Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen!

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen!"

Transkript

1 AEF-INFO 4/2011 God Jul & Godt Nytt År! Til alle våre medlemmer og samarbeidspartnere! Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen! INNHOLD: Lokalt ruspolitisk arbeid 2011 og 2012 Uttalelsene fra organisasjonskonferansen og julesamlinga Nettressurser og materiell Medlemsverving Landsmøtet 2012 De gjemte og glemte barna Støtteannonser (AEF)

2 Forbundslederen Forbundskontoret Lokalt ruspolitisk arbeid KJÆRE ALLE AEF-VENNER! Nok et år går mot slutten. Det har vært et sammensatt år med mange utfordringer og krevende hendelser. I AEF har det på mange måter vært et begivenhetsrikt år. De gjemte og glemte barna har gått fra et prosjekt til et tiltak, og aktiviteten er enorm. Det skjer masse. I det alkoholpolitiske arbeidet har vi samlet over 200 personer til i alt 5 konferanser. Det jobbes nå med oppfølging av konferansene og utsending av informasjon til Arbeiderpartiets lokalpolitikere i de fem fylkene. Politisk har det vært jobbet med skjenketider og her er vi veldig fornøyde med Regjeringas forslag om skjenkestopp kl nå. Dette vil bety mindre uro og kriminalitet. Resultatet blir uten tvil tryggere lokalmiljøer. Vi har også jobbet med nei til heroinassistert behandling og her kan vi foreløpig innkassere en halv seier i og med at ekspertutvalget har konkludert med et nei. Organisasjonskonferansen vår i høst jobbet frem en del krav til den kommende stortingsmeldingen om ruspolitikk som kommer i Vi må fortsette å følge opp dette viktige arbeidet blir et spennende år med programarbeid frem mot vårt landsmøte i Oslo juni. Forbundet fyller 80 år i juni, Barnas Ferieklubb 40, Varmestuene 25 og Rus-Nett 15 år. Dette viser bredden i vårt sosiale arbeid gjennom årtier. Jeg ønsker alle en riktig god og velfortjent julehelg og håper vi sees i AEF-arbeid neste år. Vi trenger deg! Inger-Christin Torp, forbundsleder Forbundskontoret AEF, Torggata 1, 0181 Oslo (alle henvendelser til AEF og forbundskontoret) Nettside: arbef.no Anders Slaatsveen, organisasjonssekretær/kontorleder ( ) Torill Eide, kontormedarbeider (tirsdag, torsdag) Toril Eide, som har vært engasjert gjennom Aktiv Personell, ble 1. desember ansatt ved forbundskontoret i 40% stilling (fra ) Hun arbeider i hovedsak med medlemsregisteret, utsendinger og generelt kontorarbeid. Vi gleder oss over denne positive styrkingen av forbundskontoret og ønsker Toril velkommen som ansatt! Landsmøtet 2012 i Oslo Forbundsstyret har vedtatt å legge Landsmøtet 2012 til Oslo med Oslo AEF som vertskap. Dato for landsmøtet er helga juni. Vi kommer med mer informasjon på nyåret bl.a. om landsmøtelokalene som ikke er endelig bestemt. Forbundsstyret har forslag til fire manifest/lengre uttalelser i tillegg til handlingsprogrammet: 1) Tilbake til livet (mangfold i behandling og oppfølging, rus i fengslene, medikamentfri behandling, heroinassistert behandling m.m.). 2) Ja til et trygt og positivt uteliv (skjenketid, vold og kriminalitet, kontrolltiltak og sanksjoner, alkoholkapital m.m.). 3) Eldre og rusproblematikk. 4) Barn som pårørende (hjem med rus og/eller psykiske problem). Tilbud Jubileumsheftet Solidaritet gjennom 75 år (Arbeidernes Edruskapsforbund ) til kr 50,- (+ 25,- i porto/adm). Lag og medlemmer som bestiller 2-4 hefter betaler 45,- pr hefte (+ 50,- i porto/adm). Lag kan bestille flere bøker til redusert pris, se siste lagssending. Bestill helst på e-post og oppgi navn, leverings- og fakturaadresse og antall. Eva Angell, leder Barn og Unge ( ) Silje Hansen, medieansvarlig Barn og Unge Lars R. Engebretsen, koordinator Barn og Unge (man., ons., fre.) Mia Myllymäki (permisjon) Barn og Unge / De gjemte og glemte barna - Aktivitetstilskudd 2011 og søknad 2012 Vi fikk aktivitetstilskudd fra Helsedirektoratet for 2011 til arbeidet med lokalt ruspolitisk arbeid, spesielt kommunal ruspolitisk handlingsplan, dagskonferanser og oppfølging/skolering overfor kommunepolitikere spesielt innen arbeiderbevegelsen. Vi har søkt om det samme for 2012 (tilskudd til tiltak/aktivitet). Samarbeid AEF og DNT Det Norske Totalavholdsselskap DNT fikk samme tilskudd til et lignende prosjekt for 2011 og har også søkt for Direktoratet forutsetter at vi og DNT drøfter og samordner aktivitetene. Vi har hatt 2-3 slike drøftingsmøter og kommer til å holde nær kontakt om arbeidet framover. Noen steder vil det også være aktuelt med lokalt samarbeid. Dagskonferansene høsten 2011 Det ble i høst arrangert fem meget vellykka dagskonferanser i forbindelse med dette arbeidet. Til sammen Nettressurser og materiell deltok godt over 200 personer. Størst var Oslo AEF sitt seminar med Craig Nakken 21. oktober. Det var også godt oppmøte med vel 50 deltagere i Stavanger (Stavanger AEF/RusNett Rogaland) 28. oktober og bra besøk i Trondheim (11. oktober), på Notodden (15. oktober) og i Sarpsborg (18. oktober). Godt og nyttig innhold og meget fornøyde deltagere var det på alle konferansene. Se bl.a. informasjon på vår nettside. Oppfølging lokalt Både lokallagene som har arrangert dagskonferanser og så mange som mulig av de andre - vil følge opp dette både før jul og til våren. Det kommer mer informasjon om dette, spesielt på vår nettside. Det er laget noe materiell, spesielt om nettressurser, ikke minst til formidling og skolering av kommunepolitikere, lokale fagmiljø/-instanser, skolering i eget lag og til andre interesserte. Ta kontakt med ditt lokallag eller forbundskontoret. arbef.no - AEF: Bruk vår egen nettside hvor det også vil komme mer informasjon om lokalt ruspolitisk arbeid inkludert lenker og nedlastbare brosjyrer og dokument. actis.no - Actis - rusfeltets samarbeidsorgan: Her er det mye informasjon og materiell, bl.a. ei firesiders brosjyre om skjenkepolitikk (spesielt beregna på lokalpolitikere). Se spesielt undersida Politikk og fakta > Lokal mobilisering. fmr.no - FMR Forbundet mot rusgift: Svært mye faglig informasjon om alkohol og narkotika. Her er også artikler fra fagtidsskriftet Mot rusgift som vi anbefaler alle å abonnere på sirus.no - SIRUS Statens institutt for rusmiddelforskning: Publikasjonene fra SIRUS kan (som regel) lastes ned som pdf-fil eller bestilles på nettet. helsedirektoratet.no - Helsedirektoratet: Se publikasjoner, spesielt under Psykisk helse og rus. Kan lastes ned som pdf-filer eller bestilles på e-post. forebygging.no Kunnskapsbase for rusforebyggende og helsefremmende arbeid (prosjektoversikt) krad.no Det kriminalitetsforebyggende råd (kriminalitet, vold, rus, forebygging) kommunetorget.no Planlegging og iverksetting av rusarbeid og rusplaner i kommunene De sju regionale kompetansesentrene for rus: bergensklinikkene.no - Korus vest Bergen (Bergen, Hordaland, Sogn og Fjordane) rogaland-asenter.no - Korus vest Stavanger (se også Korfor forskningssenter) (Rogaland) borgestadklinikken.no - Korus sør Aust-Agder, Vest-Agder, Telemark, Buskerud, Vestfold) rusmiddeletaten.oslo.kommune.no - Korus Oslo (Oslo) rus-ost.no - Korus øst (Østfold, Akershus, Oppland og Hedmark) rus-midt.no/korus - Korus midt (Møre og Romsdal, Nord- og Sør-Trøndelag) korusnord.no - Korus nord (Finnmark, Troms, Nordland) 2 3

