Sykehuset Østfold - Offentlig journal

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sykehuset Østfold - Offentlig journal"

Transkript

1 I, Inngående eksternt produsert, 14/ tbetaling av tilskudd Helse Sør Øst og Innovasjon Norge Innovasjon Norge fag- og pasientsikkerhet Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 530 Inngående eksternt produsert, 15/ Vedtak i saken Erstatningssak NPE 2014/ Avskjermet Helseklage - Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 15/ Rapport fra Legeforeningen etter besøk av spesialitetskomiteen i generell kirurgi Spesialistutdanning for leger - Rapportering til Legeforeningen - Kirurgisk avdeling Den norske legeforening klinikk for kirurgi Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 551 Inngående eksternt produsert, 15/ Anmodning om utfyllende helseopplysninger - Saker med advokatbistand Advokathuset Liljedahl ungdomspsykiatrisk poliklinikk Østfold Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Forhåndsinformasjon om mottatte finansielle overføringer fra Roche i 2016 Informasjon om finansielle overføringer Roche Diagnostics Norge AS kreftavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 321 Inngående eksternt produsert, 16/ Vitneinnkalling - Avskjermet Rakkestad kommune barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Sarpsborg Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

2 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Anmodning om sletting - retting i journal Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 16/ Invitasjon til Helsekonferansen 2017 Invitasjon til diverse konferanser kurs seminar møter og samlinger fra Helse Sør-Øst - Helsedirektoratet 2017 Helsedirektoratet administrerende direktør stab 040 Inngående eksternt produsert, 16/ Invitasjon til Rådslag om Pakkeforløp for psykoselidelser 25. april 2017 Invitasjon til diverse konferanser kurs seminar møter og samlinger fra Helse Sør-Øst - Helsedirektoratet 2017 Helsedirektoratet viseadministrerende direktør 040 Inngående eksternt produsert, 16/ Dokument 16/ Svar på søknad om unntak fra forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren sendt fra Direktoratet for E-helse Forskrift om IKT-standarder i helse- og omsorgssektoren Helse Sør-Øst teknologi og IKT Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 045 Inngående eksternt produsert, 16/ Nasjonale avtaler - endringer HSTAT uke 12 Nasjonale rammeavtaler - Sykehusinnkjøp Sykehusinnkjøp seksjon for avdelingstjenester Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 090 Inngående eksternt produsert, 16/ Kommentarer og ytterligere spørsmål i pågående sak Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

3 I, Inngående eksternt produsert, 16/ Melding om tilbakekall av autorisasjon Tilsynssak - Avskjermet Statens helsetilsyn Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 302 Inngående eksternt produsert, 17/ Krav om oppreisning - Økonomisk tap Tvunget psykisk helsevern - Avskjermet Advokatfirmaet Dennis Brorstrøm as psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv 337 Inngående eksternt produsert, 17/ Søknad og CV - INTERN ANNONSE - Avdelingssjef - Klinikk for medisin - st. ref. ( ) INTERN ANNONSE - Avdelingssjef - Klinikk for medisin - st. ref Per Kristian Sandvei HR-avdelingen 211 Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av dokumentasjon - Avskjermet Gjensidige Forsikring ASA barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Halden Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Tilbakemelding fra pasient Pasienthenvendelse - Behandling og kommunikasjon - Avskjermet Avskjermet indremedisinsk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 421 Inngående eksternt produsert, 17/ Oversendelse av dokumentasjon - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

4 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Klage på behandling Pasienthenvendelse - Avskjermet Avskjermet øre-nese-halsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 434 Inngående eksternt produsert, 17/ Høring- Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord. Høring- Veiledende materiell for kommunene om forebygging av selvskading og selvmord Helsedirektoratet viseadministrerende direktør 008 Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Saker med advokatbistand - Avskjermet Advokatene i håndverkeren kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Sykefravær Kalnes Innsynsbegjæring Nrk Østfold kommunikasjonsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 046 Inngående eksternt produsert, 17/ Barneverssak - Avskjermet Avskjermet barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Askim Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Andre - Avskjermet Norsk Pasientforening - Kontoret for pasienthjelp dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

5 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av dokumentasjon SpareBank 1 Forsikring AS ortopedisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av dokumentasjon KLP Skadeforsikring AS ortopedisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Avviksmelding til Sykehuset Østfold Samhandlingsavvik - Rygge kommune (101/17) Rygge kommune samhandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 430 Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av opplysninger Sarpsborg kommune psykiatrisk avdeling og voksenhabilitering Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Avviksmelding fra Legevakt til Sykehuset Østfold Samhandlingsavvik - Fredrikstad kommune Fredrikstad kommune samhandling Dok. dato: Arkivdel: Sakarkiv 430 Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av dokumentasjon If Skadeforsikring NF kirurgisk avdeling Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

6 I, Inngående eksternt produsert, 17/01-1 Innhenting av dokumentasjon Crawford & Company AS fysioterapiavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Forespørsel om legeerklæring SpareBank 1 Forsikring AS dokumentasjonssenteret Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av journalopplysninger Erstatningssak NPE - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av dokumentasjon Innsyn i pasientjournal - Andre - Avskjermet PP-tjenesten for videregående opplæring, Region Nedre Glomma barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Askim Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av dokumentasjon Tryg Forsikring øre-nese-halsavdelingen Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av opplysninger Erstatningssak NPE 2017/ Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv

7 I, Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av journalopplysninger Erstatningssak NPE - Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av opplysninger Erstatningssak NPE 2017/ Avskjermet Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/01-1 Forespørsel om opplysninger SpareBank 1 Forsikring AS barne- og ungdomspsykiatrisk poliklinikk Moss Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv Inngående eksternt produsert, 17/ Innhenting av opplysninger Dok. dato: Arkivdel: Pasientarkiv