NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2005"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL Årsmøte i Namdalseid Arbeiderparti på Sjøåsen Hotell kl Tombola på Solhaug Grendehus kl Loddsalg og kaffesalg. Tombolakomiteen ønsker alle hjertelig VELKOMMEN! Arr. Solhaug Grendehus Årsmøte i Sjøåsen Velforening på Sjøåsen Hotell kl Vanlige årsmøtesaker. Kaffe med mer. VEL MØTT! Styret Årsmøte i Sentrum Vel på Samfunnshusets kafè kl Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styrets leder i hende innen VEL MØTT! Styret EVENTYRSTUND på biblioteket kl Lisbeth Lein leser! Passer for barn opp til 9 år. Onsdagsklubben har møte i ungdoms- og eldresenteret Pårørendeforeningen serverer kaffe på Helsetunet. Serveringen starter kl på dagsenteret og kl på sykeheimen Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte i ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl Underholdning v/gunnar H. Vil du ha skyss, ring VELKOMMEN! Styret NTE-BYGGET PÅ NAMDALSEID TIL SALGS! Det inviteres til befaring i NTE-bygget kl NTE vil være representert med eiendomssjef Karsten Ødegaard. Utviklingskontoret i Midtre Namdal vil være representert med Odd Arne Flasnes, Han orienterer om hva utviklingskontoret i Midtre Namdal kan bistå interessenter med, ved en aktuell overtakelse Årsmøte i LHL Trimmen på ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl Møt opp! Styret Godt vaksin Vi danser inn nygulvet kl Årsmøte LHL Namdalseid på ungdoms- og eldresenteret i Samfunnshuset kl Alle er hjertelig velkommen! Styret Namdalseid Senterparti har gruppemøte på Sjøåsen Hotell kl Nye og gamle medlemmer ønskes velkommen til å si sin mening. Møt opp! Onsdagsklubben har møte i ungdoms- og eldresenteret Småbrukerslæpp på Buret på Åsnesset fra kl Ta med deg noen og kom! Hilsen Namdalseid bonde- og småbrukerlag Årsmøte i Namdalseid IL kl på kommunehuset. Vanlige årsmøtesaker. Saker som ønskes tatt opp må meldes til hovedstyre v/ragnar Haga innen 13. april Oppslag med saksliste vil bli satt opp på de vanlige oppslagsstedene i kommunen SYNG OG DANS med Tore Johansen i Namdalseid samfunnshus. Konsert kl Konsert og fest kl Se egen annonse! Arr. Namdalseid songlag ******************************************************************************** Det er ønskelig at tekst eller annonser til melkrampa innleveres på diskett eller e-post til; Vi minner også om at melkrampa er utlagt på vår hjemmeside; Frist for innlevering til mai-nummeret: 15. april.

2 Bris fra havgapet Nå er jeg endelig på plass ved kultur- og serviceenheten i Namdalseid kommune, og det kjennes fint å være i gang! Jeg heter Lisbeth Lein (38), er vokst opp i fjærasteinan i Flatanger, er mamma til Lavrans og Didrik på henholdsvis 1 og 3 år og samboer med Børre. Jeg har bakgrunn fra den offentlige kultursektoren fra tidligere, men har de siste ti åra jobbet med medieproduksjon og informasjonsformidling gjennom eget firma, i tillegg til lokale og regionale kultur- og utviklingsprosjekter. Mitt arbeidsområde ved kulturkontoret her spenner vidt fra å tilrettelegg den kulturelle skolesekken og FYSAK til gjennomføring av Ungdommens kulturmønstring, behandle søknader om spillemidler og tilrettelegge for økt aktivitet i samarbeid med lag og foreninger. Min første utfordring blir å gjøre meg kjent med kommunen og den kulturaktiviteten som finnes i dag. Min største utfordring blir etter hvert å se på utviklingmuligheter og potensielle prosjekter/tiltak/aktiviteter med og mellom lag og foreninger og andre aktører på kulturområdet. Målet er i allefall å bidra til et godt lokalsamfunn, der vi ikke bare har noe å leve av, men også har noe å leve for! Stikk gjerne innom kulturkontoret for en prat eller ring meg på Gode ideer har alltid førsteprioritet! Lisbeth Lein kultursjef Ordfører`n ut på tur. I forbindelse med at Namdalseid kommune er med i prosjektet FYSAK, som går ut på å øke den fysiske aktiviteten blant kommunens innbyggere, har jeg lovet å ha 10 turer til Øyenskavelen i På turene til Øyenskavelen inviterer jeg de som vil til å bli med. I tillegg skal jeg gå til jobb minst 2 ganger i måneden. Men for å klare dette må en begynne å "trene". Trening i dette tilfellet betyr å gå. Vil du bli med ut å gå, så er du herved invitert. I april ser treningen slik ut: tirsdag 5. april kl Kommunehuset - Fallet - Kommunehuset onsdag 13. april kl Kommunehuset - Helbostad - Kommunehuset. tirsdag 19. april kl Statland skole - Nerbutikken- molon - Statland skole tirsdag 26. april kl Kommunehuset - Hundset - Brørs - Fallet - Kommunehuset Tar du imot invitasjonen skal du se vi blir mange som får økt fysisk aktivitet i Hilsen Steinar Lyngstad ordfører Vi minner om søknadsfristen! VANGSTUNET BARNEHAGE 1.april er siste frist for å søke om barnehageplass i Vangstunet barnehage. Søknadsskjema fås ved henvendelse til servicekontoret eller barnehagen. Åpen barnehage! Vangstunet barnehage tar sikte på å ta imot nye barn og foreldre på åpen barnehage også i år. Åpen barnehage vil være på onsdag i tiden kl , i perioden 4. mai til 15. juni. Det forutsettes at barna er i følge med sine foreldre eller andre nære omsorgspersoner. Vi kommer tilbake med fyldigere program i neste utgave av Melkrampa. styrer Velkommen til Namdalseid legekontor på internet Lei av å sitte i telefonkø for å bestille time? Prøve vår nye, sikre internet-tjeneste! Bestill time, resept og attest via vår nettside:

3 AKTIVITETER PÅ DAGSENTERET I APRIL: DAG/DATO: TIDSPUNKT: AKTIVITET: Mandager Felles frokost Trim Tirsdager småtjoning, kaffe Ca Vi prøver å gå en tur! Onsdager Bingo Kveldsmat Tirsdag 5. april kl Vi drar til Flatanger på syng med oss kveld. Bindende påmelding til Grete innen onsdag OBS!! Onsdag 6.4. åpent fra kl Onsdag 13. april kl Dialektkveld. Vi har invitert noen karer fra Namsos som har samme interesse som oss. Lørdag 23. april kl Vårsalg! Har du tatt vårvasken og trenger nye gardiner eller duker? Se innom oss! Ellers selger vi glass, kopper m.m. Håndarbeid. Salg av karbonader, kaffe og kaker. Namdalseid vannverk Vannledningsbruddet medførte stopp i vannforsyningen i over 8 timer hos ca 230 abonnenter. I h.h.t. leveringsvilkårene for drikkevann, vil disse abonnentene automatisk få et prisavslag tilsvarende 10 dagers vanngebyr. Beløpet vil bli beregnet og trukket fra på fakturaen for 2. termin. Dersom abonnenter med stopp i vannforsyningen i mer enn 8 timer ikke får prisavslag, må de ta kontakt med kommunen v/eiendom og teknisk. Leveringsvilkårene inneholder også forpliktelser for abonnentene. Her vil en spesielt peke på sikring av innvendige installasjoner gjennom montering av reduksjonsventil. Abonnentene har plikt til å montere reduksjonsventil fordi det kan forekomme trykkvariasjoner i ledningsnettet. Skader på innvendige installasjoner, p.g.a. høyt vanntrykk, kan ikke påregnes å bli dekt av kommunen dersom reduksjonsventil mangler. Alle abonnenter skal ha fått leveringsvilkårene tilsendt i Dersom noen mangler dokumentene, kan de fås ved henvendelse til kommunen eller de kan tas ut fra kommunens hjemmeside, OBS! OBS! MILJØTORGET I DALAVIKA ENDRING AV ÅPNINGSTIDER April september: Første og tredje onsdag (tirsdag) i måneden kl Oktober mars: Første onsdag (tirsdag) i måneden kl Åpningstida forlenges et par ganger i forbindelse med vårryddinga. Nye åpningstider gjøres gjeldende fra og med april i år. Første åpningsdag i april blir altså onsdag den 6. i tiden Nytt fra Miljø- og landbruksforvaltningen i Midtre Namdal: Miljø- og landbruksforvaltningen oppfordrer skogeiere som har avvirket, men ikke plantet enda om å plante så snart det er mulig. Se gjerne over plantefelt som er 3 5 år gamle for å sjekke behovet for suppleringsplanting. Gå gjerne over eldre plantefelt for å se hvilke felt som har behov for ungskogpleie. Hilsen Miljø- og landbruksforvaltningen v. Geir og Ragnar.

4 Pressemelding fra og Miljø og Landbruksforvaltningen i MNR Bøndene får kart over egen gård Bønder i Namdalseid kommune får i disse dager et nytt kart av eiendommen sin. Miljø og Landbruksforvaltningen i MNR sender nemlig ut et gårdskart som viser hvordan den dyrka marka fordeler seg på de enkelte landbrukseiendommene. Bakgrunnen på disse kartene er et målestokkriktig flyfoto. På flyfotoet er grensene for selve eiendommen lagt inn, og hvordan arealet på den dyrka marka fordeler seg. Bøndene får dermed et bedre oversiktskart over egen eiendom. Hensikten med kartene er å få frem riktigere tall for hvordan jordbruksarealene fordeler seg for hver enkelt bonde. Arealene endrer seg over tid; enkelte områder gror igjen, andre nydyrkes, arealer skifter eier, grenser endres, nye veier og hus kommer til og andre blir borte. Slike endringer er viktig å få med når bonden søker om tilskudd for arealene. Ved å bruke flyfoto og så legge inn grensene mellom de ulike arealene med dyrka mark, har Norsk institutt for jord- og skogkartlegging (NIJOS) beregnet hvor store de ulike arealene er, og gjengitt det på kartet. Disse tallene bruker så Miljø og Landbruksforvaltningen til kontroll når bonden søker om arealtilskudd. Finner bonden feil på kartet, skal han/hun melde fra om det til Miljø og Landbruksforvaltningen slik at man kommer fram til det riktige arealet. For mer informasjon, kontakt: Avdelingsdirektør Nils Karbø tlf: (j), (m) Prosjektleder Hildegunn Norheim tlf: (j), (m) Informasjonskonsulent Anita Nordsveen tlf: (j), (m) Servicekontoret i Namdalseid kommune tlf: Eksempelkart kan fåes digitalt i trykkekvalitet ved henvendelse til informasjonskonsulent på NIJOS Anita Norsveen, e-post: Norsk institutt for jord- og skogkartlegging er et offentlig institutt underlagt Landbruksdepartementet, som kartlegger jordsmonnet, skogen, utmarka og landbrukslandskapet for hele Norge. Raveien 9, Postboks 115, 1430 ÅS. Telefon: , Faks: Mer info om NIJOS finner du på

