VENNESLA JEGER- OG SPORTSFISKERFORENING. Velkommen til Årsmøte i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, tirsdag 10. mars kl på leirduebanen.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VENNESLA JEGER- OG SPORTSFISKERFORENING. Velkommen til Årsmøte i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, tirsdag 10. mars kl. 1900 på leirduebanen."

Transkript

1 VENNESLA JEGER- OG SPORTSFISKERFORENING TILSLUTTET NORGES JEGER- OG FISKERFORBUND Velkommen til Årsmøte i Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening, tirsdag 10. mars kl på leirduebanen. Saksliste for årsmøte. 1. Åpning ved lederen. 2. Valg av dirigent 3. Valg av referent 4. Valg av 2 personer til å underskrive årsmøteprotokollen 5. Godkjenning av sakslisten 6. Årsberetning ved lederen 7. Regnskap ved kassereren 8. Forslag til arbeidsprogram for Forslag til budsjett for Fastsetting av kontingent for Innkomne forslag 12. Valg 13. Valg av 4 repr. til årsmøte i NJFF Vest-Agder

2 Årsberetning for Vennesla Jeger- og Sportsfiskerforening for Styret har i 2014 bestått av følgende personer: Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Studieleder: Leder Ungdsomsutv. Leder Jaktutv.: Leder Hundeutv.: Leder Dameutv. Leder Fiskeutv.: Leder Leirdueutv.: Sverre R. Lie Steinar Eriksen Axel Ståhl Camilla S.Moseid Svein Urdal Helge Ståhl Terje Svendsen Rune Sliper Kine Horrisland Helge Foss Roy Røraas 1. varamann: Terje Mathisen 2. varamann: Geir Wehus I 2014 ble det avholdt 9 styremøter og 60 saker har vært til behandling.. Pr hadde foreningen vår 502 medlemmer. Dette er en liten nedgang på 9 medlemmer fra har vært et aktivt år på byggefronten. Leirduebanen og der tilhørende klubbhus ble ferdigstilt. Det var mye dugnad gjennom vår og sommer og 23. august ble anlegget åpnet ved ordfører Torhild Bransdal. Trickskytter Kenneth Aspestrand hadde et imponerende show og viste blant annet hvordan man treffer 8 leirduer i rask rekkefølge. Økonomien i byggeprosessen har gått etter planen der vi har tatt opp et lån på 1,5 million med kommunal garanti. Vi ligger an til å få ca 1,9 mill. i tippemidler samt noe i momsrefusjon. Vi hadde banen oppe tirsdag og torsdag kveld for alle interesserte. I tillegg var det noen firmaskytinger utover høsten. En stor takk til de tre som har dradd bygge prosessen. Svein Urdal, Axel Ståhl og Terje Mathisen) Styret vil gi en hylles til ungdomsutvalget. De har hatt masse aktiviteter og mange nye ungdommer har kommet med i det siste året. Utvalget driver ett meget godt arbeid og er meget verdifull for videre rekrutering til foreningen vår. I høst har styret revidert jaktreglene i foreningen og de reviderte reglene vil gjelde fra start av jaktåret 2015/16.

