ORDINÆR VIDEREGÅENDE STUDIESPESIALISERING. Otto Treider Private Gymnas DANS (BÅRDAR) SPORTSLINJER REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ORDINÆR VIDEREGÅENDE STUDIESPESIALISERING. Otto Treider Private Gymnas DANS (BÅRDAR) SPORTSLINJER REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI"

Transkript

1 skolekatalogen STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE DANS (BÅRDAR) SPORTSLINJER - HÅNDBALL, FOTBALL, TENNIS Otto Treider Private Gymnas

2 VELKOMMEN Innhold Velkommen til Otto Treider Private Gymnas... 3 Treiders undervisningstilbud... 4 Programområder, programfag og fagpakker... 5 Beskrivelse av programfag... 6 Studiefakta... 8 Dans-Performing Arts Sportslinjer Håndball Fotball Tennis Søknadsskjema Øvrig informasjon

3 Otto Treider Private Gymnas er en godkjent privatskole med studieforberedende program. Skolen tilbyr dessuten et organisert treningsopplegg for de elevene som ønsker det innenfor idrettene håndball, fotball og tennis samt danseundervisning i samarbeid med Bårdar Akademiet. Otto Treider Private Gymnas er en del av konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandører av utdanning og kursvirksomhet. V E L K O M M E N Otto Treider Private Gymnas er en videregående skole for de som velger utdanningsprogrammet studiespesialisering. Skolen legger dessuten til rette for de som vil kombinere vanlig skolegang med sportsaktiviteter innenfor håndball, fotball, tennis og dans/performing Arts. Man velger ikke bort noe, man får tilbud om begge deler. Treider har drevet skole sammenhengende siden Ofte har vi opplevd at flere generasjoner fra samme familie har gått hos oss. Treider har derfor et kjent navn i Oslo og Østlandsområdet. Otto Treider Private Gymnas stiller krav til sine elever og legger til rette for en tett oppfølging. Hos oss tar vi på alvor at enhver elev er et unikt individ med behov for personlig oppmerksomhet. På den annen side understreker vi at våre elever påtar seg en forpliktelse både overfor seg selv, skolen og sine medelever når de begynner på Treider. Vi ser det som en forutsetning for læring og personlig utvikling at man har begge disse perspektivene i hodet samtidig. pedagogisk platform Skoleverket har vært gjenstand for svært mange reformer og pedagogiske grep de siste 10-årene. Vi mener at mye av dette har bidratt til å svekke skolens plass som læringsarena og lærerens rolle som mentor og faglig leder. Noen kan synes at dette er en gammeldags holdning. Det har aldri våre elever eller elevenes foresatte anklaget oss for. Tvert om har vi oppfattet at alle setter pris på en klar struktur, god oppfølging, dyktige lærere og en grad av disiplin. Overgangen fra ungdomsskolen er en faglig utfordring for mange. Derfor er det viktig med en konsekvent og tydelig organisering av læringsarbeidet. Her må vi også understreke at Treider Private Gymnas er en relativt liten skole og derfor kan operere med en kort avstand mellom elevene og skolens personale. Dette ser vi som viktig for å kunne skape et godt og hyggelig læringsmiljø. og hvor som helst kan kommunisere med lærere og medelever via internett, og systemet brukes aktivt som informasjonskanal og for innlevering av oppgaver. trivsel Trivsel og gode resultater henger sammen. Otto Treider Private Gymnas kan vise til svært høy trivsel blant elever og lærere. I løpet av året arrangeres flere sosiale arrangementer som f.eks. rebusløp, sosiale og faglige ekskursjoner mm. lærerstaben Otto Treider Private Gymnas har en engasjert og erfaren lærerstab som setter eleven i fokus. Alle elever får personlig oppfølging av kontaktlærer, og får gjennom samtaler drøftet sin egen utvikling på skolen og spørsmål som har med skolen å gjøre. Elevene får også anledning til å evaluere skolen og lærerne og på den måten bidra til skolens utvikling. Velkommen til Otto Treider Private Gymnas! Inge Johnsen Rektor Elevene kan benytte skolens PC`er til lekser og skolearbeid etter skoletid frem til kl mandag til torsdag. Dessuten har elevene tilbud om gratis leksehjelp flere timer i uken i enkelte fag med faglærer tilstede. Når elevene begynner på Otto Treider Private Gymnas får de tilgang til skolens e-lærings-plattform, it`s learning, med bl.a. egen e-postadresse, oppslagsstavler, diskusjonsforum og innleveringsmapper. Dette innebærer at elevene når som helst 3

4 TILBUD O T T O T R E I D E R S U N D E R V I S N I N G S T I L B U D OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS ER EN VIDEREGÅENDE SKOLE MED SPENNENDE TILBUD OG MANGE VALGMULIGHETER INNENFOR UTDAN- NINGSPROGRAMMET FOR STUDIESPESIALISERING. DETTE GIR GENERELL STUDIEKOMPETANSE ETTER FULLFØRT OG BESTÅTT 3-ÅRIG UT- DANNING. I TILLEGG TIL Å TILBY EN ORDINÆR VIDEREGÅENDE SKOLE HAR Otto TREIDER PRIVATE GYMNAS OGSÅ TILBUD TIL ELEVER SOM ØNSKER Å KOMBINERE UTDANNINGEN MED DANS, DRAMA ELLER IDRETTER SOM HÅNDBALL OG FOTBALL. OTTO TREIDERS VALGMULIGHETER GIR DEG ALTSÅ IKKE BARE EN GENERELL UTDANNING DU KAN SAMTIDIG FORTSETTE MED Å VÆRE EN AKTIV IDRETTSUTØVER, VIDEREUTVIKLE DEG INNENFOR DANS OG DRAMA ELLER SKAFFE DEG VERDIFULLE TILLEGGSPOENG I RE- ALFAGENE. dans performing arts Dans/Performing Arts-linjen er et samarbeid mellom Otto Treider Private Gymnas og Bårdar Danseinstitutt, og tilbyr dans og drama i tillegg til de ordinære fagene. Bårdar Danseinstitutt har lange tradisjoner innenfor musikk, drama og ikke minst dans. Bårdar Danseinstitutt har lærere med lang og bred erfaring innenfor sine fagområder. På Otto Treider Private Gymnas kan du derfor utvikle deg innen dans og drama samtidig som du etter fullført 3-årig utdanning får generell studie-kompetanse, som gir opptaksmuligheter ved universiteter og høyskoler. Etter 3 år på Dans/Performing Art-linjen har du også mulighet til å videreutdanne deg innenfor musikk, teater eller dans på Norsk Musikkteater og Ballettakademi, som eies og drives av Bårdar. sportslinjer Det er en økende interesse blant idrettsungdom for å ta videregående utdanning i kombinasjon med trening i den idretten de utøver. På Otto Treider Private Gymnas kan du videreutvikle deg som idrettsutøver samtidig som du etter fullført og bestått 3-årig utdanning får generell studiekompetanse som gir opptaksmuligheter ved universiteter og høyskoler. I 2011/2012 tilbyr vi egne sportslinjer innenfor håndball, fotball og tennis med kvalifiserte trenere og et eget treningsopplegg. Ved fotballinjen har vi et godt samarbeid med Lyn fotball når det gjelder trening og gjennomføring av studiet. Når det gjelder håndball samarbeider Treider Private Gymnas med bl.a Bækkelagets Sportsklub, Fjellhammar IL, Kolbotn HK, Asker HK, Skedsmo HK og Oppsal håndball. Tennislinjen samarbeider med Heming Tennis og treningen foregår i den nye Heminghallen. 4 f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o

5 Programområder, programfag og fagpakker vi tilbyr i dag disse tre fagpakkene: Realfag - Økonomi - Samfunnsfag og engelsk* Alle linjene gir generell studiekompetanse ved alle norske og mange utenlandske universiteter. *For elever som har begynt på Spansk I på Vg1 og som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, vil Engelsk litteratur på Vg3 bli byttet ut med Spansk III. Realfag Fagkombinasjonen fører fram til en eksamen som tilfredsstiller opptakskravene til medisin- og veterinærmedisinstudiet, samt til de tekniskvitenskapelige utdanningsveiene i Norge. VIDEREGÅENDE 1 Norsk 4 Matematikk P/T 5 Engelsk 5 Naturfag 5 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30 VIDEREGÅENDE 2 Norsk 4 Matematikk R1/S1 5 Kjemi 1 5 Biologi 1 5 Engelsk 5 Fremmedspråk 4 Historie 2 SUM TIMER pr uke 32 VIDEREGÅENDE 3 Norsk 6 Matematikk R2/S2 5 Kjemi 2 5 Fysikk 1 5 Religion 3 Historie 4 SUM TIMER pr uke 30 økonomi Kunnskap i næringslivsøkonomi og samfunnsøkonomi er viktig og verdifullt, nesten uansett hvilket yrke du velger. Otto Treider Private Gymnas sin økonomilinje danner et meget godt grunnlag for videre studier innenfor dette fagområdet. VIDEREGÅENDE 1 Norsk 4 Matematikk P/T 5 Engelsk 5 Naturfag 5 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30 VIDEREGÅENDE 2 Norsk 4 Matematikk R1/S1 5 Økonomistyring 5 Markedsføring 1 5 Samfunnsøkonomi 1 5 Historie 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 32 VIDEREGÅENDE 3 Norsk 6 Matematikk R2/S2 5 Økonomi og ledelse 5 Markedsføring 2 5 Religion 3 Historie 4 SUM TIMER pr uke 30 Samfunnsfag og engelsk* *For elever som har begynt på Spansk I på Vg1 og som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, vil Engelsk litteratur på Vg3 bli byttet ut med Spansk III. VIDEREGÅENDE 1 Norsk 4 Matematikk P/T 5 Engelsk 5 Naturfag 5 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30 VIDEREGÅENDE 2 Norsk 4 Matematikk 2P/S1 3/5 Internasjonal engelsk 5 Markedsføring 1 5 Sosiologi og sosialantropologi 5 Historie 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30/32 VIDEREGÅENDE 3 Norsk 6 Engelsk litteratur/spansk 3 5 Markedsføring 2 5 Politikk og menneskerettigheter 5 Religion 3 Historie 4 SUM TIMER pr uke 30 Det tas forbehold om igangsetting av fag. Lavt søkertall til et programfag og eller timeplantekniske årsaker kan medføre at enkelte fagkombinasjoner ikke kan tilbys 5

