INSTALLASJON og BRUKSANVISNING MIKUNI LUFTVARMER. Type MY30

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLASJON og BRUKSANVISNING MIKUNI LUFTVARMER. Type MY30"

Transkript

1 INSTALLASJON og BRUKSANVISNING MIKUNI LUFTVARMER Type MY30 WAECO Norge AS Postboks SANDEFJORD Telefon: Telefax: E-post: Side av 5

2 Innholdsfortegnelse: Tekniske data side 2 Leveringsomfang side 3 Installasjon side 4 Bruk av varmeren side 8 Vedlikehold side 9 Driftsforstyrelser / feilsøkning side 0 Reservedeler side 0 Elektrisk skjema båt side Elektrisk skjema - standard side 2 Elektrisk skjema telestart - båt side 3 Elektrisk skjema telestart standard side 4 TEKNISKE DATA MIKUNI MY30 dieseldrevet luftvarmer. Effekt Dieselforbruk Luftmengde Spenning (2 modeller) Strømforbruk (2 volt) Strømforbruk (24 volt) Strømforbruk i glødefase Vekt Lengde Bredde Høyde Lufttilkobling, slange diameter Eksostilkobling, slange diameter Dieseltilkobling, slange diameter 3500 / 700 watt 0,44 / 0,22 l/time 60 / 0 m³/time 2 eller 24 volt 45W / 25W 45W / 25W ca.8 A 5,5 kg. 426 mm 82 mm 79 mm 80 mm 28 mm 4 mm Produsent Importør i Norge Mikuni Corporation Tokyo Japan WAECO Norge AS Side 2 av 5

3 LEVERINGSOMFANG Artikkel nr MIKUNI MY-30 standard varmer 2 volt. Artikkel nr MIKUNI MY-30 standard varmer 24 volt. Antall Benevnelse Varmerenhet Elektronikkenhet Kabelstokk med koblinger Bryterpanel Kabelstokk for brenselpumpe Sikring Brenselpumpe Brenselslange 7 meter Monteringsett for brensel Elektromagnetisk stengeventil Festebrakett for stengeventil Rørhylse for innsug / eksos Fleksibel eksosslange uisolert stål, meter Eksospotte / lyddemper stål Filter for forbrenningsluft Slange for forbrenningsluft meter Monteringsett / klammer for innsug / eksos. Artikkel nr MIKUNI MY-30 Båtvarmer 2 volt. Artikkel nr MIKUNI MY-30 Båtvarmer 24 volt. Antall Benevnelse Varmerenhet Elektronikkenhet Kabelstokk med koblinger Manøverpanel / kabintermostat Brenselpumpe Skumgummihylse for brenselpumpe Sikring Rørhylse for innsug / eksos Slange / lyddemper for forbrenningsluft Slangeskjøt Brenselslange 6 meter Overgang Slange Klammer Klammer Eksosklammer Slangeklammer Brenselfilter Side 3 av 5

4 Artikkel nr Monteringssats for MY-30 Båt. Antall Benevnelse Eksosslange lengde 2,2 meter, ferdig isolert med lyddemper. Eksosgjennomføring Pakningsett for eksosgjennomføring Gjennomføring for forbrenningsluft. Slangeklammer Festebrakett for varmer, rustfritt stål Gummidemper for festebrakett Stigerør for dieseltank Varmluftslange 80 mm lengde 0 meter. Y-gren 80 mm Luftutslipp sort med regulering. Luftutslipp fast åpent. INSTALLASJON Montering og plassering av varmeapparatet. Denne monteringsanvisning er for Mikuni type MY30 og gjelder for montering i kjøretøy, anleggsmaskiner og båter. Vennligst les monteringsanvisningen før monteringen påbegynnes. Din Mikuni forhandler står til disposisjon dersom det er spørsmål eller uklarheter. Det finnes mange muligheter for plassering av varmeren, for eksempel i stuerom, oppholdsrom eller annet sted hvor det er plass til apparatet, og det er tilfredsstillende driftsforhold. Ved montering i motorrom skal det tas spesielt hensyn til tilførsel av ren luft, avstand til tekniske installasjoner og brennbare materialer. Ta også hensyn til tilgjengelighet og mulighet for senere kontroll og servicearbeid. Ved montering av varmer i spesialbiler for transport av farlig gods (ADR) finnes det spesielle regler. Ta kontakt med din Mikuni forhandler. Varmeapparatet skal monteres som anvisningen beskriver. Det skal kun benyttes originale monteringskomponenter eller utstyr som er godkjent av Mikuni. For at garantien skal gjelde, må installasjonen godkjennes av autorisert personell. Varmer og utstyr skal monteres på et sted som det ikke er utsatt for vannsprut eller kan bli skadet på annen måte. Hvis dette ikke er praktisk mulig, må varmeren monteres i en egnet boks eller beskyttes på annen måte. Varmeapparatet skal monteres slik at det er lett å vedlikeholde og ikke er til hinder for annet servicearbeid på kjøretøyet eller i båten. Kontroller at elektriske kabler og brenselslanger er godt beskyttet så de ikke blir skadet. Side 4 av 5

5 Varmeapparatet skal monteres tilnærmet horisontalt. Se tegning med angitte maksimale vinkler. Montering i båt. Dersom båten har bensinmotor, må varmeren ikke monteres i motorrommet eller i nærheten av bensintank. Ved montering i seilbåt skal varmeren, om det er mulig, monteres langskips. Ved valg av plass for varmeren, må det tas spesielt hensyn til avstand til brennbart materiale. Eksosutløp, eksosslangen og tilhørende skroggjennomføring blir meget varme. Det må være tilstrekkelig lufttilførsel til det rommet varmeren monteres i. Det forutsetter fri tilgang til forbrenningsluft og luft som skal oppvarmes. Ren tørr luft er viktig for en vellykket installasjon. Forbrenningsluft. I de fleste tilfeller kan forbrenningsluften tas direkte fra det rommet varmeren plasseres i. Den medfølgende slangen skal monteres, dersom det benyttes gjennomføring til fri luft, må slangen monteres slik at vann ikke kan trenge inn. Ved montering på anleggsmaskin eller lignende, hvor det er støv og forurensning i luften, skal det monteres luftfilter. Eksossystem. Eksosutløpet må plasseres slik at eksosen ikke kan trenge inn i oppholdsrom. Eksosslangen skal være av type 2-lags INOX eller tilsvarende. Husk at eksosanlegg blir varmt, og må derfor ikke komme i nærheten av brennbart materiale. Ved behov skal eksosslangen isoleres. Dersom eksosslangen går gjennom oppholdsrom, er det ikke tillatt å skjøte slangen. Lengde på eksosslangen er minimum meter og maksimum 5 meter. Ved montering i båt monteres en original eksosslange ferdig isolert på 2,2 meters lengde. Den ende som er merket med heater har lyddemper, og monteres mot varmeren. Lyddemperen og 0 cm av slangen på hver side av lyddemperen må ikke bøyes. Resten av slangen kan bøyes og kappes ved behov. Slangen må monteres i en svanehals slik at vann ikke kan trenge inn. Se skisse. Bruk kun originale eksosutløp. Husk å montere isolasjonspakningene som følger med, slik at det ikke blir skader på skroget, p.g.a. den høye temperaturen. Side 5 av 5

6 Sammenkobling av slanger for forbrenningsluft og eksos. Rørhylsen / T-røret som følger med varmeren skal alltid benyttes. Denne monteres under varmeren. Det indre vertikale eksosrør monteres ved å skru det godt fast i varmerens eksosutgang. T-hylsen for forbrenningsluft festes med klammer utenpå eksosrøret, i den retning som er mest hensiktsmessig for slangen til forbrenningsluften. Se skisse. Eksos Forbrenningsluft Brenselsystem. Brensel hentes direkte fra dieseltanken. Det skal benyttes et spesielt stigerør som monteres på toppen av tanken. Dette er viktig for at dieselpumpen og varmeren skal fungere korrekt. Brensel skal ikke tas fra motorens eksisterende dieselanlegg, heller ikke fra eksisterende brenselfilter, fordi dette kan medføre luft- og driftsproblemer både for dieselmotoren og varmeren. Brenselpumpen monteres så nær tanken som mulig. Sørg for at pumpen står beskyttet. Pumpen skal monteres i en vinkel på mellom 45 og 90 fra horisontal stilling. Se skisse. Pumpen monteres med trykksiden opp. For å unngå lyd (forplantninger) fra pumpeslagene, anbefales å montere pumpen i en skumgummihylse eller lignende. Denne festes med plaststrips. Det skal monteres brenselfilter mellom tanken og pumpen. Varmeapparatet skal om mulig plasseres over brenseltankens høyeste nivå. Hvis dette ikke er mulig må det monteres en stengekran så nær tanken som mulig, før filteret. Det anbefales å montere en elektromagnetisk stengeventil. Bruk kun den originale brenselslangen. Denne skal ikke kuttes med tang, bruk en skarp kniv. For tilkoblinger og skjøter benyttes de originale gummislanger. Husk klammer på alle koblingspunkter. Total lengde på brenselslangen må ikke overstige 7 meter. Maksimal sugehøyde for pumpen er meter. Brenselslangen monteres slik at det unngås muligheter for luftlommer. Slangen klamres med plaststrips på en måte så den er beskyttet for mulige skader. Side 6 av 5

7 Elektrisk montering. Strømtilførselen til varmeren kobles direkte til batteriet / separat kurs over en 30A sikkring. Husk riktig polaritet. Dersom det er behov for å forlenge tilførselskablene, er det viktig å ta hensyn til nødvendig økning av kvadrat på kabler. Ved forlengelse inntil 5m - 4mm², inntil 8m 5mm², inntil m 6mm². Husk for beregning av kabellengde gjelder samlet lengde av + og kabel. For montering av termostat vises til elektrisk tegning. Elektronikkenhet, og brenselpumpe er ferdig koblet i kontakter som ikke kan ombyttes. Alle kabler monteres slik at de er mest mulig beskyttet og festes godt med egnet klammer. I fuktig miljø er det viktig å benytte kontaktfett for å redusere muligheter for korrosjon etc. Montering av fjernstart med mobiltelefon. Se elektrisk tegning for tilkobling, side 3 eller 4. Varmluft. Luften som skal varmes opp kan som regel hentes der varmeren er montert. Det må tas hensyn til at det er tilstrekkelig tilgang på luft. Beregn ca 70m³/ time. Luften skal være ren og tørr. Luften skal ikke tas fra motorrom. Varmluftslangen skal være av type APK med riktig dimensjon, d.v.s. diameter på 80 mm. Dersom det er mulig bør man unngå reduksjon av varmluftslangens diameter. Bøyer på slange skal ikke være for skarpe. Hvert bend på ca 90 tilsvarer meter lengde i luftmotstand. I tilfeller hvor varmluftslangen går gjennom rom eller områder som ikke skal oppvarmes, anbefales å isolere slange. Ved montering i båt / bobil etc. bør det monteres lyddemper på slangen, så nær varmeren som mulig. Ved montering av luftutslippene skal minst et utslipp være av en type som ikke kan stenges. Dette for å hindre overoppheting av varmeren. Side 7 av 5

8 BRUK AV VARMEREN Start og Stopp med standard panel. Sett bryteren på full effekt. Grønn lysdiode tennes og glødefunksjonen starter, viften går på lav hastighet. Etter ca 40 sekunder starter brenselpumpen, viften øker turtallet og forbrenningen starter. Når varmeren når en temperatur på ca 70 C, aktiviseres flammevakten og gløding opphører. Den grønne lysdioden lyser svakere og varmeren er i normal drift. Dersom det ønskes kan varmeren nå kjøres på lav effekt. Full effekt gir den reneste forbrenning og anbefales over tid. For stopp av varmeren, settes bryteren i av posisjon. Forbrenningen stanser, viften går i nedkjølingsfase og stanser automatisk når temperaturen er redusert.. Bryter 2. Driftsindikering (grønn) 3. Feilindikering (rød) 4. Av 5. Lav 6. Full Stopp aldri varmeren ved å bryte strømtilførselen. Side 8 av 5

9 Start og Stopp båtvarmer med kabintermostat. Funksjonene i varmeren er de samme som med standard panel. I tillegg har kabintermostaten også stilling for ventilasjon med friskluft. Ved start av varmer settes bryter i stilling på / tegn for flamme. Rød diode lyser. Når varmeren brenner på full effekt tenner gul lysdiode. Varmeren skifter automatisk mellom høy og lav effekt etter innstillingen på termostaten. Når varmeren går på lav effekt slukker den gule lysdiode. Ved ventilasjon settes bryteren i stilling for vifte. Grønt lys i diode. For stopp av varmeren settes bryteren i av posisjon (Midtstilling) Forbrenningen stanser og viften går i ca. 3 minutter til varmeren er nedkjølt. Rød diode Gul/Grønn diode Bryter for start/stopp og ventilasjon Termostatjustering VEDLIKEHOLD Alle varmere trenger vedlikehold. Ren diesel, ren forbrenningsluft og et tørt miljø forlenger varmerens serviceintervaller og øker driftssikkerheten. Varmeren bør startes og kjøres i minimum5 minutter en gang i måneden, spesielt når den ikke er regelmessig i drift. Ved normal drift bør varmeren demonteres, rengjøres og kontrollers hvert år, eller ved driftstimer. Følgende skal kontrolleres regelmessig og minst en gang pr. år: Brenselslanger / rør og koblinger kontrolleres for lekkasje. Elektriske kontakter kontrolleres. Eksosslange / lyddemper og utløp kontrolleres for lekkasje og fester. Varmluftslange kontrolleres for lekkasjer og skader. Varmeapparat og øvrige komponenter kontrolleres at de er riktig festet. Dersom apparatet må repareres, anbefaler vi at det leveres til et autorisert Mikuni-verksted. Side 9 av 5

10 FEILSØKNING Begynn alltid med å kontrollere kabler og spenning frem til varmeren. Spenningen måles på glødepluggen når varmeren er aktivert. Spenning skal være ca 2 eller 24 volt. Hvis viften kun går en kort periode når varmeren startes, har overopphetningssikkringen blitt utløst. Kontroller hvilke av de to sikringer som er utløst og 0-still denne. Sikringene er plassert henholdsvis under skyvedekslet oppe på varmeren og i utløpet til varmluften. OBS hvis varmeren stopper på grunn av utløst overopphetningssikkring igjen, må årsaken konstateres og utbedres. Varmeren starter og brenner i 2 3 minutter: Flammevakten (termobryter) reagerer ikke. Bytt flammevakt. Man kan også måle ved 7-polig kontakt på varmeren. Blå kabel på stift 4 skal ha spenning når varmeren brenner. Se elektrisk tegning. Viften starter og går med fult turtall, men ingen funksjon på gløding og brenselpumpe: Flammevakten står innkoblet. Mål stift 4, blå kabel. Hvis det er spenning må flammevakten byttes. Viftemotor starter og litt senere starter også brenselpumpen. Etter ca. 45 sekunder går viften opp på fullt turtall og 3 4 minutter senere stopper varmeren: Mål om det er spenning ved glødepluggen. Er dette i orden, demonter og kontroller glødepluggen. Defekt glødeplugg må byttes. Viften starter og går på lavt turtall, glødepluggen blir varm, 45 sekunder senere går viften opp på fult turtall, ingen lyd fra brenselpumpen: Mål spenning på stift 7 og 0 grønn og rød/sort kabel. Spenning på disse punkter skal være pulserende ca 3,9 volt. Hvis spenningen er riktig kan brenselpumpen være defekt. Mangler det spenning må elektronikkenhet kontrolleres eller byttes. For ytterligere assistanse, kontakt nærmeste forhandler eller WAECO Norge AS. RESERVEDELER Oversikt over aktuelle reservedeler, som vi anbefaler å ha tilgjengelig: - Brenselfilter Glødeplugg Flammevakt Sikkring Sikkring C Side 0 av 5

11 Side av 5

12 MY30 Båt / =Svart Jord 7. =Grønn Overopphetningssikkring 0.=Rød/Svart Overopphetningssikkring 3.=Brun Flv.termostat +kald varmer 4.=Blå Flv.termostat + kald varmer 5.=Rød Viftemotor + Side 2 av 5

13 MY30 Std / Side 3 av 5

14 Side 4 av 5

15 Side 5 av 5

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual.

Elecro VARMEKOLBE. Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan. Installasjon og brukermanual. Side 1 Elecro VARMEKOLBE Varmekolbe for svømmebasseng og spa av syrefast stål og Titan Installasjon og brukermanual. Feil installering og bruk kan få følger for garantien. Side 2 PLASSERING Varmekolben

Detaljer

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERMANUAL. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERMANUAL CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett INNHOLD Når du åpner esken side 3 Deler som medfølger side 3 Tekniske spesifikasjoner side 3 Oppbygging side 3 Oppmontering/ventilasjon side 4 Bruk

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - gassforbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - gassforbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - gassforbrenningstoalett Innhold Gass i bolig og fritidsbolig Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring

Detaljer

Vera Solcelleanlegg. monteringsanvisning

Vera Solcelleanlegg. monteringsanvisning Vera Solcelleanlegg Et solcelleanlegg kan du montere selv Du behøver kun litt fingerferdighet for å montere et solcelleanlegg på en hytte. Det er ingen restriksjoner på montering eller bruk av solcelleanlegg,

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014

Meaco DD8L. Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual. Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Meaco DD8L Tørkerotorbasert luftavfukter Instruksjonsmanual Meaco DD8L luftavfukter med tørkerotor Utgave for juli 2014 Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den

Detaljer

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no

Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Instruksjonsmanual Meaco DD8L Luftavfukter med tørkerotor Utgave september 2013 www.meaco.no Vennligst les denne bruksanvisningen før du bruker luftavfukteren. Ta

Detaljer

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany

BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50. 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany BRUKSANVISNING 1B 20 1B 27 1B 30 1B 40 1B 50 43381207-NOR -12.05-0.03 Printed in Germany 33 Til lykke med en ny HATZ dieselmotor. Denne motor er kun ment for det formål som er bestemt og testet av maskinfabrikanten

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

Sierra tools forbeholder seg retten til endringer uten forutgående varsel.

Sierra tools forbeholder seg retten til endringer uten forutgående varsel. Takk for at du valgte et Sierra strømaggregat. Gjennom denne tilleggsbruksanvisningen ønsker vi å gi informasjoner som gir de beste resultater og en sikker drift. Før bruk, les bruksanvisningen nøye. Alle

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE

INNHOLDSFORTEGNELSE 1 - MONTERING OG PLASSERING AV KOMFYREN 8 - BRUK AV BESKYTTELSESDEKSEL FOR BRYTERNE NO Kjære kunde Gratulerer med valget av denne komfyren! Produktet er laget i moderne fabrikklokaler, og våre krav til høy standard og kvalitet i alle ledd vil gi deg glede av produktet i mange år. For

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

DOVRE 1000 DV GASSPEIS

DOVRE 1000 DV GASSPEIS Utgave 02.2006 Trykket 02.2006 MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING DOVRE 1000 DV GASSPEIS CLASSIC/DIAMOND INNHOLD Forord med viktig informasjon...2 Innledning...3 Sikkerhet...3 Installasjon...4 Forberedelser...4

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Honda Strømaggregat EM4500CXS - EM5500CXS INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med valget av HONDA strømaggregat.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning

Bruks og monteringsanvisning Bruks og monteringsanvisning Fagor vannvarmere: FTC-6 ltr. FEP-11 ltr. - FEG-11 ltr. FEP-15 ltr. - FEG-15 ltr. Tillegg for FEP-11+ FEP-15+ VEILEDNING FOR INSTALLASJON OG BRUK VANNVARMER MED BATTERIDREVET

Detaljer

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat

MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat MODELL 3000HI 3.0KW Inverter strømaggregat Bruksanvisning varenr. 570051 I denne bruksanvisningen finner du den informasjon du trenger for å bruke og vedlikeholde Vennligst les bruksanvisningen før du

Detaljer

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G

Powerheater Propandrevne byggvarmere Powerheater 15G, 29G og 44G Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44

Side-Power Engbo MAXI 31/32/33/34/40/43/44 Windlass Systems Installasjon og brukermanual Rev3.2 is rd th a p bo ee n K lo ua an m! SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69 30 00 60 Fax: +47 69 30 00 70 www.side-power.com

Detaljer

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK

TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK TWIST PELLETSKAMIN BRUKERHÅNDBOK Innledning Denne brukerhåndboken inneholder viktig informasjon for brukeren. Kaminen må fagmessig installeres og tas i bruk, for å unngå unødvendige problemer. Advarsel!

Detaljer

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Vaskeautomat for gårdstanker. Type LT500

Vaskeautomat for gårdstanker. Type LT500 Vaskeautomat for gårdstanker. Type LT500 Beregnet for fast montasje på gårdstanken eller for montering på gulv eller vegg ved siden av gårdstanken Revidert 26.11.2008 INNHOLD 1 FUNKSJON...3 1.1 BRUKSOMRÅDE...3

Detaljer

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1

KGG5201-B1 KGG6201-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruksanvisning på komfyrmodellene Basic og De Luxe: KGG501-B1 KGG601-B1 KGG5301-B1 KGG6301-B1 Bruk ikke komfyren før du har lest bruksanvisningen Cod:0040300987 KJÆRE KUNDE INNHOLDSFORTEGNELSE. Komfyren

Detaljer

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io

BRUKSANVISNING. INVERTER GENERATOR LC3500io BRUKSANVISNING INVERTER GENERATOR LC3500io Les bruksanvisningen før strømaggregatet tas i bruk Røykenveien 70 1386 Asker tlf. 66753000 www.kcl.no INNLEDNING Takk for at du valgte LONCIN LC3500io inverter

Detaljer

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201

Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Windlass Systems Side-Power Engbo MINI101 & MIDI201 Keep this manual onboard! N Installasjon og brukermanual Rev4.1 MINI 101 MIDI 201 SLEIPNER MOTOR AS P.O. Box 519 N-1612 Fredrikstad Norway Tel: +47 69

Detaljer

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer

Powerheater 20 Parafin / dieseldrevet strålevarmer Produktets emballasje skal behandles på en ansvarlig måte. Emballasjen kan gjenvinnes. Kast emballasjen i riktig beholder på et returpunkt eller en miljøstasjon for å beskytte miljøet. Kast aldri elektrisk

Detaljer

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32

HÅNDBOK IF 2900. Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900. Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 IF 2900 / Design: BK Grafisk. 09/2011 HÅNDBOK Bruksanvisning for bygg-inn fryseskap IF 2900 IF 2900 Bruksanvisning IF 2900 Frys.indd 1 13.09.11 10.32 Kjære kunde! Gratulerer med ditt nye Beha fryseskap.

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer