Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde)"

Transkript

1 Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Årsmøte

2 Innholdsfortegnelse Side Agenda for årsmøtet 3 Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for perioden 11 Utvalgsrapporter Ishockeyskolen 13 Isaktivitet på dagtid 14 Beretning fra Dommeransvarlig 16 Beretning fra Kafeteriautvalget 17 Lagenes beretninger U20 19 U18 25 U16 29 U15 31 U14 35 U13 40 U12 42 U11 44 U10 47 U9 49 U8 51 Regnskap og budsjett Årsberetning Økonomi 53 Resultatregnskap Resultatregnskap 2014/15 - Budsjett 2015/16 55 Balanseoversikt Bredde og Revisors beretning 57 Regnskap Lagene 2014/15 58 Regnskap Kafeteriaen 2014/15 59 Forslag og Budsjett Forslag 60 Medlemskontingent 64 Budsjett 65

3 AGENDA FOR ÅRSMØTET 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden 3. Velge dirigent, referent, samt 2 representanter til å underskrive protokollen 4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger 5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand 6. Behandle innkomne forslag og saker 7. Fastsette medlemskontingent 8. Vedta idrettslagets budsjett 9. Valg Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 3

4 HOVEDBERETNING Breddes virksomhet har denne sesongen omfattet is-aktivitet på dagtid, ishockeyskolen, samt lagene fra og med U8 til og med U20. U8-U10 har deltatt i ØIHK sine kretsserier, U11-U20 i NIHF sine landsdekkende serier, og alle lag har i tillegg deltatt i cuper og turneringer i både forbunds- og privat regi. Sportslig har vi gjennomført klubbens beste sesong hva gjelder ungdomsresultater. Et resultat med NM gull for U20, U16 og U15, samt kvartfinalespill for U18. Vi tror vi ingen andre klubber i Norge noen gang har klart å oppnå det samme. En fantastisk prestasjon av spillere, trenere og ledere rundt disse lagene. Jobben nå er å klare å følge opp disse gode resultatene og forvalte talentene vi helt klart har i klubben, slik at vi kan klare å gjenskape gode resultater over tid. Det har som alltid vært utfordringer gjennom sesongen, men det er styrets inntrykk at den gjennomførte sesongen har vært uten stor konflikter eller problemer. De man har hatt, har man klart å løse ved samtaler og dialog mellom partene. Styret har vært noe redusert dette året, da barneidrettsansvarlig Lars Håkon Andersen valgte å trekke seg av personlige årsaker etter kun noen uker. I tilegg flyttet nestleder Roy Freddy Andersen utenlands i august Magnus Eker Christoffersen kom inn som ny barneidrettsansvarlig på høsten, men ingen erstatning er funnet for nestleder. Dette har påvirket kapasiteten til styret og arbeidet med ny hjemmeside, og ikke minst arbeidet med en strategiplan, som ikke har kommet like langt som målsetningen var ved sesongstart. Det har blitt avholdt 13 styremøter og en rekke arbeidsmøter i forskjellige grupper og utvalg inneværende sesong. Det er under sesongen avholdt 3 medlemsmøter. I tillegg har styremedlemmer deltatt i møter i regi av ØIHK, og en samarbeidsavtale mellom klubben i kretsen er utarbeidet. Elite- og breddestyrene har også avholdt 2 styremøter møter sammen, og har jobbet tett sammen spesielt på sport (de eldste lagene) og rundt kioskdriften. Samarbeidet, og denne sesongen har vært svært positiv og bør utvikles videre. Det ble sist sesongen satt ned et eget sportsutvalg hvor oppgaven var å jobbe fram en felles Rød Tråd som skulle vært klar i høst. Det har dessverre vist seg vanskelig for medlemmene å få satt av nok tid til dette arbeidet. Det er gjort grep for å blåse liv i dette arbeidet innfor neste sesong. Vi ser fortsatt et behov for å ansette en person for å avlaste styret. Skal vi utvikle kubben videre og bedre det sportslige ytterligere, trenger vi faste rammer og ressurser som kan følge opp spillere og trenere, spesielt etter barneidretten og opp til og med U20. Enn så lenge er ikke noe slik løsning på Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 4

5 plass, men det er budsjettert midler for denne stillingen kommende sesong. Arbeidet med å finne aktuelle kandidater er påbegynt, men styret anser det som utrolig viktig å finne riktig person til jobben, og vil ikke forhaste seg med denne prosessen. AKTIVITET Vi har gjennomført tre Camper denne sesongen i uke 33, uke 40 og uke 8. Istiden i uke 40 og 8 er meget begrenset, men vi er likevel godt fornøyd med oppslutningen. Vi har også gjennomført Anders Helgesens back camp for første gang denne sesongen, noe som ble veldig godt mottatt av spillere og foreldre, dette bør tilstrebes å bli en årlig hendelse. Klubben har gjennomført 4 turneringer + en NM kvalik for U15 Vi har denne sesongen deltatt med lag i alle årsklasser, noen årsklasser har svært få spillere, men det er styrets ønske at vi klarer å opprettholde lag i alle årsklasser. Dette betyr at mange spillere må delta på flere lag, noe som til tider betyr flere kamper en hva som er optimalt for mange av disse. Det er i år innført treningsgrupper som styret mener har gitt gode resultater (se egen beretning fra Sport). REKRUTTERING OG FRAFALL Klubbens mål er at flest mulig skal være med lengst mulig og bli best mulig. Det er stor kamp om å rekruttere aktive til vår sport, og styret mener at klubben største utfordring er sviktende rekruttering. Vi har mange gutter og jenter på hockeyskole, men vi må jobbe med å få ennå flere inn på lagene i de bunnen. Vi har i år, som i fjor, hatt ca 120 registrerte barn på hockeyskolen. Det er viktig at det nå jobbes målrettet med å få mange av disse inn på lag neste sesong. Is-aktivitet på dagtid er som tidligere år gjennomført med stort hell. Mange barnehagebarn og SFO barn får mulighet til å ufolde seg på isen gjennom denne muligheten. DOMMERE Geir Knutsen har også denne sesongen hatt ansvaret for klubbens dommere. Vi har hatt ca 30 dommere, noe som er i overkant av hva vi behøver. Dette igjen medfører at noen dommer får lite kamper å dømme, men dette ser vi på som et luksusproblem. Vi er meget glade for at vi har et godt dommermiljø og ønsker å jobbe for å beholde dette. Anders Gøsta Hansen Leder Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 5

6 Evaluering av sport sesongen 14/15, bredde. Det er vel unødvendig å si at vi i bredde kan være stolte og svært fornøyd med resultatene denne sesongen. U-2O norgesmestere og 5 plass i serien U-18 røk i kvartfinalen i 3 og avgjørende kamp mot de soleklare serievinnerne Lillehammer. 7 plass i serien. U-16 - Cupmester og 4 plass i serien. U-15 Cupmester og 7 plass i serien U14 sølv i «Norway supercup» og sølv i serien Så kan vi jo stille oss spørsmålet : Hvorfor ble det slik denne sesongen? Er alt bare tilfeldigheter og flaks? Ja, noe er nok tilfeldigheter og litt flaks, men å si at det bare er det, blir for enkelt. Mer av svaret ligger nok i : Gode trenere i alle årsklasser. Treningsiver og spillere som er dedikerte og villige til hver dag å utvikle seg som hockeyspillere Spisskompetanse i alle lag Vi mener også at en av Stjernens styrker er samhold og et godt og trygt miljø for alle. Samhold og lagmoral synes vi kjennetegner alle norgesmesterlagene i år. Dette er med å utvikle spillere på isen og utenfor. Hva med organiseringen. Har dette påvirket? 1. Treningsgrupper : Tidlig i forrige sommer begynte vi arbeidet med å sette i sammen nye treningsgrupper. Vi stilte oss spørsmålet om vi skulle tørre å gjøre dette. Vi var forberedt på en del støy, men samtidig var vi såpass trygge på at dette var den riktige veien å gå videre. Vi satte derfor i sammen 3 treningsgrupper ( u14 u20), hvor blant annet hensikten var : Å få jevnere og mer homogene grupper De fleste får mulighet trene på det nivået de hører hjemme Gode og mange trenere i hver gruppe. Trenerne tvinges til å ha et godt samarbeid. 3 grupper fra u-14 til u-20 frigjør istid. (Noe vi er nødt til siden det skal stilles lag i alle årsklasser denne sesongen) Disse punktene skulle gjøre at vi kunne få god kvalitet på treningene i HVER gruppe. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 6

7 I ettertid tror vi at vi gjorde det rette valget når vi gikk for å innføre det vi kaller treningsgrupper. Det er helt klart at alt fortsatt ikke er optimalt. Det er fordeler og ulemper ved alt. For Stjernen sin del, som er såpass få spillere, mener vi at denne modellen tvinger seg frem om vi skal ha utvikling av enkeltspillere og resultater lagmessig i fokus. En annen ting styret/sport har lagt mye vekt på er å få : et positivt samarbeidet trenerne i mellom. Trenerne har denne sesongen hele tiden hatt en god kommunikasjon med hverandre, og det har vært lite støy og uro de i mellom. Dette har gitt trenerne arbeidsro og dette er noe som sprer seg til spillere, foreldre og hele klubben. Trenerne har vist evnen til å ikke bare tenke sitt eget lag, men tenke klubb. For dette fortjener de respektive trenere helt fra A-lag og ned til u-14 ekstra ros. Vi tror som nevnt også at dette er helt nødvendig for å oppnå slike resultater som vi har gjort denne sesongen. Enkeltspillere : Det er lenge siden Stjernen har hatt så mange spillere på aldersbestemte landslag. Vi er faktisk representert på alle landslagene. U-20 : Jesper Nipe. U-18 : Mikael Resberg Mikalsen og Sander Rønnild U-16 : Fredrik Bøckmann, Philip Hansen, Sebastian Anonsen og Isak Billett. Julie Øyseth : Damelandslaget + u18 jenter ( I tillegg er flere spillere fra u-15 u20 tatt ut til Isbjørnsamlinger i forbundets regi) Disse spillerne fra Stjernen representerte Østfold ved årets kretslagsturnering : Trym Gran, Kristian Høvik, Niklas Finsrud, Travis Treloar, Trym Løkkeberg, Robin Sakshaug, Daniel Sakshaug, Ole Henrik Arnesen, Niklas Heier og Sander Hurrød. Østfold var regjerende mestere, men måtte nøye seg med en sterk 3 plass denne gangen. Videre satsing på våre spillere: Vi har nå inngått en avtale med Frim, de vil ha ansvaret for økt utvikling på hockeyrelatert trening for våre spillere. Frim skal ha ansvaret for sommertrening samt off- ice treningene under sesongen. Dette har vi gjort for å få en mer helhet i treningene og at fokuset er riktig ifht til alder, fysikk, skader osv. Vi har som et mål og fortsette med samarbeidet over lengere tid, om det viser seg å være riktig vei å gå for oss som klubb. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 7

8 Videre utfordringer: - Det er kjent at vi har få spillere i forhold til antall påmeldte lag, dette vil også være en utfordring vi vil ha videre. Her kreves det et godt samarbeid trenerne i mellom for at belastningen ikke skal bli for stor på enkelte spillere, dette er ikke alltid like lett men uansett er det viktig at trenere og «klubben» er enige og legger planer for de spillerne det gjelder. ( Dette har stort sett vært uproblematisk denne sesongen) - Treningstider og fasiliteter er alltid en utfordring. Vi prøver å legge til rette for at alle lag skal få det best mulig. - Spillere som forlater klubben er aldri ønskelig fra våres side. Ved bytte av klubb eller om man velger å gi seg, ønsker vi at kommunikasjonen med bredde skjer tidlig. Da kan vi se på videre muligheter sammen. Dette må være en toveis kommunikasjon. Både klubben og hver enkelt spiller har et ansvar i forhold til dette. Klubben gjennom hyppigere samtaler, oppfølging og kartlegging av hver enkelt spiller. Spillerne og foreldre gjennom åpenhet og tanker om videre «karriere». Dette kan utvilsomt forbedres fra begge hold. - Som nevnt har vi nå flere spillere i landslagsklasse og flere er i diskusjonen om en landslagsplass. Dette med fler er noe av Stjernens fremtid. Det blir viktig i fremtiden å legge planer for slike spillere. Veien er kortere enn noen gang til andre klubber. Vi føler at vi fortsatt har litt å hente på dette punktet. Samarbeidet elite/ bredde bør nok starte på et tidligere stadie. Fordeling av istreninger denne sesongen 2014/2015 : U 20 U 18 U 16 U 15 U 14 keeper Igjen retter vi en stor takk til alle som har bidratt til denne fantastiske «gullsesongen». Trenere, ledere, foreldre og andre. Det har blitt gjort en flott jobb på alle plan. Nå er det jobben videre som gjelder. Vi vil gjerne profesjonalisere klubben enda mer på de fleste områder. Samtidig vet vi at vi alltid kommer til å være helt avhengig av en god dugnadsånd. Takk alle sammen i Stjernen Hockey Mvh Breddestyret / Sport v/ Christer Olsen og Thomas Hansen Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 8

9 Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/2015 9

10 Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

11 Tillitsvalgte for Styret: Leder Anders Gøsta Hansen Nestleder Roy Freddy Andersen (Flyttet utenlands August 2014) Medlem Heidi Camilla Heier Medlem Elisabeth Westmark Medlem Thomas Hansen Medlem Georg Lund Varamedlem Christer Olsen Varamedlem Lars Håkon Andersen erstattet av Magnus Christoffersen August 2014 U20 Lagleder Oppmann Erik Andersen Mads Hemstad og Terje Hegg U18 Lagleder Lene Finstad Andersen og Bjørn Stabell (frem til ) Oppmann Geir Knutsen U16 Lagleder Oppmann U15 Lagleder Oppmann U14 Lagleder Oppmann U13 Lagleder Oppmann U12 Lagleder Oppmann Geir Knutsen Geir Knutsen Roger Arnsenen Jan Bjørkelo og Lars Varheim Marius Finsrud Jens Holberg Christoffer Kjølberg Maurizio Belletti Trond Hermansen Erik Hermansen Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

12 U11 Lagleder Oppmann U10 Lagleder Oppmann U9 Lagleder Oppmann U8 Lagleder Oppmann Glenn E. Olsen Ole Johnny Hansen Jens Robert Grønli Marion Tillmann Hermod Martinsen Einar Lerbakk Thomas Jacobsen Glenn Olin Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

13 Beretning for Fredrikstad Blad og Stjernens Ishockeyskole Tidsperiode og antall: Skolen startet lørdag og ble avsluttet med FB cup, pølsefest og utdeling av bilder /diplomer/medaljer til deltagerne, lørdag lørdager totalt. I alt har 120 deltatt på skolen. På årets skole var det registrert 13 jenter. Markedsføring: Vi startet med budskapet under Glommfestivalen Det er markedsført i Fredrikstad blad, egne Facebook-sider, delt under «flyers» samt «store roll ups» som har vært plassert i Stjernehallen. Økonomi: Inntekter: ( fra sponsorer fra påmeldingsavgift) Kostnader: (drakter: ca / ca medaljer, diplomer og hockeyutstyr) Selve hockeyskolen: Alle spillere fikk utdelt egne drakter med navn på. Røde drakter til de eldste og hvite drakter til de yngste. Utsyr er lånt til ca. 50. stk. Flere av klubbens /Elites sponsorer har bidratt til å gjøre dette mulig. Skolen er gjennomført på tradisjonelt vis med trening i første del, og med avslutning og kamplørdager i FB cupen de siste ukene. Her var deltagerne delt opp i fire lag: Rangers - Flyers Kings og Oilers, og satt sammen ut i fra hvilket område i distriktet deltakerne bor (så langt som råd var). Blant annet for at de som kjente hverandre fra før skulle få spille sammen. Ansvarlig for aktivitet på is har vært Georg Lund med god hjelp av Jørgen Svendsen og Morten Andersen. A-lags spillere deltok på treninger tidlig i sesongen. Flere hjelpsomme gutter fra yngre lag, samt to jenter fra kunstløp. Disse er også brukt som dommere i FBcupen. Det administrative laget har bestått av Heidi Heier og Jan G. Lund mens Bjørn Gyring har vært utstyrsansvarlig. Ulf T. Andersen på sliping og Geir Knutsen på drakter/markedsføring. Raymond Ruud bidro som «alt mulig mann» på slutten. Christian Helle sørget for produksjon av lagbilder. Rekruttering til U8 Ved skoleslutt ble de som er født i2008 og 2009 invitert til å delta på tre treninger med «U7», neste års U8. Ca. 25 spillere deltok. Vi takker FB som samarbeidspartner med annonsestøtte, økonomisk bidrag og god omtale. I tillegg en stor takk til andre sponsorer som bidro: Installatøren AS, Stene Stål Gjenvinning AS, Sparebank1 Østfold-Akershus, Katti, Skjæløy Slipp AS, Lions, Fredrikstad Energi, Petter A. Olsen AS, Fredrikstad Blad, Jofa og Brynild. Heidi / Bjørn / Jan G. / Georg Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

14 ISAKTIVITET PÅ DAGTID - SESONG Perioden for aktivitet har vært fra uke 39 ( medio september 2013) t.o. m. uke 13 (ultimo mars 2014). Totalt 25 uker med aktivitet. Prosjektet har sin primær -periode fra uke 43 i 2013 til uke 7 i I denne perioden blir har det gjennomført, på mandager for barnehager og tirsdager for SFOskolene, transport med busser til Stjernehallen med retur etter aktiviteten. BARNEHAGER på mandager - med totalt over 35 deltagende barnehager i Fredrikstad, fra kl , gjennomføres det følgende opplegg, for å gi alle sitt ønskede behov : Busshenting gruppe 1 fra ca , med ankomst Stjernehallen ca. kl , retur ca. kl Gruppe 2. hentes fra kl og er i stjernehallen kl , disse har retur ca. kl Hver uke har sin egen ruteplan. På denne måten utnytter vi busskapasiteten optimalt. To busser kjører dobbelt runde. I sammenhengen er det også barnehager som går eller har egen transport. I gjennomsnitter er det ca. 200 barnehagebarn på is hver mandag. Enkelt mandager har vi hatt 250 deltagere. Det blir ca barn i løpet av sesongen. SFO skolene, på tirsdager - fra kl til kl etter samme prinsipp som over. Tre busser henter, leverer i Stjernehallen og henter nye skoler i løpet av 50 minutter ( avhengig av når den enkelte SFOskole starter, etter ordinær skoletid. ) Retur til den enkelte skole etter kl Her er det to skoler Nøkleby og Hurrød - som har foreldrehenting i Stjernehallen. Det gjør det mulig å få kabalen til å gå opp. I gjennomsnitt er det ca. 250 SFO-barn på is ukentlig, på toppdagene har vi hatt besøk av 300 barn samtidi. 14 SFO har deltatt denne sesongen. Ca. 900 barn totalt sett. Totale kostnader til bus transport er for sesongen 2014/2015 ca. kr (Barnehager/SFO) I tillegg benytter Trosvik skole seg av tilbudet på tirsdag formiddag fra til kl med samtlige elever, fra 1. 7 klassetrinn ( fra pr. gang) har en aktivitetsdag før nyttår og en dag på nyåret. Det er ca. 550/600 elever som får skøyte aktivitet her. Disse går fra skolen til Stjernehallen med retur. En avstand på ca. 40/60 minutter gange etter alder. I ukene fra 39 t.o.m. 42 i 2014 og fra uke 9 t.o.m. uke 13 i i alt 10 uker, holder vi åpent for alle de som går eller har egen transport til Stjernehallen. Disse ukene er svært god utnyttet denne sesongen og bare ukene i mars har det vært rundt 1000 barn/unge ( da også på publikumstider på torsdager/fredager på dagtd). DE kommer fra barnehager og skoler, enkelttrinn og grupper. ( barneskoler- ungdomsskoler spesialskoler). Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

15 Vi ser et stor potensiale i en økning her, og et utvidet samarbeid med oppvekstsektoren i Fredrikstad kommune er nøkkelen her, tror vi. UTSTYRS-ORDNINGEN. For de som ikke har eget utstyr. I alle disse ukene /dagene låner vi ut skøyter / hjelmer / køller / kasser til å støtte seg på o.s.v. I alt er det 5 fem frivillige, inkl. administrativ leder som er tilstede og organisere denne utstyrsordningen. Aktiviteten for 2014/2015 er større enn tidligere, ikke minst når det gjelder deltagelsen på SFO dagene, videre at ukene uten busstilbud er utnyttet vesentlig bedre, og fordi vi har markedsført denne muligheten mer tydelig. Videre at vi også dekker opp publikumsdagene,(torsdager/fredager) når det ønskelig å disponere vårt utstyr. Prosjektet er et pluss/minus null prosjekt for Stjernen hockey. Undertegnede har ansvar for søke om midler, og for å få prosjektet i balanse. Ved siden av bussutgifter er årlig fornyelse av utstyr til utlån og noe administrasjons- utgifter, totalt for sesongen ca. kr Det har for denne sesong vært mere utfordrende en tidligere å få endene til å møtes. Det er brukt mye tid på denne delen av prosjektarbeidet. Bidragsytere har vært: Gjensidige Stiftelsen Fredrikstad kommune ( folkehelse penger) Lions Klubb Fredrikstad Østfold Idrettskrets (aktivitet midler SFO) Norges Ishockeyforbund (tiltaksmidler), Sparebank 1 stiftelsen og sponsoravtale med Sparebank1 Fredrikstad. I tillegg måtte vi ty til egenandeler fra de deltagende SFOer og barnehager. Til sammen var deres bidrag ca. kr ca. 20% av totale kostnader. Vi gir en stor takk til disse for store og gode bidrag, som gjør det mulig å aktivisere rundt 3000 barn i byen vår gjennom en lang is-sesong. Totalt representerer prosjektet ca dugnads timer. Dugnadsarbeidere har vært Marion og Rollo Marqvardsen, Ulf Tore Andersen, Lars Arnesen, Raymond Ruud og Jan G. Lund. Alle viktige bidragsytere for at prosjektet skal la seg gjennomføre. I tillegg har Robert Ruud og Ørjan Løvdal bidratt med bistand til utstyrdelen, ved behov. Roger Weel Interbuss har også i år vært samarbeidspartner på transport. Et samarbeid som fungerer godt. Han og hans sjafører utviser stor fleksibilitet når det gjelder endringer i hente/retur oppsett og tidspunkt i sammenhengen. De har også en god dialog med barn og ledere. Et godt samarbeid fra uke til uke, tidvis fra dag til dag, er ofte nødvendig for å møte de ønsker og behov som dukker opp. Vi takker Roger med sjafører. Fredrikstad, 25 april 2015 Prosjektleder Jan G. Lund Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

16 Dommere Sportslig I år har vi vært ca. 30.stk dommere fordelt på klubb dommere (krets- og aspiranter) og forbunds dommere, inkl. Get-liga. Dette er bra og noe redusert fra fjoråret men fortsatt et luksus problem da det ikke er så mange kamper og fordele dette på, det har ikke vært den store økning fra fjoråret, nytt for denne sesongen er at det ikke vil ble tatt opp noen nye dommere men heller prøvd å få tatt vare på de som er der på best mulig måte. Det har ikke vært gjennom ført dommer kurs i regi av klubben og av kretsen. De yngste dommerenne dømmer samen med de som er erfarende/har dømt en del. Det har vært gjennomført totalt 142 kamper fordelt på: 3 skyggeserier dager, fordelt på U8,U9 og U10. totalt 28 kamper og 2 turnering a 70 kamper (U 12 og U 10/9) De resterende kampene er serie kamper og treningskamper fordelt på U11 til U13 (dommere settes opp av klubben) og fra U14 og oppover er dommere satt opp av ØIHK. Eller så har vi hatt dommere representert både på Forbunds Cup U15 og U16 Utstyr Når det gjelder utstyr er det et problem at dommerne forsyner seg av utstyret og legger ikke dette tilbake, det er blitt borte 1.stk dommer hjelmer det vil bli gjennomført fortsatt noen tiltak rundt dette føre neste sesong: Detter er beklagelig og det går på klubbens økonomi. Oppsummert. Både organisasjon og økonomiske rammebetingelser må på plass. Når det gjelder dommer utstyr er dette noe som det må ses på igjen også føre denne sesong. Antall kamper Antall turneringer ØIHKs kretsserie Antall Dommere Stjernen Trenings Kamper Dommer Ans 130 kamper stk 17.stk Geir Knutsen Dommeransvarlig: Geir Knutsen Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

17 Årsberetning, kafeteriautvalget sesongen Kafeteriautvalget sesongen 2014/15 har bestått av følgende personer: Heidi Heier, Kristin Holberg, Lene F.Andersen (varebestilling), Elisabeth Westmark (økonomi), Hilde Tangen Jordheim (overordnet ansvar ex A-kamp) og Robert Ruud (A-kamp-ansvarlig) Drift, eksklusive A-kamper: Eva Gustavsen og Svein Hansen ga seg etter mange års, trofast og fantastisk innsats for Stjernehallens kafeteriadrift. Hilde ble da forespurt, av bredde, om å samle et utvalg som kunne ta ansvar for all drift med unntak av a-kampene som elite v/robert Ruud skulle ta ansvaret for. Samtlige som ble forespurt takket ja og vi var operative fra 1. august. Bredde ønsket et mer tilrettelagt vareutvalg for spillere og foreldre som tilbringer opptil flere timer i hallen nesten hver dag. Så vi satt fokus på å supplere vareutvalget med noen nye produkter med det mål at "hverdagskundene" skulle føle seg litt mer ivaretatt. I løpet av sesongen har vi prøvd ut en del nye varer, og en stor omsetningsøkning tilsier at vi traff blink! Henviser for øvrig til regnskapet for sesongen. Litago, smoothie, grove toast, sunnere vafler og kylling/biff-rett fra Mekong slo skikkelig an, i tillegg til flere andre produkter! Vi takker Tine Meierier, Mekong, Brynildgruppen, Duokjemi, Multifood, Joker Glemmen og Kiwi Frydenberg for flott samarbeid gjennom sesongen. Bredde ønsket også at kafeteria'n i større grad enn tidligere kunne være et samlende sted. Da bestemte vi oss for å foreta en "ekstrem oppussing"-light. Godt samarbeid med Fredrikstad Kommune og etter 3 døgns intens oppussing, så vi oss fornøyd med resultatet. Vi holdt luka åpen ut i hallen under oppussingsperioden, så det var kun en liten omsetningssvikt de dagene vi pusset opp. Vi merket fort at behov for mer opplæring i kafeteria'n,spesielt i lukke/stenge-fasen, var større enn før. Dette fordi antall obligatoriske kioskvakter pr. familie ble redusert til 3-4 vakter mot tidligere 6-7. Antall hverdagsvakter(1fast hverdag pr. mnd) ble også sterkt redusert. Anslår at behov for opplæring på dette ble gitt i snitt 4 ganger pr. uke. Dugnadslistene ble satt opp på følgende måte: Samtlige foreldre fikk anledning til å bestille "fast vikar", - hvis ja - da skaffet utvalget vikarer og sørger for betalingsinfo mellom vikar og foreldre. Deretter ble listene fylt opp etter tilsendt adresseliste fra oppmennene. Dette fungerte greit, og SMS ble sendt ut 1-3 dager i forkant av dugnaden. Vi benytter anledningen til å berømme og takke, foreldre og vikarer som har stått på til det beste for kafeteriadriften, uten dere hadde vi aldri kommet i "mål". Smil og positivitet har rådet, til tross for at det iblant har vært svært så stressende bak disken. Vi har hatt en flott sesong i kafeteria'n og er takknemlige for å være en del av det gode fellesskapet som råder i klubben. Hilde Tangen Jordheim, for kafeteriautvalget 2014/2015 Beretning for salg under Get-kamper ses 14/15 I sesongen 14/15 er det gjennomført et prøveprosjekt for salg av mat/drikke under A-lags kampene. Hovedansvarlig for gjennomføringen har vært Robert Ruud, på vegne av Elite. Samarbeidet med kafeteria ansvarlig Hilde T. Jordheim har gått smidig. En lignende driftsform med stort potensiale for enda større forbedringer vil kunne anbefales for neste sesong. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

18 Noen nye produkter er innført På Get-Kampene, så som hamburgere, popcorn og Stjernen koppen. Når det kommer til personalet i kioskene under kamp, har vi denne sesongen gått bort fra frivillige lag uten betalt, til innleie av lag mot betaling. Lagene som har vært med på dette er: 2000, 2001, 2002, 2003, U16 og Skogstrand fotball. FKK har hatt sin faste plass i borte supporter kiosken som tidligere år. Dette er noe vi også ønsker å videreføre for sesongen 15/16. Stjernen koppen har vært et bra miljøansvar, og en mulighet for at bredde klubben skal tjene litt mer penger på panten. Dette har medført kr kr til bredde, med retur kopper som har blitt lagt i retur dunkene her i hallen. Popcorn og Hamburgere har vi solgt under hver kamp inne i hallen ved hoved inngangen. Vi har også stått ute under enkelte lørdags kamper og grilla med hjelp fra Stabburet. Da ble det grilla forskjellige pølser samt burgere. For neste sesong så ønsker vi fra Elite å utvikle dette enda mer med flere utsalgs steder i hallen, for å gjøre alt enda mer tilgjengelige for vårt publikum. Elite har økt omsetningen på Get-liga kamper med kr ,- for sesongen 2014/15. Robert Ruud, for Stjernen Hockey Elite Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

19 Sesongberetning U Fakta om laget U20 laget har i sesongen bestått av 12 spillere, 2 spillere født 1995, 9 spillere født 1996 og 1 spiller født Stjernen Elite har hatt 3 spillere som holder U20 alder i a-lagstroppen, og i tillegg 10 spillere som har kunnet spille på overårig kvote i seriespillet. Vi har også benyttet, og vært avhengige av, yngre spillere. Årgangene 97, 98 og 99 har alle spillere som har kamper for U20. To spillere sluttet i løpet av sesongen og en har vært ute med langvarig skade. For antall kamper på de respektive spillere, se vedlagte statistikk. Støtteapparatet Darren Treloar (hovedtrener) John Ivar Francis Golding (hjelpetrener) Erik Andersen (lagleder) Mads Hemstad (oppmann) Terje Hegg (oppmann) Hans Petter Arnesen (økonomiansvarlig) Treningshverdagen U20 har ikke vært en egen treningsgruppe men tilhørt Treningsgruppe 1. Denne har bestått av U20 spillerne og omtrent like mange yngre spillere. Det har vært en stabil treningsgruppe, hvor det har blitt fylt opp med spillere fra de yngre lagene når det har vært behov/mulig. Mange av spillerne i treningsgruppe 1 er Wang elever og har i tillegg hatt morgentreninger med Wang. Flere av våre egne spillere har trent mye med a-laget, noe som er inspirerende for de som fikk muligheten. Vi er godt fornøyd med antall treninger (128) og tidspunktene for dem. Vi retter en stor takk til Sigbjørn og Hilde for godt utført timefordeling gjennom sesongen. Laget og Treningsgruppe 1 er fantastisk flotte ungdommer som legger ned en formidabel innsats hver dag for å bli bedre og bedre. Seriespill U20 Elite har bestått av 10 lag og det er spilt 4 dobbel serie, totalt 36 seriekamper. Det er kun Rosenborg som ikke har tilhørighet til GET-ligaen av de deltagende lagene. Serien har derfor blitt preget av at det er flere lag som har benyttet U20 spillere på sine a-lag og kvaliteten på lagene har derfor variert en del gjennom sesongen. Vi har stort sett hatt med noen fra a-laget på alle kampene og retter en stor takk til Magnus Sundquist for et godt samarbeid. Vi sier oss fornøyd med en 5.plass i serien, etter en meget sterk innspurt. Sluttspill NM GULL! Målsettingen for sluttspillet var i utgangspunktet å bli historiske i klubben, siden U20 lag ikke har eksistert i så mange sesonger enda. For å bli det måtte vi ta oss videre fra kvartfinalen. I kvartfinalen møtte vi MS, som ble slått i to strake kamper (målsetting oppnådd), i semifinalen ble det 3-1 i kamper over F/A og i finalen 3-1 i kamper over Stavanger. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

20 Litt synd at vi avgjorde i Stavanger og ikke hjemme i Stjernehallen, noe som helt sikkert ville vært en fantastisk opplevelse, også for de mange tilskuerne. Men ved hjemkomsten var det mange som hadde møtt opp tidlig på morgenen får å ta imot de nybakte norgesmesterne. Og feiringen senere på kvelden på City Scene var også en flott opplevelse. Vi gratulerer også U15 og U16 med sine Forbunds Cup seire og sammen gav vi klubben en helt utrolig sesongen på ungdomssiden. Økonomi Sesongen startet som normalt, med penger på bok og et realistisk budsjett. Seriespillet ble gjennomført etter planen. Det som er vanskelig for et lag er å planlegge økonomien på en sånn måte at budsjettet inkluderer et langt sluttspill. Det var en overraskelse i seg selv at vi gikk så langt, og ikke minst at Stavanger ble finalemotstander. Dette får man vite lørdag kveld og i løpet av en ukes tid skal alt være avgjort. To ekstra langturer til Stavanger på et særdeles stramt budsjett gav oss store utfordringer. Etter sluttspillet måtte vi låne ,- av breddestyret for å få betalt alle regningene. I ettertid var vi heldige og fikk en dugnad som sørget for å dekke opp de ,- vi måtte låne. Det var selvsagt godt å komme tilbake på plussiden, men neste sesong starter uansett med lite penger på lagets konto. Tilbakemelding til klubben Vi anbefaler klubben å opprette et sluttspillfond som kan brukes til å hjelpe de lag som får ekstra store utgifter i forbindelse med et sluttspill. I en stram økonomisk hverdag er det ikke rom for å skaffe sekssifrede beløp nærmest på dagen, hverken for lagene eller klubben. Vi tror også det vil være lurt å ta en totalgjennomgang av økonomien i bredde, for å lage tydelige økonomiske retningslinjer og maler for drift av både klubben og lagene. Kort oppsummering En fantastisk sesong vi ikke ville vært foruten NM GULL! En stor takk til alle som har vært en del av U20 gjennom sesongen. Erik Andersen Lagleder Stjernen U20, Vedlegg: Oversikt over de som kan titulere seg som Norgesmester 2015 og statistikk fra Games Online Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

21 Norgesmestere U er: Spillere: Adrian Johnsen 95 Karel Slavata 95 Jonathan Hemstad 96 Kasper Skrettingland 96 Jesper Kolle Nipe 96 Ole-Jacob Fossum Martinsen 96 Didrik Arnesen 96 Jostein Ekaas 96 Morgan Andersen 96 Stian Løken 96 Brandon Treloar 96 Mathias Pettersen 97 Mikael Mikalsen 97 Markus Mikalsen 97 Emil Westmark 98 Sander Rønnild 98 Philip Sebastian Lyngsmo Hansen 99 Isac Lee Billet 99 Ledere: Darren Treloar (Hovedtrener) John Ivar Francis Golding (Hjelpetrener) Erik Andersen (Lagleder) Mads Hemstad (Oppmann) Terje Hegg (Materialforvalter) Hans Petter Arnesen (Økonomiansvarlig) Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

22 Statistikker U20 sesongen U20 tabellen: Plass Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1 Lørenskog Lillehammer Vålerenga Manglerud Star Stjernen Frisk Asker Stavanger Storhamar Sparta Rosenborg Målvakter: U20 - Serie Rk Navn No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM 1 Johnsen, Adrian, :07: , , Hemstad, Jonathan, :38: , , Knutsen, Martin Andre, : U20 - Kvartfinale Rk Navn No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM 1 Johnsen, Adrian, :00: , , Hemstad, Jonathan, :00: U20 - Semifinale Rk Navn No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM 1 Johnsen, Adrian, :48: , , Hemstad, Jonathan, :00: U20 - Finale Rk Navn No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM 1 Johnsen, Adrian, :50: , , Hemstad, Jonathan, :00: Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

23 Utespillere: U20 - Serie Rk No Navn GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/ Slavata, Karel Ekaas, Jostein Treloar, Brandon Aslaksen, Adrian Englund Borgersen, Henrik Nicolai Trnavsky, Daniel Mikalsen, Mikael Resberg Andersen, Morgan Mikalsen, Markus Resberg Arnesen, Didrik Løken, Stian Hansen, Philip Sebastian Lyngsmo Rønnild, Sander Skrettingland, Kasper Nipe, Jesper Kolle Martinsen, Ole Jakob Hurrød, Tobias Billet, Isak Pedersen, Anders Skrettingland, Sander H Westmark, Emil Oliver Fredriksen, Jesper Alexander Korslund Anonsen, Sebastian Øversveen Bøckmann, Mathias Moe Isaksen, Trym Hegg, Martin Alexander Pettersen, Mathias U20 - Kvartfinaler Rk No Navn GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/ Slavata, Karel Ekaas, Jostein Treloar, Brandon Andersen, Morgan Nipe, Jesper Kolle Mikalsen, Markus Resberg Løken, Stian Arnesen, Didrik Billet, Isak Skrettingland, Kasper Mikalsen, Mikael Resberg Hansen, Philip Sebastian Lyngsmo Pettersen, Mathias Rønnild, Sander Martinsen, Ole Jakob Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

24 Utespillere forts.: U20 - Semifinaler Rk No Navn GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/ Ekaas, Jostein Treloar, Brandon Slavata, Karel Andersen, Morgan Arnesen, Didrik Nipe, Jesper Kolle Mikalsen, Markus Resberg Mikalsen, Mikael Resberg Martinsen, Ole Jakob Pettersen, Mathias Westmark, Emil Oliver Billet, Isak Hansen, Philip Sebastian Lyngsmo Løken, Stian Skrettingland, Kasper Rønnild, Sander U20 - Finaler Rk No Navn GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/ Ekaas, Jostein Slavata, Karel Treloar, Brandon Andersen, Morgan Mikalsen, Mikael Resberg Mikalsen, Markus Resberg Nipe, Jesper Kolle Rønnild, Sander Arnesen, Didrik Løken, Stian Martinsen, Ole Jakob Pettersen, Mathias Westmark, Emil Oliver Hansen, Philip Sebastian Lyngsmo Skrettingland, Kasper All statistikk er i sin helhet hentet fra NIHF -Games Online Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

25 Årsberetning U18 elite sesongen Sportslig Stjernen U 18 elite har denne sesongen bestått av 15 spillere. Dette har vært den økonomiske og administrative gruppen. Vi har hatt spillere som har trent både i treningsgruppe 1 og 2. I og med at flere av våre spillere har spilt fast på U 20 denne sesongen har vi vært avhengige av å ha med oss underårige spillere på kamper. U 18 elite hadde ikke klart å stille lag i serien hvis vi ikke hadde hatt med underårige. U 18 elite kom på 7. plass i serien denne sesongen. Vi klarte å nå det målet vi satt oss tidlig i sesongen, nemlig sluttspill. Vi røk ut etter 3. kvartfinale mot Lillehammer. Sesongen har vært intensiv for både spillere, trenere og støtteapparat. Vi har hatt utfordringer på U 18, men har prøvd å løse både utfordringer og problemer fortløpende. Det blir bestandig mange meninger når det er mange mennesker..., og det er ikke noe unntak i klubben vår! Jeg håper at klubben tar med seg videre de erfaringene det har blitt gjort rundt de forskjellige lagene og treningsgruppene denne sesongen. Sommertreningen fungert bra. Spillerne har også hatt off ice økter i tillegg til is øktene. Det har vært gjennomført samtaler med samtlige spillere gjennom hele sesongen. Vi har hatt to langturer denne sesongen, Stavanger og Trondheim. Slike turer blir en viktig del av lagbyggingen. Vi har også i år hatt flere av U 18 spillerne på landslag. Trenere denne sesongen har vært Martin Tangen Jordheim og Kristian Joramo. De har gjort en god jobb med det mannskapet de har hatt tilgjengelig. Økonomi U 18 har hatt en akseptabel økonomi denne sesongen. Det koster å drive et hockeylag på dette nivå. Dugnadsinnsatsen blant spillerne og foreldrene har vært fantastisk i år! Og det har heldigvis ikke vært noen sure miner når egenandeler har blitt innkrevd. Tusen takk til alle velvillige foreldre! Vi takker også våre sponsorer denne sesongen og håper på at de vil støtte opp videre om U 18 eller U 20 neste sesong. Tilbakemeldinger til klubben I år som i fjor og årene før påpeker jeg igjen at klubben har et stort utviklingspotensiale både organisatorisk og strukturmessig. Retningslinjer må være entydige og stabile og følges innen alle ledd i organisasjonen. Vi savner den røde tråden i klubben Ved at vi hadde fått entydige og stabile retningslinjer hadde det vært mye lettere å drifte lag i klubben, både opp i mot det økonomiske og sportslige. Vi håper at dette snart kan være på plass! Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

26 Oppsummering Det har vært en fin gruppe spillere å jobbe med. Det er flott ungdom og vi som har vært rundt dem er heldige som får lov til å være med på dette! Håper at klubben klarer å ta vare på dem videre og motivere dem slik at de kan fortsette med idretten sin. Takk til alle som har bidratt rundt laget denne sesongen. Uten dere hadde det ikke gått Antall treninger på is: 121 Antall kamper: 30 seriekamper og 4 treningskamper Støtteapparatet sesongen o Lene Finstad Andersen, lagleder o Bjørn Erik Stabell, lagleder (trakk seg fra vervet 11/1-2015) o Geir Knutsen, materialforvalter TAKK FOR DENNE SESONGEN Lene Finstad Andersen lagleder Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

27 Statistikk Stjernen U 18 Elite, sesongen 2014/15 Tabell Rk Lag Kamper V U T Målforskjell Poeng 1 Lillehammer Ishockeyklubb Manglerud Star Ishockey, IL - Ishockey Lørenskog Ishockeykl Frisk Asker AIL, IF - Ishockey Stavanger, IHK Vålerenga Ishockey Stjernen Hockey - Ishockey Sparta Sarpsborg, IHK Storhamar Ishockey yngres Rosenborg Ishockeyklubb - Ishockey Ski IL Ishockey Statistikk utespillere Rk No Navn GPI G A TP PIM PPG SHG GWG GTG + - +/ Mikalsen, Mikael Resberg Hansen, Philip Sebastian Lyngsmo Mikalsen, Markus Resberg Anonsen, Sebastian Øversveen Skrettingland, Sander H Billet, Isak Rønnild, Sander Isaksen, Trym Westmark, Emil Oliver Hurrød, Sander Andersen, Patrick Finstad Pettersen, Mathias Hansen, Svein Nummestad Sund, Filip Putkowski Søby, Sebastian Aaslund, Jens Bratvold Andersen, Marcus Løvdal, Ulrik Aarnæs Stabell, Jesper Andre Gundersen, Magnus Bøckmann, Aleksander Moe Andersen, Sigurd Porsmyr Øiseth, Julie W Løvdal, Benjamin Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

28 Statistikk keepere Navn No GP GPI MIP SOG GA GAA SVS SVS% SO PIM 1 Knutsen, Martin Andre, : , , Bøckmann, Fredrik Solhaug, : , , Høvik, Kristian, : , Varheim, Jesper Sollie, : Johansson, Nicolai, : Kilde: hockey.no Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

29 U16 Team 99 Sportslig Nytt fra i år er at vi har vært delt inn i treningsgrupper U16 har bestått av treningsgruppe 2 Her har det vært ca. 20 spillere fordelt på 3 lag U18, U16 og noen fra U15 tror dette har vært en fornuftig løsning selv om det til tider har vært en utfordring da det har blitt en del uker hvor det det har vært begrenset med treninger pga kamper både med U18 og U16 som spiller på forskjellige dager. Vi starte med noen treningskamper både mot Lions, Ms, Vålerenga og Lørenskog. Vi fikk en utrolig bra start på sesongen med 8 strake seiere, resultatet ble 4 plass i serien med 15 seiere 2 uavgjort og 11 tap og GULL i Forbunds Cup. Trenings innhold har stort sett vært bygd på basis ferdighet frem til jul, lite fokus på lagtrening men heller på individuelle ferdigheter. Og fra Jul og ut har det vært mere fokus på spillet vårt Vi har i år spilt 35 kamper dette er inkludert 28 seriekamper.. Men i tillegg er det har det vært 2-5 stk. Som har spilt i U18 og U20 serien i tillegg hvor de 99 spillerne som har vært der har hengt med veldig bra sportslig og de har hatt en bra utvikling. Dugnader/ Økonomi På dugnads fronten har vi hatt Gressvik ungdomsskole under Fredrikstad Cup,Kioskvakter på Fredrikstad Stadion og Glomma Festivalen ellers så satser vi på gode sponsorer. Vi har en god og sunn økonomi og all vår aktivitet er basert på så liten egenandel som mulig fra spillerne og det har vi klart å holde. Vi styrte mot et overskudd på kr 78000,- Oppsummering Vi har hatt en bra og ikke minst lang sesong i år. Sportslig har vi hatt en stor fremgang gjennom sesongen med stor trenings fremmøte. I serien har vi hatt 15 seiere 2 uavgjort og 11 tap så vi må være fornøyd med dette og se den store fremgangen vi har hatt denne sesongen. Ellers så blir det noe utfordringer med disse trenings gruppene da det ikke er så mange som har mulighet til hospitering samt at de antatt svakeste får et noe redusert tilbud, da det er en del som har mertilbud i forhold til kamper osv. Med U18. Men det er alltid vanskelig å gjøre alle til lags men dette er noe som bør evalueres føre neste sesong. Til slutt vil jeg rette en stor takk til alle dere som har vært med å bidra på forskjellige måter rundt laget gjennom en lang sesong. Innsatsen lover godt med tanke på neste sesong. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

30 Antall Serie kamper 28 kamper Antall Trenings kamper 7 Antall turneringer 1 Forbunds cup GULL Plassering Serie 4 plass Antall treninger is 83 økter Lagleder/kasserer Geir Knutsen (Oppmann/ kasserer) Oppmann/materialforvalter Geir Knutsen ALENE Hovedtrener Ørjan Løvdal Hjelpetrenere Ottar Gundersen, Mathias Bøckmann Følgende spillere og ledere ble cupmestere for U Ørjan løvdal Mathias Bøckmann Ottar Gundersen Geir Knutsen Høvik Geir Arne Sebastian Anonsen Markus Andersen Aleksander Bøckmann Niklas Heier Benjamin Løvdal Marius Hodt Isak Lee Billet Kristian Høvik Phillip Hansen Sebastian Knutsen Ulrik Løvdal Jonathan Derås-de Jong Magnus Gunderse Filip Sund Fredrik Bøckman Sander Hurrød Travis Treloar Julie Øiseth Hoved Trener Hjelpetrener Hjelpetrener Lagleder Materialforvalter Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Spiller Geir Knutsen Lagleder 99 Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

31 ÅRSBERETNING U / SPORTSLIG Sesongen fikk en utrolig flott avslutning. I dagene mars ble sluttspillet for U 15 avviklet. Vi ble CUPMESTERE U 15 ( norgesmestere), etter å ha vunnet FINALEN over Frisk Asker, med 1-0 målet satt inn i straffeslag konkkuransen. Derfor kan vi kalle sesongen 2014/2015 en gedigen triumf. 2. Tilbakeblikk. Allerede før sesongen 2013/2014 satt vi oss mål for utvikling, individuelt og som gruppe/lag. Med bakgrunn i at det er født gutter 2000 som skal danne Norges landslag i Ungdomslekene ( OL) på Lillehammer i februar 2016, gav det inspirasjon til å legge til rette for en trenings- og kampmengde som kunne skape utvikling hos den enkelte. Dette har vi for så vidt lyktes med. Noen trener hardere enn noen sinne, mens andre er med fordi de syns hockeyen er morsom. Derfor er 2000 laget til Stjernen et lag som omfavner alle Det er 10 gutter f utespillere og 3 keepere som utgjør 2000 laget. I tillegg har vi en spiller født i -01, som har vært fast på laget. Vi har gjennom hele sesongen, benyttet oss av mange spillere f i kampene. Den nye sesongen startet opp med «sommertrening» i og ved Stjernehallen i mai med 4-5 dager i uka. Da hadde vi allerede gjennomført en O2 opptakstest på. Høyskolen i regi av den gamle A-lags spilleren Knut Kompa» Hansen og som vi har gjentatt et par ganger senere. Resultatene var oppløftene. Møter ble avhold for gjennomgang av resultatene, med forslag til mer-trening. I is-sesongens innledning spilte vi 8 kamper. 5 i egen turnering og 3 privatkamper. Sesongens U15-serie bestod av 12 lag i dobbel serie, dermed 22 seriekamper på hver. Forventningene før seriestart var optimistiske, men enkelt kamper ble preget av mangle på fult mannskap. Laget endte til slutt som nr. syv på tabellen med totalt 8 seiere 4 uavgjort og 10 tap. I 2 kamper spilte vi med 8 spillere + keeper. Vi hadde 2 kval. kamper for å nå sluttspillet der vi spilte 5 kamper. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

32 3. Totale Aktiviter 3.1 Treninger Vi hadde som mål at spillerne skulle opp i rundt 500 økter, inkludert egenaktivitet, for sesongen. Det tyder på at enkelte er tett opp mot dette målet, om de har drevet egentrening i forskjellig sammenheng. U 15 inkl. U14- kalt gruppe 3 har hatt ca. 90 treninger på is. Samtidig er det gjennomført ca. 50 off ice treninger knyttet til istreningene og sommertreningen er også ca 50. totalt, i underkant av Hospitering Hospitering til trening fra pulje 3 til pulje 2 har ikke fungert optimalt, men det var en positiv tendens etter nyttår i Her har noen deltatt i liten grad, men andre har deltatt på en 50/60 treninger. Når vi tar med at flere har spilt kamper for U 16 lag ( de har 40 kamper) kan noen få kommet opp i et kampantall på 60/70 kamper. Å IKKE la treningsvillige spillere få anledning til å trene, er i grunn uakseptabelt. Til sammen har spillerne hatt over 300 aktiviteter, + eventuelle egentreninger. To av våre spillere en 00 og en 01, har trent fast med pulje 2. ca- 100 treninger og spilt de fleste kampene for U 16 laget ( også benyttet på U 18 i noen tilfeller). 3.3 Ungdoms OL og Isbjørnprosjektet I forbindelse ungdomsol og NIHF`s prosjekt ISBJØRNENE, er det tatt ut ca. 60 gutter til 3 samlinger i løpet av vårsesongen. Her fikk vi med 5 spillere. Vårtm mål er å øke dette antallet. Sander Hurrød vant en nasjonal teknikk-konkurranse- skills challenge og som premie er han sikra plass i spillerstallen på OL laget på Lillehammer i den eneste hittil. I tillegg skal han forsvare de norske fargene i Finland, en uke i juli, innen challenge. Konkurransen for å komme med i OL landslaget til Lillehammer vil bli skjerpet helt frem til endelig uttak, mot slutten av For de som skal ha en reel mulighet til å kapre en plass her, kreves det en ekstrem mengde aktivitet og stor treningsvilje. Trener Ole Ø. vil med hjelp av Jan G. legge forholdene til rette for, så langt råd er, får at flest mulig kan nå dette målet. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

33 4. INTEGRERING/SOSIALE AKTIVITETER Miljøet og samholdet blant spillere i laget er meget bra. Det er i liten eller ingen grad åpenlyse konflikter. De flest foreldrene har stilt opp å tatt i et tak når det har vært behov for dette i løpet av sesongen. 5. ØKONOMI/DUGNAD Laget har i 2014/15 gjennomført noen dugnader. Vi har hatt feiing og kioskvakter på alle A-kampene. For dette har vi hittil få inn kr Her er det en del utestående. Vi har også hatt salg på Isegran ifbm.et arrangement der, samt varetelling og salg av papir. Vi har i tillegg tatt inn en del egenandeler ved bussreiser til bortekamper. Vi startet sesongen med en beholdning på ca. Kr ,- De største postene på inntektssiden er egen arrangert turnering kr , dugnader kr og egenandeler kr På utgiftssiden er de største postene turneringer og bussreiser ca. kr til sammen og dommere kr Vi har en del utstående på både inntekts og utgiftssiden ifht det regskapet viser pr I tillegg vil laget få en betydelig reisestøtte fra klubben. 2 turer til Trondheim. 2 turer til Hamar/Lillehammer Regnskapet for sesongen før resterende utgifter og inntekter viser et overskudd på ca. kr reisestøtte 6. TILBAKEMELDING TIL KLUBBEN Treningspuljer og sammensetning av lag til kamp har mange utfordringer i seg. Når vi ikke er mer enn 10 stk. f spillere kan man forstå at det blir slik, men det må være rom for de som ønsker å trene, at de får lov til dette. Det er ikke sjeldent dette året at det har vært mye frafall på treninger til gruppa over, og da burde det være mulig å få med de 4 andre som ønsker å satse. I løpet av sesongen, har laget fått trent minimalt alene(tror det er 1 gang). En må alltid dele ei treningsøkt med noen, også når en skal spille kamper. Det har hele tiden vært slik, at hele gruppa kan stille på treningene. Man får aldri trent inn de spillerne som skal spille. Det er derfor beundringsverdig at laget vant FINALEN Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

34 Det er nødvendig med god kommunikasjon, velvilje og samarbeid mellom årsklassene. Dette har fungert bra, selv om det har vært noen diskusjoner om hvorvidt laget kan ta med spillere eller ikke på kamper, da laget under har ønsket å prioritere sitt lag. Når det gjelder mertrening, bør dette organiseres langt bedre enn siste sesong, og det bør gjelde alle som vil trene mye. Ikk bare spesielt utvalgte. Dette er med på å frata den enkelte motivasjon. Dette er noe klubben må styre, ikke foreldre eller trenere. 7. Statistikk U15 - Sesongen 2014/2015 Det er IKKE ført statistikk for hverken trening eller kamper denne sesongen. Hverken treningsfremmøte. kampdeltagelser eller pasning og mål i kampen. 8. Spiller født Kristian Høvik Jesper Varheim - Nicolai Johansson (keepere) Sander Hurrød, Daniel og Robin Sakshaug- Andre Finstad Niklas Heier, - Christian Myhre - Aksel Bjørkelo, Ole Henrik Arnesen. I tillegg regnes Travis Treloar til gruppa ( f han trener/ spiller også på U 16) Alle disse er CUP- mestere. I tillegg er følgende f U 14 gutter mestere: Niklas Finsrud, Trym Løkkeberg, Emil Buskoven, Stian Nybraaten Hansen, Anders Johansen, Fredrik Holberg. CUP-mestere med U 16 laget er; Kristian Høvik, Sander Hurrød, Niklas Heier og Travis Treloar. 9. ORGANISASJON: Lagleder Kasserer Oppmenn/matrisser Hovedtrene pulje 3. Trener 2000 laget ansvarlig off ice trening Roger Arnesen Barbro Andersrød Jan Bjørkelo/Lars Varheim Christer Olsen Ole Øiseth Ole Øiseth Fredrikstad, Roger Arnesen Lagleder U15 Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

35 Team 2001 ÅRSBERETNING FOR U14 (TEAM 01) SPORTSLIG Vi startet i år sesongen med en gruppe på 21 spillere, fordelt på 19 utespillere og 2 keepere. Vi har 2 overårige spillere 2000-spillere som er søkt ned til 2001, og har spilt kamper med oss denne sesongen. I tillegg kom Mathias Nipe (2001) tilbake på is ved juletider. Mathias har trent med Gruppe 3 og 4. Så totalt er vi 22 spillere. Støtteapparatet har bestått av følgende: Hovedtrener: Christer Olsen Hjelpetrener: Thomas Buskoven Keepertrener: Espen Normann Lagleder: Marius Finsrud Materialforvalter: Jens Holberg Kasserer: Elisabeth Westmark Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

36 Vi startet forberedelsene til den nye sesongen med sommertrening i og ved Stjernehallen i april. Før seriestart spilte vi 2 turneringer og hadde 3 treningskamper. Vi har i år spilt i serie med Sparta, Skien, Vålerenga, Lørenskog, M/S, Lillehammer, Lørenskog, Vålerenga og Frisk Asker. Vi har stilt med alt fra 15 utespillere til 19 utespillere i hver kamp. Keeperne har stått en periode hver i alle kamper denne sesongen. Bortsett fra 1 seriekamp borte mot Sparta. Resultatmessig endte serien med 12 seiere, 2 uavgjorte og 7 tap. Vi kom på 2. plass i serien. Hvis vi tar bort keeper poengene fra tabellen vil vi fortsatt inneha 2. plassen. Vi har i år deltatt i fem turneringer, Powerade Cup på Lørenskog (5.plass?), seier i Lions Cup, slått ut i grunnspillet i GIC (Gøteborg ishockey cup), 2. plass i Norway Supercup og Trollhättan Hockey Trophy. Vi har spilt 4 treningskamper. Totalt har 2001 laget denne sesongen spilt 50 kamper. 24 seiere, 5 uavgjort og 21 tap. Istrening: Vi har i år vært i samme treningsgruppe som 2000 laget, Gruppe 3. Vi har loggført i den nye oppmøte appen at vi totalt har vi hatt 92 istreninger i Stjernehallen. Fys/off-ice: Vi har loggført 53 off-ice treninger fra august til og med mars. 4 av våre spillere har også spilt fast på 2000 laget denne sesongen. 6 andre av våre spillere har vært innom 2000 laget og spilt kamper. 6 spillere var med og tok NM-gull i U15 Forbundscup med 2000 laget i Trondheim mars spillere ble tatt ut til å representere Østfold Kretslag i 2000 årgangen. De fikk en 3. plass i Kretslagsturneringen på Hamar. 2. ØKONOMI/DUGNADER Vi har i år hatt et høyt aktivitetsnivå og dermed hatt en del utgifter. Vi har også kjøpt nye hjemme og borte drakter, treningsdrakter og nye lag jakker. Dugnadene vi har hatt i år har vært foreldrenes innsats ved å kjøre egne biler til bortekamper, kioskvakter, Glommafestivalen (til fratrekk på egenandelen), samt at vi på slutten av sesongen har hatt 3 dugnader på Brynildsen. Laget har en beholdning på ca. kr pr Vi har da et resultat på ca kr denne sesongen. I september 2015 skal laget arrangere U15 turnering i Stjernehallen, det forventes at den turneringen vil gi et godt overskudd. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

37 3. TILBAKEMELDING TIL KLUBBEN Klubben har også i år organisert utsendelse av treningstider mye bedre enn tidligere sesonger. Det at listene sendes ut god tid i forveien er en stor forbedring fra tidligere sesonger og noe man absolutt bør videreføre kommende sesonger. Stor honnør til isfordelerne fra U Vedlegg Totalt antall treninger for 2001 laget fra 1. mai 2014 til 31. mars 2015 er 242 treninger (fys sommer, Istreninger, Fys vinter og 01 kamper). Sommer trening fra 1. mai juli 2014 teller 47 treninger. Istrening fra 1. august mars 2015 teller 92 treninger. Off-ice fra 1. august mars 2015 teller 53 treninger. 01 kamper fra 1. august mars 2015 teller 50 kamper. Hospitering til gruppe 2 eller 4, hospitering i kamp til U15 eller U16, eller keeper treninger har vi ingen statistikk på. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

38 Statistikk hentet fra Matchprotokollene. Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

39 Alle kampene i sesongen 2014/2015 for 2001 Fredrikstad Marius Finsrud Lagleder U14, Årsberetning Stjernen Hockey Fredrikstad sesongen 2014/

Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for perioden 9

Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for perioden 9 Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Årsmøte 21.05.2014 Innholdsfortegnelse Side Agenda for årsmøtet 3 Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Beretning sesongen 2012-2013. Årsmøte mandag 27.mai 2013

Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Beretning sesongen 2012-2013. Årsmøte mandag 27.mai 2013 Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Beretning sesongen 2012-2013 Årsmøte mandag 27.mai 2013 Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Side 1 Innholdsfortegnelse AGENDA FOR ÅRSMØTET... 3 HOVEDBERETNING... 4

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2005 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2005 Side 2 av 5 A. STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2005 Leder: Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem: Styremedlem: Stein Øvergård Nina Midthun

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006

ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ELVERUM ISHOCKEY Årsmelding 2006 ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2006 Side 2 av 5 STYRET I ELVERUM ISHOCKEY 2006 Leder: Iren Rønningen (fra medio februar 2007) Nestleder: Kasserer: Sekretær: Styremedlem:

Detaljer

U20 sesongen 2013/2014

U20 sesongen 2013/2014 U20 sesongen 2013/2014 U20 har denne sesongen bestått av en treningsgruppe med spillere født 93-97. Vi har vært 20 spillere inkl 2 keepere som har vært "faste" i gruppen. I tillegg har to keepere fra U18

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Utgitt dato: 28.02.2012 Revidert dato: 29.05.2013 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben skal jobbe etter

Detaljer

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden

Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Sportslig policy for Ishockeyklubben Comet Halden Første gang godkjent av styret: 06.03.2012 Revidert dato: xx.xx.xxxx 1 HENSIKT Hensikten med dette policydokument er å beskrive hvilke retningslinjer klubben

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset

Egge IL - G 2004. Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Egge IL - G 2004 Sesongen 2013 - evaluering Sesongen 2014 planlegging Egge IL - G 2004. Bilde tatt sommeren 2004. Foreldremøte Mandag 14. oktober kl 18:00 19:45 Klubbhuset Til stede Trenere Stig Arthur

Detaljer

Årsberetning Express Håndball 2015

Årsberetning Express Håndball 2015 Årsberetning Express Håndball 2015 Express Håndball (EH) er nå halvveis i sin første sesong som selvstendig håndballklubb. Vi gikk ut av samarbeidsklubben Grimstad Håndball med virkning fra 1. mai 2015,

Detaljer

Håndbok for Bøler I.F. Håndball

Håndbok for Bøler I.F. Håndball Håndbok for Bøler I.F. Håndball Målsetning: Håndballgruppa skal ha et tilbud til alle barn i bydelen fra de er 6 år gamle, 1.klassetrinn. 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: Innledning... 3 1) Styrets oppgaver:...

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

HARSTAD IBK SARPSBORG 03. OKTOBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK SARPSBORG 03. OKTOBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG HARSTAD IBK SARPSBORG 03. OKTOBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Forrige hjemmekamp fikk HIBK en leksjon av Akerselva. Gjestene gav seg ikke før resultattavla viste 11-3. Tidvis

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

4635 KRSAND ORG NO: 975644464

4635 KRSAND ORG NO: 975644464 Dagsorden / saksliste Åpning Godkjenning av innkalling og saksliste Valg av ordstyrer og møtesekretær Valg av to medlemmer til å underskrive protokollen Styrets årsmelding Årsmeldinger fra gruppene Fotball

Detaljer

NORGESMESTERE - MENN

NORGESMESTERE - MENN NORGESMESTERE - MENN 1935: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1936: Sportsklubben Grane, Sandvika 1937: Sportsklubben Grane, Sandvika 1938: Ski- og Fotballklubben Trygg, Oslo 1939: Sportsklubben Grane,

Detaljer

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015

Foreldremøte Skeid Junior Lokal. Januar 2015 Foreldremøte Skeid Junior Lokal Januar 2015 Agenda Sportslig opplegg for 2015 treninger og treningshelg, treningskamper i vinter, sommerserie, cuper Administrativt opplegg for 2015 Støtteapparat, Økonomi,

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 73. ORDINÆRE TING TORSDAG 23. MAI 2013 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 73. ORDINÆRE TING TORSDAG 23. MAI 2013 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 73. ORDINÆRE TING TORSDAG 23. MAI 2013 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

Årsberetning I.L. Kråkene 2009-2010.

Årsberetning I.L. Kråkene 2009-2010. Årsberetning I.L. Kråkene 2009-2010. Sesongen er over, med inkluderingspris, landslagsdebut, SFO-prosjekt, vennedager, jentedag, og All time high for både publikumsåpent og skolebruk på dagtid som noen

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole

Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Årsmøte i Nordreisa IL fotball Torsdag 27. februar-14 kl. 18.00 på Nordreisa videregående skole Saksliste SAK 1. Godkjenning av fremmøte representanter Det møtte 23 personer på årsmøtet, fem av de oppmøtte

Detaljer

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011

ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 ÅRSMELDING FOFTBALLGRUPPA 2011 STYRET Styret har bestått av: * Johnny Hansen Leder og økonomi * Lars Magnus Vongraven Nestleder * Ann Bente Drøyvollsmo Styremedlem/materialforvalter * Bente Botnan Styremedlem/økonomi

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6

Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Årsberetning 2014 Årsberetning Vassøy idrettslag 2014 side 2 av 6 Styrets sammensetning 2014 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Johnny Alveskjær Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær

Detaljer

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være

Gutter2004. Agenda. Der alle har glede av å være Gutter2004 Agenda 1. Status/oppsummering sesongen 2015 2. Status spillere og støtteapparatet 3. Nivådeling 4. Hospitering 5. Planlagte treningstider kommende vinter 6. Seriespillet 2016 7. Treningskamper

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA:

ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: ÅRSMØTE FOR STAG FOTBALL 10.02.2014. KLUBBHUSET AGENDA: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, saksliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, sekretær, samt 2 representanter til

Detaljer

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL

Årsberetning Fotballavdelingen årsmøte 2015 ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL ÅRSBERETING 2014 FOTBALLAVDELING HEGRA IL Fotballstyret har i 2014 bestått av følgende medlemmer: - Odd Roar Husbyn, leder - Vegard Lufall, nestleder - Helge Aune, kasserer - Eirin Kvaal, sekretær - Odd

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø

ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø ÅRSMØTE 2006 Onsdag 23. mai 2007 kl. 19:00 Fiskeriforskning Universitetet i Tromsø Saksliste: 1. Godkjenning av møteinnkalling og saksliste 2. Valg av møteleder, sekretær og to personer til å signere protokollen

Detaljer

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015

Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Årsberetning for EIF Håndball Sesongen 2014 2015 Styrets sammensetning: Leder: Kai Robert Hallberg Nestleder: Jan-Erik Pedersen Leder Yngres: Tone Wilsgård Arrangementsansvarlig: Henning Slettvold Dommerkontakt:

Detaljer

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID.

5. ÅRSMELDING FOR MYRE BRIDGEKLUBB 2013. STYRETS ARBEID. Tilstede; Einar Olsen, Leif Kristoffersen, Arne Nilsen, Jarle Fredheim, Fritz Johnsen, Kjell Bråthen, Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Arne Gabrielsen, Asbjørn Pettersen, Geir Steffensen, Alf Roger Jakobsen,

Detaljer

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00

ÅRSMØTE BRYNE TENNISKLUBB ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Postboks 357 4349 BRYNE BANKGIRO : 3325.05.03259 STIFTET 1976 ÅRSMØTE I BRYNE TENNISKLUBB 2014 ONSDAG 18 FEBRUAR 2015 KL 20.00 Side 1 av 7 Årsmøte i Bryne Tennisklubb 2014 Klubbhuset onsdag 18 februar

Detaljer

Årsrapport for 2003 G13

Årsrapport for 2003 G13 Årsrapport for 2003 G13 Litt om laget 4. januar 2003 kl 18:00 startet G13 treningen på FUVOs nyryddede gressbane i 10 minusgrader, dårlig belysning og lett snødrev. Laget bestod da av 15 spillere fra Vormsund/Oppaker

Detaljer

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt.

Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Instruks for rollene i årgangene Hver årgang skal minimum ha en årgangsleder, en trener, en lagleder og en miljøkontakt. Det vil i de fleste årganger være behov for flere enn en trener og en lagleder.

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun

Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Årsmøte Staal Jørpeland 19.mars kl 18 Staaltun Agenda: 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt 2 medlemmer til å underskrive

Detaljer

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL

ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL ÅRSMELDING 2013 HEGRA IL, HANDBALL Styret har i 2013 bestått av Roger Hernes Gunn Torill Haugen Marta Kringen Kvaal Ingunn Kjelvik Kristin Verket Silje Marie Hegge Aasan Leder Sekretær Kasserer Arrangementansvarlig

Detaljer

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011

Nyheter fra 2012. 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Nyheter fra 2012 2. serierunde divisjonsspill 28. desember 2011 Sesongens andre runde i det individuelle divisjonsspillet for Møre og Romsdal ble arrangert av Molde BTK i Skytterhallen i Molde i romjulen.

Detaljer

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong.

G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. G16 Vi spilte i 3.divisjon vår og høstsesong. I vårsesongen hadde vi 17 spillere som møtte jamnt opp på trening,noe som resulterte i mange gode kamper i serien. Vi spilte 8 kamper der vi vant 6 og tapte

Detaljer

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg

Årsmøte 2016. HK Trøgstad 97. Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg Årsmøte 2016 HK Trøgstad 97 Klubbhuset 30. mars 2016 kl. 20.00 SAKSLISTE: 1 Åpning 2 Konstituering 3 Årsmeldinger 4 Regnskap 5 Budsjett 6 Valg ÅRSMELDING SESONGEN 2015/2016 Styret i HKTrøgdtad97 har bestått

Detaljer

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no

VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no VELKOMMEN TIL LISLEBY FOTBALLKLUBB LFK. www.lislebyfk.no Velkommen til Lisleby fotballklubb Generell informasjon Klubben består av en fotballgruppe, en håndballgruppe og en skøytegruppe. Sistnevnte har,

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8

Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Årsberetning 2015 Årsberetning Vassøy idrettslag 2015 side 2 av 8 Styrets sammensetning 2015 Ole Jacob Johannessen Leder Stig Arve Alveskjær Styremedlem Johnny Alveskjær Styremedlem Kjersti Trondsen Styremedlem

Detaljer

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no

ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010. Kristiansund Volleyballklubb. Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no ÅRSMELDING KRISTIANSUND VOLLEYBALLKLUBB 2009/2010 Kristiansund Volleyballklubb Sikter høyt satser bredt! www.kvbk.no GENERELL INFORMASJON Kristiansund Volleyballklubb Postadresse: Postboks 891, 6501 Kristiansund

Detaljer

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011

HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 HAMAR VOLLEYBALLKLUBB ÅRSBERETNING 2011 1. MEDLEMMER Vi har hatt ca 40 aktive medlemmer i 2011. Dette er noen færre enn i 2010. Vårt fokus har i 2011 vært på å gi de medlemmene vi har i klubben et best

Detaljer

Sportsplan for Nordby IL!

Sportsplan for Nordby IL! Sportsplan for Nordby IL! Dette er den overordnede sportsplanen for idrettslaget og omhandler verdier og målsetninger. De enkelte gruppene i Idrettslaget skal etter behov utarbeide egen sportsplaner, som

Detaljer

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss

Årsberetning 2015. Fotballklubben Eika Krapfoss Årsberetning 2015 Fotballklubben Eika Krapfoss Årsmøte i Fotballklubben Eika Krapfoss 2016 Klubbens medlemmer inviteres herved til årsmøte 2.mars kl. 19:00 på klubbhuset til Fotballklubben Eika Krapfoss.

Detaljer

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015

Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Referat årsmøte BIL Fotball 3. mars 2015 Saksliste 1. Åpning 2. Godkjenning dagsorden / innkalling 3. Valg av møteleder / referent 4. Gjennomgang årsmelding 2014 5. Gjennomgang regnskap 2014 6. Budsjett

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball

Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Evaluering/årsavslutning aldersbestemt fotball Agenda Styret Aldersbestemt utvalg Sportslig utvalg Sportsplanen Lag-evaluering Anlegg Kiosk/Dugnad Styret Sammensatt av: Leder aldersbestemt utvalg (Ann

Detaljer

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over

Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over Agenda Kort gjennomgang av sesongen (Thomas) Økonomi/budsjett 2014/2015 Kommunikasjon/informasjon/G004.no Oversikt/presentasjon over lederroller/struktur Sesongen 2015 planer Sosialgruppa: Planer 2014/2015

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5

Møte referat. Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) SIL Fotball G16 - Referat Foreldremøte 10.03.2010 side 1 av 5 Møte referat Foreldremøte Strindheim Fotball G16 (94 og 95 årgang) Møtedato: 10. mars 2010 Deltakere: Neste møte: 21 deltakere foreldre Ikke avtalt Innhold I. Status så langt I 2010... 2 II. Kampansvar

Detaljer

Innkalling til Å R S M Ø T E

Innkalling til Å R S M Ø T E SAKSLISTE: Åpning Innkalling til Å R S M Ø T E i Molde Svømme- og Livredningsklubb ONSDAG 08. februar 2006 kl. 19.00 i kantinen på Idrettens hus a) Godkjenning av møtedeltakere og stemmeberettigede b)

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her

NORGE DAG RAPPORTER HOCKEY TEAM. Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014. Også her NORGE HOCKEY TEAM Også her DAG RAPPORTER Dagrapport 11 lørdag 19. april 2014 Siste spilledagen i Nice, etter 8 fantastiske dager i denne flotte franske byen som har bydd på masse flott vær, mange gode

Detaljer

HARSTAD IBK SVEIVA 5. MARS KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK SVEIVA 5. MARS KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Sett a Elite v helgen! 1.-3. kvalik apri l HARSTAD IBK SVEIVA 5. MARS KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Forrige helg spilte vi borte mot Nor92 og Slevik. Det endte dessverre med tap

Detaljer

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball

Innkalling. Årsmøte. CSK fotball ÅRSMØTE for 2015 Innkalling Årsmøte CSK fotball 16.03.2016 1. Åpning 2. Godkjenning av innkalling 3. Godkjenning av stemmerett 4. Godkjenning av saksliste 5. Valg av møtedirigent 6. Valg av sekretær 7.

Detaljer

4. ÅRSMELDING for 2015

4. ÅRSMELDING for 2015 org.nr. 993 601 527 Husk GRASROTANDEL når du tipper 4. ÅRSMELDING for 2015 Styret har i 2015 bestått av:; Leder; Synnøve Moe Engevik Nestleder ; Magne Hetlevik Kasserer; Torhild Mathiassen Sekretær; Ingebjørg

Detaljer

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010

Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa. 27. April 2010 Årsmøte i Haslum IL Håndballgruppa 27. April 2010 Stor idrettsglede i mange årsklasser ÅPNING Dagsorden Konstituering Godkjenning av innkalling Godkjenning av dagsorden Valg avdirigent Oppsummering av

Detaljer

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00

Årsmøte Nordstrand IF Fotball. Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Årsmøte Nordstrand IF Fotball Onsdag 26. februar 2014 Kl. 20 00 Dagsorden 1. Åpning ved leder Thor Einar Andersen 2. Godkjenning av stemmeberettigede 3. Godkjenning av innkalling og dagsorden 4. Valg av

Detaljer

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009

NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 NØTTERØY BADMINTON KLUBB PROGRAM ÅRSMØTE 2009 TID/ STED: 22/4-2010 kl. 19:00 Hårkollhallen kafeteria AGENDA: Sak 1. Valg av ordstyrer og referent Sak 2. Godkjenning av innkalling og saksliste Sak 3. Godkjenning

Detaljer

Årsberetningen godkjennes.

Årsberetningen godkjennes. 1. Møtet settes Leder Jan Rune Løvnæseth (heretter referert til som JRL) informerer om at alle tilstede må være medlem av Hasle-Løren idrettsklubb for å ha stemmerett. JRL settes som dirigent, undertegnede

Detaljer

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag

Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag Hovedstyremøte i Hasle-Løren Idrettslag INTERN VERSJON vi tilbyr idrettsglede Dato: Sted: Møteleder: Referent: 04.05.2012 Klubbhuset Jan Rune Løvnæseth Tilstede: Forfall:, Åsmund Østebø, Jo Sand,, Thomas

Detaljer

ÅRSBERETNING 2014/2015

ÅRSBERETNING 2014/2015 ÅRSBERETNING 2014/2015 LILLEHAMMER ISHOCKEYKLUBB KRISTINS HALL - LILLEHAMMER TORSDAG 19. MARS 2015 KL. 18.00 VEL MØTT TIL ÅRSMØTE! Lillehammer Ishockeyklubb Stiftet 2. November 1957 Postadresse: Boks 436,

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

Årsrapport for 2007/2008-laget

Årsrapport for 2007/2008-laget Årsrapport for 2007/2008-laget Sesongen 2013-2014 Trenere: Annette Nilsen Paul og Tonje Roalkvam Titlestad Foreldregruppa: Visjon: Tune skal være den beste klubben å være i uansett alder og ambisjon 1.

Detaljer

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015

ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 ÅRSMELDING FRA HÅNDBALLSTYRET SESONGEN 2014/2015 Håndballen i Hegra har hatt en veldig god sesong, med mange aktive spillere, trenere, lagledere og ikke minst publikum. Det har vært mange fine dager i

Detaljer

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997

Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Velkommen til foreldremøte Jenter 1997 Foreldremøte NIF J97 Kort oppsummering av sesongen 2009/2010 Bortecuper Vårens hjemmecuper Opplegg for sesongen 2010/2011 Skadeforebygging basistrening Eventuelt

Detaljer

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30

Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014, kl. 19.30 ------------------------------------------------------------------------------ Rolvsøy Idrettsforening Håndballgruppa Postboks 141, 1662 Rolvsøy Møtereferat Trener- og oppmannsmøte, tirsdag 7.oktober 2014,

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no.

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no. Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2014/15 - A-lag, 3 divisjon avdeling vest - Veteran (treningsgruppe) - Damer

Detaljer

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen

Oversikt over lag og trenere. Siren Røstad Wroldsen Årsmelding 2010 Hånes IF Håndballgruppa Hånes idrettforenings håndballgruppe består av ca 175 spillere fra og med 7 års nivået og opp til damer i 40 årene. Dette er en liten nedgang fra 2009 noe som skyldes

Detaljer

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015

ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 ÅRSRAPPORT UNGDOMSFOTBALL 2015 G13-1 Guttene har vært med på følgende i 2015 1. Bergen Fotballfestival: 1. plass 2. Åsane Cup: 1. plass 3. Adidas Cup: 1/16-finale 4. Dana Cup: 1/16-finale A-sluttspill

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET

Kretsting 2011. Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Kretsting 2011 Tynset, 7. mai 2011 ÅRSBERETNING 2010 A) RAPPORT FRA STYRET Styrets sammensetning Leder: Svenn Erik Ødegaard, Sand IF Nestleder: Lillian Arnesen, Storhamar Kunstløp Sekretær: Gunnar Nygård,

Detaljer

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen

Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Årsberetningen for Kolbu/KK Fotball barn/ungdomsfotballen Fotballsesongen 2015 er snart omme og vi kan se tilbake på et aktivt fotballår både i barne- og ungdomsfotballen i Kolbu/KK. Dette takket være

Detaljer

SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende. Den gode sirkel

SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende. Den gode sirkel SPORTSKLUBBEN TRÆFF: ÅRSRAPPORT G 2 2011. Fokus glødende, lekende og drømmende Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og bli så gode som vi selv vil Evaluering Aktivitet Trening og kamp Progresjon Tiltak

Detaljer

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball

Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball Informasjonshefte til foreldrekontakter i KIF håndball KIF Håndball Boks 448 4664 Kristiansand Klubbkontor: Gimlehallen Jegersbergveien 3 4630 Kristiansand www.kif.no - e-post: post@kif.no 5. januar 2015

Detaljer

Årsberetning. Ottestad IL Fotball

Årsberetning. Ottestad IL Fotball Årsberetning Ottestad IL Fotball 2013 Interimstyrets sammensetning Thommy Mikkelsen (leder) Erik Schriwer Henning Olsen Odd Arne Røe Kai Overmo Hans Jørgen Rognlien Hilde Borchgrevink Per Torgerhagen Interimstyrets

Detaljer

ELVERUM ISHOCKEY ÅRSMØTE 2004. Torsdag 12.05.04 KL. 20.00 Sted: Frydenlund skole. lærerværelset

ELVERUM ISHOCKEY ÅRSMØTE 2004. Torsdag 12.05.04 KL. 20.00 Sted: Frydenlund skole. lærerværelset ELVERUM ISHOCKEY ÅRSMØTE 2004 Torsdag 12.05.04 KL. 20.00 Sted: Frydenlund skole. lærerværelset ÅRSMELDING FOR ELVERUM ISHOCKEY 2003 Side 2 av 8 ÅRSMØTE I ELVERUM ISHOCKEY 2003 Torsdag 12.05.04 kl. 20.00

Detaljer

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008

VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 VAREGG FOTBALL Årsberetning 2008 Styret: Leder: Anne Lynngård Nestleder: Trond Tystad Kasserer: Rune Langeland Sekretær: Sverre Høynes Styremedlem: Vidar Trengereid Varemedlem: Jan Bendiksen Sportslig

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 71. ORDINÆRE TING TORSDAG 26. MAI 2011 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com

SPONSOR MILLENNIUM CUP U14. 14-16. MARS 2014 www.millennium-cup.com SPONSOR MILLENNIUM CUP U14 14-16. MARS 2014 Lyst å bidra? Ditt selskap som sponsor i Millennium Cup U14 Stavanger 2014? Stavanger hockey (Viking og Siddis) bygger videre på foregående års Millennium Cup

Detaljer

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015

Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Hå ndbållåvdelingens beretning 2015 Håndballstyret: Leder: Nestleder: Sekretær: Styremedlem arrangement Styremedlem oppstartsansvarlig Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: I tillegg til styret: Dommerkontakt:

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015

Trondheim Bryteklubb Årsberetning 2014-2015 Årsberetning 2014 / 2015 Årsberetning 2014/2015 Saksliste Trondheim Bryteklubb sitt 66.ordinære årsmøte 28.april 2015 kl 1900. Sted: Arne L. Fallrø AS sine lokaler i Heimdalsveien 18. 1. Godkjenne de stemmeberettigede.

Detaljer

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL

ÅRSHJUL FET IL HÅNDBALL Desember Håndballskole (egne juniortrenere)3 Utbetale dommere Lage supersøndag Januar SU møte 2 DK samling NHF RØN Dommerkurs 5 Følge opp påmelding fellescup Sekretariatkurs Tapekurs Februar Trenerfora

Detaljer

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2

Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 Årsmøte i SPK Forward 26. september 2007 kl. 18.30 Narvesenhuset, Bertrand Narvesensv.2 SAKSLISTE 1. KONSTITUERING Godkjenning av innkalling til Årsmøtet Valg av dirigent og referent Valg av to til å undertegne

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

Velkommen til sesongen 2013!

Velkommen til sesongen 2013! Velkommen til sesongen 2013! Hei, her følger litt informasjon til spillere og foresatte fra MIF breddefotball om sesongen 2013! Deltageravtale Alle som skal spille fotball i MIF breddefotball må lese gjennom

Detaljer