Universitetet kan fritt legge ned fag så lenge tilbudet finnes andre steder i landet. Dristig eksperiment, mener leder av Høgskolerådet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Universitetet kan fritt legge ned fag så lenge tilbudet finnes andre steder i landet. Dristig eksperiment, mener leder av Høgskolerådet"

Transkript

1 Kunst på boks side 14 Nummer mars 2000 Årgang 54 Grunnfag for fall Bråkebøtte Jesus som mor. Jesus fra Jæren. Jesus som muslim. Jøden Jesus. Selv under Humanioradagene er fredsfyrsten opphav til mye bråk og diskusjon. FOTO: ÅSHILD STØYLEN Side 9 To hjul i svingen Helt siden von Drais fikk dreis på løpemaskinen sin i 1817 og fant opp velosipeden, har våren vært synonymt med sykkelpuss. Nå er det igjen på tide å hjelpe din tohjulete venn ut av vinterdvalen. Side 12 og 13 Klapp igjen! Knall, fall og to lik på en seng er blant ingrediensene når medievitenskapstudentene lager film. Med tantes gamle Super 8- kamera og et budsjett på 500 kroner kan også du bli regissør. Universitetet vil at høgskolene i større grad skal overta ansvaret for grunn- og mellomfagene. Skal vi bli gode på noe kan vi ikke drive med alt, sier prorektor Rolv Mikkel Blakar. Han vil derfor satse på hovedfagene og legge ned grunnfag så fremt fagmiljøene ikke motsetter seg det. Universitetet kan fritt legge ned fag så lenge tilbudet finnes andre steder i landet. Dristig eksperiment, mener leder av Høgskolerådet Kari Blom. Hun tviler på at studentene da i like stor grad vil søke seg til universitetene når de skal ta hovedfag. Side 5 Billigst på mobil Snart kan du få melding om avlyste forelesninger og kantinemenyen på mobiltelefonen din. Studentsamskipnaden har inngått en avtale med selskapet Site communication som skal gi alle studenter et tilbud om forenklet Internett på mobiltelefonen. Avtalen skal dessuten sikre studenter markedets billigste mobiltellerskritt og tekstmeldinger. Side 7 Side 10 og 11

2 2 ONSDAG 29. MARS på plassen Hva har du på matpakken din i dag? Hilde Bakkemyr (informatikk) Grovbrød med italiensk salat og skinke. PRO OG KONTRA, bokstavelig talt. FOTO: PETRA SUNILLA LYBÆK øyeblikk Jörn Stange (studerer økonomi i Tyskland) Jeg spiste hjemme og har ikke mat-pakke. kronikk Professor Per Lauvås støtter Universitetets planer om a- og b-grunnfag. Men bare dersom studentene får klare rettigheter og plikter. Elite- og b-lag blant grunnfagsstudentene? Linn Styrmoe (historie) En skive med ost med paprika på og to med kjøttpålegg. Et eple også, forresten. Steinar Munch Rotevatn (statsviten-skap) To vanlige brød med ost og paprika og en med salami. Og en kaffe til dessert. Kari Myklebust (historie hovedfag i Tromsø) Ost med paprika, kaffe, melk og en småvokst appelsin som ser ut som en mandarin. Ideen om differensiert undervisning (jamfør prorektors utspill om to varianter av samme grunnfag ved HF og SV) fortjener både støtte og kritikk. Min støtte avhenger av hva det legges opp til at studentene skal forplikte seg til: gjennomføre grunnfaget på normal tid eller delta i undervisning med klare rettigheter og plikter? Det siste, vil jeg si. Kvalitet i undervisning må aldri reduseres til vurdering av det lærerne gjør. Kanskje kvaliteten i studentenes læring ofte er dårligere enn «Lærernes performance blir det viktigste i en undervisning der læreren formidler og studentene tar imot» kvaliteten i lærernes undervisning? Jeg vil ikke henge ut studentene. Det er Universitetets ansvar å utvikle gode læringsmiljøer og lede studentene inn i effektive læringsprosesser. Studentene fortjener den beste undervisning vi kan gi, og vi bør sette oss så høye ambisjoner at vi aldri kan lene oss tilbake og tro at undervisningen er god nok. Men kvalitet i undervisning kan vanskelig vurderes i seg selv. Undervisningen er god når den fungerer som en effektiv og konstruktiv intervensjon i studentenes læringsaktivitet og deres læringskultur. Det er relasjonen mellom lærernes undervisning og studentenes læring vi må være opptatte av, og ikke lærernes undervisning eller studentenes læring som separate kategorier. Det urovekkende er den utbredte oppfatningen blant mange studenter og lærere om denne relasjonen som er formulert slik i en dansk bok: «På mange måder er alt det der med undervisning en enkel affære: Man forteller blot noget man har på hjerte og ved noget om til nogen der er interesserede, som lytter og spørger hvis der er noget de ikke kan forstå, og så er der ikke mere at sige om den sak. Processen kan gjentages i det uendelige...» Denne oppfatningen om hvordan lærere skal intervenere i studentenes læringsaktivitet har i det siste fått næring ved nedskjæringer som rammer aktiviserende undervisning, og den vannes iherdig av mange studenter som ser sine kortsiktige interesser best ivaretatt ved at undervisningen er slik. En slik forståelse er et problematisk grunnlag for forbedringer av undervisning som læringsfremmende virksomhet. Lærernes «performance» blir det viktigste i en undervisning der læreren formidler og studentene tar imot. I sin mest ekstreme form kan studentene distansert vurdere lærerens performance uten å involvere seg synderlig. At de ikke synes at de lærer godt nok, blir lærerens feil. Vi gir riktig svar på feil spørsmål dersom vi forsøker å forbedre undervisningen ved å fokusere ensidig på lærernes performance. Vi må i stedet gjøre oss opp begrunnede meninger om hvordan studentene mest effektivt lærer seg det de skal lære, med referanse til så vel våre private erfaringer som til forskning på området. Så kan vi beslutte hvordan undervisningen bør være for å bidra til å optimalisere studentenes læring. Vi må bry oss mer om hvordan studentene konstruerer sin faglige forståelse enn å fortelle dem alt det vi vet. Motsatsen til læreren som «blot forteller noget» ble formulert av Kierkegaard for nesten 150 år siden: «Thi det at være Lærer, det er ikke at sige: saadan er det, ei heller er det at give Lectie for o. Desl., nei det at være Lærer er i Sandhed at være den Lærende. Undervisningen begynder med at Du, Læreren, lærer af den Lærende, sætter Dig ind i hvad han har forstaaet, og hvordan han har forstaaet det, hvis Du selv ikke før har forstaaet det, eller at Du, hvis Du har forstaaet det, ligesom lader ham overhøre Dig, at han kan være sikker på at Du kan Dit: dette er Indledningen, saa kan der begyndes i en annen Forstand.» Jeg tror at universitetslærere flest har ideelle forestillinger om undervisning og læringsmiljø som likner Kierkegaards. Men hvordan realisere noe slikt i dagens situasjon? Jeg ønsker ikke å bidra til et a- og et b- lag av studentene, og jeg blir temmelig oppgitt hvis en god tanke blir vridd i en slik retning. Studentene bør derimot gis en reell valgmulighet. Lager vi opplegg som vi tror vil lede studentene inn i optimale læringsprosesser, skal den enkelte student ha rett til å velge å gå inn i dette opplegget eller å legge opp sitt eget arbeid på en annen måte, ut fra egne preferanser til studiearbeid, livssituasjon osv. Det er uholdbart om vi skulle insistere på at det samme er best for alle, og bruke maktstrategier for å få dette gjennomført. Det kan like gjerne være de studentene som har det største potensialet som ønsker å følge sitt eget løp. Men de som velger å delta i et forpliktende studieopplegg skal inngå konkrete avtaler om gjensidige rettigheter og plikter som studenter og lærere skal ha. Skal studentene påta seg forpliktelser, skal de også kunne kreve noen rettigheter og vice versa. Problemet nå er at ingen egentlig vet hvilke kontrakter det er som gjelder. Det er faktisk vanskelig å utforme læringsproduktiv undervisningen uten at det etableres gjensidighet i forholdet mellom student og lærer. De som ønsker å studere etter sine egne planer skal så visst ikke stemples som mindreverdige, men kanskje bistås i sitt arbeid på andre måter?

