INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.2 A.A cod.42630

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "INSTALLASJONS MANUAL AUTOMATIKK BE22. Rev.2 A.A. 09-09 - 10 cod.42630"

Transkript

1 INSTALLASJONS MANUAL N AUTOMATIKK BE22 Rev.2 A.A cod.42630

2

3 INNHOLD 1 Instrumental panel Effekt kabel kobling Signal kabel kobling Jording Kontaktor sett kabel kobling Hurtig GUIDE FOR BE 22 automatikk PANEL Valg av modus selection Test modus Auto modus Manual modus Reset modus START - STOP knapp Display egenskaper Display meldinger LEDs Koblingskjema Aggregat koblings skjema Koblingsskjema liste... 9

4 N 1 INSTRUMENT PANEL Automatik start 1) Kontroll panel 2) Tank måler 3) Automat sikring 4) Nødstopp 1.1 Kabel tilkobling mot kontaktorsett På se at effekt uttaks kablene har tilstrekkelig tverrsnitt Kobling må utføres av autoriser personell. For tilkobling følg følgende prosedyre: ) Åpne panelet (ref.5). 2) Åpne panelet (ref.6). 3) før kablene gjennom (ref.5) til(ref.7) I panelet. 4) koble til klemme (ref.8) som vist på etiketten. 5 fest panelet (ref.5) Signalkabel montering -Koble signalkablene fra kontaktor skapet (terminal blokk X4) til terminal blokk (ref.9) som vist I diagrammet. 2 JORDING Metall deler I anlegget som menesker kan komme ifysisk kontakt med, og som følge av isolasjonsfeil kan bli strømførende må jordes. Alle deler av vår leveranse er utstyrt med jordings forbindelser frem til avmerkede jordings punkter. Jording er obligatorisk og skal utføres før anlegget settes i drift. Dimensjonering av jordingen skal skje i henhold til nasjonalt regelverk

5 Unngå berøring av åpne koblinger og terminaler, Jordfeilbryter komlinger. Lek ikke med sikkerhets utsyret, automatværn og jordfeil vern. Ved feil, åpne ikke deksler eller forsøk å reparere på egenhånd. Kontakt Mase eller autorisert personell. Ta nødvendig forholdsregler får å unngå elektro sjokk. Sjekk jording at den er ok og forskriftsmessig Jording er for brukerens sikkerhet, Anmlegget må altid jordes, med riktig kabel tverrsnitt. Jording skal skje, ved å benytte de dedikerte jordings punktene på aggregatet. Ved tvil ta kontakt med MASE Før man jobber på maskinen skal nødstopp bryteren trykkes inn, (ref.4) og batterikablene frakobles. Annen handling kan medføre skade eller livsfare. N Leverandøren har ikke ansvar skader som følge av manglende jording. Ved bruk nær jernbane kan jording medføre skade. Påse at anlegget er tort slik at det ikke oppstår korrosjon. 3 Kontaktor sett tilkobling Koble signalkablene fra kontaktor skapet (terminal blokk X4) til terminal blokk (ref.9) som vist I diagrammet (chap. 5.3). Koble terminal blokk aggregatet( genset power ) (ref.8) på inngangen automatikk skapets kontaktor som vist I diagrammet koble nett til mains og forbrukere til uses på anmerkede punkter i automatikk skapets kontaktor som vist I diagrammet.

