingen som vist på Fig. 12. FIG. 12 Laster-hengeren må aldri lastes over sin kapasitet. Lasten vist på Fig. 12 er den maksimale lasten som laster-hengeren kan transportere. MERK! LASTER-HENGEREN MÅ IKKE LASTES OVER DEN MAKSIMALE OPPGITTE KAPASITETEN! (Hvis laster-hengerens lasteområde økes ved å forlenge bjelkene, vil garantien på laster-hengeren være ugyldig og produsenten er ikke ansvarlig for skade som forårsakes av slike endringer).

17 15 9. Lesse av laster-hengeren Ved ankomst på avlessingsstedet, senk støttelabbene ned på bakken. Ved å bruke trekkstang forlengelsen, flytt lasteområdet lenger unna terrengkjøretøyet for å lette avlessingen. Hengeren er nå klar til avlessing. MERK! STØTTELABBENE SKAL SENKES HELT NED TIL BAKKEN! Etter at hengeren er avlesset, fortsett å arbeide som beskrevet i avsnitt 6. MERK! DISSE SIKKERHETSINSTRUKSJONENE SKAL ALLTID FØLGES UNDER BETJENING AV BRP FOREST PRO LASTER- HENGEREN. Produsenten er ikke ansvarlig for eventuell skade som et resultat av uhensiktsmessig bruk av BRP Forest Pro laster-hengeren, som er et brudd på sikkerhetsinstruksjonene.

18 16 Instruksjoner for hydraulikksystemet Ventilblokka og slangene skal festes så nærme racket på terrengkjøretøyet som beskrevet i sikkerhetsinstruksjonene. MERK! Løftekapasiteten på laster-hengeren er begrenset ved en sikkerhetsventil. Produsenten har innstilt sikkerhetsventilen på korrekt utløsningstrykk og den er dessuten forseglet. Produsenten har innstilt sikkerhetsventilen på korrekt utløsningstrykk og er dessuten forseglet. Garantien gjøres ugyldig hvis forseglingen på sikkerhetsventilen/e ødelegges eller utløsningstrykket endres. Produsenten er ikke ansvarlig for noe som helst skade eller maskinhavari hvis en forsegling på sikkerhetsventilene er ødelagt. Oljen som brukes i hydraulikksystemet på laster-hengeren er typen Teboil Monitra Plus 10W-30.

19 17 Ventilblokk Det er åtte (8) spaker på ventilblokka, hvor hver styrer forskjellig funksjon (se Fig. 13). Funksjonsskjemaet for ventilsystemet er festet til sikkerhetsvernet. Spakene beveges fra venstre til høyre: 1. Dreier bommen til venstre og til høyre. 2. Hever og senker bommen. 3. Skyver bomforlengelsen ut og trekker den inn. 4. Dreier tømmerkloa til venstre og høyre (med rotator). 5. Åpner og lukker tømmerkloa. 6. Hever og senker venstre støttelabb på lasteren. 7. Hever og senker høyre støttelabb på lasteren. 8. Trekkstang forlengelsen for lasteområdet skyves ut og trekkes inn. FIG. 13

20 18 1. Dreie bommen til venstre og til høyre. For å dreie bommen til venstre, trekk spaken bakover som vist på Fig For å dreie bommen til høyre, sky den samme spaken fremover. FIG. 13.1

21 19 2. Heve og senke bommen. For å heve bomme, trekk spaken bakover som vist på Fig For å senke bommen, skyv den samme spaken fremover. FIG. 13.2

22 20 2. Skyve bomforlengelsen ut og trekke den inn. For å trekke lasterens bomforlengelse ut, skyv spaken fremover som vist på Fig For å skyve bomforlengelsen inn, trekk den samme spaken bakover. FIG. 13.3

23 21 4. Dreie tømmerkloa til venstre og høyre (med rotator). For å dreie tømmerkloa til venstre, trekk spaken bakover som vist på Fig For å dreie tømmerkloa til høyre, sky den samme spaken fremover. FIG. 13.4

24 22 5. Åpne og lukke tømmerkloa. For å lukke tømmerkloa, trekk spaken bakover som vist på Fig For å åpne tømmerkloa, skyv den samme spaken fremover. Den maksimale åpningen på tømmerkloa er cirka 50 cm. FIG. 13.5

25 23 6. Heve og senke venstre støttelabb på lasteren. Støttelabbene på lasteren senkes ved å skyve spakene fremover som vist på Fig Støttlabbene heves ved å trekke de samme spakene bakover. Når du er vendt mot laster-hengeren, styres venstre støttelabb med venstre spak, og høyre støttelabb med høyre spak. FIG. 13.6

26 24 7. Skyve lasteområdets trekkstang forlengelse ut og trekke forlengelsen tilbake. For å trekke trekkstang forlengelsen ut, skyv spaken fremover som vist på Fig For å skyve trekkstang forlengelsen inn igjen, trekk den samme spaken bakover. Lasteområdet kan forlenges med maksimalt 1 meter. FIG. 13.7

27 25 Hydraulikktank BRP Forest Pro laster-hengeren har en hydraulikktank som er utstyrt med filter, påfyllingslokk, oljemåler og oljeplugg (se Fig. 14). Hydraulikktanken har en kapasitet på 10 l. FIG. 14 Nivået på hydraulikkoljen skal være over oljemåleren når laster-hengeren er i arbeidsstilling. Nivået på hydraulikkoljen skal sjekkes daglig. I tilfelle slangebrudd anbefaler vi at oljenivået på hydraulikksystemet sjekkes. Hvis nivået på hydraulikkoljen er under oljemåleren når laster-hengeren er i arbeidsstilling (se side 12, Fig. 8), skal det pumpes ekstra olje i tanken til oljenivået er litt over oljemåleren. For å skifte filteret i filterenheten, skru løs de tre (3) skruene på dekslet. Åpne dekslet på filterenheten og skift filteret. Etter at filteret er skiftet ut, monter dekslet for filterenheten på plass. Intervallet for filterskifte er oppgitt i vedlikeholdsinstruksjonene.

28 26 Bruker- og vedlikeholdsinstruksjoner for motoren (forbrenningsmotor) BRP Forest Pro laster-hengeren er utstyrt med en motor og et hydraulikksystem med pumpe. Den maksimal arbeidshastigheten på motoren er begrenset. Maksimalhastigheten skal aldri overskrides. Sikkerhetsinstruksjoner for forbrenningsmotorer Det må ikke oppbevares brennbare væsker i nærheten av motoren når den er i drift, og vis ekstra forsiktig når i nærheten av eksosrøret. Fyll bensintanken på et godt ventilert område når motoren er slått av. Bensintanken må ikke fylles for full. Det skal ikke være bensin i påfyllingsrøret på bensintanken. Hvis det søles bensin på toppen av motoren, tørk og gjør rent og la bensinen fordampe før motoren startes. Røyking er ikke tillatt i nærheten og unngå alt som måtte gnistre under fylling av bensin. Motoren må ikke startes innendørs (f.eks. i en garasje) da det er fare for forgiftning av karbonmonoksid som kan være dødelig. Lyddemperen på motoren blir ekstra varm når motoren er i gang, og som holder seg varm i lang tid etter at motoren er slått av. Lyddemperen må derfor ikke røres da dette kan føre til forbrenning.

29 27 Sjekkliste før motoren startes Følgende skal sjekkes hver gang før motoren startes. Sjekk smøreoljenivået på motoren. Plasser laster-hengeren på en plan flate. Skru løs og trekk ut peilepinnen for motorolje og tørk den med papir. Sett peilepinnen tilbake, men skru den ikke til. Ta ut peilepinnen og sjekk oljenivået. Oljenivået skal være mellom øvre og nedre grense. Hvis oljenivået er under minimumsnivået, etterfyll slik at nivået rekker opp til maksimumsnivået. Oljen som brukes i motoren for laster-hengeren er typen Teboil Monitra Plus 10W-30. Sjekk hvor mye bensin det er i tanken. Fyll hvis lite bensin på tanken. Motoren skal ha blyfri bensin, 95E. Kapasiteten på bensintanken er 3,6 liter. PEILEPINNE PEILEPINNE ØVRE GRENSE OLJENIVÅPLUGG

30 28 BENSINTANK KAPASITET 3,6 LITER Starte motoren Åpne bensinkranen BENSINKRAN Steng innsuget. Innsuget skal være åpent når motoren er varm. INNSUG SLÅ AV SLÅ AV

31 29 Åpne gass-spjeldet fullt. GASS-SPJELD Slå PÅ (ON) hovedbryteren for motoren og trekk lett i startsnora helt til du kjenner litt motstand. Trekk nå i startsnora med hurtig bevegelse. Motoren skal nå starte. Trekk lett i startsnora til å begynne med, før den trekkes med hurtig bevegelse, slik at startanordningen ikke ødelegges. HOVEDBRYTER

32 30 STARTSNOR Hvis motoren ikke starter første gangen, gjenta som beskrevet ovenfor. Når motoren starter og varmer opp, åpne innsuget og når motoren er fullt oppvarmet, åpne innsuget fullstendig. INNSUG ÅPEN/T ÅPEN/T

33 31 Stoppe motoren I en nødssituasjon kan motoren stoppes ved å trykke på nødstoppknappen i ventilsystemet. Under normale forhold skal gass-spjeldet dreies til det er helt lukket og deretter sette hovedbryteren i AV-stilling (OFF). GASS-SPJELD AV HOVEDBRYTER Når motoren har stoppet, steng bensinkranen. BENSINKRAN SLÅTT AV SLÅTT AV

34 32 Vedlikehold av motoren Motoren skal stoppes før det foretas noe son helst vedlikeholdsarbeid. For å hindre at motoren starter tilfeldig, sett hovedbryteren i AV-stilling og ta av pluggledningen. Vent til motoren er kald før det settes i gang med ettersyn og vedlikeholdsarbeid. Hvis du ikke har det riktige verktøyet for å foreta ettersyn på motoren, eller er usikker på hvordan dette skal utføres, skal motorettersyn foretas på et autorisert servicesenter. Bruk kun originale motordeler under ettersyn av motoren. Bruk av andre deler kan skade motoren. Motoren skal ettersees i henhold til vedlikeholdsplanen. Når motoren ettersees ifølge indikerte intervaller i vedlikeholdsplanen, forlenger dette både levetiden på motoren og gir mindre problemer under drift. Vedlikeholdsplan Vedlikeholdsprosedyre Daglig Motorolje Sjekk X Hydraulikkolje Sjekk X 1 gang per måned eller hver 20. arbeidstim e Hver 3. måned eller hver 50. arbeidstime Hver 6. måned eller hver 100. arbeidstime Skift X X Skift X X Luftfilter Sjekk X Gjør rent X (1) Utskillerglass Skift Gjør rent Tennplugg Gjør ren X Skift X Hver 12. måned eller hver 300. arbeidstime Tomgang Sjekk X (2) Juster X (2) Ventilklaring Sjekk X (2) Juster X (2) Bensintank Gjør ren X (2) Bensinfilter Gjør rent X (2) Bensinslange Sjekk Hvert 2. år (2) (1) Gjør rent på kortere intervaller hvis motoren er i drift under støvete forhold. (2) Dette skal foretas på et autorisert servicesenter. X X

35 33 Skifte olje på motoren Kjør motoren varm og la oljen drenere i spesifisert oljepanne. Dette sørger for at all gammel olje dreneres. Ta av oljepåfyllingslokket og dreneringspluggen, og drener i oljepanne. Etter ferdig drenering, monter dreneringspluggen og skru den til. Fyll motoren med 0,75 liter olje av typen Teboil Monitra Plus 10W-30. Når oljen er fylt på motoren, sjekk for korrekt oljenivået og fyll på ekstra olje hvis nødvendig. Sett på oljepåfyllingslokket. Den gamle oljen skal deponeres forsvarlig på et avfallsdepot. Gammel olje må ikke dreneres utendørs på grunn av dens egenskaper og skal derfor deponeres i henhold til gjeldende forskrifter. PÅFYLLINGSLOKK OLJENIVÅPLUGG OLJEPÅFYLLING OLJE- NIVÅ- PLUGG

36 34 Vedlikehold av luftfilteret på motoren Et skittent luftfilter hindrer luftinnsuget på forgasseren. For å forebygge skade på forgasseren skal luftfilteret ettersees regelmessig i henhold til vedlikeholdsprogrammet. Når motoren er i drift under støvete forhold skal luftfilteret ettersees med kortere intervaller enn det som er oppgitt i vedlikeholdsprogrammet. Før luftfilteret ettersees, sjekk typen luftfilter som brukes og foreta ettersyn på filteret i henhold til instruksjonene oppgitt nedenfor. Det må ikke brukes bensin eller andre kjemikalier med lavt flammepunkt til rengjøring av filteret. Dette vil forårsake brannfare. Motoren må ikke startes uten at filteret er montert. Dette kan forårsake alvorlig skade på motoren. Semi-tørt luftfilter Skru løs vingemutteren og ta av luftfilterdekslet, og ta ut filterelement. Vask filterelementet med et ikke-brennbart løsemiddel og tørk det grundig. Væt luftfilteret med motorolje (Teboil Monitra Plus 10W-30) og klem ut overflødig olje. Monter filterelementet og dekslet på plass. VINGEMUTTER LUFTFILTERDEKSEL ELEMENT

37 35 Luftfilter med oljebad Skru løs vingemutteren og ta av luftfilterdekslet. Ta ut filterelementet. Vask filterelementet med vanlig rengjøringsmiddel (slik som oppvaskmiddel) og varmt vann. Skyll filterelementet med vann og la det tørke fullstendig. Væt filterelementet med motorolje (Teboil Monitra Plus 10W-30) og klem ut overflødig olje. Hvis det er for mye olje i luftfilterelementet, vil motoren røyke til å begynne med når den startes. Tørk bort olje og annet avfall fra filterhuset med et ikke-brennbart løsemiddel og la filterhuset bli tørt. Monter filterelementet og dekslet på plass. VINGEMUTTER LUFTFILTERDEKSEL ELEMENT

38 36 Rengjøre utskillerglass på motoren Bensin er meget brennbar og eksplosiv under visse forhold. Det må ikke røykes, arbeides i nærheten av åpen ild eller under forhold hvor det kan oppstå gnistring. Etter at utskillerglasset er montert på plass igjen, sjekk for mulige lekkasjer og forsikre deg om at motoren er tørr før den startes. Steng bensinkranen og ta av utskillerglasset og O-ringen. Vask begge delene med et ikke-brennbart løsemiddel og tørk grundig. Etter tørking, monter utskillerglasset og O-ringen på plass. Åpne bensinkranen og sjekk for mulige lekkasjer. Motoren skal ikke startes før du er sikker på at den er helt tørr. O-RING UTSKILLERGLASS

39 37 Ettersyn på tennpluggen Tennpluggen som brukes på denne motoren er typen: BP6ES. Tennpluggen må ikke skiftes ut med en som har annen varmeverdi. For å garantere at motoren skal fortsette å fungere godt, skal åpningen på tennpluggen justeres og gjøres ren regelmessig i henhold til vedlikeholdsprogrammet. Ta av plugghetta og skru ut pluggen ved å bruke riktig størrelse pluggnøkkel. Inspiser tennpluggen. Tennpluggen skal skiftes ut hvis isolatoren har sprukket eller om det er noe annet som mangler tennpluggen. Gjør rent på tuppen av tennpluggen med stålbørste. Mål elektrodeåpningen på tennpluggen med følerblad, og hvis åpningen er mer enn 0,7 0,8 mm, juster til korrekt åpning. Sjekk at gjengene nede på tennpluggen ikke er skadd og skru tennpluggen manuelt på plass slik at gjengene på pluggen går riktig i motoren. Etter at tennpluggen er skrudd inn manuelt, skru den til med pluggnøkkelen.

40 38 Justere tomgangen på motoren Start motoren og la den varme opp til normal arbeidstemperatur. Når motoren er på tomgang, skru på tomgangsskruen med skrutrekker helt til motoren når normal tomgangshastighet. Normal tomgangshastighet på motoren er 1400 omdr/min. (± 140 omdr/min.) TOMGANGSSKRUE

41 39 Vedlikeholds- og smøreinstruksjoner for laster-henger Motoren skal stoppes før det foretas noe son helst vedlikeholdsarbeid. For å hindre at motoren starter tilfeldig, sett hovedbryteren i AV-stilling og ta av pluggledningen. Hvis du ikke har det riktige verktøyet for å foreta vedlikeholdsarbeid eller er usikker på hvordan laster-hengeren ettersees, skal ettersyn foretas på et autorisert servicesenter. Bruk kun originaldeler når det foretas ettersyn på laster-hengeren. Bruk av uoriginale deler kan føre til skade på laster-hengeren. Laster-hengeren skal ettersees på intervallene indikert i vedlikeholdsprogrammet. Når laster-hengeren ettersees på de indikerte intervallene i vedlikeholdsprogrammet, forlenger dette både levetiden på laster-hengeren og gir mindre problemer under drift. For sikkerhetsmessige grunner skal svinganordningen, kjedet og konnektoren skiftes etter hver 36. måned eller etter hver 1200 arbeidstimer. Vedlikeholdsprogram: Vedlikeholdsprosedyre Daglig 40 timer 100 timer 200 timer Hydraulikkolje Sjekk X 12 måneder eller 400 timer Hydraulikkolje Skift X filter Svinganordning Smør X Kjede for svinganordning Sjekk X Leddkobling for vertikal bom Smør X Leddkobling for vertikal bom Skru til X når nødvendig Kjede for svinganordning Skift Løftesylinder Smør X Nedre bolt Smør X Koblingsstykke Smør X Rotator Smør X Tømmerklo Smør X Boggi Smør X Koblingsanordnin g Smør X Trekkstang forlengelse Smør X Klaringen på Sjekk X lasteren 36 måneder eller 1200 timer X

42 40 Instruksjonene for å sjekke nivået på hydraulikkoljen og for å skifte det hydrauliske oljefilteret, finnes i avsnittet om bruk av hydraulikksystemet. Smøremidlene som brukes er spesifisert i paragrafen om smøremidler. Smøre og sjekke svinganordningen Svinganordningen på lasteren skal smøres en gang i uken eller hver 40. arbeidstime. Det er fem (5) fettnipler på svinganordningen som skal smøres med vaselin ved å bruke fettpresse. 2 til 3 trykk på fettpressa er normalt sett nok smøring på hver fettnippel. Før det settes i gang med smøring skal lasteren støttes slik at den hviler på bakken eller skyv tømmerkloa på støtteracket. Fjern fremre sikkerhetsvern fra svinganordningen. Sikkerhetsvernet er festet med fem M8 mutrer (se Fig. 15). Du må bruke en pipenøkkel på 13 mm for å demontere sikkerhetsvernet. FIG. 15 Etter at sikkerhetsvernet er fjernet, press 2 til 3 ganger på fettpressa med vaselin på hver fettnippel (se Fig. 16 og 17).

