Åpning ved fylkesleder: Fylkesleder Anja Johansen viste til invitasjon sendt ut til lokallagene 06. januar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpning ved fylkesleder: Fylkesleder Anja Johansen viste til invitasjon sendt ut til lokallagene 06. januar."

Transkript

1 Referat årsmøte Nordland Venstre februar 2015 Åpning ved fylkesleder: Fylkesleder Anja Johansen viste til invitasjon sendt ut til lokallagene 06. januar. Sak 1 - Konstituering a. Valg av møteledere: Forslag fra styret: Bjørn Hegstad og Gro Helene Klingenberg, Arne B. Vaag og Jostein Toftebakk. Vedtak: Enstemmig valgt Fullmaktsnemnd: Forslag fra styret: Gøran Rasmussen Åland, Ketil Dalland og Vilde Sofie Nohr Vedtak: Enstemmig valgt Referent Forslag fra styret: Gøran Rasmussen Åland og Terje Cruikshank Vedtak: Enstemmig valgt Tellekorps Forslag fra styret: Vilde Marie Ystmark, Ingebjørg Anjadatter Iversen og Børge Einvik. Forslag fra Terje Cruickshank at Tommy Bjørnødegård erstatter Børge Einvik. Vedtak: Enstemmig valgt: Vilde Marie Ystmark, Ingebjørg Anjadatter Iversen og Tommy Bjørnødegård. Redaksjonsnemnd for politiske uttalelser Forslag fra styret: Hanne Nora Nilssen, Svein Helge Martinussen, Mats Hansen og Ida Johnsen og Eirik Sundrønning (UV) Vedtak: Enstemmig. To personer til å underskrive protokollen Forslag fra styret: Kitty Aira og Erling Solvang. Vedtak: Enstemmig valgt. Godkjente delegater: Navn Delegatnummer Lokallag Anja Johansen 1 NV Ida Johnsen 2 Bodø Børge Einvik 3 Bodø Håvard Olafsen 4 Bodø Iramghan Malik 5 Bodø Terje Cruickshank 6 NV 1

2 Carola Karl Urvik 7 Vefsn Toril Joakimsen 8 Vefsn Birger Johannessen 9 Lurøy Tommy Bjørnødegård 10 Bodø Erling Solvang 11 Rana Stine Marie Bakjord 12 Rana Mats Hansen 13 Rana Hilde Kathrine Dahlberg 14 Rana Inger Hansen 15 alstahaug Hanne Nora Nilssen 16 alstahaug Arne B Vaag 17 fauske Gaute Wahl 18 Vågan Svenn-Erik Tønnessen Busch 19 Vågan Ingebjørg Anjadatter Iversen 20 Vågan Kitty Aira 21 Hamarøy Ingrid Kjevik 22 Hamarøy May Valle 23 NV Gro Helene Klingenberg 24 Narvik Oda Holmstad 25 Narvik Cato Olsen 26 Narvik Rolf Kristensen 27 Lødingen Bjørn Hegstad 28 Lødingen Arne Ivar Mikalsen 29 NV Jostein Toftebakk 30 NV Kjetil Dalland 31 NV Jon Lauvland Pettersen 32 Hadsel Vilde Marie Ystmark 33 NV/UV Svein Helge Martinussen 34 Bø Erik Sundrønning 35 UV Vilde Sofie Nohr 36 UV NV Gøran Rasmussen Åland 37 2

3 I tillegg en delegat med tale og forslagsrett: Ola Elvestuen, VHO delegat nr. 38 Vedtak: Alle fullmakter godkjent, samt Ola Elvestuen med tale- og forslagsrett. Enstemmig. b. Opprop c. Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Godkjent, med merknad om at under sak 11 velges redaksjonsnemd for årsmøte Sak 2 - Utdeling av Nordland Venstres miljøpris: Prisvinner for 2015 er SALT - Kulturelt innslag fra Bodø domkirkes jenteekor. Sak 3 - Årsmeldinger 2014 Styret, fylkestingsgruppa, Unge Venstre, Venstrekvinnelaget Årsmelding fra styret ved leder Anja Johansen. Følgende hadde ordet: Gøran Rasmussen Åland, Carola Karl Urvik. Momenter: Venstrevenn: Gøran Rasmussen Åland oppfordrer medlemmer i Venstre om å melde seg som Venstrevenn. Omrokering i styret: Carola Karl Urvik bes om at sak tas opp under sak 11. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering. Årsmelding fra Unge Venstre ved leder i Nordland UV, Vilde Marie Ystmark. Følgende hadde ordet: Bjørn Hegstad, Terje Cruickshank, Erling Solvang, Gaute Wahl, Anja Johansen. Momenter: Flott presentasjon. Skryt, vi er på rett vei. 3 aktive lag, men representerer 11 kommuner. Nøkkel til suksess er når mange grupperinger kan jobbe sammen. Fantastisk årsmelding, innspill til styret: lag en strategi for å få flere UV-lokallag. Replikk fra leder: Det jobbes for å få lokallag i regionene blant annet Lofoten, man bør se ut over kommunegrensene, da det ofte er få medlemmer i den enkelte kommune. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering. Årsmelding fra Venstrekvinnelaget ved Carola Karl Urvik. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering. Årsmelding fra fylkestingsgruppa ved leder i fylkestingsgruppa May Valle. Følgende hadde ordet: Terje Cruickshank Momenter: Brukes gruppelederne i kommunene i saker der det er aktuelle saker i kommunene? Svar fra May Valle: Arne Ivar Mikalsen har ansvar for Bodø, ellers brukes nett mye. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering 3

4 Sak 4 - Uttalelser. Innkomne forslag, kort presentasjon ved redaksjonsnemnda. 10 innkomne forslag: Uttalelse 1 forslagsstiller Erling Solvang: Fisken tilhører folket Uttalelse 2 - Forslagsstiller Svein Helge Martinussen, Bø Venstre: Fiskerinæringens rammevilkår Uttalelse 3 Forslagsstiller Styret Nordland Venstre: Norsk fisk. Norsk eid og produsert. Uttalelse 4 Forslagstiller Vefsn Venstre: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet! Uttalelse 5 Forslagsstiller Styret i Vågan Venstre: Tveteråsutvalgets utredning Uttalelse 6 Forslagsstiller Nordland Unge Venstre: Et nødvendig løft for yrkesfag Uttalelse 7 Forslagsstiller Vefsn Venstre: Nordland Venstre sier nei til salg av statsgrunn Uttalelse 8 - Forslagstiller Rana Venstre: Norges og EUs klimapolitikk skyver problemene til våre barn. Uttalelse 9 - Forslagstiller Lødingen Venstre: - Akuttberedskap ved sykehus Uttalelse 10 Forslagstiller May Valle: Ferger og hurtigbåt kaos på Helgelandskysten Uttalelse: 11- Forslagstiller Rana Venstre Nei til søndagsåpne butikker Red. nemdas innstilling to uttalelser: - Fiskeri: Sy sammen de fire om fiskeri til en. - Samferdsel og kommunikasjon om hurtigbåtkaos. De øvrige oversendes styret for videre behandling. Følgende hadde ordet: Hanne Nora Nilssen, Erling Solvang, Gøran Rasmussen Åland, Ida Johnsen, Arne B. Vaag, Terje Cruickshank, Carola Karl Urvik. Momenter til debatt: Nei til søndagsåpne butikker bør tas inn, den ble sendt innen fristen. Uttalelsen om Statsskog bør tas inn forslag. Uttalelse fra NV bør tas inn som nr 3. Uttalelse nr 4, forslås som en av fire uttalelser. Votering på antall uttalelser: 4 uttalelser: 9 stemmer, og falt 3 uttalelser: klart flertall og vedtatt Vedtak: Det utarbeides tre uttalelser. Det åpnes for debatt om hvilken uttalelse som skal være nr 3. Carola Karl Urvik: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet! Arne B. Vaag: Nordland Venstre sier nei til salg av statsgrunn Erling Solvang: Nordland Venstre sier nei til salg av statsgrunn 4

5 Gaute Wahl: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet og et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen. Terje Cruickshank: Støtter siste taler: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet og et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen. Oda Holmstad: Lytt til Unge Venstre Vilde Sofie Nohr: Et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen. Votering: Nordland Venstre sier nei til salg av statsgrunn: 7 stemmer for, falt. Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet og et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen: klart flertall. Vedtak: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet og et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen som uttalelse nr. 3. Sak 5 - Regnskap 2014 Kasserer Kjetil Dalland presenterte regnskapet for Regnskap tatt til orientering. Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014 med forbehold om at revisor godkjenner det. Sak 6 - Budsjett 2015 Kasserer Kjetil Dalland presenterte budsjett for Vedtak: Årsmøtet tar sak om budsjettet for 2015 til orientering. Sak 7 - Medlemskontingent 2016 Kasserer Kjetil Dalland orienterte om kontingensats. Følgende hadde ordet under debatten: Erling Solvang, Vilde Marie Ystmark, Anja Johansen, Mats Hanssen, Arne B. Vaag, Kjetil Dalland. Momenter til debatten: Selv om det kan medføre en nedgang i kontingentinngang, er det mulig å bidra på andre måter, slik som ved Venstrevenn. Votering 1 stemme mot. Vedtak: Årsmøtet støtter styrets innstilling: Nordland Venstres tilleggskontingent for 2016 fastsettes til kr. 125,- for yrkesaktive og kr. 0,- for ikke-yrkesaktive. Den totale fylkeslagskontingenten blir da kr. 200,- for yrkesaktive og kr. 50,- for ikkeyrkesaktive. Den totale kontingenten for medlemmer i Nordland Venstre blir kr. 425,- for 5

6 yrkesaktive og kr. 150,- for ikke-yrkesaktive, med tillegg for eventuell tilleggskontingent vedtatt av lokallag i Nordland Venstre. Dersom Venstres landsmøte i april 2015 vedtar endring av kontingentens størrelse, gjøres tilsvarende endringer i Nordland Venstres kontingent. Sak 8 - Innkomne saker Vedtektsendringer forslag fra VHO: 9. forslag til vedtektsendringer: Se vedlegg til protokoll. Følgende hadde ordet: Arne B. Vaag. Vedtak: Årsmøtet vedtar alle endringsforslagene. Sak 9 Listestilling, valgkamp og program for fylkestingsvalget - Om listestilling Arne Ivar Mikalsen orienterte om status. Oppdatert liste ble presentert. Momenter: Veldig bra at Sortland nå er på plass. Listene vi har nå dekker mye av Nordland befolkningsmessig. Andøy fra sikker, til usikker etter dårlig oppmøte på årsmøte. Alle som har kjente i aktuelle kommuner må bidra i arbeidet med å få på plass listene. Det gjøres en veldig god jobb i Nordland. Følgende hadde ordet i debatten: Anja Johansen, Hanne Nora Nilssen, Arne B. Vaag, Gøran Rasmussen Åland, May Valle, Arne Ivar Mikalsen, Ola Elvestuen, Bjørn Hegstad. Momenter i debatten: - Andøy som tidligere nevnt. Evenes har førstekandidat men trenger tre personer til for å få på plass listen. - Felleslister er også bra, så lenge det ikke er mulig å få på plass en egen Venstre-liste. - Det er jobbet mye med Saltdal, men mangler førstekandidat. Fauske jobbes det også med å få førstekandidat på plass. - Husk fristen for innlevering 31. mars kl 1200, men obs det er i påskeferien. Må stemples på rådhuset i kommunen innen fristen. - Hamarøy mangler også førstekandidat. Prøv å få med Venstre i listenavnet til felleslisten. - Ved fellesliste telles ikke stemmene i statistikken. - Kjempeviktig å mobilisere i sluttspurten. Vi må ha fylker som er i pluss fra Nordland kan bli en slik kommune. Felleslister er ikke med på å bygge organisasjon. Ikke tenk på felleslister før 20. mars. Målet nasjonalt er flere enn 211 lister som i

7 - Samarbeidet med regjeringen, spesielt Frp sliter på grasrota. Vi ser på oversikten over fylkene at Venstre sliter i distriktsfylkene. - Om valgkamparbeid Terje Cruickshank og Arne Ivar Mikalsen orienterte om valgkamparbeidet. Det har vært avholdt et møte i Svolvær i valgkamputvalget, avholdes nytt møte i neste uke. Vi er bedre skodd enn tidligere. Stort valgkamputvalg: de fire øverste kandidatene og valgkampsjefene. Kom med innspill til valgkampsjefene for arrangementer og aktiviteter som skjer rundt omkring i fylket. Følgende hadde ordet i debatten: Birger Johannessen, Rolf Kristensen, Anja Johansen, Terje Cruickshank, May Valle, Hanne Nora Nilssen, Hilde Kathrine Dahlberg. Momenter i debatten: - Viktig å ikke sentralisere valgkampen, ikke bruk for mange stortingsrepresentanter i kommunevalgkampen, ha fokus på kommunestyrerepresentantene. Ikke bare ha fokus på byene. - Skille mellom fylkesvalgkamp og kommunevalgkamp. Trenger ikke være motsetninger. Kan ofte være en styrke at en ukjent kandidat får drahjelp av en stortingsrepresentant. - Viktig å gjøre hverandre gode, bygge opp de folkevalgte lokalt gjennom de på fylket og stortinget. - Bygge opp hverandre gjennom bruk av Facebook og nett. Gi hverandre ros. Svar på henvendelser, selv om det tar tid. - Viktig å engasjere seg i de viktige sakene, i de sakene som engasjerer. Det er det som gir stemmer til oss lokalt og på fylket. Lokallagene legger grunnlaget for fylkesvalgkampen, men man må vite hvem kandidatene er. Ikke bare sats på den siste måneden, slik alle andre gjør. Organisasjonen er ikke så god som det gis uttrykk for, for lite folk å ta av lokalt. Vi må få flere folk engasjert. - Vi trenger økonomisk støtte til å se mer profesjonell ut. - Presentasjon ved programkomiteens leder Jostein Toftebakk. Diskusjon. Avstemminger/vedtak. Leder i programkomitèen Jostein Toftebakk innledet om programkomitéens arbeid. Komiteen har bestått av: Anja Johansen, Gøran Rasmussen Åland, Arne Ivar Mikalsen, May Valle, Jostein Toftebakk (leder), Vilde Sofie Nohr, Ida Johnsen, Arne Langset. Arbeidet ble startet i november. En fysisk møte, resten på telefon og epost. Tre 7

8 utsendelser og utgaver. Første utkast Andre utkast Tredje utkast Følgende hadde ordet i debatten: Erling Solvang, Rolf Kristensen, Anja Johansen, Hanne Nora Nilssen, Birger Johannessen, Carola Karl Urvik, Anja Johansen, Birger Johannessen, Carola Karl Urvik, Til kapittel 1: Jostein Toftebakk, Carola Karl Urvik, Birger Johannessen, Gøran Rasmussen Åland, Terje Cruickshank, Carola Karl Urvik, Rolf Kristensen, Erling Solvang, Rolf Kristensen, Terje Cruickshank Innspill til kapittel 1: - Plast - Være konsekvens med bruken av ordet sosialliberal i stedet for liberal. - Behold ordet liberal i overskriften, utdyp med i innholdet under punkt 1.1 med sosialliberal. - Forslag fra Carola Karl Urvik: ordet liberal i overskriften byttes ut med sosialliberal. Til kapittel 2: Hanne Nora Nilssen, Birger Johannessen, Erling Solvang, May Valle, Rolf Kristensen, Svenn-Erik Tønnessen Busch. Innspill til kapittel 2: - Avsnitt om utbygging av lufthavnene strykes - Stryke punktet: arbeide for flere avganger og destinasjoner fra Nordland. - Nytt punkt om kombinasjon av bruk av sykkel, buss og båt. Eksempel koster ekstra for å ta med seg sykkel på buss. Forslag: Kombinere sykkelbruk med buss, tog og båt med lavere kostander. - Gjennomgående sykkelruter gjennom Nordland. - Elektrifisering av Nord-norgebanen. - Kollektivsatsing for lite konkret, må ha flere konkrete kulepunkt. Forslag: - Vågan ønsker å ha bort punkt om utbygging av flyplass. punkt 2.4 Nytt punkt Nordland Venstre vil arbeide for en fremtidsrettet flyplasstyruktur til det beste for innbyggere og næringsliv i fylket - Forslag: Ny båt med lasterom og krane og en. høyde på 5 meter i Trænaruta. - Åpne for flere ruteflygninger med helikopter - tillegg avsnitt 2. Helikopter/flytilbud/flyplasstruktur. Til kapittel 3: Mats Hanssen, Hanne Nora Nilssen, Rolf Kristensen, Terje Cruickshank, Birger Johannessen, Bjørn Hegstad, Vilde Marie Ystmark, Innspill til kapittel 3: 8

9 - Punkt 3.2 arbeide for teknisk allmennfag. - Punkt 3.3 Opprettholde danselinja i Mo i Rana. - Nytt punkt 3.2: sikre gode støtteordninger for bedrifter som tar inn lærekandidater. - Punkt om landbruksutdanning med skolegårdsbruk med dyr. - Husk på inkludere punkt om akvakultur. - Nytt punkt om rådgivningstjenesten. Til kapittel 4: Stine Marie Bakjord, Carola Karl Urvik, Gaute Wahl, Erling Solvang, Birger Johannessen, Inger Hansen, Tommy Bjørnødegård, Rolf Kristensen, Svenn- Erik Tønnessen Busch, Vilde Sofie Nohr. Innspill til kapittel 4: - Forslag til nytt kulepunkt: Forbud mot utleie av fylkeskommunal tomt til bruk av ville dyr i sirkus se forslag tillegg til første kulepunkt: reindrift og friluftsliv - ta vekk Norge, bruk Nordland - overskudd, i stedet for reserve av fornybar energi. - markedføre at vi har stort overskudd av fornybar energi, i stedet for utbygging av store kraftlinjer med stort energitap. - sikre allemannsretten i skog - kunnskapsbasert arealplanlegging. - Bruk ordet fornybar energi fylkesvise planer = fylkesplan sitkagran = insentiver for å få fjernet sitkagran - olje: være mot konsekvensutredning av LoVeSe. - oljeberedskap vi må forholde oss til rovviltsforliket. Fjerne punktet, eller konkretiseres sørge for fremtidig utbygging av oppdrettsindustrien skjer på en måte som gir minst mulig økologisk påvirkning og forurensing stryke bla forby sjødeponi. Og innføre ressursavgift.. Ødeleggende for eksempel for Rana gruber. - Trenger vi punkt med nasjonale krav. - Oljevernbase, være konkret med å legge oljevernbase til Fiskebøl. Til kapittel 5: - Bjørn Hegstad, Svenn-Erik Tønnessen Busch, Carola Karl Urvik, Birger Johannessen, Hanne Nora Nilssen, Erling Solvang, Svenn-Erik Tønnessen Busch, Innspill til kapittel 5: - Innspill om reiseliv: nytt delkapittel under punkt noen om 9

10 destinasjonsselskapene - Innspill fra Lødingen: Stimulere til bedre vedlikehold av tidligere dyrket jord. - Punkt 3 og punkt stryke punktet ingen vekst i oppdrettsnæringen før miljøutfordringene er løst. - Sjølråderett over nordnorske fiskeriressurser i fremtida. Til kapittel 6: Carola Karl Urvik Innspill til kapittel 6: - Sørsamisk museum på snåsa + nytt avsnitt. Kapittel 7: Ingen innspill. Vedtak: innkomne forslag oversendes Programkomiteen til vurdering og for votering på søndag. Sak 10 Generell politisk debatt Innleder Ola Elvestuen Tema: Grønn vekst. Følgende hadde ordet i debatten: Birger Johannessen, Bjørn Hegstad, Svein Helge Martinussen, Rolf Kristensen, Stine Marie Bakjord, Gro Helene Klingenberg, Gaute Wahl, Mats Hanssen, Jostein Toftebakk, Oda Holmstad, Erling Solvang, Ola Elvestuen, Momenter i debatten: - Krillfiske i nordishavet er viktig for økologien i havet. Plastavfall. Fisk til Kina. Flytrafikk. Kraftverk. - Jobben med regjeringssamarbeidet takles tålig bra. Ikke gå inn i regjeringen! Privatisering i småkommuner skaper store utfordringer. Valget til høsten vil gi en pekepinn foran neste Stortingsvalg, hvordan skal man takle dette? - Distriktspolitikk og sentralisering, faretruende utvikling. Må ha en distriktspolitikk som hører sammen til det grønne skiftet. Hvordan er våre velgere? Være obs på at man ikke hopper på trender. Kommunereform, ikke fornøyd med hvordan stortingsgruppa løser dette. Vil Venstre støtte tvangsammenslåing, slik at man når 100 kommuner? Hvordan vil postdirektivet være det beste for små- og mellomstore bedrifter? - Distriktspolitikk og sentralisering. Kommunereformen vi føre til en sentralisering og fraflytting. Hva med fylkeskommunen? Sykehusreform med Helseministeren som sier at det ikke skal være akuttfunksjon ved sykehus i regioner med mindre enn innbyggere. Tveteråsutvalgets innstilling: en gavepakke til Røkkes trålere. - Delta på strandryddedagen som arrangeres av kommunene. Der kan Venstre gjøre 10

11 seg synlig, ved å utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet. - Kulturpartiet Venstre bør satse på ungdomsklubber som er forebyggende arbeid. Ungdomsklubber bør være lovpålagt. - Fiskeri blir satt på dagsorden i Nordland Venstre med fire innkomne uttalelser som omhandler temaet. Vågan Venstre fremmer forslag om hjemfallsrett på fiskeriressursene. Kompetansearbeidsplasser innen fiskeri er fraværende i Nordland. Kultur som fiskeri. Felles løft: man må se ting i sammenheng. - Nordland er et industrifylke, man må ikke glemme industrien når man snakker om grønn vekst. Det må stilles strenge krav til sentrale myndigheter, også når det gjelder innkjøp fra norsk industri. - Kommunestruktur. Man må ikke være redd for nabokommunene, slik at man ikke kan levere gode nok tjenester dermed blir man styrt fra Oslo. Kommunegrensene må flyttes på, se Tjeldsund som eksempel. Man trenger ikke nødvendigvis et rådhus i sitt hjemsted. Plastryddedag i Nordland Venstre. - Vi må i større grad jobbe for tilgjengelighet for folk med funksjonshemminger og redusert framkommelighet. Alle lokallag bør få dette inn i valgprogrammet sitt. - Gå i dialog for å finne gode løsninger uten at man er for prinsippfast. Kommunereformen, det finnes gode tjenester i små kommuner også, man må ikke se seg blind på antall kommuner. Søndag 16. februar Møtet startet kl for å sluttbehandle Valgprogrammet Sak 9 program forts: Utkast fire sendt ut med synliggjøring av ulike alternativer. Følgende hadde ordet: Hanne Nora Nilssen, Gøran Rasmussen Åland, Terje Cruickshank, Carola Karl Urvik. Voteringer: Tittel: alternativ 1 fra programkomitéen: 19 for og vedtatt. Alternativ 2 fra Vefsn: 11 for. 1.3 Liberal politikk i fylkeskommunen: 14 Sosialliberalpolitikk i fylkeskommunen: 16 vedtatt 2.1 Kulepunkt 2: vedtatt enstemmig 2.1 Kollektiv Transport Venstre skal gå inn for å etablere en tilbringertjeneste fra Leinesfjord i Steigen til Tømmerneset i Hamarøy for korrespondanse med Nordlandsbuss rute Vesterålen/Bodø: Falt. 11

