TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014"

Transkript

1 TILLEGGSREGLER TIL Stifinner n Challenge 2014 Arrangør: NAF Motorsport Asker og Bærum Løpets adresse er: NAF Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika. Telefon: Løpets navn: Stifinner n Challenge Løpet teller med i Norsk Bilgaranti Challenge-cup. Løpets art: Challenge-løp som består av etapper med åpne og skjulte (hemmelige) tidskontroller. Etappene kan inneholde transportetapper, orienteringsetapper eller pålitelighetsetapper. Gjennomsnittshastigheten på de enkelte etapper vil være i h. h. t. Challengereglementet. Løpet arrangeres i samsvar med Det Internasjonale Sportsreglement og Det Nasjonale Sportsreglement for Norge, og disse tilleggsregler. Arrangørlisens: ARBO Sportskomite: Løpsleder: John-Erik Nilsen Sportskomitè: Aasmund Kleve Oddvar Moland Per Odvar Nyborg Per Arnt Nilssen Kjell Westnes Løpsekretariat: NAF Asker og Bærum v/ Hans Christian Bjerke, tlf Resultater: Even Morken Johansen Løpsdato: 21. oktober Løpets start/ mål: NAF Senteret, Sandviksveien 163, Finstadgården, i Sandvika. Første bil starter kl. 18:00 og er i mål ca. kl. 21:00. Sekretariat: NAF Senteret i Sandvika, åpner kl. 16:00 Husk å medbringe kvittering for innbetalt startkontingent. Teknisk kontroll: NAF Senteret i Sandvika, åpner kl. 16:00 Trippavstand: Vegvesenets avstandspeler er lagt til grunn ved oppkjøring av løpet. Fra busslomme på Skøyen (v/ Statoil) til havarilomme 8 på E18 mellom Sandvika og Nesbru, avstand = 10,667 km. Tripp rett utenfor skilt Sjølyst på buss skur og til skilt i havarilomme 8 som angir havarilomme 8. Det vil også bli opprettet egen trippavstand ved løpets start på løpsdagen. Utlevering av kjøreordre: Utleveres i sekretariatet tidligst 1 time før egen start tid. 1

2 Løpets lengde: Ca. 130 km. Anmeldelse: Sendes pr. post, eller til: NAF Asker og Bærum, Boks 356, N-1301 Sandvika. Anmeldelsesavgift innbetales til konto Anmeldelsesavgift : NOK 1500,- innbetalt etter 15.oktober 2014 : NOK 1300,- innbetalt innen 15.oktober Anmeldelsesavgiften inkluderer kjørebok, kart, leie av brikke og arrangørens forsikring. Anmeldelsesfrist: 15.oktober 2014 kl. 24:00. Etteranmeldelse godtas inntil 20.oktober 2014 kl. 15:00. Deltagere som overholder anmeldelsesfristen vil få tilsendt startprogram på e- post, husk e-post adresse på påmeldingen. Etteranmeldte må kontakte arrangøren om sted og tidspunkt. For påmelding ønsker vi at følgende link benyttes: Minner om 35 i NSR: Fastsetter tilleggsreglene en anmeldelsesavgift for deltagelse i konkurransen, er anmeldelsen ugyldig dersom avgiften ikke er vedlagt Avbud: Forsikring: Lisenser: Ved avbud meddelt innen 15.oktober tilbakebetales 100 % av anmeldelsesavgiften. Avbud meddelt innen 20.oktober tilbakebetales 50 % av anmeldelsesavgiften. Deltagerne må undersøke med eget selskap. Generelt dekker ikke vanlig forsikring deltagelse på ferdighetsprøver og det er uklart hva som dekkes for øvrig. Se også Bilsportforsikringer, side i Bilsportboken. Deltagerne må ha gyldig lisens, utstedt av NBF samt betalt årskontigent til motorklubb. Dette kontrolleres ved start. Engangslisens kan kjøpes ved start. Premiering: Minimum ¼ av startende pr. klasse premieres. (kl. A, B, C og C2). Resultater: Jury: Resultatliste foreligger 21/10 ikke før kl. 21:45, premieutdeling etter protestfristens utløp. Bjørn Gulbrandsen, juryleder Veier : Feil vei: Offentlige veier med asfalt-/ grusdekke og private gårdsveier av god standard. Det kan forekomme FEIL VEI -skilt. Disse skal ikke passeres. Overtredelse medfører utelukkelse. Løpsavvikling: Startrekkefølgen er: Klasse A, klasse C2, klasse C og klasse B. 2

3 Deltagerne starter med 1 minutts mellomrom dersom ikke annet er oppgitt og det er flytende start. Deltagerne må være klare til start 15 min. før egen starttid. Startliste med starttid er tilgjengelig i sekretariatet min.15 minutter før løpets start. Deltagerne er selv ansvarlig for korrekt registrering av tid og notering på kontrollkortet. Dersom ikke annet er angitt er deltagernes ankomsttid på kontrollen også ny starttid på neste etappe. På enkelte kontroller, for eksempel ved start på pålitelighetsetappe og etter pauser vil det alltid bli gitt ny starttid. Se tidskort og kjøreordre. Deltagerne har rett til å kontrollere eget ur mot arrangørens. Hele laget, d.v.s. både mannskap og bil må være inne på kontrollområdet før kortet overleveres. Pålitelighetsetappe: Start og etappens lengde er angitt i kjøreordren. Pålitelighetsetappens gjennomsnittshastighet(er) vil bli angitt i kjøreordren. Arrangøren forbeholder seg retten til å stryke en eller flere kontroller dersom det er tvil om kontrollmannskapets avlesning og den avleste tid ikke kan kontrolleres mot foran eller bakenforliggende bil. Strykning av en kontroll kan skje klassevis. Orienteringsetappe: Starter normalt etter åpen kontroll. Dersom en O-etapper etterfølger en transport- eller pålitelighetsetappe er dette oppgitt i kjøreordren og startpunkt er markert med TK eller START-skilt i terrenget. Tidskort: Skal følge deltagerne under hele løpet og overleveres løpets funksjonærer for kontroll/notering. Se informasjon i kjøreordren. Ved passering av ubemannede kontroller noterer deltagerne selv på kortet. Rubrikker for notering av passeringskontroller er på kortets bakside. Symboler skal alltid noteres med Kulepenn/tusj og kan bli underkjent dersom dette ikke er utført. Deltageren er selv ansvarlig for å bli registrert på samtlige kontroller. Klasser ( 557, b og c): A, B, C og C2. Krav til besetning/ bil ( 557 / 558): Hastigheter ( 564): Ved vurdering av hastigheter på alle typer etapper er denne beregnet slik at deltagerne kan ta hensyn til gjeldende fartsbegrensninger, veiens standard og lokal bebyggelse. VIS HENSYN. Hastigheter oppgis i kjøreordren eller ved start på P-etappen(Utlevert tabellark). Hastigheten på pålitelighetsetappene er maks. 50 km/t. VIS HENSYN TIL BEBOERE OG FØLG SKILTET HASTIGHET!!!!! Kart ( 565): Indre Oslofjord : ajourført 2011 Oslo / Nordmarka : ajourført 2011 Kartkopier utdeles sammen med kjøreordre. Kjøreordre ( 566): Kjøreordre, sammen med utlevert kartkopi beskriver den korrekte rute. Hjelpeavstander vil bli oppgitt i kjøreordren ved hjelp av tulipanpiler. På transport- og pålitelighetsetapper er ruten inntegnet på kartkopi. Orienteringsetapper beskrives også på kartkopi, da med inntegnede nummererte piler og punkter i tillegg til markeringer 3

