TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru"

Transkript

1

2 TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og uten at dette gir rett til endringer på allerede leverte produkter. Alle rettigheter ifølge lov om opphavsrett gjelder, og all kopiering av innholdet i denne boken, helt eller delvis, er forbudt uten tillatelse fra TELLEFSDAL A.S Alle spesifikasjoner er oppgitt ifølge SI-systemet. Med forbehold om mulige trykkfeil. 2

3 Innhold 1.0 Forord Beskrivelse av plogen Tekniske data Hydraulikkopplegg for sideplog Montering, klargjøring og innstilling Kontroll av plogfester og innfesting på bærekjøretøy Kontroll av plog og plogfeste Montering av sideplog Grunninnstilling av sideplog Betjening Praktisk bruk Avmontering av sideplog Vedlikehold Plogens slitedeler Plogblad, rammekonstruksjon og smøring Transport og lagring Sesonglagring Sikkerhet Sikkerhetsutstyr Varselmerker Plogen og utstyrets virkemåte Justering / vedlikehold Generelle sikkerhetsregler Særlige sikkerhetsregler for plog og plogløft Ekstrautstyr Forlengelse til plogblad Lang plogramme Vedlegg: Hydraulikkskjema Samsvarserklæring Garantibetingelser 3

4 1.0 FORORD TELLEFSDAL A.S gratulerer deg med valget av en SP-3500 Sideplog. Sideplogen monteres til redskapsbæreren i to fester, ett midtmontert under redskapsbæreren og ett bak. Sideplogen har stor arbeidsbredde og liten transportbredde, den er hydraulisk betjent med redskapsbærerens hydraulikkanlegg. Det leveres egen monteringsanvisning for første gangs montering av plogfester og hydraulikkopplegg. Denne bruksanvisningen omhandler hvordan sideplogen kobles på og av festene, hvordan den brukes og lagres, og hvordan den vedlikeholdes for å sikre god funksjon og lang levetid. Ta vare på bruksanvisnigen, den er en del av plogen. Bruksanvisningen skal alltid følge plogen. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk, spesielt sikkerhetsreglene i kapittel 7 bak i boken. Følg alle beskrivelser nøye. Hvis det oppstår driftsproblemer, se Vedlikeholdsdelen. Kontakt forhandleren før du gjør inngrep som kan gjøre feilen større. Se også Garantibetingelsene. 4

5 I boken benyttes det symboler i teksten sammen med varselord for å varsle om farer, mulighet for skade på utstyr og tips for å sikre optimal betjening. ADVARSEL Dette symbolet viser at det er fare for personskade hvis ikke anvisningene i boken følges nøye. FORSIKTIG Dette symbolet viser at det er fare for skade på utstyr og eiendom hvis ikke anvisningene i boken følges nøye. Merk! Dette symbolet viser at det er tips som vil gjøre arbeidet med plogen enklere eller mer effektiv. 5

6 2.0 BESKRIVELSE AV PLOGEN Sideplog 1 Plogblad 2 Plogramme 3 Svingbolt 4 Fremre feste på plog 5 Parallellogram 6 Sikkerhetsvaier 7 Støttetallerken, blad 8 Lys på plogen 9 Svingsylinder 10 Løftesylinder bak 11 Bladforlengelse 12 Løftesylinder, foran 13 Koblingskopp 14 Feste for sikkerhetvaier Fremre feste Sideplogen består av et plogblad (1) som er festet til en ramme (2) via en svingbolt (3). Rammen er koblet til redskapsbæreren i et feste foran og et feste bak. Disse festene må tilpasses til redskapsbæreren ved første gangs montering. Dette bør gjøres ved et påbyggverketed, som får nødvendig informasjon ved egen monteringsanvisning for festene, og grunninnstilling i forhold til redskapsbæreren. Ved første gangs montering av plogen i festene kreves en grunninnstilling i forhold til redskapsbærerens høyde, bredde, lengde og hjulutrustning. Ved senere på- og frakobling av plogen, er det ikke nødvendig med justeringer. 6

7 15 På plogen er det en dobbeltvirkende hydraulikksylinder (9) som betjener utsving av plogbladet og en enkeltvirkende sylinder (10) som sørger for løfting av plogen bak. Plogen betjenes med hydraulikken på redskapsbæreren. På festet foran som er fastmontert på redskapsbæreren, er det en enkeltvirkende sylinder (12) for løfting av det framre festepunktet for plogen. Det kan kjøres trykkluft på senkesiden av den enkeltvirkende sylinderen for å senke ned festet ved montering av plogen, og for å sette trykk ned på plogen ved brøyting på hard snøsåle. Dette krever ekstra opplegg for trykkluft på redskapsbæreren. Ytterst på plogbladet er det montert en sliteplate (15) av kunststoff for anlegg mot autovern. Plogen kan leveres med ekstra lang ramme for montering på 3-akslet bil. Det kan også leveres en forlengelse (11) for montering foran på plogbladet. Plogen er tilpasset fester fra Tellefsdal og Mähler. Ved montering på Mähler-fester med hydraulisk teleskopbom, må denne ikke betjenes når sideplogen er montert. 7

8 2.1 Tekniske data Målskisser 8

9 9 Bruksanvisning

10 2.1.2 ID-plate Det er montert en ID-plate på hver plog som angir plogens viktigste data, produsent, modell, type, størrelse, serienummer og produksjonsdato, samt at plogen er CE-merket Støy Støy fra sideplogen under bruk kan ikke skilles fra støyen fra bærekjøretøyet og frontmontert plog eller midtmontert høvelskjær. 10

11 2.2 Hydraulikkopplegg for sideplog Sideplogen betjenes med redskapsbærerens hydraulikkanlegg. Hydraulikken kobles til ved festet midt på redskapsbæreren (se figur). Hurtigkoblingene er enten monter direkte på det fremre festet eller på en brakett på redskapsbæreren Uttak på redskapsbærer 1. Lys 2. Sving ut 3. Sving inn 4. Løft Det er et dobbeltvirkende uttak for svingsylinderen og et enkeltvirkende uttak for løft. I tillegg til hydraulikktilkoblingen på denne braketten, er det en kontakt for tilkobling av lysopplegg på plogen. Bak i rammen på redskapsbæreren må det være opplegg for tilkobling av slangen for fri retur fra sjokkventilen på plogen Den enkeltvirkende sylinderen for løft av plogfestet foran er fast tilkoblet. Det kan kobles trykkluft til senkesiden på denne sylinderen for å forenkle monteringen av plogen, og for å sette trykk ned på plogen ved brøyting på vei med hard snøsåle. Det er montert en akkumulator på plogen, i hydraulikkretsen for utsving av plogen, og i tillegg er det en sjokkventil som åpner ved for store trykktopper i system. 3 Hydraulikk på plog 1. Fri returslange fra sjokkventil 2. Slange til løftesylinder bak 3. Akkumulator for utsvingsylinder 4. Sjokkventil 11

12 3.0 MONTERING, KLARGJØRING OG INNSTILLING For at plogen skal kunne monteres og stilles inn slik at den er lett å føre med minst mulig negativ innvirkning på redskapsbærerens kjøreegenskaper, og samtidig gjøre et tilfredsstillende brøytearbeid, er det en forutsetning at redskapsbærerens plogfester er montert i henhold til egen monteringsanvisning som følger med festene. FORSIKTIG! Feil montert / innstilt plogfeste kan gi store negative innvirkninger på redskapsbærer og plog både når det gjelder kjøreegenskaper, belastninger, slitasje og brøyteresultat. Kontroller alltid plogfestenes tilstand og innstilling før utstyret tas i bruk. Det er viktig at brøytefestenes koblingsdeler ikke har for stor slitasje. 3.1 Kontroll av plogfester og innfestinger på redskapsbæreren Det er viktig at både fremre og bakre plogfeste er riktig montert og i god teknisk stand. Vær spesielt oppmerksom ved første gangs montering av plogen på redskapsbæreren. Vær oppmerksom på muligheten til å kunne flytte innfestingen av parallellogrammet i plogrammen fram og tilbake. Kontroller spesielt alle skrueforbindelser før sesongen starter, og trekk til ved behov. Har plogen og festet vært utsatt for kraftige trykksjokk, skal alltid innfestinger og redskapsbærer kontrolleres. ADVARSEL! Foreta aldri endringer på plogfester eller innfestinger. Feil konstruksjon og dimensjonering av plogfeste og innfestning kan føre til store skader på redskapsbærer og utstyr. Endringer resulterer også ofte i dårligere brøyteresultat. FORSIKTIG! I graverende tilfeller bortfaller all garanti både på redskapsbærer og plogutstyr. 12

13 3.2 Kontroll av plog og plogfeste FORSIKTIG! For at en plog med feste og utstyr skal kunne fungere tilfredsstillende er det en forutsetning at plogen har blitt brukt, vedlikeholdt og lagret på riktig og forsvarlig måte d.v.s. som forklart i denne boken. Tretthetsskader oppstår lettere når utstyret er feil innstilt, gammelt og mye i bruk. SKADER MÅ ALLTID UTBEDRES FØR PLOG OG UTSTYR SETTES I DRIFT. Kontroller plog og fester ved å se over hele plogkonstruksjonen for sprekker og skader. Trekk til skrueforbindelser ved behov. Sveisereparasjoner og event. forsterkninger må kun gjøres av faglært personell. Det er spesielt viktig å kontrollere punkter og områder som er utsatt for de største belastningene, slik som feste for slitesål med stålholder, koblingstapp med lås og sikkerhetsvaier for fremre feste, hengsling av plogblad, sylindrer med innfestinger samt alle bolt- og skrue-forbindelser. Kontroller også tilstanden til kunststoffplaten for anlegg mot autovern. Skift platen hvis den er mye slitt. Slitestålene må aldri slites lengre ned enn til underkant av stålholderen. Vend eller skift til nye stål i tide. Slitestålene skal aldri slites lengre ned enn at de ved vending kan festes godt i øvre hullrekke. Merk! Hvis sideplogen skal benyttes sammen med frontmontert plog, kan det monteres en forlengelse foran på plogbladet for å sikre at sideplogen tar opp strengen fra plogen foran ved kjøring i svinger. Kontroller innfestingen av den ekstra forlengelsen. 13

14 3.3 Montering av sideplog Det fremre festet på plogen kan justers fram og tilbake på plogen for å justere hvor langt plogen stikker inn under bilen når plogen svinges ut. Dette for å sikre at sideplogen tar opp strengen og for å hindre at plogen kommer i konflikt med noe under rammen. Hvis plogen har vært benyttet på en annen redskapsbærer er det viktig å kontrollere at det er montert korrekt ramme på plogen. Det finnes en standard ramme og en lang ramme for 3-akslet redskapsbærer. Åpne låsen for fremre feste på plogen ved å ta ut splinten (1), trekke opp låsebolten (2) og svinge inn låsehaken (3). Kjør redskapsbæreren inn mot sideplogen, og juster høyden på fremre plogfeste (5) ved å betjene hydraulikken i redskapsbæreren, og eventulet trykkluft på senkesiden av sylinderen, hvis montert. Kjør redskapsbæreren fram så koblingstappen (4) går i inngrep i koppen på det framre festet (5), sving inn låsen (3) og sperr den med bolt (2) og splinten (1). Fest også sikkerhetsvaieren (6) mellom plogen og plogfestet på redskapsbæreren. Koble til hydraulikkslangene og den elektriske tilkoblingen mellom plog og redskapsbærer. Gå til det bakre festet og sving parallellogrammet bak på plogrammen inn mot feste bak på redskapsbæreren. - Betjen funksjonen for utsvinging av plogbladet for å flytte rammen inn/ut til boltene i parallellogrammet passer i hullene på festet. 14

15 2 1 - Juster vinkelen på parallellogrammet ved hjelp av parkeringsfoten (1) på rammen, evnt. ved å justere strekkfisken (2) oppe på parallellogrammet. Merk! Hvis strekkfisken oppe på parallellogrammet justeres for å tilpasse koblingstappene, er det veldig viktig at strekkfisken justeres tilbake så rammen på plogen står loddrett når plogen står senket ned i flytestilling. - Ta ut låsesplinten og trekk opp håndtaket på parallellogrammet for å trekke inn boltene så rammen går inn i festet. Det kan være nødvendig å trekke håndtaket litt ut for å få ut låsesplinten. - Slipp hendelen når festet er på plass. Påse at boltene oppe og nede går skikkelig i inngrep. Husk å montere splinten igjen. Koble returslangen fra plogens sjokkventil i koblingen bak på redsakpsbærerens fri retur til tanken. Sveiv opp parkeringsfoten og lås sveiven. Kontroller plogens funksjoner, løft og utsving, og se at plogen eller plogfestene ikke kommer i konflikt med fastmontert utstyr på redskapsbæreren. Foreta nødvendige justeringer hvis det er problemer forbundet med noen funksjoner. Plogen er nå klar for bruk. ADVARSEL! Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom redskapsbæreren og plog ved montering. Stå aldri mellom redskapsbærer og plog under montering. Ha alltid øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved montering/avmontering. Les sikkerhetsreglene grundig før arbeidet starter. 15

16 3.4 Grunninnstilling av sideplog Sideplogen er enkel å stille inn. Plogrammen skal stå parallelt med redskapsbærerens ramme og vinkelrett på bakken på tvers av kjøreretningen, med tilstrekkelig klaring for hjul og kjettinger. 2 Fremre feste 1. Festeskrue for justering av teleskoparm 2. Teleskopisk arm 3 Bakre feste 1. Festeskrue for justering 2. Teleskopisk arm 3. Strekkfisk Avstanden mellom redskapsbærer og plogramme justeres ved å justere lengden på armen i plogfestet foran (2), og lengden på parallellogrammet bak ved å justere lengden på teleskoparmen (2) nede og strekkfisken (3) oppe. Vinkelen på plogrammen justeres ved hjelp av strekkfisken (3) i parallellogrammet bak. Parallellogrammets vinkel i lengderetning kan endres ved å flytte innfestingen i plogrammen. Dette er for å kompensere for forskjellige avstand mellom fremre og bakre feste for sideplogen. Parallellogrammet skal stå omtrent vinkelrett på redskapsbærerens ramme når den er tilkoblet. Pass på at parallellogrammet ikke slår mot baklys eller annet utstyr på redskapsbæreren når plogen svinges ut og inn. Når denne innstillingen er gjort, er det ikke nødvendig å justere ved normal påmontering av plogen i løpet av sesongen. Justeringen bør kontrolleres ved oppstart hver sesong, og hvis plogen byttes om mellom forskjellige biler. Tallerkenen under enden av plogbladet er kun til hjelp ved brøyting på dårlig grunn. Ved brøyting på fast dekke bør ikke tallerkenen benyttes, da det fører til ujevn slitasje av slitestålene. 16

17 4.0 BETJENING Sideplogen betjenes ved hjelp av hydraulikksystemet på redskapsbæreren. Ved montering av plogfestene og hydraulikkopplegg til plogen, ble eventuelt nødvendige ventiler montert i tillegg til redskapsbærerens standardutstyr, for å kunne betjene plogens funksjoner. Det anbefales også å koble til et trykkluftuttak til senkesiden av sylinderen på framre plogfeste. Utformingen av betjeningen vil variere avhengig av redskapsbæreren og det aktuelle påbygg. Se bruksanvisnignen for den aktuelle redskapsbæreren, for betjening av enkeltvirkende og dobbeltvirkende hydraulikkuttak, og dokumentasjon fra påbyggeren som monterte hydraulikkuttak og ramme for ploginnfesting. I tillegg til de hydrauliske funskjonene kan plogbladet støttes ved hjelp av en justerbar glidetallerken. Denne bør ikke benyttes ved brøyting på fast dekke. Løftefunksjonen for plogen, foran og bak, er enkletvirkende. Det kan også være montert trykkluft på senkesiden av sylinderen foran. Dette forenkler tilkoblingen av plogen ved at festet kan trykkes ned ved hjelp av trykkluft. Trykket kan også benyttes for å sette trykk ned foran på plogen på hard snøsåle. Under bruk benyttes løftefunksjonen kun for å løfte hele plogen opp i transportstilling eller over hindringer. Sylindrene er koblet sammen og løfter plogrammen og plogbladet først foran og deretter bak. Struping/tilbakeslag må justeres. Når plogen senkes ned i flytestilling skal den treffe bakken med bakenden før framenden går i bakken. Sideplogen må ikke løftes når den er svingt ut. Den må kun løftes når den er svingt inn. Svingfunksjonen for plogen er dobbelt-virkende, og benyttes for å justere plogens arbeidsbredde. Plogen kan justeres fra parallell stilling til ca. 45 graders vinkel i forhold til kjøreretningen. 17

18 4.1 Praktisk bruk Ved bruk av sideplogen må redskapsbærer og plog utstyres med varsellys som benyttes i henhold til gjeldend regler. Sideplogen egner seg best til brøyting av fylkesveger og motorveger. Den øker arbeidsbredden med opp til 2,6 m. Sideplogen kan brukes sammen med frontmontert plog eller midtmontert høvelskjær, for å legge ut ekstra bredde. Det er viktig at sideplogen får tak i hele strengen fra utkaster eller høvelskjær, så ikke bakhjulene tråkker i snøstrengen. Merk! Ved behov kan det monteres en ekstra bladforlengelse foran på sideplogen når det ikke er montert høvelblad under bilen. Det sikrer at hele strengen fra plogen foran plukkes opp. Det framre festet på plogen kan justeres for å tilpassen plogen til redskapsbæreren. 1 Merk! Tallerkenen (1) under bakende av plogbladet kan benyttes for å støtte plogen ved brøying på bløt mark. Ved brøyting på fast dekke bør ikke tallerenen benyttes, da det fører til dårligere brøyteresultet og ujevn slitasje av slitestålet. Hvis tallerkenen kommer på utsiden av asfaltkanten kan det også være vanskelig å svinge inn igjen hvis det er stor snøtyngde i plogbladet. 18

19 ADVARSEL! Plogen er en høyhastighetsplog og føreren må alltid være oppmerksom på de farer dette medbører både for seg selv, materiellet og medtrafikantene. Føreren må også alltid være oppmerksom på faren ved at plogen kan treffe mot for store og harde brøytekanter eller faste hinder i vegbanen. Plogens gode kasteevne gjør at snømengder kan treffe personer og gjenstander med stor og ødeleggende kraft Bruk sammen med frontmontert plog Sideplogen må justeres så den tar opp strengen fra den frontmonterte plogen. Ved behov han det monteres en ekstra bladforlengelse foran på sideplogen for å sikrer at hele strengen fra plogen foran plukkes opp. Se Ekstrautstyr Bruk sammen med midtmontert høvelskjær Det midtmonterte høvelskjæret må justeres så det legger strengen ut i sideplogen, se egen bruksanvisning for midtmontert høvelskjær. Sideplogens vinkel kan justres for å legge den aktuelle strengen videre ut etter behov. 19

20 4.2 Avmontering av sideplog ADVARSEL! Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom redskapsbæreren og plog ved avmontering. Stå aldri mellom kjøretøy og plog under avmontering. Ha alltid øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved montering/avmontering. Les sikkerhetsreglene grundig før monteringsarbeidet starter Sving ut plogbladet ca 50 cm bak for at plogen skal stå stødig. Sveiv ned parkeringsfoten (1) bak på rammen så vekten på det bakre festet avlastes. Stopp redskapsbæreren og slipp ut trykket i hydraulikksystemet. Koble fra returslangen fra sjokkventilen, bak på redskapsbæreren. Koble fra parallellogrammet bak på plogrammen ved å ta ut splinten (2) og trekke opp hendelen (3) som frikobler låsetappene, og sving ut parallellogrammet. Hvis det er vanskelig å få ut festet kan strekkfisken oppe løsnes for å avlaste låseboltene. Koble fra hydraulikkslanger og elektrisk tilkobling i festet foran. Frigjør låsen på plogfestet foran ved å ta ut splinten (4), svinge ut og trekke opp låsebolten (5) og svinge inn låsehaken (6). Ta også av sikkerhetsstroppen (7) fra plogfestet. Start opp redskapsbæreren og kjør den litt tilbake til tappen (8) er fri koblingskoppen, og løft opp fremre arm til hvilestilling

21 Kjør redskapsbæreren bort fra plogen. Sving parallellogrammet bak på plogrammen inn mot rammen. ADVARSEL! Kontroller at plogen står stødig, så det ikke er fare for at den kan velte og forårsake skader på personer, dyr eller eiendom. Sideplogen står nå i lagerstilling. Hvis plogen skal lagres i lengere tid, se kap

22 5.0 VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Vedlikehold og reparasjonsarbeid må om mulig utføres på et plant og tørt underlag. Redskapsbæreren stoppes og parkeringsbremsen settes på. Gjør hydraulikksystemet på redskapsbærer og utstyr trykkløst før arbeidet tar til. Utfør alt vedlikehold og reparasjonsarbeid med forsiktighet. Ikke slå med hammer eller slegge på skarpe hjørner og herdede deler. Splinter kan løsne og forå sake alvorlige skader på bl.a. øyne. Ved vedlikehold og kontroll av plogen er det viktig at plogen rengjøres grundig. Det er også viktig at plogen rengjøres regelmessig for å hindre korrosjon fra påvirkning av salt eller andre stoffer. Kontroller hele plogens konstruksjon, og se etter sprekker og skader. Se også etter tegn til lekkasje i hydraulikkopplegget. Ettertrekk koblinger ved behov, og skift slanger og koblinger som er slitt eller skadet. Kontroller og trekk til skrueforbindelser på plog og fester. Vedlikehold av plogen består forøvrig i hovedsak av smøring og skifting av slitestål. 22

23 5.1 Plogens slitedeler VIKTIG! Slitasje på slitesålene er sterkt avhengig av bruk og underlagets beskaffenhet. Kontroller innstilling og justering av plog og plogfeste. Riktig innstilling minsker skjevslitasjen. Kontroller slitesålenes slitasjegrad. Vend stålene eller skift til nye før stålholder slites. Kontroller og tilstanden på stålenes festebolter event. kile/låsebolter. Gjør alltid stålholderen godt ren for is, rust o.l. med skrape før nye stål monteres. Dette er en forutsetning for at stålene skal sitte godt. Ettertrekk boltene event. slå inn låsekilene etter kort tids kjøring. Slitasjeskader på stålholdere må utbedres snarest ved oppsveising til originalstand eller erstattes med nye. 1 2 Slitt stålholder vil føre til problemer med å få et tilfredsstillende brøyteresultat. Kontroller innfesting og slitasje på event. slitesko/ tallerken/hjul dersom slike er montert. Kontroller slitasjen på anleggsplaten (1) for autovernet. Skift kunsstoffplaten hvis den er for mye slitt. Den må skiftes før den er slitt helt ned til skruehodene. Plata er festet med 4 skruer (2) som er forsenket i kunststoffplata og har mutrer på baksiden av plogbladet. 23

24 5.2 Plogblad / rammekonstruksjon og smøring Inspiser bladets konstruksjon for belastningssprekker. Utbedre event. sprekker og skader snarest. Smør fettniplene for boltene/foringene jevnlig, 1 gang i uka i sesongen. De fleste niplene er enklest å komme til når plogen er svingt ut. Plogen må svinges inn for å komme til noen av niplene. Det er montert fettnipler på det framre plogfestet og på innfestinger av sylindrer, for bolter og foringer i ledd og koblinger. Det er totalt 17 nipler på sideplogen, inkludert festene Smør i følgende nipler ukentlig i brøytesesongen: 1-2 Svingbolt mellom plog og ramme 3 Fremre innfesting av hydraulikksylinder 4 Bakre innfesting av hydraulikksylinder 5-6 Bolt mellom plogramme og parallellogram 7-8 Låsetapper i bakre ramme 9 Sveiv for parkeringstallerken på ramme 10 Sveiv for støttetallerken på plogblad Sylinder for parallellogram Sylinder på fremre feste Ledd for fremre festearm 24

25 6.0 TRANSPORT OG LAGRING Ved transport på veg med sideplogen montert på redskapsbæreren, må alltid plogen løftes helt opp. Bruk alltid roterende varsellys på redskapsbæreren også ved transportkjøring ved totalbredde over 2,5 m. Følg gjeldende regler. Løft plogen helt opp med hydraulikken, og sperr løftefunksjonen (om mulig) i redskapsbæreren. Plogen har eget løfteøre på plogbladet, for å oppnå balanse ved løfting med kran o.l. Bruk bare sertifisert løfteutstyr, og vær oppmerksom på klemfare ved arbeid med hengende plog. 6.1 Sesonglagring Plogen bør om mulig lagres innendørs på en tørr plass. Utstyret forberedes for lagring med god rengjøring og smøring. Bruk litt tid på flekklakkering av plog og utstyr. Sørg for rustbeskyttelse av blanke deler som stempelstenger o.l. Fremre feste bør smøres og kjøres opp og ned av og til når det ikke er i bruk. Sylinderstenger som står utslått skal smøres inn med fett eller annen rusthindrende beskyttelse. Alle bevegelige ledd med smørenippler smøres opp. Avlast om mulig hydraulikkanlegget og kontroller til slutt at plogen står stabilt og veltesikkert. 25

26 7.0 SIKKERHET Alle brukere av utstyret må lese sikkerhetsreglene grundig før utstyret monteres og tas i bruk. TELLEFSDAL A.S fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå på plogen, personer eller annen eiendom, som skyldes at utstyret ikke er brukt som beskrevet i denne bruksanvisnigen, eller som en følge av at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. 7.1 Sikkerhetsutstyr Før utstyret tas i bruk, må en være sikker på at alle sikkerhetsinnretninger er montert og i orden. Arbeidsutstyr må aldri brukes dersom det finnes åpenbare sprekker og svakheter, oljelekkasjer, nedslitt verktøy/ innretning, eller hvis det aktuelle utstyret ikke er beregnet eller tilpasset det redskapsbæreren det er montert på. Dessuten må ikke utstyret brukes til annnet arbeid enn det som er beskrevet i denne boken. 26

27 7.2 Varselmerker Plogen er utstyrt med varselmerker som informerer om mulige farer. Merkene må alltid være på plass når plogen er i bruk. Erstatt manglende eller skadde merker. VIKTIG! Lesinstruksjonssboken og sikkerhetsregelen før maskine tas i bruk. Sprutfare Vær forsiktig ved tilkobling av hydraulikk. Klemfare Ikke stå mellom maskin og redskap ved montering Klemfare Ikke ha føttene under skjæret. Plogen kan falle ned. 27

28 7.3 Plogen og utstyrets virkemåte. Hvis du er usikker på hvordan utstyret skal brukes på best mulig måte ved vanlig brøytearbeid og ved nødvendig vedlikehold/ reparasjon, så ta kontakt med din forhandler eller produsent. Vær spesielt oppmerksom på at tyngre utstyr som monteres på redskapsbæreren ofte har negativ innvirkning på kjøretøyets kjøre- og bremseegenskaper. 7.4 Justering / vedlikehold. Senk plogen ned mot underlaget. Sørg for at redskapsbæreren og utstyr står på et plant og sikkert underlag. Stans alltid redsakapsbæreren, skru av tenning og avlast oljetrykket før det utføres justeringer eller vedlikehold på redsakapsbærer og utstyr. Husk at godt vedlikehold øker sikkerheten. Påse alltid at ingen personer oppholder seg innenfor utstyrets arbeidsområde under brøyting. Utstyret må aldri opereres av personer som ikke har tilstrekkelig kunnskaper om redskapsbærer og utstyr, eller av personer uten gyldig førerkort for det aktuelle bærekjøretøy. 28

29 7.5 Generelle sikkerhetsregler. Det er tatt med nødvendig informasjon slik at brukeren skal kunne arbeide sikkert og kontrollere ulykkesrisikoen. Se også vegtrafikklovens kjøretøy- og trafikkforskrifter samt generelle forskrifter fra arbeidstilsynet om arbeidsmaskiner og tekniske innretninger. Husk på at redskapsbæreren og utstyret ikke er sikrere enn føreren som betjener det. Etter at bruksanvisningen er lest må føreren prøve maskinen og utstyret på et område hvor det ikke er fare for skade på mennesker eller utstyr. Bruksanvisningen skal gi føreren kjennskap til funksjoner og bruk av det aktuelle utstyret. Nasjonale og lokale lover og regler er ikke tatt med. Disse må føreren gjøre seg kjent med gjennom offentlige publikasjoner. Pass på at de som skal arbeide med utstyret har tilgang til aktuelle sikkerhetsregler. Ikke la ufaglært personell betjene, utføre vedlikehold eller reparasjoner på maskin eller utstyr. Pass på at redskapsbæreren er utrustet i tråd med vegtrafikkloven for kjøring på offentlig vei. Kontroller at nødvendig lys- og refleksutstyr er montert og i driftsklar stand. Fører må kjenne redskapsbærerens og utstyrets kapasitet og begrensninger. Hydraulisk utstyr holdes i posisjon av olje under trykk i innelukkede systemer. Senk alltid utstyret ned på bakken og støtt opp forsvarlig for å slippe ut trykket før vedlikehold eller reparasjoner av noe slag. Ikke la uvedkommende gå under eller nær løftet utstyr som ikke er støttet opp eller sikret tilfredsstillende. Bruk nødvendig verneutstyr som hjelm, hørselvern, beskyttelsesbriller, arbeidstøy og vernesko/støvler ved bruk og vedlikehold av kjøretøy og utstyr. 29

30 7.6 Særlige sikkerhetsregler for plog og plogløft. Plogen er tung og kan utgjøre fare for fører og personell ved til- og frakobling. Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom bæremaskin og plog ved tilkobling. Stå aldri mellom kjøretøy og plog under tilkobling. Ha øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved til- og frakobling. Husk å feste sikkerhetsvaieren (pos 1) mellom plog og plogfeste (pos 2) foran når plogen monteres. 1 2 Parker alltid plogen på en sikker måte, på plant underlag, for å få en sikker tilkobling neste gang utstyret skal brukes. Plogen står stødigst ved parkering når plogskjæret er svingt ut noen grader i forhold til rammen, og parkeringsfoten er sveivet ned mot bakken. Kontroller at det ikke er mulig for uvedkommende å velte plogen på noen måte bare med muskelkraft. Vær forsiktig ved tilkobling av hydraulikken. Dersom systemet står under fullt trykk, kan dette føre til sprut som kan skade øynene. Sørg alltid for å avlaste systemet før til- og frakobling av hydraulikkoblinger. Sørg for at det ikke er personer innenfor plogens arbeidsområde under funksjonstest etter tilkobling. Ved senk av plogen vil det være kutte/ knusefare dersom et bein/fot skulle stå i faresonen. Føreren må til enhver tid forvisser seg om at det ikke er personer innenfor plogens arbeidsområdet. Vær generelt oppmerksom på arbeidsredskapenes negative innvirkning på maskinens kjøre- og bremse-egenskaper. 30

31 Vær også oppmerksom på plogens store totalbredde og vis stor aktsomhet ved kjøring i tettbygde strøk. Vis særlig aktsomhet på smale veier og uoversiktlige områder. Bruk alltid sikkerhetsbelter. Ved kjøring med alle typer skjær og ploger, hvor det er fare for påkjøring mot hindre i vegbanen, må kjørehastigheten reduseres betraktelig. Kjør forsiktig på ukjente områder. Dersom plogen treffer et fast hinder i stor fart, er det fare for deformasjon av plogblad, innfesting og rammekonstruksjon på kjøretøyet, samt på koblingsrammer og løftesylindrer. 31

32 8.0 EKSTRAUTSTYR Det finnes spesielt ekstrautstyr til sideplogen. Ekstrautstyr er det som ikke er montert på plogen som standard ved levering. Det kan være spesielle slitestål, forlengelse til plogbladet og annet ustyr. Kontakt Tellefsdal for å få en oversikt over tilgjeneglig ekstrautstyr til enhver tid. ADVARSEL! Montering av utstyret som ikke er tilpasset plogen og ikke godkjent av produsenten, kan utgjøre en fare for sikkerheten. TELLEFSDAL A.S fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå på plogen, personer eller annen eiendom, som skyldes at det er påmontert utsyr som ikke er godkjent for montering på denne plogen. 8.1 Forlengelse til plogblad 1 2 Foran på plogbladet kan det monteres en forlengelse (pos 1) for å fange opp snøstrengen fra plogen foran. Forlengelsen skrues fast med fire skruer og mutrer i plogbladet i hullene i enden av plogbladet (pos 2). Når sideplogen svinges ut vil denne forlengelsen stikke inn foran bakhjulene og ta med hele strengen som legges ut fra plogen som er montert foran. Kontakt Tellefsdal A.S for detaljer om forlengelse til din plog. ADVARSEL! Plogen må aldri kjøres når den er svingt ut - spesielt viktig når forlengelse er montert. 32

33 8.2 Lang plogramme Det kan leveres lang ramme for montering av sideplogen på 3-akslet lastebil. Rammen kan ettermonteres hvis en tidliger kjøpt plog skal flyttes over på en 3-akslet bil. Ved kjøp av ny plog til 3-akslet bil, bestilles det sammen med plogen. 33

34

35

36

37 Samsvarserklæring Declaration of Conformity EG-Konformitätserklärung Tellefsdal A.S Fiane N-4993 Sundebru, Norway, Norwegen Tlf. (+47) Faks (+47) Vi erklærer på eget ansvar at følgende produkt: We declare, on our own responsibility, that the following product: Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt: Produkt / Product: Type: Sideplog lastebil SP Serienummer / Serial number / Produktionsnummer: Prod.år / Prod. year / Prod.jahre: som dekkes av denne erklæringen, er i overenstemmelse med bestemmelsene i forskrift om maskiner, som innarbeider europeisk lovgivning om maskiner gitt i rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai Det ovennevnte produkt er i samsvar med følgende harmoniserte standarder, som imøtekommer de generelle krav til helse, miljø og sikkerhet:... covered by this declaration is in accordance with the terms of the Regulations concerning machines, that incorporate European legislation on machines provided for in Council Directive 2006/42/EC of 17 May The above mentioned product complies with the following harmonized standards that meet the general requirements for health, safety and security:... durch diese Erklärung die Bestimmungen der Verordnung über Maschinen erfüllt, welche die Umsetzung der europäische Gesetzgebung über Maschinen gemäß der Richtlinie 2006/42/EG vom 17.Mai 2006 beinhaltet. Das oben genannte Produkt entspricht den folgenden harmonisierten Normen, welche auf die allgemeinen Anforderungen bzgl. Gesundheit, Umwelt und Sicherheit eingehen: NS-EN ISO : 2004 NS-EN 982: 1996 NS-EN : 2003 DIN : 2004 NS-EN 981: 1996 Fiane, 15/ Reidar Sunde Teknisk sjef / Technical Manager

38

39 TELLEFSDAL AS alminnelige leveringsbetingelser gjelder der annet ikke er skriftlig avtalt. 1 Produktinformasjon Produktinformasjonen og prislistene kan bli endret uten varsel som følge av forandringer i valuta, statlige reguleringer eller endringer i underleverandørenes leveringsvilkår. 2 Tegninger og andre dokumenter Mottatte tegninger, tekniske dokumenter og eller annen form for teknisk informasjon skal ikke reproduseres, oversettes, kopieres eller videreformidles uten skriftlig samtykke fra TELLEFSDAL AS 3 Ordre Avtalte priser og leveringsvilkår fremgår av ordren. For bestillinger undre NOK. 500,00 eks. mva. belastes ordren med et småordretillegg på NOK. 200,00 4 Levering Leveringsvilkår er gjeldende incoterms. Dersom ingen leveringsklausul er avtalt gjelder incoterms FCA Sundebru. 5 Leveringstid Leveringstiden fremgår på den enkelte ordrebekreftelse. Dersom endringer i leveringstid skulle forekomme, vil TELLEFSDAL AS informere om dette, samt angi ny leveringstid. 6 Force majeure Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse. 7 Betaling Forfall av betaling kommer frem av hver enkelt ordrebekreftelse. Dersom forfallsdato ikke overholdes, påløpes der forsinkelsesrente etter gjeldende lovgivning. Dersom betaling ikke er registrert hos oss innen 3 mnd etter forfall, er TELLEFSDAL AS berettiget til gjennom skriftlig meddelese til kjøper å heve salget, og i tillegg til påløpende renter, kreve kjøper for de økonomiske tap TELLEFSDAL AS måtte ha som følge av dette. 8 SALGSPANT Selger har panterett til leverte varer (jfr. Panteloven av 8. febr nr til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt. 9 Tvister og lovverk Tvister i anledning salget og alt som har sammenheng med det, skal ikke inndras under domstolsprøvelse, men skal avgjøres gjennom voldgift og i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som gjelder i Norge. Alle tvister som oppstår skal bedømmes etter loven i Norge og behandles i Aust-Agder tingsrett. 10 Ansvar for mangler TELLEFSDAL AS vil utbedre alle mangler som skyldes feil i konstruksjon, materialer eller tilvirkning. Kun mangler som viser seg i løpet av de første 12 mnd etter levering, kommer inn under produsentens ansvar, forutsatt at produktet er brukt i samsvar med gjeldende brukerveiledning. Dette gjelder også for deler som er byttet ut eller reparert hos TELLEFSDAL AS. Kjøper skal informere selger om feil/mangler, skriftlig, senest 2 uker etter at de er avdekket. Selger skal informeres om hvordan feilen/mangelen påvirker produktet. Dersom det er grunn til å tro at feilen/mangelen kan medføre risiko for skade, skal selger informeres umiddelbart. Dersom denne informasjonen ikke gis TELLEFSDAL AS innen de tidsfrister som er nevnt, frafaller kjøpers rett til å fremme krav som følge av feil/mangler. Med mindre TELLEFSDAL AS finner det hensiktsmessig å få produktet returnert, skal reparasjoner utføres hos kjøper. Dersom eventuell demontering eller påmontering medfører inngrep i annet en gjeldende produkt er kjøperen ansvarlig for dette arbeidet og eventuelle kostnader knyttet til dette. Dersom produktet befinner seg på et annet sted enn angitt som bestemmelsessted, eller dersom slikt ikke er angitt, er kjøper ansvarlig for de merkostnader som påløper som følge av dette. Mangelfulle deler som byttes ut, skal returneres til TELLEFSDAL AS. KJØPER SKAL FØLGE INSTRUKSJONER FRA TELLEFSDAL AS VEDRØRENDE FORSENDELSESMÅTE. Alle utskiftninger, forandringer eller modifikasjoner som foretas av kjøper, er kjøper, og ikke selger sitt ansvar. TELLEFSDAL AS er kun ansvarlig for de feil/mangler som oppstår under de avtalte arbeidsforhold og ved riktig bruk. Ansvaret gjelder ikke feil/mangler som oppstår etter at ansvaret er gått over på kjøper. Dette gjelder eksempelvis feil/mangler som oppstår som følge av manglende vedlikehold, uriktig montering fra kjøpers side, forandringer eller reparasjoner foretatt uten skriftlig samtykke fra TELLEFSDAL AS. Selger er helder ikke ansvarlig for normal slitasje og forringelse. TELLEFSDAL AS har ikke ansvar for feil/mangler utover det som her er beskrevet. Dette gjelder all form for tap feilen/mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste eller andre former for økonomiske konsekvenser. 11 Ansvar for tingskade forårsaket av produktet. TELLEFSDAL AS kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av produktet når dette er i kjøpers besittelse. TELLEFSDAL AS kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av produktet, på produkter fremstilt av kjøper, på sammenstillinger der disse inngår, eller skader på fast eiendom og løsøre der disse produktene inngår. TELLEFSDAL AS har ikke under noen omstedigheter ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annen form for økonomiske konsekvenstap. Fremmer tredjemann krav mot TELLEFSDAL AS eller kjøper om erstatning for skade og tap som er omhandlet under dette punktet, skal medkontrahenten straks underrettes om dette. TELLEFSDAL AS og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskravet mot dem, på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det leverte produkt. Det innbyrdes forhold mellom kjøper og selger skal alltid avgjøres ved voldgift.

40 Garantibetingelser TELLEFSDAL AS gir 12 måneders garanti på sine produkter. Garantien dekker dokumenterte fabrikasjons - og materialfeil. Reklamasjonen skal fremstilles skriftlig på eget reklamasjonsskjema og ha vedlagt kopi av utfylt garantikort. Reklamasjonen skal ikke fremsettes i form av faktura. TELLEFSDAL AS forbeholder seg retten til å vurdere tidsforbruket og øvrige kostnader. Reklamerte deler sammen med kopi av reklamasjonsrapporten skal sendes TELLEFSDAL AS for vurdering. Alle returer skal være avtalt på forhånd og forsendelsen merkes med kontaktperson hos TELLEFSDAL AS. UTFYLT GARANTIKORT SKAL ALLTID MEDFØLGE REKLAMASJONEN Alt reklamasjonsarbeid skal avklares med TELLEFSDAL AS før eventuelt arbeid igangsettes. Kontaktperson hos TELLEFSDAL AS påføres reklamasjonsrapporten. TELLEFSDAL AS garantibetingelser dekker: Praktisk arbeid for å reparere produktet basert på TELLEFSDAL AS sine satser. TELLEFSDAL AS sine originaldeler i henhold til TELLEFSDAL AS sin reservedelsliste / prisliste (netto forhandlerpris) TELLEFSDAL AS garantibetingelser dekker ikke : Kostnader ved returforsendelse av reklamerte deler. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med reparasjonen. Kostnader av følgeskader som måtte oppstå, herunder tapt arbeidsfortjeneste, skade på annet utstyr og personer. Kunden kan ikke kreve hevelse av kjøpet, prisreduksjon eller fremme annet krav dersom TELLEFSDAL AS reparere produktet innen rimelig tid eller krediterer i henhold til behandlet reklamasjon. Alle reklamasjoner krediteres kunden først etter godkjenning fra TELLEFSDAL AS. Eventuelle fratrekk fra kunden sin side på bestående fakturaer godtas ikke. Returforsendelser. Dersom du ønsker å returnere varer til TELLEFSDAL AS skal dette avklares på forhånd. Kontaktperson er vår referanse på salgsordren og skal påføres returforsendelsen sammen med avviksnummer. Avviksnummeret fås oppgitt av kontaktpersonen hos TELLEFSDAL AS. Returforsendelser uten avviksnummer blir ikke behandlet. Fakturakopi og beskrivelse av årsak til retur skal alltid medfølge returnerte varer. Fraktkostnader belastes avsender. Ta kontakt med din kontaktperson hos TELLEFSDAL AS, for å avtale fraktmetode. Ved retur av feilbestilte varer, beregnes et returgebyr på 10%. Kostnader i forbindelse med eventuelle lakkskader og lignende blir fratrukket på kredittnota. Generelt. Godkjente returforsendelser blir kreditert i henhold til faktura med fratrekk av eventuelle returgebyr og teknisk avvik (lakkskader etc.) Fiane Garantien gjelder ikke når: - Bruks og sikkerhetsveiledningen ikke er fulgt. - Feil på produktet har oppstått som følge av uforsiktig bruk. - Produktet er ombygd, påsveist eller det er benyttet uoriginale deler. - Reparasjoner er utført av personer uten tilstrekkelig kunnskap om produktet. - Produktet er benyttet på kjøretøy/ utstyr som har vekt, ytelse eller hastighet utover det som produktet er konstruert for.

41 GARANTIKORT PRODUKTETS SERIENUMMER: TYPEBETEGNELSE: PRODUKSJONSÅR: KJØPSDATO: Vi har gjort oss kjent med Tellefsdal`s garantibetingelser. Forhandler: Sted/dato: Underskrift: Kunde: Sted/dato: Underskrift:

42 Totalleverandør av veivedlikeholdsutstyr. - plogfester for traktor og lastebil - ploger og skjær til alle formål - godkjent påbyggerverksted - salt og sandspredere - feie og spyleutstyr - kantklippere Besøk oss på vår hjemmeside:

U-plog H2 4600 / 5200 / 5800 / 6100 / 6700 / 7300. Reservedeler / Spare parts

U-plog H2 4600 / 5200 / 5800 / 6100 / 6700 / 7300. Reservedeler / Spare parts Innholdsfortegnelse U-plog H2 4600 / 5200 / 5800 / 6100 / 6700 / 7300 Reservedeler / Spare parts Set number Beskrivelse / Description 35094600 U-4600 H2 Hoveddeler 350205 U-4600 H2 Slitestål std. 35020244

Detaljer

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007

Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 Høvelskjær lastebil LS-3500 F HØVELSKJÆR MONTERINGSANVISNING Vi får det til! www.tellefsdal.no 08.2013 34980007 1 Monteringsanvisning TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no

Detaljer

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

BRUKSANVISNING GAFFELLØFT FOR GRAVEMASKIN

BRUKSANVISNING GAFFELLØFT FOR GRAVEMASKIN BRUKSANVISNING GAFFELLØFT FOR GRAVEMASKIN INNHOLD 1. Forord - 3-2. Introduksjon - 4-2.1 Generelt - 4-2.2 Merking av produktet - 4-3. Sikkerhetsregler - 5-4. Beskrivelse av gaffelløftet - 6-4.1 Tekniske

Detaljer

Tellefsdal AS. Instruksjonsbok Sideplog SP Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf:

Tellefsdal AS. Instruksjonsbok Sideplog SP Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: Tellefsdal AS Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no Tellefsdal AS forbeholder seg retten til å endre utførelse eller tekniske spesifikasjoner uten

Detaljer

Tellefsdal AS. Monteringsanvisning LS-3500 S. Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00. post@tellefsdal.no www.tellefsdal.

Tellefsdal AS. Monteringsanvisning LS-3500 S. Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00. post@tellefsdal.no www.tellefsdal. Tellefsdal AS Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no Tellefsdal AS forbeholder seg retten til å endre utførelse eller tekniske spesifikasjoner uten

Detaljer

V-plog V90-2800 / 3200 / 3700 / 4000 V90 BRUKSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no

V-plog V90-2800 / 3200 / 3700 / 4000 V90 BRUKSANVISNING. Vi får det til! www.tellefsdal.no V-plog V90-2800 / 3200 / 3700 / 4000 BRUKSANVISNING Vi får det til! V90 www.tellefsdal.no 12.2010 TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A.S

Detaljer

Høvelskjær lastebil LS-3500 F. Reservedeler / Spare parts

Høvelskjær lastebil LS-3500 F. Reservedeler / Spare parts Innholdsfortegnelse Høvelskjær lastebil LS-300 F Reservedeler / Spare parts Set number Beskrivelse / Description 3830000 Hovedblad med utskyt 3830009 Rammefester 308018 Hydraulikksentral 307200 Hydraulikksett

Detaljer

TELLEFSDAL A.S. Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no

TELLEFSDAL A.S. Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no TELLEFSDAL A. S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og

Detaljer

U-plog LS Fester og hydraulikk 3700/4000/4300/4600/4900/5500

U-plog LS Fester og hydraulikk 3700/4000/4300/4600/4900/5500 Innholdsfortegnels U-plog LS Fester og hydraulikk 3700/4000/4300/4600/4900/5500 Reservedeler / Spare parts Set number Beskrivelse / Description 35000118 HK-feste fronthydraulikk HMV 35000190 HK-pendleramme

Detaljer

BRUKSANVISNING SORTERINGSKLO

BRUKSANVISNING SORTERINGSKLO BRUKSANVISNING SORTERINGSKLO INNHOLD 1. Forord - 3-2. Introduksjon - 4-2.1 Generelt - 4-2.2 Merking av produktet - 4-3. Sikkerhetsregler - 5-3.1 Varselmerker - 6-4. Beskrivelse av Kloa - 7-4.1 Tekniske

Detaljer

Spyler Reservedelsliste

Spyler Reservedelsliste Spyler 2100 Reservedelsliste Innholdsfortegnelse Spylerbom 2100 Reservedeler / Spare parts Set number Beskrivelse / Description 35771006 Spylerrør 2100 komplett 35771007 Påbygningsenhet dysebom 400mm

Detaljer

Tellefsdal AS. Høvelskjær LS-3500 F/S. Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf:

Tellefsdal AS. Høvelskjær LS-3500 F/S. Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: Tellefsdal AS Gjerstadveien 171 NO-4993 Sundebru Tlf: +47 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no Tellefsdal AS forbeholder seg retten til å endre utførelse eller tekniske spesifikasjoner uten

Detaljer

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER SALGSBETINGELSER 1. De her bekreftede betingelser gjelder for alle leveringer fra DEFA Lighting AS dersom ikke annet er skriftlig avtalt. Ved bestilling bekrefter kunden

Detaljer

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000

Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 1 Bruksanvisning for Sandspreder SAMI S 1000 Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa, 76505 www.sami.ee 2 1. Innledning AS SAMI vil takke deg for at du har kjøpt dette redskapet. Vi håper at du vil

Detaljer

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning

Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Tømmerklo for frontlaster Bruksanvisning Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa ESTONIA www.sami.ee 2 1. INNHOLD 1. INNHOLD... 2 2. INNLEDNING... 2 3. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 4. BRUKSFORMÅL

Detaljer

M70-4000 / M70S-4000. Reservedeler / Spare parts

M70-4000 / M70S-4000. Reservedeler / Spare parts Innholdsfortegnelse M70-000 / M70S-000 Reservedeler / Spare parts Set number Beskrivelse / Description 58000 Hoveddeler 5090085 Parallellogram 5070085 Hydraulikk parallellogram 509008 Mellomramme med pendleplate

Detaljer

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER.

Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Såfremt det ikke er inngått annen avtale brukes de nedenstående leveringsbetingelsene som gjelder for de produktene som leveres av HAGENS FJÆRER. Alminnelige leveringsbetingelser Anvendelse 1. Nedenstående

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju fylke, 76505 www.sami.ee 2 Snøskuffe Snøskuffe 2300-3750 Snøskuffe 2000-3450 Snøskuffe 1800-3000 Produktnummer Bekreftelse

Detaljer

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL

GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL [Skriv inn tekst] GENERELLE BETINGELSER FOR PRODUKSJON OG LEVERING AV ARMERINGSSTÅL Dette dokumentet tilhører Celsa Steel Service AS, med mindre noe annet er avtalt. Dokumentet skal ikke reproduseres,

Detaljer

WECKMAN BRUKSANVISNING

WECKMAN BRUKSANVISNING WECKMAN BRUKSANVISNING IMPORTØR: Sisu Produkter AS Post boks 243 2040 KLØFTA Tlf. 63943900/Fax.63943901 E-post. kontor@sisu.no INNHOLDSFORTEGNELSE. 2 Innholdsfortegnelse og garanti vilkår. 3 Forklaring

Detaljer

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER

BEITEPUSSER OG KANTSLÅMASKIN - FUNNY SUPER Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Tlf:: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E.post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD

Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Instruksjonsbok for SAMI frontskjær 2500HD og 3000HD Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harjumaa 76505, Estonia www.sami.ee 2 Innhold 1. Innledning... 3 2. KONTAKTOPPLYSNINGER... 3 3. Bruk og arbeidsprinsipp...

Detaljer

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014

Multilux AS Standard leveringsbetingelser 2014 1. AVTALEN OG AVTALEINNGÅELSEN 1.1. Disse alminnelige leveringsbetingelser gjelder for alle leveranser fra Selger (Multilux AS) til Kjøper med mindre partene skriftlig har avtalt avvik. 1.2. Dersom det

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025

BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL XTR PRO 91025 BRUKERHÅNDBOK TRIMSYKKEL TR PRO 91025 Sikkerhetsregler * Rådfør deg med lege før du begynner med et treningsprogram for å få råd om optimal trening. * Advarsel: Feil / for mye trening kan forårsake helseskader.

Detaljer

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008

Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Brukerveiledning Rev. 3, 22.10.2008 Rev 3, 221008 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE: UTPAKKING OG MONTERING 3 ELEKTRISK TILKOBLING 3 OPPSTART 4 JUSTERING AV SLAGLENGDE (OPSJON) 5 DAGLIG DRIFT 6 START OG BRUK

Detaljer

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger

Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Bruksanvisning for snøskuffe med vinger Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, 76505 Harjumaa, ESTONIA www.sami.ee 2 Innhold Snøskuffe... 3 1. Innledning... 3 2. Tiltenkt bruk og arbeidsprinsipp... 3 3. Sikkerhetsinstruksjoner...

Detaljer

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser.

Med mindre annet er avtalt med Selger eller Selgers representant, faktureres leverte varer fra Selger iht. avtalte betalingsbetingelser. Generelle salgs- og leveringsbetingelser for Dryppvanning AS. 1. Generelt Disse generelle salgs- og leveringsbetingelsene gjelder alle leveranser fra Dryppvanning AS («Selger») til kunder («Kjøper»). De

Detaljer

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015

Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 Prisliste Globus Landbruksutstyr 1-2015 MED FORBEHOLD OM TRYKKFEIL Salgs og leveringsbetingelser 1. Gyldighet. Disse salgsbetingelsene gjelder for ethvert salg av varer fra, heretter kalt GLOBUS, med mindre

Detaljer

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO

Fransgård SK -950 SK Tømmerklo. Håndbok NO Fransgård Håndbok NO Tømmerklo SK -950 SK -1400 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132, Fredbjerg DK - 9640 FARSØ Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk

Detaljer

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012

ASLEM 12 26. 1. Anvendelse 2. Forholdet ASLEM 12. Side 1 av 6 6.01.2012 26 6.01.2012 Anbefalte salgs av Elektroforeningen. og leveringsbetingelser for elektrisk materiell i Norge, utarbeidet Salgs og leveringsbetingelsene regulerer ikke levering av tjenester, elektriske husholdningsapparater,

Detaljer

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING

STERING POWER MANUAL STEERING POWER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING STEERING POWER HYDRAULISKE STYRESYSTEMER STEMER FRA MONTERINGS OG BRUKER VEILEDNING 1 MONTERING AV SYLINDER. For ror: Sylinderen skal monteres på en sterk og stabil flate, på skroget eller en brakett som

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive

Fransgård. Bruksanvisning NO BF Twin rotor-rive Fransgård Bruksanvisning NO Twin rotor-rive BF-6300 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD

Detaljer

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING

HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING HYDRAULISK MOTORISERT KRAN BRUKSANVISNING VIKTIG: DET ER VIKTIG AT DU HAR LEST OG FORSTÅTT DENNE BRUKSANVISNINGEN FØR DU TAR KRANEN I BRUK. SØRG ALLTID FOR Å BRUKE DENNE PÅ RIKTIG MÅTE, NOE SOM VIL FORHINDRE

Detaljer

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1

K323W. Fitting Kit. Monteringsanvisning for takstativ. x 4 x 8 x 1 x 1. x 4 x 4 x 4 x 4. x 8. Revision No: 5C 1 Fitting Kit Monteringsanvisning for takstativ x 4 x 8 x 1 x 1 x 4 x 4 x 4 x 4 x 8 Revision No: 5C 1 Montering første gang Pakk ut delene og kontroller innholdet. Kontakt din forhandler hvis deler mangler

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954

Fransgård. Bruksanvisning NO K-280. Skiveslåmaskin. Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Bruksanvisning NO Skiveslåmaskin K-280 Fra serienummer : 113954 From serial number : 113954 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98

Detaljer

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive

Fransgård TI-6000 FL. Bruksanvisning NO. Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-6000 FL Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske data...

Detaljer

GYPROC LIFTOVER 1250 TM

GYPROC LIFTOVER 1250 TM BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER TYPE GYPROC LIFTOVER 1250 TM Gyproc AS BRUKSANVISNING FOR PLATELØFTER Side 2 av 9 INNHOLD 1 Generell informasjon 2 Teknisk informasjon 2.1 Tekniske data 2.2 Begrensninger

Detaljer

GJØDSELPREDER TYPE DMSP

GJØDSELPREDER TYPE DMSP Del Morino srl, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italy Ph: +39-575-791059 Fax: +39-575-791210 E.mail: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKSANVISNING GJØDSELPREDER TYPE

Detaljer

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog

Stokkstativ ST1910. Instruksjonsbok og delekatalog Stokkstativ ST1910 7630 Åsen, Norway Tlf: +47 74 01 59 00 Fax: +47 74 01 59 10 Foretaksnr: NO 980.400.212.mva www.duun.no Instruksjonsbok og delekatalog 1 Garantibestemmelser Duun ST1910 er garantert for

Detaljer

Sideplog SP Reservedeler / Spare parts

Sideplog SP Reservedeler / Spare parts Innholdsfortegnelse Sideplog SP-3500 Reservedeler / Spare parts Set number Beskrivelse / Description 35690006 Blad / Hovedramme / Sylinder, 2 akslet 35690013 Blad / Hovedramme / Sylinder, 3 akslet 35690014

Detaljer

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1

Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 20-TONNS HYDRAULISK PRESSJEKK BRUKSANVISNING Vennligst les denne bruksanvisningen grundig før bruk. DELELISTE Delenr. Beskrivelse Antall 1 Trykkmåler 1 2 Nylonring 1 3 Løftearm 1 4 Låsemutter M6 1 5 Takket

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BRUKSANVISNING 3 TONNS GARASJEJEKK LAV PROFIL Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 2500 kg 85mm 455mm Løfting av jekken 1. Sørg for at jekken og kjøretøyet står på

Detaljer

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere

Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Instruksjonsbok til Eurospand 33 serie gjødselsspredere Sisu Produkter AS Dyrskueveien 42 2040 Kløfta www.sisu.no Tlf. 63 94 39 00 1. Generell informasjon 2. Før du tar maskinen i bruk 3. Generelle sikkerhets

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av varer mv. (heretter benevnt «Varene») mellom Byggma ASA, og/eller datterselskapene Huntonit AS, Forestia

Detaljer

Beinpress liggende Art. nr.: 190850

Beinpress liggende Art. nr.: 190850 Beinpress liggende Art. nr.: 190850 Brukermanual og tekniske spesifikasjoner N E-mail: post@steens-industrier.com Web adress: WWW.steens-industrier.com 01.12.2010 Telefon 64 91 47 00 Telefax 64 87 65 47

Detaljer

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

FROGNER DUSJKABINETT. FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING FROGNER DUSJKABINETT nor-bad FROGNER DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 DELELISTE DUSJKABINETT...4

Detaljer

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær

Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær t Instruksjonsbok for SAMI planeringsskjær Produsent: AS SAMI Tule 20, Saue, Harju 76505, Estland www.sami.ee 2 1. Innledning SAMI takker dem for kjøp av vår redskap. Vi håper at de kommer til å være fornøyd

Detaljer

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og

Stranda ungdomsskule møbler og utstyr. Stranda kommune og Møbler og utstyr til Stranda ungdomsskule ER INNGÅTT MELLOM: Stranda kommune og (heretter kalt kunden) (heretter kalt leverandøren) Omfattende kontrakt K1, K2 og K3 AVTALEN GJELDER: Levering og montering

Detaljer

INNHOLD 1 Innleding 2 Samsvarserklæring Beskrivelse av symboler og sikkerhetsregler 6 Beskrivelse 10 Teknisk data 13 Betingelser for montering 18

INNHOLD 1 Innleding 2 Samsvarserklæring Beskrivelse av symboler og sikkerhetsregler 6 Beskrivelse 10 Teknisk data 13 Betingelser for montering 18 INNHOLD 1 Innleding 2 2 Samsvarserklæring 5 3 Beskrivelse av symboler og sikkerhetsregler 6 - Beskrivelse av symboler 6 - Sikkerhetsregler 7 4 Beskrivelse 10 - Generelt 10 - Sikker parkering av plogen

Detaljer

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner

Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Art.nr.: 180 665 gangbane m/gasstrykkfjær, 3 meter. Art.nr.: 180 666 gangbane m/gasstrykkfjær, 4 meter. Art.nr.: 180 667 gangbane m/gasstrykkfjær, 5 meter. E-post:

Detaljer

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR

BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR BRUKSANVISNING HYDRAULISK CAPSTAN C3000 RØR VENNLIGST LES DETTE FØR INNSTALLASJON OG BRUK AV UTSTYRET Postboks 74 (Storgata) 8309 Kabelvåg Sentralbord Telefon daglig leder Telefon lager Telefax 76 06 63

Detaljer

STIGA PARK 107M 8211-3036-01

STIGA PARK 107M 8211-3036-01 STIGA PARK 107M 8211-3036-01 1. Park -1993 5. 2. Park -1993 6. 3. Park -1993 7. 4. Park -1993 8. 9. 13. 10. 14. 11. 15. A+5 A B+5 B 12. 16. NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å

Detaljer

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01

STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 STIGA VILLA 92M 8211-3037-01 1. 2. A C B 3. 4. 5. 6. A+5 A B+5 B 7. 8. 2 9. 10. R L L+R X Z Y 11. 12. W V 3 NORSK NO SYMBOLER Følgende symboler finnes på maskinen for å påminne deg om den forsiktighet

Detaljer

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway HTS Instruksjonsbok. Serienummer: f.o.m

Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway  HTS Instruksjonsbok. Serienummer: f.o.m Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 01001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

BRUKSANVISNING HYDRAULISK HK-FESTE

BRUKSANVISNING HYDRAULISK HK-FESTE BRUKSANVISNING HYDRAULISK HK-FESTE INNHOLD 1. Forord - 3-2. Introduksjon - 4-2.1 Generell info - 4-2.2 Merking av produktet - 4-2.3 Beskrivelse av bruk - 4-3. Sikkerhetsregler - 5-4. Beskrivelse av HK

Detaljer

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE:

DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: DENNE BROSJYREN ER EN ENKEL OVERSIKT OVER VÅRE MEST FREKVENTE PRODUKTER. TEKNISK INFORMASJON KAN DU FINNE PÅ VÅR HJEMMESIDE: www.pretec.no 4.8 ELF GJENGESTENGER Flyt: 320 N/mm² Brudd: 400 N/mm² M3 X M16

Detaljer

Fransgård FKR-150 BF. Håndbok NO. Kantslåmaskin

Fransgård FKR-150 BF. Håndbok NO. Kantslåmaskin Fransgård Håndbok NO Kantslåmaskin FKR-150 BF Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk 1 INHOLD Side

Detaljer

Sluttkontroll av montert port: Kontroller at porten presser jevn mot tettelisten når porten står lukket, juster om nødvendig løpehjulsholderne for å presse porten ut eller inn for å oppnå dette på alle

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive

Fransgård. Bruksanvisning NO TI Kombirive Fransgård Bruksanvisning NO Kombirive TI-5000 Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk mail@fransgard.dk INNHOLD Side Tekniske

Detaljer

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde

Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde BIG RED JACKS 1-1/2 TONNS HYDRAULISK GULVJEKK Bruksanvisning og vedlikeholdsinstrukser TEKNISKE DATA Nominell kapasitet (trygg belastning) Senket høyde Maksimal høyde Maksimalt 1300 kg 8 cm 45 cm BRUK

Detaljer

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold

Bruksanvisning. Kasteblokk McKissick N-419, N-421 og N-431. Innholdsfortegnelse. Side Punkt Innhold Innholdsfortegnelse Side Punkt Innhold 2 1.0 Generell samsvarserklæring 2 2.0 Generelt 3 3.0 Begrensninger ved bruk 3 4.0 Før redskapet tas i bruk første gang 3 5.0 Sjekkliste før bruk 4 6.0 Sikkerhet

Detaljer

www.active-walker.com

www.active-walker.com www.active-walker.com 1 1. INNHOLD 1. Innhold 2. Introduksjon 3. Produktbeskrivelse 4. Vedlikehold 5. Justering av rullatoren 6. Transport og sammensetting 7. Personlig sikkerhet 8. Praktisk bruk 9. Tekniske

Detaljer

Monteringsanvisning på 8004-A

Monteringsanvisning på 8004-A Monteringsanvisning på 8004-A Leveransen består av 4 pakker Pakke I inneholder bunn og topp Pakke 2 inneholder glassvegger innvendig Pakke 3 inneholder glassdører og handtak Pakke 4 inneholder aluminiumsstolpermed

Detaljer

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring. Leiekontrakt Møre stillasutleie (heretter kalt utleier) har ansvar for at leieobjektet er i godkjent stand. Utleier holder forsikring på leieobjekt. Leietaker dekker eventuell egenandel ved forsikring.

Detaljer

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11

Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 Brukermanual for Almas lavtbyggende kjettingtalje kombinert med løpekatt Griniveien 159 1359 Eiksmarka Norway Tlf: +47 67 16 69 90 Fax: +47 16 68 11 www.brettevilletaljer.no Email: post@brettevilletaljer.no

Detaljer

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive

Fransgård. Håndbok NO TI Kombirive Fransgård Håndbok NO Kombirive TI-6000 Fransgård Maskinfabrikk A/S Fredbjerg DK - 9640 Farsø Telefon: +45 (98)63 21 22 Faks: +45 (98)63 18 65 www.fransgard.dk E-mail: mail@fransgard.dk INNHOLDSFORTEGNELSE

Detaljer

Bardum. Bruksanvisning Trek Tandemsykkel

Bardum. Bruksanvisning Trek Tandemsykkel Bardum Bruksanvisning Trek Tandemsykkel Innhold Innledning 2 Levering 2 Bruk i overenstemmelse med utstyrets hensikt 2 Før du bruker Trek Tandemsykkel for første gang 3 Sikkerhetsinformasjon 3 Oppbygging

Detaljer

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter

1 Anvendelsesområde. 2 Produktinformasjon. 3 Tegninger og andre dokumenter 2009-01-12. ALMINNELIGE SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR BFSN - BRANSJEFORENING FOR STORKJØKKENLEVERANDØRER I NORGE. 1 Anvendelsesområde Disse alminnelige salgs- og leveringsbetingelser får anvendelse

Detaljer

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05

Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR WWW.DOORIA.NO 2011-05 Monterings- og vedlikeholdshåndbok for FRITID SAUNADØR Monteringsanvisning Viktig informasjon Du trenger: Sekskantnøkler 3 mm og 5 mm, Lodd, Skrutrekker/elektrisk skrutrekker Hvis trevegg: 8 skruer (min.

Detaljer

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008

GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 GROM HUS PRISLLISTE 11.092008 Priser kan endres uten varsel. OBS! NYE VARENUMRE Det tas forbehold om feil i prislisten. Org. 980 249 816 MVA Fredheimveien 20 B 1087 Oslo GROM HUS BASIS MODELLER FASADER

Detaljer

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg

Bruksanvisning. Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg kg. Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg kg Carl Stahl Løpekatter Modell CS PT-C skyvbar Kapasitet: 500 kg 10000 kg Modell CS GT-C m/kabelardrift Kapasitet: 500 kg 10000 kg Bruksanvisning Carl Stahl AS Postboks 314 Nesttun Telefon: +47 55 92 63

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser Salgs- og leveringsbetingelser Disse salgs- og leveringsbetingelsene gjelder for avtale om kjøp av kjøkken, garderobe, bad mv. («Varene») mellom Strai Kjøkken AS («Selger») og forbrukerkjøper («Kunden»).

Detaljer

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 26/04/2017

Salgs- og leveringsbetingelser Dato: 26/04/2017 Innhold 1. Gyldighet... 2 2. Alminnelige salgs- og leveringsbe8ngelser... 3 3. Kuldemedieavgi

Detaljer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer

Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer Askøy kommunes alminnelige kontraktsvilkår for kjøp av varer 1 ANVENDELSE... 1 2 KONTRAKTEN... 1 3 PRIS M.V... 2 4 LEVERING... 2 5 BETALING... 3 6 KVALITET... 3 7 ANSVAR FOR FEIL OG MANGLER... 4 8 ENDRINGER

Detaljer

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10

Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 Modell F4181 Løftestropp for F-071 Best.nr.: F4181 Ferno Norden as Postboks 105, N-3191 Horten, Norway Tel. Int.: +47 33 03 45 00 Fax. Int.: + 47 33 03 45 10 E-mail: fno@fernonorden.com Org. nr. 924 45

Detaljer

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456

Monterings og bruksanvisning. For TAB Ryggehjelp. support@cartech.com Tinius Olsens gate 1, 3611 Kongsberg Tlf: 0047-123456 Monterings og bruksanvisning For TAB Ryggehjelp Innhold 1. Generelle råd... 1 2. Slik virker TAB... 2 3. Sikkerhetshensyn... 2 4. Montering... 3 5. Elektrisk oppkobling... 6 6. Tekniske data... 7 7. Vedlikehold...

Detaljer

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning

Fransgård. Bruksanvisning NO FKR-150. Krattknuser. Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Bruksanvisning NO Krattknuser FKR-150 Oversettelse av original bruksanvisning Fransgård Maskinfabrik A/S Fredbjergvej 132 DK - 9640 Farsø Telefon : +45 98 63 21 22 Fax : +45 98 63 18 65 www.fransgard.dk

Detaljer

BEITEPUSSER CENTURION SUPER

BEITEPUSSER CENTURION SUPER Del Morino S.r.l, v.caroni di Sotto 19, I-52033 Caprese Michelangelo AR Italia Tlf: +39-575-791059 Faks: +39-575-791210 E-post: export@del-morino.it http://www.del-morino.it BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSHÅNDBOK

Detaljer

Mobiliseringsbenk RM art

Mobiliseringsbenk RM art Brukermanual / tekniske spesifikasjoner Mobiliseringsbenk 180173 RM art. 703838 N E-mail: post@ringmek.com Web adress: WWW.ringmek.com Tel: +47 62 33 00 00 / Fax: +47 62 33 00 01 Produsert av: Ring Mekanikk

Detaljer

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF

Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Hydraulisk løftebukk QJY3.QF Bruksanvisning Innhold 1. Om produktet... 2 2. Bruk... 2 3. Illustrasjon... 3 4. Grunnleggende konstruksjon... 3 5. Tekniske data... 4 6. Sikkerhetsanretninger... 4 7. Montering

Detaljer

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS

SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS SALGS OG LEVERINGSBETINGELSER FOR AVNET NORTEC AS 11.2005 1. Gyldighet AVNET Nortec AS ("Selger") standard salgs og leveringsbetingelser følger nedenfor, og gjelder for alle leveranser fra Selger med mindre

Detaljer

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no

Detektorer. - For tilstedeværelse og bevegelse KNX. stork as brynsveien 100 1352 kolsås. web: www.stork.no e-post: stork@stork.no Detektorer - For tilstedeværelse og bevegelse KNX stork as brynsveien 100 1352 kolsås web: www.stork.no e-post: stork@stork.no PD2 TILSTEDEVÆRELSEDETEKTOR Vanlige bruksområder er kontorer, grupperom, stille

Detaljer

HTS275 Instruksjonsbok

HTS275 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no HTS275 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. HTS275-130001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun HTS275 traktorskjær. Produktet har det tetteste forhandlernettverket

Detaljer

Bruksanvisning M70-4000/M70S-4000

Bruksanvisning M70-4000/M70S-4000 INNHOLD 1 Innleding 4 Samsvarserklæring 5 3 Beskrivelse av symboler og sikkerhetsregler 6 3.1 Beskrivelse av symboler 6 3.2 Sikkerhetsregler 7 4 Beskrivelse 10 4.1 Generelt 10 4.2 Sikker parkering av plogen

Detaljer

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste

Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Juste Innhold Bruksanvisning... 3 Brukerveiledning... 3 Tilpasning av sykkel... 4 Justering av sete... 4 Vedlikehold... 5 Justering av bremsewire... 5 Justering av kjede... 5 Periodiske vedlikeholdsrutiner av

Detaljer

12 V Muttertrekker. IW12BX

12 V Muttertrekker. IW12BX 12 V Muttertrekker. IW12BX BRUKSANVISNING Vennligst les og forstå bruksanvisningen før bruk SIKKERHETSINSTRUKSJONER For å sikre deg trygghet og bruksglede, les og følg sikkerhetsinstruksjonene og bruk

Detaljer

Bruksanvisning. El nr El nr Trommelløfter JKS LF kg. Trommelløfter JKS LF kg 3/14

Bruksanvisning. El nr El nr Trommelløfter JKS LF kg. Trommelløfter JKS LF kg 3/14 Bruksanvisning El nr 88 534 14 Trommelløfter JKS LF 24 3000 kg El nr 88 634 15 Trommelløfter JKS LF 30 6000 kg 3/14 Innhold 1 Til bruker 4 2 Sikkerhetsinstrukser 5 2.1 Generelt 5 2.2 Før bruk 5 2.3 Sikker

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

Brukermanual Dynalife

Brukermanual Dynalife Brukermanual Dynalife 2 ROLLATOR DYNALIFE GENERELT Rollator Dynalife er en moderne 4-hjuls rollator i aluminium med meget gode trilleegenskaper. Leveres som standard med trådkurv, ryggbånd, serveringsbrett

Detaljer

TELLEFSDAL DIAGONALPLOG D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P INSTRUKSJONSBOK RESERVEDELSLISTE 2004-10 ERSTATTER (HØSTEN 2000)

TELLEFSDAL DIAGONALPLOG D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P INSTRUKSJONSBOK RESERVEDELSLISTE 2004-10 ERSTATTER (HØSTEN 2000) TELLEFSDAL DIAGONALPLOG D-3000P D/HD-3300P D/HD-3600P INSTRUKSJONSBOK RESERVEDELSLISTE 2004-0 ERSTATTER (HØSTEN 2000) FIANE, 4993 SUNDEBRU, NORGE-NORWAY-NORWEGEN *Tlf. (+47) 37 92 00 * Fax (+47)37 5 85

Detaljer

POLARIS ARBEIDSLYS 55W

POLARIS ARBEIDSLYS 55W POLARIS ARBEIDSLYS 55 WATT nor-tech nor-tech POLARIS ARBEIDSLYS 55W INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 4 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA...

Detaljer

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen.

Hurtigguide. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet og stram til ved å dra i stroppen som er festet i bremsen. Hurtigguide Fest karabinkroken i egnet forankringspunkt, for eksempel Peseq veggfeste (selges separat). Forankringspunktet må tåle en belastning på minst 700 kg. Gå inn i selen, dra den opp rundt livet

Detaljer

TK105 Instruksjonsbok

TK105 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no TK105 Instruksjonsbok Serienummer: f.o.m. 140001 Vi gratulerer med kjøpet av Duun TK105 tømmerklo. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner

Detaljer

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING

ANETTE DUSJKABINETT. ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR. nor-bad INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING ANETTE DUSJKABINETT nor-bad ANETTE DUSJKABINETT 90 x 90 x 205cm KOMPLETT MED ARMATUR INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING 1 Innholdsregister INNLEDNING...3 ADVARSEL...3 GARANTI...3 MONTERING DUSJKABINETT...6

Detaljer

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK

ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK ALMINNELIGE INNKJØPSBETINGELSER FOR INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK 1. Tilbud 1.1 Selger utarbeider tilbud omkostningsfritt. Eventuelle avvik fra forespørselsdokumentene må spesifiseres uttrykkelig. 1.2 Kjøper

Detaljer

BrukerManual QLASSIC

BrukerManual QLASSIC BrukerManual QLASSIC Brukermanual qlassic Alle rettigheter forbeholdes. Intet i denne utgaven må mangfoldiggjøres og/eller offentliggjøres i trykk, fotokopi, mikrofilm eller på hvilken som helst annen

Detaljer