Pesach Haggada for Children. World Zionist Organization The department for Jewish Services in the Diaspora. Illustrations: Odelia Yegudive

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Pesach Haggada for Children. World Zionist Organization The department for Jewish Services in the Diaspora. Illustrations: Odelia Yegudive"

Transkript

1 Barnas Haggada!

2 Pesach Haggada for Children World Zionist Organization The department for Jewish Services in the Diaspora Design: Illustrations: Odelia Yegudive All rights reserved. Special thanks to John Rothschild for his translations to Norwegian, to Yvonne Savosnick for her contribution in translating and editing and to Benzy Shani for his comments.

3 KADESH Man fyller det første beger vin til alle tilstedeværende. Noen sier: Nå er jeg klar til å utføre denne mitzva og til å uttale den første bracha over vinen som hjelper oss med å huske Guds løfte om: at jeg er kommet ned for å redde Israel fra Egypts hånd. Velsignelse over vin. Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge, som skaper vinstokkens frukt. Lovet være du, Herre, vår Gud, Verdens konge, som har utvalgt oss blant alle folk, som har ut merket oss blant alle folkeslag og som har helliget oss med dine bud. I kjærlighet har du, Herre, vår Gud, gitt oss (Shabbat-dager til hvile, og) festdager til glede, høytidsdager til fryd, denne (Shabbat-dag og denne) det usyrede brøds fest, vår befrielses tid, (i kjærlighet) som hellig sammenkomst til minne om utgangen av Egypt; for oss har du utvalgt, og oss har du helliget blant alle folkeslag, og du har (i kjærlighet og nåde) gitt oss del i (Shabbat og) dine hellige festdager med fryd og glede. Lovet være du, Herre, som helliger (Shabbat og) Israel og høytidene. Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge, som har holdt oss i live og latt oss bestå, og nå frem til denne dag. Man lener seg til venstre og drikker det første av de fire begre.

4 URCHATZ Den som leder sederen vasker hendene sine, men uten velsignelse. KARPAS Man tar reddiker eller persille og dypper det i saltvann, og sier: Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge, som har skapt jordens frukt. JACHATZ Man deler den midterste matza i to deler, og gjemmer den største delen til afikoman. MAGID Denne delen er den viktigste delen av Haggada. Her fortelles det om Pesach-historien, slik at den kan fortelles videre til alle nye generasjoner.

5 Finn forskjellene! Finn fem forskjeller!

6 Dette er elendighetens brød, som våre fedre spiste i Egyptens land; enhver som er sulten, kom og spis, enhver som har behov for det, kom og delta i Pesach-festen! Nå her, neste år i Israels land, nå ufrie, neste år som frie menn. Så fylles det andre begeret. MA NISHTANA: Hvorfor er denne aften annerledes enn alle andre aftener? Alle andre aftener spiser vi både syret og usyret; denne aften er alt usyret. Alle andre aftener spiser vi alle slags urter; denne aften bare bitre urter. Alle andre aftener dypper vi ikke en eneste gang; denne aften to ganger. Alle andre aftener spiser vi så vel frittsittende som tilbakelente; denne aften sitter vi alle tilbakelente.

7 Vi var slaver for Farao i Egypt, men Herren, vår Gud, førte oss ut derfra med sterk hånd og med utstrakt arm: Hvis den Hellige, lovet være Han, ikke hadde ført våre fedre ut av Egypt, hadde vi, våre barn og våre barnebarn vært slavebundet til Farao i Egypt. Selv om vi alle var vise, alle innsiktsfulle, alle erfarne, ja, alle kunne Torahen, ville det være en plikt for oss å fortelle om utgangen av Egypt, og den som forteller meget om utgangen av Egypt, bør berømmes.

8 Torah en taler om fire barn: Én er vis, én er ugudelig, én er barnslig from og én forstår ikke å spørre. DEN VISE - hva sier han? Hvilke er de vitnesbyrd, de lover og de forskrifter som Herren, vår Gud, har befalt dere? Så skal du gi ham beskjed i henhold til Pesach-festens forskrifter: At man ikke bør tilføye noen rett etter nytelsen av afikoman. DEN UGUDELIGE - hva sier han? Hva betyr denne tjenesten for dere? Han sier altså for dere, ikke for seg selv! Ved at han har utelukket seg selv fra fellesskapet, har han nektet det vesentlige; og så skal du lukke munnen på ham ved å si til ham: Det er på grunn av det at Herren gjorde det for meg da jeg dro ut av Egypt! For meg, men ikke for ham; hvis han hadde vært dér, hadde han ikke blitt befridd. DEN BARNSLIGE FROMME - hva sier han? Hva er dette? Til ham skal du si: Med sterk hånd førte Herren os ut av Egypt, ut av slaveriets hus. DEN SOM IKKE FORSTÅR Å SPØRRE - med ham skal du selv begynne,- som det heter: På denne dag skal du fortelle ditt barn, og si: Det er på grunn av det at Herren gjorde det for meg da jeg dro ut av Egypt!

9 Nå dekker man til matzot, løfter begeret og sier: Det er dette som har latt våre fedre og oss bestå: Selv om det ikke var bare en enkelt som reiste seg mot oss for å ødelegge oss, men slekt etter slekt som reiste seg mot oss for å ødelegge oss, har den hellige, lovet være Han, likevel reddet oss fra deres hånd. Før vi kommer til de ti plager, dypper vi en finger i begeret tre ganger og sier: Blod, ild og røyksøyler. Hver gang vi nevner en av de ti plager, dypper vi fingeren i vinen: Dette er de ti plager som den hellige, lovet være Han brakte over egypterne i Egypt: Blod frosker - lus ville dyr pest byller hagl gresshopper mørke ihjelslåing av de førstefødte

10

11 Gud har gjort mye godt for oss! Dersom Han hadde ført oss ut av Egypt, men ikke brakt straffedom over landet, Dersom Han hadde brakt straffedom over egypterne, men ikke over deres guder, Dersom Han hadde brakt straffedom over deres guder, men ikke hadde ihjelslått deres førstefødte, Dersom Han hadde ihjelslått deres førstefødte, men ikke hadde gitt oss deres formue, Dersom Han hadde gitt oss deres formue, men ikke hadde kløvet havet for oss, Dersom Han hadde kløvet havet for oss, men ikke hadde ført oss gjennom det på det tørre, Dersom Han hadde ført oss gjennom det på det tørre, men ikke hadde senket våre fiender i havet Dersom Han hadde senket våre fiender i havet, men ikke hadde sørget for at vi fikk det vi trengte i ørkenen i førti år, Dersom Han hadde sørget for at vi fikk det vi trengte i ørkenen i førti år, men ikke hadde gitt oss manna, Dersom Han hadde gitt oss manna, men ikke hadde gitt oss Shabbat en, Dersom Han hadde gitt oss Shabbat en, men ikke hadde ført oss til Sinai-fjellet, Dersom Han hadde ført oss til Sinai-fjellet, men ikke hadde gitt oss Tora en, Dersom Han hadde gitt oss Tora en, men ikke hadde ført oss til Israels land, Dersom Han hadde ført oss til Israels land, men ikke hadde bygget det utvalgte hus for oss Finn afikoman!

12

13 Rabban Gamliel pleide å si: Enhver som ikke omtaler disse tre ting på pesachfesten har ikke gjort sin plikt. Disse er: Pesach-offeret Matza Maror PESACH-OFFERET - spiste våre fedre på den tiden Tempelet stod. Hvorfor? Fordi den Hellige, lovet være Han, passérte forbi våre fedres hus i Egypt; som det heter: Dere skal si: Det er et pesach-offer for Herren, som passérte forbi israelittenes hus i Egypt, da Han slo egypterne med ulykke, men han reddet våre hus! Da bøyet folket seg og kastet seg ned. Man viser fram en matza Matza spiser vi. Hvorfor? Fordi våre fedres deig ikke rakk å surne før Kongen, kongenes Konge, den Hellige, lovet være Han, åpenbarte seg for dem og befridde dem; som det heter: Av den deig som de førte ut av Egypt, bakte de usyrete kaker, for den var ikke syret, fordi de blev drevet ut av Egypt og ikke kunne vente, og de hadde heller ikke sørget for annen proviant. Man peker på de bitre urter Maror spiser vi. Hvorfor? Fordi egypterne forbitret våre fedres liv i Egypt som det heter: De forbitret deres liv med hårdt arbeid med leire og teglsten, og med alle slags arbeid ute på marken. Med strenghet lot de dem utføre alt sitt arbeid.

14 Man lener seg til venstre og drikker det andre begeret. Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge, som skaper vinstokkens frukt. RÅCHTZA Alle vasker hendene, og sier følgende velsignelse: Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge, som har helliget oss med dine bud og pålagt oss å vaske hendene. MÅTZI Man løfter alle tre matzot og sier: Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge, som frembringer brød av jorden. MATZA Man legger bort den nederste matza, og gir fra de to andre matzot og sier: Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge, som har helliget oss ved dine bud og pålagt oss å spise usyret brød.

15 MAROR Man tar en liten bit maror, dypper det i charoset og sier: Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge, som har helliget oss ved dine bud og pålagt oss å spise bitre urter. KÅRECH Deretter spiser man noe av den nederste matza sammen med et stykke pepperrot, etter å ha lest følgende: Et minne om Tempelet etter Hillels anvisning. Slik gjorde Hillel, når Tempelet fortsatt stod: Han tok pesach-offeret, usyret brød og bitre urter, og spiste dem sammen for å oppfylle det som står skrevet: De skal spise det med usyret brød sammen med bitre urter. SCHULCHAN ÅRECH Nå skal vi spise! TZAFON Ved slutten av måltidet spiser vi alle en mazta som afikoman.

16 Hvem hører ikke til? David Farao Achashverosh Charoset Karpas Poteter Dum Ugudelig Vis Faraos datter Amram Jocheved

17

18 BARECH Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge, som skaffer mat til hele verden i sin godhet, i nåde, kjærlighet og barmhjertighet. Han gir brød til alle levende, for evig varer Hans kjærlighet. Ja, gjennom Hans store godhet har vi aldri savnet og vil vi aldri i evighet komme til å savne mat for Hans store navns skyld, for Han skaffer mat og ernærer alle, og Han gjør godt mot alle og bereder mat for alle sine skapninger, som Han har skapt. Lovet være du, Herre, som skaffer mat til alle. Vår Gud og våre fedres Gud. Må minnet om oss stige opp og komme fram og nå deg, bli synlig og finne nåde, bli hørt til erindring og i hukommelse hos deg minnet om oss såvel som minnet om våre fedre, minnet om Messias, din tjener Davids etterkommer, minnet om Jerusalem, din hellige stad, minnet om hele ditt folk Israel til hjelp og lykke, til nåde og kjærlighet og barmhjertighet, ja, til liv og til fred på denne dag, da vi feirer Pesach det usyrete brøds fest. Husk oss i dag, Herre, vår Gud, til det gode, slik at du erindrer oss til velsignelse og hjelper oss til liv. For hjelpen og barmhjertighetens skyld ber vi om mildhet og nåde; forbarm deg over oss og hjelp oss; for mot deg retter vi våre øyne, fordi du er en nådig og barmhjertig Gud. Gjenoppbygg Jerusalem, den hellige stad, snarlig i våre dager. Lovet være du, Herre, som i sin barmhjertighet gjenoppbygger Jerusalem. Amen! Måtte den barmhjertige gjøre oss verdige til Messias tider og til livet i den kommende verden! Han er sin konges seierstårn og viser kjærlighet mot sin salvede, David, og hans etterkommere i all evighet. Han, som stifter fred i sine høye himler, måtte Han stifte fred for oss og for hele Israel. Dertil sies: Amen! Frykt Herren, alle Hans hellige, for de som frykter Ham, mangler intet. Unge løver lider nød og sulter, men de som søker Herren skal ikke savne noe godt. Takk Herren, for Han er god, for evig varer Hans kjærlighet. Du åpner din hånd og tilfredsstiller alt levende. Velsignet er han som stoler på Herren, og som setter sin lit til Ham. Jeg var ung, og jeg er blitt gammel, og jeg har ikke sett en rettferdig person forlatt, ei heller hans barn på leting etter brød. Måtte Herren gi sitt folk styrke, måtte Herren velsigne sitt folk med fred!

19 Man lener seg til venstre og drikker det tredje av de fire begre. Lovet være du, Herre, vår Gud, verdens konge, som skaper vinstokkens frukt. Deretter fyller vi begeret for profeten Elias, vi åpner døren og sier: La din vrede komme over de folk som ikke anerkjenner deg, og over de land som ikke påkaller deg, fordi de har ødelagt Jakobs hus og lagt hans hus øde. La din vrede komme over dem, og la dem merke den. Forfølg dem med vrede og utrydd dem under Guds himmel. HALLEL Vi fyller det fjerde beger og sier Hallel. Ikke oss, Herre, ikke oss, men ditt navn skal du gi ære for din kjærlighets, for din trofasthets skyld. Hvorfor skal folkene si: Hvor er dog deres Gud? Vår Gud er i himmelen, Han gjør alt det som behager Ham. Deres avguder er av sølv og gull, menneskehenders verk; de har munn, men kan ikke tale; de har øyne, men kan ikke se; de har ører, men kan ikke høre; de har nese, men kan ikke lukte; de kan ikke føle med deres hender, ikke gå på deres føtter, ikke gi lyd med deres strupe. Som de er, blir også de som formet dem, enhver som setter sin lit til dem. Israel, sett din lit til Herren, Han er din hjelp og ditt skjold; dere som frykter Herren, sett deres lit til Herren, Han er deres hjelp og deres skjold. Etter at Hallel er sagt, drikker vi det fjerde og siste beger.

20

21

22 Hvem vet hva én betyr? - Jeg vet hva én betyr: Én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden. Hvem vet hva to betyr? - Jeg vet hva to betyr: To er paktens tavler, én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden. Hvem vet hva tre betyr? - Jeg vet hva tre betyr: Tre er forfedrene, to er paktens tavler, én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden. Hvem vet hva fire betyr? - Jeg vet hva fire betyr: Fire er formødrene, tre er forfedrene, to er paktens tavler, én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden. Hvem vet hva fem betyr? - Jeg vet hva fem betyr: Fem er Mosebøkene, fire er formødrene, tre er forfedrene, to er paktens tavler, én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden. Hvem vet hva seks betyr? - Jeg vet hva seks betyr: Seks er Mishna ens deler, fem er Mosebøkene, fire er formødrene, tre er forfedrene, to er paktens tavler, én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden. Hvem vet hva sju betyr? - Jeg vet hva sju betyr: Sju er ukedagene, seks er Mishna ens deler, fem er Mosebøkene, fire er formødrene, tre er forfedrene, to er paktens tavler, én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden. Hvem vet hva åtte betyr? - Jeg vet hva åtte betyr: Åtte er dagene til omskjærelsen, sju er ukedagene, seks er Mishna ens deler, fem er Mosebøkene, fire er formødrene, tre er forfedrene, to er paktens tavler, én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden. Hvem vet hva ni betyr? - Jeg vet hva ni betyr: Ni er svangerskapets måneder, åtte er dagene til omskjærelsen, sju er ukedagene, seks er Mishna ens deler, fem er Mosebøkene, fire er formødrene, tre er forfedrene, to er paktens tavler, én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden. Hvem vet hva ti betyr? - Jeg vet hva ti betyr: Ti er de ti bud, ni er svangerskapets måneder, åtte er dagene til omskjærelsen, sju er ukedagene, seks er Mishna ens deler, fem er Mosebøkene, fire er formødrene, tre er forfedrene, to er paktens tavler, én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden. Hvem vet hva elleve betyr? - Jeg vet hva elleve betyr: Elleve er stjernene, ti er de ti bud, ni er svangerskapets måneder, åtte er dagene til omskjærelsen, sju er ukedagene, seks er Mishna ens deler, fem er Mosebøkene, fire er formødrene, tre er forfedrene, to er paktens tavler, én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden. Hvem vet hva tolv betyr? - Jeg vet hva tolv betyr: Tolv er stammene, elleve er stjernene, ti er de ti bud, ni er svangerskapets måneder, åtte er dagene til omskjærelsen, sju er ukedagene, seks er Mishna ens deler, fem er Mosebøkene, fire er formødrene, tre er forfedrene, to er paktens tavler, én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden. Hvem vet hva tretten betyr? - Jeg vet hva tretten betyr: Tretten er Guds egenskaper, tolv er stammene, elleve er stjernene, ti er de ti bud, ni er svangerskapets måneder, åtte er dagene til omskjærelsen, sju er ukedagene, seks er Mishna ens deler, fem er Mosebøkene, fire er formødrene, tre er forfedrene, to er paktens tavler, én er vår Gud, som er i himmelen og på jorden.

23 רח' המלך ג'ורג' 48 ירושלים. ת.ד. 92 טל': פקס: מייל:

24 Neste år i det gjenoppbyggete Jerusalem! נורוגית

HAGGADAH SHEL PESACH - Påskeberetningen

HAGGADAH SHEL PESACH - Påskeberetningen HAGGADAH SHEL PESACH - Påskeberetningen Introduksjon 1. VELKOMSTORD Velkommen til påskemåltid! Det første påskemåltidet ble holdt i Egypt da Gud skulle føre Israelsfolket ut av fangenskapet de var i der.

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.6.

Bibelundervisning emne nr.6. Bibelundervisning emne nr.6. Tegn under og mirakler. A. Det finnes tegn til overbevisning om at Jesus lever... Tegn på at Jesus lever: Ånden som er kommet er et tegn, Joh.14.kap.16-17 vers "Og jeg vil

Detaljer

Bibelleseplan "Salmene"

Bibelleseplan Salmene Bibelleseplan "Salmene" Dag 1: Salme 13 Til korlederen. En salme av David. Hvor lenge, Herre? Vil du glemme meg for alltid? Hvor lenge vil du skjule ansiktet for meg? Hvor lenge skal jeg ha uro i sjelen

Detaljer

Herre, lær oss å be!

Herre, lær oss å be! Herre, lær oss å be! Studieopplegg over "Fader Vår" 7 samlinger. Opplegget er utarbeidet av Gunnar Elstad. Les Bibelversene som er ført opp til hver samling, se hvordan Luther formulerte forklaringen til

Detaljer

Bibelundervisning emne nr.17b.

Bibelundervisning emne nr.17b. Bibelundervisning emne nr.17b. Familie, hjem og samfunn. A. Som ditt hjem er, slik er ofte ditt åndelige liv... Hjemmet's levende vitnesbyrd: Mange interesser fra vårt tidligere liv (før vi ble frelst)

Detaljer

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss.

Menigheten feirer! 40 LEKSE FIRE. Månedens tema Bibelen forteller om Guds kjærlighet til oss. LEKSE FIRE Menigheten feirer! Henvisninger 2. Kongebok 23,21-25; 2. Krønikebok 35; Alfa og Omega, bind 3, side 191-198. Minnevers: «Det hadde aldri før vært noen konge som Josjia. Ingen hadde på den måten

Detaljer

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster

Småfellesskapsopplegg. Bibeltekster Småfellesskapsopplegg Bibeltekster Smågruppeopplegg i Storsalen menighet våren 2015 Hvorfor Bibeltekster? Dette er et av småfellesskapsoppleggene i Storsalen våren 2015. Det er basert på bibeltekster fra

Detaljer

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro.

Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Gunnar Elstad: Ikke helt som du tror - i alle fall ikke nødvendigvis. Hefte Nr 2. Kort innføring i viktige elementer i den kristne tro. Innhold 9. Fellesskapet. De helliges samfunn 10. Dåpen 11. Nattverden

Detaljer

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen

Kom og se. Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Oversatt til norsk av major Gunn Ingeborg Andersen Kom og se Det er alltid spennende å kunne dele gode nyheter. Vi kan, for eksempel invitere våre venner til å komme og se...et familiemedlem

Detaljer

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40:

TEKSTLESNING 1: Anne Lise: Det står skrevet i Jesaja kapittel 40: INNGANGSPROSESJON Bære korset: Andreas Bære blomster og sette på alteret pluss tenne lys under forbønnen: Angelica og Stine Marie Bære nattverdsbegeret: André Bære nattverdsbrødet: Ragnhild H Bære nattverdsvinen:

Detaljer

Kan man stole på Bibelen 2

Kan man stole på Bibelen 2 Kan man stole på Bibelen 2 Her fortsetter bibelstudiet om Bibelen, dens opprinnelse og pålitelighet. Vi ser nå på: Hvordan Bibelen ble til Gud kalte Abram ut fra Ur i Kaldea og han var lydig og drog ut

Detaljer

Kollektbønner. 1. søn. i advent.

Kollektbønner. 1. søn. i advent. Kollektbønner. 1. søn. i advent. Herre Gud, himmelske Far! Vi lover og priser deg fordi du i din Sønn har gitt oss en saktmodig og rettferdig konge, som har fridd oss fra syndens og djevelens makt ved

Detaljer

Skrevet av Tore Johannessen

Skrevet av Tore Johannessen TRO SOM KAN FLYTTE FJELL Føler du at det er vanskelig å ha tro? Ønsket med dette kompendium er å hjelpe deg til å få et rett bilde av hva det vil si å ha tro Skrevet av Tore Johannessen Innhold: VIKTIGHETEN

Detaljer

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010

O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 O Jesus åpne du mitt øye så jeg kan se hvor rik jeg er Tale på Normisjons hyggestund 4.2.2010 For tre uker siden snakket jeg med en person som var vokst opp i et kristent miljø på Vestlandet og som dessverre

Detaljer

Å NDELIG MAT I RETT TID

Å NDELIG MAT I RETT TID Å NDELIG MAT I RETT TID, Bare tro, bare tro, Alle ting er mulig, bare Nå, på denne måten: Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror jeg; Nå tror jeg, nå tror jeg, Alle ting er mulig, nå tror

Detaljer

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud?

Hva er Guds vilje? Undervisning skrevet av. Tore Johannessen. - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Hva er Guds vilje? - Er vi styrt av en overordnet Guds vilje? - Hvordan kan vi forstå Gud? Undervisning skrevet av Tore Johannessen Hva er Guds vilje? Er dine tanker i tråd med Bibelen? Dette emne kan

Detaljer

Sannheter om Gud. Side 1

Sannheter om Gud. Side 1 Sannheter om Gud Hva slags tanker får du når du tenker på Gud? Fordømmelse, skyld, og dom og en som er ute etter å finne feil hos deg, eller er det: Kjærlighet, fred og glede. De fleste opplever kanskje

Detaljer

Det Talte Ord 119. Bare tilføy Vann. 27. september 2009.09.30 Brian Kocourek.

Det Talte Ord 119. Bare tilføy Vann. 27. september 2009.09.30 Brian Kocourek. Det Talte Ord 119. Bare tilføy Vann. 27. september 2009.09.30 Brian Kocourek. Sal 1,1-6 Salig er den mann som ikke vandrer i ugudelige folks råd og ikke står på synderes vei og ikke sitter i spotteres

Detaljer

DU? Esekiel 34:5 Så ble sauene mine spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde; de ble til føde for alle slags villdyr.

DU? Esekiel 34:5 Så ble sauene mine spredt, fordi de ikke hadde noen hyrde; de ble til føde for alle slags villdyr. DU? ISRAEL HVOR GÅR 5 VILLDYRENE OG ISRAEL DEL I. Profeten Esekiel var blant de jøder som ble ført i fangenskap til Babylon av den babylonske kong Nebukadnesar. Det skjedde i forbindelse med hans andre

Detaljer

KILDESAMLING T ARALD RASMUSSEN B IND 2: J ØDEDOMMEN H INDUISMEN B UDDHISMEN H UMANISMEN OG EINAR THOMASSEN (RED.) TIL KRISTENDOMSKUNNSKAP

KILDESAMLING T ARALD RASMUSSEN B IND 2: J ØDEDOMMEN H INDUISMEN B UDDHISMEN H UMANISMEN OG EINAR THOMASSEN (RED.) TIL KRISTENDOMSKUNNSKAP T ARALD RASMUSSEN OG EINAR THOMASSEN (RED.) KILDESAMLING TIL KRISTENDOMSKUNNSKAP MED RELIGIONS- OG LIVSSYNSORIENTERING B IND 2: J ØDEDOMMEN H INDUISMEN B UDDHISMEN H UMANISMEN N ASJONALT LÆREMIDDELSENTER

Detaljer

Digitized by the Center for Adventist Research

Digitized by the Center for Adventist Research ELLEN G. WHITE ~I\ HAR VIST ELLEN G. WHITES FORSTE'SICKER. OG ERFARINGER ~~~-- Originaltittel: Early Writings Copyright 1882, Ellen G. White Copyright 1945, Ellen G. White Publications Copyright 2008,

Detaljer

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek

Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Fordeler fra Guds Sønn til oss #7. Han som overvinner. Rev. Brian Kocourek Den sjette gode eller løfte fra Gud til oss angående vår tro i Hans Sønn er at vi er blitt gitt Kraft til å seire over verden.

Detaljer

Gud er til å stole på!

Gud er til å stole på! Gud er til å stole på! Sett din lit til Gud! Dette dokumentet kan inneholde skrivefeil. Hvis du ønsker å hjelpe meg med å se igjennom og rette den, skriv meg en mail på tore@bibelundervisning.com Jeg vet

Detaljer

Evangeliet etter Markus - forel. utg. 03.04.07, må ikke kopieres. Korrektur 15.03.12.

Evangeliet etter Markus - forel. utg. 03.04.07, må ikke kopieres. Korrektur 15.03.12. Evangeliet etter Markus - forel. utg. 03.04.07, må ikke kopieres. Korrektur 15.03.12. Oversatt til norsk fra Johannes Grebers Das Neue Testament av Johan Lem. Das Neue Testament er på sin side oversatt

Detaljer

Den største og beste gaven

Den største og beste gaven Den største og beste gaven Når du nå i julen gir gaver, gir vi dem ofte i påvente av at noen gir deg noe tilbake. Hvis det er noen du gir gaver til som ikke gir oss noen tilbake, vil du sannsynligvis bli

Detaljer

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen

Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014. Bergprekenen Småfellesskapsopplegg i Storsalen høsten 2014 Bergprekenen To spørsmål til hver samling: Hva sier Gud til oss/meg i teksten? Hva gjør vi/jeg med det? Utfordring: Bruk bibelteksten konkret på ditt disippelliv

Detaljer

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw

TABERNAKLET - GUDS BOLIG. av J. Rouw TABERNAKLET - GUDS BOLIG av J. Rouw Innhold Innhold...2 TABERNAKLET - GUDS BOLIG...3 ET OVERBLIKK OVER TABERNAKLET...5 PORTEN...7 BRENNOFFERALTERET...9 RENSELSESKARET...17 MODELLER...22 PLANKENE...23 SKYEN...27

Detaljer

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER.

PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. EN SAMLING AV FEM TALER. 1 PROSESSEN TIL ADOPSJONEN. VED PASTOR BRIAN KOCOUREK. Grace Fellowship Tabernacle EN SAMLING AV FEM TALER. 1. Mesterstykket #116. 2. Det Talte Ord # 55. 3. Det Talte Ord #112. 4. Det Talte Ord #113. 5.

Detaljer

Vi vil følge Jesus. Innhold

Vi vil følge Jesus. Innhold Vi vil følge Jesus Innhold 1. Jeg en etterfølger 2. Vi en menighet 3. Sammen i gudstjenesten 4. Vekst til modenhet 5. Den hellige Ånd i mitt liv 6. En glad giver tid, evner og penger 7. Nytt liv i praksis

Detaljer

Kap. 33 Tjenesten i Det hellige

Kap. 33 Tjenesten i Det hellige Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 33 Tjenesten i Det hellige Den jordiske helligdomstjenesten hadde vært en illustrasjon på frelsesplanen (jf. Kap. 11). Forgården med dens gjenstander illustrerte

Detaljer