6 PROGRAMFAG BESKRIVELSE AV PROGRAMFAG PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI NÆRINGSLIVSØKONOMI (økonomistyring og økonomi og ledelse) Faget undervises i 5 uketimer på Vg2 (økonomistyring) og 5 uketimer på Vg3 (økonomi og ledelse) Faget skal gi eleven forståelse av bedriftens økonomi fra regnskap, budsjettering og investering til personalforvaltning og ledelse. Programfaget skal også bidra til forståelse for samspillet mellom økonomi, miljø og teknologi og fremme markedstilpasning, investering og produksjon i tråd med prinsipper for bærekraftig utvikling. Bruk av regnearkmodeller vil være et sentralt verktøy i faget. I kombinasjon med andre økonomifag og matematikk vil faget gi eleven et meget godt utgangspunkt for senere studier innen økonomi og ledelse. MARKEDSFØRING, STRATEGI OG LEDELSE Faget undervises i 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget skal gi eleven forståelse i bedriftens markedsførings- og salgsaktiviteter. Faget gir bl.a. en innføring i sentrale markedsføringsteorier og strategier knyttet til personalledelse, organisasjonens indre liv og samfunnsansvar. SAMFUNNSØKONOMI Faget undervises i 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget spiller en vesentlig rolle i menneskenes liv og hverdag, og samfunns økonomi er avgjørende for innbyggernes levestandard og velferd. Samtidig er det nødvendig å vite hvordan økonomisk vekst kan innebære nye utfordringer med hensyn til miljø og bærekraftig utvikling. Samfunnsøkonomi skal bidra til å gi innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal faget motivere for samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Samfunnsøkonomi skal gi eleven kompetanse i økonomisk politikk og teori. SPRÅK Elevene velger 5 uketimer på Vg2 (Internasjonal engelsk) og 5 uketimer på Vg3. (Engelskspråklig litteratur og kultur) INTERNASJONAL ENGELSK Eleven skal utvikle sin kunnskap om engelsk språkbruk og utvide sin språkkompetanse. I tillegg omfatter faget emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden. ENGELSKSPRÅKLIG LITTERATUR OG KULTUR Faget deles inn i tre hovedområder, språk og språklæring, kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur. Faget skal øve opp evnen til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Faget omfatter også engelsk kultur- og språkutbredelse gjennom historien og det engelske språkets påvirkning på dagens internasjonale nyhetsbilde. SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Dette faget ser på hvordan sosiale samspill mellom enkeltindivider fungerer og blant annet hvordan ulike sosiale grupper opptrer overfor hverandre. Sosialisering, kriminalitet, ulikhet og organisering av arbeid er noen av temaene som tas opp. Faget omhandler også studier av ulike kulturer i Norge og verden generelt, og hvordan sosiale forhold er kulturelt betinget. Sosiologi og sosialantropologi er et svært anvendelig fag for alle samfunnsinteresserte elever, men kanskje spesielt for dem som har planer om å studerer humanistiske fag, som f.eks. sosiologi, sosialantropologi, juss, statsvitenskap, historie, markedsføring, journalistikk og medievitenskap. Faget undervises i 5 uketimer på Vg2. På Vg3 er det for mange naturlig å fortsette med programfaget Politikk og menneskerettigheter POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Dette faget handler om politisk innflytelse og makt i Norge. Formelle trekk ved politisk virksomhet og massemedienes rolle som politisk aktør inngår som et av flere hovedområder. Videre handler faget om kontinuitet i og brudd på demokratiske tradisjoner og nødvendige betingelser for demokratisk deltagelse og demokratiske styreformer. Faget handler også om internasjonale politiske systemer, avtaler og aktører. Internasjonale samarbeidsformer og regionale og globale konflikter er også sentralt ettersom dette omfatter problemstillinger knyttet til krig og fred, sikkerhet og miljø. Et annet hovedområde er menneskerettighetenes verdigrunnlag som tar for seg utviklingen av menneskerettighetene og det etiske og juridiske grunnlaget for dem. Viktige erklæringer og konvensjoner i internasjonal politikk inngår i hovedområdet. Til slutt ser man i faget på menneskerettighetene i politisk praksis som f. eks årsaker til brudd på menneskerettighetene, institusjoner som fremmer og håndhever menneskerettighetene og tiltak som kan forhindre brudd på menneskerettigheter. Faget undervises i 5 timer på Vg3. 6 f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o

