Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen!"

Transkript

1 AEF-INFO 4/2011 God Jul & Godt Nytt År! Til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere! Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen! INNHOLD: Lokalt ruspolitisk arbeid 2011 og 2012 Uttalelsene fra organisasjonskonferansen og julesamlinga Nettressurser og materiell Medlemsverving Landsmøtet 2012 De gjemte og glemte barna Støtteannonser (AEF)

2 Forbundslederen Forbundskontoret Lokalt ruspolitisk arbeid KJÆRE ALLE AEF-VENNER! Nok et år går mot slutten. Det har vært et sammensatt år med mange utfordringer og krevende hendelser. I AEF har det på mange måter vært et begivenhetsrikt år. De gjemte og glemte barna har gått fra et prosjekt til et tiltak, og aktiviteten er enorm. Det skjer masse. I det alkoholpolitiske arbeidet har vi samlet over 200 personer til i alt 5 konferanser. Det jobbes nå med oppfølging av konferansene og utsending av informasjon til Arbeiderpartiets lokalpolitikere i de fem fylkene. Politisk har det vært jobbet med skjenketider og her er vi veldig fornøyde med Regjeringas forslag om skjenkestopp kl nå. Dette vil bety mindre uro og kriminalitet. Resultatet blir uten tvil tryggere lokalmiljøer. Vi har også jobbet med nei til heroinassistert behandling og her kan vi foreløpig innkassere en halv seier i og med at ekspertutvalget har konkludert med et nei. Organisasjonskonferansen vår i høst jobbet frem en del krav til den kommende stortingsmeldingen om ruspolitikk som kommer i Vi må fortsette å følge opp dette viktige arbeidet blir et spennende år med programarbeid frem mot vårt landsmøte i Oslo juni. Forbundet fyller 80 år i juni, Barnas Ferieklubb 40, Varmestuene 25 og Rus-Nett 15 år. Dette viser bredden i vårt sosiale arbeid gjennom årtier. Jeg ønsker alle en riktig god og velfortjent julehelg og håper vi sees i AEF-arbeid neste år. Vi trenger deg! Inger-Christin Torp, forbundsleder Forbundskontoret AEF, Torggata 1, 0181 Oslo (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret) Nettside: arbef.no Anders Slaatsveen, organisasjonssekretær/kontorleder ( ) Torill Eide, kontormedarbeider (tirsdag, torsdag) Toril Eide, som har vært engasjert gjennom Aktiv Personell, ble 1. desember ansatt ved forbundskontoret i 40% stilling (fra ) Hun arbeider i hovedsak med medlemsregisteret, utsendinger og generelt kontorarbeid. Vi gleder oss over denne positive styrkingen av forbundskontoret og ønsker Toril velkommen som ansatt! Landsmøtet 2012 i Oslo Forbundsstyret har vedtatt å legge Landsmøtet 2012 til Oslo med Oslo AEF som vertskap. Dato for landsmøtet er helga juni. Vi kommer med mer informasjon på nyåret bl.a. om landsmøtelokalene som ikke er endelig bestemt. Forbundsstyret har forslag til fire manifest/lengre uttalelser i tillegg til handlingsprogrammet: 1) Tilbake til livet (mangfold i behandling og oppfølging, rus i fengslene, medikamentfri behandling, heroinassistert behandling m.m.). 2) Ja til et trygt og positivt uteliv (skjenketid, vold og kriminalitet, kontrolltiltak og sanksjoner, alkoholkapital m.m.). 3) Eldre og rusproblematikk. 4) Barn som pårørende (hjem med rus og/eller psykiske problem). Tilbud Jubileumsheftet Solidaritet gjennom 75 år (Arbeidernes Edruskapsforbund ) til kr 50,- (+ 25,- i porto/adm). Lag og medlemmer som bestiller 2-4 hefter betaler 45,- pr hefte (+ 50,- i porto/adm). Lag kan bestille flere bøker til redusert pris, se siste lagssending. Bestill helst på e-post og oppgi navn, leverings- og fakturaadresse og antall. Eva Angell, leder Barn og Unge ( ) Silje Hansen, medieansvarlig Barn og Unge Lars R. Engebretsen, koordinator Barn og Unge (man., ons., fre.) Mia Myllymäki (permisjon) Barn og Unge / De gjemte og glemte barna - Aktivitetstilskudd 2011 og søknad 2012 Vi fikk aktivitetstilskudd fra Helsedirektoratet for 2011 til arbeidet med lokalt ruspolitisk arbeid, spesielt kommunal ruspolitisk handlingsplan, dagskonferanser og oppfølging/skolering overfor kommunepolitikere spesielt innen arbeiderbevegelsen. Vi har søkt om det samme for 2012 (tilskudd til tiltak/aktivitet). Samarbeid AEF og DNT Det Norske Totalavholdsselskap DNT fikk samme tilskudd til et lignende prosjekt for 2011 og har også søkt for Direktoratet forutsetter at vi og DNT drøfter og samordner aktivitetene. Vi har hatt 2-3 slike drøftingsmøter og kommer til å holde nær kontakt om arbeidet framover. Noen steder vil det også være aktuelt med lokalt samarbeid. Dagskonferansene høsten 2011 Det ble i høst arrangert fem meget vellykka dagskonferanser i forbindelse med dette arbeidet. Til sammen Nettressurser og materiell deltok godt over 200 personer. Størst var Oslo AEF sitt seminar med Craig Nakken 21. oktober. Det var også godt oppmøte med vel 50 deltagere i Stavanger (Stavanger AEF/RusNett Rogaland) 28. oktober og bra besøk i Trondheim (11. oktober), på Notodden (15. oktober) og i Sarpsborg (18. oktober). Godt og nyttig innhold og meget fornøyde deltagere var det på alle konferansene. Se bl.a. informasjon på vår nettside. Oppfølging lokalt Både lokallagene som har arrangert dagskonferanser og så mange som mulig av de andre - vil følge opp dette både før jul og til våren. Det kommer mer informasjon om dette, spesielt på vår nettside. Det er laget noe materiell, spesielt om nettressurser, ikke minst til formidling og skolering av kommunepolitikere, lokale fagmiljø/-instanser, skolering i eget lag og til andre interesserte. Ta kontakt med ditt lokallag eller forbundskontoret. arbef.no - AEF: Bruk vår egen nettside hvor det også vil komme mer informasjon om lokalt ruspolitisk arbeid inkludert lenker og nedlastbare brosjyrer og dokument. actis.no - Actis - rusfeltets samarbeidsorgan: Her er det mye informasjon og materiell, bl.a. ei firesiders brosjyre om skjenkepolitikk (spesielt beregna på lokalpolitikere). Se spesielt undersida Politikk og fakta > Lokal mobilisering. fmr.no - FMR Forbundet mot rusgift: Svært mye faglig informasjon om alkohol og narkotika. Her er også artikler fra fagtidsskriftet Mot rusgift som vi anbefaler alle å abonnere på sirus.no - SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning: Publikasjonene fra SIRUS kan (som regel) lastes ned som pdf-fil eller bestilles på nettet. helsedirektoratet.no - Helsedirektoratet: Se publikasjoner, spesielt under Psykisk helse og rus. Kan lastes ned som pdf-filer eller bestilles på e-post. forebygging.no Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid (prosjektoversikt) krad.no Det kriminalitetsforebyggende råd (kriminalitet, vold, rus, forebygging) kommunetorget.no Planlegging og iverksetting av rusarbeid og rusplaner i kommunene De sju regionale kompetansesentrene for rus: bergensklinikkene.no - Korus vest Bergen (Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane) rogaland-asenter.no - Korus vest Stavanger (se også Korfor forskningssenter) (Rogaland) borgestadklinikken.no - Korus sør Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold) rusmiddeletaten.oslo.kommune.no - Korus Oslo (Oslo) rus-ost.no - Korus øst (Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark) rus-midt.no/korus - Korus midt (Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag) korusnord.no - Korus nord (Finnmark, Troms, Nordland) 2 3