3 ANNONSER Med ønske om ei God Jul og et Godt Nytt År! Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen! Vi støtter - AEF og deres arbeid gjennom tiltaket De gjemte og glemte barna og Barnas ferieklubb - sommerleir for barn og ungdom. Sørmarka støtter AEF sitt rusforebyggende arbeid Sørmarka er glade for å støtte AEF i det viktige arbeidet de gjør som retter seg mot de gjemte og glemte barna. Vi har også et ønske for jula og for det nye året - ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger, ferier eller hverdager. Ekspert på muskel og skjelett Besøk oss på Tilsluttet Landsorganisasjonen i Norge Enebakkveien 625, 1404 Siggerud - Telefon: Booking: E-post: - Med ønske om en God Jul og et Godt Nytt År til alle våre medlemmer! telemark.arbeiderparti.no Uttalelser fra forbundsstyret (julesamling) Gi alle barn i Norge ei hvit jul! Julehøytida nærmer seg, og vi vet at titusener av barn gruer seg til at mor og far drikker litt for mye alkohol og får en annerledes adferd. Dette gjør at barna føler seg utrygge i eget hjem. mener at alle barn har rett til en alkohol- og rusfri jul ei hvit jul. La julehøytida bli ei rusfri sone i alle norske hjem! Ja til mindre vold og hyggeligere uteliv Regjeringa går inn for innstramming i skjenkepolitikken med skjenkestopp klokka 2.00, slik det ble varslet for to år siden. Vi er mange som støtter dette, mest trolig et klart flertall i befolkningen. Skjenkestopp klokka 2.00 er det enkelttiltaket som i størst grad vil bidra til mindre vold og et langt hyggeligere uteliv for alle. Det viser at regjeringa tar voldsproblematikken på alvor. Dette vil frigjøre politiressurser og gi rask effekt, men det vil også gi positive utslag for den alkoholrelaterte volden over tid. Da saken sist var under debatt, valgte regjeringa å vente på forskning om temaet. Det foreligger nå i en meget grundig og god rapport fra SIRUS, og den viser sjølsagt at skjenketider og vold henger sammen men at gevinsten av tidligere skjenkestopp nok er større enn en regna med. Vi håper på et snarlig vedtak om skjenkestopp seinest klokka 2.00 og at kommunene følger dette opp med langt bedre og mer effektiv kontroll og sanksjoner mot overskjenking, andre brudd på alkoholloven og vold knytta til utelivet. Med ønske om ei God Jul og et Godt Nytt År! Vårt største ønske for jula og det nye året er at ingen barn skal grue seg for julehelga, andre helger eller hverdagen! Vi støtter - AEF og deres arbeid gjennom tiltaket De gjemte og glemte barna og Barnas ferieklubb - sommerleir for barn og ungdom. 4 5

4 Uttalelser fra Organisasjonskonferansen i Stavanger oktober 2011: Stortingsarkivet/ foto: Teigens fotoatelier as Krav til Stortingsmeldinga om ruspolitikken (AEF) vil stille følgende krav til den kommende stortingsmeldinga om ruspolitikk: Vår restriktive ruspolitikk, som har vist seg å ha effekt og som har allmenn oppslutning i befolkningen, må ligge til grunn. Større satsning på forebyggende og holdningsskapende tiltak. Innføring av klare rusfrie soner rundt gravide, barn og unge, arbeidslivet, båtliv, trafikk og idrettsarrangement. Forskning viser at rusmiddelmisbruk går i generasjoner. Økt satsing på tiltak som AEFs De gjemte og glemte barna overfor barn av rusmiddelavhengige, vil være et godt forebyggende tiltak. At maksimalskjenketiden settes til kl Rusbrusen må ut av butikk, til Vinmonopolet. All alkohol med over 3,5 % skal selges på Vinmonopolet. Alle spritbaserte produkter må ha en aldersgrense på 20 år. Større satsning mot smugling og hjemmebrenning. Et fortsatt klart nei til legalisering av rusmidler, herunder utdeling av heroin i såkalt behandlingsøyemed. Bruk og besittelse av narkotika er og skal fortsatt være kriminelt. Helhetlige behandlings- og rehabiliteringsplaner for den enkelte rusavhengige og et større mangfold av behandlingstilbud. Ventetida for behandling må reduseres drastisk. Kommunen må eie den enkelte rusavhengige og ha ansvar for å gi den enkelte et verdig liv. Statsbudsjettet 2012 anser statsbudsjettet for 2012 som et budsjett på det jevne. Vi ser fram til den bebudede stortingsmeldingen om rusmiddelpolitikken, og er selvsagt glad for at opptrappingsplanen for rusfeltet er forlenget med to år - ut Vi tror også meldingen vil vise et behov for en langt større satsning i årene som kommer. Vi registrerer med glede at debutalderen for drikking av alkohol nå har økt til 15 år for øl og 15,5 år for brennevin. Men her er det fortsatt en stor jobb å gjøre. Alkohol er det rusmiddelet som forårsaker størstedelen av de sosiale og helsemessige skadene. Rusmiddelavhengige har ofte store sosiale problemer, lav levestandard, dårlig helse og dårlig ernæring. Dette går også i stor grad ut over pårørende, og i særdeleshet barn av rusmiddelavhengige. Tiltak for å redusere rusmiddelbruk blant den voksne befolkningen er derfor viktig for å bedre sosiale levekår og redusere sosiale helseforskjeller. Her må det satses større ressurser i et samarbeid mellom det offentlige og ideelle/frivillige organisasjoner. En annen faktor vi vil peke på, er viktigheten av at arbeidsbetingelsene for ideelle/frivillige organisasjoner på rusfeltet er gode, slik at det er mulig med en satsning på rusfeltet. Medlemsverving All ære til alle lokallag, medlemmer og ledere som bidro til at forbundet kom over den nedre grensa på 700 medlemmer for statlig driftstilskudd. Den viktigste oppgava nå er å sikre at alle betaler kontingenten for 2011! Gjør det enkelt: Betal på nettbank - husk medlemsinfo, e-post og fødselsdato/år. Pga en teknisk feil i medlemsregisteret er det noen som ikke har fått innbetalingsblankett for Vi arbeider med å rette opp dette og å sende ut ny blankett. Du kan laste ned kontingentblankett fra vår nettside. Skulle du betale dobbelt, vil betalinga bli registrert for Vi trenger også flere lokallag og økt lokal aktivitet. Ta kontakt med forbundskontoret eller fylkeslag der de fins hvis du kunne tenke deg å bidra til dette. Uttalelse fra forbundsstyret/ julesamlinga : Nei til EUs AMT-direktiv (TV) og alkoholreklame Den restriktive norske alkoholpolitikken har langt større oppslutning i befolkningen enn en kan få inntrykk av gjennom media, nettsynsing og markedsliberalister i Unge Høyre og Unge Venstre. Det er i dag folkehelse som er hovedargumentet for dette og det som vinner mest gehør innen EU. Innen arbeiderbevegelsen er det den sosialpolitiske forståelsen som historisk har stått sterkest og som var grunnlaget for kampen mot den sosialt ødeleggende fylla og for at Martin Tranmæl og andre sentrale ledere i arbeiderbevegelsen stifta det som var forløperen til vår organisasjon i Målsetting til landsmøtet 2012: betalende medlemmer (inkludert familiemedlemmer) --Mer enn 20 lokallag i 15 fylker og flere fylkes-/regionslag --Aktivitet i alle lag og fylkeslag Den enkleste måten å bli medlem på: --Betal inn medlemskontingenten til vår bankkonto over nettbank (trenger ikke blankett). --Husk å oppgi: Navn, postadresse, e-postadresse og fødselsdato (år)! --Hovedmedlem (familiemedlemskap) må føre opp navn på alle familiemedlemmer med fødselsår! Og alle lokallagene trenger flere aktive medlemmer! HUSK! Hvis dere sender inn lister med nye medlemmer, husk å føre på samme informasjon! Kontingenten er 125,- pr år for enkeltmedlem, kr 175,- pr år for familiemedlem (hovedmedlem) og 200,- pr år for kollektivmedlem (fagforeninger, partilag, institusjoner, organisasjoner osv). Forbud mot alkoholreklame og/eller en mer restriktiv alkoholpolitikk vinner fram i en rekke land, ikke minst innen EU. Frankrike har et lovverk mot alkoholreklame i TV som er minst like restriktiv som den norske. Dette er ett av flere element som bidrar til redusert alkoholkonsum og dermed færre helseskader og reduserte sosiale problem. En restriktiv alkoholpolitikk er enkel og god solidaritet med folk som sliter og det er ikke minst effektiv rusforebygging. Forbrukerombudet sier i sitt høringssvar om EUs AMT-direktiv at det nesten utelukkende tar markedsliberale hensyn (ingen stor nyhet) og ingen forbrukerhensyn. Sentrale EU-instanser og -representanter har tidligere gitt klart uttrykk for at det norske forbudet mot alkoholreklame, begrunnet spesielt i folkehelse, ikke bryter med direktivet. Vi kan ikke se at noen, utenom alkoholkapitalen, har noe å tjene på at Norge endrer disse reglene. Myndighetene har til nå argumentert klart, godt og aktivt for dette standpunktet. Vi vil derfor på det sterkeste oppfordre regjering, Storting og de politiske partiene om å stå aktivt, kraftig og samla opp for å forsvare forbudet mot alkoholreklame, med eller uten EU-direktivet. 6 7

5 Returadresse: AEF, Torggata 1, 0181 Oslo hver dag hele året med klump i magen for hva denne gangen vil bringe av vonde opplevelser. I høst har vi hatt barnegruppe og ungdomsgruppe i Oslo. Silje og Lars startet opp ungdomsgruppe i Stavanger i november. Kjersti Ommundsen i Stavanger AEF ordnet nytt lokale på sin arbeidsplass, og tok på seg oppgaven med mat og drikke. En stor takk for god hjelp! Det ser ut til at vi kan få 3 grupper i Oslo fra februar, og forventer å få en gruppe neste år i Vestfold. Julen En klump i magen oppstår allerede i slutten av oktober. Pepperkaker, gløgg, julepynt og julereklame. For mange er dette tiden da nervene sakte men sikkert inntar kroppen. Julevin, juleakevitt, juleøl.. Julefyll.Titusener av barn og unge i Norge opplever julen som en anspent tid. Den forbindes jo med samhold, varme, omsorg og glede. Om familie, venner, gavmildhet og utskeielser. Allikevel forekommer sistnevnte i større grad som tradisjon i alkoholiserte hjem. Alt blir så lystbetont, og enhver helligdag er en ypperlig anledning til noe ekstra attåt før, under og etter middagen. Det er ikke så greit når julemorgenen starter med dårlig samvittighet fordi en ikke virker så glad som en burde. Barn kan oppleve det store ansvaret det er i å fremstå som takknemlige, fornøyde og spente på dagen. En maske må kanskje puttes på slik at en ikke viser hvordan en egentlig har det. Full av nervøsitet, fordommer og lite håp. Gjennom vår nettside barnogunge.no og i gruppene hører vi stadig historier fra barn og ungdom som gruer seg ekstra til julen, men som også våkner opp Vi har sendt forespørsel til tv/radio om reklameplass 1.juledag, skal ha reklame på radio Metro en måned fra 21. des. og kinoreklame i Sandefjord, Lørenskog og Asker uke 52, 1 og 2. I år som i fjor har vi invitert samarbeidspartnere og andre fagfolk til frokostmøte før jul, og håper på stor oppslutning. Året har vært godt, lærerikt og travelt, og gitt oss mange fantastiske stunder med alle barn og unge i gruppene hos oss - der vi stadig får bekreftelse på at det vi gjør nytter. Vi ønsker alle en riktig god jul og et innholdsrikt og godt nyttår. Silje, Lars og Eva Det kommer mer informasjon fra dette arbeidet i AEF-info (AEF) AEF, Torggata 1, 0181 Oslo arbef.no Org.nr Bankkonto

AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF)

AEF-INFO 1-2/2011. Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund (AEF) AEF-INFO 1-2/2011 Forbundslederens hjørne Anders Slaatsveen ny leder på forbundskontoret Internett og rusinformasjon Facebook De gjemte og glemte barna (Barn og Unge) Barnas ferieklubb Night Fever on Skotfoss

Detaljer

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS

Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS Arbeiderbevegelsens rus- og sosialpolitiske forbund NR 4/2014 VELLYKKET ORGANISASJONSKONFERANSE I MOSS I helga 24-26 oktober arrangerte Arbeiderbevegelsens Rus- og Sosialpolitiske Forbund årets organisasjonskonferanse

Detaljer

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015)

Innst. 381 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:88 S (2014 2015) Innst. 381 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra helse- og omsorgskomiteen Dokument 8:88 S (2014 2015) Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs

NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs NR. 1-3. DESEMBER 2013 LES MER OM: Konferanse, landsmøte og St.Hans-feiring Enestående familier Portrett av Hans Eirik Aarek Vinterkurs INNHOLD: Lokallagsnytt...3 Nytt fra landsstyret...4 Strategikonferanse...6

Detaljer

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08

STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN. Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 STOKKE KOMMUNE RUSMIDDELPOLITISK PLAN 2008 2012 Vedtatt av Stokke kommunestyre 31.03.08 1 Sammendrag...4 1. Innledning...7 1.1. Hvorfor en rusmiddelpolitisk handlingsplan?...7 1.2. Kommunens arbeid med

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging

Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging Marit Edland-Gryt og Astrid Skretting Fylkeskommunenes tannhelsetilbud til rusmiddelmisbrukere En kartlegging SIRUS-Rapport nr. 2/2010 Statens institutt for rusmiddelforskning Oslo 2010 Statens institutt

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008

På jobb for homokjærligheten. LLHs virksomhet i 2008 På jobb for homokjærligheten LLHs virksomhet i 2008 Innholdsfortegnelse Innledning... 4 1. Rettighetsarbeid... 4 Ekteskapsloven...4 Politisk arbeid for å sikre en felles ekteskapslov...4 Operafest...5

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf

God jul. & god nyttår! Vinterkurs og landsmøte. De usynlige heltene. asdfasdf. - asdfasdf God jul NR. 2-1. DESEMBER 2011 & god nyttår! Les mer om Strategikonferansen Europeisk ruspolitikk nyere trender De usynlige heltene Les om: asdfasdf s. 6 - asdfasdf Vinterkurs og landsmøte 2012 INNHOLD:

Detaljer

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter

Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! I sentrum står et menneske. H.M. Kongen TV-aksjonen Blå Kors sin høye beskytter Foto: Kjetil Sørås Bli med på TV-aksjonen Blå Kors! For noen uker siden traff jeg en mann som vokste opp i Norge før krigen. Faren hans var alkoholiker. Jeg ble stille og forsiktig av all uroen hjemme

Detaljer

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB).

SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). KIRKENS BYMISJON Fauske kommune Postboks 93 8201 Fauske Klasering dc J.ID S.IO Ḃ O D ø Bodø, 10.7.2008 SØKNAD* OM DRIFTSTILSKUDD TIL STIFTELSEN KIRKENS BYMISJON I BODØ (SKBB). SKBB søker med dette om generelt

Detaljer

Månedsposten Informasjon fra landsrådene og hovedkontoret til alle lokalforeninger av Røde Kors i Norge

Månedsposten Informasjon fra landsrådene og hovedkontoret til alle lokalforeninger av Røde Kors i Norge Månedsposten Informasjon fra landsrådene og hovedkontoret til alle lokalforeninger av Røde Kors i Norge Årgang 16 Februar 2012 Nummer 1 Noen viktige saker: n Gode resultater for vitnestøtteordningen n

Detaljer

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening R Nr. 4/2007 Årgang 12 Deltakerne på landstariffkonferansen i Kristiansand. F.v. Kai Christoffersen, Kjell Olav Eriksen, Svenn Åge Johnsen, Ørjan

Detaljer

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008 2012

HELHETLIG RUSMIDDELPOLITISK HANDLINGSPLAN 2008 2012 FREDRIKSTAD KOMMUNE OMSORGS- OG OPPVEKSTSEKSJONEN 2007/13013 Saksnr.: Dokumentnr.: 49 Løpenr.: 23760/2009 Dato: 27.02.2009 Saksbeh.: Gry Haugland, Omsorgs- og oppvekstseksjonen Klassering: 145 Helhetlig

Detaljer

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s.

Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 6 2011 Reformen på sporet s. 6 Møt arbeidsminister Hanne Bjurstrøm s. 14 Bjørnson-prisen til Marte Wexelsen Goksøyr s. 16 Guros vei til egen bolig s. 22 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015

Magasinet SPØR KLP. Gå av med pensjon eller stå i jobb? Hvaler satser på smart energi. Advarer mot tidlig pensjon. Ekspertene svarer 03 JUNI 2015 Magasinet 03 JUNI 2015 10 Gå av med pensjon eller stå i jobb? 22 Advarer mot tidlig pensjon 36 Hvaler satser på smart energi Vant drømmedag med Jonas Fjeld Fauske kommune og Inger Lise Evenstrøm fikk minikonsert

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011

Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 Nyheter fra NHF Øst Juli 2011 Nr. 2/2011 God sommer til dere alle. Vi håper dere har en flott sommer alle sammen! Selv om det er ferietid og redusert aktivitet i lagene, er vi nødt til å forberede høstens

Detaljer

Hjerterom. Hva skal jeg bli? DOBBELT GLEDE OG HALVERT TYNGDE. Foreningen voksne med medfødt hjertefeil! Snu bladet og les Hjerterom sidene for

Hjerterom. Hva skal jeg bli? DOBBELT GLEDE OG HALVERT TYNGDE. Foreningen voksne med medfødt hjertefeil! Snu bladet og les Hjerterom sidene for Hjerterom Nr. 3 2011 DOBBELT GLEDE OG HALVERT TYNGDE Alt er kjekkere når man kan dele en opplevelse med noen. Gleden blir dobbelt så stor. Jeg kan ta ett eksempel fra min egen hverdag. Yngste datteren

Detaljer

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter.

Sak nr. 8 [14:29:04] Videre foreslås det at de som måtte tegne seg på talerlisten utover den fordelte taletid, får en taletid på inntil 3 minutter. Sak nr. 8 [14:29:04] Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet for 2014, kapitler under Helse- og omsorgsdepartementet (rammeområde 15) (Innst. 11 S (2013-2014), jf.

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Protester mot privatisering

Protester mot privatisering http://oss.fagforbundet.no oss informasjonsblad for tillitsvalgte tillitsvalgte juni, nr. 6/2012 Årgang 10 B-Postabonnement Postboks 7003 St. Olavs plass 0130 Oslo. Tlf.: 23 06 40 00 Ettersendes ikke ved

Detaljer

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang

NYTT. YS ung konferansen. side 12. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 4-2007/30. årgang NYTT Nr. 4-2007/30. årgang Statsministeren på YS visitt Side 6 Nytt servicesenter på Tøyen Side 8 Er det vits i å være medlem Side 14 Blir SkL sør en ny storavdeling i SkL Side 16 YS ung konferansen side

Detaljer

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland

Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Norsk Post- og Kommunikasjonsforbunds 3. ordinære Landsmøte Oslo Kongressenter, Oslo 5. 8.9.2012 Åpningstale: Forbundsleder Odd Christian Øverland Velkommen Landsmøtedelegater, gjester og tilhørere. Kjære

Detaljer

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17

Nr 3 - april 2012. Namsos-prosjekt. Null frafall. side 10 11. SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 Nr 3 - april 2012 Namsos-prosjekt Null frafall side 10 11 SL-studentene side 8 9 Kroppsøving og helse side 16 17 1982 2012 30 år leder Praksisnær teori Fellesfaglærere i matematikk, norsk og engelsk, programfaglærere

Detaljer

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse

Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008. Diskriminering ved ansettelse Nr. 3 september 2008 LANDSFORENINGEN FOR NYREPASIENTER OG TRANSPLANTERTE STUDIE: Kan fotodynamisk behandling forebygge hudkreft hos transplanterte? Organdonasjon 1. halvår 2008 Tips for en bedre hverdag

Detaljer

Vi stiller veikrav før stortingsvalget

Vi stiller veikrav før stortingsvalget magasin et organ for trafikk-, yrkes- og fritidsskadde nr. 5-8. årgang 2009 Vi stiller veikrav før stortingsvalget s. 6-8 Gir håp for nakkeslengskadde s. 4 5 Heftig sommer for ungdommen s. 9 Bjurstrøm

Detaljer

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus.

Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. 1 Fellesforbundets 6. Ordinære landsmøte 07. 12. Oktober 2011 Oslo Kongressenter, Folkets Hus. Dag 2, lørdag 08. oktober 2011 - Formiddagsmøtet Dirigent: Da er klokka 09:00, så vi må finne plassene og

Detaljer