TELLEFSDAL A.S. Fiane 4993 Sundebru Telefon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TELLEFSDAL A.S. Fiane 4993 Sundebru Telefon 37 11 92 00 post@tellefsdal.no www.tellefsdal.no"

Transkript

1

2 TELLEFSDAL AS Fiane 4993 Sundebru Telefon TELLEFSDAL A. S forbeholder seg retten til å endre utførelse og eller tekniske spesifikasjoner uten varsel, og uten at dette gir rett til endringer på allerede leverte produkter. Alle rettigheter ifølge lov om opphavsrett gjelder, og all kopiering av innholdet i denne boken, helt eller delvis, er forbudt uten tillatelse fra TELLEFSDAL A.S Alle spesifikasjoner er oppgitt ifølge SI-systemet. Med forbehold om mulig trykkfeil. 2

3 Innhold 1 Forord Beskrivelse av plogen Teknisk data Hydraulikk Elektrisk anlegg Montering, klargjøring og instilling Kontroll av fester på redskapsbæreren Montering og grunninnstilling Kontroll av plog Montering Grunninnstilling Betjening Avmontering Vedlikehold Plogens slitedeler Rammekonstruksjon og smøring Feilsøking Transport og lagring Sesonglagring Sikkerhet Sikkerhetsutstyr Varselmerker Plogen og utstyrets virkemåte Justering og vedlikehold Generelle sikkerhetsregler Særlige sikkerhetsregler Slapseskjær 28 Vedlegg: Hydraulikkskjema Samsvarserklæring Garantibetingelser Leveringsbetingelser 3

4 1 Forord TELLEFSDAL A.S gratulerer deg med valget av D70/K70-plogen. Begge plogene har stor fleksibilitet og anvendlighet, og leveres i forskjellige arbeidsbredder. Plogene er tilpasset parallellograminnfesting og kan tilkobles de fleste bærekjøretøy som traktor, hjullastere og lastebil og betjenes med redskapsbærerens hydraulikk. Plogen kan leveres med forskjellig ekstrautsyr som slapselameller, hjul, hardmetallskjær, osv. Denne bruksanvisningen omhandler hovedtemaene oppstart, bruk og innstilling, vedlikehold og reparasjon, lagring og sikkerhetsregler. Ta vare på bruksanvisningen, den er en del av utstyret. Bruksanvisningen skal alltid følge utstyret. Sett deg grundig inn i plogens funksjoner og les spesielt kapittelet som omhandler sikkerhetsreglene som gjelder for dette produktet. Ved driftsproblemer se kapittel om vedlikehold, eller ta kontakt med selger eller produsent. Se også garantibetingelsene. 4

5 I boken benyttes det symboler i teksten sammen med varselord for å varsle om farer, mulighet for skade på utstyr og tips for å sikre optimal betjening. ADVARSEL! Dette symbolet viser at det er fare for personskade hvis ikke anvisningene i boken følges nøye. FORSIKTIG! Dette symbolet viser at det er fare for skade på utstyr og eiendom hvis ikke anvisningene i boken følges nøye. MERK! Dette symbolet viser at det er tips som vil gjøre arbeidet med plogen enklere eller mer effektiv. 5

6 2 Beskrivelse av K 70-plogen D 70-plogen 7

7 1 Plogblad 2 Oversprutskjerm 3 Sliteskjær 4 Fjærelement 5 Mellomramme 6 Svingsylinder 7 Hydraulikkslanger 8 Sliteskjærholder 9 Hjul 10 Løfteøye 11 Markeringslys 12 Frontramme 13 Parallellogram K70 plogen har en robust og enkel konstruksjon med god bevegelig pendling. Svingseksjonen og plogbladet på K70-plogen er utformet så plogen kaster like bra til begge sider. For D70- plogen gjør svingseksjonen og plogbladets utforming slik at plogen kaster best når plogen er svinget 40 til høyre. Den avfjærende slitestålseksjonen er oppdelt i mindre stålholdere som gjør plogen svært effektiv og det tas hensyn til sikker-heten til både fører og kjøretøy. Både med og uten slapseseksjon har plogen svært gode svart veg egenskaper. Plogene kan benyttes med de fleste standardiserte slitestål, hardmetall og Joma, samt kunststoff kan benyttes Standard plog leveres med vanlige slitestål med 500 hardhet. Plogbladet (pos 1) er festet til kjøretøyet via et rammesystem som består av en mellomramme (pos 5) og en frontramme (pos 12) og 2 svingsylindere (pos 6). Dette rammesystemet tillater K 70 plogen og pendle 5 til hver side og svinge 35 til hver side. For D70 gjelder 30 til venstre og 40 til høyre. K70/D70 plogen monteres på lastebil eller traktor med et parallellogram, eller på hjullaster med HK- feste. Plogløftet ligger i parallellogrammen og utføres av 2 løftesylindere. Justerbare opphengskroker på parallellogrammet sikrer riktig innstilling av plogen. Strekkfiskene i parallellogrammet sikrer at riktig angrepsvinkel på 70 mot vegbanen er mulig. For riktig innstilling med plogen på hjullaster eller i frontlaster på traktor, se også kapittel 4.0: Klargjøring og montering av plogen. Det er viktig og benytte støttelabben (pos 9) ved av og på kobling med parallellogram til lastebil og traktor. For bil og traktor er det behov for 2 doble hydraulikkuttak, til hjullaster holder det med 1 dobbelt uttak. (Se kapittel 6.0 Hydraulisk/elektrisk anlegg ang. trykk og mengde). K70/D70 plogen leveres standard med parallellogram eller HK feste, oversprutskjerm og LED-lys på begge sider. 8

8 2.1 Teknisk data Målskisser K 70-plogen Mål og vekt (med P-gram, uten hjul). 9

9 Målskisser D 70-plogen Mål og vekt (med P-gram, uten hjul). 10

10 2.1.2 ID-plate Det er montert en ID-plate på hver plog som angir plogens viktigste data, produsent, modell, type, størrelse, serienummer og produksjonsdato, samt at plogen er CE- merket Støy Støy fra plogen under bruk kan ikke skilles fra støyen fra bærekjøretøyet og annet påmontert utstyr. 11

11 2.2 Hydraulikk for D70/K70- plog D70/K-70 plogen og svingsylindere er beskyttet med en sjokkventil i hydraulikk kretsen. Sjokkventilen er forhåndsinnstilt fra fabrikk. Fra kjøretøyet går det 2 slanger til sjokkventilen, og fra sjokkventilen 2 slanger til hver sylinder. Plog til lastebil leveres med Tema koplinger å til traktor leveres ISO koplinger. Hydraulikkblokk, slaps På D70/K70 plog med parallellogram er det 2 slanger til kjøretøyet for løft og senk av plogen. Lastebil og traktor må ha flytfunksjon. D70/K70 plog med slapseseksjon har i tilegg til sjokkventiler en hydraulikkblokk som elektrohydraulisk betjener slapselamellene. Kjøretøyet trenger ikke flere hydraulikkuttak, men må i tilegg ha en elektrisk av-på funksjon. (Se eget kapittel om betjening av slapseenheten). Sjokkventil for svingsylinder ADVARSEL! Økes trykket på sjokkventilen er det stor fare for overbelastning av hydraulikken og plogkonstruksjonen. 12

