AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)"

Transkript

1 AEF-INFO 1-2/2011 Forbundslederens hjørne Anders Slaatsveen ny leder på forbundskontoret Internett og rusinformasjon Facebook De gjemte og glemte barna (Barn og Unge) Barnas ferieklubb Night Fever on Skotfoss Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

2 Forbundslederens hjørne Inger-Christin Torp Hei alle sammen Så er vi allerede et godt stykke ut i 2011! Tida flyr så altfor fort. Mange av dere har avholdt årsmøte og er i gang med aktiviteter av ulikt slag, til de av dere som ennå ikke har gjort det er det ennå ikke for sent. Kontakt Anders på forbundskontoret så får dere den hjelpen dere måtte trenge. Leirsesongen nærmer seg og juni er det leirlederkurs i Porsgrunn. Kontoret er nå bemannet med organisasjonssekretær/kontorleder igjen og det kjennes veldig godt. Vet flere lag allerede har fått besøk, og flere blir det fremover. Kontingentkravet for 2011 er på vei ut til dere, og vi oppfordrer alle til å betale raskt. Vet du om noen som vil bli medlem så er det bare å kontakte oss. AEF trenger fortsatt mange nye medlemmer slik at vi kan bli en sterk og robust organisasjon. I 2011 har vi fått midler av Helsedirektoratet til alkoholpolitisk arbeid, og vil med bakgrunn i dette avholde konferanser i Rogaland, Oslo, Trøndelag, Telemark og Østfold. Vi vil også jobbe målrettet opp mot de som blir folkevalgte i disse fylkene etter valget til høsten når det gjelder skolering i alkoholpolitikk. Mer informasjon og invitasjoner vil komme etter hvert. De gjemte og glemte barna fikk også støtte til fortsatt arbeid i 2011, og prosjektet har stor aktivitet. Dagskonferanse og organisasjonskonferanse i år er berammet til oktober i Stavanger. Lykke til med all aktivitet utover våren! Inger-Christin Torp forbundsleder Anders Slaatsveen - ny leder av forbundskontoret Anders Slaatsveen har lang fartstid fra rusfeltet, skole og organisasjonslivet. Er fra Fåberg/ Lillehammer, men har bodd i Oslo (Grønland) siden 1984 da han begynte som reisesekretær og seinere daglig leder i Folkeaksjonen mot hasj (nå Ungdom mot narkotika). Anders er utdannet allmennlærer fra Nesna lærerskole og har vært lærer i Lillehammer og Oslo, skoleleder i Oslo og rektor ved Revyskolen Solbakken folkehøgskole. Han har vært avdelings- og prosjektleder i Rusmiddeletaten i Oslo og kommer nå fra stillingen som dagleg leiar for Norske kulturbygg. Anders Slaatsveen har lang fartstid fra organisasjonslivet med sitt første tillitsverv som 12-åring (4H) og bakgrunn fra politikk og fagbevegelse, idrett og kultur og ikke minst rusfeltet. Mye erfaring og stor kompetanse innen rusforebyggende arbeid, ungdom i risikomiljø og med voldelig/kriminell atferd, og har vært mye brukt som foredragsholder og foreleser for unge og voksne, leg og lærd, store som små forsamlinger. Det mest fascinerende i denne stillingen er å knytte dagens ruspolitiske debatt og aktivitet til arbeiderbevegelsens erfaringer og holdninger, kampen mot alkoholkapitalen og rusmidler som undertrykker. Et solidarisk menneskesyn, men hvor en også stiller krav: Gjør din plikt og krev din rett i den rekkefølgen og gjenreise samfunnsborgeren med plikter og ansvar og dermed rettigheter, og alles mulighet til ei hand å holde i å gå vegen sammen med, men ikke for noen. Forbundet har på kort tid verva mange nye medlemmer. Viktige oppgaver nå blir å gjøre forbundskontoret enda bedre i stand til å bistå lokal- og fylkeslag, prosjekt og aktiviteter - og det enkelte medlem i det daglige arbeidet og økt aktivitet, utbygging av organisasjonen, økt medlemstal og bli mer synlig i media og samfunn for en enda bedre innsats som aktive mot rus, for barn og unge, forebygging, mot legalisering og som et solidarisk medmenneske. Internett og rusfaglig informasjon Internett er den suverent største og viktigste informasjonskilda