FEILSØKINGSPROSEDYRE FOR SSD-NAVI (versjon 3.00)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FEILSØKINGSPROSEDYRE FOR SSD-NAVI (versjon 3.00)"

Transkript

1 1 - INNHOLD Kundeklage Diagnose Sammendrag og pinneoversikt Kapittel 2 Generelt funksjonsproblem Kapittel 3 Ingen drift eller ingen oppstart (svart skjerm): Kapittel 3-1 Knapp virker ikke Kapittel 3-2 Berøringsskjerm virker ikke (korrekt): Kapittel 3-3 Problem med CD-mekanisme Kapittel 3-4 Problem med rattfjernkontrollen Kapittel 3-5 Lydproblem Kapittel 4 Tunerproblem (radiomottaksproblem) Kapittel 4-1 Problem med portabel mediespiller Kapittel 4-2 Problem med USB-nøkkel Kapittel 4-3 ipod Kapittel 4-4 Problem med lyd-cd Kapittel 4-5 Problem med MP3/WMA på CD Kapittel 4-6 Problem med Bluetooth-streaming Kapittel 4-7 Problem med tilleggsenhet Kapittel 4-8 Lydkvalitetsproblem Kapittel 4-9 Navigeringsproblem Kapittel 5 GYRO-sensor Kapittel 5-1 VSP-hastighetsproblem Kapittel 5-2 GPS-antennemottak Kapittel 5-3 Problem med håndfri telefon Kapittel 6 Talekvalitet Kapittel 6-1 Problem med telefontilkobling Kapittel 6-2 Problem med telefonboknedlasting Kapittel 6-3 Problem med elektrisk tilkobling Kapittel 7 Problem med VSP-tilkobling Kapittel 7-1 Problem med lyssignaltilkoblingkaittel 7-2 Problem med reverssignaltilkobling Kapittel 7-3 Andre problemer Kapittel 8 - Side 1 av 9 -

2 2 Sammendrag og pinneoversikt: - Sett forfra - - Sett bakfra Side 2 av 9 -

3 3 Generelt funksjonsproblem: 3-1 : Ingen drift eller ingen oppstart (svart skjerm): a) Kontroller strømforsyningen C4-pinne 13 : 12 V permanent C4-pinne 1 : Hovedjord (GND) C4-pinne 23 : 12 V når nøkkel er PÅ b) Fjern USB-nøkkel c) Kontroller sikringer d) Koble fra enhet, vent 10 minutter, koble til igjen og kontroller strømforsyningen på nytt. e) Fjern CD/USB-enheten og tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. 3-2 : Knappen virker ikke: a) Ingen pip når du trykker på knappen a. Fjern USB-nøkkelen. b. Koble fra enheten og vent 10 minutter. ELLER b) Pip uten handling. a. Kontroller i brukerhåndboken at denne knappen er tilgjengelig i dette tilfellet. b. Hvis ja, koble fra enheten i løpet av 10 minutter. 3-3: Berøringsskjerm virker ikke (korrekt): a) Kalibrer berøringsskjermen (se brukerhåndboken). Prøv på nytt. b) Tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. c) Skift ut enheten hvis problemet vedvarer. - Side 3 av 9 -

4 3-4 : Problem med CD-mekanisme: a) CDen kan ikke løses ut. a. Bekreft at en CD er satt inn (indikatorlys). b. Hvis ja, koble fra enheten i løpet av 30 minutter. ELLER b) Cen kan ikke settes inn / lastes a. Bekreft at INGEN CD er satt inn (indikatorlys). b. Koble fra enheten og vent 10 minutter før du kobler den til igjen. 3-5 : Problem med rattfjernkontrollen : a. Kontroller og skift ut rattfjernkontrollens tilkobling til navigeringsenheten. b. Fjern CD/USB-enheten og tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. 4 Lydproblem : D 4-1 : Tunerproblem (radiomottaksproblem): a) Kontroller at du er på et sted med godt mottak. Sammenligne med nærmeste bil. b) Kontroller og skift ut antennekontakten. c) Kontroller strømforsyningen fra kjøretøyets antenne (C8, ben 1 : Tuner + B = 12 V). d) Tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. - Side 4 av 9 -

5 4-2 : Problem med portabel mediespiller : a) Kontroller med en annen enhet. b) Bekreft at enheten spilles av normalt etter frakobling fra enhet. c) Bekreft at mediefiltypen støttes. d) Bekreft at kartstrukturen støttes og er innenfor grenseverdiene. e) Bekreft at filtypen støttes. f) Hvis enheten fungerer i en annen portabel spiller, tilbakestiller du enheten til fabrikkinnstillingen. g) Skift ut enheten hvis problemet vedvarer. 4-3 : Problem med USB-nøkkel : a) Kontroller med en annen USB-nøkkel. b) Kontroller og skift ut USB-kabelen. c) Formater USB-nøkkelen på en annen PC. d) Bruk en riktig MP3-datafil. e) Bruk bare MP3-filer på USB-nøkkelenheten f) Ikke bruk en USB-nøkkelenhet til automatisk oppstart 4-4 ipod: a) Kontroller med en annen ipod-nøkkel. b) Kontroller ipod-programvaren i forhold til kompatibilitetslisten c) Bekreft at ipod spilles av normalt etter frakobling fra enhet. d) Kontroller og skift ut ipod-kabelen. e) Tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. 4-5 : Problem med lyd-cd : a) Undersøk riper og rengjør CDen. b) Prøv CDen i en annen CD-spiller. c) Hvis CDen spilles av i en annen CD-spiller, tilbakestiller du enheten til fabrikkinnstillingen. - Side 5 av 9 -

6 4-6 : Problem med MP3/WMA på CD : a) Bekreft at filtypen støttes (se brukerhåndboken). b) Bekreft at kartstrukturen støttes (se brukerhåndboken). c) Undersøk riper og rengjør CDen. d) Hvis CDen spilles av i en annen CD-spiller, tilbakestiller du enheten til fabrikkinnstillingen. 4-7 : Problem med Bluetooth-streaming : Prøv denne fremgangsmåten med en kompatibel mobiltelefon. Se HONDA-listen a) Par telefonen korrekt (se 6-2). b) Kontroller telefonens volum c) Tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen og prøv på nytt. 4-8 : Tilleggsenhet a) Kontroller med en annen enhet. b) Bekreft at enheten spilles av normalt etter frakobling fra enhet. c) Endre lyinngangsnivå d) Kontroller og skift ut enhetskabelen. e) Tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. 4-9 : Lydkvalitetsproblem : a) Kontroller volumet > 0 b) Kontroller høyttalerledningene (motstanden må være rundt 4 ohm). Venstre høyttaler foran: mål motstanden mellom C4- pinne 14 og 15 Høyre høyttaler foran: mål motstanden mellom C4- pinne 18 og 19 Venstre høyttaler bak: mål motstanden mellom C4- pinne 2 og 3 Høyre høyttaler bak: mål motstanden mellom C4- pinne 6 og 7 c) Juster equalizerinnstillinger. d) Fjern enheten (USB,...) og tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. Prøv på nytt. - Side 6 av 9 -

7 5 GPS og navigeringsproblem: d 5-1 GYRO-sensor a) Kontroller GYRO-sensorens status på navigeringssystemets Check-meny. b) GYRO-sensoren kan aktiveres på kartdisplayet ved å bevege enheten til venstre/høyre. c) Fjern CD/US-enheten og tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. 5-2_ VSP-tilkobling (hastighetspuls) a) Kontroller VSP-signalet på navigeringssystemets Check-meny. b) VSP-signalet kan aktiveres ved å kjøre forover/bakover noen få meter Mål VSP-signalet på C4-pinne 22 (fluktuerende spenning som avhenger av kjøretøyets hastighet) c) Fjern CD/USB-enheten og tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. 5-3_ GPS-antennemottak a) Kontroller GPS-antennetilkoblingen på navigeringssystemets Check-meny. b) Bekreft og skift ut GPS-antennen. c) Kjør noen få minutter (20 minutter maks.) i et område uten bygninger eller fjell. d) Fjern CD/USB-enheten og tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. 6 Problem med håndfri telefon: B 6-1_Talekvalitet a) Bekreft at telefonen står på kompatibilitetslisten b) Juster "telefonens innkommende volum" c) Juster "telefones utgående volum" d) Kontroller og skift ut mikrofonen. e) Fjern CD/USB-enheten og tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. - Side 7 av 9 -

8 6-2_ Problem med telefontilkobling a) Bekreft at telefonen står på kompatibilitetslisten. b) Kontroller den innstilte Bluetooth-synligheten på telefonen c) Fjern CD/USB-enheten og tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. d) Prøv å slette alle parede enheter fra enheten og fra telefonen, og par på nytt. e) Prøv en annen telefon på kompatibilitetslisten. 6-3_ Problem med telefonboknedlasting a) Bekreft at telefonen står på kompatibilitetslisten. b) Bekreft på kompatibilitetslisten at telefonboknedlasting støttes. c) Fjern CD/USB-enheten og tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. d) Prøv å koble (pare) telefonen igjen. e) Prøv en annen telefon på kompatibilitetslisten. n 7 Problem med elektrisk tilkobling: 7-1_VSP-pulstilkobling (for kjøretøyets hastighet) a) Kontroller hastighetspulssignalet på navigeringssystemets Check-meny. b) Hastghetspulssignalet kan aktiveres ved å kjøre forover/bakover noen få meter Mål hastighetspulssignalet på C7-pinne 1 (fluktuerende spenning som avhenger av kjøretøyets hastighet) c) Fjern CD/USB-enheten og tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. 7-2_ Problem med lyssignaltilkobling a) Kontroller lyssignalet på navigeringssystemets Check-meny. b) Aktiver lyssignalet ved å slå lysene av og på. c) Bekreft at DAG/NATT-lysstyrken er satt til et annet nivå. d) Mål lyssignalet på kjøretøykontakt C4-pinne 24 : 12 V e) Fjern CD/USB-enheten og tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. 7-3_ Problem med reverssignaltilkobling a) Kontroller reverssignalet på navigeringssystemets Check-meny. b) Aktiver reverssignalet ved å velge reversgir. c) Mål reverssignalet på kjøretøykontakt C7-pinne 2 : 0 V d) Fjern CD/USB-enheten og tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. - Side 8 av 9 -

9 8 Andre problemer : i a) Fjern CD / USB / annen enhet som er tilkoblet. b) Koble fra enheten og vent 10 minutter. Prøv på nytt. c) Tilbakestill enheten til fabrikkinnstillingen. Hvis denne prosedyren ikke løser feilen, må du sende enheten tilbake til leverandøren - Side 9 av 9 -

FEILSØKINGSRUTINE FOR SD-NAVI MED ANC (versjon 1.00)

FEILSØKINGSRUTINE FOR SD-NAVI MED ANC (versjon 1.00) 1 - INNHOLD Kundeklage Diagnostikk Oversikt og koplingsskjema Kap. 2 VIRKER IKKE I DET HELE TATT PÅ/AV (ingen lyd og ikke Kap. 3-1 noe bilde) INGEN LYD (bilde OK) Kap. 3-2 IKKE BILDE (lyd OK) Kap. 3-3

Detaljer

OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Ampera Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Grunnleggende betjening... 12 Radio... 21 CD-spiller... 27 Eksterne enheter... 30 Navigering... 39 Stemmegjenkjenning... 55 Telefon...

Detaljer

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt

INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok. www.innohome.com. smart sikkerhet for kjøkkenet ditt INNOHOME komfyrvakt SGK300 brukerhåndbok www.innohome.com smart sikkerhet for kjøkkenet ditt Gratulerer! Du er nå eier av et av verdens mest intelligente sikkerhetsprodukter for komfyren din. Intelligent

Detaljer

Trådløs nettverkspakke fra Telenor

Trådløs nettverkspakke fra Telenor Trådløs nettverkspakke fra Telenor Installering av Trådløs basestasjon SpeedTouch 180 Wireless 802.11g Ethernet Bridge og Trådløs nettverksadapter SpeedTouch 121g Wireless 802.11g USB Adapter Velkommen

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning

Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer. Bruksanvisning Digital radio / DAB+ / FM RDS Digital klokkeradio med to alarmer Bruksanvisning Innhold Kontrollknapper... 2 3 Bruk av klokkeradioen for første gang. 4 Generell bruk av din klokkeradio... 5 Valg av stasjon

Detaljer

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok

Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok Plantronics BackBeat 903/906 Brukerhåndbok i Velkommen Takk for at du kjøpte hodetelefonen Plantronics BackBeat 903/906. Denne brukerhåndboken inneholder instruksjoner for å konfigurere og bruke den nye

Detaljer

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806

Brukerhåndbok. Victor ClassicX 3.3. Bojo as. Akersbakken 12, 0172 OSLO. Utgave 0806 Brukerhåndbok Victor ClassicX 3.3 Bojo as Akersbakken 12, 0172 OSLO Tel 23 32 75 00 Faks 23 32 75 01 www.bojo.no post@bojo.no service@bojo.no support@bojo.no Utgave 0806 Komme i gang økt med Victor Reader

Detaljer

Kom i gang med din dekoder

Kom i gang med din dekoder HD 2840-C Kom i gang med din dekoder Digital HD-dekoder Canal Digital Kabel TV Kundeservice 06090 www.canaldigital.no 1 Pakk ut innholdet Kontroller at leveransen er komplett før du monterer dekoderen.

Detaljer

Fjernstyringsenhet VRT012

Fjernstyringsenhet VRT012 Fjernstyringsenhet VRT012 Brukerveiledning V 0.1 Takk for at du kjøpte produktet vårt! Vi håper denne brukervennlige styreenheten kan hjelpe deg til å realisere dine ideer og gjøre livet enklere for brukeren.

Detaljer

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+

MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ MINI HIFI SYSTEM M 2300 DAB+ DA INDHOLD --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 3 OPPSETT OG SIKKERHET 3

Detaljer

Installasjonsveiledning for programvare

Installasjonsveiledning for programvare Installasjonsveiledning for programvare Denne bruksanvisningen forklarer hvordan programvaren installeres over en USB- eller nettverkstilkobling. Modellene SP 200/200S/203S/203SF/204SF mangler nettverkstilkobling.

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842

Din bruksanvisning GARMIN NUVI 1490T http://no.yourpdfguides.com/dref/2359842 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

[Plassering for forsiktighetserklæring]

[Plassering for forsiktighetserklæring] sveiledning LCD-fargeskjerm [Plassering for forsiktighetserklæring] (SX46W) (SX76W) Om installasjonsveiledningen og brukerveiledningen sveiledning (denne veiledningen) Inneholder grunnleggende informasjon,

Detaljer

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W

nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W nüvi 205- og 205W-serien brukerveiledning til disse nüvi-modellene: 205, 205W, 215, 215W, 255, 255W, 265, 265W, 275, 285W 2008 Garmin Ltd. eller datterselskapene Garmin International, Inc. 1200 East 151st

Detaljer

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her

RITMO XL vann-kontakt, kobler vann fra vanntilførsel her Sørg for å blande bin er tørr. Hvis våt deretter tørke før bruk. Koble på strømen - Hvis du bruker en generator sørg for at den er minst 20KVA for 230V. Pass på at bryteren på innsiden av kontrollboksen

Detaljer

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave

Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave Reguleringssystem EnergyLogic Touchline Wave BRUKERHÅNDBOK iphone APP BIOENERGI- OG SANITÆRSYSTEMER Roth Nordic AS Jongsåsveien 4 1338 Sandvika Telefon: +47 67 57 54 00 Fax: +47 67 57 54 09 Mail: service@roth-nordic.no

Detaljer

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER

GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER GPS PEILE SYSTEM BRUKSANVISNING LES HELE BRUKSANVISNINGEN FØR DU STARTER Viktig sikkerhetsinformasjon Forklaring på advarsler og symboler brukt i denne veiledningen Dette er et sikkerhetssymbol. Det brukes

Detaljer

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem

OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem OPEL Movano / Vivaro Brukerhåndbok for infotainmentsystem Innhold Innledning... 4 Radio... 28 CD-spiller... 36 AUX-inngang... 41 USB-kontakt... 43 Bluetooth musikk... 46 Navigering... 52 Stemmegjenkjenning...

Detaljer

Betalingsterminal problemhåndtering

Betalingsterminal problemhåndtering Betalingsterminal problemhåndtering Jostein Toftebakk, Extensor AS Versjon 6, 09.01.2012. Dette er en enkel prosedyre som løser de fleste feil og problemer med betalingsterminal. Prosedyren gjelder for

Detaljer

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu

Revisjon: Varemerker Fraskrivningsklausu Brukerveiledning Revisjon: R01 (EU) Varemerker Alle merkevarenavn og produktnavn er varemerker og registrerte varemerker som tilhører de respektive selskaper. Fraskrivningsklausu Spesifikasjoner og manualer

Detaljer

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005

Strøm. Dokumentdelenummer: 393525-091. Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Oktober 2005 Strøm Dokumentdelenummer: 393525-091 Oktober 2005 Denne håndboken beskriver strømfunksjonene til maskinen. Innhold 1 Strømknapper og lamper 2 Strømkilder Koble til strømadapteren...........................

Detaljer

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien

Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien Brukerveiledning for nüvi 1200-/1300-/1400-serien for bruk med disse nüvi-modellene: 1200, 1210, 1240, 1245, 1250, 1255, 1260 1300, 1310, 1340, 1350, 1370, 1390 1410, 1440, 1450, 1490 2009-2010 Garmin

Detaljer

OPEL ZAFIRA. Infotainment System

OPEL ZAFIRA. Infotainment System OPEL ZAFIRA Infotainment System Innhold Berør og koble til... 5 CD 30 / CD 30 MP3 Type 1... 91 Mobiltelefonportal... 119 Berør og koble til Innledning... 6 Radio... 21 CD-spiller... 25 AUX-inngang...

Detaljer

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide

SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide SP-1101W/SP-2101W Quick Installation Guide 05-2014 / v1.0 1 I. Produktinformasjon I-1. Pakkens innhold Smart-plugg bryter Kort installasjonsanvisning CD med monteringsguide I-2. Frontpanel Strøm-LED Bryter

Detaljer

Bruker- og vedlikeholdsveiledning

Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker Bruker- og vedlikeholdsveiledning Vekkerklokke Time Flash, analog Vekkerklokke Time Flash med Lisa mottaker HMS art. nr.: 135472 Best. nr.: 1104875 INNHOLD Vekkerklokke

Detaljer

KjempeKnotten Telefontastatur

KjempeKnotten Telefontastatur Brukerveiledning KjempeKnotten Telefontastatur Sort, varenr: 200 012 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 KjempeKnotten... 3 Hva er KjempeKnotten?... 4 Batteri... 4 Telefontilkobling... 5 Slik

Detaljer