Zero Emission Gas - teknologien -- mer effektiv og lavere kostnad --

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Zero Emission Gas - teknologien -- mer effektiv og lavere kostnad --"

Transkript

1 Zero Emission Gas - teknologien -- mer effektiv og lavere kostnad -- Bærekraftig energiproduksjon fra hydrokarboner Bjørg Andresen Forskningsdirektør CLIMIT-dagene 2010, oktober

2 Innhold ZEG-teknologien Status SE-SMR Reaktorteknologi Sorbenter SOFC Langtidstest Stackutvikling Hybride løsninger Teknisk økonomiske evalueringer Storskala anlegg Konklusjon

3 ZEG-teknologien Samtidig produksjon av elektrisitet og hydrogen med integrert CO 2 -fangst Elektrisitet fra høytemperatur brenselcelle (SOFC) Hydrogenproduksjon ved reformeringsteknologi (SE- SMR) som utnytter spillvarme fra SOFC Høy virkningsgrad (80-90%) Patentert teknologi

4 Prosjektelementer - teknologiutvikling Hydrogenproduksjon med integrert CO 2 -fangst (SE-SMR) Sorbenter Reaktorteknologi og modellering SOFC-teknologi Nye hybride systemer Systemdesign og modellering Sensorteknologi Flowmåling, høye temperaturer Måling gass-sammensetning ved høye temperaturer med IR Teknisk-økonomiske analyser Storskalaproduksjon Kritiske elementer Energieffektiv varmeintegrering Høytemperatur varmeveksling, regenerering av absorbent Termisk integrering SE-SMR/ SOFC Høytemperatur resirkulering av hydrogen CO 2 - sorbenter og reformeringskatalysator Langtidstesting

5 Reaktor teknologi, SE-SMR Utvikling av fluidized bed reaktorteknologi for SE-SMR Dual Bubbling Fluidized Bed (DBFB) reaktor system Hot filtration unit Reformate Top cyclones REG cyclones Hot filtration unit Purge tank CO 2 / steam Purge tank REF cyclones Make-up tank Make-up tank (catalyst) (dolomite) Riser Heating medium out Loop seal 2 HEX P-13 Regenerator Regenerator Heating medium in Loop seal 1 P-15 Reformer Steam Reformer feed

6 SE-SMR, sorbenter Naturlige CO 2 -sorbenter Hovedsaklig kalsitt og dolomitt (Ca-baserte) God tilgjengelighet og lav kostnad Stor absorpsjonskapasitet og tilfredstillende reaksjons kinetikk Bevist økt hydrogen utbytte > 95 vol% Men, begrenset holdbarhet mht multi-sykling

7 Utvikling av Ca-baserte sorbenter Termisk behandling CaO / Ca 3 Al 2 O 6 Ca 12 Al 14 O 33 CO 2 Ca12 CaO Ca12 CaCO 3 Homogene partikler Dekomponering av aluminate / Migrering på overflaten/ Karbonatisering 7 Ca 3 Al 2 O CO 2 (+ H 2 O) Ca 12 Al 14 O CaCO 3 (+ H 2 O) Termisk behandling

8 Kjemiske egenskaper TGA multi-cykling Kinetikk ved CO 2 absorpsjon Høy kjemisk stabilitet ved multi-cykling (>200 cykler) ved harde kalsinerings betingelser Partiklene taper ikke reaktivitet

9 Mekaniske egenskaper Innovativ metode for produksjon av sorbent partikler Calcined Powder Compaction Thermal treatment Porøs / Inert keramisk matriks Små partikler av CaO homogent fordelt Begrenset sintering Høy reaktivitet Mekanisk styrke Høy spesifikk overflate (7m 2 /g)

10 All-in-one partikler (sorbent + katalysator) Inert support / CO 2 sorbent / reformerings katalysator - integrert i en partikkel Fordeler: - Reduserte kostnader (CAPEX & OPEX) - Bedre interaksjon katalysator/sorbent - Ingen separasjons problemer - Homogen reaktorseng H 2 CO 2 Sorbent H 2 O CaO CH 4 Catalyst Support Catalyst layer on the outer surface

