Påbyggergruppen Tilpassing av ECE. Jo Eirik Frøise, Norsk Industri

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Påbyggergruppen Tilpassing av ECE. Jo Eirik Frøise, Norsk Industri"

Transkript

1 Påbyggergruppen Tilpassing av ECE Jo Eirik Frøise, Norsk Industri

2 Oversikt Rettsgrunnlaget Hjemmel for krav Fra direktiv til norsk lov 2007/46/EF vedlegg IV og vedlegg XI Regler og regelmotor Når blir en rettsakt til et «minstekrav» Overgangsordninger Ny type / nytt kjøretøy Oppbygging av kravområder Hvorfor er noen delt opp? Kilder til beskrivelser av kravenes materielle innhold Nyttige tabeller 2

3 Kjøretøyforskriften 1-1 Forskriftens virkeområde m.m. Denne forskrift får anvendelse for kjøretøy som registreres første gang eller tas i bruk uten registreringsplikt i Norge 1. januar 1995 eller senere. 1-7 Unntak for bruktimporterte kjøretøy Kjøretøy som tidligere har vært registrert, eller tatt i bruk uten registreringsplikt i annet land skal tilfredsstille de krav som i Norge gjaldt på det tidspunkt kjøretøyet ble registrert eller tatt i bruk i annet land. Bruktimportert kjøretøy som er registrert eller tatt i bruk før 1. januar 1995 og som fremstilles for godkjenning etter 1. januar 1995 kommer innunder kjøretøyforskriften 1-1 og 1-7. Hjemling for de enkelte krav vil fremkomme av den aktuelle forskrift som gjaldt på tidspunktet kjøretøyet ble registrert eller tatt i bruk 1. gang i utlandet. 3

4 Bilforskriften 24. Ikrafttredelse Denne forskrift får anvendelse for bil og tilhenger til bil som godkjennes eller registreres første gang i Norge fra 15. september Enkeltgodkjenning mv. av bruktimportert bil og tilhenger til bil 3) For bil og tilhenger til bil som er førstegangsregistrert i utlandet før denne forskrifts ikrafttredelse skal overensstemmelse av kravene dokumenteres som fastsatt i kjøretøyforskriften, dersom man ikke velger å oppfylle kravene i denne forskrift. Bruktimportert kjøretøy som er registrert før 15. september 2012 kommer innunder bilforskriften 10 og 24. Hjemling for de enkelte krav vil fremkomme av den aktuelle forskrift som gjaldt på tidspunktet 4

5 Bilforskriften I 9 Enkeltgodkjenning av ny bil og tilhenger til bil står det blant annet: Bil og tilhenger til bil skal tilfredsstille kravene i direktivet vedlegg IV, jf. vedlegg 1 til denne forskrift) eventuelt vedlegg XI for spesielle kjøretøy. 5

6 EØS-prosessen Implementering i norsk rett EU-prosess EØS-prosess EU Norge 6

7 Forordning (EU) Nr. 64/2012 Implementering i norsk rett 7

8 Forordning (EU) Nr. 64/2012 Implementering i norsk rett 8

9 Forordning EU No 133/2014 Forordningen er ikke ferdigbehandlet i EØS, og er derfor ikke tatt inn i norsk rett Rettsakten fremkommer som en alternativ standard i regelmotoren 9

10 Prinsipp for ikrafttredelse og utfasing av rettsakter Fradato (ikrafttredelse) - Dato for når en rettsakt eller forskriftshenvisning kan benyttes som alternativt krav for godkjenning Tildato (utfasingsdato) - Dato når aktuell rettsakt eller forskriftshenvisning ikke lenger kan benyttes for godkjenning 10

11 Rettsaktenes ikrafttredelsesdatoer Direktivene / forordningene (heretter: rettsakter) fra EU eller FN/ECE angir først og fremst datoer for ikrafttredelse i forbindelse med EF-typegodkjenning og nasjonal typegodkjenning - For enkelte rettsakter angis det også ikrafttredelsesdato for «salg og ibruktakelse» Andre rettsakter angir kun krav om anvendelse fra en gitt dato uten presisering av typegodkjenning og / eller «salg og ibruktakelse». Vanligvis omfatter slike rettsakter kun administrative endringer 11

12 Ikrafttredelse av kravnivå som minstekrav Finnes dato for «salg og ibruktakelse», benytt denne! Hvis ikke den er oppgitt gå til neste nivå Finnes dato for nasjonal typegodkjenning, benytt denne! Hvis ikke den er oppgitt gå til neste nivå Finnes dato for EF-typegodkjenning, benytt denne! Hvis ikke den er oppgitt gå til neste nivå Finnes ingen av de over? Bruk rettsaktens inntredelsesdato i norsk rett! «Eldre» alternative standarder kan ikke «stoppes» før nytt kravnivå er implementert i norsk rett 12

13 Kravnivå etter Bilforskriften Bilforskriften anvender kravområder og kravnivå i henhold til direktiv 2007/46/EF bilag IV og XI - Forskriften gir også åpning for å anvende alternative standarder ut over dette: Vedlegg 3 til bilforskriften Forskriftens henvisninger til KF 1-15 og KF 28-1 nr.4 Nasjonale generelle unntak med henvisning til aktuelt notat/brev Ut fra dette angir våre regler alle kravområder og kravnivå som gjelder for de enkelte kjøretøygrupper for en gitt førstegangsregistreringsdato - Når det gjelder ikrafttredelse av de respektive kravnivå vil reglene ta utgangspunkt i dato for «salg og ibruktakelse» dersom den er angitt i rettsakten. Dersom denne opplysningen ikke finnes angis dato for typegodkjenning 13

14 Visualisering av alternative krav Regelmotor Autosys enkeltgodkjenning Nåsituasjon Direktiv 2 Direktiv Direktiv 2: Ikrafttredelse EU (Alternativ Standard) Norsk rett / Vedlegg Salg/Ibruktagelse (Minstekrav) Direktiv 3: Ikrafttredelse EU (Alternativ Standard) Norsk rett / Vedlegg Salg/Ibruktagelse (Minstekrav)

15 Vedlegg 1 gjengir implementeringsdato i norsk rett for seneste kravnivå for de enkelte kravområder

16 Vedlegg 3 Alternative krav ved enkeltgodkjenning 16

17 Kravnivå som henviser til «ny type» kjøretøy Man har erfart at enkelte krav henviser til ny type kjøretøy som en forutsetning for at kravet skal effektueres som minstekrav Slike opplysninger fremkommer ofte i «Artiklene» i direktiv/forordning. Vi har hatt noen tilfeller i våre regler hvor denne forutsetning ikke har blitt fanget opp. Dette vil fremkomme som merknader i kravveilederen for den aktuelle rettsakt Man kan også få den situasjon at eksisterende kjøretøytype kan benytte tidligere kravnivå videre fremover selv etter at nytt kravnivå for ny type er innført Slike overgangsordninger er i all hovedsak knyttet til helbiltypegodkjenning/etappegodkjenning og ikke til komponenttypegodkjenning Datafangst av tekniske data for kjøretøyet i AEG omfatter ikke angivelse av om kjøretøyet er av ny eller eksisterende type 17

18 Overgangsbestemmelser Dersom det finnes overgangsordninger vil disse normalt være beskrevet i en egen artikkel Dette gjelder både rettsakter fra EU og FN (ECE) Eksempel fra forordning EU 1230/

19 Kravområder som splittes i regelmotor 03 Drivstofftanker - 70/221/EØF*2006/20/EF - EF 661/2009* EU 523/ ECE Bakre verneinnretninger - 70/221/EØF*2006/20/EF - EF 661/2009* EU 523/ ECE Seter (generelt M og N) - 74/408/EØF*2005/39/EF - EF 661/2009* EU 523/ ECE 17 15b Seter (busser) - 74/408/EØF*2005/39/EF - EF 661/2009* EU 523/ ECE 80 70/221/EØF*2006/20/EF dekker begge kravområder, og kan benyttes begge steder. Dersom man velger ECE må begge tilfredsstilles. 74/408/EØF*2005/39/EF dekker begge kravområder (15 og 15b). Dersom godkjenning gjelder buss (M2 / M3) kan ECE 80 benyttes. ECE 17 dekker alle M og N, men for M2 og M3 kan den kun benyttes for seter som ikke faller inn under ECE

20 Kravområder som splittes i regelmotor 46 Dekk - 92/23/EØF*2005/11/EF - EF 661/2009*EU 523/ ECE 30 (+ ECE 117) - ECE 54 (+ ECE 117) - Dekkes av kravområde 46a 46a Montering av dekk - EF 661/2009*EU 458/ e Reservehjul dekktrykk - EF 661/2009*EU 523/ ECE 64 - Ikke montert 50 Koblinger - 94/20/EF - EF 661/2009*EU 523/ ECE 55 50b CCD-kobling - EF 661/2009*EU 523/ ECE Ikke montert CCD-kobling brukes på svingskive / king-pin for å øke avstanden mellom trekkvogn og henger i sving. ECE 30 og 54 beskriver luftfylte dekk. ECE 117 beskriver miljøkrav. Dersom ECE 30 eller ECE 54 benyttes må også ECE 117 tilfredsstilles. ECE 64 kan benyttes for M1 og N1 dersom slikt utstyr er montert. Dekktrykksovervåking er obligatorisk for M1 fra , når sånt utstyr er montert. 20

21 Avvikshåndtering Kravområder som kan dekkes av andre - Dersom ECE 48 benyttes for å tilfredsstille kravområde 20 Lysmontering kan følgende kravområder benytte «Dekkes av kravområde 20» som godkjent kravnivå for kravområdene 21, 22, 22b, 23, 24, 25, 26, 28, 29 og 30 - Dersom kravområde 46a Montering av dekk er tilfredsstilt av relevante forordninger (i dag: EU 458/2011) kan følgende kravnivå benytte «Dekkes av kravområde 46a» som et godkjent kravnivå for kravområde 46 Følgende kravområder gjelder kun dersom aktuelt utstyr er montert. I motsatt fall benyttes «Ikke montert» som gyldig valg 13, 30, 31a, 46e, 50 (CCD), 58, 64, 65, 66 og 68 21

22 ECE og virkeområder 22

23 Oversettelse av overgangsbestemmelser for ECE 23

24 Oversikt over ECE-regulativ og deres serier 24

25 Rettsaktenes utvikling 25

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift

Høringsnotat. Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Høringsnotat Forslag til endring av Finansdepartementets forskrift om engangsavgift på motorvogner og forskrift om omregistreringsavgift Toll- og avgiftsdirektoratet 2013 1 Innledning Toll- og avgiftsdirektoratet

Detaljer

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften

Høringsnotat. Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Høringsnotat Merverdiavgiftsloven 6-6, jf merverdiavgiftsforskriften 6-6-1 flg Forslag til endring i merverdiavgiftsforskriften Innledning Ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 ble det vedtatt å

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften)

Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) Høringsnotat vedrørende forslag til ny forskrift om merking av dekk vedrørende drivstoffeffektivitet mm. (dekkmerkeforskriften) 1. Innledning: Vegdirektoratet sender med dette på høring forslag til ny

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1569 OM TILLATELSE TIL Å DRIVE TRAFIKKVIRKSOMHET OG INFRASTRUKTUR FOR SPORVEI, TUNNELBANE, FORSTADSBANE OG GODSBANE, SAMT SIDESPOR, HAVNESPOR M.M. (TILLATELSESFORSKRIFTEN)

Detaljer

Høringsfrist: 30. september

Høringsfrist: 30. september Vedlegg 1 Høringsnotat Høring om forslag til endring av forskrift om krav til opplæring, prøve og kompetanse for utrykningskjøring (utrykningsforskriften) Høringsfrist: 30. september Vegdirektoratet Trafikant-

Detaljer

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring

Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring FINANSTILSYNET Avdeling for finans- og forsikringstilsyn 20. mars 2012 Utkast til endringer av utfyllende forskrift om forsikringstekniske avsetninger i skadeforsikring De gjennomførte endringer i forsikringsvirksomhetslovens

Detaljer

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften

Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften Høring om endringer i førerkortforskriften og trafikkopplæringsforskriften 1 Innledning Vegdirektoratet sender med dette forslag til endringer i forskrift av 19. januar 2004 nr. 298 om førerkort m.m. og

Detaljer

Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi)

Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi) Påstandsforordningen Hva er det og hva er status? Partner og advokat Inga Kaasen, Dr.philos. (bioteknologi) 220911 Agenda Kort om påstandsforordningen Formål Hva er nytt med påstandsforordningen? Påstander

Detaljer

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr

Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Forskrift om elektroforetak og kvalifikasjonskrav for arbeid knyttet til elektriske anlegg og elektrisk utstyr Kapittel 1. Innledende bestemmelser 1 Formål 2 Virkeområde Kapittel 2. Krav til foretaket

Detaljer

Organisasjonsstruktur 2012.1

Organisasjonsstruktur 2012.1 Visma Enterprise HRM Organisasjonsstruktur 2012.1 Redigert 31.8.12 En helthetlig løsning for integrerte og effektive arbeidsprosesser INNHOLD Innhold... 2 Innledning... 1 2 Grunndata... 3 2.1 Karttyper...

Detaljer

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 4. årgang 17.4.1997. 1. EØS-rådet. 2.

EØS-tillegget. NORSK utgave. til De Europeiske Fellesskaps Tidende. Nr. 16 EØS-ORGANER. 4. årgang 17.4.1997. 1. EØS-rådet. 2. NORSK utgave EØS-tillegget til De Europeiske Fellesskaps Tidende 97/EØS/16/01 I EØS-ORGANER 1. EØS-rådet 2. EØS-komiteen ISSN 1022-9310 Nr. 16 EØS-komiteens beslutning nr. 72/96 av 13. desember 1996 om

Detaljer

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering

Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering Høringsnotat Forslag til forskrift om krav til gjennomføring av magnetinduktiv prøving av ståltau for taubaner og kabelbaner og krav om rapportering 1 Innledning Krav til ståltau for taubaner og kabelbaner

Detaljer

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN)

KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) KOMMENTARER TIL FORSKRIFT 10. DESEMBER 2010 NR. 1568 OM JERNBANEVIRKSOMHET MV. PÅ DET NASJONALE JERBANENETTET (JERNBANEFORSKRIFTEN) Generelt Jernbaneforskriften som avløser den tidligere lisensforskriften

Detaljer

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING

FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Vår saksbehandler Deres dato Deres referanse 1 av 10 Arkivkode I henhold til høringsliste FORSKRIFT OM ELEKTROFORETAK OG KVALIFIKASJONSKRAV FOR ARBEID PÅ ELEKTRISKE ANLEGG OG UTSTYR - HØRING Direktoratet

Detaljer

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale

1. Endre eksisterende avtale eller opprette ny avtale DBS 6000-serien: Vedlikehold Verkstedsavtaleregister (BS65) Dersom man får en feilmelding som sier Avvikelse fra avtale, så er det noe som ikke stemmer i avtalen mellom forsikringsselskap og verksted.

Detaljer

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper

Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper Dato: 1. juni 2007 Høring Om gjennomføring av revisjonsdirektivet 2006/43/EF Om lovfestet revisjon av årsregnskaper og konsernregnskaper INNHOLDSFORTEGNELSE: 1. SAMMENDRAG... 5 2. OM REVISJONSDIREKTIVET

Detaljer

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004

Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF. av 11. februar 2004 Nr. 31/22 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende 28.6.2007 EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSDIREKTIV 2004/3/EF 2007/EØS/31/10 av 11. februar 2004 om endring av rådsdirektiv 70/156/EØF og 80/1268/EØF med

Detaljer

Håndbok 228. Veiledning. Kjøre- og hviletider. Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01

