STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "www.ottotreider.no STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE"

Transkript

1 STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE DANS (BÅRDAR) SPORTSLINJER HÅNDBALL, FOTBALL, TENNIS

2 Otto Treider Private Gymnas er en godkjent privatskole med studieforberedende program. Skolen tilbyr dessuten et organisert treningsopplegg for de elevene som ønsker det innenfor idrettene håndball, fotball og tennis samt danseundervisning i samarbeid med Bårdar Danseinstitutt. Otto Treider Private Gymnas er en del av konsernet Anthon B Nilsen Utdanning AS, som er blant Skandinavias største private leverandører av utdanning og kursvirksomhet. VELKOMMEN Innhold Treiders undervisningstilbud... s. 3 Programområder, programfag og fagpakker... s. 4 Beskrivelse av programfag... s. 5 Studiefakta... s. 7 Dans-Performing Arts, Sportslinjer... s. 8 Håndball... s. 9 Fotball... s. 10 Tennis... s. 11 Søknadsskjema... s. 12 Øvrig informasjon... s. 16 Velkommen til oss Otto Treider Private Gymnas er en videregående skole for de som velger utdanningsprogrammet studiespesialisering. Skolen legger dessuten til rette for de som vil kombinere vanlig skolegang med sportsaktiviteter innenfor håndball, fotball, tennis og dans/performing Arts. Man velger ikke bort noe, man får tilbud om begge deler. Treider har drevet skole sammenhengende siden Ofte har vi opplevd at flere generasjoner fra samme familie har gått hos oss. Treider har derfor et kjent navn i Oslo og Østlandsområdet. Otto Treider Private Gymnas stiller krav til sine elever og legger til rette for en tett oppfølging. Hos oss tar vi på alvor at enhver elev er et unikt individ med behov for personlig oppmerksomhet. På den annen side understreker vi at våre elever påtar seg en forpliktelse både overfor seg selv, skolen og sine medelever når de begynner på Treider. Vi ser det som en forutsetning for læring og personlig utvikling at man har begge disse perspektivene i hodet samtidig. pedagogisk platform Skoleverket har vært gjenstand for svært mange reformer og pedagogiske grep de siste 10-årene. Vi mener at mye av dette har bidratt til å svekke skolens plass som læringsarena og lærerens rolle som mentor og faglig leder. Noen kan synes at dette er en gammeldags holdning. Det har aldri våre elever eller elevenes foresatte anklaget oss for. Tvert om har vi oppfattet at alle setter pris på en klar struktur, god oppfølging, dyktige lærere og en grad av disiplin. Overgangen fra ungdomsskolen er en faglig utfordring for mange. Derfor er det viktig med en konsekvent og tydelig organisering av læringsarbeidet. Her må vi også understreke at Otto Treider Private Gymnas er en relativt liten skole og derfor kan operere med en kort avstand mellom elevene og skolens personale. Dette ser vi som viktig for å kunne skape et godt og hyggelig læringsmiljø. Elevene kan benytte skolens PC`er til lekser og skolearbeid etter skoletid frem til kl mandag til torsdag. Dessuten har elevene tilbud om gratis leksehjelp flere timer i uken i enkelte fag med faglærer tilstede. Når elevene begynner på Otto Treider Private Gymnas får de tilgang til skolens e-læringsplattform, it`s learning, med bl.a. egen e-postadresse, oppslagstavler, diskusjonsforum og innleveringsmapper. Dette innebærer at elevene når som helst og hvor som helst kan kommunisere med lærere og medelever via internett, og systemet brukes aktivt som informasjonskanal og for innlevering av oppgaver. trivsel Trivsel og gode resultater henger sammen. Otto Treider Private Gymnas kan vise til svært høy trivsel blant elever og lærere. I løpet av året arrangeres flere sosiale arrangementer som f.eks. rebusløp, sosiale og faglige ekskursjoner mm. lærerstaben Otto Treider Private Gymnas har en engasjert og erfaren lærerstab som setter eleven i fokus. Alle elever får personlig oppfølging av kontaktlærer, og får gjennom samtaler drøftet sin egen utvikling på skolen og spørsmål som har med skolen å gjøre. Elevene får også anledning til å evaluere skolen og lærerne og på den måten bidra til skolens utvikling. Velkommen til Otto Treider Private Gymnas! Inge Johnsen Rektor 2

3 TILBUD O T T O T R E I D E R S U N D E R V I S N I N G S T I L B U D OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS ER EN VIDEREGÅENDE SKOLE MED SPENNENDE TILBUD OG MANGE VALGMULIGHETER INNENFOR UTDAN- NINGSPROGRAMMET FOR STUDIESPESIALISERING. DETTE GIR GENERELL STUDIEKOMPETANSE ETTER FULLFØRT OG BESTÅTT 3-ÅRIG UT- DANNING. I TILLEGG TIL Å TILBY EN ORDINÆR VIDEREGÅENDE SKOLE HAR Otto TREIDER PRIVATE GYMNAS OGSÅ TILBUD TIL ELEVER SOM ØNSKER Å KOMBINERE UTDANNINGEN MED DANS, DRAMA ELLER IDRETTER SOM HÅNDBALL, FOTBALL og tennis. OTTO TREIDERS VALGMULIGHETER GIR DEG ALTSÅ IKKE BARE EN GENERELL UTDANNING DU KAN SAMTIDIG FORTSETTE MED Å VÆRE EN AKTIV IDRETTSUTØVER, VIDEREUTVIKLE DEG INNENFOR DANS OG DRAMA ELLER SKAFFE DEG VERDIFULLE TILLEGGSPOENG I RE- ALFAGENE. dans performing arts Dans/Performing Arts-linjen er et samarbeid mellom Otto Treider Private Gymnas og Bårdar Danseinstitutt, og tilbyr dans og drama i tillegg til de ordinære fagene. Bårdar Danseinstitutt har lange tradisjoner innenfor musikk, drama og ikke minst dans. Bårdar Danseinstitutt har lærere med lang og bred erfaring innenfor sine fagområder. På Otto Treider Private Gymnas kan du derfor utvikle deg innen dans og drama samtidig som du etter fullført 3-årig utdanning får generell studiekompetanse, som gir opptaksmuligheter ved universiteter og høyskoler. Etter 3 år på Dans/Performing Art-linjen har du også mulighet til å videreutdanne deg innenfor musikk, teater eller dans på Norsk Musikkteater og Ballettakademi, som eies og drives av Bårdar. sportslinjer Det er en økende interesse blant idrettsungdom for å ta videregående utdanning i kombinasjon med trening i den idretten de utøver. På Otto Treider Private Gymnas kan du videreutvikle deg som idrettsutøver samtidig som du etter fullført og bestått 3-årig utdanning får generell studiekompetanse som gir opptaksmuligheter ved universiteter og høyskoler. Vi tilbyr egne sportslinjer innenfor håndball, fotball og tennis med kvalifiserte trenere og et eget treningsopplegg. Ved fotballinjen har vi et godt samarbeid med Lyn fotball og treningen foregår på Lyn`s treningsbane på Kringsjå. Håndballinjen ved Otto Treider Private Gymnas samarbeider med bl.a Bækkelagets Sportsklub, Fjellhammar IL, Kolbotn HK, Asker HK, Skedsmo HK og Oppsal håndball og treningen foregår i Oppsal Arena. Tennislinjen samarbeider med idrettslaget Heming og treningen foregår i den nye Heminghallen. f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o 3

