AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)"

Transkript

1 AEF-INFO 1-2/2011 Forbundslederens hjørne Anders Slaatsveen ny leder på forbundskontoret Internett og rusinformasjon Facebook De gjemte og glemte barna (Barn og Unge) Barnas ferieklubb Night Fever on Skotfoss Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

2 Forbundslederens hjørne Inger-Christin Torp Hei alle sammen Så er vi allerede et godt stykke ut i 2011! Tida flyr så altfor fort. Mange av dere har avholdt årsmøte og er i gang med aktiviteter av ulikt slag, til de av dere som ennå ikke har gjort det er det ennå ikke for sent. Kontakt Anders på forbundskontoret så får dere den hjelpen dere måtte trenge. Leirsesongen nærmer seg og juni er det leirlederkurs i Porsgrunn. Kontoret er nå bemannet med organisasjonssekretær/kontorleder igjen og det kjennes veldig godt. Vet flere lag allerede har fått besøk, og flere blir det fremover. Kontingentkravet for 2011 er på vei ut til dere, og vi oppfordrer alle til å betale raskt. Vet du om noen som vil bli medlem så er det bare å kontakte oss. AEF trenger fortsatt mange nye medlemmer slik at vi kan bli en sterk og robust organisasjon. I 2011 har vi fått midler av Helsedirektoratet til alkoholpolitisk arbeid, og vil med bakgrunn i dette avholde konferanser i Rogaland, Oslo, Trøndelag, Telemark og Østfold. Vi vil også jobbe målrettet opp mot de som blir folkevalgte i disse fylkene etter valget til høsten når det gjelder skolering i alkoholpolitikk. Mer informasjon og invitasjoner vil komme etter hvert. De gjemte og glemte barna fikk også støtte til fortsatt arbeid i 2011, og prosjektet har stor aktivitet. Dagskonferanse og organisasjonskonferanse i år er berammet til oktober i Stavanger. Lykke til med all aktivitet utover våren! Inger-Christin Torp forbundsleder Anders Slaatsveen - ny leder av forbundskontoret Anders Slaatsveen har lang fartstid fra rusfeltet, skole og organisasjonslivet. Er fra Fåberg/ Lillehammer, men har bodd i Oslo (Grønland) siden 1984 da han begynte som reisesekretær og seinere daglig leder i Folkeaksjonen mot hasj (nå Ungdom mot narkotika). Anders er utdannet allmennlærer fra Nesna lærerskole og har vært lærer i Lillehammer og Oslo, skoleleder i Oslo og rektor ved Revyskolen Solbakken folkehøgskole. Han har vært avdelings- og prosjektleder i Rusmiddeletaten i Oslo og kommer nå fra stillingen som dagleg leiar for Norske kulturbygg. Anders Slaatsveen har lang fartstid fra organisasjonslivet med sitt første tillitsverv som 12-åring (4H) og bakgrunn fra politikk og fagbevegelse, idrett og kultur og ikke minst rusfeltet. Mye erfaring og stor kompetanse innen rusforebyggende arbeid, ungdom i risikomiljø og med voldelig/kriminell atferd, og har vært mye brukt som foredragsholder og foreleser for unge og voksne, leg og lærd, store som små forsamlinger. Det mest fascinerende i denne stillingen er å knytte dagens ruspolitiske debatt og aktivitet til arbeiderbevegelsens erfaringer og holdninger, kampen mot alkoholkapitalen og rusmidler som undertrykker. Et solidarisk menneskesyn, men hvor en også stiller krav: Gjør din plikt og krev din rett i den rekkefølgen og gjenreise samfunnsborgeren med plikter og ansvar og dermed rettigheter, og alles mulighet til ei hand å holde i å gå vegen sammen med, men ikke for noen. Forbundet har på kort tid verva mange nye medlemmer. Viktige oppgaver nå blir å gjøre forbundskontoret enda bedre i stand til å bistå lokal- og fylkeslag, prosjekt og aktiviteter - og det enkelte medlem i det daglige arbeidet og økt aktivitet, utbygging av organisasjonen, økt medlemstal og bli mer synlig i media og samfunn for en enda bedre innsats som aktive mot rus, for barn og unge, forebygging, mot legalisering og som et solidarisk medmenneske. Internett og rusfaglig informasjon Internett er den suverent største og viktigste informasjonskilda noensinne, men skiller ikke på seriøs/god og tvilsom/feilaktig informasjon. Internett er på godt og vondt anarkistisk og krever at vi er kildekritiske men det gjelder nå all informasjon til alle tider. Rådet blir ikke å unngå nettet, men å trene seg i å bruke det med vett og forstand. Nettsidene har ei adresse. Som regel starter den med (Hypertext Transfer Protocol hypertekstoverføringsprotokoll). Det trenger du ikke å tenke mer på. Det betyr at maskina di og nettet kan snakke sammen. www står for World Wide Web - verdensveven (Internett). Tenk heller ikke på det. Mange skriver hele regla og i alle fall www foran domenet. Det er unødvendig. For vår nettside arbef.no holder det å skrive vårt domene arbef.no så forstår (nesten) alle at det er ei nettside. Skriver du domenet i adressefeltet i nettleseren du bruker (Opera, Firefox, Mozila, IE m.fl.) kommer du inn på sida, eller en henvisning til den. Prøv deg fram! Noen nettsider for rusfaglig informasjon arbef.no Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (se også lokallag med egne nettsider) barnogunge.no Barn og Unge (de gjemte og glemte barna) vårt eget tiltak med tilhold på kontoret actis.no Actis - rusfeltets samarbeidsorgan (se info om ressursside for organisasjoner og lokallag) fmr.no Forbundet mot rusgift.her er også artikler fra fagtidsskriftet Mot rusgift som vi anbefaler alle å abonnere på. sirus.no SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning den sentrale forskningsinstansen på rusfeltet statistikk.sirus.no Sirus RusStat rusmiddelstatistikk på nettet helsedirektoratet.no Helsedirektoratet er det faglige myndighetsorganet for helse/sosial, inkludert rus forebygging.no kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid (prosjektoversikt) krad.no Det kriminalitetsforebyggende råd (kriminalitet, vold, rus, forebygging) kommunetorget.no - for planlegging og iverksetting av rusarbeid og rusplaner i kommunene De sju regionale kompetansesentrene for rus: bergensklinikkene.no Korus vest Bergen (for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane) rogaland-asenter.no Korus vest Stavanger (for Rogaland) borgestadklinikken.no Korus sør (for Agderfylka, Telemark, Buskerud, Vestfold) rusmiddeletaten.oslo.kommune.no Korus Oslo (for Oslo) rus-ost.no Korus øst - Sanderud sykehus (for Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark) rus-midt.no/korus Korus midt (for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag) korusnord.no (for Finnmark, Troms, Nordland) Facebook og nettsider Utenom forbundet sentralt og Barn og Unge (De gjemte og glemte barna) er det bare AEF Telemark som har egen nettside. På Facebook verdens største sosiale medium finner vi bare Oslo AEF og Barn og Unge. Forbundet kommer straks med side her. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle lokallag og fylkeslag til å bli synlige på denne viktigste møteplassen på nettet. Det er (foreløpig) tre registreringsformer: Profil: Bare for personer. Opprettes profil på vegne av ei gruppe, risikerer en at den slettes uten forvarsel. Side: Kan opprettes for organisasjoner, firma, produkt, offentlige personer, faste arrangement osv, for å markedsføre og profilere dette. De som blir medlemmer av sida vil bli informert om hva som skjer der. Sideeier får demografiske statistikk (ikke på enkeltperson). Det anbefales å lage side for laget/prosjektet. Gruppe: Passer best der alle er klar over at gruppa fins. Krever at du sjøl er aktiv. Det som postes i ei gruppe kommer ikke i facebookstrømmen til de som er med i gruppa. Lokallag og lokale prosjekt/ tiltak kan både lage gruppe og (helst også) side på Facebook. Lokal- og fylkeslag bør sjølsagt også lage egne nettsider, men fordelen med Facebook er at det er mye enklere å oppdatere (daglig), legge ut bilder, notat, lenker osv og ikke minst å holde hverandre og andre oppdatert om hva som skjer. Da ses vi på nettet! 2 3

