DVM Plus III/HR. VRF system Kjølekapasitet kw Varmekapasitet kw. Sammenligning med Inverter III. DVM systemer

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DVM Plus III/HR. VRF system Kjølekapasitet 22-180 kw Varmekapasitet 25-202 kw. Sammenligning med Inverter III. DVM systemer"

Transkript

1 DVM informasjon Utedeler Innedeler Tilleggsutstyr DVM Plus III/HR VRF system Kjølekapasitet - 80 kw Varmekapasitet 5-0 kw DVM Plus III/HR kan tilby den største kjøle- og varmekapasiteten på markedet, med 64HP og med de aller høyeste COP nivåer. Kompakt størrelse, med stor kapasitet viser produktets effektivitet. DVM Plus III HR har de samme funksjonene som DVM Plus III og tilbyr i tillegg enda fl ere fordeler. DVM Plus III HR gir deg en enestående løsning for kjøling og oppvarming ved hjelp av en og samme utedel. Sammenligning med Inverter III Høy effektivitetskombinasjon Kompaktkombinasjon

2 Oversikt Oversikt Basic Modeller Oversikt DVM PLUS III DVM PLUS III HR RVXVHT080GE RVXVRT080GE RVXVHT00GE RVXVRT00GE RVXVHT0GE RVXVRT0GE RVXVHT40GE RVXVRT40GE Høyeffektivitets kombinasjon (Med høy COP for lavest mulig driftskostander) 8HP 0HP HP 4HP Line up DVM PLUS III DVM PLUS III HR RVXVHT080GE RVXVRT080GE RVXVHT00GE RVXVRT00GE RVXVHT0GE RVXVRT0GE RVXVHT40GE RVXVRT40GE RVXVHT60GE RVXVRT60GE Kompakt kombinasjon (Gir størst kjøle- og varmekapasitet ut fra utedelenes arealbehov) Kombinasjoner 8HP 0HP HP 4HP 6HP DVM systemer Høyeffektivitets kombinasjon (Høy COP) Modell RVXVHT080GE RVXVRT080GE RVXVHT00GE RVXVRT00GE RVXVHT0GE RVXVRT0GE RVXVHT40GE RVXVRT40GE Kompakt kombinasjon (Lite areal for utedelene) Modell RVXVHT080GE RVXVRT080GE RVXVHT00GE RVXVRT00GE RVXVHT0GE RVXVRT0GE RVXVHT40GE RVXVRT40GE RVXVHT60GE RVXVRT60GE 4 4

3 DVM informasjon Utedeler Innedeler Tilleggsutstyr DVM Plus III Produktfordeler Høy COP gir reduserte energikostnader Den høyeffektive DVM Plus III har bedre gjennomsnittlig kjøle og oppvarmings COP sammenliknet med konvensjonelle produkter og oppnår den beste energiklassisifi seringen. DHS (Digital Hybrid System) teknologien øker kjølemediestrømningen og fordampningsentalpien. Vide Ø8 mm kjølerør med innvendige spesialrilling og G-Finner øker varmegjenvinningskapasiteten. Den beste BLDC motoren på markedet og Optimum Fan Guard design øker effektiviteten. 8HP 8HP Verdens største kapasitet - opptil 80 kw i kjøling og 0 kw i varme Samsung har oppnådd verdens høyeste kjøle- og varmekapasitet på 64 HP ved å kombinere maks 4 utedeler med 5 forskjellige kapasitetsstørrelser. (8,0,,4 og 6 HP). Mange kombinasjoner av varmepumper eller varmegjenvinning kan velges og opptil 64 innedeler i en rekke forskjellige utgaver kan tilknyttes. Kompakt kombinasjon (8~64 HP) : Kombinasjoner med modellen som krever minst plass ved installasjon Høyeffektivit kombinasjon (8~56 HP) : Kombinasjoner med høyeffektivitets modellen for høyest mulig COP. Konvensjonell modell DVM III 8~48HP 8~64HP Forbedret varmekapasitet Dampinjeksjonsteknologien har forbedret varmekapasiteten ved lave utetemperaturer, og bedringen er hele 0 % ved minus 0ºC utetemperatur. Dette er spesielt viktig i et land som Norge med kalde vintre. Mest mulig varmeeffekt når en trenger og samtidig et lavt energiforbruk. Det betyr lavere energikostnader og et bedre globalt miljø. 0HP Testresultater fra Samsungs air condition labratorie.

4 Plassbesparende Ved å redusere størrelsen på utedelen i forhold til konvensjonelle modeller har Samsung oppnådd verdens mest plassbesparende produkt. DVM III Konvensjonell modell Plassbesparing Modell HP 6HP Konvensjonell modell 0.9m.5m DVM PLUS III 0.67m 0.9m Sammenligning med konvensjonell modell 7% 68%.5m Ca. % reduksjon 0.9m Konvensjonell modell 8HP 0HP HP 4HP 6HP % reduksjon DVM PLUS III 7% reduksjon Digital modul Digital modulkombinasjon gir systemet mulighet til å veksle mellom kompressorene slik at man sikrer dem lengst mulig levetid og forbedret COP ved redusert kapasitet. DVM systemer Kontrollerer kompressorkapasiteten presist. Sørger for lang levetid ved å veksle på driften mellom DVI kompressorene. Forbedrer COP ved å bruke fl ere varmevekslere på utedelen ved redusert kapasitet. Systemet kan fortsatt modulere kapasiteten med andre DVI kompressorer ved nødstilfeller forårsaket av feil på kompressorer. DVI Scroll FVI Scroll DVI Scroll FVI Scroll A enhet B enhet Display panel Displayvinduet gir muligheten til å sjekke kommunikasjon/driftsstatus og modifi - sere dip switch uten å åpne kontrollpanelet.

5 DVM informasjon Utedeler Innedeler Tilleggsutstyr Verdens lengste rørlengder Høydeforskjeller mellom ute- og innedeler: 50m Lengste rørlengde : 00m (mellom utedel og innedel som er lengst unna) Høydeforskjeller mellom innedeler : 5m Fra første avgrening til innedelen lengst unna: 45 m (Med størrelse opp med rørdimensjonen kan avstanden økes til 90 m) DVM PLUS III kan tilknyttes rørlengder opp til 00m, med maksimum rørlengde på 45 m fra første avgrening til den siste innedelen og sørger derfor for fl eksibilitet ved installasjon i kommersielle bygninger. Man kan få komfortabel oppvarming og kjøling, selv der det kreves ekstraordinære lange rørstrekk fra utedel til innedeler. Oppsummering Største rørlengde : 00m Total rørlengde: 000 m Fra første avgrening til siste innedel : 90m (med en rørstørrelse opp) Fri installasjon Det er ingen begrensning med hensyn til kapasitet på utedel, digital- og fast enhet ved installasjon av utedel. DVM PLUS III Konvensjonell modell Firma A 8HP (Digital enhet) 4HP (Digital enhet) 0HP (Digital enhet) 8HP (Fast enhet) 0HP (Fast enhet) 4HP (Digital enhet) 4HP 0HP 8HP > > Det er ingen begrensning med hensyn til type (digital/fast) eller kapasitet på utedelen ved installasjon. Digital utedel med størst kapasitet skal komme først. Utedelen med størst kapasitet skal komme først. Eksternt statisk trykk For å kunne installeres i fl ere forskjellige miljøer er DVM PLUS III designet for å kunne tilknyttes en kanal på avkastluften og plasseres innendørs. Tilgjengelig eksternt statisk trykk er på 80 Pa.

6 Automatisk registrering av rørlengder Automatisk registrering av rørlengdesystemet sparer tid ved igangkjøring og sørger for optimal drift ut fra anleggets rørlengde. Optimal drift ved automatisk registrering av rørlengder Av På På Av På DVM PLUS III HR allsidig applikasjon L DVM systemer DVM HR III muliggjør både kjøling og oppvarming samtidig, med ett system. Yppelig for steder hvor det er behov for både oppvarming og kjøling samtidig i bygget som f.eks. på hoteller, pleiehjem, konferanserom osv. For steder der sesongbasert luftbehandling kan kreve både kjøling og oppvarming samtidig. I mellomstore og store kontorbygg der det er ulike behov for kjøling og oppvarming samtidig på forskjellige steder i bygget. Oppvarming Kjøling Oppvarming MCU(Mode Change Unit) konverterer Oppvarming Kjøling Kjøling

7 DVM informasjon Utedeler Innedeler Tilleggsutstyr Ny teknologi Vifte deksel Ø8 mm rørdimensjon i varmeveksler G-Finner Turbo Intercooler Dampinjeksjons kompressor Digitalt Hybrid System DHS (Digital Hybrid System) er et helt nytt konseptsystem som består av DVI kompressor, dampinjeksjonsteknologi og turbo intercooler. Disse faktorene sørger sammen for effektiv ytelse og høy COP. DVI Kompressor Dampinjeksjon Turbo Intercooler

8 Dampinjeksjonsteknologi Forbedret kjøle- og oppvarmingsytelse samt høyere COP ved hjelp av trinns kompresjons teknologi. Denne teknologien sørger for høy varmeytelse og høy COP ved de laveste utetemperaturene, noe som gjør den til industriens ledende. DVI Compressor Effektiv og pålitelig DVI kompressor koblet til dampinjeksjons teknologi er satt inn for å forbedre kjøle- og oppvarmings ytelse og energieffektiviteten. Økt kjølemediestrømningen med en helt ny dampinjeksjonsteknologi. Forbedret underkjøling som er nødvendig for lange rørstrekk, og forbedrer samtidig kjøle- og varmekapasiteten samt COP. Port for dampinjeksjon Dampinjeksjons rør Turbo Intercooler Turbo intercooler (Shell & Tube Type) forbedrer kjøling- og oppvarmings COP, og sikrer pålitelig drift i installasjoner med lange rørstrekk. Forbedre COP med Turbo intercooler. Underkjølt kjølevæske Lav temperatur gass kjølemedie 4 4 Temperature High Low 4 Lav temperatur kjølevæske Mettet kjølevæske DVM systemer Ny viftebeskyttelse Viftebeskyttelsen er optimalisert for å forbedre luftmengde og redusere støy og vibrasjoner. BLDC Motor, som er.7% mer effektiv en konkurrentenes, er satt inn. Vifte for høyt statisk trykk og den optimale Bell Mouth formen for høyt eksternt trykk. (Eksternt statisk trykk: 80 Pa) DVM PLUS III Konvensjonell modell

9 DVM informasjon Utedeler Innedeler Tilleggsutstyr Høyeffektiv Ø8 mm varmeveksler Effektiv O8 mm rillet kjølerør reduserer trykkfall og øker varmevekslingsverdier for å forbedre COP. De rillede formene er designet for å være høye og slanke for å kunne øke varmeoverføringsytelsen inne i kjølerøret. DVM PLUS III Ny rillet form (høy og slank) Konkurrentens produkt Objekt Diameter Varmefordelingsoverfl ate Trykkfall i varmefordeler Intern varmevekslingsytelse Trykkmotstand Fordamping Kondensering Forbedret varmeveksler O7 O8 9% 4.% 0.% 0.8% samme Nye G-Finner på batteriene Effektive nye G-Finner øker varmevekslingssytelsen, beskytter mot korrosjon, og øker driftstiden før avrimning under varmepumpedrift. Varmevekslingsytelsen forbedres med % sammenlignet med konvensjonelle fi nner, selv med likeverdig trykkfall. Epoxy forsterket korrosjonbeskyttelse..4 ganger lenger driftstid ved varmepumpedrift på grunn av nye G-Fin. DVM PLUS III (Ny G-Fin) Konvensjonell (luftventil Fin) EVA. COND temperatur( C) G - Fin Tid (min.) 60 Kapasitet, kraft ut (W) Vid luftventil Fin Tid (min.) Anti korrosjonslag Epoxy akryl Aluminum råmateriale 9µm.0µm 0.µm Vanntiltrekkende lag Akryl harpiks behandlet + overfl ate aktiv stoff

10