11 Risavika - 1kWel + 1kWH2 verifiseringsenhet Long ZEG SOFC demonstrasjon Test perioder: , 2010 Drift av: and Mål: Oppgradering av prosessanlegg Stabil langtidsdrift av SOFC stack Ingen material degradering

12 Current (A) Voltage (V) Power (W) Temperature (oc) LongZEG - test data Power Temp 80 dagers drift Fem termiske sykler Time (days) Godt fungerende system (bortsett fra feil på varmeelement) Ingen degradering observert under drift av SOFC ved konstante betingelser Time (days) Volt Current

13 Konklusjoner, SOFC Driftserfaring basert på 80 dagers drift Ingen materialdegradering Signifikante endringer i temperaturen i testperioden på grunn av anvendte elektriske oppvarmere Test avsluttet på grunn av feil på de elektriske oppvarmerne Nye tester planlagt med ny stack med ytterligere forbedret design Forbedret distribusjon av drivstoff Nytt design av luft oppvarmere Har designet 3 generasjons stack med internmanifold for brensel og ekstern manifolder for luft basert på større plater Fordeler: Enklere og mer robuste manifolder Lavt trykktap Større plater gir lavere kostnader Interconnect produksjon i gang, ca 100 plater pr i dag

14 Hybride løsninger Prosess design og system integrasjon Høytemperatur varmeoverføring Air exhaust Air Air to SOFC Cathode SOFC Electricity Anode H 2 /steam Electricity Water Turbine/ HX system CO 2 /steam H 2 /steam Reformate to SOFC REF Reformer DBFB* section Sorbent + Catalyst Sorbent + Catalyst CO 2 /steam REG Catalyst make-up Sorbent make-up Heat transfer loop NG Reformer feed Steam to regenerator *Dual Bubbling Fluidized Bed Sep. H 2 Water handling Sep. CO 2 to compression CO 2 compr. unit Water CO bar Water

15 Teknisk økonomisk mulighetsstudie ZEG Power; produksjon av 400 MW el og 700 MW H2 Høy system effektivitet; > 80% Integrert CO 2 fangst; ~ 100% Konkurransedyktig økonomi

16 NPV (MEUR) Teknisk økonomisk mulighetsstudie Sammenligning av NPV- verdier, 400 MW el med CO 2 -fangst ZEG Power 723 MEUR IRCC (ATR, WGS, MDEA, CC) -183 MEUR -600 Years NG cost (EUR/MWh) 25.4 El. power cost/sales value (EUR/MWh) 75.0 Hydrogen sales value (EUR/MWh) 56.3 CO2 quota cost (EUR/ton) 20.6 CO2 sales value (EUR/ton) 20.6

17 Teknologiutvikling basert på omfattende FoUaktiviteter SE-SMR, reaktorer SOFC Risavika - 1kW el + 1kW H2 verifiseringsenhet Oppnådde resultater: Unik teknologi (patentert) Fokus på system integrasjon Ny patent søknad Fokus på bruk av teknologien Positive konklusjoner med hensyn til effektivitet og kostnader Basis for storskala kraftverk Positive laboratorie tester av de ulike teknologi elementene Bygging og test av 1kW el + 1kW H2 demo anlegg i Risavika Samtidig produksjon av elektrisitet og hydrogen med integrert CO 2 -fangst er demonstrert Gjennomført konsept design og kost estimat av 200kW el + 200kW H2 pilot

18 ZEG Power billigere og bedre Det konseptet som gir høyest energiutnyttelse (80%) Eneste konsept som har potensial til å produsere elektrisitet og hydrogen med integrert CO 2 fangst billigere enn det gjøres i dag Storskala kraftproduksjon (400MW) gir en produksjonskostnad på NOK 0.33 pr. kwh inkludert CO 2 -fangst Ingen uønskede utslipp (NO x, partikler, damp) Fleksibilitet; Mengde elektrisitet, H 2 (og varme) avpasses markedet Kan anvende alle typer hydrokarboner (naturgass, biogass, gassifisert kull/olje/biomasse)

