Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde)"

Transkript

1 Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Årsmøte

2 Innholdsfortegnelse Side Agenda for årsmøtet 3 Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for perioden 11 Utvalgsrapporter Ishockeyskolen 13 Isaktivitet på dagtid 14 Beretning fra Dommeransvarlig 16 Beretning fra Kafeteriautvalget 17 Lagenes beretninger U20 19 U18 25 U16 29 U15 31 U14 35 U13 40 U12 42 U11 44 U10 47 U9 49 U8 51 Regnskap og budsjett Årsberetning Økonomi 53 Resultatregnskap Resultatregnskap 2014/15 - Budsjett 2015/16 55 Balanseoversikt Bredde og Revisors beretning 57 Regnskap Lagene 2014/15 58 Regnskap Kafeteriaen 2014/15 59 Forslag og Budsjett Forslag 60 Medlemskontingent 64 Budsjett 65

3 AGENDA FOR ÅRSMØTET 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Valg Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 3

4 HOVEDBERETNING Breddes virksomhet har denne sesongen omfattet is-aktivitet på dagtid, ishockeyskolen, samt lagene fra og med U8 til og med U20. U8-U10 har deltatt i ØIHK sine kretsserier, U11-U20 i NIHF sine landsdekkende serier, og alle lag har i tillegg deltatt i cuper og turneringer i både forbunds- og privat regi. Sportslig har vi gjennomført klubbens beste sesong hva gjelder ungdomsresultater. Et resultat med NM gull for U20, U16 og U15, samt kvartfinalespill for U18. Vi tror vi ingen andre klubber i Norge noen gang har klart å oppnå det samme. En fantastisk prestasjon av spillere, trenere og ledere rundt disse lagene. Jobben nå er å klare å følge opp disse gode resultatene og forvalte talentene vi helt klart har i klubben, slik at vi kan klare å gjenskape gode resultater over tid. Det har som alltid vært utfordringer gjennom sesongen, men det er styrets inntrykk at den gjennomførte sesongen har vært uten stor konflikter eller problemer. De man har hatt, har man klart å løse ved samtaler og dialog mellom partene. Styret har vært noe redusert dette året, da barneidrettsansvarlig Lars Håkon Andersen valgte å trekke seg av personlige årsaker etter kun noen uker. I tilegg flyttet nestleder Roy Freddy Andersen utenlands i august Magnus Eker Christoffersen kom inn som ny barneidrettsansvarlig på høsten, men ingen erstatning er funnet for nestleder. Dette har påvirket kapasiteten til styret og arbeidet med ny hjemmeside, og ikke minst arbeidet med en strategiplan, som ikke har kommet like langt som målsetningen var ved sesongstart. Det har blitt avholdt 13 styremøter og en rekke arbeidsmøter i forskjellige grupper og utvalg inneværende sesong. Det er under sesongen avholdt 3 medlemsmøter. I tillegg har styremedlemmer deltatt i møter i regi av ØIHK, og en samarbeidsavtale mellom klubben i kretsen er utarbeidet. Elite- og breddestyrene har også avholdt 2 styremøter møter sammen, og har jobbet tett sammen spesielt på sport (de eldste lagene) og rundt kioskdriften. Samarbeidet, og denne sesongen har vært svært positiv og bør utvikles videre. Det ble sist sesongen satt ned et eget sportsutvalg hvor oppgaven var å jobbe fram en felles Rød Tråd som skulle vært klar i høst. Det har dessverre vist seg vanskelig for medlemmene å få satt av nok tid til dette arbeidet. Det er gjort grep for å blåse liv i dette arbeidet innfor neste sesong. Vi ser fortsatt et behov for å ansette en person for å avlaste styret. Skal vi utvikle kubben videre og bedre det sportslige ytterligere, trenger vi faste rammer og ressurser som kan følge opp spillere og trenere, spesielt etter barneidretten og opp til og med U20. Enn så lenge er ikke noe slik løsning på Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 4

5 plass, men det er budsjettert midler for denne stillingen kommende sesong. Arbeidet med å finne aktuelle kandidater er påbegynt, men styret anser det som utrolig viktig å finne riktig person til jobben, og vil ikke forhaste seg med denne prosessen. AKTIVITET Vi har gjennomført tre Camper denne sesongen i uke 33, uke 40 og uke 8. Istiden i uke 40 og 8 er meget begrenset, men vi er likevel godt fornøyd med oppslutningen. Vi har også gjennomført Anders Helgesens back camp for første gang denne sesongen, noe som ble veldig godt mottatt av spillere og foreldre, dette bør tilstrebes å bli en årlig hendelse. Klubben har gjennomført 4 turneringer + en NM kvalik for U15 Vi har denne sesongen deltatt med lag i alle årsklasser, noen årsklasser har svært få spillere, men det er styrets ønske at vi klarer å opprettholde lag i alle årsklasser. Dette betyr at mange spillere må delta på flere lag, noe som til tider betyr flere kamper en hva som er optimalt for mange av disse. Det er i år innført treningsgrupper som styret mener har gitt gode resultater (se egen beretning fra Sport). REKRUTTERING OG FRAFALL Klubbens mål er at flest mulig skal være med lengst mulig og bli best mulig. Det er stor kamp om å rekruttere aktive til vår sport, og styret mener at klubben største utfordring er sviktende rekruttering. Vi har mange gutter og jenter på hockeyskole, men vi må jobbe med å få ennå flere inn på lagene i de bunnen. Vi har i år, som i fjor, hatt ca 120 registrerte barn på hockeyskolen. Det er viktig at det nå jobbes målrettet med å få mange av disse inn på lag neste sesong. Is-aktivitet på dagtid er som tidligere år gjennomført med stort hell. Mange barnehagebarn og SFO barn får mulighet til å ufolde seg på isen gjennom denne muligheten. DOMMERE Geir Knutsen har også denne sesongen hatt ansvaret for klubbens dommere. Vi har hatt ca 30 dommere, noe som er i overkant av hva vi behøver. Dette igjen medfører at noen dommer får lite kamper å dømme, men dette ser vi på som et luksusproblem. Vi er meget glade for at vi har et godt dommermiljø og ønsker å jobbe for å beholde dette. Anders Gøsta Hansen Leder Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 5

6 Evaluering av sport sesongen 14/15, bredde. Det er vel unødvendig å si at vi i bredde kan være stolte og svært fornøyd med resultatene denne sesongen. U-2O norgesmestere og 5 plass i serien U-18 røk i kvartfinalen i 3 og avgjørende kamp mot de soleklare serievinnerne Lillehammer. 7 plass i serien. U-16 - Cupmester og 4 plass i serien. U-15 Cupmester og 7 plass i serien U14 sølv i «Norway supercup» og sølv i serien Så kan vi jo stille oss spørsmålet : Hvorfor ble det slik denne sesongen? Er alt bare tilfeldigheter og flaks? Ja, noe er nok tilfeldigheter og litt flaks, men å si at det bare er det, blir for enkelt. Mer av svaret ligger nok i : Gode trenere i alle årsklasser. Treningsiver og spillere som er dedikerte og villige til hver dag å utvikle seg som hockeyspillere Spisskompetanse i alle lag Vi mener også at en av Stjernens styrker er samhold og et godt og trygt miljø for alle. Samhold og lagmoral synes vi kjennetegner alle norgesmesterlagene i år. Dette er med å utvikle spillere på isen og utenfor. Hva med organiseringen. Har dette påvirket? 1. Treningsgrupper : Tidlig i forrige sommer begynte vi arbeidet med å sette i sammen nye treningsgrupper. Vi stilte oss spørsmålet om vi skulle tørre å gjøre dette. Vi var forberedt på en del støy, men samtidig var vi såpass trygge på at dette var den riktige veien å gå videre. Vi satte derfor i sammen 3 treningsgrupper ( u14 u20), hvor blant annet hensikten var : Å få jevnere og mer homogene grupper De fleste får mulighet trene på det nivået de hører hjemme Gode og mange trenere i hver gruppe. Trenerne tvinges til å ha et godt samarbeid. 3 grupper fra u-14 til u-20 frigjør istid. (Noe vi er nødt til siden det skal stilles lag i alle årsklasser denne sesongen) Disse punktene skulle gjøre at vi kunne få god kvalitet på treningene i HVER gruppe. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 6

7 I ettertid tror vi at vi gjorde det rette valget når vi gikk for å innføre det vi kaller treningsgrupper. Det er helt klart at alt fortsatt ikke er optimalt. Det er fordeler og ulemper ved alt. For Stjernen sin del, som er såpass få spillere, mener vi at denne modellen tvinger seg frem om vi skal ha utvikling av enkeltspillere og resultater lagmessig i fokus. En annen ting styret/sport har lagt mye vekt på er å få : et positivt samarbeidet trenerne i mellom. Trenerne har denne sesongen hele tiden hatt en god kommunikasjon med hverandre, og det har vært lite støy og uro de i mellom. Dette har gitt trenerne arbeidsro og dette er noe som sprer seg til spillere, foreldre og hele klubben. Trenerne har vist evnen til å ikke bare tenke sitt eget lag, men tenke klubb. For dette fortjener de respektive trenere helt fra A-lag og ned til u-14 ekstra ros. Vi tror som nevnt også at dette er helt nødvendig for å oppnå slike resultater som vi har gjort denne sesongen. Enkeltspillere : Det er lenge siden Stjernen har hatt så mange spillere på aldersbestemte landslag. Vi er faktisk representert på alle landslagene. U-20 : Jesper Nipe. U-18 : Mikael Resberg Mikalsen og Sander Rønnild U-16 : Fredrik Bøckmann, Philip Hansen, Sebastian Anonsen og Isak Billett. Julie Øyseth : Damelandslaget + u18 jenter ( I tillegg er flere spillere fra u-15 u20 tatt ut til Isbjørnsamlinger i forbundets regi) Disse spillerne fra Stjernen representerte Østfold ved årets kretslagsturnering : Trym Gran, Kristian Høvik, Niklas Finsrud, Travis Treloar, Trym Løkkeberg, Robin Sakshaug, Daniel Sakshaug, Ole Henrik Arnesen, Niklas Heier og Sander Hurrød. Østfold var regjerende mestere, men måtte nøye seg med en sterk 3 plass denne gangen. Videre satsing på våre spillere: Vi har nå inngått en avtale med Frim, de vil ha ansvaret for økt utvikling på hockeyrelatert trening for våre spillere. Frim skal ha ansvaret for sommertrening samt off- ice treningene under sesongen. Dette har vi gjort for å få en mer helhet i treningene og at fokuset er riktig ifht til alder, fysikk, skader osv. Vi har som et mål og fortsette med samarbeidet over lengere tid, om det viser seg å være riktig vei å gå for oss som klubb. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 7

8 Videre utfordringer: - Det er kjent at vi har få spillere i forhold til antall påmeldte lag, dette vil også være en utfordring vi vil ha videre. Her kreves det et godt samarbeid trenerne i mellom for at belastningen ikke skal bli for stor på enkelte spillere, dette er ikke alltid like lett men uansett er det viktig at trenere og «klubben» er enige og legger planer for de spillerne det gjelder. ( Dette har stort sett vært uproblematisk denne sesongen) - Treningstider og fasiliteter er alltid en utfordring. Vi prøver å legge til rette for at alle lag skal få det best mulig. - Spillere som forlater klubben er aldri ønskelig fra våres side. Ved bytte av klubb eller om man velger å gi seg, ønsker vi at kommunikasjonen med bredde skjer tidlig. Da kan vi se på videre muligheter sammen. Dette må være en toveis kommunikasjon. Både klubben og hver enkelt spiller har et ansvar i forhold til dette. Klubben gjennom hyppigere samtaler, oppfølging og kartlegging av hver enkelt spiller. Spillerne og foreldre gjennom åpenhet og tanker om videre «karriere». Dette kan utvilsomt forbedres fra begge hold. - Som nevnt har vi nå flere spillere i landslagsklasse og flere er i diskusjonen om en landslagsplass. Dette med fler er noe av Stjernens fremtid. Det blir viktig i fremtiden å legge planer for slike spillere. Veien er kortere enn noen gang til andre klubber. Vi føler at vi fortsatt har litt å hente på dette punktet. Samarbeidet elite/ bredde bør nok starte på et tidligere stadie. Fordeling av istreninger denne sesongen 2014/2015 : U 20 U 18 U 16 U 15 U 14 keeper Igjen retter vi en stor takk til alle som har bidratt til denne fantastiske «gullsesongen». Trenere, ledere, foreldre og andre. Det har blitt gjort en flott jobb på alle plan. Nå er det jobben videre som gjelder. Vi vil gjerne profesjonalisere klubben enda mer på de fleste områder. Samtidig vet vi at vi alltid kommer til å være helt avhengig av en god dugnadsånd. Takk alle sammen i Stjernen Hockey Mvh Breddestyret / Sport v/ Christer Olsen og Thomas Hansen Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 8

9 Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 9

10 Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

11 Tillitsvalgte for Styret: Leder Anders Gøsta Hansen Nestleder Roy Freddy Andersen (Flyttet utenlands August 2014) Medlem Heidi Camilla Heier Medlem Elisabeth Westmark Medlem Thomas Hansen Medlem Georg Lund Varamedlem Christer Olsen Varamedlem Lars Håkon Andersen erstattet av Magnus Christoffersen August 2014 U20 Lagleder Oppmann Erik Andersen Mads Hemstad og Terje Hegg U18 Lagleder Lene Finstad Andersen og Bjørn Stabell (frem til ) Oppmann Geir Knutsen U16 Lagleder Oppmann U15 Lagleder Oppmann U14 Lagleder Oppmann U13 Lagleder Oppmann U12 Lagleder Oppmann Geir Knutsen Geir Knutsen Roger Arnsenen Jan Bjørkelo og Lars Varheim Marius Finsrud Jens Holberg Christoffer Kjølberg Maurizio Belletti Trond Hermansen Erik Hermansen Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

12 U11 Lagleder Oppmann U10 Lagleder Oppmann U9 Lagleder Oppmann U8 Lagleder Oppmann Glenn E. Olsen Ole Johnny Hansen Jens Robert Grønli Marion Tillmann Hermod Martinsen Einar Lerbakk Thomas Jacobsen Glenn Olin Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

13 Beretning for Fredrikstad Blad og Stjernens Ishockeyskole Tidsperiode og antall: Skolen startet lørdag og ble avsluttet med FB cup, pølsefest og utdeling av bilder /diplomer/medaljer til deltagerne, lørdag lørdager totalt. I alt har 120 deltatt på skolen. På årets skole var det registrert 13 jenter. Markedsføring: Vi startet med budskapet under Glommfestivalen Det er markedsført i Fredrikstad blad, egne Facebook-sider, delt under «flyers» samt «store roll ups» som har vært plassert i Stjernehallen. Økonomi: Inntekter: ( fra sponsorer fra påmeldingsavgift) Kostnader: (drakter: ca / ca medaljer, diplomer og hockeyutstyr) Selve hockeyskolen: Alle spillere fikk utdelt egne drakter med navn på. Røde drakter til de eldste og hvite drakter til de yngste. Utsyr er lånt til ca. 50. stk. Flere av klubbens /Elites sponsorer har bidratt til å gjøre dette mulig. Skolen er gjennomført på tradisjonelt vis med trening i første del, og med avslutning og kamplørdager i FB cupen de siste ukene. Her var deltagerne delt opp i fire lag: Rangers - Flyers Kings og Oilers, og satt sammen ut i fra hvilket område i distriktet deltakerne bor (så langt som råd var). Blant annet for at de som kjente hverandre fra før skulle få spille sammen. Ansvarlig for aktivitet på is har vært Georg Lund med god hjelp av Jørgen Svendsen og Morten Andersen. A-lags spillere deltok på treninger tidlig i sesongen. Flere hjelpsomme gutter fra yngre lag, samt to jenter fra kunstløp. Disse er også brukt som dommere i FBcupen. Det administrative laget har bestått av Heidi Heier og Jan G. Lund mens Bjørn Gyring har vært utstyrsansvarlig. Ulf T. Andersen på sliping og Geir Knutsen på drakter/markedsføring. Raymond Ruud bidro som «alt mulig mann» på slutten. Christian Helle sørget for produksjon av lagbilder. Rekruttering til U8 Ved skoleslutt ble de som er født i2008 og 2009 invitert til å delta på tre treninger med «U7», neste års U8. Ca. 25 spillere deltok. Vi takker FB som samarbeidspartner med annonsestøtte, økonomisk bidrag og god omtale. I tillegg en stor takk til andre sponsorer som bidro: Installatøren AS, Stene Stål Gjenvinning AS, Sparebank1 Østfold-Akershus, Katti, Skjæløy Slipp AS, Lions, Fredrikstad Energi, Petter A. Olsen AS, Fredrikstad Blad, Jofa og Brynild. Heidi / Bjørn / Jan G. / Georg Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

14 ISAKTIVITET PÅ DAGTID - SESONG Perioden for aktivitet har vært fra uke 39 ( medio september 2013) t.o. m. uke 13 (ultimo mars 2014). Totalt 25 uker med aktivitet. Prosjektet har sin primær -periode fra uke 43 i 2013 til uke 7 i I denne perioden blir har det gjennomført, på mandager for barnehager og tirsdager for SFOskolene, transport med busser til Stjernehallen med retur etter aktiviteten. BARNEHAGER på mandager - med totalt over 35 deltagende barnehager i Fredrikstad, fra kl , gjennomføres det følgende opplegg, for å gi alle sitt ønskede behov : Busshenting gruppe 1 fra ca , med ankomst Stjernehallen ca. kl , retur ca. kl Gruppe 2. hentes fra kl og er i stjernehallen kl , disse har retur ca. kl Hver uke har sin egen ruteplan. På denne måten utnytter vi busskapasiteten optimalt. To busser kjører dobbelt runde. I sammenhengen er det også barnehager som går eller har egen transport. I gjennomsnitter er det ca. 200 barnehagebarn på is hver mandag. Enkelt mandager har vi hatt 250 deltagere. Det blir ca barn i løpet av sesongen. SFO skolene, på tirsdager - fra kl til kl etter samme prinsipp som over. Tre busser henter, leverer i Stjernehallen og henter nye skoler i løpet av 50 minutter ( avhengig av når den enkelte SFOskole starter, etter ordinær skoletid. ) Retur til den enkelte skole etter kl Her er det to skoler Nøkleby og Hurrød - som har foreldrehenting i Stjernehallen. Det gjør det mulig å få kabalen til å gå opp. I gjennomsnitt er det ca. 250 SFO-barn på is ukentlig, på toppdagene har vi hatt besøk av 300 barn samtidi. 14 SFO har deltatt denne sesongen. Ca. 900 barn totalt sett. Totale kostnader til bus transport er for sesongen 2014/2015 ca. kr (Barnehager/SFO) I tillegg benytter Trosvik skole seg av tilbudet på tirsdag formiddag fra til kl med samtlige elever, fra 1. 7 klassetrinn ( fra pr. gang) har en aktivitetsdag før nyttår og en dag på nyåret. Det er ca. 550/600 elever som får skøyte aktivitet her. Disse går fra skolen til Stjernehallen med retur. En avstand på ca. 40/60 minutter gange etter alder. I ukene fra 39 t.o.m. 42 i 2014 og fra uke 9 t.o.m. uke 13 i i alt 10 uker, holder vi åpent for alle de som går eller har egen transport til Stjernehallen. Disse ukene er svært god utnyttet denne sesongen og bare ukene i mars har det vært rundt 1000 barn/unge ( da også på publikumstider på torsdager/fredager på dagtd). DE kommer fra barnehager og skoler, enkelttrinn og grupper. ( barneskoler- ungdomsskoler spesialskoler). Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

15 Vi ser et stor potensiale i en økning her, og et utvidet samarbeid med oppvekstsektoren i Fredrikstad kommune er nøkkelen her, tror vi. UTSTYRS-ORDNINGEN. For de som ikke har eget utstyr. I alle disse ukene /dagene låner vi ut skøyter / hjelmer / køller / kasser til å støtte seg på o.s.v. I alt er det 5 fem frivillige, inkl. administrativ leder som er tilstede og organisere denne utstyrsordningen. Aktiviteten for 2014/2015 er større enn tidligere, ikke minst når det gjelder deltagelsen på SFO dagene, videre at ukene uten busstilbud er utnyttet vesentlig bedre, og fordi vi har markedsført denne muligheten mer tydelig. Videre at vi også dekker opp publikumsdagene,(torsdager/fredager) når det ønskelig å disponere vårt utstyr. Prosjektet er et pluss/minus null prosjekt for Stjernen hockey. Undertegnede har ansvar for søke om midler, og for å få prosjektet i balanse. Ved siden av bussutgifter er årlig fornyelse av utstyr til utlån og noe administrasjons- utgifter, totalt for sesongen ca. kr Det har for denne sesong vært mere utfordrende en tidligere å få endene til å møtes. Det er brukt mye tid på denne delen av prosjektarbeidet. Bidragsytere har vært: Gjensidige Stiftelsen Fredrikstad kommune ( folkehelse penger) Lions Klubb Fredrikstad Østfold Idrettskrets (aktivitet midler SFO) Norges Ishockeyforbund (tiltaksmidler), Sparebank 1 stiftelsen og sponsoravtale med Sparebank1 Fredrikstad. I tillegg måtte vi ty til egenandeler fra de deltagende SFOer og barnehager. Til sammen var deres bidrag ca. kr ca. 20% av totale kostnader. Vi gir en stor takk til disse for store og gode bidrag, som gjør det mulig å aktivisere rundt 3000 barn i byen vår gjennom en lang is-sesong. Totalt representerer prosjektet ca dugnads timer. Dugnadsarbeidere har vært Marion og Rollo Marqvardsen, Ulf Tore Andersen, Lars Arnesen, Raymond Ruud og Jan G. Lund. Alle viktige bidragsytere for at prosjektet skal la seg gjennomføre. I tillegg har Robert Ruud og Ørjan Løvdal bidratt med bistand til utstyrdelen, ved behov. Roger Weel Interbuss har også i år vært samarbeidspartner på transport. Et samarbeid som fungerer godt. Han og hans sjafører utviser stor fleksibilitet når det gjelder endringer i hente/retur oppsett og tidspunkt i sammenhengen. De har også en god dialog med barn og ledere. Et godt samarbeid fra uke til uke, tidvis fra dag til dag, er ofte nødvendig for å møte de ønsker og behov som dukker opp. Vi takker Roger med sjafører. Fredrikstad, 25 april 2015 Prosjektleder Jan G. Lund Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

16 Dommere Sportslig I år har vi vært ca. 30.stk dommere fordelt på klubb dommere (krets- og aspiranter) og forbunds dommere, inkl. Get-liga. Dette er bra og noe redusert fra fjoråret men fortsatt et luksus problem da det ikke er så mange kamper og fordele dette på, det har ikke vært den store økning fra fjoråret, nytt for denne sesongen er at det ikke vil ble tatt opp noen nye dommere men heller prøvd å få tatt vare på de som er der på best mulig måte. Det har ikke vært gjennom ført dommer kurs i regi av klubben og av kretsen. De yngste dommerenne dømmer samen med de som er erfarende/har dømt en del. Det har vært gjennomført totalt 142 kamper fordelt på: 3 skyggeserier dager, fordelt på U8,U9 og U10. totalt 28 kamper og 2 turnering a 70 kamper (U 12 og U 10/9) De resterende kampene er serie kamper og treningskamper fordelt på U11 til U13 (dommere settes opp av klubben) og fra U14 og oppover er dommere satt opp av ØIHK. Eller så har vi hatt dommere representert både på Forbunds Cup U15 og U16 Utstyr Når det gjelder utstyr er det et problem at dommerne forsyner seg av utstyret og legger ikke dette tilbake, det er blitt borte 1.stk dommer hjelmer det vil bli gjennomført fortsatt noen tiltak rundt dette føre neste sesong: Detter er beklagelig og det går på klubbens økonomi. Oppsummert. Både organisasjon og økonomiske rammebetingelser må på plass. Når det gjelder dommer utstyr er dette noe som det må ses på igjen også føre denne sesong. Antall kamper Antall turneringer ØIHKs kretsserie Antall Dommere Stjernen Trenings Kamper Dommer Ans 130 kamper stk 17.stk Geir Knutsen Dommeransvarlig: Geir Knutsen Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

17 Årsberetning, kafeteriautvalget sesongen Kafeteriautvalget sesongen 2014/15 har bestått av følgende personer: Heidi Heier, Kristin Holberg, Lene F.Andersen (varebestilling), Elisabeth Westmark (økonomi), Hilde Tangen Jordheim (overordnet ansvar ex A-kamp) og Robert Ruud (A-kamp-ansvarlig) Drift, eksklusive A-kamper: Eva Gustavsen og Svein Hansen ga seg etter mange års, trofast og fantastisk innsats for Stjernehallens kafeteriadrift. Hilde ble da forespurt, av bredde, om å samle et utvalg som kunne ta ansvar for all drift med unntak av a-kampene som elite v/robert Ruud skulle ta ansvaret for. Samtlige som ble forespurt takket ja og vi var operative fra 1. august. Bredde ønsket et mer tilrettelagt vareutvalg for spillere og foreldre som tilbringer opptil flere timer i hallen nesten hver dag. Så vi satt fokus på å supplere vareutvalget med noen nye produkter med det mål at "hverdagskundene" skulle føle seg litt mer ivaretatt. I løpet av sesongen har vi prøvd ut en del nye varer, og en stor omsetningsøkning tilsier at vi traff blink! Henviser for øvrig til regnskapet for sesongen. Litago, smoothie, grove toast, sunnere vafler og kylling/biff-rett fra Mekong slo skikkelig an, i tillegg til flere andre produkter! Vi takker Tine Meierier, Mekong, Brynildgruppen, Duokjemi, Multifood, Joker Glemmen og Kiwi Frydenberg for flott samarbeid gjennom sesongen. Bredde ønsket også at kafeteria'n i større grad enn tidligere kunne være et samlende sted. Da bestemte vi oss for å foreta en "ekstrem oppussing"-light. Godt samarbeid med Fredrikstad Kommune og etter 3 døgns intens oppussing, så vi oss fornøyd med resultatet. Vi holdt luka åpen ut i hallen under oppussingsperioden, så det var kun en liten omsetningssvikt de dagene vi pusset opp. Vi merket fort at behov for mer opplæring i kafeteria'n,spesielt i lukke/stenge-fasen, var større enn før. Dette fordi antall obligatoriske kioskvakter pr. familie ble redusert til 3-4 vakter mot tidligere 6-7. Antall hverdagsvakter(1fast hverdag pr. mnd) ble også sterkt redusert. Anslår at behov for opplæring på dette ble gitt i snitt 4 ganger pr. uke. Dugnadslistene ble satt opp på følgende måte: Samtlige foreldre fikk anledning til å bestille "fast vikar", - hvis ja - da skaffet utvalget vikarer og sørger for betalingsinfo mellom vikar og foreldre. Deretter ble listene fylt opp etter tilsendt adresseliste fra oppmennene. Dette fungerte greit, og SMS ble sendt ut 1-3 dager i forkant av dugnaden. Vi benytter anledningen til å berømme og takke, foreldre og vikarer som har stått på til det beste for kafeteriadriften, uten dere hadde vi aldri kommet i "mål". Smil og positivitet har rådet, til tross for at det iblant har vært svært så stressende bak disken. Vi har hatt en flott sesong i kafeteria'n og er takknemlige for å være en del av det gode fellesskapet som råder i klubben. Hilde Tangen Jordheim, for kafeteriautvalget 2014/2015 Beretning for salg under Get-kamper ses 14/15 I sesongen 14/15 er det gjennomført et prøveprosjekt for salg av mat/drikke under A-lags kampene. Hovedansvarlig for gjennomføringen har vært Robert Ruud, på vegne av Elite. Samarbeidet med kafeteria ansvarlig Hilde T. Jordheim har gått smidig. En lignende driftsform med stort potensiale for enda større forbedringer vil kunne anbefales for neste sesong. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

18 Noen nye produkter er innført På Get-Kampene, så som hamburgere, popcorn og Stjernen koppen. Når det kommer til personalet i kioskene under kamp, har vi denne sesongen gått bort fra frivillige lag uten betalt, til innleie av lag mot betaling. Lagene som har vært med på dette er: 2000, 2001, 2002, 2003, U16 og Skogstrand fotball. FKK har hatt sin faste plass i borte supporter kiosken som tidligere år. Dette er noe vi også ønsker å videreføre for sesongen 15/16. Stjernen koppen har vært et bra miljøansvar, og en mulighet for at bredde klubben skal tjene litt mer penger på panten. Dette har medført kr kr til bredde, med retur kopper som har blitt lagt i retur dunkene her i hallen. Popcorn og Hamburgere har vi solgt under hver kamp inne i hallen ved hoved inngangen. Vi har også stått ute under enkelte lørdags kamper og grilla med hjelp fra Stabburet. Da ble det grilla forskjellige pølser samt burgere. For neste sesong så ønsker vi fra Elite å utvikle dette enda mer med flere utsalgs steder i hallen, for å gjøre alt enda mer tilgjengelige for vårt publikum. Elite har økt omsetningen på Get-liga kamper med kr ,- for sesongen 2014/15. Robert Ruud, for Stjernen Hockey Elite Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

19 Sesongberetning U Fakta om laget U20 laget har i sesongen bestått av 12 spillere, 2 spillere født 1995, 9 spillere født 1996 og 1 spiller født Stjernen Elite har hatt 3 spillere som holder U20 alder i a-lagstroppen, og i tillegg 10 spillere som har kunnet spille på overårig kvote i seriespillet. Vi har også benyttet, og vært avhengige av, yngre spillere. Årgangene 97, 98 og 99 har alle spillere som har kamper for U20. To spillere sluttet i løpet av sesongen og en har vært ute med langvarig skade. For antall kamper på de respektive spillere, se vedlagte statistikk. Støtteapparatet Darren Treloar (hovedtrener) John Ivar Francis Golding (hjelpetrener) Erik Andersen (lagleder) Mads Hemstad (oppmann) Terje Hegg (oppmann) Hans Petter Arnesen (økonomiansvarlig) Treningshverdagen U20 har ikke vært en egen treningsgruppe men tilhørt Treningsgruppe 1. Denne har bestått av U20 spillerne og omtrent like mange yngre spillere. Det har vært en stabil treningsgruppe, hvor det har blitt fylt opp med spillere fra de yngre lagene når det har vært behov/mulig. Mange av spillerne i treningsgruppe 1 er Wang elever og har i tillegg hatt morgentreninger med Wang. Flere av våre egne spillere har trent mye med a-laget, noe som er inspirerende for de som fikk muligheten. Vi er godt fornøyd med antall treninger (128) og tidspunktene for dem. Vi retter en stor takk til Sigbjørn og Hilde for godt utført timefordeling gjennom sesongen. Laget og Treningsgruppe 1 er fantastisk flotte ungdommer som legger ned en formidabel innsats hver dag for å bli bedre og bedre. Seriespill U20 Elite har bestått av 10 lag og det er spilt 4 dobbel serie, totalt 36 seriekamper. Det er kun Rosenborg som ikke har tilhørighet til GET-ligaen av de deltagende lagene. Serien har derfor blitt preget av at det er flere lag som har benyttet U20 spillere på sine a-lag og kvaliteten på lagene har derfor variert en del gjennom sesongen. Vi har stort sett hatt med noen fra a-laget på alle kampene og retter en stor takk til Magnus Sundquist for et godt samarbeid. Vi sier oss fornøyd med en 5.plass i serien, etter en meget sterk innspurt. Sluttspill NM GULL! Målsettingen for sluttspillet var i utgangspunktet å bli historiske i klubben, siden U20 lag ikke har eksistert i så mange sesonger enda. For å bli det måtte vi ta oss videre fra kvartfinalen. I kvartfinalen møtte vi MS, som ble slått i to strake kamper (målsetting oppnådd), i semifinalen ble det 3-1 i kamper over F/A og i finalen 3-1 i kamper over Stavanger. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

20 Litt synd at vi avgjorde i Stavanger og ikke hjemme i Stjernehallen, noe som helt sikkert ville vært en fantastisk opplevelse, også for de mange tilskuerne. Men ved hjemkomsten var det mange som hadde møtt opp tidlig på morgenen får å ta imot de nybakte norgesmesterne. Og feiringen senere på kvelden på City Scene var også en flott opplevelse. Vi gratulerer også U15 og U16 med sine Forbunds Cup seire og sammen gav vi klubben en helt utrolig sesongen på ungdomssiden. Økonomi Sesongen startet som normalt, med penger på bok og et realistisk budsjett. Seriespillet ble gjennomført etter planen. Det som er vanskelig for et lag er å planlegge økonomien på en sånn måte at budsjettet inkluderer et langt sluttspill. Det var en overraskelse i seg selv at vi gikk så langt, og ikke minst at Stavanger ble finalemotstander. Dette får man vite lørdag kveld og i løpet av en ukes tid skal alt være avgjort. To ekstra langturer til Stavanger på et særdeles stramt budsjett gav oss store utfordringer. Etter sluttspillet måtte vi låne ,- av breddestyret for å få betalt alle regningene. I ettertid var vi heldige og fikk en dugnad som sørget for å dekke opp de ,- vi måtte låne. Det var selvsagt godt å komme tilbake på plussiden, men neste sesong starter uansett med lite penger på lagets konto. Tilbakemelding til klubben Vi anbefaler klubben å opprette et sluttspillfond som kan brukes til å hjelpe de lag som får ekstra store utgifter i forbindelse med et sluttspill. I en stram økonomisk hverdag er det ikke rom for å skaffe sekssifrede beløp nærmest på dagen, hverken for lagene eller klubben. Vi tror også det vil være lurt å ta en totalgjennomgang av økonomien i bredde, for å lage tydelige økonomiske retningslinjer og maler for drift av både klubben og lagene. Kort oppsummering En fantastisk sesong vi ikke ville vært foruten NM GULL! En stor takk til alle som har vært en del av U20 gjennom sesongen. Erik Andersen Lagleder Stjernen U20, Vedlegg: Oversikt over de som kan titulere seg som Norgesmester 2015 og statistikk fra Games Online Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

21 Norgesmestere U er: Spillere: Adrian Johnsen 95 Karel Slavata 95 Jonathan Hemstad 96 Kasper Skrettingland 96 Jesper Kolle Nipe 96 Ole-Jacob Fossum Martinsen 96 Didrik Arnesen 96 Jostein Ekaas 96 Morgan Andersen 96 Stian Løken 96 Brandon Treloar 96 Mathias Pettersen 97 Mikael Mikalsen 97 Markus Mikalsen 97 Emil Westmark 98 Sander Rønnild 98 Philip Sebastian Lyngsmo Hansen 99 Isac Lee Billet 99 Ledere: Darren Treloar (Hovedtrener) John Ivar Francis Golding (Hjelpetrener) Erik Andersen (Lagleder) Mads Hemstad (Oppmann) Terje Hegg (Materialforvalter) Hans Petter Arnesen (Økonomiansvarlig) Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

22 Statistikker U20 sesongen U20 tabellen: Plass Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1 Lørenskog Lillehammer Vålerenga Manglerud Star Stjernen Frisk Asker Stavanger Storhamar Sparta Rosenborg Målvakter: U20 - Serie Rk Navn No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM 1 Johnsen, Adrian, :07: , , Hemstad, Jonathan, :38: , , Knutsen, Martin Andre, : U20 - Kvartfinale Rk Navn No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM 1 Johnsen, Adrian, :00: , , Hemstad, Jonathan, :00: U20 - Semifinale Rk Navn No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM 1 Johnsen, Adrian, :48: , , Hemstad, Jonathan, :00: U20 - Finale Rk Navn No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM 1 Johnsen, Adrian, :50: , , Hemstad, Jonathan, :00: Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

23 Utespillere: U20 - Serie Rk No Navn GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/ Slavata, Karel Ekaas, Jostein Treloar, Brandon Aslaksen, Adrian Englund Borgersen, Henrik Nicolai Trnavsky, Daniel Mikalsen, Mikael Resberg Andersen, Morgan Mikalsen, Markus Resberg Arnesen, Didrik Løken, Stian Hansen, Philip Sebastian Lyngsmo Rønnild, Sander Skrettingland, Kasper Nipe, Jesper Kolle Martinsen, Ole Jakob Hurrød, Tobias Billet, Isak Pedersen, Anders Skrettingland, Sander H Westmark, Emil Oliver Fredriksen, Jesper Alexander Korslund Anonsen, Sebastian Øversveen Bøckmann, Mathias Moe Isaksen, Trym Hegg, Martin Alexander Pettersen, Mathias U20 - Kvartfinaler Rk No Navn GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/ Slavata, Karel Ekaas, Jostein Treloar, Brandon Andersen, Morgan Nipe, Jesper Kolle Mikalsen, Markus Resberg Løken, Stian Arnesen, Didrik Billet, Isak Skrettingland, Kasper Mikalsen, Mikael Resberg Hansen, Philip Sebastian Lyngsmo Pettersen, Mathias Rønnild, Sander Martinsen, Ole Jakob Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

24 Utespillere forts.: U20 - Semifinaler Rk No Navn GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/ Ekaas, Jostein Treloar, Brandon Slavata, Karel Andersen, Morgan Arnesen, Didrik Nipe, Jesper Kolle Mikalsen, Markus Resberg Mikalsen, Mikael Resberg Martinsen, Ole Jakob Pettersen, Mathias Westmark, Emil Oliver Billet, Isak Hansen, Philip Sebastian Lyngsmo Løken, Stian Skrettingland, Kasper Rønnild, Sander U20 - Finaler Rk No Navn GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/ Ekaas, Jostein Slavata, Karel Treloar, Brandon Andersen, Morgan Mikalsen, Mikael Resberg Mikalsen, Markus Resberg Nipe, Jesper Kolle Rønnild, Sander Arnesen, Didrik Løken, Stian Martinsen, Ole Jakob Pettersen, Mathias Westmark, Emil Oliver Hansen, Philip Sebastian Lyngsmo Skrettingland, Kasper All statistikk er i sin helhet hentet fra NIHF -Games Online Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

25 Årsberetning U18 elite sesongen Sportslig Stjernen U 18 elite har denne sesongen bestått av 15 spillere. Dette har vært den økonomiske og administrative gruppen. Vi har hatt spillere som har trent både i treningsgruppe 1 og 2. I og med at flere av våre spillere har spilt fast på U 20 denne sesongen har vi vært avhengige av å ha med oss underårige spillere på kamper. U 18 elite hadde ikke klart å stille lag i serien hvis vi ikke hadde hatt med underårige. U 18 elite kom på 7. plass i serien denne sesongen. Vi klarte å nå det målet vi satt oss tidlig i sesongen, nemlig sluttspill. Vi røk ut etter 3. kvartfinale mot Lillehammer. Sesongen har vært intensiv for både spillere, trenere og støtteapparat. Vi har hatt utfordringer på U 18, men har prøvd å løse både utfordringer og problemer fortløpende. Det blir bestandig mange meninger når det er mange mennesker..., og det er ikke noe unntak i klubben vår! Jeg håper at klubben tar med seg videre de erfaringene det har blitt gjort rundt de forskjellige lagene og treningsgruppene denne sesongen. Sommertreningen fungert bra. Spillerne har også hatt off ice økter i tillegg til is øktene. Det har vært gjennomført samtaler med samtlige spillere gjennom hele sesongen. Vi har hatt to langturer denne sesongen, Stavanger og Trondheim. Slike turer blir en viktig del av lagbyggingen. Vi har også i år hatt flere av U 18 spillerne på landslag. Trenere denne sesongen har vært Martin Tangen Jordheim og Kristian Joramo. De har gjort en god jobb med det mannskapet de har hatt tilgjengelig. Økonomi U 18 har hatt en akseptabel økonomi denne sesongen. Det koster å drive et hockeylag på dette nivå. Dugnadsinnsatsen blant spillerne og foreldrene har vært fantastisk i år! Og det har heldigvis ikke vært noen sure miner når egenandeler har blitt innkrevd. Tusen takk til alle velvillige foreldre! Vi takker også våre sponsorer denne sesongen og håper på at de vil støtte opp videre om U 18 eller U 20 neste sesong. Tilbakemeldinger til klubben I år som i fjor og årene før påpeker jeg igjen at klubben har et stort utviklingspotensiale både organisatorisk og strukturmessig. Retningslinjer må være entydige og stabile og følges innen alle ledd i organisasjonen. Vi savner den røde tråden i klubben Ved at vi hadde fått entydige og stabile retningslinjer hadde det vært mye lettere å drifte lag i klubben, både opp i mot det økonomiske og sportslige. Vi håper at dette snart kan være på plass! Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

26 Oppsummering Det har vært en fin gruppe spillere å jobbe med. Det er flott ungdom og vi som har vært rundt dem er heldige som får lov til å være med på dette! Håper at klubben klarer å ta vare på dem videre og motivere dem slik at de kan fortsette med idretten sin. Takk til alle som har bidratt rundt laget denne sesongen. Uten dere hadde det ikke gått Antall treninger på is: 121 Antall kamper: 30 seriekamper og 4 treningskamper Støtteapparatet sesongen o Lene Finstad Andersen, lagleder o Bjørn Erik Stabell, lagleder (trakk seg fra vervet 11/1-2015) o Geir Knutsen, materialforvalter TAKK FOR DENNE SESONGEN Lene Finstad Andersen lagleder Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

27 Statistikk Stjernen U 18 Elite, sesongen 2014/15 Tabell Rk Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1 Lillehammer Ishockeyklubb Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey Lørenskog Ishockeykl Frisk Asker AIL, IF - Ishockey Stavanger, IHK Vålerenga Ishockey Stjernen Hockey - Ishockey Sparta Sarpsborg, IHK Storhamar Ishockey yngres Rosenborg Ishockeyklubb - Ishockey Ski IL Ishockey Statistikk utespillere Rk No Navn GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/ Mikalsen, Mikael Resberg Hansen, Philip Sebastian Lyngsmo Mikalsen, Markus Resberg Anonsen, Sebastian Øversveen Skrettingland, Sander H Billet, Isak Rønnild, Sander Isaksen, Trym Westmark, Emil Oliver Hurrød, Sander Andersen, Patrick Finstad Pettersen, Mathias Hansen, Svein Nummestad Sund, Filip Putkowski Søby, Sebastian Aaslund, Jens Bratvold Andersen, Marcus Løvdal, Ulrik Aarnæs Stabell, Jesper Andre Gundersen, Magnus Bøckmann, Aleksander Moe Andersen, Sigurd Porsmyr Øiseth, Julie W Løvdal, Benjamin Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

28 Statistikk keepere Navn No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM 1 Knutsen, Martin Andre, : , , Bøckmann, Fredrik Solhaug, : , , Høvik, Kristian, : , Varheim, Jesper Sollie, : Johansson, Nicolai, : Kilde: hockey.no Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

29 U16 Team 99 Sportslig Nytt fra i år er at vi har vært delt inn i treningsgrupper U16 har bestått av treningsgruppe 2 Her har det vært ca. 20 spillere fordelt på 3 lag U18, U16 og noen fra U15 tror dette har vært en fornuftig løsning selv om det til tider har vært en utfordring da det har blitt en del uker hvor det det har vært begrenset med treninger pga kamper både med U18 og U16 som spiller på forskjellige dager. Vi starte med noen treningskamper både mot Lions, Ms, Vålerenga og Lørenskog. Vi fikk en utrolig bra start på sesongen med 8 strake seiere, resultatet ble 4 plass i serien med 15 seiere 2 uavgjort og 11 tap og GULL i Forbunds Cup. Trenings innhold har stort sett vært bygd på basis ferdighet frem til jul, lite fokus på lagtrening men heller på individuelle ferdigheter. Og fra Jul og ut har det vært mere fokus på spillet vårt Vi har i år spilt 35 kamper dette er inkludert 28 seriekamper.. Men i tillegg er det har det vært 2-5 stk. Som har spilt i U18 og U20 serien i tillegg hvor de 99 spillerne som har vært der har hengt med veldig bra sportslig og de har hatt en bra utvikling. Dugnader/ Økonomi På dugnads fronten har vi hatt Gressvik ungdomsskole under Fredrikstad Cup,Kioskvakter på Fredrikstad Stadion og Glomma Festivalen ellers så satser vi på gode sponsorer. Vi har en god og sunn økonomi og all vår aktivitet er basert på så liten egenandel som mulig fra spillerne og det har vi klart å holde. Vi styrte mot et overskudd på kr 78000,- Oppsummering Vi har hatt en bra og ikke minst lang sesong i år. Sportslig har vi hatt en stor fremgang gjennom sesongen med stor trenings fremmøte. I serien har vi hatt 15 seiere 2 uavgjort og 11 tap så vi må være fornøyd med dette og se den store fremgangen vi har hatt denne sesongen. Ellers så blir det noe utfordringer med disse trenings gruppene da det ikke er så mange som har mulighet til hospitering samt at de antatt svakeste får et noe redusert tilbud, da det er en del som har mertilbud i forhold til kamper osv. Med U18. Men det er alltid vanskelig å gjøre alle til lags men dette er noe som bør evalueres føre neste sesong. Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle dere som har vært med å bidra på forskjellige måter rundt laget gjennom en lang sesong. Innsatsen lover godt med tanke på neste sesong. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

30 Antall Serie kamper 28 kamper Antall Trenings kamper 7 Antall turneringer 1 Forbunds cup GULL Plassering Serie 4 plass Antall treninger is 83 økter Lagleder/kasserer Geir Knutsen (Oppmann/ kasserer) Oppmann/materialforvalter Geir Knutsen ALENE Hovedtrener Ørjan Løvdal Hjelpetrenere Ottar Gundersen, Mathias Bøckmann Følgende spillere og ledere ble cupmestere for U Ørjan løvdal Mathias Bøckmann Ottar Gundersen Geir Knutsen Høvik Geir Arne Sebastian Anonsen Markus Andersen Aleksander Bøckmann Niklas Heier Benjamin Løvdal Marius Hodt Isak Lee Billet Kristian Høvik Phillip Hansen Sebastian Knutsen Ulrik Løvdal Jonathan Derås-de Jong Magnus Gunderse Filip Sund Fredrik Bøckman Sander Hurrød Travis Treloar Julie Øiseth Hoved Trener Hjelpetrener Hjelpetrener Lagleder Materialforvalter Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Geir Knutsen Lagleder 99 Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

31 ÅRSBERETNING U / SPORTSLIG Sesongen fikk en utrolig flott avslutning. I dagene mars ble sluttspillet for U 15 avviklet. Vi ble CUPMESTERE U 15 ( norgesmestere), etter å ha vunnet FINALEN over Frisk Asker, med 1-0 målet satt inn i straffeslag konkkuransen. Derfor kan vi kalle sesongen 2014/2015 en gedigen triumf. 2. Tilbakeblikk. Allerede før sesongen 2013/2014 satt vi oss mål for utvikling, individuelt og som gruppe/lag. Med bakgrunn i at det er født gutter 2000 som skal danne Norges landslag i Ungdomslekene ( OL) på Lillehammer i februar 2016, gav det inspirasjon til å legge til rette for en trenings- og kampmengde som kunne skape utvikling hos den enkelte. Dette har vi for så vidt lyktes med. Noen trener hardere enn noen sinne, mens andre er med fordi de syns hockeyen er morsom. Derfor er 2000 laget til Stjernen et lag som omfavner alle Det er 10 gutter f utespillere og 3 keepere som utgjør 2000 laget. I tillegg har vi en spiller født i -01, som har vært fast på laget. Vi har gjennom hele sesongen, benyttet oss av mange spillere f i kampene. Den nye sesongen startet opp med «sommertrening» i og ved Stjernehallen i mai med 4-5 dager i uka. Da hadde vi allerede gjennomført en O2 opptakstest på. Høyskolen i regi av den gamle A-lags spilleren Knut Kompa» Hansen og som vi har gjentatt et par ganger senere. Resultatene var oppløftene. Møter ble avhold for gjennomgang av resultatene, med forslag til mer-trening. I is-sesongens innledning spilte vi 8 kamper. 5 i egen turnering og 3 privatkamper. Sesongens U15-serie bestod av 12 lag i dobbel serie, dermed 22 seriekamper på hver. Forventningene før seriestart var optimistiske, men enkelt kamper ble preget av mangle på fult mannskap. Laget endte til slutt som nr. syv på tabellen med totalt 8 seiere 4 uavgjort og 10 tap. I 2 kamper spilte vi med 8 spillere + keeper. Vi hadde 2 kval. kamper for å nå sluttspillet der vi spilte 5 kamper. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

32 3. Totale Aktiviter 3.1 Treninger Vi hadde som mål at spillerne skulle opp i rundt 500 økter, inkludert egenaktivitet, for sesongen. Det tyder på at enkelte er tett opp mot dette målet, om de har drevet egentrening i forskjellig sammenheng. U 15 inkl. U14- kalt gruppe 3 har hatt ca. 90 treninger på is. Samtidig er det gjennomført ca. 50 off ice treninger knyttet til istreningene og sommertreningen er også ca 50. totalt, i underkant av Hospitering Hospitering til trening fra pulje 3 til pulje 2 har ikke fungert optimalt, men det var en positiv tendens etter nyttår i Her har noen deltatt i liten grad, men andre har deltatt på en 50/60 treninger. Når vi tar med at flere har spilt kamper for U 16 lag ( de har 40 kamper) kan noen få kommet opp i et kampantall på 60/70 kamper. Å IKKE la treningsvillige spillere få anledning til å trene, er i grunn uakseptabelt. Til sammen har spillerne hatt over 300 aktiviteter, + eventuelle egentreninger. To av våre spillere en 00 og en 01, har trent fast med pulje 2. ca- 100 treninger og spilt de fleste kampene for U 16 laget ( også benyttet på U 18 i noen tilfeller). 3.3 Ungdoms OL og Isbjørnprosjektet I forbindelse ungdomsol og NIHF`s prosjekt ISBJØRNENE, er det tatt ut ca. 60 gutter til 3 samlinger i løpet av vårsesongen. Her fikk vi med 5 spillere. Vårtm mål er å øke dette antallet. Sander Hurrød vant en nasjonal teknikk-konkurranse- skills challenge og som premie er han sikra plass i spillerstallen på OL laget på Lillehammer i den eneste hittil. I tillegg skal han forsvare de norske fargene i Finland, en uke i juli, innen challenge. Konkurransen for å komme med i OL landslaget til Lillehammer vil bli skjerpet helt frem til endelig uttak, mot slutten av For de som skal ha en reel mulighet til å kapre en plass her, kreves det en ekstrem mengde aktivitet og stor treningsvilje. Trener Ole Ø. vil med hjelp av Jan G. legge forholdene til rette for, så langt råd er, får at flest mulig kan nå dette målet. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

33 4. INTEGRERING/SOSIALE AKTIVITETER Miljøet og samholdet blant spillere i laget er meget bra. Det er i liten eller ingen grad åpenlyse konflikter. De flest foreldrene har stilt opp å tatt i et tak når det har vært behov for dette i løpet av sesongen. 5. ØKONOMI/DUGNAD Laget har i 2014/15 gjennomført noen dugnader. Vi har hatt feiing og kioskvakter på alle A-kampene. For dette har vi hittil få inn kr Her er det en del utestående. Vi har også hatt salg på Isegran ifbm.et arrangement der, samt varetelling og salg av papir. Vi har i tillegg tatt inn en del egenandeler ved bussreiser til bortekamper. Vi startet sesongen med en beholdning på ca. Kr ,- De største postene på inntektssiden er egen arrangert turnering kr , dugnader kr og egenandeler kr På utgiftssiden er de største postene turneringer og bussreiser ca. kr til sammen og dommere kr Vi har en del utstående på både inntekts og utgiftssiden ifht det regskapet viser pr I tillegg vil laget få en betydelig reisestøtte fra klubben. 2 turer til Trondheim. 2 turer til Hamar/Lillehammer Regnskapet for sesongen før resterende utgifter og inntekter viser et overskudd på ca. kr reisestøtte 6. TILBAKEMELDING TIL KLUBBEN Treningspuljer og sammensetning av lag til kamp har mange utfordringer i seg. Når vi ikke er mer enn 10 stk. f spillere kan man forstå at det blir slik, men det må være rom for de som ønsker å trene, at de får lov til dette. Det er ikke sjeldent dette året at det har vært mye frafall på treninger til gruppa over, og da burde det være mulig å få med de 4 andre som ønsker å satse. I løpet av sesongen, har laget fått trent minimalt alene(tror det er 1 gang). En må alltid dele ei treningsøkt med noen, også når en skal spille kamper. Det har hele tiden vært slik, at hele gruppa kan stille på treningene. Man får aldri trent inn de spillerne som skal spille. Det er derfor beundringsverdig at laget vant FINALEN Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

34 Det er nødvendig med god kommunikasjon, velvilje og samarbeid mellom årsklassene. Dette har fungert bra, selv om det har vært noen diskusjoner om hvorvidt laget kan ta med spillere eller ikke på kamper, da laget under har ønsket å prioritere sitt lag. Når det gjelder mertrening, bør dette organiseres langt bedre enn siste sesong, og det bør gjelde alle som vil trene mye. Ikk bare spesielt utvalgte. Dette er med på å frata den enkelte motivasjon. Dette er noe klubben må styre, ikke foreldre eller trenere. 7. Statistikk U15 - Sesongen 2014/2015 Det er IKKE ført statistikk for hverken trening eller kamper denne sesongen. Hverken treningsfremmøte. kampdeltagelser eller pasning og mål i kampen. 8. Spiller født Kristian Høvik Jesper Varheim - Nicolai Johansson (keepere) Sander Hurrød, Daniel og Robin Sakshaug- Andre Finstad Niklas Heier, - Christian Myhre - Aksel Bjørkelo, Ole Henrik Arnesen. I tillegg regnes Travis Treloar til gruppa ( f han trener/ spiller også på U 16) Alle disse er CUP- mestere. I tillegg er følgende f U 14 gutter mestere: Niklas Finsrud, Trym Løkkeberg, Emil Buskoven, Stian Nybraaten Hansen, Anders Johansen, Fredrik Holberg. CUP-mestere med U 16 laget er; Kristian Høvik, Sander Hurrød, Niklas Heier og Travis Treloar. 9. ORGANISASJON: Lagleder Kasserer Oppmenn/matrisser Hovedtrene pulje 3. Trener 2000 laget ansvarlig off ice trening Roger Arnesen Barbro Andersrød Jan Bjørkelo/Lars Varheim Christer Olsen Ole Øiseth Ole Øiseth Fredrikstad, Roger Arnesen Lagleder U15 Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

35 Team 2001 ÅRSBERETNING FOR U14 (TEAM 01) SPORTSLIG Vi startet i år sesongen med en gruppe på 21 spillere, fordelt på 19 utespillere og 2 keepere. Vi har 2 overårige spillere 2000-spillere som er søkt ned til 2001, og har spilt kamper med oss denne sesongen. I tillegg kom Mathias Nipe (2001) tilbake på is ved juletider. Mathias har trent med Gruppe 3 og 4. Så totalt er vi 22 spillere. Støtteapparatet har bestått av følgende: Hovedtrener: Christer Olsen Hjelpetrener: Thomas Buskoven Keepertrener: Espen Normann Lagleder: Marius Finsrud Materialforvalter: Jens Holberg Kasserer: Elisabeth Westmark Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

36 Vi startet forberedelsene til den nye sesongen med sommertrening i og ved Stjernehallen i april. Før seriestart spilte vi 2 turneringer og hadde 3 treningskamper. Vi har i år spilt i serie med Sparta, Skien, Vålerenga, Lørenskog, M/S, Lillehammer, Lørenskog, Vålerenga og Frisk Asker. Vi har stilt med alt fra 15 utespillere til 19 utespillere i hver kamp. Keeperne har stått en periode hver i alle kamper denne sesongen. Bortsett fra 1 seriekamp borte mot Sparta. Resultatmessig endte serien med 12 seiere, 2 uavgjorte og 7 tap. Vi kom på 2. plass i serien. Hvis vi tar bort keeper poengene fra tabellen vil vi fortsatt inneha 2. plassen. Vi har i år deltatt i fem turneringer, Powerade Cup på Lørenskog (5.plass?), seier i Lions Cup, slått ut i grunnspillet i GIC (Gøteborg ishockey cup), 2. plass i Norway Supercup og Trollhättan Hockey Trophy. Vi har spilt 4 treningskamper. Totalt har 2001 laget denne sesongen spilt 50 kamper. 24 seiere, 5 uavgjort og 21 tap. Istrening: Vi har i år vært i samme treningsgruppe som 2000 laget, Gruppe 3. Vi har loggført i den nye oppmøte appen at vi totalt har vi hatt 92 istreninger i Stjernehallen. Fys/off-ice: Vi har loggført 53 off-ice treninger fra august til og med mars. 4 av våre spillere har også spilt fast på 2000 laget denne sesongen. 6 andre av våre spillere har vært innom 2000 laget og spilt kamper. 6 spillere var med og tok NM-gull i U15 Forbundscup med 2000 laget i Trondheim mars spillere ble tatt ut til å representere Østfold Kretslag i 2000 årgangen. De fikk en 3. plass i Kretslagsturneringen på Hamar. 2. ØKONOMI/DUGNADER Vi har i år hatt et høyt aktivitetsnivå og dermed hatt en del utgifter. Vi har også kjøpt nye hjemme og borte drakter, treningsdrakter og nye lag jakker. Dugnadene vi har hatt i år har vært foreldrenes innsats ved å kjøre egne biler til bortekamper, kioskvakter, Glommafestivalen (til fratrekk på egenandelen), samt at vi på slutten av sesongen har hatt 3 dugnader på Brynildsen. Laget har en beholdning på ca. kr pr Vi har da et resultat på ca kr denne sesongen. I september 2015 skal laget arrangere U15 turnering i Stjernehallen, det forventes at den turneringen vil gi et godt overskudd. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

37 3. TILBAKEMELDING TIL KLUBBEN Klubben har også i år organisert utsendelse av treningstider mye bedre enn tidligere sesonger. Det at listene sendes ut god tid i forveien er en stor forbedring fra tidligere sesonger og noe man absolutt bør videreføre kommende sesonger. Stor honnør til isfordelerne fra U Vedlegg Totalt antall treninger for 2001 laget fra 1. mai 2014 til 31. mars 2015 er 242 treninger (fys sommer, Istreninger, Fys vinter og 01 kamper). Sommer trening fra 1. mai juli 2014 teller 47 treninger. Istrening fra 1. august mars 2015 teller 92 treninger. Off-ice fra 1. august mars 2015 teller 53 treninger. 01 kamper fra 1. august mars 2015 teller 50 kamper. Hospitering til gruppe 2 eller 4, hospitering i kamp til U15 eller U16, eller keeper treninger har vi ingen statistikk på. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

38 Statistikk hentet fra Matchprotokollene. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

39 Alle kampene i sesongen 2014/2015 for 2001 Fredrikstad Marius Finsrud Lagleder U14, Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012

Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Moss Fotballklubb Årsberetning 2012 Forsidebilde: A-laget etter den viktige 5-1-seieren mot Østsiden i årets siste bortekamp. (Foto: Alvin Holm) Side 2 Innholdsfortegnelse Agenda for årsmøtet... 4 1. Styrets

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE

REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE REFERAT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 12. APRIL 2011 & REFERAT EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SKIEN ISHOCKEYKLUBB 16. MAI 2011 Årsmøte avholdt 12. april 2011. Sted Sportellet Fritidsparken. Frammøtte: 44 Jan Tore

Detaljer

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014 27. mai 2014 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen Program Kl. 18:30 - Fremmøte med registrering Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges Ishockeyforbund

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Årsmøte 2015 Skien IHK

Årsmøte 2015 Skien IHK 2015 Årsmøte 2015 Skien IHK Per-Ivar Andersen Skien IHK 20.04.2015 Årsmøte 2015 Saksliste, årsmøte i Skien Ishockeyklubb Allianse den 28. april 2015 Åpning av møte 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2.

Detaljer

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell

ÅRSBERETNING. INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell ÅRSBERETNING INDERØY IDRETTSLAG 2015 152 år best i lag - Årsmøte 26. februar 2015 kl. 19.00 på Jægtvolden Fjordhotell Styrets sammensetning AU Leder: Merete Røvik Nestleder: Hilde Farbu Styremedlemmer:

Detaljer

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010

Moss Fotballklubb. Årsberetning 2010 Moss Fotballklubb Årsberetning 2010 Oppdatert 28.02.2011 Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2010... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2010... 4 2.2 Styrets beretning...

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 -

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 - SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT A-LANDSLAGET På fjerde forsøk lyktes det for A-landslaget å rykke opp i A-puljen igjen. To andreplasser på rad ble denne gang byttet ut med en sikker førsteplass etter

Detaljer

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10

Kongsberg IF. Årsmelding sesongen 2009/10 Kongsberg IF Årsmelding sesongen 2009/10 ÅRSRAPPORT FOR KONGSBERG IDRETTSFORENING 2008. Styre Det valgte styret har bestått av: Navn Verv Per Kr Semmen leder Glenn Edvardsen nestleder Eli Einbu styremedlem

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT A-LANDSLAGET Spenningen knyttet til A-landslaget sesong var stor, og en på overflaten gunstig trekning av VM-puljene gjorde at det var et berettiget håp om at vi for

Detaljer

Årsmøte HK Rygge 2009

Årsmøte HK Rygge 2009 Årsmøte HK Rygge 2009 24.03.2010 1 Agenda årsmøtet HK Rygge 2009 1. Åpning av styrets leder Bent Monsøy 2. Godkjenne de stemmeberettigede 3. Valg av ordstyrer, sekretær og 2 representanter til å underskrive

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr.

Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014. Skui 18. mars 2015. IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. Idrettslaget JUTUL ÅRSMELDING 2014 Skui 18. mars 2015 IL Jutul Skuiløkka 15 1340 Skui Postadresse: Skuiløkka 19, 1340 Skui Org nr. 984495358 Gjennom trivsel og glede skapes resultater IL Jutul s motto

Detaljer

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom

ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB. Dagsorden: Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom ÅRSMØTE 20.03.2013 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: Onsdag 20. mars 2013, kl 19.00 Sted: Jåttenhallen møterom Dagsorden: 1. Åpning ved leder 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av to

Detaljer

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel

årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel årsmøte Gjøvik Håndballklubb Onsdag 30. mars 2011 kl. 19.00 på Comfort Grand Hotel Innhold Agenda...3 Styrets årsrappport for 2010... 4 Årsregnskap 2010... 12 Noter til årsregnskap... 15 Revisjonsberetning...

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren

JUTULEN. Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013. Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren JUTULEN Klubbavis for IL JUTUL NR. 1 2013 Endelig er snøen her. Stina Meinicke og Cecilia Kristiansen klar for vinteren Tilde Bolstad Roswall 7 år som scorte sitt første mål i fotballkarrieren på Jutultreffen

Detaljer

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen

Årsmøte i KIF Håndball. 8.april 2015 kl. 18.00. Møterom, Gimlehallen Årsmøte i KIF Håndball 8.april 2015 kl. 18.00 Møterom, Gimlehallen 2015 Årsmelding Regnskap med revisjonsberetning Forslag til kontingent Strategiplan 2015-2018- Budsjettforslag - Valgkomitéens forslag

Detaljer

ÅRSBERETNING Styret 2011

ÅRSBERETNING Styret 2011 ÅRSBERETNING Styret 2011 Styret har hatt følgende sammensetning i 2011: Leder Økonomileder Sportslig leder herre/gutte Sportslig leder dame/jente Koordinator Barnefotball Markedsansvarlig Stig Nergård

Detaljer

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012

Årsberetning. KIF Ishockey. Sesongen 2011/2012 Årsberetning KIF Ishockey Sesongen 2011/2012 Denne årsberetningen dekker sesongen 2011 2012, mens årsregnskapet dekker kalenderåret 2011. Dette er i henhold til Ishockeyforbundets egne rutiner. Innhold

Detaljer

Årsmelding 2010. www.asil.no

Årsmelding 2010. www.asil.no Årsmelding 2010 www.asil.no I Vinterbro Kundeklubb får du nyttig informasjon og mange gode medlemstilbud fra senteret og senterets samarbeidspartnere. Medlemsskapet er gratis og det er enkelt å melde seg

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

Årsberetning Stridsklev Idrettslag 2014 Årsberetningen skal gi et bilde av aktiviteten i idrettslaget. Styrets arbeid og eventuelle undergruppers aktivitet. Sammen med regnskapet skal årsberetningen gi

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år:

ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: ÅRSRAPPORT 2012 Vår hovedsponsor gjennom mange år: 1 INNLEDNING VISJON: Idrett og aktivitet i et utviklende miljø til beste for medlemmene 2012 går inn i historebøkene som ett år preget med ekstrem god

Detaljer