Åpning ved fylkesleder: Fylkesleder Anja Johansen viste til invitasjon sendt ut til lokallagene 06. januar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpning ved fylkesleder: Fylkesleder Anja Johansen viste til invitasjon sendt ut til lokallagene 06. januar."

Transkript

1 Referat årsmøte Nordland Venstre februar 2015 Åpning ved fylkesleder: Fylkesleder Anja Johansen viste til invitasjon sendt ut til lokallagene 06. januar. Sak 1 - Konstituering a. Valg av møteledere: Forslag fra styret: Bjørn Hegstad og Gro Helene Klingenberg, Arne B. Vaag og Jostein Toftebakk. Vedtak: Enstemmig valgt Fullmaktsnemnd: Forslag fra styret: Gøran Rasmussen Åland, Ketil Dalland og Vilde Sofie Nohr Vedtak: Enstemmig valgt Referent Forslag fra styret: Gøran Rasmussen Åland og Terje Cruikshank Vedtak: Enstemmig valgt Tellekorps Forslag fra styret: Vilde Marie Ystmark, Ingebjørg Anjadatter Iversen og Børge Einvik. Forslag fra Terje Cruickshank at Tommy Bjørnødegård erstatter Børge Einvik. Vedtak: Enstemmig valgt: Vilde Marie Ystmark, Ingebjørg Anjadatter Iversen og Tommy Bjørnødegård. Redaksjonsnemnd for politiske uttalelser Forslag fra styret: Hanne Nora Nilssen, Svein Helge Martinussen, Mats Hansen og Ida Johnsen og Eirik Sundrønning (UV) Vedtak: Enstemmig. To personer til å underskrive protokollen Forslag fra styret: Kitty Aira og Erling Solvang. Vedtak: Enstemmig valgt. Godkjente delegater: Navn Delegatnummer Lokallag Anja Johansen 1 NV Ida Johnsen 2 Bodø Børge Einvik 3 Bodø Håvard Olafsen 4 Bodø Iramghan Malik 5 Bodø Terje Cruickshank 6 NV 1

2 Carola Karl Urvik 7 Vefsn Toril Joakimsen 8 Vefsn Birger Johannessen 9 Lurøy Tommy Bjørnødegård 10 Bodø Erling Solvang 11 Rana Stine Marie Bakjord 12 Rana Mats Hansen 13 Rana Hilde Kathrine Dahlberg 14 Rana Inger Hansen 15 alstahaug Hanne Nora Nilssen 16 alstahaug Arne B Vaag 17 fauske Gaute Wahl 18 Vågan Svenn-Erik Tønnessen Busch 19 Vågan Ingebjørg Anjadatter Iversen 20 Vågan Kitty Aira 21 Hamarøy Ingrid Kjevik 22 Hamarøy May Valle 23 NV Gro Helene Klingenberg 24 Narvik Oda Holmstad 25 Narvik Cato Olsen 26 Narvik Rolf Kristensen 27 Lødingen Bjørn Hegstad 28 Lødingen Arne Ivar Mikalsen 29 NV Jostein Toftebakk 30 NV Kjetil Dalland 31 NV Jon Lauvland Pettersen 32 Hadsel Vilde Marie Ystmark 33 NV/UV Svein Helge Martinussen 34 Bø Erik Sundrønning 35 UV Vilde Sofie Nohr 36 UV NV Gøran Rasmussen Åland 37 2

3 I tillegg en delegat med tale og forslagsrett: Ola Elvestuen, VHO delegat nr. 38 Vedtak: Alle fullmakter godkjent, samt Ola Elvestuen med tale- og forslagsrett. Enstemmig. b. Opprop c. Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Godkjent, med merknad om at under sak 11 velges redaksjonsnemd for årsmøte Sak 2 - Utdeling av Nordland Venstres miljøpris: Prisvinner for 2015 er SALT - Kulturelt innslag fra Bodø domkirkes jenteekor. Sak 3 - Årsmeldinger 2014 Styret, fylkestingsgruppa, Unge Venstre, Venstrekvinnelaget Årsmelding fra styret ved leder Anja Johansen. Følgende hadde ordet: Gøran Rasmussen Åland, Carola Karl Urvik. Momenter: Venstrevenn: Gøran Rasmussen Åland oppfordrer medlemmer i Venstre om å melde seg som Venstrevenn. Omrokering i styret: Carola Karl Urvik bes om at sak tas opp under sak 11. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering. Årsmelding fra Unge Venstre ved leder i Nordland UV, Vilde Marie Ystmark. Følgende hadde ordet: Bjørn Hegstad, Terje Cruickshank, Erling Solvang, Gaute Wahl, Anja Johansen. Momenter: Flott presentasjon. Skryt, vi er på rett vei. 3 aktive lag, men representerer 11 kommuner. Nøkkel til suksess er når mange grupperinger kan jobbe sammen. Fantastisk årsmelding, innspill til styret: lag en strategi for å få flere UV-lokallag. Replikk fra leder: Det jobbes for å få lokallag i regionene blant annet Lofoten, man bør se ut over kommunegrensene, da det ofte er få medlemmer i den enkelte kommune. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering. Årsmelding fra Venstrekvinnelaget ved Carola Karl Urvik. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering. Årsmelding fra fylkestingsgruppa ved leder i fylkestingsgruppa May Valle. Følgende hadde ordet: Terje Cruickshank Momenter: Brukes gruppelederne i kommunene i saker der det er aktuelle saker i kommunene? Svar fra May Valle: Arne Ivar Mikalsen har ansvar for Bodø, ellers brukes nett mye. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering 3

4 Sak 4 - Uttalelser. Innkomne forslag, kort presentasjon ved redaksjonsnemnda. 10 innkomne forslag: Uttalelse 1 forslagsstiller Erling Solvang: Fisken tilhører folket Uttalelse 2 - Forslagsstiller Svein Helge Martinussen, Bø Venstre: Fiskerinæringens rammevilkår Uttalelse 3 Forslagsstiller Styret Nordland Venstre: Norsk fisk. Norsk eid og produsert. Uttalelse 4 Forslagstiller Vefsn Venstre: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet! Uttalelse 5 Forslagsstiller Styret i Vågan Venstre: Tveteråsutvalgets utredning Uttalelse 6 Forslagsstiller Nordland Unge Venstre: Et nødvendig løft for yrkesfag Uttalelse 7 Forslagsstiller Vefsn Venstre: Nordland Venstre sier nei til salg av statsgrunn Uttalelse 8 - Forslagstiller Rana Venstre: Norges og EUs klimapolitikk skyver problemene til våre barn. Uttalelse 9 - Forslagstiller Lødingen Venstre: - Akuttberedskap ved sykehus Uttalelse 10 Forslagstiller May Valle: Ferger og hurtigbåt kaos på Helgelandskysten Uttalelse: 11- Forslagstiller Rana Venstre Nei til søndagsåpne butikker Red. nemdas innstilling to uttalelser: - Fiskeri: Sy sammen de fire om fiskeri til en. - Samferdsel og kommunikasjon om hurtigbåtkaos. De øvrige oversendes styret for videre behandling. Følgende hadde ordet: Hanne Nora Nilssen, Erling Solvang, Gøran Rasmussen Åland, Ida Johnsen, Arne B. Vaag, Terje Cruickshank, Carola Karl Urvik. Momenter til debatt: Nei til søndagsåpne butikker bør tas inn, den ble sendt innen fristen. Uttalelsen om Statsskog bør tas inn forslag. Uttalelse fra NV bør tas inn som nr 3. Uttalelse nr 4, forslås som en av fire uttalelser. Votering på antall uttalelser: 4 uttalelser: 9 stemmer, og falt 3 uttalelser: klart flertall og vedtatt Vedtak: Det utarbeides tre uttalelser. Det åpnes for debatt om hvilken uttalelse som skal være nr 3. Carola Karl Urvik: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet! Arne B. Vaag: Nordland Venstre sier nei til salg av statsgrunn Erling Solvang: Nordland Venstre sier nei til salg av statsgrunn 4

