GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen"

Transkript

1 GRTIS Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Telemark Statens vesen

2

3 Vegliste 2006 Fylkes- og kommunale er i Telemark INNHOLD: Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale er i Telemark side 3 1. Innledning side 3 2. Transport av motorredskap og udelbart gods side 3 3. Dispensasjoner i teleløsningen side 3 4. Vegliste: amble kommune side 4 ø " side 4 Drangedal " side 5 Fyresdal " side 6 Hjartdal " side 7 Kragerø " side 7 Kviteseid " side Nissedal " side Nome " side 9 Notodden " side Porsgrunn " side 11 Sauherad " side 13 Seljord " side 13 Siljan " side 13 Skien " side 14 Tinn " side 15 Tokke " side 16 Vinje " side Oversikt over fri bredde og høyde i fylkesnettet side 17

4 Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale er i Telemark fylke Fastsatt av regionkontoret 5. desember 2005 med hjemmel i trafikkloven av 1. juni 1965 nr og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 190 om delegering av myndighet etter loven, jfr. forskrift om bruk av kjøretøy 5-2 nr. 2 bokstavene a og b. Denne forskriften trer i kraft 1. januar Innledning Veglista for fylkes- og kommunale er i Telemark er en del av: a) «Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatt aksellast, boggilast, trippelboggilast, lengde og bredde på offentlig» (Vedlegg 1 til «Forskrift om bruk av kjøretøy»). b) «Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon» (Vedlegg 2 til «Forskrift om bruk av kjøretøy»). 2. Teleløsningsperioden Nedsatt aksellast i teleløsningsperioden er for fylkeser generelt falt bort. Dersom det skulle oppstå omfattende brudd på strekninger slik at det er fare for fremkommeligheten, kan sjefen med hjemmel i trafikkloven gjennomføre restriksjoner lokalt. Ved innføring av restriksjoner vi dette bli skiltet. Kontakt Vegtrafikksentralen på tlf. 175 for nærmere informasjon. 3. Vegliste Spesifisert liste for fylkes- og kommunale er i Telemark inndelt etter kommuner og strekninger. Spørsmål om og aksellast på kommunale er som ikke er oppført i lista, kontakt teknisk sektor i den aktuelle kommune. Tømmertransport - 22 meter vogntoglengde gjelder hele fylkesnettet. Tømmertransport i hele stammer tillates ikke.

5 H-200 H-201 H-203 H-206 H-207 H-20 H-2 H-211 MLE Kjellestad kapell (X Rv 352) - Langesund (X Rv 352) Sundby - Riis (X E-1) Stathelle -Rugtvedt (X Rv 353) amble krk.(x E-1) - Høen - Finndal (X Rv 353) Høen - Skaudalen Åby (X E-1) - Valle Ringsjøkrysset - Froste - Kragerø grense Grådalen (X Rv 363) - Rørholt brygge Fylkesnr. rukskl. (K) Kommunale er inngår i sin helhet i K aksellast. Nedsatt aksellast i teleløsningen vil bli skiltet H-4 H-151 H-152 H-153 H-153 H-155 H-156 H-551 Ø Eika- Nome gr. ikke o. Tjønnås bru (K 6) Mannebru - Sauherad grense ø - Tjønntveit - Notodden grense Tjønntveit - Lifjell Hotell Lifjell Hotell - Jønnebu ø Sentrum X Rv 36 - Oterholt - Verpe Sanda - Seljord grense ø Sentrum X Rv 36 - Hørte - Sauherad grense Fylkesnr. rukskl. (K) Flatinen Eikaen Forbergen akåsen Roeen Uvdalsen Hengebruen Hegnunen Forts. neste side 1,5

6 Vindbekken Røysumen Kyrkjeen Nordbøen Ruegutu Ralleen Lien Gåraen Roheimen Stoklanden Skjelbreden Gullbringen ergenen Ø forts. rukskl. (K) H-9 H-256 H-256 H-302 H-302 H-304 DRNGEDL Nome grense - Nås Heldøla - Kragerø grense rm til Neslandsvatn st. (bru over jernbane K 6) Prestestranda (X Rv 3) - Nås Nås - Singusdal Grova (X Rv 3) - Kviteseid grense Fylkesnr. rukskl. (K) Dahle bru - Hasselstad Teigane - rosdal Nærbø - Homleid Nærbø - Snøåsbrua Del av Tveiten (ø i Tørdal.) ø - Stensland Strømbø - Nybru Nybru - Kleppe Hestevelta - Ettestad Tørnes bru - Sand Upsal - Skarstøl Smibekk - Gudbrands Vei til Gudbrandsstrand Forts. neste side

7 Komm. er. DRNGEDL Folkets Hus - Søppelplass Gamlekås - Nakksjø Voje - Dalane X Rv Kjenndalen brygge Eskilt - rødsjø Heldal - Rønningen Fostveit - Haugland Åkreen Lingse bru - Øygarden Kroken kapell - Sandvann Henneseid - Henneseidvatn Åkre - Oseid rukskl. (K) H-401 H-401 H-402 H-404 H-405 FYRESDL Verpe (X Rv.355) - reivik reivik - Øvre irtedalen Løkedalen - Nedre irtedalen - ust- gder grense Hegglandsgrend - Libru Veum - slestad Fylkesnr. rukskl. (K). Gammel Rv. 355 fra sentrum til erglandskrysset Veg til Sørnorsk Økosenter Åslandsen orggrendsen Skomdalsen Glomfoss - Moen

8 H-651 H-652 H-653 HJRTDL Sauland - Tuddal - Tinn grense Tuddal - ondal Gvammen - Hjartdal fjellstoge Fylkesnr. rukskl. (K). Flatland bru - Holm - mbj.dalen Holm - Århus bru (Øygardsbakken) Holm - Århus bru (Rogrenda) Århus bru - Øverbø Holm - Steinsbakk Sauland krk. - Frølandsfeltet øbrekka Omnesfossen - Notodden gr. Vestsida H-2 H-2 H-252 H-252 H-253 H-254 H-256 H-256 H-257 KRGERØ Helle (X Rv 363) - Skarbo skole Skarbo skole - amble grense Vadfoss - Stene Stene - Sluppan Kalstad - Kragerø sentrum Levang - Portør Tangen - Fikkjebakke Industri område Fikkjebakke Ind.omr.- Drangedal grense Gjerdemyra - Dal Fylkesnr. rukskl. (K). X Rv 3 Kalstadkilen - Lovisenberg X H-252 Stene - Åtangen X Rv 251 råten - Dobbe X H-257 Farsjø - Nesland bru X H-256 Humlestad - Hegland - Grøtvann X Rv 3 Tveitereid - Landsverk X Rv 251 Lystokk - Lønne X Rv Støle kapell X H Gamle E1 - X E1

9 H-6 H-304 H-452 H-452 H-455 H-1 KVITESEID Nome grense - Fjågesund X H 304 Kviteseid gml. krk. (X Rv 41) - Fjågesund - Drangedal grense Tokke gr. - Lundevall Lundevall - Kviteseid (X Rv 41) Vråliosen - Skree - Nordbømoen (X Rv 3) Seljord gr. - Kilen Fylkesnr. rukskl. (K). Åsgrendveien - X E-134 Seljord gr. Åsmundtveiten - X E-134 Moen Ordalsen - Haukom Straumanen - X Rv 41 Hommanen - Kasinv. - N.Homman Spjotsodden - X Rv 41 Spjotsodd Granlien - X Rv 41 Granlien Cloumannen - Kasin Straumanen - Litveit Sandodden - Roeid - Sandodd Kasinen - Roeid ergstoen - Kåsa Gotuholten - Dalanv. X Rv 41 Morgedalsen - X E-134 runkebergen - X E H-352 H-352 H-353 H-354 H-354 H-354 H-515 NISSEDL Haugsjåsund - Kryss v Setane Kryss v Setane - Eikhom Nissedal krk - rekke - Rafoss Treungen (X Rv 41) - Industriområde Treungen Industriområde Treungen - Trontveit - Fjone fergested Fjone fergested - Nesland (X Rv 41) Nobbesund (ust-gder grense) - Felle - Vehus (ust-gder grense) Fylkesnr. rukskl. (K). Vik - Midtbø - Nordbø Midtbø - Undeberg

10 .. NISSEDL forts. Grovum - Tveitane Grimstveitbrua - Plasseskillet Framnesfeltet Rydlandkrysset - Fjalestad Rv 41 - Tveit Homme - Haukerhyl Heimdal skule - Heimdal Smeitkollen bustadfelt Kaasa - Solli bustadfelt Sagen Fylkesen - Helland Helland - Skåli rukskl. (K) H-2 H-4 H-6 H-7 H-9 H-9 H-1 NOME Vrangfoss - Østerå bru Enggrav - Kåsa - ø grense (ikke over Tjønnås jernbaneovergang K6) jertangen - Y.Flåbygd - Kviteseid gr. Kjeldal - Kryss Ytre Flåbygd Lunde X Rv Kjeldal Kjeldal - Drangedal grense Storhaug (X Rv 359) - Tyri - Lunde - - X Rv 359 Generelt alle kommunale er vvik: Olav Strannas Meierigata Moengata Skogen Sluseen akerien Jernbaneen Hantoen (X Fv.1 - Industriomr.) Hoggaen Holteheia Romnesen Gml. Ulefoss bru Kullhusbakken Hollaen (Ringsevja - Holla gård) Hollajordet (Holla Gård - riskemyr) Fylkesnr. rukskl. (K)

11 NOME forts. Kaldekjeldeen Ringsevja Ulefossgata (Ringsevja - Rv.359) Norsjøen Febakke bru Skoeen Skoe overgangsbru Kleppeen Kleppe overgangsbru Sprove bru Lonaen Lona bru Myrland bru Valenen Svenseid bru Heisholten Heisholtevja bru ug.cappelens Haug bru Heglandsheia Kroktjern bru Vesthagenen Vesthagenen bru Ellanen Ellanen bru Vibetoen Vibeto bru Straumeen rukskl. (K) H-152 H-555 H-601 H-602 H-602 NOTODDEN Tuven (X E-134) - Yli - ø grense Sauherad gr. - Yli Tinnå bru - Folsland øst (X Rv.37) Not.sentr. - Håve - Dårstul v/km 5,7 Dårstul - olkesjø Fylkesnr. rukskl. (K). Semsen og Tuvenbøygen Merdeen Inger Floods

12 . NOTODDEN forts.. Lienfossen; Fv602 - Isola/Platon jørn Farmanns gate Heddalsen v/kom.brygge Høgåsen Surtetjønnen Storgata irkelandsgate Heddalsen v/tinnå bru Kirkegaten Lienen H.br.Hansens gt Nordre Vestsida og Ørvella vest Kasinen øenen og Tråeren Venåsen Sætreen Lihølen Olaf Moens Folseråsen (kv-del) Liengrenda (kv-del) rukskl. (K) Nedsatt aksellast i teleløsningen vil bli skiltet H-1 H-1 H-2 H-4 H-4 H-30 H-32 H-49 H-60 PORSGRUNN Langangen - Oklungen - Moheim (Komm. lager) Moheim (Komm. lager) - X Rv 36 Vallemyrene (X Rv 36) - Flåtten krysset - Klevstrand (X Rv 354) Lillegården - Røra Røra - jønnes brygge Vestfold gr. - Skjelsvik rundkjøring Slåttsbru (X Rv 36) - Skien grense Knardalstrand - Skien grense Langangen - Mørjefjorden (Vestf.gr.) Fylkesnr. rukskl. (K) Mollhaugen Vestheimen Kirkegata jørndalsjordet

13 Melkeen Fredboen reidablikkbakken Skiensgate Sverresgate Jernbanegt. Storgata Skippergata Stangsgt. Rådyren Fiolen Rønningen Stridsklev ring Malmen Torggt. Gunnigt. Sam Eidesgt. Kjølnes ring Flodemyren rattåsen Lundedalen Industrien Frieren Gravaen Øvre Lunde Fjordgløtten Torskebergen Strømtangen Hills Trosviken Oklungen Farrisen Deichmannsgate PORSGRUNN Forts. rukskl. (K) Nedsatt aksellast i teleløsningen vil bli skiltet

14 H-44 H-151 H-551 H-553 H-555 SUHERD Våla - Dalsvatn - Skien grense ø gr. - Hørte Gvarv - ø grense Holtsås - Jonsåsreset (X Rv 360) Klevar (X Rv 360) - Notodden grense Fylkesnr. rukskl. (K) Kommunale er inngår i sin helhet i K aksellast H-156 H-1 H-3 H-4 SELJORD ø grense - Nes - Utgarden Nes - Gåsdalen - Kviteseid grense Nutheim - Åmotsdal - Vinje grense råten (X H-3) - Langelim Fylkesnr. rukskl. (K) X Rv 36 - rekkegrend Vallar - Nordbygdi Seljord sentrum - Kivledalen Gåsdalen - Østtveiten Flatdal bru - Speikland X E Natadal X E Nørstteig X F-3 - Vehus X F-3 - Sudbø Vinje grense - Gjervarvatn Ingrid Slettens H-215 H-702 SILJN Tudal (X Rv 32) - Haugen - Vestf.gr. akkane (X Rv 32) - Høiset - uskerud grense Gurholtvn. (X Rv 32 - X H-215 v/haugen) Opdalsvn. (X Rv 32 v/øverbø X H-702 v/høgset bru) Løkkevn. (X H-215 v/laksjø X Løkka Fylkesnr. rukskl. (K)

15 SILJN forts. Kistevn. (X H-215 v/finsrud - Kiste bru) Industrivn. (X Rv 32) - Vanntårnet rukskl. (K) H-31 H-31 H-31 H-32 H-33 H-35 H-36 H-39 H-39 H-43 H-43 H-44 H-44 H-44 H-47 H-4 H-49 H-49 H-51 H-52 H-53 H-54 H-56 H-57 H-5 H-59 SKIEN orgestad (X Rv 36) - Nylende jernbanebru ( X Rv 32) Wattenberg (X Rv 32) - Mo Mo - Luksefjell Porsgr. gr. - Ris - Hørta - Skifjelløken Ris - uer Kreppa (X Rv 32) - Gåra - Høgset - Grønnerød - allestad Høgset - Ryggen - Hørta Åmot (X Rv 32) - Roligheten - Gåra Gåra - Frogner Falkum bru (X Rv 354) - Hyni pukkv. Hyni pukkv. - X H-44 ( Valebøen) Skien (X Rv 32) - Hoppestad bru Hoppestad bru - X komm. Lia X komm. Lia - Sauherad grense Hoppestad - Ås - Jønnevald jørndalsjordet (X H-49) - Klosterskogen X Rv 354 Porsgrunn gr. - X Hulkav./Klyvev. X Hulkav./Klyvev. - Rundkj. (X Rv 354) Klovholt (X Rv 36) - Solum ( X Rv 353) - Trommedalen ( X H-4) rekka (X Rv 36) - Ramberget Grandalen (X Rv 357) - Dalsbygda Søtvedt (X Rv 353) - Skilbredstrand (X Rv 36) Rognsbru (X Rv 356) - Fjellbrua Dolhus bru (X Rv 36) - spheim (X H-5) Kubru (X Rv 36) - Stavdal Tvedthjørnet (X Rv 36) - Tufte ( X Rv 354) Fylkesnr. rukskl. (K) 6 2

16 Kommunale er i Skien komm. inngår i sin helhet i K aksellast med unntak av følgende er med aksellast: jørbekkvn., låbærlia, Dokksrødvn., Fjelldalsvn., Frønesvn., Gml. Kikutv., Gislesjøvn., Gravlivn., Grønnerødvn., Haugerødvn., Holmsvn., Holtanvn., Høglivn., Høydalsvn., Lidvn., Løbergvn., Meensvn., Setervn., Stavdalvn., Stulenvn., Sønstvedt., Tuftevn., Tveitanvn., Valebø (Sløyfe om Valebø sentr.), Venstøp-bakken. Petersborgveien 6. Nedsatt aksellast i teleløsningsperioden blir skiltet. H-651 H-651 H-753 H-755 H-756 H-757 TINN Hjartdal gr. - Svineroi Svineroi - Dale okko - Dale ustbygda - uskerud grense trå - Steinsbøle trå - Gøysdal Fylkesnr. rukskl. (K) Tinn - Veggli Grov - Lonin X Rv Åstøen brygge - Tveito Spjeldsethen i Hovin Mollbrekke - Svimbil - Stegarud Påleruden Tinn ustbygd ekkjord-håvardsrud Luråsen Sandsetdalsen Miland - Mæl kirke ergshaugen Gaustablikken ruflåten Hjerdalsen Rv Husvold - Dusterud Moganeen Tinn ustbygd Svaddeen

17 H-452 H-01 H-02 H-03 H-04 H-05 H-06 H-06 H-09 H- TOKKE Mostøyl - Kviteseid grense Ofte - Vinje grense Tveiten - Heimdal - Lårdal Krossli - andaksli Førstøyl - Heimdal Gøytil - Omdalsgrend - Liosvingen Liosvingen - yrte yrte - Vinje grense Omdalsverk - Skafså kirke Skafså krk. (X Rv 3) - Grimdalen (X Rv 45) Fylkesnr. rukskl. (K) Kommunale er inngår i sin helhet i : Dalen bru - Huvestad lle kommunale er vil bli skiltet i teleløsningsperioden 6 H-3 H-01 H-01 H-06 H-51 H-52 H-54 VINJE Seljord gr. - Straume Tokke gr. - Øyfjell Øyfjell - ustbø Tokke gr. - Vinjesvingen rabø - Varland Neslandsvingen - Haddeland Hylland - Øyfjell Fylkesnr. rukskl. (K) Kommunale er inngår i sin helhet i K aksellast

18 Oversikt over fri bredde og høyde i fylkesnettet Fv. nr. Sted Høyde redde Merknader H-1 H-30 H-30 H-30 H-30 H-32 H-44 H-44 H-44 H-44 H-47 H-59 H-60 H-6 H-9 H-152 H-206 H-20 H-20 H-252 H-257 H-304 H-304 H-551 H-553 H-601 H-601 H-651 H-06 Kroken Nøklegård Langangen Korketrekker Kokkersvold Funnemark Lia liva Valebø 1 Valebø 2 Hoppestad Gimsøy Langemyr Omnes Lunde Heldøla Tveitan Åby Lushola Sluppan Dalsfoss Fjågesund Fjågesund Gvarv Våla Mårkkåsa Mårklia Dale Mo 4,70 4,60 4,40 4,0 4, 2,20 4,0 4,60 2,70 2,90 3,20 5, 4,60 4,90 4, 4,20 3,40 3,90 5,70 5,70 3,60 4,70 3,90 2,90 4, 4, 4, 4, 4,30,00 4, 4,00 4,00 4,40 4,20 9, 9,00 Vegundergang u/e1 Vegundergang Vegundergang Vegundergang Skiltportal Vegundergang Tunnel ru Låvebru Vegundergang Vegundergang Kabler Rasoverbygg Tunnel Kjøreledning Kjøreledning Kjøreledning Rasoverbygg

19

20 Telemark GRTIS Tinn Vinje Vegliste 2006 Seljord Hjartdal Notodden Tokke ø FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Sauherad Fyresdal Kviteseid Vest-gder Nissedal Nome Drangedal Siljan Skien Porsgrunn amble Kragerø GRTIS

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Handlingsprogram 2011-14 Høringsutkast mars 2010 1 Forord 3 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN 4 1.1 Generelt 4 1.2 Fylkesvegnettet 5 2. FØRINGER 9 2.1 Nasjonale

Detaljer

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Vedtatt i Fylkestinget 21. juni 2010 Handlingsprogram 2011-14 1 Forsidebilde: Fv 651 Dale Svineroi, Tor Jørgen Naas Melås 2 Forord 5 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 Vestfold Gratis Foto:Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vest-gder Gratis Foto: Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vest-gder fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1

Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1 T1 RETTLEDNING FORSKRIFT INNHOLD Tekstdel Side T2 T4 Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLND 1 SEKUNDÆRE OG ØVRIGE FYLKESVEGER, SMT KOMMUNLE VEGER Dovre 3 Etnedal 5 Gausdal 7 Gjøvik 9 Gran 14 Jevnaker 17

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Troms Gratis Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Troms fylke Innledning liste for fylkes- og

Detaljer

RUTER frå 14. desember 2014 Velkommen ombord!

RUTER frå 14. desember 2014 Velkommen ombord! RUTER frå 14. desember 2014 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no INNHALDSREGISTER Side

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Innhold M1 Skien stasjon Østsiden Porsgrunn Herøya Langesund...4 5 M1 Langesund

Detaljer

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord!

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord! RUTER frå 7. november 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HELSEARTIKLER EMBALLASJE

Detaljer

Godkjente lærebedrifter 2014

Godkjente lærebedrifter 2014 Godkjente lærebedrifter 2014 Oppdatert 16. januar 2014 www.telemark.no/fagopplaring Telemark Fylkeskommune Postboks 2844-3702 Skien post.opplaring 35 91 71 00 Fag Bedriftsnavn Adresse Postnr Poststed Telefon

Detaljer

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 29 03.05.204 :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR-204-0-5-28 Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse 5.0.204

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00

RUTER. Telemark Bilruter AS. www.telemarkbil.no. frå 15. august 2011. Velkommen ombord! Ruteopplysning 177 815 00 184. Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 RUTER frå 15. august 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no 32 Privatpersoner eller

Detaljer

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Periodekort for reisande med TBR`s lokalruter

Detaljer

Vegliste 2013. Troms. FYLKES- OG kommunale veger. Gratis

Vegliste 2013. Troms. FYLKES- OG kommunale veger. Gratis liste 2013 FYLKES- OG kommunale veger Troms Gratis INNHOLDSFORTEGNELSE Side Framside 1 Innholdsfortegnelse 2 Telefoner og adresser 3 Forord og forklaringer 4-5 Primære fylkesveger (nye fylkesveger fra

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Mottakerliste Vår ref. 12/4680-7 ADR C50/HAUD Dato 18.11.2013 Forslag til fredning - offentlig høring - Bandakkanalens bygninger og tekniske installasjoner

Detaljer

Telemarkskanalen den eventyrlige vannveien

Telemarkskanalen den eventyrlige vannveien 2015 Telemarkskanalen den eventyrlige vannveien Velkommen til Telemarkskanalen Ikke noe annet sted har jeg sett sluseanleggene skåret rett inn i hardt fjell som i Telemarkskanalen. Odd Børretzen Fra Telemarkskanalen

Detaljer

INFORMASJON FRA TELEMARK RØDE KORS. I vinter har hjelpekorpsere fra hele landet deltatt på vinterkurs på Rjukan. (Foto: Sven Bruun)

INFORMASJON FRA TELEMARK RØDE KORS. I vinter har hjelpekorpsere fra hele landet deltatt på vinterkurs på Rjukan. (Foto: Sven Bruun) INFORMASJON FRA TELEMARK RØDE KORS RØDE KORSavisa TELEMARK NR. 1 MARS 2012 Helt på tur Firmaet Live Arctic satser på sunne energibarer med en humanitær profil. Se side 3 Trim for eldre? De 35 damene som

Detaljer

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00

MØTEINNKALLING. Tid Kl. 09.00-14.00 MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 09.04.2014 Tid Kl. 09.00-14.00 Møtested: Rådhusgt.10. 2.etg. (gml. rådhus) Evt. forfall meldes snarest til sekretæren, tlf. 38072705,

Detaljer

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014

Norges Håndballforbund Region Sør. Håndballboka. Sesongen 2013/2014 Norges Håndballforbund Region Sør Håndballboka Sesongen 2013/2014 Oppblåsbart minimål Nå i Norge Dette minihåndballmålet blåser du opp på 2 minutter. En drøm for alle håndballklubber som ønsker at de yngste

Detaljer

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30

FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING. Tid: Kl. 09.00-11.30 FROLAND KOMMUNE - KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Kontrollutvalget innkalles med dette til møte: Møtedato: 03.03.14 Tid: Kl. 09.00-11.30 Møtested: Kommunehuset, Osedalen, 3. etg. Evt. forfall meldes snarest

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009

Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Telemark Bondelag Protokoll Utarbeidd av Arkiv: 022 Bergit Li / Amund Johnsrud Til Kopi til Styret m. 1. vara 2. vara, 3. vara Protokoll frå styremøte i Telemark Bondelag 15. desember 2009 Tid: Tysdag

Detaljer

GJESTEHAVNER TELEMARKSKANALEN KATEGORISERING (KVALITETSSIKRING)

GJESTEHAVNER TELEMARKSKANALEN KATEGORISERING (KVALITETSSIKRING) 10. september 2013 GJESTEHAVNER TELEMARKSKANALEN KATEGORISERING (KVALITETSSIKRING) Pr i dag finner vi totalt listet 26 gjestehavner i Telemarkskanalen i Havneguiden. I tillegg er det selvsagt også aktuelt

Detaljer

Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking -10-24-20-16-12-8-4 0 4 8 12 16 20 24 28

Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking -10-24-20-16-12-8-4 0 4 8 12 16 20 24 28 Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -24-20 -16-12 -8-4 0 4 8 12 16 20 24 28 Omdømme hva synes andre om stedet Identitet

Detaljer

En eventyrlig opplevelse

En eventyrlig opplevelse En eventyrlig opplevelse 2014 historisk vandre sykle padle sluser stillhet og ro lek og moro kulturlandskap kanalby slusecruise bobil sakte idyll vakker natur Verdens åttende underverk kanalbåter fruktbygda

Detaljer

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke

Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner kjøretøy på fylkes- og kommunale veger i Oppland fylke Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region øst, 8. desember 2005 med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS

FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS S E L S K A P S A V T A L E FOR TELEMARK KOMMUNEREVISJON IKS 1 Selskapet. Telemark kommunerevisjon IKS er en interkommunal virksomhet som er opprettet med hjemmel i lov om interkommunale selskaper lov

Detaljer