noensinne, men skiller ikke på seriøs/god og tvilsom/feilaktig informasjon. Internett er på godt og vondt anarkistisk og krever at vi er kildekritiske men det gjelder nå all informasjon til alle tider. Rådet blir ikke å unngå nettet, men å trene seg i å bruke det med vett og forstand. Nettsidene har ei adresse. Som regel starter den med (Hypertext Transfer Protocol hypertekstoverføringsprotokoll). Det trenger du ikke å tenke mer på. Det betyr at maskina di og nettet kan snakke sammen. www står for World Wide Web - verdensveven (Internett). Tenk heller ikke på det. Mange skriver hele regla og i alle fall www foran domenet. Det er unødvendig. For vår nettside arbef.no holder det å skrive vårt domene arbef.no så forstår (nesten) alle at det er ei nettside. Skriver du domenet i adressefeltet i nettleseren du bruker (Opera, Firefox, Mozila, IE m.fl.) kommer du inn på sida, eller en henvisning til den. Prøv deg fram! Noen nettsider for rusfaglig informasjon arbef.no Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (se også lokallag med egne nettsider) barnogunge.no Barn og Unge (de gjemte og glemte barna) vårt eget tiltak med tilhold på kontoret actis.no Actis - rusfeltets samarbeidsorgan (se info om ressursside for organisasjoner og lokallag) fmr.no Forbundet mot rusgift.her er også artikler fra fagtidsskriftet Mot rusgift som vi anbefaler alle å abonnere på. sirus.no SIRUS - Statens institutt for rusmiddelforskning den sentrale forskningsinstansen på rusfeltet statistikk.sirus.no Sirus RusStat rusmiddelstatistikk på nettet helsedirektoratet.no Helsedirektoratet er det faglige myndighetsorganet for helse/sosial, inkludert rus forebygging.no kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid (prosjektoversikt) krad.no Det kriminalitetsforebyggende råd (kriminalitet, vold, rus, forebygging) kommunetorget.no - for planlegging og iverksetting av rusarbeid og rusplaner i kommunene De sju regionale kompetansesentrene for rus: bergensklinikkene.no Korus vest Bergen (for Bergen, Hordaland og Sogn og Fjordane) rogaland-asenter.no Korus vest Stavanger (for Rogaland) borgestadklinikken.no Korus sør (for Agderfylka, Telemark, Buskerud, Vestfold) rusmiddeletaten.oslo.kommune.no Korus Oslo (for Oslo) rus-ost.no Korus øst - Sanderud sykehus (for Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark) rus-midt.no/korus Korus midt (for Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag) korusnord.no (for Finnmark, Troms, Nordland) Facebook og nettsider Utenom forbundet sentralt og Barn og Unge (De gjemte og glemte barna) er det bare AEF Telemark som har egen nettside. På Facebook verdens største sosiale medium finner vi bare Oslo AEF og Barn og Unge. Forbundet kommer straks med side her. Vi vil på det sterkeste oppfordre alle lokallag og fylkeslag til å bli synlige på denne viktigste møteplassen på nettet. Det er (foreløpig) tre registreringsformer: Profil: Bare for personer. Opprettes profil på vegne av ei gruppe, risikerer en at den slettes uten forvarsel. Side: Kan opprettes for organisasjoner, firma, produkt, offentlige personer, faste arrangement osv, for å markedsføre og profilere dette. De som blir medlemmer av sida vil bli informert om hva som skjer der. Sideeier får demografiske statistikk (ikke på enkeltperson). Det anbefales å lage side for laget/prosjektet. Gruppe: Passer best der alle er klar over at gruppa fins. Krever at du sjøl er aktiv. Det som postes i ei gruppe kommer ikke i facebookstrømmen til de som er med i gruppa. Lokallag og lokale prosjekt/ tiltak kan både lage gruppe og (helst også) side på Facebook. Lokal- og fylkeslag bør sjølsagt også lage egne nettsider, men fordelen med Facebook er at det er mye enklere å oppdatere (daglig), legge ut bilder, notat, lenker osv og ikke minst å holde hverandre og andre oppdatert om hva som skjer. Da ses vi på nettet! 2 3

3 De gjemte og glemte barna Det er med forundring at jeg må konstatere at vi er kommet til mai måned. Tiden flyr altfor fort. I løpet av den siste uka er det plutselig blitt vår ute, trærne har allerede blitt grønne og den første hvitveisen er plukket. Å se nytt liv vokse frem er like fantastisk hvert år. Det har vært en svært travel tid siden jul for oss i De gjemte og glemte barna. Vi har opplevd mye, truffet mange nye mennesker, store og små, og besøkt flere nye steder. Året startet med nye arbeidssituasjoner å tilpasse seg igjen. Trine begynte så vidt å bli ferdig med arbeidet sitt og Mia var på vei tilbake i sin stilling. Trine var ferdig i vikariatet til Mia i slutten av mars. Hun har vært en verdifull medarbeider som vi alle er blitt veldig glad i og som er dypt savnet her. Når dette leses har kanskje Trine nedkommet med barn nr. 2, og vi ønsker henne all mulig lykke som tobarnsmor og ønsker henne velkommen tilbake som gruppeleder når hun er klar for det. Samarbeid med Riksteatret I november 2010 fikk vi en forespørsel fra Riksteatret om å inngå et samarbeid med dem i forhold til at de skulle sette opp stykket Meg eier ingen i år. Dette stykket er basert på selvbiografien til Åsa Linderborg, og handler om hennes oppvekst hos en alkoholisert pappa. Meg eier ingen er en unik kjærlighetshistorie mellom en datter og en høyst uvanlig pappa. Et skjebnedrama om virkelige mennesker, fra vår egen tid, et stykke som angår oss alle og berører langt inne i hjerterøttene. Vår oppgave har vært å være tilgjengelig med vårt tilbud, i form av stand og tilbud om samtale før og etter forestillingen, da det, ikke uventet, har vekket mange tanker og følelser hos både voksne og de mange barn og unge det gjelder. Vi har derfor fulgt med Riksteateret rundt på turneen i de områdene vi har henvendelser og frivillige i. Stavangerområdet, Vestfold, Østfold, Romerrike, Hamar, Trøndelag, Buskerud, Bodø, i tillegg til Troms og Finmark der vi hadde ansvaret for baksnakk. Det har vært en spennende og lærerik tid, og vi er kommet i kontakt med mange interessante mennesker. Dette har gitt oss en unik mulighet til å få spredd vårt budskap og tilbud. Etter forespørsel fra Riksteatret utarbeidet vi i januar et pedagogisk opplegg til bruk for ungdomsskole og videregående skole i etterkant av at de har sett stykket, og som var tilgjengelig på Riksteatrets hjemmeside. Ringvirkningene av dette har vært at flere skoler har tatt kontakt med oss med forespørsel om undervisning fra oss. Ressursforum BarnsBeste inviterte oss i november til å sitte med i sitt ressursforum og tema nettverk for å bidra i deres arbeid. Gruppen har hatt 3 møter så langt. Bakgrunnen for opprettelse av ressursforum: Det er dokumentert at gruppe som tiltak til barn som pårørende er et effektivt og egnet redskap i en helhetlig kjede av tiltak som anbefales til målgruppen. Det er samtidig et behov for en strategi for geografisk spredning og systematisk kvalitetssikring av grupper som tiltak. Barns- Beste har på bakgrunn av dette tatt initiativ til opprettelse av ressursforum i temanettverk barnegrupper. Stavangergruppe og gruppeledersamling I desember var det oppstart av en ungdomsgruppe i Stavanger. Silje, som har en 60 % rullerende stilling, ledet denne gruppa sammen med en frivillig fra Stavanger. Dette kurset gikk til begynnelsen av februar, og nytt kurs her er planlagt like over påske. Veiledningssenteret for pårørende i Sandnes har i en periode planlagt start av barnegrupper, for den yngre målgruppen, og vi ser at dette er et samarbeid som kan fungere veldig godt videre. På denne måten hjelpes vi til å rekruttere deltakere til hverandre, sammen er vi sterke. I Oslo startet vi 1 barnegruppe og 1 ungd. gruppe medio mars. Ungdomsgruppa vår har 11 deltakere og det er vel i overkant, men vi ser at deltakerne har veldig stor utbytte av hverandre. Spennende og viktig erfaring for oss. Vi har individuelle samtaler med deltakerne i ungd. gruppa gående parallelt med gruppa. Sommeravslutning for gruppene blir i år som tidligere år på Lysern leirsted. I mars måned, rett før gruppestart, inviterte vi samtlige aktive gruppeledere til en felles samling i Fredrikstad. Vi kjente på at det var viktig å få gi noe tilbake til alle de som gjort en stor og uvurderlig innsats for barn og unge. I første omgang var dette lagt opp til en sosial samling, hvor vi fikk litt faglig påfyll samtidig. På fredagskvelden gikk vi i felleskap for å se på Riksteatrets oppsetning av Meg eier ingen og på lørdagen hadde vi invitert selveste Eli Rygg som kom og foreleste om Nærvær for oss. Vi var til sammen 15stk hvor alle kom med sine ønsker og meldte noen behov for videre engasjement. Resultatet av blant annet dette er at vi har utarbeidet en skolerings- og veiledningsplan for alle frivillige, for at vi skal klare å holde motivasjonen og kunnskapen oppdatert, samt at vi i større grad kan møte og følge opp den enkelte, noe vi tenker er svært viktig i denne typen arbeid. BonaVia Med et nytt år og ny pågangskraft var det på tide for et nytt utgangspunkt hvorfra vi kunne på nytt fortsette arbeidet vårt. I den forbindelse tok vi på kontakt med BonaVia i Göteborg. Tidligere prosjektleder Svein Furnes og forbundsleder Inger-Christin Torp reiste den gang i nedover for å hente mer erfaring og kunnskap fra søta bror. Mye av materiellet og arbeidet vi i dag gjør i barn og unge baserer seg på erfaringer herifra. Og hva er vel ikke den gode veien om ikke veien tilbake til røttene? Dessuten har behovet for foreldrestøtte meldt seg i større grad den siste tiden og vi kan se at dette er noe BonaVia, på sin måte, også har erfart før oss: Unikt för Bona Via är att verksamheten drivs av den ideella Föreningen Bona Vias Föräldrar. Bona Via hade från starten 1991 endast barn- och ungdomsgrupper. Föräldrarna önskade ta del av barnens kunskaper och upplevelser. År 1995 bildade en grupp föräldrar den ideella föreningen Bona Vias Föräldrar. Styrelsen består av föräldrar som haft barn i grupperna. Bona 4 5

