KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER"

Transkript

1 KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 2019 OG UT Kirkerådet har bedt Harald Kaasa Hammer å utarbeide og å være kontakt for denne kalenderen. Tlf Hvis det oppdages feil i kalenderen, er han takknemlig for tilbakemelding! Overskrifter til tekstene er satt til av Harald Kaasa Hammer. Disse overskriftene er ikke "offisielle", men kan brukes av dem som ønsker det. Vi anbefaler at forordet i Tekstboken leses nøye, likeså punktene nedenfor! Fra 1. søndag i advent 2019 leser vi tekstene etter første rekke (I). Fra 1. søndag i advent leser vi tekstene etter andre rekke (II). Det er satt opp særskilt prekentekst på fire søndager i kirkeåret Disse tekstene er merket med. "A" foran tekstene betyr at tekstene på denne dagen benyttes i alle tre tekstrekkene. Det er fortellingstekster til de fleste kirkeårsdagene. De er felles for alle tre rekkene. Fortellingsteksten er tenkt brukt i stedet for de tre tekstene, for eksempel ved familiegudstjenester. Fortellingstekstene er merket med "F" i registeret bak i Bibelen (Bibel 2011) og i Tekstbok for Den norske kirke. Tekstene er satt opp i den rekkefølge de leses i gudstjenesten: først en tekst fra Det gamle testamente (GT), så en tekst fra Det nye testamente utenom evangeliene - altså fra brevene, Apostlenes gjerninger eller Johannes' åpenbaring, og til slutt evangelieteksten, som vanligvis er prekentekst. I 2014 vedtok Kirkemøtet Tekstrekke for bibelsk salme til kirkeårsdagene. Disse finnes i supplement 1 ( ) til Gudstjeneste for Den norske kirke side ISBN Maria budskapsdag legges til søndagen nærmest 25. mars. Dagen føyes inn mellom eller etter de fire fastesøndagene. I kommer den mellom 3. og 4. søndag i fastetiden. Maria budskapsdag erstatter altså ikke en av fastesøndagene. På Langfredag alternerer en mellom lidelsesberetningene i alle fire evangelier. I leser vi fra Markusevangeliet. Det står det derfor "II" foran teksten på denne dagen. Nummereringen på Langfredag er altså ikke i takt med nummereringen av de tre tekstrekkene. Det er fire tekster på Påskenatt / Ottesang. Fra 2. søndag i påsketiden til Søndag før pinse kan menigheten velge å lese en serie fra Apostlenes gjerninger i stedet for GT teksten. I registeret står det "eller" foran tekstene i denne serien. På Pinsedag kan menigheten velge å lese en annen tekst enn Apg 2,1 11 som andre tekstlesning. I registeret står det "eller" foran denne teksten. På 17. mai og 17. søndag i treenighetstiden står det "og/eller". Det betyr at en kan velge om begge tekstavsnittene eller bare ett av dem skal leses. Minnedag er satt opp på samme dato som Allehelgensdag. Tekstene er tenkt brukt til gudstjenester til minne om de som er døde siste år. Når en merkedag faller på en søndag, står både den ordinære dagens tekster og merkedagens tekster oppført. Menigheten velger om merkedagens tekster skal brukes. I gjelder dette Kyndelmesse 2. februar = 5. søndag i åpenbaringstiden og 17. mai = 6. søndag i påsketiden.

2 1. søndag i adventstiden Søndag 1. desember 2019 I Salme 24,1 10 Gjør døren høy Rom 13,11 12 Timen er kommet, våkn opp Matt 21,1 11 Inntoget i Jerusalem 2. søndag i adventstiden Søndag 8. desember 2019 I Salme 33,18 22 Han kan fri dem fra døden Hebr 6,13 19a Et fast anker for sjelen Joh 14,1 4 Jeg vil ta dere til meg 3. søndag i adventstiden Søndag 15. desember 2019 I Jes 35,1 10 Den hellige vei 1 Kor 3,18 23 Denne verdens visdom Matt 11,2 11 Jesus og Johannes 4. søndag i adventstiden Søndag 22. desember 2019 I Rut 4,13 17 Rut blir stammor til David Rom 15,8 13 Isais rotskudd Luk 1,46 55 Marias lovsang Julaften Tirsdag 24. desember 2019 A Jes 9,1a Fredsfyrsten Luk 2,1 20 Jesus blir født Julenatt / Ottesang Tirsdag 24. desember 2019 / Onsdag 25. desember 2019 A Mika 5,1 4a Fredsfyrsten fra Betlehem Matt 1,18 25 Josef og Jesu fødsel Juledag Onsdag 25. desember 2019 A Ordsp 8,1 Visdommen og bygningsmannen Hebr 1,1 6 Utstrålingen av Guds herlighet Joh 1,1 14 Ordet ble menneske Stefanusdag / 2. juledag Torsdag 26. desember 2019 I Jer 31,15 17 Det lyder klagerop i Rama Apg 7,52 60 Stefanus blir steinet Matt 2,16 23 Barnemordet og veien til Nasaret Romjulssøndag Søndag 29. desember 2019 I Salme 1,1 6 De to veier 1 Tim 3,16 Gudsfryktens mysterium Matt 2,13 15 Flukten til Egypt Nyttårsaften Tirsdag 31. desember 2019 I Fork 3,1 2.4 Alt har sin tid 7.11a 1 Pet 1,22 25 Herrens ord varer til evig tid Luk 13,6 9 Fikentreet som ikke bar frukt Nyttårsdag / Jesu navnedag Onsdag 1. januar I 4 Mos 6,22 27 Velsignelsen Fil 2,5 11 Navnet over alle navn Luk 2,21 Han fikk navnet Jesus Kristi åpenbaringsdag Søndag 5. januar I Jes 60,1 6 Herrens herlighet over deg Ef 3,1 7 Kristi mysterium Matt 2,1 12 Vismennene hyller Jesus 2. søndag i åpenbaringstiden Søndag 12. januar I Jes 42,1 6 Herrens tjener, et lys for folkene Apg 18,24 19,7 Johannesdåpen og kristen dåp Matt 3,13 17 Jesus blir døpt 3. søndag i åpenbaringstiden Søndag 19. januar I 1 Mos 1,26 31 Mann og kvinne i Guds bilde Åp 21,1 6 En ny himmel og en ny jord Joh 2,1 11 Bryllupet i Kana 4. søndag i åpenbaringstiden Søndag 26. januar I Salme 146,1 10 Herren åpner blindes øyne Rom 16,25 27 Mysteriet er kommet for dagen Luk 18,35 43 Den blinde ved Jeriko 5. søndag i åpenbaringstiden Søndag 2. februar I 1 Mos 15,1 6 Herren regnet ham som rettferdig Rom 4,1 8 Abrahams tro Mark 2,1 12 Jesus og den lamme mannen Kyndelsmesse Søndag 2. februar A 1 Sam 1,21 28 Hanna får Samuel Luk 2,22 40 Jesus blir båret frem i tempelet Samefolkets dag Torsdag 6. februar I 1 Mos 2,4 9 Gud formet mannen av jord Gal 3,26 29 Dere er alle én i Kristus Matt 5,13 16 Jordens salt og verdens lys Såmannssøndag Søndag 9. februar I Jes 55,8 13 Ordet vender ikke tomt tilbake Hebr 4,12 13 Guds ord er levende Luk 8,4 15 Såmannen og jordsmonnet Kristi forklarelsesdag Søndag 16. februar I 5 Mos 18,15 18 En profet som deg Åp 1,9 18 Menneskesønnen åpenbarer seg Matt 17,1 9 Disiplene får se Jesu herlighet Fastelavnssøndag Søndag 23. februar I Høys 8,6 7 Kjærligheten er sterk som døden 1 Kor 13,1 7 Kjærlighetens vei Joh 17,20 26 Så kjærligheten kan være i dem Askeonsdag Onsdag 26. februar I Joel 2,12 13 Vend om for Gud er nådig 1 Pet 3,18 4,2 Dåpen og det nye livet Matt 6, Gaver, bønn og faste 1. søndag i fastetiden Søndag 1. mars I 1 Mos 2,8 9; Syndefallet 3,1 8 Jak 1,12 16 Gud frister ingen Matt 4,1 11 Jesus blir fristet 2. søndag i fastetiden Søndag 8. mars I 1 Mos 32,24 30 Jakobs kamp Jak 1,2 8 Tro i prøvelse Matt 15,21 28 Den kanaaneiske kvinnen 3. søndag i fastetiden Søndag 15. mars I 1 Sam 18,6 14 Saul blir misunnelig på David Ef 5, Ha Gud som forbilde Luk 11,14 28 Jesu makt over urene ånder Maria budskapsdag Søndag 22. mars I Jes 7,10 14 Immanuels tegnet Gal 4,4 7 Født av en kvinne, barnekåret Luk 1,26 38 Budskapet til Maria 4. søndag i fastetiden Søndag 29. mars I 1 Mos 22,1 14 Gud setter Abraham på prøve Hebr 4,14 16 Jesus er prøvet i alt Joh 11,45 53 Ett menneske dør for folket Palmesøndag Søndag 5. april I 2 Mos 12,21 28 Påskelammet Ef 2,12 18 Kristus forener Joh 12,12 24 Inntoget og grekerne

3 Kirkeårsdagene fra 1. søndag i advent 2019 og ut året Skjærtorsdag Torsdag 9. april I 2 Mos 12,1.3 Herren innstifter påskehøytiden Kor 5,6b 8 Vårt påskelam er slaktet Matt 26,17 30 Det siste måltid Langfredag Fredag 10. april II Mark 14,26 15,37 Lidelsesberetningen Påskenatt / Ottesang Lørdag 11. april / Søndag 12. april A 1 Mos 1,1 Gud skaper lyset og menneskene 5;1,26 2,2 og 2 Mos 14,1 Sivsjø underet 22 Rom 6,3 11 Forenet med Kristus i dåpen Mark 16,1 8 Jesus står opp Påskedag Søndag 12. april I Salme 118,14 Dagen som Herren har gjort 24 1 Kor 15,1 11 Oppstandelsen Luk 24,1 9 Jesus står opp 2. påskedag Mandag 13. april I Jona 2,1 11 Herren berger Jona fra dypet Apg 13,32 35 Jeg vil oppfylle løftene Luk 24,13 35 Emmaus vandrerne 2. søndag i påsketiden Søndag 19. april I Jes 43,10 13 Dere er mine vitner eller Apg 1,1 5 Løftet om Ånden 1 Kor 15,12 21 Nå er Kristus stått opp Joh 21,1 14 Peters fiskefangst 3. søndag i påsketiden Søndag 26. april I Esek 34,11 16 Den gode gjeteren eller Apg 2,36 Vend om og la dere døpe 41 1 Pet 2,20 25 Hyrde og tilsynsmann Joh 10,11 18 Den gode gjeteren 1. mai Fredag 1. mai I Jes 58,6 10 Den rette faste: å bryte åk 1 Joh 4,16 21 Vi elsker fordi han elsket oss først Luk 6,31 36 Gjør godt og vær barmhjertige 4. søndag i påsketiden Søndag 3. mai I Jes 54,7 10 Herrens fredspakt eller Apg 9,36 Tabita vekkes opp 43 Fil 3,12 14 Jeg jager fram mot målet Joh 16,16 22 Sorgen skal bli til glede 5. søndag i påsketiden Søndag 10. mai I Hos 14,5 9 Jeg vil lege deres frafall eller Apg 4,32 De hadde alt felles 35 Rom 11,13 20 Du er podet inn blant grenene Joh 15,1 8 Det sanne vintre 6. søndag i påsketiden Søndag 17. mai I Jer 29,10 14 Fredstanker, fremtid og håp eller Apg Paulus og Silas løslates 16, Joh 5,13 15 Han hører når vi ber Luk 18,1 8 Enken og dommeren 17. mai Søndag 17. mai I Salme 127,1 3 Hvis ikke Herren bygger huset Apg 17,22 25 Han gir liv og ånde til alle og/eller Luk 1,50 53 Fra slekt til slekt Kristi himmelfartsdag Torsdag 21. mai I Salme 110,1 3 Sett deg ved min høyre hånd eller Apg 1,1 Jesus tas opp til himmelen 11 Ef 4,7 10 Han steg opp og gav gaver Mark 16,19 20 Jesus tas opp til himmelen Søndag før pinse Søndag 24. mai I Hag 2,3 9 Bygg opp igjen Herrens tempel eller Apg 1,12 Disiplene venter i bønn 14 1 Pet 4,7 11 Tjen hverandre med nådegavene Joh 15,26 27 Talsmannen og dere skal vitne Pinseaften Lørdag 30. mai A 2 Mos 24,3 11 Herren slutter pakt med Israel Ef 2,17 22 Kristus er hjørnesteinen Joh 7,37 39 Ånden var ennå ikke kommet Pinsedag Søndag 31. mai I 1 Mos 2,4 9 Guds livspust og livets tre Apg 2,1 11 Ånden blir gitt eller Rom 8,9 Dersom hans Ånd bor i dere 11 Joh 20,19 23 Ta imot Ånden 2. pinsedag Mandag 1. juni I Joel 3,1 2 Når Ånden blir utøst Apg 10,34 48 Ånden kom over alle Joh 16,5 11 Ånden går i rette med verden Treenighetssøndag Søndag 7. juni I 5 Mos 6,4 9 Du skal elske Herren, din Gud 1 Pet 2,4 10 Forkynne hans storverk Matt 28,16 20 Misjonsbefalingen 2. søndag i treenighetstiden Søndag 14. juni I 2 Mos 14,15 22 Sivsjø underet Tit 3,4 7 Det bad som gjenføder Matt 3,11 12 Johannesdåp og dåp med Ånden 3. søndag i treenighetstiden Søndag 21. juni I Jes 25,6 9 Herrens gjestebud Åp 19,5 9 Salige er de som er innbudt Luk 14,15 24 Det store gjestebudet Sankthansdagen / Jonsok Onsdag 24. juni I Dom 13,2 Samsons fødsel Hebr 11,1 Forbilder i tro 2.32b Luk 1,5 17 Løftet om døperens fødsel 4. søndag i treenighetstiden Søndag 28. juni I 1 Mos 25,27 34 Esau selger førstefødselsretten 1 Kor 9,24 27 Jeg løper for å vinne Mark 10,17 27 Jesus og den rike mannen 5. søndag i treenighetstiden Søndag 5. juli I Jer 23,16 24 Dom over løgnprofetene

4 Kirkeårsdagene fra 1. søndag i advent 2019 og ut året 1 Joh 4,1 6 Prøv åndene Matt 7,15 20 Falske profeter Aposteldagen / 6. søndag i treenighetstiden Søndag 12. juli I 1 Mos 12,1 4 Gud kaller og velsigner Abram Rom 1,1 7 Paulus kalt til apostel Luk 5,1 11 Peters fiskefangst 7. søndag i treenighetstiden Søndag 19. juli I 1 Mos 16,1 13 Hagar gir Gud et navn 1 Joh 4,7 10 Gud er kjærlighet Luk 15,1 10 Sauen og sølvmynten 8. søndag i treenighetstiden Søndag 26. juli I 2 Mos 32,1 Gullkalven og Moses' bønn Joh 2,15 17 Elsk din bror og ikke verden Matt 6,19 24 Det udelte hjertet Olavsdagen / Olsok Onsdag 29. juli I Jer 1,17 19 Jeg gjør deg til en fast borg Åp 12,10 11 Anklageren er styrtet Joh 12,24 26 Hvetekornet 9. søndag i treenighetstiden Søndag 2. august I Hos 6,1 3 Han vekker oss til liv Rom 8,31 39 Han som ga sin Sønn for oss alle Matt 11,28 30 Jeg vil gi dere hvile 10. søndag i treenighetstiden Søndag 9. august I Salme 32,1 11 Jeg vil bekjenne mine synder 1 Pet 3,8 13 Han må vende seg fra det onde Luk 5,27 32 Å kalle syndere til omvendelse 11. søndag i treenighetstiden Søndag 16. august I Jes 64,6b 65,2 Kan du rolig se på dette, Herre? Rom 9,2 5; Guds gaver til Israel 10,1 4 Matt 23,37 39 Som en høne samler kyllingene 12. søndag i treenighetstiden Søndag 23. august I Neh 9,19 21 Du forlot dem ikke i ørkenen Hebr 13,5 6 Jeg slipper deg ikke Matt 6,24 34 Vær ikke bekymret for livet 13. søndag i treenighetstiden Søndag 30. august I Salme 92,2 Med ditt verk har du gledet meg Kor 12,4 11 Nådegaver til hver enkelt Matt 25,14 30 Talentene Vingårdssøndag / 14. søndag i treenighetstiden Søndag 6. september I Jes 27,2 6 Herren vokter sin vingård 1 Kor 1,1 3 Dere er helliget ved Kristus Matt 20,1 16 Arbeiderne i vingården 15. søndag i treenighetstiden Søndag 13. september I Mika 6,6 8 Herren har sagt hva godhet er Fil 1,9 11 Kjærlighet rik på dømmekraft Matt 5,38 48 Elsk deres fiender 16. søndag i treenighetstiden Søndag 20. september I Salme 40,2 6 Herren hørte mitt rop Rom 8,19 23 Håpet om herlighet Mark 7,31 37 Jesus sa til den døve: Effata 17. søndag i treenighetstiden Søndag 27. september I Job 19,21 27 Jeg vet at min gjenløser lever 2 Tim 1,7 12 Han har gjort ende på døden Joh 11,17 29 og/eller Jesus vekker opp Lasarus Mikkelsmesse Tirsdag 29. september I 2 Mos 23,20 22 Jeg sender en engel foran deg Hebr 1,5 14 Englene sendes ut for å hjelpe Matt 18, De små har sine engler hos Gud 18. søndag i treenighetstiden Søndag 4. oktober I Jes 53,1 5 Såret for våre overtredelser Hebr 2,10 18 En barmhjertig øversteprest Matt 8,14 17 Jesus helbreder Peters svigermor 19. søndag i treenighetstiden Søndag 11. oktober I Salme 36,6 11 Hos deg er livets kilde Gal 5,16 26 Livet i Ånden Matt 5,20 26 Men jeg sier dere 20. søndag i treenighetstiden Søndag 18. oktober I 1 Sam 18,1 4 Jonathan slutter pakt med David Hebr 13,1 3 Søskenkjærlighet og gjestfrihet Joh 11,1 5 Jesu venner i Betania Bots- og bønnedag Søndag 25. oktober I Jer 18,1 10 Leiren i pottemakerens hånd Rom 2,1 11 Menneskenes ansvar overfor Gud Luk 13,22 30 Er det få som blir frelst? Reformasjonsdagen Lørdag 31. oktober A Salme 46,1 8 Gud er vår faste borg Rom 1,16 17 Guds kraft til frelse Joh 1,16 17 Nåden og sannheten Allehelgensdag Søndag 1. november I Jes 49,8 10 Jeg hjelper deg på frelsens dag Åp 7,9 17 Den store hvite skaren Matt 5,1 12 Saligprisningene Minnedag Søndag 1. november I Salme 90,1 Å vente på hjelp fra Herren Rom 5,5 11 Mens vi ennå var svake Joh 6,37 40 Den som kommer til meg 23. søndag i treenighetstiden Søndag 8. november I Jes 1,16 19 Kom, la oss gjøre opp vår sak 2 Tess 1,10b Verdige det kallet dere har fått 12 Mark 10,28 31 Få hundre ganger så mye igjen 24. søndag i åpenbaringstiden Søndag 15. november I Salme 126,1 6 Så med tårer, høste med jubelrop Fil 1,2 6 Han som begynte, skal fullføre Joh 6,63 69 Du har det evige livs ord Domssøndag / Kristi kongedag Søndag 22. november I Jes 57,14 16 Jeg vil ikke evig føre klagemål

5 Kirkeårsdagene fra 1. søndag i advent 2019 og ut året Åp 20,11 13 Matt 25,31 46 Livets bok Dommen 1. søndag i adventstiden Søndag 29. november II Jes 61,1 3 Et nådens år med gjengjeld Åp 5,1 5 Boken med de sju segl Luk 4,16 22a Jesus står frem i Nasaret 2. søndag i adventstiden Søndag 6. desember II Jes 65,17 19 Ny himmel og jord 1 Kor 15,50 57 Vi skal bli forvandlet Luk 21,27 36 Guds rike er nær, våk og be 3. søndag i adventstiden Søndag 13. desember II Jes 40,1 5 Trøst mitt folk og rydd vei Jak 5,7 8 Vær tålmodige til Herren kommer Luk 3,7 18 Frukt som svarer til omvendelsen 4. søndag i adventstiden Søndag 20. desember II Mika 5,1 4a Fredsfyrsten fra Betlehem Fil 4,4 7 Gled dere i Herren Luk 1,39 45 Maria og Elisabeth Julaften Torsdag 24. desember A Jes 9,1a Fredsfyrsten Luk 2,1 20 Jesus blir født Julenatt / Ottesang Torsdag 24. desember / Fredag 25. desember A Mika 5,1 4a Fredsfyrsten fra Betlehem Matt 1,18 25 Josef og Jesu fødsel Juledag Fredag 25. desember A Ordsp 8,1 Visdommen og bygningsmannen Hebr 1,1 6 Utstrålingen av Guds herlighet Joh 1,1 14 Ordet ble menneske Stefanusdag / 2. juledag Lørdag 26. desember II Salme 86,11 17 Gi meg et udelt hjerte Apg 6,8 15 Stefanus for Rådet Matt 10,16 22 Som sauer blant ulver Romjulssøndag Søndag 27. desember II 2 Mos 1,15 21 Jordmødrene fryktet Gud Apg 7,17 22 Moses var full av kraft Luk 2,36 38 Profeten Anna fortalte om barnet Nyttårsaften Torsdag 31. desember II Jer 29,10 14 Fredstanker, fremtid og håp 2 Pet 3,13 Forventning 15a Joh 14,27 Min fred gir jeg dere