Metodistkirken: Kirkeårets tekster

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Metodistkirken: Kirkeårets tekster"

Transkript

1 - 1 - Metodistkirken: Kirkeårets tekster ADVENTSTIDEN 1. søndag i adventstiden A: Jes 2:1-5 Sal 122 Rom 13:11-14 Matt 24:36-44 B: Jes 64:1-9 Sal 80:1-7, Kor 1:3-9 Mark 13:24-37 C: Jer 33:14-16 Sal 25: Tess 3:9-13 Luk 21: søndag i adventstiden A: Jes 11:1-10 Sal 72:1-7, Rom 15:4-13 Matt 3:1-12 B: Jes 40:1-11 Sal 85:1-2, Pet 3:8-15a Mark 1:1-8 C: Mal 3:1-4 Luk 1:68-79 Fil 1:3-11 Luk 3: søndag i adventstiden A: Jes 35:1-10 Luk 1:47-55 Jak 5:7-10 Matt 11:2-11 B: Jes 61:1-4, 8-11 Sal Tess 5:16-24 Joh 1:6-8, C: Sef 3:14-20 Jes 12:2-6 Fil 4:4-7 Luk 3: søndag i adventstiden A: Jes 7:10-16 Sal 80:1-7, Rom 1:1-7 Matt 1:18-25 B: 2 Sam 7:1-11, 16 Luk 1:47-55 Rom 16:25-27 Luk 1:26-38 C: Mi 5:2-5a Luk 1:47-55 Hebr 10:5-10 Luk 1:39-45 JUL Julaften A-C: Jes 9:2-7 Sal 96 Tit 2:11-14 Luk 2:1-20 Juledag A-C: Jes 52:7-10 Sal 98 Hebr 1:1-4 (5-12) Joh 1: juledag* A: Jer 31:15-17 Apg 7:52-60 Matt 2:16-23 B: Sal 86:11-17 Apg 6:8-15 Matt 10:16-22 C: Klag 3:52-57 Fil 1:27-30 Joh 16:1-4a Romjulssøndag A: Jes 63:7-9 Sal 148 Hebr 2:10-18 Matt 2:13-23 B: Jes 61:10-62:3 Sal 148 Gal 4:4-7 Luk 2:22-40 C: 1 Sam 2:18-20, 26 Sal 148 Kol 3:12-17 Luk 2:41-52 Nyttårsaften* A: Fork 3: Pet 1:22-25 Luk 13:6-9 B: Jer 29: Pet 3:13-15a, Joh 14:27 C: Klag 3: Joh 1:5-7 Matt 11:25-30 Nyttårsdag* A: 4 Mos 6:22-27 Fil 2:5-11 Luk 2:15-21 B: Sal 103:13-18 Apg 4:8-12 Matt 1:20b-21 C: Sal 72:17-19 Rom 10:8b-13 Matt 18:19-20 ÅPENBARINGSTIDEN Kristi åpenbaringsdag* (første søndag i januar) A: Jes 60:1-6 Sal 72:1-7, Ef 3:1-12 Matt 2:1-12 B: Jes 49:1-7 Rom 15:4-6 Luk 2:40-52 C: Jes 51:4-8 2 Kor 4:1-6 Joh 12: søndag i åpenbaringstiden ( januar) A: Jes 42:1-9 Sal 29 Apg 10:34-43 Matt 3:13-17 B: 1 Mos 1:1-5 Sal 29 Apg 19:1-7 Mark 1:4-11 C: Jes 43:1-7 Sal 29 Apg 8:14-17 Luk 3:15-17, 21-22

2 søndag i åpenbaringstiden ( januar) A: Jes 49:1-7 Sal 40: Kor 1:1-9 Joh 1:29-42 B: 1 Sam 3:1-10 (11-20) Sal 139:1-6, Kor 6:12-20 Joh 1:43-51 C: Jes 62:1-5 Sal 36: Kor 12:1-11 Joh 2: søndag i åpenbaringstiden ( januar) A: Jes 9:1-4 Sal 27:1, Kor 1:10-18 Matt 4:12-23 B: Jona 3:1-5, 10 Sal 62: Kor 7:29-31 Mark 1:14-20 C: Neh 8:1-3, 5-6, 8-10 Sal 19 1 Kor 12:12-31a Luk 4: søndag i åpenbaringstiden (28. januar-3. februar; hvis siste søndag i åpenbaringstiden, se Kristi forklarelsesdag) A: Mi 6:1-8 Sal 15 1 Kor 1:18-31 Matt 5:1-12 B: 5 Mos 18:15-20 Sal Kor 8:1-13 Mark 1:21-28 C: Jer 1:4-10 Sal 71:1-6 1 Kor 13:1-13 Luk 4:21-30 Kyndelsmesse (2. februar; hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen) A-C: Mal 3:1-4 Sal 24 Hebr 2:14-18 Luk 2: søndag i åpenbaringstiden ( februar; hvis siste søndag i åpenbaringstiden, se Kristi forklarelsesdag) A: Jes 58:1-9a (9b-12) Sal 112: Kor 2:1-12 (13-16) Matt 5:13-20 B: Jes 40:21-31 Sal 147:1-11, 20c 1 Kor 9:16-23 Mark 1:29-39 C: Jes 6:1-8 (9-13) Sal Kor 15:1-11 Luk 5:1-11 Samefolkets dag* (6. februar; hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen) A: 1 Mos 2:4b-25 Gal 3:26-29 Matt 5:13-16 B: Sal 126:1-6 Fil 4:4-9 Matt 22:34-40 C: 2 Mos 3:1-6 Apg 2:1-12 Joh 21: søndag i åpenbaringstiden ( februar; hvis siste søndag i åpenbaringstiden, se Kristi forklarelsesdag) A: 5 Mos 30:15-20 Sal 119:1-8 1 Kor 3:1-9 Matt 5:21-37 B: 2 Kong 5:1-14 Sal 30 1 Kor 9:24-27 Mark 1:40-45 C: Jer 17:5-10 Sal 1 1 Kor 15:12-20 Luk 6: søndag i åpenbaringstiden ( februar; hvis siste søndag i åpenbaringstiden, se Kristi forklarelsesdag) A: 3 Mos 19:1-2, 9-18 Sal 119: Kor 3:10-11, Matt 5:38-48 B: Jes 43:18-25 Sal 41 2 Kor 1:18-22 Mark 2:1-12 C: 1 Mos 45:3-11, 15 Sal 37:1-11, Kor 15:35-38, Luk 6: søndag i åpenbaringstiden ( februar; hvis siste søndag i åpenbaringstiden, se Kristi forklarelsesdag) A: Jes 49:8-16a Sal 131 eller Sal 62: Kor 4:1-5 Matt 6:24-34 B: Hos 2:14-20 Sal 103:1-13, 22 2 Kor 3:1-6 Mark 2:13-22 C: Jes 55:10-13 Sal 92:1-4, Kor 15:51-58 Luk 6:39-49 Kristi forklarelsesdag (Fastelavnssøndag) (siste søndag i åpenbaringstiden) A: 2 Mos 24:12-18 Sal 99 2 Pet 1:16-21 Matt 17:1-9 B: 2 Kong 2:1-12 Sal 50:1-6 2 Kor 4:3-6 Mark 9:2-9 C: 2 Mos 34:29-35 Sal 99 2 Kor 3:12-4:2 Luk 9:28-36 FASTETIDEN Askeonsdag A-C: Joel 2:1-2, Sal 51: Kor 5:20b-6:10 Matt 6:1-6, søndag i fastetiden A: 1 Mos 2:15-17; 3:1-7 Sal 32 Rom 5:12-19 Matt 4:1-11 B: 1 Mos 9:8-17 Sal 25: Pet 3:18-22 Mark 1:9-15 C: 5 Mos 26:1-11 Sal 91:1-2, 9-16 Rom 10:8b-13 Luk 4: søndag i fastetiden A: 1 Mos 12:1-4a Sal 121 Rom 4:1-5, Joh 3:1-17 B: 1 Mos 17:1-7, Sal 22:23-31 Rom 4:13-25 Mark 8:31-38 C: 1 Mos 15:1-12, Sal 27 Fil 3:17-4:1 Luk 13: søndag i fastetiden A: 2 Mos 17:1-7 Sal 95 Rom 5:1-11 Joh 4:5-42 B: 2 Mos 20:1-17 Sal 19 1 Kor 1:18-25 Joh 2:13-22 C: Jes 55:1-9 Sal 63:1-8 1 Kor 10:1-13 Luk 13:1-9

3 søndag i fastetiden A: 1 Sam 16:1-13 Sal 23 Ef 5:8-14 Joh 9:1-41 B: 4 Mos 21:4-9 Sal 107:1-3, Ef 2:1-10 Joh 3:14-21 C: Jos 5:9-12 Sal 32 2 Kor 5:16-21 Luk 15:1-3, 11b-32 Maria budskapsdag* A: Jes 7:10-14 Gal 4:4-7 Luk 1:26-38 B: Jer 33:14-17 Ef 1:3-6 Luk 1:46-55 C: 1 Sam 1:21-28 Apg 16:12-15 Luk 1:39-45 Palmesøndag A: Jes 50:4-9a Sal 118:1-2, Fil 2:5-11 Matt 21:1-11 B: Jes 50:4-9a Sal 118:1-2, Fil 2:5-11 Mark 11:1-11 C: Jes 50:4-9a Sal 118:1-2, Fil 2:5-11 Luk 19:28-40 Mandag i Den stille uke A-C: Jes 42:1-9 Sal 36:5-11 Hebr 9:11-15 Joh 12:1-11 Tirsdag i Den stille uke A-C: Jes 49:1-7 Sal 71: Kor 1:18-31 Joh 12:20-36 Onsdag i Den stille uke A-C: Jes 50:4-9a Sal 70 Hebr 12:1-3 Joh 13:21-32 Skjærtorsdag A-C: 2 Mos 12:1-4 (5-10) Sal 116:1-4, Kor 11:23-26 Joh 13:1-17, 31b-35/ [Matt 26:17-30/Luk 22:39-53] Langfredag A-C: Jes 52:13-53:12 Sal 22 Hebr 10:16-25 Joh 18:1-19:42 PÅSKETIDEN Påskenatt A: 2 Mos 14:10-31, 15:20-21 Sal 114 Rom 6:3-11 Matt 28:1-10 B: 2 Mos 14:10-31, 15:20-21 Sal 114 Rom 6:3-11 Mark 16:1-8 C: 2 Mos 14:10-31, 15:20-21 Sal 114 Rom 6:3-11 Luk 24:1-12 Påskedag A: Apg 10:34-43 Sal 118:1-2, Kol 3:1-4 Joh 20:1-18/Matt 28:1-10 B: Apg 10:34-43 Sal 118:1-2, Kor 15:1-11 Joh 20:1-18/Mark 16:1-8 C: Apg 10:34-43 Sal 118:1-2, Kor 15:19-26 Joh 20:1-18/Luk 24: påskedag* A: Jona 2:1-11 Apg 13:32-35 Luk 24:13-35 B: 1 Mos 45: Pet 1:18-23 Luk 24:36-45 C: Jer 31: Kor 5:14-19 Joh 20: søndag i påsketiden A: Apg 2:14a, Sal 16 1 Pet 1:3-9 Joh 20:19-31 B: Apg 4:32-35 Sal Joh 1:1-2:2 Joh 20:19-31 C: Apg 5:27-32 Sal 150 Åp 1:4-8 Joh 20: søndag i påsketiden A: Apg 2:14a, Sal 116:1-4, Pet 1:17-23 Luk 24:13-35 B: Apg 3:12-19 Sal 4 1 Joh 3:1-7 Luk 24:36b-48 C: Apg 9:1-6 (7-20) Sal 30 Åp 5:11-14 Joh 21: søndag i påsketiden A: Apg 2:42-47 Sal 23 1 Pet 2:19-25 Joh 10:1-10 B: Apg 4:5-12 Sal 23 1 Joh 3:16-24 Joh 10:11-18 C: Apg 9:36-43 Sal 23 Åp 7:9-17 Joh 10: søndag i påsketiden A: Apg 7:55-60 Sal 31:1-5, Pet 2:2-10 Joh 14:1-14 B: Apg 8:26-40 Sal 22: Joh 4:7-21 Joh 15:1-8 C: Apg 11:1-18 Sal 148 Åp 21:1-6 Joh 13:31-35

4 søndag i påsketiden A: Apg 17:22-31 Sal 66: Pet 3:13-22 Joh 14:15-21 B: Apg 10:44-48 Sal 98 1 Joh 5:1-6 Joh 15:9-17 C: Apg 16:9-15 Sal 67 Åp 21:10, 22-22:5 Joh 14:23-29 Kristi himmelfartsdag A-C: Apg 1:1-11 Sal 47 Ef 1:15-23 Luk 24: søndag i påsketiden A: Apg 1:6-14 Sal 68:1-10, Pet 4:12-14; 5:6-11 Joh 17:1-11 B: Apg 1:15-17, Sal 1 1 Joh 5:9-13 Joh 17:6-19 C: Apg 16:16-34 Sal 97 Åp 22:12-14, 16-17, Joh 17:20-26 Pinsedag A: Apg 2:1-21 Sal 104:24-34, 35b 1 Kor 12:3b-13 Joh 7:37-39 B: Apg 2:1-21 Sal 104:24-34, 35b Rom 8:22-27 Joh 15:26-27; 16:4b-15 C: Apg 2:1-21 Sal 104:24-34, 35b Rom 8:14-17 Joh 14:8-17 (25-27) 2. pinsedag* A: Joel 3:1-2 Apg 10:34-48 Joh 16:5-11 B: Jes 44:3-5 Apg 11:19-26 Joh 6:44-47 C: 2 Mos 17:1-7 Apg 15:1-11 Joh 7: mai* (hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen) A: Jes 58: Joh 4:16-21 Luk 6:31-36 B: Am 8:4-7 Jak 2:1-9 Luk 14:12-14 C: 2 Mos 2:23-25, 3:7-10 Jak 5:1-6 Matt 20: mai* (hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen) A: Sal 127:1-3 Apg 17:22-25, Luk 1:50-53 B: 1 Krøn 29: Tim 2:1-4 Matt 22:17-22 C: 5 Mos 8: Kor 4:7 Luk 17:11-19 TREENIGHETSTIDEN [søndagene benevnes X. søndag i treenighetstiden med Treenighetssøndag som 1. søndag i treenighetstiden] Treenighetssøndag A: 1 Mos 1:1-2:4a Sal 8 2 Kor 13:11-13 Matt 28:16-20 B: Jes 6:1-8 Sal 29 Rom 8:12-17 Joh 3:1-17 C: Ordsp 8:1-4, Sal 8 Rom 5:1-5 Joh 16:12-15 Søndag 29. mai-4. juni (hvis etter Treenighetssøndag) A: 1 Mos 6:11-22; 7:24; 8:14-19 Sal 46 Rom 1:16-17; 3:22b-31 Matt 7:21-29 B: 1 Sam 3:1-10 (11-20) Sal 139:1-6, Kor 4:5-12 Mark 2:23-3:6 C: 1 Kong 18:20-39 Sal 96 Gal 1:1-12 Luk 7:1-10 Søndag juni (hvis etter Treenighetssøndag) A: 1 Mos 12:1-9 Sal 33:1-12 Rom 4:13-25 Matt 9:9-13, B: 1 Sam 8:4-20 (11:14-15) Sal Kor 4:13-5:1 Mark 3:20-35 C: 1 Kong 17:8-24 Sal 146 Gal 1:11-24 Luk 7:11-17 Søndag juni (hvis etter Treenighetssøndag) A: 1 Mos 18:1-15 Sal 116:1-2, Rom 5:1-8 Matt 9:35-10:8 (9-23) B: 1 Sam 15:34-16:13 Sal 20/Sal 72/Sal 92 2 Kor 5:6-10 (11-13) Mark 4:26-34 C: 1 Kong 21:1-21a Sal 5:1-8 Gal 2:15-21 Luk 7:36-8:3 Søndag juni (hvis etter Treenighetssøndag) A: 1 Mos 21:8-21 Sal 86:1-10, 16-17/Sal 17 Rom 6:1b-11 Matt 10:24-39 B: 1 Sam 17:4-11,19-23,32-49 Sal 9: Kor 6:1-13 Mark 4:35-41 C: 1 Kong 19:1-15a Sal 42 Gal 3:23-29 Luk 8:26-39 Jonsok* (25. juni; hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen) A: Dom 13:2-7, Hebr 11:1-2, 32b-34, Luk 1:5-17 B: Mal 4:5-6 Apg 13:16-26 Matt 11:7-14 C: 1 Mos 1:11-19 Apg 14:8-18 Joh 1:1-8