3 ONSDAG 29. MARS kommentar Prorektor Rolv Mikkel Blakar uttalte sist uke at Universitetet planlegger å dele grunnfagsstudentene i to. Betyr dette at vi får apartheid på campus? Grunnfagsapartheid? Studenter som forplikter seg til å følge normert studietid skal få tett oppfølging, med seminarer, gruppeundervisning og flere innleveringsoppgaver. De andre får nøye seg med dagens sild-i-tønneforelesninger og kanskje en semesteroppgave etterfulgt av en stor eksamen der man i løpet av noe få timer skal pøse ut alt man har lært i løpet av et helt år. A- og b-lag? Skal vi innføre apartheid på campus? Vil ikke b-laget bestå av de som ikke slapp til på a-laget? Motforestillingene står i kø. Men ideen fortjener å bli vurdert seriøst. Blakar har nemlig rett når han påpeker at «i dag blir alt b- grunnfag». Overfylte lesealer der alle strever for å høre hva den lille mannen (det er oftest en mann) langt der nede i auditoriet sier, er vel kjent ved alle fakulteter. Studenter er ikke en ensartet gruppe, men har forskjellige interesser. Derfor ønsker, og må, de også studere på forskjellige måter. Alle kjenner idealstudenten: På plass klokka åtte, leser flittig, møter vel forberedt på alle kollokvier, jobber jevnt hele semesteret og traver lett inn til en laud på eksamen. Denne studenten fortjener kanskje en bedre oppfølging enn han får i dag, med overfylte forelesningssaler og totalt ansvar for egen læring. Men de som først og fremst vil ha nytte av å komme på a-laget Når en professor kommer til en studentfest, blir han hjertelig mottatt av en rekke studenter for 50 år siden som uttrykker sin store glede over at han ville komme, han blir anvist en plass mellom to smellvakre studentpiker, som fører en pussig konversasjon under måltidet, men forsvinner innen kaffen. Til slutt dyttes han inn i en krok (...), uttalte professor Gunnar Hekscher. er de som virkelig er interesserte i faget, men som trenger hjelp til å henge med. Dagens system forutsetter at man skal lese og pugge i opptil et helt år, kanskje diskutere litt i en kollokviegruppe med andre studenter som vet like lite som dem for så å spytte ut alt i løpet av noen få timer. Ved mange universiteter i utlandet avgjøres karakteren av oppgaver som leveres inn i løpet av kurset. Eksamen har liten eller ingen betydning for sluttresultatet. Fordelen med dette er åpenbar: Med flere oppgaver gjennom året jobber man jevnere og kunnskapen sitter bedre enn ved et skippertak med pugging rett før eksamen. Det er lettere å lære når man kan diskutere spørsmål med fagmennesker, enn om man må gruble over kryptiske setninger på vitenskapelig engelsk. Det er mer rettferdig med en karakter basert på flere oppgaver enn en eksamen der resultatet avhenger av dagsformen og hvor mange kopper kaffe man har tyllet i seg kveldene før. I tillegg kommer naturligvis de som i dag synes pugget er gørr kjedelig, men som vil synes studiet blir mer interessant hvis de får mer hjelp og veiledning. Det er fristende å si at alle studenter burde være elitestudenter, at alle burde være på a-laget. Alle studenter burde følge studieprogresjonen, gjøre oppgaver og jobbe skikkelig. Når man er student bør man bruke tiden til å studere. Det er imidlertid flere grupper som ikke har bruk for slik tett oppfølging. For det første er det mange studenter som foretrekker et monogamt forhold til bøkene sine, ubundet av forelesningstider og pliktinnleveringer á la videregående. Det finnes mange som studerer på deltid fordi de må jobbe. Det gjelder ikke bare vanlige studenter som jobber fordi Lånekassen gir for lite støtte, og husleie og øl er dyrt, men også yrkesaktive som etterutdanner seg. I tillegg kommer de som studerer for å «utvikle seg selv», slike som dronning Sonja som ville lære om noe hun fant interessant, selv om hun hadde en fast jobb som dronning i sikte. Universitetet skal ikke bare produsere kvalifisert arbeidskraft, det skal også bidra til erkjennelse av verden, la mennesker oppdage nye horisonter og dyrke den frie ånd. Det blir feil å stemple forskjellige studieveiene som a- og b-lag. Snarere bør de ses som likeverdige tilbud til studenter med forskjellige behov. Blakar og universitetsledelsen fortjener ros for å ha mot til å slakte noen hellige kuer. AV KARSTEN EIG Bare 1500 av Universitetets studenter fant det bryet verdt å delta i valget i DNS lørdag (...) for 25 år siden Kvinnepolitisk sett er møteformen uheldig, i første rekke fordi den gjør deltakerne til passive tilhørere i time etter time. I tillegg har møtedeltakerne vært belemret med velkledde og møkkfulle ungdommer med DKSFs merker på jakkeslagene som gjør alt de kan for å forstyrre møteopplegget. telefon: e-post: boks 89 Blindern, 0314 Oslo redaktør: Wera Helstrøm redaksjonssekretær: Ingrid K. Lund daglig leder: Roy Moland Flyttsame, nei takk! Universitetet legger nå opp til at enkelte grunn- og mellomfag kan legges ned. Vi innser at vi ikke kan vente å få mer penger fra statskassa. Derfor er det riktig å se på hvor det kan spares penger, uten at studiekvaliteten rammes. Prorektoren vil prioritere hovedfag. Han tar samtidig forbehold om at grunnfag som legges ned er tilbudt andre steder, og at en nedleggelse ikke strider mot fagmiljøenes ønske. Antagelig er det ikke noe å utsette på undervisningen ved høgskolene. Men du kan fort ende opp med å måtte ta samfunnsgeografi i Volda, naturgeografi i Bodø og biologi på Lillehammer. Tanken bak retten til utdanning kan umulig ha vært at vi skulle reise rundt som flyttsamer for å få en vettug utdanning. Å tilhøre ett lærested hele studiet, å få kontakt med forskere samt tilhøre et eget fagmiljø er viktig for helheten i utdannelsen. Derfor er det uheldig å spre tilbudene utover det ganske land. Skal det være noe særlig penger å tjene, må mange små eller en del store grunn- og mellomfag legges ned. En bedre løsning er å begrense inntakene istedenfor å kutte fag. Dét gir dessuten sterkere signaler til politikerne om at retten til utdanning ikke kan ivaretas med dagens bevilgninger. Mer tull Det blir heller ikke bedre studiekvalitet av at studenter ikke får lånt de bøkene de trenger. Det går inn i rekken av de store mysterier at Universitetsbiblioteket som kostet den nette sum av 400 millioner kroner ikke har ressurser til å opprettholde sine tjenester! nyhet: Espen Linderud kultur: Henning Reinton magasin: Ole Bjørner Loe Welde lydavis: Lars Rønn sideuttegnere: Lars Nygaard, Rune Valle Tangen, Thomas Berg og Thomas A. Ege trykk: Media Øst Trykk Mysen (Hentet fra artikkelen «Professor på studentfest») (Hentet fra artikkelen «DNS-valg»)

