Åpning ved fylkesleder: Fylkesleder Anja Johansen viste til invitasjon sendt ut til lokallagene 06. januar.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Åpning ved fylkesleder: Fylkesleder Anja Johansen viste til invitasjon sendt ut til lokallagene 06. januar."

Transkript

1 Referat årsmøte Nordland Venstre februar 2015 Åpning ved fylkesleder: Fylkesleder Anja Johansen viste til invitasjon sendt ut til lokallagene 06. januar. Sak 1 - Konstituering a. Valg av møteledere: Forslag fra styret: Bjørn Hegstad og Gro Helene Klingenberg, Arne B. Vaag og Jostein Toftebakk. Vedtak: Enstemmig valgt Fullmaktsnemnd: Forslag fra styret: Gøran Rasmussen Åland, Ketil Dalland og Vilde Sofie Nohr Vedtak: Enstemmig valgt Referent Forslag fra styret: Gøran Rasmussen Åland og Terje Cruikshank Vedtak: Enstemmig valgt Tellekorps Forslag fra styret: Vilde Marie Ystmark, Ingebjørg Anjadatter Iversen og Børge Einvik. Forslag fra Terje Cruickshank at Tommy Bjørnødegård erstatter Børge Einvik. Vedtak: Enstemmig valgt: Vilde Marie Ystmark, Ingebjørg Anjadatter Iversen og Tommy Bjørnødegård. Redaksjonsnemnd for politiske uttalelser Forslag fra styret: Hanne Nora Nilssen, Svein Helge Martinussen, Mats Hansen og Ida Johnsen og Eirik Sundrønning (UV) Vedtak: Enstemmig. To personer til å underskrive protokollen Forslag fra styret: Kitty Aira og Erling Solvang. Vedtak: Enstemmig valgt. Godkjente delegater: Navn Delegatnummer Lokallag Anja Johansen 1 NV Ida Johnsen 2 Bodø Børge Einvik 3 Bodø Håvard Olafsen 4 Bodø Iramghan Malik 5 Bodø Terje Cruickshank 6 NV 1

2 Carola Karl Urvik 7 Vefsn Toril Joakimsen 8 Vefsn Birger Johannessen 9 Lurøy Tommy Bjørnødegård 10 Bodø Erling Solvang 11 Rana Stine Marie Bakjord 12 Rana Mats Hansen 13 Rana Hilde Kathrine Dahlberg 14 Rana Inger Hansen 15 alstahaug Hanne Nora Nilssen 16 alstahaug Arne B Vaag 17 fauske Gaute Wahl 18 Vågan Svenn-Erik Tønnessen Busch 19 Vågan Ingebjørg Anjadatter Iversen 20 Vågan Kitty Aira 21 Hamarøy Ingrid Kjevik 22 Hamarøy May Valle 23 NV Gro Helene Klingenberg 24 Narvik Oda Holmstad 25 Narvik Cato Olsen 26 Narvik Rolf Kristensen 27 Lødingen Bjørn Hegstad 28 Lødingen Arne Ivar Mikalsen 29 NV Jostein Toftebakk 30 NV Kjetil Dalland 31 NV Jon Lauvland Pettersen 32 Hadsel Vilde Marie Ystmark 33 NV/UV Svein Helge Martinussen 34 Bø Erik Sundrønning 35 UV Vilde Sofie Nohr 36 UV NV Gøran Rasmussen Åland 37 2

3 I tillegg en delegat med tale og forslagsrett: Ola Elvestuen, VHO delegat nr. 38 Vedtak: Alle fullmakter godkjent, samt Ola Elvestuen med tale- og forslagsrett. Enstemmig. b. Opprop c. Godkjenning av innkalling og saksliste. Vedtak: Godkjent, med merknad om at under sak 11 velges redaksjonsnemd for årsmøte Sak 2 - Utdeling av Nordland Venstres miljøpris: Prisvinner for 2015 er SALT - Kulturelt innslag fra Bodø domkirkes jenteekor. Sak 3 - Årsmeldinger 2014 Styret, fylkestingsgruppa, Unge Venstre, Venstrekvinnelaget Årsmelding fra styret ved leder Anja Johansen. Følgende hadde ordet: Gøran Rasmussen Åland, Carola Karl Urvik. Momenter: Venstrevenn: Gøran Rasmussen Åland oppfordrer medlemmer i Venstre om å melde seg som Venstrevenn. Omrokering i styret: Carola Karl Urvik bes om at sak tas opp under sak 11. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering. Årsmelding fra Unge Venstre ved leder i Nordland UV, Vilde Marie Ystmark. Følgende hadde ordet: Bjørn Hegstad, Terje Cruickshank, Erling Solvang, Gaute Wahl, Anja Johansen. Momenter: Flott presentasjon. Skryt, vi er på rett vei. 3 aktive lag, men representerer 11 kommuner. Nøkkel til suksess er når mange grupperinger kan jobbe sammen. Fantastisk årsmelding, innspill til styret: lag en strategi for å få flere UV-lokallag. Replikk fra leder: Det jobbes for å få lokallag i regionene blant annet Lofoten, man bør se ut over kommunegrensene, da det ofte er få medlemmer i den enkelte kommune. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering. Årsmelding fra Venstrekvinnelaget ved Carola Karl Urvik. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering. Årsmelding fra fylkestingsgruppa ved leder i fylkestingsgruppa May Valle. Følgende hadde ordet: Terje Cruickshank Momenter: Brukes gruppelederne i kommunene i saker der det er aktuelle saker i kommunene? Svar fra May Valle: Arne Ivar Mikalsen har ansvar for Bodø, ellers brukes nett mye. Vedtak: Årsmeldingen tas til orientering 3