4 som viser angitt sted på kartet hvor det skal kjøres skisse. Korteste vei skal alltid benyttes mellom to oppgitte piler, punkter og skisser, dog er det ikke tillatt å snu for å kjøre en kortere vei. Pilene skal kjøres gjennom nøyaktig slik de er tegnet, gjelder spesielt vinkler. Samtlige åpne kontroller er inntegnet på kartkopiene. For samtlige klasser vil det bli benyttet tulipanpiler på transportetapper og pålitelighetsetapper. Løypen vil da bli markert med heltrukket strek på den aktuelle vei som skal kjøres. Vær oppmerksom på at, ved mindre avvik fra inntegnet strek, for eksempel små trekanter, vei som går parallelt med inntegnet vei og, på grunn av kartets målestokk, ikke kan tegnes inn skal tulipanpiler følges. OBS!! Gjelder O-etapper: Veier som er markert med X (kryss) skal ikke kjøres. Veier som er skjult av symboler for TK eller nummer skal ikke kjøres. Pil, tegnet på kartet, eller del av denne, skal aldri kjøres mer enn en gang eller i motsatt retning. Punkter markert på kartet skal aldri kjøres mer enn en gang. Dette gjøres ved at arrangøren oppgir flere hjelpeavstander (tulipanpiler) i kjøreordren. I klasse C og C2 vil alle aktuelle veideler være oppgitt ved hjelp av tulipanpiler. Kontroller ( 568/ 572): TK, tidskontroller oppgitt i kjøreordren, markert med gult skilt med svart skrift KONTROLL. På alle kontroller vil sted for start på neste etappe være oppgitt, markert med START - skilt eller angitt i kjøreordren. PK, passeringskontroll, plassert langs korrekt kjørerute, gjelder alle typer etapper. Ubemannede passeringskontroller er markert med skilt, gul bakgrunn og svart bokstav. Deltagerne skal notere bokstaven i første ledige rubrikk bak på kontrollkortet. Stempelkontroll, hvor deltagerne selv må stemple, kan bli benyttet. Det skal da stemples i første ledige rubrikk på kontrollkortets bakside. Det er deltagernes ansvar å ha med egen stempelpute. Ved bemannet kontroll er denne markert med skilt KONTROLL, deltagerne skal da stanse for stempling/ signering på kontrollkortet. Dersom samme PK passeres flere ganger skal den noteres eller stanses ved hver gang. HTK, hemmelig bemannet tidskontroll finnes på pålitelighetsprøvene og kan også benyttes på andre etapper. Disse er ikke oppgitt i kjøreordren, og normalt ikke markert i terrenget og deltagerne skal ikke stanse på disse kontrollene: Dersom HTK er markert med "KONTROLL"-skilt skal deltagerne stanse for notering av tid. Det gis ikke tillegg i tiden for denne type kontroll. Samtlige kontrollers åpningstid vil være 10 minutter før første deltagers idealtid og 30 minutter etter siste deltagers idealtid. Vær oppmerksom på kontrollenes åpningstider, det kan, ved større feil kjøringer være lønnsomt m.h.t. prikkbelastningen og hoppe over deler av løypa for så å være innenfor respitt-tiden på resterende del av løpet. 4

5 Deltagere som kommer feil vei til en bemannet kontroll, uansett type kontroll, vil ikke bli registrert og tid blir ikke notert eller signering utført. Det er dog tillatt å passere kontrollen, snu og foreta korrekt innkjøring til kontrollen. Vær oppmerksom på, når det gjelder alle typer etapper skal deltagerne alltid stanse dersom de kommer til KONTROLL -skilt. Tidsberegning ( 569): Ankomst til en åpen kontroll regnes alltid ut fra starttiden på forrige kontroll. På pålitelighetsprøver beregnes den anvendte tid på etappen fra den oppgitte startiden på pålitelighetsetappen, se kjøreordre og tidskort. Tidtaking ( 570): Tidtagning er GPS-basert. Masterur er plassert i sekretariatet. Elektronisk tidtaking med brikker plassert i bilene. Beregningsgrunnlag ( 571): Åpen tidskontroll: Mistet kontroll straffes med 150 prikker. For tidlig eller sen ankomst straffes med 10 prikker pr. minutt. Max. Belastning pr. kontroll er 150 prikker. Hemmelig tidskontroll pålitelighetsetapper: Mistet kontroll straffes med 50 prikker. For tidlig eller sen ankomst i forhold til idealtiden, 1 prikk pr. sekund. Max belastning pr. kontroll er 30 prikker. OBS!! Prikkbelastning på P-etapper for klasse C-2 = 10%. Passeringskontroll: Mistet, ikke godkjent kontroll straffes med 40 prikker. Kontrollene må være notert i riktig rekkefølge. Respitt tid ( 575): 30 minutter regnet ut fra deltagernes beregnede idealtid. Overskridelse av denne anses som brutt løp. Juryen kan dispensere fra denne bestemmelsen. Reklame ( 576): AS Norsk Bilgaranti reklame plasseres på begge fordører på toppen av startnummer. Arrangøren forbeholder seg retten til egen reklame. Se startprogram. Protester ( 582): Det henvises til i NSR. 95 c. Protest mot en beslutning av den tekniske kontrollen skal innleveres umiddelbart etter at anmelder er blitt kjent med beslutningen. 95 e. Protest på feil i kjøreordren og hendelser under løpet må være innlevert senest 1 time etter lagets noterte ankomsttid til siste kontroll, i det kjøretiden fra denne kontroll til innkomststedet utregnet etter 30km/t legges til denne tiden. Protest på feil i utregningen og andre forhold må være innlevert senest ½ time etter offentliggjøringen av resultatlisten. Protestgebyr: kr. 1000,-. 5

6 Kontrollskilt ( 586): Samtlige typer skilt som blir benyttet vil være plassert i sekretariatet. NAF MOTORSPORT ASKER OG BÆRUM ØNSKER ALLE VEL MØTT!! Tilleggsreglene ligger på løpets hjemmesider, og på Challengereglementet, se eller kontakt Norges Bilsportforbund, telefon

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER RALLY TELEMARK 7-8 SEPTEMBER 2012. TILLEGSREGLENE ER OFFISIELLE FRA TORSDAG 2. AUGUST 2012 KL 12:00. 1. ARRANGØRS NAVN: NAF Notodden og Omegn og NAF Motorsport Asker og Bærum

Detaljer

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103

RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER: 940 55 103 INNHOLDSPUNKTER: 1. ARRANGØRS NAVN: 2. BESKRIVELSE 3. ISR / NSR. 4. ARRANGØRLISENS 5. SPORTSKOMITE 6. DETALJERT BESKRIVELSE 7. ULYKKESKOMMISJON 8. TID, STED OG TLF. LØPSDAGEN 9. ANMELDELSE 10. DELTAGERBEGRENSNING

Detaljer

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler.

24. og 25. april 2015 inviterer. til. Tilleggsregler. 24. og 25. april 2015 inviterer til og Tilleggsregler. 1 INNHOLD: 1. Arrangør... 4 2. Beskrivelse av løpet... 4 2.1 Løpets status... 4 3. Rally kontor/base... 4 4. Tidsprogram... 4 5. Regler... 5 6. Arrangør

Detaljer

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER

INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER INNBYDELSE OG TILLEGGSREGLER Tilleggsreglene er offisielle fra mandag 3. august 2015 Lag og foreninger gjør det mulig for oss å utøve rallysporten. På forhånd tusen takk. RALLY TELEMARK TLF NØDNUMMER:

Detaljer

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312

6. HOVEDFUNKSJONÆRER: Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2011 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310

Løpsleder: John B. Killingmo 911 49 091 Ass. løpsleder: Harald Bogstad 922 57 312 Løypesjef: Erik Berntsen 901 71 310 Tilleggsregler 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2008 er et nasjonalt hastighetsløp som er en konkurranse hvor hastighet er avgjørende for resultatet. Konkurransen

Detaljer

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland

Startprogram. 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland Startprogram 1. ARRANGØRS NAVN: NMK Aurskog-Høland 2. BESKRIVELSE: Aurskog-Høland Rally 2012 er et nasjonalt rally. Konkurransen består av transportetapper og spesialstrekninger (SS). Løpet inngår i NM,

Detaljer

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212.

Deltagerkontakt alle klasser: Inga Marie Tofteland, tlf 994 17212. TILLEGGSREGLER SOMMER RALLY GRIMSTAD 30. JULI 2011 ART 1 Konkurransen avholdes i samsvar med ISR, NSR og disse tilleggsregler. Konkurransen inngår i den norske asfaltcupen, TRN-cup, samt Norgescup i klasse

Detaljer

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter

Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter Rudskogen Racing Festival arrangeres på Rudskogen Motorsenter a) ARRANGØR Arrangør NMK Sarpsborg Adresse Postboks 349, 1703 Sarpsborg Bankgiro nr.: 5124.05.02880 Telefon 69 14 22 23 Telefaks 69 12 92 89

Detaljer

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1.

Fortløpende på www.landskamp.no Ved eventuelle spørsmål, ta kontakt på post@landskamp.no. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE 2.1. I Tid og sted: Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingstiden: Offentliggjøring av startprogram m.m.: PROGRAM 13. 14. juni 2015, Momarken Bilbane, 1850 Mysen. Depot åpner torsdag

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN

Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015. Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 1 Invitasjon og Tilleggsregler DRIFTING NM og NC Runde 4 2015 Eikås Motorsenter 8.- 9. August NMK BERGEN 2 I. PROGRAM... 2 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE... 4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00

I. PROGRAM. Søndag 23 august Kl. 13:00 18:00 I. PROGRAM 05.08.2013 Offentliggjøring av løpets tilleggsregler og start av påmeldingtiden 19.08.2013 Påmeldingtiden for ordinær avgift avsluttes 23.08.2013 Påmeldingtiden med etteranmeldingsgebyr avsluttes

Detaljer

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08

Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 1 Invitasjon og Tilleggsregler 5. NM og NC - runde 2015 For DRIFTING Kristiansand 29-30.08 Kristiansand 2 I. PROGRAM...3 II. ORGANISASJON OG BESKRIVELSE...4 2.1 Løpene teller i:... 4 2.2 Beskrivelse...

Detaljer

STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK

STARTPROGRAM. Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK STARTPROGRAM Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN / CK Ramfjordmoen Motorstadion Arrangør Adresse Løpets art 15 & 16 sept.-12 NMK Tromsø /CO Lillian Berger,Turistvegen,9020 Tromsdalen Bilcross,

Detaljer

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN

TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Arrangør Adresse Løpets art TILLEGGSREGLER Vi har gleden av å invitere deg til BILCROSS / RCN Kvinlaug Motorstadion 6 Mai 2012 NMK Kvinesdal PB 2284491 Kvinesdal BC, RCN, Kvalløp NMK`s Landsfinale senior

Detaljer

Offroad Arrangørens Håndbok Index

Offroad Arrangørens Håndbok Index Offroad Arrangørens Håndbok Index Inneholder: Side 1-3 Index Side 4. Arrangør søknadsskjema Side 5. Arrangørforsikring Side 6. Polititillatelse Side 7. Grunneier søknad Side 8. Markedsføring Side 9. Sportskomiteens

Detaljer

Rennveileder NC for arrangør og TD

Rennveileder NC for arrangør og TD Rennveileder NC for arrangør og TD Innhold: 1.Invitasjon / innbydelser 2.Påmeldings informasjon 3. Program/ startliste 4. Sportslig gjennomføring 5. Teknisk gjennomføring 6. Konkurransen 7. Lagledermøte

Detaljer

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015 TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 11. april 2015 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47, Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS ARBH 15.09118 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER, 11. April 2015 FORSIKRING SPORTSKOMITE

Detaljer

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E

I N N H O L D S F O R T E G N E L S E I N N H O L D S F O R T E G N E L S E Punkt (Kursiv skrift viser endrede punkter) Side 1. Ansvarsfordeling Tinget/Sentralstyret og Gyldighetsområde... 2 2. Arrangementssted, arrangør og dato... 2 3. Arrangementsdager

Detaljer

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013.

