TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru"

Transkript

1

2 TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon TELLEFSDAL A.S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og uten at dette gir rett til endringer på allerede leverte produkter. Alle rettigheter ifølge lov om opphavsrett gjelder, og all kopiering av innholdet i denne boken, helt eller delvis, er forbudt uten tillatelse fra TELLEFSDAL A.S Alle spesifikasjoner er oppgitt ifølge SI-systemet. Med forbehold om mulige trykkfeil. 2

3 Innhold 1.0 Forord Beskrivelse av plogen Tekniske data Hydraulikkopplegg for sideplog Montering, klargjøring og innstilling Kontroll av plogfester og innfesting på bærekjøretøy Kontroll av plog og plogfeste Montering av sideplog Grunninnstilling av sideplog Betjening Praktisk bruk Avmontering av sideplog Vedlikehold Plogens slitedeler Plogblad, rammekonstruksjon og smøring Transport og lagring Sesonglagring Sikkerhet Sikkerhetsutstyr Varselmerker Plogen og utstyrets virkemåte Justering / vedlikehold Generelle sikkerhetsregler Særlige sikkerhetsregler for plog og plogløft Ekstrautstyr Forlengelse til plogblad Lang plogramme Vedlegg: Hydraulikkskjema Samsvarserklæring Garantibetingelser 3

4 1.0 FORORD TELLEFSDAL A.S gratulerer deg med valget av en SP-3500 Sideplog. Sideplogen monteres til redskapsbæreren i to fester, ett midtmontert under redskapsbæreren og ett bak. Sideplogen har stor arbeidsbredde og liten transportbredde, den er hydraulisk betjent med redskapsbærerens hydraulikkanlegg. Det leveres egen monteringsanvisning for første gangs montering av plogfester og hydraulikkopplegg. Denne bruksanvisningen omhandler hvordan sideplogen kobles på og av festene, hvordan den brukes og lagres, og hvordan den vedlikeholdes for å sikre god funksjon og lang levetid. Ta vare på bruksanvisnigen, den er en del av plogen. Bruksanvisningen skal alltid følge plogen. Les nøye gjennom denne bruksanvisningen før bruk, spesielt sikkerhetsreglene i kapittel 7 bak i boken. Følg alle beskrivelser nøye. Hvis det oppstår driftsproblemer, se Vedlikeholdsdelen. Kontakt forhandleren før du gjør inngrep som kan gjøre feilen større. Se også Garantibetingelsene. 4

5 I boken benyttes det symboler i teksten sammen med varselord for å varsle om farer, mulighet for skade på utstyr og tips for å sikre optimal betjening. ADVARSEL Dette symbolet viser at det er fare for personskade hvis ikke anvisningene i boken følges nøye. FORSIKTIG Dette symbolet viser at det er fare for skade på utstyr og eiendom hvis ikke anvisningene i boken følges nøye. Merk! Dette symbolet viser at det er tips som vil gjøre arbeidet med plogen enklere eller mer effektiv. 5

6 2.0 BESKRIVELSE AV PLOGEN Sideplog 1 Plogblad 2 Plogramme 3 Svingbolt 4 Fremre feste på plog 5 Parallellogram 6 Sikkerhetsvaier 7 Støttetallerken, blad 8 Lys på plogen 9 Svingsylinder 10 Løftesylinder bak 11 Bladforlengelse 12 Løftesylinder, foran 13 Koblingskopp 14 Feste for sikkerhetvaier Fremre feste Sideplogen består av et plogblad (1) som er festet til en ramme (2) via en svingbolt (3). Rammen er koblet til redskapsbæreren i et feste foran og et feste bak. Disse festene må tilpasses til redskapsbæreren ved første gangs montering. Dette bør gjøres ved et påbyggverketed, som får nødvendig informasjon ved egen monteringsanvisning for festene, og grunninnstilling i forhold til redskapsbæreren. Ved første gangs montering av plogen i festene kreves en grunninnstilling i forhold til redskapsbærerens høyde, bredde, lengde og hjulutrustning. Ved senere på- og frakobling av plogen, er det ikke nødvendig med justeringer. 6

7 15 På plogen er det en dobbeltvirkende hydraulikksylinder (9) som betjener utsving av plogbladet og en enkeltvirkende sylinder (10) som sørger for løfting av plogen bak. Plogen betjenes med hydraulikken på redskapsbæreren. På festet foran som er fastmontert på redskapsbæreren, er det en enkeltvirkende sylinder (12) for løfting av det framre festepunktet for plogen. Det kan kjøres trykkluft på senkesiden av den enkeltvirkende sylinderen for å senke ned festet ved montering av plogen, og for å sette trykk ned på plogen ved brøyting på hard snøsåle. Dette krever ekstra opplegg for trykkluft på redskapsbæreren. Ytterst på plogbladet er det montert en sliteplate (15) av kunststoff for anlegg mot autovern. Plogen kan leveres med ekstra lang ramme for montering på 3-akslet bil. Det kan også leveres en forlengelse (11) for montering foran på plogbladet. Plogen er tilpasset fester fra Tellefsdal og Mähler. Ved montering på Mähler-fester med hydraulisk teleskopbom, må denne ikke betjenes når sideplogen er montert. 7

8 2.1 Tekniske data Målskisser 8

9 9 Bruksanvisning

10 2.1.2 ID-plate Det er montert en ID-plate på hver plog som angir plogens viktigste data, produsent, modell, type, størrelse, serienummer og produksjonsdato, samt at plogen er CE-merket Støy Støy fra sideplogen under bruk kan ikke skilles fra støyen fra bærekjøretøyet og frontmontert plog eller midtmontert høvelskjær. 10

11 2.2 Hydraulikkopplegg for sideplog Sideplogen betjenes med redskapsbærerens hydraulikkanlegg. Hydraulikken kobles til ved festet midt på redskapsbæreren (se figur). Hurtigkoblingene er enten monter direkte på det fremre festet eller på en brakett på redskapsbæreren Uttak på redskapsbærer 1. Lys 2. Sving ut 3. Sving inn 4. Løft Det er et dobbeltvirkende uttak for svingsylinderen og et enkeltvirkende uttak for løft. I tillegg til hydraulikktilkoblingen på denne braketten, er det en kontakt for tilkobling av lysopplegg på plogen. Bak i rammen på redskapsbæreren må det være opplegg for tilkobling av slangen for fri retur fra sjokkventilen på plogen Den enkeltvirkende sylinderen for løft av plogfestet foran er fast tilkoblet. Det kan kobles trykkluft til senkesiden på denne sylinderen for å forenkle monteringen av plogen, og for å sette trykk ned på plogen ved brøyting på vei med hard snøsåle. Det er montert en akkumulator på plogen, i hydraulikkretsen for utsving av plogen, og i tillegg er det en sjokkventil som åpner ved for store trykktopper i system. 3 Hydraulikk på plog 1. Fri returslange fra sjokkventil 2. Slange til løftesylinder bak 3. Akkumulator for utsvingsylinder 4. Sjokkventil 11

12 3.0 MONTERING, KLARGJØRING OG INNSTILLING For at plogen skal kunne monteres og stilles inn slik at den er lett å føre med minst mulig negativ innvirkning på redskapsbærerens kjøreegenskaper, og samtidig gjøre et tilfredsstillende brøytearbeid, er det en forutsetning at redskapsbærerens plogfester er montert i henhold til egen monteringsanvisning som følger med festene. FORSIKTIG! Feil montert / innstilt plogfeste kan gi store negative innvirkninger på redskapsbærer og plog både når det gjelder kjøreegenskaper, belastninger, slitasje og brøyteresultat. Kontroller alltid plogfestenes tilstand og innstilling før utstyret tas i bruk. Det er viktig at brøytefestenes koblingsdeler ikke har for stor slitasje. 3.1 Kontroll av plogfester og innfestinger på redskapsbæreren Det er viktig at både fremre og bakre plogfeste er riktig montert og i god teknisk stand. Vær spesielt oppmerksom ved første gangs montering av plogen på redskapsbæreren. Vær oppmerksom på muligheten til å kunne flytte innfestingen av parallellogrammet i plogrammen fram og tilbake. Kontroller spesielt alle skrueforbindelser før sesongen starter, og trekk til ved behov. Har plogen og festet vært utsatt for kraftige trykksjokk, skal alltid innfestinger og redskapsbærer kontrolleres. ADVARSEL! Foreta aldri endringer på plogfester eller innfestinger. Feil konstruksjon og dimensjonering av plogfeste og innfestning kan føre til store skader på redskapsbærer og utstyr. Endringer resulterer også ofte i dårligere brøyteresultat. FORSIKTIG! I graverende tilfeller bortfaller all garanti både på redskapsbærer og plogutstyr. 12

13 3.2 Kontroll av plog og plogfeste FORSIKTIG! For at en plog med feste og utstyr skal kunne fungere tilfredsstillende er det en forutsetning at plogen har blitt brukt, vedlikeholdt og lagret på riktig og forsvarlig måte d.v.s. som forklart i denne boken. Tretthetsskader oppstår lettere når utstyret er feil innstilt, gammelt og mye i bruk. SKADER MÅ ALLTID UTBEDRES FØR PLOG OG UTSTYR SETTES I DRIFT. Kontroller plog og fester ved å se over hele plogkonstruksjonen for sprekker og skader. Trekk til skrueforbindelser ved behov. Sveisereparasjoner og event. forsterkninger må kun gjøres av faglært personell. Det er spesielt viktig å kontrollere punkter og områder som er utsatt for de største belastningene, slik som feste for slitesål med stålholder, koblingstapp med lås og sikkerhetsvaier for fremre feste, hengsling av plogblad, sylindrer med innfestinger samt alle bolt- og skrue-forbindelser. Kontroller også tilstanden til kunststoffplaten for anlegg mot autovern. Skift platen hvis den er mye slitt. Slitestålene må aldri slites lengre ned enn til underkant av stålholderen. Vend eller skift til nye stål i tide. Slitestålene skal aldri slites lengre ned enn at de ved vending kan festes godt i øvre hullrekke. Merk! Hvis sideplogen skal benyttes sammen med frontmontert plog, kan det monteres en forlengelse foran på plogbladet for å sikre at sideplogen tar opp strengen fra plogen foran ved kjøring i svinger. Kontroller innfestingen av den ekstra forlengelsen. 13

14 3.3 Montering av sideplog Det fremre festet på plogen kan justers fram og tilbake på plogen for å justere hvor langt plogen stikker inn under bilen når plogen svinges ut. Dette for å sikre at sideplogen tar opp strengen og for å hindre at plogen kommer i konflikt med noe under rammen. Hvis plogen har vært benyttet på en annen redskapsbærer er det viktig å kontrollere at det er montert korrekt ramme på plogen. Det finnes en standard ramme og en lang ramme for 3-akslet redskapsbærer. Åpne låsen for fremre feste på plogen ved å ta ut splinten (1), trekke opp låsebolten (2) og svinge inn låsehaken (3). Kjør redskapsbæreren inn mot sideplogen, og juster høyden på fremre plogfeste (5) ved å betjene hydraulikken i redskapsbæreren, og eventulet trykkluft på senkesiden av sylinderen, hvis montert. Kjør redskapsbæreren fram så koblingstappen (4) går i inngrep i koppen på det framre festet (5), sving inn låsen (3) og sperr den med bolt (2) og splinten (1). Fest også sikkerhetsvaieren (6) mellom plogen og plogfestet på redskapsbæreren. Koble til hydraulikkslangene og den elektriske tilkoblingen mellom plog og redskapsbærer. Gå til det bakre festet og sving parallellogrammet bak på plogrammen inn mot feste bak på redskapsbæreren. - Betjen funksjonen for utsvinging av plogbladet for å flytte rammen inn/ut til boltene i parallellogrammet passer i hullene på festet. 14

15 2 1 - Juster vinkelen på parallellogrammet ved hjelp av parkeringsfoten (1) på rammen, evnt. ved å justere strekkfisken (2) oppe på parallellogrammet. Merk! Hvis strekkfisken oppe på parallellogrammet justeres for å tilpasse koblingstappene, er det veldig viktig at strekkfisken justeres tilbake så rammen på plogen står loddrett når plogen står senket ned i flytestilling. - Ta ut låsesplinten og trekk opp håndtaket på parallellogrammet for å trekke inn boltene så rammen går inn i festet. Det kan være nødvendig å trekke håndtaket litt ut for å få ut låsesplinten. - Slipp hendelen når festet er på plass. Påse at boltene oppe og nede går skikkelig i inngrep. Husk å montere splinten igjen. Koble returslangen fra plogens sjokkventil i koblingen bak på redsakpsbærerens fri retur til tanken. Sveiv opp parkeringsfoten og lås sveiven. Kontroller plogens funksjoner, løft og utsving, og se at plogen eller plogfestene ikke kommer i konflikt med fastmontert utstyr på redskapsbæreren. Foreta nødvendige justeringer hvis det er problemer forbundet med noen funksjoner. Plogen er nå klar for bruk. ADVARSEL! Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom redskapsbæreren og plog ved montering. Stå aldri mellom redskapsbærer og plog under montering. Ha alltid øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved montering/avmontering. Les sikkerhetsreglene grundig før arbeidet starter. 15

16 3.4 Grunninnstilling av sideplog Sideplogen er enkel å stille inn. Plogrammen skal stå parallelt med redskapsbærerens ramme og vinkelrett på bakken på tvers av kjøreretningen, med tilstrekkelig klaring for hjul og kjettinger. 2 Fremre feste 1. Festeskrue for justering av teleskoparm 2. Teleskopisk arm 3 Bakre feste 1. Festeskrue for justering 2. Teleskopisk arm 3. Strekkfisk Avstanden mellom redskapsbærer og plogramme justeres ved å justere lengden på armen i plogfestet foran (2), og lengden på parallellogrammet bak ved å justere lengden på teleskoparmen (2) nede og strekkfisken (3) oppe. Vinkelen på plogrammen justeres ved hjelp av strekkfisken (3) i parallellogrammet bak. Parallellogrammets vinkel i lengderetning kan endres ved å flytte innfestingen i plogrammen. Dette er for å kompensere for forskjellige avstand mellom fremre og bakre feste for sideplogen. Parallellogrammet skal stå omtrent vinkelrett på redskapsbærerens ramme når den er tilkoblet. Pass på at parallellogrammet ikke slår mot baklys eller annet utstyr på redskapsbæreren når plogen svinges ut og inn. Når denne innstillingen er gjort, er det ikke nødvendig å justere ved normal påmontering av plogen i løpet av sesongen. Justeringen bør kontrolleres ved oppstart hver sesong, og hvis plogen byttes om mellom forskjellige biler. Tallerkenen under enden av plogbladet er kun til hjelp ved brøyting på dårlig grunn. Ved brøyting på fast dekke bør ikke tallerkenen benyttes, da det fører til ujevn slitasje av slitestålene. 16

17 4.0 BETJENING Sideplogen betjenes ved hjelp av hydraulikksystemet på redskapsbæreren. Ved montering av plogfestene og hydraulikkopplegg til plogen, ble eventuelt nødvendige ventiler montert i tillegg til redskapsbærerens standardutstyr, for å kunne betjene plogens funksjoner. Det anbefales også å koble til et trykkluftuttak til senkesiden av sylinderen på framre plogfeste. Utformingen av betjeningen vil variere avhengig av redskapsbæreren og det aktuelle påbygg. Se bruksanvisnignen for den aktuelle redskapsbæreren, for betjening av enkeltvirkende og dobbeltvirkende hydraulikkuttak, og dokumentasjon fra påbyggeren som monterte hydraulikkuttak og ramme for ploginnfesting. I tillegg til de hydrauliske funskjonene kan plogbladet støttes ved hjelp av en justerbar glidetallerken. Denne bør ikke benyttes ved brøyting på fast dekke. Løftefunksjonen for plogen, foran og bak, er enkletvirkende. Det kan også være montert trykkluft på senkesiden av sylinderen foran. Dette forenkler tilkoblingen av plogen ved at festet kan trykkes ned ved hjelp av trykkluft. Trykket kan også benyttes for å sette trykk ned foran på plogen på hard snøsåle. Under bruk benyttes løftefunksjonen kun for å løfte hele plogen opp i transportstilling eller over hindringer. Sylindrene er koblet sammen og løfter plogrammen og plogbladet først foran og deretter bak. Struping/tilbakeslag må justeres. Når plogen senkes ned i flytestilling skal den treffe bakken med bakenden før framenden går i bakken. Sideplogen må ikke løftes når den er svingt ut. Den må kun løftes når den er svingt inn. Svingfunksjonen for plogen er dobbelt-virkende, og benyttes for å justere plogens arbeidsbredde. Plogen kan justeres fra parallell stilling til ca. 45 graders vinkel i forhold til kjøreretningen. 17

18 4.1 Praktisk bruk Ved bruk av sideplogen må redskapsbærer og plog utstyres med varsellys som benyttes i henhold til gjeldend regler. Sideplogen egner seg best til brøyting av fylkesveger og motorveger. Den øker arbeidsbredden med opp til 2,6 m. Sideplogen kan brukes sammen med frontmontert plog eller midtmontert høvelskjær, for å legge ut ekstra bredde. Det er viktig at sideplogen får tak i hele strengen fra utkaster eller høvelskjær, så ikke bakhjulene tråkker i snøstrengen. Merk! Ved behov kan det monteres en ekstra bladforlengelse foran på sideplogen når det ikke er montert høvelblad under bilen. Det sikrer at hele strengen fra plogen foran plukkes opp. Det framre festet på plogen kan justeres for å tilpassen plogen til redskapsbæreren. 1 Merk! Tallerkenen (1) under bakende av plogbladet kan benyttes for å støtte plogen ved brøying på bløt mark. Ved brøyting på fast dekke bør ikke tallerenen benyttes, da det fører til dårligere brøyteresultet og ujevn slitasje av slitestålet. Hvis tallerkenen kommer på utsiden av asfaltkanten kan det også være vanskelig å svinge inn igjen hvis det er stor snøtyngde i plogbladet. 18

19 ADVARSEL! Plogen er en høyhastighetsplog og føreren må alltid være oppmerksom på de farer dette medbører både for seg selv, materiellet og medtrafikantene. Føreren må også alltid være oppmerksom på faren ved at plogen kan treffe mot for store og harde brøytekanter eller faste hinder i vegbanen. Plogens gode kasteevne gjør at snømengder kan treffe personer og gjenstander med stor og ødeleggende kraft Bruk sammen med frontmontert plog Sideplogen må justeres så den tar opp strengen fra den frontmonterte plogen. Ved behov han det monteres en ekstra bladforlengelse foran på sideplogen for å sikrer at hele strengen fra plogen foran plukkes opp. Se Ekstrautstyr Bruk sammen med midtmontert høvelskjær Det midtmonterte høvelskjæret må justeres så det legger strengen ut i sideplogen, se egen bruksanvisning for midtmontert høvelskjær. Sideplogens vinkel kan justres for å legge den aktuelle strengen videre ut etter behov. 19

20 4.2 Avmontering av sideplog ADVARSEL! Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom redskapsbæreren og plog ved avmontering. Stå aldri mellom kjøretøy og plog under avmontering. Ha alltid øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved montering/avmontering. Les sikkerhetsreglene grundig før monteringsarbeidet starter Sving ut plogbladet ca 50 cm bak for at plogen skal stå stødig. Sveiv ned parkeringsfoten (1) bak på rammen så vekten på det bakre festet avlastes. Stopp redskapsbæreren og slipp ut trykket i hydraulikksystemet. Koble fra returslangen fra sjokkventilen, bak på redskapsbæreren. Koble fra parallellogrammet bak på plogrammen ved å ta ut splinten (2) og trekke opp hendelen (3) som frikobler låsetappene, og sving ut parallellogrammet. Hvis det er vanskelig å få ut festet kan strekkfisken oppe løsnes for å avlaste låseboltene. Koble fra hydraulikkslanger og elektrisk tilkobling i festet foran. Frigjør låsen på plogfestet foran ved å ta ut splinten (4), svinge ut og trekke opp låsebolten (5) og svinge inn låsehaken (6). Ta også av sikkerhetsstroppen (7) fra plogfestet. Start opp redskapsbæreren og kjør den litt tilbake til tappen (8) er fri koblingskoppen, og løft opp fremre arm til hvilestilling

21 Kjør redskapsbæreren bort fra plogen. Sving parallellogrammet bak på plogrammen inn mot rammen. ADVARSEL! Kontroller at plogen står stødig, så det ikke er fare for at den kan velte og forårsake skader på personer, dyr eller eiendom. Sideplogen står nå i lagerstilling. Hvis plogen skal lagres i lengere tid, se kap

22 5.0 VEDLIKEHOLD ADVARSEL! Vedlikehold og reparasjonsarbeid må om mulig utføres på et plant og tørt underlag. Redskapsbæreren stoppes og parkeringsbremsen settes på. Gjør hydraulikksystemet på redskapsbærer og utstyr trykkløst før arbeidet tar til. Utfør alt vedlikehold og reparasjonsarbeid med forsiktighet. Ikke slå med hammer eller slegge på skarpe hjørner og herdede deler. Splinter kan løsne og forå sake alvorlige skader på bl.a. øyne. Ved vedlikehold og kontroll av plogen er det viktig at plogen rengjøres grundig. Det er også viktig at plogen rengjøres regelmessig for å hindre korrosjon fra påvirkning av salt eller andre stoffer. Kontroller hele plogens konstruksjon, og se etter sprekker og skader. Se også etter tegn til lekkasje i hydraulikkopplegget. Ettertrekk koblinger ved behov, og skift slanger og koblinger som er slitt eller skadet. Kontroller og trekk til skrueforbindelser på plog og fester. Vedlikehold av plogen består forøvrig i hovedsak av smøring og skifting av slitestål. 22

23 5.1 Plogens slitedeler VIKTIG! Slitasje på slitesålene er sterkt avhengig av bruk og underlagets beskaffenhet. Kontroller innstilling og justering av plog og plogfeste. Riktig innstilling minsker skjevslitasjen. Kontroller slitesålenes slitasjegrad. Vend stålene eller skift til nye før stålholder slites. Kontroller og tilstanden på stålenes festebolter event. kile/låsebolter. Gjør alltid stålholderen godt ren for is, rust o.l. med skrape før nye stål monteres. Dette er en forutsetning for at stålene skal sitte godt. Ettertrekk boltene event. slå inn låsekilene etter kort tids kjøring. Slitasjeskader på stålholdere må utbedres snarest ved oppsveising til originalstand eller erstattes med nye. 1 2 Slitt stålholder vil føre til problemer med å få et tilfredsstillende brøyteresultat. Kontroller innfesting og slitasje på event. slitesko/ tallerken/hjul dersom slike er montert. Kontroller slitasjen på anleggsplaten (1) for autovernet. Skift kunsstoffplaten hvis den er for mye slitt. Den må skiftes før den er slitt helt ned til skruehodene. Plata er festet med 4 skruer (2) som er forsenket i kunststoffplata og har mutrer på baksiden av plogbladet. 23

24 5.2 Plogblad / rammekonstruksjon og smøring Inspiser bladets konstruksjon for belastningssprekker. Utbedre event. sprekker og skader snarest. Smør fettniplene for boltene/foringene jevnlig, 1 gang i uka i sesongen. De fleste niplene er enklest å komme til når plogen er svingt ut. Plogen må svinges inn for å komme til noen av niplene. Det er montert fettnipler på det framre plogfestet og på innfestinger av sylindrer, for bolter og foringer i ledd og koblinger. Det er totalt 17 nipler på sideplogen, inkludert festene Smør i følgende nipler ukentlig i brøytesesongen: 1-2 Svingbolt mellom plog og ramme 3 Fremre innfesting av hydraulikksylinder 4 Bakre innfesting av hydraulikksylinder 5-6 Bolt mellom plogramme og parallellogram 7-8 Låsetapper i bakre ramme 9 Sveiv for parkeringstallerken på ramme 10 Sveiv for støttetallerken på plogblad Sylinder for parallellogram Sylinder på fremre feste Ledd for fremre festearm 24

25 6.0 TRANSPORT OG LAGRING Ved transport på veg med sideplogen montert på redskapsbæreren, må alltid plogen løftes helt opp. Bruk alltid roterende varsellys på redskapsbæreren også ved transportkjøring ved totalbredde over 2,5 m. Følg gjeldende regler. Løft plogen helt opp med hydraulikken, og sperr løftefunksjonen (om mulig) i redskapsbæreren. Plogen har eget løfteøre på plogbladet, for å oppnå balanse ved løfting med kran o.l. Bruk bare sertifisert løfteutstyr, og vær oppmerksom på klemfare ved arbeid med hengende plog. 6.1 Sesonglagring Plogen bør om mulig lagres innendørs på en tørr plass. Utstyret forberedes for lagring med god rengjøring og smøring. Bruk litt tid på flekklakkering av plog og utstyr. Sørg for rustbeskyttelse av blanke deler som stempelstenger o.l. Fremre feste bør smøres og kjøres opp og ned av og til når det ikke er i bruk. Sylinderstenger som står utslått skal smøres inn med fett eller annen rusthindrende beskyttelse. Alle bevegelige ledd med smørenippler smøres opp. Avlast om mulig hydraulikkanlegget og kontroller til slutt at plogen står stabilt og veltesikkert. 25

26 7.0 SIKKERHET Alle brukere av utstyret må lese sikkerhetsreglene grundig før utstyret monteres og tas i bruk. TELLEFSDAL A.S fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå på plogen, personer eller annen eiendom, som skyldes at utstyret ikke er brukt som beskrevet i denne bruksanvisnigen, eller som en følge av at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. 7.1 Sikkerhetsutstyr Før utstyret tas i bruk, må en være sikker på at alle sikkerhetsinnretninger er montert og i orden. Arbeidsutstyr må aldri brukes dersom det finnes åpenbare sprekker og svakheter, oljelekkasjer, nedslitt verktøy/ innretning, eller hvis det aktuelle utstyret ikke er beregnet eller tilpasset det redskapsbæreren det er montert på. Dessuten må ikke utstyret brukes til annnet arbeid enn det som er beskrevet i denne boken. 26

27 7.2 Varselmerker Plogen er utstyrt med varselmerker som informerer om mulige farer. Merkene må alltid være på plass når plogen er i bruk. Erstatt manglende eller skadde merker. VIKTIG! Lesinstruksjonssboken og sikkerhetsregelen før maskine tas i bruk. Sprutfare Vær forsiktig ved tilkobling av hydraulikk. Klemfare Ikke stå mellom maskin og redskap ved montering Klemfare Ikke ha føttene under skjæret. Plogen kan falle ned. 27

28 7.3 Plogen og utstyrets virkemåte. Hvis du er usikker på hvordan utstyret skal brukes på best mulig måte ved vanlig brøytearbeid og ved nødvendig vedlikehold/ reparasjon, så ta kontakt med din forhandler eller produsent. Vær spesielt oppmerksom på at tyngre utstyr som monteres på redskapsbæreren ofte har negativ innvirkning på kjøretøyets kjøre- og bremseegenskaper. 7.4 Justering / vedlikehold. Senk plogen ned mot underlaget. Sørg for at redskapsbæreren og utstyr står på et plant og sikkert underlag. Stans alltid redsakapsbæreren, skru av tenning og avlast oljetrykket før det utføres justeringer eller vedlikehold på redsakapsbærer og utstyr. Husk at godt vedlikehold øker sikkerheten. Påse alltid at ingen personer oppholder seg innenfor utstyrets arbeidsområde under brøyting. Utstyret må aldri opereres av personer som ikke har tilstrekkelig kunnskaper om redskapsbærer og utstyr, eller av personer uten gyldig førerkort for det aktuelle bærekjøretøy. 28

29 7.5 Generelle sikkerhetsregler. Det er tatt med nødvendig informasjon slik at brukeren skal kunne arbeide sikkert og kontrollere ulykkesrisikoen. Se også vegtrafikklovens kjøretøy- og trafikkforskrifter samt generelle forskrifter fra arbeidstilsynet om arbeidsmaskiner og tekniske innretninger. Husk på at redskapsbæreren og utstyret ikke er sikrere enn føreren som betjener det. Etter at bruksanvisningen er lest må føreren prøve maskinen og utstyret på et område hvor det ikke er fare for skade på mennesker eller utstyr. Bruksanvisningen skal gi føreren kjennskap til funksjoner og bruk av det aktuelle utstyret. Nasjonale og lokale lover og regler er ikke tatt med. Disse må føreren gjøre seg kjent med gjennom offentlige publikasjoner. Pass på at de som skal arbeide med utstyret har tilgang til aktuelle sikkerhetsregler. Ikke la ufaglært personell betjene, utføre vedlikehold eller reparasjoner på maskin eller utstyr. Pass på at redskapsbæreren er utrustet i tråd med vegtrafikkloven for kjøring på offentlig vei. Kontroller at nødvendig lys- og refleksutstyr er montert og i driftsklar stand. Fører må kjenne redskapsbærerens og utstyrets kapasitet og begrensninger. Hydraulisk utstyr holdes i posisjon av olje under trykk i innelukkede systemer. Senk alltid utstyret ned på bakken og støtt opp forsvarlig for å slippe ut trykket før vedlikehold eller reparasjoner av noe slag. Ikke la uvedkommende gå under eller nær løftet utstyr som ikke er støttet opp eller sikret tilfredsstillende. Bruk nødvendig verneutstyr som hjelm, hørselvern, beskyttelsesbriller, arbeidstøy og vernesko/støvler ved bruk og vedlikehold av kjøretøy og utstyr. 29

30 7.6 Særlige sikkerhetsregler for plog og plogløft. Plogen er tung og kan utgjøre fare for fører og personell ved til- og frakobling. Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom bæremaskin og plog ved tilkobling. Stå aldri mellom kjøretøy og plog under tilkobling. Ha øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved til- og frakobling. Husk å feste sikkerhetsvaieren (pos 1) mellom plog og plogfeste (pos 2) foran når plogen monteres. 1 2 Parker alltid plogen på en sikker måte, på plant underlag, for å få en sikker tilkobling neste gang utstyret skal brukes. Plogen står stødigst ved parkering når plogskjæret er svingt ut noen grader i forhold til rammen, og parkeringsfoten er sveivet ned mot bakken. Kontroller at det ikke er mulig for uvedkommende å velte plogen på noen måte bare med muskelkraft. Vær forsiktig ved tilkobling av hydraulikken. Dersom systemet står under fullt trykk, kan dette føre til sprut som kan skade øynene. Sørg alltid for å avlaste systemet før til- og frakobling av hydraulikkoblinger. Sørg for at det ikke er personer innenfor plogens arbeidsområde under funksjonstest etter tilkobling. Ved senk av plogen vil det være kutte/ knusefare dersom et bein/fot skulle stå i faresonen. Føreren må til enhver tid forvisser seg om at det ikke er personer innenfor plogens arbeidsområdet. Vær generelt oppmerksom på arbeidsredskapenes negative innvirkning på maskinens kjøre- og bremse-egenskaper. 30

31 Vær også oppmerksom på plogens store totalbredde og vis stor aktsomhet ved kjøring i tettbygde strøk. Vis særlig aktsomhet på smale veier og uoversiktlige områder. Bruk alltid sikkerhetsbelter. Ved kjøring med alle typer skjær og ploger, hvor det er fare for påkjøring mot hindre i vegbanen, må kjørehastigheten reduseres betraktelig. Kjør forsiktig på ukjente områder. Dersom plogen treffer et fast hinder i stor fart, er det fare for deformasjon av plogblad, innfesting og rammekonstruksjon på kjøretøyet, samt på koblingsrammer og løftesylindrer. 31

32 8.0 EKSTRAUTSTYR Det finnes spesielt ekstrautstyr til sideplogen. Ekstrautstyr er det som ikke er montert på plogen som standard ved levering. Det kan være spesielle slitestål, forlengelse til plogbladet og annet ustyr. Kontakt Tellefsdal for å få en oversikt over tilgjeneglig ekstrautstyr til enhver tid. ADVARSEL! Montering av utstyret som ikke er tilpasset plogen og ikke godkjent av produsenten, kan utgjøre en fare for sikkerheten. TELLEFSDAL A.S fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå på plogen, personer eller annen eiendom, som skyldes at det er påmontert utsyr som ikke er godkjent for montering på denne plogen. 8.1 Forlengelse til plogblad 1 2 Foran på plogbladet kan det monteres en forlengelse (pos 1) for å fange opp snøstrengen fra plogen foran. Forlengelsen skrues fast med fire skruer og mutrer i plogbladet i hullene i enden av plogbladet (pos 2). Når sideplogen svinges ut vil denne forlengelsen stikke inn foran bakhjulene og ta med hele strengen som legges ut fra plogen som er montert foran. Kontakt Tellefsdal A.S for detaljer om forlengelse til din plog. ADVARSEL! Plogen må aldri kjøres når den er svingt ut - spesielt viktig når forlengelse er montert. 32

33 8.2 Lang plogramme Det kan leveres lang ramme for montering av sideplogen på 3-akslet lastebil. Rammen kan ettermonteres hvis en tidliger kjøpt plog skal flyttes over på en 3-akslet bil. Ved kjøp av ny plog til 3-akslet bil, bestilles det sammen med plogen. 33

34

35

36

37 Samsvarserklæring Declaration of Conformity EG-Konformitätserklärung Tellefsdal A.S Fiane N-4993 Sundebru, Norway, Norwegen Tlf. (+47) Faks (+47) Vi erklærer på eget ansvar at følgende produkt: We declare, on our own responsibility, that the following product: Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt: Produkt / Product: Type: Sideplog lastebil SP Serienummer / Serial number / Produktionsnummer: Prod.år / Prod. year / Prod.jahre: som dekkes av denne erklæringen, er i overenstemmelse med bestemmelsene i forskrift om maskiner, som innarbeider europeisk lovgivning om maskiner gitt i rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai Det ovennevnte produkt er i samsvar med følgende harmoniserte standarder, som imøtekommer de generelle krav til helse, miljø og sikkerhet:... covered by this declaration is in accordance with the terms of the Regulations concerning machines, that incorporate European legislation on machines provided for in Council Directive 2006/42/EC of 17 May The above mentioned product complies with the following harmonized standards that meet the general requirements for health, safety and security:... durch diese Erklärung die Bestimmungen der Verordnung über Maschinen erfüllt, welche die Umsetzung der europäische Gesetzgebung über Maschinen gemäß der Richtlinie 2006/42/EG vom 17.Mai 2006 beinhaltet. Das oben genannte Produkt entspricht den folgenden harmonisierten Normen, welche auf die allgemeinen Anforderungen bzgl. Gesundheit, Umwelt und Sicherheit eingehen: NS-EN ISO : 2004 NS-EN 982: 1996 NS-EN : 2003 DIN : 2004 NS-EN 981: 1996 Fiane, 15/ Reidar Sunde Teknisk sjef / Technical Manager

38

39 TELLEFSDAL AS alminnelige leveringsbetingelser gjelder der annet ikke er skriftlig avtalt. 1 Produktinformasjon Produktinformasjonen og prislistene kan bli endret uten varsel som følge av forandringer i valuta, statlige reguleringer eller endringer i underleverandørenes leveringsvilkår. 2 Tegninger og andre dokumenter Mottatte tegninger, tekniske dokumenter og eller annen form for teknisk informasjon skal ikke reproduseres, oversettes, kopieres eller videreformidles uten skriftlig samtykke fra TELLEFSDAL AS 3 Ordre Avtalte priser og leveringsvilkår fremgår av ordren. For bestillinger undre NOK. 500,00 eks. mva. belastes ordren med et småordretillegg på NOK. 200,00 4 Levering Leveringsvilkår er gjeldende incoterms. Dersom ingen leveringsklausul er avtalt gjelder incoterms FCA Sundebru. 5 Leveringstid Leveringstiden fremgår på den enkelte ordrebekreftelse. Dersom endringer i leveringstid skulle forekomme, vil TELLEFSDAL AS informere om dette, samt angi ny leveringstid. 6 Force majeure Uforutsette og upåregnelige hindringer for oppfyllelse av avtalen gir selger rett til helt eller delvis å annullere avtalen, eller forlenge leveringstiden i forhold til forhindringens beskaffenhet og varighet. Heving eller forsinkelse medfører intet erstatningsansvar for selger. Selger er forpliktet til å gi kjøper meddelelse om slike hindringer og følgene av disse. 7 Betaling Forfall av betaling kommer frem av hver enkelt ordrebekreftelse. Dersom forfallsdato ikke overholdes, påløpes der forsinkelsesrente etter gjeldende lovgivning. Dersom betaling ikke er registrert hos oss innen 3 mnd etter forfall, er TELLEFSDAL AS berettiget til gjennom skriftlig meddelese til kjøper å heve salget, og i tillegg til påløpende renter, kreve kjøper for de økonomiske tap TELLEFSDAL AS måtte ha som følge av dette. 8 SALGSPANT Selger har panterett til leverte varer (jfr. Panteloven av 8. febr nr til 3-22.) inntil kjøpesummen med eventuelle påløpne renter og omkostninger er betalt. 9 Tvister og lovverk Tvister i anledning salget og alt som har sammenheng med det, skal ikke inndras under domstolsprøvelse, men skal avgjøres gjennom voldgift og i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som gjelder i Norge. Alle tvister som oppstår skal bedømmes etter loven i Norge og behandles i Aust-Agder tingsrett. 10 Ansvar for mangler TELLEFSDAL AS vil utbedre alle mangler som skyldes feil i konstruksjon, materialer eller tilvirkning. Kun mangler som viser seg i løpet av de første 12 mnd etter levering, kommer inn under produsentens ansvar, forutsatt at produktet er brukt i samsvar med gjeldende brukerveiledning. Dette gjelder også for deler som er byttet ut eller reparert hos TELLEFSDAL AS. Kjøper skal informere selger om feil/mangler, skriftlig, senest 2 uker etter at de er avdekket. Selger skal informeres om hvordan feilen/mangelen påvirker produktet. Dersom det er grunn til å tro at feilen/mangelen kan medføre risiko for skade, skal selger informeres umiddelbart. Dersom denne informasjonen ikke gis TELLEFSDAL AS innen de tidsfrister som er nevnt, frafaller kjøpers rett til å fremme krav som følge av feil/mangler. Med mindre TELLEFSDAL AS finner det hensiktsmessig å få produktet returnert, skal reparasjoner utføres hos kjøper. Dersom eventuell demontering eller påmontering medfører inngrep i annet en gjeldende produkt er kjøperen ansvarlig for dette arbeidet og eventuelle kostnader knyttet til dette. Dersom produktet befinner seg på et annet sted enn angitt som bestemmelsessted, eller dersom slikt ikke er angitt, er kjøper ansvarlig for de merkostnader som påløper som følge av dette. Mangelfulle deler som byttes ut, skal returneres til TELLEFSDAL AS. KJØPER SKAL FØLGE INSTRUKSJONER FRA TELLEFSDAL AS VEDRØRENDE FORSENDELSESMÅTE. Alle utskiftninger, forandringer eller modifikasjoner som foretas av kjøper, er kjøper, og ikke selger sitt ansvar. TELLEFSDAL AS er kun ansvarlig for de feil/mangler som oppstår under de avtalte arbeidsforhold og ved riktig bruk. Ansvaret gjelder ikke feil/mangler som oppstår etter at ansvaret er gått over på kjøper. Dette gjelder eksempelvis feil/mangler som oppstår som følge av manglende vedlikehold, uriktig montering fra kjøpers side, forandringer eller reparasjoner foretatt uten skriftlig samtykke fra TELLEFSDAL AS. Selger er helder ikke ansvarlig for normal slitasje og forringelse. TELLEFSDAL AS har ikke ansvar for feil/mangler utover det som her er beskrevet. Dette gjelder all form for tap feilen/mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste eller andre former for økonomiske konsekvenser. 11 Ansvar for tingskade forårsaket av produktet. TELLEFSDAL AS kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av produktet når dette er i kjøpers besittelse. TELLEFSDAL AS kan ikke holdes ansvarlig for skader forårsaket av produktet, på produkter fremstilt av kjøper, på sammenstillinger der disse inngår, eller skader på fast eiendom og løsøre der disse produktene inngår. TELLEFSDAL AS har ikke under noen omstedigheter ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller annen form for økonomiske konsekvenstap. Fremmer tredjemann krav mot TELLEFSDAL AS eller kjøper om erstatning for skade og tap som er omhandlet under dette punktet, skal medkontrahenten straks underrettes om dette. TELLEFSDAL AS og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskravet mot dem, på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det leverte produkt. Det innbyrdes forhold mellom kjøper og selger skal alltid avgjøres ved voldgift.

40 Garantibetingelser TELLEFSDAL AS gir 12 måneders garanti på sine produkter. Garantien dekker dokumenterte fabrikasjons - og materialfeil. Reklamasjonen skal fremstilles skriftlig på eget reklamasjonsskjema og ha vedlagt kopi av utfylt garantikort. Reklamasjonen skal ikke fremsettes i form av faktura. TELLEFSDAL AS forbeholder seg retten til å vurdere tidsforbruket og øvrige kostnader. Reklamerte deler sammen med kopi av reklamasjonsrapporten skal sendes TELLEFSDAL AS for vurdering. Alle returer skal være avtalt på forhånd og forsendelsen merkes med kontaktperson hos TELLEFSDAL AS. UTFYLT GARANTIKORT SKAL ALLTID MEDFØLGE REKLAMASJONEN Alt reklamasjonsarbeid skal avklares med TELLEFSDAL AS før eventuelt arbeid igangsettes. Kontaktperson hos TELLEFSDAL AS påføres reklamasjonsrapporten. TELLEFSDAL AS garantibetingelser dekker: Praktisk arbeid for å reparere produktet basert på TELLEFSDAL AS sine satser. TELLEFSDAL AS sine originaldeler i henhold til TELLEFSDAL AS sin reservedelsliste / prisliste (netto forhandlerpris) TELLEFSDAL AS garantibetingelser dekker ikke : Kostnader ved returforsendelse av reklamerte deler. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med reparasjonen. Kostnader av følgeskader som måtte oppstå, herunder tapt arbeidsfortjeneste, skade på annet utstyr og personer. Kunden kan ikke kreve hevelse av kjøpet, prisreduksjon eller fremme annet krav dersom TELLEFSDAL AS reparere produktet innen rimelig tid eller krediterer i henhold til behandlet reklamasjon. Alle reklamasjoner krediteres kunden først etter godkjenning fra TELLEFSDAL AS. Eventuelle fratrekk fra kunden sin side på bestående fakturaer godtas ikke. Returforsendelser. Dersom du ønsker å returnere varer til TELLEFSDAL AS skal dette avklares på forhånd. Kontaktperson er vår referanse på salgsordren og skal påføres returforsendelsen sammen med avviksnummer. Avviksnummeret fås oppgitt av kontaktpersonen hos TELLEFSDAL AS. Returforsendelser uten avviksnummer blir ikke behandlet. Fakturakopi og beskrivelse av årsak til retur skal alltid medfølge returnerte varer. Fraktkostnader belastes avsender. Ta kontakt med din kontaktperson hos TELLEFSDAL AS, for å avtale fraktmetode. Ved retur av feilbestilte varer, beregnes et returgebyr på 10%. Kostnader i forbindelse med eventuelle lakkskader og lignende blir fratrukket på kredittnota. Generelt. Godkjente returforsendelser blir kreditert i henhold til faktura med fratrekk av eventuelle returgebyr og teknisk avvik (lakkskader etc.) Fiane Garantien gjelder ikke når: - Bruks og sikkerhetsveiledningen ikke er fulgt. - Feil på produktet har oppstått som følge av uforsiktig bruk. - Produktet er ombygd, påsveist eller det er benyttet uoriginale deler. - Reparasjoner er utført av personer uten tilstrekkelig kunnskap om produktet. - Produktet er benyttet på kjøretøy/ utstyr som har vekt, ytelse eller hastighet utover det som produktet er konstruert for.

41 GARANTIKORT PRODUKTETS SERIENUMMER: TYPEBETEGNELSE: PRODUKSJONSÅR: KJØPSDATO: Vi har gjort oss kjent med Tellefsdal`s garantibetingelser. Forhandler: Sted/dato: Underskrift: Kunde: Sted/dato: Underskrift:

42 Totalleverandør av veivedlikeholdsutstyr. - plogfester for traktor og lastebil - ploger og skjær til alle formål - godkjent påbyggerverksted - salt og sandspredere - feie og spyleutstyr - kantklippere Besøk oss på vår hjemmeside:

Høvelskjær lastebil LS-3500 F. Reservedeler / Spare parts

Høvelskjær lastebil LS-3500 F. Reservedeler / Spare parts Innholdsfortegnelse Høvelskjær lastebil LS-300 F Reservedeler / Spare parts Set number Beskrivelse / Description 3830000 Hovedblad med utskyt 3830009 Rammefester 308018 Hydraulikksentral 307200 Hydraulikksett

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN 30. mai 2003 INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN KAP. INNHOLD SIDE 1.0 INNLEDNING 3 2.0 SIKKERHETSREGLER 4 3.0 GENERELL INFORMASJON OM BALLEPAKKING 10 4.0 KLARGJØRING / MONTERING AV MASKINEN 12

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER for levering med montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2010 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 537.O.80A.0 PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

1. INNHOLD SIDE: SIDE:

1. INNHOLD SIDE: SIDE: 1. INNHOLD SIDE: SIDE: 2 KJÆRE KUNDE 3 2.1 ADVARSELSMERKE 3 3 TEKNISKE DATA 3 4 SIKKERHETSREGLER 4 4.1 GENERELL SIKKERHET 4 4.2 KRAFTOVERFØRINGSAKSEL 4-5 4.3 TRANSPORT OG FLYTTNING 5 4.4 HYDRAULIKK 5-6

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 563.O.80.0 EUROBOSS 250 T (Type 560 : +.. 01158-1166) EUROBOSS 250 H (Type 559 : +.. 01066)

Detaljer

BRUKERVEILEDNING OG DELELISTER FOR SCORPION ELEKTRISK - DREVET MAGNET KJERNEBORMASKIN MED REVERS AGENT/ ENEIMPORTØR

BRUKERVEILEDNING OG DELELISTER FOR SCORPION ELEKTRISK - DREVET MAGNET KJERNEBORMASKIN MED REVERS AGENT/ ENEIMPORTØR BRUKERVEILEDNING OG DELELISTER FOR SCORPION MODELL NR. CM500-3 ELEKTRISK - DREVET MAGNET KJERNEBORMASKIN MED REVERS AGENT/ ENEIMPORTØR Sagveien 8-1890 Rakkestad - Norge Tlf. 69 227060 Fax. 69 227061 E-post

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse...

AUTOMAT. BÅNDKUTTE MASKIN Modell CA 54 PLC. 1. Forord... 2. 2. Innledning... 3. 3. Garantibetingelser... 4. 4. Maskin beskrivelse... Innhold 1. Forord... 2 2. Innledning... 3 3. Garantibetingelser... 4 4. Maskin beskrivelse... 5 5. Tekniske data... 6 6. Maskinens bruksområde... 7 6.1 Advarsel merkeskilt montert på maskinen...7 6.2 Typeskilt

Detaljer

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning

Bruksanvisning. EQ-serien elektrisk kjettingtalje (125 kg til 1 t) Oversettelse av original bruksanvisning U/M NO.EQ-03-CE-05 Oversettelse av original bruksanvisning EQ-serien elektrisk kjettingtalje (25 kg til t) Bruksanvisning Med opphengsbøyle (kun talje): EQ Med motordreven katt: EQM Med manuell katt: EQSP/EQSG

Detaljer

Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere

Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere Instruksjonsbok Landbruks- og entreprenørtilhengere Versjon 1.0; 01.2008 Viktig! Noter serienummeret til tilhengeren din her. Oppgi alltid serienummeret når du henvender deg til forhandleren din vedrørende

Detaljer

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder;

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder; Instruksjonsbok FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter Instruksjonsboken inneholder; 1. Samsvarserklæring side 2 2. Alminnelige bestemmelser side 3 3. Sikkerhetsinstruks side 4 4. Klargjøring, bruk og vedlikehold...

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B

BRUKERMANUAL MB3195-NO-B BRUKERMANUAL NO -B Innledning Gratulerer med valg av ny rullestol Kvalitet og funksjon er nøkkelbegrep for alle rullestoler i Handicare serien. Exigo 10 blir produsert av Handicare. For din egen sikkerhet,

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Nr. 99 548.NO.80P.0 Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 548.O.80P.0 JUMBO 6010 Profiline (Type 549 : +.. 01333) JUMBO 6610 Profiline (Type 548 :

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM360 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM360 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt.

Moderne teknikk sammen med gjennomtestede materialer og komponenter gir deg et godt, moderne og solid produkt. Bike manual DBS og Smart Safety Din DBS sykkel har GRATIS forsikring i 3 måneder og GRATIS registrering i Nordens største sykkelregister i 10 år søkbart for politiet. Hvis sykkelen din blir stjålet dekkes

Detaljer