5 - 5 - Søndag 26. juni-2. juli A: 1 Mos 22:1-14 Sal 13 Rom 6:12-23 Matt 10:40-42 B: 2 Sam 1:1, Sal Kor 8:7-15 Mark 5:21-43 C: 2 Kong 2:1-2, 6-14 Sal 77:1-2, Gal 5:1, Luk 9:51-62 Aposteldagen* (kan markeres 6. søndag i treenighetstiden eller 29. juni som i Den katolske kirke) A: 1 Mos 12:1-4 Rom 1:1-7 Luk 5:1-11 B: Jer 1:4-10 Apg 20:24-32 Matt 16:13-20 C: Jes 66:18-19 Apg 9:1-19 Mark 3:13-19 Søndag juli A: 1 Mos 24:34-38, 42-49, Sal 45:10-17/Sal 72 Rom 7:15-25a Matt 11:16-19, B: 2 Sam 5:1-5, 9-10 Sal 48 2 Kor 12:2-10 Mark 6:1-13 C: 2 Kong 5:1-14 Sal 30 Gal 6:(1-6) 7-16 Luk 10:1-11, Søndag juli A: 1 Mos 25:19-34 Sal 119: /Sal 25 Rom 8:1-11 Matt 13:1-9, B: 2 Sam 6:1-5, 12b-19 Sal 24 Ef 1:3-14 Mark 6:14-29 C: Am 7:7-17 Sal 82 Kol 1:1-14 Luk 10:25-37 Søndag juli A: 1 Mos 28:10-19a Sal 139:1-12, Rom 8:12-25 Matt 13:24-30, B: 2 Sam 7:1-14a Sal 89:20-37 Ef 2:11-22 Mark 6:30-34, C: Am 8:1-12 Sal 52/Sal 82 Kol 1:15-28 Luk 10:38-42 Søndag juli A: 1 Mos 29:15-28 Sal 105:1-11, 45b Rom 8:26-39 Matt 13:31-33, B: 2 Sam 11:1-15 Sal 14 Ef 3:14-21 Joh 6:1-21 C: Hos 1:2-10 Sal 85 Kol 2:6-15 [16-19] Luk 11:1-13 Olsok* (29. juli; hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen) A: Jer 1:17-19 Åp 12:10-11 Joh 12:24-26 B: 5 Mos 30:19-20a 2 Kor 4:6-11 Luk 9:23-26 C: 2 Sam 23:1-4 Apg 20:17-24 Luk 22:24-27 Søndag 31. juli-6. august A: 1 Mos 32:22-31 Sal 17:1-7, 15 Rom 9:1-5 Matt 14:13-21 B: 2 Sam 11:26-12:13a Sal 51:1-12 Ef 4:1-16 Joh 6:24-35 C: Hos 11:1-11 Sal 107:1-9, 43 Kol 3:1-11 Luk 12:13-21 Søndag august A: 1 Mos 37:1-4, Sal 105:1-6, 16-22, 45b Rom 10:5-15 Matt 14:22-33 B: 2 Sam 18:5-9, 15, Sal 130 Ef 4:25-5:2 Joh 6:35, C: Jes 1:1, Sal 50:1-8, Hebr 11:1-3, 8-16 Luk 12:32-40 Søndag august A: 1 Mos 45:1-15 Sal 133 Rom 11:1-2a, Matt 15:(10-20) B: 1 Kong 2:10-12; 3:3-14 Sal 111 Ef 5:15-20 Joh 6:51-58 C: Jes 5:1-7 Sal 80:1-2, 8-19 Hebr 11:29-12:2 Luk 12:49-56 Søndag august A: 2 Mos 1:8-2:10 Sal 124 Rom 12:1-8 Matt 16:13-20 B: 1 Kong 8:1,6,22-30,41-43 Sal 84 Ef 6:10-20 Joh 6:56-69 C: Jer 1:4-10 Sal 71:1-6 Hebr 12:18-29 Luk 13:10-17 Søndag 28. august-3. september A: 2 Mos 3:1-15 Sal 105:1-6, 23-26, 45c Rom 12:9-21 Matt 16:21-28 B: Høys 2:8-13 Sal 45:1-2, 6-9/Sal 72 Jak 1:17-27 Mark 7:1-8, 14-15, C: Jer 2:4-13 Sal 81:1, Hebr 13:1-8, Luk 14:1, 7-14 Søndag september A: 2 Mos 12:1-14 Sal 149/Sal 148 Rom 13:8-14 Matt 18:15-20 B: Ordsp 22:1-2, 8-9, Sal 125 Sal 124 Jak 2:1-10, (11-13), Mark 7:24-37 C: Jer 18:1-11 Sal 139:1-6, Filem 1-21 Luk 14:25-33 Søndag september A: 2 Mos 14: Mos 15:1b-11, Rom 14:1-12 Matt 18:21-35 B: Ordsp 1:20-33 Sal 19 Jak 3:1-12 Mark 8:27-38 C: Jer 4:11-12, Sal 14 1 Tim 1:12-17 Luk 15:1-10

6 - 6 - Søndag september A: 2 Mos 16:2-15 Sal 105:1-6, 37-45/Sal 78 Fil 1:21-30 Matt 20:1-16 B: Ordsp 31:10-31 Sal 1 Jak 3:13-4:3, 7-8a Mark 9:30-37 C: Jer 8:18-9:1 Sal 79:1-9/Sal 4 1 Tim 2:1-7 Luk 16:1-13 Søndag 25. september-1. oktober A: 2 Mos 17:1-7 Sal 78:1-4, Fil 2:1-13 Matt 21:23-32 B: Est 7:1-6, 9-10; 9:20-22 Sal 124 Jak 5:13-20 Mark 9:38-50 C: Jer 32:1-3a, 6-15 Sal 91:1-6, Tim 6:6-19 Luk 16:19-31 Mikkelsmesse* (29. september; hvis søndag kan disse tekstene erstatte tekstene for den aktuelle søndagen) A: 2 Mos 23:20-22 Hebr 1:5-14 Matt 18:1-6, B: Sal 91: Åp 12:1-10 Luk 10:1-2, C: 1 Mos 28:10-19a Hebr 2:4-10 Joh 1:47-51 Søndag oktober A: 2 Mos 20:1-4, 7-9, Sal 19 Fil 3:4b-14 Matt 21:33-46 B: Job 1:1; 2:1-10 Sal 26/Sal 25 Hebr 1:1-4; 2:5-12 Mark 10:2-16 C: Klag 1:1-6 Sal Tim 1:1-14 Luk 17:5-10 Søndag oktober A: 2 Mos 32:1-14 Sal 106:1-6, Fil 4:1-9 Matt 22:1-14 B: Job 23:1-9, Sal 22:1-15 Hebr 4:12-16 Mark 10:17-31 C: Jer 29:1, 4-7 Sal 66: Tim 2:8-15 Luk 17:11-19 Søndag oktober A: 2 Mos 33:12-23 Sal 99 1 Tess 1:1-10 Matt 22:15-22 B: Job 38:1-7 (34-41) Sal 104:1-9, 24, 35c Hebr 5:1-10 Mark 10:35-45 C: Jer 31:27-34 Sal 119:97-104/Sal 19 2 Tim 3:14-4:5 Luk 18:1-8 Søndag oktober A: 5 Mos 34:1-12 Sal 90:1-6, Tess 2:1-8 Matt 22:34-46 B: Job 42:1-6, Sal 34:1-8 (19-22) Hebr 7:23-28 Mark 10:46-52 C: Joel 2:23-32 Sal 65 2 Tim 4:6-8, Luk 18:9-14 Høsttakkefest/Høstofferdag* (disse tekstene kan erstatte tekstene for den aktuelle søndagen) A: 5 Mos 26: Tess 5:15-24 Luk 12:13-21 B: Sal 65:10-14 Ef 5:15-20 Luk 17:11-19 C: Sal 104:24-30 Jak 1:17-18 Luk 11:3 Søndag 30. oktober-5. november (hvis første søndag i november, se Allehelgensdag) A: Jos 3:7-17 Sal 107:1-7, Tess 2:9-13 Matt 23:1-12 B: Rut 1:1-18 Sal 146 Hebr 9:11-14 Mark 12:28-34 C: Hab 1:1-4, 2:1-4 Sal 119: Tess 1:1-4, Luk 19:1-10 Allehelgensdag (første søndag i november) A: Åp 7:9-17 Sal 34:1-10, 22 1 Joh 3:1-13 Matt 5:1-12 B: Jes 25:6-9 Sal 24 Åp 21:1-6a Joh 11:32-44 C: Dan 7:1-3, Sal 149/Sal 150 Ef 1:11-23 Luk 6:20-31 Søndag november (hvis første søndag i november, se Allehelgensdag) A: Jos 24:1-3a, Sal 78:1-7 1 Tess 4:13-18 Matt 25:1-13 B: Rut 3:1-5; 4:13-17 Sal 127/Sal 42 Hebr 9:24-28 Mark 12:38-44 C: Hag 1:15b-2:9 Sal 145:1-5, Tess 2:1-5, Luk 20:27-38 Søndag november A: Dom 4:1-7 Sal 123/Sal 76 1 Tess 5:1-11 Matt 25:14-30 B: 1 Sam 1: Sam 2:1-10/Sal 113 Hebr 10:11-14 (15-18) Mark 13:1-8 C: Jes 65:17-25 Sal 12/Sal Tess 3:6-13 Luk 21:5-19 Kristi kongedag (søndag november) A: Esek 34:11-16, Sal 100 Ef 1:15-23 Matt 25:31-46 B: 2 Sam 23:1-7 Sal 132:1-12 Åp 1:4b-8 Joh 18:33-37 C: Jer 23:1-6 Luk 1:68-79 Kol 1:11-20 Luk 23:33-43 Tekstrekkene bygger på Revised Common Lectionary og er tilrettelagt for Metodistkirken. Kirkeårsdager merket * følger Den norske kirke. År A: Advent 2010, 2013, 2016, osv. År B: Advent 2011, 2014, 2017, osv. År C: Advent 2012, 2015, 2018, osv. Gjeldende liturgisk farge er angitt.

Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke

Tidl. Kirke-årsdag 1 /rekke Gamle og nye tekstrekker sammenstilt av Ingunn Dalan Kosnes og Arild Steinsland Tegnforklaring: *= ny tekst som ikke er preket over før F= Fortelling til bruk i familiegudstjeneste S= samme (kirkeårsdag

Detaljer

Registre til Tekstbok for Den norske kirke Tekstrekkene ble vedtatt av Kirkemøtet 2011. Tekstboken tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011 (2. rekke).

Registre til Tekstbok for Den norske kirke Tekstrekkene ble vedtatt av Kirkemøtet 2011. Tekstboken tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011 (2. rekke). Gudstjenestereformen 2011 Registre til Tekstbok for Den norske kirke Tekstrekkene ble vedtatt av Kirkemøtet 2011. Tekstboken tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011 (2. rekke). Forkortelser i registrene...

Detaljer

Uke 2014 Buvik Børsa Skaun

Uke 2014 Buvik Børsa Skaun Dette er versjon 10: 2015-01-16 1 Nyttårsdag / Jesu navnedag - Onsdag 1. januar Kristi åpenbaringsdag - Søndag 5. januar 1 dåp -/- 2 2. søndag i 12. januar 3 3. søndag i 19. januar 4 4. søndag i 26. januar

Detaljer

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 2013 OG UT (oppdatert 4. september 2013) NB! Vær ekstra oppmerksom på Maria budskapsdag i! Maria budskapsdag legges til søndagen nærmest

Detaljer

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 2016 OG UT 29. september 2014 NB! Vær ekstra oppmerksom på Maria budskapsdag i! Maria budskapsdag legges til søndagen nærmest 25. mars.

Detaljer

Overskrifter til tekstene er satt til av Harald Kaasa Hammer. Disse overskriftene er ikke "offisielle", men kan brukes av dem som ønsker det.

Overskrifter til tekstene er satt til av Harald Kaasa Hammer. Disse overskriftene er ikke offisielle, men kan brukes av dem som ønsker det. KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER I DEN NORSKE KIRKE FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN I 2017 OG UT KALENDERÅRET 2018 19. november 2016 Kirkerådet har bedt Harald Kaasa Hammer utarbeide og være kontakt for denne

Detaljer

Kirkerådet melder 16. januar 2016 at det blir temagudstjenester og tekstendringer i forbindelse med reformasjonsjubileet 2017.

Kirkerådet melder 16. januar 2016 at det blir temagudstjenester og tekstendringer i forbindelse med reformasjonsjubileet 2017. KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 2016 OG UT 30. mars 2016 TEKSTENDRINGER PÅ GRUNN AV REFORMASJONSJUBILEET Kirkerådet melder 16. januar 2016 at det blir temagudstjenester

Detaljer

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 2018 OG UT 2. oktober 2016 Kirkerådet har bedt Harald Kaasa Hammer utarbeide og være kontakt for denne kalenderen. Tlf 95 00 89 61 hkh180446@gmail.com.

Detaljer

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 2012 OG UT Kirkerådet har bedt Harald Kaasa Hammer utarbeide og være kontakt for denne kalenderen. Hvis det oppdages feil i kalenderen,

Detaljer

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 2015 OG UT 29. september 2014 Kirkerådet har bedt Harald Kaasa Hammer utarbeide og være kontakt for denne kalenderen. Tlf 95 00 89 61

Detaljer

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER I DEN NORSKE KIRKE FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN I 2014 OG UT KALENDERÅRET 2015

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER I DEN NORSKE KIRKE FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN I 2014 OG UT KALENDERÅRET 2015 KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER I DEN NORSKE KIRKE FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN I 2014 OG UT KALENDERÅRET 2015 (oppdatert 6. desember 2013) Kirkerådet har bedt Harald Kaasa Hammer utarbeide og være kontakt

Detaljer

August 2005. 02 T 03 O 04 To 05 F 06 L 07 S 09 T 10 O. 11 To 12 F 13 L 14 S. 16 T 17 O 18 To 19 F 20 L 21 S. 23 T 24 O 25 To 26 F 27 L 28 S 30 T 31 O

August 2005. 02 T 03 O 04 To 05 F 06 L 07 S 09 T 10 O. 11 To 12 F 13 L 14 S. 16 T 17 O 18 To 19 F 20 L 21 S. 23 T 24 O 25 To 26 F 27 L 28 S 30 T 31 O August 2005 Veke 31 01 M 02 T 03 O 04 To 05 F 06 L Veke 32 08 M 07 S 12. s. e. pinse. Luk 18,9-14; Jes 2,12-17; Rom 3,21-26 09 T 10 O Personalsamling 11 To Innføringskurs M.Phil. 12 F Innføringskurs M.Phil.

Detaljer

men av hvert ord som kommer fra Guds munn. DEN LILLE BIBELGUIDEN FOR 2015 Mennesket lever ikke av brød alene, daglig brød

men av hvert ord som kommer fra Guds munn. DEN LILLE BIBELGUIDEN FOR 2015 Mennesket lever ikke av brød alene, daglig brød Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. DEN LILLE BIBELGUIDEN FOR 2015 daglig brød Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. Jeg er livets brød.

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Referanser: BM 18/10, KM 6/11 pkt 8: Minitekstbok, NFG 16/11

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Referanser: BM 18/10, KM 6/11 pkt 8: Minitekstbok, NFG 16/11 DEN NORSKE KIRKE KR 52/11 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-28. september 2011 Referanser: BM 18/10, KM 6/11 pkt 8: Minitekstbok, NFG 16/11 Forenklet bruk av Tekstboken Sammendrag

Detaljer

1 dåp. 11 DnB. Offer: Streetlight. Vinterkulturuke. Offer: Wycliffe. 17 RR Offer: Kirkens Bymisjon Trondheim

1 dåp. 11 DnB. Offer: Streetlight. Vinterkulturuke. Offer: Wycliffe. 17 RR Offer: Kirkens Bymisjon Trondheim Dette er versjon 10: 2015-01-16 versjon : 2015-01-22 versjon 12: -04-02 Uke Buvik Børsa Skaun 1 Nyttårsdag / Jesu navnedag - Onsdag 1. januar Kristi åpenbaringsdag - Søndag 5. januar 1 dåp -/- 2 3 4 5

Detaljer

T. leser K. vert Medhj

T. leser K. vert Medhj Powerpoint, Kirkekaffe,, Dåp frihelg/permisjon 8. jan 15. jan 22. jan 29. jan Kristi åpenbaringsdag, Luk 2,40-52 (F: Matt 2, 1 12) 2. søndag i åpenbaringstiden, Mark 1, 3 11(F: Matt 3, 13 4, 11) 3. søndag

Detaljer

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser.

Vi ønsker Guds velsignelse i arbeidet med å gi neste generasjon Bibelens ord og velsignelser. Takk! Her sitter du med en gave i hendene. Ja, du har sikkert betalt noe for denne fargeleggingstegningsboken, men ikke så mye som det har kostet å lage den. Takk til Oddfrid Eriksrud som har laget alle

Detaljer

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal

Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal Velkomen til kyrkje i Nord-Aurdal 7. februar, Fastelavnssøndag Luk 18,31-34 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Karnevalsgudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Ellen Rudi. Nattverd. Utdeling av bibel til 5.