43 41 FIG. 16 FIG. 17

44 42 Stramheten og smøringen på kjedet for svinganordningen skal sjekkes på dette tidspunktet. Kjedet skal kunne trykkes ned 1 mm med fingeren (se Fig. 18). Kjedt for svinganordningen skal smøres med Würth HHS 2000 syntetisk vaselin eller et liknende smøremiddel. FIG. 18

45 43 Hvis kjedet er for slakt eller for stramt, kan det justeres med en justeringsskrue. De seks (6) M18 mutrene som sitter på sokkelen av svinganordningen skal løsnes først (se Fig. 19). Bruk en 24 mm gaffelnøkkel for å løsne på mutrene. Sjekk også klaringen på den vertikale bommen. Instruksjoner for tiltrekking er oppgitt nedenfor. Tiltrekke leddkoblingen på den vertikale bommen For å trekke til leddkoblingen på den vertikale bommen, fjern fettkoppen og splinten som sitter nedenfor den vertikale bommen på lasteren. Trekk til kronemutteren. Trekk ikke mutteren til for hardt da bommene skal kunne bevege seg fritt etter tiltrekking. Ha smøremiddel på lagrene når nødvendig. For å montere sammen, følg instruksjonene i omvendt rekkefølge. FIG. 19

46 44 Etter at skruene er løsnet, juster kjedestrammingen med justeringsskruen (se Fig. 20). Ved å skru justeringsskruen i retning med urviserne strammes kjedet for svinganordningen, og ved å skru justeringsskruen i retning mot urviserne slakkes kjedet for svinganordningen. Bruk en 24 mm gaffelnøkkel på justeringsskruen. Løsne først på strammemutrene og juster kjedet, skru deretter til strammemutrene og sjekk at justeringen er riktig. Justeringen skal endres hvis den ikke er riktig. FIG. 20 Etter at kjedet er strammet, monter sikkerhetsvernet på plass ved å bruke en 13 mm gaffelnøkkel.

47 45 Smøre løftesylinder og vertikal dreietapp på bommen Løftesylinder og vertikal dreietapp på bommen skal smøres en gang i uken eller hver 40. arbeidstime. Det er tre (3) fettnipler på løftesylinderen og den vertikale dreietappen på bommen som skal smøres med vaselin ved å bruke fettpresse. 2 til 3 trykk på fettpressa er normalt sett nok smøring på hver fettnippel. Før det settes i gang med smøring skal lasteren støttes slik at den hviler på bakken eller skyv tømmerkloa på støtteracket. Smør deretter på hvert av de førnevnte punktene med en fettpresse (se Fig. 21). FIG. 21

48 46 Smøre koblingsstykke og rotator på lasteren Koblingsstykke og rotator skal smøres en gang i uken eller hver 40. arbeidstime. Det er to (2) fettnipler på koblingsstykket og rotatoren som skal smøres med vaselin ved å bruke fettpresse. 2 til 3 trykk på fettpressa er normalt sett nok smøring på hver fettnippel. Før det settes i gang med smøring, støtt lasteren slik at den hviler på bakken. Smør deretter på hvert av de førnevnte punktene med en fettpresse (se Fig. 22). FIG. 22

49 47 Smøre tømmerkloa på lasteren Tømmerkloa på lasteren skal smøres en gang i uken eller hver 40. arbeidstime. Det er fem (5) fettnipler på tømmerkloa som skal smøres med vaselin ved å bruke fettpresse. 2 til 3 trykk på fettpressa er normalt sett nok smøring på hver fettnippel. Før det settes i gang med smøring, skyv tømmerkloa inn på støtteracket. Smør deretter på hvert av de førnevnte punktene med en fettpresse (se Fig. 23). FIG. 23

50 48 Smøre boggien på laster-hengeren Boggiboltene på lasteren skal smøres en gang i uken eller hver 40. arbeidstime. Begge boggiene har én fettnippel som skal smøres med vaselin ved å bruke fettpresse. 2 til 3 trykk på fettpressa er normalt sett nok smøring på hver fettnippel. Før det settes i gang med smøring, forsikre deg om at laster-hengeren er fullstendig immobil. Smør deretter på hvert av de førnevnte punktene med en fettpresse (se Fig. 24). FIG. 24

51 49 Smörjning av draghake Draghaken ska smörjas en gång i veckan eller mellan 40 timmar. Draghaken har en fettnippel, som kan smörjas med vaselin med en fettpress, normalt räcker 2 3 tryck i varje nippel. Samtidigt ska draghakens låsmekanism smörjas med Würth HHS 2000 syntetisk vaselin eller motsvarande. Innan smörjning påbörjas säkerställ att miniskotaren är parkerad så att den inte kan rulla iväg av sig själv, efter detta kan tidigare nämnda objekt fettas in (se bild 25). BILD 25

52 50 Smøre trekkstang forlengelsen på laster-hengeren Trekkstang forlengelsen på laster-hengeren skal smøres hver 100. arbeidstime. Trekkstang forlengelsen skal ha et tynt lag med smøremiddel som kan smøres på med kost eller liknende. All type universalfett for maskiner egner seg til dette formålet. Før det settes i gang med smøring, forsikre deg om at laster-hengeren er fullstendig immobil. Trekk deretter trekkstang forlengelsen helt ut slik at hele forlengelsen kan smøres (se Fig. 26). FIG. 26