19 Acknowledgment ZEG - FUTURE ENERGY PLANTS; Co-production of electrical power and hydrogen from natural gas with integrated CO 2 -capture; ( ) NFR ZeroGen Technologies for Zero Emission Power Plants ( ) NFR, Statoil ZEG 2kW Verification of process design in laboratory scale ( ) NFR, RGC, ZEG Power AS LongZEG - Long Term System and Material Test ( ) NFR, Statoil, ZEG Power 200 kw konsept og design studie ( ) Gassnova, Statoil, ZEG Power Prosjekt team: IFE Julien Meyer Johann Mastin Roger Smeets Bjørg Andresen CMR Prototech Tor Kristian Bjørnebøle Thomas Ryberg Ivar Wærnhus Arild Vik CMR Instrumentation Kjell-Eivind Frøysa TelTek Nils Henrik Eldrup

CLIMIT-dagene 2010. Fakta-ark for prosjekter støttet av CLIMIT

CLIMIT-dagene 2010. Fakta-ark for prosjekter støttet av CLIMIT CLIMITdagene 2010 Faktaark for prosjekter støttet av CLIMIT 1 Innledning CLIMIT er et program som skal bidra til kommersialisering av teknologi for CO 2 håndtering. Programmet administrerer støtteordninger

Detaljer

CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad

CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad CO2-satsing - FoU-senter og hub Mongstad Regionale muligheter - næringsutvikling UTKAST Skaper merverdi ved å rådgi, utvikle og restrukturere teknologibaserte selskaper i energi- og maritim sektor Fortrolig

Detaljer

RENERGI Fremtidens rene energisystem

RENERGI Fremtidens rene energisystem RENERGI Fremtidens rene energisystem Store programmer Nyhetsbrev nr. 5/2005 - Store forventninger til RENERGI Uttrykker programkoordinator Hans Otto Haaland i årsrapporten for RENERGIs første driftsår

Detaljer

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget

IFE/KR/E 2006/002. Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget IFE/KR/E 2006/002 Reduserte klimagassutslipp 2050: teknologiske kiler - innspill til Lavutslippsutvalget Postadresse Telefon Telefax KJELLER NO-2027 Kjeller +47 63 80 60 00 +47 63 81 29 05 HALDEN NO-1751

Detaljer

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK

2. NYE FORNYBARE ENERGIKILDER, ENØKTEKNOLOGIER OG ENERGIBRUK Nyhetsbrev nr.7, desember 2004 0. GENERELT 0.1 Stor søknadsmasse til RENERGI 0.2 Nytt fellesarrangement der fokus settes på energibransjens- og leverandørindustriens F&U 0.3 SAMSTEMTs avslutningsseminar

Detaljer

Småskala biomasse kraft- og varmeproduksjon Anbefalinger for Norge

Småskala biomasse kraft- og varmeproduksjon Anbefalinger for Norge Småskala biomasse kraft- og varmeproduksjon Anbefalinger for Norge www.sintef.no/krav Småskala biomasse kraft- og varmeproduksjon Anbefalinger for Norge Copyright: SINTEF Energi AS Desember 2011 ISBN 978-82-594-3543-9

Detaljer

Kjernekraft, energiforsyning og klima i et teknologisk perspektiv

Kjernekraft, energiforsyning og klima i et teknologisk perspektiv Kjernekraft, energiforsyning og klima i et teknologisk perspektiv Kjell Bendiksen, Institutt for energiteknikk Kjernekraftens rolle i global energiforsyning Hovedproblemer Drivkrefter Ny teknologi Mot

Detaljer

NYHETSBREV NR. 1-2011

NYHETSBREV NR. 1-2011 NYHETSBREV NR. 1-2011 Foto: Bjørn Simonsen Norsk Hydrogenforum ønsker alle medlemmer og hydrogen-interesserte et riktig godt nytt år! Min norske Vinter er saa vakker; De hvide sneebedækte Bakker, Og grønne