5 Gaute Wahl: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet og et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen. Terje Cruickshank: Støtter siste taler: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet og et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen. Oda Holmstad: Lytt til Unge Venstre Vilde Sofie Nohr: Et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen. Votering: Nordland Venstre sier nei til salg av statsgrunn: 7 stemmer for, falt. Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet og et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen: klart flertall. Vedtak: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet og et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen som uttalelse nr. 3. Sak 5 - Regnskap 2014 Kasserer Kjetil Dalland presenterte regnskapet for Regnskap tatt til orientering. Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014 med forbehold om at revisor godkjenner det. Sak 6 - Budsjett 2015 Kasserer Kjetil Dalland presenterte budsjett for Vedtak: Årsmøtet tar sak om budsjettet for 2015 til orientering. Sak 7 - Medlemskontingent 2016 Kasserer Kjetil Dalland orienterte om kontingensats. Følgende hadde ordet under debatten: Erling Solvang, Vilde Marie Ystmark, Anja Johansen, Mats Hanssen, Arne B. Vaag, Kjetil Dalland. Momenter til debatten: Selv om det kan medføre en nedgang i kontingentinngang, er det mulig å bidra på andre måter, slik som ved Venstrevenn. Votering 1 stemme mot. Vedtak: Årsmøtet støtter styrets innstilling: Nordland Venstres tilleggskontingent for 2016 fastsettes til kr. 125,- for yrkesaktive og kr. 0,- for ikke-yrkesaktive. Den totale fylkeslagskontingenten blir da kr. 200,- for yrkesaktive og kr. 50,- for ikkeyrkesaktive. Den totale kontingenten for medlemmer i Nordland Venstre blir kr. 425,- for 5

6 yrkesaktive og kr. 150,- for ikke-yrkesaktive, med tillegg for eventuell tilleggskontingent vedtatt av lokallag i Nordland Venstre. Dersom Venstres landsmøte i april 2015 vedtar endring av kontingentens størrelse, gjøres tilsvarende endringer i Nordland Venstres kontingent. Sak 8 - Innkomne saker Vedtektsendringer forslag fra VHO: 9. forslag til vedtektsendringer: Se vedlegg til protokoll. Følgende hadde ordet: Arne B. Vaag. Vedtak: Årsmøtet vedtar alle endringsforslagene. Sak 9 Listestilling, valgkamp og program for fylkestingsvalget - Om listestilling Arne Ivar Mikalsen orienterte om status. Oppdatert liste ble presentert. Momenter: Veldig bra at Sortland nå er på plass. Listene vi har nå dekker mye av Nordland befolkningsmessig. Andøy fra sikker, til usikker etter dårlig oppmøte på årsmøte. Alle som har kjente i aktuelle kommuner må bidra i arbeidet med å få på plass listene. Det gjøres en veldig god jobb i Nordland. Følgende hadde ordet i debatten: Anja Johansen, Hanne Nora Nilssen, Arne B. Vaag, Gøran Rasmussen Åland, May Valle, Arne Ivar Mikalsen, Ola Elvestuen, Bjørn Hegstad. Momenter i debatten: - Andøy som tidligere nevnt. Evenes har førstekandidat men trenger tre personer til for å få på plass listen. - Felleslister er også bra, så lenge det ikke er mulig å få på plass en egen Venstre-liste. - Det er jobbet mye med Saltdal, men mangler førstekandidat. Fauske jobbes det også med å få førstekandidat på plass. - Husk fristen for innlevering 31. mars kl 1200, men obs det er i påskeferien. Må stemples på rådhuset i kommunen innen fristen. - Hamarøy mangler også førstekandidat. Prøv å få med Venstre i listenavnet til felleslisten. - Ved fellesliste telles ikke stemmene i statistikken. - Kjempeviktig å mobilisere i sluttspurten. Vi må ha fylker som er i pluss fra Nordland kan bli en slik kommune. Felleslister er ikke med på å bygge organisasjon. Ikke tenk på felleslister før 20. mars. Målet nasjonalt er flere enn 211 lister som i

7 - Samarbeidet med regjeringen, spesielt Frp sliter på grasrota. Vi ser på oversikten over fylkene at Venstre sliter i distriktsfylkene. - Om valgkamparbeid Terje Cruickshank og Arne Ivar Mikalsen orienterte om valgkamparbeidet. Det har vært avholdt et møte i Svolvær i valgkamputvalget, avholdes nytt møte i neste uke. Vi er bedre skodd enn tidligere. Stort valgkamputvalg: de fire øverste kandidatene og valgkampsjefene. Kom med innspill til valgkampsjefene for arrangementer og aktiviteter som skjer rundt omkring i fylket. Følgende hadde ordet i debatten: Birger Johannessen, Rolf Kristensen, Anja Johansen, Terje Cruickshank, May Valle, Hanne Nora Nilssen, Hilde Kathrine Dahlberg. Momenter i debatten: - Viktig å ikke sentralisere valgkampen, ikke bruk for mange stortingsrepresentanter i kommunevalgkampen, ha fokus på kommunestyrerepresentantene. Ikke bare ha fokus på byene. - Skille mellom fylkesvalgkamp og kommunevalgkamp. Trenger ikke være motsetninger. Kan ofte være en styrke at en ukjent kandidat får drahjelp av en stortingsrepresentant. - Viktig å gjøre hverandre gode, bygge opp de folkevalgte lokalt gjennom de på fylket og stortinget. - Bygge opp hverandre gjennom bruk av Facebook og nett. Gi hverandre ros. Svar på henvendelser, selv om det tar tid. - Viktig å engasjere seg i de viktige sakene, i de sakene som engasjerer. Det er det som gir stemmer til oss lokalt og på fylket. Lokallagene legger grunnlaget for fylkesvalgkampen, men man må vite hvem kandidatene er. Ikke bare sats på den siste måneden, slik alle andre gjør. Organisasjonen er ikke så god som det gis uttrykk for, for lite folk å ta av lokalt. Vi må få flere folk engasjert. - Vi trenger økonomisk støtte til å se mer profesjonell ut. - Presentasjon ved programkomiteens leder Jostein Toftebakk. Diskusjon. Avstemminger/vedtak. Leder i programkomitèen Jostein Toftebakk innledet om programkomitéens arbeid. Komiteen har bestått av: Anja Johansen, Gøran Rasmussen Åland, Arne Ivar Mikalsen, May Valle, Jostein Toftebakk (leder), Vilde Sofie Nohr, Ida Johnsen, Arne Langset. Arbeidet ble startet i november. En fysisk møte, resten på telefon og epost. Tre 7

