I/U/ N Saksnr. U.off. / Tilknyttet saksnr. Reg dato. Dok.dato Avsender Mottaker Tittel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "I/U/ N Saksnr. U.off. / Tilknyttet saksnr. Reg dato. Dok.dato Avsender Mottaker Tittel"

Transkript

1 I/U/ N Saksnr. Arkivkode Tilknye saksnr. Reg dao. Dok.dao Avsender Moaker Tiel I Poliies IKT-jeneser Nasjonal ID-sener Inviasjon il samling om sammenslåing for HR og lønnsmedarbeidere U.off. / I Poliies IKT-jeneser Nasjonal ID-sener Feilsend inviasjon il samling om sammenslåing I Poliies IKT-jeneser Nasjonal ID-sener Tilbakekall av (feilsend) inviasjon il samling I Nasjonal ID-sener Anmodning om undersøkelse av dokumen U Nasjonal ID-sener Om innlevering av dokumener il undersøkelse I Ska Øs Nasjonal ID-sener Nyhesbreve DOCS for mars U Nasjonal ID-sener Helgeland PD Om bekrefelse på reurnere dokumener U Helgeland PD Nasjonal ID-sener Bekrefe moak av reurnere dokumener U Nasjonal ID-sener Poliie Melding om ferdig undersøk sak U Nord-Trøndelag PD, Sør-Trøndelag PD, Rogaland PD (Poliihøgskolen kopi) Nasjonal ID-sener Program for kurs i operaiv ID-arbeid 9.april I Rogaland PD Nasjonal ID-sener Delagere på kurs i operaiv ID-arbeid 9.april I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Høring - prosjek eablering av fellesjeneser i poliie I Sør-Trøndelag PD Nasjonal ID-sener Delagere på kurs i operaiv ID-arbeid 9.april N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Om ønske om opplæring i dokumen og personkonroll U Nasjonal ID-sener Nord-Trøndelag PD, Rogaland PD, Sør- Trøndelag PD Maeriell fra kurs i operaiv ID-arbeid 9.april U Nasjonal ID-sener Melding om ferdig undersøk sak I Prishina Nasjonal ID-sener Rapporere ape pass Kosovo 061 I Prishina Nasjonal ID-sener Rapporere ape pass Kosovo 062 I Duch Immigraion and Nauralisaion Service Nasjonal ID-sener ECID Aler

2 U Nasjonal ID-sener Poliidirekorae Vedrørende overføring av mindreforbruk påminnelse U Nasjonal ID-sener Nord-Trøndelag PD, Rogaland PD, Sør- Trøndelag PD Presenasjoner fra kurs i operaiv ID-arbeid 9.april U Nasjonal ID-sener Om levering av maeriale il undersøkelse I Anonym Nasjonal ID-sener Informasjon om person u.off I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Samykke il forlengelse av den midleridige bevæpning U Nasjonal ID-sener Videresending av informasjon om uenlandsk borger u.off I Kripos Nasjonal ID-sener Oversendelse av insrukser for diverse regisre U Nasjonal ID-sener Poliie Ønske om erfaringsdeling for andrelinjeopplæring I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Nyhesbrev fra SPOR I Rudnicki Nasjonal ID-sener Forespørsel om bakgrunnsjekk for arbeidsaker U Nasjonal ID-sener Rudnicki Svar på forespørsel om bakgrunnsjekk I Merpolii Nasjonal ID-sener Brev il jusiskomieen I Merpolii Nasjonal ID-sener Epos il jusis- og beredskapsdeparemene I Poliies Ulendingsenhe Nasjonal ID-sener Forespørsel om innlegg ved ID-seminar I Jusis- og beredskapsdepareme ne Nasjonal ID-sener Moakerlise for COMIX-dokumener U Nasjonal ID-sener Jusis- og beredskapsdeparem ene Oppdaer moakerlise for COMIX-dokumener I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Om Riksarkivarens karlegging av arkivmaeriale i salig sekor I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Mer om Riksarkivarens karlegging av arkivmaeriale I Andersen Nasjonal ID-sener Spørsmål om nye pass U Nasjonal ID-sener Andersen Svar på spørsmål om nye pass I Ulendingsnemnda Nasjonal ID-sener Ønske om kor kurs i ansiksgjenkjenning U Nasjonal ID-sener Poliies ulendingsenhe Foreløpig svar på forespørsel om innlegg på IDseminar