5 Hjerte- og lungeredningskurs! Namdalseid Røde Kors og LHL Namdalseid holder hjerte- og lungeredningskurs torsdag 7. april og torsdag 21. april på ungdoms- og eldresenteret i samfunnshuset, begge kvelder fra kl Kurset er gratis og åpent for alle. Påmelding før 3. april på tlf eller BUSSTUR TIL TRONDHEIM torsdag 21. april. Stopp på SPAR-kjøp, City Lade (Obs) og gartneriet på Skatval. Start fra Sjøåsen kl Skyss kr 100,-. Påmelding til Arne Sverkmo, tlf Årsmøtet ble i år holdt på Malm ungdoms- og eldresenter onsdag 2. mars, og 55 medlemmer var til stede. Årsmeldinga viser at det har vært relativt stor virksomhet i laget i løpet av årsmøteperioden. Det er avvikla 7 styremøter der til sammen 40 saker + referatsaker har vært behandla. Turkomiteen arrangerte tur til Nord-Vestlandet i august med svært bra deltakelse. Vi har deltatt med utstilling på Gla`dan på Namdalseid, Beitstaddagan, Verrandagene og Stupuldagen i Sprova. Utstillinga Hesten på Egge Museum ble åpnet 15. juni og var åpen til 20. august var innom og betraktet resultatet som Åsbjørg Haugen, Olav Skei og Erik Stenvik sammen med Marianne Viem hadde stelt i stand. Denne utstillinga blir det anledning til å beskue også til sommeren. Tur På gjengrodde stier, Malm-Sprova, ble gjennomført den 15. juni. Kjempebra deltakelse til tross for ikke optimalt turvær. 12. september markerte vi sammen med Namdalseid kulturminnelag, husflidslaget og Åsnes gård kulturminnedagen på Åsneset der temaet var Fra fiskehjell og stabbur til dekket bord. Her hadde det vært plass for mange flere. Årets årsskrift er det 25. i rekken, og Karl Melhus har vært stødig redaktør også i år. Opplegget er det samme som i de foregående år. Den er å få kjøpt hos styremedlemmene og grendemenn rundt omkring i området, prisen er som i fjor 150 kr. Vi har også vært involvert i Beitstad-kalenderen 2004, der vi hadde ansvaret for Det skjedde, samt at vi bidro med noen gamle dialektord. Vi er fortsatt i gang med innsamling av gamle bilder fra Beitstad, og Beitstad Fotoklubb står fortsatt for avfotograferinga. Innsamling av materiale om setrer, seterliv og fjelleng fortsetter. Det samme gjelder %HLWVWDGHQ+LVWRULHODJ Årsmøtereferat Reiselaupen prosjektet med innsamling av stoff om farne tiders fjellfolk i Hals Giltenområdet. Dette arbeidet er det Inga Bergsmo som styrer med. Vi har også jobbet en del med det vi kaller for skoleprosjektet. Det er et samarbeid mellom Steinkjer videregående skole og historielaga i området for å få til en digital presentasjon av lokal historie, slik at den blir lettere tilgjengelig for elevene. 100-årsmarkeringa av unionsoppløsninga vil sammen med de øvrige historielaga i området bli markert med ei utstilling på Egge Museum, der vårt emne er de frilynte ungdomslaga. For inneværende år vil vi i tillegg til den tradisjonelle langturen som turkomiteen arrangerer, forsøke å få til et par seterturer, en til Heitømtet på Namdalseid og en til Klonglisetran i Beitstad. Medlemstallet har siste år vært 466, som er ei solid økning siden forrige år. Etter valget er styret sammensatt slik: Formann Jan Haraldsen (gj.v.), nestformann Karin Talmo (gj.v.), kasserer Ingar Kolstad (gj.v.), møtesekretær Solfrid Skevik, redaktør Karl Melhus, styremedlemmer Randi Sandvik, Hallvar M. Klæth, Arvid Staven og Leif Aalberg. Varamedlemmer til styret: Per Harald Ressem (ny), Eilif Dahl (ny), Steinar Høgden, Eldbjørg Helland, Gaute Fossli (ny) og Magnhild J. Nordseth. Etter årsmøteforhandlingene var det sang av pensjonistkoret i Malm. Deretter var det traktering med lapskaus, kaffe og bløtkaker. Deretter var det tid for Per Gøte Larsen å presentere litt løst og fast om gamle værmerker. Og helt til slutt hadde vi besøk av Vaktmesteren (Harry Skar). Jan Haraldsen

