TILKOBLINGSTEKNOLOGI. Push In teknologi (innstikk) / P-serien. IDC2 teknologi / I-serien

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "TILKOBLINGSTEKNOLOGI. Push In teknologi (innstikk) / P-serien. IDC2 teknologi / I-serien"

Transkript

1 TILKOBLINGSTEKNOLOGI Push In teknologi (innstikk) / P-serien Push In teknologien tilbyr enestående egenskaper. Den er enkel å håndtere og benyttes i mange byggautomasjonsprosjekter rundt omkring i verden. Med Weidmüllers teknologi for oppbygning av rekkeklemmer, med adskilt elektrisk og mekanisk funksjon oppnås høy strømføringsevne og høy leder uttrekningskraft. IDC2 teknologi / I-serien IDC2 knivkontakten i kombinasjon med spennfjæren sørger for at elektrisk og mekanisk funksjon holdes separat. Dette systemet gir høy sikkerhet og fleksibilitet ved tilkobling av ledere med forskjellig tverrsnitt, også ved gjentatt inn- og utkobling av lederen. Tidsbesparende Push In teknologi reduserer installasjonstiden til et minimum. Effektivt produktutvalg Gode måledata i kompakte, fysiske dimensjoner. P-serien er ideell for variasjons-reduksjon. Kun tre størrelser dekker tilkobling for ledere 0,5 mm 2 til 16 mm % sikker Massive ledere og ledere med endehylse dyttes rett ned i klemmen uten bruk av verktøy. Alle materialer er testet ihht siste miljøstandarder og er RoHs kompatible. Hvor massive ledere og ledere med endehylse benyttes, tilbyr Weidmüller sin Push In teknologi store håndteringsgevinster. Maskin- og bygningsinstallasjoner er typiske områder. Raskt og enkelt Lederen kan føres direkte inn i klemmen uten avisolering eller behov for spesialverktøy. Høyeste kontaktsikkerhet. Det patenterte knivsystemet i IDC2 (Insulation Displacment Connection) kontakten med føringshylsen sikrer enkel, visuell kontroll av koblingen. Er alle på rett linje har du en sikker forbindelse. Stort produktprogram Et stort utvalg av klemmer og muligheter for hybrid klemmer, sammen med kompabilitet til andre klemmeserier, dekker de fleste applikasjoner. Overalt hvor det er krav til sikker og fleksibel tilkobling av ledere opp til 2,5 mm 2, er fordelen til Weidmüllers I-serie etterspurt. Det være seg maskinbyggere, bil-industri, jernbane eller skipsbygging.

2 Fjærklemmer / Z-serien For en vedlikeholdsfri, vibrasjonssikker tilkobling. Den rustfrie fjærklemmen er et alternativ til skruklemmer opp til 35 mm 2. Skruklemmer / W-serien Enkel håndtering og skille mellom elektrisk og mekanisk funksjon gjør Weidmüllers klembøyle-prinsipp til universell standard løsning. Omfattende produktomfang Tilgjengelig med flatt eller skrått tak og et klemområde fra 0,05-35 mm 2. God kontaktstabilitet - permanent Den vedlikeholdsfrie, vibrasjonssikre fjærklemmen garanterer en gasstett kontakt med høy kontaktkraft. Mangfoldige laskemuligheter Standardlasken ZQV gir mange muligheter til mating, distribusjon og brokobling av potensialer. Overalt hvor det er behov for et alternativ til skruklemmer og det forlanges kort koblingstid og en vibrasjonssikker kontakt, er Weidmüllers Z-serie uovertruffen. Det være seg maskinbyggere, bil-industri, jernbane eller skipsbygging. Omfattende tverrsnittområde Det varierte og omfangsrike produktutvalget dekker tverrsnittområde fra 0,05 mm 2 til 300 mm 2. Dette gir et komplett produkttilbud for sikker sone og ATEX sone. God kontaktstabilitet - permanent Det vedlikeholdsfrie, vibrasjonssikre klembøyle-prinsippet garanterer kontaktkraft og en stabil sikker kobling. Kun de beste materialer. Herdet stål benyttes for å styrke klembøylen, mens fortinnet kobber gir de beste lederegenskaper for strømskinnen. Alle materialer er testet ihht siste miljøstandarder og er RoHs kompatible. Overalt hvor det er behov for en stabil og sikker kontakt, er Weidmüllers W-serie det rette svaret. Det være seg innen kraftverk/distribusjon og måling, prosessanlegg og fordelingsanlegg. VI SKAPER MERVERDI

3 Isolasjonsmaterialer av høy kvalitet Potensialfordeling WEMID materialet som gjør klemmene perfekte WEMID er en termoplast videreutviklet av Weidmüller. Den er spesial designet for å overgå de kravene kundene stiller til klemmene våre. Slik kan vi garantere at du får komponenter med høyest mulig kvalitet på både mekaniske og elektriske egenskaper og at dette holder seg gjennom den lange levetiden. WEMID er et fleksibelt isolasjonsmateriale med stor brekkstyrke. Det imøtekommer kravene til den beste isolasjonsklassen, og er lekkstrømsikkert i hht. CTI 600. WEMIDs brannsikkerhet og varige arbeids temperatur har blitt forbedret: det er nå termisk stabilt opp til 120 C. Egenskap ene svekkes ikke ved 75 C omgivelsestemperatur og er selvslokkende i hht. UL 94 V0. WEMID inneholder selvsagt ingen giftige stoffer. Det er asbestfritt, og farge stoffene er kadmiumfri. Duroplast materialet for spesielt høye temperaturer Weidmüller bruker Duroplast i komponenter hvor spesielt høy termisk stabilitet er nødvendig. Du mottar klemmer laget av Duroplast for varige arbeidstemperaturer på inntil 165 C og med brennbarhetsgrad UL 94 V0. I tillegg har Duroplast høy dimensjonsstabilitet, absorberer mindre vannmengder, og har en veldig høy krypstrømsmotstand. For ekstreme temperaturer kan vi levere rekkeklemmer i keramikk. Lasker som enkelt kan plugges i W-, Z- og I-serien Undersøkelser viser at 40% av klemmene laskes. Bruk av pluggbare lasker sparer derfor utrolig mye tid! Skruer blir overflødige pga. enkel plugging, og forblir sikker takket være en spesialdesignet konstruksjon. Pluggbare lasker fåes i 2- til 10-polsog løpende utgaver. Du kan bryte eller klippe av enkeltpoler for å laske gitte potensialer. Det lar seg også gjøre å forbinde 2 eller 3 potensialer parallellt. Kontaktpunkt Lasker som kan skrus på W-serien WQV skru-lask systemet er sikkert mot berøring, fungerer helt uten skilleplater og gjør at to potensialer kan parallellkobles. Side 10

