Utførelse av de heistekniske installasjoner er avhengig av offentlig autorisasjon. Tilbyderen skal dokumentere at slik autorisasjon er gitt.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Utførelse av de heistekniske installasjoner er avhengig av offentlig autorisasjon. Tilbyderen skal dokumentere at slik autorisasjon er gitt."

Transkript

1 1. Autorisasjon Utførelse av de heistekniske installasjoner er avhengig av offentlig autorisasjon. Tilbyderen skal dokumentere at slik autorisasjon er gitt. 2. Sikkerhetsklarering / godkjenning av personer Personer som skal arbeide på anlegget må undertegne taushetserklæring. Dette gjelder også underentreprenører. 3. Forsikring Entreprenøren skal tegne forsikring mot skader som kan påføres tredjemann eller hans eiendom. Forsikringssummen settes til minimum 150 G. Entreprenøren bærer risiko for sine leveranser inntil de er overlevert byggherren. Kopi av forsikringspolise fremlegges ved kontraktsunderskrivelse. 4. Henvisninger For tilbudet gjelder NS-EN 81-70, NS-EN 81-1/2, Plan- og bygningsloven av og Universell utforming NS :2009 (Arbeids- og publikumsbygninger). Leveransen skal tilfredsstille kravene i Heisdirektivet 95/16/EF. Alarmdirektivet NS-EN Branntetting Branntetting skal utføres av godkjent entreprenør. Alle utsparinger samt hull skal merkes. Ved overlevering av anlegget fremlegges dokumentasjon. 6. Varme arbeider Ved varme arbeider skal sertifikater og godkjenninger fremlegges. 7. Skilt/nødlys Alle nødvendige skilt skal medfølge leveransen. Heisene skal være forsynt med nødlysaggregat og nødlys i heisstol. 8. Elektriske installasjoner Elektriske installasjoner skal tilfredsstille gjeldende forskrifter for elektriske anlegg. 9. Bygningsmessige arbeider / tegningsunderlag Entreprenøren skal ha med i tilbudet alle bygningsmessige arbeider for heisanleggene. Tegninger av eksisterende heissjakter kan ikke fremskaffes. Oppgitte mål må kontrolleres av tilbydere. Alle bygningsmessige arbeider skal være etter gjeldende forskrifter for heisanlegg. Kostnadene for bygningsmessige arbeider spesifiseres. Side 1 av 7

2 10. Inn- og uttransport av materiell Kostnadene for inn- og uttransport av materiell skal medtas i tilbudet. 11. Opplæring av heispassere Entreprenøren skal foreta opplæring av heispasser/heispassere. Opplæring skal som minimum omfatte: - Evakuering av personer i heisen - Avlesing av feil - Skifting av sikringer - Smøring og rengjøring - Reset av styring 12. Krav fra Teknisk Kontrollorgan Heisene skal leveres i hht gjeldende forskrifter. Eventuelle avvik må avklares med Teknisk Kontrollorgan. 13. Vedlikeholdskontrakt i reklamasjonstiden Reklamasjonstiden er 5 år. Vedlikehold i reklamasjonstiden skal dekke følgende arbeider: 4 besøk pr. år fri tilkallelse ved eventuelle heisstopp, driftsproblemer alle nødvendige deleutskiftninger, samt smøre- og rengjøringsmidler 14. Anmeldelsesgebyr / godkjenning / sluttkontroll Entreprenøren skal i god tid sørge for anmeldelse av heisinstallasjonen med nødvendige tegninger og tekniske data til Teknisk Kontrollorgan. Anlegget skal godkjennes av Teknisk Kontrollorgan. Gebyr til Teknisk Kontrollorgan og eventuelle andre utgifter i forbindelse med anmeldelse, godkjennelse og sluttkontroll betales av entreprenøren. 15. Teknisk beskrivelse utskiftning vare-/personheis Bestående heis 14 levert av Reber Schindler Heis AS, NHK , demonteres og fjernes av entreprenør. Tekniske data ny heis: Type heis Nyttelast Antall stopp : 4 Antall dører : Det leveres maskinromsløs heis, fullkollektiv frekvensregulert med tidligåpning av dører. Eventuelt kan bestående maskinrom benyttes, denne er over sjakt : 1850 kg : 7 stk automatiske teleskopdører, brannklasse E 120, dørmål B x H = 1200 x 2000 mm Etg.benevnelse : Kj, 1 til 3, eventuelt -1, 1 til 3 Side 2 av 7

3 Løftehøyde Topphøyde Gropdybde Sjaktmål Stolmål Dører Hastighet : Ca mm : Ca 4100 mm : 1600 mm : B x D = 2300 x 2900 mm : Ca B x D x H = 1800 x 2200 x 2200 mm, eller størst mulig : B x H = 1200 x 2000 mm : 1,0 m/sek Beskrivelse ny vare-/personheis: Det leveres komplett girløs heismaskin for frekvensregulering, hastighet 1,0 m/sek, nyttelast 1850 kg, 400 V, 50 Hz. Maskinen skal være beregnet for 240 starter i timen. Maskinen skal være av høy kvalitet. Det leveres skilletrafo 230/400 V, denne plasseres etter nærmere avtale Det leveres regulator Det leveres wirer for maskin og regulator Styringen leveres i høy kvalitet, fullkollektiv simplex, frekvensregulert. Styringen leveres for tidligåpning av dører. Dersom det må leveres separat monitor og tastatur for avlesning av feil i styring, medtas dette i tilbudet. Komplett avlesningsutrustning samt manualer skal leveres med heisen. I styringen skal det være klargjort for følgende: - Brannkjøring; Ved brannalarm skal heisen returnere til 1. etasje og parkere med lukkede dører - Signal fra brannsentral må etableres av tiltakshaver Dersom tilførselskabel må skiftes, skal denne leveres av entreprenør For øvrig alle merkinger i hht gjeldende forskrifter Det leveres komplette føringer for stol og motvekt, inkl festejern Det leveres 7 stk automatiske teleskopdører med mål B x H = 1200 x 2000 mm. Dører leveres i brannklasse E 120. Terskler leveres i solid utførelse beregnet for kjøring med tunge kolli Det leveres 7 stk trykknapptablå inkl digitale etasjevisere i alle etasjer Det leveres etasjevisere med følgende anvisning: - Kj, 1 til 3, eventuelt -1, 1 til 3 - Retningspiler - Akustisk signal for heisen kommer Tablåplate leveres i børstet, rustfritt stål Det leveres komplett el-opplegg Det leveres buffere i sjaktbunn i hht gjeldende forskrifter Det leveres oljekopper under stolføringer og motvektsføringer. Bygningsmessige arbeider: Entreprenør skal ha med alle bygningsmessige arbeider, inkl løftekroker i sjakttopp. Ny tilførselskabel dersom denne må skiftes. Kabel fra alarmsentral og fram til heisens styreskap leveres av tiltakshaver. Tilslutning i styreskap utføres av entreprenør. Side 3 av 7

4 Heisstol: Det leveres komplett heisstol med minimum mål B x D x H = 1800 x 2200 x 2200 mm, eller størst mulig Det leveres 2 stk komplette dørmaskineri med regulerbar lukke- og åpnebevegelse, frekvensregulert. Dørdrift skal være av høy kvalitet Det leveres heldekkende fotocellelist type 3D Det leveres dørlameller i rustfritt stål. Terskler leveres i aluminium i solid utførelse beregnet for kjøring med tungt kolli Det leveres 2 stk trykknapptablå med 7 stk trykknapper. I trykknapper leveres kvitteringslys. Knapp for 1. etasje merkes Utgang. Knapp skal skille seg ut fra øvrige Det leveres alarmknapp samt dørlukke- og åpneknapp Trykknapper skal ha relieff og blindeskrift Det leveres digitale etasjevisere med retningspiler. Etasjevisere og trykknapper leveres i en seksjon fra gulv til tak. Tablåplate leveres i børstet, rustfritt stål Det leveres komplett heisalarm av type GSM, Safeline 3000, samt trøsteklokke på stoltak. Alarmen tilknyttes tiltakshavers vaktsentral. SIM-kort leveres av tiltakshaver Det leveres alarmknapp under heisstolen og på heisstolens tak, inkl mikrofoner og høgtalere Det leveres ventilasjon i heisstol i hht gjeldende forskrifter Det leveres komplett el-opplegg inkl alle sikkerheter i hht gjeldende forskrifter Det leveres talegenerator som anviser den etasje heisen kommer til. Språk skal være norsk. Stolinnredning: Vegger og tak leveres i børstet, rustfritt stål Gulvbelegg leveres av type linoleum, antistatisk. Farge avklares senere Det leveres speil på halve sideveggen på motsatt side av trykknapptablåer. Speil leveres fra 1,0 m over gulv til tak i stolens lengde Det leveres lister ved gulv, 100 mm høyde i børstet, rustfritt stål Det leveres fendere på sidevegger, høyder avklares senere. Fendere leveres i børstet, rustfritt stål i solid utførelse Det leveres 1 stk håndleder i børstet, rustfritt stål på sidevegg, samme side som trykknapptablå Belysning leveres som innfelt LED belysning, standard utførelse. NB! Det kan leveres standard stolinnredning i hht entreprenørens sortiment. Brosjyre vedlegges. Innredning skal være av pen og solid utførelse. Det eksisterer ikke tegninger av bestående heisanlegg. Tilbydere må kontrollmåle oppgitte mål. Side 4 av 7

5 Motvekt: Det leveres komplett motvekt. Motvekten leveres ferdig malt. Leveransen skal være komplett, inkl bygningsmessige arbeider, og i samsvar med gjeldende forskrifter. Leverte komponenter skal tydelig CE-merkes. Heisen leveres i hht universell utforming NS :2009. Følgende leveres av tiltakshaver: Det leveres belysning foran heisen, det skal være minimum 50 LUX ved terskel Kabling mellom brannsentral og heisstyring utføres av tiltakshaver. Entreprenør tilslutter i styreskap for heisen. 16. Teknisk beskrivelse utskiftning personheis Bestående heis 17 levert av Fortuna AS, NHK , demonteres og fjernes av entreprenør. Tekniske data ny heis: Type heis : Det leveres maskinromsløs heis, fullkollektiv frekvensregulert med tidligåpning av dører. Eventuelt kan bestående maskinrom benyttes, denne er over sjakt Nyttelast : Ca 1350 kg Antall stopp : 6 Antall dører : 6 stk automatiske teleskopdører, brannklasse E 120, dørmål B x H = 900 x 2000 mm Etg.benevnelse : Kj, U, 1 til 4, eventuelt -2, -1, 1 til 4 Løftehøyde : Ca mm Topphøyde : Ca 3260 mm Gropdybde : 970 mm Sjaktmål : B x D = 2014 x 2985 mm Stolmål : Vi ønsker størst mulig heisstol, vi tror man kan få inn en stol med mål B x D = 1400 x 2500 mm Dører : B x H = 900 x 2000 mm Hastighet : 1,0 m/sek Beskrivelse ny personheis: Det leveres komplett girløs heismaskin for frekvensregulering, hastighet 1,0 m/sek, nyttelast 1350 kg, 400 V, 50 Hz. Maskinen skal være beregnet for 240 starter i timen. Maskinen skal være av høy kvalitet. Det leveres skilletrafo 230/400 V, denne plasseres etter nærmere avtale Det leveres regulator Det leveres wirer for maskin og regulator Styringen leveres i høy kvalitet, fullkollektiv simplex, frekvensregulert. Styringen leveres for tidligåpning av dører. Dersom det må leveres separat monitor og tastatur for avlesning av feil i Side 5 av 7

6 styring, medtas dette i tilbudet. Komplett avlesningsutrustning samt manualer skal leveres med heisen. I styringen skal det være klargjort for følgende: - Brannkjøring; Ved brannalarm skal heisen returnere til 1. etasje og parkere med lukkede dører - Signal fra brannsentral må etableres av tiltakshaver Dersom tilførselskabel må skiftes, skal denne leveres av entreprenør For øvrig alle merkinger i hht gjeldende forskrifter Det leveres komplette føringer for stol og motvekt, inkl festejern Det leveres 6 stk automatiske teleskopdører med mål B x H = 1000 x 2000 mm, brannklasse E120. Dører leveres i børstet, rustfritt stål. Det leveres omslutningskarmer i børstet, rustfritt stål. Omslutningskarmer skal legges fra karm og over murliv Det leveres 6 stk trykknapptablå inkl digitale etasjevisere i alle etasjer Det leveres etasjevisere med følgende anvisning: - Kj, U, 1 til 4, eventuelt -2, -1, 1 til 4 - Retningspiler - Akustisk signal for heisen kommer Tablåplate leveres i børstet, rustfritt stål Det leveres komplett el-opplegg Det leveres buffere i sjaktbunn i hht gjeldende forskrifter Det leveres oljekopper under stolføringer og motvektsføringer. Bygningsmessige arbeider: Entreprenør skal ha med alle bygningsmessige arbeider, inkl løftekroker i sjakttopp. Ny tilførselskabel dersom denne må skiftes. Kabel fra alarmsentral og fram til heisens styreskap leveres av tiltakshaver. Tilslutning i styreskap utføres av entreprenør. Heisstol: Det leveres komplett heisstol med minimum mål B x D x H = 1400 x 2500 x 2100 mm hvis mulig (heisstolen leveres størst mulig) Det leveres 1 stk komplett dørmaskineri med regulerbar lukke- og åpnebevegelse, frekvensregulert. Dørdrift skal være av høy kvalitet Det leveres heldekkende fotocellelist type 3D Det leveres dørlameller i børstet, rustfritt stål. Terskler skal være beregnet for jekketraller og tunge kolli Det leveres trykknapptablå med 6 stk trykknapper. I trykknapper leveres kvitteringslys. Knapp for 1. etasje merkes Utgang. Knapp skal skille seg ut fra øvrige Det leveres alarmknapp samt dørlukke- og åpneknapp Trykknapper skal ha relieff og blindeskrift Side 6 av 7

7 Det leveres digitale etasjevisere med retningspiler. Etasjevisere og trykknapper leveres i en seksjon fra gulv til tak. Tablåplate leveres i børstet, rustfritt stål Det leveres komplett heisalarm av type GSM, Safeline 3000, samt trøsteklokke på stoltak. Alarmen tilknyttes tiltakshavers vaktsentral. SIM-kort leveres av tiltakshaver Det leveres alarmknapp under heisstolen og på heisstolens tak, inkl mikrofoner og høgtalere Det leveres ventilasjon i heisstol i hht gjeldende forskrifter Det leveres komplett el-opplegg inkl alle sikkerheter i hht gjeldende forskrifter Det leveres talegenerator som anviser den etasje heisen kommer til. Språk skal være norsk. Stolinnredning: Vegger og tak leveres i børstet, rustfritt stål Gulvbelegg leveres av type linoleum, antistatisk. Farge avklares senere Det leveres speil på bakvegg fra 1000 mm over gulv til tak i hele stolens bredde Det leveres lister ved gulv, 100 mm høyde i børstet, rustfritt stål Det leveres 1 stk håndleder i børstet, rustfritt stål på sidevegg, samme side som tablå Det leveres fendere på sidevegger og bakvegg, disse monteres etter anvisning fra sykehuset Belysning leveres som innfelt LED belysning, standard utførelse. NB! Det kan leveres standard stolinnredning i hht entreprenørens sortiment. Brosjyre vedlegges. Innredning skal være av pen og solid utførelse. Det eksisterer ikke tegninger av heissjakt, leverandør må kontrollere oppgitte mål. Motvekt: Det leveres komplett motvekt. Motvekten leveres ferdig malt. Leveransen skal være komplett, inkl bygningsmessige arbeider, og i samsvar med gjeldende forskrifter. Leverte komponenter skal tydelig CE-merkes. Heisen leveres i hht universell utforming NS :2009. Følgende leveres av tiltakshaver: Det leveres belysning foran heisen, det skal være minimum 50 LUX ved terskel Kabling mellom brannsentral og heisstyring utføres av tiltakshaver. Entreprenør tilslutter i styreskap for heisen. Side 7 av 7

Utførelse av de heistekniske installasjoner er avhengig av offentlig autorisasjon. Tilbyderen skal dokumentere at slik autorisasjon er gitt.

Utførelse av de heistekniske installasjoner er avhengig av offentlig autorisasjon. Tilbyderen skal dokumentere at slik autorisasjon er gitt. 1. Autorisasjon Utførelse av de heistekniske installasjoner er avhengig av offentlig autorisasjon. Tilbyderen skal dokumentere at slik autorisasjon er gitt. 2. Sikkerhetsklarering / godkjenning av personer

Detaljer

Konkurransegrunnlag for oppgradering av heis Svelvik sykehjem

Konkurransegrunnlag for oppgradering av heis Svelvik sykehjem Konkurransegrunnlag for oppgradering av heis Svelvik sykehjem Tilbudsfrist: Fredag 22.06.2012 kl 1200 1 1. OPPDRAGSGIVER Svelvik kommune, heretter kalt Oppdragsgiver. 2. ANSKAFFELSESPROSEDYRE OG KONTRAKTSTYPE

Detaljer

62.1 Beskrivelse av kontraktsarbeider.

62.1 Beskrivelse av kontraktsarbeider. 62.1 Beskrivelse av kontraktsarbeider. GENERELT Arbeidene skal utføres i henhold til gjeldende byggeforskrifter, For leveransen gjelder følgende standarder og forskrifter TEK 10 EN 81-1 (21) EN 81-70 EN

Detaljer

Ravnkollen barnehage. Kravspesifikasjon. for. Ny hydraulisk drevet løfteplattform med lukket kupé og automatiske dører. Omsorgsbygg Oslo KF

Ravnkollen barnehage. Kravspesifikasjon. for. Ny hydraulisk drevet løfteplattform med lukket kupé og automatiske dører. Omsorgsbygg Oslo KF Ravnkollen barnehage Kravspesifikasjon for Ny hydraulisk drevet løfteplattform med lukket kupé og automatiske dører Omsorgsbygg Oslo KF Ravnkollveien, Oslo 61. Teknisk beskrivelse Løfteplattform 61.2 BQ2.2A

Detaljer

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS

BYGGEHÅNDBOK. Ålesund kommunale Eiendom KF 6.1 HEIS 6.1 HEIS 6.2.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.2.2 KRAV TIL SKRUE-/PLATTFORMHEISER 6.2.3 KRAV TIL ELEKTRISKE MASKINROMLØSE WIREHEISER 6.2.4 KRAV TIL HYDRAULISKE HEISER Side 1 av 5 6.1.1 GENERELLE KRAV TIL HEISER 6.1.1.1

Detaljer

Orientering om eiendom og eksisterende heis

Orientering om eiendom og eksisterende heis DEL 2 Orientering Side 1 av 6 Orientering om eiendom og eksisterende heis Om Nedre Vollgate 20: Nedre Vollgate 20 er en del av Stortinget. Bygget har flere funksjoner, blant annet flere høringssaler. Ellers

Detaljer

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner

Halse Eiendom AS Mandal kulturhus Utredning Heisinstallasjoner Oppdragsgiver: Oppdrag: Emne: Halse Eiendom AS Utdrag: Denne utredning omfatter heisanlegg for person og varetransport i BUEN- Nytt kulturhus i Mandal. Det er foretatt en forenklet vurdering av heiskapasitet

Detaljer

Linbråten BHG, PRISSKJEMA Vedlegg SKJETTEN Utskifting av 1 stk løfteplattform Side 1 av 7

Linbråten BHG, PRISSKJEMA Vedlegg SKJETTEN Utskifting av 1 stk løfteplattform Side 1 av 7 2013 SKJETTEN Utskifting av 1 stk løfteplattform Side 1 av 7 INNHOLD PRIS SKJEMA Del 1. Utskifting av løfteplattform, NHK nr 6023146112 1.01 Forutsetninger:.. 2 1.02 Hovedpris Utskifting av løfteplattform

Detaljer

Refstadveien 4, PRISSKJEMA Vedlegg OSLO Utskifting av 2 stk heiser Side 1 av 7. Del 1. Forutsetninger 1.01 Forutsetninger:...

Refstadveien 4, PRISSKJEMA Vedlegg OSLO Utskifting av 2 stk heiser Side 1 av 7. Del 1. Forutsetninger 1.01 Forutsetninger:... 0589 OSLO Utskifting av 2 stk heiser Side 1 av 7 INNHOLD PRIS SKJEMA Del 1. Forutsetninger 1.01 Forutsetninger:.... 2 Del 2. Utskifting av wire heiser, løpe nr 10980 og 10981 2.01 Hovedpris:.... 3 2.02

Detaljer

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb.

SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG. Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL. Rev. Dato Tekst Saksb. SAUHERAD KOMMUNE OMSORGSBOLIGER - NOTEVARP HEISANLEGG Notodden, den 27.08.2012 DOKUMENTKONTROLL Rev. Dato Tekst Saksb. Kontr Godkj Oppdragsnavn: Omsorgsboliger - Notevarp Oppdragsgiver: Sauherad Kommune

Detaljer

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg

Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE. E6 Andre installasjoner. - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS SOKNDAL SKULE E6 Andre installasjoner - FAG 621 Heisanlegg Espen Aursand Arkitektkontor AS Prosjekt: Sokndal Skule, Heiseanlegg Side 0-3 På vegne av Sokndal kommune innbyr

Detaljer

Vestlisvingen 196 PRISSKJEMA Vedlegg 1b Niels Juels gate 17 Utskifting av 1 heis, mod. av 1 heis Side 2 av 10

Vestlisvingen 196 PRISSKJEMA Vedlegg 1b Niels Juels gate 17 Utskifting av 1 heis, mod. av 1 heis Side 2 av 10 Niels Juels gate 17 Utskifting av 1 heis, mod. av 1 heis Side 1 av 10 INNHOLD PRIS SKJEMA Prisskjema er felles for utskifting av 1 stk heis i Vestlisvingen 196, 0969 Oslo, samt for modernisering av 1 stk

Detaljer

3 Prisskjema med sammendrag

3 Prisskjema med sammendrag 3 Prisskjema med sammendrag 3.1 Generelt Undervisningsbygg presiserer at det skal leveres et komplett utfylt tilbud med svar på alle forhold som er krevd i konkurransegrunnlaget. Unnlatelse av dette kan

Detaljer

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.

KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG. ÅF NORGE AS Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult. KALDNES SJØFRONT SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG Postboks 1291, 3205 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 www.afconsult.com/no INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 B TILBUDSSKJEMA... 3 B.1 HUS M1...

Detaljer

INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON

INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON Vedlegg 1 HEISTEKNISK KRAVSPESIFIKASJON Side 1 av 33 INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON Del 1. GENERELL ORIENTERING 1.01 OM TILTAKSHAVER, TELEMARK SENTRALSYKEHUS KF (TSS):... 5 1.02 OM HEISCONSULT AS:..... 6 1.03

Detaljer

Vi skaper tilgjengelighet

Vi skaper tilgjengelighet TKS Gemini MRL wireheis Vi skaper tilgjengelighet TKS Gemini MRL wireheis TKS Gemini MRL er en maskinromløs wireheis med motvekt. Det betyr at alt maskineri befinner seg i selve heissjakten og det er derfor

Detaljer

Schindler 3100 Enkel og praktisk. Vår personheis for mindre boligbygg Gir boligene mer tilgjengelige

Schindler 3100 Enkel og praktisk. Vår personheis for mindre boligbygg Gir boligene mer tilgjengelige Enkel og praktisk. Vår personheis for mindre boligbygg Gir boligene mer tilgjengelige Schindler personheiser 2 Vi holder hva vi lover. Et fornuftig valg. Hvis du trenger en heis til en mindre boligblokk,

Detaljer

Maskinrom Heistavle. Heistavler skal utskiftes i sin helhet og leveres med følgende utstyr:

Maskinrom Heistavle. Heistavler skal utskiftes i sin helhet og leveres med følgende utstyr: Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Side 1 av 6 Maskinrom 1.01 Maskinrom generelt. Alt heisteknisk utstyr skiftes ut i maskinrommet. Før nytt utstyr monteres må gulv og gulvbelegg kontrollers og evt. utbedres

Detaljer

HEIS MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE. Dato:

HEIS MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE. Dato: MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Dato: 2012-08-30 MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapportnavn: MANDAL VIDEREGÅENDE SKOLE Utgave/dato: A / 2012-08-30 Arkivreferanse: O:\528800 Oppdrag:

Detaljer

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0

OPPDRAGSGIVER: Drammen Eiendom DOKUMENT 4.2. PROSJEKT: Schwartz gate Side 1 av 6 TILBUD: TOTALENTREPRISE Dato: Revisjon:0 PROSJEKT: Schwartz gate 16-18 Side 1 av 6 Generelt Etterfølgende beskrivelse er ment å gi en oversikt over de anleggstyper/installasjoner som skal inn i bygget, slik at det gir totalentreprenøren et grunnlag

Detaljer

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER

INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 0693 OSLO Side 1 av 5 INNHOLD PROSJEKTFORUTSETNINGER 3.01 PPROSJEKTFORUTSETNINGER Felles for prosjektene 3.01.1 Gjennomføringstidspunkt/ ferdigstillelse. 2 3.01.2 Opprydding... 2 3.01.3 Avfallshåndtering/

Detaljer

2 Orientering om prosjektet

2 Orientering om prosjektet 2 Orientering om prosjektet 2.1 Prosjektets art og omfang Oslo Handelsgym er et eldre skolebygg på 5 etasjer og kjeller i Parkveien 65. Bygget har i dag 1 personheis for 750 kg/10 personer av fabrikat

Detaljer

Prosjekt: St. Svithun VGS. Heisentreprise Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum

Prosjekt: St. Svithun VGS. Heisentreprise Side Postnr. NS-kode/Spesifikasjon Enhet Mengde Enhetspris Sum Prosjekt: St. Svithun VGS. Heisentreprise Side 62-1 Kapittel: 62 62 Person- og varetransport 62.1 Heis 621 - HEIS Orientering generelt Denne beskrivelsen omfatter komplett levering og montering av 1 stk

Detaljer

Multiconsult AS Prosjekt: Skeiene ungdomsskole Side I-1. 6 Person-, vare- og båreheis

Multiconsult AS Prosjekt: Skeiene ungdomsskole Side I-1. 6 Person-, vare- og båreheis Prosjekt: Skeiene ungdomsskole Side I-1 INNHOLDSFORTEGNELSE 6 Person-, vare- og båreheis... 6-1 1 Heis... 6-1 6 Person-, vare- og båreheis 6.1 Heis 621 - HEIS Orientering generelt Denne beskrivelsen omfatter

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Bok 4 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Konkurransegrunnlag/vedlikeholdsavtale EØS-anskaffelse Anbudskonkurranse for vedlikehold heisanlegg i perioden 01.01.2014-31.12.2015 (2016-2017) Stavanger kirkelige fellesråd

Detaljer

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav

Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 02.07.2016 Vedlegg 1 Grunnleggende helse- og sikkerhetskrav INNLEDENDE MERKNADER 1. Forpliktelser i henhold

Detaljer

Maskinrom. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon versjon 2 Side 1 av 7 To heiser Nordseterhjemmet

Maskinrom. Vedlegg 1 Kravspesifikasjon versjon 2 Side 1 av 7 To heiser Nordseterhjemmet Vedlegg 1 Kravspesifikasjon versjon 2 Side 1 av 7 Maskinrom 1.01 Maskinrom generelt. Alt heisteknisk utstyr demonteres i maskinrommet. Før nytt utstyr monteres må gulv og gulvbelegg kontrolleres og eventuelt

Detaljer

Gausdal Kommune. Heis Beskrivelse. Kapitel 6. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: F

Gausdal Kommune. Heis Beskrivelse. Kapitel 6. Oppdragsnr.: Dokumentnr.: 1 Versjon: F Gausdal Kommune Heis Beskrivelse Kapitel 6 Oppdragsnr.: 5157351 Dokumentnr.: 1 Versjon: F01 2016-02-23 Oppdragsgiver: Gausdal Kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Kjell Skarstad Rådgiver: Norconsult AS,

Detaljer

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG

1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG NOTAT Oppdrag HAMSUNSENTERET Kunde NORDLAND FYLKESKOMMUNE Notat nr. 01 Til Per A Vasshaug Fra Kopi Terje Skulbru 1. ELEKTROTEKNISKE ANLEGG Dato 2009-06-21 Prosj.nr: 6070421 ELEKTROINSTALLASJONER Anlegget

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse - Generalentreprise

Åpen anbudskonkurranse - Generalentreprise Prosjekt: 33506 LILLESTRØM VGS - NYBYGG Side 1 33506 LILLESTRØM VGS - NYBYGG Åpen anbudskonkurranse - Generalentreprise Beskrivelse av heis anlegg 61.0 Generell del 61.1 DETTE KAPITTEL Heis 61.2 PRISGRUNNLAG,

Detaljer

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Wergelands vei 21 Utskifting heis

Vedlegg 1 Kravspesifikasjon. Wergelands vei 21 Utskifting heis Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Wergelands vei 21 Utskifting heis Saksnr.: E456 Innholdsfortegnelse: Tilbudssammenstilling:...3 Orientering....3 Tidsfrister...4 Heisinstallasjon, generelle bestemmelser...4

Detaljer

Nedre Kiøsterud gt. 7 Drammen

Nedre Kiøsterud gt. 7 Drammen Drammen DRAMMEN EIENDOM KF Utskifting av vare - personheis BMA Prosjekt 2675 Side 1 av 8 B MED SAMMENDRAG I 01 Tilbudspris I samsvar med tilbudsdokumentet tilbyr undertegnede seg å utføre arbeidet vedrørende

Detaljer

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2016. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

Heisbeskrivelse Fjerdrum skole og barnehage

Heisbeskrivelse Fjerdrum skole og barnehage Gausdal Kommune Heisbeskrivelse Fjerdrum skole og barnehage Kapitel 6 Oppdragsnr.: 5157351 Dokumentnr.: 1 Versjon: F02 2016-05-13 Oppdragsgiver: Gausdal Kommune Oppdragsgivers kontaktperson: Kjell Skarstad

Detaljer

Suverene heisløsninger

Suverene heisløsninger Suverene heisløsninger TKS Gemini er merkenavnet på vår produktserie for personheiser. Våre Gemini heiser tilfredsstiller BREEAM-krav for energieffektiv drift og er klassifisert i energiklasse A. Våre

Detaljer

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201).

PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420 Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner, utgave 4 (201201). Prosjekt: OSL - DRIFTSBYGNING. TILBYGG/OMBYGGING Side 15-1 I dette kapitlet er det medtatt Ytterdører Innerdører Flytting av dør Låser og beslag for dører PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420

Detaljer

FUNKSJONSBESKRIVELSE HEISANLEGG VED STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE (SOTS) ROGALAND FYLKESKOMMUNE

FUNKSJONSBESKRIVELSE HEISANLEGG VED STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE (SOTS) ROGALAND FYLKESKOMMUNE VED STAVANGER OFFSHORE TEKNISKE SKOLE (SOTS) ROGALAND FYLKESKOMMUNE Stavanger 12.01.2009 Mjelde og Johannesen AS -rådgivende ing. i elektroteknikk- Auglendsmyrå 6-4016 STAVANGER Telefon 51 88 54 00 Telefax

Detaljer

Invitasjon til deltakelse i. Tilbudskonkurranse for. levering av 2 stk. nye heiser

Invitasjon til deltakelse i. Tilbudskonkurranse for. levering av 2 stk. nye heiser Invitasjon til deltakelse i Tilbudskonkurranse for levering av 2 stk. nye heiser i Sarpsborg rådhus og Tune adm. bygg Tilbudskonkurranse Heiser 1 I Innholdsfortegnelse... 2 1. Tilbudskonkurranse 3 2. Opplysninger

Detaljer

STRANPDPROMENADEN 50. Tilbudsunderlag for Heis

STRANPDPROMENADEN 50. Tilbudsunderlag for Heis STRANPDPROMENADEN 50 Tilbudsunderlag for Heis 1 2015.11.12 Kravspesifikasjon OL TS Rev Dato Tekst Utar. Kontr Prosjekt: STRANDPROMENADEN 50 Anlegg: Heis Dato: 2015.11.12 Oppdragsnummer: 5011503 Dokument

Detaljer

OPPDRAGSLEDER Arne Mosleth. OPPRETTET AV Arne Mosleth

OPPDRAGSLEDER Arne Mosleth. OPPRETTET AV Arne Mosleth NOTAT OPPDRAG Nye Frogner Sykehjem RIE OPPDRAGSNUMMER 832923 OPPDRAGSLEDER Arne Mosleth OPPRETTET AV Arne Mosleth DATO 16.12.2013 S 45 Strateginotat heis 621 HEISER. Det skal monteres 2 stk. båreheiser.

Detaljer

Heistekniske Rådgiveres Forening, HTRF. Org.nr

Heistekniske Rådgiveres Forening, HTRF. Org.nr Heistekniske Rådgiveres Forening, HTRF Org.nr. 996 340 791 Forslag til ny forskrift om dokumentasjon og omsetning av heiser og sikkerhetskomponenter for heiser. HTRFs høringssvar : HTRF har ingen kommentarer

Detaljer

Prosjekt: Grinitun Pleie og Omsorg, Spydeberg Ny heis

Prosjekt: Grinitun Pleie og Omsorg, Spydeberg Ny heis Post Beskrivelse Enh. Mnd.: Enh.pris Sum: 1.00 Rigg og drift m.v.: 1.01 Rigg og drift egne arbeider: Posten skal omfatte nødvendig transport og tilrigging for egne arbeider, slik som: - Heiseutstyr - Stilas

Detaljer

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5

DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 DEL 1 Generelle bestemmelser. Side 1 av 5 Betalingsbetingelser. Dersom ikke annet er avtalt er betalingsbetingelser - 30 % - ved bestilling - 30 % - når mesteparten av materiellet er levert byggeplassen

Detaljer

INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON

INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON 0664 OSLO Utskifting av 2 stk heiser Side 1 av 25 INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON Del 1. GENERELL ORIENTERING 1.03 OM PROSJEKTET:... 3 Del 2. TEKNISK SPESIFIKASJON, EKSITERENDE ANLEGG 2.01 Eksisterende heiser:...

Detaljer

Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav

Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Vedlegg til høringsnotat 10. februar 2015 s.nr. 15/921 Oversikt over gjeldende krav og forslag til endrede krav Gjeldende krav Forslag til endring 12-3 Krav om heis i byggverk Krav om heis i byggverk (1)

Detaljer

NY HEIS VED GAMLE FYSIKK

NY HEIS VED GAMLE FYSIKK NY HEIS VED GAMLE FYSIKK 4.0 Generelt om installasjonen Kryss av for lest og godtatt 1. Se beskrivelse RIB, RIBr, RIE og RIV. 2. Det skal gis pris på 1 stk. maskinromfri wireheis, med stolmål (gulvflate);

Detaljer

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler

Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1. Hovedprosess 3: Tunneler Statens Vegvesen Samlelisens G-Prog 18.11.213 Prosjekt: D1 Beskrivelse Stralekabel tunnel Sor Trondelag Side E3.1 3 Tunneler 36 BELYSNING, VENTILASJON OG SIKKERHETS-UTRUSTNING b) Omfatter levering, montering

Detaljer

INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON

INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON 0589 OSLO Utskifting av 2 stk heiser Side 1 av 23 INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON Del 1. GENERELL ORIENTERING 1.01 OM TILTAKSHAVER, Boligbygg Oslo KF:... 3 1.02 OM HEISCONSULT AS:..... 3 1.03 OM PROSJEKTET:...

Detaljer

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE

ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Bok 5 ÅPEN ANBUDSKONKURRANSE Konkurransegrunnlag/vedlikeholdsavtale EØS-anskaffelse Anbudskonkurranse for vedlikehold heisanlegg i perioden 01.01.2014-31.12.2015 (2016-2017) Stavanger Stavanger 30.09.2013

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 24.01.2011 NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM 1 Filnavn: Ver253 FEF dato: Side 1 av 10 Prosjekteringsanvisning Lås, beslag og adgangskontroll

Detaljer

OSLO S. ROM EIENDOM / ISS Forvaltning. Utskifting av heiser.

OSLO S. ROM EIENDOM / ISS Forvaltning. Utskifting av heiser. OSLO S ROM EIENDOM / ISS Forvaltning Utskifting av heiser. TILBUDSFORESPØRSEL DEL 3, VEDLEGG B PRIS OG TEKNISKE DATA BMA Prosjekt 2978 Side 1 av 14 A TILBUDSSKJEMA MED SAMMENDRAG 01 Tilbudspris I samsvar

Detaljer

Maskinrom/ heisteknisk utstyr for MRL heis

Maskinrom/ heisteknisk utstyr for MRL heis Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Side 1 av 12 Maskinrom/ heisteknisk utstyr for MRL heis 1.01 Orientering om eksisterende heiser: Lnr. 7397 (Heis 1) Heisfabrikat. Reber Schindler Heis AS Årstall 1983 Fabrikk

Detaljer

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo.

Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon. Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Konkurransegrunnlag Del B kravspesifikasjon Kjøp av kontorrigg E-16 Fønhus Bagn - Bjørgo. Dokumentets dato: 21.05.2012 Saksnummer: 2012049775 B.1. Kravspesifikasjon B.1.1. Beskrivelse av formål/behov I

Detaljer

Elgsetergate 44, Trondheim

Elgsetergate 44, Trondheim UTFYLLENDE KONKURRANSE GRUNNLAG Bilag B Oppdragsbeskrivelse Utskifting av heis inkludert bygningsmessige arbeider Elgsetergate 44, Trondheim Tilbudsfrist 14.08.2014, kl 15.30 Side 1 av 23 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Bok 2. Ny heis Fresjeveien 12, Larvik Larvik kommune, Eiendom

Bok 2. Ny heis Fresjeveien 12, Larvik Larvik kommune, Eiendom Bok 2 Ny heis Fresjeveien 12, Larvik Larvik kommune, Eiendom SPESIFIKASJON FOR HEISTEKNISK ANLEGG Ranvikstranda 2B, 3212 Sandefjord Telefon 24 10 10 10 Telefaks 24 10 10 11 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE...

Detaljer

Maskinrom/ heisteknisk utstyr for MRL heis

Maskinrom/ heisteknisk utstyr for MRL heis DEL 3 Omfang med krav til utførelse ved full utskifting Side 1 av 9 Maskinrom/ heisteknisk utstyr for MRL heis 3.01 Eksisterende maskinrom generelt. Alt heisteknisk utstyr i eksisterende maskinrom skal

Detaljer

Schindler 2600 Den beste lærdom fåes gjennom erfaring. Våre vareheiser er bevis på det.

Schindler 2600 Den beste lærdom fåes gjennom erfaring. Våre vareheiser er bevis på det. Den beste lærdom fåes gjennom erfaring. Våre vareheiser er bevis på det. Schindler vare- og koisjonheiser er fleksibel. Heisen kan tilpasses dine behov. I størrelse, utstyr og drift. Det kan være i industribygg,

Detaljer

INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON

INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON 0663 OSLO Utskifting av 3 heiser hvor av 2 til 1 heis Side 1 av 28 INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON Del 1. GENERELL ORIENTERING 1.01 OM TILTAKSHAVER, Boligbygg Oslo KF:... 3 1.02 OM HEISCONSULT AS:..... 3 1.03

Detaljer

Maskinrom/ heisteknisk utstyr for MRL heis

Maskinrom/ heisteknisk utstyr for MRL heis Vedlegg 1 Kravspesifikasjon Side 1 av 12 Maskinrom/ heisteknisk utstyr for MRL heis 1.01 Orientering om eksisterende heiser: Lnr. 5073 Heisfabrikat. Reber Schindler AS Årstall 1969 Fabrikk nr / Løpe nr

Detaljer

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak

Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak NORD-TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE EIENDOM Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Fylke dato: 24.01.2011 Filnavn: ver254 FEF dato: Side 1 av 2 Prosjekteringsanvisning Sikringstiltak Prosjektnr.: Prosjekt: Dato:

Detaljer

STAVANGER KOMMUNE BMU,

STAVANGER KOMMUNE BMU, STAVANGER KOMMUNE BMU, Stavanger eiendom KVERNEVIK SVØMMEHALL Nybygg ANBUD 5.49 Heis Januar 2013 Entreprise 5.49 Heis Side 1 av 13 INNHOLDSFORTEGNELSE 00 ORIENTERING... 2 01 INNLEVERING... 2 02 TILBUDSSKJEMA...

Detaljer

Funksjonsbeskrivelse ELEKTRO

Funksjonsbeskrivelse ELEKTRO 2495371 KRISTIANSTEN FESTNING - HEIS KONKURRANSEGRUNNLAG DEL III F3 Funksjonsbeskrivelse ELEKTRO 02 Tilbudsforespørsel 30.04.12 HLar 01 For byggherrekontroll 25.04.12 HLar Revisjon Revisjonen gjelder Dato:

Detaljer

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum

Post Tekst/kode Enhet Mengde Enh.pris Sum VVS Ingeniør J.A.Loe, 6540 Kvernes, tlf. 71 51 40 29, mob 99696177 KAP560 1 Z1 SAMMENSATT KONTROLLUTSTYR Obs! Alle postene skal fylles ut og prises Orientering Det skal tilbys automatikkutrustning av fabrikat

Detaljer

ARENA ULSTEIN BOK 6 BESKRIVELSE ARBEIDER HEISANLEGG

ARENA ULSTEIN BOK 6 BESKRIVELSE ARBEIDER HEISANLEGG ARENA ULSTEIN BOK 6 BESKRIVELSE ARBEIDER HEISANLEGG Arena Ulstein Side : 1 Entreprise, HEISER, tilbud Arena Ulstein Bok 6 KRAVSSPESIFIKASJON HEISER Rev Dato Tekst Utarb Kontr Prosjekt: Arena Ulstein Anleggsdel:

Detaljer

Løfteplattform type CIBES A5000 & A7000. Leverandør av Cibes Heisen i Norge

Løfteplattform type CIBES A5000 & A7000. Leverandør av Cibes Heisen i Norge Løfteplattform type CIBES A5000 & A7000 Leverandør av Cibes Heisen i Norge Ivaretar tilgjengeligheten i alle bygg Muskler av stål Cibes A5000 og A7000 er plattformheiser med høy kvalitet og elegant design.

Detaljer

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen

Serviceavtale heiser. Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Serviceavtale heiser Bilag 2 Spesifikasjon av ytelsen Innhold 1. Innledning... 3 2. Periodisk ettersyn... 3 3. Annet forebyggende vedlikehold... 6 4. Større planlagte vedlikeholdsarbeider... 6 5. Korrektivt

Detaljer

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g

Utgave 01.04.2013. U n i v e r s e l l u t f o r m i n g p u b l i k u m s b y g g 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt 12-3 (1) Byggverk for publikum og arbeidsbygning med to etasjer eller flere skal ha heis. Byggverk med inntil tre etasjer

Detaljer

LOKALMEDISINSK SENTER - REGION VEST

LOKALMEDISINSK SENTER - REGION VEST LOKALMEDISINSK SENTER - REGION VEST KONKURRANSEGRUNNLAG TOTALENTREPRISE HEISER Side 1 av 11 ANDRE INSTALLASJONER 62 PERSON- OG VARETRANSPORT ORIENTERING Poster under generelt i kapittel 4, samt Bok 0 gjøres

Detaljer

BILAG D2 PRISSKJEMA. Tonstad skole Sk-130

BILAG D2 PRISSKJEMA. Tonstad skole Sk-130 Trondheim eiendom BILAG D2 PRISSKJEMA Tonstad skole Sk-130 Trondheim kommunes ref. nr. i anbudsperioden 11/24147 Innleveringsfrist 13.12.2012, kl. 13.00 Utarbeidet av Rambøll Norge AS 29.2.2012/VNS Trondheim

Detaljer

Frist for tilbakemelding: , IKKE TILBAKEMELDT, klikk på dato for å tilbakemelde

Frist for tilbakemelding: , IKKE TILBAKEMELDT, klikk på dato for å tilbakemelde NHKnr.: 5060532253 173972 G.nr.: 274B.nr.: 345Ref nr.: Navn: Hallingby Skole Adresse: Hvalsbruveien 10 3525 HALLINGBY Eier: Ringerike Kommune T:41443880 F: Leverandør: 50008 HK-Service AS Løfteplattform

Detaljer

Schindler 6300 Enkelt design. Perfekt tilpasning. Den nye generasjonen for utskifting av heisanlegg.

Schindler 6300 Enkelt design. Perfekt tilpasning. Den nye generasjonen for utskifting av heisanlegg. Enkelt design. Perfekt tilpasning. Den nye generasjonen for utskifting av heisanlegg. Schindler Modernisering 2 Enkelt En ny pakkeløsning. På kortere tid. Rom Utnytter hver eneste millimeter. Gir deg best

Detaljer

Stavanger Universitetssjukehus. Helse Stavanger HF Prosjekt Stavanger DPS Tilbudsgrunnlag entreprise E10 Heis Beskrivende mengdeberegning

Stavanger Universitetssjukehus. Helse Stavanger HF Prosjekt Stavanger DPS Tilbudsgrunnlag entreprise E10 Heis Beskrivende mengdeberegning Stavanger Universitetssjukehus. Helse Stavanger HF Beskrivende mengdeberegning Stavanger 04.10.2012 Mjelde og Johannesen AS -rådgivende ing. i elektroteknikk- Auglendsmyrå 6-4016 STAVANGER Telefon 51 88

Detaljer

YTELSESBESKRIVELSE FOR ENTREPRISE - HEISANLEGG ESKELUND OMSORGSBOLIGER

YTELSESBESKRIVELSE FOR ENTREPRISE - HEISANLEGG ESKELUND OMSORGSBOLIGER A4 YTELSESBESKRIVELSE FOR ENTREPRISE - HEISANLEGG ESKELUND OMSORGSBOLIGER Fredrikstad Januar 2014 JANSEN ARKITEKTER AS COWI AS A1- A 1 DOKUMENTKONTROLL Rev Dato 30.1.14 Tekst Intern KS før oversendelse

Detaljer

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon

Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon Vedlegg 1 - Kravspesifikasjon VED ARKITEKT ECKHOFFSGATE 1 ADM.BYGG ROGALAND FYLKESKOMMUNE Stavanger 18.04.2012 Mjelde og Johannesen AS -rådgivende ing. i elektroteknikk- Auglendsmyrå 6-4016 STAVANGER Telefon

Detaljer

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09

PA Lås, beslag og adgangskontroll Fylke dato: 02.02.09 Entreprenøren skal tilby låser, beslag, dørautomatikk og adgangskontroll i henhold til beskrivelsen i dette kapitlet. Generelt: Beslagliste som viser konkret hvilket utstyr, også kortleser utstyr, som

Detaljer

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult

Statsbygg. Politihøgskolen Personalkantine. Tilbudsgrunnlag. Totalentreprise for Bygningsmessige UnionConsult Politihøgskolen Personalkantine - Beskrivelse VVS-ANLEGG Side- 1 Statsbygg Politihøgskolen Personalkantine Tilbudsgrunnlag Totalentreprise for Bygningsmessige hjelpearbeider VVS 24.09.12 UnionConsult Boro

Detaljer

ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter. Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av:

ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse. Brevik Oppvekstsenter. Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Brevik Oppvekstsenter BREVIK OPPVEKSTSENTER SKOLE OG BARNEHAGE POGRUNN ANBUDSBESKRIVELSE E62 Heis beskrivelse Dato : mars 2015 Anbudsdokumenter for Brevik oppvekstsenter er utarbeidet av: Rådgivere : PGL

Detaljer

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp Temaveiledning

Endring og reparasjon av heis og rulletrapp Temaveiledning Melding HO-3/2002 DESEMBER 2002 Endring og reparasjon av heis og rulletrapp Temaveiledning Innledning Kapittel 1. Regelverket Kapittel 2. Endring og reparasjon Kapittel 3. Utbedring av spesielle mangler

Detaljer

GARDERMOEN FLYSTASJON UTSKIFTING 1 STK. HEIS Prosjektadministrative rutiner Side 1

GARDERMOEN FLYSTASJON UTSKIFTING 1 STK. HEIS Prosjektadministrative rutiner Side 1 Prosjektadministrative rutiner Side 1 Del IIII D - PA BOK Følgende rutiner skal følges: 1. FORKORTELSER BH: Byggherre (BH) PA: Byggherrens prosjektadministrator PL: BHs prosjektleder TE: Totalentreprenør

Detaljer

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1

Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 Prosjekt: Horten Medisinske Senter - ombygging Side 24-1 KAP. 24 FAST BYGG I dette kapitlet er medtatt: Solavskjerming Fast inventar Spesifikasjon PRISGRUNNLAG Beskrivelsen er basert på NS 3420, utg. 4,

Detaljer

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON

KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON KRAVSPESIFIKASJON FDV-DOKUMENTASJON NOVEMBER 2010 Rev: Juni 2016 DRIFTSINSTRUKS. FDV DOKUMENTASJON. Det skal leveres FDV dokumentasjon for alle fag. 1. INNLEDNING Denne kravspesifikasjon skal legges til

Detaljer

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform

Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform 1 Sjekkpunkter TEK10 med utdrag fra veiledning Anbefalte tilleggsytelser Generelt Krav om heis Løfteplattform Plassering 12-3 (2) Bygning med tre etasjer eller flere som har boenhet skal ha heis. Kravet

Detaljer

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE

NORHEIMSUND NYE BARNESKULE KVAM HERAD NORHEIMSUND NYE BARNESKULE NYBYGG, OMBYGGING OG UTOMHUSARBEID MAI 2011 Beskrivelse med masseberegning K601 HEIS Rådgivere: ARK - Og Arkitekter as RIB/ RIBr/ RIE/ RIM/ RIV - Cowi AS RIAKU - Kilde

Detaljer

Romerike krisesenter, nybygg

Romerike krisesenter, nybygg Romerike krisesenter, nybygg TILBUDSBESKRIVELSE FOR LØFTEPLATTFORM 06.09.2012 AS Rasmussen & Strand Drammensveien 130 C 0277 Oslo Tlf: 22 56 27 20 06.09.2012 Side 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 01. ORIENTERING...

Detaljer

Bruksanvisning TKS Apollo Løfteplattform. Apollo II III og IV

Bruksanvisning TKS Apollo Løfteplattform. Apollo II III og IV Bruksanvisning TKS Apollo Løfteplattform Art. no: TM425103 Rev 09. Dato: 110607 Changes: Oppdatert feilmeldingsliste for Apollo III Apollo II III og IV Dette dokument må leses nøye før løfteplattform TKS

Detaljer

INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON VEDLIKEHOLD I GARANTITIDEN

INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON VEDLIKEHOLD I GARANTITIDEN Vedlegg 4 KRAVSPESIFIKASJON FOR VEDLIKEHOLD I GARANTITIDEN Side 1 av 10 INNHOLD KRAVSPESIFIKASJON VEDLIKEHOLD I GARANTITIDEN Del 1. GENERELL ORIENTERING 1.01 Om service i garantitiden:... 5 1.02 Varighet/

Detaljer

I Regelverket. II Endring og reparasjon. III Utbedring av spesielle mangler TEK

I Regelverket. II Endring og reparasjon. III Utbedring av spesielle mangler TEK Melding HO-2/97 Endring og reparasjon av eldre heiser Innledning I Regelverket II Endring og reparasjon III Utbedring av spesielle mangler TEK Vedlegg Innledning Denne meldingen gir retningslinjer for

Detaljer

ALLE BYGG FORTJENER EN HEIS KONEs heisløsninger for eksisterende bygg

ALLE BYGG FORTJENER EN HEIS KONEs heisløsninger for eksisterende bygg ALLE BYGG FORTJENER EN HEIS KONEs heisløsninger for eksisterende bygg Hever byggstandarden Heisen installeres i eksisterende bygg Tryggere, bedre tilgjengelighet, mer praktisk Gjør det mulig for eldre

Detaljer

KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT

KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT KULÅS I SARPSBORG REHAB OFFENTLIG TOALETT FUNKSJONELLE KRAV TOTALENTREPRISE FOR SARPSBORG KOMMUNE INNHOLDSFORTEGNELSE Side 1 GENERELLE YTELSER... 3 1.1 Totalentreprenørens ansvar... 3 1.2 Kapitalytelser...

Detaljer

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENTER. Ytre Arna skole HEIS I UTVENDIG SJAKT K600 Personheis

BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENTER. Ytre Arna skole HEIS I UTVENDIG SJAKT K600 Personheis BERGEN KOMMUNALE BYGG SVARDOKUMENTER Ytre Arna skole HEIS I UTVENDIG SJAKT 2011 K600 Personheis Prosjekt: Svardokumenter Ytre Arna skole. Heis i utvendig sjakt 2011. K600 Personheis. Denne og etterfølgende

Detaljer

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom!

EGM-100A SERVOMOTOR. Vær oppmerksom! BLÅ EGM-100A SERVOMOTOR Vær oppmerksom! Spjeldmotoren EGM-100A MÅ ALDRI ÅPNES OPP. Skjønt at det er mulig å justere grensebryterne til EGM-100A på fremsiden, er det ikke tillatt å prøve å reparere justeringsknappen

Detaljer

Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen.

Anbudet skal gis på grunnlag av innhold og bestemmelser i de anbudsdokumenter som er listet opp i prosjektbeskrivelsen. 21.03.2011 PROSJEKT: SOLHELLINGA 14, HEIS A0 INNBYDELSE 1 Anbudsinnbydelse. På vegne av HAMAR KOMMUNE innbyr vi Dem herved til å gi anbud på: SOLHELLINGA 14, HEIS Anbudet skal gis på grunnlag av innhold

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg

SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg SIHF Kongsvinger sykehus Kravspesifikasjon medisinsk trykkluftanlegg Kongsvinger sykehus medisinsk trykkluftanlegg Rapport nr.: Oppdrag nr.: Dato: 1 11991001 24.02.2015 Kunde: SIHF Kongsvinger sykehus

Detaljer

TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER

TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER TILBUDSFORESPØRSEL SØRFOLD KOMMUNE NØDSTRØMSAGGREGAT SØRFOLD ELDRESENTER 1 Tilbudskjema med sammendrag Tilbudsskjema I samsvar med tilbudsmaterialet og eventuelle opplysninger og forbehold gitt i medfølgende

Detaljer

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat

Swegon CASA PRE. Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk BOLIGVENTILASJON. Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat Swegon CASA PRE Kjøkkenhetter for Premium styreteknikk Kjøkkenhetter for styring av Premium ventilasjonsaggregat God osoppfangingsevne. Stillegående. Elektrisk timerspjeld. Enkel rengjøring. Classic-modellenes

Detaljer

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising

KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg. ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising KONKURRANSEGRUNNLAG Prosjekt - Bybygg K 202 Generalentreprise Bybygg ADDENDUM 2 Tillegg til konkurransegrunnlag - for prising 30.08.16 TILTAKSHAVER OG BYGGHERRE NORSK FOLKEMUSEUM 2 ORIENTERING Addendum

Detaljer

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel

IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Lastet ned fra Direktoratet for byggkvalitet 26.10.2015 IV. Løfteinnretning og varmtvannskjel Innledning Kapittel IV inneholder krav til dokumentasjon og CE-merking

Detaljer

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster)

342113023 Fossheim terrasse Siljan 10 Komplett 4546 FOSSHEIM TERRASSE, GURHOLTVEIEN 1, SILJAN, (Utvalgte poster) Beskrivelse Telemark Vestfold Entreprenør AS Side 1 av 10 07 STÅLKONSTRUKSJONER 07.222.5 SB7.4111 BRANNBESKYTTELSE AV BÆRENDE m 292,20 KONSTRUKSJONER Stålprofil Materiale: Mineralull På søyler i ytter-

Detaljer

Vedlikeholdsavdelingen. Teknisk beskrivelse/leveranseomfang Utskifting heis

Vedlikeholdsavdelingen. Teknisk beskrivelse/leveranseomfang Utskifting heis Kristian IVs gate 8 Utskifting av heis for Det Norske Teatret Vedlikeholdsavdelingen Teknisk beskrivelse/leveranseomfang Utskifting heis Tilbudsbefaring: Tirsdag 19. april 2016 kl. 10:00 Tilbudsfrist:

Detaljer