3 Jaktreglene ligger vedlagt. Vi har også i år hatt ansvar for lakseoppsynet i Otra og VJSFF ønsker å bidra til mye trivsel på Otra House og ellers i elva. Vi har vært i muntlig dialog med Magne Nordvik på Vigeland Brug for å videreføre leieavtalen på Otra House. I år arrangerte vi et medlemsmøte 5. november på leirduebanen. Folk etterlyste et slikt møte på sist årsmøte. Over 50 medlemmer deltok der vi gikk i gjennom aktivitetene i foreningene, presenterte leirduebanen samt hadde besøk av Kjell Erik Moseid som viste flotte bilder. Foreningen vår er representert i styret i NJFF Vest-Agder. Camilla Moseid er kvinnekontakt, Jon Arild Albrektsen leder hundeutvalget og Bjørn Inge Løland er 1. varamann. Ang. beretning fra de forskjellige utvalgene så er dette omtalt under hvert del-utvalg. Når det gjelder regnskap vises her til eget punkt på dagsordenen. Styret v/sverre R. Lie Årsberetning fra jaktutvalget 2014 Årsberetning fra hundeutvalget 2014 Årsberetning fra fiskeutvalget 2014 Den største hendelsen i fjor var at vi fikk til ett system for rekrutering til fiskeoppsynet. Det betyr at nå søker vi blant våres egne medlemmer og spesielt etter ungdom og kvinner, noe som ligger i de nasjonale føringene til norges jeger og fiskeforbund. Dette gjør vi nå framfor å prøve å rekruttere folk utenifra. Den 5 April satte vi ut en ruse i Kjåvann for å prøve og se om vi kunne få tynnet ut bestanden av småfisk. Må vel si at fangstmessig var det vellykket med ca abbor og ørreter. Vi fortsetter å ha fokus på innlandsfiske og vil ha rusefiske i år også. dette er spennede for alle og vi håper at fisken blir av bedre kvalitet. Vi har hatt flere rusetrekk sammen med ungdomsgruppa, noe som de har syntes var ålreit. Det har også vært tilstelning i forbindelse med laksefiske hvor oppsynet har stått for det meste. Målet videre må være at fokuset ikke bare blir laksefiske, men også ha en litt større bredde som sjø og innlandsfiske. Hilsen Helge Foss

4 Årsrapport for Lakseoppsynet VJSFF 2014 Stemningsrapport fra elva I år kan vi se tilbake på en sesong med god oppgang av laks og antall kilo kom over 6 tonn. I forhold til mange elver i Norge med markant nedgang i fisket kan Otra skilte med et resultat over normalen sett i forhold til de siste sesongene.i den beste uken ble det tatt opp over 1 tonn. Vi møtte også mange av de faste utlendingene i år. Vår Østeriske venn kom til Otra for 11. år på rad. En tur på forsommeren sammen med sin kone og en tur i august med "egofiske". Det er tydelig at det er mange som trives i elva. Mange av "stamfiskerne" er også tilbake og vårt inntrykk er at mange fikk nyte godt av den gode sesongen i elva. Vi hadde en enorm varm juli og det var nok mange som da valgte andre sysler enn å stå i elva, men i august var det full fart og det ble tatt mye fisk. Ting som kan nevnes: 1) Vi opplevde et bedre salg på Otra House enn fjoråret. I tillegg kan vi takke alle i oppsynet for god regnskapsskikk. Det var mange nye aktører i oppsynet i år, men de var alle aktpågivende og etterrettelig i sitt arbeid. Det må vi si oss fornøyde med. 2) For første gang hadde vi damer i oppsynet. det fungerte bra, men de syntes at 1 sesong var nok. Takk for innsatsen til damene og på gjensyn dersom andre ønsker å prøve seg. 3) Vi ble utsatt for lynnedslag som medførte at vi måtte investere i ny data. Vi måtte da improvisere med å selge kort på gule lapper. For å unngå dette i fremtiden valgte vi å innstallere lynavleder. 4) Oppsynet sjekket en far og sønn tidlig en søndag morgen. De hadde ikke kort og opplyste at de ønsket å gjøre opp for seg. De hevdet at nettet lå ned og det var dermed umulig å innløse kort. Vår mann i oppsynet sjekket nettet og det medførte riktighet. Begge gjorde opp for seg senere på dagen. Dette er et sjeldent problem og det løste seg på en god måte. 5) Vannet under flommen var oppe i 900 m3/ sek. Konskvensen ble at gapahuken på rød forsvant nedover elva og den ble ikke fanget opp før den kom ned til gjestehavna i byen. Vi kunne fått skysset den opp igjen, men det var en kortbar transport som gjorde at vi valgte å ikke ta den opp igjen. Ut fra det som er skjedd er der ingen gapahuk på rød. 6) Vi er også blitt utsatt for tyveri i året som er gått. Først forsvant motoren, så forsvant båten. I tillegg har noen brutt opp låsen i bua. Nåsituasjonen gjør at vi ikke klarer å kontrollere båtfisket som vi ønsker. Oppsynets arbeid i sesongen. Oppsynet har i år bestått av 15 medlemmer av VJSFF hvorav 2 kvinner. Vi opplevde at den nye ordningen om å henvise til telefon for de kundene som kommer utenom åpningstidene på huset har fungert tilfredsstillende. Vi har vert i elvemunningen flere ganger pr. uke og det viser seg at det har vert forholdsvis rolig rundt munningen når vi har vert der.