53 51 Sjekke klaringen på trekkstang forlengelsen for lasteren Klaringen på trekkstang forlengelsen for lasteren skal sjekkes hver 200. arbeidstime. Hvis klaringen har blitt for stor, juster den med justeringsskruen. Du må bruke to (2) 19 mm gaffelnøkler for å justere klaringen. Klaringen på trekkstang forlengelsen imidlertid skal ikke skrus så hardt til slik at forlengelsen blir fast i én stilling. Trekkstang forlengelsen er konstruert med klaring slik at lasteren automatisk finner den riktige stillingen når støttelabbene senkes ned på bakken. Hvis klaringen på trekkstang forlengelsen er skrudd for hardt til, kan dette føre til brekkasje på laster-hengerens struktur. Lasteren er koblet til trekkstang forlengelsen tilstrekkelig sikkert slik at den ikke kan bevege seg langs forlengelsen. Skru ikke skruene (A) på trekkstang forlengelsen for hardt til (se Fig. 27). Skruene (B) på lasteren skal skrus meget godt til (se Fig. 27). FIG. 27

54 52 Tekniske spesifikasjoner: Lengde, min. ca. 2,85 m Lengde, maks. ca. 4,05 m Bredde ca. 1,3 m Lastekapasitet hastighet 0 20 km/t 1000 kg Lastekapasitet hastighet < km/t 290 kg Rekkevidde på laster ca. 3,28 m Slaglengde på forlenget bom 1,7 m Slaglengde på forlengelse for henger 1,0 m Maks. åpning på tømmerklo 50 cm Effekt på hydraulisk enhet 6 hk Ytelse på hydraulisk pumpe maks. 9,0 l/min. Maks. lufttrykk på dekk 2,0 bar Kapasiteter Liter Ytterligere informasjon Bensin 3,6 Blyfri, 95E Motorolje 0,75 Teboil Monitra Plus 10W - 30 Hydraulikkolje 10 Teboil Monitra Plus 10W - 30 Smøremidler Motorolje: Teboil Monitra Plus 10W 30 Hydraulikkolje: Teboil Monitra Plus 10W 30 Vaselin: Teboil Multipurpose HT eller liknende Syntetisk vaselin: Würth HHS 2000 eller liknende Tennplugg BP6ES

55 53 Råd om bruk av laster-henger Stabilisere last. For å stabilisere lasten, trekk lasteområdet så nærme terrengkjøretøyet som mulig ved å bruke trekkstang forlengelsen. Dette gjør at laster-hengeren ikke presser fjæropphenget på terrengkjøretøyet helt ned. Hvis laster-hengeren blir sittende fast i mykt underlag, eller at terrengkjøretøyet for en eller annen grunn ikke klarer å kjøre fremover, bruk trekkstang forlengelsen for laster-hengeren som hjelp. Skyv trekkstang forlengelsen ut (1 m) samtidig som det kjøres. Trykk deretter på bremsen for terrengkjøretøyet og skyv trekkstang forlengelsen tilbake. Gjenta prosedyren så mange ganger som det er nødvendig for å frigjøre terrengkjøretøyet. Hvis det er mykt underlag forut, eller det er mulighet for at terrengkjøretøyet kan sette seg fast, kan operatøren av og til skyve trekkstang forlengelsen ut. Hvis lasteren under drift ikke klarer å løfte lasten, lukk tømmerkloa og trekk forlengelsesbommen samtidig inn. Hydraulikkpumpa vil øke systemtrykket til det maksimale som gir lasteren ekstra løftekapasitet. Motoren kan stoppe hvis den legger seg over 20 til høyre. I et slikt tilfelle rekker ikke oljen over til oljenivådetektoren. Laster-hengeren skal settes i horisontal stilling før motoren vil starte på nytt. Laster-hengeren kan omplasseres for hånd. Før motoren startes på nytt kan lasten slippes ned ved å skyve spaken for tømmerkloa fremover som åpner kloa. Trekk deretter svingspaken for lasteren bakover og lås spaken i stilling med en stropp. Drei deretter lasteren manuelt til venstre og trekk nå i spakene som styrer støttelabbene. Dette skulle sette lasteren i vannrett stilling og motoren skulle nå starte igjen.

56 NOKKA OY Forest Division Forest Division PL 4, Muurame FIN Muurame, Finland Puhelin Tel Telefax (014) Fax

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK

Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK Norsk utdrag fra engelsk håndbok: HANDBOOK POWER TROWEL TLK90 HYDRAULIC WITH HONDA GX690 1 Håndboken skal alltid være tilgjengelig for brukeren. PRODUSENT OG YTTERLIGERE INFORMASJON: TIEPPO Tel +39 0423746008

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK

Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Bruksanvisning for Snøfreser 11 HK Varenr 81478 Modell Stg111QE-02 SYMBOLBRUK Følgende symboler kan finnes på emballasjen, bruksanvisningen eller på selve varen. Forklaringen på symbolene er som følger:

Detaljer

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650

Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Renseanlegg PATRONFILTER Partnerline art.nr. 3-0353 Fabrikat: ASTRAL Modell: 00650 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: 1. Filter enheten m/filter patron 2. Nøkkel til lokket 3. Gjenget

Detaljer

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn

BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn BRUKSANVISNING Vedkløyver 37 cm 4 tonn FOR DIN SIKKERHET: Les og forstå bruksanvisningen før du starter maskinen. Varenr 80437 Modell YP3725B3/1 SIKKERHETSANVISNINGER FORSTÅ HVORDAN MASKINEN BRUKES o Les

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter

Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Instruksjonsbok og reservedelskatalog Palax Lifter Hydraulisk stokkløfter Du skal alltid gjøre deg kjent med instruksjonene før du bruker maskinen PALAX Lahdentie 9 FIN-61400 Ylistaro, FINLAND Tel. +358

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47

BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 BRUKSANVISNING SLANGEPRESSE H47 AKSEPTANSERKLÆRING FOR MOTTAK AV MASKINEN 1. Vi bekrefter at maskinen er levert i god stand, og hvis montert, med flyttbar beskyttelse montert. 2. Vi bekrefter at maskinen

Detaljer

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren.

Bruksanvisning. Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90. Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Bruksanvisning Hydraulisk sikkerhetskutter CG 100-H800 EL NR 88 141 90 Les brukermanualen nøye før bruk av sikkerhetskutteren. Innholdsfortegnelse 1. Spesifikasjoner 2. Anvendelse 3. Hydraulikksystemets

Detaljer

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning

Støvsuger 1600 watt. Bruksanvisning Støvsuger 1600 watt Bruksanvisning Introduksjon Støvsugerposer er den største utgiftsposten når det gjelder støvsugere. Denne støvsugeren brukes uten støvsugerpose. Luft og støv skilles av en syklon og

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5

HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 HÅNDBOK TRIMSYKKEL CASALL S10.5 91010 Sikkerhetsinstruksjoner Hvis du føler smerter i brystet, blir svimmel eller kortpustet, må du avbryte treningen og kontakte lege. Ikke dra pedalarmene rundt med hendene.

Detaljer

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170

Bruksanvisning. Prod.nr. STG1170 Bruksanvisning Snøfreser Prod.nr. STG1170 Innhold Beskrivelse... 3 1. Sikkerhetsanvisninger og forberedelser... 3 2. Betjening... 6 3. Vedlikehold... 8 Problemløsning... 9 Tekniske data... 10 Bilder...

Detaljer

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING

HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING HI-FORCE ELEKTRISKE PUMPER BRUKSANVISNING Hi-Force HEP-serien pumper er konstruert for høytrykks hydrauliske sylindere og verktøy med maksimalt arbeidstrykk på 700 bar. Disse instruksjonene dekker alle

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved.

SYKKELTILHENGER. Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. SYKKELTILHENGER Manual Vennligst oppbevar denne manualen på en trygg plass. Ved videresalg bør den legges ved. Produktstørrelse: L136cm x B81cm x H86cm Produktvekt: 8,2Kg Før montering Les nøye gjennom

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Installasjons og serviceinstruksjoner

Installasjons og serviceinstruksjoner Installasjons og serviceinstruksjoner Magnetfilter 22-28 mm Takk for at du valgte BoilerMag. Vennligst følg instruksjonene nøye for å sikre at BoilerMag er installert og vedlikeholdt korrekt. BoilerMag

Detaljer

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning

Hastighetskontrollsett 2011 og After GrandStand -gressklipper Modellnr Installasjonsveiledning Hastighetskontrollsett 20 og After GrandStand -gressklipper Modellnr. 9-7390 Form No. 3369-62 Rev A Installasjonsveiledning Sikkerhet Sikkerhets- og instruksjonsmerker Sikkerhetsmerker og instruksjoner

Detaljer

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon

HYDRAULISK STYRING for outboard motorer. SP150 Art.Nr 70600. Installasjon HYDRAULISK STYRING for outboard motorer SP150 Art.Nr 70600 Installasjon STEERING-POWER Page 1 Version 2.0 2004 Tekniske spesifikasjoner Hydraulisk styring Art.Nr 70600: Sylinder: Art. Nr: 71600 Volum:

Detaljer

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning

Baby Treng reiseseng. Bruksanvisning Baby Treng reiseseng Bruksanvisning Les denne bruksanvisningen nøye før bruk. Advarsel: Dersom du ikke følger instruksjonene i bruksanvisningen, kan det føre til skader og mulig kvelning. Bruk aldri ekstra

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051

Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Monteringsveiledning Oppvaskmaskiner for storhusholdning G 8051 Bruksanvisningen og monteringsveiledningen må leses før oppstilling - installasjon - igangsetting. Da beskytter du deg mot personog materiellskade.

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer

BrukerManual. toalettstol hcda

BrukerManual. toalettstol hcda BrukerManual toalettstol hcda Brukermanual HCDA 1. Innholdsfortegnelse...2 2. Gratulerer med valget...2 3. Viktig om bruken...2 4. For sikkerhetens skyld...3 5. Konfigurasjon...4 6. Montering...8 7. Rengjøring

Detaljer

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W

Bruksanvisning. Strømaggregat 950 i 800 W Bruksanvisning Strømaggregat 950 i 800 W Sikkerhetsinformasjon Må kun brukes i godt ventilerte rom eller utendørs, da eksos fra aggregatet er farlig å puste inn. Skru alltid av aggregatet ved påfylling

Detaljer

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD

BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD BRUKSANVISNING MIKA INNHOLD 2:1 Sittestilling 7:1 Trommelbrems 2:2 Grunninnstilling, sittehøyde 8:1 Montering av seteenhet 3:1 Grunninnstilling, gassfjær 9:1 Fotbrett 3:2 Alternative drivhjulsplasseringer

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær t Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju 76505, Estland www.sami.ee 2 1. Innledning SAMI takker dem for kjøp av vår redskap. Vi håper at de kommer til å være fornøyd

Detaljer

SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK

SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK SPRØYTEAGGREGAT WJR1525/WJR2525 INSTRUKSJONSBOK Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 1 Kjære kunde - gratulerer med valget av et HONDA sprøyteaggregat. Denne instruksjonsboken dekker alt du bør vite

Detaljer

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10).

STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). BRUKERVEILEDNING MONTERING STEG 1 Fest fremre og bakre stabilisator (18, 14) til rammen ved hjelp av muttere (8), skiver (9) og bolter (10). STEG 2 Fest styrestammen (22) ved å føre den inn i den fremre

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner

BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner BRUKERMANUAL for EXERFIT 730 Spinner UF-9.2F-F-XXL 05.03.2007 V01 BUILT FOR HEALTH 1 INNHOLD *SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD.... 3 *TILBEHØR... 4-5 *MONTERING Deleliste...... 6 Trinn for trinn....7-9 *OPERASJONER

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK - NORSK

BRUKERHÅNDBOK - NORSK BRUKERHÅNDBOK - NORSK SKIKE V7 FIX Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE A. LEVERINGSOMFANG... 1 B. DE FØRSTE TRINNENE... 1 C. BREMSEJUSTERING... 1 D. X / O BENJUSTERING... 2 E. INNSTILLINGER, INN OG

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel

ADVARSEL. CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Form No. 3378-139 Rev A Strømningsfordelersett Trekkenhet i Groundsmaster 4000-serien med Yanmar-motor Modellnr. 30407 Installasjonsveiledning ADVARSEL CALIFORNIA Proposition 65-advarsel Dette produktet

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser

Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Brukerhåndbok Hydromist 55 tepperenser Munnstykker finnes i flere alternativer som tilbehør. 1 Innledende kommentarer: Takk for at du valgte en Hydromist tepperenser. Denne maskinen er beregnet for profesjonell

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER

FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER 6750100175 FOR HØYTRYKKSVASKER TERRASSEVASKER TERRASSEVASKER FOR HØYTRYKKSVASKER INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Les denne manualen grundig før bruk - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE SIKKERHETSINSTRUKSENE... 2

Detaljer

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD

Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Dusj og-toalettstol 2018+2019 HD Montering og brukerveiledning (Og med montering af 24 hjul som ekstra tilbehør) Produsent: Faaborg Rehab Technic Smedemestervej 9 5600 Faaborg www.faaborg-rehab.dk Swereco

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING SKRIV SERIENUMMERET HER FØR DU MONTERER TRENINGSAPPARATET VIKTIG: Les hele bruksanvisningen før du forsøker å montere eller bruke dette apparatet. Denne bruksanvisningen inneholder

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Bruksanvisning aggregat

Bruksanvisning aggregat Bruksanvisning aggregat Introduksjon Gratulerer med det nye strømaggregatet ditt! Denne bruksanvisningen vil gi deg en god forklaring på bruk og vedlikehold av aggregatet. Dersom du har spørsmål om produktet,

Detaljer

KHO -M og PHO -M -DØRER

KHO -M og PHO -M -DØRER 2 (7) 1. DØRER MED TERSKEL, MONTASJE MÅL Y Horisontal smyg for lys åpning ø 5,5 x 38 VAK B X X Terskelplate A Y Vertikalt smyg av lys åpning VAL Wronic ø 4,2 x 25 Fonsterknings plate Popnagle ø 3,2 x 8

Detaljer

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3

Bruksanvisning. for. Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Bruksanvisning for Vippebadekar Medicare K1, K2 og K3 Innhold Sikkerhetsråd... 3 Bruksområde... 3 Regler og forskrifter... 3 CE-merke/klassifisering... 3 Garanti... 3 Hvis det oppstår skade ved levering...

Detaljer

Turny bladvender Brukerveiledning

Turny bladvender Brukerveiledning Turny bladvender Brukerveiledning Generelt om Turny elektronisk bladvender...2 Tilkobling av Turny...2 Installasjon...3 Montering av bok/tidsskrift...4 Bruk av Turny...4 Aktiviser vippefunksjonen...5 Mulige

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S

BRUKSANVISNING JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING CBR 06-007 JEKKETALJE SERIEPRODUKTER HSH-S BRUKSANVISNING FOR POWERTEX JEKKETALJE ADVARSEL Hvis bruksanvisning ikke følges, kan dette resultere i feil bruk, skade på personer og/eller eiendom

Detaljer

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner

ESSE FIREWALL. Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39. Bruker- og service instruksjoner ESSE FIREWALL Veggmontert peis uten pipe med katalysator MODELL: 39 Bruker- og service instruksjoner Disse instruksene skal overleveres til sluttkunden 0120 DENNE PEISE MØTER KRAVENE TIL DET EUROPEISKE

Detaljer

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW

Brukerhåndbok. med vedlikeholdsinformasjon. Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW med vedlikeholdsinformasjon Fourth Edition Second Printing Part No. 82297NW Fjerde utgave Andre opplag Viktig Les, forstå og overhold sikkerhetsreglene og betjeningsinstruksjonene før maskinen tas i bruk.

Detaljer

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH

BRUKERMANUAL for. 660 Multigym BUILT FOR HEALTH BRUKERMANUAL for 660 Multigym BUILT FOR HEALTH INNHOLD FORHÅNDSREGLER 3 MONTERING 4-11 KARTLEGGING AV KABEL 12 OVERSIKTSDIAGRAM 13 DELELISTE 14-15 VEDLIKEHOLD 16 FORHÅNDSREGLER 1. Les og sett deg inn i

Detaljer

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning

Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 3250-D-trekkenhet Modellnr Installasjonsveiledning Form No. 69-82 Rev A Trehjulsdriftsett uten veltebeskyttelse Groundsmaster 250-D-trekkenhet Modellnr. 077 Installasjonsveiledning Løse deler Bruk diagrammet nedenfor som en sjekkliste for å kontrollere

Detaljer

Bruksanvisning for rundballekutter

Bruksanvisning for rundballekutter Bruksanvisning for rundballekutter Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee Innhold 1. INNLEDNING... 3 2. BRUKSFORMÅL OG ARBEIDSPRINSIPP... 3 3. GARANTI... 4 4. TEKNISKE DATA...

Detaljer

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W

Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Brukerveiledning Elektrisk mini-atv GB-141 500/800 W Introduksjon Gratulerer med ditt kjøp av dette flotte elektriske kjøretøyet! Denne mini-atv-en vil gi deg mange timers morsom underholdning. ATV-en

Detaljer

Montering og bruksanvisning.

Montering og bruksanvisning. Renseanlegg PATRONFILTER Fabrikat: GRE AR125 HENGENDE SKIMMER Montering og bruksanvisning. Foretaksregisteret / 1 Følgende følger med i esken ved kjøp av nytt anlegg: NR KODE BESKRIVELSE AR125 AR125S AR125M

Detaljer

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning.

Viktig: Kontroller at setedybden, bredden, høyden og ryggen er god nok. Den totale vekten må ikke overstige maksimal arbeidsbelastning. Bruksanvisning Anbefalt bruk Montert på toalettet, med eller uten ryggstøtte Over toalettet Frittstående enhet og som en dusjstol Brukerstørrelse cm Small Large Høyde 76 127 122-183 Brukerens høyde: Velg

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet!

ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! ERGOBORD ST - Tekniske data Denne folder skal alltid oppbevares ved produktet! Innholdsfortegnelse: 1. INTRODUKSJON... 3 2. OVERENSSTEMMELSE MED EU-DIREKTIV... 3 3. BRUKSOMRÅDE... 3 4. MONTERING... 3 5.

Detaljer

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715

RENSEANLEGG - Sandfilter - AR710-AR715 Side 1 av 16 SIKKERHETSINSTRUKSJONER: All elektrisk installasjon skal utføres av en autorisert elektriker. Mengden sand i filteret skal ikke overskride 2/3 av tankens høyde. Renseanlegget skal ikke benyttes

Detaljer

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO L vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for att trakt er tørr. Hvis våt tørk før bruk. Koble strøm - Hvis du bruker en generator sørge for at det er minst 20KVA. Koble vann til Ritmo L. ¾ "slange er den beste, men du kan også bruke ½".

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG

Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG Skotørker DF-ST001 Brukerhåndbok KUN TIL HJEMMEBRUK MÅ VÆRE MONTERT TIL VEGG 1 INNHOLD Viktige sikkerhetsråd... 2 Beskrivelse av skotørkeren... 3 Klargjør skotørkeren for bruk... 4 Bruksanvisning.... 5

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Multiroller Jogger Brukerhåndbok

Multiroller Jogger Brukerhåndbok Multiroller Jogger Brukerhåndbok Vi takker for at du har valgt Multiroller. Vennligst gå grundig igjennom denne brukerhåndboken før bruk. Innholdsfortegnelse Sikkerhetstiltak... side 3 Montering side 3

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag

BRUKSANVISNING. En sunnere og mer smakfull hverdag BRUKSANVISNING En sunnere og mer smakfull hverdag VIKTIG SIKKERHETSINFORMASJON KUN TIL BRUK I PRIVATE HUSHOLDNINGER Når man bruker elektriske maskiner, bør man alltid ta enkelte forholdsregler, inkludert

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S.

gator Norsk bruksanvisning 06.2011 2008 R82 A/S. All rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 A/S. gator TM orsk bruksanvisning 2008 R82 /S. ll rights reserved. The R82 logo and the walking aid Gator are registered trademarks of R82 /S. 06.2011 IHOLDSOVERSIKT Sikkerhet... 4 Verktøy... 4 Vask... 4 Vedlikehold...

Detaljer

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

- 1 - Arbeidsbord Mobilt. Universalt. trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 1 - Arbeidsbord Mobilt Universalt trebearbeidings- bord INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING - 2 - Innholdsregister INNLEDNING... 3 GENERELL SIKKERHETSANVISNING... 3 1. Forstå hvordan bordet brukes... 3 2.

Detaljer

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE

FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE FSF350-6W,FSF400-6W,FSF450-6W FSF500-6W,FSF650-6W FILTER OG SIRKULASJONSPUMPE INSTALLASJONS- OG BRUKERMANUAL INSTALLASJON Filtersystemet bør installeres så nær svømmebassenget som mulig og fortrinnsvis

Detaljer

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01

TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN /7.1 XXXD. CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 TT250 Bruksanvisning BENEVNELSE: TT250 EN 1004 3 7.1/7.1 XXXD CEN-benevnelse for denne bruksanvisningen. EN 1298 IM no Rev-01 ADVARSEL Aldri stå oppreist på en ubevoktet plattform Denne monteringsanvisningen

Detaljer

TK105 Instruksjonsbok

TK105 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TK105 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 140001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TK105 tømmerklo. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

Automatdrag 26-100000

Automatdrag 26-100000 MOUNTING INSTRUCTION 04-09-6 38-6803c Automatdrag 6-00000 Beskrivelse VBG Automatdrag 6-00000 er et forlengbart tilhengerdrag med to eller flere faste innstillingsposisjoner med luftmanøvrert låsing. ECE-testet

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

STIGA VILLA 85 M READY 85 M

STIGA VILLA 85 M READY 85 M STIGA VILLA 85 M READY 85 M 8211-3039-03 1. 2. A B 3. 4. 5. 6. 7. 8. R L 9. 10. Y Z X W V 11. NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som

Detaljer

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03

DEUTSCH. Silent 41 8211-3453-03 DEUTSCH D Silent 41 8211-3453-03 S SVENSKA R 1 1 R O P 2 2 3 L M M L 3 5 I J K 4 4 K J I N 1. 2 230 V 2 2. 3. 4 SVENSKA S ABC 4. 5. 6. 7. 8. 9. 36 mm 19 mm 10. 11. 5 NO NORSK SYMBOLER Følgende symboler

Detaljer

DYNAPAC BETONGUTSTYR. BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO

DYNAPAC BETONGUTSTYR. BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO DYNAPAC BETONGUTSTYR BG21 Betongglatter INSTRUKSJONS- OG RESERVEDELSKATALOG BG21-1 - NO 2 SIKKERHETSINSTRUKSJONER - FOR MASKINER SOM HAR: elektrisk-, pneumatisk-, bensin- eller diesel-motor. - SYMBOLER:

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG

MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG MONTERINGSANVISNINGER L-LINE KTG Leveringsinformasjon Godskontroll Kontroller at antall pakker stemmer overens med følgeseddelen og at emballasjen og godset ikke er skadet. Noter eventuelle skader eller

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Bruksanvisning for Tradie

Bruksanvisning for Tradie Bruksanvisning for Tradie BETEGNELSE: TRADIE EN 1004 3 4/4 XXXD CEN angivelse av denne bruksanvisningen EN 1298 IM en Rev 00 QUALITY & STRENGTH YOU CAN TRUST Tradie er et tårnstillassystem for mobil tilgang

Detaljer

STIGA PARK 110 S

STIGA PARK 110 S STIGA PARK 110 S 8211-3009-06 1. 2. F G 3. H 4. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å minne om den forsiktighet og oppmerksomhet som kreves ved bruk. Symbolene betyr: Les instruksjonsbok

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Du må ha lisens som bl.a. har en forsikring som gjelder når du kjører på NMF - godkjente baner.

Du må ha lisens som bl.a. har en forsikring som gjelder når du kjører på NMF - godkjente baner. Det vil her bli gitt en del tips og råd for deg som er ny i sporten, som kan spare deg for både tid, problemer, penger og skader. Først av alt må du skaffe deg motocross-sykkel og nødvendig utstyr. Av

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER

Skaper løsninger MONTERINGSVEILEDNING FRONTER Skaper løsninger MONTERINGSVEILENING FRONTER 14656-02-4000 NØVENIG VERKTØY FOR MONTERING: Vinkel, vater, meter, skrutrekker, blyant og evt. bor. Monteringsveiledning for RETRO, SUR, safir, topaz, OPL og

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer