TILLEGGSREGLER TIL Spiral Challenge 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGGSREGLER TIL Spiral Challenge 2014"

Transkript

1 TILLEGGSREGLER TIL Spiral Challenge 2014 Arrangør: KNA Drammen. Løpets adresse: KNA Drammen, Postboks 11, N-3320 Vestfossen. Telefon (Oddvar Moland) Klubbens hjemmeside: Løpets navn: Spiral Challenge Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup Per S. Hagen AS nybegynnercup KNA-mesterskapet 2014 for fører og kartleser i Challenge. Öppna Nordiska Regularitycupen DHMC Classic Tour Svenska Regularitycupen 2014 Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne tidskontroller. Etappene kan inneholde transportetapper, orienteringsetapper eller pålitelighetsetapper. Det vil også inngå 6 ferdighetsetapper i løpet. Løpet arrangeres i samsvar med det Nasjonale Sportsreglementet for Norge (NSR), ISR og disse tilleggsregler. Arrangørlisens: ARCH Sportskomite: Løpsleder: Erik Johannessen Løypeansvarlig: Oddvar Moland Sportskomitè: Leif Brennhovd Christian Mosgaard Resultatansvarlig: Even Johansen/ Erik Johannessen. Sikkerhets/ miljøansvarlig: Leif Brennhovd Teknisk kontrollant: Håkon Johannessen Deltagerkontakt (etter løpets målgang): Leif Brennhovd, tel Jury: Rolf Cato Buch, juryleder. Ole Gustav Sannes Roar Tangerud Løpsdato: 27. september

2 Løpets start/ mål: Sanden Hotell, Hokksund. Første bil med start kl. 09:00 og målgang ca. kl. 18:00. Sekretariat: Sanden Hotell, Hokksund, åpner kl. 07:00 Husk å medbringe kvittering for innbetalt startkontingent. Telefon til arrangøren på løpsdagen er Teknisk kontroll: Sorenskrivergården, Hokksund fra kl. 07:00. Ligger 100 m fra hotellet, på andre siden av RV 35. Deltagerne må ha gjennomført teknisk kontroll og innsjekk innen kl Dopingkontroll: Utdrag av NSR, 111 Antidoping Norge Antidoping Norge (ADN) skal i henhold til avtale med NBF, samt ISR (Appendix A of the International Sporting Code) og dette reglement, gjennomføre dopingkontroller av lisensierte utøvere ved norske arrangementer. Dopingkontrollen gjennomføres i henhold til ADNs til enhver tid gjeldende prosedyre for dopingkontroll, basert på internasjonale krav innen organisert idrett (International Testing Standard). Trippavstand: Vegvesenets avstandspeler er lagt til grunn ved oppkjøring av løpet. Det vil bli opprettet trippavstand ved løpets start på løpsdagen. Se startprogram. Utlevering av kjøreordre: Utleveres i sekretariatet 45 minutter før egen start tid. Løpets lengde: Ca. 320 km. Etappetyper: I løpet inngår transportetapper, 6 pålitelighetsetapper, 2 orienteringsetapper og 6 ferdighetsetapper. Orienteringsetapper beskrives på kartkopi, med inntegnede nummererte piler og punkter. Korteste vei skal alltid benyttes mellom to oppgitte piler, dog er det ikke tillatt å snu for å kjøre en kortere vei. Pilene skal kjøres gjennom nøyaktig slik de er tegnet, gjelder spesielt vinkler. Der det er vist kartdetaljer og disse skal kjøres flere ganger gjelder også her regelen om at piler ikke skal kjøres motsatt vei og punkter og piler ikke kjøres mer enn en gang. Er det markert et punkt «på siden av veien» betyr dette at punktet kan kjøres gjennom, det finnes vei i terrenget. Det vil ALLTID være passeringskontroll der denne type markering er benyttet. Veien «forbi punktet» anses som gjennomgående og kan kjøres flere ganger. Se 566 for forklaring av de ulike etapper. Klasser: Det innbys til deltagelse i klassene A, B, C og C-2. Se 557 b) For ferdighetsetappene er det inndeling i bilklasser som beskrevet i 557 c) Bilklasser. Krav til besetning og bil: Se 557 Fører og kartleser og 558 Deltagende biler. Anmeldelse: Sendes pr. post til: KNA Drammen, Boks Vestfossen, eller mail til Link til påmeldingsskjema som også kan benyttes ved anmeldelse: Anmeldelsesavgift innbetales til konto Klasse A, B og C NOK 1 900,- innbetalt innen 13.september. NOK 2 200,- innbetalt 13.september eller senere. Klasse C2 NOK 1 200,- innbetalt innen 13.september. NOK 1 500,- innbetalt 13.september eller senere. 2

3 Avgift til Nordisk Regularitycup er 20 Euro eller NOK 170,00 (i tillegg til ordinær startkontingent) NB! Utenlandske deltagere betaler NOK 1 000,-. Startkontingent for utenlandske lag betales i sekretariatet løpsdagen. Anmeldelsesavgiften inkluderer startkontingent, kjøreordre og kart, leie av GPSbrikke samt bomavgifter og preparering av veier og arrangørens forsikring. Anmeldelse aksepteres dersom melding om deltagelse mottas i løpet av fredag 26.september. Deltagere som er registrert før 22.september kl. 16:00 vil få tilsendt startprogram på e-post. Senere anmeldte må kontakte arrangøren om sted og tidspunkt. Avbud: Forsikring: Lisenser: Premiering: Resultater: Veier: Ved avbud meldt innen 13. september tilbakebetales 100 % av anmeldelsesavgiften. Ved senere melding om avbud beholder arrangøren NOK 600/- som dekker arrangørens kostnader til kopiering etc. Deltagerne må undersøke med eget selskap. Se også Bilsportforsikringer, side i Bilsportboken. Deltagerne må ha gyldig lisens, utstedt av NBF samt betalt årskontingent til motorklubb. Dette kontrolleres ved start. Engangslisens kan kjøpes ved start, gjelder norske statsborgere. Engangslisens koster NOK 300/- og krever ikke medlemskap i klubb. Utenlandske lag må løse lisens i egen klubb/ forbund. Minimum 3 premier i hver klasse. (kl. A, B, C og C2). Ferdighetsetapper, minimum 1 premie i hver bilklasse. ( 557c) Resultatliste foreligger løpsdagen, ca. kl. 20:00, premieutdeling etter protestfristens utløp. Offentlige veier med asfalt-/ grusdekke og private gårds-/ skogsveier av normal standard. Løpsavvikling: Startrekkefølgen er: Klasse A, klasse C2, klasse C og klasse B. Deltagerne starter med 2 minutters mellomrom dersom ikke annet er oppgitt og det er flytende start. Deltagerne må være klare til start 15 min. før egen starttid. Startliste med starttid er tilgjengelig i sekretariatet senest 15 minutter før løpets start. Etter pause starter deltagerne i samme startrekkefølge som ved løpets start. Kart: Hokksund 1714 I Utgitt : Flesberg 1714 IV Utgave : Kongsberg 1714 II Utgitt : Fylkeskart Buskerud Utgitt 2008, Nedfotografert, 1: Kartkopier utdeles sammen med kjøreordre. Kjøreordre: Alle klasser kjører identisk løype. Det vil være en enklere kjøreordre for B og C- klassen. Dette gjøres ved at arrangøren oppgir flere hjelpeavstander i kjøreordren ved hjelp av tulipanpiler. I klasse C og C-2 vil alle aktuelle veideler være oppgitt ved hjelp av tulipanpiler. For samtlige klasser vil det bli benyttet tulipanpiler på transportetapper og pålitelighetsetapper. For øvrige bestemmelser, se 566 Kjøreordre. Kjerreveier (på kartet) skal kjøres dersom dette er korteste vei. 3

4 Feil vei: Det kan forekomme FEIL VEI -skilt og «Innkjøring forbudt»-skilt. Disse skal ikke passeres. Overtredelse kan medføre utelukkelse. Kontroller: Det benyttes kontroller som beskrevet i 568 Kontroller. Tidtaking ( 570): Det benyttes GPS basert tidtaking som beskrevet i 570 Tidtaking. Arrangøren kan benytte manuelt registrerte tider dersom spesielle forhold tilsier dette. Løpets ur er radiostyrte klokker. Masterur er plassert i sekretariatet. Ferdighetsetapper: Reklame ( 576): Det vil bli oppnevnt faktadommere som vil kontrollere at deltager kjører ferdighetsetappen i henhold til utlevert skisse og innstruks. Faktadommerens avgjørelse er innappellabel. Norsk Bilgaranti dekaler plasseres på begge fordører på toppen av startnummer. Arrangøren forbeholder seg retten til egen reklame. Se startprogram. Protester: Se 582 Protester, tidsfrister og jury. Det henvises også til i NSR. Kontrollskilt ( 586): Samtlige typer skilt som blir benyttet vil være plassert i sekretariatet Bensinfylling: Det er mulighet for bensinfylling etter ca. 160 km. Bespisning: Frokost kan kjøpes på Sanden Hotell, Kr. 95/- Mulighet for å kjøpe mat i pausen på Lampeland Hotell. Lapskaus til Kr. 135/- (spis så mye dere orker) pr. person anbefales og er den raskeste serveringen. Etter løpet anbefaler Sanden Hotell: Rallyburger, Kr. 115/- Rallybiff, Kr. 190/- Reglement: Se eller kontakt Norges Bilsportforbund, tel For deltagere fra Danmark (og sydligere strøk): 2 avganger daglig, begge veier med Colorline, Superspeed 2, mellom Hirtshals og Larvik. Fra Larvik til Hokksund er det ca. 10 mil. Overnatting: Kontakt eller på tel Hotellet er også behjelpelig med å videreformidle andre overnattingsmuligheter, oppgi Spiral-Challenge når dere kontakter hotellet. Hokksund Camping er også ett alternativ, gangavstand fra Sanden Hotell. Se eller ta kontakt på tel KNA DRAMMEN ØNSKER VEL MØTT TIL ET UTFORDRENDE OG SPENNENDE SPIRAL-CHALLENGE 4

5 om 5

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014

TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 Arrangør: NAF Motorsport Asker og Bærum Løpets adresse er: NAF Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika. Telefon: 67 54 35 79. www.naf.no/ab post@nafab.no

Detaljer

Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER

Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER Lørdag 20. oktober 2012 TILLEGGSREGLER Arrangør: NAF Øvre Østfold Løpets adresse er: NAF Øvre Østfold, Slemmestadveien 30, 1408 Kråkstad Telefon: 954 07 068. www.naf.no/ovreostfold torillrb@online.no Løpets

Detaljer

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013.

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013. Tilleggsregler 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal 2 Løpets navn: «Challenge Lillehammer 2013». Løpets adresse: NMK Sør-Gudbrandsdal, Postboks 1088, 2611 Lillehammer Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller)

Detaljer

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013.

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2013. Tilleggsregler 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal 2 Løpets navn: «Challenge Lillehammer 2013». Løpets adresse: NMK Sør-Gudbrandsdal, Postboks 1088, 2619 Lillehammer Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller)

Detaljer

Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com

Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Tilleggsregler 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Web: www.challengeportalen.no 2 Løpets navn: Challenge Lillehammer 2015 Løpet inngår i

Detaljer

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006

TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 TILLEGGSREGLER TIL NSK Challenge 2006 Arrangør: Norsk Sportsvogn Klubb Løpets navn: NSK - Challenge Løpet inngår i Challenge-cupen 2006. Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og skjulte

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2014 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Tønsberg, Sandefjord og Larvik 2. BESKRIVELSE: Løpet er et sprintrally på asfalt, bestående av transportetapper og Spesialetapper. Det kjøres 2 SS over 4 omganger.

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 7-8 SEPTEMBER 2012. TILLEGSREGLENE ER OFFISIELLE FRA TORSDAG 2. AUGUST 2012 KL 12:00. 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum

Detaljer

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2011 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011.

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011. INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 2-3 SEPTEMBER 2011. 1. ARRANGØRS NAVN; NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum 2. BESKRIVELSE; Rally Telemark 2011 er et nasjonalt hastighetsløp

Detaljer

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. DELTAGERBEGRENSNING

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER:

Detaljer

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2012 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i NM,

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

Teknisk kontroll: Deltagerkontakt: Utregnesjef: Medisinsk ansvarlig: Runar Granstad 90013000

Teknisk kontroll: Deltagerkontakt: Utregnesjef: Medisinsk ansvarlig: Runar Granstad 90013000 1 Tilleggsregler 1. ARRANGØRENS NAVN: NMK Hadeland i samarbeide med NMK Gardermoen. 2. BESKRIVELSE: TRN Superselma Gardermo Sprinten 2015 er en rallysprint på asfalt med enkelte innslag av grus, bestående

Detaljer

26. og 27. april 2013 inviterer. Til

26. og 27. april 2013 inviterer. Til 26. og 27. april 2013 inviterer Til og 1 Tilleggsregler. INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2008 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2014.

Løpet inngår i Norsk Bilgaranti Challenge-cup 2014. Startprogram 1 Arrangør: NMK Sør-Gudbrandsdal Løpets adresse: NMK Sør-Gudbrandsdal, Postboks 1088, 2611 Lillehammer Telefon: 4049 4022 (Olve Klevmo Møller), e-post: olvekm@gmail.com Web: www.mountain-challenge.no

Detaljer

Tilleggsregler RALLY AGDER 2015

Tilleggsregler RALLY AGDER 2015 Tilleggsregler RALLY AGDER 2015 1. Arrangørens navn Kristiansands Automobilklub 2. Navn, art og beskrivelse av konkurransen. «RALLY AGDER 2015» har status som nasjonalt sprintrally. Hele løpet kjøres på

Detaljer

Tilleggsregler Sigdalsrally 2014

Tilleggsregler Sigdalsrally 2014 Tilleggsregler Sigdalsrally 2014 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Modum og Sigdal, 3350 Prestfoss 2. BESKRIVELSE: Sigdalsrally 2014 er ett nasjonalt rally totalt på 243,89 km hvorav 92,87 km med spesialstrekninger.

Detaljer

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil

5. SPORTSKOMITÉ: Mobil Tilleggsregler for Sigdalsrally 17.01.2015 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Modum og Sigdal, 3350 Prestfoss 2. BESKRIVELSE: Sigdalsrally 2015 er ett nasjonalt rally totalt på 242,78 km hvorav 91,76 km med spesialstrekninger.

Detaljer

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal

Tilleggsregler. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal 2. BESKRIVELSE: Mountain Rally Norway 2014 arrangeres 25. januar 2014 av NMK Gol, NMK Valdres og NAF Hallingdal. Mountain Rally

Detaljer

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212.

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212. TILLEGGSREGLER SOMMER RALLY GRIMSTAD 30. JULI 2011 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i den norske asfaltcupen, TRN-cup, samt Norgescup i klasse

Detaljer

Tilleggsregler for 1. NM-runde i Crosskart og 1. runde i Crosskart Junior Cup på Vikedal motorbane 31. mai 2014

Tilleggsregler for 1. NM-runde i Crosskart og 1. runde i Crosskart Junior Cup på Vikedal motorbane 31. mai 2014 Tilleggsregler for 1. NM-runde i Crosskart og 1. runde i Crosskart Junior Cup på Vikedal motorbane 31. mai 2014 NMK Vikedal Side 1 av 8 http://www.nmk-vikedal.net 1 Program... 3 2 Organisasjon og beskrivelse...

Detaljer

4.1.1. Startrekkefølge... 8 4.1.2 Startnummer... 8 4.2 Tidskort... 8 4.3 Trafikkregler... 8 4.4 Service på løpsbilen... 8 4.5 Servicebilen... 9 4.

4.1.1. Startrekkefølge... 8 4.1.2 Startnummer... 8 4.2 Tidskort... 8 4.3 Trafikkregler... 8 4.4 Service på løpsbilen... 8 4.5 Servicebilen... 9 4. Tilleggsregler Innhold Innhold... 1 1. Program... 3 1.1 Program før rally uken... 3 1.2 Program i rally uken... 3 2. Organisasjon og beskrivelse... 4 2.1 Arrangør... 4 2.2 Adresse og kontaktdetaljer:...

Detaljer

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler.

TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1. Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. TILLEGGSREGLER for Sydsprinten 24. MAI 2014 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i norgescupen for klasse 7 og 8 samt i KNA rallymesterskap. Løpet

Detaljer

3. NM / NC runde i Rallycross og Rallycross jr. cup. 8.-9. august 2014. Bollandsmoen

3. NM / NC runde i Rallycross og Rallycross jr. cup. 8.-9. august 2014. Bollandsmoen 3. NM / NC runde i Rallycross og Rallycross jr. cup 8.-9. august 2014 Bollandsmoen Innhold I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.3 Arrangør

Detaljer

1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27.

1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27. 1. Runde i NM Rallycross og Shortcar 1000 1. Runde Rallycross junior Cup NM i tillegg Shortcar 600 på Gardermoen Motorpark 26. -27. april 2013 Tilleggsregler http://www.amundsenmotorsport.com/nm2013 Innhold

Detaljer

8.5 Adgang... 8 8.6 Antidoping kontroll... 8 VEDLEGG I... 9

8.5 Adgang... 8 8.6 Antidoping kontroll... 8 VEDLEGG I... 9 Contents I. PROGRAM... 3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 3 2.1 Løpet teller i:... 3 2.2 Beskrivelse... 3 2.2 Arrangør og arrangørlisens... 3 2.3 Sportskomite... 3 2.4 Offisielle funksjonærer... 4 2.5

Detaljer