4 Tekniske opplysninger Bruksforhold Klemmene kan brukes under de følgende standardforholdene: Driftstemperatur 5 C C, middelsverdi over 24 t: +35 C Opp til 2000 moh. Relativ fuktighet 50% ved +40 C, 90% ved +20 C Forurensingsgrad 3 Montering og endeplate Klemmene monteres fra venstre mot høyre Klemmerekker: lukket side til venstre, åpen side til høyre Avslutt alltid den åpne siden på klemme-rekken med en endeplate Ved begynnelse og slutt på klemmerekken: monter en stopper Det trengs ingen stopper ved jordklemme, med unntak av WDK/PE, ZPE og IPE Kombinasjon av ulike klemmer Monter endeplate eller skilleplate når konturen endres fra stor til liten Når klemmerekker med ulik merkespenning monteres i rader, må endeplate eller skilleplate brukes for å tilpasse disse ulike merkespenningene Merkespenningen og merkestøtspenningen i gjennomgangsklemmene endres ikke når en jordklemme legges ved siden av eller mellom de respektive gjennomgangsklemmene av samme type og størrelse. Mål De oppgitte målene er ytre mål på klemme-rekkene med monteringstilbehør, men uten slingringsmonn. En monteringstoleranse på 0,2 mm må beregnes ved planlegging. Skilleplate Skilleplaten brukes som en optisk deling av strømkretsene eller elektrisk isolering av møtende lasker. Liten skilleplate Små skilleplater kan stikkes inn mellom lasker eller sokkelkontakter i klemmerekker med en maks klemmebredde på inntil 12 mm. Overensstemmelse med merkespenningen Avisoleringslengden er gitt i mm for hvert Weidmüller-produkt. Disse lengdene, 6 mm 2 ± 0.5 mm, 10 mm 2 ± 1 mm, må benyttes. Dette gjelder også ved bruk av endehylser. De ytre målene på pressede endehylser må være i hht. EN Tabell 7, utgitt i Arbeide på ledende elementer med uisolerte skrutrekkere Ved bruk av uisolerte skrutrekkere kan det bare arbeides på elektrisk frakoblede installa sjoner. Koble fra strømmen før arbeidet begynner og sjekk alle punkter på denne listen: koble fra strømmen forebygg tilfeldig oppstart sjekk at det er strømløst jording og kortslutning dekk eller blokkér tilgangen til andre strømførende komponenter. Disse fem punktene står for de sikkerhets tiltak som må tas ved arbeid på elektriske installasjoner og utstyr. De individuelle forhåndsreglene som bør tas er beskrevet i VDE 0105 Del 1. Det tas hensyn til fabrikk- og lokalforhold, som høy- og lavspen nings kabler, kabler eller koblingsbokser. Inaktive strømførende klemmepunkter Ubenyttede klemmepunkter som kan være spenningsbærende skal beskyttes mot direkte kontakt. Dette gjøres med passende deksler, f.eks. ADP Termineringsskruene på inaktive og spenningsfri klemmepunkter, skal skrus til. VDE 0105 Del 1 Arbeid med sterkstrøms-installasjoner: kjør feilsøk med to-pols 0-spenningssøkere inkl. forsøks produksjon i hht. DIN VDE Klemmer Side 11

5 Tekniske merknader Kobling av to ledere i ett klemmepunkt AWG-ledere Klemmerekker skal betraktes som sorteringssystemer i elektriske installasjoner. Tildeling til individuelle elektriske kretser, merking og klassifisering av individuelle funksjonelle enheter kan løses optimalt når bare én leder er tilkoblet et klemmepunkt.med andre ord: legg bare opp til én leder per klemmepunkt, dette sikrer orden to like ledere kan sammenkobles under endringer eller utvidelser. WDU-klemmene fra Weidmüller er designet for akkurat dette! Se tillatte kombinasjoner nedenfor. Følgende gjelder for ZDU- og IDC-klemmer: Kun én leder pr. klempunkt. For Z- og I-serien leveres klemmene i versjoner med 2-3 eller 4 anslutninger. For Z-serien kan også Twin endehylse benyttes. Tillatte kombinasjoner med to ulike ledere entrådet flertrådet m/endehylser Klemmetyper WDU 2.5 Leder-Ø mm WDU 4 Leder-Ø mm WDU 6 Leder-Ø mm WDU 10 Leder-Ø mm WDU 16 Leder-Ø mm WDU 35 Leder-Ø mm Spesifikasjoner av AWG-ledere har i økende grad blitt nødvendig pga. bruken av Weidmüller-produkter i USA, Canada og Storbritannia. AWG står for «American Wire Gauge». Denne betegnel sen er bare et nummer og indikerer ikke det faktiske tverrsnitt på lederen. Derfor har vi her satt opp forholdet mel lom AWG og tverrsnittet i mm 2 på tabellform. Omregning fra AWG-ledere til tverrsnitt i mm 2 AWG mm AWG mm AWG mm AWG mm AWG 0 mm Tillatte kombinasjoner med to like ledere entrådet flertrådet m/endehylser Klemmetyper WDU 2.5 Leder-Ø mm WDU 4 Leder-Ø mm WDU 6 Leder-Ø mm WDU 10 Leder-Ø mm WDU 16 Leder-Ø mm , WDU 35 Leder-Ø mm Varig strøm i to ledere Den sammenlagte strømmen i to ledere får ikke være større enn merkestrømmen i klemmen. Merkestrøm er den høyeste strømmen en klemme kan føre uten at temperatur økningen passerer 45 K. Merkespenning Merkespenningen i klemmen endres ikke av to riktig tilkoblede ledere. IEC Kapslingsgrad IP-kapslingsgraden mot direkte berøring forholder seg til innholdet av elektrisk utstyr, f.eks kapslinger, koblingsbokser, tavler osv. VDE-spesifiseringen DIN VDE «beskyttelse mot elektrisk sjokk»; oppstilling av aktuatorer nær deler som er farlige å berøre er berettiget mht. elektrisk utstyr som skal monteres i disse kapslinger, f.eks rekkeklemmer. Lasksystemer Med sine WQV og ZQV lasksystemer, har Weidmüller fullisolerte, fingersikre lasker i 2-, 3-, 4- og 10-pols-utgavene. Kuttede lasker er ikke finger-sikre på skjæreenden. Der det er nødvendig kan disse laskene dekkes med de tilhørende profilene (f.eks WAD). Side 12

6 Tekniske merknader Tiltrekkingsmoment Tiltrekkingen av klemmeskruer i det oppgitte området garanterer at lederen klemmes sikkert og er gass-tett klembøylemekanismen ikke ødelegges spenningsfallet holder seg godt under den pålagte grenseverdien Test-dreiemomentet iflg. IEC , tabell 4 og dreiemomentet i hht. informa sjon fra forhandler er den nedre verdien av dreiemomentsområdet. Dette er en forsikring for at alle tester skal bestås. Produkter med maskinskruer Størrelse Dreiemomentsområde Stålskruer mind. 8.8 A 2/A 4-80 [M] [Nm] [Nm] M M M M M M Produkter med maskinskruer Størrelse Dreiemomentsområde Klemmer Den øvre verdien på dreiemomentsområdet er brukerens høyeste anvendlige dreiemoment. Det er derfor mest hensiktsmessig å stille en elektrisk skrutrekker til middelverdien i det intervallet dreiemomentet kan strekke seg over. Verdiene i tabellen er generelle, og produktspesifikke data finner du vedlagt med hvert enkelt produkt. NE-skruer Cu 2 (CuZn) Cu 5 (CuNi 60) [M] [Nm] [Nm] M M M M M M Produkter med sekskanthodete maskinskruer Størrelse Dreiemomentsområde Stålskruer [M] [Nm] M M M M M M M Side 13

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.

Rekkeklemme. Teknologi. Brosjyre. Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen. Rekkeklemme Teknologi Brosjyre SIVILINGENIØR Billingstadsletta 97 Postboks 160 1378 Nesbru Tlf. 66 98 33 50 Fax. 66 98 09 55 www.jfknudtzen.no Sivilingeniør J.F. Knudtzen AS - Din partner for innovativ

Detaljer

INFO. Gunn-Rita Dahle Flesjå. Klar for nye utfordringer Perfection in Automation www.br-automation.com SIVILINGENIØR

INFO. Gunn-Rita Dahle Flesjå. Klar for nye utfordringer Perfection in Automation www.br-automation.com SIVILINGENIØR INFO SIVILINGENIØR Ny leverandør - signalutstyr Werma - side 6 Gunn-Rita Dahle Flesjå Ny BLZP konnektor i 5.00 og 5.08 rasteravstand - side 16 TermOpto optokobler - side 18 Kan Du Merke Det - side 26 X20

Detaljer

INFO SER FREMOVER SIVILINGENIØR. AEG Boligskap - side 6. FieldPower - side 8. Kutteverktøy - side 14. ifm Nyheter - side 24. Koblingsstykker - side 27

INFO SER FREMOVER SIVILINGENIØR. AEG Boligskap - side 6. FieldPower - side 8. Kutteverktøy - side 14. ifm Nyheter - side 24. Koblingsstykker - side 27 INFO SIVILINGENIØR AEG Boligskap - side 6 Kjetil André Aamodt FieldPower - side 8 KATKO TERMINALS KL 2x150/1H/R Kutteverktøy - side 14 KL 2x240/1H/R ifm Nyheter - side 24 SER FREMOVER KL 1 x 95 / 1H Koblingsstykker

Detaljer

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett.

MASE MCSE. Tilbehør. Generelt Tilbehør. Side Paneler. Dører. Separasjons plate. Pakning. Bunn og tak plater. Sammen koblingssett. 262 EMC SKAP MASE 266 IP 55, NEMA 12, IK 10 H: 400-1000 B: 400-800 D: 210-300 268 MCSE IP 54, NEMA 12, IK 10 H: 2000 B: 800 D: 600-800 Tilbehør Side Paneler Dører Separasjons plate Pakning Bunn og tak

Detaljer

INFO. -alle gode ting er tre. Nye overspenningsvern. Multi-touch teknologi. PREfabrikerte løsninger. BBP-33 merkemaskin

INFO. -alle gode ting er tre. Nye overspenningsvern. Multi-touch teknologi. PREfabrikerte løsninger. BBP-33 merkemaskin JFK INFO Nr. 02 / 2012 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 02 / 2012 JFK INFO INFO Nye overspenningsvern Side 6 Multi-touch teknologi Side 22 PREfabrikerte løsninger Side 24 BBP-33 merkemaskin Foto:

Detaljer

JORD- OG LYNVERNSPRODUKTER

JORD- OG LYNVERNSPRODUKTER ELIT AS NÅR FAGKUNNSKAP OG KOMPETANSE TELLER JORD- OG LYNVERNSPRODUKTER HELLENVEGEN 9, 2022 GJERDRUM TELEFON: 63 93 88 80 FAX: 63 93 88 81 MAIL: FIRMAPOST@ELIT.NO ELIT ELIT SCANDINAVIAN GROUP er totalleverandør

Detaljer

løsninger Produkter i fokus

løsninger Produkter i fokus 1 14 løsninger Produktinformasjon fra ABB AS, Low Voltage Products Produkter i fokus Komplett serie AF kontaktorer 03 Innovativ teknologi ABB Produktdagene 06 Stor suksess Kombisentraler 13 Fleksible og

Detaljer

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N

Tavlesjekken. Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler. En håndbok fra. Forfatter: Kjell Ytterdal E N Tavlesjekken Veiledning for bruk av sjekkliste ved tilstandskontroll av eltavler Forfatter: Kjell Ytterdal N L E GE N TAV En håndbok fra I FO REN Innholdsfortegnelse Forord....3 Definisjoner 4 Referanser...5

Detaljer

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014

HDL-BUS PRO INSTALLASJON. Utgave 2, Januar 2014 PRAKTISKE TIPS TIL FORBEREDELSE AV EN HDL-BUS PRO INSTALLASJON Utgave 2, Januar 2014 Dette er ikke en komplett guide til alt man trenger å kunne for å installere et HDL-BUS Pro anlegg, så vi anbefaler

Detaljer

INFO. PREfabrikerte løsninger. Eliaden. Alfra Pressbenker. TermSeries Relèer. Mykje Meir gründeren - Yngvar Andersen: Treningsekspert for amatører

INFO. PREfabrikerte løsninger. Eliaden. Alfra Pressbenker. TermSeries Relèer. Mykje Meir gründeren - Yngvar Andersen: Treningsekspert for amatører JFK INFO Nr. 01 / 2012 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2012 JFK INFO INFO PREfabrikerte løsninger Side 6-17 Eliaden Side 18 Alfra Pressbenker Side 24 TermSeries Relèer Side 28 Mykje Meir gründeren

Detaljer

ELIT AS. jord- og lynvernprodukter

ELIT AS. jord- og lynvernprodukter ELIT AS Når fagkunnskap og kompetanse teller jord- og lynvernprodukter Hellenvegen 9, 2022 gjerdrum telefon: 63 93 88 80 fax: 63 93 88 81 mail: firmapost@elit.no ELIT ELIT ELIT SCANDINAVIAN GROUP er totalleverandør