5 Vi hadde en episode på rød som vi handterte feil mht antall døgn i rød sonen. Vi fikk ordnet opp i dette og håper at vedkommende velger å komme tilbake neste år. ( tolkning av regelverket) Vi hadde en flott åpning av fisket. Brukbart med folk, men det viser seg at de fleste etter kort tid finner sine plasser og gjør seg klar for årets føste kast i elven. Villmarkens dag var regnfull, men den var full av innhold og i tillegg ble det tatt mer laks enn det vi hadde håpet og trodd. Bra gjennomført. Når det blir godt vær vil dette bli en innertier, men det viser seg at vi må bygge opp denne kulturen over flere år. Våre råd til laxelaget for neste sesong. Det ble ikke gjort store endringer i regelverket i år. Det medførte derfor en grei sesong og stor felles forståelse mellom oppsyn og fisker. Vi tror derfor Laxelaget har kommet frem til et godt lovverk som sikrer godt fiske og forståelse av fiskerne. Vi tror det kan være lurt å se nærmere på sone 4C Holmane. Veldig lite fiske her i år og vi tror ikke det frister for nye fiskere når det ikke blir tatt fisk i den sonen. Vi foreslår derfor at denne sonen er åpen 4 dager i uken på årskortet på sone 4, men at den blir eksklusiv i 3 dager ( for eks. søndag, mandag og tirsdag). Dersom det er ønskelig med firma arrangementer bør de tre dagene være i løpet av uken. Dette vil medføre at det blir tatt fisk på strekket som igjen medfører større attraktivitet. Reglen om at de med årskort kan fiske der mot et tillegg i pris i de tre dagene som er eksklusive er positivt. Etter denne sesongen har vi allerede store forventninger til sesong Vi takker for oppdraget og håper Laxelaget er fornøyd med vår innsats. Vi håper vi kan se frem mot nok en sesong med oppdraget som oppsyn i elven. Med vennlig hilsen for Vennesla Jeger og Sportsfiske Forening Nils Olav Larsen Mob. Tlf

6 Årsberetning for leirdueutvalget 2014 Nye leirduebanen ble offisielt åpnet av ordfører Brandsdal lørdag 23 august. Sammen med flere fra kommune eliten kastet hun glans over arrangementet og parksjef Jurgen Orf kunne nesten ikke tro det han så som han selv proklamerte flere ganger underveis. De over 100 fremmøtte fikk se en profesjonell trickskytter i storform som underholdt med fabelaktig og spektakulær skyting. Egne instruktører og medlemmer for øvrig hjalp til i kiosk og på baner. Alle som ønsket fikk prøve seg gratis på banen da leverandør Nordskog og Jaktcompagniet fra Evje stilte mannsterke med børser og ammunisjon til fri disposisjon. Vi har etter dette innledet et samarbeide med Jaktcompagniet og vi får gode priser og bra service derfra. Medlemmer som trenger våpenhjelp eller annen jakt og frilufts relatert veiledning oppfordres til å bruke disse, vil garanter lønne seg. Våre samarbeidspartnere omkring banen i drift Trickskytteren som underholdt på åpningsdagen Banen slik den vil fremstå med alle fasiliteter ferdigstilt vil kostet oss ca 5,5 millioner kr. Pr i dag er ikke de to pressbanene ferdigstilt men vi håper at vi i løpet av våren er klar til å ta disse i bruk. Vi venter også spent på å komme i gang med simulatordrift og pr i dag har vi hatt nede en leverandør for demonstrasjon iog vi venter ytterligere en før vi gjør vårt endelige valg. Muligheter til å allerede nå tenke simulatorkjøp har kommet i orden grunnet en vellvillig lokalbank med banksjef Steinar Larsen i spissen. Vi fikk tilslag på søknad om støtte like i underkant av kr og vi er han og dem evig takknemlige.

7 I skrivende stund har vi åpningstider og priser som følger avslutningsvis i beretningen for banen, men vi har søkt om støtte for tilrettelegging for eldre og bevegelseshemmede da vi ønsker økt aktivitetsnivå på banen og området for øvrig. Grunnet den store responsen som vi opplevde på banen har vi gjort en henvendelse til kommunen om å få justert tider og muligheter for å kunne skyte noe mer. Vi ønsker å kunne starte skytingen fra kl 12 på formiddagen og vi trenger å øke bevegelige dager til firmaskytinger selskaper ol. Pr i dag har vi 10 og vi ønsker oss 30 som gir i snitt 5 bevegelige dager pr mnd. Vi har sesong fra mai til ut oktober. Fra åpninga av banen lørdag 23 august.

8 VI LEIER UT FASILITETENE VÅRE, FIRMASKYTING, MØTEVIRKSOMHET, SELSKAPER, KONFIRMASJON, GEBURSDAG OSV. PRISER FOR LEIE AV KLUBBHUS OG BANER: Klubbhus med alle fasiliteter kr. 3000,- Baner med instruktør og hagler kr. 3000,- Klubbhus og bane med instruktør og hagler kr. 5000,- PRISER FOR SKYTING 25 skudd serie kr. 250,- Påfølgende serie kr. 150,- 25 skudd double serie kr. 300,- Påfølgende double serie kr. 200, skudd double serie på pressbane kr. 100,- KONTAKTINFO FOR UTLEIE OG SKYTING Axel Ståhl tlf Med hilsen leirdueutvalget

9 Årsberetning for Studieutvalget 2014 I 2014 ble det avholdt 3 jegerprøvenkurs med totalt 60 deltakere. De to første kursene ble avholdt på Riflebanen. Det siste kurset ble avholdt på den nye leirduebanen. Plassen og lokalene her falt i smak hos såvel deltakerne og instruktørene. Dette er en ypperlig plass til å holde kurs. Det var nesten 100% som klarte eksamen til jegerprøven. Jeg vil takke alle intruktørene for en strålende jobb. Det er stor søknad til jegerprøvenkursene og vi må hvert år avvise folk som vil ta kurs. Da vi nå har de fine lokalene så må vi kanskje tenke på at vi må ha flere kurs i løpet av året. Det er særs god økonomi i disse kursene. Svein Årsmelding for damegruppa 2013 Vi har hatt to samlinger på Otra huset i år. Den første hadde vi besøk av Jon Arild Albrektsen som lærte oss om mårfellefangst. Det førte til at vi ble 6 stk som lagde våre egne feller og er nå klar for vinterens jakt. Det andre møtet kom Camilla Moseid og informerte om sportsfiskets år og Tom Erik Mathisen kom å lærte oss noen fiskeknuter. Vi hadde en fisketur til Svanetjønn og den årlige laksedagen for damer ble avholdt i august.

10 I september hadde vi en sopptur i området rundt leirduebanen, Litt fangst ble det også. Vi har også hatt to kvelder med skyting på Grovane med Terje Svendsen som instruktør, og en kveld på leirduebanen med Andre Moseid som instruktør. I begynnelsen av november hadde vi som vanlig en tur på Gladkjøkkenet på Hotel Norge. Dette var i samarbeid med Kristiansand JFF. Vi avsluttet sesongen med opplæring i harejakt på Moseidheia. Med som instruktører var Andre og Camilla Moseid, Hans Reidar Bjørk og Dreng Thomassen. Takk til alle som har vært med oss i året som har vært, og takk til alle som har trødd til med tips og hjelp. For damegruppa i Vennesla Jeger og sportsfiskeforening: Kine Horrisland

11 Ungdomsgruppa i Vennesla jeger og fiskeforening har vært et år med mange aktiviteter for ungdomsgruppa i Vennesla jeger og fiskeforening. Det har vært knivkurs, jaktturer, fluebinding og kurs i fluekasting, både innendørs og utendørs. Knivkurs: Vinteren 2014 ble det gjennomført knivkurs på Kvarstein skole. Som tidligere var det store interesse for dette kurset. Pågangen var så stor at det måtte gjennomføres flere kurs i løpet av vinterhalvåret. Tore Lunden og Einar Fidje var kursholdere og gjorde en fremdragende jobb. Retter en stor takk til disse to som er med år etter år. Det betyr mye for ungdommene. Jaktturer: Gjennom dette året har det vært ulike jaktturer. Vi har hatt harejakt på terrenget til Camilla og Andre Moseid. 45 stykk deltok på denne jaktdagen. Ingen fangst, men gøy var det for alle. Vi hadde bål og det gikk med mye pølser. Det ble også gjennomført revejakt på Voreland, terrenget til Rune Sliper. Vi var 35 stykk som deltok på denne jakthelga. Det var en god jaktopplevelse med los og fangst. Den heldige skytteren ble Rune og mange av ungdommen fikk sett rev i løpet av helga.

12 Høsthalvåret var vi invitert til Dag Søren Omdal på rådyrjakt. Det var en flott jaktdag. God los og mange fikk se rådyr. Det ble også fangst denne dagen til store glede for mange. Vi er blitt invitert til Omdal neste år også, noe vi ser fram til. Vi retter en stor takk til alle grunneierne som inviterer oss til gode jaktopplevelser og opplæring. Dette betyr mye for rekruteringa til unge jegere. Fisketurer: I år vi også vært på mange fisketurer med ungdomsgruppa, både innlandsfiske og i Otra. Det har ikke blitt den store fangsten, men litt småfisk har vi fått. Den populære fiskedagen på «rød sone» ble gjennomført 28. juni. De ivrigste startet rett etter midnatt og fisket hele natta til langt ut på formiddagen. Til tross for lite fisk var humøret på topp! Leirdueskyting. Leirdueskytingen var en populær aktivitet dette året. To dager i uka fikk de mulighet til å trene på leirdueskyting. Mange møtte opp og det stod lang kø ved standplass. Alle fikk skyte en serie gratis med egen eller lånt hagle. Ungdommene fikk god opplæring, både i skyteteknikk og sikkerhet av dyktige instruktører. Nyheter. Rett før jul kjøpte vi en båt som skal brukes til fiske og kultivering av vannet på Svanetjønn. Ungdomsgruppa fikk tilskudd på 7000 kroner fra fylke til dette kjøpet. I tillegg fikk ungdomsgruppa ,- kroner i barne- og ungdomsmidler fra NJFF til gjennomføring og videreutvikling av ulike aktiviteter. Dermed får vi en god mulighet til å kunne fortsette å gi ungdommene et variert og godt fritidstilbud i friluftsåret 2015.

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014

www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 www.asker-jff.no Naturvern-Jakt-Fiske-Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2014 Olledalen Skytesenter 11. MARS 2015 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening

Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Årsmelding 2014 Brønnøy jeger- og fiskerforening Innkalling til årsmøte: Sted: Felleskjøpet, Brønnøysund Tid: 19. mars 2015 kl 1900 Dagsorden Sak 1. Sak 2. Sak 3. Sak 4. Konstituering av møtet. Godkjenning

Detaljer

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900.

Årsmøtet i år er som kjent på Solstad Hotell på Gol. Mandag 16.februsr kl. 1900. Velkommen til årsmøte på Solstad Hotell på Gol Mandag 16.februar kl. 1900 Til alle medlemmer Året 2014 har vært et innholdsrikt og godt år for foreningen. Aktiviteten har vært stigende og det har blitt

Detaljer

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014

OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 OS JAKT OG FISKELAG - ÅRSMELDING 2014 Jakt og fiskenytt nr 1 2015 På veg over Gåssandvatnet til hjortejakt i Stokkedalen For å ha stemmerett på årsmøtet må kontingent for 2015 vera betalt. Sakliste: 1.

Detaljer

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING

VERDAL JEGER- OG FISKERFORENING Årsmelding 2007 www.vjff.no INNHOLD: Jon Lykke til minne....................................... Årsmelding fra leder...................................... Informasjon om årsmøtet....................................

Detaljer

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015

LOSEN. Protoll fra årsmøtet. side 5. Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening. Nr. 1-2015 LOSEN Medlemsblad for Sandefjord Jeger- og Fiskerforening Nr. 1-2015 Protoll fra årsmøtet side 5 Bli abonnent! kun 398,- Få JEGERs praktiske slaktesett med alt du trenger! l Forkle med praktiske lommer

Detaljer

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL

SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL SANDEFJORD JEGER- OG FISKERFORENING PROTOKOLL fra det 68. ordinære årsmøte 27. februar 2015 på Pukkestad Gård Johnny Pedersen med laks 5,5 kg på SJFFs laksevald på Utklev i Numedalslågen (foto Leif Eriksen)

Detaljer

Askøy Jeger- og Fiskeforening

Askøy Jeger- og Fiskeforening Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 1 av 19 Årsmøte 2015 Askøy Jeger- og Fiskeforening 18.2.2015 Årsmøte i Askøy Jeger og Fiskeforening 2015 Side 2 av 19 Saksliste Konstituering av møtet -

Detaljer

ÅRSMØTE FOR 2013. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv. Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00. Dagsorden:

ÅRSMØTE FOR 2013. www.asker-jff.no. Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv. Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00. Dagsorden: www.asker-jff.no Naturvern Jakt Fiske Friluftsliv ÅRSMØTE FOR 2013 Olledalen Skytesenter 12. MARS 2014 kl. 19.00 Dagsorden: 1. Åpning av møtet ved leder 2. Valg av møteleder 3. Godkjenning av innkalling

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015

INNKALLING ÅRSMØTE. Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015 INNKALLING ÅRSMØTE Trondheim Jeger- og Fiskerforening 2015 Dato: Torsdag 5. mars 2015 kl. 18:00 Sted: Kantina Rishaughallen, Haakon VII gt. 23, Lade Agenda 1. Godkjenning av innkalling og dagsorden 2.

Detaljer

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet

Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet Nr. 1-2 juni 2014 Årg. 40 Medlemsblad for Kongsvinger Jeger- og Fiskerforening Gismo sover på fisketur ved "Abbortjernet" Søknadsfrister: Småvilt 1. august Rådyr 20. juli Søknadskjema midt i bladet http://www.kongsvingerjff.no

Detaljer

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG

BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG medlemsblad 2010 BELLYBOAT I VRANGEVANN UTVALGENES ÅRSRAPPORTER AKTIVT UNGDOMSUTVALG SE AKTIVITETSPLANEN FOR 2010 SKYTEBANEN PÅ ALLUM OPPGRADERES HJFL PÅSKEQUIZZ Formann har ordet Vi hadde årsmøte 13.februar

Detaljer

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00

Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Årsmøte 21.nov.2014 Skytterhuset Kl. 18.00 Dagsorden: 1. Åpning. 2. Styrets beretning. 3. Regnskap 2014. 4. Budsjett for kommende driftsår 5. Lån, SpareBank 1 Telemark 6. Fastsettelse av medlemskontingent

Detaljer

Årsmelding 2007. www.altajff.no

Årsmelding 2007. www.altajff.no Årsmelding 2007 www.altajff.no Tlf. 78 45 50 00 Miljøavdelingen en viktig adresse i vilt- og fiskeforvaltningen. Foto: Lars H. Krempig Innkalling til årsmøte Sted: Lokalet til Altta siida, (den samiske

Detaljer

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening

Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening 7. mars 2015 Hovedsponsor: Årsmøte Bodø Jeger- og Fiskerforening Lørdag 7. mars 2015 kl. 17.00 på Bodøgaard Dagsorden 1. Godkjenning av innkallingen og dagsorden.

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. BIL-postens 1.utgave i 1977. Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2011 - Nr. 1-35. Årgang BIL-postens 1.utgave i 1977 www.bergeril.no Lederen har ordet Nå har julefreden senket seg over Berger og et nytt år står for døren.

Detaljer

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest:

Storvatnet i Dyrdalen Norddal. Invitasjon til årsmøtefest: INNKALLING TIL ÅRSMØTE 2014 på Jentekolonien Skodje Lørdag 14. februar 2015 Kl.18.00-19.30 Storvatnet i Dyrdalen Norddal Invitasjon til årsmøtefest: Medlemmene med følge, inviteres herved til fest og middag

Detaljer

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2

Åpnings'der hverdager fra 8-16! Årsmøtet i HJFL. www.njff.no/hedrum 2 Årsmøtet i HJFL Årsmøtet til Hedrum Jeger og Fiskerlag ble avholdt 14. februar på Hedrum Bygdetun i Kvelde, hvor ca 50 personer møtte frem. Det var vanlig årsmøtesaker å heder til klubbmestere som stod

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golfklubb 2013 27. februar 2014 kl. 19.00 Holmestrand fjordhotell Golf for alle! Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av

Detaljer

www.vear.no Desember 2008 Idrettsforening Vear Idrettsforening informerer Endelig håndball! Håndball spesial! Jenter 98 www.vear.

www.vear.no Desember 2008 Idrettsforening Vear Idrettsforening informerer Endelig håndball! Håndball spesial! Jenter 98 www.vear. Idrettsforening Desember 2008 Vear Idrettsforening informerer Endelig håndball! www.vear.no Jenter 98 www.vear.no Håndball spesial! 2 - Desember 2008 Leder God jul kjære Vear IF venn. Da har du siste versjon

Detaljer

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015

www.ejff.info Infohefte nr. 1 Februar 2015 Infohefte nr. 1 Februar 2015 Eigersundsprøven 2014: Kanskje landets største jaktprøve for stående fuglehunder - skog, 144 hunder deltok, lange ventelister. Her fra oppropet søndags morgen på Øygreid skytebane.

Detaljer

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske!

TJFF-nytt. Nr. 1 2008. Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening. God påske! TJFF-nytt Nr. 1 2008 God påske! Medlemsblad for Trondheim Jeger og Fiskerforening 1 Leder 1/08 Hei igjen Så går det mot lysere tider igjen, vår sommer og forhåpentligvis mye sol ligger rett rundt svingen

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Berger ILs nye hjemmeside. Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang. www.bergeril.no BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2008 - Nr. 1-32. Årgang Berger ILs nye hjemmeside www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er snart nok et år til ende og et nytt år står for døren. I Berger

Detaljer

Nr 1 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Januar 2011

Nr 1 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Januar 2011 Nr 1 Medlemsblad for Oslo Sportsfiskere Januar 2011 Harald Julsrud med kilosørret fra Tynset (foto fruen?) OSLO SPORTSFISKERE (www.oslosportsfiskere.no) Postboks 989 Sentrum, 0104 Oslo, bankkonto. 5001.06.26096

Detaljer

Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F.

Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Innkalling til årsmøte i KLINGA J.F.F. Onsdag 4. februar 2015 kl. 19:00 i klubbhuset på lerduebanen. SAKLISTE: 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling og sakliste 3. Konstituering - valg av møteleder og

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang. Mandagsløpet BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2007 - Nr. 1-31. Årgang Mandagsløpet Lederen har ordet Nå er det jul igjen og med den kommer også et nytt nummer av BIL-posten som avspeiler hva Berger IL

Detaljer

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011

GJFF-posten. Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 GJFF-posten Informasjonsblad for Gjerdrum jeger- og fiskerforening Januar 2011 Vi ønsker alle våre lesere et Godt Nyttår! GULL TIL GJERDRUM 16 KVEITE OG 14 LAKS ALT DU LURER PÅ OM JAKT I GJERDRUM OVERRASKENDE

Detaljer

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell

Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Solum golfbane - Norges mest sentrale golfbane! Årsmøte i Solum golf klubb 2014 05 mars 2015 kl. 18.00 Holmestrand Fjordhotell Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent

Detaljer

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen

BIL-posten. Medlemsblad for Berger I.L. Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang. www.bergeril.no. Fra årets Blindevannsmarsjen BIL-posten Medlemsblad for Berger I.L Desember 2009 - Nr. 1-33. Årgang Fra årets Blindevannsmarsjen www.bergeril.no Lederen har ordet Nå er det jul igjen, og klubbhuset er nå klart til utleie etter å ha

Detaljer

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter.

Sakspapir til BSI Padlings Årsmøte, torsdag 30.01.2014. Stad: Det Akademiske kvarter. SakspapirtilBSIPadlingsÅrsmøte, torsdag30.01.2014. Stad:DetAkademiskekvarter. Saksliste 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er),

Detaljer