7 PROGRAMFAG BESKRIVELSE AV PROGRAMFAG PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG MATEMATIKK R1 OG R2 Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget bygger på faget Matematikk Vg1 T. Faget gir grunnlag for videre studier innenfor naturvitenskap, medisin og økonomi. Faget omfatter bl.a. geometri, algebra, funksjonslære, derivasjon, integrasjon, sannsynlighetsregning og differensiallikninger. MATEMATIKK S1 OG S2 Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget bygger på faget Matematikk Vg1 T eller Vg1 P. Faget gir grunnlag for videre studier, først og fremst innenfor økonomi og samfunnsfag. Faget omfatter bl.a. algebra, funksjonslære, derivasjon, sannsynlihetsregning og lineær optimering. FYSIKK 1 Faget undervises med 5 uketimer på Vg3. Faget bygger på en del av emnene fra natur- og matematikkfagene på Vg1. Faget behandler bl.a. emner som elektrisitet, magnetisme, mekanikk, termofysikk, stråling, bølgefenomener og relativitetsteori. KJEMI Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget behandler emner som språk og metoder i kjemi, vannkjemi, syrer og baser, organisk kjemi, materialer og redoksreaksjoner. BIOLOGI Biologi 1 undervises i 5 uketimer på Vg2. Biologi er faget for den som ønsker biologisk fagkunnskap om mennesker og dyrs fysiologi, om genetikk, økologi, biologisk mangfold, celler og energiomsetning. Det er også et fag for elever som synes at bevissthet om natur og ressursbruk er viktig og for de som synes naturvitenskapelige arbeidsmetoder er morsomt. Faget skal gi grunnlag for å kunne bruke biologisk fagkunnskap i praktiske situasjoner, for eksempel når det gjelder forvaltning av naturressurser, helse og etiske spørsmål. Mennesket er avhengig av naturen og er en av mange arter på jorda. Faget trenger unge mennesker som synes det er viktig å forvalte jordas resurser på en bærekraftig måte. f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o 7

8 s t u d i e f a k t a PÅ OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS TILBYR VI 7 FORSKJELLIGE FAGPAKKER SOM ALLE FØRER FREM TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE. ALLE PAKKENE KAN KOMBINERES MED DANS/DRAMA ELLER IDRETTER SOM HÅNDBALL, FOTBALL OG TENNIS. FAGPAKKENE IVARETAR ØNSKENE FOR ELEVER SOM ENTEN VIL HA RENE ØKONOMISKE FAG ELLER PÅ DEN ANDRE SIDEN RENE REALFAG, ELLER ELEVER SOM ØNSKER EN MER SAMFUNNSFAGLIG FAGSAMMENSETNING. DE ER SATT SAMMEN UT FRA DET TREIDER MENER ER GUNSTIGE FAGKOMBINASJONER OG SOM ELEVENE HAR ETTERSPURT. DE ALLER FLESTE STUDIER I NORGE KREVER BARE GENERELL STUDIEKOMPETANSE. IMIDLERTID ER DET ENKELTE STUDIER, SOM F. EKS. MEDISIN OG SIVILØKONOM, SOM KREVER AT ELEVENE TAR NOEN OBLIGATORISKE FAG. FLERE AV FAGPAKKENE TREI- DER TILBYR IVARETAR DISSE SPESIELLE KRAVENE. OPPTAKSKRAV Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på både karakterer og fravær orden/atferd. SLIK SØKER DU Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet søknaden og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen, eller det kan lastes ned fra våre internettsider NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknaden. FAG- OG TIMESTRUKTUR For å oppnå generell studiekompetanse er det krav om minimum 90 uketimer fordelt over 3 år, hvilket innebærer et gjennomsnitt på 30 uketimer per år. På Vg1 har elevene 30 uketimer med fellesfag. På Vg2 og Vg3 må elevene, i tillegg til fellesfag også velge programfag slik at det totale uketimetallet over alle tre år bli minimum 90 uketimer. SKOLEPENGER Se isøknadsskjema bak i katalogen. 8

9 9

10 DANS/ PERFORMING ARTS s t u d i e f a k t a OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS OG BÅRDAR DANSEINSTITUTT HAR SLÅTT SINE KREFTER SAMMEN FOR Å GI DEG DET BESTE TILBUDET INNENFOR KOMBINASJONEN VIDEREGÅENDE SKOLE OG PERFORMING ARTS. STUDIET GIR DEG GENERELL STUDIEKOMPETANSE SAMTIDIG SOM DU FÅR PRAKTISK OG TEORETISK UNDERVISNING I DANS OG DRAMA Bårdar Danseinstitutt ble i 2007 kåret til Oslos beste danseinstitusjon av TVNorge, Oslo TV. Her finner du den beste ekspertise innenfor HIPHOP - JAZZ - BALLET og PARDANS. Bårdar har i alle år vært den ledende danseskolen innenfor begrepet Performing Arts/ scenekunst. Etter å ha fullført danselinjen på Otto Treider Private Gymnas, kan du søke om opptak på Bårdar Akademiet. På Bårdar Akademiet har flere av de mest kjente norske artister gjennomført sine studier, blant andre Marian Aas Hansen, Lisa Tønne, Maria Haukaas Storeng og Cheezy Keys i tillegg til vinneren av drømmerollen på TV2, Heidi Rud Ellingsen, som hadde hovedrollen i Singing` in the Rain på Oslo Nye Teater i På Bårdar vil du lære hiphop, jazz og showdans sammen med noen av de mest spennende og erfarne lærerne som finnes her til lands. Som elev på Performing Arts-linjen får du frikort til Bårdar Danseinstitutt, med adgang til å trene så mye du ønsker etter skoletid. Videre får du anledning til å delta i bl.a. danseforestillinger, huskonserter og workshops. Etter 3 år på Performing Art-linjen har du også mulighet til å videreutdanne deg innenfor musikk, teater eller dans på Norsk Musikkteater og Ballettakademi, som eies og drives av Bårdar. OPPTAKSKRAV Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på både karakterer og orden og atferd. SLIK SØKER DU Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser, og kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen, eller det kan lastes ned fra våre internettsider (www.ottotreider.no). NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknaden. skolepenger Se søknadsskjema bak i katalogen. 10

11 SPORTSLINJER s t u d i e f a k t a det er et økende ønske blant idrettsungdom om å ta videregående utdanning i kombinasjon med trening i den idretten de utøver. på OTTO Treider Private Gymnas kan du videreutvikle deg som idrettsutøver samtidig som du etter fullført 3-årig UT- DANNING får generell studiekompetanse som gir opptaksmuligheter ved universiteter og høyskoler. i 2012/2013 tilbyr vi egne sportslinjer innenfor håndball, fotball og tennis med eget treningsopplegg og kvalifiserte trenere. HER ER NOEN AV VÅRE SAMARBEIDSPARTNERE: LYN FOTBALL 11

12 HÅNDBALL s t u d i e f a k t a på OTTO Treider Private Gymnas kan du ta videregående skole samtidig som du utvikler deg som håndballspiller. håndballinjen har et godt sosialt miljø, og du vil spille sammen med jevnaldrende fra andre klubber. det legges opp til studieturer til internasjonale mesterskap og deltakelse i skoleturneringer. På håndballinjen får du 8 timer i uken med praktisk og teoretisk håndballundervisning i hall. Hovedvekten av den praktiske delen legges på tekniske ferdigheter og praktisering av det elevene lærer i teoritimene. Den teoretiske delen omfatter ulike tekniske elementer og spilleopplegg. Otto Treider Private Gymnas deltar i NM for videregående skoler, og det legges opp til minst en utenlandstur i året. Ansvarlige for håndballinjen er Frode Scheie, Stein Gruben og Dusan Poloz. Frode Scheie har 8 sesonger på landslaget, og har spilt totalt 106 landskamper. Han har deltatt i VM og EM, og vunnet gull og sølv i Europacupen. Han har også 7 års erfaring som proffspiller i utlandet, sist fra Flensburg i Tyskland. Stein Gruben har trener- og lagledererfaring på toppnivå for både damer og herrer. Han er tidligere trener for juniorlandslaget, og har erfaring som A- og juniorlandslagsspiller. Han har dessuten vært med på å vinne fem norske mesterskap. Dusan Poloz er fra Tsjekkia, men snakker norsk og er nok mest kjent i Norge for at han trente Follos herrelag opp til eliteserien. Han har Norges Håndballforbunds øverste nasjonale trenerutdannelse, Trener IV. Dusan er assisterende landslagssjef for det tsjekkiske kvinne-landslaget og kommer til å ha denne jobben ved siden av trenerengasjementet ved Otto Treider. Han er også nyansatt hovedtrener for herrelaget til BSK-NIF i den norske eliteserien. For øvrig benyttes aktuelle og interessante gjesteforelesere fra håndballmiljøet. Vi tar forbehold om endring av trenere. opptakskrav Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på både karakterer og orden/atferd. slik søker du Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser, og kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger inntil antall plasser er fylt opp. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen eller det kan lastes ned fra våre internettsider NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknadsskjema. skolepenger Se søknadsskjema bak i katalogen. 12 f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o

