GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark"

Transkript

1 GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Telemark

2 Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Telemark fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte bruksklasse sommer og vinter, samt tillatt totalvekt og vogntoglengde. Veggrupper for spesialtransport Veggruppe A: Veger som har bruer med flere kjørefelt, nyere bruer med ett kjørefelt eller veger som ikke har bruer. Veggruppe B: Veger med øvrige bruer med ett kjørefelt. For veger som er markert med IKKE i kolonnen for veggruppe gjelder ikke dispensasjon for spesialtransport uten tidsbegrensning. Bruksklasse sommer Bruksklasse sommer er vegens generelle tillatte bruksklasse, utenom periodene med vinteraksellast og eventuelle perioder med nedsatt aksellast i teleløsningsperioden. Bruksklasse vinter Tidspunkt for innføring og oppheving av forhøyet tillatt aksellast på frossen veg kunngjøres i lokalpressen/lokalradio. Ordningen gjelder kun for de strekninger som er oppført med bruksklasse i kolonnen for vinteraksellast i veglisten. Ved mildværsperioder kan ordningen oppheves med øyeblikkelig virkning. Vinteraksellasten oppheves når teleløsningen begynner. Aksellast i teleløsningsperioden På fylkesveger vil det bare unntaksvis bli innført restriksjoner i teleløsningen. På kommunale veger kan omfanget variere fra kommune til kommune. Veglisten inneholder ikke opplysninger om aksellast i teleløsningen. Det kan likevel bli innført restriksjoner på enkelte svake strekninger. Tidspunkt for eventuelle restriksjoner og hvilken aksellast som gjelder vil bli kunngjort lokalt, og skilt vil bli satt opp på de aktuelle strekninger. For opplysning om restriksjoner er innført, kontakt den enkelte kommune eller vegtrafikksentralen (VTS) tlf Vi henstiller til transportørene og transportbrukere å planlegge og tilrettelegge sine transporter slik at belastningen på spesielt svake veger blir minst mulig i teleløsningen. Tømmertransport med 22 m lange vogntog Tømmertransport med motorvogn og slepvogn kan utføres med 22 m vogntoglengde på veger som er merket med 19,50* m i veglister for fylkesveger og kommunale veger. For transport av tømmer på vogntog innrettet for transport av tømmer mellom 21,5 og 22 meter med minst 7 aksler etter første ledd, tillates en totalvekt på 56 tonn på veg hvor dette er angitt med 50* i veglister for fylkesveg og kommunale veger. Øvrige forutsetninger og krav til kjøretøy, virke som omfattes av ordningen, bestemmelser om returgods, samt måleregler framgår av punkt 7 i vegliste for riksveger. Disse gjelder også for transport på fylkes- og kommunale veger.

3 FORSKRIFT OM TILLATTE VEKTER OG DIMENSJONER FOR KJØRETØY PÅ FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER I TELEMARK Fastsatt av Statens vegvesen, regionvegkontoret, Region sør, 5. januar 2011 med hjemmel i vegtrafikkloven av 18. juni 1965 nr 4 13 og Samferdselsdepartementets vedtak av 24. november 1980 om delegering av myndighet etter loven, jf. Forskrift om bruk av kjøretøy 5-2 nr.2 bokstavene a og b. For gjeldende bestemmelser om vekter og dimensjoner vises til Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg, samt Forskrift om nærmere vilkår for dispensasjon og om tillatt lengde og bredde uten dispensasjon fastsatt av Vegdirektoratet med ikrafttreden 1. januar 2011 (Veglister 2011 for riksveg) IKRAFTTREDELSE Denne forskrift gjelder fra 15. januar Fra samme tidspunkt oppheves forskrift av 1. juni 2010 nr FOR Som en del av denne forskriften følger vegliste for fylkesveger og kommunale veger i Telemark fylke på de neste sidene. VIKTIG Grunnet endring av enkelte vegnummer i Porsgrunn/Skien-området er vegnummerne som er oppgitt i dette dokument de vegnummerne som vegene hadde per

4 Bamble FV 200 Kjellestad kapell (X Rv 352) - Langesund (X Rv 352) 10 A 19,5* 50 FV 201 Sundbø - Riis (X E-18) T8 10 B FV 203 Stathelle - Rugtvedt (X Rv 353) 10 A 19,5* 50 FV 206 Bamble kirke ( X E-18 ) - Høen - Finndal ( X Rv 353 ) T8 10 A 19,5* 50 FV 207 Høen - Skaudalen 10 B 19,5* 50 FV 208 Åby ( X E-18 ) - Valle 10 B 19,5* 50 FV 210 Ringsjøvegkrysset - Froste - Kragerø grense T8 10 B 19,5* 50 FV 211 Grådalen ( X Rv 363 ) - Rørholt brygge T8 10 B 19,5* 50 FV 352 Breviksbrua sør (X FV 354) - Langesund kai 10 A 19,5* 50* FV 352 Hekkensmyr (X FV 352) - Stathelle vest (X FV 203) 10 A 19,5* 50* FV 353 Rugtvedtmyra (X FV 354) - Skien grense 10 A 19,5* 50* FV 363 Dørdal (X E-18) - Kragerø grense 10 A 19,5 50 Kommunale veger inngår i sin helhet i BK 10 tonn aksellast med unntak av følgende veier: Asdalstrandveien 8 Asdalveien 6 Bartsbakke 8 Hellestvedtveien 8 Kamperhaugveien 6 15 Kjønnøyaveien 8 Nensetveien 8 Revåsen 8 Nedsatt aksellast i teleløsn. vil bli skiltet Bø Fv 104 Eika - Nome gr. Ikke o. Tjønnås bru (BK 6) T8 10 B 19,5* 50 Fv 151 Mannebru - Sauherad grense T8 10 B 19,5* 50 Fv 152 Bø - Tjønntveit - Notodden grense 10 A 19,5* 50

5 Fv 153 Tjønntveit - Lifjell hotell 10 A 19,5* 50 Fv 153 Lifjell hotell - Jønnebu T8 10 A 19,5* 50 Fv 155 Bø sentrum X Rv 36 - Oterholt - Verpe T8 10 A 19,5* 50 Fv 156 Sanda - Seljord grense 10 B 19,5* 50 Fv 359 Midtbygda X36 - Nome grense 10 A 19,5* 50* Fv 551 Bø sentrum X Rv 36 - Hørte - Sauherad grense 10 A 19,5* 50 Bakåsvegen T8 10 Bergenvegen T8 10 Bordvegen 10 Borgjavegen 10 Eikavegen - Juvsåbrua er skilta ned til 6t. akseltrykk 10 Flatinvegen T8 10 Forbergvegen T8 10 Gullbringvegen 10 Gåravegen T8 10 Hegnunvegen Hengebruvegen 1 Kyrkjevegen T8 10 Livegen T8 10 Møllevegen 10 Nordbøvegen T8 10 Rallevegen Roevegen T8 Roheimvegen T8 10 Ruegutu T8 10 Røysumvegen T8 10 Skjelbredvegen T8 10 Stoklandvegen T8 10 Uvdalsvegen T8 Vindbekkvegen

6 Andre kommunale vegar er i bruksklasse BKT8 Drangedal FV 38 Kragerø grense - Bostrak (X FV 358) 10 A 19,5* 50 FV 38 Bostrak (X FV 358) - Kviteseid grense 10 A 19,5* 50* FV 38 Merkebekk (X FV 38) - Merkebekk stasjon 10 A 19,5* 50* FV 38 Eggevåg (X FV 38) - Eggevåg stasjon 10 A 19,5* 50* FV 38 Prestestranda (X FV 38) - Drangedal stasjon 10 A 19,5* 50* FV 109 Nome grense - Nås - Prestestranda T8 10 B 19,5* 50 FV 256 Heldøla - Kragerø grense 10 B 19,5* 50 FV 256 Arm til Neslandsvatn st. ( bru over jernbane BK6 ) 10 A 19,5* 50 FV 302 Nås - Singusdal T8 10 B 19,5* 50 FV 304 Grova ( X Rv 38 ) - Kviteseid grense T8 10 B 19,5* 50 FV 356 Straume (X FV 38) - Skien grense 10 A 19,5* 50 FV 358 Bostrak (X FV 38) - Nissedal grense 10 A 19,5* 50* Bø - Stensland T8 10 Dahle bru - Hasselstad 8 B Del av Tveitvegen (Bø i Tørdal ) T8 10 B Eskilt - Brødsjø 8 B Folkets Hus - Fjerdingsmyrdalen T8 10 Fosstveit - Hauglandsgr. T8 10 Gamlekås - Nakksjø st. T8 10 B Heldal - Rønningen T8 10 Henseid - Henseidvann 8 B Hestevelta - Etterstad T8 10 B Kroken kapell - Sandvann T8 10 Lingse bru - Øygarden 8 B Nærbø - Homleid T8 10 Smibekk - Gudbrands T8 10 Strømbø - Torsbuli 8 10 B

7 Teigane - Brosdal 6 B Tørnes bru - Sand T8 10 Upsal - Skarstøl 6 10 Vei til Gudbrandsstrand T8 10 Voje - Dalane 8 B Vei til Kjenndalen br. T8 10 Åkre - Oseid T8 B Åkrevegen T8 10 Fyresdal FV 355 Nissedal grense - Fyresdal - Tokke grense 10 A 19,5* 50* FV 401 Verpe (X Rv 355) - Breivik 10 B 19,5* 50 FV 401 Breivik - Øvre Birtedalen T8 10 B 19,5* 50 FV 402 Løkedalen - Nedre Birtedalen - Aust Agder grense T8 B 19,5* 50 FV 404 Hegglandsgrend - Libru T8 10 B 19,5* 50 FV 405 Veum - Aslestad T8 10 B 19,5* 50 Borggrendsvegen 10 Gammel Rv355 fra sentr. til Berglandskrysset 10 Glomfoss Moen 10 Skomdalsvegen 10 Veg til Sørnorsk Økosenter 10 Åslandsvegen 10 Redusert aksellast i teleløysingsperioden vert skilta Hjartdal Bøbrekka T ,5* Flatland bru Holm Ambj.dalen T ,5* Holm Steinsbakk T ,5* Holm Århus bru (Rogrenda) T ,5* Holm Århus bru (Øygardsbakken) T ,5*

8 Omnesfossen Notodden gr. Vestsida T ,5* Sauland krk. - Frølandsfeltet T ,5* Århus bru Øverbø T ,5* Redusert aksellast i teleløysningsperioden vert skilta Kragerø FV 38 Kragerø sentrum - Sannidal (X FV 363) 10 A 19,5* 50* FV 38 Sannidal (X FV 363) - Drangedal grense 10 A 19,5* 50 FV 210 Helle ( X Rv 363 ) - Skarbo skole T8 10 B 19,5* 50 FV 210 Skarbo skole - Bamble grense T8 10 B 19,5* 50 FV 252 Vadfoss - Kammerfoss T8 10 B 19,5* 50 FV 253 Kalstad - Kragerø sentrum 10 B 19,5* 50 FV 254 Levang - Portør 10 A 19,5* 50 FV 256 Tangen - Fikkjebakke industriområde 10 A 19,5* 50 FV 256 Fikkjebakke industriområde - Drangedal grense 10 B 19,5* 50 FV 257 Gjerdemyra - Dal T8 10 B 19,5* 50 X Fv 252 Stene- Åtangen T8 10 X Fv Gamle E18 - X E18 10 X Fv 256 Humlestad - Hegland - Grøtvann T8 10 X Fv 257 Farsjø - Nesland bru T8 10 X Rv Støle kapell T8 10 X Rv 251 Bråten - Dobbe T8 10 X Rv 251 Lystokk - Lønne T8 10 X Rv 38 Kalstadkilen - Lovisenberg T8 10 X Rv 38 Tveitereid - Landsverk T8 10 FV 351 Aust-Agder grense - Stabbestad 10 A 19,5 50 FV 351 Stabbestad - Tangen (X FV 363) 10 A 19,5* 50 FV 363 Humlestad (X E-18) - Eklund (X FV 38) 10 A 19,5* 50* FV 363 Eklund (X FV 38) - Bamble grense 10 A 19,5 50 FV 363 Kil (X FV 363) - Kil brygge 10 A 19,5* 50*

9 Kviteseid FV 38 Drangedal grense - Steane 10 A 19,5* 50* FV 38 Steane - Tokke grense 10 A 19,5* 50* FV 106 Nome grense - Fjågesund X H 304 T8 10 B 19,5* 50 FV 304 Kviteseid gml. krk. (x Rv 4) - Fjågesund - Drangedal grense T8 10 B 19,5* 50 FV 452 Tokke grense - Lundevall T8 10 B 19,5* 50 FV 452 Lundevall - Kviteseid (X Rv 41) 10 B 19,5* 50 FV 455 Vråliosen - Skree - Nordbømoen (X Rv 38) T8 10 B 19,5* 50 FV 501 Seljord grense - Kilen 10 A 19,5* 50 Bergstovegen - Kåsa 8 Brunkebergvegen - X E Cloumannvegen - Kasin T8 Gotuholtvegen - Dalanv. X Rv41 3 Granlivegen - X Rv41 Granlien 8 Hommanvegen - Kasinv. - N. Homman 8 Kasinvegen - Roeid 10 Morgedalsvegen - X E Ordalsvegen - Haukom 8 Sandoddvegen - Roeid - Sandodd 8 Spjotsoddvegen - X Rv41 Spjotsodd 8 Straumannvegen - Litveit 8 Straumanvegen - X Rv41 8 Åsgrendveien - X E134 Seljord grense 8 Åsmundtveitvegen - X E134 Moen 8 Nissedal FV 352 Haugsjåsund - Kryss ved Setane - Eikhom T8 10 A 19,5* 50 FV 353 Nissedal krk. - Brekke - Rafoss T8 10 B 19,5* 50 FV 354 Treungen (X Rv 41) - Industriområde Treungen 10 A 19,5* 50 FV 354 Industriområde Treungen - Trontveit - Fjone fergested T8 10 B 19,5* 50

10 FV 354 Fjone fergested - Nesland (X Rv 41) T8 10 A 19,5* 50 FV355 Tjønnefoss X 41 - Fyresdal grense 10 A 19,5* 50* FV358 Treungen X 41 - Drangedal grense 10 A 19,5* 50* FV 515 Nobbesund (Aust-Agder grense) - Felle B 19,5* 50 Framnesfeltet 10 Fylkesvegen - Helland 10 Grovum - Tveitane 8 10 Heimdal skule - Heimdal 10 Helland - Skåli 8 Homme - Haukerhyl 10 Kaasa - Solli bustadfelt 10 Midtbø - Undeberg 10 Rv41 - Tveit 8 10 Rydlandkrysset - Fjalestad 10 Sagvegen 10 Smeitkollen budstadfelt 10 Vik - Midtbø - Nordbø 10 Nome FV 102 Vrangfoss - Østerå bru T8 10 B 19,5* 50 FV 104 Enggrav - Kåsa - Bø grense (ikke over Tjønnås jernb.overg BK6) T8 10 B 19,5* 50 FV 106 Ajertangen - Y. Flåbygd - Kviteseid grense T8 10 B 19,5* 50 FV 107 Kjeldal - Kryss Ytre Flåbyd T8 10 A 19,5* 50 FV 109 Lunde X Rv Kjeldal - Drangedal grense 10 A 19,5* 50 FV 110 Storhaug ( XRv 359) - Tyri - Lunde 10 A 19,5* 50 FV 359 Øra (X RV 36) - Bø kommune 10 A 19,5* 50* Generelt alle kommunale veger T8 10 Avvik: Aug. Cappelensveg T8 10 Bakerivegen 10

11 Ellanvegen T8 10 Ellanvegen bru 5 Febakke bru 8 Gamle Ulefoss bru 8 Hantovegen (X Fv Industriområde) 10 Haug bru 8 Heglandsheia T8 10 Heisholtevja bru 8 Heisholtvegen T8 10 Hoggavegen 10 Hollajordet (Holla Gård - Briskemyr) 10 Hollavegen (Ringsevja - Holla Gård) 10 Holteheia 10 Jernbanevegen 10 Kaldekjeldevegen 10 Kleppe overgangsbru 3 Kleppevegen T8 10 Kroktjern bru 8 Kullhusbakken 10 Lona bru 6 Lonavegen T8 10 Meierigata 10 Moengata 10 Myrland bru 6 Norsjøvegen 10 Olav Strannas veg 10 Ringsevja 10 Romnesvegen 10 Skoe overgangsbru 3 Skoevegen T8 10

12 Skogvegen 10 Slusevegen 10 Sprove bru 8 Straumevegen 6 Svenseid bru 8 Ulefossgata (Ringsevja - Rv 359) 10 Valenvegen T8 10 Vesthagenvegen T8 10 Vesthagenvegen bru 5 Vibeto bru 8 Vibetovegen T8 10 Notodden FV 37 Tinn grense - Gransherad - Buskerud grense 10 A 19,5* 50* FV 152 Tuven (X E-134) - Yli - Bø grense 10 B 19,5* 50 FV 360 Notodden X134 - Sauherad grense 10 A 19,5* 50* FV 361 Ørvella X E134 - Gransherad X A 19,5* 50* FV 364 Tinn grense. Ormemyr X A 19,5* 50 FV 555 Sauherad grense - Yli 10 B 19,5* 50 FV 601 Tinnå bru - Folsland øst (X Rv 37) 10 B 19,5* 50 FV 602 Notodden sentrum - Håve - Dårstul v/km 5,7 10 A 19,5* 50 FV 602 Dårstul - Bolkesjø 10 A 19,5* 50 Birkelandsgate 8 Bjørn Farmanns gate 10 Bøenvegen og Tråervegen 8 Folseråsvegen (Kv-del) 8 H. Abr. Hansens gt. 8 Heddalsvegen v/kom. Brygge 10 Heddalvegen v/ Tinnå bru 8 Høgåsvegen 10

13 Inger Floods veg 10 Kasinvegen 8 Kirkegaten 8 Lienfossvegen; Fv602 - Isola/Platon 10 Liengrenda (Kv-del) 8 Lienvegen 8 Lihølen 8 Merdevegen 10 Nordre Vestsidaveg og Ørvella vest 8 Olaf Moens veg 8 Semsvegen og Tuvenbøygen 10 Storgata 8 Surtetjønnvegen 10 Sætrevegen 8 Venåsvegen 8 Nedsatt aksellast i teleløsningsperioden vil bli skiltet Porsgrunn FV 1 Langangen, Oklungen - Moheim T8 10 B 19,5* 50 FV 1 Moheim - X Rv A 19,5* 50 FV 2 Vallermyrene (X Rv 36 ) - Flåtten krysset - Klevstrand (X Rv 354) 10 A 19,5* 50 FV 4 Lillegården - Røra 10 A 19,5* 50 FV 4 Røra - Bjønnes brygge T8 10 A 19,5* 50 FV 30 Vestfold grense - Skjelsvik rundkjøring 10 A 19,5* 50 FV 34 Hovenga (X RV 36) - Skien grense 10 B 19,5* 50 FV 49 Knardalstrand - Skien grense T8 A 19,5* 50 FV 60 Langangen - Mørjefjorden (Vestfold gr.) 10 A 19,5* 50 FV 354 Brevik (X KV 4840) - Skien grense 10 A 19,5* 50* FV 356 Vallermyrene (X RV 36) - Vestsida (X FV 354) 10 A 19,5 50 FV 356 Vestsida (X FV 354) - Skien grense 10 A 19,5* 50*

14 Kommunale veger i Porsgrunn kommune inngår i sin helhet i BK 10 tonn aksellast med unntak av følgende veger med 8 tonn aksellast: 1905 Farrisvegen 2150 Friervegen 3785 Oklungvegen Nedsatt aksellast i teleløsningsperioden vil bli skiltet. Sauherad FV 44 Våla - Dalsvatn - Skien grense T8 10 B 19,5* 50 FV 151 Bø grense - Hørte T8 10 B 19,5* 50 FV 360 Notodden grense - Gvarv X A 19,5* 50 FV 360 Hjuksebø Xarm 10 A 19,5* 50* FV 360 Holtsås Xarm 10 A 19,5* 50* FV 551 Gvarv - Bø grense 10 B 19,5* 50 FV 553 Holtsås X360 - Jonsåsreset (X Rv 360 ) 10 A 19,5* 50 FV 555 Klevar (X Rv 360 ) - Notodden grense 10 A 19,5* 50 Kommunale veger inngår i sin helhet i BK 10 tonn aksellast med unntak av 3 tonn på Gunheimvegen for strekningen X Åsaresvegen og X Holtan Damtjønnveg. Nedsatt aksellast i teleløsningsperioden vil bli skiltet. Seljord FV 156 Bø grense - Nes - Utgarden 10 B 19,5* 50 FV 501 Nes - Gåsdalen - Kviteseid grense 10 A 19,5* 50 FV 503 Nutheim - Åmotsdal - Vinje grense T8 10 B 19,5* 50 FV 504 Bråten (X Fv 503) - Langelim T8 10 B 19,5* 50 Flatdal bru - Speikland T8 10 Gåsdalen - Østtveiten T8 Ingrid Slettens veg Seljord sentrum - Kivledalen T8 10

15 Vallar Nordbygdi Vinje grense - Gjervarvatn T8 10 X E134 - Natadal T8 10 X E134 - Nørstteig T8 10 X Fv503 - Sudbø T8 X Fv503 - Vehus T8 10 X Rv36 - Brekkegrend T8 10 Siljan FV 32 Vestfold grense - Skien grense 10 A 19,5* 50* FV 215 Tudal (X FV 32) - Haugen - Vestfold grense 10 B 19,5* 50 FV 702 Bakkane (X FV 32) - Høiset - Buskerud grense T8 10 B 19,5* 50 Gurholtvn. (X FV 32 - X Fv 215 v/haugen) 8 Industrivn. ( X FV 32) 8 Kistevn. (X Fv 215 v/finsrud - Kiste bru) 8 10 Løkkevn. (XFv 215 v/laksjø X Løkka) 8 10 Opdalsvn. (X FV 32 v/ Øverbø - X Fv 702 v/høiset bru) 8 Skien FV 31 Borgestad (X RV 36) - Nylende jernbanebru (X FV 32) 10 A 19,5* 50 FV 31 Wattenberg (X FV 32) - Mo - Luksefjeld 10 B 19,5* 50* FV 32 Siljan grense - Skien sentrum (X Rv 36) 10 A 19,5* 50* FV 33 Ris - Buer 10 A 19,5* 50 FV 34 Porsgrunn grense - Ris - Hørta - Skifjelløken 10 B 19,5* 50 FV 35 Kreppa (X FV 32) - Gården - Høgset - Grønnerød - Ballestad T8 10 B 19,5* 50 FV 36 Høgset - Ryggen - Hørta T8 10 A 19,5* 50 FV 39 Åmot (X FV 32) - Roligheten - Gården T8 10 A 19,5* 50 FV 39 Gården - Frogner 6 B 19,5* 28 FV 43 Falkum bru (X Rv 354) - Hyni 10 A 19,5* 50

16 FV 43 Hyni - X Fv 44 (Valebøvegen) 10 B 19,5* 50 FV 44 Skien (X FV 32) - Hoppestad bru 10 A 19,5* 50 FV 44 Hoppestad bru - X komm. Veg Lia T8 10 B 19,5* 50 FV 44 X komm. veg Lia - Sauherad grense 10 19,5* 50 FV 47 Hoppestad - Ås - Jønnevald T8 10 B 19,5* 50 FV 48 Bjørndalsjordet (X Fv 49) - Klosterskogen X Rv A 19,5* 50 FV 49 Porsgrunn grense - X Hulkavegen/Klyvevegen T8 10 A 19,5* 50 FV 49 X Hulkavegen/Klyvevegen - Rundkjøring (X Rv 354) 10 A 19,5* 50 FV 51 Klovholt (X Rv 36) - Solum (X Rv 353) - Trommedalen (X Fv48) 10 A 19,5* 50 FV 52 Brekka (X Rv 36) - Ramberget 10 A 19,5* 50 FV 53 Grandalen (X Rv 357) - Dalsbygda 10 B 19,5* 50 FV 54 Søtvedt (X Rv 353) - Skilbredstrand (X Rv 36) 10 A 19,5* 50 FV 56 Rognsbru (X Rv 356) - Fjellbrua T8 10 B 19,5* 50 FV 57 Dolhus bru (X Rv 36) - Aspheim (X Fv 58) 10 A 19,5* 50 FV 58 Kubru (X Rv 36) - Stavdal T8 10 A 19,5* 50 FV 59 Tvedthjørnet (X Rv 36) - Tufte (X Rv 354) 10 A 19,5* 50 FV 353 Skyggestein (X RV 36) - Bamble grense 10 A 19,5* 50* FV 354 Haugenkrysset (X FV 32) - Elstrøm (X FV 357) 10 A 19,5* 50 FV 354 Elstrøm (X FV 357) - Porsgrunn grense 10 A 19,5* 50* FV 356 Porsgrunn grense - Voll (X FV 353) 10 A 19,5* 50* FV 356 Voll (X FV 353) - Drangedal grense 10 A 19,5* 50 FV 357 Myrabakken (X FV 354) - Løveid (X KV) 10 A 19,5* 50* Kommunale veger i Skien kommune inngår i sin helhet i BK 10 tonn aksellast med unntak av følgende veger med 8 tonn aksellast: Bjørbekkvegen Blåbærlia Dokksrødvegen Fjelldalsvegen Frønesvegen

17 Gamle Kikutvegen Gislesjøvegen Gravlivegen Grønnerødvegen Haugerødvegen Holmsvegen Holtanvegen Høglivegen Høydalsvegen Lidvegen Løbergvegen Meensvegen Setervegen Stavdalvegen Stulenvegen Sønstvedtvegen Tuftevegen Tveitanvegen Valebø (sløyfe om Valebø sentrum) Venstøp-bakken Petersborgveien 6 Nedsatt aksellast i teleløsningsperioden blir skiltet Tinn FV 37 Vinje grense - Rjukan - Notodden grense 10 A 19,5* 50* FV 364 Mæl X 37 - Notodden grense 10 A 19,5 50* FV 651 Hjartdal grense - Svineroi - Dale 10 B 19,5* 50 FV 753 Bokko - Dale T8 10 A 19,5* 50 FV 755 Austbygda - Buskerud grense 10 A 19,5* 50 FV 756 Atrå - Steinsbøle 10 B 19,5* 50

18 FV 757 Atrå - Gøysdal T8 10 A 19,5* 50 Bekkjord - Håvardsrud T8 10 Bergshaugen T8 10 Bruflåtvegen 8 Gaustadblikkvegen T8 10 Grov - Lonin T8 10 Hjerdalsvegen 8 Luråsvegen T8 10 Miland - Mæl kirke T8 10 MoganevegenTinn Austbygd T8 10 Mollbrekke - Svimbil - Stegarud T8 10 Pålerudvegen Tinn Austbygd T8 10 Rv364 - Husvold - Dusterud T8 10 Sandsetdalsvegen 8 10 Spjeldsethvegen i Hovin 8 Svaddevegen T8 10 Tinn - Veggli T8 10 X Rv364 - Åstøen brygge - Tveito 8 Tokke FV 38 Kviteseid grense -Dalen - Vinje grense 10 A 19,5* 50* FV 45 Ofte X134 - Aust-Agder grense 10 A 19,5* 50 FV 355 Fyresdal grense - Krossli 10 A 19,5* 50* FV 452 Mostøyl - Kviteseid grense T ,5* 50 FV 801 Ofte - Vinje grense T ,5* 50 FV 802 Tveiten - Heimdal - Lårdal T ,5* 50 FV 803 Krossli - Bandaksli T ,5* 50 FV 804 Førstøyl - Heimdal T ,5* 50 FV 805 Gøytil - Omdalsgrend - Liosvingen T ,5* 50 FV 806 Liosvingen - Byrte T ,5* 50

19 FV 806 Byrte - Vinje grense T ,5* 50 FV 809 Omdalsverk - Skafså kirke T ,5* 50 FV 810 Skafså krk (X Rv38) - Grimdalen (X Rv 45 ) T ,5* 50 Kommunale vegen inngår i sin helhet i : 8 Dalen bru - Huvestad 6 Alle kommunale veger vil bli skiltet i teleløsningsperioden Vinje FV 37 Åmot - Tinn grense 10 A 19,5* 50 FV 38 Tokke grense - Åmot grense 10 A 19,5* 50* FV 362 Krossen X 37 - Vå Bru 10 A 19,5* 50* FV 362 Vå Bru - Haukeligr S X E A 19,5* 50 FV 503 Seljord grense - Straume T8 10 B 19,5* 50 FV 801 Tokke grense - Øyfjell T8 10 A 19,5* 50 FV 801 Øyfjell - Austbø T8 10 A 19,5* 50 FV 806 Tokke grense - Vinjesvingen T8 10 B 19,5* 50 FV 851 Arabø - Varland T8 10 A 19,5* 50 FV 852 Neslandsvingen - Haddeland T8 10 A 19,5* 50 FV 854 Hylland - Øyfjell T8 10 A 19,5* 50 Kommunale veger inngår i sin helhet i Bk 8 tonn aksellast Nedsatt aksellast vert skilta i teleløysninga

20 Oversikt over fri bredde og høyde i fylkesvegnettet KOMMUNE VEG STED HØYDE BREDDE MERKNADER Bamble FV 206 Tveitan 3,40 Låvebru FV 208 Åby 3,90 Vegundergang FV 354 Høgenhei 4,10 Tunnel FV 353 Herre 4,40 Gangbru Bø FV 152 Heldøla 4,20 Bru Drangedal FV 38 Merkebekk 4,10 Jernbaneundergang Fyresdal FV 355 Kilegrend 4,40 Fagverksbru Kragerø FV 257 Dalsfoss 3,60 Kabler Kviteseid FV 304 Fjågesund 4,70 Rasoverbygg FV 304 Fjågesund 3,90 Tunnel Nome FV 109 Lunde 4,10 9,00 Jernbaneundergang Porsgrunn FV 30 Langangen 4,40 Vegundergang FV 354 Brevik 4,30 Tunnel FV 354 Ørstvedt 4,30 Jernbaneundergang Sauherad FV 551 Gvarv 4,00 Jernbaneundergang Skien FV 44 Valebø 1 2,70 4,00 Jernbaneundergang FV 44 Valebø 2 2,90 4,40 Jernbaneundergang FV 47 Hoppestad 3,20 4,20 Jernbaneundergang FV 32 Nylende 3,60 Jernbaneundergang Tinn FV 37 Maristien 3,90 Tunnel m/rasoverbygg Tokke FV 806 Mo 4,30 Rasoverbygg

21

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen

GRATIS. Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Telemark. Statens vegvesen GRTIS Vegliste 2006 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Telemark Statens vesen Vegliste 2006 Fylkes- og kommunale er i Telemark INNHOLD: Forskrift om tillatte vekter og dimensjoner for kjøretøy på fylkes- og kommunale

Detaljer

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold

GRATIS. Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Vestfold GRATIS Vegliste 2011 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER Vestfold Innledning Vegliste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens tillatte

Detaljer

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019. Handlingsprogram 2011-14 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Handlingsprogram 2011-14 Høringsutkast mars 2010 1 Forord 3 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN 4 1.1 Generelt 4 1.2 Fylkesvegnettet 5 2. FØRINGER 9 2.1 Nasjonale

Detaljer

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019

Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Fylkesvegplan for Telemark 2011-2019 Vedtatt i Fylkestinget 21. juni 2010 Handlingsprogram 2011-14 1 Forsidebilde: Fv 651 Dale Svineroi, Tor Jørgen Naas Melås 2 Forord 5 1. STATUS VED INNGANGEN TIL PLANPERIODEN

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 Vestfold Gratis Foto:Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vestfold fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Troms Gratis Foto: Roger Ellingsen / Statens vegvesen STTENS VEGVESEN VEGLISTE, RUKSKLSSE - TILLTT LST OG VOGNTOGLENGDE Troms fylke Innledning liste for fylkes- og

Detaljer

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold

Vegliste 2014 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER. Foto: Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG KOMMUNLE VEGER Vest-gder Gratis Foto: Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i Vest-gder fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter, vegens

Detaljer

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold

Vegliste 2014. FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014. Foto:Kjell Wold liste 2014 FYLKES- OG kommunale veger Revidert sept. 2014 uskerud Gratis Foto:Kjell Wold Innledning liste for fylkes- og kommunale veger i uskerud fylke inneholder opplysninger om veggrupper for spesialtransporter,

Detaljer

Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1

Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLAND 1 T1 RETTLEDNING FORSKRIFT INNHOLD Tekstdel Side T2 T4 Listedel PRIMÆRE FYLKESVEGER I OPPLND 1 SEKUNDÆRE OG ØVRIGE FYLKESVEGER, SMT KOMMUNLE VEGER Dovre 3 Etnedal 5 Gausdal 7 Gjøvik 9 Gran 14 Jevnaker 17

Detaljer

Vestfold Vestfold Vestfold

Vestfold Vestfold Vestfold GRATIS GRATIS GRATIS Vegliste 2007 Vegliste 2007 FYLKES- OG KOMMUNALE VEGER FYLKES- FYLKES- OG OG KOMMUNALE KOMMUNALE VEGER VEGER Vestfold Vestfold Statens vegvesen Statens vegvesen Statens vegvesen INNHOLD

Detaljer

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport

Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy. Gratis. Vegliste 2011. riksveger. Dispensasjonsbestemmelser for. spesialtransport Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy Gratis Vegliste 2011 riksveger Dispensasjonsbestemmelser for spesialtransport Innhold Vedlegg 2 til forskrift om bruk av kjøretøy 1. DISPENSASJON FOR KJØRING

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 320, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 15.08.2012 Prisregler

Detaljer

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1

Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Busslinjer i Notoddenregionen Linje 103, 301, 303, 304, 305, 312, 313, 321, 322, 323 TIMEbussen linje 1 6 TIMEkspressen linje 1 Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 19.08.2013 HUSK AT DU

Detaljer

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg

Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg av 29 03.05.204 :57 Forskrift om nærmere bestemmelser om tillatte vekter og dimensjoner for offentlig veg Dato FOR-204-0-5-28 Departement Samferdselsdepartementet Publisert I 204 hefte Ikrafttredelse 5.0.204

Detaljer

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas

Foto Anders Hals. Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog 2015. Dag Skjølaas Foto Anders Hals Klassifisering av offentlig vegnett etter tillatt totalvekt for tømmervogntog Dag Skjølaas Innhold Formålet med rapporten... 3 Statens vegvesens klassifiseringssystem for offentlige veger...

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no. Fra 23. februar 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 23. februar 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015

3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00. www.drangedal-bilruter.no. Fra 17. august 2015 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no RUTETIDER Fra 17. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no og Nettbuss Express om buss til/fra Kragerø-Sørlandet

Detaljer

RUTER frå 14. desember 2014 Velkommen ombord!

RUTER frå 14. desember 2014 Velkommen ombord! RUTER frå 14. desember 2014 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no INNHALDSREGISTER Side

Detaljer

SOMMER 2015 RUTETIDER

SOMMER 2015 RUTETIDER 3750 DRANGEDAL - Tlf. 35 99 81 00 www.drangedal-bilruter.no SOMMER 2015 RUTETIDER Gjelder fra 22. juni 2015 til og med 16. august 2015 Drangedal Kragerø Bamble (vest) Vi samarbeider med konkurrenten.no

Detaljer

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE

HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE HØRINGSNOTAT: INNFØRING AV HØYDEBEGRENSNING PÅ KJØRETØY I NORGE 1.Bakgrunn. 1.1 Generelt I dag har vi ingen generell bestemmelse som angir høydebegrensning på kjøretøy i Norge. Høyden er kun begrenset

Detaljer

Vegliste 2013. Troms. FYLKES- OG kommunale veger. Gratis

Vegliste 2013. Troms. FYLKES- OG kommunale veger. Gratis liste 2013 FYLKES- OG kommunale veger Troms Gratis INNHOLDSFORTEGNELSE Side Framside 1 Innholdsfortegnelse 2 Telefoner og adresser 3 Forord og forklaringer 4-5 Primære fylkesveger (nye fylkesveger fra

Detaljer

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11

Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer. Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Grenland og Kragerø Metrobusser, Pendelbusser og øvrige linjer Vi kjører for deg! nettbuss.no Rutetabell gyldig fra 10.10.11 Innhold M1 Skien stasjon Østsiden Porsgrunn Herøya Langesund...4 5 M1 Langesund

Detaljer

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften

Kommentar til forskriften og høringsnotatet til forskriften Statens vegvesen Vegdirektoratet Postboks 8142 Dep 0033 Oslo Att.: saksbehandler Elin Elisabeth Norby Dato: 18. desember 2012 Deres ref: 2010/024624-008 Vår ref: HK/21/AB121221 Vegdir/ Forsk om bruk av

Detaljer

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015

SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 SUMARRUTER frå 22. juni til 16. august 2015 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress AS 815 44 444 Periodekort for reisande med TBR`s lokalruter

Detaljer

Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009

Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009 Kollektivplan for Telemark Høringsutkast november 2009 www.telemark.no Forord Kollektivplanen for Telemark er fylkeskommunens styringsdokument for utviklingen av kollektivtransporten i fylket. Planen

Detaljer

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord!

RUTER frå 7. november 2011 Velkommen ombord! RUTER frå 7. november 2011 Telemark Bilruter AS Hovudkontor Seljord 35 06 54 00 Ruteopplysning 177 815 00 184 NOR-WAY Bussekspress 815 44 444 Velkommen ombord! www.telemarkbil.no HELSEARTIKLER EMBALLASJE

Detaljer

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv.

Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND. Avd. I. Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 2013 Side 2459 2634 NORSK LOVTIDEND Avd. I Lover og sentrale forskrifter mv. Nr. 15 Utgitt 19. desember 2013 Innhold Side Lover og ikrafttredelser. Delegering av myndighet 2013 Okt. 10. Deleg. av

Detaljer

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen

TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen TELEMARK FYLKESKOMMUNE Administrasjonen Ref. Mottakerliste Vår ref. 12/4680-7 ADR C50/HAUD Dato 18.11.2013 Forslag til fredning - offentlig høring - Bandakkanalens bygninger og tekniske installasjoner

Detaljer

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten.

ViaNova Plan og Trafikk AS har bistått med vegutredning og trafikkberegninger, samt levert bildet på forsiden av rapporten. Forord Denne rapporten er skrevet av Statens vegvesen region sør på oppdrag fra Telemark fylkeskommune, Porsgrunn kommune og Bamble kommune. Gunnar Lien, Veg- og transportavdelingen har vært prosjekteier.

Detaljer

Konseptvalgutredning Grenland

Konseptvalgutredning Grenland Konseptvalgutredning Grenland Statens vegvesen Hovedrapport Samfunnsseksjonen Region sør Samfunnsseksjonen Januar 2010 1 Venstøp F32 Gulset Nylende F356 Rv36 Elstrømsbrua Moflata F32 Geiteryggen Rv36 Rv36

Detaljer