4 Sak 4 - Uttalelser. Innkomne forslag, kort presentasjon ved redaksjonsnemnda. 10 innkomne forslag: Uttalelse 1 forslagsstiller Erling Solvang: Fisken tilhører folket Uttalelse 2 - Forslagsstiller Svein Helge Martinussen, Bø Venstre: Fiskerinæringens rammevilkår Uttalelse 3 Forslagsstiller Styret Nordland Venstre: Norsk fisk. Norsk eid og produsert. Uttalelse 4 Forslagstiller Vefsn Venstre: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet! Uttalelse 5 Forslagsstiller Styret i Vågan Venstre: Tveteråsutvalgets utredning Uttalelse 6 Forslagsstiller Nordland Unge Venstre: Et nødvendig løft for yrkesfag Uttalelse 7 Forslagsstiller Vefsn Venstre: Nordland Venstre sier nei til salg av statsgrunn Uttalelse 8 - Forslagstiller Rana Venstre: Norges og EUs klimapolitikk skyver problemene til våre barn. Uttalelse 9 - Forslagstiller Lødingen Venstre: - Akuttberedskap ved sykehus Uttalelse 10 Forslagstiller May Valle: Ferger og hurtigbåt kaos på Helgelandskysten Uttalelse: 11- Forslagstiller Rana Venstre Nei til søndagsåpne butikker Red. nemdas innstilling to uttalelser: - Fiskeri: Sy sammen de fire om fiskeri til en. - Samferdsel og kommunikasjon om hurtigbåtkaos. De øvrige oversendes styret for videre behandling. Følgende hadde ordet: Hanne Nora Nilssen, Erling Solvang, Gøran Rasmussen Åland, Ida Johnsen, Arne B. Vaag, Terje Cruickshank, Carola Karl Urvik. Momenter til debatt: Nei til søndagsåpne butikker bør tas inn, den ble sendt innen fristen. Uttalelsen om Statsskog bør tas inn forslag. Uttalelse fra NV bør tas inn som nr 3. Uttalelse nr 4, forslås som en av fire uttalelser. Votering på antall uttalelser: 4 uttalelser: 9 stemmer, og falt 3 uttalelser: klart flertall og vedtatt Vedtak: Det utarbeides tre uttalelser. Det åpnes for debatt om hvilken uttalelse som skal være nr 3. Carola Karl Urvik: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet! Arne B. Vaag: Nordland Venstre sier nei til salg av statsgrunn Erling Solvang: Nordland Venstre sier nei til salg av statsgrunn 4

5 Gaute Wahl: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet og et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen. Terje Cruickshank: Støtter siste taler: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet og et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen. Oda Holmstad: Lytt til Unge Venstre Vilde Sofie Nohr: Et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen. Votering: Nordland Venstre sier nei til salg av statsgrunn: 7 stemmer for, falt. Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet og et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen: klart flertall. Vedtak: Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet og et nødvendig løft for yrkesfag sys sammen som uttalelse nr. 3. Sak 5 - Regnskap 2014 Kasserer Kjetil Dalland presenterte regnskapet for Regnskap tatt til orientering. Vedtak: Årsmøtet godkjenner regnskapet for 2014 med forbehold om at revisor godkjenner det. Sak 6 - Budsjett 2015 Kasserer Kjetil Dalland presenterte budsjett for Vedtak: Årsmøtet tar sak om budsjettet for 2015 til orientering. Sak 7 - Medlemskontingent 2016 Kasserer Kjetil Dalland orienterte om kontingensats. Følgende hadde ordet under debatten: Erling Solvang, Vilde Marie Ystmark, Anja Johansen, Mats Hanssen, Arne B. Vaag, Kjetil Dalland. Momenter til debatten: Selv om det kan medføre en nedgang i kontingentinngang, er det mulig å bidra på andre måter, slik som ved Venstrevenn. Votering 1 stemme mot. Vedtak: Årsmøtet støtter styrets innstilling: Nordland Venstres tilleggskontingent for 2016 fastsettes til kr. 125,- for yrkesaktive og kr. 0,- for ikke-yrkesaktive. Den totale fylkeslagskontingenten blir da kr. 200,- for yrkesaktive og kr. 50,- for ikkeyrkesaktive. Den totale kontingenten for medlemmer i Nordland Venstre blir kr. 425,- for 5