13 FOTBALL s t u d i e f a k t a PÅ OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS KAN DU TA VIDEREGÅENDE SKOLE SAMTIDIG SOM DU UTVIKLER DEG SOM FOTBALLSPILLER. FOTBALLIN- JEN HAR ET GODT SOSIALT MILJØ, OG DU VIL SPILLE SAMMEN MED JEVNALDRENDE FRA ANDRE KLUBBER. DET LEGGES OPP TIL DELTAKELSE I SKOLETURNERINGER i løpet av året. På fotballinjen får du to økter i uken med praktisk og teoretisk fotballundervisning. De praktiske treningsøktene finner sted i hall eller på utendørs kunstgressbane. Undervisningen fokuserer primært på spillerutvikling og omfatter ferdighetsutvikling og fotballteori. Vi tar forbehold om evt. trenerskifter og tilstrekkelig antall påmeldte til utenlandstur. opptakskrav Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på både karakterer og orden/atferd. slik søker du Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser, og kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger inntil antall plasser er fylt opp. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen eller det kan lastes ned fra våre internettsider NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknadsskjema. samarbeid treider og LYN Fotball Otto Treider Private Gymnas har i samarbeid med Lyn Fotball et spennende tilbud til deg som ønsker å ta videregående skole samtidig som du utvikler deg som fotballspiller. skolepenger Se søknadsskjema bak i katalogen. f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o 13

14 TENNIS s t u d i e f a k t a på otto Treider Private Gymnas kan du ta videregående skole samtidig som du utvikler deg som tennisspiller. Denne linjen er ny av året og unge tennisspillere som ønsker å utvikle til et høyt idrettslig nivå vil få et godt studietilbud i kombinasjon med tennistrening. På tennislinjen får du 2 økter i uken med praktisk og teoretisk tennisundervisning. Hovedvekten av den praktiske delen legges på tekniske ferdigheter og praktisering av det elevene lærer i teoritimene. Otto Treider Private Gymnas har engasjert Magnus Holmqvist fra Sverige som trener. Han har vært profesjonell trener siden 1992, har spilt aktivt i Ljungby Tennisklubb og har vært sjefstrener for Kristianstads Tennisklubb. Videre har han vært forbundstrener for Smålands Tennisforbund og Skånes Tennisforbund, forbundstrener for Norges Tennisforbund, samt at han har tatt oppdrag for det Svenske Tennisforbundet. Han har også vært hovedtrener i Drøbak Tennisklubb og hadde bl.a total ansvar for Head Team Elite internasjonale juniorsatsning. opptakskrav Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på både karakterer og orden/atferd. slik søker du Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser, og kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger inntil antall plasser er fylt opp. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen eller det kan lastes ned fra våre internettsider NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknadsskjema. skolepenger Se søknadsskjema bak i katalogen. 14

15 15

16 øvrig informa sjon Otto Treider Private Gymnas er godkjent som en vanlig videregående skole av Kunnskapsdepartementet og Statens Lånekasse for utdanning. Elevene har de samme rettighetene som i offentlig skole. OPPTAK PÅ Vg 2 OG Vg 3 Elever som har tatt Vg 1 på en annen skole kan også søke opptak på Otto Treider Private Gymnas. Søkere med Vg 1 og Vg 2 fra andre skoler kan søke seg inn på Vg 3. Dette forutsetter imidlertid at det er mulig å sette sammen en tilfredsstillende fagkombinasjon. Vi fly tter! Fra høsten 2012 finner du oss i nye skolelokaler i Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO - meget sentralt i Oslo sentrum. Velkommen! Kristian Augusts gate 21, 0164 Oslo, Tlf.: , Faks: Scan QR koden og se hvorfor Otto Treider er et godt valg eller besøk e-post: skolens åpningstider mandag - torsdag fredag

www.ottotreider.no STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE

www.ottotreider.no STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE DANS (BÅRDAR) SPORTSLINJER HÅNDBALL, FOTBALL, TENNIS www.ottotreider.no Otto Treider Private Gymnas er en godkjent privatskole

Detaljer

Studiespesialisering ved avdeling Flisa

Studiespesialisering ved avdeling Flisa Studiespesialisering ved avdeling Flisa Generell informasjon PC-ordningen Skolens hjemmeside http://www.soloer.vgs.no Skolearena sammen med eleven Programfag Elevene i programområdene for realfag og for

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Foss videregående skole

Foss videregående skole Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2017/2018 Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u 1 Fagkretsen

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2018 2019 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Valg av programfag på programområde realfag På Vg2 må du velge fire programfag.

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG november 2016 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE VG1 15. november 2016 Hva skal velges? Hvor mange timer? Hvilke fag kan og skal velges? FAGSTRUKTUREN PÅ VIDEREGÅENDE SKOLE Fellesfag: Obligatoriske fag alle har Felles programfag:

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://nvs.vfk.no STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET VG1:

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole

Programfag innen programområde Realfag skoleåret en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole Programfag innen programområde Realfag skoleåret 2013 2014 en presentasjon av fag som tilbys ved Nes videregående skole 1 Innholdsliste BIOLOGI... 3 FYSIKK... 4 KJEMI... 5 MATEMATIKK FOR REALFAG... 5 MATEMATIKK

Detaljer

Velkommen. til Nøtterøy vgs.

Velkommen. til Nøtterøy vgs. Velkommen til Nøtterøy vgs http://www.vfk.no/notteroy-vgs STUDIESPESIALISERING EN HOVEDVEI MOT STUDIEKOMPETANSE En gjennomgang av strukturen i programområdet og valgene til VG2 OG VG3 STRUKTUREN I PROGRAMOMRÅDET

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Programfagsorientering. Skoleåret

Programfagsorientering. Skoleåret Programfagsorientering Skoleåret 2017-2018 Vg2 Vg3 Valgbare programfag Viktige datoer: 1. mars søkning til fylket/vigo.no på kurs/ programområde 14. februar valg av programfag HVS Fagvalg på nett! Kunnskapsløftet

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Innhold. Realfag - Økonomi - Internasjonal Kommunikasjon. Om OPG 3. Linjevalg 1. år 5. Reallinjen 7. Økonomilinjen 9. Internasjonal Kommunikasjon 11

Innhold. Realfag - Økonomi - Internasjonal Kommunikasjon. Om OPG 3. Linjevalg 1. år 5. Reallinjen 7. Økonomilinjen 9. Internasjonal Kommunikasjon 11 - ditt forsprang! Om OPG 3 Linjevalg 1. år 5 Reallinjen 7 Økonomilinjen 9 Internasjonal Kommunikasjon 11 Slik Søker du 13 Søknadsskjema 14 Innhold OPG tilbyr 3 linjer som alle er studiespesialiserende:

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi gir deg: Studiekompetanse Faglig kunnskap Gode opplevelse gjennom skolearbeid og aktiviteter Vi tilbyr: Lærere med høy kompetanse Godt læringsmiljø

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Videregående skole

Videregående skole Videregående skole 2017-2018 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47

RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 RØYKEN VIDEREGÅENDE SKOLE INFO OM PROGRAMFAG VG1/VG2 UKE 46 OG 47 Dette blir forklart: Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver

Matematikkvalg og valg av programfag. Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Matematikkvalg og valg av programfag Robert Vestgarden Matematikklærer og rådgiver Forkortelser Vg1 (1. klasse): Obligatorisk 1P praktisk matematikk 1T teoretisk matematikk Vg2 (2. klasse): Obligatorisk

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!!

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø Gode resultater Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi tilbyr opplæring som gir studiekompetanse til alle: 4 klasser på studiespesialisering 1 klasse på musikk 1 klasse på dans/drama 1 klasse på idrett Tilbud til minoritetsspråklige

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845, vi deler oss: vg1 Service og samferdsel, base 1SS vg1 Idrett, Fagvalg, form. rom A vg1 ST, Fagvalg, kantina Kl.1845-2000 Samtale med

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Breddeidrett 5 timer/uke 21.01.2014 2 Krav til fordypning i programfag fra eget

Detaljer

Foreldremøte Vg1 25.okt 2010. Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål

Foreldremøte Vg1 25.okt 2010. Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål Foreldremøte Vg1 25.okt 2010 Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål Eksamensuttrekk Vg1-Vg2-Vg3 Vg1 20% av elevene (19 av 91) trekkes

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Info fra rådgivertjenesten

Info fra rådgivertjenesten Info fra rådgivertjenesten 1 Utdanningstilbud KKG Studiespesialisering Studieforberedende utdanningsprogram Idrett - Studieforberedende utdanningsprogram Helse- og oppvekst Yrkesfaglig utdanningsprogram

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

Skien videregående skole

Skien videregående skole Skien videregående skole Presentasjon av Økonomifag og valgmuligheter innen økonomi og samfunnsfag Studieforberedende utdanningsprogram Skien vgs tilbyr spesialisering på ett av 2 programområder Samfunnsfag,

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2017-2018 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014

Møte for foresatte Vg1. Frogn vgs 4.februar 2014 Møte for foresatte Vg1 Frogn vgs 4.februar 2014 Agenda Kl.1800-1845 Informasjon om fagvalg Informasjon fra kontaktlærere Tur til Alpene Kl. 1845-2000 Samtale med faglærere Informasjon om programfag som

Detaljer

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG

VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG VELKOMMEN TIL HELLERUD STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING MED MK BYGG OG ANLEGG 2017 2018 VELKOMMEN STUDIESPESIALISERING TIL PÅ HELLERUD2017/2018 VELKOMMEN TIL HELLERUD VGS! Du har kommet inn på

Detaljer

STUDIESPESIALISERING. www.ottotreider.no REALFAG ØKONOMI SAMFUNNSFAG OG SPRÅK

STUDIESPESIALISERING. www.ottotreider.no REALFAG ØKONOMI SAMFUNNSFAG OG SPRÅK www.ottotreider.no STUDIESPESIALISERING REALFAG ØKONOMI SAMFUNNSFAG OG SPRÅK Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO, Tlf.: 24 14 44 40 www.ottotreider.no, e-post: info@ottotreider.no VELKOMMEN Velkommen til Otto

Detaljer

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever

Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Informasjon om programområder og fagvalg for vg1-elever Foresattemøtet tirsdag 25.01 2010 Studieleder Helge Bratland Dagen i dag Informasjon om fagvalg Konferansetimer etter egen oversikt fra kl 18:45

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

Studiespesialisering

Studiespesialisering Studiespesialisering Liker du fagene Matematikk Norsk Engelsk Samfunnsfag Naturfag Tysk/fransk/spansk/italiensk/russisk/.. Kroppsøving ETTER 3 ÅR PÅ STUD.SPES Studiekompetanse Kan søke om studieplass

Detaljer

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG

INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG INFORMASJON OM VALG AV PROGRAMFAG NOVEMBER 2017 TIDSPLAN FOR FAGVALGET Uke 39: Karriereundervisning i klassene Øvelser med interesser, ferdigheter og egenskaper Emne i samfunnsfag om yrker og arbeidsliv

Detaljer

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no

Detaljer

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017

Fagvalg for vg2. Dønski feb. 2017 Fagvalg for vg2 Dønski feb. 2017 Valg av programfag? Interesse (hva liker du?) Forkunnskaper (hva kan du?) Videreutdanning studiekompetanse (hva vil du bli?) Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato PROGRAMFAGORIENTERING Stikkord og dato Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Studiespesialisering med programfaget Toppidrett i din idrett!

Studiespesialisering med programfaget Toppidrett i din idrett! Studiespesialisering med programfaget Toppidrett i din idrett! Nytt skolebygg i Haugesund Idrettspark! HTG, Mjåsundveien 30, 5518 HAUGESUND Telefon 52 22 32 00 adm@htg.vgs.no www.htg.vgs.no Skoleåret 2009/2010

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 1,5 time Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Nesodden videregående skole

Nesodden videregående skole Nesodden videregående skole 2016-2017 Ved Nesodden videregående skole arbeider alle ansatte for - at hver elev oppnår sitt optimale resultat i et trygt miljø - at undervisningen holder høy pedagogisk standard

Detaljer

15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no VELKOMMEN

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret

Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret Informasjon om fagvalg for 1ST (studiespesialisering) for skoleåret 2018-2019 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks.

Detaljer

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Ordliste! Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk, Samfunnsfag

Detaljer

Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08. 1P eller 1T? Konsekvenser av valg

Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08. 1P eller 1T? Konsekvenser av valg Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08 1P eller 1T? Konsekvenser av valg SKOLEÅRET 2008/2009: 158 idrettselever (130) (+ 20 PB) 7 idrettsklasser (6) Vg1: 73 elever fordelt på tre klasser 111 fotballspillere

Detaljer

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver E-post: jan.morten.hildrum@vfk.no

Detaljer

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018

INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 INFORMASJON OM FAGVALG TIL VG 2 STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SKOLEÅRET 2017/2018 Fellesfag og programfag Fellesfag (ikke matematikk) Vg 1 Vg 2 Vg 3 25 timer 12 timer 15 timer Matematikk 5 timer

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET. Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017

VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 VELKOMMEN TIL ÅPEN KVELD DRAMMEN VGS ONSDAG 25. JANUAR 2017 Landets største studiespesialisering (11 klasser pr trinn) Buskeruds største vgs med over 1300 elever og ca 200 ansatte Stort fagtilbud Tre

Detaljer

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015 16/17 SKOLETUR 2015 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via VELKOMMEN TIL

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19

Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg. Fagvalg 18/19 Velkommen til foreldremøte om elevenes fagvalg Asker vgs tilbyr disse programområder Idrettsfag Hva skal velges? Vg2 skal dere velge tre programfag i tillegg til matematikk. To fordypningsfag( vg2 og

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2018/19

Fagvalg for skoleåret 2018/19 Fagvalg for skoleåret 2018/19 Tidsplan fagvalg for skoleåret 2018/19 Når 7.November Hva Faginformasjon i auditoriene. 16. november Fagvalgsmesse i aulaen. 21. November Fagvalg i samarbeidsøkten. Elevene

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

Informasjonsmøte Vg1 Fagvalget

Informasjonsmøte Vg1 Fagvalget Informasjonsmøte Vg1 Fagvalget Frogn vgs 24. januar 2018 Et endret arbeidsliv trenger krever kompetanse for å løse komplekse oppgaver! Kompetanse er å tilegne seg og anvende kunnskaper og ferdigheter til

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalogen 2016-2017

Fagkatalogen 2016-2017 Fagkatalogen 2016-2017 Om programfag og fagvalg for elever på utdanningsprogram for studiespesialisering Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg kreativ avdeling Elvebakken Medier og kommunikasjon Kunst, design og arkitektur Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse

Detaljer

Studieforberedende utdanning.

Studieforberedende utdanning. TELEMARK FYLKESKOMMUNE Studieforberedende utdanning. Idrettslinja Hjalmar Johansen VGS Hjalmar Johansen VGS. Generell studiekompetanse. Ett treårig løp. Fellesfag. Programfag. Programfag til valg. Du søker

Detaljer

Fagvalg for skoleåret 2017/18

Fagvalg for skoleåret 2017/18 Fagvalg for skoleåret 2017/18 Agenda 1. Tidsplan og generell info om fagvalget 2. Innsøking til Vg2 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter Programområde, fag, fordypning og fagkombinasjoner

Detaljer