4 Programområder, programfag og fagpakker vi tilbyr i dag disse tre fagpakkene: Realfag - Økonomi - Samfunnsfag og engelsk* Alle linjene gir generell studiekompetanse ved alle norske og mange utenlandske universiteter. *For elever som har begynt på Spansk I på Vg1 og som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, vil Engelsk litteratur på Vg3 bli byttet ut med Spansk III. Realfag Fagkombinasjonen fører fram til en eksamen som tilfredsstiller opptakskravene til medisin- og veterinærmedisinstudiet, samt til de tekniskvitenskapelige utdanningsveiene i Norge som krever spesiell studiekompetanse. VIDEREGÅENDE 1 Norsk 4 Matematikk P/T 5 Engelsk 5 Naturfag 5 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30 VIDEREGÅENDE 2 Norsk 4 Matematikk R1/S1 5 Kjemi 1 5 Biologi 1 5 Engelsk 5 Fremmedspråk 4 Historie 2 SUM TIMER pr uke 32 VIDEREGÅENDE 3 Norsk 6 Matematikk R2/S2 5 Kjemi 2 5 Fysikk 1 5 Religion 3 Historie 4 SUM TIMER pr uke 30 Økonomi Kunnskap i næringslivsøkonomi og samfunnsøkonomi er viktig og verdifullt, nesten uansett hvilket yrke du velger. Otto Treider Private Gymnas sin økonomilinje danner et meget godt grunnlag for videre studier innenfor dette fagområdet. VIDEREGÅENDE 1 Norsk 4 Matematikk P/T 5 Engelsk 5 Naturfag 5 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30 VIDEREGÅENDE 2 Norsk 4 Matematikk 2P/R1/S1 3/5/5 Økonomistyring 5 Markedsføring 1 5 Samfunnsøkonomi 1 5 Historie 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30/32 VIDEREGÅENDE 3 Norsk 6 Matematikk R2/S2 5 Økonomi og ledelse 5 Markedsføring 2 5 Religion 3 Historie 4 SUM TIMER pr uke 30 Samfunnsfag og engelsk* *For elever som har begynt på Spansk I på Vg1 og som IKKE har hatt fremmedspråk på ungdomsskolen, vil Engelsk litteratur på Vg3 bli byttet ut med Spansk III. VIDEREGÅENDE 1 Norsk 4 Matematikk P/T 5 Engelsk 5 Naturfag 5 Samfunnsfag 3 Geografi 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30 VIDEREGÅENDE 2 Norsk 4 Matematikk 2P/S1 3/5 Internasjonal engelsk 5 Markedsføring 1 5 Sosiologi og sosialantropologi 5 Historie 2 Fremmedspråk 4 SUM TIMER pr uke 30/32 VIDEREGÅENDE 3 Norsk 6 Engelsk litteratur/spansk 3 5 Markedsføring 2 5 Politikk og menneskerettigheter 5 Religion 3 Historie 4 SUM TIMER pr uke 30 4 Det tas forbehold om igangsetting av fag. Lavt søkertall til et programfag og eller timeplantekniske årsaker kan medføre at enkelte fagkombinasjoner ikke kan tilbys

5 PROGRAMFAG BESKRIVELSE AV PROGRAMFAG PROGRAMOMRÅDE FOR SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI NÆRINGSLIVSØKONOMI (økonomistyring og økonomi og ledelse) Faget undervises i 5 uketimer på Vg2 (Økonomistyring) og 5 uketimer på Vg3 (Økonomi og ledelse) Faget skal gi eleven forståelse av bedriftens økonomi fra regnskap, budsjettering og investering til personalforvaltning og ledelse. Programfaget skal også bidra til forståelse for samspillet mellom økonomi, miljø og teknologi og fremme markedstilpasning, investering og produksjon i tråd med prinsipper for bærekraftig utvikling. Bruk av regnearkmodeller vil være et sentralt verktøy i faget. I kombinasjon med andre økonomifag og matematikk vil faget gi eleven et meget godt utgangspunkt for senere studier innen økonomi og ledelse. MARKEDSFØRING, STRATEGI OG LEDELSE Faget undervises i 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget skal gi eleven forståelse i bedriftens markedsførings- og salgsaktiviteter. Faget gir bl.a. en innføring i sentrale markedsføringsteorier og strategier knyttet til personalledelse, organisasjonens indre liv og samfunnsansvar. SAMFUNNSØKONOMI Faget undervises i 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget spiller en vesentlig rolle i menneskenes liv og hverdag, og samfunns økonomi er avgjørende for innbyggernes levestandard og velferd. Samtidig er det nødvendig å vite hvordan økonomisk vekst kan innebære nye utfordringer med hensyn til miljø og bærekraftig utvikling. Samfunnsøkonomi skal bidra til å gi innsikt i økonomiske prosesser og sammenhenger både nasjonalt og internasjonalt. Videre skal faget motivere for samfunnsengasjement og aktiv deltakelse i arbeids- og samfunnsliv. Samfunnsøkonomi skal gi eleven kompetanse i økonomisk politikk og teori. SPRÅK Elevene velger 5 uketimer på Vg2 (Internasjonal engelsk) og 5 uketimer på Vg3. (Engelskspråklig litteratur og kultur) INTERNASJONAL ENGELSK Eleven skal utvikle sin kunnskap om engelsk språkbruk og utvide sin språkkompetanse. I tillegg omfatter faget emner knyttet til internasjonalt samarbeid, kulturforståelse, litteratur, ulike typer medier og kulturytringer fra den engelskspråklige verden. ENGELSKSPRÅKLIG LITTERATUR OG KULTUR Faget deles inn i tre hovedområder, språk og språklæring, kommunikasjon og kultur, samfunn og litteratur. Faget skal øve opp evnen til å uttrykke seg skriftlig og muntlig. Faget omfatter også engelsk kultur og språkutbredelse gjennom historien og det engelske språkets påvirkning på dagens internasjonale nyhetsbilde. SOSIOLOGI OG SOSIALANTROPOLOGI Dette faget ser på hvordan sosiale samspill mellom enkeltindivider fungerer og blant annet hvordan ulike sosiale grupper opptrer overfor hverandre. Sosialisering, kriminalitet, ulikhet og organisering av arbeid er noen av temaene som tas opp. Faget omhandler også studier av ulike kulturer i Norge og verden generelt, og hvordan sosiale forhold er kulturelt betinget. Sosiologi og sosialantropologi er et svært anvendelig fag for alle samfunnsinteresserte elever, men kanskje spesielt for dem som har planer om å studerer humanistiske fag, som f.eks. sosiologi, sosialantropologi, juss, statsvitenskap, historie, markedsføring, journalistikk og medievitenskap. Faget undervises i 5 uketimer på Vg2. På Vg3 er det for mange naturlig å fortsette med programfaget Politikk og menneskerettigheter POLITIKK OG MENNESKERETTIGHETER Dette faget handler om politisk innflytelse og makt i Norge. Formelle trekk ved politisk virksomhet og massemedienes rolle som politisk aktør inngår som et av flere hovedområder. Videre handler faget om kontinuitet i og brudd på demokratiske tradisjoner og nødvendige betingelser for demokratisk deltagelse og demokratiske styreformer. Faget handler også om internasjonale politiske systemer, avtaler og aktører. Internasjonale samarbeidsformer og regionale og globale konflikter er også sentralt ettersom dette omfatter problemstillinger knyttet til krig og fred, sikkerhet og miljø. Et annet hovedområde er menneskerettighetenes verdigrunnlag som tar for seg utviklingen av menneskerettighetene og det etiske og juridiske grunnlaget for dem. Viktige erklæringer og konvensjoner i internasjonal politikk inngår i hovedområdet. Til slutt ser man i faget på menneskerettighetene i politisk praksis som f. eks årsaker til brudd på menneskerettighetene, institusjoner som fremmer og håndhever menneskerettighetene og tiltak som kan forhindre brudd på menneskerettigheter. Faget undervises i 5 timer på Vg3. f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o 5

6 PROGRAMFAG BESKRIVELSE AV PROGRAMFAG PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG MATEMATIKK R1 OG R2 Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget bygger på faget Matematikk Vg1 T. Faget gir grunnlag for videre studier innenfor naturvitenskap, medisin og økonomi. Faget omfatter bl.a. geometri, algebra, funksjonslære, derivasjon, integrasjon, sannsynlighetsregning og differensiallikninger. MATEMATIKK S1 OG S2 Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget bygger på faget Matematikk Vg1 T eller Vg1 P. Faget gir grunnlag for videre studier, først og fremst innenfor økonomi og samfunnsfag. Faget omfatter bl.a. algebra, funksjonslære, derivasjon, sannsynlihetsregning og lineær optimering. FYSIKK 1 Faget undervises med 5 uketimer på Vg3. Faget bygger på en del av emnene fra natur- og matematikkfagene på Vg1. Faget behandler bl.a. emner som bølgefenomener, atomfysikk, mekanikk, termofysikk, astrofysikk og elektrisitet. KJEMI Faget undervises med 5 uketimer på Vg2 og 5 uketimer på Vg3. Faget behandler emner som språk og metoder i kjemi, vannkjemi, syrer og baser, organisk kjemi, materialer og redoksreaksjoner. BIOLOGI Biologi 1 undervises i 5 uketimer på Vg2. Biologi er faget for den som ønsker biologisk fagkunnskap om mennesker og dyrs fysiologi, om genetikk, økologi, biologisk mangfold, celler og energiomsetning. Det er også et fag for elever som synes at bevissthet om natur og ressursbruk er viktig og for de som synes naturvitenskapelige arbeidsmetoder er morsomt. Faget skal gi grunnlag for å kunne bruke biologisk fagkunnskap i praktiske situasjoner, for eksempel når det gjelder forvaltning av naturressurser, helse og etiske spørsmål. Mennesket er avhengig av naturen og er en av mange arter på jorda. Faget trenger unge mennesker som synes det er viktig å forvalte jordas ressurser på en bærekraftig måte. 6 f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o

7 s t u d i e f a k t a PÅ OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS TILBYR VI 3 FORSKJELLIGE FAGPAKKER SOM ALLE FØRER FREM TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE. ALLE PAKKENE KAN KOMBINERES MED DANS/DRAMA ELLER IDRETTER SOM HÅNDBALL, FOTBALL OG TENNIS. FAGPAKKENE IVARETAR ØNSKENE FOR ELEVER SOM ENTEN VIL HA RENE ØKONOMISKE FAG ELLER PÅ DEN ANDRE SIDEN RENE REALFAG, ELLER ELEVER SOM ØNSKER EN MER SAMFUNNSFAGLIG FAGSAMMENSETNING. DE ER SATT SAMMEN UT FRA DET TREIDER MENER ER GUNSTIGE FAGKOMBINASJONER OG SOM ELEVENE HAR ETTERSPURT. DE ALLER FLESTE STUDIER I NORGE KREVER BARE GENERELL STUDIEKOMPETANSE. IMIDLERTID ER DET ENKELTE STUDIER, SOM F. EKS. MEDISIN OG SIVILØKONOM, SOM KREVER AT ELEVENE TAR NOEN OBLIGATORISKE FAG. FLERE AV FAGPAKKENE TREI- DER TILBYR IVARETAR DISSE SPESIELLE KRAVENE. OPPTAKSKRAV Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på både karakterer, fravær og orden/atferd. SLIK SØKER DU Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet søknaden og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen, eller det kan lastes ned fra våre internettsider no. NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknaden. FAG- OG TIMESTRUKTUR For å oppnå generell studiekompetanse er det krav om minimum 90 uketimer fordelt over 3 år, hvilket innebærer et gjennomsnitt på 30 uketimer per år. På Vg1 har elevene 30 uketimer med fellesfag. På Vg2 og Vg3 må elevene, i tillegg til fellesfag, også velge programfag, slik at det totale uketimetallet over alle tre år bli minimum 90 uketimer. SKOLEPENGER Se i søknadsskjema bak i katalogen. 7

8 DANS/ PERFORMING ARTS s t u d i e f a k t a det er et økende ønske blant idrettsungdom om å ta videregående utdanning i kombinasjon med trening i den idretten de utøver. på OTTO Treider Private Gymnas kan du videreutvikle deg som idrettsutøver samtidig som du etter fullført 3-årig UT- DANNING får generell studiekompetanse som gir opptaksmuligheter ved universiteter og høyskoler. OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS OG BÅRDAR DANSEINSTITUTT HAR SLÅTT SINE KREFTER SAMMEN FOR Å GI DEG DET BESTE TILBUDET INNENFOR KOMBINASJONEN VIDEREGÅENDE SKOLE OG PERFORMING ARTS. STUDIET GIR DEG GENERELL STUDIEKOMPETANSE SAMTIDIG SOM DU FÅR PRAKTISK OG TEORETISK UNDERVISNING I DANS OG DRAMA Bårdar Danseinstitutt ble i 2007 kåret til Oslos beste danseinstitusjon av TVNorge, Oslo TV. Her finner du den beste ekspertise innenfor HIPHOP - JAZZ - BALLET og PARDANS. Bårdar har i alle år vært den ledende danseskolen innenfor begrepet Performing Arts/ scenekunst. Etter å ha fullført danselinjen på Otto Treider Private Gymnas, kan du søke om opptak på Bårdar Akademiet. På Bårdar Akademiet har flere av de mest kjente norske artister gjennomført sine studier, blant andre Marian Aas Hansen, Lisa Tønne, Maria Haukaas Storeng, Cheezy Keys, og Heidi Rud Ellingsen. På Bårdar vil du lære hiphop, jazz og showdans sammen med noen av de mest spennende og erfarne lærerne som finnes her til lands. Som elev på Performing Arts-linjen får du frikort til Bårdar Danseinstitutt, med adgang til å trene så mye du ønsker etter skoletid. Videre får du anledning til å delta i bl.a. danseforestillinger, huskonserter og workshops. Etter 3 år på Performing Art-linjen har du også mulighet til å videreutdanne deg innenfor musikk, teater eller dans på Norsk Musikkteater og Ballettakademi, som eies og drives av Bårdar. OPPTAKSKRAV Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på både karakterer og orden og atferd. SLIK SØKER DU Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser, og kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen, eller det kan lastes ned fra våre internettsider (www.ottotreider.no). NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknaden. skolepenger Se søknadsskjema bak i katalogen. 8

9 HÅNDBALL s t u d i e f a k t a på OTTO Treider Private Gymnas kan du ta videregående skole samtidig som du utvikler deg som håndballspiller. håndballinjen har et godt sosialt miljø, og du vil spille sammen med jevnaldrende fra andre klubber. det legges opp til studieturer til internasjonale mesterskap og treningsleir. På håndballinjen får du 8 timer i uken med praktisk og teoretisk håndballundervisning. Hovedvekten av den praktiske delen legges på tekniske ferdigheter og praktisering av det elevene lærer i teoritimene. Den teoretiske delen omfatter ulike tekniske elementer og spilleopplegg. Kvaliteten på treningsopplegget sikres gjennom at vi til enhver tid har trenere som hentes fra håndballens elitenivå. I skoleåret 2013/2014 har vi 4 trenere som rullerer på å trene de enkelte gruppene. Treider har også et samerbeid med Norges Håndballforbund region øst, hvor elevene kan gjennomføre trenerkurs som gjør at de ved avlagt prøve kan trene yngre håndballutøvere. Dette kommer i tillegg til den ordinære praktiske treningen. Det legges opp til minst en utenlandstur i året. opptakskrav Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på karakterer, fravær og orden/atferd. slik søker du Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser, og kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger inntil antall plasser er fylt opp. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen eller det kan lastes ned fra våre internettsider NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknadsskjema. skolepenger Se søknadsskjema bak i katalogen. f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o 9

10 FOTBALL s t u d i e f a k t a PÅ OTTO TREIDER PRIVATE GYMNAS KAN DU TA VIDEREGÅENDE SKOLE SAMTIDIG SOM DU UTVIKLER DEG SOM FOTBALLSPILLER. FOTBAL- LINJEN HAR ET GODT SOSIALT MILJØ, OG DU VIL SPILLE SAMMEN MED JEVNALDRENDE FRA ANDRE KLUBBER. På fotballinjen får du to økter i uken med praktisk og teoretisk fotballundervisning. De praktiske treningsøktene finner sted i hall eller på utendørs kunstgressbane. Undervisningen fokuserer primært på spillerutvikling og omfatter ferdighetsutvikling og fotballteori. Vi tar forbehold om evt. trenerskifter og tilstrekkelig antall påmeldte til evntuell utenlandstur. opptakskrav Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på karakterer, fravær og orden/atferd. slik søker du Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser, og kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger inntil antall plasser er fylt opp. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen eller det kan lastes ned fra våre internettsider NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknadsskjema. samarbeid treider og LYN Fotball Otto Treider Private Gymnas har i samarbeid med Lyn Fotball et spennende tilbud til deg som ønsker å ta videregående skole samtidig som du utvikler deg som fotballspiller. All trening foregår på Kringsjå hvor Lyn Fotball har sitt treningsanlegg. skolepenger Se søknadsskjema bak i katalogen. LYN FOTBALL 10 f o r m e r i n f o r m a s j o n w w w. o t t o t r e i d e r. n o

11 TENNIS s t u d i e f a k t a på otto Treider Private Gymnas kan du ta videregående skole samtidig som du utvikler deg som tennisspiller. unge tennisspillere som ønsker å utvikle til seg til et høyt idrettslig nivå, vil få et godt studietilbud i kombinasjon med tennistrening. På tennislinjen får du 2 økter i uken med praktisk og teoretisk tennisundervisning. Hovedvekten av den praktiske delen legges på tekniske ferdigheter og praktisering av det elevene lærer i teoritimene. Otto Treider Private Gymnas har et nært samerbeid med tennisavdelingen i idrettslaget Heming. All trening foregår i Hemings nye treningshall hvor også kjente trenere har hovedansvar for treningsopplegget. opptakskrav Søkere må ha gjennomført ungdomsskole eller tilsvarende. Ved opptak legges det vekt på karakterer, fravær og orden/atferd. slik søker du Otto Treider Private Gymnas har et begrenset antall studieplasser, og kvalifiserte søkere tas opp i den rekkefølge skolen mottar innmeldinger inntil antall plasser er fylt opp. Før eventuelt tilbud om skoleplass ved Otto Treider Private Gymnas blir gitt, vil kvalifiserte søkere få tilbud om veiledningssamtale. Når skolen har bekreftet innmeldingen og innmeldingsavgiften er betalt, er du garantert skoleplass. Søknadsskjema finner du bak i katalogen eller det kan lastes ned fra våre internettsider NB! Kopi av vitnemål eller siste terminmelding må vedlegges søknadsskjema. skolepenger Se søknadsskjema bak i katalogen. 11

12 øvrig informa sjon Otto Treider Private Gymnas er godkjent som en vanlig videregående skole av Kunnskapsdepartementet og Statens Lånekasse for utdanning. Elevene har de samme rettighetene som i offentlig skole. OPPTAK PÅ Vg 2 OG Vg 3 Elever som har tatt Vg 1 på en annen skole kan også søke opptak på Otto Treider Private Gymnas. Søkere med Vg 1 og Vg 2 fra andre skoler kan søke seg inn på Vg 3. Dette forutsetter imidlertid at det er mulig å sette sammen en tilfredsstillende fagkombinasjon. Åpent hus Du er velkommen til å treffe lærere og elever i våre nye lokaler 15. januar kl februar kl Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO - meget sentralt i Oslo sentrum. Velkommen! Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO, Tlf.: , Faks: Scan QR koden og se hvorfor Otto Treider er et godt valg eller besøk e-post: skolens åpningstider mandag - torsdag fredag

ORDINÆR VIDEREGÅENDE STUDIESPESIALISERING. Otto Treider Private Gymnas DANS (BÅRDAR) SPORTSLINJER REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI

ORDINÆR VIDEREGÅENDE STUDIESPESIALISERING. Otto Treider Private Gymnas DANS (BÅRDAR) SPORTSLINJER REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI skolekatalogen 2012 2013 STUDIESPESIALISERING REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI ORDINÆR VIDEREGÅENDE DANS (BÅRDAR) SPORTSLINJER - HÅNDBALL, FOTBALL, TENNIS Otto Treider Private Gymnas VELKOMMEN Innhold

Detaljer

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015

VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE. studiespesialiserende utdanningsprogram. Vg 2 Skoleåret 2014-2015 VELKOMMEN TIL FORELDREMØTE Orientering om valg av programfag på studiespesialiserende utdanningsprogram 21.01.14 14 Vg 2 Skoleåret 2014-2015 1 Søknad om inntak til Vg2 Frist 1.mars www.vigo.no Logg inn

Detaljer

Videregående skole 2015-2016

Videregående skole 2015-2016 Videregående skole 2015-2016 kg.vgs.no Velkommen til videregående skole på KG! KG er en tradisjonsrik kristen friskole som er åpen for alle. Skolen har siden 1913 utviklet seg til å være en trygg og faglig

Detaljer

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1

Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Velkommen til orientering Studiespesialisering Vg1 Program Plenum Om utdanningsprogram for Studiespesialisering Rådgiver, Petra Rørvik Utdanningsprogram for Studiespesialisering Vg1 Studiespesialisering

Detaljer

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole

Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017. Foss videregående skole Informasjon om fagvalg skoleåret 2016/2017 Foss videregående skole Utdanningsprogram på Foss videregående skole Program for studiespesialisering 90 t/u Program for musikk, dans, drama 105 t/u Fagkretsen

Detaljer

Agenda for fellesinformasjonen

Agenda for fellesinformasjonen Fagvalg til Vg2 studiespesialisering orientering til foresatte for elever på Vg1 ST januar 2015 Jan-Ivar Braathen ass. rektor Agenda for fellesinformasjonen Velge programområde og programfag på Kirkeparken

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG?

Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Bø vidaregåande skule -NOE FOR DEG? Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering -Studiespesialisering

Detaljer

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST

Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole. - om programfag og fagvalg for elever på ST Fagkatalog 2015-2016 Rissa videregående skole - om programfag og fagvalg for elever på ST 1 Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på de studieforberedende

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG i Vg2. skoleåret 2013/2014 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG i Vg2 skoleåret 2013/2014 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Foreldremøte - Fagvalg 2016

Foreldremøte - Fagvalg 2016 Foreldremøte - Fagvalg 2016 Valg av programområde og programfag I løpet av januar/februar skal elevene velge programområde og programfag. Programområder: 1. Realfag 2. Språk, samfunnsfag og økonomi Programfag:

Detaljer

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015

Informasjonshefte for Vg1 på KG. FAGVALG for Vg2. skoleåret 2014/2015 Informasjonshefte for Vg1 på KG FAGVALG for Vg2 skoleåret 2014/2015 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Praktisk informasjon... 3 Prøvevalg... 3 Endelig valg... 3 3. Fag og timefordeling i Vg1, Vg2 og Vg3...

Detaljer

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier

Elevenes valg. Faglig fordypning gjennom valg av programfag. Krav til godkjent vitnemål. Opptakskrav til videre studier FAGVALG 2011-12 Elevenes valg Faglig fordypning gjennom valg av programfag Krav til godkjent vitnemål Opptakskrav til videre studier Programområder Elevene på studiespesialisering må velge ett av følgende

Detaljer

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no

Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! www.telemark.no Bø vidaregåande skule -Vi tar deg til toppen!! Velkommen til Bø vgs! Godt faglig og sosialt miljø! Gode resultater! Bø vgs har ca. 360 elever og følgende utdanningstilbud: -Idrettsfag -Studiespesialisering

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016

Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Tema: Fagvalg for skoleåret 2015-2016 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Studieforberedende utdanningsprogram

Studieforberedende utdanningsprogram www.gol.vgs.no Studieforberedende utdanningsprogram Idrettsfag Musikk, dans og drama med disse programområdene: Musikk, Dans eller Drama Studiespesialisering med disse programområdene: Realfag Språk, samfunnsfag

Detaljer

Studiespesialisering og Sciencelinja

Studiespesialisering og Sciencelinja Studiespesialisering og Sciencelinja Greåker Vgs Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? La det være sagt med en gang:

Detaljer

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015

PROGRAMFAG VG2. Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 PROGRAMFAG VG2 Tilbud til Studiespesialiserende Olsvikåsen vgs 2014/2015 Fellesfag og programfag Vg 1 Vg 2 Vg 3 Felles fag Program fag Felles fag Program fag Felles fag Program fag Studiespesialisering

Detaljer

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015

FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/2015 FAGVALG FOR VG2 SKOLEÅRET 2014/201 Utdanningsprogram for studiespesialisering Innhold Side Frister fagvalg 2 Krav for å få vitnemål 3 Fag og standpunktkarakter på vitnemål etter vg1, vg2 og vg3 4 Eksamen

Detaljer

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1

Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Valg av programfag på studiespesialisering! 21.01.2014 1 Fag- og timefordeling Utdanningsprogram for studiespesialisering Breddeidrett 5 timer/uke 21.01.2014 2 Krav til fordypning i programfag fra eget

Detaljer

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1

Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 OSLO KATEDRALSKOLE Fagtilbud skoleåret 2016/2017 Del 1: generell informasjon for VG1 Oslo katedralskole - Fagvalg for skoleåret 2016/2017 Forord Hensikten med dette heftet er å gi deg en orientering om

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012

Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Tema: Fagvalg for skoleåret 2011-2012 Søknad om inntak på Vg2 Dere som ønsker å fortsette på Vg2 her på Malakoff eller på en annen skole, må søke om skoleplass via fylkeskommunens inntakskontor. Du må

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi gir deg: Studiekompetanse Faglig kunnskap Gode opplevelse gjennom skolearbeid og aktiviteter Vi tilbyr: Lærere med høy kompetanse Godt læringsmiljø

Detaljer

STUDIESPESIALISERING. www.ottotreider.no REALFAG ØKONOMI SAMFUNNSFAG OG SPRÅK

STUDIESPESIALISERING. www.ottotreider.no REALFAG ØKONOMI SAMFUNNSFAG OG SPRÅK www.ottotreider.no STUDIESPESIALISERING REALFAG ØKONOMI SAMFUNNSFAG OG SPRÅK Nedre Vollgate 8, 0158 OSLO, Tlf.: 24 14 44 40 www.ottotreider.no, e-post: info@ottotreider.no VELKOMMEN Velkommen til Otto

Detaljer

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram

Fagvalget til Vg2. Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11. Studiespesialiserende utdanningsprogram Fagvalget til Vg2 Valg av programområde og programfag for skoleåret 2010-11 Studiespesialiserende utdanningsprogram Om valg av programområde og fag. Det nærmer seg tiden for å velge programområde og programfag

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUDET STUD.SPES.VG2-VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDENE REALFAG, SPRÅK - SAMFUNNSFAG - ØKONOMI 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET

Detaljer

Studiespesialisering med programfaget Toppidrett i din idrett!

Studiespesialisering med programfaget Toppidrett i din idrett! Studiespesialisering med programfaget Toppidrett i din idrett! Nytt skolebygg i Haugesund Idrettspark! HTG, Mjåsundveien 30, 5518 HAUGESUND Telefon 52 22 32 00 adm@htg.vgs.no www.htg.vgs.no Skoleåret 2009/2010

Detaljer

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET

VALG AV PROGRAMFAG FOR VG3-ÅRET VALG AV PROGRAMFAG FAGVALG TIL VG3 SKOLEÅRET 2016-2017 FOR VG3-ÅRET Valg skjer torsdag 17.12.15 I kontaktlærertida www.blokkvalg.no Du får tildelt brukernavn og passord av kontaktlærer Dersom behov for

Detaljer

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014

Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Tema: Fagvalg for skoleåret 2013-2014 Du bør velge fag ut fra: Evner Interesser Fremtidsplaner Vg1 Vg1: 30 timer fellesfag Fellesfag Antall timer Norsk 4 timer Matematikk 5 timer Engelsk 5 timer Naturfag

Detaljer

Foreldremøte Vg1 25.okt 2010. Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål

Foreldremøte Vg1 25.okt 2010. Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål Foreldremøte Vg1 25.okt 2010 Eksamensuttrekk Programfag 2011/12 Høyere utdanning - generell og spesiell studiekompetanse Førstegangsvitnemål Eksamensuttrekk Vg1-Vg2-Vg3 Vg1 20% av elevene (19 av 91) trekkes

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG

Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2014/15 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Fagvalget hva skal velges? 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse

Detaljer

Innhold. Realfag - Økonomi - Internasjonal Kommunikasjon. Om OPG 3. Linjevalg 1. år 5. Reallinjen 7. Økonomilinjen 9. Internasjonal Kommunikasjon 11

Innhold. Realfag - Økonomi - Internasjonal Kommunikasjon. Om OPG 3. Linjevalg 1. år 5. Reallinjen 7. Økonomilinjen 9. Internasjonal Kommunikasjon 11 - ditt forsprang! Om OPG 3 Linjevalg 1. år 5 Reallinjen 7 Økonomilinjen 9 Internasjonal Kommunikasjon 11 Slik Søker du 13 Søknadsskjema 14 Innhold OPG tilbyr 3 linjer som alle er studiespesialiserende:

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2010/2011 1 Alle fag som ligger på samme blokk (vannrett), går samtidig på timeplanen. Merk at elever på IDRETT kun kan velge fag fra blokk A, D og

Detaljer

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Studiespesialisering vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk,

Detaljer

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs

FAGVALG VG2. Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs FAGVALG VG2 Foreldremøte onsdag 22. januar 2014 Informasjon om fagvalg ved Sande vgs Hvem er vi? Bente Saue Studierektor og fagansvarlig E-post: bente.saue@vfk.no Jan-Morten Hildrum Yrkes- og utdanningsrådgiver

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014

PROGRAMFAGORIENTERING. 14. januar 2014 PROGRAMFAGORIENTERING 14. januar 2014 Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015

Programfagvalg til VG3 skoleåret 2014-2015 Programfagvalg til skoleåret 204-205 REGLER FOR VALG AV PROGRAMFAG TIL I skal du velge totalt 3 programfag. Unntak: Elever som ikke hadde fremmedspråk i ungdomsskolen, skal kun velge 2 programfag. Disse

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Tidsramme ca 2 timer VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er-

Detaljer

Vitnemål og kompetansebevis

Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du etter tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestått. Kompetansebevis får du hvis du har IV eller karakteren 1 i ett eller flere fag, eller mangler fag.

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST for skoleåret 2013-2014 ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... )

VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg, valg, valg... VALG SOM SKJER I Vg1 (litt repetisjon... ) Valg av obligatorisk fremmedspråk (I'er- eller II'er-språk) (internt valg ved skolestart ) Valg av matematikk-variant 1P eller 1T (internt

Detaljer

Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08. 1P eller 1T? Konsekvenser av valg

Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08. 1P eller 1T? Konsekvenser av valg Informasjonsmøte om matematikk tirsdag 9/9-08 1P eller 1T? Konsekvenser av valg SKOLEÅRET 2008/2009: 158 idrettselever (130) (+ 20 PB) 7 idrettsklasser (6) Vg1: 73 elever fordelt på tre klasser 111 fotballspillere

Detaljer

Fagkatalogen 2016-2017

Fagkatalogen 2016-2017 Fagkatalogen 2016-2017 Om programfag og fagvalg for elever på utdanningsprogram for studiespesialisering Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde

Detaljer

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 14/15 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: REALFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no

Detaljer

Valg av programområde og programfag

Valg av programområde og programfag Valg av programområde og programfag Program for møtet Kl. 18.15-19.00: Felles orientering. Prosedyrer/regler for valg av programområde og fag Kl. 19.00-20.30: Informasjonstorg der alle programfag blir

Detaljer

15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET

15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET 15/16 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via www.drottningborg.vgs.no VELKOMMEN

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Foreldremøte Stavanger katedralskole, Bjergsted 15.12.2015 Velkommen til foreldremøte for Vg1 i Bjergsted Agenda: Innledning ved rektor Programområde MDD, kort informasjon Orientering om fagvalg Samtale

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2014/2015 Tidsplan for valg av programfag Når Uke 48-51 Uke 2-4 Uke 2-6 Uke 4 Uke 4 Uke 5 Uke 6-9 Uke 6-9 Aktivitet Karriere-prosjekt i fagene Norsk, Samfunnsfag

Detaljer

Ski videregående skole

Ski videregående skole Velkommen til Ski videregående skole Vi tilbyr opplæring som gir studiekompetanse til alle: 4 klasser på studiespesialisering 1 klasse på musikk 1 klasse på dans/drama 1 klasse på idrett Tilbud til minoritetsspråklige

Detaljer

Skien videregående skole

Skien videregående skole Skien videregående skole Presentasjon av Økonomifag og valgmuligheter innen økonomi og samfunnsfag Studieforberedende utdanningsprogram Skien vgs tilbyr spesialisering på ett av 2 programområder Samfunnsfag,

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole, Kongsgård Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Valg i løpet av det første året 1. Valg av matematikk-kurs Vg1P og Vg1T (internt

Detaljer

Fagkatalogen 2014-2015

Fagkatalogen 2014-2015 Fagkatalogen 2014-2015 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014

VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 2013/2014 VALG AV FAG PÅ STUDIEFORBEREDENDE UTDANNINGSPROGRAM 013/014 Her finner du: Tema side Realfag, språk, samfunnsfag og økonomi har denne fordeling av fag over tre år: Programfag fra programområdet språk,

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Stavanger katedralskole tilbyr

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Kunnskapsløftet Innført fra høsten 2006 Nasjonale gjennomgående læreplaner for grunnskole og videregående skole Grunnskolen: Satsing på å skrive, tale,

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG* 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja

Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Studiespesialisering, sciencelinja og Europalinja Raushet Du som leser dette, står antagelig foran et viktig valg: Hvilken videregående skole og utdanningsprogram skal jeg søke på? Kreativitet Engasjement

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET VELKOMMEN TIL INFORMASJONSMØTET Orientering om søknader, fagvalg m.m. for ID og ST Vg1 til Vg2+Vg3 Orientering om eksamener VALG SOM SKJER I Vg1 (... repetisjon (litt Valg av obligatorisk fremmedspråk

Detaljer

Fagkatalogen 2015-2016

Fagkatalogen 2015-2016 Fagkatalogen 2015-2016 Om programfag og fagvalg for elever på ST Verdal videregående skole 1 1 FORORD Denne fagkatalogen er laget for deg som skal velge programområde og programfag for Vg2 og Vg3 på det

Detaljer

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015

16/17 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET SKOLETUR 2015 16/17 SKOLETUR 2015 EN KRISTEN INTERNATSKOLE PÅ SØRLANDET STUDIESPESIALISERING MED PROGRAMOMRÅDENE FOR: LFAG SPRÅK, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI PÅBYGGING TIL GENERELL STUDIEKOMPETANSE Søk via VELKOMMEN TIL

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato PROGRAMFAGORIENTERING Stikkord og dato Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Studiespesialisering med toppidrett

Studiespesialisering med toppidrett Studiespesialisering med toppidrett en; tball o f " sund e på e s g t u a s Ha m vil et i o s s a n g de im gym "Til ndhe tball i o r F G tian nn på Chris begy NYTT SKOLEBYGG Fineste tomta i byen Kantina

Detaljer

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015

Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Foreldremøte Stavanger Katedralskole Bjergsted, Tirsdag 24.11.-15 26.11.2015 Stavanger katedralskole tilbyr i 2016/17 Realfag Språk, samfunnsfag og økonomi Videregående skole Vg2: midt i det videregående

Detaljer

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård

Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Foreldremøte Stavanger katedralskole avd. Kongsgård Velkommen til foreldremøte for Vg2 på Kongsgård Agenda: Presentasjon av valg i Vg2 Litt om opptak til studier Samtale med lærere Felles for alle utdanningsprogram:

Detaljer

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016

Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Informasjon om valg av programfag for 1ST for skoleåret 2015-2016 Ordliste! Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og økonomi Fagområder: F.eks. matematikk,

Detaljer

Studieforberedende utdanning.

Studieforberedende utdanning. TELEMARK FYLKESKOMMUNE Studieforberedende utdanning. Idrettslinja Hjalmar Johansen VGS Hjalmar Johansen VGS. Generell studiekompetanse. Ett treårig løp. Fellesfag. Programfag. Programfag til valg. Du søker

Detaljer

Valg av programfag. Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016

Valg av programfag. Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016 Valg av programfag Informasjon til Vg 1 foresatte torsdag 12. januar 2016 1 På studiespesialisering kan man velge mellom programområdene Realfag eller Språk, samfunnsfag og økonomi 2 Først en liten påminnelse

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG

Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2015/16 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Rådgivning - en balanse: Få elever til å jobbe/ta utfordringer eller skape høyt stressnivå? Kveldens temaer: 1.

Detaljer

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser

En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En skolehverdag tilpasset dine behov og interesser HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS En medspiller i utviklingen av regionens idrettstalenter AKADEMIET HELTBERG TOPPIDRETTSGYMNAS

Detaljer

FAGVALG FOR ELEVER I VG1

FAGVALG FOR ELEVER I VG1 FAGVALG FOR ELEVER I VG1 Utdanningsprogram for studiespesialisering Språk Samfunnsfag Økonomi Realfag Idrettsfag Asker videregående skole Et spennende valg I Vg1 har valgene vært ganske begrenset. Du har

Detaljer

SÅ MANGE MULIGHETER...

SÅ MANGE MULIGHETER... SÅ MANGE MULIGHETER... HVA SKAL DU VELGE? Fagvalg studiespesialisering Elvebakken videregående skole Matematikk Obligatorisk matematikk (1P/1T+2P) gir generell studiekompetanse og dekker nesten alle studier.

Detaljer

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG

Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg velge? Valg av fag for skoleåret 2016/17 KG Hva skal jeg bli? Et viktig valg! Kveldens temaer: 1. Valget 2. Tidsplan for årets fagvalg 3. Litt om generell studiekompetanse 4. Valgmuligheter

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015

SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 SØKNADSSKJEMA Fellesfag, programfag halvårskurs VÅR 2015 Betingelser (leses nøye før du skriver under): 1. Danielsen Intensivgymnas tar inn voksne elever både med og uten rett til videregående opplæring.

Detaljer

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato

PROGRAMFAGORIENTERING. Stikkord og dato PROGRAMFAGORIENTERING Stikkord og dato Dette blir forklart Generell studiekompetanse (GENS) Studier med særskilte krav Førstegangsvitnemål og ordinært vitnemål Avsluttende fag Vg1 Krav til fagvalg på Vg2

Detaljer

Velkommen )l foreldremøte

Velkommen )l foreldremøte Velkommen )l foreldremøte Informasjon i forbindelse med valg av programfag Vg2 2012-2013 På defe møtet: Generell info rundt fag)lbudet Info om fagvalget Programfagene Matema)kk Eksempler på fagkombinasjoner

Detaljer

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF

LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF LONGYEARBYEN LOKALSTYRE Oppvekstforetak KF SØKNADSSKJEMA FOR FASTLANDSELEVER SKOLEÅRET 2013-2014 Søknadsfrist: 15.april 2013 Søknad sendes til: Longyearbyen skole v/avd.leder VG, Postboks 350, 9171 Longyearbyen

Detaljer

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN

Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram AKADEMIET VIDEREGÅENDE SKOLE BERGEN Valg av programfag for studiespesialiserende utdanningsprogram Vitnemål og kompetansebevis Vitnemål får du e=er tre år med VGS. Alle fag må være fullført og bestå=. Kompetansebevis får du hvis du har IV

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor]

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl [rektor] hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no

Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012. Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no Velkommen til informasjon om fagvalg for 1ST 2012 Læreplaner finner du på www.utdanningsdirektoratet.no ORDLISTE Utdanningsprogram: Studiespesialisering (ST) Programområder: Realfag Språk,samfunnsfag og

Detaljer

Skien videregående skole

Skien videregående skole Skien videregående skole Presentasjon av valgmuligheter innen økonomi og samfunnsfag Brekkeby 19. januar 2011 Studieforberedende utdanningsprogram Skien vgs tilbyr spesialisering på 2 programområder Samfunnsfag,

Detaljer

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken

Hartvig Nissen. Edvard Munch. Fyrstikkalleen. Elvebakken Realfag Biologi Biologi 1 Biologi 2 Fysikk Fysikk 1 Fysikk 2 Geofag Geofag X Geofag 1 Geofag 2 Informasjonsteknologi Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 Kjemi Kjemi 1 Kjemi 2 Matematikk Matematikk

Detaljer

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE

INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE FAGVALG studiespesialiserende utdanningsprogram INFORMASJON TIL VG1-FORESATTE Nils-Fredrik Pedersen Assisterende rektor IB IB Vg 1 REALFAG REALFAG SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG OG ØKONOMI SPRÅKFAG, SAMFUNNSFAG

Detaljer

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2015/2016

Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2015/2016 Idrett vg1 - valg av programfag for kull 2015/2016 Agenda fagvalg Fagvalget og karriereveiledning Utveksling i vg2 Valg av programfag og høyere utdanning Oppbygging av vitnemål Søking til høyere utdanning,

Detaljer

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke

Fagvalg. 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Fagvalg 2014 2015 SSP vg1 Kjersti Engelstad Stokke Valg av programfag? Interesse Forkunnskaper Videreutdanning studiekompetanse Studiekompetanse Eleven må fullføre og bestå 3 år studiespesialiserende.

Detaljer

Akademiet Privatistskole

Akademiet Privatistskole Akademiet Privatistskole bedre karakterer eller pengene tilbake! Ønsker du å forbedre karakterene fra videregående skole? Vi i Akademiet har så stor tro på vårt pedagogiske opplegg at vi garanterer deg

Detaljer

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG

PROGRAMFAG I PROGRAMOMRÅDE FOR REALFAG PROGRAMOMRÅDET REALFAG Fag Vg1 Vg2 Vg3 BIOLOGI 0 Biologi 1 Biologi 2 FYSIKK 0 Fysikk 1 +Fysikk 2 GEOFAG 0 Geofag 1 Geofag 2 INFORMASJONS- 0 Informasjonsteknologi 1 Informasjonsteknologi 2 TEKNOLOGI KJEMI

Detaljer

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl

hva er Sandvika vgs? Arne F. Opsahl hva er Sandvika vgs? Sandvika er en moderne videregående skole som satser på elever som virkelig har lyst til å få noe positivt ut av skolegangen. Først og fremst gjelder det kunnskaper og ferdigheter

Detaljer

Programområde samfunnsfag og økonomi

Programområde samfunnsfag og økonomi Programområde samfunnsfag og økonomi Ved Porsgrunn videregående skole har du mulighet til å fordype deg i en rekke dagsaktuelle samfunnsfag som hjelper deg til å forstå hvordan ulike samfunn fungerer på

Detaljer

Det er forskjell. Velg Hetland!

Det er forskjell. Velg Hetland! Ny topplinje se side 9 Det er forskjell. Velg Hetland! minst ett skritt foran! 600 elevplasser Seks paralleller studiespesialisering (ST) To paralleller medier og kommunikasjon (MK) Moderne og velutstyrt

Detaljer

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3

ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 ORIENTERING OM FAGTILBUD STUD.SPES.FORMGIVING VG2/VG3 Skoleåret 2010/2011 UTDANNINGSPROGRAM FOR STUDIESPESIALISERING PROGRAMOMRÅDE FORMGIVINGSFAG 2 ORIENTERING OM FAGVALG FOR SKOLEÅRET 2010/2011. Denne

Detaljer

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015

VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 VELKOMMEN TIL ORIENTERINGSMØTE 2015 1 St. Svithun videregående skole Ca 820 elever og ca 100 (80+25) ansatte Utdanningsprogram for studiespesialisering med programområdene: Realfag (REAL) Språk, samfunnsfag

Detaljer

Fra søknad til vitnemål og fagbrev

Fra søknad til vitnemål og fagbrev Fra søknad til vitnemål og fagbrev I mange européiske land velger man studieforberedende utdanning i 11-12-årsalderen I Norge velger man studie- eller yrkesforberedende utdanning i 15-årsalderen Velges

Detaljer

Fagvalg for ST skoleåret 2016-2017

Fagvalg for ST skoleåret 2016-2017 Rune Oskarsen, studieleder Toril Arntzen, studieveileder Fagvalg for ST skoleåret 2016-2017 Foreldremøte vg1 ST 3/2-2016 http://www.skedsmo.vgs.no/utdanningsprogram/st Tidsplan Informasjon i klassene uke

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2009 2010 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og sosialfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Atlanten videregående skole

Atlanten videregående skole Atlanten videregående skole Kunnskap. Samarbeid. Entusiasme. Idrettsfag Studiespesialiserende Foto: Thomas Sivertsen (ANB) Medier og kommunikasjon Musikk, dans og drama www.atlanten.vgs.no Videregående

Detaljer

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering

Ditt valg! Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Ditt valg! Videregående opplæring 2015 2016 Idrettsfag Musikk, dans og drama Studiespesialisering Bygg- og anleggsteknikk Design og håndverk Elektrofag Helse- og oppvekstfag Medier og kommunikasjon Naturbruk

Detaljer

Fagvalg. skoleåret 2012/2013

Fagvalg. skoleåret 2012/2013 Fagvalg skoleåret 2012/2013 Informasjon om valg av programområde og programfag fram til generell studiekompetanse eller spesiell studiekompetanse Vg2 og Vg3 GENERELL INFORMASJON. HVA ER DITT MÅL MED UTDANNINGEN?

Detaljer

Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST. Tema: fagvalg Vg2

Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST. Tema: fagvalg Vg2 Velkommen til informasjonsmøte Vg1 ST Tema: fagvalg Vg2 Framdrift fagvalg Uke 46 og 47: Generell informasjon til hver enkelt klasse (ca 45 min per klasse) Torsdag 26.11: Foreldremøte kl 19.00 Fra uke 49:

Detaljer