4 Via har barnen och deras behov i fokus, och vill medverka till att skapa möjligheter till förändring och hjälp för familjer att bryta sin isolering och träffa andra i liknande situation. Genom att visa på alkohol och andra drogers påverkan på individ, familj och omgivning, på relationers betydelse och möjligheten att göra hälsosamma val, är barn- och ungdomsprogrammen också drogförebyggande.ibland är Bona Via ett led i att hitta ny balans i familjen när en förälder gjort valet att avstå från droger och själv fått hjälp. Det ble et utrolig fint og matnyttig møte. En viktig kontakt er gjenopprettet, og vi ser at vi også videre kan lære mye av hverandre og igjen blir vi minnet om hvor viktig det er å møte likesinnede, dele erfaringer og samarbeide med hverandre. Personalgruppen på BonaVia består av tre ansatte, en sosionom, en fritidsleder med videreutdanning og en behaviorist. Alle har Ersta Vändpunkten sin gruppelederutdanning, og i tillegg til de ansatte finnes dem de kaller for hjelpeledere. UKM, fagdager og arbeidet framover UKM er i full gang med mønstringen. Vi har vært med på stand flere plasser i løpet av året. Vi har også vært så heldig og hatt noen flinke jenter fra ungdomsgruppa som tatt seg av standene i og rundt Oslo. Her hørte vi rykter om at det ikke var så mange som turte å komme bort til dem, men at det var svært få som ikke fikk budskapet vårt med seg, når en av jentene plutselig tok mot og muligheten til seg og gikk opp på scenen for å fortelle om gruppene og vårt tilbud. Vi er svært stolte over hva de får til. I juni er det landsmønstring i Trondheim, og også i år er det flere fra ungd. gruppa som har meldt sin interesse til å være med å jobbe. Vi har jobbet mye i Lørenskog kommune i år, med besøk og fagdager på alle arenaer som jobber opp mot barn og unge, i tillegg hatt undervisning for alle helseog sosialklasser på vgs, 120 elever, fordelt over flere dager. Nesodden har vi også dekt opp med fagdager og besøk hos de fleste aktuelle arenaer, i tillegg til undervisn av 8-klassinger. Tre bydeler er så godt som ferdig pløyd igjennom i Oslo med info om oss. I tillegg har vi hatt møter i Stavanger med flere aktuelle der. Som dere skjønner skjer det mye spennende i vårt arbeid, og vi får stadig påminnelser og tilbakemeldinger om hvor viktig dette arbeidet er. Jeg vil derfor minne dere alle på å hjelpe oss i å markedsføre tilbudet vårt, hvor dere enn er. Med hilsen fra oss Eva, Mia og Silje Se foto under. BARNAS FERIEKLUBB Barnas Ferieklubb har 37 års erfaring i å arrangere barne og ungdomsleire. Leirene bygger på solidaritet og likeverd. Lik rett til deltagelse og påvirkning for alle barn er grunnpilaren i vårt leirtilbud. Leirene har en varighet på 7 dager. Det planlegges hovedaktiviteter hver dag som tilpasses været. Friluftsaktiviteter, lek og bading er sentrale aktiviteter på alle våre leire. ULLERØY LEIRSKOLE Skjeberg i Østfold Ullerøy er et perfekt leirsted for aktive tenåringer. Det ligger nydelig til med kort vei til stranda med fine bade- og fiskemuligheter. Godt tilrettelagt for ballspill og andre aktiviteter. Ullerøy Leirskole passer bra for tenåringer som trenger å komme bort fra mas og kjas. Her er det mulighet for å slappe helt av, sole seg på stranda, drive med forskjellige ballspill og ellers benytte seg av aktivitetene leiren tilbyr. Teamet på Ullerøy inviterer til ei uke med mange forskjellige opplevelser. Målet er at både ungdom og voksne skal ha det best mulig sammen, og at det blir en ferieuke man minnes med glede. Både nye og gamle leirdeltagere ønskes velkommen til Ullerøy i sommer. Ungdom år Leir 1/2011 Uke 29 - mandag 18. juli til søndag 24. juli Leir 2/2011 Uke 30 - mandag 25. juli til søndag 31. juli HANES FERIEKOLONI Skien i Telemark Hanes ligger flott til ved Norsjø og kan by på meget gode bademuligheter både for svømmedyktige og nybegynnere. Leiren har stor og fin ballplass, og for de mindre barna er det lekeapparater. Det er også gode fiskemuligheter i innsjøen. Leirteamet legger opp til varierte aktiviteter tilpasset leirens deltakere. Det legges vekt på uteaktiviteter som bading, fisking, roing/padling, snekring, konkurranser av ulike slag og diverse ballspill. Teamet setter ungene i fokus, og har som mål å få best mulig kontakt med hver enkelt deltaker. Barn 6-12 år Leir 3/2011 Uke 30 - Mandag 25. juli til søndag 31. juli Sommerleirbrosjyra kan bestilles på 6 7

