NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER 2000"

Transkript

1 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA SEPTEMBER : LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL Arr.: Namdalseid Husflidslag : VENGSTADTRIMMEN KL (Hos Kari Anne og Martin Elden). Man. Trimgruppa : ARBEIDERPARTIET - FELLES GRUPPE- OG MEDLEMSMØTE PÅ SJØÅSEN HOTELL KL Sett av kvelden, vi skal diskutere kommuneplan, nominasjon, kommunestyresaker : NAMDALSEID SENTERPARTI GRUPPEMØTE PÅ SJØÅSEN HOTELL KL : LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL : LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL : Søndag SETERTUR TIL SANDVASSLISETEREN Start fra Rislia kl Salg av rømmegrøt. Trimgruppa : PENSJONISTMØTE I SENTRET I SAMFUNNSHUSET KL LHL og Handicaplaget er spesielt innbudt. Ring for skyss. Namdalseid Pensjonistlag : LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL : ELDRETREFF (ONSDAGSKLUBBEN) I SENTRET I SAMFUNNSHUSET KL : LØRDAGSKAFÈ I SAMFUNNSHUSET KL BIBLIOTEKET ÅPNINGSTIDER SEPTEMBER 2000 Mandag kl Onsdag kl Fredag kl Tirsdag kl Torsdag kl Lørdager STENGT BUVIK/STATLAND - BOKBUSS: MANDAG 4. SEPTEMBER.. MÅNEDENS BILDE I BIBLIOTEKET I SEPTEMBER OG OKTOBER ER AV LOUIS KVALSTAD. STØTTEKONTAKT/BESØKSHEIM Sosialavdelingen ønsker kontakt med personer/familier som kan tenke seg å være støttekontakt/besøksheim for barn/ungdom. Vi trenger enkeltpersoner/familier som har tid og overskudd til å gi barn/ungdom positive opplevelser sammen med andre under trygge forhold. DU/DERE MÅ LIKE Å VÆRE SAMMEN MED BARN/UNGDOM EGENSKAPER SOM VIL VÆRE NYTTIG: - tålmodighet - fritidsinteresser - kunne sette grenser - kunne ta ting på sparket - like å lytte til andre - ha tid å avse - humoristisk sans - godt humør Er dette noe for deg/dere? Ta kontakt med sosialavdelingen tlf for nærmere informasjon. Sosialleder.

2 VASKERIET kan dessverre ikke ta imot vasking av duker og lignende som skal rulles før i midten av september. Rulla er i ustand. AKTIVITETER PÅ DAGSENTRET I SEPTEMBER Mandager: Kl : Sentret er åpent for beboere på helsetunet med trygdeboliger og/eller alle som vil slå av en prat til en kaffekopp. Har du lyst til å småtjone med noe, eks. trearbeid, ulike handarbeid, baking m.m., har vi materialer eller om du vil bruke det du har selv. Tirsdager: Kl Felles frokost for alle som vil spise i lag med noen. Kl Trim v/fysioterapeut. Onsdager: Kl Åpent for alle. Kl Bingo. Kr. 20,- Kl Kveldsmat. Kr. 20,00 25,00 Uke 37: Uke 39: Vi maler med oljemaling på øser, fjøler m.m. Vi tover labber hele denne uken. Lokale instruktører. Onsdag 20. sept. Sang og musikk til trekkspill klokka Vi spiser sluring til kveldsmat. Småjobbsentralen trenger fortsatt noen som kan tenke seg å gjøre noen småjobber. Oppdraget koster kr. 40,00 pr. påbegynt time, den som vil bidra med hjelp vil få dekket kjøreutgifter. LEDIGE PLASSER I VANGSTUNET BARNEHAGE Det er etter hvert blitt rikelig med plass i Vangstunet barnehage, og vi ønsker oss flere barn og foreldre. Sammensetningen av barnehageplassen er meget fleksibel; vi tilbyr både heldagsplasser 2-5 dager pr. uke og 6 t plasser i tiden Ring gjerne styrer v/ellinor Hermo tlf for søknadsskjema og/eller avtale om besøk. Oppvekstkontoret v/marit S. Damås tilf kan også bistå både ved spørsmål og oversendelse av søknadsskjema. Velkommen som søkere til Vangstunet barnehage!! Oppvekstsjefen. SØKNAD OM SPILLEMIDLER Vi minner om ny søknadsrunde for spillemidler til nye anlegg, rehabilitering av eksisterende bygg/anlegg og friluftsliv. Det kan søkes om midler til anlegg i følgende kategorier: - nærmiljøanlegg - anlegg for idrett og friluftsliv - tilrettelegging for funksjonshemmede i idrettsanlegg og kulturbygg. Søknadsskjema og søkerhefter fås ved henvendelse til kulturkonsulenten, tlf , eller ved oppvekst- og familiekontoret. Lokal søknadsfrist er Oppvekstsjefen.

3 BRØYTING KOMMUNALE VEGER LEDIGE RODER Kommunen ønsker tilbud på brøyting av rode 1og 2, som omfatter Namdalseid skole, boliggater på Åshøgda og i Sentrum samt brøyting ved Helsetunet, kirka og flere kommunaltekniske anlegg. Tilbud på timepris sendes kommunen v/teknisk avdeling innen KOMMUNEPLANENS AREALDEL- INNSPILL Namdalseid kommune reviderer kommuneplanen med arealdel. Vi ønsker derfor å komme i kontakt med innbyggere/grunneiere som har forslag om endret arealbruk. Kommunen har fokusert på bosetting, næringsmessig utnyttelse, ny vurdering av sjøarealene og skal ta inn de planer som har blitt vedtatt siden siste revisjon. Kommunen understreker at kommuneplanen ikke er en varig plan, men skal kunne revideres ved behov. En vurdering av planen i hver kommunestyreperiode er et minstekrav. Innspill/spørsmål rettes til Næringsetaten v/torfinn Smines, tlf I første omgang har vi satt 1. oktober som en frist. NYTT FRA NÆRINGSETATEN: Etaten oppfordrer alle skogeiere som har plantet skog i år og ikke levert inn søknad om tilskudd, om å gjøre det snarest. I tillegg minner vi om at sesongen for høstplanting begynner snart. Vurder om ikke uplantede felt kan plantes til i høst, i stedet for å vente til våren. Vi har også skryteskjorter for skogeiere som har plantet skog i år. MØTEPLAN FOR NAMDALSEID KOMMUNESTYRE OG FORMANNSKAP 2. HALVÅR 2000 Kommunestyre: 14. september 19. oktober 16. november (dagmøte) 14. desember Formannskap: 8. og 19. september 3. og 13 oktober 10. og 28. november 8. desember TRIMMEN Oppstart Åpningstider: Mandager kl Onsdager kl Fredager kl Onsdager er det fysioterapeut til stede og det vil bli felles styrketrening fra kl FRISKGRUPPER PÅ FYSIKALSKE Oppstart mandag Opplegget vil bli som tidligere med 2 grupper med start første gruppe kl og andre gruppe kl Grete Helbostad og Jane Bardal er kontaktpersoner for friskgruppene. Instruktøren vil være fysioterapeut. Økonomi: Det vil bli semesteravgift som tidligere, men de som har en diagnose slik at de får gratis fysikalsk behandling, får også gratis trening. LEDIG STILLING SOM RENHOLDER - VIKAR AS Kommunehuset har ledig stilling som renholdsvikar fra og med høsten Ta eventuelt kontakt med Hege Bøgseth tlf

4 NAMDALSEID MUSIKKLAG Ny sesong og nytt prosjekt: Øvelsene starter mandag 4. september kl i Samfunnshuset. Gamle og nye medlemmer er velkommen! Styret. Kurs 2000/01 Bygdefolkets Studieforbund avd. Namdalseid Kurs Regnskapsforståelse Førerprøven Ungskogpleie Tynning av skog Søm Internett, Bruksforskriften Etterutdanningskurs Brunstkurs Hvordan bli en god turistvert Kursansvarlig Jørgen Sæther Trond Derås Inger Margrethe Elden Inger Margrethe Elden Inger Margrethe Elden Martin Anzjøn Avløserlaget Kursansvarlig Trond Derås Inger Margrethe Elden / Bertil Eliassen (Flatanger) Hvert enkelt kurs vil bli annonsert i Melkrampa 1-2 mnd før kursstart. Nærmere informasjon om kursa før den tid kan du få hos kursansvarlig, eller Tove Berre på avløserkontoret. Har du ønsker eller ideer om andre kurs vil vi gjerne høre om det. Vi arrangerer alle slags kurs, og de er åpne for alle. Vi ønsker alle en riktig fin kurshøst! Hilsen BSF Namdalseid Trond Derås Inger Margrethe Elden Jørgen Sæther Martin Anzjøn Bondelaget Skogeierlaget Samv.org. Sau-og geitavlslaget NAMDALSEID AVLØSERLAG INFORMERER september begynner Hallbjørn Berg som sykdomsavløser i 80% stilling hos oss. Sykdomsavløseren har samme funksjon som en landbruksvikar avløse ved sykdom. I tider det ikke er behov for sykdomsavløsning, kan han brukes i andre avløsningsformer. For bestilling av sykdomsavløser tas det kontakt med avløserkontoret tlf , eller daglig leder Tove Berre tlf LØRDAGSKAFÉ I SAMFUNNSHUSET Vi starter igjen opp med lørdagskafé i Samfunnshuset fra 2. september. Lag/foreninger som er interessert i å drive kaféen på lørdager, gjerne med aktiviteter i tillegg til kaffesalg, bes snarest ta kontakt med Samfunnshuset, tlf Er det noen som har kakefat som tilhører Samfunnshuset? Hvis noen har kakefat som tilhører Samfunnshuset stående hjemme, vær snill å bringe disse tilbake, da det begynner å bli lite fat igjen i kaféen. Namdalseid Samfunnshus NAMDALSEID HUSFLIDSLAG markerer husflidsdagen og 5 års-jubileum med lørdagskafe Utstilling og loddsalg. Velkommen. ********************************************************************************* Siste frist for innlevering av stoff til oktober-nummeret: 20. september.

5 KURS! Det vil ut over høsten bli satt igang kurs i: Data for begynnere. Kurset vil ta for seg det grunnleggende i behandling av data. Det vil gi en enkel innføring i bruken av Windows. Det er beregnet 12 timer fordelt på 4 ganger à 3 timer med 2 ganger i uken. Det vil bli gjennomført med et kurs på dagtid og et på kveldstid. Kursene vil starte Pris. 800 kr. inkl. mva. MSWord. Dette kurs vil gi grunnleggende kjennskap til bruken av word. Det som læres under kurset vil langt på vei kunne brukes i andre tekstbehandlingsprogram. Man må ha de grunnleggende kjennskap til databruk for å ha mulighet til å følge med i dette kurset. Det vil bli beregnet 21 timer - 7 ganger à 3 timer med 2 ganger i uken. Det vil bli gjennomført med et kurs på dagtid og et på kveldstid. Pris kr. inkl. mva. MSExcel. Dette kurs vil gi grunnleggende kjennskap til bruken av Excel. Det som læres under kurset vil langt på vei kunne brukes i andre regnearkprogram. Man må ha de grunnleggende kjennskap til databruk for å ha mulighet til å følge med i dette kurset. Det vil bli beregnet 21 timer - 7ganger à 3 timer med 2 ganger i uken. Det vil bli gjennomført med et kurs på dagtid og et på kveldstid. Pris kr. inkl. mva. Delphi. Dette er et programmeringsspråk som brukes mer og mer. Man kan lage alle typer program med dette programmet. Programmet er windowsbasert og bygger program med windowsgrensesnitt. Det trenges ikke annet enn grunnkjennskap til databruk for å delta på dette kurset. Under kurset vil man utvikle sine egne små programmer som man kan ta med heim på sin egen maskin og kjøre der. Kurset vil gi en grunnleggende innføring i programmering som igjen vil føre til en større forståelse av databehandling. Det vil bli beregnet 21 timer - 7 ganger à 3 timer med 2 ganger i uken. Det vil bli gjennomført på kveldstid. Pris kr. inkl. mva Hjemmeside bygging. Man vil lære å sett opp og legge ut sin egen hjemmeside på internett. Det vil bli beregnet 18 timer - 6 ganger à 3 timer med 2 ganger i uken. Det trenges kun kunnskap i vanlig bruk av data for å delta på dette kurs. Man må ha sitt eget abonnement på internett. Pris kr. inkl. mva Bruk av internett. Man vil få en grundig innføring i bruken av internett og i de mest vanlige muligheter for privat bruk av dette. Det er satt av 18 timer - 6 ganger med 3 timer 2 ganger i uken. Pris kr. inkl. mva MSWorks. Dette kurs vil gi en grunnleggene kjennskap til bruken av works. Man må ha grunnleggende kjennskap til databruk for å ha mulighet til å følge med i dette kurset. Det vil bli beregnet 21 timer - 7ganger à 3 timer med 2 ganger i uken. Det vil bli gjennomført med et kurs dagtid og et kveldstid. Pris kr. inkl. mva. For alle kursene gjelder at kursmateriale kommer i tillegg med ca. 300 kr pr. person. Alle kursene vil bli gjennomført med 5 deltagere pr kurs. Ved endt kurs vil en få utstedt et bevis på at man har deltatt på kurset. Kursene vil bli avholdt i Grevling Data s lokaler og med Grevling Data s maskiner. Dersom andre kurs er ønsket, ta kontakt.

6 MAKE-UP-KURS Nå kommer endelig det som mange har ventet på; MAKE-UP KURS PÅ EIDET! Anne Grete Kristiansen og Hildegrunn Thorsvik fra Oriflame kommer for å hjelpe meg, og vi kan tilby dere et ca. 2½ time langt kurs hvor dere lærer det mest grunnleggende for å legge en make-up til hverdags og fest, valg av farger osv. Kursavgiften har vi satt til kr 50,- inkl. 2½-t kurs, make-upbørster + make-up-svamp og en kopp kaffe med noe å bite i. Vår målgruppe i første omgang er voksne damer fra ca. 20 år og oppover. Tid: Torsdag kl Sted: Oppgis ved påmelding. Vi har plass til bare max 10 stk., så ta hurtig kontakt med meg på tlf (priv.)/ (mob.) (Frisørkjellar n) Hilsen Tove Anita Westvik.

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002

NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 NYTT FRA NAMDALSEID MELKRAMPA JULI 2002 16-20.07. Møter på Tøtdal 16. 20. juli v/bjørn Valde kl 19.30 Tøtdal Misjonsforening 21.07. Fest søndag kl 15.00. 19.07. MARKVANDRING PÅ STAVEN KL 11.00 Oppmøte

Detaljer

Høytid i ulike kulturer

Høytid i ulike kulturer N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E N O V E M B E R 2 0 0 9 Høytid i ulike kulturer KOMMUNALE MØTER: FORMANNSKAPET 26. NOVEMBER 2009 ALLE MØTENE ER ÅPNE FOR PUBLIKUM/TILHØRERE. MØTEPAPIRER

Detaljer

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo!

Filmpris til Sverre Anton Sverkmo! N Y T T F R A N A M D A L S E I D K O M M U N E S E P T E M B E R 2 0 13 Vil starte frivilligsentral i Namdalseid KOMMUNALE MØTER: Ungdomsråd 10.9. Eldreråd 10.9. Råd for mennesker m/ nedsatt funksj.evne

Detaljer

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november.

SPILLEMIDLER til kommunen er 1. november. FULLDISTRIBUSJON 9-2004 i fra Idrettsrådet KOMMUNAL TID I SKIBOTNHALLEN Lag og foreninger som ønsker å benytte seg av kommunale timer i Skibotnhallen tirsdager og torsdager, må melde sin interesse til

Detaljer

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur

3-2009 BARNEHAGEDAGEN. Storfjord Brann og Redning MANGFOLDEREN. i fra Storfjord brann og redning. Meld fra om endringer. i fra Oppvekst og kultur FULLDISTRIBUSJON 3-2009 i fra Storfjord brann og redning Storfjord Brann og Redning...søker brannobjekter. Har du et gammelt hus eller lignende som du ønsker fjernet? I forbindelse med øvelser og opplæring

Detaljer

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. www.stokke.kommune.no. Nr. 6 oktober 2010-11. årgang INFORMASJON. Det skjer mye moro på Soletunet. Ordførerens hjørne INFORMASJON Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no Nr. 6 oktober 2010-11. årgang

Detaljer

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL?

ei riktig 3-2004 KULTURMIDLER 2004 i fra Storfjord kommune i fra Oppvekst og kulturetaten KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? FULLDISTRIBUSJON 3-2004 i fra Storfjord kommune SKIBOTN KABEL-TV OG INTERNETT I SAMME KABEL? Storfjord kommune ønsker alle sine innbyggere ei riktig i fra Oppvekst og kulturetaten I forbindelse med et

