Best.nr kan skade helsen din

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Best.nr. 377. kan skade helsen din"

Transkript

1 Best.nr. 377 Herdeplast kan skade helsen din maling lakk lim sparkel

2 Innledning Herdeplast inngår i produkter som maling og lakk, lim, sparkel, fugemasse m.m. Disse inneholder stoffer som kan være helseskadelige. Eksem og andre hudproblemer er det vanligste, men øyne og luftveier kan også bli skadet. Denne brosjyren gir deg informasjon om herdeplast, og råd om hvordan du bør beskytte deg når du må arbeide med disse produktene. Kjemikalieforskriften krever at arbeid med farlige stoffer skal risikovurderes. Det inkluderer arbeid med herdeplast. Dersom det er flere produkter å velge mellom: Velg alltid det som er minst helsefarlig. Denne brosjyren er et supplement til kjemikalieforskriften. Forskriften finner du på Arbeidstilsynets nettsider: Se også bakerst i brosjyren for flere referanser til regelverk og annet nyttig materiell. Bakerst finnes også en oversikt over ulike plasttyper og hvilke kjemiske stoffer som inngår i dem. 2

3 Hva er herdeplast? Herdeplast er plast som gjennomgår en kjemisk reaksjon slik at den stivner herdes - og som ikke lar seg smelte igjen ved oppvarming (i motsetning til termoplast). Dette er eksempler på herdeplast: Maling og lakk Sparkel Lim Fugemateriale (til flislegging og betong) Fuktsperrer Gulvbelegg (industrigulv/våtrom) Konstruksjonsmaterialer i båter, fly, bildeler og sportsartikler Herdeplast består av to hoveddeler: En herder og en polymer/harpiks. Herderen sørger for at plasten stivner. Isocyanat og aminer er eksempler på herdere. Epoksy, fenol og akryl er polymerer. I tillegg finnes ulike tilsetningsstoffer. Noen typer herdeplast, som for eksempel maling og lakk, inneholder organiske løsningsmidler. En del herdeplast leveres ferdig blandet, men ofte leveres den som et tokomponent system. Polymeren og herderen kommer hver for seg, og blandes kort tid før bruk. 3

4 Hvorfor er herdeplast skadelig? Mange av stoffene i herdeplast er helsefarlige: Epoksy, fenol og akrylat kan forårsake alvorlig hudallergi. Mange av herderne kan irritere både hud, luftveier og øyne. Kreft og varige skader på arvemateriale (DNA) kan forekomme. Organiske løsemidler fører lett til uttørking og sprekkdannelse i huden. Dette øker risikoen for utvikling av allergisk kontakteksem. De kan også gi alvorlige helseskader om de pustes inn. Blant annet kan organiske løsemidler føre til skade på hjerne og nervesystem (løsemiddelskader). Ved bruk av organiske peroksider og løsemidler må man også være oppmerksom på risikoen for brann og eksplosjon. Herdeplast som er ferdig herdet tørr maling, stivnet lim - innebærer normalt ikke noen helserisiko. Men enkelte typer herdeplast kan avgi farlige gasser dersom de blir varmet opp. Det gjelder for eksempel polyuretan som finnes i mange typer lakk. Polyuretan er laget av isocyanater, og disse kan frigis dersom polyuretanen blir varmet opp. 4

5 Arbeid sikkert Herdeplast kan ha forskjellig sammensetning. Derfor vil faren for helseskade variere. Gjør en risikovurdering ut fra produktenes merkeetikett og HMS-datablad. Velg alltid det produktet som er minst helsefarlig, og bruk riktig verneutstyr. Når det er mulig, skal herdeplasten erstattes med andre, mindre farlige produkter. Vern om huden Det vanligste problemet med herdeplast er faren for å utvikle allergisk kontakteksem. Det er den uherdede plasten som fremkaller allergien, som kan oppstå etter kortere eller lengre tids bruk. Hud som allerede er irritert, eller har små sår og rifter, er mest utsatt. Eksemen viser seg ved kløe eller ved at huden blir rød, og det kan oppstå små nupper eller blemmer. Hos dem som blir sterkt angrepet, kan huden svelle og få væskedannelser. Ofte ser man slik eksem bare på hender og underarmer. Det skyldes at det er disse som oftest kommer i kontakt med herdeplasten. Men er du først blitt allergisk, gjelder det hele kroppen, og selv svært små mengder vil utløse utslett eller eksem. Allergien varer som regel hele livet. 5

6 VERNETILTAK: Undersøk merkeetiketten og HMS-databladet som skal følge med produktene. Her vil det stå opplysninger om helserisiko og vernetiltak. Bruk alltid hansker for å beskytte hendene. Riktig hanskemateriale skal være oppgitt under punkt 8 på HMS-databladet. Vær oppmerksom på at kjemikaliene vil trenge gjennom hansken over tid. Hanskene må derfor skiftes ut med jevne mellomrom. Feil hanske er ofte verre enn ingen hanske! Pass på øynene Sprut kan gi etseskader. Spesielt er faren stor når det gjelder herderdelen. VERNETILTAK: Gjennomfør arbeidet slik at det er minst mulig fare for sprut, og bruk øyevern i form av skjerm eller tettsluttende briller når dette er nødvendig. Hvis du får sprut i øynene må du straks det kan stå om sekunder skylle med rikelige mengder vann i flere minutter. Ta deretter straks kontakt med lege. 6

7 Unngå støv Ikke all herdeplast herdes fullt ut ved romtemperatur. Støv fra produkter som ikke er fullstendig herdet, kan fremkalle eksem hos dem som er allergiske. Slipestøv fra herdeplast kan være svært fint og kan trenge ned i luftveiene. Dette kan skade lungene og medføre nedsatt lungekapasitet. VERNETILTAK: Bruk punktavsug når du sliper. Dersom forurensningen ikke kan fjernes ved kilden, må du bruke verneutstyr. Ikke slip på herdeplasten før du vet hva den inneholder. Nødvendig åndedrettsvern og type filter skal stå angitt i HMSdatabladet. Dersom databladet ikke er tilgjengelig og du ikke kan finne ut hva herdeplasten inneholder, bør du bruke filter P3 for sikkerhets skyld. Støvet kan inneholde giftige partikler. Lesetips: Arbeidstilsynets brosjyre om åndedrettsvern 7

8 Unngå farlige gasser Sprøytelakkering med isocyanater skal helst utføres i eget rom eller sprøytekabin med spesielt tilpasset ventilasjon. Bruk friskluftmaske (luftforsynt åndedrettsvern). Herdeplast kan avgi giftige gasser ved høy temperatur. Sveising og andre former for varmt arbeid vil varme opp plasten slik at den gasser. Ikke begynn med varmt arbeid på herdeplast før du vet hvilken type herdeplast du skal jobbe med og hvordan du skal beskytte deg. Skal du for eksempel arbeide med polyuretan, er det helt spesielle forholdsregler du må ta avhengig av hvilken temperatur det vil bli på materialet som varmes opp. Hvis temperaturen overstiger 150 C frigis isocyanater. Løsemidler kan gi svært alvorlige helseskader dersom de pustes inn. Bruk åndedrettsvern. Lesetips: - Brosjyren Fremstilling og bruk av polyuretanprodukter (isocyanater) - Brosjyren Løsemiddelskader kan ikke helbredes bare unngås - Arbeidstilsynets nettsider har egne temasider om isocyanater 8

9 Vær nøye med blandingen Bland helst herdeplasten i engangskar. Ikke bruk engangskar flere ganger. Spann for flere gangers bruk bør ha en doseringsanordning, slik at det ikke blir søl på utsiden av spannet. Følg anvisningen om blandingsforhold nøye. Blandingen bør foretas på et avgrenset og ventilert sted. Gulvet og arbeidsbenken dekkes med kraftig beskyttelsesmateriale, f. eks. plast. Skift underlaget straks hvis du søler. Ellers er det nok å skifte underlaget en gang daglig. Blandingsstedet må ha god ventilasjon. Punktavsug kan være nødvendig. Det bør finnes en avfallsdunk med lokk, både ved arbeidsstedet og ved blandingsstedet. Lokket bør være fotmanøvrert. Merk avfallsdunkene: «Advarsel. Avfall med allergirisiko. Unngå hudkontakt. Bruk vernehansker.» Renslighet reduserer risikoen Søl fjernes med såpe og vann før produktet begynner å herde (løsemidler skader huden!) Vask hendene omhyggelig før toalettbesøk, matpause, røykepause eller lignede. Vask dem også med en gang arbeidet med herdeplasten er avsluttet. Ikke bruk ringer, armbåndsur og lignende hvor søl kan feste seg på undersiden, inn mot huden. 9

10 Vedlegg: Sammensetning av ulike typer herdeplast Epoksyplast Herdeplast som helt eller delvis består av - harpiks, som inneholder ureagerte epoksygrupper, epoksyharpiks - reaktivt fortynningsmiddel, som inneholder ureagerte epoksygrupper - herder, som inneholder en alifatisk, cykloalifatisk eller aromatisk amin - eller organisk syreanhydrid. Polyesterplast Herdeplast som helt eller delvis består av - umettet polyester, løst i reaktiv monomer - reaktiv monomer (for eksempel styren) - herder som inneholder organisk peroksid - herder som inneholder triglycidylisocyanurat (TGIC) - aksellerator som inneholder tertiær amin eller koboltsalt - armeres ofte med glassfiber for å gi bedre mekaniske egenskaper Polyuretanplast Herdeplast som helt eller delvis består av - monomer isocyanat - prepolymerisert isocyanat - isocyanurat som inneholder frie isocyanatgrupper - stoffer som inneholder alifatisk eller aromatisk amin - polyeter/polyester med frie hydroksylgrupper Akrylatplast Herdeplast som helt eller delvis består av - monomer akrylatforbindelse - annen akrylatforbindelse med reaktive akrylatgrupper - fotoinitiator - herder som inneholder organisk peroksid 10

11 Cyanoakrylatplast Plastkomponent som helt eller delvis består av - monomer cyanoakrylat Aminoplast Herdeplast som helt eller delvis består av harpiks fremstilt av - amin eller amid og formaldehyd eller en annen aldehyd Fenolplast Herdeplast som helt eller delvis består av polymer fremstilt av - fenoler og formaldehyd eller en annen aldehyd Annen relevant informasjon I Arbeidstilsynets regelverk og øvrige publikasjoner finnes mer informasjon om kjemikalier. Disse er tilgjengelige for bestilling via Arbeidstilsynets nettsider (www.arbeidstilsynet.no), og mye kan også lastes ned gratis. Særtrykk kan også bestilles hos Tiden Norsk Forlag, ordretelefon Numrene i parentes angir publikasjonens bestillingsnummer. Forskrift om vern mot eksponering for farlige kjemialer på arbeidsplassen (kjemikalieforskriften) (566) Forskrift om varmt arbeid (551) Forskrift om oppbygging og bruk av stoffkartotek for helsefarlige stoffer i virksomheter (565) Løsemiddelskader kan ikke helbredes bare unngås (470) Åndedrettsvern (539) Framstilling og bruk av polyuretanprodukter (isocyanater) (536) 11

12 Publikasjonene bestilles hos: Tiden Norsk Forlag AS Postboks 8813 Youngstorget 0028 Oslo Ordretelefon: Ordrefaks: Ordrefaks: Sentralbord: E-post: Publikasjonene kan også bestilles over internett: eller Telefon: ,

Kjemikalier i bilverksteder

Kjemikalier i bilverksteder Kjemikalier i bilverksteder Hvordan kan du passe på helsa? INNHOLD Forord... Del 1 Om kjemikalier, HMS-datablad og vernetiltak Farlige stoffer i verkstedet... Substitusjon erstatning av farlige kjemikalier...

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Isocyanater i Bilbransjen

Isocyanater i Bilbransjen Isocyanater i Bilbransjen Hva du bør vite om isocyanater......dersom du arbeider med billakkering, bilskadereparasjoner eller skifting av bilglass NBFs servicekontor Isocyanater i Bilbransjen Denne brosjyren

Detaljer

Kjemisk helsefare ved sveising

Kjemisk helsefare ved sveising Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 581 Kjemisk helsefare ved sveising Hvordan kan du passe på helsa? Utgitt oktober 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim September 2008

Detaljer

Kjemikalier på arbeidsplassen

Kjemikalier på arbeidsplassen Arbeidsmiljø nr. 2-10 Kjemikalier på arbeidsplassen Kjemikalier på arbeidsplassen Denne brosjyren er laget for alle som omgås og/eller jobber med kjemikalier. Brosjyren er samtidig et verktøy for tillitsvalgte

Detaljer

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen NBFs servicekontor 1. Innledning Billakkerere har vært blant de yrkesgruppene i Norge som har hatt størst risiko for løsemiddelskade.

Detaljer

Arbeid med armert umettet polyester

Arbeid med armert umettet polyester best. nr. 366 ORIENTERING Arbeid med armert umettet polyester ARBEIDSTILSYNET Utgitt januar 1979 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Mai 1992 Normene i punkt 4 er ajourført.

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Hvordan kan du passe på helsa. Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09

Hvordan kan du passe på helsa. Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09 Hvordan kan du passe på helsa Basert på Arbeidstilsynets publikasjon best. nr. 581 Lars Dahle / RVS /09.02.09 Denne presentasjonen handler om forholdsregler ved sveising Vi tar for oss hvilke farlige kjemiske

Detaljer

12 SPESIELT OM HANSKER

12 SPESIELT OM HANSKER 12 SPESIELT OM HANSKER 117 118 12.1 Arbeid der hendene skal beskyttes Hansker brukes enten for å beskytte seg selv eller for å beskytte det man jobber med. I forkant av enhver jobb skal det utføres en

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås.

Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås. Best.nr. 470 Løsemiddelskader kan ikke helbredes. Bare unngås. 2 Løsemidler er stoffer som løser opp andre stoffer og fordamper. Løsemidler benyttes i de fleste bransjer. Vi regner i dag med at rundt 200

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer

Verdt å vite om håndeksem

Verdt å vite om håndeksem Verdt å vite om håndeksem Hva er håndeksem? Denne brosjyren henvender seg til deg som har fått diagnostisert håndeksem hos en lege. Håndeksem er et utbredt problem, cirka hver 10. person lider av håndeksem.

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby.

HMS - DATABLAD SAFEPRIME PU3. FJERBY A/S Nedre Rælingsvei 429 2008 Fjerdingby Telefon: 64 80 26 50 Fax: 64 80 26 55 http://www.fjerby. Revisjonsdato: 18.05.2006 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA Handelsnavn Revisjonsdato 18.05.2006 Produsent, importør Internett Deklarasjons-nr 42510 Produkttype/Anvendelse FJERBY A/S

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m.

Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo. Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. Utgitt april 1999 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep, 0032 Oslo Oktober 2003 Veiledningen er oppdatert mht. henvisninger m.m. 2 Innhold Kapittel 1 Kjemiske forurensninger............................

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449. Laboratoriet. Sikkerhet og arbeidsmiljø Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 449 Laboratoriet Sikkerhet og arbeidsmiljø Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juli 1984 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 1990

Detaljer

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi

Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Innføringshefte i Helse, Miljø og Sikkerhet for Institutt for Petroleumsteknologi Utdrag fra Regelverk DET TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE FAKULTETET Heftet inngår som del av HMS-arbeidet ved Institutt for

Detaljer

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no HMS informasjon - 1/06 Helsefarer ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale Livsfarlig lungesykdom etter sveising på malte overflater Det er påvist flere tilfeller av akutt alvorlig lungesykdom

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy)

SIKKERHETSDATABLAD. LATICRETE INJEKSJONSLIM Comp-A. L10301 Løsemiddelfritt Lim (tokomponent epoxy) Comp-A Internkode: LAT092 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Produkt type Erstatter sikkerhetsdatablad fra 04.12.2008 1.2 Relevante identifiserte

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Utgave nummer 1.0 Produktkoder 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt

Detaljer

Veiledning om lakkblanderom

Veiledning om lakkblanderom Veiledning om lakkblanderom Veiledningen gir en oversikt over de reglene som gjelder for et lakkblanderom og i noen utstrekning hvordan reglene skal tolkes Norges Bilbransjeforbund Januar 2000 Noen av

Detaljer

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse!

Barns kjemiske hverdag. Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! Barns kjemiske hverdag Praktiske råd for småbarnsforeldre og voksne som jobber med barn Sunt miljø god helse! I N N H O L D Forord 1 Bekymret? 2 På barnerommet 4 På badet 8 På lekeplassen 12 Myggmidler

Detaljer

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS

I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke. HMS-håndbok i Caverion Norge AS I Caverion arbeider vi sikkert, eller så arbeider vi ikke HMS-håndbok i Caverion Norge AS HMS-håndbok Caverion Norge AS Revidert av: Sissel O. Fagerland Utgave 1 - oktober 2014 Trykt i Norge 2014. 2 HMS

Detaljer

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere? Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller

Detaljer