Alpint Rennreglement. Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler. Utgave Oktober 2013. Alpint Rennreglement Utfor Super-G Storslalåm Slalåm Parallellrenn Alpin kombinasjon Spesielle regler Utgave Oktober 2013. 1 Innhold FELLES REGLER FOR ALPINE RENNARRANGEMENTER... 7 600 ORGANISASJON...

Detaljer

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER

SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER SJEKKLISTER FOR FUNKSJONÆRER Innhold Sjekkliste for turneringsleder... 3 Sjekkliste for turneringssekretariat... 5 Sjekkliste for starter... 7 Sjekkliste for forecaddie... 8 Sjekkliste for scorekortmottak...

Detaljer

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015

TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015 TILLEGGSREGLER FOR BC/RC 20-21 juni 2015 ARRANGØR NORSK MOTOR KLUBB BERGEN Postboks 47 Nyborg, 5879 Bergen ARR.LISENS ARBH 15.09119 STED OG DATO EIKÅS MOTORSENTER, 20.-21. juni 2015 FORSIKRING I henhold

Detaljer

Regler for agilitystevner

Regler for agilitystevner Regler for agilitystevner www.nkk.no arrangert av Norsk Kennel Klub og NKKs medlemsklubber» Bronsemerkeprøve» Norgesmesterskap» Hinderutforming Gyldig fra 01.01.2012 Versjon 2 Innhold 1. Bronsemerkeprøve

Detaljer

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013

REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP Gjelder fra 1. januar 2013 PARAGRAF 1 1.1. Norgesmesterskap kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med NSF godkjent klasseklubb. 1.2 NSFs styre bestemmer

Detaljer

NASJONALE KONKURRANSEREGLER

NASJONALE KONKURRANSEREGLER NASJONALE KONKURRANSEREGLER FORORD Dette reglementet gjelder ved nasjonale konkurranser innen skiskyting fra og med 15. desember 2006. Reglementet tar utgangspunkt i de samme paragrafene som i IBUs reglement,

Detaljer

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene

NORGES FRI-IDRETTSFORBUND (Ajour 27.4.2011) Reglement og retningslinjer ved Ungdomsmesterskapene 1. Ansvarsfordeling. 1.1 NFIF v/sentralstyret er arrangør av Ungdomsmesterskapene i friidrett. Sentralstyret bestemmer i hvilke øvelser det skal arrangeres Ungdomsmesterskap. 1.2 NFIF kan overlate det

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2014 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2014 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

Norges Skøyteforbund

Norges Skøyteforbund Norges Skøyteforbund NSFs spesielle bestemmelser SISTE OPPDATERING: 28.april 2013 Register/innhold OM DETTE DOKUMENTET... 1 1. FELLESBESTEMMELSER... 2 1. REGLEMENT... 2 2. STARTLISENS... 2 3. SØKNADER

Detaljer

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013

NORGES SEILFORBUND. REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas. Gjelder fra 1. Januar 2013 NORGES SEILFORBUND REGLER FOR ARRANGEMENT AV NORGESMESTERSKAP i Lagseilas PARAGRAF 1 Gjelder fra 1. Januar 2013 1.1. Norgesmesterskap i lagseilas kan avholdes i nasjonale og internasjonale klasser med

Detaljer

STAFETT MELLOMDISTANSE

STAFETT MELLOMDISTANSE Velkommen til NORSK O-FESTIVAL 2011, SØNDAG 26. JUNI STAFETT MELLOMDISTANSE Berger stadion, Nesodden. Arrangører: Norsk O-festivalallianse, Måren OK og Nesodden IF. LØPSINFORMASJON SØNDAG, STAFETT OG MELLOMDISTANSE

Detaljer