Detaljer

i prosessindustrien SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler VI SKAPER MERVERDI

i prosessindustrien SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler VI SKAPER MERVERDI SIVILINGENIØR Krysskobling og distribusjon i prosessindustrien Kostnads og plassbesparende krysskobling av signaler Effektiv krysskobling og distribusjon av signaler i prosessindustrien Spar penger og

Detaljer

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning

ED 100LE DORMA ED 100LE. LowEnergy 1.3. Monteringsanvisning LowEnergy 1.3 Monteringsanvisning Innhold Page 1. Sikkerhetsinformasjon 3 2. Planlegging før installasjon 4 3. Tekniske spesifikasjoner 4-5 4. Oppbygging 6 5. Tilbehør 7 6. Montering med glideskinne, kort

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJER MAXI 31 MAXI 32 MAXI 34-serien MAXI 38 MAXI 40 Engbo MAXI ankervinsjer kan tilpasses de fleste båtmodeller Rev. 7-2010-01-04 I h.t NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00036

Detaljer

INFO. Hva kan vi gjøre for deg? Din partner for raskere og mer lønnsom produksjon. Kurs og kompetanseheving

INFO. Hva kan vi gjøre for deg? Din partner for raskere og mer lønnsom produksjon. Kurs og kompetanseheving JFK INFO Nr. 01 / 2011 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2011 JFK INFO INFO Hva kan vi gjøre for deg? Side 6 Din partner for raskere og mer lønnsom produksjon Side 8 Kurs og kompetanseheving

Detaljer

January 2013. Supafil Frame Brukerveiledning

January 2013. Supafil Frame Brukerveiledning January 2013 Supafil Frame Brukerveiledning Knauf Insulation er en del av Knauf-konsernet, en familieeid, global byggevarevirksomhet med en årlig omsetning på over 5 milliarder euro. Ledende produsent

Detaljer

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg

Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg Jord- og lynvern av bygninger og industri anlegg TOTAL JORDING- OG LYNVERN ERICO ble grunnlagt i 1903 som Electric Railway Improvement Company. I 1938 lanserte ERICO den eksotermiske sveiseprosessen, CADWELD.

Detaljer

Koplingsboks 8150/1 8150/2. Driftsinstruks NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO

Koplingsboks 8150/1 8150/2. Driftsinstruks NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO Koplingsboks Driftsinstruks Additional languages www.stahl-ex.com Generelle opplysninger Innhold 1 Generelle opplysninger...2 1.1 Produsent...2 1.2 Informasjon om driftsinstruksen...2 2 Bruk...2 3 Sikkerhetsinstrukser...3

Detaljer

INFO. Høy puls for en god sak. FieldPower. Verdensmestere med høye krav. Vi kan produsere de fleste merker for deg. Helle Aanesen: Aktiv mot kreft

INFO. Høy puls for en god sak. FieldPower. Verdensmestere med høye krav. Vi kan produsere de fleste merker for deg. Helle Aanesen: Aktiv mot kreft JFK INFO Nr. 02 / 2014 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2013 JFK INFO INFO FieldPower Desentralisert kraftdistribusjon Side 6 Verdensmestere med høye krav Side 16 Vi kan produsere de fleste

Detaljer

Engbo thruster system

Engbo thruster system Engbo thruster system XF stern modeller Installasjons- og brukermanual XF60SR XF90SR XF130SR According to NS-EN ISO 9001:2000 Art. nr. 117-00165 FCC ID: R78-RC-01 R78-ECU-01 XF Rev. 6, 2011-03-10 Page

Detaljer

Vern. Jordfeilvern. 116 Jordfeilautomater. 117 Gjeninnkobler. 117 Jordfeilblokker. 120 Jordfeilbrytere. 122 Jordfeilreleer.

Vern. Jordfeilvern. 116 Jordfeilautomater. 117 Gjeninnkobler. 117 Jordfeilblokker. 120 Jordfeilbrytere. 122 Jordfeilreleer. Vern Jordfeilvern 116 Jordfeilautomater 117 Gjeninnkobler 117 Jordfeilblokker 120 Jordfeilbrytere 122 Jordfeilreleer 128 Samleskinner 447 Teknisk dokumentasjon Modulærprodukter 105 Jordfeilautomat - med

Detaljer

Instruksjonsbok K1 FeedRobot

Instruksjonsbok K1 FeedRobot K1 FeedRobot 988700 K1 FeedRobot NO, utgave 2009-01 1 2 CE - Samsvarserklæring Vi, T. Kverneland & Sønner AS, Kvernelandsvegen 100 N-4355 Kverneland Norge erklærer at produktet: TKS - K1 FeedRobot er bygget

Detaljer

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ

BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ BRUKERMANUAL ENGBO ANKERVINSJ MAXI 31, MAXI 32, MAXI 34-serien MAXI 38 og MAXI 40 Engbo MAXI kan tilpasses de fleste båtmodeller. Rev.6 2008-05-23 NS-EN ISO 9001:2000 FCC ID: R78-RC-01 R78-MCU-01 Innhold

Detaljer

Lage moduletiketter... 13 Bruke sikringsduplikatorer... 13 Skrive ut tomme moduler... 13 Lage vertikale etiketter... 13 Endre typen etikett...

Lage moduletiketter... 13 Bruke sikringsduplikatorer... 13 Skrive ut tomme moduler... 13 Lage vertikale etiketter... 13 Endre typen etikett... Brukerhåndbok Innhold Om din nye merkemaskin 5 Komme i gang 5 Koble til strøm 5 Koble til strømadapteren 5 Sette i batteripakken 5 Lade opp batteripakken 6 Sette i batteriene 6 Sette i og ta ut etikettkassetten

Detaljer

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi

Innholdsoversikt. Muligheter som bare trådløst kan gi xcomfort RF-abc Innholdsoversikt Muligheter som bare trådløst kan gi Med enkle midler kan det gamle huset bli som nytt. Energieffektivt, stilig og med moderne funksjonalitet. Kort sagt, smarte funksjoner

Detaljer

INFO. Halvleder relèer for spesielle applikasjoner. BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner

INFO. Halvleder relèer for spesielle applikasjoner. BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner JFK INFO Nr. 02 / 2011 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 02 / 2011 JFK INFO INFO Halvleder relèer for spesielle applikasjoner Side 8 BBP-31 Merkemaskin Enkel å bruke og fullpakket med funksjoner Side

Detaljer

TECEbetjeningsplater Systembeskrivelse

TECEbetjeningsplater Systembeskrivelse TECEbetjeningsplater Systembeskrivelse 2 Innhold Systemoversikt 4 Vedlikehold av TECE-betjeningsplatene 5 TECEantibac 5 TECEbase 6 Montasje av betjeningsplate for WC 6 TECEambia 8 Montasje av betjeningsplate

Detaljer

Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014. Den rette kjemien. Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien

Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014. Den rette kjemien. Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien 4 14 Kundemagasinet fra Phoenix Contact Desember 2014 Den rette kjemien Phoenix Contact er en pålitelig global partner for prosessindustrien 02 Redaksjonelt UPDATE 3 14 Redaksjonelt 02 Henning Grorud Intervju

Detaljer

INFO. Rustfrie, syrefaste kapslinger for Ex. Nipler for Ex-områder. Velg riktig merkemaskin. Atex nyheter fra ifm

INFO. Rustfrie, syrefaste kapslinger for Ex. Nipler for Ex-områder. Velg riktig merkemaskin. Atex nyheter fra ifm JFK INFO Nr. 02 / 2013 JFK INFO Nr. 01 / 2011 Produktnytt Nr. 01 / 2013 JFK INFO INFO Rustfrie, syrefaste kapslinger for Ex Side 6 Nipler for Ex-områder Side 19 Velg riktig merkemaskin Side 24 Atex nyheter

Detaljer

Innholdsfortegnelse.

Innholdsfortegnelse. Innholdsfortegnelse. 0. Samsvars erklæring (Confirmity Declaration)....2 1. Garanti betingelser...3 2. Innledning....4 3. Maskin dimensjoner...5 4. Standard utstyr og tilleggs utstyr...6 5. Sikkerhets

Detaljer