2-årsrapport

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "2-årsrapport 2011-2013"

Transkript

1 2-årsrapport Land: Island Året 2006 ble en ny fagplan for sosionomutdanningen vedtatt. I stedet for den fire årige utdanningen som har eksistert i 25 år ble utdanningsforløpet fem årig; tre årig BA utdanning i sosialt arbeid og to årig MA som gir rett til å søke om autorisasjon som sosionom. Endringen er knyttet til Bolognatraktaten. Høsten 2008 var det for første gang opptak til denne MA utdanningen. Finansieringssystem av utdanningene: Fakultetet blir tildelt statlige midler som er prestasjonsbasert (antall avlagte eksamener og forskningspoeng) og beregningen av årets tildeling skjer på bakgrunn av forrige års produksjon. Antalet utbildningslinjer: Grundutbildning í Social arbete, BA i socialt arbete (180 ECTS) Master program: MA i socialt arbete / rättigheter som socionom (120 ECTS) MA i forskning inom socialt arbete (120 ECTS) MA i socialt arbete/familjebehandling (120 ECTS) MA i socialt arbete i gerontologi (NordMaG) (ECTS) i samarbete med Lund Universitet og Universitetet i Jyväskylä (www.jyu.fi/nordmag). Doktorsprogram: Doktorsexamen i socialt arbete (210 ETCS) Anden vidareutdanning: Diplomautdanning i gerontologi for sosionomer (30ETCS) Diplomautdanning i gerontologi (30 ETCS) Diplomautdanning i sexologi (30 ECTS) i samarbete með School of Health, faculty of nursing och School of Theology i Universitetet i Island, startar hösten I: Grundutbildningen i socialt arbete Faktabakgrund: 1: Bachelor i Sosialt arbeid Islands Universitet er den eneste utdanningsinstitusjonen i Island som utdanner sosionomer. Fakultetet for sosialt arbeid er ett av seks fakulteter innen School of Social Sience. (http://www.hi.is/en/school_of_social_sciences_departments/faculty_of_social_work/ main_menu/home). Grunnutdanning i sosial arbeid er på tre år (180 ETCS) og giver graden BA i sosialt arbeid. Antagningskriterier:

2 Opptakskravene til BA i sosialt arbeid er studentexamen från gymnasieskolor í Island samt lika examen från andra länder. I grunnutdanningen er det lagt vekt på studiebesøk innen sosial- og helsesektoren og timelærere og forelesere som har ekspertkunnskap innen forskjellige områder er viktige støttespillere i utdanningen. Evalueringsformene varierer fra skriftlige og muntlige eksamener, hjemmeoppgaver, skriftlige rapporter og prosjekter. Obligatoriske praksisperioder er lagt til MA utdanningen. Anntall inskrivna studenter läsåret 2012/2013: Opptak er to ganger i året, på høsten og i januar. Antall studenter som startet på BA utdanningen høsten 2012 var og i januar Antall studenter i fakultet for grunnutbildningen i sosialt arbeid läsåret er. Anntall utskrivna studenter 2012: I allt så blev 82 studenter utskrivna med BA í socialt arbete från Universitetet i Island. Internasjonalt samarbeid Studentene har mulighet til å delta i NordPlus programmer og ta en del av sine studier på andre universiteter, enten i Norden eller andre steder. Fakultetet har også hatt nordiske studenter som har tatt sin praksisperiode i Island, noe som kan vise seg å være vanskelig da de som oftest ikke behersker språket og antall praksisplasser hvor man kan benytte seg av engelsk eller et annet nordisk språk enn islandsk er begrenset. Lærere ved fakultetet deltar i en rekke Nordiske og internasjonalt samarbeids- og forskningsprosjekter. (Se under forskning) II. Magisterlinjer: Faktabakgrund: 1. MA i socialt arbete /aktoriseringslinje: Som tidligere nevnt er sosionomutdanningen nå fem årig som betyr to årig MA utdanning etter bachelor (120 ETCS). Antagningskriterier: Opptakskravene for å komme inn på den utbildningslinje er første karakter (C eller bedre karakter) i Bachelor i sosialt arbeid. Søkere må legge fram politiattest (skall ha rent straffeattest vid intagning), en personlig rapport hvor de presenterer egen interesse for faget og forutsetninger. Det er også mulig å kreve intervju med søkere. I tillegg vektlegges søkerens arbeidserfaring. Opptak forgår en gang om året, om høsten. Praktikperioderna: Er två, den første er i 5 uker under det første semesteret og den andre er 16 uker under utdanningens fjerde och siste semester. Utvärderas studenternas lämplighet för socialarbetaryrket under studietiden? I så fall, på vilket sätt? Ja i anknytning till båda praktikperioder igennom egna rapport

3 och rapport från praktiklärarna. Både praktiklärarna och praktikanterna träffar praktikansvariga lärare från skolans sida en gång individuellt och en gång í grupp i varje praktikperiod. MA-avhandling (30 ETCS) görs på den tredje semestern. Antall inskrivna studenter 2012: Antall studenter som blir tatt opp hvert år er nu 40 Anntall utskrivna studenter 2012: Tretti (30) studenter blev utskrivna från denna linje detta året. Auktorisering (ja/nej): ja 2. MA i forskning i socialt arbete: I tillegg til MA i sosialt arbeid finnes det en 2 års forskningsrelatert Master i sosialt arbeid (120 ETCS) som er först och fremst beregnet for de som er utdannede sosionomer etter den eldre ordningen (fire årig utdanning). Enbart de som har redan auktorisering som socionomer enligt den gamla utbildningslinjen can tas in på denna linje. Antagningskriterier: Att ha auktorisering som socionom enligt gamla utbildnings 3. MA i socialt arbete/familjebehandling: I samarbete med Continuing Education University of Iceland utbildning í familjebehandling som tar 4 semester ( 90 ECTS) och sedan en MA avhandling (30 ECTS) som ger MA í familjebehandling i allt (120 ECTS). Antagningskriterier: Studenter som har BA i socialt arbete eller socionomexamen enligt gamla ordningen och har minst 3 års arbetserfarenhet inom velferds-/ hälsesektorn. De studenter som har BA i andra utbildningslinjer än socialt arbete blir inntagna men får inte auktorisering som socionomer men blir utbildade familjebehandlare. Auktorisering (ja/nej): ja för de studenter som har BA í socialt arbete men nej för de som har BA í andra grundfag. Anntall utskrivna studenter 2012: I allt blev 9 studenter utskrivna från denna utbildningslinje 4. MA i socialt arbete i gerontologi (NordMaG): En nordisk utbildningslinje í gerontology ( 120 ECTS) i samarbete med Lunds Universitet och Universitetet i Jyväskylä (www.jyu.fi/nordmag).

4 Programansvarig: Sigurveig H. Sigurðardóttir Auktorisering (ja/nej): ja Intagna studenter läsåret : I allt så blev 46 studenter intagna på diverse MA linjer. Antal inskrivna studenter läsåret 2012/2013: I allt så var 90 studenter innskrivna på diverse MA linjer detta läsår. Programansvarig: Hervör Alma Árnadóttir och Hrefna Ólafsdóttir III. Utbildningen efter magistersexamen: Faktabakgrund: Doktorsprogram: Doktorsexamen i socialt arbete (210 ETCS). Startades Doktorsexamen (ja/nej): ja Antalet inskrivna doktorander : For tiden har fakultetet 4 PhD studenter innskrivna i doktorsprogrammet. Utskrivna studenter 2012: Ingen student blev utskriven i 2012 och inga studenter har blivit utskrivna från detta program endnu. Anden videreutdanning: Diplomautdanning i barnevern for sosionomer (30ETCS) drivs vart annat år, Programansvarig: Anni Haugen, Diplomautdanning i gerontologi for sosionomer (30ETCS) slutat Diplomautdanning i gerontologi (30 ETCS).Två studenter blev utskrivna Programansvarig: Sigurveig H. Sigurðardóttir, Diplomautdanning i sexologi (30 ECTS) i samarbete með School of Health, faculty of nursing och School of Theology i Universitetet i Island, startar hösten Programansvarig: Sigrún Júlíusdóttir, III: Forskning og fagutvikling Tid til forskning og fagutvikling:

5 I grunnutdanningen vektlegges samfunnsvitenskapens forskjellige forskningsmetoder. I sitt arbeid med oppgaver og særlig bacheloroppgaven presenterer studentene sin kunnskap i bruken av ulike forskningsmetoder. Master programmene legger vekt på forskning og i sine masteroppgaver skal studentene presentere resultatene fra et forskningsprosjekt som de har gjort. Det beregnes ett semester til å arbeide med prosjektet og skrive avhandlingen. 54% av lærernes arbeidstid skal gå til undervisning, 40% til forskning og 6% til administrering.. Forskningssenteret i barne- og familievern (Rannsóknarsetrið i barna- og fjölskylduvernd) ble opprettet i 2006 og er tilknyttet fakultetet i sosialt arbeid. I tillegg til egen forskning publiserer forskningssenteret også en del av lærernes forskningsrapporter. Fakultetet for sosialt arbeid har sammen med andre fakulteter innenfor avdeling for sosialvitenskap, også sitt eget forskningssenter. Lærerne deltar aktivt i nasjonale, Nordiske, Europeiske og internasjonale forskningsprosjekter. Antall fastanställta lärare er 11 i 8,7 + ca. 50 timelærere fra yrkesfeltet og praksisveiledere. Viktiga förändringar åren , särskilt utbildningspolitiska förändringar: Året 2011 blev enbart 15 studenter utskrivna, man tog enbart 15 in på linjen året eftir blev 30 intagna på linjen och 2013 blev 40 intagna. Detta har hent even om det är annstellningsstop på universitetet. Det var en politisk ákvörðun att ta in 10 flere í året 2012 men igennom alla år så har det funnits 30 platser men ansökningen till linjen har inte varit hög. Detta har förändrats nu och det blec 70 ansökningar i 2012 och 65 nú í Detta har mest berått på att vi har ändrat på grundutbildningen så att flere söker sig inn till den och det har ochså baserats på att efter finanskrisen så har det funnits ont om job och flere har sökt sig in till universitetet. Alla som har blivit utskrivna från MA i socialt arbete aktoriseringslinjen har kunnat få bra job så många söker sig in för att kunna få bra job efter utbilningen. Juridisk grund för utbildningen och annan myndighetsstyrning: Hur organiseras och kvalitetssäkras praktikperioder i hemlandet och utomlands? En lärare tar hand om organiseringen från skolans sida. Alla institutioner som bjuder på praktikplatser har en officiell kontrakt med skolan.

6 Ordnar universitetet utbildning för praktiklärare/handledare? Alla praktiklärare måste ha gått igennom ett utbildningsprogram för praktiklärare. Får praktiklärare/handledare eller studerande ekonomisk ersättning för praktiken: Praktiklärare för den andra praktikperioden får ersettning för det men inte för den första praktikperioden. Studenterna får ingen ekonomisk ersättning Examinationsformer: Bedömning av studierna (muntlig, skriftlig bedömning, projekt, etc.): Bedömningen sker både i form av skriftliga exam, skriftliga och muntliga project både i grupp och ensamproject.

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»*

«noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Side 1 av 33 «noe av det mest spennende pedagogikkfaget har å by på»* Sluttevaluering av fjerdeårsstudiet Lærerarbeid i fellesskolen mangfold og elevforutsetninger Thomas Eri, Marita Gundersen, Mette Helleve,

Detaljer

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver?

Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Hva er PIRLS, PISA og nasjonale prøver? Innhold PIRLS-studien PIRLS er en internasjonal studie som måler elevers leseferdigheter på fjerde trinn i de landene som deltar. PIRLS står for Progress in International

Detaljer

Professoren: Færre stipendiater flere forskere

Professoren: Færre stipendiater flere forskere Antallet fysioterapeuter med doktorgrad har nærmest eksplodert de siste årene. Samlet sett har det vært en enorm vekst når det gjelder forskning og vitenskap i fysioterapi. Blir denne kompetansen godt

Detaljer

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV)

VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) VEILEDER TIL UTFYLLING AV MAL FOR STUDIE- OG EMNEPLANER VED HØGSKOLEN I BUSKERUD OG VESTFOLD (HBV) Studieplan benyttes som betegnelse for en plan med nærmere beskrivelse av innhold og organisering av studieprogrammer.

Detaljer

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget

Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget Bør rettsstudiet i Bergen deles i et treå rig båchelorprogråm og et toå rig måsterprogråm? Delinnstilling I: Beslutningsgrunnlaget En utredning til Fakultetsstyret, overlevert 11. februar 2015 2 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Når resultatet blir noe annet enn forventet. Historien om en «typisk» ikke bestått

Når resultatet blir noe annet enn forventet. Historien om en «typisk» ikke bestått Når resultatet blir noe annet enn forventet Historien om en «typisk» ikke bestått Forhistorien Søker fra Somalia, søkte NOKUT om GG i 2007 Fikk avslag pga ikke verifiserbare dokumenter, og fikk det såkalte

Detaljer

Ett år med arbeidslivsfaget

Ett år med arbeidslivsfaget Ett år med arbeidslivsfaget Læreres og elevers erfaringer med arbeidslivsfaget på 8. trinn Anders Bakken, Marianne Dæhlen, Hedda Haakestad, Mira Aaboen Sletten & Ingrid Smette Rapport nr 1/12 NOva Norsk

Detaljer

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue)

Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) Innlegg 22-11-13 (Lars Grue) I FNs Barnekonvensjon, heter det under artikkel 23 bl.a. at barn med funksjonshemming har rett til et fullverdig og anstendig liv. Hva som menes med dette er nærmere redegjort

Detaljer

1. Demokrati, verdier og velferd

1. Demokrati, verdier og velferd 1. Demokrati, verdier og velferd Norge er et demokratisk land. Demokrati betyr folkestyre. Landet er styrt av politikere som er valgt av folket, og flertallet bestemmer. På denne måten er det folket som

Detaljer

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation

Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Invandrarutbildning inom utbildningssystemen i Norden och aktuella utmaningar - bakgrundsinformation Som bakgrundsinformation till arbetsseminariet Delaktighet i ett mångkulturellt Norden, 1.-2.12.2011

Detaljer

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014

Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Forskrift om tildeling av utdanningsstøtte for undervisningsåret 2013-2014 Hjemmel: Fastsatt av Kunnskapsdepartementet 11. februar 2013 med hjemmel i lov 3. juni 2005 nr. 37 om utdanningsstøtte kapittel

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning

Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder. Innledning Fagutvikling å utvikle et fag? Anne Halvorsen, Universitetet i Agder Innledning Fagutvikling, hva betyr det utvikling av (et) fag, å utvikle (et) fag? Hva vil det da si å utvikle et fag? Hvis fagutvikling

Detaljer

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften

NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften NOKUTs veiledninger Veiledning til studietilsynsforskriften Med retningslinjer for utforming av søknader om akkreditering av studier i andre syklus For mastergradsstudier av 120 studiepoengs omfang, erfaringsbaserte

Detaljer

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017

Forslag til handlingsplan for økt. rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Forslag til handlingsplan for økt rekruttering av bachelorstudenter 2013-2017 Viktig melding fra arbeidsgruppen Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet har svært gode muligheter til å styrke rekrutteringen

Detaljer

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen

Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Funn i praksis Ny kunnskap fra 19 forskningsprosjekter i grunnopplæringen Foreløpig utgave Program Praksisrettet FoU for barnehage, grunnopplæring og lærerutdanning PRAKSISFOU DEL XX / seksjonstittel Om

Detaljer

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet

Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning. Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Utdanning i endring Nye muligheter for FoU + Utdanning Inspirasjonsnotat fra en arbeidsgruppe satt ned av Universitets- og høgskolerådet Mars 2015 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Arbeidsgruppens

Detaljer

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon

Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon RAPPORT OKTOBER 2010 Senter for IKT i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Senter for ikt i utdanningen Fokusgruppeundersøkelse om nettbasert utdanningsinformasjon Rambøll

Detaljer

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei.

Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikernes og Teknas notat til Meld. St. 20 På rett vei. Akademikerne og Tekna er positive til mye av innholdet i stortingsmelding 20 "På rett vei". Det er en stortingsmelding som inneholder mye politikk

Detaljer

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger.

Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. Følgenotat om ny forskrift om rammeplan for 3-årige faglærerutdanninger i praktiske og estetiske fag med rammeplanutvalgets vurderinger. 1 Innledning Som et ledd i prosessen med å heve kvaliteten på lærerutdanningene

Detaljer

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo

Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo Forskrift om studiene ved Kunsthøgskolen i Oslo INNHOLD KAPITTEL I. ALMINNELIGE BESTEMMELSER... 2 1-1 FORSKRIFTENS VIRKEOMRÅDE... 2 1-2 DEFINISJONER... 2 KAPITTEL II. OPPTAK... 3 2-1 OPPTAKSRAMME... 3

Detaljer

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år.

STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser til regjeringens framlegg til statsbudsjett for neste år. Vår.ref: AFi Deres ref: Dato: 23.10.2014 Til Stortingets Kirke-, utdannings- og forskningskomité Stortinget 0026 OSLO STATSBUDSJETTET 2015 - Innspill fra Skolenes landsforbund Skolenes landsforbund viser

Detaljer

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet

De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet De stille barna og skolens krav om muntlig aktivitet En kvalitativ intervjustudie om hvordan lærere kan legge til rette for elever med innagerende atferd i timer med forventninger om muntlig aktivitet

Detaljer

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og

Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og Forventninger innfris på ulike vis Evaluering av nasjonalt utdanningstilbud i ledelse for styrere i barnehager Delrapport 1 Programkvalitet og gjennomføringskvalitet I samarbeid med Institut for Uddannelse

Detaljer

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13

Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Nasjonale retningslinjer for lektorutdanning for trinn 8-13 Innhold DEL I Felles nasjonale retningslinjer for trinn 8-13... 3 1 Innledning... 3 2 Å være lærer... 4 3 Fra rammeplan til programplan... 4

Detaljer

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi

Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Noe å tygge videre på? Evaluering av utprøving av spesialistutdanning i klinisk odontologi Oxford Research er et skandinavisk analyseselskap. Vi dokumenterer og utvikler kunnskap gjennom analyser, evalueringer

Detaljer

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»:

Hentet fra «Politisk plattform for Grunnskolelærerutdanning»: Politikk rettet spesielt mot allmennlærerutdanning og grunnskolelærerutdanningene. Dette er politikk rettet direkte mot allmennlærer- og grunnskolelærerutdanningenene. Se kapittel «Våre utdanninger» i

Detaljer

Over grensen etter kunnskap?

Over grensen etter kunnskap? Over grensen etter kunnskap? Evaluering av 13 prosjekter innenfor satsingsområdet kompetanse og utdanning, finansiert over Barentsprogrammet Anne-Kristin Jørgensen og Geir Hønneland FNI-rapport 01/2002

Detaljer

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk

Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Studieplan for årsstudium i samisk som fremmedspråk Universitetet i Tromsø Norges arktiske universitet Fakultet for humaniora, samfunnsvitenskap og lærerutdanning Gjelder fra og med 01.01.11. Revidert

Detaljer

Hvordan forbedre skoler?

Hvordan forbedre skoler? Hvordan forbedre skoler? av ulf blossing, anna hagen, torgeir nyen og åsa söderström Arbeidet med å forbedre skoler er ofte krevende prosesser som fordrer mye tid og engasjement. Likevel ender de ofte

Detaljer