Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Yrkeshygieniker, rolle og funksjon. En yrkeshygieniker. En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: Hvor finner man yrkeshygienikere?"

Transkript

1 Yrkeshygieniker, rolle og funksjon Solveig Føreland Yrkeshygieniker Arbeidsmedisinsk avdeling St Olavs hospital En yrkeshygieniker Har som oftest en natur-/tekniskvitenskapelig bakgrunn. Tittelen eller begrepet "Yrkeshygieniker" brukes om/av en person som arbeiderer med yrkeshygieniske problemstillinger. Tittelen er imidlertid ikke beskyttet og kan derfor anvendes av hvem som helst. Det er innført en sertifiseringsordning som vil gi rett til bruk av tittelen "Sertifisert yrkeshygieniker". Hvor finner man yrkeshygienikere? Arbeidsmedisinske avdelinger St. Olavs Hospital Bedriftshelsetjenester Statens arbeidsmiljøinstitutt Arbeidstilsynet Konsulentfirma En yrkeshygieniker har spesialkompetanse innen: identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko norsk og internasjonalt regelverk og standarder risikovurdering systematisk HMS-arbeid 1

2 Hvorfor eksponeringsvurdering? Viktig for å forebygge og identifisere årsak til sykdom Arbeidsplassen: er eksponeringen forsvarlig?? Individer: kan eksponeringen forklare symptomene?? Eksponering for kjemikalier og biologiske agens Eksponering via luftveiene Vanligste eksponeringsvei Gasser og aerosoler Mange og høyt utviklede måleteknikker Etablerte normer Hudeksponering Kjemikaliet passerer gjennom huden, fettløselige forbindelser, eks løsemidler, plantevernmidler Lokale effekter som irritasjon, brannskader, eks sterke syrer Allergisk reaksjon, eks nikkel Lite utviklede måleteknikker Ingen etablerte normer Biologisk monitorering Eks bly i blod Få normer/grenseverdier Eksempel på prøvetakingsutstyr støv Måling av gass Passiv Aktiv Datalogger 2

3 Anestesisykepleier Lystgass, N 2 O Andre anestesigasser Sevofluran Desfluran Isofluran Helseeffekter Reproduksjonsskadelig Nevrotoksisk Genotoksisk Kardiovaskulær effekt ppm ppm Eksponering for anestesigasser under operasjoner ØNH, Innledning 1 Innledning 2 07:32 07:51 08:11 08:30 08:50 09:09 09:29 09:49 10:08 10:28 10:47 11:07 11:26 11:46 12:05 12:25 15:05 Snuing Innledning 3 Klokkeslett Hovedgangen stue 15, ryggoperasjon, Lystgass Sevofluran Lystgass Eksponering for lystgass og sevofluran ved bruk av maskenarkose Eksponering for lystgass under en ryggoperasjon ved bruk av trakhealtube 08:40 08:56 09:13 09:29 09:46 10:02 10:19 10:35 10:52 11:08 11:25 11:41 11:58 12:14 12:31 12:47 13:04 Klokkeslett Eksponering patologisk laboratorium Jordmor Lystgass, N 2 O Lystgass (ppm) Måling 1 Formalin 37-40% formaldehydløsning brukes til å oppbevare og fiksere vev for preparering. Formaldehyd gass ved romtemperatur Irriterende Sensibilisering av luftveier og lungesykdom Hudkontakt kan gi eksem Ansees som kreftfremkallende 19:59:05 20:19:05 20:39:06 20:59:06 21:19:06 21:39:06 21:59:07 22:19:07 22:39:08 22:59:08 23:19:08 23:39:09 23:59:09 00:19:09 00:39:10 00:59:10 01:19:10 01:39:11 Tidspunkt 3

4 Fysiske arbeidsmiljøfaktorer Støy Stråling Belysning Temperatur Trekk Vibrasjon OVL 09h 10h 11h 12h 13h 14h 15h Tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko, grunnregler Erstatt bruken av farlige stoffer med mindre farlige (substitusjon) Hvis farlige stoffer er nødvendige å bruke, så fjern forurensningene ved ventilasjon eller andre tekniske tiltak Legg opp og organiser arbeidet slik at færrest mulig blir eksponert Kan problemene ikke løses på de ovennevnte måter, skal personlig verneutstyr benyttes Substitusjon Ventilasjon Erstatte bruken av farlige stoffer med mindre farlige stoffer Vurdere tilgjengelig informasjon, for eksempel sikkerhetsdatablader Yrkeshygieniker kan bidra i vurderingen av kjemikaliene og sikkerhetsdatabladene NB! feilmerking 4

5 Personlig verneutstyr Siste skanse Feil bruk samt dårlig og feil verneutstyr kan gi falsk trygghet Yrkeshygieniker kan gi råd ved valg av verneutstyr veilede i bruk når er det nødvendig å bruke verneutstyr Vedlikehold av verneutstyr Litt om hanskebruk - noen forholdsregler Den beste strategien for bruk av hansker er: Unngå søl på hanskene Unngå hudkontakt, også med forurenset verktøy osv Bruk riktige type hansker og riktig størrelse Bruk hansker bare når nødvendig, husk å la huden puste mellom slagene. Ta av hansker på rett måte for å unngå hudkontakt med forurensinger på hansken Tørk hendene godt etter vask Bruk håndkrem før og etter arbeid Bruk evnt innerhansker av bomull eller plast Unngå hudkontakt selv om hansker brukes Bruk egnet verktøy Lovverk og nyttige lenker Arbeidstilsynet 361: Veiledning om administrative normer for forurensning i arbeidsatmosfære 450: Kartlegging og vurdering av eksponering for kjemiske stoffer og biologiske forurensninger i arbeidsatmosfære for å finne hvilket regelverk som gjelder for din bransje Stofflisten inneholder informasjon om ca stoffer, og er en del av forskrift om klassifisering og merking mv. av farlige kjemikalier fflisten/ stoffkartoteket for Helse Midt-Norge Administrative normer -Tekniske, økonomiske og medisinske vurderinger -Høyest akseptable gjennomsnittskonsentrasjon over en 8-timers dag -Retningslinjer for overskridelser i løpet av 15 min -Takverdi for stoffer med fare for akutt forgiftning eller med irriterende ubehaglig virkning -Kombinasjonspåvirkning, summasjonsformel:c 1 /N 1 + C 2 /N For stoffer uten norm vurder tilgjengelig informasjon for fastsettelse av akseptabel eksponering 5

6 Merking av normer - Hudopptak merket H Risikovurdering - Kreftfremkallende stoffer merket K - Arvestoffskadelige stoffer merket M (mutagene) - Reproduksjonsskadelige stoffer merket R - Allergifremkallende stoffer merket A Risiko = sannsynlighet x konsekvens Risiko = sannsynlighet x konsekvens Konsekvens: bitt av giftslange Sannsynlighet: stor Konsekvens: bitt av giftslange Sannsynlighet: liten Risikoen høy Risikoen lav 6

7 Risikovurdering. Risikoen er en vurdering av hvor sannsynlig det er at noe vil skje, sett i forhold til konsekvensen dersom det skulle skje. Sannsynligheten for sykdom eller skade er gjerne svært vanskelig å vurdere. I stedet anbefales å vurderer sannsynligheten for farlig kjemikaliekontakt (søl på hud/øyne eller innånding/nedsvelging) eller farlige kjemiske reaksjoner (også brann/eksplosjon). Risikoen kan beskrives med ord eller med tall. Hvis noe er svært sannsynlig, samtidig som konsekvensen ville være alvorlig, må risikoen vurderes som høy Systematisk HMS arbeid Internkontrollforskriften kartlegge farer og problemer og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoforholdene Oppsummering Bistå med eksponeringsmålinger og vurdere disse, og gi forslag til forbedringer/tiltak. Bistå virksomheten med å innhente helseinformasjon om ulike stoffer. Informere om risikofaktorer og skadevirkninger som kjemiske stoffer kan gi, eksempelvis kreft, forplantnings- og løsemiddelskader. Orientere om eventuelle muligheter for utskiftning til mindre helseskadelige stoffer (substitusjon). Bistå ved valg og bruk av verneutstyr Anbefalinger Bruk hudkrem i løpet av arbeidsdagen etter behov og alltid før du går hjem Hudkremen skal ha høyt innhold av hvit vaselin og lite vann, ikke parfyme Bruk hudkrem før våte eller skitne arbeidsoppgaver hvis hansker ikke kan brukes Ikke bruk ringer, klokke eller smykker på hender og underarmer ved denne typen arbeid Vask hendene i kjølig vann, skyll såpe godt av og tørk hendene med mykt materiale Hvis du ikke er skitten kan det med fordel erstatte håndvask med alkoholbasert desinfeksjonsmiddel 7

8 Takk for oppmerksomheten 8

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Problemstillinger. Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold. Antimikrobielle midler Cytostatika. Haakon Bugge Andersse

Problemstillinger. Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold. Antimikrobielle midler Cytostatika. Haakon Bugge Andersse Problemstillinger Kjemikaliehandtering - Teknisk avdeling - Renhold Anestesi gasser Antimikrobielle midler Cytostatika Haakon Bugge Andersse Kjemikalieforskriften Veiledningen ble utgitt i september 2003

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører

Arbeidstilsynet. Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Arbeidstilsynet Utredning og forslag til hva som bør gjøres med dokumentasjon om arbeidstakeres eksponering/ulykker mv. når virksomheter opphører Tittel: Utredning og forslag til hva som bør gjøres med

Detaljer

Arbeid med armert umettet polyester

Arbeid med armert umettet polyester best. nr. 366 ORIENTERING Arbeid med armert umettet polyester ARBEIDSTILSYNET Utgitt januar 1979 Direktoratet for arbeidstilsynet Postboks 8103 Dep., 0032 Oslo Mai 1992 Normene i punkt 4 er ajourført.

Detaljer

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall.

Trygg arbeidsplass. Kapittel 6. Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Kapittel 6 Kompetansemål: Eleven skal kunne håndtere kjemiske stoffer og miljøfarlig avfall. Når du har lest dette kapitlet, skal du ha kunnskap om: Fysisk og psykisk og psykososialt arbeidsmiljø Yrkesskader

Detaljer

12 SPESIELT OM HANSKER

12 SPESIELT OM HANSKER 12 SPESIELT OM HANSKER 117 118 12.1 Arbeid der hendene skal beskyttes Hansker brukes enten for å beskytte seg selv eller for å beskytte det man jobber med. I forkant av enhver jobb skal det utføres en

Detaljer

Kjemikalier i bilverksteder

Kjemikalier i bilverksteder Kjemikalier i bilverksteder Hvordan kan du passe på helsa? INNHOLD Forord... Del 1 Om kjemikalier, HMS-datablad og vernetiltak Farlige stoffer i verkstedet... Substitusjon erstatning av farlige kjemikalier...

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Kontroll med risiko gir gevinst

Kontroll med risiko gir gevinst Kontroll med risiko gir gevinst Virksomheter som kartlegger risiko og g jennomfører tiltak for å redusere den, vil oppleve at tap og skader blir mindre. Du blir etterpåklok på forhånd. Dette heftet hjelper

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET

PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET PRODUKSJONSTEKNIKKFAGET HELSE, MILJØ OG SIKKERHET KURSMODUL HMS MODULEN HAR FØLGENDE INNHOLD Kompendium (dette dokumentet) Nettleksjon Nettoppgaver Innleveringsoppgaver LÆRINGSMÅL Etter å ha gjennomført

Detaljer

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen

organiske løsemidler i billakkeringsbransjen Bransjeveiledning vedrørende bruk av organiske løsemidler i billakkeringsbransjen NBFs servicekontor 1. Innledning Billakkerere har vært blant de yrkesgruppene i Norge som har hatt størst risiko for løsemiddelskade.

Detaljer

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø

BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN. Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Rapport nr. 5.23 BRANSJEVEILEDNING VEDRØRENDE BRUK AV ORGANISKE LØSEMIDLER I BILLAKKERINGSBRANSJEN Retningslinjer for godt arbeidsmiljø Trondheim, august 23 Ann Kristin Sjaastad 1 Kristin Svendsen 1 Hanne

Detaljer

Prosjekt HMS-status i billakkering

Prosjekt HMS-status i billakkering Prosjekt HMS-status i billakkering Del 1 Rapport fra spørreundersøkelse Norges Bilbransjeforbund Januar 2009 Utarbeidet av Alpha Consult AS i samarbeid med billakkleverandørene Finansiert av NHOs Arbeidsmiljøfond

Detaljer

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign

Ventilasjon av frisørsalonger. og lokaler for hudpleie og negledesign Ventilasjon av frisørsalonger og lokaler for hudpleie og negledesign 00. Forord 3 01. Sammendrag 3 02. Innledning 4 03. Ansvar for å følge lover og forskrifter 6 04. Ventilasjon i frisørsalonger 8 05.

Detaljer

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis

Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet. Veiledning for riktig arbeidspraksis Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Rapport 2008 Kjemisk helsefare i bilskadeverkstedet Veiledning for riktig arbeidspraksis Trondheim, november 2008 Ingvill Collin-Hansen

Detaljer

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service

Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Kartlegging av luftkvaliteten ved Berendsen Tekstil Service Studieretning : HMS Hovedprosjekt utført ved Høgskolen Stord/Haugesund - Avd. Haugesund - ingeniørfag Av : Evy Nilsen Kandidatnr. 13 Inger Mette

Detaljer

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere

Best. sammen. om å øke nærvær blant renholdere Best sammen om å øke nærvær blant renholdere 1 BEST SAMMEN om å øke nærværet blant renholdere INNHOLD Side 3 Forord Side 4 Sammen om konkretisering av IA-avtalen Side 4 Sammen om utvikling av kvalitet

Detaljer

VEILEDNING FOR EKSPONERINGSOVERVÅKING. (oppdatert: 30.03.09)

VEILEDNING FOR EKSPONERINGSOVERVÅKING. (oppdatert: 30.03.09) Håndbok for implementering av Agreement on Workers Health Protection through the Good Handling and Use of Crystalline Silica and Products containing it VEILEDNING FOR EKSPONERINGSOVERVÅKING (oppdatert:

Detaljer

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON

SIKKERHETSDATABLAD FUGGER BYGGSILIKON 1. IDENTIFIKASJON AV KJEMIKALIET OG ANSVARLIG FIRMA 1.1 Produktidentifikator Kjemikaliets navn Utgave nummer 1.0 Produktkoder 1.2 Relevante identifiserte anvendelser for stoffet eller blandingen, samt

Detaljer

P I L O T P R O S J E K T

P I L O T P R O S J E K T K j e m i s k a r b e i d s m i l j ø o f f s h o r e K j e m i s k a r b e i d s m i l j ø o f f s h o r e 1 I N N H O L D 1. SAMMENDRAG 2 2. BAKGRUNN 3 3. ORGANISERING OG MANDAT 3 3.1 Organisering 3

Detaljer

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no

Norsk Industri Oscars gate 20 0306 Oslo - Tlf 22 59 00 00 - Faks 22 59 00 01 www.norskindustri.no HMS informasjon - 1/06 Helsefarer ved varmt arbeid på overflatebehandlet materiale Livsfarlig lungesykdom etter sveising på malte overflater Det er påvist flere tilfeller av akutt alvorlig lungesykdom

Detaljer

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80

Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Stakkevollvn. 27, 9010 Tromsø 77 66 21 80 Innhold A. HMS - systemarbeid B. Kartlegging C. Undervisning D. Målrettet helseundersøkelse E. Arbeidsmedisinsk poliklinikk F. Sykefravær og attføring G. Andre

Detaljer

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid:

Innhold: Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: HMS-HÅNDBOK Denne HMS-boken tilhører: Navn: Adresse: Telefon privat/mobil: Nærmeste familie som skal varsles ved ulykke: Navn: Telefon privat/arbeid: Andre viktige telefonnummer/kontakter: BRANN 110 POLITI

Detaljer

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak

Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 587 Veiledning om Arbeidstakere som er gravide, nylig har født eller ammer risikovurdering og iverksetting av tiltak 1. INNLEDNING..........................................

Detaljer

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del

PENSUM I EMNE TGB 4220. HMS i tungindustrien. Generell og bergteknisk del PENSUM I EMNE TGB 4220 HMS i tungindustrien Generell og bergteknisk del Utarbeidet av: Prof. Tom Myran 11. april 2008 TGB 4220 INNHOLDSFORTEGNELSE Innholdsfortegnelse Mureren og tønna... I Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Veiledning om Smart Repair

Veiledning om Smart Repair Veiledning om Smart Repair Forord Denne veiledningen omhandler Smart Repair et samlebegrep for forskjellige typer mindre reparasjoner på biler. Begrepet er definert i Kap.1 i veiledningen. Veiledningen

Detaljer