12 2.2 Tillegg til punkt om sykkelruter: 29 stemmer for 2.4 Strykingsforslag: 22 for. 9 mot. Vedtatt strøket. Nytt avsnitt: flertall 3.1 Nytt punkt: Vedtatt 3.2 Nytt punkt om TAF: Flertall Nytt punkt: Flertall 4 intro: Erstatte ordet vedtatt 4.1 erstatte ord til Nordland er 4.2 tillegg til punkt: flertall Endringsforslag vedtatt stryke ordet nasjonal : flertall stryke punkt forby sjødeponi... : flertall Tilleggspunkt: Vedtatt 4.5 Endringsforslag: vedtatt (beitenæring) Nytt punkt: flertall 4.6 Nytt punkt i innlending: vedtatt Nytt punkt 2 går ut: flertall 12

13 Nytt punkt 3: flertall Nytt punkt 4: flertall 5.1 Nytt punkt: flertall 5.2 Fjerne punkt: flertall 5.3 Nytt punkt: flertall Fjerne kulepunkt 3: flertall Fjerne kulepunkt 5: flertall 5.8 Nytt delkapittel: flertall 6.1 Flertall for ny del i innledning Kulepunkt: 16 for, 20 mot: falt Nytt kulepunkt: flertall 6.3 Strykningsforslag: vedtatt Tilleggsvotering: - Sosialliberal parti skal nevnes gjennomgående i programmet: 19 for 15 mot. - Fylkesstyret i samråd med toppkandidatene på venstres liste gis fullmakt til å kvalitetssikre programmet. I tillegg til nødvendige redaksjonelle endringer. Lokallagene informeres om eventuelle realitetsjusteringer. - Protokolltilførsel fra Terje Cruickshank: Delegat Terje Cruickshank fremmet forslag om å åpne debatten etter strek var satt pga at noen delegater tok seg frihet med å debattere og ikke ble banket av ordstyrer. Forslaget om å åpne debatten ble ikke votert over. Merknad fra underskrivere av protokollen: Innkomne endringsforslag til programmet er ikke skrevet inn i dette referatet. Det er derfor ikke mulig kontrollere om alle endringsforslag er votert over og redigert inn i Valgprogrammet. Fylkesstyret i samråd med toppkandidatene på venstres liste må derfor kvalitetssikre dette, 13

14 jf. fullmakten. Sak 11 - Valg - suppleringsvalg til styret: ny vara. Ny 5. vara for Torbjørn Houge: Forslag fra styret: ny 5. vara: Karl Rasmus Dahle (Andøy) Vedtak: Karl Rasmus Dahle (Andøy) enstemmig valgt. - Omrokering i styret: Forslag: Årsmøtet gir sin tilslutning til den nye konstitueringen som styret har vært nødt til å foreta. Følgende hadde ordet: Anja Johansen, Hanne Nora Nilssen, Erling Solvang, Arne B. Vaag, Tommy Bjørnødegård, Gro Helene Klingenberg, Hanne Nora Nilssen, Carola Karl Urvik, Terje Cruickshank, Vilde Marie Ystmark, Rolf Kristensen, Anja Johansen. Vedtak: Årsmøtet gir sin tilslutning til den nye konstitueringen som styret har vært nødt til å foreta. - velge valgnemnd for neste styrevalg. Styrets forslag til valgnemd: Svein Helge Martinussen, May Holm, May Valle, Kerstin Ander-Trønsdal, en representant fra Venstrekvinnelaget og en fra Unge Venstre. Følgende hadde ordet i debatten: Håvard Olafsen. Arne B. Vaag Forslag: Terje Cruickshank satt opp mot May Valle. Skriftlig valg. 35 delegater i salen. Votering: Terje Cruicshank 14. May Valle blank stemme. Vedtak: Styrets instilling vedtatt. Svein Helge Martinussen, May Holm, May Valle, Kerstin Ander-Trønsdal, en representant fra Venstrekvinnelaget og en fra Unge Venstre. - utsendinger til Venstres landsmøte 2015 styrets forslag: Landsmøtedelegater: Forslag fra styret: 1. Anja Johansen, leder i NV, landsstyret, andrekandidat til fylkestingsvalget, nordfylket 2. May Valle, tredjekandidat til fylkestingsvalget, fylkestinget, Nordland Venstrekvinnelag, midtfylket 3. Håvard Olafsen, «ungdomsalibi» og fjerdekandidat til fylkestingsvalget, midtfylket 4. Jostein Toftebakk, ny politisk nestleder, leder programkomiteen for NV, 14

15 sørfylket 5. bør representere sørfylket, mann eller kvinne 6. Ida Gudding Johnsen, styret i NV, Toppkandidat i Bodø = prioritert kommune, Nordland Venstrekvinnelag, midtfylket 7. bør representere nordfylket, 8. Vilde Marie Ystmark (UV) vara Terje Cruickshank, valgkampsjef (observatør) vara Gøran Rasmussen Åland, valgkampsjef, (observatør) vara vara Følgende hadde ordet i debatten: Hanne Nora Nilssen, Erling Solvang, Svenn-Erik Tønnessen Busch, Bjørn Hegstad, Svein Helge Martinussen, Carola Karl Urvik, Vilde Marie Ystmark, Carola Karl Urvik, Oda Holmstad, Terje Cruickshank. Forslag: Mats Hansen, Gaute Wahl, Gro Helene Klingenberg, Ingvild Oline Krey, Hanne Nora Nilssen, Erik Sundrønning, Vilde Sofie Nohr. Votering: Styrets forslag til delegater valgt i første omgang. Skriftlig votering over de to ledige plassene (36 delegater i salen): Mats Hansen 25, Gaute Wahl 7, Gro Helene Klingenberg 7, Ingvild Oline Krey 6, Hanne Nora Nilssen 10, Erik Sundrønningen 4, Vilde Sofie Nohr 9. 1 blank stemme. Ordet til votering: Hanne Nora Nilssen, Bjørn Hegstad, Svein Helge Martinussen, Carola Karl Urvik, Arne B. Vaag, Svein Helge Martinussen, Votering over varaplassene: Vilde Sofie Nohr 15, Gro Helene Klingenberg 13, Terje Cruickshank 13, Gøran Rasmussen Åland 14, Ingvild Oline Krey 9. Vedtak: 1. Anja Johansen 2. May Valle 3. Håvard Olafsen 4. Jostein Toftebakk 5. Mats Hansen 6. Ida Gudding Johnsen 7. Hanne Nora Nilssen 8. Vilde Marie Ystmark (UV) vara Vilde Sofie Nohr vara Gøran Rasmussen Åland vara Gro Klingeberg vara Terje Cruickshank 15

16 vara Ingvild Oline Krey Styret får fullmakt til å supplere varamannsrekken. Hilsen fra Nordland Bondelag ved leder Bernt Skarstad Sak 12 - Uttalelser Redaksjonsnemda presentert sitt forslag til uttalelser: 1. Fisken tilhører folket 2. Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet 3. Feil prioritering av fylkeskommunen Nr 1: Følgende hadde ordet i debatten om uttalelse 1: Hanne Nora Nilssen, Ida Johnsen, Anja Johansen, Svein Helge Martinussen, Svenn- Erik Tønnessen Busch, Terje Cruickshank, Arne Ivar Mikalsen, Gaute Wahl, Anja Johansen, Hanne Nora Nilssen. Forslag: - Tilleggsforslag fra Ida Johnsen tas inn i uttalelsen. Votering om uttalelse 1 med tilleggsforslag fra Ida Johnsen: Enstemmig vedtatt. Nr. 2: Votering om uttalelse nr. 2: Enstemmig vedtatt Nr. 3: Følgende hadde ordet i debatten om uttalelse nr. 3: Terje Cruickshank, Erling Solvang, Hanne Nora Nilssen, Arne B. Vaag, Erling Solvang, Gaute Wahl, Carola Karl Urvik. Forslag: - Styret må vurdere en mer hensiktsmessig overskrift - Ny overskrift: Sjøvegen må prioriteres. - Fjerne punkt 3. Votering om ny overskrift: - Sjøvegen må prioriteres vedtatt. Votering om fjerning av punkt 3. - Falt Votering over uttalelse nr 3: 16

17 Enstemmig vedtatt. Debatt om behandling av uttalelser: Svein Helge Martinussen, Anja Johansen, Gaute Wahl, Bjørn Hegstad, Carola Karl Urvik, Erling Solvang, Anja Johansen. Momenter: Diskusjon om fremtidig behandling av uttalelser. Hvilke uttalelser sendes til landsmøtet? Klarer rammer for antall, bedre tid for arbeid i redaksjonsnemda. Sak til landsmøtet: oppretting av et blått arbeidsutvalg i Venstre. Sak 13 NOU om sjømatindustri/fiskerinæring. Innleder fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening ved Arne Karlsen. Følgende hadde ordet i debatten: Svein Helge Martinussen, Ida Johnsen, Gaute Wahl, Svenn-Erik Tønnessen Busch, Erling Solvang, Svein Helge Martinussen, Arne Karlsen, Arne B. Vaag, Rolf Kristensen. Det ble stilt spørsmål til innleder, blant annet angående temaene: Eierskap, aktivitetsplikt, leveringsplikt, lokalt eierskap, monopolisering, manglende aktivitet på land ved dagens lovgivning, flytting av kvoter ut av landsdelen, bearbeiding av norsk fisk i Østen. Sak 14 Om LPN mars Terje Cruickshank, LPN-ansvarlig i Nordland, orienterte om LPN i Tromsø mars. Oppfordret medlemmene til å melde seg på innen fristen som går ut i dag, 15. februar. Årsmøtet avsluttet kl Avslutning av møtet v/leder Anja Johansen. Evaluering av møtet. Utdeling av Venstrevenn premier. Erling Solvang Kitty Aira 17

Protokoll nominasjonsmøte

Protokoll nominasjonsmøte Side 1 av 6 Protokoll nominasjonsmøte Tid (dato, fra kl til kl): 20. september 2014 kl 1300-1500 Sted: Rica hotell, Narvik 1. Konstituering Leder i Nordland Venstre, Anja Johansen ønsket velkommen til

Detaljer

Protokoll nominasjonsmøte Nordland Venstre. Sted : Radisson Blu, Bodø Dato : 17. september 2016, kl

Protokoll nominasjonsmøte Nordland Venstre. Sted : Radisson Blu, Bodø Dato : 17. september 2016, kl Protokoll nominasjonsmøte Nordland Venstre. Sted : Radisson Blu, Bodø Dato : 17. september 2016, kl 1100 1240 Sak 1: Konstituering a) Godkjenne innkalling Godkjent b) Godkjenne sakslista Godkjent c) Valg

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2012

Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Side 1 av 5 Årsmelding for Nordland Venstre 2012 Årsmøte for 2011 ble avholdt fredag-lørdag 11.-12. februar 2012 på Radisson Blue Hotell, Bodø. 44 utsendinger, 3 observatører og en gjest deltok. Generalsekretær

Detaljer

Referat nominasjonsmøte i Nordland Venstre, Bodø februar 2009

Referat nominasjonsmøte i Nordland Venstre, Bodø februar 2009 Referat nominasjonsmøte i Nordland Venstre, Bodø 14.-15. februar 2009 NOMINASJON Sak 1. Konstituering a. Godkjenning av innkalling Leder i Nordland Venstre, Berit Woie Berg viste til skriftlig innkalling

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø

Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Styremøte Nordland Venstre, 16. september 2016, Bodø Kl 1800 2200 Tilstede: Styret: Anja Johansen Jostein Toftebakk Mats Hansen Gøran Rasmussen Åland Gro Helen Klingenberg Emilie Linnea Bronder Ingrid

Detaljer

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 14. -15. februar 2009

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 14. -15. februar 2009 Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 14. -15. februar 2009 Møtet ble åpnet med ett minutts stillhet til minne om Håkon M. Pettersen. Markering: Utdeling av Nordland Venstres miljøpris for 2008. Fylkesleder

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg Arnfinn Ellingsen Terje Cruickshank Arne Ivar Mikalsen May Holm Kerstin Ander-Trønsdal Nicolai

Detaljer

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø februar 2011

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø februar 2011 Side 1 av 8 Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 12.13. februar 2011 Utdeling av Nordland Venstres Miljøpris 2011. Kulturelt innslag ved Carl Ninian Wika på violin akkompagnert av Franziska Wika

Detaljer

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014

Vedtekter Østfold Venstre, vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014 Vedtekter for Østfold Venstre Vedtatt på årsmøtet i Østfold Venstre 8. februar 2014. 1. FORMÅL Østfold Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE

VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE VEDTEKTER FOR OPPLAND VENSTRE 1 FORMÅL Oppland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 MEDLEMSKAP Personer over 15

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR FYLKES- OG REGIONLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 27.02.2011 Normalvedtekter for Venstres fylkes- og regionlag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av

Detaljer

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø februar 2010

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø februar 2010 Side 1 av 7 Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 13.-14. februar 2010 Markering: Utdeling av Nordland Venstres miljøpris for 2009. Kulturelt innslag ved Nikolai Endresen Dahl (sang) akkompagnert

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21.- 22. mars 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21.- 22. mars 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 5 Styremøte Nordland Venstre 21.- 22. mars 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg, Terje Cruickshank, May Holm, Kerstin Ander-Trønsdal, Maria Th Liljedal, Arne B. Vaag, Mari Ann Bjørkli

Detaljer

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11

Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Referat Styremøte Nordland Venstre september 2011 side 1 av 5 Referat Nordland Venstre 24.09.11 25.09.11 Sted: Venstre kontoret i Bodø. Møtestart: Lørdag 25.09 kl 13. Tilstede fra styret: Arne Ivar Mikalsen

Detaljer

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 9. - 10. februar 2013

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 9. - 10. februar 2013 Side 1 av 12 Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 9. - 10. februar 2013 Kulturelt innslag ved Det Vilde Kor. Det ble overrakt gave til Arne Ivar Mikalsen og May Valle med takk for deres innsats i

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015

VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet februar 2015 VEDTEKTER FOR NORDLAND FYLKESLAG AV VENSTRE vedtatt av fylkesårsmøtet 14. 15. februar 2015 1. FORMÅL Nordland Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter

Detaljer

Vedtekter for Akershus Venstre 2014

Vedtekter for Akershus Venstre 2014 Vedtekter for Akershus Venstre 2014 1. FORMÅL Akershus Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2. ORGANISASJON I. Organer

Detaljer

Styremøte Bodø mars 2008

Styremøte Bodø mars 2008 Styremøte Bodø 1.-2. mars 2008 Tilstede: Leder: Berit Woie Berg 1. nestleder: Arne Langset, kom søndag 2. nestleder: Terje Cruickshank Sekretær: Kerstin Ander-Trønsdal, dro søndag kl 11.45 Kasserer: May

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014

NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 NORMALVEDTEKTER FOR SANDNES VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 19.10.2014 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL Sandnes

Detaljer

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen.

Lørdag. 01.01 Godkjenning av innkalling. 01.02 Forslag til dagsorden. 01.03 Forslag til kjøreplan. Innkallingen er sendt ut innen fristen. ÅM 01 Konstituering 01.01 Godkjenning av innkalling Innkallingen er sendt ut innen fristen. Innstilling: Innkallingen godkjennes 01.02 Forslag til dagsorden ÅM 01 Konstituering ÅM 02 Åpning ÅM 03 Årsmeldinger

Detaljer

Nordland Venstres Årsmøte

Nordland Venstres Årsmøte Nordland Venstres Årsmøte 2017 11.02 12.02.17 Møtet startet 12:40 Åpning ved videohilsen fra leder Trine Skei Grande Sak 1 - Konstituering a) Valg av møteledere: Styrets forslag: Lørdag: Arne Ivar Mikalsen

Detaljer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer

OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer OPPLAND VENSTRES ÅRSMØTE 15. - 16. februar 2014, Mølla Hotell, Lillehammer Åpning Årsmøtet ble åpnet Lørdag kl. 1100 Velkommen til årsmøte i Oppland Venstre, v/leder av Lillehammer Venstre Sak 01/14 Godkjenning

Detaljer

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 2.- 3. februar 2008

Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 2.- 3. februar 2008 Protokoll årsmøte i Nordland Venstre, Bodø 2.- 3. februar 2008 Markering: Utdeling av Nordland Venstres miljøpris for 2007. Kulturelt innslag ved Svein Gustav Hoff. Fylkesleder forestod tildelingen av

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste.

Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00. Saksliste: Innkalling og saksliste. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 27.november 2010 Sted: Venstre kontoret, Bodø. Fra/ Til: Kl 10:15-14:00 Tilstede: Berit Woie Berg Arne Ivar Mikalsen Nicolai Endresen Dahl Terje Cruickshank Arne

Detaljer

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre

NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre NORMALVEDTEKTER FOR LOKALLAG I VENSTRE Vedtatt av Venstres landsstyre 14.06.2013 Normalvedtekter for Venstres lokallag skal bygge på prinsippene i Venstres vedtekter og vedtas av landsstyret. 1. FORMÅL.

Detaljer

Fra UV: Emilie-Linnea Bronder Fra fylkestingsgruppa: May Valle og Arne Ivar Mikalsen (fra 21:25) - Nr. 3: Behold akuttberedskapen ved Lofoten sykehus.

Fra UV: Emilie-Linnea Bronder Fra fylkestingsgruppa: May Valle og Arne Ivar Mikalsen (fra 21:25) - Nr. 3: Behold akuttberedskapen ved Lofoten sykehus. Telefonmøte Nordland Venstre 03.03.16 21.00-22.25 Tilstede: Hanne Nora Nilssen, Vilde Sofie Nohr, Gøran Rasmussen Åland, Gro Helene Klingenberg, Anja Johansen (fra 21:27), Mats Hansen. Fra UV: Emilie-Linnea

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 18. juni 2005 i Bodø 1. Sted: SAS-hotellet, Bodø 2. Tid: 0830-1030 3. Til stede: Styret: Knut Halseth - leder Tor J. M. Breines - nestleder

Detaljer

LM-SAK 1-13 Konstituering

LM-SAK 1-13 Konstituering LM-SAK 1-13 Konstituering LM-sak 1.1 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg) Godkjenning av dagsorden Valg av referenter

Detaljer

Valg av møteledere og referenter

Valg av møteledere og referenter Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité Sak 1.6 Valg av tellekorps 4 Fylkesstyrets

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen

Line Gausdal, Ola Solberg Christoffersen Til Lokallagene, NCF Dato 31.10.2015 Sted: Brisk A/S sine lokaler, Ålesund Referat Landsmøte i NCFU Tilstede: 20 delegater 18 observatører Seks fra sentralstyret Tre fra sekretariatet Se vedlegg 1 for

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017.

Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. Vedtekter for Demokratene i Norge vedtatt på partiets landsmøte 18. februar 2017. 1 Navn og formål Disse vedtektene gjelder for Demokratene i Norge, som er et registrert politisk parti. Ved navnsetting

Detaljer

Vedtekter for Hurdal Venstre

Vedtekter for Hurdal Venstre Vedtekter for Hurdal Venstre 1 Formål Hurdal Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstres hovedvedtekter og Venstres program. 2 Medlemskap Personer over 15

Detaljer

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar

Protokoll fra årsmøtet Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: februar Protokoll fra årsmøtet 2007 - Østfold Venstre. Sted: Utne Camping, Sarpsborg kommune Tid: 10-11 februar Antall møtte delegater: Kommune/deltakere Antall Kommune/deltakere Antall Askim 1 (søn) Rygge 1(lør)

Detaljer

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland

Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Årsmøte 2016 Miljøpartiet De Grønne Nordland Møtested: Skagen Hotell, Bodø Møtedato: 06.02.2016 Tid: 15:30 20.30 Saksliste 1. Godkjenning av innkalling 2. Valg av møteleder, referent og møteregler 3. Gjennomgang

Detaljer

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016

Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Protokoll Ekstraordinært landsmøte 6. september 2016 Landsorganisasjonen for Frivilligsentraler Dagsorden Sak 01/16: Sak 02/16: Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket velkommen. Han orienterte om at organisasjonen

Detaljer

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l

Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd. Skjetten, juni P r o t o k o l l Årsmøte i Representantskapet i Norsk teaterråd Skjetten, 1.-2. juni 2012 P r o t o k o l l SAK 1 ÅPNING Ved styreleder Svein J. Svensson i Norsk teaterråd. SAK 2 KONSTITUERING Styret foreslår Hans Konrad

Detaljer

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger

Vestfold SV er SVs talerør i parlamentariske og utenomparlamentariske sammenhenger VEDTEKTER FOR VESTFOLD SV med virkning fra 4. febr. 2017 1 NAVN Partiets navn er Vestfold SV Vestfold Sosialistisk Venstreparti 2 FORMÅL Vestfold SV er fylkesorganisasjonen til SV i Vestfold. Vestfold

Detaljer

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE

1. FORMÅL. som deler. gjelder. også for. medlem i. vil være. disse vedtekter aktive: N V ENS TRE V V EDTEE KTER FOR NO TODDD ET RE 1. FORMÅL Notodden Venstre har til mål å arbeidee aktivt Venstres sak i kommunen i samsvar med Venstress hovedvedtekter og Venstres program. 2. MEDLEMSKAP Personer over

Detaljer

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Referat NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Til stede: Atle Ivar, May, Harald, Torbjørn, Thorbjørn, Sverre, Thor Edgar, Kari, Per Ole, Kristin, Marie, Magnhild. Marianne pr. Skype.

Detaljer

SAK 1: Åpning og konstituering

SAK 1: Åpning og konstituering Sakspapir SVs 19. ordinære landsmøte 25. 27. mars 2011 Lillestrøm SAK 1: Åpning og konstituering Forslagsnummer 1.01: Saksliste Forslagsnummer 1.02: AUs forslag til dagsorden Forslagsnummer 1.03: Landsstyrets

Detaljer

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom.

Partiet er sammensatt av fylkeslag og lokallag, samt De Kristnes Ungdom. De Kristnes lover 1 Formål De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn, og som verner om de kristne grunnverdiene. De Kristne vil arbeide for et samfunn som fremmer personlig frihet

Detaljer

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap.

Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Vesterlen krets av Norges speiderforbund 35. ordinære årsmøte i kretsting 5.mars 2013 Protokoll Kretstinget ble holdt i kantinen til K.Lund offshore med 2. Sandnes sjøspeidergruppe som vertskap. Årsmøtets

Detaljer

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti

Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti Årsmelding 2014 Vefsn Arbeiderparti S A K S L I S T E 1. ÅPNING v/ Leder Wenche Solli 2. KONSTITUERING a. Godkjenning av forretningsorden b. Valg av dirigent c. Valg av to sekretærer d. Valg av to til

Detaljer

LM-SAK 1-16 Konstituering

LM-SAK 1-16 Konstituering LM-SAK 1-16 Konstituering LM-sak 1.1-16 Opprop Godkjenning av innkalling Valg av møteledere (legges fram på landsmøtet) Godkjenning av forretningsorden (vedlegg 1) Godkjenning av dagsorden (vedlegg 2)

Detaljer

Årsmelding for Nordland Venstre 2008 Avgitt av styret til årsmøtet 14.februar 2009

Årsmelding for Nordland Venstre 2008 Avgitt av styret til årsmøtet 14.februar 2009 1. Tillitsvalgte Årsmelding for Nordland Venstre 2008 Avgitt av styret til årsmøtet 14.februar 2009 Styret har i perioden bestått av: Leder Berit Woie Berg, Politisk nestleder Arne Langset, Organisatorisk

Detaljer

ÅM 13 Vedtekter Akershus Venstre

ÅM 13 Vedtekter Akershus Venstre ÅM 13 Vedtekter Akershus Venstre 13.02 Forslag til endringer i vedtekter Forslag 1 Tiril Eid Barland, AUV 5b Fylkesårsmøte b) Antall stemmer avgitt i den enkelte kommune ved siste avholdte valg i fylket:

Detaljer

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden

Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Fylkesstyrets innstilling til dagsorden for Oslo SVs årsmøte 2016: Fredag: 4.3 kl. 16.00-21.00 Åpning ved Benjamin E. Larsen Sak 1 Konstituering, forretningsorden

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 2013. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn til

Detaljer

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015.

Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Beslutningsprotokoll fra ekstraordinært representantskapsmøte og ledermøte i NORILCO. Avholdt 18. april 2015. Ordveksling Sak Protokoll Antall stemmer: 78 ved møtestart. Åpning av ekstraordinært representantskapsmøte

Detaljer

Nord-Norges Musikkforbund

Nord-Norges Musikkforbund Nord-Norges Musikkforbund Stiftet 10. juni 1933 Referat fra tinget 10. juni 2011 i Alta 1. Sted: Alta ungdomsskole, Alta 2. Tid: Kl. 20.00 21.30 3. Til stede: Styret: Hege Arntsen, leder Rolf A. Åsheim,

Detaljer

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter

Sak 1. Konstituering. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av dagsorden. Valg av møteledere og referenter Sak 1. Konstituering Sak 1.1 Godkjenning av innkalling Sak 1.2 Godkjenning av dagsorden Sak 1.3 Forretningsorden Sak 1.4 Valg av møteledere og referenter Sak 1.5 Valg av redaksjonskomité og protokollunderskrivere

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006. Revidert 3. februar 2007.

Detaljer

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013

Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Komite for næring Sak 041/13 Kommunale og regionale næringsfond - fordeling 2013 Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget fordeler kr 30 954 000,- til kommunale og regionale næringsfond i 2013,

Detaljer

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket.

Vedtekter. 1.1. Vestfold teaterråd er samarbeidsorgan for det frivillige scenekunstfeltet i fylket. Vedtekter Vedtatt på stiftelsesmøtet 11.mars 1982, med endring foretatt på årsmøtet 12.mars 1986 Revidert på årsmøtet 7.mars 2005 Revidert på årsmøtet 6. mars 2008 1. FYLKESRÅD 1.1. Vestfold teaterråd

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte.. og revidert siste gang på ordinært årsmøte. februar. februar 0 INNHOLD: INNHOLD:... FORMÅL... MEDLEMSKAP... LAGETS OPPBYGGING OG ORGANER...

Detaljer

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag

FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag ÅRSMØTESAK 1 C) FORRETNINGSORDEN FORRETNINGSORDEN for årsmøter i HEF Buskerud fylkeslag Fylkesstyrets innstilling til fylkesårsmøtet: Fylkesårsmøtet godkjenner forretningsorden med følgende endring i punkt

Detaljer

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015

Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 Vedtekter for Demokratene i Norge, vedtatt av landsmøtet 28. mars, 2015 (Med forbehold om enkelte endringer som kan komme når protokollen for landsmøtet 2015 er ferdigstilt. Der ble det også vedtatt noen

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV

ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 ARBEIDS- OG ORGANISASJONSPLAN FOR ØSTFOLD SV 2016 2019 INNLEDNING Arbeids- og organisasjonsplanen

Detaljer

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november

Konstituering SAK 2. Landsmøte 2015 Sarpsborg, november Landsmøte 2015 Sarpsborg, 6. 8. november SAK 2 Konstituering Inneholder: 1) Landsstyrets forslag til forretningsorden for landsmøtet 2) Landsstyrets forslag til tidsplan 3) Landsstyrets forslag til møteledere,

Detaljer

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE

VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE VEDTEKTER ROGALAND VENSTRE Vedtatt av Rogaland Venstres fylkesårsmøte 4.februar 2006, revidert 3. februar 2007. 1. FORMÅL Venstre har til formål å arbeide aktivt for Venstres sak i fylket i samsvar med

Detaljer

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012

Landsstyremøte. Stavanger 28-30. september 2012 Landsstyremøte Stavanger 28-30. september 2012 Navn Representerer 1 Mari Nordsæther UiN 2 Eirik Øwre Nilsen UiN 3 Line Larsen Rømma HiST 4 Camilla Richardsen Solheim NTNU 5 Maren Berg Johansen HiVe 6 Michelle

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/11

Program og saksliste Sak: GF 03/11 Program og saksliste Sak: GF 03/11 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva. Det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005

Kulturhuset Fraktgodsen, Voss april 2005 PROTOKOLL LANDSMØTE Kulturhuset Fraktgodsen, Voss 23. - 24. april 2005 Åpning av landsmøtet kunstnerisk innslag ved Berit Opheim og Bjørn Kjellemyr. Åpning ved styreleder Jan Ole Otnæs. Vedlegg: Handlingsplan,

Detaljer

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter

Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) Vedtekter Revidert på årsmøte april 2013 F O R M Å L Østfold Barne- og Ungdomsråd (ØBUR) er en fylkesregional paraplyorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

Landsmøteprotokoll 2015

Landsmøteprotokoll 2015 Landsmøteprotokoll 2015 Røyken 5.-8. mars 2015 Noereh Saemien noerehåårganisasjuvne Til stede: Marion A. Ravna, Ane M. Ugelvik, Helga A. Ravna, Ánná Káisá Partapuoli, Ida R. Hætta Ophaug, Ylva A. Hætta

Detaljer

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster.

Disse ble valgt enstemmig: Kaja Graff Huster Johanne Volden Roar Johnsen Senere ble Atle Rasmussen valgt som stedfortreder for Kaja Graff Huster. Landsmøte i Norsk Lektorlag Holmen Fjordhotell, Asker, 11. - 12. november 2011 PROTOKOLL 1. Åpning ved leder Gro Elisabeth Paulsen 2. Godkjenning av møteinnkallingen Godkjent enstemmig. 3. Valg av møteledelse

Detaljer

Protokoll: LANDSMØTET 2013

Protokoll: LANDSMØTET 2013 Protokoll: LANDSMØTET 2013 Tid: Sted: Lørdag 26. oktober 2013 Lillestrøm, Thon Hotel Arena Sak 1. Sak 2. Valg av dirigent, referent og stemmekorps Forslag dirigent: Trond Berget Forslag referent: Karin

Detaljer

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland

14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland Dataforeningens landsmøte 25. - 27. april 2014 - Bodø Fredag 25. april 11.00 13.30 Ankomst og innsjekking 14.00 Velkommen til Landsmøtet formell åpning av landsmøtet Åpningsinnslag v/dnd Nordland 1. Åpning,

Detaljer

Kort om forutsetninger for framskrivingene

Kort om forutsetninger for framskrivingene Kort om forutsetninger for framskrivingene Arbeidsstyrken er her definert som summen av alle arbeidstakere (lønnstakere og selvstendige) og arbeidsledige. Yrkesaktive er her definert som summen av lønnstakere

Detaljer

Norsk cøliakiforenings ungdom

Norsk cøliakiforenings ungdom Forslag til endringer i Vedtekter for Norsk cøliakiforenings ungdom Landsmøtet 2015 Ålesund 1 Navn og formål 1.1 Navn Foreningens navn er Norsk cøliakiforenings ungdom (NCFU). #1 Forslagsstiller: Landsmøtet

Detaljer

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B.

1. Konstituering. A) Valg av dirigenter. B) Godkjenning av dagsorden. Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo. Se vedlegg 1 B. 1. Konstituering A) Valg av dirigenter Forslag til vedtak 1. Håvard Øvregård 2. Christina Teige Apuzzo B) Godkjenning av dagsorden Se vedlegg 1 B. Forslag til vedtak Landsmøtet godkjenner dagsorden. 1.

Detaljer

Sak 3. Bystyrekartet. Ble gjennomgått på diskusjonsmøte 14.6 pga forflyttning av dette styremøte.

Sak 3. Bystyrekartet. Ble gjennomgått på diskusjonsmøte 14.6 pga forflyttning av dette styremøte. Møtereferat fra styremøte i Bodø Venstre, 25.juni 2008. Sted: Bryggerikaia torsdag 25.juni kl 19-22 Møtt: Jostein Toftebakk Terje Cruickshank Turid Høyersten-Holm Ida G. Johnsen Alexander Kolstad Meldt

Detaljer

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016

Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 6. januar 2016 Innkalling til NBFs Årsmøte 2016 Kjære NBF-medlem, du innkalles herved til Billedhoggerforeningens Årsmøte 2016 Tid: Torsdag 10. mars 2016, kl. 14.00 Sted: Billedhoggerforeningens Hus, Hekkveien

Detaljer

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU

Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Årsmøte 2016 Oppland Nei til EU Lillehammer Hotell lørdag 2. april Oppland Nei til EUs delegasjon på landsmøtet 2015. Bak fra venstre: Petter Malmo, Turid Thomassen, Eli Natvik, Kjell Madsen, Inga Marie

Detaljer

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER

PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER 1 1 FORMÅL PARTIET DE KRISTNES VEDTEKTER Partiet De Kristne vil føre en politikk som bygger på det kristne livssyn og som verner om de kristne grunnverdiene. Partiet De Kristne vil arbeide for et samfunn

Detaljer

Program og saksliste Sak: GF 03/10

Program og saksliste Sak: GF 03/10 Program og saksliste Sak: GF 03/10 Behandling Programmet og sakslisten forteller når vi behandler hva, det generelle prinsippet er at vi behandler sakene to ganger. Første debatt er generell og et godt

Detaljer

01G Godkjenning av forretningsorden

01G Godkjenning av forretningsorden 1 01G Godkjenning av forretningsorden Sak: LM 01/16 Møtedato: 07.-10. april Saksansvarlig: Silje Marie Bentzen Sted: Sundvolden 1 2 4 Under konstitueringen skal møtet vedta en forretningsorden. En forretningsorden

Detaljer

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk

MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17. Dato: Møtetid: Møtested: Store møterom gamle fysikk MØTEREFERAT Arbeidsutvalgsmøte 03/17 Dato: 26.01.17- Møtetid: 09.15- - Møtested: Store møterom gamle fysikk Til: Arbeidsutvalget Studentrepresentantene i Styret Kontrollkomiteen Til stede: Forfall: Marte

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI

VEDTEKTER FOR AKERSHUS SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sak 6: Vedtekter Vedtekts komitéen foreslår følgende endring av vedtektene: Forslag 1: 8 Partiskatt 8.1 Alle Akershus SVs folkevalgte betaler en partiskatt på 10 % av godtgjørelsen (lønn eller honorar)

Detaljer

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17

Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Fastsettelse av dagsorden Sak GF 01/17 Om dokumentet Dagsorden forteller hvilke saker generalforsamlingen skal behandle og når sakene skal behandles. Dokumenter - Styrets forslag til dagsorden Forslag

Detaljer

PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN

PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN PROTOKOLL METEOROLOGISKE TJENESTEMENNS LANDSFORENING ÅRSMØTE 6. MARS 2015 HOTELL HORDARHEIMEN, BERGEN SAKSLISTE 1. Opprop av delegater 2. Åpning av møtet 3. Konstituering, valg av a) Dirigenter b) Referenter

Detaljer

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV

Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV Arbeids- og organisasjonsplan for Østfold SV 2017-2020 Innledning Arbeids- og organisasjonsplanen er en strategiplan som slår fast de overordna politiskeog organisatoriske måla for Østfold SV. Planen skal

Detaljer

Forum: Landsmøtet for Norges Frivilligsentraler 2016 Dato:

Forum: Landsmøtet for Norges Frivilligsentraler 2016 Dato: Protokoll Forum: Landsmøtet for Norges Frivilligsentraler 2016 Dato: 18.11.2016 01/16: Konstituering av landsmøtet 1. Åpning Styreleder Ulf Ludvigsen ønsket alle hjertelig velkommen og gratulerte Norges

Detaljer

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo

Protokoll fra Dataforeningens landsmøte april Oslo Protokoll fra Dataforeningens landsmøte 21. - 22. april 2017 - Oslo Tilstede 20 av 21 mulige stemmer DELEGATER Delegater fra DND Sør-Øst 1. Aida Omerovic 2. Agnes Beathe Steen Fosse 3. Bjørn Marthinsen

Detaljer

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder»

Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Prosjektbeskrivelse «Ett Senterparti på Agder» Innhold Ett Senterparti på Agder... 2 Forutsetninger... 3 Nærmere om mål og omfang av prosjektet... 3 Organisering, ledelse og ansvar... 4 Om fylkesstyrenes

Detaljer

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo

Protokoll 2013. Årsmøte i Mental Helse Oslo Protokoll 2013 Årsmøte i Mental Helse Oslo DATO / TID: 23. april 2013 kl 18 21:30 STED: Radisson SAS Blu Nydalen FREMMØTTE: Med stemmerett: 20, 19 fra sak 10 Sak 1: Åpning / konstituering Jørund Schwach

Detaljer

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017,

Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, Saksliste med saksfremlegg NOF avd. Nordlands Årsmøte, Rognan, 3. juni 2017, 18.00-19.00 Saksliste: Sak 1 Valg av dirigent og referent. Sak 2 Godkjenning av innkalling og dagsorden. Sak 3 Årsmeldinger

Detaljer

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN

Til: Nielsen. vedtekter. Ref.:2.1. MKN Til: s Medlemsorganisasjoner 7. januar 2009 Ref.:2.1. MKN Innkalling til Generalforsamling og medlemsmøte om forslag til nye vedtekter Hermer fremsendes første innkalling til s generalforsamling den 24-26

Detaljer

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen

Protokoll. Norsk Schäferhund Klubs årsmøte. 21. mars Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen Protokoll Norsk Schäferhund Klubs årsmøte 21. mars 2015 Radisson Park Inn Hotel, Gardermoen 1. DAGSORDEN 1.1 Godkjenning av representanter/fullmakter Følgende rettelser: Sarpsborg Jostein Bernt - ikke

Detaljer

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne

Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtekter for Oslo Miljøpartiet De Grønne Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 27. oktober 2011, Oslo. Sist endret på årsmøtet 13. februar 2016, Oslo. 1 Grunnlag Oslo Miljøpartiet De Grønne (heretter kalt

Detaljer

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015.

VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. VENSTRES VEDTEKTER Vedtatt av Venstres landsmøte 6.-8. mars 1981 og revidert siste gang på Venstres landsmøte 12. april 2015. 1. FORMÅL Venstre har til formål å samle personer med et sosialt liberalt grunnsyn

Detaljer

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016

VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 VEDTEKTER FOR BUKSERUD SOSIALISTISK VENSTREPARTI Sist endret på årsmøtet i 2016 1. NAVN Buskerud Sosialistisk Venstreparti, som kortform kan brukes Buskerud SV. 2. FORMÅL OG FUNKSJON Buskerud SV er fylkesorganisasjonen

Detaljer

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB)

Landsmøte for Landsforeningen for barnevernsbarn (LFB) Landsmøte for (LFB) Referatet er ført etter saksrekkefølge, ikke behandlingsrekkefølge. 01-17 Godkjenning av innkalling Landsmøtet godkjenner innkallingen. 02-17 Godkjenning av delegater Landsmøtet godkjenner

Detaljer

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden

Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Sak: R 1/15 Møteledelse, forretningsorden og dagsorden Behandling Møteledelsen velges for å plassere ansvaret for gjennomføringen av møtet. Møteledelsen velges med alminnelig flertall. Forretningsorden

Detaljer

Vedtekter for Oslo Venstre

Vedtekter for Oslo Venstre Vedtekter for Oslo Venstre Vedtatt på ekstraordinært årsmøte 15.12.1950 og revidert siste gang på ordinært årsmøte 28. Februar 1. mars 2014 INNHOLD: INNHOLD:... 2 1 FORMÅL... 3 2 MEDLEMSKAP... 3 3 LAGETS

Detaljer