Håndbok 228. Veiledning. Kjøre- og hviletider. Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01 Håndbok 228 Veiledning Kjøre- og hviletider Regelverk, fortolkninger, praksis mv. 07.01 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling fortløpende nummererte publikasjoner

Detaljer

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal-

GODKJENNING AV FORETAK FOR ANSVARSRETT. Veiledning. til forskrift om. godkjenning. av foretak for. ansvarsrett. Forskriften er gitt av Kommunal- Veiledning til forskrift om godkjenning av foretak for ansvarsrett Forskriften er gitt av Kommunal- og arbeidsdepartementet 22. januar 1997 nr. 35 og endret senest 29. august 2001. belogo Statens bygningstekniske

Detaljer

Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere

Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere Ny forskift om krav til elektrisitetsmålere Forslag til forskrift om krav til elektrisitetsmålere Forslag til ny forskrift om krav til elektrisitetsmålere er nå på høring Forskriftsforslaget og høringsnotat

Detaljer

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005. av 4. februar 2005

24.4.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005. av 4. februar 2005 Nr. 23/135 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 211/2005 2008/EØS/23/14 av 4. februar 2005 om endring av forordning (EF) nr. 1725/2003 om vedtakelse av visse internasjonale regnskapsstandarder i samsvar med europaparlaments-

Detaljer

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse

Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Årsrevisjon Løsningsbeskrivelse Fra 1.januar skal årsrevisjon utføres på en ny måte blant annet i Norge. Selve årsrevisjonen skal utføres i perioden 1.januar til og meg 31.januar. Klubben får i denne perioden

Detaljer

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet

Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Vedlegg 1 til rundskriv F-012-06 Rev. 07.08.2007 Fag- og timefordelingen i grunnopplæringen - Kunnskapsløftet Innholdsfortegnelse 1. Bestemmelser som gjelder hele grunnopplæringen... 2 1.1 Fastsetting

Detaljer

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret

Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for. Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Vedlegg 1 til Reglement for utdanning i Forsvaret (RUF) Mal for Ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret Mal for ramme-, fag-, studie- og emneplan i Forsvaret 1 Innhold i rammeplan Rammeplan er en

Detaljer

MiFID Informasjonsnotat nr. 4

MiFID Informasjonsnotat nr. 4 MiFID Informasjonsnotat nr. 4 Beste resultat ved utførelse av kundeordre Informasjonsnotatet bygger på ny verdipapirhandellov (vphl) og ny forskrift til verdipapirhandelloven (verdipapirforskriften), vedtatt

Detaljer

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003)

Innst. O. nr. 99. (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen. Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innst. O. nr. 99 (2002-2003) Innstilling til Odelstinget fra finanskomiteen Ot.prp. nr. 68 (2002-2003) Innstilling fra finanskomiteen om lov om endringer i lov 12. juni 1981 nr. 52 om verdipapirfond mv.

Detaljer

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003

21.2.2008 EØS-tillegget til Den europeiske unions tidende. KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003. av 20. november 2003 Nr. 10/521 KOMMISJONSFORORDNING (EF) nr. 2042/2003 2008/EØS/10/25 av 20. november 2003 om kontinuerlig luftdyktighet for luftfartøyer og luftfartøysprodukter, -deler og -utstyr og om godkjenning av organisasjoner

Detaljer

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap,

KOMMISJONEN FOR DE EUROPEISKE FELLESSKAP HAR. under henvisning til traktaten om opprettelse av Det europeiske fellesskap, Kommisjonsforordning (EF) nr. 2273/2003 av 22. desember 2003 om gjennomføring av europaparlaments- og rådsdirektiv 2003/6/EF med hensyn til unntak for tilbakekjøpsprogrammer og stabilisering av finansielle

Detaljer

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo

DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT. Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo DET KONGELIGE KOMMUNAL- OG REGIONALDEPARTEMENT Iht. adresseliste Deres ref Vår ref 09/2927-1 ERA 1 l 'abo ES 70[19 Rundskriv H-11/09 Ikraftsetting av endringer i kommuneloven (kjønnsbalanse i styrene i

Detaljer