8 utsendelser og utgaver. Første utkast Andre utkast Tredje utkast Følgende hadde ordet i debatten: Erling Solvang, Rolf Kristensen, Anja Johansen, Hanne Nora Nilssen, Birger Johannessen, Carola Karl Urvik, Anja Johansen, Birger Johannessen, Carola Karl Urvik, Til kapittel 1: Jostein Toftebakk, Carola Karl Urvik, Birger Johannessen, Gøran Rasmussen Åland, Terje Cruickshank, Carola Karl Urvik, Rolf Kristensen, Erling Solvang, Rolf Kristensen, Terje Cruickshank Innspill til kapittel 1: - Plast - Være konsekvens med bruken av ordet sosialliberal i stedet for liberal. - Behold ordet liberal i overskriften, utdyp med i innholdet under punkt 1.1 med sosialliberal. - Forslag fra Carola Karl Urvik: ordet liberal i overskriften byttes ut med sosialliberal. Til kapittel 2: Hanne Nora Nilssen, Birger Johannessen, Erling Solvang, May Valle, Rolf Kristensen, Svenn-Erik Tønnessen Busch. Innspill til kapittel 2: - Avsnitt om utbygging av lufthavnene strykes - Stryke punktet: arbeide for flere avganger og destinasjoner fra Nordland. - Nytt punkt om kombinasjon av bruk av sykkel, buss og båt. Eksempel koster ekstra for å ta med seg sykkel på buss. Forslag: Kombinere sykkelbruk med buss, tog og båt med lavere kostander. - Gjennomgående sykkelruter gjennom Nordland. - Elektrifisering av Nord-norgebanen. - Kollektivsatsing for lite konkret, må ha flere konkrete kulepunkt. Forslag: - Vågan ønsker å ha bort punkt om utbygging av flyplass. punkt 2.4 Nytt punkt Nordland Venstre vil arbeide for en fremtidsrettet flyplasstyruktur til det beste for innbyggere og næringsliv i fylket - Forslag: Ny båt med lasterom og krane og en. høyde på 5 meter i Trænaruta. - Åpne for flere ruteflygninger med helikopter - tillegg avsnitt 2. Helikopter/flytilbud/flyplasstruktur. Til kapittel 3: Mats Hanssen, Hanne Nora Nilssen, Rolf Kristensen, Terje Cruickshank, Birger Johannessen, Bjørn Hegstad, Vilde Marie Ystmark, Innspill til kapittel 3: 8

9 - Punkt 3.2 arbeide for teknisk allmennfag. - Punkt 3.3 Opprettholde danselinja i Mo i Rana. - Nytt punkt 3.2: sikre gode støtteordninger for bedrifter som tar inn lærekandidater. - Punkt om landbruksutdanning med skolegårdsbruk med dyr. - Husk på inkludere punkt om akvakultur. - Nytt punkt om rådgivningstjenesten. Til kapittel 4: Stine Marie Bakjord, Carola Karl Urvik, Gaute Wahl, Erling Solvang, Birger Johannessen, Inger Hansen, Tommy Bjørnødegård, Rolf Kristensen, Svenn- Erik Tønnessen Busch, Vilde Sofie Nohr. Innspill til kapittel 4: - Forslag til nytt kulepunkt: Forbud mot utleie av fylkeskommunal tomt til bruk av ville dyr i sirkus se forslag tillegg til første kulepunkt: reindrift og friluftsliv - ta vekk Norge, bruk Nordland - overskudd, i stedet for reserve av fornybar energi. - markedføre at vi har stort overskudd av fornybar energi, i stedet for utbygging av store kraftlinjer med stort energitap. - sikre allemannsretten i skog - kunnskapsbasert arealplanlegging. - Bruk ordet fornybar energi fylkesvise planer = fylkesplan sitkagran = insentiver for å få fjernet sitkagran - olje: være mot konsekvensutredning av LoVeSe. - oljeberedskap vi må forholde oss til rovviltsforliket. Fjerne punktet, eller konkretiseres sørge for fremtidig utbygging av oppdrettsindustrien skjer på en måte som gir minst mulig økologisk påvirkning og forurensing stryke bla forby sjødeponi. Og innføre ressursavgift.. Ødeleggende for eksempel for Rana gruber. - Trenger vi punkt med nasjonale krav. - Oljevernbase, være konkret med å legge oljevernbase til Fiskebøl. Til kapittel 5: - Bjørn Hegstad, Svenn-Erik Tønnessen Busch, Carola Karl Urvik, Birger Johannessen, Hanne Nora Nilssen, Erling Solvang, Svenn-Erik Tønnessen Busch, Innspill til kapittel 5: - Innspill om reiseliv: nytt delkapittel under punkt noen om 9

10 destinasjonsselskapene - Innspill fra Lødingen: Stimulere til bedre vedlikehold av tidligere dyrket jord. - Punkt 3 og punkt stryke punktet ingen vekst i oppdrettsnæringen før miljøutfordringene er løst. - Sjølråderett over nordnorske fiskeriressurser i fremtida. Til kapittel 6: Carola Karl Urvik Innspill til kapittel 6: - Sørsamisk museum på snåsa + nytt avsnitt. Kapittel 7: Ingen innspill. Vedtak: innkomne forslag oversendes Programkomiteen til vurdering og for votering på søndag. Sak 10 Generell politisk debatt Innleder Ola Elvestuen Tema: Grønn vekst. Følgende hadde ordet i debatten: Birger Johannessen, Bjørn Hegstad, Svein Helge Martinussen, Rolf Kristensen, Stine Marie Bakjord, Gro Helene Klingenberg, Gaute Wahl, Mats Hanssen, Jostein Toftebakk, Oda Holmstad, Erling Solvang, Ola Elvestuen, Momenter i debatten: - Krillfiske i nordishavet er viktig for økologien i havet. Plastavfall. Fisk til Kina. Flytrafikk. Kraftverk. - Jobben med regjeringssamarbeidet takles tålig bra. Ikke gå inn i regjeringen! Privatisering i småkommuner skaper store utfordringer. Valget til høsten vil gi en pekepinn foran neste Stortingsvalg, hvordan skal man takle dette? - Distriktspolitikk og sentralisering, faretruende utvikling. Må ha en distriktspolitikk som hører sammen til det grønne skiftet. Hvordan er våre velgere? Være obs på at man ikke hopper på trender. Kommunereform, ikke fornøyd med hvordan stortingsgruppa løser dette. Vil Venstre støtte tvangsammenslåing, slik at man når 100 kommuner? Hvordan vil postdirektivet være det beste for små- og mellomstore bedrifter? - Distriktspolitikk og sentralisering. Kommunereformen vi føre til en sentralisering og fraflytting. Hva med fylkeskommunen? Sykehusreform med Helseministeren som sier at det ikke skal være akuttfunksjon ved sykehus i regioner med mindre enn innbyggere. Tveteråsutvalgets innstilling: en gavepakke til Røkkes trålere. - Delta på strandryddedagen som arrangeres av kommunene. Der kan Venstre gjøre 10

11 seg synlig, ved å utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet. - Kulturpartiet Venstre bør satse på ungdomsklubber som er forebyggende arbeid. Ungdomsklubber bør være lovpålagt. - Fiskeri blir satt på dagsorden i Nordland Venstre med fire innkomne uttalelser som omhandler temaet. Vågan Venstre fremmer forslag om hjemfallsrett på fiskeriressursene. Kompetansearbeidsplasser innen fiskeri er fraværende i Nordland. Kultur som fiskeri. Felles løft: man må se ting i sammenheng. - Nordland er et industrifylke, man må ikke glemme industrien når man snakker om grønn vekst. Det må stilles strenge krav til sentrale myndigheter, også når det gjelder innkjøp fra norsk industri. - Kommunestruktur. Man må ikke være redd for nabokommunene, slik at man ikke kan levere gode nok tjenester dermed blir man styrt fra Oslo. Kommunegrensene må flyttes på, se Tjeldsund som eksempel. Man trenger ikke nødvendigvis et rådhus i sitt hjemsted. Plastryddedag i Nordland Venstre. - Vi må i større grad jobbe for tilgjengelighet for folk med funksjonshemminger og redusert framkommelighet. Alle lokallag bør få dette inn i valgprogrammet sitt. - Gå i dialog for å finne gode løsninger uten at man er for prinsippfast. Kommunereformen, det finnes gode tjenester i små kommuner også, man må ikke se seg blind på antall kommuner. Søndag 16. februar Møtet startet kl for å sluttbehandle Valgprogrammet Sak 9 program forts: Utkast fire sendt ut med synliggjøring av ulike alternativer. Følgende hadde ordet: Hanne Nora Nilssen, Gøran Rasmussen Åland, Terje Cruickshank, Carola Karl Urvik. Voteringer: Tittel: alternativ 1 fra programkomitéen: 19 for og vedtatt. Alternativ 2 fra Vefsn: 11 for. 1.3 Liberal politikk i fylkeskommunen: 14 Sosialliberalpolitikk i fylkeskommunen: 16 vedtatt 2.1 Kulepunkt 2: vedtatt enstemmig 2.1 Kollektiv Transport Venstre skal gå inn for å etablere en tilbringertjeneste fra Leinesfjord i Steigen til Tømmerneset i Hamarøy for korrespondanse med Nordlandsbuss rute Vesterålen/Bodø: Falt. 11

12 2.2 Tillegg til punkt om sykkelruter: 29 stemmer for 2.4 Strykingsforslag: 22 for. 9 mot. Vedtatt strøket. Nytt avsnitt: flertall 3.1 Nytt punkt: Vedtatt 3.2 Nytt punkt om TAF: Flertall Nytt punkt: Flertall 4 intro: Erstatte ordet vedtatt 4.1 erstatte ord til Nordland er 4.2 tillegg til punkt: flertall Endringsforslag vedtatt stryke ordet nasjonal : flertall stryke punkt forby sjødeponi... : flertall Tilleggspunkt: Vedtatt 4.5 Endringsforslag: vedtatt (beitenæring) Nytt punkt: flertall 4.6 Nytt punkt i innlending: vedtatt Nytt punkt 2 går ut: flertall 12

13 Nytt punkt 3: flertall Nytt punkt 4: flertall 5.1 Nytt punkt: flertall 5.2 Fjerne punkt: flertall 5.3 Nytt punkt: flertall Fjerne kulepunkt 3: flertall Fjerne kulepunkt 5: flertall 5.8 Nytt delkapittel: flertall 6.1 Flertall for ny del i innledning Kulepunkt: 16 for, 20 mot: falt Nytt kulepunkt: flertall 6.3 Strykningsforslag: vedtatt Tilleggsvotering: - Sosialliberal parti skal nevnes gjennomgående i programmet: 19 for 15 mot. - Fylkesstyret i samråd med toppkandidatene på venstres liste gis fullmakt til å kvalitetssikre programmet. I tillegg til nødvendige redaksjonelle endringer. Lokallagene informeres om eventuelle realitetsjusteringer. - Protokolltilførsel fra Terje Cruickshank: Delegat Terje Cruickshank fremmet forslag om å åpne debatten etter strek var satt pga at noen delegater tok seg frihet med å debattere og ikke ble banket av ordstyrer. Forslaget om å åpne debatten ble ikke votert over. Merknad fra underskrivere av protokollen: Innkomne endringsforslag til programmet er ikke skrevet inn i dette referatet. Det er derfor ikke mulig kontrollere om alle endringsforslag er votert over og redigert inn i Valgprogrammet. Fylkesstyret i samråd med toppkandidatene på venstres liste må derfor kvalitetssikre dette, 13

14 jf. fullmakten. Sak 11 - Valg - suppleringsvalg til styret: ny vara. Ny 5. vara for Torbjørn Houge: Forslag fra styret: ny 5. vara: Karl Rasmus Dahle (Andøy) Vedtak: Karl Rasmus Dahle (Andøy) enstemmig valgt. - Omrokering i styret: Forslag: Årsmøtet gir sin tilslutning til den nye konstitueringen som styret har vært nødt til å foreta. Følgende hadde ordet: Anja Johansen, Hanne Nora Nilssen, Erling Solvang, Arne B. Vaag, Tommy Bjørnødegård, Gro Helene Klingenberg, Hanne Nora Nilssen, Carola Karl Urvik, Terje Cruickshank, Vilde Marie Ystmark, Rolf Kristensen, Anja Johansen. Vedtak: Årsmøtet gir sin tilslutning til den nye konstitueringen som styret har vært nødt til å foreta. - velge valgnemnd for neste styrevalg. Styrets forslag til valgnemd: Svein Helge Martinussen, May Holm, May Valle, Kerstin Ander-Trønsdal, en representant fra Venstrekvinnelaget og en fra Unge Venstre. Følgende hadde ordet i debatten: Håvard Olafsen. Arne B. Vaag Forslag: Terje Cruickshank satt opp mot May Valle. Skriftlig valg. 35 delegater i salen. Votering: Terje Cruicshank 14. May Valle blank stemme. Vedtak: Styrets instilling vedtatt. Svein Helge Martinussen, May Holm, May Valle, Kerstin Ander-Trønsdal, en representant fra Venstrekvinnelaget og en fra Unge Venstre. - utsendinger til Venstres landsmøte 2015 styrets forslag: Landsmøtedelegater: Forslag fra styret: 1. Anja Johansen, leder i NV, landsstyret, andrekandidat til fylkestingsvalget, nordfylket 2. May Valle, tredjekandidat til fylkestingsvalget, fylkestinget, Nordland Venstrekvinnelag, midtfylket 3. Håvard Olafsen, «ungdomsalibi» og fjerdekandidat til fylkestingsvalget, midtfylket 4. Jostein Toftebakk, ny politisk nestleder, leder programkomiteen for NV, 14

15 sørfylket 5. bør representere sørfylket, mann eller kvinne 6. Ida Gudding Johnsen, styret i NV, Toppkandidat i Bodø = prioritert kommune, Nordland Venstrekvinnelag, midtfylket 7. bør representere nordfylket, 8. Vilde Marie Ystmark (UV) vara Terje Cruickshank, valgkampsjef (observatør) vara Gøran Rasmussen Åland, valgkampsjef, (observatør) vara vara Følgende hadde ordet i debatten: Hanne Nora Nilssen, Erling Solvang, Svenn-Erik Tønnessen Busch, Bjørn Hegstad, Svein Helge Martinussen, Carola Karl Urvik, Vilde Marie Ystmark, Carola Karl Urvik, Oda Holmstad, Terje Cruickshank. Forslag: Mats Hansen, Gaute Wahl, Gro Helene Klingenberg, Ingvild Oline Krey, Hanne Nora Nilssen, Erik Sundrønning, Vilde Sofie Nohr. Votering: Styrets forslag til delegater valgt i første omgang. Skriftlig votering over de to ledige plassene (36 delegater i salen): Mats Hansen 25, Gaute Wahl 7, Gro Helene Klingenberg 7, Ingvild Oline Krey 6, Hanne Nora Nilssen 10, Erik Sundrønningen 4, Vilde Sofie Nohr 9. 1 blank stemme. Ordet til votering: Hanne Nora Nilssen, Bjørn Hegstad, Svein Helge Martinussen, Carola Karl Urvik, Arne B. Vaag, Svein Helge Martinussen, Votering over varaplassene: Vilde Sofie Nohr 15, Gro Helene Klingenberg 13, Terje Cruickshank 13, Gøran Rasmussen Åland 14, Ingvild Oline Krey 9. Vedtak: 1. Anja Johansen 2. May Valle 3. Håvard Olafsen 4. Jostein Toftebakk 5. Mats Hansen 6. Ida Gudding Johnsen 7. Hanne Nora Nilssen 8. Vilde Marie Ystmark (UV) vara Vilde Sofie Nohr vara Gøran Rasmussen Åland vara Gro Klingeberg vara Terje Cruickshank 15

16 vara Ingvild Oline Krey Styret får fullmakt til å supplere varamannsrekken. Hilsen fra Nordland Bondelag ved leder Bernt Skarstad Sak 12 - Uttalelser Redaksjonsnemda presentert sitt forslag til uttalelser: 1. Fisken tilhører folket 2. Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet 3. Feil prioritering av fylkeskommunen Nr 1: Følgende hadde ordet i debatten om uttalelse 1: Hanne Nora Nilssen, Ida Johnsen, Anja Johansen, Svein Helge Martinussen, Svenn- Erik Tønnessen Busch, Terje Cruickshank, Arne Ivar Mikalsen, Gaute Wahl, Anja Johansen, Hanne Nora Nilssen. Forslag: - Tilleggsforslag fra Ida Johnsen tas inn i uttalelsen. Votering om uttalelse 1 med tilleggsforslag fra Ida Johnsen: Enstemmig vedtatt. Nr. 2: Votering om uttalelse nr. 2: Enstemmig vedtatt Nr. 3: Følgende hadde ordet i debatten om uttalelse nr. 3: Terje Cruickshank, Erling Solvang, Hanne Nora Nilssen, Arne B. Vaag, Erling Solvang, Gaute Wahl, Carola Karl Urvik. Forslag: - Styret må vurdere en mer hensiktsmessig overskrift - Ny overskrift: Sjøvegen må prioriteres. - Fjerne punkt 3. Votering om ny overskrift: - Sjøvegen må prioriteres vedtatt. Votering om fjerning av punkt 3. - Falt Votering over uttalelse nr 3: 16

17 Enstemmig vedtatt. Debatt om behandling av uttalelser: Svein Helge Martinussen, Anja Johansen, Gaute Wahl, Bjørn Hegstad, Carola Karl Urvik, Erling Solvang, Anja Johansen. Momenter: Diskusjon om fremtidig behandling av uttalelser. Hvilke uttalelser sendes til landsmøtet? Klarer rammer for antall, bedre tid for arbeid i redaksjonsnemda. Sak til landsmøtet: oppretting av et blått arbeidsutvalg i Venstre. Sak 13 NOU om sjømatindustri/fiskerinæring. Innleder fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening ved Arne Karlsen. Følgende hadde ordet i debatten: Svein Helge Martinussen, Ida Johnsen, Gaute Wahl, Svenn-Erik Tønnessen Busch, Erling Solvang, Svein Helge Martinussen, Arne Karlsen, Arne B. Vaag, Rolf Kristensen. Det ble stilt spørsmål til innleder, blant annet angående temaene: Eierskap, aktivitetsplikt, leveringsplikt, lokalt eierskap, monopolisering, manglende aktivitet på land ved dagens lovgivning, flytting av kvoter ut av landsdelen, bearbeiding av norsk fisk i Østen. Sak 14 Om LPN mars Terje Cruickshank, LPN-ansvarlig i Nordland, orienterte om LPN i Tromsø mars. Oppfordret medlemmene til å melde seg på innen fristen som går ut i dag, 15. februar. Årsmøtet avsluttet kl Avslutning av møtet v/leder Anja Johansen. Evaluering av møtet. Utdeling av Venstrevenn premier. Erling Solvang Kitty Aira 17

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg Arnfinn Ellingsen Terje Cruickshank Arne Ivar Mikalsen May Holm Kerstin Ander-Trønsdal Nicolai

Detaljer

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 14. -15. februar 2009

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 14. -15. februar 2009 Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 14. -15. februar 2009 Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om Håkon M. Pettersen. Markering: Utdeling av Nordland Venstres miljøpris for 2008. Fylkesleder

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21.- 22. mars 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21.- 22. mars 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 5 Styremøte Nordland Venstre 21.- 22. mars 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg, Terje Cruickshank, May Holm, Kerstin Ander-Trønsdal, Maria Th Liljedal, Arne B. Vaag, Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Referat Styremøte Nordland Venstre september 2011 side 1 av 5 Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Sted: Venstre kontoret i Bodø. Møtestart: Lørdag 25.09 kl 13. Tilstede fra styret: Arne Ivar Mikalsen

Detaljer

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 9. - 10. februar 2013

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 9. - 10. februar 2013 Side 1 av 12 Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 9. - 10. februar 2013 Kulturelt innslag ved Det Vilde Kor. Det ble overrakt gave til Arne Ivar Mikalsen og May Valle med takk for deres innsats i

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 2.- 3. februar 2008

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 2.- 3. februar 2008 Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 2.- 3. februar 2008 Markering: Utdeling av Nordland Venstres miljøpris for 2007. Kulturelt innslag ved Svein Gustav Hoff. Fylkesleder forestod tildelingen av

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste.