3 N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Dokumenundersøkelser ved Nasjonal ID-sener I Duch Immigraion and Nauralisaion Service Nasjonal ID-sener Forfalske polsk ID I Council of he European Union Nasjonal ID-sener Manuell usedelse av visumeikeer - Porugal I Council of he European Union Nasjonal ID-sener Manuell usedelse av visumeikeer - Sverige I Council of he European Union Nasjonal ID-sener Manuell usedelse av visumeikeer - Porugal I Council of he European Union Nasjonal ID-sener Manuell usedelse av visumeikeer - Esland U Nasjonal ID-sener Ahen Kurs for ilredende ambassadesekreær I Ahen Nasjonal ID-sener Tilbakemelding på informasjon om kursing U Nasjonal ID-sener Agder PD Om undersøkelse av sudanesisk I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Høring - forslag il ny folkeregiserlov I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Budsje 2015 Fordeling av sillinger il PSTs disriksenheer I Uenriksjenesens kompeansesener Nasjonal ID-sener Kurs for lokal ansae 15.april I Prishina Nasjonal ID-sener Rapporere ape pass Kosovo 063 I Prishina Nasjonal ID-sener Rapporere ape pass Kosovo 064 U Nasjonal ID-sener Ulendingsnemnda Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Om hening av undersøke dokumener I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Tilbakemelding på årsrappor for 2014 I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Inviasjon il samarbeidsmøe IKT mai 2015 I Prishina Nasjonal ID-sener Rapporere ape pass Kosovo 065 I Poliies Ulendingsenhe Nasjonal ID-sener Akuel fra PU uke 15

4 U Nasjonal ID-sener Om undersøke dokumener og regisrering i DUF U D Nasjonal ID-sener Om undersøkelse av syrisk pass I Kairo Nasjonal ID-sener Inviasjon il konferanse i Kairo juni 2015 U P Nasjonal ID-sener Ansa Svar på søknad om permisjon I Agder PD Nasjonal ID-sener Tilbakemelding om pass used i Agder I NLO Dubai Nasjonal ID-sener Forfalskede pakisanske pass N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Om høring - prosjek eablering av fellesjeneser i poliie I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Fjernhjelp i Origo64 I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Usa fris for å besvare riksarkivarens spørreundersøkelse I NLO Dubai Nasjonal ID-sener Ny ukrainsk pass I NLO Dubai Nasjonal ID-sener Diverse dokumener fra Hellas, Israel og Haii I Jusis- og beredskapsdepareme ne Nasjonal ID-sener IGC seminar om ID U Nasjonal ID-sener Keesing Technologies Beskjed om adresseendring I Keesing Technologies Nasjonal ID-sener Bekrefe moa adresseendring I Council of he European Union Nasjonal ID-sener Informasjon om problem med belgisk pass I Federal Office for Migraion and Refugees, Tyskland Nasjonal ID-sener Informasjon om fødselsaes fra Sri Lanka N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Om konakinfo il PODs seksjon for HMS I Solli Nasjonal ID-sener Brosjyrer og lenker il poral og kurs U Nasjonal ID-sener Poliies Sikkerhes Tjenese Forespørsel foredrag om ansiksgjenkjenning N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Om forespørsel om foredrag om ansiksgjenkjenning I Kripos Nasjonal ID-sener Forslag il idspunk for demo av Micromarc U Nasjonal ID-sener Kripos Tidspunk for demo av Micromarc I Kripos Nasjonal ID-sener Mer om demo av Micromarc I Landinfo Nasjonal ID-sener Presenasjon av informasjonsinnheningsreise vedrørende Syria