Detaljer

Kirkeårets tekster 1977 Forslag 2008 Framlegg til KM 2010

Kirkeårets tekster 1977 Forslag 2008 Framlegg til KM 2010 KM 07.1.1/10 SAMMENSTILLING AV NÅVÆRENDE TEKSTBOK OG FORSLAGENE 2008 OG FRAMLEGGET TIL KIRKEMØTET 2010 Med delvis fordeling av søndagene etter pinse. I Framlegget 2010 er rekkefølgen på søndagene i treenighetstiden

Detaljer

Fortellingene hører temamessig sammen med dagens tekster, men det er lagt vekt på å hente dem fra de ulike delene av bibelhistorien.

Fortellingene hører temamessig sammen med dagens tekster, men det er lagt vekt på å hente dem fra de ulike delene av bibelhistorien. KM 6.1.1/11 KR 2011: REGISTER OVER FORTELLINGENE, ORDNET ETTER BIBELHISTORIEN Fortellingene hører temamessig sammen med dagens tekster, men det er lagt vekt på å hente dem fra de ulike delene av bibelhistorien.

Detaljer

Presteforeningens avgitte høringsuttalelse om forslag til ny tekstbok

Presteforeningens avgitte høringsuttalelse om forslag til ny tekstbok Presteforeningens avgitte høringsuttalelse om forslag til ny tekstbok Uttalelsen ble avgitt 15. september 2009 i samsvar med høringsspørsmålene. Sentralstyret har drøftet og avgitt uttalelsen etter at

Detaljer

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal

Velkommen til kirke i Nord-Aurdal Velkommen til kirke i Nord-Aurdal 5. februar, 5. søndag i åpenbaringstiden Mark 2,1-12 Aurdal kirke kl.11.00: Gudstjeneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Takkoffer til Strand kirke kl.11.00: Familiegudstjeneste.

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA KM 10/10 Kyrkjemøtet 2010

DEN NORSKE KYRKJA KM 10/10 Kyrkjemøtet 2010 DEN NORSKE KYRKJA KM 10/10 Kyrkjemøtet 2010 Utdrag frå ein førebels protokoll Retningsliner for bruk av liturgiske farger Merknader frå kyrkjemøtekomiteen og Kyrkjemøtet sitt vedtak Komiteen legg saksutgreiinga

Detaljer

Regelverk for bruk av liturgiske farger

Regelverk for bruk av liturgiske farger DEN NORSKE KIRKE KR 45/10 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 15.-17. september 2010 Saksbehandler: Åge Haavik Referanser: Saksdokumenter: Regelverk for bruk av liturgiske farger Sammendrag

Detaljer

Dagens bønn VEDTATT AV KIRKEMØTET søndag i advent

Dagens bønn VEDTATT AV KIRKEMØTET søndag i advent Dagens bønn VEDTATT AV KIRKEMØTET 2014 1. søndag i advent Nådige Gud, du kommer oss i møte med frelse. Gi oss et nådens år der knuste hjerter blir hele, undertrykte blir satt fri og vi kan lovsynge din

Detaljer

Venstre kolonne er høringsforslaget i Høyre kolonne er Kirkerådets forslag februar Nådige Gud, Amen. Amen. Amen. Amen.

Venstre kolonne er høringsforslaget i Høyre kolonne er Kirkerådets forslag februar Nådige Gud, Amen. Amen. Amen. Amen. Dagens bønn KM 11.1/14 Venstre kolonne er høringsforslaget i 2012. Høyre kolonne er Kirkerådets forslag februar 2014. HØRINGSFORSLAGET REVIDERT FORSLAG 1 1 1. søndag i advent 1. søndag i advent du som

Detaljer

Forslag til ny Tekstbok for Den norske kirke

Forslag til ny Tekstbok for Den norske kirke Høringsuttalelse fra Det teologiske Menighetsfakultet vedrørende Forslag til ny Tekstbok for Den norske kirke 1. Innledning 2. 141: Tekstboken Utvalg av tekster 2.1: Bibelhistorisk bredde 2.2: Teologisk

Detaljer

Dagens bønn. Bokmål KR 11.1/12

Dagens bønn. Bokmål KR 11.1/12 KR 11.1/12 Dagens bønn Bokmål 1 1. søndag i advent Nådige Gud, du som kommer oss i møte for å frelse oss, vi ber deg: åpne våre sinn for et nådens år, så knuste hjerter blir hele, undertrykte blir fri

Detaljer

Teatersalen, Prøvesal (gamle), Prøvesal (ny nede), Prøvesal (ny oppe), Helligdager i Norge, Week Numbers

Teatersalen, Prøvesal (gamle), Prøvesal (ny nede), Prøvesal (ny oppe), Helligdager i Norge, Week Numbers des 2016 (Oslo) 28 29 30 1 2 3 4 Uke 48 i 2016 Lørdagsbarn Andre søndag i 5 6 7 8 9 10 11 Den kulturelle skolesekken "Pavlows Tispe" Tadas Romeika Tredje søndag i Uke 49 i 2016 12:00 - NOKU 12 13 14 15

Detaljer

Til ettertanke... Lista menighet har påtatt seg et ansvar med å støtte og be for NMS-landsbyutvikling i Laos

Til ettertanke... Lista menighet har påtatt seg et ansvar med å støtte og be for NMS-landsbyutvikling i Laos Gaver til bladet tas imot med takk på bankkonto: 3095 57 04769 Årlig abonnementsavgift for de som får bladet tilsendt er 300 kroner og betales til samme kontonr. Lista menighet har påtatt seg et ansvar

Detaljer

2014...01 Kirkerommet Kirkenes Onsdag 01.01.2014 kl. 16:00 Nyttårsdag Høymesse Ingen behov Ingen behov Barne- og ungdomsarbeidet i S-V menighet

2014...01 Kirkerommet Kirkenes Onsdag 01.01.2014 kl. 16:00 Nyttårsdag Høymesse Ingen behov Ingen behov Barne- og ungdomsarbeidet i S-V menighet 2014...01 Kirkerommet Kirkenes Onsdag 01.01.2014 kl. 16:00 yttårsdag Høymesse Ingen behov Ingen behov Barne- og Kirkerommet Kirkenes Søndag 05.01.2014 kl. 11:00 Kristi åpenbaringsdag Høymesse Ingen behov

Detaljer

En radikalt annerledes tekstbok Kommentarer til et Tekstbok for Døvekirken (Utkast)

En radikalt annerledes tekstbok Kommentarer til et Tekstbok for Døvekirken (Utkast) En radikalt annerledes tekstbok Kommentarer til et Tekstbok for Døvekirken (Utkast) Av Lars Hana, døveprest og Per Walle, døveprest lars.hana@dovekirken.no / per.walle@dovekirken.no Døvekirken i Norge

Detaljer

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012

VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 VELKOMEN TIL KYRKJE I NORD- AURDAL HAUSTEN 2012 5.august, 10.søndag i treenighetstiden Matt 18,21-35 Ulnes kyrkje kl.13 Aurdal fjellkirke kl.19 Gudsteneste. Geir Wiknes. Nattverd. Takkoffer til kyrkelyden

Detaljer

Retningslinjer for bruk av liturgiske farger

Retningslinjer for bruk av liturgiske farger DEN NORSKE KIRKE KM 10.1/10 Kirkemøtet Saksorientering Saksbehandler: Åge Haavik Referanser: KR 45/10 Saksdokumenter: Retningslinjer for bruk av liturgiske farger Sammendrag Saken gjelder et gjennomsyn

Detaljer

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. Uke 31. Uke 32. Uke 33. Uke 34. Uke 35 Lusekamp. anje. Tilvenning

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. Uke 31. Uke 32. Uke 33. Uke 34. Uke 35 Lusekamp. anje. Tilvenning 31 1 2 32 Tilvenning 3 4 5 6 7 8 9 33 Tilvenning 10 11 12 13 14 15 16 34 Tilvenning 17 18 19 20 21 22 23 35 Lusekamp anje Høstopprydding Ansvar:Elg Nøtteskrikene starter blir kjent 24 Planleggingsdag 25

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd

DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Bispemøtet her Dato: 07.10.2011 Vår ref: 11/176-15 HAA Deres ref: Nye kollektbønner/dagens bønn Kirkerådet behandlet i sitt møte i september

Detaljer

Intervju med Hans Eiler Hammer om:

Intervju med Hans Eiler Hammer om: 1 Intervju med Hans Eiler Hammer om: - Hans yrke som prest - Prestedrakten - Og de ulike symbolene han har valgt på stolaer. Her er korset Hans Eiler har valgt å bruke på alle stolaer. Laget av 6.trinn

Detaljer

Åpenbaringsbokens. Tall - Symbolikk. med henvisninger. Vagn Christensen År 2010

Åpenbaringsbokens. Tall - Symbolikk. med henvisninger. Vagn Christensen År 2010 . Åpenbaringsbokens Tall - Symbolikk med henvisninger Vagn Christensen År 2010 2 Åpenbaringsbokens tall. I de aller fleste religioner spiller hellige tall en betydelig rolle. Både i, og bak tallene anes

Detaljer

LUTHERSK KIRKETIDENDE

LUTHERSK KIRKETIDENDE LUTHERSK KIRKETIDENDE - 2014 - Redigert av: Professor Harald Hegstad Kapellan Sunniva Gylver Universitetslektor Sjur Isaksen Sokneprest Anne Grete Listrøm Redaksjonssekretær: Prest/konsulent Eyolf Berg

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

KR 46/11. Nye kollektbønner / Dagens bønn. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak

KR 46/11. Nye kollektbønner / Dagens bønn. DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Sammendrag. Forslag til vedtak KR 46/11 DEN NORSKE KIRKE Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Oslo, 26.-28. september 2011 Referanser: KR 11/10, KM 4/11, NFG 11/11 Nye kollektbønner / Dagens bønn Sammendrag Ut fra Kirkemøtets

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart nytt barnehageår. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

AUGUST Tema: Oppstart nytt barnehageår. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag AUGUST 2016 Tema: Oppstart nytt barnehageår 31 1 2 3 4 5 6 7 32 8 9 10 11 12 13 14 33 15 Vi tar imot de første NYE barna 16 17 18 19 20 21 34 22 23 24 JULIA 1 ÅR 25 26 27 28 35 29 30 31 Det nye barnehageåret

Detaljer

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016

GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 GUDSTJENESTER I NORD-AURDAL 2016 5. mai, Kristi himmelfartsdag Joh 17,1-5 Skrautvål kyrkje kl.11.00: Gudsteneste. Kristine Inderhaug Fossheim. Nattverd. Samtalegudsteneste med konfirmantane. Takkoffer

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for ferjeruter. FREDAG 1.MAI 2015 TORSDAG 14.MAI 2015 (KRISTI HIMMELFARTSDAG) SØNDAG 17. MAI 2015 Desse rutene vert køyrd slik: Avg. Solvorn kl.

Detaljer

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter.

Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Helgebrigder mai, pinse og jul 2015 og påske og mai 2016 for lokalruter. Ekspressbussruter i eige oppsett s. 164. FREDAG 1.MAI 2015 Det vert køyrt bussruter, som på ein ordinær søndag (sjå vanleg rutetabell)

Detaljer

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Hva Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn 31 1 2 3 32 Tilvenning 4 5 6 7 8 9 10 33 Tilvenning 11 12 13 14 15 16 17 34 Tilvenning 18 19 20 21 22 23 24 35 Høstopprydding Ansvar:Elg starter blir kjent

Detaljer

4 Engler & 1 Graver 9. Februar gikk Spark VM- utfor av stabelen, og i den anledning hadde stabene i kirken i Ullensaker blitt utfordret på deltagelse. Biskopen var blitt utfordret i forbindelse med besøk

Detaljer

Møteoversikt. Bogafjell :00 Gudstjeneste. Tekst: Tema: Tekst barn: Tema barn: Spesielle innslag: Side i heftet: Kristi forklarelsesdag

Møteoversikt. Bogafjell :00 Gudstjeneste. Tekst: Tema: Tekst barn: Tema barn: Spesielle innslag: Side i heftet: Kristi forklarelsesdag 08.01.2017 11:00 Gudstjeneste Kristi forklarelsesdag Barneforkynnelse Bassgitar Trommer grønn gruppe grønn gruppe grønn gruppe blå sport blå sport blå sport hvit gruppe Øvre Gjetaren cellegruppe Truls

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Særskilde preiketekstar for kyrkjeåra og

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Særskilde preiketekstar for kyrkjeåra og DEN NORSKE KIRKE KR 49/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Bodø, 16.-18. september 2015 Referanser: KR 24/14 Saksdokumenter: Særskilde preiketekstar for kyrkjeåra 2017-2018 og 2018-2019

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA KM 6/11 Kyrkjemøtet 2011

DEN NORSKE KYRKJA KM 6/11 Kyrkjemøtet 2011 DEN NORSKE KYRKJA KM 6/11 Kyrkjemøtet 2011 Vedtak KM 6/11 Gudstenestereforma - tekstbok Merknader frå komité E på Kyrkjemøtet Komiteen sluttar seg til hovudlinene i saksframstillinga og Kyrkjerådet sine

Detaljer

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015)

Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjema for arbeidsplanlegging og tidsregistrering (revidert versjon, 21. des. 2015) Skjemaet består av to deler. En del for arbeidsplanlegging og beregning av tilleggslønn, jf. punkt A nedenfor, og en

Detaljer

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Temagudstjenester høsten 2017 til markering av 500 år siden starten av den lutherske reformasjonen

Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd. Temagudstjenester høsten 2017 til markering av 500 år siden starten av den lutherske reformasjonen DEN NORSKE KIRKE KR 40/15 Kirkerådet, Mellomkirkelig råd, Samisk kirkeråd Bodø, 16.-17. september 2015 Referanser: KR 69/13, NFG 15/15 Saksdokumenter: KR 40.1/15 Bibeltekster Temagudstjenester høsten 2017

Detaljer

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018

Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Årsplan for Ringblomsten familiebarnehage 2017/2018 Ringblomsten Ringgata 82, 2318 Hamar Tlf. 93 45 1576. E-post: ringblomsten@gmail.com Facebook: Ringblomsten familiebarnehage Vi blir kjent Den første

Detaljer

Nesodden. Buss. Båt. Son. Drøbak. Oscarsborg. Håøya. Aspon. Fagerstrand. Lågøya. Skogheim. Fagerstrand. Myklerud. Dal. Gjøfjell. Torneveien.

Nesodden. Buss. Båt. Son. Drøbak. Oscarsborg. Håøya. Aspon. Fagerstrand. Lågøya. Skogheim. Fagerstrand. Myklerud. Dal. Gjøfjell. Torneveien. Båt Buss Lysaker 716 601 Aker brygge Nesodden Flaskebekk Stoppested bare i pilretningen Tangenåsen Flaskebekk Kun få avganger Sjøstrand Nesoddtangen Granholt Oksval Ildjernet Varden Skoklefall Sunnaas

Detaljer

Årsplan 2008-2009 Tema og kalender. Skrållan barnehage

Årsplan 2008-2009 Tema og kalender. Skrållan barnehage Årsplan 2008-2009 Tema og kalender Skrållan barnehage September 2008 Tema: Naturen og skogen Vi setter opp Hva skjer med skogen, farger. Hva kan vi lage av det vi finner i skogen? Hvem er det som bor i

Detaljer

Kirkeårets fortellingstekster en mulighet til involvering!

Kirkeårets fortellingstekster en mulighet til involvering! 1 Kirkeårets fortellingstekster en mulighet til involvering! En hjelp til å videreutvikle forkynnelsen av fortellingstekstene Et IKO kurs utarbeidet for prosti-/regionnivå 2 INNHOLD s. 4 Del 1 Intro: Kursets

Detaljer

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. Uke 31. Uke 32. Uke 33. Uke 34. Uke 35 Lusekamp. anje. Oppstart

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lør Søn. Uke 31. Uke 32. Uke 33. Uke 34. Uke 35 Lusekamp. anje. Oppstart 31 Oppstart 1 2 3 4 5 6 7 32 Oppstart 8 9 10 11 12 13 14 33 Oppstart 15 16 17 18 19 20 21 34 35 Lusekamp anje Observasjons -uke 22 Planleggingsdag 23 Planleggingsdag 24 25 Høstopprydding Ansvar:Lena Elg

Detaljer

Januar 2009 AMBULANSE 113. tlf.nr: 957 08 767 1986-2006 20 ÅR I BRANSJEN. uke 1. uke 2. Tlf. 77 66 10 30. Graving LEVERING AV: Navn: Tor 1

Januar 2009 AMBULANSE 113. tlf.nr: 957 08 767 1986-2006 20 ÅR I BRANSJEN. uke 1. uke 2. Tlf. 77 66 10 30. Graving LEVERING AV: Navn: Tor 1 Januar 0. Nyttårsdag uke Juleferie t.o.m. 0.0.0 tlf.nr: 0 Planleggingsdag skolene Første skoledag etter juleferien Hellige-tre-kongers-dag uke pent: - -.0 (-) 0- Tlf 0 0 uke -0 R I BRANSJEN Arktisk kultursenter

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2013 Gudstjenester Prest Uke Tj.uke Informasjon 31.desember Nyttårsaften Nordfold kirke kl. 18.00 Kveldsgudstjeneste Romjulsmars kl. 17.00 1 Vert: Dokke Hansen

Detaljer

LUTHERSK KIRKETIDENDE

LUTHERSK KIRKETIDENDE LUTHERSK KIRKETIDENDE - 2015 - Redigert av: Professor Harald Hegstad Prost Hege Elisabeth Fagermoen Universitetslektor Sjur Isaksen Sokneprest Anne Grete Listrøm Redaksjonssekretær: Prest/konsulent Eyolf

Detaljer

AUGUST Tema: Oppstart nytt barnehageår 20 JHON HÅKON 4ÅR. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag

AUGUST Tema: Oppstart nytt barnehageår 20 JHON HÅKON 4ÅR. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag Lørdag Søndag k AUGUST 20 Tema: Oppstart nytt barnehageår 31 1 2 3 4 5 6 7 32 8 10 11 l 14 33 15 17 18 1 TORBJØRN 5ÅR 20 JHON HÅKON 4ÅR 21 34 22 23 EMILIE 5ÅR 24 25 26 27 28 35 2 30 31 Det nye barnehageåret står foran

Detaljer

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr

MØTEINNKALLING. Vi ber om at forfall vert meldt til koordinator på e-post: eller mobil nr VOLDA KOMMUNE Utvalg: Ungdomsrådet Møtestad: Nye Salen, Samfunnshuset Dato: 19.11.2014 Tid: 16:10 MØTEINNKALLING Medlemar som er ugilde i ei sak vert bedne om å gje melding, slik at varamedlemar kan bli

Detaljer

Hentekalender 2015 INFORMASJON

Hentekalender 2015 INFORMASJON Hentekalender 2015 INFORMASJON - Ikke mer futt i denne, nei. Da leverer jeg den inn der jeg kjøpte den, til innsamlingsbilen for farlig avfall eller til miljøstasjonen. 1 2 JANUAR 2015 UKE MANDAG TIRSDAG

Detaljer

DEN NORSKE KYRKJA KM 07/10 Kyrkjemøtet 2010

DEN NORSKE KYRKJA KM 07/10 Kyrkjemøtet 2010 DEN NORSKE KYRKJA KM 07/10 Kyrkjemøtet 2010 Utdrag frå ein førebels protokoll Gudstenestereforma - tekstbok Merknader frå kyrkjemøtekomiteen og Kyrkjemøtet sitt vedtak Komiteen viser til saksutgreiinga

Detaljer

Henvisninger til Skriften

Henvisninger til Skriften Henvisninger til Skriften Et hjelpemiddel for den som ønsker å bli bedre kjent med Guds ord. ~ DEN HELLIGE SKRIFT ~ 1. Skriften, både Det gamle og Det nye testamente, bør vi granske og kjenne. Apg 17,11;

Detaljer

LUTHERSK KIRKETIDENDE

LUTHERSK KIRKETIDENDE LUTHERSK KIRKETIDENDE - 2016 - Redigert av: Professor Harald Hegstad Prost Hege Elisabeth Fagermoen Universitetslektor Sjur Isaksen Sokneprest Anne Grete Listrøm Redaksjonssekretær: Prest/konsulent Eyolf

Detaljer

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag

Hva skjer? Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 31 Oppstart 31 1 2 3 4 32 Oppstart 7 8 9 10 11 33 Oppstart 14 15 16 17 18 Planleggingsdag Bhg stengt 34 21 Planleggingsdag Bhg stengt 22 23 24 Høstopprydding Ansvar: Lena Elg 25 35 Lusekampanje 28 29 30

Detaljer

Årsplan for Ajer gårds- og familiebarnehage 2017/2018

Årsplan for Ajer gårds- og familiebarnehage 2017/2018 Årsplan for Ajer gårds- og familiebarnehage 2017/2018 Liljeblomst Aluvegen 91, 2319 Hamar Tlf. 941 30 122. E-post: hamargaardsbarnehage@gmail.com www.barnehage.hamar.no Vi blir kjent Den første måneden

Detaljer

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017

Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Hamar gårdsbarnehage 2016/2017 Spiren Aluvegen 91 2319 Hamar Tlf: 94130122 Epost: hamargaardsbarnehage@gmail.com Vi blir kjent Velkommen til et nytt barnehageår i Hamar gårdsbarnehage. August er en måned

Detaljer

DAG KL. ARRANGEMENT ANNET

DAG KL. ARRANGEMENT ANNET SEMESTERPLAN FOR GRIMSTAD FRIKIRKE - VÅREN 2014 DAG KL. ARRANGEMENT ANNET Januar Ons. 01.01 18.00 Kveldsgudstjeneste med nattverd Søn. 05.01 11.00 Gudstjeneste Kristi Åpenbaringsdag Tir. 07.01 18.00 Speidersamling

Detaljer

BibelPortal. Bibelleseplaner Bibelressurser Bønne. ønnetips. Dette heftet tilhører: Tlf

BibelPortal. Bibelleseplaner Bibelressurser Bønne. ønnetips. Dette heftet tilhører: Tlf BibelPortal Bibelleseplaner Bibelressurser Bønne ønnetips Dette heftet tilhører: Tlf Innhold Side Side Velkommen til BibelPortal! 3-4 Ekteskap, sex og samliv 32 Hva kan jeg lese når jeg? 5 Miljø og forvaltning

Detaljer

August 2015 3 4 5 6 7 8 9

August 2015 3 4 5 6 7 8 9 August 2015 MAND AG TIRSD AG ONSD AG TORSD A G FREDAG LØRDAG SØ ND A G 3 4 5 6 7 8 9 August er preget av oppstart, tilvenning og sosial kompetanse. 10 11 Planleggingsdag barnehagen er stengt. (1/5) 12

Detaljer

Årsplan Randem barnehage AUGUST 2008 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG

Årsplan Randem barnehage AUGUST 2008 UKE MANDAG TIRSDAG ONSDAG TORSDAG FREDAG LØRDAG SØNDAG AUGUST 2008 31 1 2 3 32 4 5 6 7 8 9 10 33 11 12 13 14 15 16 17 34 18 P-DAG 19 VELKOMMEN TIL NYTT BHG ÅR 20 21 22 23 24 35 25 26 27 28 29 30 31 HUSK: P-DAG MANDAG 18.08 BARNEHAGEN ER STENGT SEPTEMBER 2008

Detaljer

NB! Angivelsen i denne kolonnen er svært upresis, da mange tekster har fått endret avgrensning gjennom de ulike fasene i arbeidet med tekstboken.

NB! Angivelsen i denne kolonnen er svært upresis, da mange tekster har fått endret avgrensning gjennom de ulike fasene i arbeidet med tekstboken. REGISTER TIL FORLSAG TIL NY TEKSTBOK FOR DEN NORSKE KIRKE Innholdsangivelsen til den enkelte tekst er bare stikkord til hjelp under utarbeidelsen av tekstboken, og skal ikke være med i de endelige registre.

Detaljer

Navnet over alle navn er ALLE GUDS NAVN...

Navnet over alle navn er ALLE GUDS NAVN... Navnet over alle navn er ALLE GUDS NAVN... Gud er så veldig at himmelen ikke kan romme Ham. Hans personlighet er så sammensatt at det ikke finnes et enkelt navn som fullt ut kan beskrive hans karakter

Detaljer

1 3Teatersalen, Pr 0 3vesal (gamle), Pr 0 3vesal (ny nede), Pr 0 3vesal (ny oppe), Helligdager i Norge, Week Numbers

1 3Teatersalen, Pr 0 3vesal (gamle), Pr 0 3vesal (ny nede), Pr 0 3vesal (ny oppe), Helligdager i Norge, Week Numbers feb 2016 (Oslo) 1 2 3 4 5 6 7 Uke 5 i 2016 0 1velseshelg / 0 1velseshelg Samefolkets dag Fastelavn 8 9 10 11 12 13 14 Musikal Kongseik u.s. Skolesekken/Torill Sj 0 3m 0 3ling 0 1velseshelg / 0 1velseshelg

Detaljer

Januar 2009 1000 TING. Trafikalt grunnkurs starter 12/1 Teorikurs starter 26/1 AMBULANSE 113. 11 uke 3. 19 Tir

Januar 2009 1000 TING. Trafikalt grunnkurs starter 12/1 Teorikurs starter 26/1 AMBULANSE 113. 11 uke 3. 19 Tir Januar 00 Gamle Mosvoldvei Timebestilling: 0. Nyttårsdag uke Juleferie t.o.m. 0.0.0 Første skoledag etter juleferien Hellige-tre-kongers-dag Tlf. - Barbrosgt. - Gåseholmen Brygge uke 0 uke Trafikt grunnkurs

Detaljer

Januar. 1 2 3 4 5 1. nyttårsdag. Guiden Helse og velvære. Nyttårssalget. starter. Guiden Helse og velvære. Guiden Helse og velvære.

Januar. 1 2 3 4 5 1. nyttårsdag. Guiden Helse og velvære. Nyttårssalget. starter. Guiden Helse og velvære. Guiden Helse og velvære. Aktiviteter 2014 Januar UKE 5 UKE 4 UKE 3 UKE 2 UKE 1 6 7 8 9 10 11 12 Tema denne måneden: Juridisk, Regnskap og revisjon, 30 1 2 3 4 5 1. nyttårsdag Nyttårssalget starter 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Detaljer

Nr 3 2002 Biskop Ernst Baasland sammen med diakon Mayumi Igarashi og kantor Julia Harbrecht

Nr 3 2002 Biskop Ernst Baasland sammen med diakon Mayumi Igarashi og kantor Julia Harbrecht Nr 3 2002 Biskop Ernst Baasland sammen med diakon Mayumi Igarashi og kantor Julia Harbrecht Foto: Tore Johan Mydland Vår nye prestefamilie På bildet ser vi fra venstre: Jorunn, Stian, Lars Tore, Kristine

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

- 2013 - Redigert av: Professor Harald Hegstad Stipendiat Sunniva Gylver Universitetslektor Sjur Isaksen Sokneprest Anne Grete Listrøm

- 2013 - Redigert av: Professor Harald Hegstad Stipendiat Sunniva Gylver Universitetslektor Sjur Isaksen Sokneprest Anne Grete Listrøm LUTHERSK KIRKETIDENDE - 2013 - Redigert av: Professor Harald Hegstad Stipendiat Sunniva Gylver Universitetslektor Sjur Isaksen Sokneprest Anne Grete Listrøm Redaksjonssekretær: Prest/konsulent Eyolf Berg

Detaljer

Nær gud - nær mennesker

Nær gud - nær mennesker Fastelavnssøndag (2..mars) Hovedtekst: Joh 17,20-26 GT tekst: Høys 8,6-7 Epistel tekst: 1 Kor 13,1-7 Barnas tekst: Joh 12,1-8 Nær gud - nær mennesker 32 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N E: J

Detaljer

Holdepunkt. Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde 1 Kor 11,1

Holdepunkt. Ha meg til forbilde slik jeg har Kristus til forbilde 1 Kor 11,1 Holdepunkt Hamegtilforbildeslikjeghar Kristustilforbilde 1Kor11,1 Holdepunkt Vi tror... VitroratJesusharkaltosstilåfølgeham.Detbetyratvitaretterfølgelsen seriøst.vitroratledereogmedledereerdeviktigstebyggesteineneforat

Detaljer

Nyhetsbrev for Glemmen menighet

Nyhetsbrev for Glemmen menighet Nyhetsbrev for Glemmen menighet KOMMENDE UKE Søndag 07. Desember kl.11.00: Uke: 50 Gudstjeneste med dåp og nattverd. (Zakariassen). Kor: Cantus Cordis Velkommen til Gudstjeneste! Nå har det nye kirkeåret

Detaljer

Bruk deres egen kreativitet og utform teppet slik at det blir slik dere vil ha det.

Bruk deres egen kreativitet og utform teppet slik at det blir slik dere vil ha det. Kirkeårsteppet 33 Innledning Kort om illustrasjonene på skattkista Skattkista er dekorert med tre bilder av ulike motiver. På lokket ser man et bilde av kirkeårssirkelen med de liturgiske fargene. I hver

Detaljer

AUGUST 2016Tema: Oppstart nytt barnehageår

AUGUST 2016Tema: Oppstart nytt barnehageår AUGUST 20Tema: Oppstart nytt barnehageår 31 1 2 3 5 6 7 32 8 10 11 12 13 1 33 15 17 18 1 20 21 3 22 23 2 25 26 27 28 35 2 30 31 Det nye barnehageåret står foran oss. Helt ubrukt, og snart klar-ferdig-gå!

Detaljer

Immanuelkirkens selvbilde 2006

Immanuelkirkens selvbilde 2006 Immanuelkirkens selvbilde 2006 selvbilde (subst., vanligvis entall) - Den oppfatning en person har av sin personlighet, hva han/hun har oppnådd, og sin verdi i samfunnet. (oversatt fra Cambridge Dictionaries

Detaljer

OVERBLIKK OVER DET GAMLE TESTAMENTE

OVERBLIKK OVER DET GAMLE TESTAMENTE OVERBLIKK OVER DET GAMLE TESTAMENTE Hovedtema: Gud frelser menneskene gjennom Kristus Hvor mange bøker er det i Bibelen? 66 Hvor mange i GT? OLD TESTAMENT 3 9 = 39 NT: 3 x 9 = 27 BØKENE 1 Mosebok Esther:

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR MAURTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen jobber

Detaljer

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011

GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 GALGENES BARNEHAGE 2010/ 2011 ÅRSPLAN FOR BJØRNEHIET. Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Årsplanen viser hva de enkelte avdelingene i barnehagen

Detaljer

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2014

Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2014 Femte utgøve Gudstjenestelista for Steigen Prestegjeld 2014 Gudstienester Prest Uke Tj.uke Informasion 3l.desember Nyttårsaften Leiranger kirke kl. 14.00 Gudstjeneste u. Romjulsmars kl. 13.00 1 Nordfold

Detaljer

Om oss Vi produserer de aller fleste typer kalendere og leverer også mange typer produkter der en kalender er integrert.

Om oss Vi produserer de aller fleste typer kalendere og leverer også mange typer produkter der en kalender er integrert. Kalendere 2016-2017 Hvorfor kalendere? Kalendere gir en unik oppmerksomhet hver (arbeids)dag gjennom hele kalenderåret, og er derfor den perfekte gaven til forretningsforbindelser. Kalendere er også svært

Detaljer

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 2 Året og klokka

Migramatte. Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere. Del 2 Året og klokka Migramatte Et temahefte i praktisk regning for hjem og samfunn for voksne innvandrere Del 2 Året og klokka Innhold Del 2, Året og klokka Et år har 12 måneder 1 Årstider 2 Måneder, uker og dager 3 Kalender

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

ÅRSPLAN FOR HARESTUA GALGENES BARNEHAGE 2016/2017

ÅRSPLAN FOR HARESTUA GALGENES BARNEHAGE 2016/2017 GALGENES BARNEHAGE 2016/2017 ÅRSPLAN FOR HARESTUA Årsplanen er et redskap for personalet og et dokument til foreldre og barnehagemyndigheten. Den viser hva avdelingene jobber med i løpet av året. I vår

Detaljer

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25)

Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS. Budstikke. Nr. 1-2014 71. årgang. Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) Informasjonsblad for den katolske menigheten i Drammen ST. LAURENTIUS Budstikke Nr. 1-2014 71. årgang Jeg er oppstandelsen og livet (Joh 11,25) nr 2-2013 BUDSTIKKE NR 1-2014 Ansvarlig redaktør: p.johannes

Detaljer

Bibel-mix. En hjelp til å oppdage rikdommene i Guds Ord Utarbeidet av Øivind Benestad. Internett-versjon

Bibel-mix. En hjelp til å oppdage rikdommene i Guds Ord Utarbeidet av Øivind Benestad. Internett-versjon Bibel-mix En hjelp til å oppdage rikdommene i Guds Ord Utarbeidet av Øivind Benestad. Internett-versjon Guds Ord ble ikke gitt oss for å øke vår kunnskap, men for å forvandle våre liv. Denne brosjyren

Detaljer

August Velkommen til nytt barnehageår! Forskning og opplevelser: Språk og førmatematikk med fokus på lokalisering

August Velkommen til nytt barnehageår! Forskning og opplevelser: Språk og førmatematikk med fokus på lokalisering August 2016 Velkommen til nytt barnehageår! Språk og førmatematikk med fokus på lokalisering Barn og voksne har god tid til lek og vennskap. Slik blir vi kjent med hverandre. Introduksjon til hverdagen

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer