Installasjonsveiledning. DEVIlink CC. Sentralstyring.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Installasjonsveiledning. DEVIlink CC. Sentralstyring. www.devi.no"

Transkript

1 DEVIlink CC Sentralstyring

2 Innholdsfortegnelse 1 Innledning 4 2 Retningslinjer for installasjon 5 3 Installasjonsplan Riktig installasjonsplan Feil installasjonsplan Signalforsterkere Installasjon Klargjøre for å legge til enheter Innledende innstillinger Starte opp installasjonsmenyen Opprette rom Legge til enheter drevet av strømnettet Legge til serviceenheter drevet av strømnettet Legge til romenheter drevet av strømnettet Legge til romenheter batteridrevet - RS

3 4.9 Foreta nettverkstest Ferdigstille installasjonen Endre en eksisterende installasjon Legge til enheter i et eksisterende rom Endre parametere for varmeregulering Fjerne et rom eller en serviceenhet Tilbakestille DEVIlink CC til fabrikkinnstillinger Oppgradere programvareversjon 24 7 Advarsler Varslingsikoner Tekniske spesifikasjoner og godkjenninger 28 9 Garanti Instruksjoner for kassering 30 3

4 1 Innledning DEVIlink er et programmerbart, trådløst styresystem for varmesystemer i boligbygninger (opp til ca. 300 m 2 ). DEVIlink CC er den sentrale styreenheten. Den har touch-skjerm med farger, der hele installasjonen kan styres. Denne installasjonsveiledningen inneholder all informasjon om DEVIlink CC og hvordan man kommer i gang. Den veileder deg gjennom anbefalinger og hensyn som må tas ved håndtering av et trådløst system og det beskriver konfigurasjon av systemet for å sikre riktig og pålitelig systemoppsett.! Individuelle instruksjoner som følger med service- og romenhetene inneholder informasjon om tilkobling av de aktuelle enhetene til nettverket. Instruksjonene opplyser også om enheten regnes som en serviceenhet eller en romenhet. Tasten kan brukes når som helst under installasjonen. Kontroller alltid siste programvareversjon på før installasjon. Se 6 Oppgradere programvareversjonen. 4

5 2 Retningslinjer for installasjon Signalstyrken er tilstrekkelig for de fleste bruksområder. De trådløse signalene svekkes imidlertid på veien fra DEVIlink CC til romenhetene, og ulike bygninger har ulike hindringer. Sørg for best mulig ytelse ved å ha følgende i tankene ved planlegging og installasjon: Maks. 30 m mellom hver enhet uten hindringer. Mottakere bør om mulig monteres på motstående eller neste vegg i forhold til senderen. Alle metallgjenstander i bygningskonstruksjoner kan svekke de trådløse signalene. Vegger og gulv i armert betong svekker signalstyrken vesentlig, men nesten alle typer byggematerialer reduserer signalet til en viss grad. Hjørner i bygningen kan svekke de trådløse signalene, enten på grunn av lange avstander eller manglende reflekterende egenskaper. Merk! Dette er bare retningslinjer. Mange ulike faktorer kan påvirke den trådløse kommunikasjonen. 5

6 3 Installasjonsplan! DEVI anbefaler at det utarbeides en installasjonsplan før selve installasjonen påbegynnes. 1. Lag en plan for installasjonen av alle romenheter (drevet via strømnettet og batteridrevne). 2. Plasser DEVIlink CC på et sentralt sted i installasjonsplanen. 3. Plasser eventuelt signalforsterkere i installasjonsplanen der det er nødvendig. DEVI anbefaler at du bruker minst én signalforsterker innen 5 meter fra CC-enheten. 3.1 Riktig installasjonsplan Ingen metallgjenstander mellom DEVIlink CC og andre trådløse DEVI-enheter. DEVIlink CC er installert så sentralt som mulig på gulvplanet (maks. 30 m uhindret avstand mellom enhetene). Trådløse signaler gjennom vegger ved kortest mulig diagonal avstand. 6

7 RS-føler (romenhet) living connect (romenhet) DEVIlink HC (serviceenhet) DEVIlink CC living connect (romenhet) 3.2 Feil installasjonsplan Metallgjenstander mellom DEVIlink CC og andre trådløse DEVI-enheter. Desentralisert installasjon av DEVIlink CC. Diagonal kryssing av vegger. RS-føler (romenhet) living connect (romenhet) Danfoss link HC (serviceenhet)!!! living connect (romenhet) DEVIlink CC 7

8 3.3 Signalforsterkere En signalforsterker brukes til å forsterke signalene når det ikke kan opprettes tilfredsstillende forbindelse mellom DEVIlink CC og andre trådløse DEVI-enheter som drives av strømnettet. Signalforsterkere kan bestilles via el nummer Plassering av signalforsterkere Planvisning, enetasjes bygning RS FT living connect HC RS RU CC RS FT RS FT living connect CC - sentral styreenhet FT - gulvtermostat (romenhet) HC - styreenhet for vannbårent system (serviceenhet) RS - romføler (romenhet) RU - signalforsterker (serviceenhet) living connect - radiatortermostat (romenhet) 8

9 Tverrsnitt - bygning med flere etasjer FT RU RS RS CC FT 4 Installasjon DEVIlink CC kan installeres enten med PSU (strømforsyning i veggen) eller NSU (nettstrømforsyning).! Må ikke installeres i baderom Unngå direkte sollys på DE- VIlink CC Installeres i en høyde på cm 9

10 UP DEVIlink CC Montere DEVIlink CC med PSU i veggen Hold PSU over veggboksen og merk de 4 skruehullene. Sørg for at oversiden er i vater. UP Bor hull og sett inn plugger. Koble til PSU som vist i koblingsskjemaet på baksiden. Monter PSU med de 4 skruene. Ikke koble til DEVIlink CC ennå! Montere DEVIlink CC med NSU Sett monteringsplaten på veggen og merk de 4 skruehullene. Sørg for at oversiden er i vater. Bor hull og sett inn plugger. Fest monteringsplaten med de 4 skruene. Ikke koble til DEVIlink CC ennå! Koble NSU til en stikkontakt. PSU NSU 10

11 4.1 Klargjøre for å legge til enheter Når det legges til enheter i DEVIlink -systemet, må avstanden mellom DEVIlink CC og enheten ikke overstige 1,5 m. DEVIlink Battery Supply Unit (BSU) el nummer er tilgjengelig som installasjonsverktøy for å oppnå dette Skyv av lokket, og sett inn batterier. 2. Skyv lokket på igjen, og monter DEVIlink BSUbatteripakken på baksiden av DEVIlink 1 0 CC. Når du er klar til å sette systemet i drift, setter du bryteren på DEVIlink BSU i PÅ-stilling. DEVIlink CC starter. Dette tar ca. 30 sekunder. Batteripakke (BSU) kan bestilles via el nummer 014G0262. x 10-1,5 V AA 11

12 4.2 Innledende innstillinger 1 Velg språk Rull nedover for å velge 2 Velg land Rull nedover for å velge 3 Velg dato og klokkeslett Still dato og klokkeslett 4.3 Starte opp installasjonsmenyen 12

13 Fjern frontrammen på DEVIlink CC ved å trekke det forsiktig av. Trekk ved kantene på dekselet. Hold inne [SETUP]-pinnen i 3 sekunder for å åpne serviceområdet. 4.4 Opprette rom DEVI anbefaler å opprette alle rommene før enheter legges til. 1 Servicealternativer Rom og enheter 2 Rom og enheter Legg til nytt rom 3 Endre romnavn Oppgi/endre romnavn Tips! En liste med vanlige romnavn finnes her ABC. 13

14 4.5 Legge til enheter drevet av strømnettet Legg til enheter med DEVIlink CC. DEVIlink CC Begynn med enheten som er nærmest DEVIlink CC, og beveg deg utover Legge til serviceenheter drevet av strømnettet Legg alltid til dedikerte signalforsterkere først!! Slå på alle serviceenheter og romenheter (både strømnettdrevne og batteridrevne). DEVIlink CC støtter mange forskjellige typer serviceenheter som kan fungere som enkle PÅ/AV-enheter for annet elektrisk ustyr i tillegg til signalforsterkere og styreenheter for vannbårne systemer og andre undersystemer. 14

15 Hold inne [SETUP]-pinnen i 3 sekunder for å åpne serviceområdet. 1 Servicealternativer Rom og enheter 2 Rom og enheter Legg til serviceenhet 3 Legg til serviceenhet Begynn registrering 4 Rediger enhetsnavn Oppgi/endre enhetsnavn 4.7 Legge til romenheter drevet av strømnettet En romenhet regulerer temperaturen i rommet der den er installert. Alle romenheter må konfigureres i henhold til installasjonsplanen for å sikre signalveien. Begynn med enheten som er nærmest DEVIlink CC, og beveg deg utover. 15

16 1 Konfigurer rom Romenhet 2 Romenhet Rull nedover for å velge 3 Legg til romenhet Begynn registrering Romenhet 4 Konfigurasjonen er gyldig Trykk Merk! PÅ / AV-releer er bare synlige i sluttbrukermenyen. Merk! DEVIlink CC velger automatisk reguleringsprinsippet etter enhetstypene i rommet. Se fremgangsmåte for å endre regulering i 5.2 Endre parametere for varmeregulering 4.8 Legge til romenheter batteridrevet - RS Legg til batteridrevne romenheter rom for rom. 16

17 4.9 Foreta nettverkstest Når installasjonen er ferdig, foretar du en nettverkstest for å sikre at kommunikasjonen mellom alle enheter og DEVIlink CC er stabil. Merk! Ikke foreta nettverkstesten før DEVIlink CC er montert på sitt endelige monteringssted og koblet til. Sørg for at eventuelle Living connect-enheter er ute av monteringsmodus. Se de spesifikke instruksjonene for Living connect-enheten. 1. Slå av batteripakken. 2. Skyv DEVIlink CC inn på monteringsplaten som ble installert tidligere. 3. DEVIlink CC slås på 4. Fjern frontrammen og trykk [SETUP]-pinnen i 3 sekunder for å åpne serviceområdet. Hvis det er usikkerhet om nettverkets funksjon, anbefales det å foreta en nettverkstest før installasjonen ferdigstilles. 17

18 1 Servicealternativer Status og diagnostikk 2 Status og diagnostikk Nettverk 3 Status for trådløst nett Start nettverkstest På slutten av nettverkstesten venter DEVIlink CC på at alle batteridrevne enheter skal registreres og kvittere. Følg instruksjonene på skjermen. Hvis nettverkstesten går som den skal, er det ikke behov for flere tiltak. Hvis nettverkstesten går saktw, veileder DEVIlink CC deg gjennom feilsøkingen og gir nyttige tips til hvordan hastigheten på prosessen økes. 18

19 4.10 Ferdigstille installasjonen Trykk [SETUP]-pinnen for å lukke installasjonen. 1 10:15 5 Endre en eksisterende installasjon 5.1 Legge til enheter i et eksisterende rom Fjern frontrammen og trykk [SETUP]-pinnen i 3 sekunder for å åpne serviceområdet. 1 Servicealternativer Rom og enheter 2 Rom og enheter Styr eksisterende rom 19

20 3 Styr eksisterende rom Konfigurer eksisterende rom 4 Velg rom Velg rom 5 Konfigurer rom Romenheter 6 Romenheter Legg til enhet 7 Legg til romenhet Begynn registrering Fortsett til alle nye enheter er lagt til i det ønskede rommet.! Foreta en nettverkstest etter at installasjonen er endret. 20

21 5.2 Endre parametere for varmeregulering Fjern frontrammen og trykk [SETUP]-pinnen i 3 sekunder for å åpne serviceområdet. 1 Servicealternativer Rom og enheter 2 Rom og enheter Styr eksisterende rom 3 Velg rom Velg et rom 4 Konfigurer rom Varmeregulering 5 Varmeregulering Velg en innstilling 21

22 Prognosemetode: Når prognosemodus aktiveres, vil systemet automatisk beregne når oppvarmingen må starte for å nå ønsket romtemperatur til ønsket tidspunkt (alle varmekilder). Høyeste gulvtemperatur: Standardinnstillingen er 35 C (elektrisk gulvvarme). Reguleringstype: Bare i forbindelse med elektriske varmesystemer. Merk! Bruk PIN-kode [0044] for å skifte mellom følgende reguleringstyper: Romføler (regulerer bare etter romtemperatur) - hvis bare DEVIlink RS er montert (vannbåren gulvvarme) eller DE- VIlink RS + DEVIlink FT (elektrisk oppvarming). Gulvføler (regulerer bare etter gulvtemperatur) - hvis bare DEVIlink FTS er montert. Kombinert rom/gulv (sikrer min. gulvtemperatur og regulerer romtemperatur parallelt) - DEVIlink RS + DEVIlink FTS er montert. Ved vannbåren gulvvarme må du kontrollere om en bestemt maks. gulvtemperatur er angitt av gulvprodusenten. Dette kan sikres ved å montere en termostatstyrt blandeshunt. 22