12 2.3 Elektrisk/hydraulisk opplegg på D70/ K70- plogen/kjøretøyet. Tilkobling på bil: 7-polet kontakt, B7 DIN Jord 2 Markeringslys for plog, venstre / slapseskjær 3 Minus (-) 4 Disponibel 5 Disponibel 6 Evnt. markeringslys for plog, høyre 7 Evnt. el.-magnetventil for funksjon på plog 1. Hev: Tema 3/8 (hann) bar 2. Senk: Tema 3/8 (hunn) - 40 bar 3. Sving venstre: Tema 1/2 (hann) -200 bar 4. Sving høyre: Tema 1/2 (hunn) -200 bar På plogen er det montert markeringslys som standard. Det må være montert standard 7 polet B7 DIN kontakt på bærekjøretøyet for tilkobling av strøm til markerignslysene.det må benyttes en skjøteledning for tilkobling mellom kontaktene, med plugg I begge ender ifølge standard 7 polet B7 DIN Koblingspunktene i kontakter/plugger er som beskrevet i figurene til venstre. 13

13 3.0 MONTERING, KLARGJØRING OG INNSTILLING Redskapsbærerens plogfeste skal være forskriftsmessig montert for å fungere etter hensikten sammen med K70 plogen 3.1 Kontroll av plogfeste FORSIKTIG! Feil på plogfeste kan ha negativ innvirkning på redskapsbærer og plog å resultere i dårlige kjøreegenskaper, større slitasje, å et dårlig brøyteresultat. Foreta aldri endringer på plogfeste som vil ha negativ innvirkning på kvalitet og grunninnstilling. Kontroller regelmessig for skader og slitasje, å ettertrekk skrueforbindelser. I graverende tilfeller kan bortfall av garanti bli resultatet. Grunninnstilling av plogfestes frontplate: Frontplatens topp skal være min. 920 mm og maks. 960 mm over bakken. (se figur ) På de aller fleste brøytefester er det flere valg på rammebraketten for å finne rett høyde. Frontplaten skal også forspennes ut i bunnen 8-9 mm, bruk vater og juster på buffertstagene (se figur pos 3). Innstillingen bør utføres med tilnærmet samme last og utstyr som under brøyting. 14

14 3.2 Montering avd70/ K70- plog og grunninnstilling Kjør til et plant område for mest mulig korrekt innstilling. Etter at plogfeste (3.1) er korrekt innstilt og plogen står på bakken er prosedyren følgende: Sjekk at plogen er levert i henhold til bestillingen, innfesting og hydraulikk må passe på bæremaskinen. (Støtterullen flyttes tilsvarende). Skru godt fast og kjør parallelogrammet helt på topp med senkfunksjonen. Kjør mot plogen og løft opp, sett deretter i låseboltene. Sett plogstyringen i flytposisjon, plogen star nå ubelastet på bakken og sjekk igjen at nedre parallellarm ligger horisontalt. Merk: Ved fra og tilkobling av plog til bil eller traktor er det viktig at kjøretøy og plog står i samme høyde, om nødvendig fjern snø under forhjulene. Montering av plog med parallelogram Nå er det tid for justering av slitestålets angrepsvinkel (70 ). Plogen står ubelastet på bakken, juster strekkfiskene i parallellogrammet til hovedrammens svingpunkt er loddrett (se figur). Kontroller med vinkelmal. På eldre ploger er det viktig at alle deler er godt vedlikeholdt slik at nødvendig justering er mulig. Juster parkeringsfoten slik at bolten i mellomrammen er 280 mm over bakken. Kjør bæremaskinen mot plogen til det er ca.20 cm mellom plogfeste og plog, monter hydraulikkslangene til kjøretøyet. Betjen senkfunksjonen til nedre parallellarm ligger horisontalt, nå vil du se om opphengskroken på plogen er korrekt plassert eller om den må flyttes opp eller ned. 15

15 3.3 Kontroll av D70/K70-plog FORSIKTIG! For at plogen skal fungere tilfredsstillende er det en forutsetning at plogen har blitt brukt, vedlikeholdt og lagret forsvarlig. Tretthetsskader oppstår oftest når plogen er feil innstilt, gammel og mye brukt. Slitestålene må aldri slites lengre ned enn til det er minimum 10 mm igjen til underkanten av stålholder. Vend eller skift slitestål i tide. Festeboltene for slitestålet får mye større belastning hvis stålholderen er slitt ned, spesielt ved bruk av nytt slitestål på slitt holder. SKADER MÅ ALLTID UTBEDRES FØR PLOGEN SETTES I DRIFT. Ny plog Kontroller alltid en ny plog ved å se over hele konstruksjonen, at det ikke er fjernet boltlåsinger o.l. Ta en runde å sjekk at alle skruer er dratt godt til. Brukt plog Kontroller plog og parallellogram med innfesting ved og se over hele plogkonstruksjonen for sprekker og skader. Det er spesielt viktig å kontrollere punkter og områder som er utsatt for de største belastninger slik som fester for slitestålene og stålholdere, sylindrer med innfesting samt alle bolt og skrueforbindelser. På svingsylinderen er det viktig å sjekke tilstanden på gummielementet i bakre sylinderfeste og lenklager i fremre sylinderfeste. Sveisereparasjoner og eventuelle forsterkninger må gjøres av kyndig personell. Slitestål 16

16 3.4 Montering av D70/K70- plog Merk! Ved første gangs montering: Kontroller at plogen er levert i henhold til bestilling.innfesting og hydraulikken må passe på bæremaskinen. Juster parkeringsfoten til senter av bolten i mellomrammen er ca. 280 mm over bakken. Monter opphengskrokene på parallellogrammet.høyden skal være slik at løfterammene I parallellogramme ligger parallelt med veibanen. Senterrullen skal monteres i samme høyde som de nedre festene for opphengskrokene. Skru krokene og rullen godt fast. Kjør bæremaskinen rett inn mot plogen til det er ca. 20 cm mellom frontpalte og koblingsramme. Sett bæremaskinen i fri, sett på parkeignsbrems og gå ut og koble til hydraulikkslangene og kabel for lysutstyr. Merk: Pass på at hydraulikksystemet på kjøretøyet ikke står under trykk. Slipp ut trykket ved å stoppe motoren å betjene funksjonene eller koble inn flytstilling. Husk dette også ved frakobling så hydraulikksystemet er trykkløst før frakobling. Det er viktig at forhjulene og plogen står i omtrent samme nivå som ved frakobling for at tilkoblngen skal gå enkelt uten å måtte justere strekkfiskene. Fjern eventuell snø under forhjulene. Gå inn i kjøretøyet og betjen SENK. Parallellogrammet løftes så høyt at opphengskrokene blir stående ca. 5 cm over overkant av frontplaten. Kjør fram til frontpalten berører vertikalrammen. Betjen LØFT så vertikallrammen senkes og festekrokene henger på frontpalten. Skru vertikalrammen skikkelig fast med de to store festeskruene (event. kilebolter) ADVARSEL! Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom redskapsbærer og plog ved montering. Stå aldri mellom redskapsbærer og plog under montering. Ha alltid øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved montering/avmontering. Les sikkerhetsreglene grundig før arbeidet starter. Montering av plog med parallellogram Fest parkeringsfoten i øvre stiling, og plogen er klar for innstilling og bruk. 17

17 3.5 Grunninnstilling av D70/K70-plog Kjør til et plant område for mest mulig og korrekt grunninnstilling. Den viktigste innstillingen er høyden på bæremaskinens frontpalte som må være mm over bakken. Opphengskrokene og styrerullen på rammen skal være festet slik at parallellogrammets armer er parallelle med veibanen. Plogens svingakse skal stå mest mulig loddrett, og da blir stålets vinkel mot veibanen ca. 70 grader. Vinkel og planhet kan eventuelt finjusteres mot underlaget med strekkfiskene i parallellogrammet (benytt plogens vinkelmal). Merk! Det er veldig viktig at bolter og ledd i parallellogrammet ikke har mye dødgang. Det kan føre til at vinklene endrer seg og at plogen går ustabilt og hopper. Det er en forutsetning at plogen med parallellogram er i god stand å klargjort for sesongen for at innstillingen skal kunne kontrolleres å utføres. Merk: Innstillingen av plogen og kontroll av dødgang i koblinger og parallelogram er avgjørende for et godt brøyteresultat. Kontroller innstilling og dødgang jevnlig under bruk. Montert plog med parallelogram 1. Løftearmer 2. Øvre strekkfisker 3. Slitestål 18

18 4.0 Betjening Ved brøyting skal bærekjøretøy og plog være utstyrt med godkjent varsellys i henhold til gjeldende regler. K70-plogen er en kombinasjonsplog som egner seg like godt til rydding av motorveier og hovedveier som gater, kryss og plasser. Hvis plogen utstyres med gummi/kunststoff- skjær passer den spesielt godt til rydding av av veier med sårbart veidekke. Den store flekibiliteten skyldes at bladet har individuelt fjærende slitestål som forhindrer skader på plog og kjøretøy ved kollisjon med is-svuller, kumlokk, kanstein o.l. Plogen har avdemping i innfestingen og sjokkventioler i sving slik at plogen vil svikte bakover og dempe støtet både for plog og kjøretøy. AVDARSEL! K70-plogen er en høyhastighetsplog og føreren må alltid være oppmerksom på de farer dette medfører både for seg selv, materiellet og medtrafikantene. Føreren må også alltid være oppmerksom på faren ved at plogen kan treffe mot for store og harde brøytekanter eller faste hinder i vegbanen. Ved skråstilt plog å ved løs snø er det fare for at plogen tar styringen fra bærekjøretøyet. Snøstrålen kan treffe personer og gjenstander med stor og ødeleggende kraft. 4.1 Avmontering ADVARSEL! Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom redskapsbæreren og plog ved avmontering. Stå aldri mellom kjøretøy og plog under avmontering. Ha alltid øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved montering/avmontering ADVARSEL! Sprutfare fra hydraulikk under trykk. Pass på at trykket i hydrauylikksystemet er avlastet før hydraulikkoblinger kobles fra. Les sikkerhetsreglene grundig før avmontering. Kjør plogen til plassen for avmontering og sett på parkeringsbremsen. Gå ut av bilen og senk ned parkeringsfoten så plogen står stødig. Skru løs innfestingen av rammen til frontplaten. Gå inn i bilen og betjen SENK for å løfte parallellogrammets kroker opp fra frontpalten. Kjør ca 20 cm. bort fra plogen. Betejn LØFT for å senke parallello- grammet ned på bakken. Sett på parkerignsbremsen. 19

19 Avlast hydraulikksystemet, dette kan ta litt tid i de tilfeller det er kjørt trykk i akkumulatoren. Hvis den ikke rekker å tømmes, vil det stå trykk i slangene etter frakobling. Gå ut av kjøretøyet å demonter slanger og strøm, husk hetter på slangekoblingene og plugger i hurtigkoblingene på kjøretøyet. ADVARSEL! Kontroller at plogen står stødig, så det ikke er fare for at den kan velte og forårsake skader på personer, dyr eller eiendom. For å oppdage skader er det en fordel å rengjøre plogen grundig. Rengjøring bør også utføres regelmessig, spesielt på ploger som går i brøyting på saltet vei. Sjekk hele plogen, og se etter sprekker og skader. Sjekk også hydraulikksystemet for lekkasjer. Kontroller og ettertrekk skrueforbindelser på plog og plogfeste på bærekjøretøy. Hvis plogen skal lagres lenge, se kap Vedlikehold ADVARSEL! Vedlikehold og reparasjonsarbeid må om mulig utføres på et plant og tørt underlag. Sett på parkeringsbremsen og avlast hydraulikken før arbeidet tar til. Utfør alt vedlikehold og reparasjonsarbeid med forsiktighet. Ikke slå på spisse eller herdede gjenstander med slegge, splinter kan løsne og forårsake alvorlige skader på bl.a. øyne. Benytt verneutstyr ifølge HMS. 20

20 5.1 Plogens slitedeler D70/K-70 plogen kan benyttes med vanlig plane slitestål, hardmetallskjær, kunsstoffskjær og P300 isriverstål. Stålene skal ha standard høyde fra kanten til hullet og en standard hulldeling på 305 mm. VIKTIG! Slitasje på slitestålene er sterkt avhengig av bruk å underlagets beskaffenhet. Kontroller innstilling og justering av plog og plogfeste. Riktig bruk minsker skjevslitasjen. Slitestål og fester Kontroller også tilstanden på stålenes festebolter eventuelt kile/låsebolter. Gjør alltid stålholderen godt ren for is, rust o.l. med skrape før nye stål monteres. Dette er en forutsetning for at stålene skal sitte godt. Ettertrekk boltene, eventuelt slå inn låsekilene etter kort tids kjøring. Slitasjeskader på stålholdere må utbedres snarest ved oppsveising til original stand eller erstattes med nye. Slitt stålholder vil føre til problemer med å få skruer, eventuelt kile/låsebolter, til å holde slitestålene. Slitegrense for slitestål 21

21 5.2 D70/K70-plog / rammekonstruksjon og smøring. Inspiser bladets konstruksjon for belastningssprekker. Utbedre event. sprekker og skader snarest. Kontroller sving- og pendelbevegelsene. Sjekk eventuell slitasje i bolter, foringer og oppheng. Kontroller spesielt alle sylinderfester og boltsikringer. Smør fettniplene for boltene/foringene jevnlig, 1 gang i uka i sesongen. Det er montert fettnipler i innfestinger av sylindrer og svingbolt. Alle typer vanlig smørefett kan brukes. Universalfett anbefales til smøring av fettnipler. Det er totalt 8 nipler på D70/K70- plogen. Smør i følgende nipler ukentlig i brøytesesongen: 1 Sylinderinnfesting (2 på hver sylinder - tot. 4 smørenipler) 2 Svingboltlager (2 på hvert lager- tot. 4 smørenipler) 22

22 6.0 Feilsøking Denne plogtypen har en enkel konstruksjon og oppbygning, og eventuelle driftsproblemer som kan forekomme skyldes mest sannsynlig problemer med det hydrauliske anlegget. 23

23 7.0 Transoprt og lagring Lås plogbladet med stropper hvis ikke hydraulikksystemet holder plogbladet i stilling. Bruk bare sertifisert løfteutstyr, å vær oppmerksom på klemfare ved arbeid med hengende plog. 7.1 Sesonglagring D70/K70-plogen bør om mulig lagres innendørs på en tørr plass. Utstyret forberedes for lagring med god rengjøring og smøring. Bruk litt tid på flekklakkering av plog og utstyr. Løfteøye Ved transport på veg medd70/ K70- plogen montert på bærekjøretøy, må alltid plogen løftes høyt nok til at den ikke slår ned i vegbanen ved ujevnheter, telehiv og lignende. Fest sikkerhetsstroppen i parallellogrammet ved transport med løftet plog. Stempelstenger som står utslått skal smøres inn med fett eller annen rusthindrende beskyttelse. Alle bevegelige ledd med smørenipler smøres opp. Avlast om mulig hydraulikkanlegget og kontroller til slutt at plogen står stabilt og veltesikkert. Bruk alltid roterende varsellys på kjøretøyet ved transportkjøring. Følg gjeldende regler. Plogen har eget løfteøre (1) på mellomrammen, for å oppnå balanse ved løfting med kran o.l. Merk! Hvis hydraulikksystemet er tomt eller sylindrene ikke er skikkelig festet kan plogbladet bevege seg og føre til at plogen blir i ubalanse. 24

24 8.0 Sikkerhet 8.2 Varselmerker Alle brukere av utstyret må lese sikkerhetsreglene grundig før utstyret monteres og tas i bruk. TELLEFSDAL A.S fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå på plogen, personer eller annen eiendom, som skyldes at utstyret ikke er brukt som beskrevet i denne bruksanvisningen, eller som en følge av at sikkerhetsreglene ikke er fulgt. 8.1 Sikkerhetsutstyr Plogen er utstyrt med varselmerker som informerer om mulige farer. Merkene må alltid være på plass når plogen er i bruk. Erstatt manglende eller skadde merker. Viktig! Lesinstruksjonssboken og sikkerhetsregelen før maskine tas i bruk. Sprutfare! Vær forsiktig ved tilkobling av hydraulikk. Før utstyret tas i bruk, må en være sikker på at alle sikkerhetsinnretninger er montert og i orden. Arbeidsutstyr må aldri brukes dersom det finnes åpenbare sprekker og svakheter, oljelekkasjer, nedslitt verktøy/ innretning, eller hvis det aktuelle utstyret ikke er beregnet eller tilpasset det redskapsbæreren det er montert på. Dessuten må ikke utstyret brukes til annet arbeid enn det som er beskrevet i denne boken. Klemfare! Ikke stå mellom maskin og redskap ved montering. Klemfare! Ikke ha føttene under skjæret. Plogen kan falle ned. 25

25 8.3 Plogen og utstyrets virkemåte. Hvis du er usikker på hvordan utstyret skal brukes på best mulig måte ved vanlig brøytearbeid og ved nødvendig vedlikehold/ reparasjon, så ta kontakt med din forhandler eller produsent. Vær spesielt oppmerksom på at tyngre utstyr som monteres på redskapsbæreren ofte har negativ innvirkning på kjøretøyets kjøreog bremseegenskaper. 8.4 Justering / vedlikehold. Senk plogen ned mot underlaget. Sørg for at redsakapsbæreren og utstyr står på et plant og sikkert underlag. Stans alltid redskapsbæreren, skru av tenning og avlast oljetrykket før det utføres justeringer eller vedlikehold på redsakapsbærer og utstyr. Husk at godt vedlikehold øker sikkerheten. Påse alltid at ingen personer oppholder seg innenfor utstyrets arbeidsområde under brøyting.utstyret må aldri opereres av personer som ikke har tilstrekkelig kunnskaper om redskapsbærer og utstyr, eller av personer uten gyldig førerkort for det aktuelle bærekjøretøy. 26

26 8.5 Generelle sikkerhetsregler. Det er tatt med nødvendig informasjon slik at brukeren skal kunne arbeide sikkert og kontrollere ulykkesrisikoen. Se også vegtrafikklovens kjøretøy- og trafikk- forskrifter samt generelle forskrifter fra arbeidstilsynet om arbeidsmaskiner og tekniske innretninger. Husk på at redskapsbæreren og utstyret ikke er sikrere enn føreren som betjener det. Etter at bruksanvisningen er lest må føreren prøve maskinen og utstyret på et område hvor det ikke er fare for skade på mennesker eller utstyr. Bruksanvisningen skal gi føreren kjennskap til funksjoner og bruk av det aktuelle utstyret. Nasjonale og lokale lover og regler er ikke tatt med. Disse må føreren gjøre seg kjent med gjennom offentlige publikasjoner. Pass på at de som skal arbeide med utstyret har tilgang til aktuelle sikkerhetsregler. Ikke la ufaglært personell betjene, utføre vedlikehold eller reparasjoner på maskin eller utstyr. Pass på at redskapsbæreren er utrustet i tråd med vegtrafikkloven for kjøring på offentlig vei. Kontroller at nødvendig lys- og refleksutstyr er montert og i driftsklar stand. Fører må kjenne redskapsbærerens og utstyrets kapasitet og begrensninger. Hydraulisk utstyr holdes i posisjon av olje under trykk i innelukkede systemer. Senk alltid utstyret ned på bakken og støtt opp forsvarlig for å slippe ut trykket før vedlikehold eller reparasjoner av noe slag. Ikke la uvedkommende gå under eller nær løftet utstyr som ikke er støttet opp eller sikret tilfredsstillende. Bruk nødvendig verneutstyr som hjelm, hørselvern, beskyttelsesbriller, arbeidstøy og vernesko/støvler ved bruk og vedlikehold av kjøretøy og utstyr. 27

27 8.6 Særlige sikkerhetsregler for plog og plogløft. Plogen er tung og kan utgjøre fare for fører og personell ved til- og frakobling. Vær spesielt oppmerksom på klemfaren mellom bæremaskin og plog ved tilkobling. Stå aldri mellom kjøretøy og plog under tilkobling. Ha øyekontakt mellom fører og hjelpemann ved til- og frakobling. Parker alltid plogen på en sikker måte, på plant underlag, for å få en sikker tilkobling neste gang utstyret skal brukes. Kontroller at det ikke er mulig for uvedkommende å velte plogen på noen måte bare med muskelkraft. Vær forsiktig ved tilkobling av hydraulikken. Dersom systemet står under fullt trykk, kan dette føre til sprut som kan skade øynene. Sørg alltid for å avlaste systemet før til- og frakobling av hydraulikkoblinger. Sørg for at det ikke er personer innenfor plogens arbeidsområde under funksjonstest etter tilkobling. Ved senk av plogen vil det være kutte/ knusefare dersom et bein/fot skulle stå i faresonen. Føreren må til enhver tid forvisser seg om at det ikke er personer innenfor plogens arbeidsområdet. Vær generelt oppmerksom på arbeidsredskapenes negative innvirkning på maskinens kjøre- og bremseegenskaper. 28

28 Vær også oppmerksom på plogens store totalbredde og vis stor aktsomhet ved kjøring i tettbygde strøk. Vis særlig aktsomhet på smale veier og uoversiktlige områder. Bruk alltid sikkerhetsbelter. Ved kjøring med alle typer skjær og ploger, hvor det er fare for påkjøring mot hindre i vegbanen, må kjørehastigheten reduseres betraktelig. Kjør forsiktig på ukjente områder. Plogen har fjæravlasting av knivseksjonene og akkumulator i hydraulikksystemet for å ta opp støt, men ved kraftig kjøring mot faste hinder i stor fart, er det fare for deformasjon av plogblad, innfesting og rammekonstruksjon på kjøretøyet, samt på koblingsrammer og løftesylindrer. 9.0 Slapseskjær Slapseskjæret er ett ekstra skjær med regulerbart marktrykk som kan monteres som tilleggsutsyr for fjerning av snøslaps på vi med fast dekke. Slapseskjæret er hydraulisk betjent. En lukket hydraulikkrets med akkumulator sørger for marktrykket. Akkumulatoren er på 2,5 liter og er forladet med 8-10 bar trykk. Kontakt Tellefsdal AS for detaljer om slapseskjær til din plog Betjening av slapseskjær ADVARSEL! Montering av utstyret som ikke er tilpasset plogen og ikke godkjent av produsenten, kan utgjøre en fare for sikkerheten. TELLEFSDAL AS fraskriver seg ethvert ansvar for skader som måtte oppstå på plogen, personer eller annen eiendom, som skyldes at det er påmontert utstyr som ikke er godkjent for montering på denne plogen. Hydraulikkrets for slapseenhet 29

29 1. Løft av slapseskjær Slapseskjæret løfter seg samtidig som plogen løftes med parallellogrammet. 2. Senking av slapseskjær Senk først plogen ned på veien og pass på at plogen står i flytestilling. Sett bryter for Slaps i stilling PÅ (strøm på) for å åpne magnetventil for retur til tank slik at slapssenheten senkes. Så lenge bryteren står PÅ (åpen magnetventil) vil akkumulatrtrykket sørge for på holde innstilt marktrykk. 3. Økning av marktrykkraft på slapseskjær Gasstrykket i akkumulatoren skal være 10 bar. - Slå av bryteren inne i bilen, som betjener slapsen. Løft plogen helt opp og sjekk at slapsen også er helt oppe. Åpne forsiktig kranen pos 5 på blokka, plogen vil nå synke litt mens trykket stiger i akkumulatoren, anbefalt trykk er bar, steng kranen godt. Senk plogen med flytfunksjonen, trykket i akkumulatoren skal ikke endres. Slå på strømmen med bryterne inne i bilen, slapsen skal nå gå ned og trykket i akkumulatoren skal synke noen bar. 4. Reduksjon av marktrykk på slapseskjæret Løft opp plogen slik at slapsen også er helt oppe, slå av bryteren. Senk plogen med flytfunksjonen, la plogen ligge i flyt, slapsen er nå helt oppe. Åpne forsiktig kranen pos 5 på blokka til ønsket trykk er nådd, og steng kranen godt. Merk! På noen blokker er rattet fjernet på kranen pos 5 for at ikke hvem som helst skal slippe ut trykket, bruk en liten nøkkel. 5. Senkehastighet På noen ploger er det montert en strup-/ tilbakeslagsventil direkte på slangen til løftesylinderen, denne er det mulig å justere senkehastigheten med. Senkehastigheten kan også justeres med ventil pos 4 på blokka. 30

30 Samsvarserklæring Declaration of Conformity EG-Konformitätserklärung TELLEFSDAL A.S Fiane N-4993 Sundebru, Norway, Norwegen Tlf. (+47) Faks (+47) Vi erklærer på eget ansvar at følgende produkt: We declare, on our own responsibility, that the following product: Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt: Produkt / Product: Type: K70-plog / K70-plow / K70-pflug K / 3400 / 3700 K70S-3400 / Serienummer / Serial number / Produktionsnummer: Prod.år / Prod. year / Prod.jahre: som dekkes av denne erklæringen, er i overenstemmelse med bestemmelsene i forskrift om maskiner, som innarbeider europeisk lovgivning om maskiner gitt i rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai Det ovennevnte produkt er i samsvar med følgende harmoniserte standarder, som imøtekommer de generelle krav til helse, miljø og sikkerhet:... covered by this declaration is in accordance with the terms of the Regulations concerning machines, that incorporate European legislation on machines provided for in Council Directive 2006/42/EC of 17 May The above mentioned product complies with the following harmonized standards that meet the general requirements for health, safety and security:... durch diese Erklärung die Bestimmungen der Verordnung über Maschinen erfüllt, welche die Umsetzung der europäische Gesetzgebung über Maschinen gemäß der Richtlinie 2006/42/EG des 17. Mai 2006 beinhaltet. Das oben genannte Produkt entspricht den folgenden harmonisierten Normen, welche auf die allgemeinen Anforderungen bzgl. Gesundheit, Umwelt und Sicherheit eingehen: NS-EN ISO : 2004 NS-EN 982: 1996 NS-EN : 2003 DIN : 2004 NS-EN 981: 1996 Fiane 20/ Reidar Sunde Teknisk sjef / Technical Manager

31 Samsvarserklæring Declaration of Conformity EG-Konformitätserklärung TELLEFSDAL A.S Fiane NO-4993 Sundebru, Norway, Norwegen Tlf. (+47) Faks (+47) Vi erklærer på eget ansvar at følgende produkt: We declare, on our own responsibility, that the following product: Wir erklären in alleiniger Verantwortung, dass folgendes Produkt: Produkt / Product: Type: Diagonalplog / Diagonal plow / Diagonal Pflug D / D Serienummer / Serial number / Produktionsnummer: Prod.år / Prod. year / Prod.jahre: som dekkes av denne erklæringen, er i overenstemmelse med bestemmelsene i forskrift om maskiner, som innarbeider europeisk lovgivning om maskiner gitt i rådsdirektiv 2006/42/EF av 17. mai Det ovennevnte produkt er i samsvar med følgende harmoniserte standarder, som imøtekommer de generelle krav til helse, miljø og sikkerhet:... covered by this declaration is in accordance with the terms of the Regulations concerning machines, that incorporate European legislation on machines provided for in Council Directive 2006/42/EC of 17 May The above mentioned product complies with the following harmonized standards that meet the general requirements for health, safety and security:... durch diese Erklärung die Bestimmungen der Verordnung über Maschinen erfüllt, welche die Umset-zung der europäische Gesetzgebung über Maschinen gemäß der Richtlinie 2006/42/EG des 17. Mai 2006 beinhaltet. Das oben genannte Produkt entspricht den folgenden harmonisierten Normen, welche auf die allgemeinen Anforderungen bzgl. Gesundheit, Umwelt und Sicherheit eingehen: NS-EN ISO 12100: 2010 NS-EN 4413: 2010 NS-EN 13021: A1: 2008 NS-EN : 2009 NS-EN : 2012 NS-EN 981: A1: 2008 Fiane 28/ Reidar Sunde Kvalitetsansvarlig / QA Manager

32 Garantibetingelser 1.0 Garanti Tellefsdal AS gir 12 måneders garanti på sine produkter. Garantien dekker dokumenterte fabrikasjon og material feil. a. Reklamasjoner skal fremsettes skriftlig på eget reklamasjonsrapport skjema. Dette finner en på b. Reklamasjoner skal ikke framsettes i form av faktura da Tellefsdal AS forbeholder seg retten til å vurdere tidsforbruk og øvrige kostnader. c. Reklamerte deler medfølgende kopi av reklamasjonsrapport skal sendes Tellefsdal AS for vurdering. Se pkt 5,0 for forsendelsesrutiner. d. Større reklamasjonsarbeider skal avklares på forhånd med Tellefsdal AS før arbeidet igangsettes. Kontaktperson hos Tellefsdal AS påføres reklamasjonsrapport. 2.0 Tellefsdal AS garantibetingelser dekker: a. Praktisk arbeidstid for å reparere produktet basert på Tellefsdal AS sine satser. b. Tellefsdal AS originaldeler i henhold til fakturagrunnlag på reklamert vare. 3.0 Tellefsdal a.s garantibetingelser dekker ikke: a. Kostnader ved returforsendelse av reklamerte varer. b. Utgifter til reise og opphold i forbindelse med reparasjonen. c. Kostnader av følgeskader som måtte oppstå, herunder tapt arbeidsfortjeneste, skade på annet utstyr/personer og transportkostnader av kjøretøy til/fra verksted. 4.0 Garanti gjelder ikke når: a. Bruks og sikkerhetsveiledningen ikke er fulgt. 5.0 Returforsendelser a. Dersom en ønsker å returnere varer til Tellefsdal AS skal dette avtales på forhånd. Kontaktperson er vår referanse på salgsordre og skal påføres returforsendelsen. b. Kontaktperson hos Tellefsdal oppgir avviksnummer. Avsender merker forsendelsen tydelig med oppgitt avviksnr. OBS! Forsendelser uten avviksnr. blir ikke behandlet. c. Varene returneres uskadet og i original forpakning. d. Fakturakopi samt beskrivelse av årsak til retur skal alltid medfølge varen. e. Fraktkostnader belastes avsender. Ta kontakt med Tellefsdal's kontaktperson for avtale av fraktmåte. d. Ved retur av feilbestilte varer beregnes ett returgebyr på 10%. (minimum returgebyr er kr 250,00) e. Kostnader i forbindelse med utbedring av eventuelle lakkskader og lignende blir fratrukket på kreditnota. 6.0 Generelt a. Godkjente returforsendelser blir kreditert i henhold til faktura med fratrekk av eventuelt returgebyr og tekniske avvik. (lakkskader etc). Min. returgebyr er kr 250,00 b. Kunden kan ikke kreve å omgjøre kjøpet, kreve prisreduksjon eller fremsette andre krav dersom Tellefsdal AS innen rimelig tid reparerer produktet eller krediterer i henhold til behandlet reklamasjon. c. Alle reklamasjoner krediteres kunden først etter godkjenning fra Tellefsdal AS. Eventuelle fratrekk fra kundes side på bestående fakturaer godtas ikke. Sundebru b. Feil på produktet er oppstått p.g.a. uforsiktig bruk. c. Produktet er ombygget, påsveiset eller det er benyttet uoriginale deler, eller reparert av personer uten tilstrekkelig teknisk kompetanse. d. Produktet er benyttet på kjøretøy/utstyr som har vekt, ytelse, hastighet utover det som produktet er konstruert Side 32

33 Leveringsbetingelser Tellefsdal AS alminnelige leveringsbetingelser får anvendelse dersom partene ikke skriftlig har avtalt annet. 1. Produktinformasjon. Produktinformasjon og prislister kan endres uten varsel p.g.a. utenomliggende omstendigheter som valuta, statlige endringer og endrede leveringsvilkår fra underleverandører. 2. Tegninger og andre dokumenter. Mottatte tegninger, andre tekniske dokumenter eller teknisk informasjon mottatt fra Tellefsdal AS kan ikke uten samtykke fra Tellefsdal AS brukes til annet enn formålet med overleveringen. Uten samtykke fra Tellefsdal AS må de ikke kopieres, reproduseres, utleveres tredjemann eller på annen måte bringes til dennes kunnskap. 3. Ordre. Avtalte priser og leveringsvilkår framgår av ordre. For bestillinger under kr (netto) belastes ordren med ett småordretillegg på kr Levering. Leveringsvilkår er gjeldende incoterms. Dersom ingen leveringsklausul er avtalt gjelder incoterms FCA Sundebru. 5. Leveringstid. Leveringstid bekreftes ved ordrebekreftelse. Dersom endringer skulle oppstå vil Tellefsdal AS informere om dette samt angi ny leveringstid. 6. Betaling. Sluttoppgjøret forfaller til betaling som beskrevet i ordrebekreftelse. Betaler ikke kjøperen til avtalt tid, har Tellefsdal AS fra forfallsdag krav på morarente med den rentesats som gjelder i henhold til lovgivningen om renter ved forsinket betaling. Dersom kjøperen ikke har betalt det forfalne beløp innen 3 måneder, er Tellefsdal AS berettiget til gjennom skriftlig meddelelse til kjøperen å heve salget, og i tillegg til morarente å kreve skadeserstatning hos kjøperen for det tap han har lidt. 7. Eiendomsforhold. Materiellet forblir Tellefsdal AS sin eiendom inntil det er fullt betalt i den utstrekning slikt eiendomsforhold er gyldig etter gjeldende rett. 8. Ansvar for mangler. Tellefsdal AS vil avhjelpe alle mangler som skyldes feil i konstruksjonen, materiale eller tilvirkning ved utbedring eller utskifting av materiellet. Tellefsdal AS sitt ansvar omfatter bare mangler som viser seg i løpet av ett år fra den dag materiellet ble levert. Dette forutsatt at utstyret er brukt i samsvar med retningslinjer beskrevet i brukerveiledning. For deler som er byttet ut eller reparert har Tellefsdal AS samme forpliktelser som gjelder for det opprinnelige materiell i en tid av ett år. For materiellets øvrige deler forlenges bare perioden med det tidsrom materiellet ikke har kunnet bli anvendt som følge av mangelen. Kjøperen skal gi skriftlig melding til selgeren om en mangel uten ugrunnet opphold etter at mangelen har vist seg og i intet tilfelle senere enn 2 uker etter at mangelen er avdekket. Meldingen skal inneholde en beskrivelse av hvorledes mangelen ytrer seg. Dersom det er grunn til å tro at mangelen kan medføre risiko for skade, skal slik melding gis straks. Dersom kjøperen ikke skriftlig underretter Tellefsdal AS om en mangel innen de frister som er angitt i dette punkt, mister kjøperen retten til å fremsette krav på grunn av mangelen. Reparasjonen utføres hos kjøperen, med mindre Tellefsdal AS finner det hensiktsmessig at den mangelfulle del eller eventuelt materiellet returneres til Tellefsdal AS for reparasjon. Dersom eventuell demontering og innmontering medfører inngrep i annet enn materiellet, svarer kjøperen for arbeidet og omkostningene med dette. Kjøperen skal bære de meromkostninger som måtte framkomme ved at materiellet befinner seg på et annet sted enn det i avtalen angitte bestemmelsessted eller dersom det ikke er angitt leveringsstedet. Side 3 Mangelfulle deler som byttes ut, skal returneres Tellefsdal A.S. Kjøperen skal følge instruksjoner fra Tellefsdal AS vedrørende forsendelsesmåte. Tellefsdal AS sitt ansvar omfatter ikke mangler som forårsakes av materiale som er skaffet av kjøperen eller av konstruksjoner som er foreskrevet eller spesifisert av ham. Tellefsdal AS sitt ansvar omfatter kun mangler som oppstår under de i avtalen forutsatte arbeidsforhold og ved riktig anvendelse av materiellet. Ansvaret omfatter ikke mangler som skriver seg fra årsaker oppstått etter at risikoen er gått over på kjøperen. Det omfatter for eksempel ikke mangler som skyldes mangelfullt vedlikehold eller uriktig montering fra kjøperens side, forandringer foretatt uten skriftlig samtykke fra Tellefsdal AS eller reparasjoner som kjøperen har utført på feilaktig måte. Endelig omfatter ikke ansvaret normal slitasje og forringelse. Tellefsdal AS har intet ansvar for mangler utover det som er beskrevet ovenfor. Dette gjelder ethvert tap mangelen måtte forårsake, som for eksempel driftstap, tapt fortjeneste og andre økonomiske konsekvenstap. For detaljert beskrivelse av reklamasjon og retur forsendelser henvises det til ettermarkedsbetingelser i produktets brukerveiledning. 9. Ansvar for tingskade forvoldt av materiellet. Tellefsdal AS har intet ansvar for skade voldt av materiellet: på fast eiendom eller løsøre dersom skaden inntrer mens materiellet er i kjøperens besittelse. på produkter fremstilt av kjøperen eller på produkter der kjøperens produkter inngår. for skade på fast eiendom eller løsøre som disse produkter som følge av materiellet forårsaker. I intet tilfelle har Tellefsdal AS ansvar for driftstap, tapt fortjeneste eller andre økonomiske konsekvenstap. Fremmer tredjemann krav mot Tellefsdal AS eller kjøper om erstatning for skade og tap som er omhandlet under dette punkt, skal medkontrahenten straks underrettes om dette. Tellefsdal AS og kjøper er gjensidig forpliktet til å la seg saksøke ved den domstol eller voldgiftsrett som behandler erstatningskrav mot en av dem, på grunnlag av en skade eller et tap som påstås forårsaket av det leverte materiell. Det innbyrdes forhold mellom kjøper og selger skal dog alltid avgjøres ved voldgift. 10. Fritagelsesgrunner. (Force majeure). Følgende omstendigheter skal betraktes som fritagelsesgrunner, dersom de hindrer levering eller gjør dette urimelig vanskelig å gjennomføre: Arbeidskonflikt og enhver annen omstendighet, når partene ikke kan råde over den, så som brann, krig, mobilisering eller militære innkallelser av tilsvarende omfang, rekvisisjon, beslag, valutarestriksjoner, opprør og oppløp, knapphet på transportmidler, alminnelig vareknapphet, innskrenkninger i tilførselen av drivkraft, samt mangler ved leveranser fra underleverandører eller forsinkelse av slike leveranser som følge av slik omstendighet som omhandles i dette punkt. Det påligger den part som ønsker å påberope seg en fritagelsesgrunn uten opphold skriftlig å underrette den annen part, så vel som hindringens inntredelse som om dens opphør. Ved force majeure hos kjøperen skal denne dekke de omkostninger som Tellefsdal AS pådrar seg for å sikre og beskytte materiellet. 11. Tvister og lovvalg. Tvister i anledning salget og alt som har sammenheng med den, skal ikke inndras under domstolsprøvelse, men skal avgjøres gjennom voldgift og i overensstemmelse med de lovregler om voldgift som gjelder i Norge. Alle tvister som oppstår skal bedømmes etter loven i Norge og behandles i Nedenes tingrett. Fiane,

34

35 GARANTIKORT PRODUKTETS SERIENUMMER: TYPEBETEGNELSE: PRODUKSJONSÅR: KJØPSDATO: Vi har gjort oss kjent med Tellefsdal`s garantibetingelser. Forhandler: Sted/dato: Underskrift: Kunde: Sted/dato: Underskrift:

36 Totalleverandør av veivedlikeholdsutstyr. Total supplier of road maintenance equipment. Plogfester for traktor og lastebil Ploger og skjær til alle formål Godkjent påbyggerverksted Salt og sandspredere Feie og spylerutstyr Kantklippere Tool carrier for tractor and truck Plows and reefs for all purposes Approved bodybuilder workshop Salt and sand spreaders Sweep and flush equiptment Verge shredders Besøk oss på vår hjemmeside:

Høvelskjær lastebil LS-3500 F. Reservedeler / Spare parts

Høvelskjær lastebil LS-3500 F. Reservedeler / Spare parts Innholdsfortegnelse Høvelskjær lastebil LS-300 F Reservedeler / Spare parts Set number Beskrivelse / Description 3830000 Hovedblad med utskyt 3830009 Rammefester 308018 Hydraulikksentral 307200 Hydraulikksett

Detaljer

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER

ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER ALMINNELIGE LEVERINGSBETINGELSER for leveranser av maskiner samt annen mekanisk, elektrisk og elektronisk utrustning i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2001 av Hovedorganisationen

Detaljer

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser

NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser NLG 03 Alminnelige leveringsbetingelser for støpegods i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2003 av Hovedorganisationen Dansk Industri og Danske Støberiers Brancheforening, Danmark,

Detaljer

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER

NLM 10 ALMINNELIGE BETINGELSER ALMINNELIGE BETINGELSER for levering med montering av maskiner samt annet mekanisk, elektrisk og elektronisk utstyr i og mellom Danmark, Finland, Norge og Sverige. Utgitt i 2010 av DI, Danmark, Teknologiateollisuus

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN

INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN 30. mai 2003 INSTRUKSJONSBOK AUTO WRAP 1510 / 1514 / TWIN KAP. INNHOLD SIDE 1.0 INNLEDNING 3 2.0 SIKKERHETSREGLER 4 3.0 GENERELL INFORMASJON OM BALLEPAKKING 10 4.0 KLARGJØRING / MONTERING AV MASKINEN 12

Detaljer

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling!

+ Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! BRUKSANVISNING Rundballepresse Orkel GP 1250 GP 1 2 5 0 Orkel Orkel + Oppgi alltid serienr. ved delebestilling! Produsent: GJÖNNES MEK. VERKSTED AS N - 7320 FANNREM Serienr.: (fra # 2206001...) Forhandlerens

Detaljer

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT

ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL GP1260 OG GP 1260 HIT Original instruksjonshåndbok - 2015 I samsvar med EU direktiv: 2006/42/EC, Vedlegg I 1.7.4.1 Produsent: Orkel Direkte AS Johan

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA PLENTRAKTOR HF2315SBE, HF2315HME, HF2415SBE, HF2417HME, HF2417HTE, HF2620HME, HF2620HTE INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen 2 FORORD

Detaljer

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT

Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Instruksjonshåndbok Orkel GP1260 og GP 1260 HiT Bruk og vedlikehold Original bruksanvisning, publisert 2013 Serienummer, presse Produsent: Orkel AS Johan Gjønnes Veg 25 7320 Fannrem Serienummer, pakker

Detaljer

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk

BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk BM03103 Molift PARTNER 255 Norsk Innhold Generelle råd... 3 Forklaring av symboler... 3 Før du tar i bruk løfteren... 3 Ansvarsforhold... 3 Generelle forsiktighetsregler... 4 Generelt... 4 Ved feil...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING OG DELELISTER FOR SCORPION ELEKTRISK - DREVET MAGNET KJERNEBORMASKIN MED REVERS AGENT/ ENEIMPORTØR

BRUKERVEILEDNING OG DELELISTER FOR SCORPION ELEKTRISK - DREVET MAGNET KJERNEBORMASKIN MED REVERS AGENT/ ENEIMPORTØR BRUKERVEILEDNING OG DELELISTER FOR SCORPION MODELL NR. CM500-3 ELEKTRISK - DREVET MAGNET KJERNEBORMASKIN MED REVERS AGENT/ ENEIMPORTØR Sagveien 8-1890 Rakkestad - Norge Tlf. 69 227060 Fax. 69 227061 E-post

Detaljer

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING

OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING OVERSETTELSE AV ORIGINAL BRUKSANVISNING INNHOLD. SIKKERHETSBESTEMMELSER... 3 Inneholder normene for sikker bruk av maskinen. DENTIFIKASJON AV MASKINEN OG KOMPONENTENE... 7 Forklarer hvordan du kan identifisere

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000

INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 INSTRUKSJONSHÅNDBOK OPERATØR - BRUK OG VEDLIKEHOLD ORKEL MC 850-1000 Original instruksjonshåndbok 2013 Produsent: ORKEL COMPACTION AS Johan Gjønnes veg 25 N 7320 FANNREM Gjelder fra serienummer: Bestillingsnummer:

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A.

Bruksanvisning + INSTRUCTIONS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3. PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Nr. 99 537.NO.80A. Bruksanvisning + ISTRUCTIOS FOR PRODUCT DELIVERY... Page 3 r. 99 537.O.80A.0 PROFI GP 1 (Type 537 : +.. 01001) PROFI GP 2 (Type 539 : +.. 01001) Ihre / Your / Votre Masch.r. Fgst.Ident.r. Kjære kunde!

Detaljer

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405

Din bruksanvisning YAMAHA XVS1100-2002 http://no.yourpdfguides.com/dref/843405 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for YAMAHA XVS1100-2002. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på YAMAHA XVS1100-2002 i bruksanvisningen (informasjon,

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HRS 536 SDE GRESSKLIPPER INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Forord Kjære kunde - Gratulerer med ditt valg av en HONDA gressklipper. Denne

Detaljer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer

SB 702. Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning. Hydraulisk hammer Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning Hydraulisk hammer Innhold Innhold Innledning......................................................................... 5 Om Sikkerhetsinstrukser og bruksanvisning.........................................

Detaljer

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200

BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 BRUKSANVISNING og deleliste ROTO TIGER RT 3200 KRAFTIG OG EFFEKTIV FRESEMASKIN SWISS MADE R ISO R 9 0 0 1 :2 Takk for at du har valgt et Airtec produkt. Bruksanvisningen er laget for å gjøre brukeren kjent

Detaljer

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok)

INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) HONDA SNøfReSeR HSM1590i INSTRUKSJONSBOK (Oversatt fra original instruksjonsbok) Importør: Et selskap i Atlas Copco-gruppen Symbolet e-spec ble opprinnelig skapt for å signalisere ønsket om å bevare naturen

Detaljer

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07)

Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Alminnelige betingelser for konsulentoppdrag til fastpris (NKF 07) Utgitt i 2007 av Dansk Industri, Danmark, Teknologiateollisuus Teknologindustrin, Finland, Norsk Industri, Norge og Teknikföretagen, Sverige.

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91

Hans Schröder Maschinenbau GmbH Feuchten 2. 08809 / 9220 22 mekanisk 08809 / 9220 28 elektrisk 08809 / 9220-91 Maskintype Knekkemaskin Identifikasjons data Modell betegnelse SPB Serie nummer Bestillings nummer Produksjons år Inventar- nr. Registreringsfelt for kunde bruk. Monterings Sted Firma navn Gate Hans Schröder

Detaljer

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen.

Bruksanvisning. Rider Battery. Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Bruksanvisning Rider Battery Les nøye gjennom bruksanvisningen og forstå innholdet før du bruker maskinen. Norwegian INNHOLD Innhold INNHOLD Innhold... 2 INNLEDNING Kjære kunde... 3 Kjøring og transport

Detaljer

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder;

Instruksjonsbok. FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter. Instruksjonsboken inneholder; Instruksjonsbok FS134 Fôrhøster MK1340 Multikutter Instruksjonsboken inneholder; 1. Samsvarserklæring side 2 2. Alminnelige bestemmelser side 3 3. Sikkerhetsinstruks side 4 4. Klargjøring, bruk og vedlikehold...

Detaljer

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E

BRUGSANVISNING PUMA 40 9006407E BRUGSANVISNING NO PUMA 40 9006407E Norsk 2011 Handicare Alle rettigheter forbeholdt. Informasjonen i denne håndboken kan ikke gjengis og/eller publiseres i noen form, ved trykk, kopiering, mikrofi lm

Detaljer

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen

Bruksanvisning + INSTRUKSER FOR PRODUKTLEVERANSE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen Bruksanvisning + ISTRUKSER FOR PRODUKTLEVERASE... Side 3 Oversettelse av den opprinnelige driftsinstruksen r. 99 1622.O.80.1 EUROPROFI 4000 L / D (Type 1622 : +.. 01253) EUROPROFI 4500 L / D (Type 1623

Detaljer

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID

INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID INSTRUKSJONSHÅNDBOK KUBOTA GRAVEMASKIN MODELLER K008-3 U10-3 VENNLIGST LES DENNE HÅNDBOKEN GRUNDIG OG OPPBEVAR DEN TILGJENGELIG TIL ENHVER TID LISTE OVER FORKORTELSER Forkortelser API ASTM CECE DIN EN

Detaljer

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no

VM360 Instruksjonsbok. Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no VM360 Instruksjonsbok Duun Industrier as 7630 Åsen, Norway www.duun.no Vi gratulerer med kjøpet av Duun VM360 vedmaskin. Produktet har det tetteste forhandlernettverket for landbruksmaskiner i Norge. Dette

Detaljer

Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008

Changzhou Dongfeng Agriculture Machinery Group Co., Ltd. Changzhou Tractor Plant Mars 2008 FORORD DONGFENG-traktorer med hjul, modell DF50/54/300/304 er en nyutviklet produktserie fra Changzhou Dongfeng Agricultural Machinery Group Corp., Ltd. (Changzhou Traktorfabrikk). Den er motordrevet med

Detaljer