4 4 Nyheter ONSDAG 29. MARS 2000 på kanten ARKIVFOTO En undersøkelse bekrefter nå at jusstudentene er karakterfikserte pensumryttere og karrierejegere. Frederik Zimmer er dekan ved Det juridiske fakultet. Er studentene på Jus mer karakterbevisste? Det tror jeg er sant. Vi har vel opplevd det, og dette er noe vi har prøvd å bedre med en grovere karakterskala. Men det dreier seg om strukturelle forhold i arbeidsmarkedet som fakultetet ikke har kontroll over. En grov karakterskala kan vel også føre til økt karakterpress? Det er ikke meningen. Med færre trinn burde de små forskjellene være borte. Det settes ikke hovedkarakter, og arbeidsgiveren må derfor vurdere kandidaten mer nyansert. Tror du jusstudenter ser på hverandre som konkurrenter? Det er vanskelig å si hvordan det arter seg i hverdagen. Ekstreme tilfeller hvor flinke elever ikke hjelper mindre flinke elever tror jeg er sjeldne. Det sies at jusstudenter er preget av manglende erkjennelseslyst. Er dette tilfelle? Det har vært et formål med den nye ordningen å få studentene til å få en dypere interesse for faget. Der kan nok karakterpress være uheldig. Hva med at jusstudenter er mest misfornøyde med foreleserne? Det er vel en blandet oppfatning. Jeg tror ikke det er noen generell holding. Men én av fem ville ha valgt et annet fag om de fikk velge om igjen. Er ikke dette problematisk? Det tallet kan jeg ikke si noe om. Det er egentlig ikke så fryktelig mange. Hva mener Jus om undersøkelsen? Vi tar den alvorlig. Karakterpresset har vi visst om lenge. Men det ligger i strukturelle forhold i arbeidsmarkedet. Det må holdningsskapende arbeid til. Vi må være glade for at undersøkelsen er gjort og vi skal se nærmere på den. Planlegger dere noen flere endringer enn de som er gjort med karaktersystemet? Vi har ikke noen konkrete tiltak nå på sparket. Vi får se nærmere på hva rapporten egentlig viser. AV JONAS TJERSLAND HETT PÅ NETT: Informatikkstudent Anne-Margrethe Sæther synes det er litt morsomt i blinderncafe.com, selv om hun er den eneste gjesten for øyeblikket. Hun veiledes av (fra venstre) Rune Madsen og Sigve Haug, som har etablert nettstedet. FOTO: ÅSHILD STØYLEN blinderndate.com Skal man tro reklamen for det nye nettstedet blinderncafe.com er problemene for ensomme og sjenerte studenter løst. AV MARIT K. SLOTNÆS Studentmiljøet på Blindern er helt tragisk. Dette er et forsøk på å gjøre det litt bedre, sier Rune Madsen og Sigve Haug. De to doktorgradstudentene i eksperimentell partikkelfysikk har utarbeidet nettstedet Den nye internettkafeen er mer lukket enn andre pratesteder på nettet, For første gang går bokhandelen Akademika med underskudd. AV ESPEN LINDERUD Underskuddet i Akademika endte til slutt på 2,8 millioner kroner for 1999, kroner svakere enn budsjettert. Nedskriving av varelager med 1,3 millioner kroner er årsaken til at underskuddet ble såpass stort. Akademika har tradisjonelt bidratt med penger i Samskipnadens kasse, penger som senere har blitt brukt på velferdstilbud til studentene, som barnehage, helsetjeneste og rimelig mat. Nå sier selv økonomidirektør Odd Wilhelmsen at Akademikas rolle som pengemaskin er over. Men noen penger skal vi nok tjene i fremtiden, også i inneværende år, sier han. Akademika har allerede varslet kutt i stillinger og utvalg av pensumbøker for å bringe bokhandelen på rett kjøl igjen. ettersom det bare er mulig å registrere seg som medlem via maskiner tilknyttet Universitetet. Når du først har valgt et brukernavn og et passord kan du imidlertid logge deg på fra eksterne maskiner også. Du kan velge hvorvidt du vil være anonym eller registrert med flere identiteter. Det er brukerne som bestemmer hva sidene brukes til. Alt man kan tenke seg på en oppslagstavle er i prinsippet mulig, sier de to gründerne. Populært Nettstedet har eksistert i overkant av to uker. Mandag kveld gjorde doktorgradstudentene sitt første pr-fremstøt og Studenter dårlig butikk Reddet av eiendomssalg Velferdsdivisjonen, som omfatter blant annet barnehage, helsetjeneste og idrett, gikk i minus med 1,8 millioner kroner, mye på grunn av færre studenter enn forventet og dermed mindre inntekt fra semesteravgiften. Overskuddet før skatt for hele Samskipnaden er likevel ni millioner kroner, av en omsetning på 519,4 millioner kroner. Resultatet er positivt takket være salg av eiendommer. Ser man bort fra eiendomsinntekter går Samskipnaden med 3,1 millioner kroner i pluss, mot 7,4 millioner i Samskipnaden har et negativt finansresultat på nesten 22 millioner kroner. Årsaken er at Samskipnaden har tatt opp lån for å investere i studentboliger i Stjerneblokkene, Vestgrensa og Bjølsen. Det eneste lyspunktet for Samskipnaden er at regnskapstallene er bedre enn det nullbudsjettet Samskipnaden har styrt etter. Jeg er godt fornøyd i forhold til det vi hadde forventet, sier Wilhelmsen, som ser lysere på fremtiden. Vi har budsjettert med seks millioner kroner i overskudd i år, og det er ikke noe som tyder på at vi ikke skal nå det målet. hengte opp plakater rundt omkring på Blindern. Tirsdag morgen steg antall registrerte medlemmer fra 15 til 45. Kanskje ikke så rart, ettersom man loves en date ved å klikke seg inn på siden. Å utarbeide sidene var ganske teknisk avansert, men ikke vanskelig. Som fysiker kan man jo gjerne litt it, sier de to beskjedent. Brudd på it-reglene Studentene innrømmer at de ikke har spurt Universitetet om tillatelse til å opprette tjenesten. Helge Falkenberg i USIT var ikke kjent med nettsiden før Universitas tok kontakt. Dette er et uakseptabelt brudd på it-reglementet, og studentene vil bli kontaktet av oss, sier han. Falkenberg tror imidlertid ikke det vil bli nødvendig å avvikle det nye tilbudet. Men Anne Karine Lie i Sosionomtjenesten tviler på at en anonym internettkafé kan bidra til å løse problemene for ensomme studenter. Sunne og offensive mennesker kan gjøre nesten hva som helst uten at det er noen fare. Jeg kjenner lite til dette, men vi har jo sett eksempler på at samfunnets elendighet gjenspeiler seg overalt, også på nettkafeer, sier Lie. SHOWMANN: Mandag fikk Jan Erik Grindheim prisen som Årets foreleser på lavere grad på Statsvitenskap. Ina Catherine Ruud, sekretær i fagutvalget, fikk æren av å overrekke Grindheim prisen under en seanse på Ullevål kino. Studentene mener Grindheim er morsom, har smittende engasjement og entusiasme. Han er kort og godt en showmann som skaper leselyst og gjør faget levende. FOTO: KHAI NGUYEN

5 ONSDAG 29. MARS 2000 Vil kutte grunnfag kikker æss Universitetsledelsen vil kvitte seg med en del grunnfag for å gi bedre tilbud til hovedfagsstudenter. AV MARIA REINERTSEN Universitetsledelsen vil at høgskolene skal ta ansvar for undervisning på grunn- og mellomfagsnivå, mens Universitetet tar seg av undervisningen på høyere nivå. Alt i dag gir høgskolene like gode faglige tilbud til mange grunnfagstudenter. I tillegg har de mindre miljø og tettere oppfølging, sier prorektor Rolv Mikkel Blakar. Planene kan være aktuelle både for SV, HF, Mat.nat. og UV. I dag har disse fakultetene til sammen studenter på lavere grad. Blakar vil konsentrere ressursene om det han mener Universitet i utgangspunktet er best på; undervisning på høyere nivå i samspill med forskningen. Skal vi bli gode på noe kan vi ikke drive med alt, sier han. Nasjonal fordeling Planene om å legge ned grunnfag er en del av arbeidet med nasjonal arbeidsdeling. Universitetet er alt i gang med å diskutere mulighetene for å fordele ansvaret for ulike fag mellom landets universiteter. Når universiteter og høgskoler i mai slår seg sammen i Universitets- og høgskolerådet vil planene om ansvarsfordeling bli tatt opp. Ifølge universitetsloven står Universitetet fritt til å nedlegge grunn- og mellomfag så lenge studiet tilbys andre steder i landet. Men prorektoren understreker at eventuelle nedleggelser må være ønsket fra de enkelte fagmiljøenes side. Best på hovedfag Har Universitetet råd til dette, overføringer fra staten er jo dels knyttet til antallet studenter? Universitetet får mer i overføringer per student på høyere nivå. Hva med argumentet om at undervisningen skal være forskningsbasert? Gjelder ikke den for studenter på lavere nivå? Det sier seg selv at undervisningen på disse nivåene ikke er særlig forskningsbasert, sier Blakar. Han er heller ikke bekymret for at studenter som ikke får tilknytning til Universitetet gjennom grunnfaget ikke vil velge seg hit for å ta hovedfag, og at Universitetet slik mister de beste forskeremnene. Hensikten er nettopp å konsentrere ressursene slik at den undervisningen vi tilbyr bli bedre, sier Blakar. Nyheter HØGSKOLEN NESTE? Universitetet bør konsentrere seg om det de er best på: utdanning på høyere nivå, sier prorektor Rolv Mikkel Blakar. Men å legge ned grunnfag blir opp til det enkelte fagmiljø. FOTO:ÅSHILD STØYLEN Dristig eksperiment Jeg er enig med Blakar i at vi i dag er bedre på høyere nivå, og jeg respekterer at han vil sette i gang en slik diskusjon. Men på Sosiologi har vi i stedet valgt å gripe fatt i grunnfaget for å gjøre det bedre, sier instituttbestyrer Lise Kjølsrød. Gir vi i fra oss grunnfaget kan vi ikke bestemme pensum. Og grunnfagspensum er viktig for hvem som rekrutteres videre til faget, sier hun. Å begrensede opptakene er et alternativ til å kutte hele grunnfaget, mener SV-dekan Marit Melhus. Slik får en mindre kull der en kan følge opp studentene bedre på Universitetet også. Jeg er svært kritisk til å kutte grunnfagene, istemmer studentrepresentant i kollegiet Marianne Dahl. Hun mener studentene aksepterer at Universitet i Oslo ikke kan gi et tilbud i absolutt alle fag. Men det brede masseuniversitet vil være truet hvis Universitetet skal konsentrere seg mest om undervisningen på høyere grad. Saken har ikke vært diskutert i Høgskolerådet, men lederen synes ideen er interessant. Dristig eksperiment. Studentene sosialiseres inn i et studiemiljø. Det er ikke sikkert de kommer tilbake til Universitetet til hovedfaget, sier leder i Høgskolerådet Kari Blom. Taper kroner på rentehopp Hovedfagsstudenter som binder renten sin i april må ut med kroner mer enn om de hadde bundet renten i juli i fjor. Fastrenten går nå opp til 7,1 prosent. AV BJARNE HENNING KVÅLE Fra april stiger fastrenten på studielånet til 7,1 prosent. En student som har avsluttet hovedfag uten forsinkelse har brukt seks år på utdanningen sin. Hvis studenten bor for seg selv og er uten jobb og barn, vil han etter seks år ha kroner i lån, dersom man tar utgangspunkt i dagens lånesatser. Hovedfagsstudenter som bandt lånet sitt i juli i fjor (5,6 prosent rente) vil i løpet av de tre årene renten er bundet måtte ut med kroner i rente. Hovedfagsstudenter som nå binder renten på 7,1 prosent vil på tre år betale kroner. Forskjellen er da kroner. Flyter fint av Lånekassens kunder slo til på fastrentetilbudet i fjor sommer. Den flytende renten går ned til 6,5 prosent fra 1. april. I januar var renten 6,8 prosent. I skrivende stund er markedsrenten 6,09 prosent. Slik sett er den flytende renten på 6,5 prosent i Lånekassen et godt tilbud. I juli var den flytende renten 7,8 prosent, noe som var langt over fastrentetilbudet. Den flytende renten vil sannsynligvis holde seg på 6,5 prosent også fra juli slik det ser ut nå, ettersom observasjonsperioden går ut 31. mars, sier informasjonssjef Wenche Merli i Lånekassen. Bjørn Erik Sættem, journalist i Dine Penger, vil ikke anbefale å binde renten nå. Nå må du i allefall ikke binde renten! Det er kun hvis du har en anstrengt økonomi at det lønner seg å binde seg nå, sier Sættem. Praktisk Med fastrente blir det lettere å planlegge utbetalingene, noe som er praktisk om man har anstrengt økonomi. Sjeføkonom Øystein Dørum i DNB Markets vil heller ikke anbefale binding på 7,1 prosent. Det er ikke et veldig høyt nivå, men det lønner seg sannsynligvis å ha flytende rente. Vent heller på et bedre tidspunkt, sier Dørum. Studenter slukket brann En mann ble brakt til legevakten etter at det begynte å brenne i en familieleilighet i Sognsveien 102 sist lørdag. En studine som bodde ved siden av løp til og hjalp mannen som befant seg i leiligheten med å slukke brannen ved hjelp av et brannslukkingsapparat. Mannen pådro seg ingen skader. Samskipnaden kjenner fortsatt ikke til årsaken til brannen, men den skal ha startet på kjøkkenet. Leiligheten er nå sperret av inntil forsikringsselskapet og politiet har undersøkt den. Dette viser at uansett hvor godt man er sikret, finnes det en reell fare for brann med alle de elektriske apparater vi omgir oss med, sier Einar Nerland, miljøsjef i Boligdivisjonen. Den reddende studinen får nå blomster fra Samskipnaden som takk for sin innsats. Døden på Tøyen Mandag døde den 185 år gamle Canaridaddelpalmen i Botanisk hage ved at toppen brakk. Universitetets eldste veksthusplante blomstret i januar som en siste kraftanstrengelse. Etter utallige redningsaksjoner opp gjennom årene, med nedsenkning av potte, hevning av tak og knappe 40 års venting på et nytt og moderne veksthus, gav planten, som også kalles Christen Smiths palme, opp. Kallenavnet fikk Canaridaddelpalmen fordi den ble plantet av et frø som Norges første professor i botanikk sendte hjem fra sin ekspedisjon til Kanariøyene i Studietilbud lagt ned Utdanningsdepartementet har godkjent nedleggelsen av fire studietilbud ved Universitetet i Oslo. I brevet til Universitetet står det at Utdanningsdepartementet skjønner at nedlegging av studietilbud ved HF bygger på forutsetningen om at det ikke er hensiktsmessig å opprettholde studietilbud uten rekrutteringsgrunnlag og dersom tilbudet finnes ved en annen utdanningsinstitusjon i Norgesnettet. Magistergradene i fonetikk og keltisk språkvitenskap, samt hovedfagene i nygresk og samisk er vedtatt lagt ned. Totalt er 18 studietilbud ved HF lagt ned. Nynorsk-klager Flere studenter ved Universitetet har problemer med å få oppgavene på nynorsk. Studentmållaget påpeker at Universitetet dermed bryter loven. Håkon Kolmannskog har klaget til Filosofisk institutt over at han ikke fikk nynorske oppgaver til filosofi grunnfag sist høst til tross for at nynorsk var avmerket på lista over hvilken målform han ville bruke til eksamen. Studiedirektør Toril Johansson sier det er en selvfølge at studenter får eksamensoppgavene på nynorsk hvis de vil det. Når studenter ikke får de oppgavene de har krav på, krever Studieavdelingen en redegjørelse fra det enkelte fakultet for hvordan de vil følge opp. Rutinene for eksamen er ikke gode nok ennå. Dette er uakseptabelt, innrømmer Johansson. 5

6 6 Nyheter ONSDAG 29. MARS 2000 Billig mobil til studenter Mobilselskapet Site communication skal gi studenter billigere mobiltelefon og dagens middagsmeny trådløst rett i lomma. AV KARSTEN EIG Både tellerskritt og tekstmeldinger skal bli de billigste på markedet når Studentsamskipnadens medlemmer kan få mobilavtale med Site, forteller Samskipnadens viseadministrerende direktør Trond Bakke. Produktene til Site skal bli tilgjengelige ved utsalgsstedene til Samskipnaden, slik at man for eksempel kan bestille mobilabonnement på Akademika og kortsenteret. Site skal ikke bare tilby tradisjonelle tellerskritt og tekstmeldinger, men også WAP, som er et forenklet Internett på mobiltelefon. Hvilken nytte har studenter av WAP? Universitetet og Samskipnaden kan sende ut meldinger om for eksempel avlyste forelesninger eller hva som er dagens middag. Man skal selv velge om man vil ha slike meldinger, sier Bakke. Site skal sette opp en nettside som skal bli et slags community for studenter. Der vil man også kunne sende e-post, og sjekke hvor mye man har ringt for, sier Frode van der Laak i Site. Billigere tellerskritt på mobiltelefoner var en av de viktigste sakene da Studentparlamentet i fjor sommer diskuterte retningslinjer for hvilke fordeler som skulle legges inn i studentkortet. Prisen per tellerskritt kan Bakke foreløpig ikke si noe om. Stort marked Ni av ti studenter har mobiltelefon. De er attraktive som kunder, de ringer mye og sender mange tekstmeldinger, sier van der Laak. Han regner med at studenter vil ta i bruk WAP også. Site håper investeringen i studentene vil gi dem en lojal kundemasse. Men det vil gå to tre år før bedriften begynner å tjene penger. Som motytelse for å slippe Site løs på studentene har Samskipnaden fått rundt ti prosent av aksjene i firmaet. Bakke påpeker at Samskipnaden ikke har betalt for aksjene. Kan studenter risikere å få posten full av reklame når Site får tilgang til studentene? Nei, studentene kan reservere seg for informasjon de ikke ønsker, sier Frode van der Laak. Ja takk! Billigere tellerskritt er kjempebra, sier statistikkstudent Tone Skappel. Hun er derimot skeptisk til WAP: Det kan nok være praktisk for noen, men for meg blir det altfor mye informasjon å forholde seg til, sier hun. KLAR MELDING INN: Samskipnaden og Site Communication vil tilby billigere mobiltjenester til studenter. FOTO: ÅSHILD STØYLEN Få søkere til stipend Universitetet har studenter, men kun 513 har søkt på de stipendene som Unifor forvalter. I 1999 ble 1,7 millioner stipendkroner delt ut til 233 av de 513 studentene som søkte. Noen legater er forbeholdt studenter fra visse fakulteter, andre er åpne for alle. Det betyr at alle studenter har minst ett legat de kan søke om stipend på. I år er første året at Uniforlegater har blitt slått sammen. Dette er gjort for å senke de administrative kostnadene. Eksempelvis har John Heuchs Legat ligget på 100 kroner de siste årene, og det koster derfor mer å administrere legatet enn stipendet er verdt for studentene. Rundt regnet ligger det 800 millioner kroner i legatene. Av den renteavkastningen pengene gir, blir 80 prosent delt ut til studentene og 20 prosent lagt tilbake i potten. Unifor har slått sammen de fleste søknadsfristene slik at det bare er to frister per år: En om våren og en om høsten. Informasjon om legatene finnes på Universitetets nettsider.

7 ONSDAG 29. MARS 2000 UB nekter boklån Etter at det nye Universitetsbiblioteket åpnet får studenter på grunn- og mellomfagsnivå ikke lenger låne faglitteratur fra andre universiteter. AV ØYUNN SYRSTAD HØYDAL Hovedfagsstudenter, stipendiater og ansatte kan bestille faglitteratur fra andre studiesteder, men studenter på laveregradsstudier må nøye seg med bøkene som finnes i Universitetsbibliotekets egne samlinger. Dette er veldig irriterende. Jeg holder på med en semesteroppgave på grunnfag i Midtøsten- og Nord- Afrikakunnskap, og jeg behøver kanskje ti sider i én bok og 15 i en annen. Dersom jeg skulle kjøpt alle disse bøkene hadde det blitt veldig dyrt, sier Jenny Sundberg. Snor seg i systemet Enkelte bøker kan også være vanskelige å få tak i. Oppgaven handler om eskatologiske forestillinger i islamsk teologi. Dersom jeg skulle ha skaffet alle bøkene på egenhånd, hadde det blitt umulig å forholde seg til innleveringsfristen, sier hun. Først slet de ansatte ved Institutt for musikk og teater med vannlekkasje fra taket. Nå ramler bokhyllene ned fra veggene. AV KATHRINE RUUD ELSTER Førsteamanuensis Jon Nygaard hadde babyen sin med på jobb. Babybagen hadde han plassert på gulvet foran bokhyllene. Etter at han tok barnet ut av bagen ramlet bokhyllen med alle bøkene ned der hvor barnet hadde ligget et øyeblikk tidligere. For et par uker siden skjedde det samme på kontoret til førsteamanuensis Live Hov. Det er for dårlige hyller. Mine var ikke fulle en gang, sier Hov. Hyllekollapsen etterlot seg et kaos av bøker utover gulvet, og fremdeles har ikke Hov fått nye hyller. Det er ikke første gangen de ansatte på instituttet har problemer på arbeidsplassen. På tross av at ZEB-bygningen er nyrenovert for 100 millioner kroner, har professorene lenge slitt med hyppige vannlekkasjer. Skylder på hverandre Etter ulykken var representanter fra Statsbygg og firmaet som hadde montert hyllene, AS Frankering, på befaring hos Live Hov. Dette må skyldes at noen ikke har gjort jobben sin grundig nok. En bokhylle skulle tåle bøker, sier Hov. Kontorsjef ved instituttet Gunnar Flåtten påpeker at Statsbygg hadde glemt å bygge inn spikerslag i veggen som skulle gi skruene bedre feste. Seniorarkitekt Leif Jarle Haugen ved Universitetet sier at Statsbygg umulig kunne ha montert spikerslag på Hovs Nyheter LÅNETRØBBEL: Grunnfagsstudent Jenny Sundberg måtte mase seg til å få bestille faglitteratur fra andre studiesteder. FOTO: ÅSHILD STØYLEN Sundberg klarte likevel å skaffe seg den nødvendige faglitteraturen ved hjelp av overtalelser. I utgangspunktet trodde jeg at jeg kunne bestille som jeg ville, men jeg oppdaget fort at jeg ikke kom noen vei gjennom de elektroniske terminalene. Deretter snakket jeg med noen i skranken, og etter en halvtime gjorde de et unntak. Det bør være unødvendig å mase høl i huet på de ansatte, sier Sundberg. Mangler penger Vi må holde oss til den linjen vi har valgt å følge, men jeg har jo selvsagt ikke oversikt over hvert utlån som finner sted, sier overbibliotekar Per Morten Bryhn. Rasfare på kontoret FALLENDE STABLER: Førsteamanuensis Live Hov var ikke forberedt på at bøkene kunne rase ned når som helst. FOTO: PETRA LYBÆK kontor fordi det har murvegger. Han innrømmer imidlertid at Jon Nygaards kontor har gipsvegger og at spikerslagene der er blitt uteglemt. Dette er ren slurv fra Statsbygg, sier han. Terje Amundsen fra AS Frankering monterte hyllene. Han Han trives heller ikke med situasjonen, men forklarer den med en kombinasjon av økt pågang og ressursmangel. Vi jobber for å få større ressurser, og samtidig prøver vi hele tiden å bedre egne rutiner. Dessverre er det umulig for meg å si noe om når vi kan fjerne denne begrensningen, sier Bryhn. var klar over mangelen fra Statsbygg og fryktet at bokhyllene kunne falle ned. Jeg påpekte flere ganger at dette var jeg skeptisk til. Jeg ville helst ikke montere, men Leif Jarle Haugen ba oss gjøre det likevel, sier Amundsen. omverden Upopulær bachelor 7 KØBENHAVN: Kun et fåtall danske studenter vil bli bachelor og ingen vil ansette noen med slik utdannelse. Det er budskapet fra studenter og arbeidsmarkedet sju år etter at bachelorgraden ble innført som et alternativ treårig studium i Danmark. I begynnelsen var det noen som valgte å slutte utdannelsen etter bachelorgraden, men da arbeidsløsheten vokste, stoppet det. Arbeidsgiverne støttet opprinnelig ideen, men fulgte ikke opp med å ansette dem, sier Jens Mølbach i Akademikernes Centraladministrasjon til Politiken. Den mektige organisasjonen Dansk Industri går så langt som å advare studenter fra å kun ta bachelorgraden. Vi fraråder de unge å slutte på bachelornivå, sier utdannelseskonsulent Lars William Hansen. Tjener på private universiteter JORDAN: Utdanningsdepartementet i Jordan drukner i søknader fra pengesterke investorer som vil åpne private universiteter. Det siste tiåret har tolv slike utdanningsinstitusjoner åpnet i landet. Inntil nylig var så godt som all høyere utdanning i Jordan statsfinansiert, men nå vakler staten stadig nærmere konkurs, og regjeringen kan ikke lenger bevilge nok penger til å sikre de unge høyere utdanning. Universiteter er landets beste investeringsområder for tiden. De tjener millioner, sier hoffadvokat Adnan Abu Odeh til The Guardian. Et universitet med 3000 studenter tjente i fjor hele tre millioner dollar, og nøytrale observatører omtaler styreformennene ved de private universitetene som mafiabosser. Studenter holdes som gisler MANILA: Muslimske opprørere holder 37 mennesker som gisler sør på Filippinene. De fleste av gislene er studenter som ble bortført fra to skoler i byen Basilan, som ligger om lag 900 kilometer sør for landets hovedstad Manila. Kidnapperne advarte forrige uke myndighetene mot å iverksette noen form for redningsaksjon. Opprørerne, som kjemper for en egen muslimsk stat, sa at de bortførte studentene vil bli drept hvis noen forsøker å redde dem, melder TV2. news BY TANJA CHRISTIANSEN Farming out the undergrads The University s leadership wishes to hand over the teaching of some undergraduate subjects (grunnfag) to colleges of higher education (høgskoler). The University s prorector Rolv Mikkel Blakar says that the colleges already offer students teaching which is as good as that offered by the universities. Blakar wishes to concentrate resources on what the University does best, namely postgraduate teaching and research. These plans will be discussed at the first meeting of the Council of Universities and Colleges of Higher Education in May. Lise Kjølsrød, the director of the Institute of Sociology, agrees that the universities do a better job at postgraduate than undergraduate teaching. But at the Institute of Sociology we have chosen to work on improving the undergraduate teaching, she says. Date.com Two doctoral students in experimental particle physics have opened a new website called The site has existed for less than two weeks, and has only been advertised since Monday night through posters on the university campus. Since than, the number of registered users has risen from fifteen to forty-five.

8 8 ONSDAG 29. MARS 2000 Finsk fra virkeligheten Trond Davidsen Erkki Murole Forlaget Oktober ANMELDT AV MARIT K. SLOTNÆS I Trond Davidsens andre bok er det ikke en kvinne, men en finne som er forteller og hovedperson. Davidsen debuterte i 1998 med Triggerhappy, romanen om nitten år gamle Thea fra Oslo vest. Finnen Erkki Murole reiser med tog fra Stockholm til Molde, via Oslo, Bergen og Ålesund for å besøke sin bror Tauno, som han ikke har sett på 20 år. Davidsen skriver igjen om en skikkelse som er svært fjern fra ham selv. Denne gangen i korte, gjerne ufullstendige og repeterende setninger, i et tankestrømaktig språk. Vi får en detaljert beskrivelse av Erkki Muroles bristende selvfølelse og store eksistensielle ensomhet. Erkkis store distanse til seg selv og omgivelsene understrekes ved at han ofte omtaler seg selv i tredjeperson. Man har kommet seg om bord i nattoget. Det er bare to køyer i denne kupéen. For man reiser første klasse. Business. Faen, heller. Man er på reise. Når man lever i en fragmentert og meningsløs virkelighet kan det ta motet fra noen hver å måtte lese om det også. Særlig når det som her verken gis mulighet for flukt eller håp. Davidsen gir oss en nøktern, ytre beskrivelse av virkeligheten. Og det er dyktig gjort. Problemet er at vi aldri blir kjent med hovedpersonen. Han angår oss ikke. Når han endelig Tappet for kåthet og glede faller kan du bare trekke på skuldrene. Ja, ja sånn er livet, liksom. Spørsmålet som melder seg etter å ha lest halvveis i denne romanen er: Hvorfor skal jeg gidde å lese videre? Etter to sider skjønner du hvor det bærer hen. Ingen steder. Jeg tror gjerne at Erkki Muroles virkelighet er grå og trist. Men fordi han er mann, middelaldrende og finsk, er han for meg en fremmed i utgangspunktet. Bøker av denne typen fungerer når de på tross av slike premisser evner å engasjere. Det gjør denne boken ikke. Som du vil Det Norske Teatret Regi: Svein Sturla Hungnes ANMELDT AV BJARNE HENNING KVÅLE Dette skal være en spretten og vilter fremsyning. Litt kåt også, heter det seg. Det er ikke før andre akt at folk begynner å le godt, og det eneste tilløpet til kåthet er når den stygge, dumme og avvisende (!) Phebe blir beilet til av en nachspieldesperat Silvius i en badedam. Det er ikke så lett å oppsummere plottet i en forviklingskomedie, men i korthet går det ut på at både den ene og den andre hofftilknyttede blir landsforvist til Ardennerskogen. De to kusinene Rosalind og Celia klipper for sikkerhets skyld håret og later som om de er menn. Prins Orlando vandrer på egenhånd rundt i skogen og skriver kjærlighetslapper dedisert til Rosalind, som han slenger fra seg overalt. Lappene altså. Så møter han Rosalind og klarer med hennes iherdige hjelp å innbille seg at hun er mann. Dermed skjer det masse som gjør at stykket ikke er egnet underholdning for homofobe. Hovedbaben Rosalind er noe anonym i forhold til venninnen Celia, og Orlando er anonym i forhold til broren. Det er ellers den sarkastiske narren spilt av Jan Grønli som gjør best inntrykk i tillegg til han fra Haugesund som snakker god nynorsk. De andre skuespillerne klarer å lire av seg en typisk gebrokken nynorsk. Er ikke god uttale et kriterium når man ansetter mennesker på Det norske teatret? Disse østlendingene får nynorsken til å høre nettopp så unaturlig ut som det nynorskhaterne vil ha det til. Slik sett skyter nynorskambassaden seg i foten. Med pilotbriller og en slags fremoverbøyd kosakkhatt får fyrsten og hoffet unektelig et preg av Leningrad Cowboys. Stykket er visuelt sett meget tiltrekkende. Dreiescenen i midten av scenen er morsom med mennesker og sauer tytende ut gjennom åpningene. Det er altså ikke dreiescenens gråfarge som gjør at komedien blir litt grå. Modig, men haltende Tore Renberg En god tid Tiden norsk forlag ANMELDT AV TONJE LARSEN Tore Renberg plasserer seg selv i mellomkrigstiden, nærmere bestemt i Derfra skriver han en roman om vår tid. Men verden er ikke slik vi kjenner den. Alle har egne småfly og kan forflytte seg utenfor tiden og dermed hvor som helst. I denne optimistiske fremtidsskildringen møtes to unge mennesker. Tyske Erika kommer til Norge og møter norske Johannes tilfeldig på en benk i X-ania, Norges hovedstad. De forelsker seg ved første blikk og etter litt forviklinger gifter de seg og får en datter. Hele tiden hjelper vitenskapen den lille familien til å gjøre livet lettere å leve. Det er en rørende og naiv kjærlighetshistorie, med et gammeldags og omstendelig språk som ikke minner om Renbergs tidligere friske skrivestil. Men det er heller ikke meningen, for både stil og innhold ligner mer på Hamsun enn noe i samtidslitteraturen. Men minner om vil ikke si like bra. Formen halter flere steder og det gammeldagse språket blir ofte så overdrevet at en faller ut av handlingen. Når det er sagt, er det et modig og storstilt eksperiment Renberg gjennomfører. Han skildrer seg selv som mellomkrigsforfatter med sterk tro på fremtidsoptimismen. Vitenskap kombinert med kjærlighet vil prege tiårene fremover og skape fred. Samtidig vil kjernefamilien bestå og gode verdier føres videre. Forfatteren lover i forordene at dette skal bli en kort fortelling uten de helt store digresjonene. Men digresjonene kommer, og de er mange og ofte svært kjedelige. Dette gjør lesningen til tider irriterende og ødelegger mye av budskapet. Istedenfor å sammenligne denne fiktive verdenen med den som eksisterer i dag, henger en seg opp i forfatterens mange og unødvendige tankesprang. I sluttordet står det hva som skjedde med Renberg under andre verdenskrig, og hvorfor boken nå gis ut. Slutten blir mer pompøs enn modig og gir hele prosjektet en litt latterlig endelikt. Men for all del, godt forsøkt.

9 ONSDAG 29. MARS HOCKEYFRILLE er det eminente svenske ordet for hockeyhår. I traileren for sommerens storfilm Mission Impossible 2 kan du se vår alles helt Tom Cruise med en slik frisyre. Fra fredag kan du se samme person i langfilmen Magnolia. OJ, OJ, OJ: Lekkert er bare forordet: Tirsdag kan du se Birgitte Bardot i filmen som gir svar på hvorfor hun er kjent for mer enn å kjempe for små søte dyr. Cinemateket viser Jean-Luc Godards Skapt for kjærlighet. akademus Slik gjør DU!... Etter mønster av Dagbladets forbrukerstoff forteller Universitas deg her hvordan DU! kan komme deg opp og frem i livet. Slik blir DU! professor: Skaff deg doktorgrad. Slit og strev i år under «Publish-or-perish»-regimet. Få professortittel. Oppdag at dine studenter tjener mer første året i næringslivet enn du noen gang kan drømme om. Skaff deg alpelue eller lagerfrakk, samt støv og rotete skrivebord. Slik blir DU! it-millionær: Skaff deg en tidsmaskin. Gå et år tilbake i tid. Sett studielånet i aksjer i Opticom. Reis tilbake (det vil si frem) og cash ut gevinsten. Slik jukser DU! på eksamen: Legg pensum og stikkord inn på data n din. Kjøp mobiltelefon med WAP. Logg deg over i løpet av eksamen. Hvis de knirkende pensjonistvaktene spør hva du driver med, sier du at det er en dings for behandling av en sykdom du har fått ved å røyke hasj. Pensjonisten vil da starte et foredrag om alt som er farlig og ungdommen «nu til dags» og «da jeg var ung», og vil snart glemme hele greia. Slik blir DU! popstjerne: Bli pen og vakker, mellom 13 og 20 år gammel og legg inn silikon på strategiske steder. Syng om tapt kjærlighet mens du klimprer på en kassegitar. Tidligere musikalsk erfaring er en fordel, men ingen betingelse. Slik blir DU! kjendis: Bli modell og klin med Haakon Magnus, vær Haakon Magnus` eks-modell, klin med Haakon Magnus sin eks-modell, bli lesbisk håndballspiller, vær høy og kjekk statsminister, kom ut av skapet og sjokkér verden med å fortelle at «jeg er heterofil»! Slik lever DU! lenger: Unngå feit, salt, søt og usunn mat, unngå grønnsaker og cellulose som ikke inneholder noe energi. Husk at stekt mat er kreftfremkallende, kokt mat næringsfattig og råkost er full av jord og parasitter. Unngå piller du blir avhengig av, spis vitaminer, hold deg i form, ikke tren på deg hjerteinfarkt og idrettskader, skaff deg utdannelse, unngå dyrt studielån, unngå sex og kjønnssykdommer og elsk mye, for det holder deg vital! LORD YELLOWJUMPER SØNDAG ETTERMIDDAG du tonte ut i hvitt horisonten åt deg, himmelen en utstrakt munn. gatene sover i ditt ekko jeg tier DEPAN NAGY Universitas tar imot korte dikt fra studenter. Send bidrag til Universitas, pb 89 Blindern, 0314 Oslo. Merk konvolutten «Dikt». LAGER BRÅK: Akademikerne skal lage litt støy rundt Jesus, sier Knut Aukrust, leder for Humanioradagene. Og tar ikonutstillingen i Domkirkens krypt i nærmere øyesyn. Alltid bråk med Jesus Jesu navn splitter og samler, skaper debatt og krig. Slik var det for 2000 år siden, og slik er det fortsatt. Det blir bare bråk med Jesus. Han kalles fredsfyrste, men hvordan har det seg at det blir krig overalt med denne fredens mann? undrer førsteamanuensis ved institutt for kulturstudier, Knut Aukrust, som er ansvarlig for årets humanioradager. Katolikker og protestanter har flere ganger i løpet av tusenåret bedt til Jesus om hjelp til å slakte hverandre. I vår egen kirke krangler mann mot kvinne, heterofil mot homofil, og alle mener at Jesus støtter dem. For tjue år siden sto striden også blant de politiske partiene. Arbeiderpartiet mente Jesus var en sosialdemokrat og Sosialistisk Venstreparti påsto han var en revolusjonær. I dag omfavner Carl I. Hagen Jesu budskap og sverger til de kristne verdiene. Økonomiske liberalister sier at Jesus er for de frie markedskrefter siden han snakket om frihet for individene. Dette sier litt om at Jesus kan brukes til det meste. Men vi skal ikke mene noe om hva som er riktig eller galt, vi skal bare presentere mangfoldet, sier Aukrust. For temaet Humanioradagene tar for seg er nettopp Jesus. Populær skikkelse Det er ingen annen enkeltperson som har preget de siste to årtusener mer enn denne mannen, og absolutt alle har et forhold til ham, sier Aukrust. For Jesus er i vinden. Vekkelsespredikanter taler om hans komme, Paven unnskylder sin kirkes synder i hans navn og her hjemme lanseres en bok der Jesus støtter de homofile kristne. Noe av dette mangfoldet skal bli servert på Humanioradagene. Der underlige forelesninger med navn som Når Gud blir et dyr og Jesus som muslim skal være en del av mangfoldet. Selvfølgelig skal vi provosere litt. Det er så utrolig mange som vil ha et monopol på Jesus, men vi vil ha frem at han ikke er en entydig skikkelse, sier Aukrust. Jøden Jesus Det er også viktig å få frem det vi vet om den historiske Jesus, om jøden Jesus. For han var jøde, tross all antisemitismen Vesten har ført, sier Aukrust. Mye av dagens jesusforskning skjer ved hebraiske universiteter i Israel. Der blir det satt kritisk lys på evangeliene for å luke vekk forestillingene de første kristne hadde til jesusfiguren. Forskerne mener at han ikke ble født i Betlehem og heller ikke i år null, forteller Aukrust. Med fokus på jøder og jesusskikkelsen i østlige religioner forhindrer man at temaet blir for vestlig. At han ble for vestlig var motargumentet mot Jesus som tema. Men med programmet i dag er både vest og øst representert, sier Aukrust, som mener at dette temaet er særlig aktuelt nå med tanke på en synagoges forespørsel om å få rope ut bønnerop til Allah. Når noen svarer en slik henvendelse med at «Muhammed ikke rekker Jesus til anklene engang», er det noe galt sier Aukrust. Blasfemi ikke galt Cinemateket viser filmer under Humanioradagene, som alle omhandler Jesus. Det er veldig bra filmer. Personlig er Life of Brian min favoritt, sier Aukrust. Filmen var lenge ulovlig i Norge på grunn av sine blasfemiske elementer. I Sverige ble det gjort et morsomt poeng av dette, og på reklameplakatene som skulle selge filmen sto det «Filmen ingen nordmann får lov å se...» Jeg tror ikke blasfemi er så galt. Det rokker ved våre forestillinger og tvinger oss til å se litt annerledes på ting vi tok for gitt. For å si det på en annen måte; Jesus ble drept fordi han var blasfemisk, sier Aukrust. Men han innrømmer at også her strides de lærde. For var det jødene eller romerne som drepte messiasskikkelsen? Dette er også et av temaene i løpet av helgen, sier Aukrust. Alt unntatt bønnemøte Til tross for de over femti forskjellige temaene og foreleserne hadde komiteen problemer med å begrense seg. Det er så mange innfallsvinkler og så mange ting å si om denne mannen, men vi måtte ta et utvalg og det var ikke lett, innrømmer Aukrust. Foruten samarbeidet med Cinemateket skal Nasjonalgalleriet arrangere en ekstra utstilling om Jesus i kunsten. Domkirken åpner krypten sin med utstillinger av ikoner malt av norske kunstnere. Det blir også en teaterforestilling med Morten Jostads tolkning av Kierkegaard. Arrangert bønnemøte er en av de få postene som ikke er på programmet. Men ellers er de fleste jesus-relaterte temaer representert. Vi vil få frem spennvidden, både i uttrykksform i temaer, sier Aukrust. Det er utelukkende akademikere som taler om Jesus, med en overvekt fra HF. HF-akademikerne skal ut og spre det glade budskap, sier Aukrust. Av Tonje Larsen og Berit Andreassen (foto)

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone

Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone Słownik frekwencyjny języka norweskiego V.09.2008 (c) 2008 Jerzy Kazojć - wszelkie prawa zastrzeżone i=477481 og=383526 det=303647 er=267350 av=233605 som=230169 til=227641 på=223662 en=216506 for=215106

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 8 94. ÅRGANG 6. MAI - 11. AUGUST. Englebarn. Side 26

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 8 94. ÅRGANG 6. MAI - 11. AUGUST. Englebarn. Side 26 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 8 94. ÅRGANG 6. MAI - 11. AUGUST Englebarn Side 26 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no Annonse: annonse@underdusken.no

Detaljer

Kampen mot papirmølla

Kampen mot papirmølla Stangs staselige studietid Min studietid side 20 Kostbar «konting» Studenter ved Markedshøyskolen konter for millionbeløp. Nyhet side 4 og 5 Bekymret sentralbanksjef: Stadig flere unge tar opp høy gjeld

Detaljer

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40

Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18. Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering SIDE 40 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2004 NR. 10 90. ÅRGANG 24. AUGUST - 6. SEPTEMBER Kabul lærer å leke TRANSIT SIDE 18 Nå skal jukserne tas SIDE 4 Trondheimsstudenter gir mest SIDE 7 Digital demokratisering

Detaljer

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen

UNDERVEIS. vol.1. Lars Esholdt og Thomas Jensen Lars Esholdt og Thomas Jensen UNDERVEIS vol.1 Grete Faremo Otto Drakenberg Håkon Fjeld-Hansen Inge Hansen Åge Korsvold Kimberly Lein-Mathisen Harald Norvik Sven Ombudstvedt Christian Rynning-Tønnesen Odd

Detaljer

Under Dusken 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8. studentavisa i Trondheim

Under Dusken 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8. studentavisa i Trondheim Under Dusken studentavisa i Trondheim 08/2001 IKKE NOE SNIKK SNAKK. TRIKK, TAKK S. 8 Samskipnaden tjener rått Klart for bygg på Fengselstomta Eksamen, liksom Kunstnerne ut i verden Pøbelrock Sixpackprat

Detaljer

Under Dusken ER DETTE GØY? 10/2000. studentavisa i Trondheim. Lettmelkdiktatur l. Zoologi til topps l. Fersk foreleser l Sesam by night l

Under Dusken ER DETTE GØY? 10/2000. studentavisa i Trondheim. Lettmelkdiktatur l. Zoologi til topps l. Fersk foreleser l Sesam by night l Under Dusken 10/2000 studentavisa i Trondheim ER DETTE GØY? Lønnsrot på NTNU l Zoologi til topps l 4 Fersk foreleser l Sesam by night l Lettmelkdiktatur l Fokus:DJ INNHOLD 10/2000 Under Dusken studentavisa

Detaljer

Trente seg syk. NYHET Test ut spennende treningsformer i vårt nye multisportrom! Halvt semester halv pris! Sommerkort (2. mai 14. aug.

Trente seg syk. NYHET Test ut spennende treningsformer i vårt nye multisportrom! Halvt semester halv pris! Sommerkort (2. mai 14. aug. Blodig borger- Svett rustning krig i Colombia Trauste studenter blir Studentleder drept i sitt eget forvandlet til sexy krigere i den japanske kamphjem. sporten Kendo. Omverden, side 14 og 15 Illustrajonsfoto:

Detaljer

Internasjonalt inntog, mager mottagelse

Internasjonalt inntog, mager mottagelse STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 11 94. ÅRGANG 9. SEPTEMBER - 23. SEPTEMBER 25 Internasjonalt inntog, mager mottagelse Adresse: Elgesetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post:

Detaljer

Den moderne skolen og barnehagen

Den moderne skolen og barnehagen P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2007 Multikulturelle aspekter i norsk skole En skole for alle Prinsipper for framtiden GERFEC PS drar på sommerleir Tema Den

Detaljer

Hvem bestemmer på huset ditt?

Hvem bestemmer på huset ditt? STUDENTAVISA I TRONDHEIM 28 NR. 16 96. ÅRGANG 16. NOVEMBER - 18. JANUAR 2011 Hvem bestemmer på huset ditt? 10: HVA KOSTER DU? 51: EN ANELSE ATLE ANTONSEN 2 60 60 innhold 18 22 Meninger Ekskluderende fadderuke

Detaljer

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs

Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Din sannhet hjelper meg. Gud, du må hjelpe meg jeg er så nervøs Fanden er løs så jeg setter min lit til deg Du har jo sagt at alt er deg underlagt Du passer på meg uansett hva som skjer når jeg ber Så

Detaljer

Minimal priseffekt på

Minimal priseffekt på mellom FAG UNIVERSITAS FEATUREMAGASIN Universitas sommerøltest Anmeldelser, side 33 Kjønnskvotert mot sin vilje Lars Madsen, Blå liste Nyhet, side 7 STIKK I STRID Det baserer seg på tusen år gammel kunnskap.

Detaljer

Solgt for hemmelig sum

Solgt for hemmelig sum Ekspert på alternativ medisin: Vil knekke kiropraktikken «Vi trenger mer forskning på hva som er god formidling» Thea Storøy Elnan, idé- og debattredaktør i Universitas Kultur side 18 og 19 Kommentar side

Detaljer

Håpløs hybeljakt 3, 8-9, 28-31. Truer skolen med rettsak Skal overvåke sentrum

Håpløs hybeljakt 3, 8-9, 28-31. Truer skolen med rettsak Skal overvåke sentrum STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 9 94. ÅRGANG 12. AUGUST - 25. AUGUST 3, 8-9, 28-31 Håpløs hybeljakt 14 48 Truer skolen med rettsak Skal overvåke sentrum Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim 3 Tlf:

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Tett på innvandrerkvinner

Tett på innvandrerkvinner Tett på innvandrerkvinner Tett på nr. 1 No r s k i n s t i t u t t f o r f o r s k n i n g om oppvekst, velferd og aldring «Tett på»-rapportene er en ny satsning i Røde Kors. Som Norges største frivillige

Detaljer

Bachelorstudentene sviktes. GJØR ET PENSUMKUPP! Din pensumbokhandel på campus. Ny NOKUT-rapport: SØK BARNEHAGEPLASS! Japan har blitt psykologisk

Bachelorstudentene sviktes. GJØR ET PENSUMKUPP! Din pensumbokhandel på campus. Ny NOKUT-rapport: SØK BARNEHAGEPLASS! Japan har blitt psykologisk Karriereuka: Prestisje og penger lokker jusstudentene Reportasje, side 15 til 17 BI-opprøret: Rektor blogger om krisen TN TA AL U B I DE ES SP Nyhet, side 8 og 9 Anmeldelser, side 22 og 23 Norges største

Detaljer

Pedagogen. UnderUtdanning NOKUT. Tema. evalueringen av allmennlærerutdanningen. Lærer ved den USA-meksikanske grense

Pedagogen. UnderUtdanning NOKUT. Tema. evalueringen av allmennlærerutdanningen. Lærer ved den USA-meksikanske grense P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 2 2006 Lærer ved den USA-meksikanske grense G e r f e c : Et internasjonalt seminar for lærerstudenter Pedagogstudentene tar

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2006 NR. 3 91. ÅRGANG 7. FEBRUAR - 20. FEBRUAR LEDER 7.februar - 20.februar 2006 Massedebatt om eliteuniversitet Ikke før har debatten rundt Samskipnadens israelboikott kommet

Detaljer

Kinesiske studenter risikerer sanksjoner

Kinesiske studenter risikerer sanksjoner «Tidligere utbrent studenthelt gjør comeback: Skal lede 17 000 HiOAstudenter Oppsplitting av jusstudiet i bachelor- og mastergrad svekker retts sikkerheten» Look to Volda Der studentfestival ble bransjetreff

Detaljer

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang

Mediepåvirkning. hvordan veilede barna VOKSNE FOR BARN. Tema MAGASINET. virkning av. Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang Nr. 1 // 2012 91. årgang MAGASINET VOKSNE FOR BARN Forbrukerombudet: Reklametrykket mot barn og unge er større enn noen gang for barn og unges psykiske helse På nett med elevene: Akademiet vgs bruker sosiale

Detaljer

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32

STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR. Studenter i den gamle stad. Side 32 STUDENTAVISA I TRONDHEIM 1914-2008 NR. 1 94. ÅRGANG 15. JANUAR - 28. JANUAR Studenter i den gamle stad Side 32 Adresse: Elgsetergt. 1 7030 Trondheim Tlf: 73 53 18 13 Fax: 73 89 96 71 E-post: ud@underdusken.no

Detaljer

krymper Studentenes Hus Hugin bytter navn til SmiS UiS trenger penger ser framover Nyheter side 6-7 Nyheter side 11 og midtsidene Nye ledere i STIL

krymper Studentenes Hus Hugin bytter navn til SmiS UiS trenger penger ser framover Nyheter side 6-7 Nyheter side 11 og midtsidene Nye ledere i STIL Mange eksperter spådde at 2008 skulle bli et godt år. De kunne ikke tatt mer feil. kommentar nr. 1/13. januar 2009 hugin@smis.no www.smis.no tipstelefon: 474 19 999 Studentenes Hus krymper UiS trenger

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

Skal ha truet studentene med UDI. Norske Tord oversetter «50 shades» til kinesisk 淘 气 女 去 中 国 FAG SKITTEN PIKE TIL MIDTENS RIKE

Skal ha truet studentene med UDI. Norske Tord oversetter «50 shades» til kinesisk 淘 气 女 去 中 国 FAG SKITTEN PIKE TIL MIDTENS RIKE TV-penger redder Chateau Neuf Uten inntekter fra Idol og Norske talenter ville Studentersamfunnet vært bankerott. Nyhet, side 8 og 9 Høgskolen utsetter universitetsplanene til 2020 Nyhet, side 6 mellom

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

ps@utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no

ps@utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no PEDAGOGSTUDENTENE I UTDANINGSFORBUNDET (PS) Postboks 9191 Grønland 0134 OSLO Tlf. 24 14 22 90 Faks 24 14 22 91 ps@utdanningsforbundet.no www.pedagogstudentene.no UNDER UTDANNING Pedagogstudentenes medlemsblad

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer