GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark"

Transkript

1 GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark

2 Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde. Veggrupper for spesialtransport Veggruppe A: Veger som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. Veggruppe B: Veger med øvrige bruer med ett kjørefelt. For veger som er markert med IKKE i kolonnen for veggruppe gjelder ikke dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. Bruksklasse sommer Bruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. Bruksklasse vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen begynner. Aksellast i teleløsningsperioden På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. Veglisten inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen. Tømmertransport med 22 m lange vogntog Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan utføres med 22 m vogntoglengde på veger som er merket med 19,50* m i veglister for fylkesveger og kommunale veger. For transport av tømmer på vogntog innrettet for transport av tømmer mellom 21,5 og 22 meter med minst 7 aksler etter første ledd, tillates en totalvekt på 56 tonn på veg hvor dette er angitt med 50* i veglister for fylkesveg og kommunale veger. Øvrige forutsetninger og krav til kjøretøy, virke som omfattes av ordningen, bestemmelser om returgods, samt måleregler framgår av punkt 7 i vegliste for riksveger. Disse gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger.

3 FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER I TELEMARK Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region sør, 5. januar 2011 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy 5-2 nr.2 bokstavene a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon fastsatt av Vegdirektoratet med ikrafttreden 1. januar 2011 (Veglister 2011 for riksveg) IKRAFTTREDELSE Denne forskrift gjelder fra 15. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 1. juni 2010 nr FOR Som en del av denne forskriften følger vegliste for fylkesveger og kommunale veger i Telemark fylke på de neste sidene. VIKTIG Grunnet endring av enkelte vegnummer i Porsgrunn/Skien-området er vegnummerne som er oppgitt i dette dokument de vegnummerne som vegene hadde per

4 Bamble FV 200 Kjellestad kapell (X Rv 352) - Langesund (X Rv 352) 10 A 19,5* 50 FV 201 Sundbø - Riis (X E-18) T8 10 B FV 203 Stathelle - Rugtvedt (X Rv 353) 10 A 19,5* 50 FV 206 Bamble kirke ( X E-18 ) - Høen - Finndal ( X Rv 353 ) T8 10 A 19,5* 50 FV 207 Høen - Skaudalen 10 B 19,5* 50 FV 208 Åby ( X E-18 ) - Valle 10 B 19,5* 50 FV 210 Ringsjøvegkrysset - Froste - Kragerø grense T8 10 B 19,5* 50 FV 211 Grådalen ( X Rv 363 ) - Rørholt brygge T8 10 B 19,5* 50 FV 352 Breviksbrua sør (X FV 354) - Langesund kai 10 A 19,5* 50* FV 352 Hekkensmyr (X FV 352) - Stathelle vest (X FV 203) 10 A 19,5* 50* FV 353 Rugtvedtmyra (X FV 354) - Skien grense 10 A 19,5* 50* FV 363 Dørdal (X E-18) - Kragerø grense 10 A 19,5 50 Kommunale veger inngår i sin helhet i BK 10 tonn aksellast med unntak av følgende veier: Asdalstrandveien 8 Asdalveien 6 Bartsbakke 8 Hellestvedtveien 8 Kamperhaugveien 6 15 Kjønnøyaveien 8 Nensetveien 8 Revåsen 8 Nedsatt aksellast i teleløsn. vil bli skiltet Bø Fv 104 Eika - Nome gr. Ikke o. Tjønnås bru (BK 6) T8 10 B 19,5* 50 Fv 151 Mannebru - Sauherad grense T8 10 B 19,5* 50 Fv 152 Bø - Tjønntveit - Notodden grense 10 A 19,5* 50

5 Fv 153 Tjønntveit - Lifjell hotell 10 A 19,5* 50 Fv 153 Lifjell hotell - Jønnebu T8 10 A 19,5* 50 Fv 155 Bø sentrum X Rv 36 - Oterholt - Verpe T8 10 A 19,5* 50 Fv 156 Sanda - Seljord grense 10 B 19,5* 50 Fv 359 Midtbygda X36 - Nome grense 10 A 19,5* 50* Fv 551 Bø sentrum X Rv 36 - Hørte - Sauherad grense 10 A 19,5* 50 Bakåsvegen T8 10 Bergenvegen T8 10 Bordvegen 10 Borgjavegen 10 Eikavegen - Juvsåbrua er skilta ned til 6t. akseltrykk 10 Flatinvegen T8 10 Forbergvegen T8 10 Gullbringvegen 10 Gåravegen T8 10 Hegnunvegen Hengebruvegen 1 Kyrkjevegen T8 10 Livegen T8 10 Møllevegen 10 Nordbøvegen T8 10 Rallevegen Roevegen T8 Roheimvegen T8 10 Ruegutu T8 10 Røysumvegen T8 10 Skjelbredvegen T8 10 Stoklandvegen T8 10 Uvdalsvegen T8 Vindbekkvegen

6 Andre kommunale vegar er i bruksklasse BKT8 Drangedal FV 38 Kragerø grense - Bostrak (X FV 358) 10 A 19,5* 50 FV 38 Bostrak (X FV 358) - Kviteseid grense 10 A 19,5* 50* FV 38 Merkebekk (X FV 38) - Merkebekk stasjon 10 A 19,5* 50* FV 38 Eggevåg (X FV 38) - Eggevåg stasjon 10 A 19,5* 50* FV 38 Prestestranda (X FV 38) - Drangedal stasjon 10 A 19,5* 50* FV 109 Nome grense - Nås - Prestestranda T8 10 B 19,5* 50 FV 256 Heldøla - Kragerø grense 10 B 19,5* 50 FV 256 Arm til Neslandsvatn st. ( bru over jernbane BK6 ) 10 A 19,5* 50 FV 302 Nås - Singusdal T8 10 B 19,5* 50 FV 304 Grova ( X Rv 38 ) - Kviteseid grense T8 10 B 19,5* 50 FV 356 Straume (X FV 38) - Skien grense 10 A 19,5* 50 FV 358 Bostrak (X FV 38) - Nissedal grense 10 A 19,5* 50* Bø - Stensland T8 10 Dahle bru - Hasselstad 8 B Del av Tveitvegen (Bø i Tørdal ) T8 10 B Eskilt - Brødsjø 8 B Folkets Hus - Fjerdingsmyrdalen T8 10 Fosstveit - Hauglandsgr. T8 10 Gamlekås - Nakksjø st. T8 10 B Heldal - Rønningen T8 10 Henseid - Henseidvann 8 B Hestevelta - Etterstad T8 10 B Kroken kapell - Sandvann T8 10 Lingse bru - Øygarden 8 B Nærbø - Homleid T8 10 Smibekk - Gudbrands T8 10 Strømbø - Torsbuli 8 10 B

7 Teigane - Brosdal 6 B Tørnes bru - Sand T8 10 Upsal - Skarstøl 6 10 Vei til Gudbrandsstrand T8 10 Voje - Dalane 8 B Vei til Kjenndalen br. T8 10 Åkre - Oseid T8 B Åkrevegen T8 10 Fyresdal FV 355 Nissedal grense - Fyresdal - Tokke grense 10 A 19,5* 50* FV 401 Verpe (X Rv 355) - Breivik 10 B 19,5* 50 FV 401 Breivik - Øvre Birtedalen T8 10 B 19,5* 50 FV 402 Løkedalen - Nedre Birtedalen - Aust Agder grense T8 B 19,5* 50 FV 404 Hegglandsgrend - Libru T8 10 B 19,5* 50 FV 405 Veum - Aslestad T8 10 B 19,5* 50 Borggrendsvegen 10 Gammel Rv355 fra sentr. til Berglandskrysset 10 Glomfoss Moen 10 Skomdalsvegen 10 Veg til Sørnorsk Økosenter 10 Åslandsvegen 10 Redusert aksellast i teleløysingsperioden vert skilta Hjartdal Bøbrekka T ,5* Flatland bru Holm Ambj.dalen T ,5* Holm Steinsbakk T ,5* Holm Århus bru (Rogrenda) T ,5* Holm Århus bru (Øygardsbakken) T ,5*

8 Omnesfossen Notodden gr. Vestsida T ,5* Sauland krk. - Frølandsfeltet T ,5* Århus bru Øverbø T ,5* Redusert aksellast i teleløysningsperioden vert skilta Kragerø FV 38 Kragerø sentrum - Sannidal (X FV 363) 10 A 19,5* 50* FV 38 Sannidal (X FV 363) - Drangedal grense 10 A 19,5* 50 FV 210 Helle ( X Rv 363 ) - Skarbo skole T8 10 B 19,5* 50 FV 210 Skarbo skole - Bamble grense T8 10 B 19,5* 50 FV 252 Vadfoss - Kammerfoss T8 10 B 19,5* 50 FV 253 Kalstad - Kragerø sentrum 10 B 19,5* 50 FV 254 Levang - Portør 10 A 19,5* 50 FV 256 Tangen - Fikkjebakke industriområde 10 A 19,5* 50 FV 256 Fikkjebakke industriområde - Drangedal grense 10 B 19,5* 50 FV 257 Gjerdemyra - Dal T8 10 B 19,5* 50 X Fv 252 Stene- Åtangen T8 10 X Fv Gamle E18 - X E18 10 X Fv 256 Humlestad - Hegland - Grøtvann T8 10 X Fv 257 Farsjø - Nesland bru T8 10 X Rv Støle kapell T8 10 X Rv 251 Bråten - Dobbe T8 10 X Rv 251 Lystokk - Lønne T8 10 X Rv 38 Kalstadkilen - Lovisenberg T8 10 X Rv 38 Tveitereid - Landsverk T8 10 FV 351 Aust-Agder grense - Stabbestad 10 A 19,5 50 FV 351 Stabbestad - Tangen (X FV 363) 10 A 19,5* 50 FV 363 Humlestad (X E-18) - Eklund (X FV 38) 10 A 19,5* 50* FV 363 Eklund (X FV 38) - Bamble grense 10 A 19,5 50 FV 363 Kil (X FV 363) - Kil brygge 10 A 19,5* 50*

9 Kviteseid FV 38 Drangedal grense - Steane 10 A 19,5* 50* FV 38 Steane - Tokke grense 10 A 19,5* 50* FV 106 Nome grense - Fjågesund X H 304 T8 10 B 19,5* 50 FV 304 Kviteseid gml. krk. (x Rv 4) - Fjågesund - Drangedal grense T8 10 B 19,5* 50 FV 452 Tokke grense - Lundevall T8 10 B 19,5* 50 FV 452 Lundevall - Kviteseid (X Rv 41) 10 B 19,5* 50 FV 455 Vråliosen - Skree - Nordbømoen (X Rv 38) T8 10 B 19,5* 50 FV 501 Seljord grense - Kilen 10 A 19,5* 50 Bergstovegen - Kåsa 8 Brunkebergvegen - X E Cloumannvegen - Kasin T8 Gotuholtvegen - Dalanv. X Rv41 3 Granlivegen - X Rv41 Granlien 8 Hommanvegen - Kasinv. - N. Homman 8 Kasinvegen - Roeid 10 Morgedalsvegen - X E Ordalsvegen - Haukom 8 Sandoddvegen - Roeid - Sandodd 8 Spjotsoddvegen - X Rv41 Spjotsodd 8 Straumannvegen - Litveit 8 Straumanvegen - X Rv41 8 Åsgrendveien - X E134 Seljord grense 8 Åsmundtveitvegen - X E134 Moen 8 Nissedal FV 352 Haugsjåsund - Kryss ved Setane - Eikhom T8 10 A 19,5* 50 FV 353 Nissedal krk. - Brekke - Rafoss T8 10 B 19,5* 50 FV 354 Treungen (X Rv 41) - Industriområde Treungen 10 A 19,5* 50 FV 354 Industriområde Treungen - Trontveit - Fjone fergested T8 10 B 19,5* 50

10 FV 354 Fjone fergested - Nesland (X Rv 41) T8 10 A 19,5* 50 FV355 Tjønnefoss X 41 - Fyresdal grense 10 A 19,5* 50* FV358 Treungen X 41 - Drangedal grense 10 A 19,5* 50* FV 515 Nobbesund (Aust-Agder grense) - Felle B 19,5* 50 Framnesfeltet 10 Fylkesvegen - Helland 10 Grovum - Tveitane 8 10 Heimdal skule - Heimdal 10 Helland - Skåli 8 Homme - Haukerhyl 10 Kaasa - Solli bustadfelt 10 Midtbø - Undeberg 10 Rv41 - Tveit 8 10 Rydlandkrysset - Fjalestad 10 Sagvegen 10 Smeitkollen budstadfelt 10 Vik - Midtbø - Nordbø 10 Nome FV 102 Vrangfoss - Østerå bru T8 10 B 19,5* 50 FV 104 Enggrav - Kåsa - Bø grense (ikke over Tjønnås jernb.overg BK6) T8 10 B 19,5* 50 FV 106 Ajertangen - Y. Flåbygd - Kviteseid grense T8 10 B 19,5* 50 FV 107 Kjeldal - Kryss Ytre Flåbyd T8 10 A 19,5* 50 FV 109 Lunde X Rv Kjeldal - Drangedal grense 10 A 19,5* 50 FV 110 Storhaug ( XRv 359) - Tyri - Lunde 10 A 19,5* 50 FV 359 Øra (X RV 36) - Bø kommune 10 A 19,5* 50* Generelt alle kommunale veger T8 10 Avvik: Aug. Cappelensveg T8 10 Bakerivegen 10

11 Ellanvegen T8 10 Ellanvegen bru 5 Febakke bru 8 Gamle Ulefoss bru 8 Hantovegen (X Fv Industriområde) 10 Haug bru 8 Heglandsheia T8 10 Heisholtevja bru 8 Heisholtvegen T8 10 Hoggavegen 10 Hollajordet (Holla Gård - Briskemyr) 10 Hollavegen (Ringsevja - Holla Gård) 10 Holteheia 10 Jernbanevegen 10 Kaldekjeldevegen 10 Kleppe overgangsbru 3 Kleppevegen T8 10 Kroktjern bru 8 Kullhusbakken 10 Lona bru 6 Lonavegen T8 10 Meierigata 10 Moengata 10 Myrland bru 6 Norsjøvegen 10 Olav Strannas veg 10 Ringsevja 10 Romnesvegen 10 Skoe overgangsbru 3 Skoevegen T8 10

12 Skogvegen 10 Slusevegen 10 Sprove bru 8 Straumevegen 6 Svenseid bru 8 Ulefossgata (Ringsevja - Rv 359) 10 Valenvegen T8 10 Vesthagenvegen T8 10 Vesthagenvegen bru 5 Vibeto bru 8 Vibetovegen T8 10 Notodden FV 37 Tinn grense - Gransherad - Buskerud grense 10 A 19,5* 50* FV 152 Tuven (X E-134) - Yli - Bø grense 10 B 19,5* 50 FV 360 Notodden X134 - Sauherad grense 10 A 19,5* 50* FV 361 Ørvella X E134 - Gransherad X A 19,5* 50* FV 364 Tinn grense. Ormemyr X A 19,5* 50 FV 555 Sauherad grense - Yli 10 B 19,5* 50 FV 601 Tinnå bru - Folsland øst (X Rv 37) 10 B 19,5* 50 FV 602 Notodden sentrum - Håve - Dårstul v/km 5,7 10 A 19,5* 50 FV 602 Dårstul - Bolkesjø 10 A 19,5* 50 Birkelandsgate 8 Bjørn Farmanns gate 10 Bøenvegen og Tråervegen 8 Folseråsvegen (Kv-del) 8 H. Abr. Hansens gt. 8 Heddalsvegen v/kom. Brygge 10 Heddalvegen v/ Tinnå bru 8 Høgåsvegen 10

13 Inger Floods veg 10 Kasinvegen 8 Kirkegaten 8 Lienfossvegen; Fv602 - Isola/Platon 10 Liengrenda (Kv-del) 8 Lienvegen 8 Lihølen 8 Merdevegen 10 Nordre Vestsidaveg og Ørvella vest 8 Olaf Moens veg 8 Semsvegen og Tuvenbøygen 10 Storgata 8 Surtetjønnvegen 10 Sætrevegen 8 Venåsvegen 8 Nedsatt aksellast i teleløsningsperioden vil bli skiltet Porsgrunn FV 1 Langangen, Oklungen - Moheim T8 10 B 19,5* 50 FV 1 Moheim - X Rv A 19,5* 50 FV 2 Vallermyrene (X Rv 36 ) - Flåtten krysset - Klevstrand (X Rv 354) 10 A 19,5* 50 FV 4 Lillegården - Røra 10 A 19,5* 50 FV 4 Røra - Bjønnes brygge T8 10 A 19,5* 50 FV 30 Vestfold grense - Skjelsvik rundkjøring 10 A 19,5* 50 FV 34 Hovenga (X RV 36) - Skien grense 10 B 19,5* 50 FV 49 Knardalstrand - Skien grense T8 A 19,5* 50 FV 60 Langangen - Mørjefjorden (Vestfold gr.) 10 A 19,5* 50 FV 354 Brevik (X KV 4840) - Skien grense 10 A 19,5* 50* FV 356 Vallermyrene (X RV 36) - Vestsida (X FV 354) 10 A 19,5 50 FV 356 Vestsida (X FV 354) - Skien grense 10 A 19,5* 50*

14 Kommunale veger i Porsgrunn kommune inngår i sin helhet i BK 10 tonn aksellast med unntak av følgende veger med 8 tonn aksellast: 1905 Farrisvegen 2150 Friervegen 3785 Oklungvegen Nedsatt aksellast i teleløsningsperioden vil bli skiltet. Sauherad FV 44 Våla - Dalsvatn - Skien grense T8 10 B 19,5* 50 FV 151 Bø grense - Hørte T8 10 B 19,5* 50 FV 360 Notodden grense - Gvarv X A 19,5* 50 FV 360 Hjuksebø Xarm 10 A 19,5* 50* FV 360 Holtsås Xarm 10 A 19,5* 50* FV 551 Gvarv - Bø grense 10 B 19,5* 50 FV 553 Holtsås X360 - Jonsåsreset (X Rv 360 ) 10 A 19,5* 50 FV 555 Klevar (X Rv 360 ) - Notodden grense 10 A 19,5* 50 Kommunale veger inngår i sin helhet i BK 10 tonn aksellast med unntak av 3 tonn på Gunheimvegen for strekningen X Åsaresvegen og X Holtan Damtjønnveg. Nedsatt aksellast i teleløsningsperioden vil bli skiltet. Seljord FV 156 Bø grense - Nes - Utgarden 10 B 19,5* 50 FV 501 Nes - Gåsdalen - Kviteseid grense 10 A 19,5* 50 FV 503 Nutheim - Åmotsdal - Vinje grense T8 10 B 19,5* 50 FV 504 Bråten (X Fv 503) - Langelim T8 10 B 19,5* 50 Flatdal bru - Speikland T8 10 Gåsdalen - Østtveiten T8 Ingrid Slettens veg Seljord sentrum - Kivledalen T8 10

15 Vallar Nordbygdi Vinje grense - Gjervarvatn T8 10 X E134 - Natadal T8 10 X E134 - Nørstteig T8 10 X Fv503 - Sudbø T8 X Fv503 - Vehus T8 10 X Rv36 - Brekkegrend T8 10 Siljan FV 32 Vestfold grense - Skien grense 10 A 19,5* 50* FV 215 Tudal (X FV 32) - Haugen - Vestfold grense 10 B 19,5* 50 FV 702 Bakkane (X FV 32) - Høiset - Buskerud grense T8 10 B 19,5* 50 Gurholtvn. (X FV 32 - X Fv 215 v/haugen) 8 Industrivn. ( X FV 32) 8 Kistevn. (X Fv 215 v/finsrud - Kiste bru) 8 10 Løkkevn. (XFv 215 v/laksjø X Løkka) 8 10 Opdalsvn. (X FV 32 v/ Øverbø - X Fv 702 v/høiset bru) 8 Skien FV 31 Borgestad (X RV 36) - Nylende jernbanebru (X FV 32) 10 A 19,5* 50 FV 31 Wattenberg (X FV 32) - Mo - Luksefjeld 10 B 19,5* 50* FV 32 Siljan grense - Skien sentrum (X Rv 36) 10 A 19,5* 50* FV 33 Ris - Buer 10 A 19,5* 50 FV 34 Porsgrunn grense - Ris - Hørta - Skifjelløken 10 B 19,5* 50 FV 35 Kreppa (X FV 32) - Gården - Høgset - Grønnerød - Ballestad T8 10 B 19,5* 50 FV 36 Høgset - Ryggen - Hørta T8 10 A 19,5* 50 FV 39 Åmot (X FV 32) - Roligheten - Gården T8 10 A 19,5* 50 FV 39 Gården - Frogner 6 B 19,5* 28 FV 43 Falkum bru (X Rv 354) - Hyni 10 A 19,5* 50

16 FV 43 Hyni - X Fv 44 (Valebøvegen) 10 B 19,5* 50 FV 44 Skien (X FV 32) - Hoppestad bru 10 A 19,5* 50 FV 44 Hoppestad bru - X komm. Veg Lia T8 10 B 19,5* 50 FV 44 X komm. veg Lia - Sauherad grense 10 19,5* 50 FV 47 Hoppestad - Ås - Jønnevald T8 10 B 19,5* 50 FV 48 Bjørndalsjordet (X Fv 49) - Klosterskogen X Rv A 19,5* 50 FV 49 Porsgrunn grense - X Hulkavegen/Klyvevegen T8 10 A 19,5* 50 FV 49 X Hulkavegen/Klyvevegen - Rundkjøring (X Rv 354) 10 A 19,5* 50 FV 51 Klovholt (X Rv 36) - Solum (X Rv 353) - Trommedalen (X Fv48) 10 A 19,5* 50 FV 52 Brekka (X Rv 36) - Ramberget 10 A 19,5* 50 FV 53 Grandalen (X Rv 357) - Dalsbygda 10 B 19,5* 50 FV 54 Søtvedt (X Rv 353) - Skilbredstrand (X Rv 36) 10 A 19,5* 50 FV 56 Rognsbru (X Rv 356) - Fjellbrua T8 10 B 19,5* 50 FV 57 Dolhus bru (X Rv 36) - Aspheim (X Fv 58) 10 A 19,5* 50 FV 58 Kubru (X Rv 36) - Stavdal T8 10 A 19,5* 50 FV 59 Tvedthjørnet (X Rv 36) - Tufte (X Rv 354) 10 A 19,5* 50 FV 353 Skyggestein (X RV 36) - Bamble grense 10 A 19,5* 50* FV 354 Haugenkrysset (X FV 32) - Elstrøm (X FV 357) 10 A 19,5* 50 FV 354 Elstrøm (X FV 357) - Porsgrunn grense 10 A 19,5* 50* FV 356 Porsgrunn grense - Voll (X FV 353) 10 A 19,5* 50* FV 356 Voll (X FV 353) - Drangedal grense 10 A 19,5* 50 FV 357 Myrabakken (X FV 354) - Løveid (X KV) 10 A 19,5* 50* Kommunale veger i Skien kommune inngår i sin helhet i BK 10 tonn aksellast med unntak av følgende veger med 8 tonn aksellast: Bjørbekkvegen Blåbærlia Dokksrødvegen Fjelldalsvegen Frønesvegen

17 Gamle Kikutvegen Gislesjøvegen Gravlivegen Grønnerødvegen Haugerødvegen Holmsvegen Holtanvegen Høglivegen Høydalsvegen Lidvegen Løbergvegen Meensvegen Setervegen Stavdalvegen Stulenvegen Sønstvedtvegen Tuftevegen Tveitanvegen Valebø (sløyfe om Valebø sentrum) Venstøp-bakken Petersborgveien 6 Nedsatt aksellast i teleløsningsperioden blir skiltet Tinn FV 37 Vinje grense - Rjukan - Notodden grense 10 A 19,5* 50* FV 364 Mæl X 37 - Notodden grense 10 A 19,5 50* FV 651 Hjartdal grense - Svineroi - Dale 10 B 19,5* 50 FV 753 Bokko - Dale T8 10 A 19,5* 50 FV 755 Austbygda - Buskerud grense 10 A 19,5* 50 FV 756 Atrå - Steinsbøle 10 B 19,5* 50

18 FV 757 Atrå - Gøysdal T8 10 A 19,5* 50 Bekkjord - Håvardsrud T8 10 Bergshaugen T8 10 Bruflåtvegen 8 Gaustadblikkvegen T8 10 Grov - Lonin T8 10 Hjerdalsvegen 8 Luråsvegen T8 10 Miland - Mæl kirke T8 10 MoganevegenTinn Austbygd T8 10 Mollbrekke - Svimbil - Stegarud T8 10 Pålerudvegen Tinn Austbygd T8 10 Rv364 - Husvold - Dusterud T8 10 Sandsetdalsvegen 8 10 Spjeldsethvegen i Hovin 8 Svaddevegen T8 10 Tinn - Veggli T8 10 X Rv364 - Åstøen brygge - Tveito 8 Tokke FV 38 Kviteseid grense -Dalen - Vinje grense 10 A 19,5* 50* FV 45 Ofte X134 - Aust-Agder grense 10 A 19,5* 50 FV 355 Fyresdal grense - Krossli 10 A 19,5* 50* FV 452 Mostøyl - Kviteseid grense T ,5* 50 FV 801 Ofte - Vinje grense T ,5* 50 FV 802 Tveiten - Heimdal - Lårdal T ,5* 50 FV 803 Krossli - Bandaksli T ,5* 50 FV 804 Førstøyl - Heimdal T ,5* 50 FV 805 Gøytil - Omdalsgrend - Liosvingen T ,5* 50 FV 806 Liosvingen - Byrte T ,5* 50

19 FV 806 Byrte - Vinje grense T ,5* 50 FV 809 Omdalsverk - Skafså kirke T ,5* 50 FV 810 Skafså krk (X Rv38) - Grimdalen (X Rv 45 ) T ,5* 50 Kommunale vegen inngår i sin helhet i : 8 Dalen bru - Huvestad 6 Alle kommunale veger vil bli skiltet i teleløsningsperioden Vinje FV 37 Åmot - Tinn grense 10 A 19,5* 50 FV 38 Tokke grense - Åmot grense 10 A 19,5* 50* FV 362 Krossen X 37 - Vå Bru 10 A 19,5* 50* FV 362 Vå Bru - Haukeligr S X E A 19,5* 50 FV 503 Seljord grense - Straume T8 10 B 19,5* 50 FV 801 Tokke grense - Øyfjell T8 10 A 19,5* 50 FV 801 Øyfjell - Austbø T8 10 A 19,5* 50 FV 806 Tokke grense - Vinjesvingen T8 10 B 19,5* 50 FV 851 Arabø - Varland T8 10 A 19,5* 50 FV 852 Neslandsvingen - Haddeland T8 10 A 19,5* 50 FV 854 Hylland - Øyfjell T8 10 A 19,5* 50 Kommunale veger inngår i sin helhet i Bk 8 tonn aksellast Nedsatt aksellast vert skilta i teleløysninga

20 Oversikt over fri bredde og høyde i fylkesvegnettet KOMMUNE VEG STED HØYDE BREDDE MERKNADER Bamble FV 206 Tveitan 3,40 Låvebru FV 208 Åby 3,90 Vegundergang FV 354 Høgenhei 4,10 Tunnel FV 353 Herre 4,40 Gangbru Bø FV 152 Heldøla 4,20 Bru Drangedal FV 38 Merkebekk 4,10 Jernbaneundergang Fyresdal FV 355 Kilegrend 4,40 Fagverksbru Kragerø FV 257 Dalsfoss 3,60 Kabler Kviteseid FV 304 Fjågesund 4,70 Rasoverbygg FV 304 Fjågesund 3,90 Tunnel Nome FV 109 Lunde 4,10 9,00 Jernbaneundergang Porsgrunn FV 30 Langangen 4,40 Vegundergang FV 354 Brevik 4,30 Tunnel FV 354 Ørstvedt 4,30 Jernbaneundergang Sauherad FV 551 Gvarv 4,00 Jernbaneundergang Skien FV 44 Valebø 1 2,70 4,00 Jernbaneundergang FV 44 Valebø 2 2,90 4,40 Jernbaneundergang FV 47 Hoppestad 3,20 4,20 Jernbaneundergang FV 32 Nylende 3,60 Jernbaneundergang Tinn FV 37 Maristien 3,90 Tunnel m/rasoverbygg Tokke FV 806 Mo 4,30 Rasoverbygg

21

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark

GRATIS GRATIS. Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark GRATIS GRATIS Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Vegliste 2009 Vegliste 2008

Vegliste 2009 Vegliste 2008 GRATIS GRATIS Vegliste 2009 Vegliste 2008 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark Buskerud Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen GRTIS Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Telemark Statens vesen Vegliste 2006 Fylkes- og kommunale er i Telemark INNHOLD: Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Telemark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, TELEMARK

Detaljer

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn.

Boggi enkel. Trippel med to tvilling BK10 8 tonn 8 tonn 12 tonn 14 tonn 18 tonn 21 tonn BK10 7 tonn 7 tonn 10,5 12 tonn 15,75 18 tonn. Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på kommunale veger i Gran kommune, Aksellastrestriksjoner under teleløsningsperioden. Vedtatt i Gran kommunestyre i sak 0074/06, med hjemmel i vegtrafikklov

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vest-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VEST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Vestfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, VESTFOLD Innledning Veglistene

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Aust-Agder www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet STATENS VEGVESEN VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, AUST-AGDER

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE...

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Oktober 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innhold STATENS VEGVESEN VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE... 2

Detaljer

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet

Vegliste Gyldig inntil ny vegliste er utarbeidet Spesialtransporter Se Forskrift om bruk av kjøretøy under kap. 5, Vekt og dimensjoner, og vegliste for spesialtransport (riksveger) når det gjelder spesialtransport og dispensasjon. Veggruppe A: Veger

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Oppland www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Oppland fylke Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Buskerud www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE, BUSKERUD Innledning Veglistene

Detaljer

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet

Veglister hjemmel, innhold og ansvar. Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Veglister hjemmel, innhold og ansvar Cathrine Thorbjørnsen Vegdirektoratet Hjemmel Forskrift om bruk av kjøretøy 5-3 Bruk av offentlig veg, dispensasjoner Veglistene er vedlegg 1 og 2 til forskrift om

Detaljer

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her.

BUSKERUD. Dagens kommunenavn. Tidligere inndeling. Statsarkivet i Kongsberg finnes fram t.o.m om ikke annet er oppgitt her. BUSKERUD Dagens kommunenavn Drammen Tidligere inndeling (Delinger og sammenslåinger. Kun enkelte grensereguleringer) Lier gnr 1-9 (Åssiden) til Drammen 1951 Lier gnr 10-13 til Drammen 1961 Skoger gnr 1-85

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Østfold www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Østfold fylke Innledning

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Finnmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og

Detaljer

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke

Statens vegvesen. Vegliste høst 2016 for fylkes- og kommunale veger i Nordland fylke Statens vegvesen Brønnøy kommune Rådhuset 8901 BRØNNØYSUND Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region nord Arnt Å Albertsen / 75552933 16/63192-1 26.04.2016

Detaljer

Turnéplan: EvenEvenEven V16

Turnéplan: EvenEvenEven V16 Man 18. jan. 2016 kl. 10:25 Midtbygda skole Midtbygda skole: trinn: 1, 2b, 3b, 4b, 5b, 7a, antall: 96 Loppedåpan 53, 3748 SILJAN 35942880 Veibeskrivelse: Fra Skien: Kjør til Holtesletta, før Siljan. Ta

Detaljer

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse

Vedlegg 3 : Rutebeskrivelse Vedlegg 3 : Vestviken Kollektivtrafikk AS Side 1 av 34 21.10.2010 INNHOLD : 1 GENERELT 1.1 Telemark fylke 1.2 Inndeling i rutepakker 1.3 Produksjon 2 RUTEPAKKENE 2.1 Detaljert produksjonsoversikt 2.2 Spesielle

Detaljer

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning Bamble Tjenestekontor 35 96 51 44 Langesund sone 35 96 55 50 913 65 087 (Utenom kontortid) Stathelle sone 35 96 55 80 913 Herre sone 35 96 56 30 65 098 (Utenom kontortid) 913 65 090 (Utenom kontortid)

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016

Statens vegvesen. Revisjon av vegliste for fylkes- og kommunale veger i Nord-Trøndelag - høst 2016 Statens vegvesen Verran kommune Liaveien 1 7790 MALM Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Region midt Inger Ydse / 74122555 16/118953-1 03.08.2016 Revisjon

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGLISTE, BRUKSKLASSE - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE FOR MODULVOGNTOG Troms fylke

Detaljer

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning

Telefonliste til kommunene-hvor STHF kan henvende seg. Vedlegg 1 til Delavtale inn og utskrivning Kommune Navn på enhet - besøksadresse Telefon- nummer Fax Postadresse Tjenestekontor 35 96 51 44 35 96 52 55 Bamble kommune, Postboks 80, 3993 Bamble Langesund Langesund sone 35 96 55 50 913 65 087 (Utenom

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016

SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 SUMARRUTER frå 20. juni til 14. august 2016 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HOVUDKONTOR

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Troms www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet Innholdfortegnelse Innledning om modulvogntog 3 Forskrift om tillatte vekter og dimmensjoner

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Dataene i rapporten er hentet fra VSOP-databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger til skogfond. Den 01.06.2015 tok Landbruksdirektoratet

Detaljer

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen

########## Utvalg: fra HF til HF Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen over mikrofilmer i Riksarkivet ########## Utvalg: fra HF -0001 til HF -9999 Antall kildeposter i utvalget: 5915 Sortering: Filmnr, løpenummer innenfor filmen Filmnr Format Lnr Område Kilde Arkivref Periode

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Høringsparter i hht. adresseliste Vår ref. 12/5466-67 121/LTOR Dato 27.02.2014 Ny høring og offentlig ettersyn av handelsbestemmelser på Kjørbekk og Enger i

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Sør-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Sør-Trøndelag

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Februar Foto: Steinar Skaar Vegliste 2017 MODUVOGNTOG FYKES- OG KOMMUNAE VEGER Februar 2017 Nord-Trøndelag www.vegvesen.no/veglister Foto: Steinar Skaar VEGISTE, BRUKSKASSE - TIATT AST OG VOGNTOGENGDE FOR MODUVOGNTOG Nord-Trøndelag

Detaljer

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS

Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Virkestatistikk fra SKOG-DATA AS Telemark m/kommuner Dataene i rapporten er hentet fra databasen som inneholder virkesdata med tilhørende innbetalinger av skogavgift. Rapporten er laget med Business Objects,

Detaljer

Turnéplan: Ekornes i 100 V12

Turnéplan: Ekornes i 100 V12 Man 16. apr. 2012 kl. 09:15 Folkestad skule (Bø) Folkestad skule: trinn: 1 7, antall: 119 Eikavegen 61, 3800 BØ I TELEMARK 35059400 Veibeskrivelse: Frå Bøgata, ta av mot Oterholt ved Statoil. Skiltet til

Detaljer

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16 fk, Pb. 2844, 3702 SKIEN Man 29. feb. 2016 kl. 09:30 Gransherad 10 årige skole Gransherad 10 årige skole: trinn: 8 10, antall: 34 3691 GRANSHERAD 35016730 Veibeskrivelse: Fra Notodden: Kjør E134 mot Seljord.

Detaljer

Turnéplan: Tankestreker H15

Turnéplan: Tankestreker H15 Man 31. aug. 2015 kl. 09:30 Åmot skule (Vinje) Åmot skule: trinn: 5, antall: 17 Åmot, 3890 VINJE 35062200 Veibeskrivelse: Fra Seljord: Kjør E134 til Åmot. Ta av til høyre mot Rauland (rv 37). Skolen ligger

Detaljer

Turnéplan: Din stemme! H16

Turnéplan: Din stemme! H16 Tir 30. aug. 2016 kl. 10:30 Tveit skule / Nissedal ungdomsskule (Nissedal) Tveit skule / Nissedal ungdomsskule: trinn: 8, antall: 17 Treungen, 3855 NISSEDAL 35 04 84 80 / 82 Odd Halvard Fossli odd.fossli@nissedal.kommune.no

Detaljer

Turnéplan: Hei, jeg er et dikt! H16

Turnéplan: Hei, jeg er et dikt! H16 Man 29. aug. 2016 kl. 09:00 Notodden Videregående skole Heddalsveien 4, 3674 NOTODDEN 35027900 Karl Agnar Wåle karl-agnar.wale@t-fk.no 35027946, 93033697 Man 29. aug. 2016 kl. 11:45 Notodden Videregående

Detaljer

Turnéplan: Benny på tur (Stein Versto) V15

Turnéplan: Benny på tur (Stein Versto) V15 Man 9. mar. 2015 kl. 09:30 Hjartdal oppvekstsenter - Kyrkjekrinsen (småtrinn): trinn: 1 4, antall: 17 Hjartdal oppvekstsenter - Kyrkjekrinsen (småtrinn) / Gymsalen (Hjartdal) 3690 HJARTDAL 35 02 49 18

Detaljer

Turnéplan: Hei, jeg er et dikt! H16

Turnéplan: Hei, jeg er et dikt! H16 Man 29. aug. 2016 kl. 08:10 Notodden Videregående skole / Auditorium (Notodden) Heddalsveien 4, 3674 NOTODDEN 35027900 Karl Agnar Wåle karl-agnar.wale@t-fk.no 35027946, 93033697 Rom R-205, varighet 90

Detaljer

Turnéplan: "Benk med og utan hund" kammeropera V17

Turnéplan: Benk med og utan hund kammeropera V17 Man 23. jan. 2017 kl. 10:20 Skogmo videregående skole / Gymsal (Skien) Kjørbekkdalen 11, 3735 SKIEN 94472580 Ove Thorkildsen ove.thorkildsen@t-fk.no 94472580 Ælvespeilet = OK, transport Man 23. jan. 2017

Detaljer

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9

Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forslag til forskriftstekst 5-7 til 5-9 Forskrift om endring av forskrift om bruk av kjøretøy Hjemmel: Fastsatt av Vegdirektoratet dd. måned 2014 med hjemmel i lov 18. juni 1965 nr. 4 om vegtrafikk (vegtrafikkloven)

Detaljer

Kvalifiseringsprogrammet

Kvalifiseringsprogrammet Kvalifiseringsprogrammet Vestfold og Telemark, Skien 13. desember 2017 Elisabeth Munch-Ellingsen Arbeids og velferdsdirektoratet Endringer i regelverket Engangsretten Varighet av program og re-inntak Permisjonsreglene

Detaljer

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn

1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn 1. Arbeidssøkere fordelt på hovedgrupper og kjønn I alt av Helt ledige 2 934 3,4-101 -3 Delvis ledige 1 353 1,6 85 7 Arbeidssøkere på tiltak 437 0,5 158 57 Kvinner av Helt ledige 1 139 2,8-121 -10 Delvis

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Turnéplan: Dirty Beasts V15

Turnéplan: Dirty Beasts V15 Man 26. jan. 2015 kl. 09:50 Granvin Kulturhus / Kinosalen (Seljord) Seljord barneskule: trinn: 1 2, 4 og 6 7, 3a, 3b, 5a, 5b, antall: 168 Kontakt Seljord barneskule: 35051330-99226966 Ingunn Jordtveit

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 14. august 2014 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 14. august 2014 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Internasjonal idaktiv Navn Gatenavn Husnr Postnr Poststed NOR_02490 Yes Fortum hurtigladestasjon, Lasses, Stathelle Langsmarka/ E18 3960 STATHELLE

Internasjonal idaktiv Navn Gatenavn Husnr Postnr Poststed NOR_02490 Yes Fortum hurtigladestasjon, Lasses, Stathelle Langsmarka/ E18 3960 STATHELLE Internasjonal idaktiv Navn Gatenavn Husnr Postnr Poststed NOR_02490 Yes Fortum hurtigladestasjon, Lasses, Stathelle Langsmarka/ E18 3960 STATHELLE NOR_00473 Yes Kinck Gården, Bø i Telemark Bøgata 66 3800

Detaljer

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst

Statens vegvesen. Revisjon av forskrift om bruk av kjøretøy kapittel 5. Rettelser i forskriftstekst Statens vegvesen Høringsinstansene Behandlende enhet: Saksbehandler/innvalgsnr: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: Vegdirektoratet Thomas Tangvik Magnussen - 2010/024624-048 09.11.2012 22073678

Detaljer

Turnéplan: Verds-skrifta H16

Turnéplan: Verds-skrifta H16 Man 12. sep. 2016 kl. 12:00 Åmdals Verk skule / Allrom (Tokke) Åmdals Verk skule: trinn: 1 4, antall: 11 Skulevegen 13, 3882 ÅMDALS VERK 35075680 Jan Gunner Breivik jan.gunnar.breivik@tokke.kommune.no

Detaljer

o o o I hvilken grad føler du tilhørighet til ulike geografiske områder? Nome Lunde Ulefoss Fen 1 1,5 2 2,5 3 3,5 4 4,5 5 5,5 6 Telemark 4,7 4,5 4,8 4,7 Skien og Grenland 2,6 3,2 3,5 4 Midt-Telemark

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.05-743 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter

Bruksklasse, uoffisiell (ID=104) Planlegging av transport. Analyse av ulykker/hendelser. Veglister for tungtransport og spesialtransporter Produktspesifikasjon Datagruppe: 1 Alle Vegobjekttype: 1.0 Datakatalog versjon: 2.08-763 ruksklasse, uoffisiell (ID=104) Sist endret: 2013-03-21 Definisjon: Angir bruksklasse. Foreløpig versjon for intern

Detaljer

Turnéplan: Trekkspill på tur V16

Turnéplan: Trekkspill på tur V16 Man 4. apr. 2016 kl. 10:30 Holla 10-årige skole, barnetrinn / Gymsal (Nome) Holla 10-årige skole, barnetrinn: trinn: 1a, 1b, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, antall: 143 Kirkebakken 28, 3830 ULEFOSS 35008720 Veibeskrivelse:

Detaljer

RUTER frå 13. desember 2015

RUTER frå 13. desember 2015 RUTER frå 13. desember 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no INNHALDSREGISTER Side

Detaljer

Bø (Telemark) skyttarlag v/ Klas Eika Breskhaugbakken 23 3800 BØ I TELEMARK Dato : 01.10.2012

Bø (Telemark) skyttarlag v/ Klas Eika Breskhaugbakken 23 3800 BØ I TELEMARK Dato : 01.10.2012 TJØNNÅSVEGEN 56. 3800 BØ I TELEMARK Medl.nr. : 1 Klasse 2012 : 5 31.10.2011 Gjerpen karusell Gjerpen skytterlag 238 15.11.2011 Mælum karusell Mælum skytterlag 233 28.11.2011 Sauherad karusell Sauherad

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet

Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet Samling for skogentreprenører og transportører Bardufoss 18. desember 2015 Totalvekt og lengde for tømmertransport på fylkesvegnettet Transport av tømmer Unntak; forskrift om bruk av kjøretøy 5-5 nr. 1

Detaljer

RUTER frå 17. august 2015

RUTER frå 17. august 2015 RUTER frå 17. august 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no INNHALDSREGISTER Side

Detaljer

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Periodekort for reisande med TBR`s lokalruter

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 85 362 3,1 5 715 7 Østfold 5 343 3,7-123 -2 Akershus 8 550 2,8 389 5 Oslo 13 567 3,7-90 -1 Hedmark 2 635

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Turnéplan: Musikk på Serbisk H16

Turnéplan: Musikk på Serbisk H16 Tir 18. okt. 2016 kl. 09:15 Bø Skule / Amfi - Gygrestolen (Bø) trinn: 1a, 1c, 2b, 3a, 4a, 4c, antall: 130 Gamleveg 71, 3800 BØ I TELEMARK 35 05 94 50 Veibeskrivelse: Fra Skien: ta av til høyre i rundkjøringen

Detaljer

Turnéplan: Skolesangboka H15

Turnéplan: Skolesangboka H15 Tir 27. okt. 2015 kl. 10:30 Holla 10-årige skole, barnetrinn / Gymsal (Nome) Holla 10-årige skole, barnetrinn: trinn: 1a, 2a, 3a, 4a, 5a, 6a, 7a, antall: 129 Helgen Montessoriskole: trinn: 1 7, antall:

Detaljer

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune

Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Lokal inntaks- og formidlingsforskrift Telemark fylkeskommune Vedtatt av fylkestinget i Telemark 18.06.14 med hjemmel i forskrift til opplæringsloven 6-2 og 6A-2. I. Generelle vilkår 1 Virkeområde Denne

Detaljer

Turnéplan: Maleri V16

Turnéplan: Maleri V16 Ons 6. apr. 2016 kl. 09:30 Levangsheia skole Levangsheia skole: trinn: 1 2, antall: 10 Bryggebakken 2, 3788 STABBESTAD 35985490 Veibeskrivelse: Ta av fra E-18 ved Sannidal og følg deretter rv 363 mot Stabbestad.

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 19. august 2013 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 19. august 2013 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking

Dalen, 31 mai 2011 Bosetting. Utvikling. Bedrift. Besøk. Telemarksforsking Dalen, 31 mai 2011 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 14,0 4 000 12,0 3 800 10,0 Årlig vekst 3 600 Befolkningsutvikling i Tokke de siste 50 år 8,0 6,0 Folketall 3 400 3 200 4,0 3 000 2,0 2 800 0,0 2 600-2,0

Detaljer

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger

Endringsliste Vegliste 2015 Riksveger Endringsliste Vegliste 2015 er Normaltransport Tømmertransport Modulvogntog og Spesialtransport April 2015 www.vegvesen.no/veglister 1 Innhold 1. liste for normaltransport... 3 2. liste for transport av

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid

Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Næringsutvikling og attraktivitet i Kviteseid Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 4,0 3 600 3,0 3 400 Stabil befolkningsnedgang i Kviteseid de siste 50 åra. 2,0 1,0 0,0-1,0 3 200

Detaljer

Representantskapet. Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS

Representantskapet. Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Representantskapet Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møteprotokoll fra Representantskapet - Telemark kontrollutvalgssekretariat IKS Møtedato: 04.05.2011 Møtested: Bø Hotell, Bø i Telemark Møteleder:

Detaljer

Bransje- og leverandørdag 2014

Bransje- og leverandørdag 2014 Regionvegsjef Kjell Inge Davik Bransje- og leverandørdag 2014 07.02.2014 Bransje og leverandørdag 2014 - Vika Atrium Oslo 7. februar 2014 - Kjell Inge Davik Region sør - Utvikle byregioner - Binde sammen

Detaljer

Turnéplan: Skolesangboka H16

Turnéplan: Skolesangboka H16 Man 29. aug. 2016 kl. 10:30 Miland skole / Gymsal (Tinn) Miland skole: trinn: 1 7, antall: 43 Milandveien 58, 3658 MILAND 35082920 / 21 Inger Aa Eeg inger.eeg@tinn.kommune.no 35082921, 99567881 Man 29.

Detaljer

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning?

Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Hva vil Statens vegvesen vektlegge i en prøveordning? Bernt Iversen, Statens vegvesen Vegdirektoratet 2. juni 2017 De siste årene er det gjennomført en ganske omfattende gjennomgang av vegnettet med sikte

Detaljer

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no

Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Adresse Helse Sør-Øst RHF Pb 404 2303 Hamar Telefon: 02411 Telefax: 62 58 55 01 e-post: postmottak@helse-sorost.no Notat Oppfølging av stråleterapikapasitet i Helse Sør-Øst, analyse av pasientreiser og

Detaljer

Turnéplan: TRACKS H16

Turnéplan: TRACKS H16 Tir 18. okt. 2016 kl. 11:30 Porsgrunn videregående skole 3917 PORSGRUNN 35917523 / 41122672 Veibeskrivelse: Ta av fra RV 36 mot HIT midt på Vallermyrene (mellom Porsgrunn sentrum og E 18), i rundkjøringen.

Detaljer

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE. Vedr. Saknr. 15-15582 Dokumentnr. 15-15582-5. På side 3 følger brev fra Telemark fylkeskommune.

Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE. Vedr. Saknr. 15-15582 Dokumentnr. 15-15582-5. På side 3 følger brev fra Telemark fylkeskommune. Telemark fylkeskommune Postboks 2844 3702 Skien Vinje kommune Vinjevegen 192 3890 VINJE Vedr. Saknr. 15-15582 Dokumentnr. 15-15582-5 På side 3 følger brev fra Telemark fylkeskommune. I likhet med mange

Detaljer

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv?

Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Hvor attraktiv er Seljord? Og hvordan bli mer attraktiv? Bosetting Knut Vareide Seljord 10. mars 2011 Utvikling Bedrift Besøk Først et lite tilbakeblikk: Hvordan har utviklingen i Seljord vært de siste

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 Vi kjører for deg! nettbuss.no farte.no Rutetabell gyldig fra 04.01.2016 22.06.2016 Takstreglement Gjeldande

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt.