Detaljer

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON

9-2005 ENDRINGER VED HELSESTASJONEN. i fra Brann & redning. i fra Helseetaten BRANNVERNUKE 2005 FULLDISTRIBUSJON FULLDISTRIBUSJON 9-2005 i fra Brann & redning BRANNVERNUKE 2005 i fra Helseetaten ENDRINGER VED HELSESTASJONEN I uke 38 er det brannvernuke for hele landet, og Storfjord Brann & Redning har åpen Brannstasjon

Detaljer

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE

2-2005. i fra Oppvekst og kultur. i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE FULLDISTRIBUSJON 2-2005 i fra Oppvekst og kultur SAMORDNA OPPTAK I BARNEHAGENE i fra Driftsetaten TILSKUDD TIL KOMMUNALE TRAFIKKSIKKERHETSTILTAK Med forbehold om budsjettmessig dekning har Statens vegvesen

Detaljer

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24

Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 Utgiver: Leka kommune Dato: 23.12.11 Nr: 24 SISTE FRIST FOR INNLEVERING AV STOFF FREDAG 06.01.12 NESTE UTGAVE AV LEKAPOSTEN KOMMER FREDAG 13.01.12 Neste utgaver 13.01 03.02 17.02 2.03 16.03 30.03 13.04

Detaljer

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle?

Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Gjerdrum 9. september 2014 Noe for deg? Vil du gjøre en innsats for at Gjerdrum skal være ei god bygd å bo i for alle? Frivilligsentralen er en møteplass som formidler kontakt mellom mennesker i lokalmiljøet.

Detaljer

Møteplass for kreftpasienter og pårørende

Møteplass for kreftpasienter og pårørende FULLDISTRIBUSJON 8-2011 i fra Storfjord kommune Møteplass for kreftpasienter og pårørende I samarbeid med Kreftforeningen ønsker vi å få til en Møteplass for kreftpasienter og pårørende i Storfjord kommune.

Detaljer

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227

HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 A K T I V T HØR HER NYTT OG NYTTIG FOR OSS I FLATANGER OKTOBER 2014 UTGIVELSE 227 O G Å P E N T www.flatanger.kommune.no Flatanger Kommune KOMMUNALE MØTER Oppvekst og omsorg: 20.Oktober kl. 16.00 Næring,

Detaljer

Etterlysning! 8-2006 SØKNADSFRISTER FOND KULTURPRISEN 2006. i fra Helse og sosialetaten. i fra Drifts og utviklingsetaten

Etterlysning! 8-2006 SØKNADSFRISTER FOND KULTURPRISEN 2006. i fra Helse og sosialetaten. i fra Drifts og utviklingsetaten FULLDISTRIBUSJON 8-2006 i fra Helse og sosialetaten Etterlysning! Hvor er dere menn som vil arbeide i omsorgsyrker?? i fra Drifts og utviklingsetaten SØKNADSFRISTER FOND Dette gjelder regionale midler

Detaljer

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten

5-2004 SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM. i fra Kulturkontoret. i fra Driftsetaten FULLDISTRIBUSJON 5-2004 i fra Kulturkontoret i fra Driftsetaten SOMMERARBEIDSPLASSER FOR UNGDOM Trimpostkassesesongen er i gang! I år som tidligere år blir det trimkonkurranse 1. juli 15. september. Start

Detaljer

Spennende stedsutvikling

Spennende stedsutvikling AVIS NR. [NUM] - [DAY] [DD]. [MONTH] [YYYY] - SNASNINGEN.NO nytt INFORMASJONSAVIS FOR GRONG KOMMUNE Grongnytt-debut i tabloidformat 2: «Som rådmann og redaktør for kommunens informasjonsavis er jeg glad

Detaljer

September 2013. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. 9. 10. 11. 12. Varm mat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13. Tur/utedag 14. 15.

September 2013. Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. 9. 10. 11. 12. Varm mat 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 13. Tur/utedag 14. 15. September 2013 Uke Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 35 36 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 1. 37 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 38 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 39 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. Oktober 2013 Uke

Detaljer

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om:

Andebu. Stikk@ INFORMASJON. Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang. I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Andebu Stikk@ INFORMASJON Informasjonsorgan for Andebu kommune nr. 2/2010-19. årgang I dette nummeret kan du bl. a. lese om: Landbrukskontoret Andebu og Stokke Nytt barnehage- og skoleår Bredbånd i Andebu

Detaljer

10-2006. Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! i fra Kommuneoverlegen. i fra PLO og Sosialavdelinga BRUK AV AKUTTELEFON

10-2006. Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! i fra Kommuneoverlegen. i fra PLO og Sosialavdelinga BRUK AV AKUTTELEFON FULLDISTRIBUSJON 10-2006 i fra Kommuneoverlegen BRUK AV AKUTTELEFON i fra PLO og Sosialavdelinga Kvalitetsprosjekt... og bedre skal det bli! Den senere tid har akutttelefon 777 15100 til Storfjord legesenter

Detaljer

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no

Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016. www.visithaldenkanalen.no Du finner oss på: Regionalpark Haldenkanalen KURSPLAN 2015 2016 www.visithaldenkanalen.no VELKOMMEN PÅ KURS Halden Regionalpark tilbyr Regionalparken har med dette gleden av å tilby kompetansehevende tilbud

Detaljer

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo

Kontaktinformasjon. Kontaktpersoner: Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Kontaktinformasjon Kontaktpersoner: AKS-leder: Baseleder: Vivian Smeby Ailin Elisabeth Osnes Adresse: Aktivitetsskolen Prinsdal Øvre Prinsdalsvei 54 1263 Oslo Vivian Smeby 23 19 18 01 Basen / Ailin E.

Detaljer

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering

Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Innhold: Informasjon Hjemmeside Søke plass, endre oppholdstid, oppsigelse Åpningstid Ferie Priser Planleggingsdager Dagsrytmen Måltid Medisinering Påkledning ekstra tøy Bringe og hente Parkering Skotrekk

Detaljer

Berkåk et bedre tettsted?

Berkåk et bedre tettsted? FULLDISTRIBUSJON Rennebu Nytt Informasjonsblad og Annonseorgan Nr. 3/2006, 16. febr. Årg. 29 Berkåk et bedre tettsted? Et attraktivt sentrum er viktig for oss alle når det gjelder trivsel, samtidig som

Detaljer

Flå kommune, 3539 Flå

Flå kommune, 3539 Flå Fløværingen Informasjon for Flå kommune Nr 36 Desember 2014 God jul! Flå kommune, 3539 Flå Telefon: 3205 3600 - Telefaks: 3205 3601 postmottak@flaa.kommune.no - www.flaa.kommune.no Foto: Vidar Seterstøen

Detaljer

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009

Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommune Informasjonsskriv august 2009 Fosnes kommunestyre har møte mandag den 24.08.09.kl. 19.15 i kommunehuset på Dun Følgende sakliste foreligger: Saksnr Innhold PS 33/09 Handlingsprogram - nye

Detaljer

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010

Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Informasjonsblad for Os kommune Nr. 5-2010 Det bygges i Os kommune Side 4 Strategisk næringsplan Side 5 Unge med betalingsproblemer Side 6 Inn på tunet Side 11 En presentasjon av TOS Arena Side 12 2 Slik

Detaljer

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne

Stokke bibliotek. Hverdagsprisen er utdelt. Ordførerens hjørne INFORMASJON Nr. 4 april/mai 2008-9. årgang Stokke bibliotek Stokke Rådhus, Nygaards allé 1 Postboks 164, 3161 Stokke Telefon: 33 29 52 20 Telefaks: 33 29 52 21 E-post: postmottak.bibliotek@stokke.kommune.no.

Detaljer

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009

HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 FULLDISTRIBUSJON 2-2009 i fra Oppvekst og kultur HOVEDOPPTAK BARNEHAGEPLASSER - 2009 OPPTAK PLASSER I SFO skoleåret 2009/2010 INNSKRIVING AV ELEVER 1. ÅRSTRINN 2009 Barnehager: Elvevoll barnehage, del

Detaljer

Velkommen til oss på Jordbærstua!:)

Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Hvem er jeg? Velkommen til oss på Jordbærstua!:) Vi ser frem til et nytt år med morsomme, lærerike og fine opplevelser sammen med barna deres! Det er alltid spennende med et nytt barnehageår, det kommer

Detaljer

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø

TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø TERTNES IDRETTSLAG - i ditt nærmiljø Glade Tertnes-jenter med Norway Cup-pokalen etter seier i klasse 15/16 år Tertnes Idrettslag Allianse Tertnes Idrettslag er et allianseidrettslag med 7 undergrupper.

Detaljer