3 De gjemte og glemte barna Det er med forundring at jeg må konstatere at vi er kommet til mai måned. Tiden flyr altfor fort. I løpet av den siste uka er det plutselig blitt vår ute, trærne har allerede blitt grønne og den første hvitveisen er plukket. Å se nytt liv vokse frem er like fantastisk hvert år. Det har vært en svært travel tid siden jul for oss i De gjemte og glemte barna. Vi har opplevd mye, truffet mange nye mennesker, store og små, og besøkt flere nye steder. Året startet med nye arbeidssituasjoner å tilpasse seg igjen. Trine begynte så vidt å bli ferdig med arbeidet sitt og Mia var på vei tilbake i sin stilling. Trine var ferdig i vikariatet til Mia i slutten av mars. Hun har vært en verdifull medarbeider som vi alle er blitt veldig glad i og som er dypt savnet her. Når dette leses har kanskje Trine nedkommet med barn nr. 2, og vi ønsker henne all mulig lykke som tobarnsmor og ønsker henne velkommen tilbake som gruppeleder når hun er klar for det. Samarbeid med Riksteatret I november 2010 fikk vi en forespørsel fra Riksteatret om å inngå et samarbeid med dem i forhold til at de skulle sette opp stykket Meg eier ingen i år. Dette stykket er basert på selvbiografien til Åsa Linderborg, og handler om hennes oppvekst hos en alkoholisert pappa. Meg eier ingen er en unik kjærlighetshistorie mellom en datter og en høyst uvanlig pappa. Et skjebnedrama om virkelige mennesker, fra vår egen tid, et stykke som angår oss alle og berører langt inne i hjerterøttene. Vår oppgave har vært å være tilgjengelig med vårt tilbud, i form av stand og tilbud om samtale før og etter forestillingen, da det, ikke uventet, har vekket mange tanker og følelser hos både voksne og de mange barn og unge det gjelder. Vi har derfor fulgt med Riksteateret rundt på turneen i de områdene vi har henvendelser og frivillige i. Stavangerområdet, Vestfold, Østfold, Romerrike, Hamar, Trøndelag, Buskerud, Bodø, i tillegg til Troms og Finmark der vi hadde ansvaret for baksnakk. Det har vært en spennende og lærerik tid, og vi er kommet i kontakt med mange interessante mennesker. Dette har gitt oss en unik mulighet til å få spredd vårt budskap og tilbud. Etter forespørsel fra Riksteatret utarbeidet vi i januar et pedagogisk opplegg til bruk for ungdomsskole og videregående skole i etterkant av at de har sett stykket, og som var tilgjengelig på Riksteatrets hjemmeside. Ringvirkningene av dette har vært at flere skoler har tatt kontakt med oss med forespørsel om undervisning fra oss. Ressursforum BarnsBeste inviterte oss i november til å sitte med i sitt ressursforum og tema nettverk for å bidra i deres arbeid. Gruppen har hatt 3 møter så langt. Bakgrunnen for opprettelse av ressursforum: Det er dokumentert at gruppe som tiltak til barn som pårørende er et effektivt og egnet redskap i en helhetlig kjede av tiltak som anbefales til målgruppen. Det er samtidig et behov for en strategi for geografisk spredning og systematisk kvalitetssikring av grupper som tiltak. Barns- Beste har på bakgrunn av dette tatt initiativ til opprettelse av ressursforum i temanettverk barnegrupper. Stavangergruppe og gruppeledersamling I desember var det oppstart av en ungdomsgruppe i Stavanger. Silje, som har en 60 % rullerende stilling, ledet denne gruppa sammen med en frivillig fra Stavanger. Dette kurset gikk til begynnelsen av februar, og nytt kurs her er planlagt like over påske. Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes har i en periode planlagt start av barnegrupper, for den yngre målgruppen, og vi ser at dette er et samarbeid som kan fungere veldig godt videre. På denne måten hjelpes vi til å rekruttere deltakere til hverandre, sammen er vi sterke. I Oslo startet vi 1 barnegruppe og 1 ungd. gruppe medio mars. Ungdomsgruppa vår har 11 deltakere og det er vel i overkant, men vi ser at deltakerne har veldig stor utbytte av hverandre. Spennende og viktig erfaring for oss. Vi har individuelle samtaler med deltakerne i ungd. gruppa gående parallelt med gruppa. Sommeravslutning for gruppene blir i år som tidligere år på Lysern leirsted. I mars måned, rett før gruppestart, inviterte vi samtlige aktive gruppeledere til en felles samling i Fredrikstad. Vi kjente på at det var viktig å få gi noe tilbake til alle de som gjort en stor og uvurderlig innsats for barn og unge. I første omgang var dette lagt opp til en sosial samling, hvor vi fikk litt faglig påfyll samtidig. På fredagskvelden gikk vi i felleskap for å se på Riksteatrets oppsetning av Meg eier ingen og på lørdagen hadde vi invitert selveste Eli Rygg som kom og foreleste om Nærvær for oss. Vi var til sammen 15stk hvor alle kom med sine ønsker og meldte noen behov for videre engasjement. Resultatet av blant annet dette er at vi har utarbeidet en skolerings- og veiledningsplan for alle frivillige, for at vi skal klare å holde motivasjonen og kunnskapen oppdatert, samt at vi i større grad kan møte og følge opp den enkelte, noe vi tenker er svært viktig i denne typen arbeid. BonaVia Med et nytt år og ny pågangskraft var det på tide for et nytt utgangspunkt hvorfra vi kunne på nytt fortsette arbeidet vårt. I den forbindelse tok vi på kontakt med BonaVia i Göteborg. Tidligere prosjektleder Svein Furnes og forbundsleder Inger-Christin Torp reiste den gang i nedover for å hente mer erfaring og kunnskap fra søta bror. Mye av materiellet og arbeidet vi i dag gjør i barn og unge baserer seg på erfaringer herifra. Og hva er vel ikke den gode veien om ikke veien tilbake til røttene? Dessuten har behovet for foreldrestøtte meldt seg i større grad den siste tiden og vi kan se at dette er noe BonaVia, på sin måte, også har erfart før oss: Unikt för Bona Via är att verksamheten drivs av den ideella Föreningen Bona Vias Föräldrar. Bona Via hade från starten 1991 endast barn- och ungdomsgrupper. Föräldrarna önskade ta del av barnens kunskaper och upplevelser. År 1995 bildade en grupp föräldrar den ideella föreningen Bona Vias Föräldrar. Styrelsen består av föräldrar som haft barn i grupperna. Bona 4 5

4 Via har barnen och deras behov i fokus, och vill medverka till att skapa möjligheter till förändring och hjälp för familjer att bryta sin isolering och träffa andra i liknande situation. Genom att visa på alkohol och andra drogers påverkan på individ, familj och omgivning, på relationers betydelse och möjligheten att göra hälsosamma val, är barn- och ungdomsprogrammen också drogförebyggande.ibland är Bona Via ett led i att hitta ny balans i familjen när en förälder gjort valet att avstå från droger och själv fått hjälp. Det ble et utrolig fint og matnyttig møte. En viktig kontakt er gjenopprettet, og vi ser at vi også videre kan lære mye av hverandre og igjen blir vi minnet om hvor viktig det er å møte likesinnede, dele erfaringer og samarbeide med hverandre. Personalgruppen på BonaVia består av tre ansatte, en sosionom, en fritidsleder med videreutdanning og en behaviorist. Alle har Ersta Vändpunkten sin gruppelederutdanning, og i tillegg til de ansatte finnes dem de kaller for hjelpeledere. UKM, fagdager og arbeidet framover UKM er i full gang med mønstringen. Vi har vært med på stand flere plasser i løpet av året. Vi har også vært så heldig og hatt noen flinke jenter fra ungdomsgruppa som tatt seg av standene i og rundt Oslo. Her hørte vi rykter om at det ikke var så mange som turte å komme bort til dem, men at det var svært få som ikke fikk budskapet vårt med seg, når en av jentene plutselig tok mot og muligheten til seg og gikk opp på scenen for å fortelle om gruppene og vårt tilbud. Vi er svært stolte over hva de får til. I juni er det landsmønstring i Trondheim, og også i år er det flere fra ungd. gruppa som har meldt sin interesse til å være med å jobbe. Vi har jobbet mye i Lørenskog kommune i år, med besøk og fagdager på alle arenaer som jobber opp mot barn og unge, i tillegg hatt undervisning for alle helseog sosialklasser på vgs, 120 elever, fordelt over flere dager. Nesodden har vi også dekt opp med fagdager og besøk hos de fleste aktuelle arenaer, i tillegg til undervisn av 8-klassinger. Tre bydeler er så godt som ferdig pløyd igjennom i Oslo med info om oss. I tillegg har vi hatt møter i Stavanger med flere aktuelle der. Som dere skjønner skjer det mye spennende i vårt arbeid, og vi får stadig påminnelser og tilbakemeldinger om hvor viktig dette arbeidet er. Jeg vil derfor minne dere alle på å hjelpe oss i å markedsføre tilbudet vårt, hvor dere enn er. Med hilsen fra oss Eva, Mia og Silje Se foto under. BARNAS FERIEKLUBB Barnas Ferieklubb har 37 års erfaring i å arrangere barne og ungdomsleire. Leirene bygger på solidaritet og likeverd. Lik rett til deltagelse og påvirkning for alle barn er grunnpilaren i vårt leirtilbud. Leirene har en varighet på 7 dager. Det planlegges hovedaktiviteter hver dag som tilpasses været. Friluftsaktiviteter, lek og bading er sentrale aktiviteter på alle våre leire. ULLERØY LEIRSKOLE Skjeberg i Østfold Ullerøy er et perfekt leirsted for aktive tenåringer. Det ligger nydelig til med kort vei til stranda med fine bade- og fiskemuligheter. Godt tilrettelagt for ballspill og andre aktiviteter. Ullerøy Leirskole passer bra for tenåringer som trenger å komme bort fra mas og kjas. Her er det mulighet for å slappe helt av, sole seg på stranda, drive med forskjellige ballspill og ellers benytte seg av aktivitetene leiren tilbyr. Teamet på Ullerøy inviterer til ei uke med mange forskjellige opplevelser. Målet er at både ungdom og voksne skal ha det best mulig sammen, og at det blir en ferieuke man minnes med glede. Både nye og gamle leirdeltagere ønskes velkommen til Ullerøy i sommer. Ungdom år Leir 1/2011 Uke 29 - mandag 18. juli til søndag 24. juli Leir 2/2011 Uke 30 - mandag 25. juli til søndag 31. juli HANES FERIEKOLONI Skien i Telemark Hanes ligger flott til ved Norsjø og kan by på meget gode bademuligheter både for svømmedyktige og nybegynnere. Leiren har stor og fin ballplass, og for de mindre barna er det lekeapparater. Det er også gode fiskemuligheter i innsjøen. Leirteamet legger opp til varierte aktiviteter tilpasset leirens deltakere. Det legges vekt på uteaktiviteter som bading, fisking, roing/padling, snekring, konkurranser av ulike slag og diverse ballspill. Teamet setter ungene i fokus, og har som mål å få best mulig kontakt med hver enkelt deltaker. Barn 6-12 år Leir 3/2011 Uke 30 - Mandag 25. juli til søndag 31. juli Sommerleirbrosjyra kan bestilles på 6 7

5 Night fever on Skotfoss Dette er et ungdomsdiskotek lokalisert på Skotfoss, og som startet opp 24.september Det var Jan Helge Hansen som kom til oss unge og spurte om vi ville gjøre noe for andre ungdommer. På Skotfoss hadde det ikke vært ungdomsklubb på 10 år, og nå mente han at det var på tide å gjøre noe med det. Vår ungdomsklubb har sitt utspring i AEF Telemark, er organisert under det og foreningen hjelper oss med økonomien. Ungdomsklubbens styre består av: Charlotte Christine Hansen (leder), Finn Åge Løkslid Berg (nestleder), Magne Tangen (sekretær), Glenn Tommy Holte Grønli (styremedlem) og Jan Helge Hansen (kasserer). Mange frivillige hjelper oss med å være vakter, alt fra ungdom til pensjonister. Aldergrensa for diskoteket er 13 til16 år, og vi har gratis inngang. På klubben kan de danse, spille bordtennis og kort. Noen ganger prøver vi digitale spill som for eksempel Gitar Hero. Vanligvis er det ungdom innom på kveldene - så alle er velkommen til klubben siste fredag i måneden. VIL DU OGSÅ HJELPE? Returadresse: AEF, Torggata 1, 0181 Oslo Tilbud til barn og unge av rusmisbrukere Barn og Unge er en møteplass og et nettsted for barn og ungdom som opplever rusmisbruk i nærmeste familie. Vi tilbyr: individuelle samtaler egen nettside, se gratis kurs/støttegrupper for barn og unge av rusmisbrukere På våre kurs lærer barna og akseptere egne følelser, prioritere egne behov, få bedre selvfølelse, ta vare på deg selv, sette grenser og stole på seg selv og sine meninger. Alle våre aktiviteter foregår på frivillig basis. DU kan være forskjellen som utgjør forskjellen for disse barna. Vil du være med å hjelpe? Ta kontakt! - - tlf: / 79 Torggata 1, 0181 Oslo (bruk denne for alle henvendelser til forbundet og kontoret). Nettside: arbef.no - tlf Organisasjonssekretær/kontorleder Anders Slaatsveen - tlf ( ) Leder Barn og Unge Eva Angell - tlf Medarbeider Barn og Unge Mia Myllymäki - tlf Kontormedarbeider/medarbeider Barn og Unge Silje Hansen - tlf Barn og Unge Nettside: barnogunge.no (er også på facebook og twitter) Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo arbef.no Org.nr Bankkonto