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00 Tilstede: Berit Woie Berg Arne Ivar Mikalsen Nicolai Endresen Dahl Terje Cruickshank Arne

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2008 Avgitt av styret til årsmøtet 14.februar 2009

Årsmelding for Nordland Venstre 2008 Avgitt av styret til årsmøtet 14.februar 2009 1. Tillitsvalgte Årsmelding for Nordland Venstre 2008 Avgitt av styret til årsmøtet 14.februar 2009 Styret har i perioden bestått av: Leder Berit Woie Berg, Politisk nestleder Arne Langset, Organisatorisk

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 10. juni 2011 i Alta 1. Sted: Alta ungdomsskole, Alta 2. Tid: Kl. 20.00 21.30 3. Til stede: Styret: Hege Arntsen, leder Rolf A. Åsheim,

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hermod Steen Jan Helge Hardersen H Mona Bjerkaas Larsen Gunnar Flygel HTL

Varamedlemmer som møtte: Navn Møtte for Representerer Hermod Steen Jan Helge Hardersen H Mona Bjerkaas Larsen Gunnar Flygel HTL Tjeldsund kommune Møteprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtested: Kommunestyresalen, Rådhuset Dato: 17.09.2013 Tid: 10:00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Karl Albert Kjerstad Medlem

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

Sak 3. Bystyrekartet. Ble gjennomgått på diskusjonsmøte 14.6 pga forflyttning av dette styremøte.

Sak 3. Bystyrekartet. Ble gjennomgått på diskusjonsmøte 14.6 pga forflyttning av dette styremøte. Møtereferat fra styremøte i Bodø Venstre, 25.juni 2008. Sted: Bryggerikaia torsdag 25.juni kl 19-22 Møtt: Jostein Toftebakk Terje Cruickshank Turid Høyersten-Holm Ida G. Johnsen Alexander Kolstad Meldt

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål

Ole Petter Nybakk Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Trud Berg Bodø (torsdag) Siv Anita J.Brekke. Wenche Bergheim-Evensen Gildeskål REFERAT FRA MØTE I REGIONRÅDET 6. - 7. JUNI 2013 I NARVIK Til stede: Monika Sande Beiarn Håkon Sæther Beiarn Ole Petter Nybakk Beiarn Ole H. Hjartøy Bodø (torsdag) Rolf Kåre Jensen Bodø Trud Berg Bodø

Detaljer

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no

NIFs lov, lovnormer, bestemmelser og forskrifter er tilgjengelig på www.idrett.no Protokoll av årsmøte for Flekkefjord Sykkelklubb Årsmøtet skal gjennomføres i tråd med lovnorm for idrettslag pkt IV Årsmøte, styre, utvalg mv. Årsmøtets oppgaver følger av 15 og malen er bygd opp i tråd

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

PROTOKOLL, ÅRSMØTET I TROMSØ VENSTRE 2013

PROTOKOLL, ÅRSMØTET I TROMSØ VENSTRE 2013 PROTOKOLL, ÅRSMØTET I TROMSØ VENSTRE 2013 24. januar 2013 kl. 18.00 Sted: Rådhuset, Formannskapssalen Saksliste: 1. Åpning: velkommen v/ lokallagsleder og presentasjonsrunde. Konstituering: 16 medlemmer

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00

Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 02.06.2014 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møtedato: 02.06.2014 Tid: 10.15-12.00 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Astri Stenehjem

Detaljer

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015

DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A. Lakselv, 18. april 2015 DAGSORDEN FOR DISTRIKTSMØTET I DISTRIKT 104 A Lakselv, 18. april 2015 LØRDAG 18.april 2015 o Arrangement: Distriktsmøte i distrikt 104A o Møtested: Lakselv Hotell o Møtestart: Kl. 0900 Sak 1.0 Konstituering

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen

Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013. Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til å skrive under protokollen Årsmøte i Eidsvåg Idrettslag 13.02.2013 Kommunestyresalen, Nesset kommunehus kl. 1800 2115 Sak 1 Godkjenning av innkalling Innkallingen ble enstemmig godkjent Sak 2 Valg av ordstyrer, referent og to til

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU

NR: 1 Kapittel 1 Endre 1.3 a) Forslagsstiller: Bergen NU Sak 7: Vedtekter I endringsforslagene er endringene streket under. Strykninger er streket over. Det er tre ulike typer forslag: Endring av eksisterende punkt Sletting av eksisterende punkt Nytt punkt X

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 20. FEBRUAR 2014 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 13 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE

Detaljer

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover.

Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Tilleggsvedtekter for Hedmark SV fremlagt for årsmøtet 2012 Disse vedtekter er å regne som organisasjonens lover. Merk: Tilleggsvedtektene for Hedmark SV har samme - nummer som tilsvarende paragrafer for

Detaljer

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014

ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 ÅRSMØTEPROTOKOLL 2014 Sted: Alta, Tidspunkt: 27.04.14 kl. 10.00-13.00 Antall deltagere: 32 Deltagere med stemmerett: 14 medlemslag representert med 28 stemmer: AkuTTTeatret, Altarevyen, Bodø Ungdomsteater,

Detaljer

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014

NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 NKA 3/15 Protokoll fra årsmøtet 2014 Saksdokument: Protokoll fra årsmøtet 2014 Forslag til vedtak: t tar godkjenning av protokollen for årsmøtet 2014 til orientering. NKA 3/15 a PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE

Detaljer

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis

Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Årsmøte 27.01.2013 - Metropolis Protokoll Møteleder: Hallvard Nygård Referent: Christer Nordbø Møte start: 18:00 Møte slutt: 21:45 Hvor: Metropolis Tilstede: Christer Tysdal, medlem Lasse Meland, medlem

Detaljer

Årsmøteprotokoll 2012

Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøteprotokoll 2012 Årsmøte ble holdt den 10 mars klokken 1300 på Stathelle servicesenter i Bamble og det var 47 medlemmer til stede derav 44 med stemmerett. Styreleder Svein Eriksen ønsket velkommen.

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR 2014 I BORGEN VEL 25.2.2015 PÅ BORGEN IL s KLUBBHUS Sak 1 Åpning Leder ønsket 22 medlemmer velkommen til årsmøtet, dette inkl. styret i vellet. Årsmøtet gjennomførte en kort presentasjon

Detaljer

Sarpsborg Arbeiderparti

Sarpsborg Arbeiderparti Organisasjonen Langsiktige mål for Sarpsborg Arbeiderparti Sarpsborg Arbeiderparti skal fortsatt være byens ledende parti og vinne valg. Engasjere flere medlemmer og sympatisører i politikkutformingen

Detaljer

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014

PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Sanner Hotell, Gran. PROTOKOLL ÅRSMØTE NORSKE KIRKEAKADEMIER 14.-16. MARS 2014 Ved årsmøtet var det til sammen 78 delegater, derav 46 stemmeberettigede til stede. Sak NKA 1/14 Konstituering av årsmøtet

Detaljer

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1

PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 PROTOKOLL fra Studentparlamentet ved UiBs møte 08/14-15 den 21. april 2015 kl.17:00, avholdt i «Egget»- Studentsenteret, Parkveien 1 SP 96/14-15 Opprop, godkjenning av innkalling og dagsorden. Saker til

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15

Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Eldrerådet 26.01.2015 Møtested: Schweigaards gate 4, Oslo Møterom 212 Møtedato: 26.01.2015 Tid: 10:15 11:15 Faste medlemmer som møtte: Navn Funksjon Representerer Bjørn

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. FYLKESÅRSMØTET 2014 Rica Seilet Hotel, Molde 25.-26. januar

MØTEPROTOKOLL. FYLKESÅRSMØTET 2014 Rica Seilet Hotel, Molde 25.-26. januar MØTEPROTOKOLL FYLKESÅRSMØTET 2014 Rica Seilet Hotel, Molde 25.-26. januar Lørdag 26. januar Møtet åpnet klokka 10:30 med en hilsen fra Molde kommune ved varaordfører Frøydis Austigard. Konstituering av

Detaljer

SAK 2 Konstituering. Inneholder:

SAK 2 Konstituering. Inneholder: Landsmøte 2013 Trondheim, 30. august til 1. september SAK 2 Konstituering Inneholder: 1. Landsstyrets forslag til tidsplan 2. Landsstyrets forslag til forretningsorden 3. Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett.

3. BERETNING Dirigenten foreslo at vi gjennomgikk beretningen som først side for side for så å eventuelt godkjenne hele beretningen under ett. PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I TELESPORT BERGEN AVHOLDT TORSDAG 7. MARS 2013 PÅ TELENOR, KOKSTAD TILSTEDE 14 MEDLEMMER DAGSORDEN 1. ÅPNING 2. KONSTITUERING 3. BERETNING 4. REGNSKAP 5, BUDSJETT 6, INNKOMNE FORSLAG

Detaljer

Alta Idrettsforening

Alta Idrettsforening Alta Idrettsforening Årsmøte tirsdag 11.mars 2014 Kl. 19.00 (møtet hevet kl 21:25) Thon Hotel Vica Protokoll Sak 1 Konstituering a) Godkjenning møtedeltakere (stemmeberettigede fastsettelse av antall stemmeberettigede.

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret

MØTEPROTOKOLL. Kommunestyret MØTEPROTOKOLL Kommunestyret Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 30.10.2006 Møtestart: 15.00 Møteslutt: 18.40 Tilstede: Anne Ma Vik Kjell Richardsen møtte kl. 15.10. Hilde Nilsen Marianne Dahl møtte for

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14.-15. februar 2009

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14.-15. februar 2009 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON

Detaljer

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll

VESTERÅLEN REGIONRÅD. Møteprotokoll VESTERÅLEN REGIONRÅD Møteprotokoll Utvalg: Vesterålen regionråd Møtested: Sortland hotell, Møterom 01 Dato: 27.11.2015 Tidspunkt: 10:00-13:30 Saker til behandling: 019/15-024/15 Tilstede faste medlemmer:

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Oslo, 1.-2. juni 2013. P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Oslo, 1.-2. juni 2013 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved ordfører i Representantskapet i Norsk teaterråd, Lise Sveine. SAK 2 KONSTITUERING Ordfører Lise Sveine

Detaljer

1.1 Åpning og konstituering

1.1 Åpning og konstituering 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1.1 Åpning og konstituering Sak 1.1: Opprop og godkjenning av delegater Det foretas opprop og godkjenning av delegatlister fra medlemsforeningene Sak 1.: Valg av ordstyrere Ordstyrerne

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten

Frafall - tall og tolkning. Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - tall og tolkning Kilder: - Folkehelseinstituttet, kommunehelsa - SSB, KOSTRA - Skoleporten Frafall - finnes det systematiske forskjeller mellom kommunene? Beskrivelse (Kommunehelsa) Frafallet

Detaljer

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder:

6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: 6.3 Godkjenning av vedtekter for Stavanger Kristelige Studentforbund Saksansvarlig(e): Type sak: Hva saken gjelder: Landsstyret Vedtakssak Landsmøtet må godkjenne vedtektene for det nystartede/gjenstartede

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Ordfører orienterte om at det i møtet vil bli orientert om status investeringsprosjekter. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 22.02.06 Møtestart: 16.40 Møteslutt: 19.40 Tilstede: Ordfører Viggo Johnsen Anne Ma. Vik Sture Pedersen Kjell Richardsen Berit Hansen Dessuten

Detaljer

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG

SENTERPARTIET I NORD-TRØNDELAG Innkalling til fylkesårsmøte 2011 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag Årsmøtet holdes på Quality Grand Hotel / Steinkjer rådhus fredag 18. - lørdag 19. februar

Detaljer

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011

PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyre 26. august 2011 Til stede: Fra Distriktsstyret: Geir Knutson, leder Frode Schjenken Jensen, nestleder. Deltok ikke under behandling av sak 57-60 Elsa Åsvang,

Detaljer

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015

Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015 Møteprotokoll Protokoll fra møte i Hovedutvalg for utdanning og kompetanse 02.06.2015 Møtested: Galleriet, Schweigaardsgt. 4 Fylkestingssalen Møtedato: 02.06.2015 Tid: 15:00 17:25 1 Faste medlemmer som

Detaljer

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30.

Se egen invitasjon med påmelding til årsmøtemiddag, Hotell Continental, Stortingsgt. 24. lørdag 24. januar kl. 19.30. Til: Kopi: Representantskapets medlemmer vararepresentanter (til orientering) Oslo, 9. januar 2015 Det innkalles med dette til Oslo Høyres årsmøte 2015: FREDAG 23. JANUAR KL. 17.00 20.30 LØRDAG 24. JANUAR

Detaljer

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013

Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Protokoll fra Styremøte 23. mai 2013 Styret Navn Tilstede Forfall Styreleder Svein Ove Blix X Nestleder Astrid Bjørgaas X Styremedlem Erik Arne Hansen X Styremedlem Tove Buschmann-Rise *) X Styremedlem

Detaljer

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3.

Innholdsfortegnelse VEDTEKTER FOR ELEVORGANISASJONEN I NORD-TRØNDELAG 2015-2016. Forside 1. Innholdsfortegnelse 2. 1 Organisasjon 3. Vedtekter 2015/2016 Innholdsfortegnelse Forside 1 Innholdsfortegnelse 2 1 Organisasjon 3 2 Fylkesslaget 3 3 Møter 3 4 Fylkesstyrets møtevirksomhet 4 5 Årsmøtet 4 6 Elevforsamling 5 7 Vedtak 5 8 Møteinnkallinger

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING

VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING VEDTEKTER FOR LANGESUND MOTORBÅTFORENING NAVN OG FORMÅL 1: Foreningens navn er Langesund Motorbåtforening, og dens initialer er LMF. 2: Foreningens formål er å

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013

MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 MOMENTUMS VEDTEKTER VEDTATT PÅ ÅRSMØTE 21 APRIL 2013 Innhold KAPITTEL 1 NAVN, FORMÅL, MEDLEMSKAP... 3 1 Navn... 3 2 Formål... 3 3 Medlemskap og kontingent... 3 4 Kontingent... 3 KAPITTEL 2 LANDSMØTE...

Detaljer

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste.

Hedmark Sau og Geit. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE. 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. Årsmøte 5. mars 2010. SAKSLISTE 1. Opprop av utsendinger. 2. Godkjenning av innkalling og sakliste. 3. Valg av 2 til sammen med møteleder å underskrive protokollen. Valg av 2 personer til tellekorps. 4.

Detaljer

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant!

Denne innkalling går direkte til utsendingene. De som IKKE kan møte må varsle sin lokallagsleder og/eller vararepresentant! Innkalling til fylkesårsmøte 2015 Steinkjer 15.01.2015 Det kalles med dette inn til fylkesårsmøte for Senterpartiet i Nord-Trøndelag. Årsmøtet holdes på Quality hotel Grand Steinkjer / Steinkjer rådhus

Detaljer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer

Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer Medlemsguide for Oslo Venstres medlemmer 1. Innledning Alle medlemmer i Venstre har stor verdi. Det eneste som skal til for å være medlem er å betale kontingenten. Venstre trenger alle typer medlemmer:

Detaljer

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned

Hovedtall om arbeidsmarkedet. Nordland. En måned Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere" finner du på nav.no ved å følge denne lenken: http://www.nav.no/om+nav/tall+og+analyse/arbeidsmarked/arbeidsmarkedet/arbeidss%c3%b8kere.1073745818.cms "Om

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland

Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Vedtekter for Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland Del I vedtatt av NJFF/representantskapet 03.09.1999 Del II vedtatt av årsmøtet i NJFF-Nordland 13.02.2000 Endringer vedtatt av årsmøtet 30.03.2008.

Detaljer

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet.

Åpning Leder Kari Sletten ønsket velkommen og ledet møtet. Møteprotokoll for Eldrerådet Møtested: Nordland II Møtedato: 27.09.2012 Tidspunkt: 10:00 Tilstede Kari Sletten, leder Karsten Kristoffersen, nestleder Otto Benjaminsen Thor Bjørn Eriksen Emmy Isaksen,

Detaljer

Innkalling til Generalforsamling i GramArt

Innkalling til Generalforsamling i GramArt Til GramArts medlemmer Oslo, 23. april 2013 Innkalling til Generalforsamling i GramArt Tid: Torsdag 23. mai 2013 kl. 16:00-18:00 Sted: Anker hotell, Storgata 55 (vis à vis Oslo legevakt) NB: Vi åpner for

Detaljer

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner

Gjennomgående forslag: Endre navnet til organisasjonen til Landsforeningen for lesbiske, homofile, bifile og transpersoner 09-11 Vedtektsendringer 2011 Når fristen gikk ut to uker før årsmøtet hadde det kun kommet inn endringsforslag til vedtektene fra styret i LLH Bergen og Hordaland. Disse følger under. Gjennomgående forslag:

Detaljer

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet

Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Til: Ungdomsrådet Fra: Hilde Mari Wenstad, referent Dato: 28.5.2013 Referat fra Årsmøte i Ungdomsrådet Møtedato: 25-26.5.2013 Møtested: Basen Kirkenes Tilstede: Navn på Delegater: Fra: Tomas Børresen Ungdomsutvalget

Detaljer

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E

Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd. Stad : Klokkargården, Rødøy Tidspunkt: torsdag den 1.desember S A K L I S T E Samarbeid er vår styrke Til: Helgeland Regionråd ÅRSMØTE Bedrift: Adresse Postadresse: Deres ref: Vår ref: She Dato: 16. november 2011 Det innkalles til ekstraordinært årsmøte 2011 i Helgeland Regionråd.

Detaljer

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien

NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014. Sportellet Moflatvegen 59 Skien NORSK SPANIEL KLUB avd. Telemarks Årsmøteprotokoll fra det 29. ordinære årsmøte 26.februar 2014 Sportellet Moflatvegen 59 Skien Telemark, den 28.02.2014 1 KONSTITUERING 1 Valg av møteleder Kari Knutsen

Detaljer

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00

PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD. på Rica Hotel, Hammerfest. tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 PROTOKOLL FRA REGIONTING I VEST-FINNMARK REGIONRÅD på Rica otel, ammerfest tirsdag 6. desember 2011 kl. 10.00 Følgende representanter møtte: Alta kommune: Laila Davidsen Ivan Olsen Geir Ove Bakken Forfall

Detaljer

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015

Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Referat fra LS-møte via epost, 9.-12. juni 2015 Sakspapirer og forslag sendt til: Tonje Catharina Eide (leder), Ruth Elisabeth Stensrød (1.nestleder), Sara Marie Grimstad (2.nestleder), Øystein Hellevik

Detaljer

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30

BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL. Kontrollutvalget. Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 BØ KOMMUNE MØTEPROTOKOLL Kontrollutvalget Møtested: Rådhuset, økonomirommet 1. etasje Møtedato: 18.6.2014 Varighet: 12.00 13.30 Møteleder: Sekretær: Rolf Hugo Eriksen Tage Karlsen Faste medlemmer Varamedlemmer

Detaljer

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15.

PROTOKOLL. Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015. Møtet ble gjennomført på Radisson Blu hotell, Bodø, 24.04.2015 fra kl.16.00 til kl.17.15. PROTOKOLL Nordland Røde Kors Distriktsstyret 24.04.2015 Distriktsstyret: Ann-Rigmor Lauritsen Frode Schjenken Jensen Terje Dahl Martine Vollnes Leder Nestleder Styremedlem Distriktsråd Røde Kors Ungdom

Detaljer

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Sak 0005/10 flyttes opp og behandles etter referater og meldinger.

MØTEPROTOKOLL. Formannskapet. Til saksliste: Sak 0005/10 flyttes opp og behandles etter referater og meldinger. MØTEPROTOKOLL Formannskapet Møtested Kommunestyresalen Møtedato: 04.02.2010 Møtestart: 12.00 Møteslutt: Ca. kl. 14.30. Tilstede: Ordfører Sture Pedersen Viggo Johnsen Hilde Nilsen Viggo Willassen Tor Andersen

Detaljer

Vedtekter for... husflidslag

Vedtekter for... husflidslag Vedtekter for... husflidslag vedtatt på årsmøtet.../... 20... og godkjent av... fylkeshusflidslag.../... 20...... husflidslag er stiftet.../... 20... og er tilsluttet... fylkeshusflidslag og Norges Husflidslag.

Detaljer

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund

Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Det innkalles til kretstingets årsmøte for Vestfold Krets av Norges speiderforbund Tirsdag 6. mars 2011 kl. 18.30 på Grendehuset i Fevang (se vedlagt veibeskrivelse) Innkalling sendes kun til gruppenes

Detaljer