Detaljer

NYHETSBREV NR. 3-2012

NYHETSBREV NR. 3-2012 NYHETSBREV NR. 3-2012 Fra signeringen av en intensjonsavtale mellom Toyota, Nissan, Honda, Hyundai og SHHP, Island, og infrastrukturselskap den 9. oktober i København. Gjennom avtalen bekrefter bilprodusentene

Detaljer

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem

Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem Hydrogen og brenselceller VIKTIGE deler av et fornybart energisystem 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

Potensial og barrierer for fornybar energi

Potensial og barrierer for fornybar energi Potensial og barrierer for fornybar energi Aage Stangeland, Bellona, 30. mai 2007 * Oppsummering Fornybare energikilder dekker i dag 13 prosent av det globale energibehovet. Det forventes en kraftig økning

Detaljer

Cleantuesday. Hybrid Energy AS. Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities. Hybrid Høytemperatur Varmepumpe. 11 Februar 2014.

Cleantuesday. Hybrid Energy AS. Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities. Hybrid Høytemperatur Varmepumpe. 11 Februar 2014. Cleantuesday Hybrid Energy AS Hybrid Høytemperatur Varmepumpe Waste Heat Recovery: Technology and Opportunities 11 Februar 2014 vann/ammoniakk Varmepumper i Norge Norge har god kapasitet og tilgang på

Detaljer

SAK/OPPGAVE (tittel) SAKSBEARBEIDER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Enova SF og SFT TR NR. DATO OPPDRAGSGIVER(E)S REF. PROSJEKTNR.

SAK/OPPGAVE (tittel) SAKSBEARBEIDER(E) OPPDRAGSGIVER(E) Enova SF og SFT TR NR. DATO OPPDRAGSGIVER(E)S REF. PROSJEKTNR. SAK/OPPGAVE (tittel) TEKNISK RAPPORT SINTEF Energiforskning AS Postadresse: 7465 Trondheim Resepsjon: Sem Sælands vei 11 Telefon: 73 59 72 00 Telefaks: 73 59 72 50 www.energy.sintef.no Hydrogen som energibærer

Detaljer

Forord. Til slutt vil jeg også takke familie og venner for god støtte og rådgiving underveis. Oslo, Mai 2014. Martine Yttervik Hognestad

Forord. Til slutt vil jeg også takke familie og venner for god støtte og rådgiving underveis. Oslo, Mai 2014. Martine Yttervik Hognestad 1 Forord Denne masterutredningen utgjør avsluttende del av masterstudiet Fornybar Energi ved Norge miljø-og biovitenskapelige universitet. Masteroppgaven er utført ved Institutt for Naturforvaltning under

Detaljer

DET NORSKE VERITAS. Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer. Hordaland Fylkeskommune

DET NORSKE VERITAS. Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer. Hordaland Fylkeskommune Rapport Alternativ fremdriftsteknologi for miljøvennlige ferjer Hordaland Fylkeskommune Rapportnr./DNV Referansenr.: / 13FB1SB-7 Rev., 2011-10-20 INNHOLDSFORTEGNELSE KONKLUDERENDE SAMMENDRAG... 3 1 INNLEDNING...

Detaljer

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM

HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM HYDROGEN OG BRENSELCELLER VIKTIGE DELER I ET FORNYBART ENERGISYSTEM 1 Hydrogen og brenselceller viktige deler av det fornybare energisystemet Hydrogen er en av de viktigste brikkene i det store puslespillet

Detaljer

Norge - en energinasjon. Courtesy: RCN

Norge - en energinasjon. Courtesy: RCN 1 2 Norge - en energinasjon Courtesy: RCN 3 Norges energisituasjon i 2005 3 000 5. største eksportør av olje 3. største eksportør av naturgass 2. rikeste land i BNP per capita 2 500 Bioenergy Forsyningssikkerhet

Detaljer

-håndtering på Kårstø

-håndtering på Kårstø CO 2 -håndtering på Kårstø Pål Tore Svendsen (red.) 13 2006 R A P P O R T CO 2 -håndtering på Kårstø - Fangst, transport, lagring Norges vassdrags- og energidirektorat 2007 Rapport nr 13 CO 2 -håndtering

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord...3 Sammendrag...4

Detaljer

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder

H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder H2OSL Mulighetsstudie: Muligheter for anvendelse av hydrogen på Oslo Lufthavn Gardermoen og tilknyttede områder Ullensaker kommune H2OSL - Mulighetsstudie Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag...

Detaljer

H2OSL Forprosjekt. Sluttrapport. August 2015

H2OSL Forprosjekt. Sluttrapport. August 2015 H2OSL Forprosjekt Sluttrapport August 2015 H2OSL Forprosjekt Sluttrapport Side 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Sammendrag og anbefalinger... 4 1. Bakgrunn... 8 2. Produksjon og tilveiebringelse av hydrogen...

Detaljer

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge?

Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? DNV Kema Presentasjon av tre scenarier Energi i Europa hvilken rolle tar Norge? Energi- og kraftsituasjonen i Europa er i forandring. Hvilke muligheter og utfordringer gir dette for Norge? 02 I DNV Kema

Detaljer

Årsrapport 2009 C h r i s t i a n m i C h e l s e n r e s e a r C h 8 0 å r 1 9 3 0-2 0 1 0

Årsrapport 2009 C h r i s t i a n m i C h e l s e n r e s e a r C h 8 0 å r 1 9 3 0-2 0 1 0 Årsr apport 2009 C h r i s t i a n m i c h e l s e n r e s e a r c h 8 0 å r 1 9 3 0-2 0 1 0 forord på historisk grunn. Gamlehaugen i Bergen, hvor Norges første statsminister, Christian Michelsen, forfattet

Detaljer

TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport

TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport TET4850 Eksperter i Team - Smart Grids Microgrid for en landsby i Afrika Teknisk rapport Gruppe 3 Øyvind Frank Martin Steen-Nilsen Dynge Tobias Unneland Lars Nygaard Patrick Robertson 1. mai 2013 NTNU

Detaljer

Fremtidens vannrenseteknologi i andre næringer

Fremtidens vannrenseteknologi i andre næringer TEKSET Innovasjon for settefisk 5. 6. februar 2014, Clarion Hotel & Congress, Trondheim Fremtidens vannrenseteknologi i andre næringer av Prof. Stein W. Østerhus Institutt for Vann og miljøteknikk NTNU

Detaljer

Optimalisering av CO 2 -varmepumpe for kjøling av isvann / oppvarming av tappevann til 85 C

Optimalisering av CO 2 -varmepumpe for kjøling av isvann / oppvarming av tappevann til 85 C Optimalisering av CO 2 -varmepumpe for kjøling av isvann / oppvarming av tappevann til 85 C Malene Rustad Berntsen Master i energibruk og energiplanlegging Innlevert: Mai 2013 Hovedveileder: Trygve Magne

Detaljer

KONFERANSEPROCEEDINGS

KONFERANSEPROCEEDINGS KONFERANSEPROCEEDINGS Konferansetittel "Primærrensing og slambehandling ved norske settefiskanlegg" ARRANGØR: akvarena Stjørdal, 13.-14. Mai 2013 1 Forord Stadig flere Norske settefiskanlegg pålagt å etablere

Detaljer

Grønn kraft og varme

Grønn kraft og varme Bellona Rapport Nr. 3:1999 Grønn kraft og varme Miljøeffektive energiløsninger i det 21. århundre T. Palm, C. Buch, B. Kruse, E. Sauar Juni 1999 Utgitt av Miljøstiftelsen Bellona Bellona Rapport Nr. 3:1999

Detaljer

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen

Status2012. Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde. ENERGIX tar. Elbil i Norge en suksesshistorie. Den stille energirevolusjonen Status2012 Et Magasin fra Norges forskningsråds RENERGI-program November 2012 Fornybar energi fra kuriositet til viktig energikilde Forskningsleder Berta Matas Güell og programstyreleder Elizabeth Baumann

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer