Council of the. Council of the. Council of the. Utlendingsdirektorate t

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Council of the. Council of the. Council of the. Utlendingsdirektorate t"

Transkript

1 I/U/ N Saksnr. Arkivkode Tilknyttet saksnr. Reg dato. Dok.dato Avsender Mottaker Tittel I Politidirektoratet Nasjonalt ID-senter Forespørsel om kontaktperson ved ID-spørsmål (NSHF) I Politiets Utlendingsenhet Nasjonalt ID-senter Invitasjon til fagseminar om utlendingsfeltet I Direktoratet for økonomistyring Nasjonalt ID-senter Sentralisering av lønnstjenester i DFØ I et Nasjonalt ID-senter Schengen-møte om migrasjonsbølgen fra Kosovo I FlikkFlakk Nasjonalt ID-senter Læremiddel om nettvett I Politidirektoratet Nasjonalt ID-senter Rammeøkning - barnehus I Skattedirektoratet Nasjonalt ID-senter Høringsuttalelse til forslag til retninglinjer for vurdering av identitet I Nordre Buskerud PD Nasjonalt ID-senter Spørsmål om anbefalt utstyr for dokumentkontroll I Firing-Schou, Nergaard, Nyborg Nasjonalt ID-senter Skoleoppgave - intervju om ID-tyveri I et Nasjonalt ID-senter Eksempler på pakistanske pass I NLO Dubai Nasjonalt ID-senter Forfalskede sjømannsbøker fra Belize I Skatt Øst Nasjonalt ID-senter Utdrag fra Skatteetatens årsrapport DOCS I Merpoliti Nasjonalt ID-senter Debattinnlegg om politireformen I European Union Nasjonalt ID-senter Manuell utstedelse av visumetiketter - Portugal I European Union Nasjonalt ID-senter Manuell utstedelse av visumetiketter - Portugal I European Union Nasjonalt ID-senter Manuell utstedelse av visumetiketter - Portugal I European Union Nasjonalt ID-senter Manuell utstedelse av visumetiketter - Sverige I Ambassaden i Prishtina Nasjonalt ID-senter Rapporterte tapte pass Kosovo 040 U Nasjonalt ID-senter Utlendingsdirektorate t Etterlysning av anmodningsskjema for dokumentundersøkelse I NLO Moskva Nasjonalt ID-senter Forfalsket pass fra Latvia I NLO Moskva Nasjonalt ID-senter Stjålne blanke britiske visum og pass I et Nasjonalt ID-senter Informasjon om nye reisedokumenter Ukraina U.off. / u.off

2 I Politiets Utlendingsenhet Nasjonalt ID-senter Invitasjon til PUs ID-seminar juni 2015 I ECID Nasjonalt ID-senter ECID Alert I European Union Nasjonalt ID-senter Forberedelse av agenda til faux doc-møte mars 2015 U Nasjonalt ID-senter Universitetet i Oslo Spørsmål om fremdrift i dokumentundersøkelse I Universitetet i Oslo Nasjonalt ID-senter Svar på spørsmål om fremdrift i dokumentundersøkelse U Nasjonalt ID-senter Kajathiri Skoleoppgave - svar på spørsmål I Dutch Immigration and Naturalisation Service Nasjonalt ID-senter Forfalsket spansk pass N Nasjonalt ID-senter Nasjonalt ID-senter Presisering omkring av bruk av Azure til portal I European Union Nasjonalt ID-senter Manuell utstedelse av visumetiketter - Malta I Helpline FADO Nasjonalt ID-senter Spørsmål om MRZ-problem i indonesisk pass U Nasjonalt ID-senter Ministry of Interior Frankrike Svar på henvendelse om MRZ-problem i indonesisk pass I Ambassaden i Canberra Nasjonalt ID-senter Spørsmål om iransk pass I Ambassaden i Prishtina Nasjonalt ID-senter Rapporterte tapte pass Kosovo 041 I European Union Nasjonalt ID-senter Påminnelse spørreskjema om impostere I U.S. Immigration and Customs Enforcement Nasjonalt ID-senter Informasjon om sikkerhetselementer i nye ID-kort USA I et Nasjonalt ID-senter Møte med Hellas' migrasjonsminister 20, 1.b I Politidirektoratet Nasjonalt ID-senter Nye regler for sterke laserpekere Ambassaden i U Nasjonalt ID-senter Canberra Svar på spørsmål om iransk pass U Sør-Trøndelag PD Nasjonalt ID-senter Tilbud om to plasser ved andrelinjeopplæring I Politidirektoratet Nasjonalt ID-senter Infobrev fra Politidirektoratet seksjon for HMS I Federal Office for Migration and Refugees, Tyskland Nasjonalt ID-senter Informasjon om spesial-pass fra Syria

3 I Politiet Nasjonalt ID-senter U Nasjonalt ID-senter Politiet N Nasjonalt ID-senter Nasjonalt ID-senter I Helpline FADO Nasjonalt ID-senter Liste over land hvor informasjon om identitetsdokumenter mangler Tilbakemelding om spesimen for identitetsdokumenter Henvendelse om løsninger for ansiktssammenligning besvart pr tlf Spørsmål om serienummer i stjålne blanke libyiske pass U Nasjonalt ID-senter Ambassaden i Roma Kontroll av mulig forfalsket norsk oppholdstillatelse u.off U Nasjonalt ID-senter Ambassaden i Roma Kontroll av flere mulige forfalskede oppholdstillatelser u.off I Østerrikes generalkonsulat i Shanghai Nasjonalt ID-senter Rapporter om ulovlig innreise til Europa via Beijing, Tyskland, Østerrike, Sveits I Ministry of Internal Affairs, Moldova Nasjonalt ID-senter Informasjon om nye grensestempler for Moldova I Nasjonalt ID-senter Nasjonalt ID-senter Landinformasjon til ID-basen u.off I Advokatene Vikse, Haugland, Berge, Bachmann og Bore Nasjonalt ID-senter Henvendelse vedrørende privatperson u.off N Nasjonalt ID-senter Nasjonalt ID-senter Mer om henvendelse om privatperson(feilsendt) u.off Tilbakemeldinger og evaluering av ID-opplæring i N Nasjonalt ID-senter Nasjonalt ID-senter Beijing U Nasjonalt ID-senter Dutch Immigration and Naturalisation I Service I Center for Cyber and Information Security Foreløpig intensjon om deltagelse ved WWWAW Forfalskede visumstempler og etiketter fra USA og Japan Nasjonalt ID-senter Dutch Immigration and Naturalisation Service Nasjonalt ID-senter Forfalsket serbisk førerkort u.off I Ambassaden i Abuja Nasjonalt ID-senter Spørsmål om sikkerhetselementer i pakistansk pass u.off U Nasjonalt ID-senter et, Politiet Presentasjoner fra kurs ID-arbeid i skranken

4 Utlendingsdirektorate I t Nasjonalt ID-senter Høring - forslag til endring i UDI-rundskriv RS U Nasjonalt ID-senter Nordre Buskerud PD Anbefaling av UV-lampe og forstørrelsesglass I Politidirektoratet Nasjonalt ID-senter Disponeringsskrivet 2015 Særskilt del for Nasjonalt ID-senter U Nasjonalt ID-senter Ambassaden i Canberra Mer om iransk pass I Ambassaden i Prishtina Nasjonalt ID-senter Rapporterte tapte pass 042 I Ministry of Internal Affairs, Moldova Nasjonalt ID-senter Forfalsket rumensk vognkort og britisk førerkort U Nasjonalt ID-senter Nasjonal sikkerhetsmyndighet Tilgang til ID-basen og generell informasjon I Sør-Trøndelag PD Nasjonalt ID-senter Mer spørsmål omkring hospitering U Nasjonalt ID-senter Sør-Trøndelag PD Mer svar omkring hospitering I Dutch Immigration and Naturalisation Service Nasjonalt ID-senter Passinformasjon fra Egypt, Bhutan, Irak, Algerie U Nasjonalt ID-senter Kripos, Romerike PD, Politiets Utlendingsenhet, Oslo PD, Politiets sikkerhetstjeneste Videresender passinformasjon fra Egypt, Bhutan, Irak, Algerie I Dutch Immigration and Naturalisation Service Nasjonalt ID-senter Forfalskede kinesiske pass I Statens Vegvesen Nasjonalt ID-senter Spørsmål om mulig falskt bulgarsk førerkort N Nasjonalt ID-senter Nasjonalt ID-senter Vedrørende mulig falskt bulgarsk førerkort U Nasjonalt ID-senter Politidirektoratet Kontaktperson for ID-saker knyttet til NSHF I Utlendingsnemnda Nasjonalt ID-senter Spørsmål om status i sak u.off I Politiets Fellestjenester Nasjonalt ID-senter Sambandskonferanse i Bergen uke 39/2015 I European Union Nasjonalt ID-senter Fidelity and Origins project U Nasjonalt ID-senter Ambassaden i Luanda Spørsmål om mulig falskt pass fra Angola

5 Ambassaden i I Colombo I Tilbakemelding på uttalelse om ansiktssammenligning Nasjonalt ID-senter Dutch Immigration and Naturalisation Service Nasjonalt ID-senter Forfalskede indiske pass J-series U Nasjonalt ID-senter Universitetet i Bergen Svar vedrørende forskning på ID og migrasjon I Berg Øie Nasjonalt ID-senter Spørsmål om utstedelse av politiattest U Nasjonalt ID-senter Berg Øie Svar på spørsmål om utstedelse av politiattest I Ambassaden i Abuja Nasjonalt ID-senter Påminnelse om spørsmål til sikkerhetselementer i pakistansk pass I Ambassaden i Kairo Nasjonalt ID-senter Invitasjon om konferanse om migrasjon i Kairo juni 2015 I Advokatfirmaet Duesund & Løvgaard AS Nasjonalt ID-senter Vedrørende avklaring av identitet for kurdere fra Nord-Irak N Nasjonalt ID-senter Nasjonalt ID-senter Mer om avklaring av identitet for kurdere fra Nord- Irak U Nasjonalt ID-senter Utlendingsnemnda Svar vedrørende status i sak u.off I Utlendingsdirektorate t Nasjonalt ID-senter Spørsmål om dokumentkontroll I Reinicane Nasjonalt ID-senter Spørsmål om registreringsbevis U Nasjonalt ID-senter Reinicane Svar på spørsmål om registreringsbevis U Nasjonalt ID-senter Ambassaden i Abuja Svar på spørsmål om sikkerhetselementer i pakistansk pass I Nasjonal sikkerhetsmyndighet Nasjonalt ID-senter Bekreftelse av epostadresser og tilbakemelding på informasjon I Berg Øie Nasjonalt ID-senter Tilbakemelding om utstedelse av politiattest U Nasjonalt ID-senter Agder PD Detaljer om oversendelse av irakiske dokumenter for undersøkelse Utlendingsdirektorate U Nasjonalt ID-senter t Melding om ferdig undersøkt sak u.off I European Union Nasjonalt ID-senter Manuell utstedelse av visumetiketter - Sverige Utlendingsdirektorate U Nasjonalt ID-senter t Svar på spørsmål om dokumentkontroll I Politiets Utlendingsenhet Nasjonalt ID-senter Aktuelt fra PU uke 10

6 I et Nasjonalt ID-senter Kosovo. Møte med migrasjonsattacheer og IOM 20,1.b I et Nasjonalt ID-senter Korreksjon - antall asylsøkere til Tyskland jan-feb ,1.b I Politidirektoratet Nasjonalt ID-senter Presisering av rundskriv 2015/001 om PLIVOprosedyren U Nasjonalt ID-senter Universitetet i Oslo Melding om ferdig undersøkt sak u.off I Universitetet i Oslo Nasjonalt ID-senter Tidspunkt for henting av undersøkt sak u.off U Nasjonalt ID-senter Universitetet i Oslo Om henting av undersøkte dokumenter u.off U Nasjonalt ID-senter Utlendingsnemnda Melding om ferdig undersøkt sak u.off I Politidirektoratet Nasjonalt ID-senter Høring - retningslinjer for norske utenriksstasjoner, håntering av funn i ID-kontroll I Politidirektoratet Nasjonalt ID-senter Mer om høring om retningslinjer for norske utenriksstasjoner I Politiets Utlendingsenhet Nasjonalt ID-senter Forespørsel om klasseromskurs I Helsedirektoratet Nasjonalt ID-senter Svar på høring om forslag til retningslinjer for vurdering av ID-dokumentasjon I National Document Fraud Unit, Home Office UK Nasjonalt ID-senter NDFU Forgery Finder 07/2015

7

8 , 1.b

9

10

11

12 ,1.b,1.b