3 ANNONSER Med ønske om ei God Jul og et Godt Nytt År! Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen! Vi støtter - AEF og deres arbeid gjennom tiltaket De gjemte og glemte barna og Barnas ferieklubb - sommerleir for barn og ungdom. Sørmarka støtter AEF sitt rusforebyggende arbeid Sørmarka er glade for å støtte AEF i det viktige arbeidet de gjør som retter seg mot de gjemte og glemte barna. Vi har også et ønske for jula og for det nye året - ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger, ferier eller hverdager. Ekspert på muskel og skjelett Besøk oss på Tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge Enebakkveien 625, 1404 Siggerud - Telefon: Booking: E-post: - Med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År til alle våre medlemmer! telemark.arbeiderparti.no Uttalelser fra forbundsstyret (julesamling) Gi alle barn i Norge ei hvit jul! Julehøytida nærmer seg, og vi vet at titusener av barn gruer seg til at mor og far drikker litt for mye alkohol og får en annerledes adferd. Dette gjør at barna føler seg utrygge i eget hjem. mener at alle barn har rett til en alkohol- og rusfri jul ei hvit jul. La julehøytida bli ei rusfri sone i alle norske hjem! Ja til mindre vold og hyggeligere uteliv Regjeringa går inn for innstramming i skjenkepolitikken med skjenkestopp klokka 2.00, slik det ble varslet for to år siden. Vi er mange som støtter dette, mest trolig et klart flertall i befolkningen. Skjenkestopp klokka 2.00 er det enkelttiltaket som i størst grad vil bidra til mindre vold og et langt hyggeligere uteliv for alle. Det viser at regjeringa tar voldsproblematikken på alvor. Dette vil frigjøre politiressurser og gi rask effekt, men det vil også gi positive utslag for den alkoholrelaterte volden over tid. Da saken sist var under debatt, valgte regjeringa å vente på forskning om temaet. Det foreligger nå i en meget grundig og god rapport fra SIRUS, og den viser sjølsagt at skjenketider og vold henger sammen men at gevinsten av tidligere skjenkestopp nok er større enn en regna med. Vi håper på et snarlig vedtak om skjenkestopp seinest klokka 2.00 og at kommunene følger dette opp med langt bedre og mer effektiv kontroll og sanksjoner mot overskjenking, andre brudd på alkoholloven og vold knytta til utelivet. Med ønske om ei God Jul og et Godt Nytt År! Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen! Vi støtter - AEF og deres arbeid gjennom tiltaket De gjemte og glemte barna og Barnas ferieklubb - sommerleir for barn og ungdom. 4 5

