STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.ottotreider.no STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE"

Transkript

1 STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE DANS (BÅRDAR) SPORTSLINJER HÅNDBALL, FOTBALL, TENNIS

2 Otto Treider Private Gymnas er en godkjent privatskole med studieforberedende program. Skolen tilbyr dessuten et organisert treningsopplegg for de elevene som ønsker det innenfor idrettene håndball, fotball og tennis samt danseundervisning i samarbeid med Bårdar Danseinstitutt. Otto Treider Private Gymnas er en del av konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandører av utdanning og kursvirksomhet. VELKOMMEN Innhold Treiders undervisningstilbud... s. 3 Programområder, programfag og fagpakker... s. 4 Beskrivelse av programfag... s. 5 Studiefakta... s. 7 Dans-Performing Arts, Sportslinjer... s. 8 Håndball... s. 9 Fotball... s. 10 Tennis... s. 11 Søknadsskjema... s. 12 Øvrig informasjon... s. 16 Velkommen til oss Otto Treider Private Gymnas er en videregående skole for de som velger utdanningsprogrammet studiespesialisering. Skolen legger dessuten til rette for de som vil kombinere vanlig skolegang med sportsaktiviteter innenfor håndball, fotball, tennis og dans/performing Arts. Man velger ikke bort noe, man får tilbud om begge deler. Treider har drevet skole sammenhengende siden Ofte har vi opplevd at flere generasjoner fra samme familie har gått hos oss. Treider har derfor et kjent navn i Oslo og Østlandsområdet. Otto Treider Private Gymnas stiller krav til sine elever og legger til rette for en tett oppfølging. Hos oss tar vi på alvor at enhver elev er et unikt individ med behov for personlig oppmerksomhet. På den annen side understreker vi at våre elever påtar seg en forpliktelse både overfor seg selv, skolen og sine medelever når de begynner på Treider. Vi ser det som en forutsetning for læring og personlig utvikling at man har begge disse perspektivene i hodet samtidig. pedagogisk platform Skoleverket har vært gjenstand for svært mange reformer og pedagogiske grep de siste 10-årene. Vi mener at mye av dette har bidratt til å svekke skolens plass som læringsarena og lærerens rolle som mentor og faglig leder. Noen kan synes at dette er en gammeldags holdning. Det har aldri våre elever eller elevenes foresatte anklaget oss for. Tvert om har vi oppfattet at alle setter pris på en klar struktur, god oppfølging, dyktige lærere og en grad av disiplin. Overgangen fra ungdomsskolen er en faglig utfordring for mange. Derfor er det viktig med en konsekvent og tydelig organisering av læringsarbeidet. Her må vi også understreke at Otto Treider Private Gymnas er en relativt liten skole og derfor kan operere med en kort avstand mellom elevene og skolens personale. Dette ser vi som viktig for å kunne skape et godt og hyggelig læringsmiljø. Elevene kan benytte skolens PC`er til lekser og skolearbeid etter skoletid frem til kl mandag til torsdag. Dessuten har elevene tilbud om gratis leksehjelp flere timer i uken i enkelte fag med faglærer tilstede. Når elevene begynner på Otto Treider Private Gymnas får de tilgang til skolens e-læringsplattform, it`s learning, med bl.a. egen e-postadresse, oppslagstavler, diskusjonsforum og innleveringsmapper. Dette innebærer at elevene når som helst og hvor som helst kan kommunisere med lærere og medelever via internett, og systemet brukes aktivt som informasjonskanal og for innlevering av oppgaver. trivsel Trivsel og gode resultater henger sammen. Otto Treider Private Gymnas kan vise til svært høy trivsel blant elever og lærere. I løpet av året arrangeres flere sosiale arrangementer som f.eks. rebusløp, sosiale og faglige ekskursjoner mm. lærerstaben Otto Treider Private Gymnas har en engasjert og erfaren lærerstab som setter eleven i fokus. Alle elever får personlig oppfølging av kontaktlærer, og får gjennom samtaler drøftet sin egen utvikling på skolen og spørsmål som har med skolen å gjøre. Elevene får også anledning til å evaluere skolen og lærerne og på den måten bidra til skolens utvikling. Velkommen til Otto Treider Private Gymnas! Inge Johnsen Rektor 2

3 TILBUD O T T O T R E I D E R S U N D E R V I S N I N G S T I L B U D OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS ER EN VIDEREGÅENDE SKOLE MED SPENNENDE TILBUD OG MANGE VALGMULIGHETER INNENFOR UTDAN- NINGSPROGRAMMET FOR STUDIESPESIALISERING. DETTE GIR GENERELL STUDIEKOMPETANSE ETTER FULLFØRT OG BESTÅTT 3-ÅRIG UT- DANNING. I TILLEGG TIL Å TILBY EN ORDINÆR VIDEREGÅENDE SKOLE HAR Otto TREIDER PRIVATE GYMNAS OGSÅ TILBUD TIL ELEVER SOM ØNSKER Å KOMBINERE UTDANNINGEN MED DANS, DRAMA ELLER IDRETTER SOM HÅNDBALL, FOTBALL og tennis. OTTO TREIDERS VALGMULIGHETER GIR DEG ALTSÅ IKKE BARE EN GENERELL UTDANNING DU KAN SAMTIDIG FORTSETTE MED Å VÆRE EN AKTIV IDRETTSUTØVER, VIDEREUTVIKLE DEG INNENFOR DANS OG DRAMA ELLER SKAFFE DEG VERDIFULLE TILLEGGSPOENG I RE- ALFAGENE. dans performing arts Dans/Performing Arts-linjen er et samarbeid mellom Otto Treider Private Gymnas og Bårdar Danseinstitutt, og tilbyr dans og drama i tillegg til de ordinære fagene. Bårdar Danseinstitutt har lange tradisjoner innenfor musikk, drama og ikke minst dans. Bårdar Danseinstitutt har lærere med lang og bred erfaring innenfor sine fagområder. På Otto Treider Private Gymnas kan du derfor utvikle deg innen dans og drama samtidig som du etter fullført 3-årig utdanning får generell studiekompetanse, som gir opptaksmuligheter ved universiteter og høyskoler. Etter 3 år på Dans/Performing Art-linjen har du også mulighet til å videreutdanne deg innenfor musikk, teater eller dans på Norsk Musikkteater og Ballettakademi, som eies og drives av Bårdar. sportslinjer Det er en økende interesse blant idrettsungdom for å ta videregående utdanning i kombinasjon med trening i den idretten de utøver. På Otto Treider Private Gymnas kan du videreutvikle deg som idrettsutøver samtidig som du etter fullført og bestått 3-årig utdanning får generell studiekompetanse som gir opptaksmuligheter ved universiteter og høyskoler. Vi tilbyr egne sportslinjer innenfor håndball, fotball og tennis med kvalifiserte trenere og et eget treningsopplegg. Ved fotballinjen har vi et godt samarbeid med Lyn fotball og treningen foregår på Lyn`s treningsbane på Kringsjå. Håndballinjen ved Otto Treider Private Gymnas samarbeider med bl.a Bækkelagets Sportsklub, Fjellhammar IL, Kolbotn HK, Asker HK, Skedsmo HK og Oppsal håndball og treningen foregår i Oppsal Arena. Tennislinjen samarbeider med idrettslaget Heming og treningen foregår i den nye Heminghallen. f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o 3

4 Programområder, programfag og fagpakker vi tilbyr i dag disse tre fagpakkene: Realfag - Økonomi - Samfunnsfag og engelsk* Alle linjene gir generell studiekompetanse ved alle norske og mange utenlandske universiteter. *For elever som har begynt på Spansk I på Vg1 og som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, vil Engelsk litteratur på Vg3 bli byttet ut med Spansk III. Realfag Fagkombinasjonen fører fram til en eksamen som tilfredsstiller opptakskravene til medisin- og veterinærmedisinstudiet, samt til de tekniskvitenskapelige utdanningsveiene i Norge som krever spesiell studiekompetanse. VIDEREGÅENDE 1 Norsk 4 Matematikk P/T 5 Engelsk 5 Naturfag 5 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30 VIDEREGÅENDE 2 Norsk 4 Matematikk R1/S1 5 Kjemi 1 5 Biologi 1 5 Engelsk 5 Fremmedspråk 4 Historie 2 SUM TIMER pr uke 32 VIDEREGÅENDE 3 Norsk 6 Matematikk R2/S2 5 Kjemi 2 5 Fysikk 1 5 Religion 3 Historie 4 SUM TIMER pr uke 30 Økonomi Kunnskap i næringslivsøkonomi og samfunnsøkonomi er viktig og verdifullt, nesten uansett hvilket yrke du velger. Otto Treider Private Gymnas sin økonomilinje danner et meget godt grunnlag for videre studier innenfor dette fagområdet. VIDEREGÅENDE 1 Norsk 4 Matematikk P/T 5 Engelsk 5 Naturfag 5 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30 VIDEREGÅENDE 2 Norsk 4 Matematikk 2P/R1/S1 3/5/5 Økonomistyring 5 Markedsføring 1 5 Samfunnsøkonomi 1 5 Historie 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30/32 VIDEREGÅENDE 3 Norsk 6 Matematikk R2/S2 5 Økonomi og ledelse 5 Markedsføring 2 5 Religion 3 Historie 4 SUM TIMER pr uke 30 Samfunnsfag og engelsk* *For elever som har begynt på Spansk I på Vg1 og som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, vil Engelsk litteratur på Vg3 bli byttet ut med Spansk III. VIDEREGÅENDE 1 Norsk 4 Matematikk P/T 5 Engelsk 5 Naturfag 5 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30 VIDEREGÅENDE 2 Norsk 4 Matematikk 2P/S1 3/5 Internasjonal engelsk 5 Markedsføring 1 5 Sosiologi og sosialantropologi 5 Historie 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30/32 VIDEREGÅENDE 3 Norsk 6 Engelsk litteratur/spansk 3 5 Markedsføring 2 5 Politikk og menneskerettigheter 5 Religion 3 Historie 4 SUM TIMER pr uke 30 4 Det tas forbehold om igangsetting av fag. Lavt søkertall til et programfag og eller timeplantekniske årsaker kan medføre at enkelte fagkombinasjoner ikke kan tilbys

5 PROGRAMFAG BESKRIVELSE AV PROGRAMFAG PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI NÆRINGSLIVSØKONOMI (økonomistyring og økonomi og ledelse) Faget undervises i 5 uketimer på Vg2 (Økonomistyring) og 5 uketimer på Vg3 (Økonomi og ledelse) Faget skal gi eleven forståelse av bedriftens økonomi fra regnskap, budsjettering og investering til personalforvaltning og ledelse. Programfaget skal også bidra til forståelse for samspillet mellom økonomi, miljø og teknologi og fremme markedstilpasning, investering og produksjon i tråd med prinsipper for bærekraftig utvikling. Bruk av regnearkmodeller vil være et sentralt verktøy i faget. I kombinasjon med andre økonomifag og matematikk vil faget gi eleven et meget godt utgangspunkt for senere studier innen økonomi og ledelse. MARKEDSFØRING, STRATEGI OG LEDELSE Faget undervises i 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget skal gi eleven forståelse i bedriftens markedsførings- og salgsaktiviteter. Faget gir bl.a. en innføring i sentrale markedsføringsteorier og strategier knyttet til personalledelse, organisasjonens indre liv og samfunnsansvar. SAMFUNNSØKONOMI Faget undervises i 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget spiller en vesentlig rolle i menneskenes liv og hverdag, og samfunns økonomi er avgjørende for innbyggernes levestandard og velferd. Samtidig er det nødvendig å vite hvordan økonomisk vekst kan innebære nye utfordringer med hensyn til miljø og bærekraftig utvikling. Samfunnsøkonomi skal bidra til å gi innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal faget motivere for samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Samfunnsøkonomi skal gi eleven kompetanse i økonomisk politikk og teori. SPRÅK Elevene velger 5 uketimer på Vg2 (Internasjonal engelsk) og 5 uketimer på Vg3. (Engelskspråklig litteratur og kultur) INTERNASJONAL ENGELSK Eleven skal utvikle sin kunnskap om engelsk språkbruk og utvide sin språkkompetanse. I tillegg omfatter faget emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden. ENGELSKSPRÅKLIG LITTERATUR OG KULTUR Faget deles inn i tre hovedområder, språk og språklæring, kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur. Faget skal øve opp evnen til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Faget omfatter også engelsk kultur og språkutbredelse gjennom historien og det engelske språkets påvirkning på dagens internasjonale nyhetsbilde. SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Dette faget ser på hvordan sosiale samspill mellom enkeltindivider fungerer og blant annet hvordan ulike sosiale grupper opptrer overfor hverandre. Sosialisering, kriminalitet, ulikhet og organisering av arbeid er noen av temaene som tas opp. Faget omhandler også studier av ulike kulturer i Norge og verden generelt, og hvordan sosiale forhold er kulturelt betinget. Sosiologi og sosialantropologi er et svært anvendelig fag for alle samfunnsinteresserte elever, men kanskje spesielt for dem som har planer om å studerer humanistiske fag, som f.eks. sosiologi, sosialantropologi, juss, statsvitenskap, historie, markedsføring, journalistikk og medievitenskap. Faget undervises i 5 uketimer på Vg2. På Vg3 er det for mange naturlig å fortsette med programfaget Politikk og menneskerettigheter POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Dette faget handler om politisk innflytelse og makt i Norge. Formelle trekk ved politisk virksomhet og massemedienes rolle som politisk aktør inngår som et av flere hovedområder. Videre handler faget om kontinuitet i og brudd på demokratiske tradisjoner og nødvendige betingelser for demokratisk deltagelse og demokratiske styreformer. Faget handler også om internasjonale politiske systemer, avtaler og aktører. Internasjonale samarbeidsformer og regionale og globale konflikter er også sentralt ettersom dette omfatter problemstillinger knyttet til krig og fred, sikkerhet og miljø. Et annet hovedområde er menneskerettighetenes verdigrunnlag som tar for seg utviklingen av menneskerettighetene og det etiske og juridiske grunnlaget for dem. Viktige erklæringer og konvensjoner i internasjonal politikk inngår i hovedområdet. Til slutt ser man i faget på menneskerettighetene i politisk praksis som f. eks årsaker til brudd på menneskerettighetene, institusjoner som fremmer og håndhever menneskerettighetene og tiltak som kan forhindre brudd på menneskerettigheter. Faget undervises i 5 timer på Vg3. f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o 5

6 PROGRAMFAG BESKRIVELSE AV PROGRAMFAG PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG MATEMATIKK R1 OG R2 Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget bygger på faget Matematikk Vg1 T. Faget gir grunnlag for videre studier innenfor naturvitenskap, medisin og økonomi. Faget omfatter bl.a. geometri, algebra, funksjonslære, derivasjon, integrasjon, sannsynlighetsregning og differensiallikninger. MATEMATIKK S1 OG S2 Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget bygger på faget Matematikk Vg1 T eller Vg1 P. Faget gir grunnlag for videre studier, først og fremst innenfor økonomi og samfunnsfag. Faget omfatter bl.a. algebra, funksjonslære, derivasjon, sannsynlihetsregning og lineær optimering. FYSIKK 1 Faget undervises med 5 uketimer på Vg3. Faget bygger på en del av emnene fra natur- og matematikkfagene på Vg1. Faget behandler bl.a. emner som bølgefenomener, atomfysikk, mekanikk, termofysikk, astrofysikk og elektrisitet. KJEMI Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget behandler emner som språk og metoder i kjemi, vannkjemi, syrer og baser, organisk kjemi, materialer og redoksreaksjoner. BIOLOGI Biologi 1 undervises i 5 uketimer på Vg2. Biologi er faget for den som ønsker biologisk fagkunnskap om mennesker og dyrs fysiologi, om genetikk, økologi, biologisk mangfold, celler og energiomsetning. Det er også et fag for elever som synes at bevissthet om natur og ressursbruk er viktig og for de som synes naturvitenskapelige arbeidsmetoder er morsomt. Faget skal gi grunnlag for å kunne bruke biologisk fagkunnskap i praktiske situasjoner, for eksempel når det gjelder forvaltning av naturressurser, helse og etiske spørsmål. Mennesket er avhengig av naturen og er en av mange arter på jorda. Faget trenger unge mennesker som synes det er viktig å forvalte jordas ressurser på en bærekraftig måte. 6 f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o

7 s t u d i e f a k t a PÅ OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS TILBYR VI 3 FORSKJELLIGE FAGPAKKER SOM ALLE FØRER FREM TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE. ALLE PAKKENE KAN KOMBINERES MED DANS/DRAMA ELLER IDRETTER SOM HÅNDBALL, FOTBALL OG TENNIS. FAGPAKKENE IVARETAR ØNSKENE FOR ELEVER SOM ENTEN VIL HA RENE ØKONOMISKE FAG ELLER PÅ DEN ANDRE SIDEN RENE REALFAG, ELLER ELEVER SOM ØNSKER EN MER SAMFUNNSFAGLIG FAGSAMMENSETNING. DE ER SATT SAMMEN UT FRA DET TREIDER MENER ER GUNSTIGE FAGKOMBINASJONER OG SOM ELEVENE HAR ETTERSPURT. DE ALLER FLESTE STUDIER I NORGE KREVER BARE GENERELL STUDIEKOMPETANSE. IMIDLERTID ER DET ENKELTE STUDIER, SOM F. EKS. MEDISIN OG SIVILØKONOM, SOM KREVER AT ELEVENE TAR NOEN OBLIGATORISKE FAG. FLERE AV FAGPAKKENE TREI- DER TILBYR IVARETAR DISSE SPESIELLE KRAVENE. OPPTAKSKRAV Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på både karakterer, fravær og orden/atferd. SLIK SØKER DU Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet søknaden og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen, eller det kan lastes ned fra våre internettsider no. NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknaden. FAG- OG TIMESTRUKTUR For å oppnå generell studiekompetanse er det krav om minimum 90 uketimer fordelt over 3 år, hvilket innebærer et gjennomsnitt på 30 uketimer per år. På Vg1 har elevene 30 uketimer med fellesfag. På Vg2 og Vg3 må elevene, i tillegg til fellesfag, også velge programfag, slik at det totale uketimetallet over alle tre år bli minimum 90 uketimer. SKOLEPENGER Se i søknadsskjema bak i katalogen. 7

8 DANS/ PERFORMING ARTS s t u d i e f a k t a det er et økende ønske blant idrettsungdom om å ta videregående utdanning i kombinasjon med trening i den idretten de utøver. på OTTO Treider Private Gymnas kan du videreutvikle deg som idrettsutøver samtidig som du etter fullført 3-årig UT- DANNING får generell studiekompetanse som gir opptaksmuligheter ved universiteter og høyskoler. OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS OG BÅRDAR DANSEINSTITUTT HAR SLÅTT SINE KREFTER SAMMEN FOR Å GI DEG DET BESTE TILBUDET INNENFOR KOMBINASJONEN VIDEREGÅENDE SKOLE OG PERFORMING ARTS. STUDIET GIR DEG GENERELL STUDIEKOMPETANSE SAMTIDIG SOM DU FÅR PRAKTISK OG TEORETISK UNDERVISNING I DANS OG DRAMA Bårdar Danseinstitutt ble i 2007 kåret til Oslos beste danseinstitusjon av TVNorge, Oslo TV. Her finner du den beste ekspertise innenfor HIPHOP - JAZZ - BALLET og PARDANS. Bårdar har i alle år vært den ledende danseskolen innenfor begrepet Performing Arts/ scenekunst. Etter å ha fullført danselinjen på Otto Treider Private Gymnas, kan du søke om opptak på Bårdar Akademiet. På Bårdar Akademiet har flere av de mest kjente norske artister gjennomført sine studier, blant andre Marian Aas Hansen, Lisa Tønne, Maria Haukaas Storeng, Cheezy Keys, og Heidi Rud Ellingsen. På Bårdar vil du lære hiphop, jazz og showdans sammen med noen av de mest spennende og erfarne lærerne som finnes her til lands. Som elev på Performing Arts-linjen får du frikort til Bårdar Danseinstitutt, med adgang til å trene så mye du ønsker etter skoletid. Videre får du anledning til å delta i bl.a. danseforestillinger, huskonserter og workshops. Etter 3 år på Performing Art-linjen har du også mulighet til å videreutdanne deg innenfor musikk, teater eller dans på Norsk Musikkteater og Ballettakademi, som eies og drives av Bårdar. OPPTAKSKRAV Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på både karakterer og orden og atferd. SLIK SØKER DU Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser, og kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen, eller det kan lastes ned fra våre internettsider (www.ottotreider.no). NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknaden. skolepenger Se søknadsskjema bak i katalogen. 8

9 HÅNDBALL s t u d i e f a k t a på OTTO Treider Private Gymnas kan du ta videregående skole samtidig som du utvikler deg som håndballspiller. håndballinjen har et godt sosialt miljø, og du vil spille sammen med jevnaldrende fra andre klubber. det legges opp til studieturer til internasjonale mesterskap og treningsleir. På håndballinjen får du 8 timer i uken med praktisk og teoretisk håndballundervisning. Hovedvekten av den praktiske delen legges på tekniske ferdigheter og praktisering av det elevene lærer i teoritimene. Den teoretiske delen omfatter ulike tekniske elementer og spilleopplegg. Kvaliteten på treningsopplegget sikres gjennom at vi til enhver tid har trenere som hentes fra håndballens elitenivå. I skoleåret 2013/2014 har vi 4 trenere som rullerer på å trene de enkelte gruppene. Treider har også et samerbeid med Norges Håndballforbund region øst, hvor elevene kan gjennomføre trenerkurs som gjør at de ved avlagt prøve kan trene yngre håndballutøvere. Dette kommer i tillegg til den ordinære praktiske treningen. Det legges opp til minst en utenlandstur i året. opptakskrav Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på karakterer, fravær og orden/atferd. slik søker du Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser, og kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger inntil antall plasser er fylt opp. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen eller det kan lastes ned fra våre internettsider NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknadsskjema. skolepenger Se søknadsskjema bak i katalogen. f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o 9

10 FOTBALL s t u d i e f a k t a PÅ OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS KAN DU TA VIDEREGÅENDE SKOLE SAMTIDIG SOM DU UTVIKLER DEG SOM FOTBALLSPILLER. FOTBAL- LINJEN HAR ET GODT SOSIALT MILJØ, OG DU VIL SPILLE SAMMEN MED JEVNALDRENDE FRA ANDRE KLUBBER. På fotballinjen får du to økter i uken med praktisk og teoretisk fotballundervisning. De praktiske treningsøktene finner sted i hall eller på utendørs kunstgressbane. Undervisningen fokuserer primært på spillerutvikling og omfatter ferdighetsutvikling og fotballteori. Vi tar forbehold om evt. trenerskifter og tilstrekkelig antall påmeldte til evntuell utenlandstur. opptakskrav Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på karakterer, fravær og orden/atferd. slik søker du Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser, og kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger inntil antall plasser er fylt opp. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen eller det kan lastes ned fra våre internettsider NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknadsskjema. samarbeid treider og LYN Fotball Otto Treider Private Gymnas har i samarbeid med Lyn Fotball et spennende tilbud til deg som ønsker å ta videregående skole samtidig som du utvikler deg som fotballspiller. All trening foregår på Kringsjå hvor Lyn Fotball har sitt treningsanlegg. skolepenger Se søknadsskjema bak i katalogen. LYN FOTBALL 10 f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o

11 TENNIS s t u d i e f a k t a på otto Treider Private Gymnas kan du ta videregående skole samtidig som du utvikler deg som tennisspiller. unge tennisspillere som ønsker å utvikle til seg til et høyt idrettslig nivå, vil få et godt studietilbud i kombinasjon med tennistrening. På tennislinjen får du 2 økter i uken med praktisk og teoretisk tennisundervisning. Hovedvekten av den praktiske delen legges på tekniske ferdigheter og praktisering av det elevene lærer i teoritimene. Otto Treider Private Gymnas har et nært samerbeid med tennisavdelingen i idrettslaget Heming. All trening foregår i Hemings nye treningshall hvor også kjente trenere har hovedansvar for treningsopplegget. opptakskrav Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på karakterer, fravær og orden/atferd. slik søker du Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser, og kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger inntil antall plasser er fylt opp. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen eller det kan lastes ned fra våre internettsider NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknadsskjema. skolepenger Se søknadsskjema bak i katalogen. 11

12 øvrig informa sjon Otto Treider Private Gymnas er godkjent som en vanlig videregående skole av Kunnskapsdepartementet og Statens Lånekasse for utdanning. Elevene har de samme rettighetene som i offentlig skole. OPPTAK PÅ Vg 2 OG Vg 3 Elever som har tatt Vg 1 på en annen skole kan også søke opptak på Otto Treider Private Gymnas. Søkere med Vg 1 og Vg 2 fra andre skoler kan søke seg inn på Vg 3. Dette forutsetter imidlertid at det er mulig å sette sammen en tilfredsstillende fagkombinasjon. Åpent hus Du er velkommen til å treffe lærere og elever i våre nye lokaler 15. januar kl februar kl Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO - meget sentralt i Oslo sentrum. Velkommen! Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO, Tlf.: , Faks: Scan QR koden og se hvorfor Otto Treider er et godt valg eller besøk e-post: skolens åpningstider mandag - torsdag fredag

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering

Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE. Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg? Om fag og fagvalg for skoleåret 2014/15 STRINDA VIDEREGÅENDE SKOLE Program for idrettsfag Program for studiespesialisering Hva passer for meg 2014_2015.doc side 2 Innhold GENERELLE

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST, ID og MD Heimdal videregående skole - Mulighetenes skole - 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013

Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 Bø vidaregåande skule Programfag studiespesialisering VG2/VG3 2012-2013 NB! Det er ikke sikkert alle programfaga i heftet kommer i gang det vil være avhengig av elevene sine valg og skolens ressurser 2

Detaljer

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre:

Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: Kort beskrivelse av innholdet i de ulike programfagene våre: SAMFUNNSFAG, SPRÅK OG ØKONOMI: Psykologi : Formål et psykologi er et allmenndannende fag, og psykologisk grunnforståelse er sentralt i de fleste

Detaljer

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag

BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3. Det tas forbehold om igangsetting av fag BESKRIVELSE AV PROGRAMFAGENE VG2 og VG3 Det tas forbehold om igangsetting av fag MOG/WAN Jan 2012 FLERE BESKRIVELSER AV PROGRAMFAGENE Gå inn på http://www.udir.no/lareplaner/finn-lareplan/ Skriv inn på

Detaljer

Utdanningsprogram for studiespesialisering

Utdanningsprogram for studiespesialisering Sola videregående skole Utdanningsprogram for studiespesialisering Programområde for språk, samfunnsfag og økonomi og programområde realfag Sola vgs. tilbyr et bredt utvalg av fag innenfor programområdene

Detaljer

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015

Kristiansand katedralskole Gimle. Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 Kristiansand katedralskole Gimle Programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering 2014/2015 * 1 Læreplaner i programfag i utdanningsprogram for studiespesialisering I dette heftet gir vi korte,

Detaljer

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold

læring glede i Raushet Kreativitet Engasjement Greåker videregående skole setter kunnskap først! Innhold Innhold Pedagogisk plattform...4 Studiespesialisering...6 Realfag...6 Språk, samfunnsfag og økonomi...8 Sciencelinja...10 Musikk, dans og drama...14 Helse- og oppvekstfag...16 Byggfag...18 TAF...20 Påbygning...22

Detaljer

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010

REALFAG SPRÅKFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 SPRÅKFAG STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG SAMFUNNSFAG ØKONOMIFAG FAGVALG SKOLEÅRET 2009-2010 REALFAG GREÅKER VIDEREGÅENDE SKOLE HVORDAN VELGER DU OG HVA SKJER

Detaljer

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG

STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Greåker.vgs.no fagvalg greåker vgs STUDIESPESIALISERENDE UTDANNINGSPROGRAM SPRÅK, SAMFUNNSFAG, ØKONOMI OG REALFAG Til elever i vg1 på stusp. Her kommer informasjon om programfag for kommende skoleår Dette

Detaljer

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PROGRAMOMRÅDET SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI Fag Vg1 Vg2 Vg3 ENGELSK Fellesfag Internasjonal engelsk +Samfunnsfaglig engelsk Internasjonal engelsk +Engelskspråklig litteratur og kultur FREMMEDSPRÅK 2 (Fellesfag)

Detaljer

Informasjonsbrosjyre idrettsfag

Informasjonsbrosjyre idrettsfag Informasjonsbrosjyre idrettsfag 1 Innholdsfortegnelse 1.0 Utdanningsprogram for idrettsfag 1.1 Innledning 1.2 Inntak av elever til alle årstrinn 2.0 Felles programfag på idrettsfag 2.1 Treningslære 2.2

Detaljer

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi.

Programområdet. Språk, samfunnsfag og økonomi. På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi På Sandnes vgs tilbyr vi en rekke ulike program innenfor programområdet Språk, samfunnsfag og økonomi. Nedenfor kan du lese litt om de ulike fagene: Historie

Detaljer

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON

VALGFRIE PROGRAMFAG. Skoleåret 2013/2014. STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON VALGFRIE PROGRAMFAG Rosenvilde videregående skole Skoleåret 2013/2014 STUDIESPESIALISERING STUDIESPESIALISERING m /FORMGIVING MEDIER OG KOMMUNIKASJON ROSENVILDE VIDEREGÅENDE SKOLE Universitetsskole 1 ROSENVILDE

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen

St.meld. nr. 31 (2007 2008) Kvalitet i skolen St.meld. nr. 31 (2007 2008) St.meld. nr. 31 (2007 2008) 2002-2003 St.meld. nr.? 2 Om innenlands bruk av naturgass mv. Innhold 1 Felles innsats for bedre kvalitet... 5 1.1 Hva er kvalitet?... 7 1.1.1 Samfunnsmandatet...

Detaljer

Velkommen til Oslo by steinerskole

Velkommen til Oslo by steinerskole Velkommen til Oslo by steinerskole Kjære elev! Hjertelig velkommen til nytt skoleår! Spesielt velkommen til alle nye Vg1 elever. Det er gledelig at så mange har valgt Oslo by steinerskole for å gjennomføre

Detaljer

økonomifag bedriftsutvikling 1 ledelse 1

økonomifag bedriftsutvikling 1 ledelse 1 Realfag Samfunnsfag og økonomifag Fysikk 1 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 1 Fysikk 2 Entrepenørskap og bedriftsutvikling 2 Kjemi 1 Historie og filosofi 1 Kjemi 2 Historie og filosofi 2 Biologi 1 Markedsføring

Detaljer

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs.

Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programfagområde samfunnsfag informasjon om de programfagene vi tilbyr ved Skien vgs. Programområdet har fag som tilbys med 5+5 uketimer. Det betyr at de tre programfagene du velger å starte med på VG2

Detaljer

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon

Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon Studiespesialisering Forskningslinje Internasjonal Baccalaureate Medier og kommunikasjon NYHET STUDIESPESIALISERING Fra høsten 2015 kan du søke på ekstra økonomieller idrettsfag i Vg1 og i Vg2 2016 kan

Detaljer

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE

AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE AKADEMIET VGS SKOLEKATALOG NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE NORGES STØRSTE PRIVATE VIDEREGÅENDE SKOLE Akademiet er i dag norges største private videregående skole med mer enn 2200 elever fordelt

Detaljer

Programområde for studiespesialisering

Programområde for studiespesialisering Programområde for studiespesialisering Alle programfag har 5 timer (à 45 min) per uke. Hos oss vil du få en veksling mellom 2 og 3 økter à 80 minutter per uke. Vekslingen skjer etter en fast plan. Du vil

Detaljer

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014

Saksbehandler: Unn Martinsen. Dato: 02.06.2014. Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen 2014 Notat Til: Strategikonferansen 2014 Fra: Sektorsjef Unn Martinsen Deres referanse: Vår referanse: 2012/675-6-A40 Saksbehandler: Unn Martinsen Dato: 02.06.2014 Videregående opplæring i Longyearbyen - strategikonferansen

Detaljer

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget

Meld. St. 20. På rett vei. Kvalitet og mangfold i fellesskolen. (2012 2013) Melding til Stortinget Meld. St. 20 (2012 2013) Melding til Stortinget Kvalitet og mangfold i fellesskolen Kunnskap gir muligheter Skolen er en felles møteplass der alle barn og unge skal få kunnskap og utvikle sine ferdigheter,

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011

30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 30.oktober-2011 TILSTANDSRAPPORT FOR GRUNNSKOLEN I HOL KOMMUNE 2010-2011 Innhold 1. Sammendrag... 3 2. Hovedområder og indikatorer... 6 2.1. Elever og undervisningspersonale... 6 2.1.1. Antall elever og

Detaljer