tilbud til barn og ungdom Barnas ferieklubb er lek, aktiviteter og gode ferieminner

tilbud til barn og ungdom Barnas ferieklubb er lek, aktiviteter og gode ferieminner 2014 tilbud til barn og ungdom Barnas ferieklubb er lek, aktiviteter og gode ferieminner AEF Arbeiderbevegelsens rusog sosialpolitiske forbund AEF, Torggata 1, 0181 Oslo post@arbef.no arbef.no barnogunge.no

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen!

Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen! AEF-INFO 4/2011 God Jul & Godt Nytt År! Til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere! Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen!

Detaljer

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015

Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Invitasjon til sommerleir i Foreningen for hjertesyke barns regioner, sommeren 2015 Alle ungdommer i Foreningen for hjertesyke barn, har nå mulighet til å delta på leir som er arrangert av andre regioner

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune

Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet. Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Utviklingstrekk som er relevant for frivillighet Anni Skipstein, Folkehelseanalytiker, Østfold fylkeskommune Østfold det glemte fylket? «Tilstanden» i Østfold Inntektssystemet Østfold sett fra utsiden

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 1/2013

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 1/2013 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 1/2013 FORBUNDSLEDERENS HJØRNE Hei alle sammen! Vi er allerede godt i gang med 2013, og det er nå i mars gjennomført 2 ruspolitiske konferanser med totalt

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep og omsorgssvikt. Voksne som er bekymret for at barn/unge har

Detaljer

Grunnleggende prinsipper for læring

Grunnleggende prinsipper for læring Grunnleggende prinsipper for læring Mulighet til å forstå Oppleve mestring Se mening og sammenheng Oppleve inkludering og anerkjennelse Oppleve at man er betydningsfull An-Magritt Hauge 1 Konferanse om

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 1. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefon er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1

Årsberetning 2014. Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland. Side 1 Årsberetning 2014 Epilepsiforeningen i Hedmark og Oppland Side 1 Styret Leder: Hanne Østby Granmo Nestleder: Anne Glorvigen Hanstad Sekretær og nettansvarlig: Mari Morønning Kasserer: Sven Inge Sunde Styremedlem:

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2015/16: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2015 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 11. desember 2015. Alle tall og beregninger

Detaljer

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap

Hvor trygg er du? Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Oktober 100 100 Tidsserie: Januar - Oktober 75 50 66 68 70 59 75 50 Sykehustilbudet Kriminalitet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen

Detaljer

Ungdommens dokument 2014-2015

Ungdommens dokument 2014-2015 2014-2015 Dokumentet består av handlingsplan for 2014-2015, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder og en oversikt over utvalgets medlemmer. Ungdomskonferansen

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk. X X X X X X X x Statistikk x 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 4. kvartal 213 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett

2013-2014. Ungdommens dokument 2013-2014. Handlingsplan/ retningslinjer/budsjett 2013-2014 Ungdommens dokument 2013-2014 Dokumentet består av handlingsplan for 2013-2014, retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen, Det sentrale ungdomsutvalget, utvalgets leder, oversikt over

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14

Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte. Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Ungdomstrinn i utvikling samarbeid og læring for alle involverte Nettverk for utviklingsveiledere 6. 7.2.14 Støtte til skoleeiere og skoler i utviklingsarbeidet GNIST nasjonalt KD Udir FM Universiteter,

Detaljer

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag)

UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Aktuelle saker 2014 UVI (Utvalg for videregående skoler med utdanningsprogram idrettsfag) Valgt styre med 5 representanter og en ansatt i 20% Har kontakt med skoler i alle 19 fylker Kontakt mot NIF og

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom

Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Støtte til oppfølgings- og losfunksjoner for ungdom Her finner du oversikt over tildelte tilskudd etter denne ordningen På Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets (BLD) budsjett er det satt

Detaljer

AEF-INFO. jubileumsår 1932-2012 1/2012. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) LANDMØTET 2012

AEF-INFO. jubileumsår 1932-2012 1/2012. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) LANDMØTET 2012 AEF-INFO 1/2012 jubileumsår 1932-2012 LANDMØTET 2012 Forbundets 25. ordinære landsmøte, holdes i Oslo 8. - 10. juni på Voksenåsen kultur- og konferansehotell (Einar Gerhardsensalen) med Oslo AEF som teknisk

Detaljer

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014

ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane ARBEIDSPROGRAM 2013/2014 Arbeidsprogrammet er et av tre grunndokumenter for Elevorganisasjonen i Sogn og Fjordane, som blir vedtatt av årsmøtet. Endringer i arbeidsprogrammet

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker

R A P P O R T. Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA. Mottaker Sentio Research Norge AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Mottaker Dato: 21.06.2012 Deres ref: Vår ref: Fredrik Solvi Hoen Arve Østgaard INNLEDNING Undersøkelsen gjennomføres

Detaljer

Fakta. byggenæringen

Fakta. byggenæringen Fakta om byggenæringen viktig for samfunnet fordelt på bransjene Utleie av maskiner og utstyr Arkitekter Eiendom - service Norges nest største fastlandsnæring og Norges største distriktsnæring. Vi gjør

Detaljer

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2013/14: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2013 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 13. desember 2013. Alle tall og beregninger

Detaljer

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring

GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring GSI 2014/15: Voksne i grunnskoleopplæring Innledning Tall fra Grunnskolens informasjonssystem (GSI) per 1.10.2014 er tilgjengelige på www.udir.no/gsi fra og med 12. desember 2014. Alle tall og beregninger

Detaljer

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x

X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X. Statistikk X X X X X. kvartal 2014. X X x Statistikk 2. kvartal 214 x Alarmtelefonen for barn og unge 2. kvartal 214 Alarmtelefonen for barn og unge 116 111 Alarmtelefonen er et gratis nasjonalt nødnummer for barn som utsettes for vold, overgrep

Detaljer

KRETSLEDER KONFERANSE 2011

KRETSLEDER KONFERANSE 2011 KRETSLEDER KONFERANSE 2011 NORGES SKYTTERFORBUND FAGKOMITE PISTOL v/ Nestleder Anne Grethe Rendalsvik TEMA INFO HVEM HAR VI DAG? JUNIOR U25 SKOLE PROSJEKT REGIONSATSINGEN VÅRE MEDSPILLERE INFO - FAGKOMITE

Detaljer

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24.

Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening. Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. Undersøkelse om digitale læremidler 2009 Gjennomført for Den Norske Forleggerforening Rapport fra Synovate (tidl. MMI) v/tom Hansen 24. april 2009 Metode og gjennomføring Metode: Webbasert online - undersøkelse

Detaljer

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015

NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 2015 NHC MARKEDSRAPPORT HOTELLER NØKKELTALL FOR JANUAR 215 NORGE Kilder: SSB, Statistikk@Reiseliv. Alle beløp er i norske kroner Nordic Hotel Consulting, Skoleveien 2, N 14 Ski www.nordichotelconsulting.com

Detaljer

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015

Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast. Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG november 2015 Internasjonalisering for kvalitet - gode strategiar for å lukkast Ragnhild Tungesvik Avdelingsdirektør IKG15 12. november 2015 Kartleggingar grunnopplæring 2010: Kartlegging av skoleeiernes engasjement,

Detaljer

Ungdommens dokument

Ungdommens dokument 2015-2016 Dokumentet består av: handlingsplan for 2015-2016 retningslinjer for den nasjonale ungdomskonferansen retningslinjer for det sentrale ungdomsutvalget retningslinjer for utvalgets leder retningslinjer

Detaljer

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12

Den naturlige skolesekken 2012. Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Den naturlige skolesekken 2012 Janne Teigen Braseth, Trondheim, 13.09.12 Men først Ny versjon av nettstedet til Forumet: Vil ligge på forsiden til nettstedet dirnat.no Vil trolig bli lansert i oktober

Detaljer

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2

Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Veiledning og tilleggsoppgaver til kapittel 1 i Her bor vi 2 Generelt om kapittel 1 En fin sommer Episodene i dette kapittelet utspiller seg i august. Noen av beboerne i Furulia har vært bortreist i ferien,

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark

Årsberetning 2009 Epilepsiforeningen i Hedmark Hedmark Årsberetning 2009 Hedmark Styret har bestått av følgende personer: : Nestleder: Sekretær og nettansvarlig: Kasserer: Styremedlem: Varamedlem: Valgkomite: Revisor: Anne Glorvigen Hanstad Mari Morønning

Detaljer

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Alkoholloven møter virkeligheten Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Dagens tema Streng alkohollov, liberal drikkekultur Kommunenes forvaltning av alkoholloven Hva påvirker overskjenking? Bartendere Skjenkekontrollører

Detaljer

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli

Hvor trygg er du? Trygghetsindeksen. Januar Februar Mars April Mai Juni Juli Hvor trygg er du? Totalt: Januar - Juni 100 100 Tidsserie: Januar - Juni 75 75 Kriminalitet 66 68 70 Sykehustilbudet Trygghetsindeksen 50 59 50 Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai

Hvor trygg er du? Januar Februar Mars April Mai Hvor trygg er du? Totalt: Januar - April 100 100 Tidsserie: Januar - April 75 50 66 67 71 59 75 50 Kriminalitet Sykehustilbudet Trygghetsindeksen Kriseberedskap 5 5 0 Kriminalitet Trygghetsindeksen Sykehustilbudet

Detaljer

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN

20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Seksjon Helse og Sosial Hordaland AVD.743 SØRLANDET SYKEHUS ARENDAL Invitasjon til Nasjonal konferanse 20 ÅR ETTER HVPU REFORMEN Hvordan ønsket vi det skulle bli? Hvordan ble det? Scandic Bergen City Mandag

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge. Tekst 2. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge Tekst 2 Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Se på verdenskartet Hva heter verdensdelene? Nord-Amerika Sør-Amerika Afrika Asia Australia Europa 2 Norge ligger i Europa 3 Norge grenser til Sverige,

