GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen"

Transkript

1 GRTIS Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Telemark Statens vesen

2

3 Vegliste 2006 Fylkes- og kommunale er i Telemark INNHOLD: Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale er i Telemark side 3 1. Innledning side 3 2. Transport av motorredskap og udelbart gods side 3 3. Dispensasjoner i teleløsningen side 3 4. Vegliste: amble kommune side 4 ø " side 4 Drangedal " side 5 Fyresdal " side 6 Hjartdal " side 7 Kragerø " side 7 Kviteseid " side Nissedal " side Nome " side 9 Notodden " side Porsgrunn " side 11 Sauherad " side 13 Seljord " side 13 Siljan " side 13 Skien " side 14 Tinn " side 15 Tokke " side 16 Vinje " side Oversikt over fri bredde og høyde i fylkesnettet side 17

4 Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale er i Telemark fylke Fastsatt av regionkontoret 5. desember 2005 med hjemmel i trafikkloven av 1. juni 1965 nr og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 190 om delegering av myndighet etter loven, jfr. forskrift om bruk av kjøretøy 5-2 nr. 2 bokstavene a og b. Denne forskriften trer i kraft 1. januar Innledning Veglista for fylkes- og kommunale er i Telemark er en del av: a) «Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatt aksellast, boggilast, trippelboggilast, lengde og bredde på offentlig» (Vedlegg 1 til «Forskrift om bruk av kjøretøy»). b) «Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon» (Vedlegg 2 til «Forskrift om bruk av kjøretøy»). 2. Teleløsningsperioden Nedsatt aksellast i teleløsningsperioden er for fylkeser generelt falt bort. Dersom det skulle oppstå omfattende brudd på strekninger slik at det er fare for fremkommeligheten, kan sjefen med hjemmel i trafikkloven gjennomføre restriksjoner lokalt. Ved innføring av restriksjoner vi dette bli skiltet. Kontakt Vegtrafikksentralen på tlf. 175 for nærmere informasjon. 3. Vegliste Spesifisert liste for fylkes- og kommunale er i Telemark inndelt etter kommuner og strekninger. Spørsmål om og aksellast på kommunale er som ikke er oppført i lista, kontakt teknisk sektor i den aktuelle kommune. Tømmertransport - 22 meter vogntoglengde gjelder hele fylkesnettet. Tømmertransport i hele stammer tillates ikke.

5 H-200 H-201 H-203 H-206 H-207 H-20 H-2 H-211 MLE Kjellestad kapell (X Rv 352) - Langesund (X Rv 352) Sundby - Riis (X E-1) Stathelle -Rugtvedt (X Rv 353) amble krk.(x E-1) - Høen - Finndal (X Rv 353) Høen - Skaudalen Åby (X E-1) - Valle Ringsjøkrysset - Froste - Kragerø grense Grådalen (X Rv 363) - Rørholt brygge Fylkesnr. rukskl. (K) Kommunale er inngår i sin helhet i K aksellast. Nedsatt aksellast i teleløsningen vil bli skiltet H-4 H-151 H-152 H-153 H-153 H-155 H-156 H-551 Ø Eika- Nome gr. ikke o. Tjønnås bru (K 6) Mannebru - Sauherad grense ø - Tjønntveit - Notodden grense Tjønntveit - Lifjell Hotell Lifjell Hotell - Jønnebu ø Sentrum X Rv 36 - Oterholt - Verpe Sanda - Seljord grense ø Sentrum X Rv 36 - Hørte - Sauherad grense Fylkesnr. rukskl. (K) Flatinen Eikaen Forbergen akåsen Roeen Uvdalsen Hengebruen Hegnunen Forts. neste side 1,5

6 Vindbekken Røysumen Kyrkjeen Nordbøen Ruegutu Ralleen Lien Gåraen Roheimen Stoklanden Skjelbreden Gullbringen ergenen Ø forts. rukskl. (K) H-9 H-256 H-256 H-302 H-302 H-304 DRNGEDL Nome grense - Nås Heldøla - Kragerø grense rm til Neslandsvatn st. (bru over jernbane K 6) Prestestranda (X Rv 3) - Nås Nås - Singusdal Grova (X Rv 3) - Kviteseid grense Fylkesnr. rukskl. (K) Dahle bru - Hasselstad Teigane - rosdal Nærbø - Homleid Nærbø - Snøåsbrua Del av Tveiten (ø i Tørdal.) ø - Stensland Strømbø - Nybru Nybru - Kleppe Hestevelta - Ettestad Tørnes bru - Sand Upsal - Skarstøl Smibekk - Gudbrands Vei til Gudbrandsstrand Forts. neste side

7 Komm. er. DRNGEDL Folkets Hus - Søppelplass Gamlekås - Nakksjø Voje - Dalane X Rv Kjenndalen brygge Eskilt - rødsjø Heldal - Rønningen Fostveit - Haugland Åkreen Lingse bru - Øygarden Kroken kapell - Sandvann Henneseid - Henneseidvatn Åkre - Oseid rukskl. (K) H-401 H-401 H-402 H-404 H-405 FYRESDL Verpe (X Rv.355) - reivik reivik - Øvre irtedalen Løkedalen - Nedre irtedalen - ust- gder grense Hegglandsgrend - Libru Veum - slestad Fylkesnr. rukskl. (K). Gammel Rv. 355 fra sentrum til erglandskrysset Veg til Sørnorsk Økosenter Åslandsen orggrendsen Skomdalsen Glomfoss - Moen

8 H-651 H-652 H-653 HJRTDL Sauland - Tuddal - Tinn grense Tuddal - ondal Gvammen - Hjartdal fjellstoge Fylkesnr. rukskl. (K). Flatland bru - Holm - mbj.dalen Holm - Århus bru (Øygardsbakken) Holm - Århus bru (Rogrenda) Århus bru - Øverbø Holm - Steinsbakk Sauland krk. - Frølandsfeltet øbrekka Omnesfossen - Notodden gr. Vestsida H-2 H-2 H-252 H-252 H-253 H-254 H-256 H-256 H-257 KRGERØ Helle (X Rv 363) - Skarbo skole Skarbo skole - amble grense Vadfoss - Stene Stene - Sluppan Kalstad - Kragerø sentrum Levang - Portør Tangen - Fikkjebakke Industri område Fikkjebakke Ind.omr.- Drangedal grense Gjerdemyra - Dal Fylkesnr. rukskl. (K). X Rv 3 Kalstadkilen - Lovisenberg X H-252 Stene - Åtangen X Rv 251 råten - Dobbe X H-257 Farsjø - Nesland bru X H-256 Humlestad - Hegland - Grøtvann X Rv 3 Tveitereid - Landsverk X Rv 251 Lystokk - Lønne X Rv Støle kapell X H Gamle E1 - X E1

9 H-6 H-304 H-452 H-452 H-455 H-1 KVITESEID Nome grense - Fjågesund X H 304 Kviteseid gml. krk. (X Rv 41) - Fjågesund - Drangedal grense Tokke gr. - Lundevall Lundevall - Kviteseid (X Rv 41) Vråliosen - Skree - Nordbømoen (X Rv 3) Seljord gr. - Kilen Fylkesnr. rukskl. (K). Åsgrendveien - X E-134 Seljord gr. Åsmundtveiten - X E-134 Moen Ordalsen - Haukom Straumanen - X Rv 41 Hommanen - Kasinv. - N.Homman Spjotsodden - X Rv 41 Spjotsodd Granlien - X Rv 41 Granlien Cloumannen - Kasin Straumanen - Litveit Sandodden - Roeid - Sandodd Kasinen - Roeid ergstoen - Kåsa Gotuholten - Dalanv. X Rv 41 Morgedalsen - X E-134 runkebergen - X E H-352 H-352 H-353 H-354 H-354 H-354 H-515 NISSEDL Haugsjåsund - Kryss v Setane Kryss v Setane - Eikhom Nissedal krk - rekke - Rafoss Treungen (X Rv 41) - Industriområde Treungen Industriområde Treungen - Trontveit - Fjone fergested Fjone fergested - Nesland (X Rv 41) Nobbesund (ust-gder grense) - Felle - Vehus (ust-gder grense) Fylkesnr. rukskl. (K). Vik - Midtbø - Nordbø Midtbø - Undeberg

10 .. NISSEDL forts. Grovum - Tveitane Grimstveitbrua - Plasseskillet Framnesfeltet Rydlandkrysset - Fjalestad Rv 41 - Tveit Homme - Haukerhyl Heimdal skule - Heimdal Smeitkollen bustadfelt Kaasa - Solli bustadfelt Sagen Fylkesen - Helland Helland - Skåli rukskl. (K) H-2 H-4 H-6 H-7 H-9 H-9 H-1 NOME Vrangfoss - Østerå bru Enggrav - Kåsa - ø grense (ikke over Tjønnås jernbaneovergang K6) jertangen - Y.Flåbygd - Kviteseid gr. Kjeldal - Kryss Ytre Flåbygd Lunde X Rv Kjeldal Kjeldal - Drangedal grense Storhaug (X Rv 359) - Tyri - Lunde - - X Rv 359 Generelt alle kommunale er vvik: Olav Strannas Meierigata Moengata Skogen Sluseen akerien Jernbaneen Hantoen (X Fv.1 - Industriomr.) Hoggaen Holteheia Romnesen Gml. Ulefoss bru Kullhusbakken Hollaen (Ringsevja - Holla gård) Hollajordet (Holla Gård - riskemyr) Fylkesnr. rukskl. (K)

11 NOME forts. Kaldekjeldeen Ringsevja Ulefossgata (Ringsevja - Rv.359) Norsjøen Febakke bru Skoeen Skoe overgangsbru Kleppeen Kleppe overgangsbru Sprove bru Lonaen Lona bru Myrland bru Valenen Svenseid bru Heisholten Heisholtevja bru ug.cappelens Haug bru Heglandsheia Kroktjern bru Vesthagenen Vesthagenen bru Ellanen Ellanen bru Vibetoen Vibeto bru Straumeen rukskl. (K) H-152 H-555 H-601 H-602 H-602 NOTODDEN Tuven (X E-134) - Yli - ø grense Sauherad gr. - Yli Tinnå bru - Folsland øst (X Rv.37) Not.sentr. - Håve - Dårstul v/km 5,7 Dårstul - olkesjø Fylkesnr. rukskl. (K). Semsen og Tuvenbøygen Merdeen Inger Floods

12 . NOTODDEN forts.. Lienfossen; Fv602 - Isola/Platon jørn Farmanns gate Heddalsen v/kom.brygge Høgåsen Surtetjønnen Storgata irkelandsgate Heddalsen v/tinnå bru Kirkegaten Lienen H.br.Hansens gt Nordre Vestsida og Ørvella vest Kasinen øenen og Tråeren Venåsen Sætreen Lihølen Olaf Moens Folseråsen (kv-del) Liengrenda (kv-del) rukskl. (K) Nedsatt aksellast i teleløsningen vil bli skiltet H-1 H-1 H-2 H-4 H-4 H-30 H-32 H-49 H-60 PORSGRUNN Langangen - Oklungen - Moheim (Komm. lager) Moheim (Komm. lager) - X Rv 36 Vallemyrene (X Rv 36) - Flåtten krysset - Klevstrand (X Rv 354) Lillegården - Røra Røra - jønnes brygge Vestfold gr. - Skjelsvik rundkjøring Slåttsbru (X Rv 36) - Skien grense Knardalstrand - Skien grense Langangen - Mørjefjorden (Vestf.gr.) Fylkesnr. rukskl. (K) Mollhaugen Vestheimen Kirkegata jørndalsjordet

13 Melkeen Fredboen reidablikkbakken Skiensgate Sverresgate Jernbanegt. Storgata Skippergata Stangsgt. Rådyren Fiolen Rønningen Stridsklev ring Malmen Torggt. Gunnigt. Sam Eidesgt. Kjølnes ring Flodemyren rattåsen Lundedalen Industrien Frieren Gravaen Øvre Lunde Fjordgløtten Torskebergen Strømtangen Hills Trosviken Oklungen Farrisen Deichmannsgate PORSGRUNN Forts. rukskl. (K) Nedsatt aksellast i teleløsningen vil bli skiltet

14 H-44 H-151 H-551 H-553 H-555 SUHERD Våla - Dalsvatn - Skien grense ø gr. - Hørte Gvarv - ø grense Holtsås - Jonsåsreset (X Rv 360) Klevar (X Rv 360) - Notodden grense Fylkesnr. rukskl. (K) Kommunale er inngår i sin helhet i K aksellast H-156 H-1 H-3 H-4 SELJORD ø grense - Nes - Utgarden Nes - Gåsdalen - Kviteseid grense Nutheim - Åmotsdal - Vinje grense råten (X H-3) - Langelim Fylkesnr. rukskl. (K) X Rv 36 - rekkegrend Vallar - Nordbygdi Seljord sentrum - Kivledalen Gåsdalen - Østtveiten Flatdal bru - Speikland X E Natadal X E Nørstteig X F-3 - Vehus X F-3 - Sudbø Vinje grense - Gjervarvatn Ingrid Slettens H-215 H-702 SILJN Tudal (X Rv 32) - Haugen - Vestf.gr. akkane (X Rv 32) - Høiset - uskerud grense Gurholtvn. (X Rv 32 - X H-215 v/haugen) Opdalsvn. (X Rv 32 v/øverbø X H-702 v/høgset bru) Løkkevn. (X H-215 v/laksjø X Løkka Fylkesnr. rukskl. (K)

15 SILJN forts. Kistevn. (X H-215 v/finsrud - Kiste bru) Industrivn. (X Rv 32) - Vanntårnet rukskl. (K) H-31 H-31 H-31 H-32 H-33 H-35 H-36 H-39 H-39 H-43 H-43 H-44 H-44 H-44 H-47 H-4 H-49 H-49 H-51 H-52 H-53 H-54 H-56 H-57 H-5 H-59 SKIEN orgestad (X Rv 36) - Nylende jernbanebru ( X Rv 32) Wattenberg (X Rv 32) - Mo Mo - Luksefjell Porsgr. gr. - Ris - Hørta - Skifjelløken Ris - uer Kreppa (X Rv 32) - Gåra - Høgset - Grønnerød - allestad Høgset - Ryggen - Hørta Åmot (X Rv 32) - Roligheten - Gåra Gåra - Frogner Falkum bru (X Rv 354) - Hyni pukkv. Hyni pukkv. - X H-44 ( Valebøen) Skien (X Rv 32) - Hoppestad bru Hoppestad bru - X komm. Lia X komm. Lia - Sauherad grense Hoppestad - Ås - Jønnevald jørndalsjordet (X H-49) - Klosterskogen X Rv 354 Porsgrunn gr. - X Hulkav./Klyvev. X Hulkav./Klyvev. - Rundkj. (X Rv 354) Klovholt (X Rv 36) - Solum ( X Rv 353) - Trommedalen ( X H-4) rekka (X Rv 36) - Ramberget Grandalen (X Rv 357) - Dalsbygda Søtvedt (X Rv 353) - Skilbredstrand (X Rv 36) Rognsbru (X Rv 356) - Fjellbrua Dolhus bru (X Rv 36) - spheim (X H-5) Kubru (X Rv 36) - Stavdal Tvedthjørnet (X Rv 36) - Tufte ( X Rv 354) Fylkesnr. rukskl. (K) 6 2

16 Kommunale er i Skien komm. inngår i sin helhet i K aksellast med unntak av følgende er med aksellast: jørbekkvn., låbærlia, Dokksrødvn., Fjelldalsvn., Frønesvn., Gml. Kikutv., Gislesjøvn., Gravlivn., Grønnerødvn., Haugerødvn., Holmsvn., Holtanvn., Høglivn., Høydalsvn., Lidvn., Løbergvn., Meensvn., Setervn., Stavdalvn., Stulenvn., Sønstvedt., Tuftevn., Tveitanvn., Valebø (Sløyfe om Valebø sentr.), Venstøp-bakken. Petersborgveien 6. Nedsatt aksellast i teleløsningsperioden blir skiltet. H-651 H-651 H-753 H-755 H-756 H-757 TINN Hjartdal gr. - Svineroi Svineroi - Dale okko - Dale ustbygda - uskerud grense trå - Steinsbøle trå - Gøysdal Fylkesnr. rukskl. (K) Tinn - Veggli Grov - Lonin X Rv Åstøen brygge - Tveito Spjeldsethen i Hovin Mollbrekke - Svimbil - Stegarud Påleruden Tinn ustbygd ekkjord-håvardsrud Luråsen Sandsetdalsen Miland - Mæl kirke ergshaugen Gaustablikken ruflåten Hjerdalsen Rv Husvold - Dusterud Moganeen Tinn ustbygd Svaddeen

17 H-452 H-01 H-02 H-03 H-04 H-05 H-06 H-06 H-09 H- TOKKE Mostøyl - Kviteseid grense Ofte - Vinje grense Tveiten - Heimdal - Lårdal Krossli - andaksli Førstøyl - Heimdal Gøytil - Omdalsgrend - Liosvingen Liosvingen - yrte yrte - Vinje grense Omdalsverk - Skafså kirke Skafså krk. (X Rv 3) - Grimdalen (X Rv 45) Fylkesnr. rukskl. (K) Kommunale er inngår i sin helhet i : Dalen bru - Huvestad lle kommunale er vil bli skiltet i teleløsningsperioden 6 H-3 H-01 H-01 H-06 H-51 H-52 H-54 VINJE Seljord gr. - Straume Tokke gr. - Øyfjell Øyfjell - ustbø Tokke gr. - Vinjesvingen rabø - Varland Neslandsvingen - Haddeland Hylland - Øyfjell Fylkesnr. rukskl. (K) Kommunale er inngår i sin helhet i K aksellast

18 Oversikt over fri bredde og høyde i fylkesnettet Fv. nr. Sted Høyde redde Merknader H-1 H-30 H-30 H-30 H-30 H-32 H-44 H-44 H-44 H-44 H-47 H-59 H-60 H-6 H-9 H-152 H-206 H-20 H-20 H-252 H-257 H-304 H-304 H-551 H-553 H-601 H-601 H-651 H-06 Kroken Nøklegård Langangen Korketrekker Kokkersvold Funnemark Lia liva Valebø 1 Valebø 2 Hoppestad Gimsøy Langemyr Omnes Lunde Heldøla Tveitan Åby Lushola Sluppan Dalsfoss Fjågesund Fjågesund Gvarv Våla Mårkkåsa Mårklia Dale Mo 4,70 4,60 4,40 4,0 4, 2,20 4,0 4,60 2,70 2,90 3,20 5, 4,60 4,90 4, 4,20 3,40 3,90 5,70 5,70 3,60 4,70 3,90 2,90 4, 4, 4, 4, 4,30,00 4, 4,00 4,00 4,40 4,20 9, 9,00 Vegundergang u/e1 Vegundergang Vegundergang Vegundergang Skiltportal Vegundergang Tunnel ru Låvebru Vegundergang Vegundergang Kabler Rasoverbygg Tunnel Kjøreledning Kjøreledning Kjøreledning Rasoverbygg

19

20 Telemark GRTIS Tinn Vinje Vegliste 2006 Seljord Hjartdal Notodden Tokke ø FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Sauherad Fyresdal Kviteseid Vest-gder Nissedal Nome Drangedal Siljan Skien Porsgrunn amble Kragerø GRTIS

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark GRATIS GRATIS Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Vegliste 2009 Vegliste 2008

Vegliste 2009 Vegliste 2008 GRATIS GRATIS Vegliste 2009 Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark Buskerud Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte

Detaljer

Turnéplan: EvenEvenEven V16

Turnéplan: EvenEvenEven V16 Man 18. jan. 2016 kl. 10:25 Midtbygda skole Midtbygda skole: trinn: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7a, antall: 96 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta, før Siljan. Ta

Detaljer

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse Vedlegg 3 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 34 21.10.2010 INNHOLD : 1 GENERELT 1.1 Telemark fylke 1.2 Inndeling i rutepakker 1.3 Produksjon 2 RUTEPAKKENE 2.1 Detaljert produksjonsoversikt 2.2 Spesielle

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Nome

Innbyggerundersøkelse i Nome Innbyggerundersøkelse i Nome Tilhørighet og veivalg i forbindelse med kommunereformen Presentasjon på kommunestyremøte i Nome 6.11.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Om undersøkelsen Tilhørighet til ulike geografiske

Detaljer

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HOVUDKONTOR

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Høringsparter i hht. adresseliste Vår ref. 12/5466-67 121/LTOR Dato 27.02.2014 Ny høring og offentlig ettersyn av handelsbestemmelser på Kjørbekk og Enger i

Detaljer

Turnéplan: Din stemme! H16

Turnéplan: Din stemme! H16 Tir 30. aug. 2016 kl. 10:30 Tveit skule / Nissedal ungdomsskule (Nissedal) Tveit skule / Nissedal ungdomsskule: trinn: 8, antall: 17 Treungen, 3855 NISSEDAL 35 04 84 80 / 82 Odd Halvard Fossli odd.fossli@nissedal.kommune.no

Detaljer

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16 fk, Pb. 2844, 3702 SKIEN Man 29. feb. 2016 kl. 09:30 Gransherad 10 årige skole Gransherad 10 årige skole: trinn: 8 10, antall: 34 3691 GRANSHERAD 35016730 Veibeskrivelse: Fra Notodden: Kjør E134 mot Seljord.

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Internasjonal idaktiv Navn Gatenavn Husnr Postnr Poststed NOR_02490 Yes Fortum hurtigladestasjon, Lasses, Stathelle Langsmarka/ E18 3960 STATHELLE

Internasjonal idaktiv Navn Gatenavn Husnr Postnr Poststed NOR_02490 Yes Fortum hurtigladestasjon, Lasses, Stathelle Langsmarka/ E18 3960 STATHELLE Internasjonal idaktiv Navn Gatenavn Husnr Postnr Poststed NOR_02490 Yes Fortum hurtigladestasjon, Lasses, Stathelle Langsmarka/ E18 3960 STATHELLE NOR_00473 Yes Kinck Gården, Bø i Telemark Bøgata 66 3800

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 Nasjonale prøver 2012 Resultater ligger tilgjengelig på skoleporten http://skoleporten.udir.no/ Engelsk 5. og 8. trinn Lesing 5., 8. og 9. trinn Regning 5., 8. og 9. trinn NP i Engelsk 5. og 8. trinn Nasjonale

Detaljer

Turnéplan: Benny på tur (Stein Versto) V15

Turnéplan: Benny på tur (Stein Versto) V15 Man 9. mar. 2015 kl. 09:30 Hjartdal oppvekstsenter - Kyrkjekrinsen (småtrinn): trinn: 1 4, antall: 17 Hjartdal oppvekstsenter - Kyrkjekrinsen (småtrinn) / Gymsalen (Hjartdal) 3690 HJARTDAL 35 02 49 18

Detaljer

Turnéplan: Trekkspill på tur V16

Turnéplan: Trekkspill på tur V16 Man 4. apr. 2016 kl. 10:30 Holla 10-årige skole, barnetrinn / Gymsal (Nome) Holla 10-årige skole, barnetrinn: trinn: 1a, 1b, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, antall: 143 Kirkebakken 28, 3830 ULEFOSS 35008720 Veibeskrivelse:

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

o o o I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Nome Lunde Ulefoss Fen 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Telemark 4,7 4,5 4,8 4,7 Skien og Grenland 2,6 3,2 3,5 4 Midt-Telemark

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Turnéplan: Skolesangboka H15

Turnéplan: Skolesangboka H15 Tir 27. okt. 2015 kl. 10:30 Holla 10-årige skole, barnetrinn / Gymsal (Nome) Holla 10-årige skole, barnetrinn: trinn: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, antall: 129 Helgen Montessoriskole: trinn: 1 7, antall:

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

Turnéplan: Øyne så store som tinntallerkner V16

Turnéplan: Øyne så store som tinntallerkner V16 2 Ma 11.01.2016 09:00 Tveiten skole Notodden Tveiten skole 5 25 25 Kunstformidler: Jørn Libezeit 2 Ma 11.01.2016 11:45 Tveiten skole Notodden Tveiten skole 6 22 22 Kunstformidler: Jørn Libezeit 2 Ti 12.01.2016

Detaljer

Turnéplan: Å skapa ei historie V16

Turnéplan: Å skapa ei historie V16 Tir 5. jan. 2016 kl. 09:15 Grønli skole (Porsgrunn) trinn: 5a, antall: 24 Rønningvegen 85, 3925 PORSGRUNN 46 89 43 48 Veibeskrivelse: Deichmannsgt mot Stridsklev. Se veiskilt. Ragnhild Stanghelle Fosse

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 14. august 2014 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

RUTER frå 13. desember 2015

RUTER frå 13. desember 2015 RUTER frå 13. desember 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no INNHALDSREGISTER Side

Detaljer

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Periodekort for reisande med TBR`s lokalruter

Detaljer

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE. Vedr. Saknr. 15-15582 Dokumentnr. 15-15582-5. På side 3 følger brev fra Telemark fylkeskommune.

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE. Vedr. Saknr. 15-15582 Dokumentnr. 15-15582-5. På side 3 følger brev fra Telemark fylkeskommune. Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 Skien Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE Vedr. Saknr. 15-15582 Dokumentnr. 15-15582-5 På side 3 følger brev fra Telemark fylkeskommune. I likhet med mange

Detaljer

Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking -10-24-20-16-12-8-4 0 4 8 12 16 20 24 28

Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking -10-24-20-16-12-8-4 0 4 8 12 16 20 24 28 Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -24-20 -16-12 -8-4 0 4 8 12 16 20 24 28 Omdømme hva synes andre om stedet Identitet

Detaljer

RUTER frå 17. august 2015

RUTER frå 17. august 2015 RUTER frå 17. august 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no INNHALDSREGISTER Side

Detaljer

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16 fk, Pb. 2844, 3702 SKIEN Man 29. feb. 2016 kl. 09:30 Gransherad 10 årige skole / Gymsal (Notodden) Gransherad 10 årige skole: trinn: 8 10, antall: 34 3691 GRANSHERAD 35016730 Veibeskrivelse: Fra Notodden:

Detaljer

Turnéplan: Hei, jeg er et dikt! H16

Turnéplan: Hei, jeg er et dikt! H16 Man 29. aug. 2016 kl. 08:10 Notodden Videregående skole / Auditorium (Notodden) Heddalsveien 4, 3674 NOTODDEN 35027900 Karl Agnar Wåle karl-agnar.wale@t-fk.no 35027946, 93033697 Rom R-205, varighet 90

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Turnéplan: Hei, jeg er et dikt! H16

Turnéplan: Hei, jeg er et dikt! H16 Man 29. aug. 2016 kl. 09:00 Notodden Videregående skole Heddalsveien 4, 3674 NOTODDEN 35027900 Karl Agnar Wåle karl-agnar.wale@t-fk.no 35027946, 93033697 Man 29. aug. 2016 kl. 11:45 Notodden Videregående

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 14/173-2 033 /BERO Medlemmer og varamedlemmer Dato 28.03.2014 Representantskapet - Leder kaller inn til representantskapsmøte: Dato: Onsdag 23.04.2014 Tid: Kl 0900-1000 Sted: Norsjø Hotell AS,

Detaljer

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet

Høy attratktivitet. Lav attratktivitet Lav attratktivitet Høy attratktivitet Bosted Uheldig struktur Basis Gunstig struktur Besøk Regional 2009-2014 Kap 1 Kap 2 Kap 4 Arbeidsplassutvikling Befolkningsutvikling Kap 1 Arbeidsplassutvikling

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Turnéplan: Skolesangboka H16

Turnéplan: Skolesangboka H16 Man 29. aug. 2016 kl. 10:30 Miland skole / Gymsal (Tinn) Miland skole: trinn: 1 7, antall: 43 Milandveien 58, 3658 MILAND 35082920 / 21 Inger Aa Eeg inger.eeg@tinn.kommune.no 35082921, 99567881 Man 29.

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Er Notodden attraktivt? Og for hvem?

Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Er Notodden attraktivt? Og for hvem? Knut Vareide Telemarksforsking 7. Okt 2010 2,5 14 000 Folketallet er den suverent viktigste indikatoren for utviklingen på et sted. 2,0 Årlige vekstrater Folketall

Detaljer

Turnéplan: Kaja og Stine følger et spor V17

Turnéplan: Kaja og Stine følger et spor V17 Man 27. feb. 2017 kl. 09:25 Kviteseid 10 årige skule (Kviteseid) Kviteseid 10 årige skule: trinn: 1 4, antall: 40 Skulevegen 9, 3850 KVITESEID 35055300 Veibeskrivelse: Ta til Kviteseid fra E 134 i Brunkeberg.

Detaljer

Turnéplan: Sandra Kolstad - Mystery Tour H16

Turnéplan: Sandra Kolstad - Mystery Tour H16 Tir 25. okt. 2016 kl. 12:55 Kongerød ungdomsskole Kongerød ungdomsskole: trinn: 10a, 10b, 10c, 8a, 8b, 8c, 9a, 9b, 9c, antall: 208 Kongerødvn 7-9, 3737 SKIEN 35915810 Veibeskrivelse: Kjør riksveg 354 mellom

Detaljer

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Vår ref. 13/202-2 033 /BOSL Representantskapet Dato 21.03.2013 Eierkommunene Representantskapet - Telemark Leder av representantskapet innkaller til representantskapsmøte for Telemark (Temark). Dato: tirsdag

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Turnéplan: Bøygard og Bøgeberg V16

Turnéplan: Bøygard og Bøgeberg V16 Ons 6. apr. 2016 kl. 11:45 Heistad ungdomsskole Heistad ungdomsskole: trinn: 10a, 10c, 8a, 8c, 9a, 9c, antall: 167 Sandøya Montessoriskole, u-trinn: trinn: 8 10, antall: 20 Totalt antall: 187 Kontakt Sandøya

Detaljer

Turnéplan: TRACKS H16

Turnéplan: TRACKS H16 Tir 18. okt. 2016 kl. 11:30 Porsgrunn videregående skole 3917 PORSGRUNN 35917523 / 41122672 Veibeskrivelse: Ta av fra RV 36 mot HIT midt på Vallermyrene (mellom Porsgrunn sentrum og E 18), i rundkjøringen.

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.10.2014 HUSK AT DU

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen :00

VINJE KOMMUNE. Møteinnkalling. Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen :00 VINJE KOMMUNE Møteinnkalling Utval Stad Dato Kl. Eldrerådet Formannskapssalen 22.09.2009 10:00 Saksliste Saksnr PS 09/8 PS 09/9 Tittel Referat og meldingar Eldresenter i Åmot - drøftingssak Gyldig forfall

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen

Busslinjer i Notoddenregionen Busslinjer i Notoddenregionen Rutetabell gyldig fra 16.08.2010 www.nettbuss.no Busslinjer i Notoddenregionen 103 Lunde - Ulefoss (- Skien) 301 Notodden - Sauland - Flatdal - Seljord 303 Nutheim - Åmotsdal

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar

Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012. Sakliste. 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar Vest-Telemarktinget Møte 2. februar 2012 Sakliste 01/2012 Opprop 02/2012 Godkjenning av innkalling og sakliste 03/2012 Val av 1 person til å skrive under protokollen i lag med møteleiar 04/2012 Næringsutvikling,

Detaljer

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.08.12 Nettversjon sist oppdatert 05.11.12 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik

Detaljer

SNF-rapport nr. 22/08

SNF-rapport nr. 22/08 Indikatorer for lokal sårbarhet Analyse av norske kommuner 20-20 og utviklingen 20-20 av Rune Mjørlund Christian Andersen Stig-Erik Jakobsen SNF-prosjekt nr. 2982 Gjennomføring av sårbarhetsanalyse for

Detaljer

Turnéplan: Å skapa ei historie V16

Turnéplan: Å skapa ei historie V16 Tir 5. jan. 2016 kl. 09:15 Grønli skole trinn: 5a, antall: 24 Rønningvegen 85, 3925 PORSGRUNN 46 89 43 48 Veibeskrivelse: Deichmannsgt mot Stridsklev. Se veiskilt. Ragnhild Stanghelle Fosse ragnhild.stanghelle.fosse@porsgrunn.kommune.no

