men av hvert ord som kommer fra Guds munn. DEN LILLE BIBELGUIDEN FOR 2015 Mennesket lever ikke av brød alene, daglig brød

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "men av hvert ord som kommer fra Guds munn. DEN LILLE BIBELGUIDEN FOR 2015 Mennesket lever ikke av brød alene, daglig brød"

Transkript

1 Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord som kommer fra Guds munn. DEN LILLE BIBELGUIDEN FOR 2015 daglig brød

2 Sannelig, sannelig, jeg sier dere: Den som tror, har evig liv. Jeg er livets brød. Fedrene deres spiste manna i ørkenen, men de døde. Det brødet som kommer ned fra himmelen, er slik at den som spiser av det, ikke dør. Jeg er det levende brød som er kommet ned fra himmelen. Den som spiser av dette brødet, skal leve til evig tid. Og det brødet jeg vil gi, er min kropp, som jeg gir til liv for verden. Joh 6, Morgentanker Bibelen på et år Det kronologiske bibelåret Barnas bibelår Hva sier Bibelen? Jesu lignelser Bibelen fra anger til tvil Bønn i Bibelen Bønnens prinsipper Viktige kapitler Guds ord til meg når jeg er Du sier, Gud svarer Hvem er Gud? En stille stund med Gud Ord om Ordet Velsignelsen Jesu mirakler Kristus-profetier i GT og deres oppfyllelse i NT Hvem er Jesus? Salmenes (dag)bok Forstå profetiene Danielbokens riker åpenbart profetiske symboler Notater Solnedgangstabell daglig brød 2015 Copyright 2015 Norsk Bokforlag AS Layout: Norsk Bokforlag Trykk: Bookprint.lt, Litauen ISBN:

3 DEN LILLE BIBELGUIDEN FOR 2015 daglig brød n o r s k b o k f o r l a g a s r ø y s e

4 januar bønnedagbok merkedager notater Rop på meg, så vil jeg svare deg og fortelle deg store, ufattelige ting, som du ikke kjenner til. Jer 33,3 4

5 morgentanker januar daglig brød Torsdag 1 Fredag 2 Lørdag 3 Søndag 4 Mandag 5 Tirsdag 6 Onsdag 7 Torsdag 8 Fredag 9 Lørdag 10 Søndag 11 Mandag 12 Tirsdag 13 Onsdag 14 Torsdag 15 Fredag 16 Lørdag 17 Søndag 18 Mandag 19 Tirsdag 20 Onsdag 21 Torsdag 22 Fredag 23 Lørdag 24 Søndag 25 Mandag 26 Tirsdag 27 Onsdag 28 Torsdag 29 Fredag 30 Lørdag 31 Hebr 11,13-15: Finn et bedre land Gal 5,1: Fri i Kristus! Rom 3,21-24: Hvordan bli fri 1 Joh 1,8-10: Bekjenn dine synder 1 Joh 2,1-3: Når du faller... 1 Joh 2,4-6: Lev slik Jesus levde 1 Joh 2,7.8: Lev i lyset 1 Joh 2,9-11: Alle Guds venner elsker 1 Joh 2,12-14: Du kan seire 1 Joh 2,15-17: Verden går til grunne 1 Joh 2,18.19: Dette er den siste tid 1 Joh 2,20.21: Sannheten kommer fra Gud Matt 11,28: Hvile i Jesus Kol 1,10: Bær frukt i all god gjerning 2 Kor 2,14: Han fører oss fram i triumftog Ef 3,16: Styrke ved hans Ånd Joh 15,17: Elsk slik Kristus elsker Jak 4,7: Stå djevelen imot Ef 2,11-14: Vi er alle Kristi familie Ef 2,17: Det gode budskapet om fred Jes 41,10: Frykt ikke! Gud er med deg Ef 2,20-22: Jesus er hjørnesteinen Ef 2,3-5: Rik på barmhjertighet Ef 2,6.7: Overstrømmende rik på nåde Ef 2,8.9: Frelst av nåde Ef 2,10: Skapt til gode gjerninger Dan 12,3: De kloke skal skinne Sal 100,2-4: Tjen Herren med glede 2 Mos 34,6-7: Sen til vrede, rik på miskunn Matt 18,21.22: Ubegrenset tilgivelse Matt 6,34: La Gud velsigne deg i dag NYTTÅRSDAG 5

6 februar bønnedagbok merkedager notater Da vil jeg gi dem et nytt hjerte, og la dem få en ny ånd. Jeg vil ta steinhjertet ut av kroppen deres og gi dem et kjøtthjerte isteden. Esek 11,19 6

7 morgentanker februar daglig brød Søndag 1 Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Lørdag 7 Søndag 8 Mandag 9 Tirsdag 10 Onsdag 11 Torsdag 12 Fredag 13 Lørdag 14 Søndag 15 Mandag 16 Tirsdag 17 Onsdag 18 Torsdag 19 Fredag 20 Lørdag 21 Søndag 22 Mandag 23 Tirsdag 24 Onsdag 25 Torsdag 26 Fredag 27 Lørdag 28 Hebr 12,11: Irettesettelse gjør deg bedre Ef 1,3-5: Rett til å være hans barn Ef 1,6: Overøst av hans herlighet Ef 3,7-10: Nåden er for alle Ef 3,13: Mist ikke motet Ef 3,14-18: Hans herlighets fylde Ef 3,19: Fylt av Guds godhet Ef 3,20.21: Han kan gjøre mye mer 2 Kor 6,2: Nå er den rette tid! 1 Kor 15,33.34: Våkn opp! Joh 5,39: Dere mener dere har evig liv Hebr 4,12.13: Guds ord trenger igjennom Hebr 4,14-16: Ha tillit til Gud Hebr 4,1-11: Hvile i Jesus Sal 119,130: Hans ord gir lys 1 Kor 16,13: Stå fast i troen! Jes 58,6-9: Den tilbedelsen Gud velger Matt 19,14: Himmelrikets barn Ordsp 11,30: Den rettferdiges frukt Sal 50,23: Ær ham med lovsang! 1 Kor 3,9: Guds medarbeidere 2 Kor 4,17: Trengsler og herlighet 2 Kor 4,17: Han tillater ikke lidelse med lett hjerte. Hebr 5,8.9: Opphav til evig frelse Hebr 1,14: Engler i Guds tjeneste Fil 1,27: Før et verdig liv 1 Pet 5,8: Vær edru og våk! Jak 1,6: Be i tro, uten å tvile! 7

8 mars bønnedagbok merkedager notater Alt dere gjør, skal dere gjøre villig, som for Herren og ikke for mennesker. For dere vet at Herren skal gi dere sin arv som lønn. Kol 3,

9 morgentanker mars daglig brød Søndag 1 Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Lørdag 7 Søndag 8 Mandag 9 Tirsdag 10 Onsdag 11 Torsdag 12 Fredag 13 Lørdag 14 Søndag 15 Mandag 16 Tirsdag 17 Onsdag 18 Torsdag 19 Fredag 20 Lørdag 21 Søndag 22 Mandag 23 Tirsdag 24 Onsdag 25 Torsdag 26 Fredag 27 Lørdag 28 Søndag 29 Mandag 30 Tirsdag 31 Matt 23,8: Søsken i Kristus Luk 6,12: Hele natten i bønn Matt 13,30: La begge vokse i første omgang Fil 3,9.10: Ikke min egen rettferdighet Fil 3,12-14: Strekk deg etter det som er foran Fil 3,15.16: Gud skal gi klarhet 2 Mos 31,13: Dere skal holde sabbaten 1 Kor 4,1.2: Kristi tjenere Ef 6,12: Ikke mot kjøtt og blod Ef 6,13-18: Ta på Guds fulle rustning Ef 6,10.11: Bli sterke i Herrens kraft! Fil 2,5-7: La Kristi sinnelag være i dere 2 Kong 6,17: Herren åpnet hans øyne 2 Kor 5,19: Han forsonte verden 2 Tim 3,16.17: Stol på Skriften 2 Krøn 16,9: Herren gir oss styrke Jes 58,1: Vis dem deres synder Tit 2,11: Frelse ved Guds nåde Høys 1,8: Du vakreste av kvinner Mark 13,3-8: Dette er begynnelsen Mark 13,9-13: Å lide for hans skyld Mark 13,14-20: Trengselstid før seier Mark 13,32-35: Ingen kjenner timen Mark 13,24-27: Den dagen han kommer Mark 13,36.37: Så våk da! Mika 6,8: Vær rettferdig, kjærlig og ydmyk 5 Mos 29,29: Det som er åpenbart, tilhører oss Fil 3,21: Han forvandler vår skrøpelige kropp Joh 12,12-14: Hosianna PALMESØNDAG Åp 3,18.19: Skjul din nakne skam Ef 4,12: Hensikten med Kristi gaver 9

10 april bønnedagbok merkedager notater Kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler alt. 1 Kor 13,7 10

11 morgentanker april daglig brød Onsdag 1 Torsdag 2 Fredag 3 Lørdag 4 Søndag 5 Mandag 6 Tirsdag 7 Onsdag 8 Torsdag 9 Fredag 10 Lørdag 11 Søndag 12 Mandag 13 Tirsdag 14 Onsdag 15 Torsdag 16 Fredag 17 Lørdag 18 Søndag 19 Mandag 20 Tirsdag 21 Onsdag 22 Torsdag 23 Fredag 24 Lørdag 25 Søndag 26 Mandag 27 Tirsdag 28 Onsdag 29 Torsdag 30 Nah 1,7: Herren er vårt vern Joh 13,14-16: Jesus vårt forbilde Matt 27,54: Sannelig, han var Guds Sønn Sal 32,8: Han gir oss råd Joh 20,18-22: Han er oppstått Joh 20,28-29: Salige er de som tror Mal 4,5.6: Et budskap til familier Hebr 11,24-26: Se frem til lønnen! Matt 28,18-20: Gjør alle folkeslag til disipler 2 Kor 9,6: Som du sår, skal du høste Sak 9,16: Gud skal berge dem Matt 13,18-23: Vær rotfestet i Kristus Matt 21,9: Hosianna, Davids sønn! Matt 21,14: Han helbreder Luk 21,1: Han ser hvem som gir Luk 22,7: Lammet måtte dø Luk 22,42: La din vilje skje Luk 23,46: I dine hender... Luk 23,56: På sabbaten holdt de seg i ro Luk 24,7: Menneskesønnen skal oppstå! Apg 20,32: Den arven Gud tilbyr Sal 119,105: Ditt ord er en lykt og et lys Matt 7,20: Dere skal kjenne dem... 1 Kor 1,30.31: Vær stolt av Herren! Sal 34,3: La de hjelpeløse høre 2 Pet 1,3.4: Guddommelig makt 2 Pet 1,5-9: Føy troen sammen med et rett liv Sal 37,3: Stol på Herren og gjør det gode 1 Pet 2,9.10: Guds utvalgte folk Sal 116,13: Jeg vil ta imot frelsen SKJÆRTORSDAG LANGFREDAG 1. PÅSKEDAG 2. PÅSKEDAG 11

12 mai bønnedagbok merkedager notater Derfor, mine kjære brødre, stå fast og urokkelig... Dere vet jo at deres arbeid i Herren ikke er forgjeves. 1 Kor 15,58 12

13 morgentanker mai daglig brød Fredag 1 Lørdag 2 Søndag 3 Mandag 4 Tirsdag 5 Onsdag 6 Torsdag 7 Fredag 8 Lørdag 9 Søndag 10 Mandag 11 Tirsdag 12 Onsdag 13 Torsdag 14 Fredag 15 Lørdag 16 Søndag 17 Mandag 18 Tirsdag 19 Onsdag 20 Torsdag 21 Fredag 22 Lørdag 23 Søndag 24 Mandag 25 Tirsdag 26 Onsdag 27 Torsdag 28 Fredag 29 Lørdag 30 Søndag 31 2 Krøn 20,17: La Gud virke i deg OFFENTLIG HØYTIDSDAG 1 Pet 2,21-25: Kristi eksempel 2 Kor 11,3: Ikke la dere narre Matt 18,5: Ta imot barna... Matt 9,29: Det skal bli som dere tror Ordsp 3,11: Forman oss, Herre 5 Mos 30,19: Velg livet! Joh 17,21: Ett med Frelseren Jes 55,7: Herren vil vise barmhjertighet Luk 11,13: Han gir oss Den hellige ånd Joh 6,37: Alle som kommer, får bli Joh 14,6: Veien, sannheten og livet Ordsp 22,9: Den som deler blir velsignet Apgj 1,9-12: Kristi himmelfart KRISTI HIMMELFARTSDAG 1 Pet 2,4-8: Bli levende steiner 1 Kor 2,9: Gud forbereder for oss Kol 2,8: Ikke la dere villede GRUNNLOVSDAG 1 Pet 3,8-12: Gjengjeld ondt med godt Joh 17,20-23: La alle være ett Matt 7,2: Vær forsiktig med å dømme Rom 1,20: Vi kan se ham gjennom hans gjerninger 3 Joh 2: Jeg ønsker at du får være frisk 1 Joh 3,1: Vi får kalles Guds barn Apgj 2,17.18: Jeg øser ut min Ånd 1. PINSEDAG Apgj 2,19.21: Frelse 2. PINSEDAG 1 Joh 3,7.8: Gud kjemper mot djevelen Rom 3,21-28: Av nåde blir vi kjent rett ferdige Joh 8,12: Vi skal ha livets lys Sal 127,1: Bygge sammen med Herren Sal 86,16: Vær meg nådig Mark 16,15.16: Den som tror, skal bli frelst 13

14 juni bønnedagbok merkedager notater Men han gjorde dere levende sammen med Kristus, idet han tilgav oss alle våre synder. Gjeldsbrevet som gikk imot oss på grunn av lovens bud, strøk han ut og tok det bort ved å nagle det til korset. Kol 2,

15 morgentanker juni daglig brød Mandag 1 Tirsdag 2 Onsdag 3 Torsdag 4 Fredag 5 Lørdag 6 Søndag 7 Mandag 8 Tirsdag 9 Onsdag 10 Torsdag 11 Fredag 12 Lørdag 13 Søndag 14 Mandag 15 Tirsdag 16 Onsdag 17 Torsdag 18 Fredag 19 Lørdag 20 Søndag 21 Mandag 22 Tirsdag 23 Onsdag 24 Torsdag 25 Fredag 26 Lørdag 27 Søndag 28 Mandag 29 Tirsdag 30 Jes 56,5: Jeg gir dem et evig navn Matt 6,28: Se på liljene på marken Jos 1,6: Vær modig og sterk! 1 Tim 4,15: Legg vekt på det Rom 4,1-5: Frelst ved tro Sal 73,28: Det er godt å være nær Gud Rom 4,13-17: Tro frelser, ikke gjerninger Rom 5,1.2: Fred med Gud Rom 6,51: Han er det levende brød Rom 5,3-5: Helbredelse for de syke Sal 32,5: Bekjenn og få tilgivelse Rom 5,6-8: Han døde for oss Rom 5,9-11: Forsonet ved hans Sønns død Jes 59,19: De skal frykte Herrens navn Hebr 3,12.13: Dere skal oppmuntre hverandre Joh 6,35: Han er livets brød Joh 15,5: Hold dere til vintreet Sal 144,1-4: Herren er mitt vern Ef 4,5: Tro og dåp i Herren Fil 2,12.13: Gud virker i dere 1 Kor 1,27: Det svake er utvalgt av Gud Sal 145,1-3: Stor er Herren Sal 142,1-3: Han kjenner min sti Sal 131: Min sjel er stille og rolig 1 Tim 4,8: Gudsfrykt er nyttig til alt Rom 8,38.39: Ingenting kan skille oss fra Guds kjærlighet Dan 12,2: Mange som sover, skal våkne 2 Kor 3,18: Vi blir alle forvandlet 2 Kor 4,6: Gud skinner i våre hjerter Joh 1,12: Rett til å bli Guds barn 15

16 juli bønnedagbok merkedager notater Den som skjuler sine synder, går det ikke vel; den som bekjenner sin synd og vender seg bort fra den, han finner barmhjertighet. Ordspr 28,13 16

17 morgentanker juli daglig brød Onsdag 1 Torsdag 2 Fredag 3 Lørdag 4 Søndag 5 Mandag 6 Tirsdag 7 Onsdag 8 Torsdag 9 Fredag 10 Lørdag 11 Søndag 12 Mandag 13 Tirsdag 14 Onsdag 15 Torsdag 16 Fredag 17 Lørdag 18 Søndag 19 Mandag 20 Tirsdag 21 Onsdag 22 Torsdag 23 Fredag 24 Lørdag 25 Søndag 26 Mandag 27 Tirsdag 28 Onsdag 29 Torsdag 30 Fredag 31 Sal 130,5.6: Min sjel venter på Herren Rom 12,2: La Gud forvandle deg Joh 1,5: Lyset skinner i mørket Rom 5,12-15: Nåden er uendelig stor Rom 5,16.17: Guds nåde er en gave Rom 5,18-21: Frifinnelse og liv for alle Rom 6,1-4: Vi skal vandre i et nytt liv Rom 6,5-8: Ikke lenger slaver under synden Rom 6,9-11: Levende i Kristus Jesus Rom 6,12-14: Dere står under nåden Rom 6,15-17: Lydige av hjertet Rom 6,20-23 Guds nådegave er evig liv 1 Pet 1,10: Hold fast ved deres kall Sal 37,6 Han lar din rettferd stige opp Jak 3,17: Visdom ovenfra Rom 7,14-25: Viljen til å gjøre det rette Rom 8,1: Ingen fordømmelse i Kristus Joh 10,27-29: Trygt i min Fars hånd Joh 5,24: Gått over fra døden til livet 1 Joh 5,13: Vit at dere har evig liv! Sal 55,23: Kast din byrde på Herren Sal 103,1.2: Glem ikke det gode han gjør Matt 16,24: Ta opp sitt kors 1 Tim 6,12: Strid troens gode strid Sal 130,4.5: Hos deg er tilgivelse Luk 10,27: Elsk Gud av hele ditt hjerte Sal 42,5: Min lengsel veller fram 1 Joh 4,10: Han sonet for våre synder Åp 22,2: Livets tre kan bli vårt 1 Tess 4,1-3: Dere skal være hellige 1 Tess 4,13-18: De døde i Kristus skal stå opp 17

18 august bønnedagbok merkedager notater Glede i hjerte gir god helse. Ordspr 17,22 18

19 morgentanker august daglig brød Lørdag 1 Søndag 2 Mandag 3 Tirsdag 4 Onsdag 5 Torsdag 6 Fredag 7 Lørdag 8 Søndag 9 Mandag 10 Tirsdag 11 Onsdag 12 Torsdag 13 Fredag 14 Lørdag 15 Søndag 16 Mandag 17 Tirsdag 18 Onsdag 19 Torsdag 20 Fredag 21 Lørdag 22 Søndag 23 Mandag 24 Tirsdag 25 Onsdag 26 Torsdag 27 Fredag 28 Lørdag 29 Søndag 30 Mandag 31 1 Tess 5,1-8: Rede for Jesu gjenkomst 1 Tess 5,9-11: Leve sammen med Ham 1 Tess 5,14-18: Glede, bønn, takknemlighet 1 Tess 5,19-22: Slukk ikke Ånden 1 Tess 5,23.24: Gud helliger helt igjennom Jak 1,22: Gjøre, ikke bare høre Gal 5,22.23: La fruktene vokse Jer 7,23: Hans vei er tryggest Matt 11,29: Finn hvile for sjelen Luk 4,22: Nådeord fra hans munn Kol 2,10: Vi har fått fylde i ham 1 Kor 2,2: Verdt å vite av 1 Kor 2,13: Guds Ånd lærer oss Åp 21,7: Arven til dem som seirer 1 Kor 3,11: Jesus Kristus, vår grunnvoll Job 22,21: Forlik deg med ham Rom 8,2-8: Det Ånden vil, er liv og fred Rom 8,9-11: Ånden har makt over deg Jos 24,15: Vi vil tjene Herren Rom 8,14-17: Vi er Guds arvinger Rom 8,18: Den herligheten som en gang skal bli vår Rom 8,19-25: I håpet er vi frelst Rom 8,28: Alt tjener til det gode Rom 8,31-39: Er Gud for oss, hvem er da mot oss? Joh 15,1.2: Vi er grener på vintreet Joh 15,11-15: Venner, ikke tjenere Joh 15,16.17: Frukt som varer Joh 15,18.19: Utvalgt fra verden Joh 15,26.27: Ånden hjelper oss å vitne Joh 3,16: Guds mest dyrebare gave Sal 94,21.22: Gud er vår klippe 19

20 september bønnedagbok merkedager notater Stol på Herren av hele ditt hjerte. Ordspr 3,5 20

21 morgentanker september Tirsdag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 Lørdag 5 Søndag 6 Mandag 7 Tirsdag 8 Onsdag 9 Torsdag 10 Fredag 11 Lørdag 12 Søndag 13 Mandag 14 Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18 Lørdag 19 Søndag 20 Mandag 21 Tirsdag 22 Onsdag 23 Torsdag 24 Fredag 25 Lørdag 26 Søndag 27 Mandag 28 Tirsdag 29 Onsdag 30 daglig brød Joh 16,25-28: Far selv elsker oss 2 Kor 3,2: Vi er anbefalingsbrev Jes 61,3: Herren viser sin herlighet Sal 111,7.8: Hans bud er grunnfestet for evige tider Jes 43,1: Vær ikke redd! 2 Tim 1,7: Ånden gir kraft, kjærlighet og visdom Tit 3,9: Hold deg borte fra krangel Høys 8,7: Uslukkelig kjærlighet Sal 118,6: Herren er med meg Jak 1,2-4: Se på prøvelser som en glede Sak 10,1: Be Herren om regn Matt 5,6: Salige er de som hungrer! Joel 2,23: Han gir regn i rett tid Jes 56,6.7: Et bønnens hus for alle folk Jes 61,11: Gud lar rettferdighet spire Hebr 4,13: Ingen skapning er skjult for ham Ef 6,1-3: Lydighet blir belønnet Jak 4,8: Hold dere nær til Gud Rom 1,16: Jeg skammer meg ikke over evangeliet! Matt 5,23.24: Forlik deg med din bror først 1 Pet 3,8: Ha samme sinn Jer 23,29: Hans ord er lik en ild Matt 5,13: Dere er jordens salt! Sal 62,9: Stol alltid på ham Matt 6,22: Øyet er kroppens lampe Jes 46,4: Han bærer oss hele livet 1 Kor 1,10: Stå sammen i syn og tanke 1 Mos 18,19: Utvalgt for å lede sine etterkommere Jak 4,6: Han gir de ydmyke nåde Apg 4,13: Frimodige disipler 21

22 oktober bønnedagbok merkedager notater For alle har syndet, og de har ingen del i Guds herlighet. Men ufortjent og av hans nåde blir de erklært rettferdige på grunn av forløsningen i Kristus Jesus. Rom 3,

23 morgentanker oktober daglig brød Torsdag 1 Fredag 2 Lørdag 3 Søndag 4 Mandag 5 Tirsdag 6 Onsdag 7 Torsdag 8 Fredag 9 Lørdag 10 Søndag 11 Mandag 12 Tirsdag 13 Onsdag 14 Torsdag 15 Fredag 16 Lørdag 17 Søndag 18 Mandag 19 Tirsdag 20 Onsdag 21 Torsdag 22 Fredag 23 Lørdag 24 Søndag 25 Mandag 26 Tirsdag 27 Onsdag 28 Torsdag 29 Fredag 30 Lørdag 31 Jer 9,23.24: For jeg er Herren! Rom 8,12.13: Det onde må dø Hos 6,3: Sikkert som soloppgangen Sal 42,12: Pris Gud i sorgen Joh 17,3: Evig liv i å kjenne Gud 2 Kor 6,17: Rør ikke noe urent! Tit 2,13: Vårt salige håp 2 Pet 2,9: Han frir oss ut av prøvelser Joh 7,46: Ingen har talt som han 2 Mos 23,2: Gi ikke etter for flertallet Sal 34,9: Smak og se at Herren er god! Matt 5,14: Som en by på et fjell Sal 13,5: Jeg setter min lit til din miskunn 1 Kor 10,13: Han vil vise en utvei Sal 90,2: Gud er fra evighet til evighet Sal 24,1: Jorden hører Herren til Jes 12,2: Ta imot hans frelse Hebr 12,2: Fest blikket på Jesus Matt 4,24: Kristus er vår helbreder Hebr 10,22: Full visshet i troen Jes 40,26: Skaperen av alt Hab 2,4: Rettferdig troskap Rom 13,11: Frelsen er nærmere! Ordsp 3,5: Stol på Herren av hele ditt hjerte Sal 33,6-9: Herren, vår Skaper! Tit 2,12: Lev gudfryktig i verden Sal 16,11: Glede i overflod Sal 17,3: Prøv mitt hjerte Fil 4,13: Alt makter jeg i ham Klag 3,22.23: Herren er nådig Joh 14,1-3: I min Fars hus er det mange rom 23

24 november bønnedagbok merkedager notater Ydmyk dere for Herren, så skal han opphøye dere. Jak 4,10 24

25 morgentanker november Søndag 1 Mandag 2 Tirsdag 3 Onsdag 4 Torsdag 5 Fredag 6 Lørdag 7 Søndag 8 Mandag 9 Tirsdag 10 Onsdag 11 Torsdag 12 Fredag 13 Lørdag 14 Søndag 15 Mandag 16 Tirsdag 17 Onsdag 18 Torsdag 19 Fredag 20 Lørdag 21 Søndag 22 Mandag 23 Tirsdag 24 Onsdag 25 Torsdag 26 Fredag 27 Lørdag 28 Søndag 29 Mandag 30 daglig brød Luk 21,25-28: Dere skal snart bli satt fri Luk 21,34-36: Våk hver tid og stund Fil 3,8: Herren er så mye mer verdt! Sal 34,4: La oss ære hans navn Jak 3,18: Rettferdighetens frukt Sal 94,14: Herren forkaster ikke sitt folk 2 Kor 13,5: Er Jesus Kristus i deg? Rom 12,1: Et hellig offer for Gud Apg 17,11: De gransket skriftene daglig Sal 84,12: Han holder ikke tilbake det gode 2 Tim 2,21: Vær som et renset kar Mal 3,17: Vi skal være Guds eiendom Fil 1,9: Kjærlighet med innsikt Jak 5,14.15: Jesus helbreder fremdeles Ef 2,4.5: Av nåde er dere frelst Matt 10,8: Gi som gave det dere har fått 2 Kor 3,18: Vi forvandles i Herrens herlighet Jes 50,7: Jeg blir ikke til skamme 2 Kor 5,20: Utsendinger for Kristus 2 Kor 3,9: Rettferdighetens tjeneste Jak 2,26: Tro virker sammen med gjerninger Rom 15,4: Håp, tålmodighet og trøst Sal 31,20: Hvor stor din godhet er! Sal 77, 12.13: Grunn på alt han har gjort Fil 4,12: I alt og i alle ting Apg 14,22: Styrket til å fortsette Jer 17,5-7: Velsignet er den som stoler på Herren 2 Kor 4,6: Kunnskap om Guds herlighet Jes 40,11: Vår gjeter samler oss Sal 39,1: Vokt din tunge 25

26 desember bønnedagbok merkedager notater Og lyset skinner i mørket, men mørket tok ikke imot det. Joh 1,5 26

27 morgentanker desember Tirsdag 1 Onsdag 2 Torsdag 3 Fredag 4 Lørdag 5 Søndag 6 Mandag 7 Tirsdag 8 Onsdag 9 Torsdag 10 Fredag 11 Lørdag 12 Søndag 13 Mandag 14 Tirsdag 15 Onsdag 16 Torsdag 17 Fredag 18 Lørdag 19 Søndag 20 Mandag 21 Tirsdag 22 Onsdag 23 Torsdag 24 Fredag 25 Lørdag 26 Søndag 27 Mandag 28 Tirsdag 29 Onsdag 30 Torsdag 31 daglig brød Åp 3,20: Jeg står for døren og banker... 2 Kong 18,5: Stol på Herren Rom 10,12: Alle har samme Herre Sal 32,10: Sett din lit til Herren Gal 1,4: Ga seg selv for våre synder Gal 6,14: Verden korsfestet for meg, og jeg for verden 1 Joh 3,11: Vi skal elske hverandre Kol 3,1.2: Vend sinnet mot det der oppe Jes 64,4: Du møter dem som husker deg Apg 10,34.35: Gud gjør ikke forskjell Joh 1,1-5: Alt er blitt til ved ham Joh 1,6-8: Lysets vitne Luk 1,5-25: Nåde for de barnløse Luk 1,26-28: En høyt ansett kvinne Luk 1,29-33: Frykt ikke, Guds mor Luk 1,34-38: Ingenting er umulig for Gud Luk 1,39-45: Familieforening med Gud Luk 1,46-56: Min sjel opphøyer Herren Luk 1,57-66: Døperen blir født Luk 2,1-7: Profetien oppfylles Mi 5,1: Fra Betlehem, Efrata Jes 9,6.7: Underfull rådgiver! Luk 2,8-14: En glede for hele folket Matt 2,1-12: Vismennene bærer fram gaver Matt 1,25: Han fikk navnet Jesus Matt 2,23: Tilbake til Nasaret Matt 3,11: Dåp med Den hellige ånd Matt 3,12: Best å la seg samle Matt 3,16: Guds Ånd kom ned Matt 15,16-20: Er ditt hjerte rent? Mark 16,15: Forkynn evangeliet for alle skapninger 1. JULEDAG 2. JULEDAG 27

28 daglig brød bibelen på ett år J A N U A R F E B R U A R 1Mos 1 2; Matt 1; Sal 1; Ordsp 1,1-7 2Mos 13 14; Matt 18,1-14; Sal 23; Ordsp 6, Mos 3 4; Matt 2,1-15; Sal 2; Ordsp 1,8-9 2Mos 15 16; Matt 18,15-35; Sal 24; Ordsp 6, Mos 5 6; Matt 2,16-23; Sal 3; Ordsp 1, Mos 17 18; Matt 19; Sal 25,1-11; Ordsp 6, Mos 7 8; Matt 3,1-10; Sal 4; Ordsp 1, Mos 19 20; Matt 20,1-16; Sal 25,12-22; Ordsp 7,1-5 1Mos 9 10; Matt 3,11-17; Sal 5; Ordsp 1, Mos 21 22; Matt 20,17-34; Sal 26; Ordsp 7, Mos 11 12; Matt 4,1-11; Sal 6; Ordsp 1, Mos 23 24; Matt 21,1-27; Sal 27; Ordsp 7, Mos 13 14; Matt 4,12-25; Sal 7,1-10; Ordsp 2,1-5 2Mos 25 26; Matt 21,28-46; Sal 28; Ordsp 8,1-5 1Mos 15 16; Matt 5,1-16; Sal 7,11-18; Ordsp 2,6-8 2Mos 27 28; Matt 22; Sal 29; Ordsp 8,6-11 1Mos 17 18; Matt 5,17-26; Sal 8; Ordsp 2,9-22 2Mos 29 30; Matt 23,1-26; Sal 30; Ordsp 8, Mos 19 20; Matt 5,27-48; Sal 9,1-11; Ordsp 3,1-4 2Mos 31 32; Matt 23,27-39; Sal 31,1-14; Ordsp 8, Mos 21 22; Matt 6,1-15; Sal 9,12-21; Ordsp 3,5-8 2Mos 33 34; Matt 24,1-36; Sal 31,15-25; Ordsp 8, Mos 23 24; Matt 6,16-34; Sal 10,1-11; Ordsp 3,9-10 2Mos 35 36; Matt 24,37-51; Sal 32; Ordsp 9,1-6 1Mos 25 26; Matt 7,1-14; Sal 10,12-18; Ordsp 3, Mos 37; Matt 25,1-30; Sal 33; Ordsp 9,7-8 1Mos 27 28; Matt 7,15-29; Sal 11; Ordsp 3, Mos 38 39; Matt 25,31-46; Sal 34,1-11; Ordsp 9,9-10 1Mos 29 30; Matt 8,1-17; Sal 12; Ordsp 3, Mos 40; Matt 26,1-16; Sal 34,12-23; Ordsp 9, Mos 31 32; Matt 8,18-34; Sal 13; Ordsp 3, Mos 1 2; Matt 26,17-46; Sal 35,1-16; Ordsp 9, Mos 33 34; Matt 9,1-17; Sal 14; Ordsp 3, Mos 3 4; Matt 26,47-75; Sal 35,17-28; Ordsp 10,1-2 1Mos 35 36; Matt 9,18-38; Sal 15; Ordsp 3, Mos 5 6; Matt 27,1-44; Sal 36; Ordsp 10,3-4 1Mos 37 38; Matt 10,1-23; Sal 16; Ordsp 3, Mos 7 8; Matt 27,45-66; Sal 37,1-15; Ordsp 10,5 1Mos 39 40; Matt 10,24-42; Sal 17,1-7; Ordsp 4,1-4 3Mos 9 10; Matt 28; Sal 37,16-26; Ordsp 10,6-7 1Mos 41 42; Matt 11,1-19; Sal 17,8-15; Ordsp 4,5-9 3Mos 11 12; Mark 1; Sal 37,27-40; Ordsp 10,8-9 1Mos 43 44; Matt 11,20-30; Sal 18,1-10; Ordsp 4, Mos 13; Mark 2; Sal 38,1-13; Ordsp 10,10 1Mos 45 46; Matt 12,1-21; Sal 18,11-24; Ordsp 4, Mos 14; Mark 3; Sal 38,14-23; Ordsp 10, Mos 47 48; Matt 12,22-50; Sal 18,25-39; Ordsp 4, Mos 15 16; Mark 4; Sal 39; Ordsp 10, Mos 49 50; Matt 13,1-23; Sal 18,40-51; Ordsp 5,1-6 3Mos 17 18; Mark 5; Sal 40,1-11; Ordsp 10, Mos 1 2; Matt 13,24-58; Sal 19,1-7; Ordsp 5,7-14 3Mos 19 20; Mark 6; Sal 40,12-18; Ordsp 10,17 2Mos 3 4; Matt 14,1-21; Sal 19,8-15; Ordsp 5, Mos 21 22; Mark 7; Sal 41; Ordsp 10,18 2Mos 5 6; Matt 14,22-36; Sal 20; Ordsp 5, Mos 23; Mark 8; Sal 42; Ordsp 10,19 2Mos 7 8; Matt 15; Sal 21; Ordsp 6,1-5 2Mos 9 10; Matt 16; Sal 22,1-14; Ordsp 6,6-11 2Mos 11 12; Matt 17; Sal 22,15,31; Ordsp 6,12-15 NB! Salmenes bok leses to ganger i løpet av et år. 28

29 bibelen på ett år daglig brød M A R S A P R I L 3Mos 24 25; Mark 9; Sal 43; Ordsp 10, Mos 23 24; Luk 7,36-50; Sal 67; Ordsp 12,10 3Mos 26 27; Mark 10; Sal 44,1-17; Ordsp 10,22 5Mos 25 26; Luk 8,1-18; Sal 68; Ordsp 12,11 4Mos 1 2; Mark 11,1-19; Sal 44,18-27; Ordsp 10,23 5Mos 27 28; Luk 8,19-39; Sal 69; Ordsp 12,12 4Mos 3 4; Mark 11,20-33; Sal 45,1-10; Ordsp 10, Mos 29 30; Luk 8,40-56; Sal 70; Ordsp 12, Mos 5 6; Mark 12,1-17; Sal 45,11-18; Ordsp 10,26 5Mos 31 32; Luk 9,1-17; Sal 71; Ordsp 12, Mos 7 8; Mark 12,18-44; Sal 46; Ordsp 10, Mos 33 34; Luk 9,18-36; Sal 72; Ordsp 12, Mos 9 10; Mark 13; Sal 47; Ordsp 10,29-30 Jos 1 2; Luk 9,37-62; Sal 73; Ordsp 12,21 4Mos 11 12; Mark 14,1-25; Sal 48; Ordsp 10,31-32 Jos 3 4; Luk 10,1-24; Sal 74; Ordsp 12,22 4Mos 13 14; Mark 14,26-52; Sal 49,1-13; Ordsp 11,1-2 Jos 5 6; Luk 10,25-42; Sal 75; Ordsp 12, Mos 15 16; Mark 14,53-72; Sal 49,14-21; Ordsp 11,3-4 Jos 7 8; Luk 11,1-13; Sal 76; Ordsp 12, Mos 17 18; Mark 15,1-20; Sal 50,1-11; Ordsp 11,5-6 Jos 9 10; Luk 11,14-32; Sal 77; Ordsp 13,1 4Mos 19 20; Mark 15,21-32; Sal 50,12-23; Ordsp 11,7-8 Jos 11 12; Luk 11,33-54; Sal 78,1-37; Ordsp 13,2 4Mos 21 22; Mark 15,33-47; Sal 51,1-10; Ordsp 11,9 Jos 13 14; Luk 12,22-34; Sal 78,38-72; Ordsp 13,3 4Mos 23 24; Mark 16; Sal 51,11-21; Ordsp 11,10-11 Jos 15 16; Luk 12,22-40; Sal 79; Ordsp 13,4 4Mos 25 26; Luk 1,1-25; Sal 52; Ordsp 11,12-13 Jos 17 18; Luk 12,35-59; Sal 80; Ordsp 13,5-6 4Mos 27 28; Luk 1,26-56; Sal 53; Ordsp 11,14 Jos 19 20; Luk 13,1-17; Sal 81; Ordsp 13,7 4Mos 29 30; Luk 1,57-80; Sal 54; Ordsp 11,15-16 Jos 21 22; Luk 13,18-35; Sal 82; Ordsp 13,8-9 4Mos 31 32; Luk 2,1-20; Sal 55,1-15; Ordsp 11,17-18 Jos 23 24; Luk 14; Sal 83; Ordsp 13, Mos 33 34; Luk 2,21-40; Sal 55,16-24; Ordsp 11,19-20 Dom 1 2; Luk 15; Sal 84; Ordsp 13, Mos 35 36; Luk 2,41-52; Sal 56; Ordsp 11,21 Dom 3 4; Luk 16,1-18; Sal 85; Ordsp 13, Mos 1 2; Luk 3,1-20; Sal 57; Ordsp 11,22 Dom 5 6; Luk 16,19-31; Sal 86; Ordsp 13,19 5Mos 3 4; Luk 3,21-38; Sal 58; Ordsp 11,23-24 Dom 7 8; Luk 17,1-19; Sal 87; Ordsp 13, Mos 5 6; Luk 4,1-30; Sal 59; Ordsp 11,25-26 Dom 9 10; Luk 17,20-37; Sal 88; Ordsp 13, Mos 7 8; Luk 4,31-44; Sal 60; Ordsp 11,27 Dom 11 12; Luk 18,1-17; Sal 89,1-26; Ordsp 14,1-2 5Mos 9 10; Luk 5,1-16; Sal 61; Ordsp 11,28-29 Dom 13 14; Luk 18,18-43; Sal 89,27-53; Ordsp 14,3-6 5Mos 11 12; Luk 5,17-39; Sal 62; Ordsp 11,30-31 Dom 15 16; Luk 19,1-27; Sal 90; Ordsp 14,7-8 5Mos 13 14; Luk 6,1-16; Sal 63; Ordsp 12,1 Dom 17 18; Luk 19,28-48; Sal 91; Ordsp 14,9-10 5Mos 15 16; Luk 6,17-36; Sal 64; Ordsp 12,2 Dom 19 21; Luk 20,1-26; Sal 92; Ordsp 14,11 5Mos 17 18; Luk 6,37-49; Sal 65; Ordsp 12,3 Rut 1 2; Luk 20,27-47; Sal 93; Ordsp 14,12 5Mos 19 20; Luk 7,1-17; Sal 66,1-9; Ordsp 12,4-5 Rut 3 4; Luk 21; Sal 94; Ordsp 14,13 5Mos 21 22; Luk 7,18-35; Sal 66,10-20; Ordsp 12,6-9 29

30 daglig brød bibelen på ett år M A I J U N I 1Sam 1 2; Luk 22,1-38; Sal 95; Ordsp 14, Kong 9 10; Joh 17; Sal 119, ; Ordsp 16, Sam 3 4; Luk 22,39-71; Sal 96; Ordsp 14, Kong 11 12; Joh 18; Sal 119, ; Ordsp 16, Sam 5 6; Luk 23,1-25; Sal 97; Ordsp 14, Kong 13 14; Joh 19; Sal 120; Ordsp 16, Sam 7 8; Luk 23,26-56; Sal 98; Ordsp 14, Kong 15 16; Joh 20; Sal 121; Ordsp 16, Sam 9 10; Luk 24; Sal 99; Ordsp 14, Kong 17 18; Joh 21; Sal 122; Ordsp 16, Sam 11 12; Joh 1,1-34; Sal 100; Ordsp 14, Kong 19 20; Apg 1; Sal 123; Ordsp 16, Sam 13 14; Joh 1,35-51; Sal 101; Ordsp 14, Kong 21 22; Apg 2,1-21; Sal 124; Ordsp 16, Sam 15 16; Joh 2; Sal 102; Ordsp 14, Kong 1 2; Apg 2,22-47; Sal 125; Ordsp 16, Sam 17 18; Joh 3,1-21; Sal 103; Ordsp 14, Kong 3 4; Apg 3; Sal 126; Ordsp 16, Sam 19 20; Joh 3,22-36; Sal 104; Ordsp 14, Kong 5 6; Apg 4; Sal 127; Ordsp 16, Sam 21 22; Joh 4,1-26; Sal 105,1-22; Ordsp 15,1-2 2Kong 7 8; Apg 5; Sal 128; Ordsp 17,1-2 1Sam 23 24; Joh 4,27-54; Sal 105,23-45; Ordsp 15,3-4 2Kong 9 10; Apg 6; Sal 129; Ordsp 17,3-4 1Sam 25 26; Joh 5; Sal 106,1-25; Ordsp 15,5-6 2Kong 11 12; Apg 7,1-34; Sal 130; Ordsp 17,5-6 1Sam 27 28; Joh 6,1-21; Sal 106,26-48; Ordsp 15,7-8 2Kong 13 14; Apg 7,35-60; Sal 131; Ordsp 17,7-8 1Sam 29 31; Joh 6,22-71; Sal 107,1-22; Ordsp 15,9-10 2Kong 15 16; Apg 8; Sal 132; Ordsp 17,9-10 2Sam 1 2; Joh 7,1-24; Sal 107,23-43; Ordsp 15, Kong 17 18; Apg 9; Sal 133; Ordsp 17, Sam 3 4; Joh 7,25-52; Sal 108; Ordsp 15, Kong 19 20; Apg 10; Sal 134; Ordsp 17, Sam 5 6; Joh 8,1-30; Sal 109; Ordsp 15, Kong 21 22; Apg 11; Sal 135; Ordsp 17, Sam 7 8; Joh 8,31-59; Sal 110; Ordsp 15,20 2Kong 23 24; Apg 12; Sal 136; Ordsp 17, Sam 9 10; Joh 9; Sal 111; Ordsp 15, Kong 25; Apg 13,1-26; Sal 137; Ordsp 17, Sam 11 12; Joh 10,1-21; Sal 112; Ordsp 15, Krøn 1; Apg 13,27-52; Sal 138; Ordsp 17, Sam 13 14; Joh 10,22-42; Sal 113; Ordsp 15, Krøn 2; Apg 14; Sal 139; Ordsp 17,23 2Sam 15 16; Joh 11,1-44; Sal 114; Ordsp 15, Krøn 3; Apg 15,1-21; Sal 140; Ordsp 17,24 2Sam 17 18; Joh 11,45-57; Sal 115; Ordsp 15, Krøn 4; Apg 15,22-41; Sal 141; Ordsp 17,25 2Sam 19 20; Joh 12,1-36; Sal 116; Ordsp 15, Krøn 5 6; Apg 16,1-15; Sal 142; Ordsp 17, Sam 21 22; Joh 12,37-50; Sal ; Ordsp 16,1-2 1Krøn 7 8; Apg 16,16-40; Sal 143; Ordsp 17,28 2Sam 23 24; Joh 13,1-17; Sal 119,1-32; Ordsp 16,3-4 1Krøn 9 10; Apg 17; Sal 144; Ordsp 18,1-2 1Kong 1 2; Joh 13,18-38; Sal 119,33-56; Ordsp 16,5-6 1Krøn 11 12; Apg 18; Sal 145; Ordsp 18,3-4 1Kong 3 4; Joh 14; Sal 119,57-88; Ordsp 16,7-8 1Krøn 13 14; Apg 19,1-22; Sal 146; Ordsp 18,5 1Kong 5 6; Joh 15; Sal 119,89-112; Ordsp 16,9-10 1Krøn 15 16; Apg 19,23-40; Sal 147; Ordsp 18,6 1Kong 7 8; Joh 16; Sal 119, ; Ordsp 16,

31 bibelen på ett år daglig brød J U L I A U G U S T 1Krøn 17 18; Apg 20,1-12; Sal 148; Ordsp 18,7-8 Neh 3 4; Rom 15,1-21; Sal 27; Ordsp 20, Krøn 19 20; Apg 20,13-38; Sal 149; Ordsp 18,9-10 Neh 5 6; Rom 15,22-33; Sal 28; Ordsp 20, Krøn 21 22; Apg 21,1-16; Sal 150; Ordsp 18,11-12 Neh 7 8; Rom 16; Sal 29; Ordsp 20, Krøn 23 24; Apg 21,17-40; Sal 1; Ordsp 18,13-14 Neh 9 10; 1Kor 1; Sal 30; Ordsp 20, Krøn 25 26; Apg 22; Sal 2; Ordsp 18,15-16 Neh 11 12; 1Kor 2; Sal 31; Ordsp 20, Krøn 27 28; Apg 23,1-22; Sal 3; Ordsp 18,17-18 Neh 13; 1Kor 3; Sal 32; Ordsp 20, Krøn 29; Apg 23,23-35; Sal 4; Ordsp 18,19-20 Ester 1 2; 1Kor 4; Sal 33; Ordsp 20, Krøn 1 2; Apg 24,1-21; Sal 5; Ordsp 18,21 Ester 3 4; 1Kor 5; Sal 34; Ordsp 20, Krøn 3 4; Apg 24,22-27; Sal 6; Ordsp 18,22-23 Ester 5 6; 1Kor 6; Sal 35; Ordsp 21,1-2 2Krøn 5 6; Apg 25,1-12; Sal 7; Ordsp 18,24 Ester 7 8; 1Kor 7,1-24; Sal 36; Ordsp 21,3-4 2Krøn 7 8; Apg 25,13-27; Sal 8; Ordsp 19,1-2 Ester 9 10; 1Kor 7,25-40; Sal 37,1-20; Ordsp 21,5-6 2Krøn 9 10; Apg 26; Sal 9; Ordsp 19,3-4 Job 1 2; 1Kor 8; Sal 37,21-40; Ordsp 21,7-8 2Krøn 11 12; Apg 27,1-20; Sal 10; Ordsp 19,5-6 Job 3 4; 1Kor 9,1-14; Sal 38; Ordsp 21,9-10 2Krøn 13 14; Apg 27,21-44; Sal 11; Ordsp 19,7-10 Job 5 6; 1Kor 9,15-27; Sal 39; Ordsp 21, Krøn 15 16; Apg 28; Sal 12; Ordsp 19,11-12 Job 7 8; 1Kor 10,1-13; Sal 40; Ordsp 21, Krøn 17 18; Rom 1,1-17; Sal13; Ordsp 19,13-14 Job 9 10; 1Kor 10,14-33; Sal 41; Ordsp 21, Krøn 19 20; Rom 1,18-32; Sal 14; Ordsp 19,15-16 Job 11 12; 1Kor 11,1-16; Sal 42; Ordsp 21, Krøn 21 22; Rom 2,1-16; Sal 15; Ordsp 19,17-18 Job 13 14; 1Kor 11,17-34; Sal 43; Ordsp 21, Krøn 23 24; Rom 2,17-29; Sal 16; Ordsp 19,19-20 Job 15 16; 1Kor 12,1-11; Sal 44; Ordsp 21, Krøn 25 26; Rom 3; Sal 17,1-7; Ordsp 19,21-22 Job 17 18; 1Kor 12,12-31; Sal 45; Ordsp 21, Krøn 27 28; Rom 4; Sal 17,8-15; Ordsp 19,23-24 Job 19 20; 1Kor 13; Sal 46; Ordsp 21, Krøn 29 30; Rom 5; Sal 18,1-24; Ordsp 19,25 Job 21 22; 1Kor 14,1-19; Sal 47; Ordsp 21, Krøn 31 32; Rom 6; Sal 18,25-51; Ordsp 19,26-27 Job 23 24; 1Kor 14,20-40; Sal 48; Ordsp 21, Krøn 33 34; Rom 7; Sal 19; Ordsp 19,28-29 Job 25 26; 1Kor 15,1-28; Sal 49; Ordsp 21,31 2Krøn 35 36; Rom 8; Sal 20; Ordsp 20,1-2 Job 27 28; 1Kor 15,29-58; Sal 50; Ordsp 22,1-2 Esra 1 2; Rom 9; Sal 21; Ordsp 20,3-4 Job 29 30; 1Kor 16; Sal 51; Ordsp 22,3-4 Esra 3 4; Rom 10; Sal 22; Ordsp 20,5-6 Job 31 32; 2Kor 1,1-11; Sal 52; Ordsp 22,5-6 Esra 5 6; Rom 11; Sal 23; Ordsp 20,7-8 Job 33 34; 2Kor 1,12-24; Sal 53; Ordsp 22,7-8 Esra 7 8; Rom 12; Sal 24; Ordsp 20,9-10 Job 35 36; 2Kor 2; Sal 54; Ordsp 22,9-10 Esra 9 10; Rom 13; Sal 25; Ordsp 20,11-12 Job 37 38; 2Kor 3; Sal 55; Ordsp 22,11-12 Neh 1 2; Rom 14; Sal 26; Ordsp 20,13-14 Job 39 40; 2Kor 4; Sal 56; Ordsp 22,

32 daglig brød bibelen på ett år S E P T E M B E R O K T O B E R Job 41 42; 2Kor 5,1-10; Sal 57; Ordsp 22,15-16 Jes 50 52; Fil 1,12-30; Sal 83; Ordsp 24,13-14 Fork 1 2; 2Kor 5,11-21; Sal 58; Ordsp 22,17-18 Jes 53 55; Fil 2,1-18; Sal 84; Ordsp 24,15-16 Fork 3 4; 2Kor 6; Sal 59; Ordsp 22,19-21 Jes 56 58; Fil 2,19-30; Sal 85; Ordsp 24,17-18 Fork 5 6; 2Kor 7,1-7; Sal 60; Ordsp 22,22-23 Jes 59 61; Fil 3,1-11; Sal 86; Ordsp 24,19-20 Fork 7 8; 2Kor 7,8-16; Sal 61; Ordsp 22,24-25 Jes 62 64; Fil 3,12-21; Sal 87; Ordsp 24,21-22 Fork 9 10; 2Kor 8,1-15; Sal 62; Ordsp 22,26-27 Jes 65 66; Fil 4,1-9; Sal 88; Ordsp 24,23-25 Fork 11 12; 2Kor 8,16-24; Sal 63; Ordsp 22,28 Jer 1 2; Fil 4,10-23; Sal 89,1-26; Ordsp 24,26-27 Høys 1 2; 2Kor 9,1-9; Sal 64; Ordsp 22,29 Jer 3 4; Kol 1,1-14; Sal 89,27-53; Ordsp 24,28-29 Høys 3 4; 2Kor 9,10-15; Sal 65; Ordsp 23,1-3 Jer 5 6; Kol 1,15-29; Sal 90; Ordsp 24,30-32 Høys 5 6; 2Kor 10,1-11; Sal 66; Ordsp 23,4-5 Jer 7 8; Kol 2,1-15; Sal 91; Ordsp 24,33-34 Høys 7 8; 2Kor 10,12-18; Sal 67; Ordsp 23,6-8 Jer 9 10; Kol 2,16-23; Sal 92; Ordsp 25,1-4 Jes 1 2; 2Kor 11,1-15; Sal 68,1-19; Ordsp 23,9 Jes 3 4; 2Kor 11,16-33; Sal 68,20-36; Ordsp 23,10-11 Jer 11 12; Kol 3,1-17; Sal 93; Ordsp 25,5-7a Jer 13 14; Kol 3,18-25; Sal 94; Ordsp 25,7b-8 Jes 5 6; 2Kor 12; Sal 69,1-16; Ordsp 23,12 Jer 15 16; Kol 4,1-6; Sal 95; Ordsp 25,9-10 Jes 7 8; 2Kor 13; Sal 69,17-37; Ordsp 23,13-14 Jer 17 18; Kol 4,7-18; Sal 96; Ordsp 25,11-12 Jes 9 10; Gal 1; Sal 70; Ordsp 23,15-16 Jer 19 20; 1Tess 1; Sal 97; Ordsp 25,13-15 Jes 11 12; Gal 2,1-10; Sal 71; Ordsp 23,17-18 Jer 21 22; 1Tess 2,1-16; Sal 98; Ordsp 25,16-17 Jes 13 14; Gal 2,11-21; Sal 72; Ordsp 23,19-21 Jer 23 24; 1Tess 2,17-20; Sal 99; Ordsp 25,18-20 Jes 15 16; Gal 3,1-14; Sal 73; Ordsp 23,22 Jer 25 26; 1Tess 3; Sal 100; Ordsp 25,21-22 Jes 17 19; Gal 3,15-29; Sal 74; Ordsp 23,23 Jer 27 28; 1Tess 4; Sal 101; Ordsp 25,23-26 Jes 20 22; Gal 4; Sal 75; Ordsp 23,24-26 Jer 29 30; 1Tess 5; Sal 102; Ordsp 25,27-28 Jes 23 25; Gal 5; Sal 76; Ordsp 23,27-28 Jer 31 32; 2Tess 1; Sal 103; Ordsp 26,1-3 Jes 26 28; Gal 6; Sal 77; Ordsp 23,27-28 Jer 33 34; 2Tess 2; Sal 104; Ordsp 26,4-5 Jes 29 31; Ef 1; Sal 78,1-25; Ordsp 23,31-35 Jer 35 36; 2Tess 3; Sal 105; Ordsp 26,6-8 Jes 32 34; Ef 2; Sal 78,26-51; Ordsp 24,1-2 Jer 37 38; 1Tim 1; Sal 106,1-25; Ordsp 26,9-10 Jes 35 37; Ef 3; Sal 78,52-72; Ordsp 24,3-4 Jer 39 40; 1Tim 2; Sal 106,26-48; Ordsp 26,11-12 Jes 38 40; Ef 4; Sal 79; Ordsp 24,5-6 Jer 41 42; 1Tim 3; Sal 107,1-22; Ordsp 26,13-16 Jes 41 43; Ef 5; Sal 80; Ordsp 24,7-9 Jer 43 44; 1Tim 4; Sal 107,23-43; Ordsp 26,17-19 Jes 44 46; Ef 6; Sal 81; Ordsp 24,10-11 Jer 45 46; 1Tim 5; Sal 108; Ordsp 26,20-21 Jes 47 49; Fil 1,1-11; Sal 82; Ordsp 24,12 Jer 47 48; 1Tim 6; Sal 109; Ordsp 26,22-23 Jer 49 50; 2 Tim 1; Sal 110; Ordsp 26,

33 bibelen på ett år daglig brød N O V E M B E R D E S E M B E R Jer 51 52; 2Tim 2; Sal 111; Ordsp 26,27 Dan 9 10; 1Pet 2; Sal 120; Ordsp 29,3-4 Klag 1 2; 2Tim 3; Sal 112; Ordsp 26,28 Dan 11 12; 1Pet 3; Sal 121; Ordsp 29,5-6 Klag 3 5; 2Tim 4; Sal 113; Ordsp 27,1-2 Hos 1 3; 1Pet 4 5; Sal 122; Ordsp 29,7-8 Esek 1 3; Tit 1; Sal 114; Ordsp 27,3-4 Hos 4 6; 2Pet 1; Sal 123; Ordsp 29,9-10 Esek 4 6; Tit 2; Sal 115; Ordsp 27,5-6 Hos 7 9; 2Pet 2; Sal 124; Ordsp 29,11-12 Esek 7 9; Tit 3; Sal 116; Ordsp 27,7-8 Hos 10 12; 2Pet 3; Sal 125; Ordsp 29,13-14 Esek 10 12; Filemon; Sal 117; Ordsp 27,9-10 Hos 13 14; 1Joh 1 2; Sal 126; Ordsp 29,15-16 Esek 13 15; Hebr 1; Sal 118; Ordsp 27,11-12 Joel 1 2; 1Joh 3 4; Sal 127; Ordsp 29,17-18 Esek 16 17; Hebr 2; Sal 119,1-8; Ordsp 27,13-14 Joel 3; 1Joh 5; Sal 128; Ordsp 29,19-20 Esek 18 19; Hebr 3; Sal 119,9-16; Ordsp 27,15-16 Amos 1 2; 2Joh; Sal 129; Ordsp 29,21-23 Esek 20 21; Hebr 4; Sal 119,17-24; Ordsp 27,17-18 Amos 3 5; 3Joh; Sal 130; Ordsp 29,24-25 Esek 22 23; Hebr 5; Sal 119,25-32; Ordsp 27,19-20 Amos 6 7; Judas; Sal 131; Ordsp 29,26-27 Esek 24 26; Hebr 6; Sal 119,33-40; Ordsp 27,21-22 Amos 8 9; Åp 1; Sal 132; Ordsp 30,1-4 Esek 27 29; Hebr 7; Sal 119,41-48; Ordsp 27,23-24 Ob; Åp 2; Sal 133; Ordsp 30,5-6 Esek 30 31; Hebr 8; Sal 119,49-56; Ordsp 27,25-27 Jona 1 4; Åp 3 4; Sal 134; Ordsp 30,7-10 Esek 32 33; Hebr 9,1-10; Sal 119,57-64; Ordsp 28,1-2 Mika 1 4; Åp 5; Sal 135; Ordsp 30,11-14 Esek 34 35; Hebr 9,11-28; Sal 119,65-72; Ordsp 28,3-4 Mika 5 7; Åp 6; Sal 136; Ordsp 30,15-16 Esek 36 37; Hebr 10,1-18; Sal 119,73-80; Ordsp 28,5-6 Nah 1 3; Åp 7; Sal 137; Ordsp 30,17-19 Esek 38 39; Hebr 10,19-39; Sal 119,81-88; Ordsp 28,7-8 Hab 1 3; Åp 8 9; Sal 138; Ordsp 30,20 Esek 40 41; Hebr 11,1-16; Sal 119,89-96; Ordsp 28,9-10 Sef 1 3; Åp 10; Sal 139; Ordsp 30,21-23 Esek 42 43; Hebr 11,17-40; Sal 119,97-104; Ordsp 28,11-12 Hag 1 2; Åp 11; Sal 140; Ordsp 30,24-28 Esek 44 45; Hebr 12,1-17; Sal 119, ; Ordsp 28,13-14 Sak 1 2; Åp 12; Sal 141; Ordsp 30,29-31 Esek 46 47; Hebr 12, 18-29; Sal 119, ; Ordsp 28,15-16 Sak 3 4; Åp 13; Sal 142; Ordsp 30,32-33 Esek 48; Hebr 13; Sal 119, ; Ordsp 28,17-18 Sak 5 6; Åp 14 15; Sal 143; Ordsp 31,1-7 Dan 1; Jak 1; Sal 119, ; Ordsp 28,19-20 Sak 7 8; Åp 16; Sal 144; Ordsp 31,8-9 Dan 2; Jak 2; Sal 119, ; Ordsp 28,21-22 Sak 9; Åp 17; Sal 145; Ordsp 31,10-12 Dan 3; Jak 3; Sal 119, ; Ordsp 28,23-24 Sak 10 11; Åp 18; Sal 146; Ordsp 31,13-15 Dan 4; Jak 4; Sal 119, ; Ordsp 28,25-26 Sak 12 13; Åp 19; Sal 147; Ordsp 31,16-19 Dan 5-6; Jak 5; Sal 119, ; Ordsp 28,27-28 Sak 14; Åp 20; Sal 148; Ordsp 31,20-24 Dan 7-8; 1Pet 1; Sal 119, ; Ordsp 29,1-2 Mal 1 2; Åp 21; Sal 149; Ordsp 31,25-29 Mal 3 4; Åp 22; Sal 150; Ordsp 31,

34 daglig brød det kronologiske bibelår Denne bibelleseplanen tar deg gjennom Guds ord i den rekkefølge de bibelske historiene faktisk hendte. Leseplanen ble i sin tid utviklet av den verdenskjente grunnleggeren av radioprogrammet Voice of Prophecy (Håpets røst) H. M. S. Richards og er blant annet blitt brukt som grunnlag for en engelsk andaktsbok med tittelen Walking Through the Bible with H. M. S. Richards. Siden leseplanen er nummerert fortløpende, kan man starte den når som helst på året man måtte ønske det. En ny og spennende måte å lese hele Bibelen på i løpet av et år 365 dager! 1 1Mos 1 2; Sal 8; 19; 29; 33 2 Sal ; Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos 49 50; 1Krøn 1 18 Job Job Job Job Job Job Job Job Job 40 42; Sal Krøn 2; 2Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos 31,18; Mos 34; Mos Mos 29 31, Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos 8 10, Mos Mos Mos Mos Mos 10,29 13, Mos 14; 3Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos 24 26; Sal Mos Mos Mos Sal 119, Sal 119, Jos Jos Jos Jos Jos 13 15,19 86 Jos 15,20 18,28 87 Jos Jos Sal Dom Dom Dom Dom Dom Dom Rut 97 Dom Dom Sam

35 det kronologiske bibelår 100 1Sam Sam Sam Sam 15 16; Sal Sam Sam 19 20; Sal 58 59; Sam 21; Sal 34; 56; 1Sam 22; Sal 27; 52; Sam 23; Sal 11; 31; 54; 63; 1Sam 24; Sal Sam 25; Sal ; 1Sam 26; Sal 16; Sam Sal 78; 1Krøn Krøn Krøn Krøn 12,1-22; 1Sam 31; 1Krøn 10; 2Sam 1 2; Sal Sam 3 5; 1Krøn 11; 12, Krøn 14; 2Sam 6; 1Krøn Krøn 16 17; 2Sam 7; Sal 24; Krøn 18; 2Sam 8 9; Sal 60; Sam 10; 1Krøn 19 20; Sal Sam 11 12; Sal 32; Sam Sam Sal 3 6; 61; Sam Sam Sam 23 24; 1Krøn Krøn daglig brød 127 1Kong 1; 1Krøn 28; Sal Krøn 29; 1Kong 2; Sal Sal 1; 2; 9; 10; 12 15; Sal 22; 25 26; 28; Sal Sal 41; 44 45; Sal 50; 53; 55; 62; 69; Sal 71; 73; 77; Sal 81 82; 91 92; Sal ; Sal ; Krøn 1; 1Kong Høysangen 140 1Kong Krøn Kong Krøn Sal 125; 131; ; Ordsp Ordsp Ordsp Ordsp Ordsp Ordsp Ordsp Ordsp 31; Sal ; 144; Ef 5,22 6, Kong 9; 2Krøn Krøn 9; 1Kong Fork Fork Krøn 10 12; 1Kong Kong Krøn Kong 15; 2Krøn 16; 1Kong Kong Kong Kong 21; 2Krøn Kong 22; 2Krøn Kong Krøn 19 21; Sal Kong Kong Kong 9 10; 2Krøn Kong 11 12; 2Krøn Krøn 24; 2Kong Jona 173 2Krøn 25 26; 2Kong 15, Jes Amos Amos Hos Hos Hos Kong 15,18 16,20; 2Krøn Mika Mika Krøn 28; Jes Jes Jes Jes Jes Jes Jes Jes Jes Kong 17 18; 2Krøn Krøn Kong 18,13 19, Jes 36 37; 2Krøn 32, Sal 46 48; 75 76; 124; Kong 20; 2Krøn 32,24-33; Jes Jes Jes Jes 47 50

36 daglig brød 201 Jes Jes Jes Jes 66; 2Kong 21; 2Krøn Nahum 206 2Kong 22; 2Krøn 34, Habakkuk 208 Jer Jer Jer Joel; 2Kong 23,1-20; 2Krøn 34, Sefanja; 2Kong 23,21-25; 2Krøn 35, Kong 23,26-27; 2Krøn 35,20 36,4; Jer 17; Jer Dan Jer 26; 35; Jer 22,1 19; Jer 36,1-4; 45; 36,5-32; 12; 2Kong 24,1-16; 2Krøn 36, Jer 22,20-30; 13; 23; 2Kong 24,17-20; 2Krøn 36, Jer 24; Jer 31; Jer 46 48; Ob 223 Jer Jer Esek 1 3; Sal Esek Esek Esek Esek Esek Esek Esek Jer 37,1-15; 21; 34; 32, Jer 32,26-44; 33; Esek Jer 37,16 39, Esek 29,1 16; 30,1-19; 2Kong 25; 2Krøn 36,17 21; Jer Jer Jer Sal 74; 79; Klag Klag Esek 27 28; 30, Esek 26; Esek Esek Esek Esek Esek Esek Esek 47 48; 29, Dan Dan Dan Dan Dan Krøn 36,22, 23; Esra 1 3; Sal 85; Esra Haggai; Sak Sak Sak Ester Ester Ester Esra Esra 10; Neh Neh Neh Neh 9 11, Neh 11,15 13, Malaki 36 det kronologiske bibelår 270 Joh 1,1-18; Luk 1,1-4; Matt 1,1-17; Luk 3,23-38; 1, Matt 1,18-25; Luk 1,57-2,38; Matt 2; Luk 2, Matt 3,1 4,11; Mark 1,1-13; Luk 3,1-22; 4,1-13; Joh 1, Joh Joh 5; Luk 4,14-30; Matt 4,12-22; Mark 1,14-20; Luk 5, Mark 1,21 2,14; Luk 4,31-44, 5,12-28; Matt 8,14-17; 4,23-25; 8,2-4; 9, Matt 12,1-21; Mark 2,23 3,19; Luk Matt 5,1 8,1 278 Luk 7,1-10; Matt 8,5-13; 9,27-35; Luk 8,1-3, 7,11-17; Matt 12,22-50; Mark 3,20-35; Luk 11,14-32; 8, Matt 13,1-53; Mark 4,1-34; Luk 8, Matt 8,18 9, ; Mark 4,35 5,43; 2, Luk 8,22-56; 5,29-39; Matt 11,2-30; Luk 7, Matt 9,36 11,1; Mark 6,1-29; Matt 13,54 14,12; Luk 9, Matt 14,13-36; Mark 6,30-56; Luk 9,10-17; Joh 6,1 7,1 284 Matt 15,1 16,28; Mark 7,1 8,26

37 det kronologiske bibelår 285 Matt 18; Mark 8,27 9, ; Luk 9, Matt 17,1-27; Mark 9,2-29; Luk 9, Joh 7,2 8, Joh 9,1 10,31; Matt 19,1-2; Mark 10,1; Luk 9,51 10, Luk 10,25-42; Joh 10,32-42; Luk 11, ; 12, Luk 12,35 14, Luk Luk 17,1-10; Joh 11; Luk 17, Matt 19,3-30; Mark 10,2-31; Luk 18, Matt 20; Mark 10,32-52; Luk 18,31 19, Matt 26,1-16; Mark 14,1-11; Luk 7,36-50; Joh 12, Matt 21, ; Mark 11, ; Luk 19,29-44; Joh 12,12-19; Matt 21,12-17; Mark 11,15-19; Luk 19, Matt 21,23 22,22; Mark 11,27 12,17; Luk 20, Matt 22,23 23,39; Mark 12,18-44; Luk 20,27 21,4 299 Joh 12,20-50; Matt 24; Mark Luk 21,5-38; Matt Matt 26,17-35; Mark 14,12-31; Luk 22,7-39; Joh Joh Joh 17; Sal 17; 69; daglig brød 304 Matt 26,36-75; Mark 14,32-72; Luk 22,40-65; Joh 18, Luk 22,66-71; Matt 27, ; Mark 15,1-5; Luk 23,1-5; Joh 18,28-38; Luk 23,6-12; Mark 15, Luk 23,13-56; Joh 18,39 19,42; Matt 27, Matt 28,1-15; Mark 16,1-11; Luk 24,1-12; Joh 20,1-18; Luk 24,13-49; Mark 16,12-13; Joh 20, Joh 20,24 21,25; Matt 28,16-20; Mark 16,14-20; Luk 24,50-53; Apg 1, Apg 1,12 3, Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg Jak Apg 18,1-17; 1Tessaloniker 319 2Tessaloniker; Apg 18,18 19,22; 1Kor Kor Kor Kor Kor Kor 15 16; Apg 19,23 20, Kor Kor 4,1-7, Kor 7,2 10, Kor 11 13; Apg 20, Gal Gal Rom Rom Rom Rom Rom Rom Rom Apg 20,3 21, Apg Apg Apg 28; Ef Ef Kolosserne 344 Filipperne 345 1Peter 346 2Peter; Judas 347 Filemon; Titus 348 1Timoteus 349 2Timoteus 350 Hebr Hebr Hebr Hebr Hebr Joh Joh 5; 2Joh; 3Joh 357 Åp Åp Åp Åp Åp Åp Åp Sal 65 68; Sal

38 daglig brød JANUAR 1 1Mos Mos Mos Mos 8; 9, Mos 11,1-9; 12, Mos Mos Mos Mos 17,1 5; Mos 19, Mos 21,1-21; 22, Mos Mos Mos Mos Mos 29,1-28; 31, Mos Mos Mos 35, Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos 46, Mos Mos Mos 50 FEBRUAR 1 2Mos Mos 3; 4, Mos 5 4 2Mos 7 5 2Mos 8 6 2Mos 9 7 2Mos Mos Mos 13,17-22; Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos 34, Mos Mos Mos 9,15-23; 10, Mos Mos Mos Mos Mos Mos 17 MARS 1 4Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Mos Jos 1 11 Jos 2 12 Jos 3 13 Jos 4 14 Jos 5,10 15; 6 15 Jos 7 16 Jos 8 17 Jos Dom 6 19 Dom 7 20 Dom Dom 16, Rut Rut Sam Sam Sam Sam Sam Sam 6; 7, Sam Sam 9 APRIL 1 1Sam 10; 11, Sam Sam Sam Sam Sam 18,1 16; Sam Sam Sam Sam Sam Sam Sam Sam Sam Sam Kong 1, Kong 3; 4, Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong Kong 21 MAI 1 2Kong 1 2 2Kong 2 3 2Kong 4 4 2Kong 5 5 2Kong 6 6 2Kong 7 7 2Kong Kong Kong Kong 22 barnas bibelår 11 2Kong 23,36-37; Kong Krøn Esra 1 15 Esra 3 16 Esra 4 17 Esra 5 18 Esra 6 19 Esra 7 20 Esra 8 21 Neh 1 22 Neh 2 23 Neh 4 24 Neh 5 25 Neh 6 26 Neh 8 27 Est Est Est Est Est 9 10 JUNI 1 Job Job 42 3 Sal 1; 15; 19 4 Sal 23 24; 27 5 Sal 37 6 Sal 39; 41; 42 7 Sal Sal 67; 73 9 Sal Sal 84; Sal Sal Sal Sal Sal 119, Sal 119, Sal 119, Sal ; Sal Ordsp 1 21 Ordsp 3 22 Ordsp 4 23 Ordsp Ordsp Ordsp 20

39 barnas bibelår daglig brød 26 Ordsp Fork 1; 3 28 Fork 5 29 Fork 7 30 Fork JULI 1 Jes 5 2 Jes 11 3 Jes 26 4 Jes 35 5 Jes 36 6 Jes 37 7 Jes 38 8 Jes 39 9 Jes Jes Jes Jes Jes Jes Jer 9 16 Jer Jer Jer Jer Jer Dan 1 22 Dan 2 23 Dan 3 24 Dan 4 25 Dan 5 26 Dan 6 27 Dan 7 28 Dan 9 29 Dan Hos Joel 2 AUGUST 1 Am 8 2 Ob 3 Jona Jona Mi 4 6 Nah 1 7 Hab 3 8 Sef 2 9 Hag 2 10 Sak 4 11 Mal Matt 1 13 Matt 2 14 Matt 3 15 Matt 4 16 Matt 5 17 Matt 6 18 Matt 7 13 Matt 8 20 Matt 9 21 Matt Matt Matt Matt Matt Matt Matt Matt Matt Matt Matt 20 SEPTEMBER 1 Matt 21 2 Matt 22 3 Matt 23 4 Matt 24 5 Matt 25 6 Matt 26 7 Matt 27 8 Matt 28 9 Mark 1 10 Mark 2 11 Mark 3 12 Mark 4 13 Mark 5 14 Mark 6 15 Mark 7 16 Mark 8 17 Mark 9 18 Mark Mark Mark Mark Mark Mark Mark Luk 1 26 Luk 2 27 Luk 3 28 Luk 4 29 Luk 5 30 Luk 6 OKTOBER 1 Luk 7 2 Luk 8 3 Luk 9 4 Luk 10 5 Luk 11 6 Luk 12 7 Luk 13 8 Luk 14 9 Luk Luk Luk Luk Luk Luk Luk Luk Luk Luk Joh 1 20 Joh 2 21 Joh 3 22 Joh 4 23 Joh 5 24 Joh 6 25 Joh 7 26 Joh 8 27 Joh 9 28 Joh Joh Joh Joh 13 NOVEMBER 1 Joh 14 2 Joh 15 3 Joh 16 4 Joh 17 5 Joh 18 6 Joh 19 7 Joh 20 8 Joh 21 9 Apg 1 10 Apg 2 11 Apg 3 12 Apg 4 13 Apg 5 14 Apg 6 15 Apg 7 16 Apg 8 17 Apg 9 18 Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg Apg 23 DESEMBER 1 Apg 24 2 Apg 25 3 Apg 26 4 Apg 27 5 Apg 28 6 Rom Kor Kor 9 9 Gal 5,19-26; 6, Ef 6 11 Fil 4 12 Kol Tess 4,14-18; Tess Tim Tim 4 17 Tit 2 18 Filemon 19 Hebr Jak Pet Pet Joh 2 24 Åp 1 25 Åp 2 26 Åp 3 27 Åp 7 28 Åp 14; 15, Åp Åp Åp 22 39

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT,

VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, VI TROR PÅ EN ALLMEKTIG GUD SOM SKAPTE ALT, som holder alt i sine hender. Vi tror på en Gud som ingen kan sammenlignes med, som overgår all forstand - men noe av det mest oppsiktsvekkende er at vi tror

Detaljer

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta

ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta ADVENTSKALENDER Bibelvers og bibelbønner - av Mia Holta Et bibelvers for hver dag i denne nissen her. Noen dager er det den ekstra lapp med en gave. Da kommer det en overraskelse Skriv ut side 2 og 3 med

Detaljer

Ti dager med bønn 2016

Ti dager med bønn 2016 Ti dager med bønn 2016 Løfter til bønnestunden Alle skriftstedene er fra 2011-oversettelsen Løfter om Den hellige ånd «Be Herren om regn i vårregnets tid. Herren skaper uværsskyer, gir menneskene regnskyll

Detaljer

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse?

Etter at du bestemte deg for å følge Jesus, på hvilken måte har du/har du ikke følt det som en nyskapelse? Nytt liv i praksis 24/7/365 Gud er ikke bare interessert i gudstjenestelivet vårt. Han er interessert i livet vårt. Derfor er disippellivet noe som eksisterer 24 timer i døgnet, 7 dager i uken og 365 dager

Detaljer

Tilbake til menighetsrøttene del 2

Tilbake til menighetsrøttene del 2 Tilbake til menighetsrøttene del 2 : Det klasseløse hverandre-samfunnet Lærdom fra fotball-løkka vi var ofte et bedre lag når proffene ikke var med Driver vi menighet på en måte som overlater det meste

Detaljer

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek

HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek 1 HVEM ER DENNE MELKISEDEK. #44. Den skjulte visdom. 25. februar 2001 Brian Kocourek Vi fortsetter denne formiddag med å studere personen Melkisedek. Og vi fortsetter med 34 fra Bror Branhams tale angående

Detaljer

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn.

Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Første del DE 10 BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og elske Gud over alle ting og lite fullt og fast på ham. Andre budet Du skal ikke misbruke Guds navn. Det

Detaljer

111. De nye tekstrekkene.

111. De nye tekstrekkene. NOU 1976: 44 13 Nye tekstrekker i kirken 111. De nye tekstrekkene. Innledning og redigering av første setning er angitt. 1. søndag i advent Jes 62,10-12 Salme 24 Jes 12, 2-6 Rom 13, 11-14a Åp 5,1-5 (-10)

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011. Salig er de som ikke ser, og likevel tror Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mai 2011 Salig er de som ikke ser, og likevel tror Det er til stor glede for Gud at mennesker tror ham når all annen hjelp svikter og alt ser umulig ut.jesus sa til Thomas:

Detaljer

Kap. 3 Hvordan er Gud?

Kap. 3 Hvordan er Gud? Kap. 3 Hvordan er Gud? Rettferdighetens prinsipp går altså ut på at den sjel som synder, skal dø (Esek. 18, 20) og like fullt og helt at den sjel som ikke synder, ikke skal dø. Dette er et prinsipp som

Detaljer

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv.

For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv. DÅP 1. Forberedelse L I Faderens og Sønnens og Den hellige ånds navn. Med takk og glede tar menigheten imot barnet/barna som i dag skal bli døpt i Guds hus. Gud har gitt oss livet og skapt oss til fellesskap

Detaljer

SØNDAG Morgenbønn (Laudes)

SØNDAG Morgenbønn (Laudes) SØNDAG Morgenbønn (Laudes) Inngang L Herre, lukk opp mine lepper, A så min munn kan lovprise deg. L Ære være Faderen A nå og alltid og i Sang Sal 93 I Herren er konge, * han har kledd seg i høyhet, II

Detaljer

Jeg ber for Lønnkammerbønnen

Jeg ber for Lønnkammerbønnen Jeg ber for Lønnkammerbønnen Forord Jesus taler om lønnkammerbønnen: Men når du ber, skal du gå inn i ditt rom og lukke din dør og be til din Far som er i det skjulte. Og din Far, som ser i det skjulte,

Detaljer

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015

Misjonsbefalingene. 7. juni 2015 Misjonsbefalingene 7. juni 2015 Mosebøkene 1 Mos 12,3 - I deg skal alle slekter på jorden velsignes. 2 Mos 19,5-6: Dere skal være min dyrebare eiendom framfor alle folk; for hele jorden er min. Dere skal

Detaljer

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28

Kom til meg, alle dere som strever og bærer tunge byrder, og jeg vil gi dere hvile. Matt. 11,28 Jesu omsorg Noe av det som har preget mitt liv mest, er Jesu Kjærlighet og omsorg. I mange år nå har jeg fått erfare hvordan Jesus møter mine behov i de forskjelligste situasjoner. Det være seg sorg, sykdom,

Detaljer

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger

onsdag 26. september 12 KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger KOLOSSERBREVET Jesus er alt vi trenger MULIGE SPØRSMÅL I KOLOSSAI - OG I DAG Er det nok bare å tro på Jesus? Finnes det flere veier til Gud? Hvorfor kan ikke alle religioner være like riktige? Hvordan

Detaljer

Job 30,26 26 Jeg håpet på det gode, men det onde kom, jeg ventet på lys, og det ble mørke.

Job 30,26 26 Jeg håpet på det gode, men det onde kom, jeg ventet på lys, og det ble mørke. 1. Mos 1, 1-5 I begynnelsen skapte Gud himmelen og jorden. 2 Jorden var øde og tom, mørke lå over dypet, og Guds ånd svevde over vannet. 3 Da sa Gud: «Det skal bli lys!» Og det ble lys. 4 Gud så at lyset

Detaljer

Metodistkirken: Kirkeårets tekster

Metodistkirken: Kirkeårets tekster - 1 - Metodistkirken: Kirkeårets tekster ADVENTSTIDEN 1. søndag i adventstiden A: Jes 2:1-5 Sal 122 Rom 13:11-14 Matt 24:36-44 B: Jes 64:1-9 Sal 80:1-7, 17-19 1 Kor 1:3-9 Mark 13:24-37 C: Jer 33:14-16

Detaljer

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES..

BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. BREVET TIL HEBREERNE FORTSETTES.. Kap. 2: 10-18 10 Da han førte mange barn til herlighet, fant han det riktig, han som alt er til for og alt er til ved, å fullende deres frelses høvding gjennom lidelser.

Detaljer

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper».

Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». GUD Trosbekjennelsen, 1.artikkel: «Jeg tror på Gud Fader, den allmektige, himmelens og jordens skaper». Den lille Bibel Johannes 3.16 «For så høyt har Gud elsket verden at han gav sin Sønn den enbårne,

Detaljer

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen

Dette er Mitt bud, at dere skal elske hverandre som Jeg har elsket dere. Til toppen Parasha 33 Brit Hadashah 2. Korinterne kapittel 6 Johannes kapittel 4, 5. Johannes kapittel, 2, 3, 4, 5 2. Korinterne Kapittel 6 4 Dra ikke i fremmed åk med vantro! For hvilket fellesskap har rettferdighet

Detaljer

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER

NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER NOEN BØNNER TIL LIVETS MANGFOLDIGE SITUASJONER ET TAKKNEMLIG HJERTE Du som har gitt meg så mye, gi enda en ting: et takknemlig hjerte. Ikke et hjerte som takker når det passer meg; som om din velsignelse

Detaljer

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2.

G2 Høsten 2007. 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet. 2. G2 Høsten 2007 Bønnemøte i Lillesalen fra kl:16:30 1. Preludium Det synges lovsanger fra kl.16.40 Liturg tar plass bak alteret mot slutten av preludiet 2. Nådehilsen Kjære menighet. Nåde være med dere

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet.

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel's bønn. Praksis. Roald Kvam 2008 I. Når kan vi be? A. Be til bestemte tider oppdag bønnens virkninger. Apg 13:22 (David), Dan 10:11 (Daniel).

Detaljer

Noe nytt er skjedd. Noe nytt er skjedd 04.03.2014. Guds kjærlighet i våre hjerter

Noe nytt er skjedd. Noe nytt er skjedd 04.03.2014. Guds kjærlighet i våre hjerter Guds kjærlighet i våre hjerter Noe nytt er skjedd Ef 1,13: «I ham kom også dere til tro da dere hørte sannhetens ord, evangeliet om deres frelse.i ham ble dere merket med seglet: Den hellige ånd som var

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5.

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 5. Side 9. Derfor kommer den alvorlige advarselen i det siste verset i brevet, v.21. For hele verden ligger i det onde, v. 19. Avstanden til verden er der for vi er av Gud mens verden er i det onde. Det vet

Detaljer

1.5 Luthers lille katekisme.

1.5 Luthers lille katekisme. Organisasjons- og personalhåndbok / Bekjennelsesskrifter / Luthers lille katekisme 1.5 Luthers lille katekisme. 1. DE TI BUD Første budet Du skal ikke ha andre guder enn meg. Det er: Vi skal frykte og

Detaljer

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016

30. oktober - 6. november. Bøn og fasteveke 2016 30. oktober - 6. november Bøn og fasteveke 2016 I bønne og fasteuka setter vi oss som menigheten og som enkeltindivider til side for å søke Gud og Hans hensikt, vilje og plan med menigheten - og våre liv.

Detaljer

La Kristi ord få rikelig rom hos dere!

La Kristi ord få rikelig rom hos dere! La Kristi ord få rikelig rom hos dere! Ditt ord er en lykt for min fot og et lys for min sti. Salme 119,105 For så høyt har Gud elsket verden at han ga sin Sønn, den enbårne, for at hver den som tror på

Detaljer

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne?

Hvordan er det egentlig Er det egentlig noen forskjell på kristne? Disippelskap DHÅ fylt av DHÅ Hva er likt for alle: Rom 3,22-23: «det er ingen forskjell, alle har syndet og står uten ære for Gud. Og de blir rettferdiggjort uforskyldt av hans nåde ved forløsningen i

Detaljer

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge

Å lytte til Guds stemme. Kristin L. Berge Å lytte til Guds stemme Kristin L. Berge 1 Teste ordet Du skal teste det du hører opp mot dette: 1. Er det i tråd med bibelen? 2. Kjenner du fred for det? Rom. 8:16 3. Test det opp mot andre? 4. Gir det

Detaljer

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien.

DÅPEN - ett barn INNLEDNING ORDETS GUDSTJENESTE EVANGELIUM. Presten mottar dåpsbarnet og familien. INNLEDNING DÅPEN - ett barn Presten mottar dåpsbarnet og familien. Presten: Vi er samlet her for å feire det store under at et nytt menneske er født. Denne begivenheten får oss til å stanse opp, den stiller

Detaljer

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT

DU MÅ BLI FØDT PÅ NYTT 1 Jesus Kristi Lignelse # 9 Senneps Sæd. 30 november 2003. Pastor Brian Kocourek. Matt 13, 31-32 Også denne lignelsen la han fram: "Himmelriket kan lignes med et sennepsfrø som en mann tok og sådde i åkeren

Detaljer

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder.

Den hellige messe. I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Den hellige messe I den hellige messe vil vi: tilbe Gud, lovprise Gud, takke Gud for alle hans velgjerninger, sone for våre synder. Vi vil be om nåde og velsignelse fra Jesu korsoffer for oss selv og for

Detaljer

" Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen.

 Guds ord  er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. " Guds ord " er et bord dekket med mange retter, som er smakfulle og oppbyggende: Bibelen. 1) Guds ord er til oss; kunnskap(opplysning),logos om Gud vår Far,Jesus Kristus vår Frelser og Den Hellige ånd

Detaljer

om å holde på med det.

om å holde på med det. j Livet som Gud har kallet oss til, er ikke et vanlig eller naturlig liv. Det er overnaturlig, fylt med kraft, tegn, under, mirakel og andre mektige gjerninger. Jesus, som gikk på vannet, gjorde vann om

Detaljer

Første Peters brev. Kommentar.

Første Peters brev. Kommentar. Første Peters brev Kommentar Indledning Af Nils Dybdal-Holthe Side 1 Om PETER Navnet Peter betyr berg eller klippe og er det samme som Kefas Han hadde også navnet Simon før han møtte Jesus Han var en av

Detaljer

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem.

TROEN KOMMER FØRST. For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. 1. januar TROEN KOMMER FØRST For i hans verk er vi skapt i Kristus Jesus til gode gjerninger, som Gud forut har lagt ferdige for at vi skulle vandre i dem. Efeserne 2,10 Dere har ofte hørt meg si at kristenlivet

Detaljer

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd!

Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd! Gud har ikke gitt deg frustrasjonens ånd Bibelen sier at Gud ikke har gitt oss motløshetens (eller fryktens) ånd (2Tim 1:7), men kraft kjærlighet og selvkontroll (sindighet/sunt sinn). Jeg tror en bror

Detaljer

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap?

Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Hvordan har du tenkt å gjenopprette vårt døde ekteskap? Jesus sa: Stå fast! Skrevet av en dame fra Nord Irland som ble forlatt av ektemannen. Gud kalte henne til å stå fast i bønnen for sin ektefelle og

Detaljer

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997.

Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. 1 Kristus Åpenbart I Sitt Eget Ord #71. Hagen i ditt Sinn. #1. Brian Kocourek, Pastor Grace Fellowship. Januar 25, 1997. Matt 13,24-30 24. Han la også fram en annen lignelse for dem og sa: "Himlenes rike

Detaljer

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper

EN GUD SOM SER UT SOM JESUS. Og de problemene det skaper EN GUD SOM SER UT SOM JESUS Og de problemene det skaper JOH 14,8-10 Da sier Filip: «Herre, vis oss Far, det er nok for oss.» 9 Jesus svarer: «Kjenner du meg ikke, Filip, enda jeg har vært hos dere så lenge?

Detaljer

i Kristus "Frelst av Nåde" del 2

i Kristus Frelst av Nåde del 2 i Kristus "Frelst av Nåde" del 2 Fra død til liv 2 Dere var en gang døde på grunn av misgjerningene og syndene deres. 2 Dere levde i dem på den nåværende verdens vis og lot dere lede av herskeren i himmelrommet,

Detaljer

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE

I SAMLING 5 SYNDSBEKJENNELSE 1 FORBEREDELSE I SAMLING 1 FORBEREDELSE Klokkeringing til kl 11.00 ML: Informasjon om dagens gudstjeneste og: La oss være stille for Gud Kort stillhet Tre klokkeslag 2 PRELUDIUM og INNGANGSSALME, prosesjon 3 INNGANGSORD

Detaljer

Del 5 Bibelen om livet. Et evig liv

Del 5 Bibelen om livet. Et evig liv Del 5 Bibelen om livet Et evig liv Menneskene var skapt for å leve evig. De hadde ikke evig liv i seg selv, men Gud opprettholdt deres liv. Midt i Edens hage hadde Han plassert livets tre, som menneskene

Detaljer

VINEYARDS TROSBEKJENNELSE

VINEYARDS TROSBEKJENNELSE VINEYARDS TROSBEKJENNELSE 1. Gud som konge og Den hellige treenighet VI TROR at Gud er den evige 1 Konge 2. Han er en uendelig 3 og uforanderlig 4 Ånd 5, fullkommen 6 i hellighet 7, visdom 8, godhet 9,

Detaljer

Alterets hellige Sakrament.

Alterets hellige Sakrament. Alterets hellige Sakrament. Den hellige kommunion. Helt siden den hellige pave Pius X har latt de små barna få lov å motta Jesus i den hellige kommunion, er Herrens eget store ønske blitt oppfylt, det

Detaljer

Kap. 14 Vår Yppersteprest

Kap. 14 Vår Yppersteprest Å være rettferdig og gjøre rettferdig Kap. 14 Vår Yppersteprest Og derfor er Han den nye paktens Mellommann ved den død som har funnet sted til forløsning fra overtredelsene under den første pakt, slik

Detaljer

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1.

GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. GI, SÅ SKAL DU FÅ! Hva sier Bibelen om eierskap, penger, tid, evner & forvalterskap? Del 1. Den Nytestamentlige Menighets Offertjeneste 1. Pet. 2:4 5 Når dere kommer til Ham som er Den Levende Stein, som

Detaljer

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig

Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig Å være og gjøre rettferdig Kap. 4 Å være og gjøre rettferdig det slik: Hele Guds herredømme bygger på rettferdighet. I Salmenes bok beskrives Rettferdighet og rett er Hans trones grunnvoll. (Sal. 97, 2)

Detaljer

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning?

Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. B. Er vår norske formaning lik den bibelske formaning? Et TEMA fra www.dreieskiva.com - Roald's rom i rommet. En disippel gjør gode gjerninger. Prinsipp. Roald Kvam 2008 I. Definisjon av "formaning. A. Hva er formaning i NT? Rom 12:1-2 Rom 12:9-18 = Formaning.

Detaljer

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham.

*2 Da måltidet var over, hadde djevelen allerede lagt inn i hjertet til Judas Iskariot, Simons sønn, at han skulle forråde Ham. *JOHANNES 13: 1-17 *1 Det var før påskehøytiden. Jesus visste nå at timen Hans var kommet, da Han skulle gå bort fra denne verden til sin Far. Som Han hadde elsket sine egne som var i verden, slik elsket

Detaljer

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20.

«Hvor overveldende stor hans makt er, Det var denne han viste på Kristus da han reiste ham opp fra de døde.» Ef.1, 20. Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO mai 2014 Jesus Kristus lever! Påsketiden er ikke slutt! Den varer frem til Pinse! Vi har seks søndager i påsketiden: 4. mai er 3. søndag i påsketiden. JESUS KRISTUS oppsto

Detaljer

T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25

T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25 T 4 GOD OF SECOND CHANCE 25 M : G Flere steder i det nye testamentet møter vi en mann ved navn Johannes som ble kalt Markus. Kanskje er det også han som skrev Markus evangeli- et. Markus hadde det beste

Detaljer

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang

Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Skattejakt for 8-åringer Opplegg for en samling i kirkerommet, gjerne før utdeling av Skatten i Liljedal av Runar Bang Kort sagt Dette opplegget bygger på boka Skatten i Liljedal hvor de tre hovedpersonene

Detaljer

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40)

Disippel pensum. Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Jesuslivet oppsummert (Matt 22, 37-40) Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesuslivet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34:

Preken 28. februar 2016. 3. S i fastetiden. Kapellan Elisabeth Lund. Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10. Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Preken 28. februar 2016 3. S i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Lesetekst: 2. Kor. 12, 7-10 Prekentekst: Luk. 22, 28-34: Men det er dere som har blitt hos meg i prøvelsene mine. Og nå overdrar jeg riket

Detaljer

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter

Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter Jesus har større makt enn pornografien og åndelige krefter 1.Kor. 6,18-20 Flykt fra hor! Enhver synd som et menneske gjør, er utenfor legemet. Men den som lever i hor, synder mot sitt eget legeme. Eller

Detaljer

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011

Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Nyhetsbrev fra stiftelsen TO SKO Mars / April 2011 Påskejubel / Fastetid Tida frem til påske går fort. Tirsdag 8 mars er feitetirsdag, onsdag 9 mars er askeonsdag, første dag i fastetiden og da har vi

Detaljer

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER I DEN NORSKE KIRKE FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN I 2014 OG UT KALENDERÅRET 2015

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER I DEN NORSKE KIRKE FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN I 2014 OG UT KALENDERÅRET 2015 KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER I DEN NORSKE KIRKE FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN I 2014 OG UT KALENDERÅRET 2015 (oppdatert 6. desember 2013) Kirkerådet har bedt Harald Kaasa Hammer utarbeide og være kontakt

Detaljer

ORDNING FOR KONFIRMASJON

ORDNING FOR KONFIRMASJON ORDNING FOR KONFIRMASJON BOKMÅL INNHOLD HVA ER KONFIRMASJONEN... 2 MÅLSETNING FOR KONFIRMASJONSTIDEN:... 2 KONFIRMASJONSHANDLINGEN... 2 ORDNING FOR KONFIRMASJON... 3 Godkjent av Hovedstyret mai 2011. 1

Detaljer

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet.

Til frihet. Jesus kom for å sette de undertrykte og de som er i fangenskap fri. Du kan også si at kom slik at vi kan oppleve frihet. Til frihet (Galaterne 5:1 NB) Til frihet har Kristus frigjort oss. Stå derfor fast, og la dere ikke igjen legge under trelldommens åk. Gal 5:1 Stå derfor fast i den frihet som Kristus har frigjort oss

Detaljer

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet

En usikker framtid. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 18.02.2015. Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 2 : Håp og framtidstro har Bibelen noe å fare med? Optimisme ved inngangen til 1900-tallet Fra leder plass ble det uttalt at avisen var optimistisk nok til å

Detaljer

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem.

De kastet fra seg garna, og så var de i gang, og Peter fulgte Jesus i tre år, fram til den siste påska i Jerusalem. Preken 15. April 2012 i Fjellhamar kirke 2. s i påsketiden Kapellan Elisabeth Lund Hva er vi opptatt av? I dag får vi høre om Simon Peter. En av disiplene til Jesus. Alle som har lest litt i Bibelen kjenner

Detaljer

Dåp ImF-Bryne Mars 2007

Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Dåp ImF-Bryne Mars 2007 Bakgrunn a) Utgangspunkt i skapelsen: o Ved Ånden og Ordet skaper Faderen mennesket i Guds bilde. 1.Mos.1-2 o Adam og Eva blir skapt til fellesskap med Gud og hverandre. o Mennesket

Detaljer

Storsøndag. Misjonshuset. En stor familie sammen Far og mor, søster og bror, liten og stor? Søskenfellesskap? Gud som Far!

Storsøndag. Misjonshuset. En stor familie sammen Far og mor, søster og bror, liten og stor? Søskenfellesskap? Gud som Far! Storsøndag Misjonshuset En stor familie sammen Far og mor, søster og bror, liten og stor? Søskenfellesskap? Gud som Far! Dåp inngangen til Livet Israelsfolkets dåp «Alle ble døpt til Moses i skyen og i

Detaljer

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss?

Disippel pensum. Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Disippel pensum 1 Hva var det egentlig Jesus forsøkte å lære oss? Jesus livet oppsummert (Matt 23, 23) Ve dere, skriftlærde og fariseere, dere hyklere! Dere gir tiende av mynte og anis og karve, men forsømmer

Detaljer

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes

Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes Bokens tittel: Å ha evig liv Undertittel: Du kan ikke kjøpe det eller oppnå det, men du kan motta det! Forfatter: Benjamin Osnes 1 Bibelversene er fra: Bibelen Guds Ord. Bibelforlaget AS. Copyright av

Detaljer

Følge Jesus. i lydighet

Følge Jesus. i lydighet Følge Jesus i lydighet følge Jesus i lydighet Loven, budene Salig er den som ikke følger lovløses råd, ikke går på synderes vei og ikke sitter i spotteres sete 2 men har sin glede i Herrens lov og grunner

Detaljer

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7

Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet Lukas 18:1-7 Bønn «Han fortalde dei ei likning om at dei alltid skulle be og ikkje mista motet: «I ein by var det ein dommar som ikkje hadde ærefrykt for Gud og ikkje tok omsyn til noko menneske.i same byen var det

Detaljer

Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen!

Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen! Kap. 47 Lytt til lyden fra basunen! Vi har nå sett noen få eksempler på hvordan Det gamle testamentets profeter har beskrevet Herrens dag. Det finnes mange tilsvarende beskrivelser (se f.eks. Hab. 3, 3-16;

Detaljer

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN

Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Bibelske perspektiver på ledelse KARL INGE TANGEN Burns: Ledelse er et av de mest observerte og minst forståtte fenomener på jorden Mintzberg: Vi må finne en balanse mellom overforenkling og kompleksitet

Detaljer

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008

Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Bibelstudie over 1. Johannesbrev Kapitel 4. Af Nils Dybdal-Holthe. Februar 2008 Side 1. I. Vers 1-6. Tro og vranglære. 1 Mine kjære! Tro ikke enhver ånd, men prøv åndene om de er av Gud! For mange falske

Detaljer

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23

«En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24. «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 «En mann som har venner, må selv være vennlig.» Ordsp 18,24 «Åndens frukt er saktmodighet Gal 5,23 Saktmodighet = Styrke under kontroll Ble brukt for å beskrive en vill hest som var temmet. Den temmede

Detaljer

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET

BEGRAVELSEN BEGRAVELSESRITUALET BEGRAVELSEN Ved begravelsen overlater Kirken den døde i Skaperens hender og ber om at Jesu død og oppstandelse må fullbyrdes i det mennesket som Gud har skapt i sitt bilde og bestemt til evig liv. Gudstjenesten

Detaljer

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg.

De følgende tekstene leses gjerne av en fra dåpsfølget eller av en annen medliturg. MENIGHETSRÅDET I BORGE MENIGHET HAR (12.10.11) VEDTATT FØLGENDE: Ordning for Dåp i hovedgudstjenesten I MOTTAKELSE TIL DÅP En dåpssalme synges enten her, før forsakelsen og troen eller som avslutning på

Detaljer

Den hellige Ånd i mitt liv

Den hellige Ånd i mitt liv Den hellige Ånd i mitt liv TEMA 5 DEN HELLIGE ÅND I MITT LIV Hvem er Den hellige ånd? Den hellige ånd er den tredje personen i treenigheten. Han er en likestilt partner i guddommen sammen med Faderen og

Detaljer

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro?

03.03.2015. Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? Bibelen i dialog med i samtidskulturen del 3 : Religionens frynsete rykte: Hva er en sunn tro? 2 3 4 1 6 Fysisk og åndelig helse henger sammen Min kjære, jeg ønsker at du på alle vis får være frisk og

Detaljer

Døden. 1. Hva er menneskehetens opprinnelse? 2. Hva skjer når en person dør?

Døden. 1. Hva er menneskehetens opprinnelse? 2. Hva skjer når en person dør? Døden er kanskje det mest misforståtte tema i dag. For mange er den innhyllet i mystikk og vekker følelser som skrekk, frykt, usikkerhet, ja endog håpløshet. Andre tror at deres kjære avdøde ikke er døde

Detaljer

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være?

Vi en menighet. En vakker kropp. Se på illustrasjonen av sirkler ut fra korset. Hvor opplever du at du er for øyeblikket? Hvor vil du gjerne være? Vi en menighet Ord-assosiasjon > Hvilke ord, ideer og tanker assosierer du med ordet menighet? > Hva assosierer du med familie? > For noen er det positivt ladet å tenke på kirken som familie, for andre

Detaljer

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13

T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 T 2 KLUSS I VEKSLINGEN. 13 EFESERNE KLUSS I VEKSLINGEN Se for deg situasjonen. Paulus holder sin siste tale, ikke bare e er 3 år i Efesos, men e er å ha fullført si oppdrag om å være et vitne om Jesus

Detaljer

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund

Preken 2. s i åp.tiden. 10. januar 2016. Kapellan Elisabeth Lund Preken 2. s i åp.tiden 10. januar 2016 Kapellan Elisabeth Lund Prekenteksten i dag handler om døperen Johannes som står ved Jordanelva og døper folk. Vi skal få høre om hva som skjedde den dagen Jesus

Detaljer

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel:

Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Preken 6. s i treenighetstiden 5. juli 2015 i Skårer kirke Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet hos evangelisten Matteus i det 16. kapittel: Da Jesus kom til distriktet rundt Cæsarea Filippi, spurte

Detaljer

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet

Filipperne. Ydmykhet fører til enhet Filipperne Ydmykhet fører til enhet Menigheten i Filippi Apg 16 Romersk koloni, stolte av dette (v. 20-21, 37-39). Menigheten begynte med Lydia Første menigheten i Europa Kunne kjøpe og selge eiendom,

Detaljer

Glede av Elias Aslaksen

Glede av Elias Aslaksen For helhjertede Guds barn er det to vidt forskjellige kilder til sann glede og fryd: 1. Det som Gud allerede har gitt og gjort. All vår synd er utslettet og kastet i forglemmelsens hav, og vårt navn er

Detaljer

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll.

Å gi SLIPP. F R Innvie bevisst G J O R T VALG 3. Forpliktelsens valg FORPLIKTELSENS BØNN. hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. VALG 3 F R Innvie bevisst Å gi SLIPP Forpliktelsens valg G J O R T hele mitt liv og min vilje til Kristi omsorg og kontroll. FORPLIKTELSENS BØNN Kjære Gud, jeg tror at du sendte Din Sønn for å dø for mine

Detaljer

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel:

Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Preken 17. Februar 2013 1. søndag i fastetiden Kapellan Elisabeth Lund Det står skrevet i evangeliet etter Matteus i det 26. Kapittel: Så kom Jesus sammen med disiplene til et sted som heter Getsemane,

Detaljer

Registre til Tekstbok for Den norske kirke Tekstrekkene ble vedtatt av Kirkemøtet 2011. Tekstboken tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011 (2. rekke).

Registre til Tekstbok for Den norske kirke Tekstrekkene ble vedtatt av Kirkemøtet 2011. Tekstboken tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011 (2. rekke). Gudstjenestereformen 2011 Registre til Tekstbok for Den norske kirke Tekstrekkene ble vedtatt av Kirkemøtet 2011. Tekstboken tas i bruk fra 1. søndag i advent 2011 (2. rekke). Forkortelser i registrene...

Detaljer

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014

Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Profetier om Jesus i GT v/jørgen Storvoll 24.september 2014 Innledning Tro ikke at jeg er kommet for å oppheve loven eller profetene! Jeg er ikke kommet for å oppheve, men for å oppfylle. Matt 5:17 Og

Detaljer

Navnet over alle navn er ALLE GUDS NAVN...

Navnet over alle navn er ALLE GUDS NAVN... Navnet over alle navn er ALLE GUDS NAVN... Gud er så veldig at himmelen ikke kan romme Ham. Hans personlighet er så sammensatt at det ikke finnes et enkelt navn som fullt ut kan beskrive hans karakter

Detaljer

LEDERGUIDE. Dine Bibelverskort. Bibelvers. Bibelvers. Bibelvers DERGUIDE. Matteus 22, Matteus 22,

LEDERGUIDE. Dine Bibelverskort. Bibelvers. Bibelvers. Bibelvers DERGUIDE. Matteus 22, Matteus 22, 1 2 3 Dine kort Tilhører: Telefon: Matteus 22, 36-38 «Mester, hvilket bud er det største i loven?» Han svarte: «Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand.

Detaljer

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen.

Jes 45:22 Vend deg til meg og bli frelst, hele du vide jord! For jeg er Gud, og ingen annen. ISRAEL HVOR GÅR DU? 2 GUDS OPPRINNELIGE PLAN OG HENSIKT MED ISRAEL DEL II. Israel skulle være Guds tjener. Deres tjeneste skulle bestå i å bringe den kunnskap Gud hadde gitt dem i Sitt Ord ut til alle

Detaljer

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52

I dansen også. Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31. Evangelietekst: Joh 2,1-11. NT tekst: Åp 21,1-6. Barnas tekst: Luk 2,40-52 3. søndag i åpenbaringstiden (19. januar) Hovedtekst: 1 Mos 1,26-31 Evangelietekst: Joh 2,1-11 NT tekst: Åp 21,1-6 Barnas tekst: Luk 2,40-52 I dansen også 14 S ø n d a g e n s t e k s t F OR V O K S N

Detaljer

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen

Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen I. Når ateismen åpner seg som en avgrunn i sjelen 1. Jesus beskrives i Det nye testamentet som en kenotisk personlighet. Det betyr at han viser sin styrke i sin svakhet. Det greske ordet kenosis finnes

Detaljer

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER

KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER KALENDER OVER KIRKEÅRSDAGER OG TEKSTER FRA 1. SØNDAG I ADVENTSTIDEN 2015 OG UT 29. september 2014 Kirkerådet har bedt Harald Kaasa Hammer utarbeide og være kontakt for denne kalenderen. Tlf 95 00 89 61

Detaljer

Side 1 av 31 Veiledningshefte for bønneaksjonen «Høsten er moden» - Bønn for 2016 av Steinar Slotten

Side 1 av 31 Veiledningshefte for bønneaksjonen «Høsten er moden» - Bønn for 2016 av Steinar Slotten Side 1 av 31 Av Steinar Slotten Innhold Innledning... 3 Tror du at Gud har noe mer for deg?... 3 Høsten er moden!... 4 Uke 1- Høsten er moden... 7 Uke 2 Høsten er nå!... 14 Uke 3: Be høstens Herre... 21

Detaljer

1. mai Vår ende av båten

1. mai Vår ende av båten 1. mai Vår ende av båten En vitsetegning viser to menn som sitter i den bakre enden av en livbåt. Der sitter de rolig og gjør ingenting. De ser avslappet på en gruppe personer i den fremste delen av båten,

Detaljer

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av.

Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. Timoteus 3,14 Men bli du i det du har lært og er blitt overbevist om. Du vet jo hvem du har lært det av. 1 Tim 4,13 "Legg vinn på oplesningen av Skriften, på formaningen, på læren, inntil jeg kommer!"

Detaljer

Hvem var Peter? (1) Simon sønn av Johannes, levde år 1-64 fisker med base i Kapernaum gift og hadde familie. var ca. 30 år ble disippel av Jesus fikk nytt navn av Jesus: Peter - Klippen Hvem var Peter?

Detaljer

Vi er alle prester... Thomas Rake Søndag 20. mars 2011

Vi er alle prester... Thomas Rake Søndag 20. mars 2011 Vi er alle prester... Thomas Rake Søndag 20. mars 2011 Foto: guilherme jofili (Flickr) «Han forstår våre svakheter, for han har hatt de samme fristelsene som vi, selv om han aldri gav etter for dem

Detaljer