23 5.3 Fjerne et rom eller en serviceenhet Metode for å fjerne en enhet: Individuelle enheter kan fjernes ved å holde inne en hvilken som helst knapp på enheten mens strømmen slås på/av. Hold knappen inne i ca. 5 sekunder etter at strømmen er koblet til igjen. Reservemetode for å fjerne en defekt eller manglende enhet (kun hvis/når metoden over ikke er mulig): Fjern frontrammen og trykk [SETUP]-pinnen i 3 sekunder for å åpne serviceområdet. 1 Servicealternativer Rom og enheter 2 Rom og enheter Styr enheter 3 Styr enheter Fjern en enhet 4 Fjern enheter Slett døde enheter 23

24 Hvis en enhet skal skiftes og alle innstillinger for enheten beholdes, bruker du funksjonen [Erstatt enhet] og følger instruksjonene på skjermen. Ved å bruke denne funksjonen blir alle innstillinger for denne enheten overført til den nye enheten. 5.4 Tilbakestille DEVIlink CC til fabrikkinnstillinger! Alle tilordnede rom og innlagte enheter blir fjernet fra systemet! Det anbefales å fjerne alle enheter individuelt før tilbakestilling til fabrikkinnstiling eller utskifting av DEVIlink CC. Fjern frontrammen, og trykk på reset-knappen på høyre side av DEVIlink CC helt til en tydelig pipetone høres fra styreenheten. Alle rom slettes, og DEVIlink CC tilbakestilles til fabrikkinnstillinger. 6 Oppgradere programvareversjon DEVIlink -programvaren kan oppgraderes. Nye programvareversjoner publiseres på 1. Last ned programvareoppgraderingen til en USBminnepinne, og sett minnepinnen inn i USB-porten. 2. Fjern frontrammen og trykk [SETUP]-pinnen i 3 sekunder for å åpne serviceområdet. 24

25 1 Servicealternativer Programvare 2 Programvare Programvareoppdatering 4 Oppgrader programvare Sett inn USB-minnepinne 5 Oppgrader programvare Start oppgraderingen 6 Bekreft oppgradering Oppgrader programvaren nå! 25

26 7 Advarsler! Hvis en advarsel eller en varsling forekommer, vises et gult varslingsikon på standby-skjermbildet. Følg fremgangsmåten for å få mer informasjon. 1! 2 Start Styring av huset 3 Styring av huset Varsler 26

27 7.1 Varslingsikoner Batteriadvarsel Kritisk batterinivå Lavt batterinivå Enheten svarer ikke For mange døde enheter Varmen slått av i et rom Barnesikring / restriksjoner aktivert Manuell drift Ikon for gulvtemperatur Ikon for romtemperatur Ikon for TRV 27

28 8 Tekniske spesifikasjoner og godkjenninger DEVIlink CC Driftsspenning 15 V DC ± 10 % Strømforbruk i standby Maks. 2 W Skjerm 3,5 TFT farge m. berøring Omgivelsestemperatur -10 til +40 C Lagringstemperatur -20 til +65 C Testtemperatur for kuletrykk 75 C Forurensningsgrad 2 (privat bruk) Overføringsfrekvens 868,42 MHz Senderekkevidde Opptil 30 m Maks. signalforsterkere i kjede 3 Sendeeffekt Maks. 1 mw Programvareklasse A IP-klasse 21 Mål 125 x 107 x 25 mm Vekt 179 g 28

29 DEVIlink PSU (i veggen) Driftsspenning Anbefalt sikring V AC 50/60 Hz Maks. 16 A Utgangsspenning 15 V DC ± 10 % Strømforbruk i standby Maks. belastning Kabelspesifikasjoner Maks. 0,15 W 10 W Anbefalt 1,5 mm 2, maks. 2 x 2,5 mm 2 DEVIlink NSU (strømadapter) Driftsspenning V AC 50/60 Hz Anbefalt sikring Maks. 16 A Utgangsspenning 15 V DC ± 10 % Strømforbruk i standby Maks. 0,3 W Kabellengde 2,5 m Maks. belastning 7 W DEVIlink BSU (batteriforsyningsenhet) Utgangsspenning 15 V DC ± 10 % Antall batterier 10 x AA 29

30 DEVIlink CC er testet med tanke på sikkerhet og EMC-krav som spesifisert i EN og EN Garanti 10 Instruksjoner for kassering 30

31 Danfoss Heating Solutions Besøksadresse: Vollebekkveien 2B 0598 Oslo Postadresse: Postboks Rud Telefon Telefaks Dansfoss tar intet ansvar for eventuelle feil i kataloger, brosjyrer og annet trykt materiale. Danfoss forbeholder seg retten til å gjøre endringer i produktene uten varsel. Dette gjelder også produkter som allerede er bestilt, forutsatt at slike endringer kan utføres uten at det medfører vesentlige endringer i spesifikasjonene som allerede er avtalt. Alle varemerker i dette materialet tilhører de respektive selskapene. DEVI og DEVI-logoen er varemerker for Danfoss A/S. Alle rettigheter forbeholdt og VICKA330 Produced by Danfoss 03/

32 * * DEVIlink CC with PSU 140F1076 NO Central Controller 15V 50-60Hz -10 C to +40 C 16 A IP 21 Product documentation NO EL dma Designed in Denmark for Danfoss A/S

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning

Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning NO Devilink systemoversikt Devilink styringsenhet (CC) installasjonsveiledning Devilink systemoversikt Devilink er et trådløst styringssystem for elektrisk gulvvarme. Styringsenheten i Devilink er utstyrt

Detaljer

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com

Installasjonsveiledning. DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat. www.devi.com Installasjonsveiledning DEVIreg 330 (-10 til +10 C) Elektronisk termostat www.devi.com Engelsk språk brukes i de originale instruksjonene. Andre språk er en oversettelse av de originale instruksjonene.

Detaljer

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk

DEFA HOME. Bruksanvisning Base Unit PRO. Norsk DEFA HOME Bruksanvisning Base Unit PRO Norsk 2 Norsk Innholdsfortegnelse Oversikt 5 Funksjonalitet 6 DEFA Link app guide 8 Logge inn på appen 8 Laste ned appen 9 Hjem 10 Kalender 13 Legg til hendelse 14

Detaljer

Installasjonsveiledning WEB HOME TM

Installasjonsveiledning WEB HOME TM NО Installasjonsveiledning WEB HOME TM Warennummer: 08090692 Version: 01.01 www.devi.com Installasjonsveiledning - WEB HOME TM Installere termostater Side 2 23 Installere WEB HOME TM enheten Side 24 31

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.0 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.0 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Article: 08095868 Version: 01.01

Article: 08095868 Version: 01.01 Article: 08095868 Version: 01.01 VI_535_DEVI_NORGE.indd 2 06/07/06 15:53:27 NO Devireg TM 535 Installasjons- og brukerveiledning VI_535_DEVI_NORGE.indd 1 06/07/06 15:53:27 Gratulerer med... nytt DEVI gulvvarmesystem.

Detaljer

Installasjonsveiledning Devireg 850 controler

Installasjonsveiledning Devireg 850 controler NO Installasjonsveiledning Devireg 850 controler 1 Innholdsfortegnelse 1: Brukerveiledning Systemoversikt 3 Generell bruk 5 Knapper 5 Display 5 Meny system 6 Mulige alarm-meldinger Tett nedløp 7 Mistet

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V20. Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V20 Bruksanvisning for sms-styring, ved bruk av eget privat sim-kort Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé. 2 stk innebygd i GSM Fixi SMS, 230V 16A 2 temperaturinnganger

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

Bruksanvisning 1186900B

Bruksanvisning 1186900B Bruksanvisning 1186900B Gratulerer med kjøpet! Denne bruksanvisningen vil fortelle deg hvordan du kan bruke Orion 700 til å styre elektriske varmeovner, lys og andre elektriske apparater automatisk etter

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II

Peltor DECT-Com II. The Sound Solution. User s manual for DECT-Com II Peltor DECT-Com II The Sound Solution User s manual for DECT-Com II DECT 1.8 GHz HURTIGGUIDE Peltor DECT-Com II Knapp Funksjon [M] [+] [ ] [M] & [+] [M] & [ ] Slå på/av DECT-Com II-enheten Velge funksjon

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c

STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22. SPAR STRØM! V: 1.14.01c 1 Tekniker-veiledning STRØMSTYRINGS/ALARM GSM SENTRAL GSM-A22 SPAR STRØM! V: 1.14.01c Styrer 4 kanaler med strømstyringsplugger Hver kanal kan ha mange plugger Automatisk frostsikring Temperaturmåling

Detaljer

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING

BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING BRUKSANVISNING FOR AVANSERT STYRING 1.0 UNISTYR GSM 1.1 Virkemåte og varslinger side 2 2.0 KLARGJØRING 2.1 Programmere SIM kort side 4 2.2 Sette inn SIM kort og gjøre klar sentral. side 5 2.3 Programmering

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning

Welch Allyn Connex Integrated Wall System. Bruksanvisning Welch Allyn Connex Integrated Wall System Bruksanvisning 2012 Welch Allyn. Med enerett. For å lette tiltenkt bruk av produktet som beskrives i denne publikasjonen kan kjøperen av produktet kopiere denne

Detaljer

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK

LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK LabelManager Wireless PnP BRUKERHÅNDBOK dymo.com Copyright 2013 Newell Rubbermaid Europe, LLC. Med enerett. Ingen deler av dette dokumentet eller programvaren må reproduseres eller overføres på noe vis,

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon

LK Romregulering ICS. Utførelse. Funksjon LK Romregulering ICS Utførelse LK Romregulering ICS er et reguleringssystem beregnet på LK Gulvvarme. Systemet finnes i en trådløs utførelse der kommunikasjonen mellom romtermostat og mottakerenheten skjer

Detaljer

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3)

Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Telefonhåndbok Cisco IP-telefon 7911G for Cisco CallManager 4.1(3) Hovedkontor Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tlf: +1 408 526-4000 +1 800 553-NETS

Detaljer

Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk.

Denne bruksanvisning er en del av produktet og bør tas vare på for senere oppslag. Den inneholder viktig informasjon for installasjon og bruk. Br uksanvi sni ng LaCr ossew S2357 ur makernodel and Tl f. :97 97 73 81 www. met eo. no Innhold 1. Innledning 2. Bruksområde a. Værstasjonen b. Systemkrav for PC c. Installasjon av USB-adapter d. Egenskaper

Detaljer

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020

Leica ST5020. Multistainer. Instruksjonshefte. Leica ST 5020 Leica ST 5020 Multistainer Instruksjonshefte Leica ST5020 V1.7 Norsk 08/2009 Denne brukerhåndboken skal oppbevares sammen med apparatet. Les brukerhåndboken nøye før du tar i bruk apparatet. VIKTIG MERKNAD

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25

Innholdsfortegnelse. Viaplay (VOD)... 23. Viasat Ticket... 25 Ticket (ikke tilgjengelig i Norge)... 25 Innholdsfortegnelse Forholdsregler.... 2 Velkommen til digitalt satellitt-tv!.. 3 Viktig.... 3 Oppdateringer til mottakeren.... 3 Miljømessige hensyn.... 4 Merknader om opphavsrett.... 4 Fjernkontrollen....

Detaljer

TomTom navigation module

TomTom navigation module TomTom navigation module 1. Hva er i esken Hva er i esken TomTom navigation module Bildokk USB-kabel MyTomTom-brosjyre 2 2. Les meg først Les meg først Bildokk Skyv TomTom navigation module-enheten inn

Detaljer

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E

Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Brukerveiledning for B A S I S PA K K E Innhold Kapittel 1 - Generell informasjon Innledning - VIKTIG INFORMASJON...3 Innhold i pakken...4 Tekniske spesifikasjoner...4 Grunnfunksjoner...5 Indikeringer

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1200SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172326

Din bruksanvisning HP PAVILION G6-1200SA http://no.yourpdfguides.com/dref/4172326 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION G6-1200SA. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION G6-1200SA i bruksanvisningen

Detaljer