5 I Asker og Bærum PD Nasjonal ID-sener Spørsmål om forskjellen på våre kurs I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Velkommen il samling om omsilling og endring N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Samling om omsilling og endring U Nasjonal ID-sener Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Om hening av undersøke dokumener U Nasjonal ID-sener Om hening av undersøke dokumener U Nasjonal ID-sener Poliie Om signaur på undersøke dokumener U Nasjonal ID-sener Asker og Bærum PD Svar på spørsmål om forskjellen på våre kurs U Nasjonal ID-sener Melding om ferdig undersøke saker U Nasjonal ID-sener Poliie Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Poliie Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Poliie Melding om ferdig undersøk sak I Prishina Nasjonal ID-sener Rapporere ape pass Kosovo 066 U Nasjonal ID-sener Riksarkive Arkivverke Anmodning om useelse av fris for spørreundersøkelse I Riksarkive Arkivverke Nasjonal ID-sener Usa svarfris for spørreundersøkelse innvilge N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Høring om ulendingslov og forskrif a il eerrening I Scheen Nasjonal ID-sener Åpen søknad om jobb U Nasjonal ID-sener Scheen Svar på åpen søknad om jobb I Landinfo Nasjonal ID-sener Oppdaer elefonlise for Landinfo U Nasjonal ID-sener Poliie, Skaeeaen Velkommen il kurs i ID-arbeid i skranken U Nasjonal ID-sener Ulendingsnemnda Kor kurs i ansiksgjenkjenning U Nasjonal ID-sener Beiru Vedrørende opplæring/hospiering uke 24 N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Inviasjon il workshop om Schengen Maserlis of CSCA cerificaes U Nasjonal ID-sener Oslo PD Melding om ferdig undersøke saker

6 U Nasjonal ID-sener Skaeeaen, Poliie, Savanger Kommune, Arbeids- og velferdsdirekorae, Arbeidsilsyne, Velkommen il kurs i operaiv ID-arbeid U Nasjonal ID-sener Oslo PD Om hening av undersøke dokumener U Nasjonal ID-sener Poliie Ekhesvurdering Pakisanske pass og ID-kor I Uenriksdeparemen e Nasjonal ID-sener Sjålne blanke pass fra Libya I Poliie Nasjonal ID-sener Ugyldig nederlandsk pass I Federal Office for Migraion and Refugees, Tyskland Nasjonal ID-sener Bekrefelse på usedelse ID-kor I Council of he European Union Nasjonal ID-sener Tidspunk for nese møe i WP Froniers/False Documens U D Nasjonal ID-sener Ulendingsnemnda Anmodning om vine i lagmannsreen u.off I Council of he European Union Nasjonal ID-sener Spørreundersøkelse om avdekking av imposer N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Om mulighe for opplæring av Schengen-konaker I NLO Moskva Nasjonal ID-sener Sjålne blanke oppholdskor fra Hellas N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Virksomhesplan 2015 I Sør-Trøndelag PD Nasjonal ID-sener Delakere på kurs ID-arbeid i skranken U Nasjonal ID-sener Svar på spørsmål om syriske dokumener U Nasjonal ID-sener Finans Norge Informasjon omkring e-læring og konraker I Minisry of Inernal Affairs, Moldova Nasjonal ID-sener Alers om briiske og albanske dokumener U Nasjonal ID-sener Kripos Ukas il spørreundersøkelse om imposeravdekking U Nasjonal ID-sener Kripos Mer om ukas il spørreundersøkelse om imposer I Uenriksdeparemen e Nasjonal ID-sener Forfalske canadisk midleridig oppholdsillaelse N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Spørmål om forfalske visumeike U Nasjonal ID-sener Kiev Svar på spørsmål om forfalske visumeike I Kiev Nasjonal ID-sener Om svar vedrørende forfalske visumeike U Nasjonal ID-sener Kiev Om oversendelser av varsler

7 I Kiev Nasjonal ID-sener Mer om oversendelser av varsler

U.off. / I/U/ N Saksnr.

U.off. / I/U/ N Saksnr. I/U/ N Saksnr. Arkivkode Tilknye saksnr. Reg dao. Dok.dao Avsender Moaker Tiel I 2015.0990 92 04.05.2015 04.05.2015 Vabri Nasjonal ID-sener Spørsmål om regisreringsbevis U 2015.0991 92 2015.0990.92 04.05.2015

Detaljer

09.02.2015 06.02.2015 utlendingsfeltet Nasjonalt ID-senter

09.02.2015 06.02.2015 utlendingsfeltet Nasjonalt ID-senter I/U /N Saksnr. Arkivkode Tilknye saksnr. Reg dao. Dok.dao Avsender Moaker Tiel I 2015.0255 041 09.02.2015 28.01.2015 Nasjonalbiblioeke Nasjonal ID-sener Avleveringsplik av publikasjoner ID-rapporen I 2015.0256

Detaljer

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Offentlig journal. Periode:20122012-03012013

Offentlig journal. Periode:20122012-03012013 Offentlig journal Periode:20122012-03012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00055-80 Jour.dato: 28122012 U Til:

Detaljer

Årsrapport 2014 LANDINFO JUNI 2015 2

Årsrapport 2014 LANDINFO JUNI 2015 2 Landinfo 2015 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning

Detaljer

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9

[ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008. Ny lederduo i NTL NAV side 9 [ gaiden ] for medlemmer i NTL NAV DESEMber 2008 Ny lederduo i NTL NAV side 9 Redakøren Hva vil vi med NAV? I dee nummere har vi fokus på NAV-konor. Hvordan skal vi følge opp brukerne? Skal vi jobbe som

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 30.04.2012-06.05.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 07/99-4 Sakstittel Dok.dato 27.04.2012 Frequentis Avsender

Detaljer

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013

Offentlig journal. Periode:04012013-10012013 Offentlig journal Periode:04012013-10012013 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei Saksframlegg: Nei 04/00038-12 Dok.dato: 02012013 I Fra:

Detaljer

Journaldato: 07.08.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.08.2012. Dok.

Journaldato: 07.08.2012, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,n,x, Status: J,A. Dok.dato: 06.08.2012. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 08.08.2012 Prop 119 L Anmodning om høring Prop. 119 L (2011-2012)

Detaljer

Kartlegging av ID-arbeid

Kartlegging av ID-arbeid Kartlegging av ID-arbeidet Del 1 Politi og utenriksstasjoner 1 Kartlegging av ID-arbeid Del 1 Politi og utenriksstasjoner Evalueringsprosjektet 2013 Utenriksdepartementet Utenriksstasjoner Utlendingsnemnda

Detaljer

Årsrapport 2011 LANDINFO APRIL 2012 2

Årsrapport 2011 LANDINFO APRIL 2012 2 Landinfo 2012 Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Uten særskilt avtale med Landinfo er enhver eksemplarfremstilling og tilgjengeliggjøring bare tillatt i den utstrekning

Detaljer

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen

Offentlig journal. Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen. Påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 16.2.2011, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 17.02.2011 Spørsmål fra komiteen - påstått ulovlig prissamarbeid i asfaltbransjen Påstått ulovlig prissamarbeid

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 08.10.2012-14.10.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-215 Sakstittel Dok.dato 08.10.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/719-7 N Sakstittel Dok.dato 16.02.2007 Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd

Detaljer

Innhold. Årsberetning SAK 2014 Side 2. SAKs oppdrag og samfunnsansvar Sammendrag

Innhold. Årsberetning SAK 2014 Side 2. SAKs oppdrag og samfunnsansvar Sammendrag Årsberetning 2014 Innhold SAKs oppdrag og samfunnsansvar Sammendrag 1. Leders beretning 2. Introduksjon til virksomheten og hovedtall 2.1. Samfunnsoppdraget 2.2. Saksgangen 2.3. Omfanget av aktiviteten

Detaljer

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring

FG-111:4. Håndbok i innbruddssikring FG-111:4 Håndbok i innbruddssikring Innholdsforegnelse Kapiel Side 1 Innledning 3 2 Hensik 3 3 Li om FNO og FG 3 4 FG og myndigheene 4 5 Lov om forsikringsavaler (FAL) 4 6 Den fysiske sikringen gir den

