Sammenstilling av lønnsstatistikken 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Sammenstilling av lønnsstatistikken 2015"

Transkript

1 30. november 2015 Sammenstilling av lønnsstatistikken 2015 Vedlagt i dette dokumentet sender vi dere en kopi av RIF s lønnsstatistikk I tillegg finner dere ulike statistikker vi har utarbeidet på grunnlag av de data vi har hentet fra dere sammen med lønnsstatistikken Lønnsstatistikken finner dere også på vår Web side: INNHOLD 1. RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september Arbeidstid RIFs lønnsstatistikk nettolønn Aritmetisk middellønn, geografisk fordelt 9 5. Aritmetisk middellønn utjevnet Statistikk pensjonsforsikring Lønnsstatistikk 2015 inndelt etter fag RIFs lønnsstatistikk - inkludert pensjonskostnad Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 1

2 RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2015 Besvarelse og omfang Pr. 1. september 2015 har RIF 185 medlemsfirmaer som beskjeftiger drøyt ansatte. Lønnsstatistikken omfatter 9426 ansatte. Ansatte og eiere i 1, 2 og 3 - personsfirmaer og eierinntekter generelt er ikke tatt med i statistikken, men ansatte med mindre aksjeposter er tatt med i statistikken hvis deres lønn fastsettes etter firmaets vanlige lønnspolicy. Alle ansatte med lønn over kr. 1,6 mill. er tatt ut av statistikken (ca. 20 ansatte). Dermed omfatter statistikken ca. 92 % av de ansatte. Inndeling tabeller Lønnsstatistikken er i alle tabeller fremstilt som funksjon av eksamensår og utdanningsbakgrunn er fordelt etter følgende utdanningsbakgrunn: Sivilingeniører: Ingeniører: Tekniske tegnere: Kontor og Administrasjon: Sivilingeniører, Sivilarkitekter, Siviløkonomer, Cand. Agric, Cand. jur og tilsvarende med master grad eller høyere utdanning Ingeniører, Arkitekter og tilsvarende med bachelor grad eller tilsvarende utdanning Tekniske tegnere Ansatte som arbeider som sekretær, med regnskap, på sentralbord eller eventuelt andre administrative og operative støttefunksjoner og som har < 3 års utdanning etter videregående skole. Statistikkens lønnsbegrep Lønnen gjelder pr. 1. september 2015 og lønnsbegrepet er definert som: Bruttolønn pr. år beregnet etter fast månedslønn pr i inneværende år (deltid regnes om til hel tid). Overtidsgodtgjørelse tas ikke med. Pensjonspremie som den ansatte selv må betale pr. år (som han/hun blir trukket for ved avlønning) blir trukket fra ved beregning av statistikken. Pensjonspremie som firmaet betaler for den ansatte er ikke med i lønnsbegrepet. I tillegg medregnes i lønnsbegrepet verdi av Bonus, provisjon, engangsutbetalinger (også ulike tillegg, såkalte stasjoneringstillegg ) og andre kontante tillegg pr. år basert på siste års utbetaling og summen av naturalytelser. Definisjon av spredningstall Lønnsstatistikken er for hvert eksamensår/praksisår oppgitt med følgende spredningstall: 90. percentil: 90% har lavere og 10% høyere lønn enn denne lønn. Øvre kvartil: 75% har lavere og 25% høyere lønn enn denne lønn. Median: 50% har lavere og 50% høyere lønn enn denne lønn. Nedre kvartil: 25% har lavere og 75% høyere lønn enn denne lønn. Aritmetisk middel: Gjennomsnittslønn. Resultater Resultatene av lønnsstatistikken 2015, viser en total lønnsendring summert for gruppene fra til , på kr eller 2,0% på nivå. I 2014 var økningen på kr ,- eller 2,9%. Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 2

3 Av lønnsøkningen på 2,0% utgjør andel økning i fast lønn 2,3% og en reduksjon i andel bonusutbetaling og naturalytelser med -0,3%. (Se forøvrig nettolønns-statistikk sidene 6-8) Lønnsstatistikken 2015 viser også at gjennomsnitt alder basert på eksamensår fra til er redusert med 0,1 år for Sivilingeniører, økt med 0,5 år for ingeniører, økt med 0,7 år for tegnere og redusert med 0,1 år for Kontor/ Administrativt personell. Snittalder baser på eksamensår for samtlige ansatte i statistikken er økt med 0,04 år fra til Arbeidstiden Arbeidstidsstatistikken pr viser at gjennomsnittlig antall arbeidstimer inkludert lunsj, eksklusive ferie (21 dager), i veiet gjennomsnitt for RIF-firmaene er: 1753 timer i arbeidsdager (1755 timer i arbeidsdager) Aritmetisk middellønn pr. 1. september 2015 for samtlige årskull: Årslønn Gj.sn.eks.år Praksisår Lønnsendringen i Kroner Prosent 5221 sivilingeniører (4889) (99) , ingeniører (3476) (97) ,2 308 tegnere (328) (89) ,2 355 kontor/adm. pers (384) (86) , SUM (9077) ,0 Tallene i parentes er fjorårets. Aritmetisk middellønn gir kun en indikasjon på lønnsendringen fra ett år til det neste. Endringen i struktur og alderssammensetning (antallet innen de enkelte årsklasser) vil også påvirke middellønnen uavhengig av eventuelle lønnsendringer. Lønnsendring for samme eksamensår: Gj.sn.eks.år Praksisår Lønnsendringen i Kroner Prosent 4959 sivilingeniører 00 (99) , ingeniører 98 (97) ,9 283 tegnere 90 (89) ,0 305 kontor/ adm. personell 87 (86) , SUM ,3 Vi har i tabellen ovenfor regnet ut hva den gjennomsnittlige lønnsendringen har vært for de ansatte i RIF-firmaene fra til for samme eksamensår. Tabellen omfatter eksamensårene Clas Svanteson Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 3

4 Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 4

5 Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 5

6 Arbeidstid 2015 Arbeidstidsstatistikken pr viser at gjennomsnittlig antall arbeidstimer inkludert lunsj, eksklusiv ferier, i veiet gjennomsnitt for RIF-firmaene er: 1753 timer (1755 timer i 2014). Med fradrag for 21 lovpålagte feriedager, 51 helger, 10 offisielle fridager, er antall arbeidsdager 230 i Arbeidstiden fordelt på disse dagene blir i gjennomsnitt 7,62 timer pr. dag (7,63 timer i 2014). RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september nettolønn Som et supplement til hovedstatistikken har vi laget en statistikk basert på fast nettolønn pr. år. Statistikkens lønnsbegrep er: Nettolønn er fast bruttolønn pr. år pr fratrukket pliktig pensjonspremie som den ansatte selv betaler og før eventuell resultatlønn, bonus og naturalytelser. Aritmetisk middellønn pr. 1. september 2015 for samtlige årskull (nettolønn): Årslønn Gj.sn.eks.år Praksisår Lønnsendringen i Kroner Prosent 5221 sivilingeniører (4889) (99) , ingeniører (3476) (97) ,3 308 tegnere (328) (89) ,8 355 kontor/adm. pers (384) (86) , SUM (9077) ,3 Tallene i parentes er fjorårets. Aritmetisk middellønn gir kun en indikasjon på lønnsendringen fra ett år til det neste. Endringen i struktur og alderssammensetning (antallet innen de enkelte årsklasser) vil også påvirke middellønnen uavhengig av eventuelle lønnsendringer. Lønnsendring for samme eksamensår (nettolønn): Statistikkens lønnsbegrep er: Nettolønn er fast bruttolønn pr. år pr fratrukket pliktig pensjonspremie som den ansatte selv betaler og før eventuell resultatlønn, bonus og naturalytelser. Gj.sn.eks.år Praksisår Lønnsendringen i Kroner Prosent 4959 sivilingeniører 00 (99) , ingeniører 98 (97) ,0 283 tegnere 90 (89) ,6 305 kontor/ adm. personell 87 (86) , SUM ,6 Vi har i tabellen ovenfor regnet ut hva den gjennomsnittlige nettolønnsendringen har vært for de ansatte i RIF-firmaene fra til for samme eksamensår. Tabellen omfatter eksamensårene Tabellene for nettolønn er vist på sidene 7 og 8. Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 6

7 Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 7

8 Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 8

9 RIFs lønnsstatistikk - Aritmetisk middellønn Geografisk fordelt Hensikten med tabellen på denne side er å vise lønnstallene for Sivilingeniører og ingeniører geografiske fordelt. Lønnsbegrepet er som for RIFs lønnsstatistikk definert på side 2. Det må understekes at det statistiske materialet for flere av fylkene er meget begrenset og vil gi store utslag fra år til år da vi ikke kan følge identiske firmaer i statistikken ARITMETISK MIDDELLØNN FOR SAMTLIGE SIVILINGENIØRER OG INGENIØRER RIF S LØNNSSTATISTIKK GEOGRAFISK INNDELT FOR (2014 tall i parentes) ARITMETISK MIDDELLØNN PR. LOKALFORENING Sivilingeniører Ingeniører Gjennomsnittlig Eksamensår/antall Årslønn Gjennomsnittlig Eksamensår/antall Årslønn HELE LANDET 00 (99) ( ) 98 (97) ( ) ØSTFOLD 98 (96) ( ) 96 (97) ( ) OSLO/ AKERSHUS 01 (00) ( ) 98 (97) ( ) HEDMARK/ OPPLAND 99 (98) ( ) 97 (96) ( ) BUSKERUD/ VESTFOLD 99 (98) ( ) 98 (97) ( ) TELEMARK 98 (97) ( ) 98 (96) ( ) AGDER 98 (96) ( ) 98 (98) ( ) ROGALAND 01 (01) ( ) 98 (98) ( ) HORDALAND/ BERGEN 01 (00) ( ) 00 (99) ( ) MØRE/ SOGN OG FJ. 99 (97) ( ) 97 (96) ( ) TRØNDELAG 00 (99) ( ) 98 (97) ( ) NORD-NORGE 00 (99) ( ) 96 (97) ( ) Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 9

10 Aritmetisk middellønn utjevnet. Hele landet og Geografisk fordelt På sidene 11 til 16 er vist lønnsstatistikktallene, aritmetisk middel utjevnet, for de fire medarbeidergruppene sivilingeniører, ingeniører, tegnere og kontorpersonale. Dette er gjort for hele landet og geografisk for lokalforeningene Oslo/Akershus, Hordaland og Trøndelag. De utjevnede kurvene er ment som en hjelp for firmaene til å vurdere lønnsforskjellene og for å utjevne tilfeldige lønnsforskjeller mellom årskullene. Ved utregningen av de utjevnede kurvene er det brukt Taylor-rekke med minste kvadrater inntil 4. grad. Lønnsbegrepet er: Lønnen gjelder pr. 1. september 2015 og lønnsbegrepet er definert som: Bruttolønn pr. år beregnet etter fast månedslønn pr i inneværende år (deltid regnes om til hel tid). Overtidsgodtgjørelse tas ikke med. Pensjonspremie som den ansatte selv må betale pr. år (som han/hun blir trukket for ved avlønning) blir trukket fra ved beregning av statistikken. Pensjonspremie som firmaet betaler for den ansatte er ikke med i lønnsbegrepet. I tillegg medregnes i lønnsbegrepet verdi av Bonus, provisjon, engangsutbetalinger (også ulike tillegg, såkalte stasjoneringstillegg ) og andre kontante tillegg pr. år basert på siste års utbetaling og summen av naturalytelser. Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 10

11 RIFs Lønnsstatistikk 2015 Hele landet Aritmetisk middellønn utjevnet Sivilingeniører Ingeniører , , , , , Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 11

12 RIFs Lønnsstatistikk 2015 Hele landet Aritmetisk middellønn utjevnet Tegnere Kontorpersonale , , , , , , Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 12

13 RIFs Lønnsstatistikk 2016 Oslo/Akershus Aritmetisk middellønn utjevnet Sivilingeniører Ingeniører , , , , , , Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 13

14 RIFs Lønnsstatistikk 2015 Oslo/Akershus Aritmetisk middellønn utjevnet Tegnere Kontorpersonale , , , , , Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 14

15 RIFs Lønnsstatistikk 2015 Hordaland/Bergen Aritmetisk middellønn utjevnet Sivilingeniører Ingeniører , , , , , , Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 15

16 RIFs Lønnsstatistikk 2015 Trøndelag Aritmetisk middellønn utjevnet Sivilingeniører Ingeniører , , , , , , Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 16

17 Statistikk Pensjonsforsikring 2015 I forbindelse med lønnsstatistikken 2015 er det utarbeidet en statistikk over gjennomsnittlig premie for pensjonsforsikring for de ansatte som har tall for pensjon som helt eller delvis er betalt av firmaet. Hensikten med denne statistikken er å vise størrelsen på kostnadene for pensjonsforsikring for de ansatte i RIF-firmaene. Som følge av innføring av OTP, har antallet medarbeidere med pensjon økt, men tallene er forbundet med unøyaktigheter da pensjonskostnadene fordelt på hver ansatt kan være vanskelig å få frem for de som fyller ut lønnsstatistikken. Ansatte pensjon Premie 2015 Premie 2014 Sivilingeniører 5196 (99,5%) Ingeniører 3520 (99,4%) Tegnere 306 (99,4%) Kontorpersonale 350 (98,6%) SUM ALLE GRUPPER 9371 (99,4%) Lønnsstatistikk 2015 inndelt etter fag På grunnlag av lønnsstatistikken pr har vi kjørt ut en lønnsstatistikk etter fagområde. Noen av fagområdene har for tynt grunnlag til at det gir noe pålitelig bilde av lønnsnivået. Vi viser i tabellen aritmetisk middellønn for sivilingeniører og ingeniører for noen utvalgte fagområder. Lønnsbegrep er det samme som på side 2. Fagområde Sivilingeniør/arkitekt Ingeniør/arkitekt Årslønn Eks. år Årslønn Eks. år Akustikk Arkitektur Bygge- og anleggsteknikk Elektroteknikk Geoteknikk Informatikk/data Maskinteknikk Landskapsarkitektur Prosjektadministrasjon Samferdsel, arealplanlegging Samferdsel Prosjektering VAR-teknikk Vassdragsutbygging VVS- og klima teknikk Annen rådgivning Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 17

18 RIFs Lønnsstatistikk 2015 Statistikk Lønn+Pensjon Sivilingeniører År Antall 90 persentil Øvre kvartil Median Nedre kvartil Aritmetisk middel 1900/ / / / / / / / Antall: 5221 Gjennomsnitt eksamensår: 2000 Gjennomsnitt lønn: Ingeniører År Antall 90 persentil Øvre kvartil Median Nedre kvartil Aritmetisk middel 1900/ / / / / / / / Antall: 3543 Gjennomsnitt eksamensår: 1998 Gjennomsnitt lønn: Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 18

19 RIFs Lønnsstatistikk 2015 Statistikk Lønn+Pensjon Tegnere År Antall 90 persentil Øvre kvartil Median Nedre kvartil Aritmetisk middel 1900/ / / / / / / / Antall: 308 Gjennomsnitt eksamensår: 1990 Gjennomsnitt lønn: Kontor/ Administrativt personale År Antall 90 persentil Øvre kvartil Median Nedre kvartil Aritmetisk middel 1900/ / / / / / / / Antall: 355 Gjennomsnitt eksamensår: 1987 Gjennomsnitt lønn: Utdrag fra RIF s lønnsstatistikk pr Side 19

12. desember 2006 INNHOLD

12. desember 2006 INNHOLD 12. desember 2006 Sammenstilling av lønnsstatistikken 2006 Vedlagt i dete dokumentet sender vi dere en kopi av RIF s lønnsstatistikk 1.9.2006. I tillegg finner dere ulike statistikker vi har utarbeidet

Detaljer

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2015

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2015 RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2015 Besvarelse og omfang Pr. 1. september 2015 har RIF 185 medlemsfirmaer som beskjeftiger drøyt 10.400 ansatte. Lønnsstatistikken omfatter 9426 ansatte. Ansatte

Detaljer

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2016

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2016 RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2016 Besvarelse og omfang Pr. 1. september 2016 har RIF 170 medlemsfirmaer som beskjeftiger drøyt 11.000 ansatte. Lønnsstatistikken omfatter 10110 ansatte. Ansatte

Detaljer

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2014

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2014 RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2014 Besvarelse og omfang Pr. 1. september 2014 har RIF 190 medlemsfirmaer som beskjeftiger drøyt 9.800 ansatte. Lønnsstatistikken omfatter 9077 ansatte. Ansatte og

Detaljer

7. desember 2007 INNHOLD

7. desember 2007 INNHOLD 7. desember 2007 Sammenstilling av lønnsstatistikken 2007 Vedlagt i dete dokumentet sender vi dere en kopi av RIF s lønnsstatistikk 1.9.2007. I tillegg finner dere ulike statistikker vi har utarbeidet

Detaljer

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2012

RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2012 RIFs lønnsstatistikk pr. 1. september 2012 Besvarelse og omfang Pr. 1. september 2012 har RIF 210 medlemsfirmaer som beskjeftiger drøyt 8.700 ansatte. Lønnsstatistikken omfatter 8194 ansatte. Ansatte og

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2013 Som arbeidsgiverforening er det blant annet Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår bransje. Mange av medlemmene

Detaljer

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2016 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge

Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Lønnsstatistikk 2015 Arkitektbedriftene i Norge Arkitektbedriftene i Norge Association of Consulting Architects in Norway Essendrops gt 3 Pb 5482 Majorstuen, N-0305 Oslo Tlf +47 22 93 15 00 post@arkitektbedriftene.no

Detaljer

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014

LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 LØNNSSTATISTIKK 2013 Tariffkonferansen 2014 Seniorrådgiver Hans Jørgen Sommerfelt Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 534 000,- 2 Lønnsøkning alle medlemmer 2012-2013 2,3 % 3 Svarprosent 85 80 79 77 75

Detaljer

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2014

Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2014 Oslo, 27. februar 2015 Lønnsstatistikk for ansatte i arkitektbedrifter 2014 Som arbeidsgiverforening er det Arkitektbedriftene i Norge sin oppgave å følge med på lønnsutviklingen i vår næring. Mange av

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2014 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2014 Publisert: 21.04.2015 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Sivilingeniører. Ingeniører. Siviløkonomer. Årslønn 2016

NHOs spredningstabeller. Sivilingeniører. Ingeniører. Siviløkonomer. Årslønn 2016 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Årslønn 2016 Publisert: 28. april 2017 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2012 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2015

NHOs spredningstabeller. Lønn per 1. oktober 2015 NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2015 Publisert: 09.05.2016 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer Lønn per 1. oktober 2013 Innholdsfortegnelse Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning Side 2 Tabell 2 Månedslønn etter aldersgrupper

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

NHOs spredningstabeller

NHOs spredningstabeller NHOs spredningstabeller Sivilingeniører Ingeniører Siviløkonomer per 1. oktober 2011 Innholdsfortegnelse Side Tabell 1 Lønnsnivå og lønnsendring etter utdanning 2 Tabell 2 Månedsfortjeneste etter - aldersgrupper

Detaljer

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller.

Om statistikken. Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller. Om statistikken Innhold i rapporten Antall og andel av alderspensjonister som mottar gradert alderspensjon. Formål/bestiller Målgruppe Tellebegreper Antall og andel av alderspensjonister Tallene i rapporten

Detaljer

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening

Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening Lønnsstatistikk Mediebedriftenes Landsforening 31.12.2013 for redaksjonelle medarbeidere AVISOVERENSKOMSTEN Om statistikken: MBLs sstatistikk er laget med grunnlag i opplysninger som er sendt inn av MBLs

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.09 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2010) Skriftserien nr 5/2010 INNHOLD 1. INNLEDNING 3 2.

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015

TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015 TARIFFKONFERANSEN 2016 LØNNSSTATISTIKK 2015 Gratulerer med dagen 2 Prosessen 3 Gjennomsnittslønn alle medlemmer Kr 564 000,- Utdanningsår 1997 4 Lønnsøkning alle medlemmer 2014-2015 1,6 % 5 Identiske individer

Detaljer

Estimert innsamlet beløp husvis pr

Estimert innsamlet beløp husvis pr Estimert innsamlet beløp husvis pr.26.4.212 Antall Estimerte Innsamlede Estimert Antall faste innsamlings- gaver totalt innsamlede Fylker medlemmer givere beløp FG så langt i år beløp 1 Østfold 18 71 19

Detaljer

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016

Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Om tall for gjennomføring i Skoleporten august 2016 Gjennomføring (etter fem år) Andelen som fullfører og består innen fem år har ligget stabilt mellom 67 og 71 prosent siden 1994-. For 2010- har andelen

Detaljer

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Foto: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Foto: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2013 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi uten

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

Forskjellene mellom pensjonsutgiftene i kommunale og private barnehager

Forskjellene mellom pensjonsutgiftene i kommunale og private barnehager KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Vår referanse: 12/01748-1 Arkivkode: 0 Saksbehandler: Lars Møllerud

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld

Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe Analyse Simen Fjeld OMNIBUS UKE 33 2006 - Østlandssendingen Deres kontaktperson Knut Torbjørn Moe KTM@Visendi.no Analyse Simen Fjeld Simen.Fjeld@Visendi.no Periode Start 12.08.2006 Avsluttet 15.08.2006 Antall respondenter

Detaljer

3. Kvinners og menns lønn

3. Kvinners og menns lønn 3. Kvinners og menns lønn Kvinners månedslønn utgjør 84,7 prosent av menns månedslønn. Det har det vært en svak økning i kvinners andel av menns lønn fra 83,6 prosent i 1998 til 84,7 prosent i 2005 Det

Detaljer

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold

OMNIBUS UKE Greenpeace Periode Sitat for media: Innhold OMNIBUS UKE 9 2004 - Greenpeace Deres kontaktperson Anne Gretteberg Anne.Gretteberg@Visendi.no Analyse Tone Fritzman Tone.Fritzman@Visendi.no Periode Start Avsluttet 21.feb 24.feb Antall respondenter 1292

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell

Uførepensjon pr. 31. mars 2010 Notatet er skrevet av Therese Sundell ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 31. mars 21 Notatet er skrevet av Therese Sundell..21. // NOTAT Svak økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning

Detaljer

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013

YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 YNGRE ADVOKATERS OG FULLMEKTIGERS ARBEIDSFORHOLD UTVIKLING FRA 2013 OM UNDERSØKELSEN Utvalget for yngre advokater har kartlagt yngre advokaters og fullmektigers arbeidsforhold. Undersøkelsen er gjort i

Detaljer

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl

Uførepensjon pr. 30. juni 2010 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uførepensjon pr. 3. juni 21 Notatet er skrevet av Marianne Lindbøl 26.8.21. // NOTAT Økning i antall uførepensjonister Det er en svak økning i

Detaljer

Økende antall, avtakende vekst

Økende antall, avtakende vekst Uføreytelser pr. 3 september 27 Kvartalsvis statistikknotat fra Statistikk og utredning i Arbeids- og velferdsdirektoratet. Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no. Økende antall, avtakende

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. september 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. september 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 27.1.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall

Detaljer

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2012/2013: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2012 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 14. desember 2012. Alle tall og beregninger

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl,

Uføreytelser pr. 31. desember 2009 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. desember 29 Notatet er skrevet av Marianne Næss Lindbøl, 4.2.21. // NOTAT Antall uføre øker fortsatt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 16.6.29. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. mai 2016 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 01.01.16 01.02.16 01.03.16 01.04.16 01.05.16 Endring siste måned Endring i år 01 Østfold 20 516 20 568 20 616 20 622 20 700 78 184 02 Akershus 24 601 24 642

Detaljer

Supplerende tildelingsbrev

Supplerende tildelingsbrev Side 1/5 Vår dato: 27.06. Vår referanse: 2016/9010 Tabell 1 Kapittel 225 Tiltak i Grunnopplæringen 63 Tilskudd til samisk i grunnopplæringen 63.11 Tilskudd til grunnskoler i samiske distrikter Post 63.11

Detaljer

Vegtrafikkindeksen oktober 2016

Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen oktober 2016 Det var 0,3 % mindre trafikk i oktober 2016 enn i oktober 2015. Utviklinga hittil i år har vore på 0,4 %. Det var 0,5 % mindre trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006

Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 469 495 481 484 501 527 605 624 614 606 593 622 647 632 723 772 Statistikk nemndbehandlede svangerskapsavbrudd 2006 Tekst: Register over svangerskapsavbrudd, Avdeling for medisinsk fødselsregister, Folkehelseinstituttet

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mai 2006 Det var 3,2 meir trafikk i mai 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor

Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Forskerforbundet: Lønnsstatistikk for kommunal sektor Tall per 31.12.14 Datagrunnlag: spørreundersøkelse blant Forskerforbundets medlemmer (januar 2015) Svarprosent: 58 % Tabell 1 Tabell 2 Tabell 3 Tabell

Detaljer

Om tabellene. Juni 2014

Om tabellene. Juni 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3

Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 Om undersøkelsen Innhold NORSK LEDELSESBAROMETER 2014 DEL 1 LØNN 3 1 Lønnsnivå blant Lederne 1.1 Lønn etter bransje Tabell 1.1: Årslønn Lederne 2013 etter bransje (n=2 915) Bransje Årslønn 2013 Antall

Detaljer

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 30. juni 2009 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 3. juni 29 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 25.8.29. // NOTAT Antall uføre øker svakt Økningen i antall mottakere

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. September 2016

Om tabellene. September 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006

Vegtrafikkindeksen. Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen Oktober 2006 Vegtrafikkindeksen oktober 2006 Det var meir trafikk i oktober 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,8. Det var 3,4 meir trafikk med

Detaljer

FAD/KS Er kommunesektoren og/eller staten lønnsledende? En sammenlikning av lønnsnivå for arbeidstakere i kommunal, statlig og privat sektor

FAD/KS Er kommunesektoren og/eller staten lønnsledende? En sammenlikning av lønnsnivå for arbeidstakere i kommunal, statlig og privat sektor FAD/KS Er kommunesektoren og/eller staten lønnsledende? En sammenlikning av lønnsnivå for arbeidstakere i kommunal, statlig og privat sektor 14. mars 2008 Frischsenteret wc roblemstilling Er det slik at

Detaljer

Om tabellene. August 2016

Om tabellene. August 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Juli 2015

Om tabellene. Juli 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Januar 2017

Om tabellene. Januar 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. Mai 2017

Om tabellene. Mai 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. September 2017

Om tabellene. September 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Om tabellene. November 2017

Om tabellene. November 2017 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Om tabellene. Mars 2017

Om tabellene. Mars 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2017

Om tabellene. Oktober 2017 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

mai Vegtrafikkindeksen

mai Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mai Vegtrafikkindeksen mai 2008 Det var 1,7 meir trafikk i mai 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 1,5 meir trafikk med lette kjøretøy

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene,

UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM. Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, UNIVERSITETET I OSLO HELSEØKONOMISK FORSKNINGSPROGRAM Skriftserie 2000: 2 En bred kartlegging av sykehusenes økonomiske situasjon Vedlegg 1 Den finansielle situasjonen i fylkeskommunene, 1995-99 Terje

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar Vegtrafikkindeksen januar 2008 Det var 3,4 meir trafikk i januar 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,2 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen februar 2017

Vegtrafikkindeksen februar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen februar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen februar 2017 Det var 1,0 % meir trafikk i februar 2017 enn i februar 2016. Utviklinga hittil i år har vore

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. oktober

Vegtrafikkindeksen. oktober Vegtrafikkindeksen 2011 oktober Vegtrafikkindeksen oktober 2011 Det var 1,6 meir trafikk i oktober 2011 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,1. Det var 1,3 meir trafikk

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen mars 2008 Det var 5,2 mindre trafikk i mars 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,3. Det var 4,3 mindre trafikk med lette

Detaljer

Mineralgjødselstatistikk

Mineralgjødselstatistikk Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 27.02.2017 1 Mineralgjødselstatistikk 2015 2016 Statistikken gjelder for mineralgjødsel omsatt til jordbruket i sesongen 2015 2016, dvs perioden 01.07.2015 30.06.2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen januar 2017

Vegtrafikkindeksen januar 2017 Vegdirektoratet Vegtrafikkindeksen januar 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen januar 2017 Det var 5,1 % meir trafikk i januar 2017 enn i januar 2016. Det var 4,4 % meir trafikk med lette

Detaljer

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING

Illustrasjon: Kai Hovden. Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Illustrasjon: Kai Hovden Lønnsstatistikk 2014 NORGES FARMACEUTISKE FORENING Innhold: Om lønnsstatistikken NFF-A NFF-F Tabell 1. NFF-A Apotekere etter eksamensår Tabell 2. NFF-A Cand.pharm. / master i farmasi

Detaljer

september Vegtrafikkindeksen

september Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen september Vegtrafikkindeksen september 2008 Det var 2,4 meir trafikk i september 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 2,1 meir trafikk

Detaljer

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT

DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT DET KONGELIGE LANDBRUKS- OG MATDEPARTEMENT Statsråden Næringskomiteen Stortinget 0026 OSLO Deres ref MH/fg Vår ref Dato 14/787 06.06.2014 Spørsmål fra medlemmer i Arbeiderpartiet i Næringskomiteen- Vedr.

Detaljer

mars Vegtrafikkindeksen

mars Vegtrafikkindeksen mars Vegtrafikkindeksen 2006 Vegtrafikkindeksen mars 2006 Det var 5,7 meir trafikk i mars 2006 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,8. Det var 5,0 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. mars

Vegtrafikkindeksen. mars Vegtrafikkindeksen mars 2009 Vegtrafikkindeksen mars 2009 Det var 5,6 meir trafikk i mars 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,0. Det var 5,4 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks

Vegtrafikkindeksen. Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Årsindeks Vegtrafikkindeksen 2011 Det var 1,5 meir trafikk i 2011 enn i 2010. Trafikken med lette kjøretøy auka med 1,3, mens trafikken med tunge kjøretøy auka med 2,9. Trafikkauken

Detaljer

juli Vegtrafikkindeksen

juli Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen juli Vegtrafikkindeksen juli 2008 Det var 0,3 mindre trafikk i juli 2008 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 2,2. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten,

Uføreytelser pr. 31. mars 2008 Notatet er skrevet av Nina Viten, ARBEIDS- OG VELFERDSDIREKTORATET / STATISTIKK OG UTREDNING Uføreytelser pr. 31. mars 28 Notatet er skrevet av Nina Viten, nina.viten@nav.no, 24.4.28. // NOTAT Økning i antall mottakere av uføreytelser

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

Vegtrafikkindeksen april 2017

Vegtrafikkindeksen april 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen april 2017 Kjell Wold Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen april 2017 Det var 5,0 % mindre trafikk i april 2017 enn i april 2016. Utviklinga

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen september 2009 Vegtrafikkindeksen september 2009 Det var 1,3 meir trafikk i september 2009 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 0,1. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

januar Vegtrafikkindeksen

januar Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen januar 2007 Vegtrafikkindeksen januar 2007 Det var 3,6 meir trafikk i januar 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,9. Det var 3,1 meir trafikk med

Detaljer

Vegtrafikkindeksen august 2017

Vegtrafikkindeksen august 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen august 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen august 2017 Det var 1,5 % meir trafikk i august 2017 enn i august 2016.

Detaljer

Vegtrafikkindeksen juni 2017

Vegtrafikkindeksen juni 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen juni 2017 Det var 0,7 % meir trafikk i juni 2017 enn i juni 2016. Utviklinga

Detaljer

Vegtrafikkindeksen mars 2017

Vegtrafikkindeksen mars 2017 Vegdirektoratet Transportavdelingen ITS-seksjonen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Knut Opeide Statens vegvesen Vegtrafikkindeksen mars 2017 Det var 7,2 % meir trafikk i mars 2017 enn i mars 2016. Utviklinga

Detaljer

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004

Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Lønnsstatistikk for kommunal sektor per 31.12.2004 Skriftserien nr 5/2005 1 Innledning Denne rapporten presenterer lønnsstatistikk for medlemmer i kommunal sektor i Forskerforbundet. Tilsvarende undersøkelse

Detaljer

Regionreformen og SVV

Regionreformen og SVV Regionreformen og SVV Omfang på oppgaver i sams vegadministrasjon som er knyttet til fylkesveg Fra mandatet fra SD: greia ut spørsmål om å overføra til fylkeskommunane den delen av sams vegadministrasjon

Detaljer

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 3. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 3. kvartal 2014 MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 3. kvartal 2014 Statens vegvesen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. årsindeks

Vegtrafikkindeksen. årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 årsindeks Vegtrafikkindeksen 2010 Det var 1,1 meir trafikk i 2010 enn i 2009. Trafikkveksten i 2010 var for lette kjøretøy og 1,9 for tunge kjøretøy. Vegtrafikkindeksen Vegtrafikkindeksen

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. juli

Vegtrafikkindeksen. juli Vegtrafikkindeksen 2010 juli Vegtrafikkindeksen juli 2010 Det var 0,2 mindre trafikk i juli 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på. Det var 0,5 mindre trafikk med lette

Detaljer

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret

Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret Fravær foreløpige fraværstall etter skoleåret 2016-17 Foreløpige tall viser at fraværet i videregående skole har gått ned etter innføringen av fraværsgrensen. En elev i videregående skole har typisk 3

Detaljer

juni Vegtrafikkindeksen

juni Vegtrafikkindeksen juni Vegtrafikkindeksen 2007 Vegtrafikkindeksen juni 2007 Det var 3,6 meir trafikk i juni 2007 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 3,1. Det var 3,3 meir trafikk med lette

Detaljer

Vegtrafikkindeksen. september

Vegtrafikkindeksen. september Vegtrafikkindeksen 2010 september Vegtrafikkindeksen september 2010 Det var 1,9 meir trafikk i september 2010 enn same månad i fjor. Utviklinga dei siste 12 månadene har vore på 1,2. Det var 1,7 trafikkauke

Detaljer

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet

MEF-analyse. 4. kvartal MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet 4. kvartal MEF-analyse MEFs kvartalsanalyse av anleggsmarkedet Konkurransesituasjonen Antall kontrakter Kontraktsverdier Utviklingstrekk i markedet Omsetning MEF-analyse 4. kvartal - Årssammendrag Statens

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010

Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Arbeids- og velferdsdirektoratet Hovedtall om arbeidsmarkedet august 2010 Tabell 1: Helt arbeidsledige, delvis ledige og ordinære tiltaksdeltakere registrert ved NAV fordelt på kjønn ved utgangen av august

Detaljer

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra

Kommunebarometeret. Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Kommunebarometeret Undersøkelse blant norske ordførere og rådmenn på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden

Detaljer