4 Uttalelser fra Organisasjonskonferansen i Stavanger oktober 2011: Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as Krav til Stortingsmeldinga om ruspolitikken (AEF) vil stille følgende krav til den kommende stortingsmeldinga om ruspolitikk: Vår restriktive ruspolitikk, som har vist seg å ha effekt og som har allmenn oppslutning i befolkningen, må ligge til grunn. Større satsning på forebyggende og holdningsskapende tiltak. Innføring av klare rusfrie soner rundt gravide, barn og unge, arbeidslivet, båtliv, trafikk og idrettsarrangement. Forskning viser at rusmiddelmisbruk går i generasjoner. Økt satsing på tiltak som AEFs De gjemte og glemte barna overfor barn av rusmiddelavhengige, vil være et godt forebyggende tiltak. At maksimalskjenketiden settes til kl Rusbrusen må ut av butikk, til Vinmonopolet. All alkohol med over 3,5 % skal selges på Vinmonopolet. Alle spritbaserte produkter må ha en aldersgrense på 20 år. Større satsning mot smugling og hjemmebrenning. Et fortsatt klart nei til legalisering av rusmidler, herunder utdeling av heroin i såkalt behandlingsøyemed. Bruk og besittelse av narkotika er og skal fortsatt være kriminelt. Helhetlige behandlings- og rehabiliteringsplaner for den enkelte rusavhengige og et større mangfold av behandlingstilbud. Ventetida for behandling må reduseres drastisk. Kommunen må eie den enkelte rusavhengige og ha ansvar for å gi den enkelte et verdig liv. Statsbudsjettet 2012 anser statsbudsjettet for 2012 som et budsjett på det jevne. Vi ser fram til den bebudede stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken, og er selvsagt glad for at opptrappingsplanen for rusfeltet er forlenget med to år - ut Vi tror også meldingen vil vise et behov for en langt større satsning i årene som kommer. Vi registrerer med glede at debutalderen for drikking av alkohol nå har økt til 15 år for øl og 15,5 år for brennevin. Men her er det fortsatt en stor jobb å gjøre. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker størstedelen av de sosiale og helsemessige skadene. Rusmiddelavhengige har ofte store sosiale problemer, lav levestandard, dårlig helse og dårlig ernæring. Dette går også i stor grad ut over pårørende, og i særdeleshet barn av rusmiddelavhengige. Tiltak for å redusere rusmiddelbruk blant den voksne befolkningen er derfor viktig for å bedre sosiale levekår og redusere sosiale helseforskjeller. Her må det satses større ressurser i et samarbeid mellom det offentlige og ideelle/frivillige organisasjoner. En annen faktor vi vil peke på, er viktigheten av at arbeidsbetingelsene for ideelle/frivillige organisasjoner på rusfeltet er gode, slik at det er mulig med en satsning på rusfeltet. Medlemsverving All ære til alle lokallag, medlemmer og ledere som bidro til at forbundet kom over den nedre grensa på 700 medlemmer for statlig driftstilskudd. Den viktigste oppgava nå er å sikre at alle betaler kontingenten for 2011! Gjør det enkelt: Betal på nettbank - husk medlemsinfo, e-post og fødselsdato/år. Pga en teknisk feil i medlemsregisteret er det noen som ikke har fått innbetalingsblankett for Vi arbeider med å rette opp dette og å sende ut ny blankett. Du kan laste ned kontingentblankett fra vår nettside. Skulle du betale dobbelt, vil betalinga bli registrert for Vi trenger også flere lokallag og økt lokal aktivitet. Ta kontakt med forbundskontoret eller fylkeslag der de fins hvis du kunne tenke deg å bidra til dette. Uttalelse fra forbundsstyret/ julesamlinga : Nei til EUs AMT-direktiv (TV) og alkoholreklame Den restriktive norske alkoholpolitikken har langt større oppslutning i befolkningen enn en kan få inntrykk av gjennom media, nettsynsing og markedsliberalister i Unge Høyre og Unge Venstre. Det er i dag folkehelse som er hovedargumentet for dette og det som vinner mest gehør innen EU. Innen arbeiderbevegelsen er det den sosialpolitiske forståelsen som historisk har stått sterkest og som var grunnlaget for kampen mot den sosialt ødeleggende fylla og for at Martin Tranmæl og andre sentrale ledere i arbeiderbevegelsen stifta det som var forløperen til vår organisasjon i Målsetting til landsmøtet 2012: betalende medlemmer (inkludert familiemedlemmer) --Mer enn 20 lokallag i 15 fylker og flere fylkes-/regionslag --Aktivitet i alle lag og fylkeslag Den enkleste måten å bli medlem på: --Betal inn medlemskontingenten til vår bankkonto over nettbank (trenger ikke blankett). --Husk å oppgi: Navn, postadresse, e-postadresse og fødselsdato (år)! --Hovedmedlem (familiemedlemskap) må føre opp navn på alle familiemedlemmer med fødselsår! Og alle lokallagene trenger flere aktive medlemmer! HUSK! Hvis dere sender inn lister med nye medlemmer, husk å føre på samme informasjon! Kontingenten er 125,- pr år for enkeltmedlem, kr 175,- pr år for familiemedlem (hovedmedlem) og 200,- pr år for kollektivmedlem (fagforeninger, partilag, institusjoner, organisasjoner osv). Forbud mot alkoholreklame og/eller en mer restriktiv alkoholpolitikk vinner fram i en rekke land, ikke minst innen EU. Frankrike har et lovverk mot alkoholreklame i TV som er minst like restriktiv som den norske. Dette er ett av flere element som bidrar til redusert alkoholkonsum og dermed færre helseskader og reduserte sosiale problem. En restriktiv alkoholpolitikk er enkel og god solidaritet med folk som sliter og det er ikke minst effektiv rusforebygging. Forbrukerombudet sier i sitt høringssvar om EUs AMT-direktiv at det nesten utelukkende tar markedsliberale hensyn (ingen stor nyhet) og ingen forbrukerhensyn. Sentrale EU-instanser og -representanter har tidligere gitt klart uttrykk for at det norske forbudet mot alkoholreklame, begrunnet spesielt i folkehelse, ikke bryter med direktivet. Vi kan ikke se at noen, utenom alkoholkapitalen, har noe å tjene på at Norge endrer disse reglene. Myndighetene har til nå argumentert klart, godt og aktivt for dette standpunktet. Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre regjering, Storting og de politiske partiene om å stå aktivt, kraftig og samla opp for å forsvare forbudet mot alkoholreklame, med eller uten EU-direktivet. 6 7

5 Returadresse: AEF, Torggata 1, 0181 Oslo hver dag hele året med klump i magen for hva denne gangen vil bringe av vonde opplevelser. I høst har vi hatt barnegruppe og ungdomsgruppe i Oslo. Silje og Lars startet opp ungdomsgruppe i Stavanger i november. Kjersti Ommundsen i Stavanger AEF ordnet nytt lokale på sin arbeidsplass, og tok på seg oppgaven med mat og drikke. En stor takk for god hjelp! Det ser ut til at vi kan få 3 grupper i Oslo fra februar, og forventer å få en gruppe neste år i Vestfold. Julen En klump i magen oppstår allerede i slutten av oktober. Pepperkaker, gløgg, julepynt og julereklame. For mange er dette tiden da nervene sakte men sikkert inntar kroppen. Julevin, juleakevitt, juleøl.. Julefyll.Titusener av barn og unge i Norge opplever julen som en anspent tid. Den forbindes jo med samhold, varme, omsorg og glede. Om familie, venner, gavmildhet og utskeielser. Allikevel forekommer sistnevnte i større grad som tradisjon i alkoholiserte hjem. Alt blir så lystbetont, og enhver helligdag er en ypperlig anledning til noe ekstra attåt før, under og etter middagen. Det er ikke så greit når julemorgenen starter med dårlig samvittighet fordi en ikke virker så glad som en burde. Barn kan oppleve det store ansvaret det er i å fremstå som takknemlige, fornøyde og spente på dagen. En maske må kanskje puttes på slik at en ikke viser hvordan en egentlig har det. Full av nervøsitet, fordommer og lite håp. Gjennom vår nettside barnogunge.no og i gruppene hører vi stadig historier fra barn og ungdom som gruer seg ekstra til julen, men som også våkner opp Vi har sendt forespørsel til tv/radio om reklameplass 1.juledag, skal ha reklame på radio Metro en måned fra 21. des. og kinoreklame i Sandefjord, Lørenskog og Asker uke 52, 1 og 2. I år som i fjor har vi invitert samarbeidspartnere og andre fagfolk til frokostmøte før jul, og håper på stor oppslutning. Året har vært godt, lærerikt og travelt, og gitt oss mange fantastiske stunder med alle barn og unge i gruppene hos oss - der vi stadig får bekreftelse på at det vi gjør nytter. Vi ønsker alle en riktig god jul og et innholdsrikt og godt nyttår. Silje, Lars og Eva Det kommer mer informasjon fra dette arbeidet i AEF-info (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo arbef.no Org.nr Bankkonto

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund AEF-INFO Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2016 AV-OG-TIL-kampajnen «Hvor mange glass tåler barnet ditt?» er en julekampanje i samarbeid med bl.a. AEF. Siste mulighet til bidrag

Detaljer

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002

Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Personell i Den offentlige tannhelsetjenesten, budsjetterte årsverk og ledige stillinger Fylkesvis 1992-2002 Antall budsjetterte årsverk, omregnet til stilling med 1648,8t (1992-2000), 1634,3t (2001) og

Detaljer

AEF-INFO. jubileumsår 1932-2012 1/2012. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) LANDMØTET 2012

AEF-INFO. jubileumsår 1932-2012 1/2012. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) LANDMØTET 2012 AEF-INFO 1/2012 jubileumsår 1932-2012 LANDMØTET 2012 Forbundets 25. ordinære landsmøte, holdes i Oslo 8. - 10. juni på Voksenåsen kultur- og konferansehotell (Einar Gerhardsensalen) med Oslo AEF som teknisk

Detaljer

Stor interesse for ruspolitiske konferanser. Overlat taxfree salget til Vinmonopolet. Nei til legalisering av hasj VERV EN VENN

Stor interesse for ruspolitiske konferanser. Overlat taxfree salget til Vinmonopolet. Nei til legalisering av hasj VERV EN VENN Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 3/2014 Stor interesse for ruspolitiske konferanser AEF vil arrangere minst 8 ruspolitiske konferanser i høst. Det er stor interesse for å delta, som

Detaljer

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg. Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014. SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2014 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2013... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE

2. INNKALLING TIL LANDSMØTE 2. INNKALLING TIL LANDSMØTE OG INVITASJON TIL 10års JUBILEUM MED SKIKKELIG BURSDAGSFERING! Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN PÅ LANDSMØTE - OG NCFUs 10års BURSDAGSFEIRING!

Detaljer

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 1/2013

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 1/2013 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund 1/2013 FORBUNDSLEDERENS HJØRNE Hei alle sammen! Vi er allerede godt i gang med 2013, og det er nå i mars gjennomført 2 ruspolitiske konferanser med totalt

Detaljer

Kommunens forvaltning av alkoholloven

Kommunens forvaltning av alkoholloven Kommunens forvaltning av alkoholloven Kartleggingsundersøkelse Hege Lauritzen Astrid Skretting SIRUS Hva: Kort om undersøkelsen Resultater: Salgs og skjenkebevillinger Bevillingspraksis Kontroll og sanksjoner

Detaljer

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00

HL langrenn Stafett Startliste 02.03.2014 09:00:00 Agder og Rogaland skikrets 10 Agder og Rogaland skikrets lag 1 36 Agder og Rogaland skikrets lag 2 50 Agder og Rogaland skikrets lag 3 72 Agder og Rogaland skikrets lag 4 115 Agder og Rogaland skikrets

Detaljer

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet

19.01.2011 09:40 QuestBack eksport - Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Vinn en ipad - Fagskolene på Østlandet Publisert fra 10.11.2010 til 05.01.2011 513 respondenter (513 unike) 1. Mann / Kvinne 1 Mann 89,1 % 457 2 Kvinne 10,9 % 56 1 2. Alder 1 Under 20 0,8 % 4 2 20-25 37,4

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2015 SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2014... 3 Tabell 2 - Salgssteder

Detaljer

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege

Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse. 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege Den kommunale skjenkepolitikken - Overordnet strategi for lokal folkehelse 28.01.2014 Pål Iden Fylkeslege 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk.

Detaljer

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk

Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk Tabellvedlegg Kommunenes forvaltning av alkoholloven 2016 Folkehelseinstituttet, avdeling for rusmiddelbruk 1 Innhold Tabell 1 - Salgssteder fordelt på bevillingskombinasjon, 1980-2015... 3 Tabell 2 -

Detaljer

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk

Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Se meg! Ny stortingsmelding om rusmiddelpolitikk Ruskonferansen 2013, Trondheim 5. mars 2013 Regjeringens mål for en helhetlig rusmiddelpolitikk Å redusere negative konsekvenser av rusmiddelbruk for enkeltpersoner,

Detaljer

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November

Kongsberg vandrehjem, 8-10. November 1. INNKALLING TIL LANDSMØTE Kongsberg vandrehjem, 8-10. November Norsk cøliakiforenings ungdom post@ncfu.no www.ncfu.no VELKOMMEN TIL ÅRETS ANDRE LANDSMØTE! 2013 ÅRET MED TO LANDSMØTET Landsmøtet til NCFU

Detaljer

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 %

Gruppe g. Den øvrige voksne befolkningen 6 6 6 6 7 7 7 6 6 6 6 0-5 % Gruppe h. Hele befolkningen 30 30 30 30 30 30 30 29 29 29 30 0 1 % Oppsummeringstabell 1 Omfang av Den offentlige tannhelsetjenesten for de prioriterte gruppene og den øvrige voksne Andel personer under tilsyn og andel personer undersøkt/behandlet (prosent) Landsgjennomsnitt

Detaljer

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70%

1. Kjønn. Kartlegging av informasjonssikkerhetskultur - Gran Kommune 14.03.2016 07:25. Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 1. Kjønn Først vil vi vite litt om hvem du er. 100% 90% 80% 74,9% 70% 60% 50% 40% 30% 25,1% 20% 10% 0% Kvinne Mann 1. Kjønn Navn Kvinne 74,9% Mann 25,1% N 315 2. Alder 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30%

Detaljer

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS

Alkoholloven møter virkeligheten. Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Alkoholloven møter virkeligheten Kristin Buvik Stipendiat SIRUS Dagens tema Streng alkohollov, liberal drikkekultur Kommunenes forvaltning av alkoholloven Hva påvirker overskjenking? Bartendere Skjenkekontrollører

Detaljer

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering

Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! Kort oppsummering Sak 49-12 Vedlegg 1 Melding til Stortinget 30 (2011-2012) Se meg! En helhetlig rusmiddelpolitikk alkohol narkotika - doping Kort oppsummering 5 hovedområder for en helhetlig rusmiddelpolitikk 1. Forebygging

Detaljer

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under:

Bilene som ikke har fått oblater har en eller flere av manglene under: Østfold Antall oblatpliktige: 153 220 Antall tildelte oblater: 127 224 Får ikke oblater: 25 840 Solgt, men ikke omregistrert: 3571 Mangler forsikring: 5956 Ikke godkjent EU-kontroll: 7375 Ikke betalt årsavgift:

Detaljer

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard

Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard Alkoholloven i et folkehelseperspektiv v/ ass.avdelingsdirektør Rigmor K. de Waard 1 En helhetlig rusmiddelpolitikk- Se meg - Stortingsmelding 30! Fortsatt restriktiv alkoholpolitikk. Forebygging begrense

Detaljer

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk.

Noen av spørsmålene fra valgundersøkelsen, skal også besvares av et representativt utvalg av det norske folk. NASJONAL MENINGSMÅLING I FORBINDELSE MED SKOLEVALGET 2013 I tilknytning til skolevalget, blir det gjennomført en valgundersøkelse blant elevene i den videregående skolen. Valgundersøkelsen er en del av

Detaljer

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015)

Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nyhetsbrev Fylkesårsmøtet i bilder (Trønderhelsa nr. 2 2015) Nasjonalforeningen for folkehelsen, fylkeskontoret i Trøndelag, Nordre gate 6, 7011 Trondheim. Telefon: 73 52 62 64 E-post: nosot@nasjonalforeningen.no

Detaljer

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk

Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten Fylkesvis 2002. Tannleger Antall årsverk og antall personer per tannlegeårsverk Personell i Den offentlige og den private tannhelsetjenesten svis 2002 Tannleger årsverk og antall Årsverk, tannleger, Den offentlige tannhelsetjenesten Årsverk, tannleger, privatpraktiserende Årsverk,

Detaljer

BERETNINGSSAMMENDRAG FOR ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND

BERETNINGSSAMMENDRAG FOR ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND BERETNINGSSAMMENDRAG FOR ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND 01.01.2012-31.12.2015 TILLITSVALGTE I PERIODEN 2012-2015 FORBUNDSSTYRE FRA I LANDSMØTEPERIODEN: Leder: Inger-Christin Torp

Detaljer

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09

Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom. FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Rapport fra NorgesBarometeret til Postkom FolkevalgtBarometeret nr 1/09 Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har siden 2005 gjennomført

Detaljer

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no

Norge tekst 2. Oppgaver. Arbeid med ord læremidler A/S, 2012. Astrid Brennhagen www.arbeidmedord.no Norge tekst 2 Oppgaver Arbeid med ord læremidler A/S, 2012 1 Hvor mange fylker er det i Norge? 16? 19 21 19 2 Hvilket ord skal ut? Trøndelag Akershus Østlandet Sørlandet Vestlandet 3 Hvilket ord skal ut??

Detaljer

Alkoholpolitikk - og alkoholforvaltning. - som folkehelsearbeid

Alkoholpolitikk - og alkoholforvaltning. - som folkehelsearbeid Alkoholpolitikk - og alkoholforvaltning. - som folkehelsearbeid 07.05.2015 Skal snakke om.. 1. Alkoholkultur; tall og tendenser 2. Alkoholloven og formålsparagrafen 3. Alkoholpolitikk; næring vs. folkehelse

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion. Antall intervjuer: 1000 Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 3 Mars 2011 (uke 11) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Opinion Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 % 504

Detaljer

Nordisk rusmiddelkonferanse. København 29. 31. august 2012

Nordisk rusmiddelkonferanse. København 29. 31. august 2012 Nordisk rusmiddelkonferanse København 29. 31. august 2012 Roller og ansvar Nasjonalt Departement og direktorat (alkohol- og narkotikapolitikk, skatter og avgifter, alkohol- og narkotika lovgivning etc.)

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 1. juli 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 01.07.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold 17 421 17 331 17

Detaljer

Arbeidsplan for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan i Oslo og Akershus 2017

Arbeidsplan for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan i Oslo og Akershus 2017 Arbeidsplan for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan i Oslo og Akershus 2017 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan i Oslo og Akershus er en paraplyorganisasjon bestående av organisasjoner, lag og foreninger som

Detaljer

I ÅR er det din tur til å stemme!

I ÅR er det din tur til å stemme! Rett til å mene I ÅR er det din tur til å stemme! Hvorfor har ikke vi gang- og sykkelvei? I 2011 fyller du 16 eller 17 år. Da er du en av de utvalgte til å være med på et prøveprosjekt om å senke stemmerettsalderen

Detaljer

Nasjonale resultater

Nasjonale resultater Nasjonale resultater 2 HØGSKOLEN I OSLO OG AKERSHUS alkohol Alkohol som rusmiddel har en lang tradisjon i Norge. Til tross for at voksne i dag ser ut til å drikke mer alkohol enn tidligere, har de unges

Detaljer

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013

Norges folkebibliotek. - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 Norges folkebibliotek - en fylkesbasert oversikt over folkebibliotek i Norge for 2013 1 Norges folkebibliotek 2 Befolkning og bibliotek I oversikten er innbyggertall sett opp mot enkelte målbare bibliotekstall

Detaljer

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid?

Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? Alkohol og folkehelse: Hvorfor er alkohol et viktig tema i kommunalt folkehelsearbeid? 04.11.2015 Kobling av alkohol og folkehelse 1. Alkohol og alkoholbruk 2. Folkehelse og politiske føringer 3. Hvorfor

Detaljer

Om tabellene. April 2014

Om tabellene. April 2014 Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert informasjon på siden

Detaljer

Analyse av markeds og spørreundersøkelser

Analyse av markeds og spørreundersøkelser Notat Analyse av markeds og spørreundersøkelser Eksempel på funn fra Innbyggerundersøkelsen 2009 Oktober 2010 NyAnalyse as fakta + kunnskap = verdier Om produktet NyAnalyse er et utredningsselskap som

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Fakta Formål å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna

Detaljer

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2013

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2013 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2013 GI ALLE BARN EN RUSFRI JUL! Folkehelseinstituttet har beregnet at rundt 90 000 barn lever til enhver tid i hjem hvor det er rusmisbruk. Disse

Detaljer

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling

Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Befolkningsundersøkelse mai 2011 for GARANTI Eiendomsmegling Innledning Tekniske kommentarer Metode for datainnsamling Undersøkelsen er gjennomført på web Populasjon Populasjonen for undersøkelsen er Norges

Detaljer

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten

Mat og måltid på norske sykehjem og hjemmetjenesten Mat og måltid på norske og hjemmetjenesten Presentasjon: Erfaringskonferansen, Helsedirektoratet Heidi Aagaard Førstelektor Høgskolen i Østfold 23.03.15 Heidi Aagaard Heidi Aagaard Bakgrunn Oppdrag fra

Detaljer

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy?

Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Hvordan bruke rusmiddel politisk handlingsplan som forebyggingsverktøy? Kompetansesenteret Rus Nord Norge Tromsø 5. des 2012 Øystein Gravrok KoRus Nord KoRus-Nord: Kompetansesenteret rus, Nord-Norge (KoRus-Nord)

Detaljer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer

Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer VEDLEGG Beregning av mulige konsekvenser av for sent innkomne forhåndstemmer Følgende skal beregnes: A: Mulige konsekvenser for fordelingen av distriktsmandatene i hvert fylke Ettersom vi ikke vet hvilke

Detaljer

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015

Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 1 2 Juvente i 2015 Arbeidsplan 2013 2015 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2015. For at vi skal nå disse målene

Detaljer

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet

Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker. Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Forutsetninger for eventuelt å åpne flere Vinmonopolbutikker Svar på utredningsoppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet Pressevedlegg 10. mai 2007 Utredningen viser at det er mulig å åpne flere butikker

Detaljer

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005

Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling Fagforbundet 8. august 2005 Medlemsutvikling totalt per fylke Fylkeskrets 04.01.05 01.04.05 03.05.05 01.06.05 27.06.05 01.07.05 08.08.05 Endring siste måned Endring fra 04.01.05 01 Østfold

Detaljer

IOGTs Arbeidsplan

IOGTs Arbeidsplan IOGTs Arbeidsplan 2012-2013 IOGTs visjon er at alle mennesker skal få et rikt, fritt og meningsfylt liv i fredelige samfunn preget av likeverd, og uten de problemer som bruk av alkohol og andre rusmidler

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Balestrand Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Balestrand Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Høringsnotat 27. januar 2014

Høringsnotat 27. januar 2014 Helse- og omsorgsdepartementet Høringsnotat 27. januar 2014 Forslag om endring av lov 2. juni 1989 nr. 27 om omsetning av alkoholholdig drikk mv. (alkoholloven) åpningsdager for salg av alkoholholdig drikk

Detaljer

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro.

Vedlegg: 1. Medlemslister 2. Informasjon fra Sosialistisk Ungdom om rødt press abonnement og deres støtte - kampanje på avtalegiro. Nummer 2. 30.4.2009 Viktig beskjed: Har vi oppdatert kontaktinformasjon til lokallagene? I samarbeid med fylkesekretærene har vi et pågående arbeid for å få oppdatert kontakt- og styreinformasjon til lokallagene.

Detaljer

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS I helga 24-26 oktober arrangerte Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund årets organisasjonskonferanse

Detaljer

om Barnekreftforeningen

om Barnekreftforeningen om Formål: å bedre barnas helhetlige behandlings- og rehabiliteringstilbud å støtte og tilrettelegge forholdene for familiene å samarbeide med leger, pleiepersonell og andre som har omsorg for barna å

Detaljer

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund

VELKOMMEN. som medlem. i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund VELKOMMEN som medlem i Norsk Nærings- og Nytelsesmiddelarbeiderforbund 1 Som medlem vil du merke at dine interesser blir ivaretatt på best mulig måte, spesielt dine lønns- og arbeidsvilkår. I denne brosjyren

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Steinskjer Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Steinskjer Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte

Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte Vedtatt av Grønn Ungdoms Landsmøte 27.11.2016 Ordliste Avkriminalisering: betyr at det ikke lenger blir kriminelt å bruke eller besitte brukerdoser av rusmidler som i dag er illegale. Produksjon og omsetning

Detaljer

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat

Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Politi og publikum Omnibus Spørreskjema 1 August 2011 (uke 34) Målgruppe: Nat rep 18 år + Fast/Mobil splitt: 50% - 50% Scanstat Antall intervjuer: 1000 Kvote Andel Antall Mann 49,6 % 496 Kvinne 50,4 %

Detaljer

Påsatt brann i skolen

Påsatt brann i skolen Påsatt brann i skolen Oppsummering av spørreundersøkelse, april-mai 2010 Bakgrunn I perioden 21. april - 1. mai 2010 gjennomførte Norsk brannvernforening en spørreundersøkelse blant alle norske skoler.

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyremedlemmer på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret har

Detaljer

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy

En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy En ansvarlig rusmiddelpolitikk som forebyggende verktøy Del 1- folkehelsearbeid og rusmiddelpolitikk Legane -Delta i planarbeid - Samtaler om rusmiddelbruk med pasienter Politiet - Ansvarlig for å overholde

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet

Blå Kors undersøkelsen 2008. Pengespill og spilleavhengighet Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport VII: Pengespill og spilleavhengighet Denne delen av Blå Kors-undersøkelsen tar for seg: Hvilke typer pengespill spiller nordmenn på Mener vi Norsk Tipping bidrar

Detaljer

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 2/2014

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 2/2014 Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 2/2014 I DETTE NUMMERET: -Nytt fra Barn og Unge -Nytt fra forbundslederen -Leserbrev fra Møre og Romsdal og Sarpsborg -Nytt fra forbundskontoret -Årsmøter

Detaljer

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under.

1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. NORWAY 1. Følgende beskrivelse er en sammenfatning av informasjonen i en saksmappe hos barnevernet. Vennligst les gjennom, og besvar spørsmålet under. Benjamin, en 2 år gammel gutt Benjamin ble født syv

Detaljer

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger

Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm. Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Oppsummering tariffhøring 2014 og veien videre FAS-samling 27. februar 2014 på Lillestrøm Bjørg Sundøy Seniorrådgiver, seksjon forhandlinger Disposisjon Den organisasjonsmessige behandlingen Oppsummering

Detaljer

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005

Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Resultater fra undersøkelse om Juleøl utført i oktober 2005 Hovedelementer: Visste du at... Juleøl er den drikk nordmenn flest forbinder med julen, og spesielt kvinnene! Juleøl forbindes mest med jul i

Detaljer

Miljørettet helsevern i planlegging Nasjonal konferanse, Molde 18.-19. september 2008

Miljørettet helsevern i planlegging Nasjonal konferanse, Molde 18.-19. september 2008 Miljørettet helsevern i planlegging Nasjonal konferanse, Molde 1.-19. september 2 Finn Martinsen, avd. Miljø og helse Miljørettet helsevern hva snakker vi om? det aller meste! Definert i 4a-1 i lov om

Detaljer

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7%

38,0% 19,2% 16,3% 27,8% 31,7% 24,1% 52,4% 16,7% 17,6% 14,1% 43,2% 28,8% 15,2% 14,0% 20,3% 37,9% 16,2% 35,2% 28,4% 15,7% 24,3% 35,4% 32,7% 1. Innen kategorien elektronikk og hvitevarer, hva er det mest sannsynlig at du ville kjøpt under et januarsalg? 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % 100 % Total 36,5% 33,0% 27,5% 17,8% 16,9%

Detaljer

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006

200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Rundskriv Se adresseliste Nr. I-2/2006 Vår ref Dato 200601686 HL 10.02.2006 UTVIDET FYLKESKOMMUNALT TANNHELSETILBUD I 2006 Helse- og omsorgsdepartementet gir med dette en orientering om Stortingets budsjettvedtak

Detaljer

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper

Om statistikken. Formål/bestiller. Målgruppe. Tellebegreper Om statistikken Innhold i rapporten alderspensjonister fordelt på delytelse. Se i Om statistikken, under relatert informasjon, for forklaring av de forskjellige delytelsene. Formål/bestiller Målgruppe

Detaljer

Om tabellene. Januar 2018

Om tabellene. Januar 2018 Sesongjusterte hovedtall om arbeidsmarkedet. 2018 Om tabellene 2018 Alle tallene i disse tabellene er sesongjustert. "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under relatert

Detaljer

AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF-INFO 1-2/2011 Forbundslederens hjørne Anders Slaatsveen ny leder på forbundskontoret Internett og rusinformasjon Facebook De gjemte og glemte barna (Barn og Unge) Barnas ferieklubb Night Fever on Skotfoss

Detaljer

Om tabellene. Juni 2016

Om tabellene. Juni 2016 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015

Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Foto: Knut Opeide Drepte i vegtrafikken 2. kvartal 2015 Vegdirektoratet, august 2015 Denne rapporten sammenstiller opplysninger om drepte

Detaljer

FRAMTIDENS ALKOHOLPOLITIKK

FRAMTIDENS ALKOHOLPOLITIKK ARBEIDERBEVEGELSENS RUS- OG SOSIALPOLITISKE FORBUND (AEF) PROGRAM 2016 2020 FRAMTIDENS ALKOHOLPOLITIKK Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo 23 21 45 78 post@arbef.no

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport II: Rus, barn og oppvekst Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Når og hvor er det akseptabelt at barn drikker alkohol Hva er akseptabelt dersom voksne

Detaljer

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås

Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten 2014 ved NAV Ås Rapport om lokal brukerundersøkelse høsten ved NAV Ås Om undersøkelsen Formålet med de lokale brukerundersøkelsene er å gi brukerne anledning til å gi tilbakemelding om NAV-kontoret og å få informasjon

Detaljer

Om tabellene. Desember 2015

Om tabellene. Desember 2015 Hovedtall om arbeidsmarkedet. Om tabellene "Om statistikken - Arbeidssøkere", "Om statistikken - Ledige stillinger" og "Om statistikken - Sesongjustering" finner du på nav.no ved å følge lenkene under

Detaljer

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter

Folkevalgtbarometeret. Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter Folkevalgtbarometeret Undersøkelse blant norske kommunestyrerepresentanter på oppdrag fra Om NorgesBarometeret NorgesBarometeret er et meningsmålingsbyrå spesialisert på kommune-norge. NorgesBarometeret

Detaljer

Arbeidsplan 2014-2015

Arbeidsplan 2014-2015 Arbeidsplan 2014-2015 OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen 2. Bli en viktigere premissleverandør i debatten om ruspolitikk og ruskultur RUSMIDDELPOLITIKK

Detaljer

INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 06.12.1955

INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL - RUNE LEANDER HANSEN FØDT 06.12.1955 K rim inalom soraen reaion sørvest Rune Leander Hansen Vikevegen 1808 5568 Vikebygd U. off. 13 Deres ref: Vår ref: 201514997 Dato: 17.08.2015 INFORMASJON OM STRAFFEGJENNOMFØRING MED ELEKTRONISK KONTROLL

Detaljer

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger

Signaler i Prop.1 S ( ), pågående arbeid og satsninger Signaler i Prop.1 S (2012-2013), pågående arbeid og satsninger Anette Mjelde avdelingsdirektør avdeling psykisk helse og rus 17.12.2012 Fra St. Olavsplass til Alta 1 Disposisjon Samhandlingsreformen i

Detaljer

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio.

Forventingsbarometeret. Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet Gjennomført av Sentio. Forventingsbarometeret Forventinger fra bedriftsledere i Trøndelag og Nordvestlandet 2015. Gjennomført av Sentio. ANTALL ANSATTE I MIDT-NORGE Økt pessimisme i Møre og Romsdal, optimisme i Nord-Trøndelag

Detaljer

Ansvarlig Alkoholhåndtering Ansvarlig Vertskap

Ansvarlig Alkoholhåndtering Ansvarlig Vertskap Ansvarlig Alkoholhåndtering Ansvarlig Vertskap Dick Ekeroth Helsedirektoratets roller Helsedirektoratet utfører sitt oppdrag med utgangspunkt i rollene som Faglig rådgiver Iverksetter av vedtatt politikk

Detaljer

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79.

Q1 Ditt kjønn: Studentundersøkelsen 2015 1 / 26. Answered: 1,124 Skipped: 0. Kvinne. Mann 0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100% 79. Q1 Ditt kjønn: Answered: 1,124 Skipped: 0 Kvinne Mann Kvinne Mann 79.18% 890 20.82% 234 Total 1,124 1 / 26 Q2 Hvor gammel er du? Answered: 1,124 Skipped: 0 15-17 år 18-20 år 21-25 år 26-30 år 31 år + 15-17

Detaljer

Arbeidsplan for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan i Oslo og Akershus 2016

Arbeidsplan for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan i Oslo og Akershus 2016 Arbeidsplan for Actis Rusfeltets samarbeidsorgan i Oslo og Akershus 2016 Actis Rusfeltets samarbeidsorgan i Oslo og Akershus er en paraplyorganisasjon bestående av organisasjoner, lag og foreninger som

Detaljer

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen:

NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. 1. I hvilket fylke ligger kommunen: NRK undersøker utfordringer knyttet til RoP-pasienter. I hvilket fylke ligger kommunen: 0 9 8 7 6 5 8.% 9.% 8.7%.8% 6.%.8% 6.% 7.8% 5.%.%.8%.5%..% 5.% 5.%.8%.9% 0.% 5 6 7 8 9 0 5 6 7 8 9 Østfold Akershus

Detaljer

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge

Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge Arbeidsplan 2014 IOGT Region Sør-Norge OVERORDNEDE MÅL FOR PERIODEN 1. Øke synligheten og kjennskapen til IOGT i befolkningen i region Sør- Norge 2. Bli en viktigere regional premissleverandør i debatten

Detaljer

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn...

Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn... Du vil selvfølgelig det beste for ditt barn......det vil vi også! INFORMASJON OM TROSOPPLÆRING TIL FORELDRE MED HØRSELSHEMMEDE / DØVE BARN Du har et hørselshemmet barn og vil vite hva som er det beste

Detaljer

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på?

*** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? *** Spm. 1 *** Hvor mange elever er det på den skolen du jobber på? Antall intervju 86 43 43 48 31 52 34 42 44 0-49 27 33 21 44 3 44-17 36 50-99 14 19 9 21 6 23-10 18 100-199 20 21 19 21 16 33-21 18 200-299

Detaljer

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011

Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer. Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Fagskoleutdanning og Kompetanseløftet 2015 Status og erfaringer Øyvind Alseth, Bergen 10. november 2011 Forankringen i planverket Omsorgsplan 2015 (2007-2015) 12 000 heldøgns omsorgsplasser Demensplan

Detaljer

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner

Alkoholloven i forebyggingsperspektiv. 21.11.12 Nina Sterner Alkoholloven i forebyggingsperspektiv 21.11.12 Nina Sterner Alkoholforbruk I 1993 var totalomsetningen på 4,55 liter per innbygger fra 15 år og oppover, og i dag på ca 7 liter. Ølkonsumet har vært relativt

Detaljer

Blå Kors undersøkelsen 2008

Blå Kors undersøkelsen 2008 Blå Kors undersøkelsen 2008 Delrapport I: Alkohol og meg selv Denne delen av Blå Kors undersøkelsen tar for seg: Eget drikkemønster Egenevaluering av egne alkoholvaner Evaluering av omgangskretsens alkoholvaner

Detaljer

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge

R A P P O R T. Axxept. Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge Sentio Research Trondheim AS Verftsgata 4 7014 Trondheim Org.nr. 979 956 061 MVA R A P P O R T Dato: 09.06.2011 Axxept Befolkningsundersøkelse om energimerking av boliger i Norge INNLEDNING Undersøkelsen

Detaljer

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013

Analyse av nasjonale prøver i regning 2013 Analyse av nasjonale prøver i regning I denne analysen ser vi på nasjonale, fylkesvise og kommunale resultater på nasjonale prøver i regning for. Sammendrag Guttene presterer fremdeles noe bedre enn jentene

Detaljer

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta

Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Svøm langt 2016 Destinasjon Kreta Sluttrapport 1.0 Innledning Svømming er en av de mest brukte aktivitetene for å mosjonere. Norges Svømmeforbund har siden 1997 hatt svøm langt kampanjen som en årlig mosjonskampanje

Detaljer

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS

Årsrapport 2013. N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Årsrapport 2013 N.K.S. Veiledningssenter for pårørende i Nord Norge AS Foto: Anne Olsen-Ryum veiledningssenter.no @parorendenn facebook.com/veiledningssenter 03 Innhold Innhold Innledning... side 04 Ansvarlige

Detaljer

Ordførertilfredshet Norge 2014

Ordførertilfredshet Norge 2014 Ordførertilfredshet Norge 2014 Sentio Research Norge AS Rapport Arve Østgaard og Gunn Kari Skavhaug 23.10.2014 Om utvalget Kjønn Frekvens Prosent Mann 1502 50 % Kvinne 1499 50 % Total 3001 FORDELING (prosent)

Detaljer

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv

Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Rusmiddelforebygging blant unge i Eide kommune - et eksempel på hvordan jobbe i et folkehelseperspektiv Ellen Marie Krakeli Folkehelsekoordinator i Eide kommune Eide kommune: Midt i mellom Molde og Kristiansund

Detaljer

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv

NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV Nord-Trøndelag Innvandrere og arbeidsliv NAV, 26.11.21 Side 1 Hovedmålene til NAV flere i arbeid og aktivitet, færre på stønad et velfungerende arbeidsmarked rett tjeneste og stønad til rett tid god

Detaljer