Detaljer

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK

FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK FORSKRIFT OM FISKE ETTER LAKS, SJØØRRET OG INNLANDSFISK I TELEMARK Fastsatt av Fylkesmannen i Telemark 08.04 2008 med hjemmel i lov av 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. 15, 33, 34 og

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Besøk. Bosted Basis. Regional Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Basis Gunstig struktur Regional Lav attraktivitet 2009-2014 1 800 1 600 1 400 1 200 1 000 800 600 400 200 0 Offentlig Privat 1 118 1 142 1 090 1 080

Detaljer

KIRKELIG INNDELING RAPPORT - UTREDNING

KIRKELIG INNDELING RAPPORT - UTREDNING KIRKELIG INNDELING RAPPORT UTREDNING 22.08.2014 Innholdsfortegnelse Innledning... 2 1. MANDAT... 2 2. SAMMENDRAG AV RAPPORTEN... 4 3. LOVGRUNNLAG... 5 Konklusjon... 6 4. HISTORIKK STATUS... 6 Følgende

Detaljer

Bø (Telemark) skyttarlag v/ Klas Eika Breskhaugbakken 23 3800 BØ I TELEMARK Dato : 01.10.2012

Bø (Telemark) skyttarlag v/ Klas Eika Breskhaugbakken 23 3800 BØ I TELEMARK Dato : 01.10.2012 TJØNNÅSVEGEN 56. 3800 BØ I TELEMARK Medl.nr. : 1 Klasse 2012 : 5 31.10.2011 Gjerpen karusell Gjerpen skytterlag 238 15.11.2011 Mælum karusell Mælum skytterlag 233 28.11.2011 Sauherad karusell Sauherad

Detaljer

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune

DNT vil ha 20 nærturey i din kommune e 111 Kjære ordfører, Vår rel 101.13-kas Deres ref Dato 16.01.13 DNT vil ha 20 nærturey i din kommune Den Norske Turistforening (DNT) arbeider for økt friluftslivsaktivitet i befolkningen. Dette gjør vi

Detaljer

RUTER frå 11. august til 13. desember 2014 Velkommen ombord!

RUTER frå 11. august til 13. desember 2014 Velkommen ombord! RUTER frå 11. august til 13. desember 2014 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no INNHALDSREGISTER

Detaljer

Turnéplan: EvenEvenEven V16

Turnéplan: EvenEvenEven V16 Man 18. jan. 2016 kl. 10:25 Midtbygda skole / Idrettshallen (Siljan) Midtbygda skole: trinn: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7a, antall: 96 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta,

Detaljer

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø

Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø Attraktivitet og næringsutvikling Kragerø 2. april 2009 telemarksforsking.no 1 Prosjekter og rapporter om næringsutvikling og attraktivitet: Regionale analyser for kommuner, regioner og fylker Nærings-NM

Detaljer

Kalsium (mg/l) Magnesium (mg/l) Lag/forening Vannmiljø_ID Navn Dato

Kalsium (mg/l) Magnesium (mg/l) Lag/forening Vannmiljø_ID Navn Dato Kalsium (mg/l) Magnesium (mg/l) Lag/forening Vannmiljø_ID Navn Dato ph Birtedalen Fiskelag 019-41314 Birtevatn 16.10.13 0,97 0,12 5,9 Birtedalen Fiskelag 019-61737 Brutjørn 16.10.13 0,4 0,09 5,6 Birtedalen

Detaljer

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling

Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Folkehelse og lokalsamfunn Oversikt plan handling Kjersti Norgård Aase Rådgiver statistikk og analyse Team folkehelse kjersti.norgard.aase@t-fk.no Foto: Dag Jenssen Evaluering 30 og 5 Oversikt 5 Tiltak

Detaljer

Turnéplan: Dirty Beasts V16

Turnéplan: Dirty Beasts V16 Man 11. apr. 2016 kl. 11:45 Tveiten skole / Gymsal (Notodden) Tveiten skole: trinn: 1a, 2a, 3a, 4 og 6, antall: 95 Jonas Liesgate 27, 3683 NOTODDEN 35015650/35015653 Veibeskrivelse: Kjør ut av Notodden

Detaljer

LANDSKAPSFAGLIG VURDERING HADDLAND Fv 362 Neslandskrysset- Harkjellsstaulii 14 juni 2011. Foto: Visitrauland.com/Brimi

LANDSKAPSFAGLIG VURDERING HADDLAND Fv 362 Neslandskrysset- Harkjellsstaulii 14 juni 2011. Foto: Visitrauland.com/Brimi LANDKAPFAGLIG VURDERING HADDLAND Fv 32 Neslandskrysset- Harkjellsstaulii 4 juni 20 Foto: Visitraulandcom/Brimi Gang- og sykkelvei Haddland 2 Forord 2 BEKRIVELE ammenhenger 0 VURDERING Verdivurdering 2

Detaljer

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2010/297 434.0 03.12.2010 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk Andel av Norge, promille Årlig vekst i prosent Folketall Årlig vekst i prosent 18 000 17 500 17 000 16 500 16 000 15 500 15 000 14 500 14 000 13 500 13 000 Endring folketall Folketall

Detaljer

Blå Kurér. Eirill Murtnes Tlf: / Kristin Rauk Aasland Tlf: / Inger-Lise Olsen Tlf:

Blå Kurér. Eirill Murtnes Tlf: / Kristin Rauk Aasland Tlf: / Inger-Lise Olsen Tlf: Dag Visningssted Bærehjelp fra n Kontaktperson transporterer utstillingen. Mandag 11.1 Tveiten Øyvind Andreassen Tlf: 35 01 56 50 / 41 93 03 46 Utstillingen leveres på Venstøp av Nasjonalmuseet før turnéstart.

Detaljer

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis

Høy attraktivitet. Ugunstig struktur. Gunstig struktur. Bosted. Besøk. Regional Basis Ugunstig struktur Høy attraktivitet Besøk Bosted Gunstig struktur Regional Basis Lav attraktivitet 2009-2014 Offentlig Privat 60 000 50 000 40 000 30 000 35 931 36 089 36 356 36 600 36 862 37 301

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014

Bransje- og leverandørdag 2014 Regionvegsjef Kjell Inge Davik Bransje- og leverandørdag 2014 07.02.2014 Bransje og leverandørdag 2014 - Vika Atrium Oslo 7. februar 2014 - Kjell Inge Davik Region sør - Utvikle byregioner - Binde sammen

Detaljer

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling

Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Samarbeidsavtale for nettverk av kontaktsykepleiere i kreftomsorg og lindrende behandling Avtalen er mellom Sykehuset Telemark HF og kommunene Vedtak: Opprinnelig dokument ble vedtatt i de 4 regionale

Detaljer

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon

Møtedato Vår dato: Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon 1 av 5 PROTOKOLL Frå møte i Fylkesstyret Telemark Møtedato 09.12.2015 Vår dato: 14.12.2015 Møtetid 10:00 Utvalgssekretær Telemark Bondelag Møtestad Søve, Ulefoss Telefon Sak 14/01284 Som medlemmer møtte:

Detaljer

Turnéplan: Blåstrå - med sanger fra fjerne fjell V16

Turnéplan: Blåstrå - med sanger fra fjerne fjell V16 Tir 15. mar. 2016 kl. 10:00 Sauarhagene Sauarhagene: Sundsmovegen 16, 3820 NORDAGUTU 481 63 877 Christina Slåtta Olsen christina@barnehagedrift.no 48163877 Felleskonsert for avd. Nordagutu og avd. Hjuksebø.

Detaljer

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller

Ung i Telemark. Skolehelsetjenesten. 22.10.15 Geir Møller Ung i Telemark Skolehelsetjenesten 22.10.15 Geir Møller Formålet med skolehelsetjenesten fremme psykisk og fysisk helse fremme gode sosiale og miljømessige forhold forebygge sykdommer og skader Ungdataundersøkelsen

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 18.08.2014 HUSK AT DU

Detaljer

20.02.2005. Vi gratulerer med resultatene. Holla Skytterlag.

20.02.2005. Vi gratulerer med resultatene. Holla Skytterlag. Vedlagt følger oppgjørsskjema for alle lag med deltakere på Holla skytterlags feltstevne 20.februar 2005.02.20 Du velger selv hva du ønsker å skrive ut. Vi gratulerer med resultatene. Holla Skytterlag.

Detaljer

Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus.

Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus. Rapport om stråleterapikapasiteten i Helse Sør-Øst 2014. Utfyllende kommentarer fra arbeidsgruppen i Oslo universitetssykehus. OUS, 22/4-2015 Jan Rødal, leder for arbeidsgruppen Innledning I hovedrapporten

Detaljer

Turnéplan: Få øye på Munch V14

Turnéplan: Få øye på Munch V14 Tir 4. feb. 2014 kl. 11:10 Sauland skule, ungdomstrinn / Bibliotek (Hjartdal) Sauland skule, ungdomstrinn: trinn: 8, antall: 20 3692 SAULAND 35028300 Veibeskrivelse: Fra Notodden: Kjøre E134 retning Seljord

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no vkt.no Internett-versjon Rutetabell gyldig fra 17.08.2015 04.10.2015 Prisregler

Detaljer

Referat fra Ombudsmøte 5.12.2014 Bø Hotell

Referat fra Ombudsmøte 5.12.2014 Bø Hotell Referat fra Ombudsmøte 5.12.2014 Bø Hotell Telemark Skyttersamlag avholdt sitt ombudsmøte på Bø Hotell den 5 desember kl. 1800 Sak 1 Konstituering Ordstyrer Hans Sundsvalen ønsket alle ombudsdeltakere

Detaljer

THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK PRESENTATION WCC 22. SEPT BY PER ESPELI CCR

THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK PRESENTATION WCC 22. SEPT BY PER ESPELI CCR THE TELEMARK CANAL AS A REGIONAL PARK PRESENTATION WCC 22. SEPT BY PER ESPELI CCR Contents 1. What is a Regional Park? 2. The Telemark Canal as a Regionar Park. 3. Organization and time tabel. 4. The Major

Detaljer

Bosted Bedrift Besøk

Bosted Bedrift Besøk Bosted Bedrift Besøk -1,0-0,5 0,0 0,5 1,0 1,5 30000 31000 32000 33000 34000 35000 36000 1968 1971 1974 1977 1980 1983 1986 1989 1992 1995 1998 2001 Årlig vekst Folketall 98 100 102 104 106 108 110

Detaljer

Turnéplan: Meg og Meggamor H16

Turnéplan: Meg og Meggamor H16 Tir 27. sep. 2016 kl. 12:20 Vest-Telemark videregående skole: trinn: Vg1, Vest-Telemark videregående skole / Gullbjørgsalen (Tokke) 3880 DALEN 35919702/90184382 Veibeskrivelse: 134 til Høydalsmo, så videre

Detaljer