6 Oppfølgingsmøte etter Framtidsverkstedet vi hadde i februar: Sjøåsen hotell onsdag 20. april kl Framdrifta for prosjektene: Næringspark på Storåsen. Tore Gustavsen + + Naturbasert reiseliv: Tor Bøgseth og Tor Altin + + Fellesfjøs/samarbeidstiltak: Knut Inge Westerhus + + Småskala matproduksjon: Arne Bratberg og Hallbjørn Elden. + + Møtet er åpent for alle. Dette er en artig arbeidsform og vi benytter den på nye ideer/tanker; Bygdefestival der vi viderefører tankene rundt båtdraginga. TIL ALLE GODE HJELPERE! En STOR TAKK til alle de som har bidratt og gitt oss god hjelp til at håndarbeidsbingoen og tombolaen ble et flott arrangement med et godt resultat. Tenk så mange positive mennesker det finnes! Det gjør det morsomt å holde på når en møter slike positive holdninger. Nok en gang tusen takk til dere alle. Hilsen Lyngen skytterlag Årsmøte i Namdalseid Arbeiderparti på Sjøåsen Hotell Dato: Kl Vanlig årsmøtesaker. Representant fra fylkespartiet kommer. Enkel servering. Styret Musikk til 17. mai? Musikklaget søker gamle og nye medlemmer til 17. mai! Første øvelse er torsdag 28.4 kl på samfunnshuset. Interesserte bes henvende seg til Kort info fra Hovedstyret i Namdalseid IL: Søknadsfrist på talentstipend forlenges til 13. april Søknader sendes Namdalseid IL v/ragnar Haga.

7 STUDIESESONGEN I HAGESELSKAPET er i gang, men det er fortsatt plass til flere deltakere og flere tema. Følgende emner er satt opp foreløpig: - Klematis og andre klatrende vekster (1 kanskje 2 studieringer) - Hagen blir ny beplanting v/paviljongen, Helsetunet (er i gang) - Orkideer mangler noen deltakere - Vinlegging - mangler noen deltakere Hvis noen blir inspirert av Olav Storli`s presentasjon av temaet Stauder kan studieringer om dette settes opp senere. Har du lyst til å bli med så meld fra til studieleder Turid Roel snarest, tlf HUSK: Toget går nå!! 6\QJRJ'DQVPHG725(-2+$16(1 L1DPGDOVHLGVDPIXQQVKXVO UGDJ Klippet fra Trondheimsgutt fra "Lamo'n". Startet med sang i kirkekoret. Sang som en "Gud" allerede da. Har aldri øvet. Snakker og diskuterer og har meninger om alt. Er entertainer og har et komisk talent. Vokalist i Difference fra starten og frem til Senere egen gruppe "Tore Johansens Rykte", så diverse artistoppdrag innenfor opera og musicals (Jesus Christ Superstar / Evita) rundt om, før han også fikk tilknytning til Trøndelag Teater, først som sanger, senere også som skuespiller. Hans spennvidde er grenseløs (fra klassisk til rock) og autodidakt som han er kan han virke provoserende på fagfolk. Og provosere gjør han gjerne, det er berettiget. Hans radikale synspunkter kunne sikkert ha skapt konflikter innad i Travellin' Strawberries hvis de andre hadde tatt ham alvorlig. Tore kan synge alt, men vil egentlig ikke det. Når de andre rettleder ham går det bedre..rprjk U725(-2+$16(1NMHQWIUD7UDYHOOLQ 6WUDZEHUULHV7KH -XOHNDOHQGHURJ'LIIHUHQFHLVRORRJVDPVSLOOPHGVRQJODJHW 'HWWHYLOGXLNNHJnJOLSSDY.RQVHUWNO.UYRNVQHRJNUEDUQ Konsert og fest kl Kr. 230,-. BAR. Musikk av Kailltrøkk. $UU1HLG6RQJODJ

8 TØMRERARBEID: Nybygg, påbygg, restaurering og innredning av alle typer bygg. SALG AV BYGGEVARER OG LANDBRUKSARTIKLER Leverer hver tirsdag og fredag ved bestilling. Eget utsalg på Korsen. MÅNEDENS TILBUD APRIL 2005 IMPREGNERT GJERDESTOLPE RUND, 6 CM DIAMETER, 180 CM LENGDE VED KJØP AV HELBUNT PRIS PR. STK KR 17,- EKS MVA Så langt lageret rekker.

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2003 08.04. Namdalseid Pensjonistlag har møte i Senteret i Samfunnshuset kl. 15.00. Ring 74 27 83 13 for skyss! Styret 09.04. Årsmøte i Solhaug Grendehus kl. 19.30.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA Mai 2005 03.05. Husflidslaget har handarbeidskafè på Dagsenteret (helsetunet). Alle er VELKOMMEN! 04.05. BARSELTREFF kl 11.00 på kafeen i samfunnshuset. Denne måneden er treffet

Detaljer

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig

Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E F E B. 0 6 Lokal fotoskatt skal gjøres tilgjengelig på internett KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 30.01.2006 ELDRERÅDET 31.01.2006 PLANUTVALG 01.02.2006 FORMANNSKAPET

Detaljer

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE-

KOMMUNALE MØTER I APRIL: UNGDOMSRÅDET 28. ELDRERÅDET 28. PLANUTVALG 29. FORMANNSKAPET 10. NESTE KOMMUNE- N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A P R I L 0 8 Påsketreff for ungdom Namdalseid kommune etterlyste ungdom som ønsker å flytte internt i bygda, eller tilbake til Namdalseid, og i den sammenhengen

Detaljer

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang!

Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A I 2 0 1 1 Et sikkert vårtegn - lamminga er i gang! Lamminga er i full gang og det er et yrende liv rundt omkring i sauefjøsa. Til alle lesere - Nyt våren

Detaljer

Elever ved musikklinja lager egen konsert

Elever ved musikklinja lager egen konsert NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE APRIL 2015 Elever ved musikklinja lager egen konsert Julie Sæther Laupstad og Einar Jòhannsson skal bruke deler av påska til å øve inn låter til konsert i Namdalseid. Du kan

Detaljer

Høljarn & Hevvel tar form

Høljarn & Hevvel tar form N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E A U G U S T 0 6 Høljarn & Hevvel tar form KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPSMØTE 17. AUGUST 2006 KUNNGJØRINGER: Aase Bade Kaldahl, Steinar Høgden, Sverre Høgden

Detaljer

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid

Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2012 Oslo Ess og UKM ere fra Namdalseid rocka Lagre KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 13. mars Eldreråd 13. mars Komm. råd mennesker m/neds. funksj.e.

Detaljer

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser.

Ny Åsnes bru GODT. Renovasjon - ny tømmekalender 2010 NYTT ÅR! Det vil bli etablert ei midlertidig bru nedstrøms. spenn slik skissen ovenfor viser. N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 1 0 Ny Åsnes bru KOMMUNALE MØTER: Ingen kommunale møter i januar. Formannskap og kommunestyremøter hhv. 4. og 11. februar 2010. ALLE KOMMUNALE

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA MARS 2002 01.03.: SJØBUA SPISERI ÅPNER SESONGEN IGJEN. Velkommen. 02.03.: MARKERING AV NAMDALSEID I.L. s 100-ÅRSJUBILEUM FOR VINTERIDRETT I ANLEGGET VED NAMDALSEID SKOLE KL.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005

NYTT FRA NAMDALSEID. Melkrampa oktober 2005 NYTT FRA NAMDALSEID Melkrampa oktober 2005 ARRANGEMENT: 05.10. Eventyrstund Kl. 12.00 starter vi med eventyrstund på biblioteket igjen. Passer for barn opp til 9 år. 08.10. Gammelpop på Solhaug kl. 19.00,

Detaljer

Forberedelse til årets kulturuke er i gang!

Forberedelse til årets kulturuke er i gang! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N U A R 2 0 0 9 Forberedelse til årets kulturuke er i gang! I to dager i desember hadde ungdomsskoleelever fra Namdalseid og Statland kick-off ved Namdalseid

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000 02.09.: LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL. 10.00 14..00 Arr.: Namdalseid Husflidslag. 04.09.: VENGSTADTRIMMEN KL 19.00. (Hos Kari Anne og Martin Elden). Man. Trimgruppa.

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA OKTOBER 2003 01.10. Kaffekroken på butikken åpner for servering. 04.10. ÅPEN BRANNSTASJON kl. 10.00-12.00 07.10. Namdalseid Pensjonistlag har medlemsmøte på dagsenteret på

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA desember 2005 ARRANGEM ENT: 01.12. Hageselskapet Nam dalseid innbyr til aktivitetskveld på Solhaug kl. 19.00. Vi lager dørkranser og tørrdekorasjoner. Elsa Langøren veileder.

Detaljer

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid

Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J U L I 0 7 Mange unge vil flytte tilbake til Namdalseid Rådgiver Bodil Lie og ordfører Steinar Lyngstad vil nå benytte resultatene fra spørreundersøkelsen

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun

Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E M A R S 2 0 1 5 Endelig klart for å ta i bruk nytt Namdalseid helsetun Fagleder Karen Giskås, enhetsleder Marit Hatland og renholder Kaziah Anzjøn er glade

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA FEBRUAR 2002 02.02.: SNØSCOOTERDAG PÅ SOLHAUG GRENDEHUS KL. 11.00 15.00 (Se egne plakater) Landbruk og Maskinservice AS i samarbeid. med Namsos fritid AS. 04.02.: NAMDALSEID

Detaljer

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio

Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE MAI 2015 Frivilligkafè med Einar Olav Larsen Trio Einar Olav Larsen Trio besøker Namdalseid tirsdag 19. mai. Bakgrunnen for denne trioen er møtet mellom folkemusikeren Einar

Detaljer

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser,

bolig som andel av innbyggere over 80 år, system for brukerundersøkelser, andel korttidsplasser, N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 1 0 KOMMUNALE MØTER: UNGDOMSRÅDET 14. SEPT. K.R. FOR MENNESKER MED NEDSATT FUNKSJ.EVNE 13. SEPT. ELDRERÅDET 13. SEPT. PLANUTVALG 15.

Detaljer

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn

TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E O K T O B E R 0 7 TV-aksjonen 2007 - Sammen for barn KOMMUNALE MØTER: KOMMUNESTYRET KONSTITUERENDE MØTE FOR DET NYVALGTE KOM- MUNESTYRET 18.10.07 KL. 19.00

Detaljer

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid

TV-aksjonen 2008 i Namdalseid N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 8 KOMMUNALE MØTER: TV-aksjonen 2008 i Namdalseid KOMMUNESTYRET 6.11.08 FORMANNSKAPET 27.11.08 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE.

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA APRIL 2001 05.04.: ÅRSMØTE I NAMDALSEID AVLØSERLAG PÅ SJØÅSEN HOTELL KL. 20.00 Kveldsmat fra kl. 19.00. Styret. 07.04.: STAUT TEATERLAG REVY MED FEST I MUSIKKHALLEN PÅ STATLAND

Detaljer

Hva er kommunens beste område for friluftsliv?

Hva er kommunens beste område for friluftsliv? NYTT FRA NAMDALSEID KOMMUNE AUGUST 2015 Hva er kommunens beste område for friluftsliv? Kommunen har mange flotte områder for friluftsliv. Her ser vi Johnny Aune i som lager en fin formasjon av naturmaterialer

Detaljer

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2003 G O D S O M M E R! 30.06. ÅPENT MØTE! NYTT SERVICEKONTOR/SAMLOKALISERING MED BIBLIOTEK Banken flytter inn i de tidligere post-lokalene. Kommunen planlegger å flytte

Detaljer

Tilrettelegger for ungdomsboliger

Tilrettelegger for ungdomsboliger N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E J A N. 0 6 Tilrettelegger for ungdomsboliger Namdalseid kommune ønsker å tilrettelegge for nybygging av sentrumsnære boliger for ungdom og eldre voksne.

Detaljer

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering

FYSAK skal forebygge. Servicekontoret ønsker innbyggerne i Namdalseid et godt nytt år! Vi minner om at fristen for innlevering N Y T T N Y T T F R A N A M D A L S E I D J A N U A R 2 0 0 7 FYSAK skal forebygge KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 22.01.07 Eldreråd 23.01.07 Planutvalg 24.01.07 Formannskap 25.01.07 Kommunestyre 01.02.07

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220. Å P E N www.flatanger.kommune.no A K T I V O G HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER FEBRUAR 2014 UTGIVELSE 220 Å P E N www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 3.februar kl. 16:00 Næring, miljø

Detaljer