Detaljer

Innkalling til styremøte i Senter for likestilling

Innkalling til styremøte i Senter for likestilling forskning undervisning utvikling Innkalling til styremøte i Senter for likestilling Tid: Onsdag 9. juni, kl. 14:00 Sted: Møtet gjennomføres elektronisk via e-post, jf. vedtak i 07/2010 Følgende personer

Detaljer

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM

PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM PROTOKOLL FRA STYREMØTE 07/14 TIRSDAG, 2. DESEMBER 2014 THON HOTEL ARENA, LILLESTRØM Til stede: Forfall: Fra adm.: Sven E. Maamoen, Oda Marie Often, Jon Syversen, Kjell Kvifte, Gro- Helen Randem Svendsen,

Detaljer

2. NOAS, juli 2011. Ann-Magrit Austenå generalsekretær

2. NOAS, juli 2011. Ann-Magrit Austenå generalsekretær 1. Innhold 1. Innhold...2 2. NOAS, juli 2011...3 3. Asylpolitiske saker...4 A. Papirløse...4 Papirløskampanjen...4 Initiativer fra lokalpolitikere...4 Maria Amelie...5 Helse...5 B. Barn...6 Lengeværende

Detaljer

Offentlig journal. Svar på henvendelse om skadereduksjonstilbud. Medikamentassistert skadereduksjonstilbud i Verdal kommune (LAS) 2009/461-3 1980/2009

Offentlig journal. Svar på henvendelse om skadereduksjonstilbud. Medikamentassistert skadereduksjonstilbud i Verdal kommune (LAS) 2009/461-3 1980/2009 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.11.2013-1.12.2013, Dokumenttype: I,, Status: J,A 02.12.2013 Svar på henvendelse om skadereduksjonstilbud Medikamentassistert skadereduksjonstilbud i Verdal

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 27.02.2012-04.03.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/113-1 Sakstittel Dok.dato 27.02.2012 Personalmappe ***

Detaljer

FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING 2013. Organisasjonsnummer 981 411 315

FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING 2013. Organisasjonsnummer 981 411 315 FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP ÅRSMELDING 2013 Organisasjonsnummer 981 411 315 Innholdsfortegnelse FELLESSKAP MOT SEKSUELLE OVERGREP... 4 MEDLEMSSENTRENE... 4 VEDTEKTER... 4 STYRET... 5 PERSONALSITUASJON

Detaljer

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423.

Dok.dato: 09.12.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 16.12.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 19.12.2014. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1129622&jp_... Side 1 av 37 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.1.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Dokument 7:1 (2012 2013)

Dokument 7:1 (2012 2013) Dokument 7:1 (2012 2013) Årsmelding til Stortinget fra Stortingets kontrollutvalg for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjeneste (EOS-utvalget) for 2012 Forord I samsvar med kontrolloven 8 nr.

Detaljer

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 2.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1

Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 2.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 05.09.2008 Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Journaldato: 2.9.2008, Adm.enhet: SKD, Ta med underordnede enheter: -1 Anmodning om opphør av sperret adresse

Detaljer

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes

SNO. Det påståtte Rostockmøte mel IOIn' tyske oll;danske forhand løre fant sted 17. mars' 1940 , J. resse for spørsn$ilet,. men undersøkelsenes , J.. 0 -: J' ~ ) \! Sifelsen norsk Okkupasjonshisorie, 2014 ER DE KLAR OVER a vi når lang og får folk i hele lande i ale? BAR DE NOE PA HJERTET så bruk våre annonsespaler, 32 Øre pr. mm. Reserver plass

Detaljer

Dok.dato: 17.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012

Dok.dato: 17.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012. Dok.dato: 27.02.2012 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 02.03.12, Dokumenttype:,, Status: J,A 07.03.2012 Svar på anmodning om pasientopplysninger 2012/683-2 5177/2012 Advokatfirmaet Nidaros DA 17.02.2012 Svar vedrørende

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning

Offentlig journal. Innspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.7.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A 03.07.2013 nnhold: nnspill til Regjeringens langtidsplan for forskning og høyere utdanning nnspill til Regjeringens

Detaljer