6 yrkesaktive og kr. 150,- for ikke-yrkesaktive, med tillegg for eventuell tilleggskontingent vedtatt av lokallag i Nordland Venstre. Dersom Venstres landsmøte i april 2015 vedtar endring av kontingentens størrelse, gjøres tilsvarende endringer i Nordland Venstres kontingent. Sak 8 - Innkomne saker Vedtektsendringer forslag fra VHO: 9. forslag til vedtektsendringer: Se vedlegg til protokoll. Følgende hadde ordet: Arne B. Vaag. Vedtak: Årsmøtet vedtar alle endringsforslagene. Sak 9 Listestilling, valgkamp og program for fylkestingsvalget - Om listestilling Arne Ivar Mikalsen orienterte om status. Oppdatert liste ble presentert. Momenter: Veldig bra at Sortland nå er på plass. Listene vi har nå dekker mye av Nordland befolkningsmessig. Andøy fra sikker, til usikker etter dårlig oppmøte på årsmøte. Alle som har kjente i aktuelle kommuner må bidra i arbeidet med å få på plass listene. Det gjøres en veldig god jobb i Nordland. Følgende hadde ordet i debatten: Anja Johansen, Hanne Nora Nilssen, Arne B. Vaag, Gøran Rasmussen Åland, May Valle, Arne Ivar Mikalsen, Ola Elvestuen, Bjørn Hegstad. Momenter i debatten: - Andøy som tidligere nevnt. Evenes har førstekandidat men trenger tre personer til for å få på plass listen. - Felleslister er også bra, så lenge det ikke er mulig å få på plass en egen Venstre-liste. - Det er jobbet mye med Saltdal, men mangler førstekandidat. Fauske jobbes det også med å få førstekandidat på plass. - Husk fristen for innlevering 31. mars kl 1200, men obs det er i påskeferien. Må stemples på rådhuset i kommunen innen fristen. - Hamarøy mangler også førstekandidat. Prøv å få med Venstre i listenavnet til felleslisten. - Ved fellesliste telles ikke stemmene i statistikken. - Kjempeviktig å mobilisere i sluttspurten. Vi må ha fylker som er i pluss fra Nordland kan bli en slik kommune. Felleslister er ikke med på å bygge organisasjon. Ikke tenk på felleslister før 20. mars. Målet nasjonalt er flere enn 211 lister som i

7 - Samarbeidet med regjeringen, spesielt Frp sliter på grasrota. Vi ser på oversikten over fylkene at Venstre sliter i distriktsfylkene. - Om valgkamparbeid Terje Cruickshank og Arne Ivar Mikalsen orienterte om valgkamparbeidet. Det har vært avholdt et møte i Svolvær i valgkamputvalget, avholdes nytt møte i neste uke. Vi er bedre skodd enn tidligere. Stort valgkamputvalg: de fire øverste kandidatene og valgkampsjefene. Kom med innspill til valgkampsjefene for arrangementer og aktiviteter som skjer rundt omkring i fylket. Følgende hadde ordet i debatten: Birger Johannessen, Rolf Kristensen, Anja Johansen, Terje Cruickshank, May Valle, Hanne Nora Nilssen, Hilde Kathrine Dahlberg. Momenter i debatten: - Viktig å ikke sentralisere valgkampen, ikke bruk for mange stortingsrepresentanter i kommunevalgkampen, ha fokus på kommunestyrerepresentantene. Ikke bare ha fokus på byene. - Skille mellom fylkesvalgkamp og kommunevalgkamp. Trenger ikke være motsetninger. Kan ofte være en styrke at en ukjent kandidat får drahjelp av en stortingsrepresentant. - Viktig å gjøre hverandre gode, bygge opp de folkevalgte lokalt gjennom de på fylket og stortinget. - Bygge opp hverandre gjennom bruk av Facebook og nett. Gi hverandre ros. Svar på henvendelser, selv om det tar tid. - Viktig å engasjere seg i de viktige sakene, i de sakene som engasjerer. Det er det som gir stemmer til oss lokalt og på fylket. Lokallagene legger grunnlaget for fylkesvalgkampen, men man må vite hvem kandidatene er. Ikke bare sats på den siste måneden, slik alle andre gjør. Organisasjonen er ikke så god som det gis uttrykk for, for lite folk å ta av lokalt. Vi må få flere folk engasjert. - Vi trenger økonomisk støtte til å se mer profesjonell ut. - Presentasjon ved programkomiteens leder Jostein Toftebakk. Diskusjon. Avstemminger/vedtak. Leder i programkomitèen Jostein Toftebakk innledet om programkomitéens arbeid. Komiteen har bestått av: Anja Johansen, Gøran Rasmussen Åland, Arne Ivar Mikalsen, May Valle, Jostein Toftebakk (leder), Vilde Sofie Nohr, Ida Johnsen, Arne Langset. Arbeidet ble startet i november. En fysisk møte, resten på telefon og epost. Tre 7

8 utsendelser og utgaver. Første utkast Andre utkast Tredje utkast Følgende hadde ordet i debatten: Erling Solvang, Rolf Kristensen, Anja Johansen, Hanne Nora Nilssen, Birger Johannessen, Carola Karl Urvik, Anja Johansen, Birger Johannessen, Carola Karl Urvik, Til kapittel 1: Jostein Toftebakk, Carola Karl Urvik, Birger Johannessen, Gøran Rasmussen Åland, Terje Cruickshank, Carola Karl Urvik, Rolf Kristensen, Erling Solvang, Rolf Kristensen, Terje Cruickshank Innspill til kapittel 1: - Plast - Være konsekvens med bruken av ordet sosialliberal i stedet for liberal. - Behold ordet liberal i overskriften, utdyp med i innholdet under punkt 1.1 med sosialliberal. - Forslag fra Carola Karl Urvik: ordet liberal i overskriften byttes ut med sosialliberal. Til kapittel 2: Hanne Nora Nilssen, Birger Johannessen, Erling Solvang, May Valle, Rolf Kristensen, Svenn-Erik Tønnessen Busch. Innspill til kapittel 2: - Avsnitt om utbygging av lufthavnene strykes - Stryke punktet: arbeide for flere avganger og destinasjoner fra Nordland. - Nytt punkt om kombinasjon av bruk av sykkel, buss og båt. Eksempel koster ekstra for å ta med seg sykkel på buss. Forslag: Kombinere sykkelbruk med buss, tog og båt med lavere kostander. - Gjennomgående sykkelruter gjennom Nordland. - Elektrifisering av Nord-norgebanen. - Kollektivsatsing for lite konkret, må ha flere konkrete kulepunkt. Forslag: - Vågan ønsker å ha bort punkt om utbygging av flyplass. punkt 2.4 Nytt punkt Nordland Venstre vil arbeide for en fremtidsrettet flyplasstyruktur til det beste for innbyggere og næringsliv i fylket - Forslag: Ny båt med lasterom og krane og en. høyde på 5 meter i Trænaruta. - Åpne for flere ruteflygninger med helikopter - tillegg avsnitt 2. Helikopter/flytilbud/flyplasstruktur. Til kapittel 3: Mats Hanssen, Hanne Nora Nilssen, Rolf Kristensen, Terje Cruickshank, Birger Johannessen, Bjørn Hegstad, Vilde Marie Ystmark, Innspill til kapittel 3: 8

9 - Punkt 3.2 arbeide for teknisk allmennfag. - Punkt 3.3 Opprettholde danselinja i Mo i Rana. - Nytt punkt 3.2: sikre gode støtteordninger for bedrifter som tar inn lærekandidater. - Punkt om landbruksutdanning med skolegårdsbruk med dyr. - Husk på inkludere punkt om akvakultur. - Nytt punkt om rådgivningstjenesten. Til kapittel 4: Stine Marie Bakjord, Carola Karl Urvik, Gaute Wahl, Erling Solvang, Birger Johannessen, Inger Hansen, Tommy Bjørnødegård, Rolf Kristensen, Svenn- Erik Tønnessen Busch, Vilde Sofie Nohr. Innspill til kapittel 4: - Forslag til nytt kulepunkt: Forbud mot utleie av fylkeskommunal tomt til bruk av ville dyr i sirkus se forslag tillegg til første kulepunkt: reindrift og friluftsliv - ta vekk Norge, bruk Nordland - overskudd, i stedet for reserve av fornybar energi. - markedføre at vi har stort overskudd av fornybar energi, i stedet for utbygging av store kraftlinjer med stort energitap. - sikre allemannsretten i skog - kunnskapsbasert arealplanlegging. - Bruk ordet fornybar energi fylkesvise planer = fylkesplan sitkagran = insentiver for å få fjernet sitkagran - olje: være mot konsekvensutredning av LoVeSe. - oljeberedskap vi må forholde oss til rovviltsforliket. Fjerne punktet, eller konkretiseres sørge for fremtidig utbygging av oppdrettsindustrien skjer på en måte som gir minst mulig økologisk påvirkning og forurensing stryke bla forby sjødeponi. Og innføre ressursavgift.. Ødeleggende for eksempel for Rana gruber. - Trenger vi punkt med nasjonale krav. - Oljevernbase, være konkret med å legge oljevernbase til Fiskebøl. Til kapittel 5: - Bjørn Hegstad, Svenn-Erik Tønnessen Busch, Carola Karl Urvik, Birger Johannessen, Hanne Nora Nilssen, Erling Solvang, Svenn-Erik Tønnessen Busch, Innspill til kapittel 5: - Innspill om reiseliv: nytt delkapittel under punkt noen om 9

10 destinasjonsselskapene - Innspill fra Lødingen: Stimulere til bedre vedlikehold av tidligere dyrket jord. - Punkt 3 og punkt stryke punktet ingen vekst i oppdrettsnæringen før miljøutfordringene er løst. - Sjølråderett over nordnorske fiskeriressurser i fremtida. Til kapittel 6: Carola Karl Urvik Innspill til kapittel 6: - Sørsamisk museum på snåsa + nytt avsnitt. Kapittel 7: Ingen innspill. Vedtak: innkomne forslag oversendes Programkomiteen til vurdering og for votering på søndag. Sak 10 Generell politisk debatt Innleder Ola Elvestuen Tema: Grønn vekst. Følgende hadde ordet i debatten: Birger Johannessen, Bjørn Hegstad, Svein Helge Martinussen, Rolf Kristensen, Stine Marie Bakjord, Gro Helene Klingenberg, Gaute Wahl, Mats Hanssen, Jostein Toftebakk, Oda Holmstad, Erling Solvang, Ola Elvestuen, Momenter i debatten: - Krillfiske i nordishavet er viktig for økologien i havet. Plastavfall. Fisk til Kina. Flytrafikk. Kraftverk. - Jobben med regjeringssamarbeidet takles tålig bra. Ikke gå inn i regjeringen! Privatisering i småkommuner skaper store utfordringer. Valget til høsten vil gi en pekepinn foran neste Stortingsvalg, hvordan skal man takle dette? - Distriktspolitikk og sentralisering, faretruende utvikling. Må ha en distriktspolitikk som hører sammen til det grønne skiftet. Hvordan er våre velgere? Være obs på at man ikke hopper på trender. Kommunereform, ikke fornøyd med hvordan stortingsgruppa løser dette. Vil Venstre støtte tvangsammenslåing, slik at man når 100 kommuner? Hvordan vil postdirektivet være det beste for små- og mellomstore bedrifter? - Distriktspolitikk og sentralisering. Kommunereformen vi føre til en sentralisering og fraflytting. Hva med fylkeskommunen? Sykehusreform med Helseministeren som sier at det ikke skal være akuttfunksjon ved sykehus i regioner med mindre enn innbyggere. Tveteråsutvalgets innstilling: en gavepakke til Røkkes trålere. - Delta på strandryddedagen som arrangeres av kommunene. Der kan Venstre gjøre 10

11 seg synlig, ved å utgjøre en forskjell i lokalsamfunnet. - Kulturpartiet Venstre bør satse på ungdomsklubber som er forebyggende arbeid. Ungdomsklubber bør være lovpålagt. - Fiskeri blir satt på dagsorden i Nordland Venstre med fire innkomne uttalelser som omhandler temaet. Vågan Venstre fremmer forslag om hjemfallsrett på fiskeriressursene. Kompetansearbeidsplasser innen fiskeri er fraværende i Nordland. Kultur som fiskeri. Felles løft: man må se ting i sammenheng. - Nordland er et industrifylke, man må ikke glemme industrien når man snakker om grønn vekst. Det må stilles strenge krav til sentrale myndigheter, også når det gjelder innkjøp fra norsk industri. - Kommunestruktur. Man må ikke være redd for nabokommunene, slik at man ikke kan levere gode nok tjenester dermed blir man styrt fra Oslo. Kommunegrensene må flyttes på, se Tjeldsund som eksempel. Man trenger ikke nødvendigvis et rådhus i sitt hjemsted. Plastryddedag i Nordland Venstre. - Vi må i større grad jobbe for tilgjengelighet for folk med funksjonshemminger og redusert framkommelighet. Alle lokallag bør få dette inn i valgprogrammet sitt. - Gå i dialog for å finne gode løsninger uten at man er for prinsippfast. Kommunereformen, det finnes gode tjenester i små kommuner også, man må ikke se seg blind på antall kommuner. Søndag 16. februar Møtet startet kl for å sluttbehandle Valgprogrammet Sak 9 program forts: Utkast fire sendt ut med synliggjøring av ulike alternativer. Følgende hadde ordet: Hanne Nora Nilssen, Gøran Rasmussen Åland, Terje Cruickshank, Carola Karl Urvik. Voteringer: Tittel: alternativ 1 fra programkomitéen: 19 for og vedtatt. Alternativ 2 fra Vefsn: 11 for. 1.3 Liberal politikk i fylkeskommunen: 14 Sosialliberalpolitikk i fylkeskommunen: 16 vedtatt 2.1 Kulepunkt 2: vedtatt enstemmig 2.1 Kollektiv Transport Venstre skal gå inn for å etablere en tilbringertjeneste fra Leinesfjord i Steigen til Tømmerneset i Hamarøy for korrespondanse med Nordlandsbuss rute Vesterålen/Bodø: Falt. 11

12 2.2 Tillegg til punkt om sykkelruter: 29 stemmer for 2.4 Strykingsforslag: 22 for. 9 mot. Vedtatt strøket. Nytt avsnitt: flertall 3.1 Nytt punkt: Vedtatt 3.2 Nytt punkt om TAF: Flertall Nytt punkt: Flertall 4 intro: Erstatte ordet vedtatt 4.1 erstatte ord til Nordland er 4.2 tillegg til punkt: flertall Endringsforslag vedtatt stryke ordet nasjonal : flertall stryke punkt forby sjødeponi... : flertall Tilleggspunkt: Vedtatt 4.5 Endringsforslag: vedtatt (beitenæring) Nytt punkt: flertall 4.6 Nytt punkt i innlending: vedtatt Nytt punkt 2 går ut: flertall 12

13 Nytt punkt 3: flertall Nytt punkt 4: flertall 5.1 Nytt punkt: flertall 5.2 Fjerne punkt: flertall 5.3 Nytt punkt: flertall Fjerne kulepunkt 3: flertall Fjerne kulepunkt 5: flertall 5.8 Nytt delkapittel: flertall 6.1 Flertall for ny del i innledning Kulepunkt: 16 for, 20 mot: falt Nytt kulepunkt: flertall 6.3 Strykningsforslag: vedtatt Tilleggsvotering: - Sosialliberal parti skal nevnes gjennomgående i programmet: 19 for 15 mot. - Fylkesstyret i samråd med toppkandidatene på venstres liste gis fullmakt til å kvalitetssikre programmet. I tillegg til nødvendige redaksjonelle endringer. Lokallagene informeres om eventuelle realitetsjusteringer. - Protokolltilførsel fra Terje Cruickshank: Delegat Terje Cruickshank fremmet forslag om å åpne debatten etter strek var satt pga at noen delegater tok seg frihet med å debattere og ikke ble banket av ordstyrer. Forslaget om å åpne debatten ble ikke votert over. Merknad fra underskrivere av protokollen: Innkomne endringsforslag til programmet er ikke skrevet inn i dette referatet. Det er derfor ikke mulig kontrollere om alle endringsforslag er votert over og redigert inn i Valgprogrammet. Fylkesstyret i samråd med toppkandidatene på venstres liste må derfor kvalitetssikre dette, 13

14 jf. fullmakten. Sak 11 - Valg - suppleringsvalg til styret: ny vara. Ny 5. vara for Torbjørn Houge: Forslag fra styret: ny 5. vara: Karl Rasmus Dahle (Andøy) Vedtak: Karl Rasmus Dahle (Andøy) enstemmig valgt. - Omrokering i styret: Forslag: Årsmøtet gir sin tilslutning til den nye konstitueringen som styret har vært nødt til å foreta. Følgende hadde ordet: Anja Johansen, Hanne Nora Nilssen, Erling Solvang, Arne B. Vaag, Tommy Bjørnødegård, Gro Helene Klingenberg, Hanne Nora Nilssen, Carola Karl Urvik, Terje Cruickshank, Vilde Marie Ystmark, Rolf Kristensen, Anja Johansen. Vedtak: Årsmøtet gir sin tilslutning til den nye konstitueringen som styret har vært nødt til å foreta. - velge valgnemnd for neste styrevalg. Styrets forslag til valgnemd: Svein Helge Martinussen, May Holm, May Valle, Kerstin Ander-Trønsdal, en representant fra Venstrekvinnelaget og en fra Unge Venstre. Følgende hadde ordet i debatten: Håvard Olafsen. Arne B. Vaag Forslag: Terje Cruickshank satt opp mot May Valle. Skriftlig valg. 35 delegater i salen. Votering: Terje Cruicshank 14. May Valle blank stemme. Vedtak: Styrets instilling vedtatt. Svein Helge Martinussen, May Holm, May Valle, Kerstin Ander-Trønsdal, en representant fra Venstrekvinnelaget og en fra Unge Venstre. - utsendinger til Venstres landsmøte 2015 styrets forslag: Landsmøtedelegater: Forslag fra styret: 1. Anja Johansen, leder i NV, landsstyret, andrekandidat til fylkestingsvalget, nordfylket 2. May Valle, tredjekandidat til fylkestingsvalget, fylkestinget, Nordland Venstrekvinnelag, midtfylket 3. Håvard Olafsen, «ungdomsalibi» og fjerdekandidat til fylkestingsvalget, midtfylket 4. Jostein Toftebakk, ny politisk nestleder, leder programkomiteen for NV, 14

15 sørfylket 5. bør representere sørfylket, mann eller kvinne 6. Ida Gudding Johnsen, styret i NV, Toppkandidat i Bodø = prioritert kommune, Nordland Venstrekvinnelag, midtfylket 7. bør representere nordfylket, 8. Vilde Marie Ystmark (UV) vara Terje Cruickshank, valgkampsjef (observatør) vara Gøran Rasmussen Åland, valgkampsjef, (observatør) vara vara Følgende hadde ordet i debatten: Hanne Nora Nilssen, Erling Solvang, Svenn-Erik Tønnessen Busch, Bjørn Hegstad, Svein Helge Martinussen, Carola Karl Urvik, Vilde Marie Ystmark, Carola Karl Urvik, Oda Holmstad, Terje Cruickshank. Forslag: Mats Hansen, Gaute Wahl, Gro Helene Klingenberg, Ingvild Oline Krey, Hanne Nora Nilssen, Erik Sundrønning, Vilde Sofie Nohr. Votering: Styrets forslag til delegater valgt i første omgang. Skriftlig votering over de to ledige plassene (36 delegater i salen): Mats Hansen 25, Gaute Wahl 7, Gro Helene Klingenberg 7, Ingvild Oline Krey 6, Hanne Nora Nilssen 10, Erik Sundrønningen 4, Vilde Sofie Nohr 9. 1 blank stemme. Ordet til votering: Hanne Nora Nilssen, Bjørn Hegstad, Svein Helge Martinussen, Carola Karl Urvik, Arne B. Vaag, Svein Helge Martinussen, Votering over varaplassene: Vilde Sofie Nohr 15, Gro Helene Klingenberg 13, Terje Cruickshank 13, Gøran Rasmussen Åland 14, Ingvild Oline Krey 9. Vedtak: 1. Anja Johansen 2. May Valle 3. Håvard Olafsen 4. Jostein Toftebakk 5. Mats Hansen 6. Ida Gudding Johnsen 7. Hanne Nora Nilssen 8. Vilde Marie Ystmark (UV) vara Vilde Sofie Nohr vara Gøran Rasmussen Åland vara Gro Klingeberg vara Terje Cruickshank 15

16 vara Ingvild Oline Krey Styret får fullmakt til å supplere varamannsrekken. Hilsen fra Nordland Bondelag ved leder Bernt Skarstad Sak 12 - Uttalelser Redaksjonsnemda presentert sitt forslag til uttalelser: 1. Fisken tilhører folket 2. Kompetansearbeidsplasser ut i distriktet 3. Feil prioritering av fylkeskommunen Nr 1: Følgende hadde ordet i debatten om uttalelse 1: Hanne Nora Nilssen, Ida Johnsen, Anja Johansen, Svein Helge Martinussen, Svenn- Erik Tønnessen Busch, Terje Cruickshank, Arne Ivar Mikalsen, Gaute Wahl, Anja Johansen, Hanne Nora Nilssen. Forslag: - Tilleggsforslag fra Ida Johnsen tas inn i uttalelsen. Votering om uttalelse 1 med tilleggsforslag fra Ida Johnsen: Enstemmig vedtatt. Nr. 2: Votering om uttalelse nr. 2: Enstemmig vedtatt Nr. 3: Følgende hadde ordet i debatten om uttalelse nr. 3: Terje Cruickshank, Erling Solvang, Hanne Nora Nilssen, Arne B. Vaag, Erling Solvang, Gaute Wahl, Carola Karl Urvik. Forslag: - Styret må vurdere en mer hensiktsmessig overskrift - Ny overskrift: Sjøvegen må prioriteres. - Fjerne punkt 3. Votering om ny overskrift: - Sjøvegen må prioriteres vedtatt. Votering om fjerning av punkt 3. - Falt Votering over uttalelse nr 3: 16

17 Enstemmig vedtatt. Debatt om behandling av uttalelser: Svein Helge Martinussen, Anja Johansen, Gaute Wahl, Bjørn Hegstad, Carola Karl Urvik, Erling Solvang, Anja Johansen. Momenter: Diskusjon om fremtidig behandling av uttalelser. Hvilke uttalelser sendes til landsmøtet? Klarer rammer for antall, bedre tid for arbeid i redaksjonsnemda. Sak til landsmøtet: oppretting av et blått arbeidsutvalg i Venstre. Sak 13 NOU om sjømatindustri/fiskerinæring. Innleder fra Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening ved Arne Karlsen. Følgende hadde ordet i debatten: Svein Helge Martinussen, Ida Johnsen, Gaute Wahl, Svenn-Erik Tønnessen Busch, Erling Solvang, Svein Helge Martinussen, Arne Karlsen, Arne B. Vaag, Rolf Kristensen. Det ble stilt spørsmål til innleder, blant annet angående temaene: Eierskap, aktivitetsplikt, leveringsplikt, lokalt eierskap, monopolisering, manglende aktivitet på land ved dagens lovgivning, flytting av kvoter ut av landsdelen, bearbeiding av norsk fisk i Østen. Sak 14 Om LPN mars Terje Cruickshank, LPN-ansvarlig i Nordland, orienterte om LPN i Tromsø mars. Oppfordret medlemmene til å melde seg på innen fristen som går ut i dag, 15. februar. Årsmøtet avsluttet kl Avslutning av møtet v/leder Anja Johansen. Evaluering av møtet. Utdeling av Venstrevenn premier. Erling Solvang Kitty Aira 17

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 18. 19. februar 2012, Quality Grand Hotell Kongsberg Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll

Detaljer

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014

Telemark Venstre. Protokoll ÅRSMØTE 2014 Telemark Venstre Protokoll ÅRSMØTE 2014 Inneholder: Innkalling (1 side) Program (1 side) Årsmelding 2013 (24 sider) Regnskap 2013 og Budsjett 2014 (2 sider) Årsmøtereferat (9 sider) Totalt 37 sider (inkl.

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner

Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014. Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014. Årsmelding 2013. Regnskap 2013 Budsjett 2014. Forslag til resolusjoner Telemark Venstre ÅRSMØTE 2014 Norsjø Hotell, Akkerhaugen 8. februar 2014 Møtebok endelig versjon (pr. 7. feb 2014) Inneholder: Møtebok Innkalling Program ÅM-sak 1 Årsmelding 2013 ÅM-sak 2 Regnskap 2013

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar

Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010. Trondheim 6.-7. Februar Fylkesårsmøte Sør-Trøndelag Venstre 2010 Trondheim 6.-7. Februar 1 Saksliste: 1. Godkjenning av innkalling og sakliste 2. Konstituering: Valg av møteledere, referenter, fullmaktsnemnd, tellekorps og resolusjonsnemnd

Detaljer

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014. Trondheim 7. 8. februar. Rica Nidelven Hotell, Trondheim Fylkesårsmøte Sør Trøndelag Venstre 2014 Trondheim 7. 8. februar Rica Nidelven Hotell, Trondheim 1 1 Deltakerliste, fylkesårsmøtet i Sør Trøndelag Venstre 2014 # Navn Delegasjon 1 Trond Åm Fylkesstyret

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte Foto: Monica Løvdahl SAKSPAPIRER Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 8. - 10. mai 2015 Clarion Hotel Energy, Stavanger Versjon 4.3 1 Kjære delegat, Vi ønsker deg velkommen til landsmøtet til Miljøpartiet

Detaljer

INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE

INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE INNKALLING ÅRSMØTE 2011 I FREDRIKSTAD VENSTRE Dato: Onsdag 26. Januar 2011 Tid: Kl. 17.30 21.30 Sted: Rolvsøy Rådhus, Råkollveien 103 Styret i Fredrikstad Venstre ønsker velkommen til årsmøte onsdag 26.

Detaljer

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø.

Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Side 1 av 6 Styremøte Nordland Venstre 21. 22. november 2009, Bodø Hotell, Bodø. Tilstede: Berit Woie Berg Arnfinn Ellingsen Terje Cruickshank Arne Ivar Mikalsen May Holm Kerstin Ander-Trønsdal Nicolai

Detaljer

Siste versjon 5. februar Rogaland Venstres fylkesårsmøte 5. 6. februar 2011 Scandic hotell, Haugesund Møtebok Siste versjon 5.

Siste versjon 5. februar Rogaland Venstres fylkesårsmøte 5. 6. februar 2011 Scandic hotell, Haugesund Møtebok Siste versjon 5. Siste versjon 5. februar Rogaland Venstres fylkesårsmøte 5. 6. februar 2011 Scandic hotell, Haugesund Møtebok Siste versjon 5. februar 1 Saksliste Sak 1 Sak 2 Sak 3 Sak 4 Sak 5 Sak 6 Godkjenning av innkalling,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA

REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA REFERAT FRA ÅRSMØTET UTDANNINGSFORBUNDET RANA 2015 Rana Voksenopplæring auditoriet onsdag11.mars 2015 kl.18.30 Tilstede: 31 stemmeberettigede Leder Kari Brekke Arnesen ønsker velkommen. Kulturelt innslag

Detaljer

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012

Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 Årsmøte Oppland Arbeiderparti 10. 11. mars 2012 INNHOLDSFORTEGNELSE Dags- og forretningsorden... s. 4 Fullmakter til årsmøtet i Oppland Arbeiderparti... s. 4 Innkomne forslag politiske og organisatoriske

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE

VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 VEDTEKTER FOR BERGEN VENSTRE 1. FORMÅL Bergen Venstre har til formål å arbeide aktivt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSSAMLING I CHANGEMAKER

REFERAT FRA ÅRSSAMLING I CHANGEMAKER REFERAT FRA ÅRSSAMLING I CHANGEMAKER Ellingsrud 12-14. april 2013 Start: 12. april kl. 09.00 Slutt: 14. april kl. 15.00 Vedlegg: Vedtaksprotokoll Endringsforslag 1 Saksliste Sak 1: Sak 2: Sak 4: Sak 5:

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn

BIS Landsmøte 2011 REFERAT. 42. Landsmøte BI Studentsamfunn REFERAT 42. Landsmøte BI Studentsamfunn Gardermoen, 13.-14. April 2013 1 Leder Per Olav Myhre åpner det 42. landsmøtet ved å takke BI Studentsamfunn for fantastiske år, oppsummerer noen av organisasjonens

Detaljer

Årsmøtesak 1/2015 Styrets beretning for 2013 og 2014

Årsmøtesak 1/2015 Styrets beretning for 2013 og 2014 Årsmøtesak 1/2015 Styrets beretning for 2013 og 2014 Styrets forslag til vedtak: Årsmøtet 2015 godkjenner styrets beretning for 2013 og 2014. Det gjøres oppmerksom på at aktivitet i 2015 fram til årsmøtet

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord

Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013. Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig Sundbø Abrahamsen, Seljord Referat fra LVKs landsmøte i Bergen 22. og 23. august 2013 Åpning og velkomst Åpning av landsmøtet v/ leder Børre Rønningen. Organisasjonssaker Valg av møteledere dag 1: Ole Gustav Narud, Åmot Solveig

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien

Østfold. Årsmøte 2014. Arbeiderparti. 21. 22. Rica City Hotell. Historien Østfold Arbeiderparti Årsmøte 2014 21. 22. Rica City Hotell mars Historien Innhold Årsmøte 2014 Østfold Arbeiderparti Tillitsvalgte i årsperioden 4 Styret har i perioden behandlet følgende saker 6 Styrets

Detaljer

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag

Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014. Senterpartiet i Nord-Trøndelag Nord-Trøndelag ÅRSMELDING 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag Faksimile Trønder-Avisa 12.9.2014 Årsmelding 2014 Senterpartiet i Nord-Trøndelag 2 Innhold 1 Tillitsvalgte...5 2 Fylkesårsmøtet 2014...6 3

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN

DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN DIN GUIDE TIL LOKAL- FORENINGEN 1 2 organisatorisk opplæring 1 innføring i høyres organisasjon 1.1 Innledning 03 1.2 Høyres organisasjon 04 1.3 Lokalforeningene 06 1.4 Styret 07 2 veien til foreningens

Detaljer

Organisasjonshåndbok

Organisasjonshåndbok Organisasjonshåndbok for Norges Bygdekvinnelag FORORD Denne organisasjonshåndboken er laget for alle tillitsvalgte i Norges Bygdekvinnelag. Den skal være et hjelpemiddel i arbeidet som tillitsvalgt i organisasjonen

Detaljer