6 N 4 Hurtig GUIDE FOR BE 22 automatikk PANEL For yterligere informasjon se Manual for technician vedlagt I aggregatets dokumentasjon. BE er et kontroll system for aggregater som nødstrøms enhet. Status og opperasjon avleses i form av digitalt panel og lys dioder. 4.1 Drifts modus valg For à velge modus, trykk [MODE-DOWN] (eller [MODE- UP]) knappene hold inne i minst ett sekund. BE22 har AUTO, MANUAL, TEST and RESET modus. I MANUAL modus tillater Off-Load start av aggregatet. 4.2 Test Modus: TEST I posisjon TEST vil BE22 skapet starte aggregatets motor. Når motoren har oppnådd rett turtall, og generatoren leverer rett spenning, Vil Automatikk skapet overføre forbruker fra nett til aggregat. Dette skjer ved at kontaktoren skifter over fra nett kontaktor til aggregat kontaktor. I test modus vil BE 22 prioritere drift fra aggregat fremfor nett. Dette er gjort for å belaste aggregatet, og gi en realistisk test. Alle alarm og overvåknings funksjoner er i drift og kontrollerer aggregat/ motor. Når man vil avslutte testen, velges Auto modus AUTO. ( Automatikk) Aggregatet vil nå, dersom nettet er tilstede, flytte forbruker fra aggregat til nett og starte nedkjølingsprosessen. Alternativt kan aggregatet stoppes med velgeren i manuell modus (MANUAL) Aggregatet stoppes da ved å trykke på Stopp (STOP) NB!:I nøds fall kan aggregatet stoppes med stoppknappen direkte i AUTO eller TEST posisjon. I tilfelle hvor denne muligheten benyttes vil Alarm2 lampen tennes. Alarm 2 indikerer manuell nødstopp av operatør. For å resette automatikk skapet og slette denne feilkoden, stilles automatikken i RESET ved hjelp av pil tastens som forklart i FUNKSJONS VALG. 4.3 Auto Modus: AUTO I posisjon AUTO ( automatikk ) vil BE 22 innlede en start sekvens ved nett brudd. Det samme vil skje dersom spenningen avviker ut over de terskelverdier som leverandøren har satt,. Med velgeren i Auto modus AUTO vil BE 22 være i stand til å foreta programmerbare periodiske test prosedyrer. I testperioden vil indikator lampen fortsette å lyse. 4.4 Manuell modus: MANUAL I posisjon MANUAL (manuell) er det mulig å kjøre aggregatet uten at lasten legges inn. Aggregatet betjenes ved hjelp av [START] og [STOP] knappene på panelet. For å starte trykk inn [START] til aggregatet starter. For å Stoppe trykk inn [STOP] til meldingen STOP kommer opp i displayet. Automatikken setter da i gang stopp sekvensen og aggregatet stopper. 4.5 RESET modus Denne modus sletter alarmer og gir tilgang til parameter programmering. Om BE22 panelet forblir i RESET mode i mere enn 5 minutter, vil Display og LEDs skru seg av automatisk (Spare modus). For à resette NORMAL modus trykk [MODE-UP] eller [MODE-DOWN] knapp. I RESET modus vil nett kontraktoren være last uavhengig av nettets status. KONTROLL PANEL START KNAPP MOTOR DRIFT (GRØNN LAMPE) STOPP KNAPP MODUS (GUL LAMPE) MODUS VELGER KNAPP (OPP) MODUS VELGER KNAPP (NED) DISPLAY VELGER KNAPP (OPP) GENERATOR KONTAKTOR (GRØNN LAMPE) NETT KONTAKTO (GRØNN LAMPE) 4 SIFRET DISPLAY DISPLAY MODUS (GUL LAMPE) DISPLAY VELGER KNAPP (NED)

7 4.6 [START]-[STOP] Knapp Knappene brukes I manuell (MANUAL) modus for à starte og stoppe aggregatet (se avsnitt 2.3). I AUTO eller TEST modus, vil [STOP] knappen aktivere nødstopp EMERGENCY alarm ALARM DISPLAY egenskaper BE22 har et 4 sifret Display. Bruk [DISPLAYUP] og [DISPLAY-DOWN] knappene for å velge modus: h (hours/time), CURRENT (aggregat strøm A), VOLTAGE (nett eller aggregat spenning Volt), FREQUENCY(Hz), og BATTERY (batteri spenning Volt Eller CHARGER ALTERNATOR Volt). Hver meny indikeres med en gul Diode. Display mode er beskrevet unner. h/om BE22 er i RESET modus vil displayet vise programmerbare parameter. om BE22 ikke er i RESET mode, vises timer [HOUR COUNT]. Strøm (A) display viser aggregatets uttak (A) (til 1000 Aac). Spenning (VoltageDisplay viser spenning fra nett eller aggregatet. Når drifts magneten er aktivert vises aggregat spenning. generator ([GXXX]). Ellers vises nett spenning, ([UXXX]). Display har skala fra 80V til 500 Vac. For å unngå forveksling, vises aggregatets spenning (V) med [GXXX] Og nett spenning (v) med [MXXX]. (XXX indikerer nummer med tre digitaler). FREKVENS FREQUENCY Hz Denne menyen viser Hz for generatoren / aggregatet strømmen skalaen er ned til 0.1Hz. og er leselig fra terskel verdi 80Vac. BATTERI / BATTERY Dette modus gir visning av Batteri spenning Volt eller lade kretsens spenning/volt. Normalt viser displayet batteri spenning volt. Lade kretsens spenning/volt vises i displayet ved å trykke [DISPLAY-DOWN] knappen 4.8 DISPLAY meldinger Noen alarmer vises som EXX Indikasjoner. E indikerer error (alarm) og XX indikerer et nummer eller en 2 sifferet kode. Panelet BE22 kan vise følgende feilkoder: [E 01] (OVER FREQUENCY) Feilkilde er for høy frekvens på generatoren vernet har 2 sekunders forsinkelse. Justeringen er parameter P9. [E 02] (BELT BREAK) alarmen aktiveres ved kode [on] I parameter P23. dette er en Belt Break alarm / ladelampe funksjon. Alarmen har 20-sekunders forsinkelse for å unngå falsk alarm. [E 03] (EXTERNAL STOP) muliggjør stopp sekvens. [E 04](ALTERNATOR FAILURE) Denne meldingen kommer dersom generator ikke leverer spenning / frekvens innen 150 sekunder etter start av motoren. alarm overvåkning er mulig med BE22 i MANUAL modus. [E 05] (GEN-SET OVERLOAD) om belastningen på en fase er høyere enn terskelverdien I mere enn 6 sekunder vil motoren stoppes etter en nedkjølings prosedyre. [E 06] (UNDER FREQUENCY) under frekvens. Vernet har 6 sekunder forsinkelse og er aktivert I AUTO og TEST modus. stoppes etter en nedkjølings prosedyre [Hi U] (OVER VOLTAGE)aktiveres om spenningen på en fase er høyere enn terskelverdien I mere enn 2 sekunder vil motoren stoppes etter en nedkjølings prosedyre. alarm aktiv i alle modus. [Lo U] (UNDER VOLTAGE or SHORT CIRCUIT) kun i AUTO og TEST modus. Aktiveres om spenningen sinker unner terskelverdien I mere enn 6 sekunder. Eller spenningen dropper med mere enn 20% i mere enn 1 sekund Panelet BE22 åpner kontaktor for aggregat (Generator) motoren stoppes etter en nedkjølings prosedyre. [Err] (MEMORY ERROR) Indikerer en intern mine feil Resettes ved å koble fra batterispenningen I 1 minutt BE22 indikerer tilleggsmeldingene : [M-on](MAINS SIMULATION). [ ] (PRE-GLOW). BE22 kjører glødesyklus. [ ] (V - METER utenfor skala). voltage (Mains or Generator) dropper under 80Vac (out of range). [StA-] (START). BE22 kjører starteren. [StOP] (STOP). BE22 kjører stopp prosedyre. 4.9 LEDs for visuell kontroll LOW OIL PRESSURE [Rød LED]. Indikererof lavt oljetrykks alarm. HIGH ENGINE TEMPERATURE [Rød LED]. Indikerer Høy motor Temperatur alarm. STARTING FAILURE [Rød LED]. Vises om aggregatet ikke har startet etter komplett start syklus prosedyre. OVERLOAD [Rød LED]. OVERLOAD alarm aktiveres om det blir en overload alarm. BE22 åpner kontaktor for aggregat (Generator) motoren stoppes etter en nedkjølings prosedyre. BATTERY [Gul LED]. alarm verdiene er automatsk satt til 11.8/15.0V. Forsinkelse på 120 sekunder for å unngå falsk alarm. ALARM1 / ALARM 2 [Rød LED]: Indikerer alarm1 og alarm2 tilstand. Alarm1 har en forsinker verdi. Alarm2 aktiveres ved å trykke stop knappen eller nødstopp i AUTO eller TEST mode. ENGINE RUNNING [Grønn LED]. Indikerer at motoren går. FUEL [Gul LED]. Indikerer lavt tank nivå. Vil stoppe maskinen om indikatoren er tent i mer enn 5 minutter. KONTAKTOR for nett (MAINS KM ) (Grønn LED tent = lukket(closed) KONTAKTOR for Aggregat / GENERATOR KG (grønn LED tent= lukket(closed) N

8 5. KOBLINGS SKJEMAER 5.1 KOBLINGSSKJEMA AGGREGAT N Cod.45832

9 5.2 REFERANSE LISTE KOBLINGSSKJEMA COD generator 2 lade generator / dyn amo 3 stopp magnet 4 sikring 5 sikring 6 sikring 7 sikring 8 sikring 9 flottør 10 4-polet automat vern 11 power terminal / rekkeklemme a/c 12 starter motor 13 oljetrykk giver 14 nødstopp bryter 15 avr elektronisk spennings regulator 16 rotor 17 stator 18 motor termostat / vern 19 amp. meter giver 20 amp. meter giver 21 elektronisk batteri lader polet kontakt 23 amp meter giver 24 batteri 25 gløding 26 relé 27 relé 28 relé 29 generator klemme 30 jordings punkt 31 kontroll enhet for aggregat 32 koblings brett 33 giver 34 6 polet kontakt 35 tank sensor 36 tank nivå instrument N

10 Mase Generators S.p.a. Via Tortona, Cesena (FC) ITALY Tel. (+39) Fax (+39)

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode

mase mase IS 2.6 GENERATORS BRUKSANNVISNING Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 Modell N Serie nummer Kode mase mase GEERATORS Modello / Modelo matricola / Matrìcula Codice / Còdigo IS 2.6 Rev.2 A.A. 14/05/2009 kode 42889 BRUKSAVISIG Modell Serie nummer Kode - 2 Denne manualen skal bevares og følge aggregatet

Detaljer

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING

AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING BRUKERHÅNDBOK AVBRUDDSFRI STRØMFORSYNING LanPro 11 3-5-6-8-10 kva Metric Power Systems Telefon: 22 76 40 00 Telefax: 22 76 40 50 Website www.metric.no LanPro UPS Technology for the Digital World. ver 2.0

Detaljer

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work

LP 33 Serie. Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning. Metric AS. GE Consumer & Industrial Power Protection. GE imagination at work GE Consumer & Industrial Power Protection Brukerhåndbok Avbruddsfri strømforsyning Metric AS LP 33 Serie 10 20 30 kva 400 VAC CE / Serie 4 Produsert av: GE Consumer & Industrial SA General Electric Company

Detaljer

Manual for ASU-10 alarmsentral

Manual for ASU-10 alarmsentral Manual for ASU-10 alarmsentral Merk: Lad aldri batteriet helt ut. Dette kan skade batteriet permanent (min. batterispenning 9Vdc). Lad batteriene i minst 12 timer før ASU-10 settes i full drift. Tekniske

Detaljer

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19

GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING

DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING DARDO PLUS SENTRALENHET BRUKS- OG VEDLIKEHOLDSANVISNING Innholdsfortegnelse Forord...2 Angående denne instruksjonsmanual... 2 Benyttede symboler... 2 Hvem henvender manualen seg til?... 2 Manualens viktighet...

Detaljer

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual

Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Dokument tittel: Installasjons- Operasjons- og vedlikeholdsmanual Prosjekt: Prosjekt No: Småkraftverk kontrollsystem 8009 Dokument No: Rev. Dato Beskrivelse Laget av Sjekket av Godkjent 1.0 23.01.09 Første

Detaljer

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2

AGG 3. Monterings- og bruksanvisning OVERSIKT AGG 3... 2 1 R AGG 3 Monterings- og bruksanvisning Innhold: Side: OVERSIKT AGG 3... 2 OPPKOBLING:... 3 Følgende koblinger må gjøres på AGG 3 for korrekt bruk:... 3 Tilkobling mot GSM 12A:... 3 Tilkobling mot aggregat:...

Detaljer

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19. Bruks- og monteringsanvisning GSM FIXI SMS Modell: 300-8090V18 OG 300-8090V19 Bruks- og monteringsanvisning Muligheter: Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Termostatfunksjon;

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

bersoninline + DW UV System Brukermanual

bersoninline + DW UV System Brukermanual bersoninline + DW UV System Brukermanual Modell : bersoninline + DW / UVtronic Utgave : Januar 2005 Versjon : 11-ILUVtr+DW-Eng-2005mmdd Oversatt av : Trond Kristensen HOH Birger Christensen AS Hauger Skolevei

Detaljer

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold:

17.10.06 Z:\Produkter for Sikom AS\64-309-37 - GSM Fixi\GSM Fixi\Bruksanvisning\GSM Fixi Bruk. Innhold: R GSM Fixi Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi Bryterstyring. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie kurser (2 stk på GSM

Detaljer

GSM Alarm Controller III

GSM Alarm Controller III GSM Alarm Controller III Bruks- og monteringsanvisning Kapittel: Innhold: Side: Innleding: Hva som MÅ gjøres + Ord/uttrykk Monteringsanvisning: Kapittel 1: Oppkobling og tilkoblinger 1.1 Abonnement og

Detaljer

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12

System programmering av BiBus II gen. Med kodetastatur mod. 1072/12 Programmering av BiBus systemer med kodetastatur mod. 1072/12, gjøres enkelt ved hjelp av PC eller tastatur 1032/65. All programmering i denne brukerveiledning er for programmeringsenhet mod. 1032/65,

Detaljer

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9

2. Kvalitets- og ytelsesgaranti...8. 3. Transport og størrelse skjema...9 Innholdsfortegnelse. 1. Viktige informasjon....3 1.1 Viktige instruksjoner for hydraulisk kantpresse.... 3 1.2 Sikkerhets instruksjoner.... 4 1.3 Samsvars erklæring (Declaration of Conformity)... 5 1.4

Detaljer

SMVector - Frekvensomformer

SMVector - Frekvensomformer SMVector - Frekvensomformer Bruksanvisning SV01C-NO Norsk oversettelse: DtC-Lenze as 24.9.2007. Med forbehold om skrivefeil. Innhold 1 Sikkerhetsinstruks...3 2 Tekniske data...5 2.1 Standarder og driftsbetingelser...5

Detaljer

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side:

GSM Fixi SMS. For installatør: 1. Oppkobling Side: GSM Fixi SMS Bryterstyring Bruks- og monteringsanvisning For montasje i sikringskap av metall. GSM Fixi SMS. Fjernstyring av strøm for hytter, hus etc. Inntil 5 potensialfrie relé/utgang (2 stk på GSM

Detaljer

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning

GSM FIXI SMS. Monteringsanvisning Muligheter: GSM FIXI SMS Monteringsanvisning Inntil 5 potensialfrie relé/utganger. 2 stk på GSM Fixi SMS 230V 16A. 2 temperaturinnganger. 1 alarm inngang. Mulighet for termostatfunksjon, begge releer.

Detaljer

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold:

27.05.03. F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. Innhold: 27.05.03 F:\Sikom Produkter Bruksanvisning Bilder\GSM Alarm Controller\GSM Bruksanvisning\B-anvisning GAC NOR Gsm1xx. R GSM Alarm Controller Innhold: 1. Oppkobling Side: 1.1 Forberedelse av SIM kort 2

Detaljer

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner

Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B. Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Red Line BRUKERMANUAL ELIT 105B CE Bærbart bilmultimeter med mange funksjoner Innhold Tittel Side Oversikt... 3 Inspeksjon ved utpakking... 4 Sikkerhetsinformasjon... 5 Regler for sikker bruk... 6 Sikkerhetsregler

Detaljer

TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP

TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP TEKNISK MANUAL KONTROLLENHET FOR VARME/KJØLE SYSTEM INVERTER SPLIT VARMEPUMPE OG ELEKTRISK BACK UP VIKTIG! les før installasjon Dette varmepumpesystemet har strenge sikerhetskrav og driftstandarder. For

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer

GSM 12V Bryterstyring

GSM 12V Bryterstyring GSM 12V Bryterstyring Tema Side 1 Oppkobling 1.1 Forberedelse av SIM-kort 2 1.2 Innsetting av SIM-kort 2 1.3 Generelle tilkoblinger 3 1.4 Tilkobling av utstyr som skal fjernbetjenes 4 1.5 Igangsetting

Detaljer

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08

Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200. 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 Installasjons- og igangkjøringshåndbok AutroSense 200 116-P-AS200/DN, Rev. A, 2009-10-08 COPYRIGHT Denne publikasjonen, eller deler av den, må ikke reproduseres i noen som helst form eller på noen som

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6.

7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. 7.0 STYREBOKS. Type CR 900-6. VIKTIG! Les grundig gjennom dette kapittelet om funksjon og betjening av styreboksen FØR maskinen tas i bruk! GENERELT. DELTA CR 900-6 til Auto Wrap pakkemaskiner er en ny

Detaljer

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no)

STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) STYRINGSAUTOMATIKK FOR SNØSMELTEANLEGG I BAKKE Brukermanual ISFRI 60, revisjon januar 2011 (NOR-IDE as, http://www.nor-ide.no) http://micromatic.no 1 Micro Matic Norge AS: 66775750, http://micromatic.no/

Detaljer

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG

BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO SR_OVERDRAG BESKRIVELSE TELEFONOVERDRAG FOR SIKRINGSRADIO Dato: 24.03.2015 Ver 1.6.0, PCB B SR_OVERDRAG INNHOLD: 1. INNLEDNING..................2 2. TELEFONABONNEMENT..............2 3. OPPSTART AV OVERDRAGET...........

Detaljer

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21.

16. Innstilling av språk 17. Versjon av programvare... 18. Tilbakestilling til fabrikkoppsett 19. Bakgrunnsbelysning 20. Garanti 21. Bruksanvisning Innhold 1. Innhold.... 2. Viktig informasjon angående sikkerhet. 3. Kontroller 4. Strømforsyning.. 5. Generelle funksjoner.... 6. Bruk av radioen for første gang.. 7. Modus for DAB.. 8.

Detaljer

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk

INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx. Temperaturovervåkning, Butikk INSTALLASJONS MANUAL NetMaker TTS Ver. 5.xx Temperaturovervåkning, Butikk RF-Node for temp. TECH-Node Trådløs NetMaker Protokoll Temperatur sensorer RF-Node for temp. Temperatur sensorer PC for lokal overvåkning

Detaljer