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Hovedtall om arbeidsmarkedet. Fylkesoversikt. Helt ledige fordelt på fylke av arbeidsstyrken I alt 77 310 2,8 3 852 5 Østfold 4 872 3,4-357 -7 Akershus 7 585 2,4 147 2 Oslo 12 648 3,5-15 0 Hedmark 2 370

Detaljer

Stevneoppgjør. Sauherad skytterlag + jsk. 15 m.karusellen Sauherad. Bamble Skytterlag. Vinjeveien STATHELLE

Stevneoppgjør. Sauherad skytterlag + jsk. 15 m.karusellen Sauherad. Bamble Skytterlag. Vinjeveien STATHELLE Bamble Skytterlag Vinjeveien 11 3960 STATHELLE Odd Bjørn Busk V65 0,-kr 48 49 47 144 96 240 0 00 Bamble Skytterlag Vinjeveien 11 3960 STATHELLE 0 00 Bolkesjø Skytterlag Bolkesjø 3680 NOTODDEN Erik Gjerde

Detaljer

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16

Turnéplan: Son of Light & the Futurists- Fra Bygd til Beat V16 fk, Pb. 2844, 3702 SKIEN Man 29. feb. 2016 kl. 09:30 Gransherad 10 årige skole / Gymsal (Notodden) Gransherad 10 årige skole: trinn: 8 10, antall: 34 3691 GRANSHERAD 35016730 Veibeskrivelse: Fra Notodden:

Detaljer

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder

ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder ROVVILTNEMNDA I REGION 2 Vestfold, Buskerud, Telemark og Aust-Agder Deres referanse Vår referanse Arkiv nr. Dato 2009/63 434.0 20.11.2009 I følge adresseliste Vedtak om kvotejakt på gaupe i region 2 i

Detaljer

Nasjonale prøver 2012

Nasjonale prøver 2012 Nasjonale prøver 2012 Resultater ligger tilgjengelig på skoleporten http://skoleporten.udir.no/ Engelsk 5. og 8. trinn Lesing 5., 8. og 9. trinn Regning 5., 8. og 9. trinn NP i Engelsk 5. og 8. trinn Nasjonale

Detaljer

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome

Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Næringsutvikling og attraktivitet i Nome Knut Vareide 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 1 Bosetting Utvikling Bedrift Besøk 16.05.2011 KNUT VAREIDE telemarksforsking.no 2 Nedgang i folketallet

Detaljer

Innbyggerundersøkelse i Nome

Innbyggerundersøkelse i Nome Innbyggerundersøkelse i Nome Tilhørighet og veivalg i forbindelse med kommunereformen Presentasjon på kommunestyremøte i Nome 6.11.2014 Bent Aslak Brandtzæg 1 Om undersøkelsen Tilhørighet til ulike geografiske

Detaljer

Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking -10-24-20-16-12-8-4 0 4 8 12 16 20 24 28

Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking -10-24-20-16-12-8-4 0 4 8 12 16 20 24 28 Attraksjonskraft og identitet Hva sier forskerne om temaet? v/ 8 Knut Vareide, Telemarksforsking 6 4 2 0-2 -4-6 -8-10 -24-20 -16-12 -8-4 0 4 8 12 16 20 24 28 Omdømme hva synes andre om stedet Identitet

Detaljer

LANDSKAPSFAGLIG VURDERING HADDLAND Fv 362 Neslandskrysset- Harkjellsstaulii 14 juni 2011. Foto: Visitrauland.com/Brimi

LANDSKAPSFAGLIG VURDERING HADDLAND Fv 362 Neslandskrysset- Harkjellsstaulii 14 juni 2011. Foto: Visitrauland.com/Brimi LANDKAPFAGLIG VURDERING HADDLAND Fv 32 Neslandskrysset- Harkjellsstaulii 4 juni 20 Foto: Visitraulandcom/Brimi Gang- og sykkelvei Haddland 2 Forord 2 BEKRIVELE ammenhenger 0 VURDERING Verdivurdering 2

Detaljer

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet

Vegliste MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober Foto: Tonje Tjernet Vegliste 2017 MODULVOGNTOG FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Oktober 2017 Hedmark www.vegvesen.no/veglister Foto: Tonje Tjernet VEGLISTE, MODULVOGNTOG - TILLATT LAST OG VOGNTOGLENGDE Hedmark fylke Innledning

Detaljer

Regionrådet

Regionrådet Regionrådet 26.02.16 Sør-Øst politidistrikt, Nordre buskerud region Sør Nordre Buskerud Ansatte i Region Nord Region Nord Antall politiansatte Sivile stillinger Gol & Hemsedal 12+ 1 UP 2 + 80% 2 Hol 6

Detaljer

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no

Grenland. Vi kjører for deg! Rutetabell gyldig fra 13.08.12. Nettversjon sist oppdatert 05.11.12. nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 13.08.12 Nettversjon sist oppdatert 05.11.12 Grenland Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Innhold M1 Gulset Skien Østsiden Porsgrunn Herøya Skjelsvik

Detaljer

Turnéplan: Øyne så store som tinntallerkner V16

Turnéplan: Øyne så store som tinntallerkner V16 2 Ma 11.01.2016 09:00 Tveiten skole Notodden Tveiten skole 5 25 25 Kunstformidler: Jørn Libezeit 2 Ma 11.01.2016 11:45 Tveiten skole Notodden Tveiten skole 6 22 22 Kunstformidler: Jørn Libezeit 2 Ti 12.01.2016

Detaljer

Bosetting. Utvikling

Bosetting. Utvikling Bosetting Utvikling Bedrift Besøk Kap 1: Kap 2: Kap 3: Kap 4: Befolkning og arbeidsplasser Nærings-NM Attraktivitetsbarometeret Attraktivitetspyramiden Befolkningsutvikling Flytting Arbeidsplassutvikling

Detaljer

Omdisponert dyrka mark Telemark

Omdisponert dyrka mark Telemark Vedlegg 2: Arealtall for Telemark KOSTRA-TALL Tallmaterialet i tabell 1-4 nedenfor viser at jordvernet i Telemark har endret seg over en ti-års periode. KOSTRA-tallene for 2016 er de laveste målt i perioden

Detaljer

Rus og psykiske lidelser

Rus og psykiske lidelser Rus og psykiske lidelser Roller, ansvar og samhandling. På system og individnivå. Får vi det til?? Fagsjef Arne Johannesen Klinikksjef Jostein Todal Stabsenheter: Fagavdelingen Arne Johannesen Adm. fellesfunksjoner

Detaljer

Turnéplan: Verdensarven - besøk på Rjukan H16

Turnéplan: Verdensarven - besøk på Rjukan H16 Tir 16. aug. 2016 kl. 08:15 18:15 Porsgrunn videregående skole (Porsgrunn) trinn: Vg1 Vg3, antall: 58, buss tur: 08:15 retur: 18:00 3917 PORSGRUNN 35917523 / 41122672 Veibeskrivelse: Ta av fra RV 36 mot

Detaljer