U.off. / I/U/ N Saksnr.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "U.off. / I/U/ N Saksnr."

Transkript

1 I/U/ N Saksnr. Arkivkode Tilknye saksnr. Reg dao. Dok.dao Avsender Moaker Tiel I Vabri Nasjonal ID-sener Spørsmål om regisreringsbevis U Nasjonal ID-sener Vabri Svar på spørsmål om regisreringsbevis U.off. / U Nasjonal ID-sener Uenriksdeparemen e, Jusisdeparemene,, Poliidirekorae, Vegdirekorae, Skaedirekorae, Helsedirekorae, Toll- og avgifsdirekorae, Arbeidsilsyne, Kripos, PST, Poliidisrikene, Poliies Ulendingsenhe, Poliihøgskolen, Finans Norge, NorSIS, Ulendingsnemnda, NAV, Brønnøysundregisere, Daailsyne, Noku, Landinfo, Universiee i Oslo Inviasjon il bidrag il ID-dagen U Nasjonal ID-sener Saens Vegvesen Tilbakemelding om mulig falsk førerkor fra UK I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Midleridig forbud mo sammenkobling av alegrupper U Nasjonal ID-sener Ulendingsnemnda Melding om ferdig undersøk sak I Landinfo Nasjonal ID-sener Oppdaer elefonlise for Landinfo U Nasjonal ID-sener ID-kor fra Erirea il undersøkelse

2 U Nasjonal ID-sener U Nasjonal ID-sener Kysvakens kompeansesener Fellesforbunde (Rørleggernes fagforening) Svar på forespørsel om undervisning ved Kysvakens Schengenkurs Vedrørende grønne ID-kor U Nasjonal ID-sener Poliidirekorae Om ilakskor og ID-konroll i poliies førselinje U Nasjonal ID-sener Uenriksdeparemen e, Poliidirekorae, Vegdirekorae, Skaedirekorae, Helsedirekorae, Toll- og avgifsdirekorae, Arbeidsilsyne, Arbeids- og velferdsdirekorae,, Brønnøysundregisren e, Finans Norge, Noku, Daailsyne, NorSIS Inviasjon il møe i ID-neverke 3.juni N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Vedrørende undervisning hos Kysvaken I Fredriksen Nasjonal ID-sener Spørsmål om ID-kor for EU/EØS U Nasjonal ID-sener Fredriksen Svar på spørsmål om ID-kor for EU/EØS I Tomic Nasjonal ID-sener Spørsmål om idenieskor U Nasjonal ID-sener Tomic Svar på spørsmål om idenieskor U Nasjonal ID-sener Poliie Skanne russisk pass U Nasjonal ID-sener Ambassaden i Beiru MRZ i syrisk reisebevis N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Forespørsel om opplæring i Vesfold PD I Sandnes Poliisasjon Nasjonal ID-sener Forespørsel om ilgang il ifado U Nasjonal ID-sener Sandnes Poliisasjon Svar på forespørsel om ilgang il ifado

3 U Nasjonal ID-sener Saens Vegvesen Foreløpig ilbakemelding på forespørsel om foredrag I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Godkjenning av forlengelse av husleieavale U Nasjonal ID-sener Påminnelse om ferdig undersøke saker U Nasjonal ID-sener Påminnelse om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Påminnelse om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Ulendingsnemnda Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Poliie Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Poliie Melding om ferdig undersøke saker U Nasjonal ID-sener Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Poliie Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Poliie Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Ulendingsnemnda Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Ulendingsnemnda Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Svar på forespørsel om undersøkelse av dokumener U Nasjonal ID-sener Svar på forespørsel om undersøkelse av dokumener U Nasjonal ID-sener Poliidirekorae Terialrappor førse erial 2015 U Nasjonal ID-sener Ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Om hening av undersøke dokumener

4 U Nasjonal ID-sener Om hening av undersøke dokumener U Nasjonal ID-sener Om hening av undersøke dokumener I Poliies Fellesjeneser Nasjonal ID-sener Karlegging av behov for analog samband I Merpolii Nasjonal ID-sener Brev il sasråd Anundsen I Merpolii Nasjonal ID-sener Brev il ordfører i Hjardal I Nasjonal ID-sener Spørsmål om rappor om somaliske borgere U Nasjonal ID-sener Svar på spørsmål om rappor om somaliske borgere I Nasjonal ID-sener Mer om rappor om somaliske borgere U Nasjonal ID-sener Mer svar om rappor om somaliske borgere I Biblioekenes ITsener AS Nasjonal ID-sener Prisoverslag på srekkoder U Nasjonal ID-sener Biblioekenes ITsener AS Besilling av srekkoder I Biblioekenes ITsener AS Nasjonal ID-sener Bekrefelse på besilling av srekkoder U Nasjonal ID-sener Keesing Technologies Svar på spørsmål om delakelse i Keesing eksperpanel U Nasjonal ID-sener Sofware Innovaion Midleridig beskjed om avrop på 360-konrak I Sofware Innovaion Nasjonal ID-sener Tilbakemelding på midleridig beskjed U Nasjonal ID-sener Sofware Innovaion Oversendelse av avaler for signering (signer av oss) I Sofware Innovaion Nasjonal ID-sener Korrigering av eks i oversend avale U Nasjonal ID-sener Sofware Innovaion Oversendelse av korriger og signer avale I Sofware Innovaion Nasjonal ID-sener Midleridig ilbakemelding på korriger avale I Nasjonal ID-sener Sofware Innovaion Ny korrigering av eks i oversend avale

5 U Nasjonal ID-sener Om rekommander sending av undersøke dokumener U Nasjonal ID-sener Poliie Kviering for undersøke dokumener U Nasjonal ID-sener Savne kviering for undersøke dokumener U Nasjonal ID-sener Om hening av undersøke dokumener U Nasjonal ID-sener Poliie Savne kviering for undersøke dokumener U Nasjonal ID-sener Ulendingsnemnda Om hening av undersøke dokumener U Nasjonal ID-sener Poliie Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Poliie Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Oslo PD Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Oslo PD Melding med rappor om ferdig undersøk sak I Follo PD Nasjonal ID-sener Tilbakemelding om feil konrollsiffer i pass I Council of he European Union Nasjonal ID-sener Påminnelse om spørreundersøkelse om imposere I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Oversikskaalog HR- og HMS-avdelingen i Poliidirekorae U , , Nasjonal ID-sener Sofware Innovaion Avrop på vedlikeholdsavale for P360 signer av oss I , Sofware Innovaion Nasjonal ID-sener Midleridig ilbakemelding på signer avrop U , Nasjonal ID-sener Sofware Innovaion Diverse spørsmål om fremgang i prosjek I Sofware Innovaion Nasjonal ID-sener Midleridig ilbakemelding om prosjekløp I , Sofware Innovaion Nasjonal ID-sener Om signer avale - epos mangler vedlegg I , , Sofware Innovaion Nasjonal ID-sener Full avaleverk for innføring og vedlikehold P360 U Nasjonal ID-sener Sofware Innovaion Bekrefelse på moak av avaleverk Evenuel bidrag il seminar for U Nasjonal ID-sener Poliidirekorae ulendingsforvalningen U Nasjonal ID-sener Norsk Biblioekranspor AS Eerlysning av rekommander sending

6 I Norsk Biblioekranspor AS Nasjonal ID-sener Foreløpig ilbakemelding på rekommander sending U Nasjonal ID-sener Poliie Erireisk pass lokaliser I Ulendingsnemnda Nasjonal ID-sener Tilbakemelding om overlevering av eiopiske pass il undersøkelse U Nasjonal ID-sener Norsk Biblioekranspor AS Rekommander sending lokaliser, feilsend I Norsk Biblioekranspor AS Nasjonal ID-sener Tilbakemelding på feilsend rekommander sending U Nasjonal ID-sener Sofware Innovaion Signer endringsordre HR og o kurs I Sofware Innovaion Nasjonal ID-sener Tilbakemelding på endringsordre om HR og o kurs I Jusis- og beredskapsdepareme ne Nasjonal ID-sener Høring - forslag il endring i ulendingsforskrifen I Duch Immigraion and Nauralisaion Service Nasjonal ID-sener Forfalskede kinesiske pass og reisedokumener fra USA I Høgskolen i Gjøvik Nasjonal ID-sener Inviasjon il workshop om forslag il forskningsråde U Nasjonal ID-sener American Sociey of Quesioned Documen Examiners Fornyelse av idsskrifsabonnemen for o år I Nasjonal ID-sener Oslo PD Bidrag il 2.linjeopplæring i april I Ambassaden i Nairobi Nasjonal ID-sener Forespørsel om ansikssammenligning U Nasjonal ID-sener Poliie Forespørsel om bidrag il 2.linjeopplæring i april I Nasjonal ID-sener Link il oversik over "verdi" på pass I Asker og Bærum PD Nasjonal ID-sener Feilregisrering av kursdelakelse U Nasjonal ID-sener Saens Vegvesen Melding om falsk førerkor fra Liauen U Nasjonal ID-sener Saens Vegvesen Falsk førerkor fra Liauen skanne U Nasjonal ID-sener Oslo PD Om idspunk for hening av dokumener

7 U Nasjonal ID-sener Uenriksdeparemen e I ICAO Trip Programme Nasjonal ID-sener U Nasjonal ID-sener NILZ AS U Nasjonal ID-sener Skaeeaen Tilbakemelding på sikkerhesvarsel om Kampala Foreløpig ilbakemelding på forespørsel om MRTD Repor Bekrefelse på besilling av T-skjorer il Holmenkollsafeen Melding om ferdig undersøke dokumener fra Senegal I Bowaer Holographics Limied Nasjonal ID-sener Forespørsel om demonsrasjon av Biomeragram U Nasjonal ID-sener Bowaer Holographics Limied Svar på henvendelse om Biomeragram U Nasjonal ID-sener Asker og Bærum PD Korrigering av kursregisrering N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Spørsmål om oppdaering av dokumener referansedaabaser U Nasjonal ID-sener Saens Vegvesen Svar på spørsmål om referansedaabaser U Nasjonal ID-sener Melding om ferdig undersøk sak U Nasjonal ID-sener Om hening av undersøke dokumener I Warden Nasjonal ID-sener Spørsmål om mise oppholdskor U Nasjonal ID-sener Warden Svar på spørsmål om mise oppholdskor I Saens Vegvesen Nasjonal ID-sener Forespørsel om kurs i dokumenkonroll U Ambassaden i Abuja Nasjonal ID-sener Anmodning om bisand il undersøkelse av pass fra Benin U Nasjonal ID-sener Haugaland og Sunnhordland PD Svar på spørsmål om UV-lyk og lupe I Poliies Ulendingsenhe Nasjonal ID-sener Akuel fra PU uke 18 U Nasjonal ID-sener Ambassaden i Abuja Svar vedrørende pass fra Benin I Warden Nasjonal ID-sener Flere spørsmål om mise oppholdskor U Nasjonal ID-sener Warden Svar på flere spørsmål om oppholdskor I Skaeeaen Nasjonal ID-sener Nyhesbreve DOCS for april 2015 I Naional Documen Fraud Uni, Home Office UK Nasjonal ID-sener NDFU Forgery Finders 11/2015 and 12/2015

8 I Naional Documen Fraud Uni, Home Office UK Nasjonal ID-sener NDFU Forgery Finder 13/2015 I Naional Documen Fraud Uni, Home Office UK Nasjonal ID-sener NDFU Forgery Finder 14/2015 I Naional Documen Fraud Uni, Home Office UK Nasjonal ID-sener NDFU Forgery Finder 15/2015 U Nasjonal ID-sener Advokafirmae Elden DA Svar på spørsmål om signaurer N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Om evenuel kurs eller hospiering N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Om bidrag il kampen mo arbeidslivskriminalie I Poliidirekorae Nasjonal ID-sener Prakisering av ordningen midleridig bevæpning 17.mai U Nasjonal ID-sener Agder PD Svar om mulig forfalske vienamesisk pass N Nasjonal ID-sener Nasjonal ID-sener Forslag il endring i ulendingsforskrifen as il eerrening U Nasjonal ID-sener Agder PD Mer om mulig forfalske vienamesisk pass

Årsmelding 2010. mai 2011

Årsmelding 2010. mai 2011 Årsmelding 2010 mai 2011 Om NOKUT side 2 Tilbakeblikk på 2010: Førse år med nye NOKUT side 3 Tilsyn med norsk høyere udanning og fagskoleudanning side 5 Kvaliesuvikling gjennom uredning, evaluering og

Detaljer

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014

Offentlig journal. Besvarelse med journalopplysninger. Pasient - ***** ***** 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014 24.10.2014 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,, Status: J,A 11.12.2014 sient - 2014/2509-2 16856/2014 02.10.2014.off: Offl. 13 jfr. Fvl., helsepersl Norsk sientskadeerstatning Angående

Detaljer

Valgkomiteen 2013-14

Valgkomiteen 2013-14 - får seniorene på nett Oslo, 9. april 2014 Til Seniornett Norges Landsmøte 9. mai 2014. Under Landsmøtet på Sanner Hotell 4. mai 2013 lovet representantene fra dataklubbene å vise et større engasjement

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 20.03.2006-26.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/99-29 I Sakstittel Dok.dato 17.03.2006 Avsender Borregaard Fabrikker Oppfølging av årsrapport 2005 analyse av uønskede hendelser Arkivsak/doknr. 06/230-2 U Sakstittel Dok.dato

Detaljer

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON

OFFENTLIG POSTJOURNAL DIREKTORATET FOR NØDKOMMUNIKASJON OFFENTLG POSTJORNAL DREKTORATET FOR NØDKOMMNKASJON nn- og utgående post, Postmottak, for perioden: 02.07.2012-08.07.2012 Side 1 Arkivsak/doknr. 12/15-62 Sakstittel Dok.dato 01.07.2012 Arkiv - nnsynsbegjæringer

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 05.11.2007-11.11. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/123-21 U Sakstittel Jernbaneverket - Nytt dobbeltspor Sandnes - Stavanger - Godkjenning Tillatelse til å ta i bruk ny infrastruktur Jåttåvågen Saksansv. DIREKTØR-STE-MOS holdeplass,

Detaljer

Dok.dato: 15.01.2014. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 434. Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 029.

Dok.dato: 15.01.2014. Klassering: 433. (enhet/initialer): Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 434. Dok.dato: 12.02.2014. Klassering: 029. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/default/search.aspx?bps_d=-105 Side 1 av 27 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.7.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Postjournal 01-05-2015-31-05-2015

Postjournal 01-05-2015-31-05-2015 Postjournal 01-05-2015-31-05-2015 Innhold: Høyring - forslag til ny forskrift om obduksjon og avgjeving av lik til bruk i undervisning og forskning Sakstittel: Høyring - forslag til ny forskrift om obduksjon

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 26.02.2007-04.03. Side 1 Arkivsak/doknr. 06/719-7 N Sakstittel Dok.dato 16.02.2007 Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin Oslo Sporvognsdrift AS - Søknad om unntak fra Off.loven 5 første ledd

Detaljer

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge

Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Protokoll fra møte nr. 4/2009 i Landsgildeledelsen, St. Georgs Gildene i Norge Sted: Norges speiderforbund, St. Olavs gate 25. 3.etg. Tid: Fredag 4/12 kl. 17.00 1945. Lørdag 5/12 kl. 9.30 14.15. Tilstede:

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 02.02.2009-08.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 08/594-80 U Sakstittel Utlysning av stilling - IT-ansvarlig Mottaker 54 mottakere... Arkivkode 1-SF2-211 Vedr. søknad på stilling som IT-ansvarlig i Statens jernbanetilsyn Offl.

Detaljer

A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post

A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL 2011 Innkommen post 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 A B C D E F G H I J K L POSTJOURNAL

Detaljer

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/

ArXiv er preprint server der mange matematikere legger ut artikler. Cornell University USA driver dette. Se http://arxiv.org/ Referat fra styremøte i Norsk matematikkråd 7.12.2012 Kl. 10.15 15.30. Høgskolen i Oslo og Akershus, Avdeling for ingeniørutdanning, Pilestredet, Oslo. Tilstede: Arvid Siqveland (leder) Guri A. Nortvedt,

Detaljer

Dok.dato: 06.03.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 17.04.2015. Klassering: 016. Dok.dato: 23.04.2015. Klassering: 423.

Dok.dato: 06.03.2015. Klassering: 432. (enhet/initialer): Dok.dato: 17.04.2015. Klassering: 016. Dok.dato: 23.04.2015. Klassering: 423. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1195656&jp_... Side 1 av 42 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 25.6.2015, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok.

Journaldato: 19.03.2010, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A. Dok.dato: 19.03.2010. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A 22.03.2010 Statusnotat pr 180310 om utviklingen av VEU - Vesteuropeiske

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12

REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 REFERAT FRA STYREMØTE NR. 08 11-12 Sted: Idrettens hus, Ullevål stadion Tid: Onsdag 15. februar 2012 Til stede: Forfall: Gunnar Solberg (GS), president Katrine Foss (KF), 1. visepresident (til kl. 21.10)

Detaljer

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling

Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Kontrollutvalget i Lund kommune Møteinnkalling Møtested: Rådhuset Dato: 12.06.2013 Tidspunkt: Kl. 9.00 Møtenr: 3-2013 Til behandling: Sak nr Sakstittel 13/13 Godkjenning av protokoll fra møtet den 11.

Detaljer

Innkalling til styremøte i Senter for likestilling

Innkalling til styremøte i Senter for likestilling forskning undervisning utvikling Innkalling til styremøte i Senter for likestilling Tid: Onsdag 9. juni, kl. 14:00 Sted: Møtet gjennomføres elektronisk via e-post, jf. vedtak i 07/2010 Følgende personer

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 09.02.2009-15.02. Side 1 Arkivsak/doknr. 09/14-3 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 Mottaker Sondre Bodin Arkivsak/doknr. 07/35-7 N Sakstittel Dok.dato 21.01.2009 NSB - Søknad om unntak fra Mottaker Sondre Bodin NSB - Søknad

Detaljer

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12.

Anskaffelse forsikringstjenester - Bedriftsgruppelig og kollektiv ulykke - reiseforsikring - bilansvarsforsikring. Dok.dato: 05.12. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Journalenhet: SJ - Felles journalenhet for Stortinget, Status: J,A 19.12.2014 Anbudskonkurranse - Forsikringstjenester - avvisning av tilbud Anskaffelse

Detaljer

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013

Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 19.06.2013. Dok.dato: 20.06.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 24.06.2013 Svar på henvendelse i brev av 050613 Helsevesenet - henvendelser - 2009-2013 2009/1882-523 7432/2013 19.06.2013

Detaljer

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421

REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 - REFERAT PST 2/2014 s. 1 av 11 Saksbehandler: Per Sætre Vår dato: Referanse: Tlf: 07.05.2014 14/00223 +47 241421 Møtedato/tidspunkt: tirsdag 6. mai 2014 kl. 11:30 onsdag 7. mai 2014 kl. 13:00 Sted: Til

Detaljer

INFORMASJONSBROSJYRE

INFORMASJONSBROSJYRE INFORMASJONSBROSJYRE FOR BRUKERE AV HORSEPRO OG ANDRE INTERESSERTE INNLEDNING Vi som jobber i CompetIT med HorsePro har noen overordnede mål: 1) De som bruker våre datasystemer skal være fornøyde brukere

Detaljer

Offentlig journal. Nesodden kommune - rullering av kommuneplanens arealdel - svar på høring av planforslag. Kommuneplan - Nesodden kommune

Offentlig journal. Nesodden kommune - rullering av kommuneplanens arealdel - svar på høring av planforslag. Kommuneplan - Nesodden kommune Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26/1-1/2, Dokumenttype:,,N,X, Status: J,A, Adm.enhet: nknown value : 02.02.2015 Nesodden kommune - rullering av kommuneplanens arealdel - svar på høring av

Detaljer

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.12.13, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 31.12.2013 Svar på forespørsel om kopi

Detaljer

Innst. S. nr. 54. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 2 (2002-2003)

Innst. S. nr. 54. (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen. Dokument nr. 2 (2002-2003) Innst. S. nr. 54 (2003-2004) Innstilling til Stortinget fra kontroll- og konstitusjonskomiteen Dokument nr. 2 (2002-2003) Innstilling fra kontroll- og konstitusjonskomiteen om Riksrevisjonens melding om

Detaljer

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 19.07.2010-25.07.

Statens jernbanetilsyn OFFENTLIG POSTJOURNAL SJT Side 1 Notat, inn- og utgående post, Statens jernbanetilsyn, for perioden: 19.07.2010-25.07. Side 1 Arkivsak/doknr. 10/354-30 U Sakstittel Mottaker AS Valdresbanen Varsel om tilbakekall av lisens Arkivsak/doknr. 10/354-31 U Sakstittel Mottaker Railcare Tåg AB Varsel om tilbakekall av sikkerhetssertifikat

Detaljer

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008.

Dok.dato: 20.08.2014. Klassering: 423. (enhet/initialer): Dok.dato: 29.08.2014. Klassering: 423. Dok.dato: 11.09.2014. Klassering: 008. http://ephorte-prod-hst.ihelse.net/hst/shared/aspx/getdoc.aspx?jp_d=1092612&jp_... Side 1 av 26 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.9.2014, Journalenhet: HS - Helse Stavanger - journalenhet,

Detaljer

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo

Innkalling. Møte i styret for Felles studentsystem. Tid: Mandag 14. januar 2013 kl 10:00-15:00. Møterom 5. etg. USIT, Forskningsveien 3b, Oslo Felles studentsystem Telefon: 22840798 USIT, Universitetet i Oslo Telefax: 22852970 Postboks 1086, Blindern E-mail: fs-sekretariat@usit.uio.no 0316 Oslo URL: www.fellesstudentsystem.no FS-13-009 Innkalling

Detaljer

BrUk Stemmeretten. Besøkte havnekolleger i USA. arbeıderen. side 2 (leder) og 13-14

BrUk Stemmeretten. Besøkte havnekolleger i USA. arbeıderen. side 2 (leder) og 13-14 blad for Norsk TraN sport arbeiderforbun d www.ransporarbeider.no ranspor 6 2009 arbeıderen Besøke havnekolleger i USA BrUk Semmereen side 2 (leder) og 13-14 USA: Blan Veskysens havnearbeidere I sise halvdel

Detaljer