5 Night fever on Skotfoss Dette er et ungdomsdiskotek lokalisert på Skotfoss, og som startet opp 24.september Det var Jan Helge Hansen som kom til oss unge og spurte om vi ville gjøre noe for andre ungdommer. På Skotfoss hadde det ikke vært ungdomsklubb på 10 år, og nå mente han at det var på tide å gjøre noe med det. Vår ungdomsklubb har sitt utspring i AEF Telemark, er organisert under det og foreningen hjelper oss med økonomien. Ungdomsklubbens styre består av: Charlotte Christine Hansen (leder), Finn Åge Løkslid Berg (nestleder), Magne Tangen (sekretær), Glenn Tommy Holte Grønli (styremedlem) og Jan Helge Hansen (kasserer). Mange frivillige hjelper oss med å være vakter, alt fra ungdom til pensjonister. Aldergrensa for diskoteket er 13 til16 år, og vi har gratis inngang. På klubben kan de danse, spille bordtennis og kort. Noen ganger prøver vi digitale spill som for eksempel Gitar Hero. Vanligvis er det ungdom innom på kveldene - så alle er velkommen til klubben siste fredag i måneden. VIL DU OGSÅ HJELPE? Returadresse: AEF, Torggata 1, 0181 Oslo Tilbud til barn og unge av rusmisbrukere Barn og Unge er en møteplass og et nettsted for barn og ungdom som opplever rusmisbruk i nærmeste familie. Vi tilbyr: individuelle samtaler egen nettside, se gratis kurs/støttegrupper for barn og unge av rusmisbrukere På våre kurs lærer barna og akseptere egne følelser, prioritere egne behov, få bedre selvfølelse, ta vare på deg selv, sette grenser og stole på seg selv og sine meninger. Alle våre aktiviteter foregår på frivillig basis. DU kan være forskjellen som utgjør forskjellen for disse barna. Vil du være med å hjelpe? Ta kontakt! - - tlf: / 79 Torggata 1, 0181 Oslo (bruk denne for alle henvendelser til forbundet og kontoret). Nettside: arbef.no - tlf Organisasjonssekretær/kontorleder Anders Slaatsveen - tlf ( ) Leder Barn og Unge Eva Angell - tlf Medarbeider Barn og Unge Mia Myllymäki - tlf Kontormedarbeider/medarbeider Barn og Unge Silje Hansen - tlf Barn og Unge Nettside: barnogunge.no (er også på facebook og twitter) Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo arbef.no Org.nr Bankkonto

Til deg som er pårørende

Til deg som er pårørende Til deg som er pårørende familie, venn eller kollega kreftforeningen.no > < Innledning Innhold 3 Innledning 4 Å være pårørende hva innebærer det? 8 I møte med helsepersonell 10 Samspillet mellom deg og

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse

Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Søsken i fokus Å vokse opp med en bror eller søster som har nedsatt syn eller annen funksjonsnedsettelse Redaktør: Gerd Vidje Illustrasjoner: Pippip Ferner (www.pippip.no) Design: Aase Bie Trykk: www.kursiv.no

Detaljer

BISTAND PÅ NY ARENA.

BISTAND PÅ NY ARENA. Prosjektrapport BISTAND PÅ NY ARENA. - hvis mennesker med utviklingshemming fikk den hjelp og støtte de hadde behov for, - ville da de vanlige sosiale mediene som Skype, Facebook, Youtube osv. være tilgjengelig

Detaljer

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583

Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell. Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Bør Sykehusboka videreføres? En kartlegging av bruk og nytte blant barn, foreldre og helsepersonell Difi rapport 2010:8 ISSN 1890-6583 Forord Oslo universitetssykehus (Rikshospitalet) har bedt Difi om

Detaljer

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11

Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag. Xxxx. Side 6-11 Et magasin fra KS Kommunesektorens organisasjon No2. Juni 2015 SKOLE: På samme lag Xxxx Side 6-11 Kommunesektorens organisasjon Annonsebilag fra KS til Kommunal Rapport nr 8/2015 Innhold Kommunespeilet

Detaljer

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer»

Nordens barn Unge gjør en forskjell! Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» Nordens barn Unge gjør en forskjell! Nordens Velferdssenter Inspirasjonshefte Resultater fra prosjektet «Tidiga insatser för familjer» 1 Nordens barn Unge gjør en forskjell! Utgiver: Nordens Välfärdscenter

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer

Frelsesarmeens slumstasjoner

Frelsesarmeens slumstasjoner Årsmelding 2011 Frelsesarmeens slumstasjoner Forord Uten timeavtale og med små og store behov har gjestene våre kommet til slumstasjonene våre i 2011. Vi merker fort hva som rører seg ute i samfunnet når

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold

Mangfold i skole og barnehage. UnderUtdanning. Tema. Kina en nasjon i utvikling. Reisereportasje: Nordisk treff i Århus. Trygghet til mangfold P e d a g o g s t u d e n t e n e s m e d l e m s b l a d UnderUtdanning No 3 2008 Nordisk treff i Århus Reisereportasje: Trygghet til mangfold Det kulturelle mangfoldet i barnehagen Kina en nasjon i utvikling

Detaljer

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH

- SJOH PH NFTUSJOH OPUFS TPN HJS HPE LMBOH * GSFNUJEFO TLBM IFMTFOPSHF TQJMMF TBNTUFNU Side 1 t - SJOH PH NFTUSJOH Side 1 Nasjonalt kompetansesenter for læring og mestring (NK LMS) er en ledende kompetanseaktør innen feltet pasient- og pårørendeopplæring. Vår hovedoppgave er å understøtte lærings- og mestringsvirksomhet

Detaljer

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner

ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner ÅVÆRE I SAMME BÅT... Likemannsarbeid i funksjonshemmedes organisasjoner Tekst: Bennedichte C. R. Olsen og Marit O. Grefberg Illustrasjoner: Eldbjørg Ribe Formgivning: Statens trykning Sats og trykk: Melsom

Detaljer

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas.

NR. 1 2009. Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Helsesøstre NR. 1 2009 Svenner fyr, en perle i Larvik kommune, til hygge og nytte for alle. Bildet er gjengitt med tillatelse fra Mikkel Thommesen i Seilas. Godt nytt år! Innhold side Leder 5 Den vanskelige

Detaljer

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE!

ALLE MENNESKER HAR ET STORT POTENSIALE! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 1 2 0 1 5 2 3. å r g a n g FOTO: Kamilla Kvamme SIDE 4 SIDE 10 SIDE 14 JOSEF OG JOE NYTT LIV FOR FAR OG SØNN OSKAR ALLE MENNESKER HAR

Detaljer

BROBYGGER OG PÅDRIVER

BROBYGGER OG PÅDRIVER 20 ÅR KVINNER PÅ TVERS BROBYGGER OG PÅDRIVER JUBILEUMSHEFTE UTGITT AV KVINNER PÅ TVERS Forord Kvinner på tvers er 20 år. I løpet av disse årene har Kvinner på tvers blitt en institusjon med sin årlige

Detaljer

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN

Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN 11 Sykehuset Telemark HF Habiliteringsseksjonen for barn og unge VEGEN BLIR TIL MENS VI GÅR DEN SAMMEN TELEMARKSMODELLEN EN KURSREKKE FOR BARN OG UNGDOM MED FORSTÅELSESVANSKER/ LETT PSYKISK UTVIKLINGSHEMMING

Detaljer

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT! N y h e t s m a g a s i n f r a M a r i t a S t i f t e l s e n N r. 3 2 0 0 9 1 7. å r g a n g SIDE 7 SIDE 8 SIDE 6 Forebyggende HASJ GJØR NOE MED HODET DITT Marita Ung konsert EKSTREMT BRA OG RUSFRITT!

Detaljer

Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning. Vi finner veien sammen!

Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning. Vi finner veien sammen! Blindeforbundet er her for deg som har barn med synshemning Vi finner veien sammen! Sammen ser vi løsningene! I Norge finnes det omkring 1400 barn og unge mellom 0-20 år med synshemninger. Synstapet kan

Detaljer

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn?

ung fri Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? ung m a r s 2 0 0 9 : 1 & fri n o v e m b e r 2 0 0 8 : 4 Bør 16-åringer få stemmerett? Plateslipp: Hank & Mari Ungdom i gateopptøyer Fabrikken for og av ungdom Norges rareste klubbnavn? Vi har kommet

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012

BLI MED I Y S MEN. nr. 1-2012 nr. 1-2012 BLI MED I Y S MEN side 3 Om y s men side 4 Y s men gir oss uvurderlig støtte side 5 Y s men hjelper speiderne og kirken side 6 Støtten fra y s men betyr mye! side 7 Y s men internasjonalt side

Detaljer

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse

NI SUKSESSHISTORIER. Samhandling om psykisk helse NI SUKSESSHISTORIER Samhandling om psykisk helse Utgitt: 2012 ISBN 978-82-7570-300-0 (Trykt) ISBN 978-82-7570-301-7 (PDF) Redaksjonsgruppe: Ragnhild Krogvig Karlsen, Anne Kristiansen Rønning, Roald Lund

Detaljer

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK

FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK FRIMETODE SOM FØLGER INNSATTE FRA FENGSEL UT TIL BOLIG, JOBB OG NETTVERK 1 JUSTISMINISTEREN HAR ORDET... Prosjektet FRI utfyller det offentlige på en glimrende måte ved å bygge på erfaringsbasert kunnskap.

Detaljer

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg

Se meg lærer! Illustrasjonsfoto. en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg Se meg lærer! Illustrasjonsfoto en lærerveiledning om barn og ungdom i krise og sorg 1 Innhold Hvorfor trengs en lærerveiledning? 3 I hvilke situasjoner kan det være aktuelt å bruke lærerveiledningen?

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad FO sett fra grasrota Fafo-rapport 2010:11 Fafo 2010 ISBN 978-82-7422-724-8 ISSN 0801-6143 Omslagsfoto:

Detaljer