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014

Oslo kommune Utdanningsetaten 03.12.14. KFU- møte område D. Tonsenhagen skole 26. november 2014 KFU- møte område D Tonsenhagen skole 26. november 2014 Agenda Oslostandard for skole- hjem samarbeid Mobbemanifest BudsjeH 2015 Eksamen 2014 Unge og rus MinOsloskole UKordringer og satsinger i område D

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015

Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Til: Årsmøtet Fra: Styret Sak 7 Forslag til arbeidsprogram for UngOrg 2014-2015 Barne- og ungdomsorganisasjonene i Oslo (UngOrg) er en interesseorganisasjon for de frivillige barne- og ungdomsorganisasjonene

Detaljer

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres

En viktig milepel første interkommunale idrettsanlegg i Østfold realiseres Toril A. Johansen Adresse Idretten hus: Dikeveien 28, 1661 Rolvsøy Åpningstider 08:00-15:00 (15.05-14.09) 08:00-15:45 (15.09-14.04) Telefon/E-post 69 35 49 00 ostfold@idrettsforbundet.no En viktig milepel

Detaljer

Hva skjer i Misjonskirka?

Hva skjer i Misjonskirka? Hva skjer i Misjonskirka? Nr.1, 4.januar 2015 Hei alle venner av Narvik Misjonskirke! Godt nyttår til deg og dine! Vi lever i en tid der teknologien utfordrer oss på den måten at arbeid og hvile flyter

Detaljer

BERETNINGSSAMMENDRAG FOR ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND

BERETNINGSSAMMENDRAG FOR ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND BERETNINGSSAMMENDRAG FOR ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND 01.01.2012-31.12.2015 TILLITSVALGTE I PERIODEN 2012-2015 FORBUNDSSTYRE FRA I LANDSMØTEPERIODEN: Leder: Inger-Christin Torp

Detaljer

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader

Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader Kompetanse for kvalitet Videreutdanning for lærere 2012/2013 Lærernes søknader 15. mars: 3671 registrerte søknader fra lærere til frikjøpte og selvvalgte studier Skoleeier kunne innhente flere søknader:

Detaljer

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012!

VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012! VELKOMMEN TIL UKM-FESTIVALEN 2012 Gratulerer! Du har blitt plukket ut til å representere ditt fylke på UKM-festivalen. Det er fylkeskontakten for UKM som ordner alt det

Detaljer

Kantine - Bransjestatistikk 2012

Kantine - Bransjestatistikk 2012 Kantine Bransjestatistikk 2012 NHO Service, Lasse Tenden oktober 2012 Bransjens behov for statistikk Kantinebransjen driver kantiner og catering på vegne av offentlige og private oppdragsgivere. Medlemsbedriftene

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Om tabellene. Oktober 2016

Om tabellene. Oktober 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo

Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014. Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Til medlemmene i NVTF INNKALLING TIL GENERALFORSAMLING 2014 Tid: Sted: Tirsdag 11. august 2015 kl.17.00 Hos Tekna, Dronning Mauds gate 15, Oslo Saksliste: 1. Møtet settes 2. Godkjenning av innkalling og

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er:

Dette notatet sammenligner rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene. Disse regionene er: 1. Innledning KS har beregnet rekrutteringsbehovet i de ulike KS-regionene fram mot 224. Dette notatet gir en kort gjennomgang av resultatene. Beregningene er gjort med utgangspunkt i data fra KS PAI-register,

Detaljer

Vox Nasjonal nettverkssamling. Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter. Diverse relevant arbeid i Vox

Vox Nasjonal nettverkssamling. Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter. Diverse relevant arbeid i Vox Vox Minoritetsspråklige i opplæringen - behov og muligheter Side 1 Diverse relevant arbeid i Vox Koordinering forsøkene med fagbrev på jobb Karriereveiledning Opplæring i norsk og samfunnskunnskap Kompetansepluss

Detaljer

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla

Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Foreldremøter kan redusere ungdomsfylla Hvorfor holde foreldremøte om alkohol? Mange ungdommer debuterer med alkohol i løpet av ungdomstrinnet. Foreldrene spiller en viktig rolle for å begrense barnas

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1

Ny som tillitsvalgt. på arbeidsplassen. www.utdanningsforbundet.no. www.utdanningsforbundet.no 1 Ny som tillitsvalgt på arbeidsplassen www.utdanningsforbundet.no www.utdanningsforbundet.no 1 2 www.utdanningsforbundet.no Velkommen som tillitsvalgt Vi er glade for at du har blitt tillitsvalgt i Utdanningsforbundet.

Detaljer

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum

VTF Vedtekter. 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF Vedtekter 1. Formål med Vassdragsteknisk Forum VTF (Vassdragsteknisk Forum) er et faglig servicetilbud for Vassdragsteknisk Ansvarlige (VTA) og for personer som har Vassdragsfaglige arbeidsoppgaver.

Detaljer

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår.

KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet. Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. KONFIRMANT - JEG??? Velkommen som konfirmant i Tananger Menighet Informasjon om konfirmantåret 2012-2013 i Tananger menighet Husk å meld deg på innen 22.juni 2012 Påmelding skjer på nettsiden vår. Tananger

Detaljer

Årsrapport for Barn av rusmisbrukere BAR 2009

Årsrapport for Barn av rusmisbrukere BAR 2009 Årsrapport for Barn av rusmisbrukere BAR 2009 Innledning Barn av rusmisbrukere BAR ble stiftet 10.05.2009 i Torggata 1, Oslo. Tilstede på stiftelsesmøtet var Marius H.Sørensen Sjømæling, Anne Karin Kolstad,

Detaljer

Nytt om Trøndelags Europakontor

Nytt om Trøndelags Europakontor Nytt om Trøndelags Europakontor Trøndelagsrådet Steinkjer 8. desember 2014 Trøndelags Europakontor Vidar Segtnan, daglig leder Medlemmer Trøndelags Europakontor 2014 Nord-Trøndelag fylkeskommune Sør-Trøndelag

Detaljer

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo

Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo Referat fra styremøte 6. og 7. januar i Oslo SAK 1-2011 Presentasjon av nye medlemmer. Kirsti Linde går som 1. vara inn som styremedlem for Anne Grethe Skjærseth, som har fått ny jobb og må trekke seg

Detaljer

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne

Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Modum Bads Samlivssenter HVA MED OSS? Et prosjekt om foreldrenes samliv i familier med barn med nedsatt funksjonsevne Bakgrunn for prosjektet: Modum Bad, Samlivssenteret, satte våren 2002 etter oppdrag

Detaljer

Rusforebygging på 9. trinn

Rusforebygging på 9. trinn Rusforebygging på 9. trinn Sted: Dato: Kursnr.: Hva er Fristil? Fristil er et veletablert og effektivt rusforebyggende program for skolens 9. trinn. Fristil engasjerer elevene selv i rusforebyggingen,

Detaljer

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse.

- et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. - et pedagogisk opplegg for barnehagen, grunnskolen og videregående skolen om læringsmiljø, forebyggende arbeid og sosial og emosjonell kompetanse. Det er mitt valg er en del av Lions Norge Julie 7.trinn:

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 163 107 55 109 53 92 71 78 85 0-49 12 10 13 11 11 21-6 16 50-99 16 18 13 20 8 28-12 20 100-199 29 25 36 33 21 51-26 32

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand

Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Konferanse om hospitering - 22.mai 2014 Quality Hotell og Resort i Sørlandsparken, Kristiansand Hele Norge hospiterer Videreføring av hospiteringsordninger 2013 2015 Erfaring fra hospitering på Kiwi v/

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

45 4 Vekst 57,3 % 4 277 35 3 25 25 6 2 15 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 9 8 Vekst 59,5 % 783 7 6 5 491 4 3 2 21 22 23 24 25 26 27 28 29 21 211 212 213 Vestfold Vest-Agder Oppland Hedmark

Detaljer

Bakgrunn og organsiering

Bakgrunn og organsiering Den naturlige skolesekken FK-samling, Hell 30.11.11 Bakgrunn og organsiering Lansert høsten 2008 Samarbeidsprosjekt mellom Kunnskapsdepartementet og Miljøverndepartementet. Utdanningsdirektoratet og Direktoratet

Detaljer

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010

Prosjekt. Halvårs-rapport. til fordypning. Eva-Anita Thorsen 2MKA. 7.Januar, 2010 1 0 Prosjekt 7.Januar, 2010 til fordypning Eva-Anita Thorsen 2MKA Halvårs-rapport 0.1 innhold 2 INFO SIDE Innhold 2 Innledning 3 Hoveddel 4-8 Avslutning 9 Logg 10-12 Bakside 13 0.2 innledning 3 Innledning

Detaljer

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo

VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET. HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo VEDTEKTER HUMANISTFORBUNDET HUMANISTFORBUNDET Øvre Slottsgate 6, 0157 Oslo 1 INNHOLD 1 Innhold... 1 1 Navn og Formål... 2 2 Virksomhet... 2 3 Medlemskap... 2 4 Organisasjonsstruktur... 2 4.1 Humanistforbundets

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet

Innsats for fortsatt høy dekning i Barnevaksinasjonsprogrammet v3.1-16.05.2014 Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. Deres ref.: Vår ref.: 15/6011-1 Saksbehandler:

Detaljer

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge

Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge Aksepterte årsaker til sykefravær holdninger i de fem nordiske landene - resultater for Norge - En undersøkelse for Nordisk Ministerråd - August/september 200 Innholdsfortegnelse Om undersøkelsen Akseptable

Detaljer

Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom

Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom Søknad om oppstart og utviklingsstøtte for idrettsskoler - barn og ungdom Versjon: 1 (Slettet) Status endret : 29.06.2011 09:59:24 Om søker Idrettslag Idrettslag Idrettskrets Akershus idrettskrets Aust-Agder

Detaljer

Det norske utdanningssystemet - struktur

Det norske utdanningssystemet - struktur Regionale kompetanse-og kjønnsforskjeller i norsk grunnskole. Relevant for svensk utdanning? s.e.skonberg@stromstadakademi.se skonberg@skonberg.no Det norske utdanningssystemet - struktur Grunnskole 10

Detaljer

Informasjon om Skoleprogrammet VIP

Informasjon om Skoleprogrammet VIP Informasjon om Skoleprogrammet VIP Denne presentasjon kan vises på: Foreldremøter Skolens hjemmeside E-post til foreldre På It s learning eller classfronter Mål for Skoleprogrammet VIP Hovedmål: Å gjøre

Detaljer

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.

OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus. smånytt Fra ADHD-foreningen Oslo og Akershus fylkeslag Februar 2007 OBS Ny adresse: Trudvangkroken 20 1368 Stabekk Tlf 92854347 Bankgiro:9044.10.52161 Org Nr:986 764 909 www.adhd-oslo.no www.adhd-akershus.no

Detaljer