Innebandyseksjonens årsmøte 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innebandyseksjonens årsmøte 2015"

Transkript

1 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2015 Thon Hotell Triaden, Lørenskog Søndag 14. juni 2015 kl Agenda Årsberetning 2014/2015 Regnskap 2014/2015 Budsjett 2015/2016 1

2 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens 24. årsmøte Thon Hotell Triaden, Lørenskog Søndag 14. juni 2015 kl AGENDA: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle beretning for seksjonen. 5. Behandle seksjonens regnskap som oversendes Forbundstinget/Forbundsstyret til godkjenning. 6. Behandle forslag og saker. 7. Foreslå avgifter til sesongen (avgiftene fastsettes og godkjennes av Forbundstinget/ Forbundsstyret). 8. Behandle langtidsplan. 9. Foreslå budsjett for kommende sesong. (Forbundstinget/Forbundsstyret vedtar budsjettet for kommende periode) 10. Foreta følgende valg: Nestleder 2 år 1. styremedlem 2 år 1. varamedlem 2 år Nestleder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til Seksjonsstyret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. 2

3 4. ÅRSBERETNING NORGES BANDYFORBUND INNEBANDYSEKSJONEN Oslo, 03. juni

4 1. ORGANISASJON 1.1 Seksjonsstyret Leder Monica Bakke Holmlia SK Nestleder Lars Gunnar Larsen Nor 92 IBK 1.Styremedl. Gitte Bjerkelund Tunet IBK 2.Styremedl. Einar Røstgård Nor 92 IBK 3.Styremedl. Ole Petter Rogne Sarpsborg IBK 1.Varamedl. Arne Semb Bærums Verk Hauger IF 2.Varamedl. Henriette Bringsvor Lye IL 3.Varamedl. Dag Fredriksen Sveiva Innebandy Valgkomite innebandy Leder Arne Nilsen Medlem Helge Branting Medlem Hilde Langfjell Vara Cathrine Ringstad 1.2 Administrasjon Generalsekretær Tomas Jonsson (64 %). Økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (64 %). Idrettskonsulent Terje Larsen (100%). Utdanningskonsulent Frank Nordseth (100 %). Leder for utviklingsavdelingen innebandy Eivind Tysdal (100 %). Økonomi - og landslagsansvarlig Lars Bunæs (100 %). Kim-Alexander Hofgaard Jørstad (70 % dommerkonsulent, 30 % NBF-stab). Anleggskonsulent Kjell Nilsen (64 %). Marcus Nilsson (100 % Utvikling). Jostein Sjaatil (100 % Utvikling). Per Christian Westreng er ansatt 100 % som kretssekretær i Østfold. Espen Johansen er ansatt 100 % som kretssekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. Espen har også ansvar for bandyidretten i Oslo. Rune Ali Zouhar er ansatt 100 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion. Bjørn Erik Thorp er ansatt 100 % som seriesekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. Børge Andreassen er ansatt 100 % som kretssekretær i Rogaland Bandykrets, Hordaland Bandykrets og Agder Bandykrets. Mari Mugaas Joakimsen er ansatt 100% som administrasjonskonsulent i Rogaland Bandykrets, Hordaland Bandykrets og Agder Bandykrets. Åsmund Sjøberg er ansatt 100 % som kretssekretær i Midt-Norge Bandyregion. Roy Mikalsen er ansatt 20% som kretssekretær i Nord-Norge Bandykrets Per Harald Bai Stabell er ansatt 20 % som konsulent i Agder Bandykrets. Hanne Gulbrandsen er ansatt 40 % som kretssekretær i Innlandet Bandyregion. Alexander Bjørnerud er ansatt 20 % som konsulent El-innebandy. Kowsalya Sentamilvannan er ansatt som regnskapsmedarbeider og bearbeiding av lisenser. 1.3 Lisens Alle spillere født i 2002 og tidligere skal ha løst lisens for sesongen 2014/2015. Det samme gjelder for dommerne. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. Som følge av den nye ordningen, med online-registrering, skal/må klubbene selv sørge for at samtlige spillere er lisensiert. I Norsk Idretts database er det kun online-produksjon av lisensblanketter - resultert i utstedelse av en KID, som igjen er direkte knyttet til hver enkelt spillers identitet - som er gyldig. Spillere som ikke fremkommer på lisensoversikten på er IKKE spilleberettiget for deltakelse i kamp/serie/turnering i regi av Norges Bandyforbund. Vi anbefaler at arbeidet, med oppdateringer og korrigeringer, startes allerede nå da unngår man å glemme noen eller komme i tidsnød ved sesongstart! 4

5 1.4 Utvikling Totalt har innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2014/2015. Dette er en fremgang på 233 lisenser fra sesongen 2013/2014. Vi har pr. i dag 287 innebandyklubber registrert i idrettens database. Dette er 11 færre enn i sesongen 2013/ Møtevirksomhet Innebandyseksjonen har hatt 10 styremøter i løpet av perioden og behandlet 41 saker. Det har også vært gjennomført flere arbeidsmøter i komiteer og utvalg. 1.6 Internasjonalt Pr består IFF av følgende 57 assosierte og fullverdige medlemsnasjoner: Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Russland, Sverige, Sveits, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, India, Italia, Japan, Latvia, Malaysia, Nederland, New Zealand, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, USA, Georgia, Frankrike, Pakistan, Korea, Ukraina, Liechtenstein, Island, Mongolia, Armenia, Moldova, Irland, Israel, Serbia, Argentina, Thailand, Portugal, Tyrkia, Romania, Sierra Leone, Hviterussland, Iran, Indonesia, Litauen, Filippinene, Jamaica, Mocambique, Sør-Afrika, Kamerun. Representasjon: IFF Central Board (CB) Monica Bakke har vært Treasurer i IFF Central Board og medlem i IFF Executive Committee. IFF Appeal Committee (AC) Kjell Hovland Olsen har vært medlem av Appeal Committee. IFF Athletes Commission (ASC) Line Hagestande har vært medlem av Athletes Commission frem til desember Samarbeidspartnere Salming, Sportshoppen, Swerink, Chartis, Meltwater News, Thon Hotels, Norsk Tipping, Polar, Sportslotteriet og First Hotels har bidratt positivt for innebandy som breddeidrett. 5

6 2. KOMITEER 2.1 Dommerkomiteens beretning 2014/2015 Dommerkomiteens sammensetning Dommerkomiteen har i perioden bestått av Per Harald (Palla) Bai Stabell Kim-Alexander H. Jørstad Jan Nordli Jan Hagen Gitte Bjerkelund Henrik Østby Snorre Korrell Leder* Fagansvarlig (ansatt)** Observasjonsansvarlig Økonomiansvarlig Medlem og bindeledd til Seksjonsstyret*** tillitsvalgt representant for forbundsdommergruppa tillitsvalgt representant for forbundsdommergruppa Terje Larsen fra NBFs administrasjon har i samarbeid med fagansvarlig fungert som komiteens sekretariat. * Ole Petter Rogne var leder fra til , i den perioden var nåværende leder medlem av komiteen. ** Kim-Alexander H. Jørstad tiltrådde rollen som fagansvarlig i september *** Gitte Bjerkelund har deltatt på DK sine møter, som ansvarlig for dommerarbeidet i Seksjonsstyret fra oktober Ble innstilt som fullverdig medlem i januar Dommerkomiteen (DK) har i perioden hatt 10 fysiske møter, hvor det er behandlet i alt 65 saker. Det er også avholdt en rekke arbeidsmøter hvor kun enkelte DK-medlemmer, med relevante arbeidsoppgaver, har deltatt. Dommersituasjonen Sesongen 2014/2015 fikk 14 dommerpar, tildelt autorisasjon for forbundsseriedømming. I rangeringen har 6 av disse dannet gruppe 1, som også dømmer eliteserie menn. Tre par har dannet en mellomgruppe der formålet har vært å gi disse parene kamper i eliteserie menn i løpet av sesongen. 4 par har dannet gruppe 2. Parene i mellomgruppen, Geiryd/Korrell, Brevik/Eriksen og Johansen/Monge har fått flere kamper i eliteserien for menn. I år ble det innført ufravikelige krav til tester, både fysiske og teoretiske. Alle par som har ledet kamper i forbundsseriene i år, har gjennomført og bestått alle tester, før de entret banen til første kamp. Dommersamling august 2014 Forbundsdommerne hadde en tredagers samling i Arendal august. Formålet med samlingen var foruten gjennomføring av fysiske og teoretiske tester, å bl.a. ha gjennomgang av regelendringer gjeldende fra juli 2014, observasjonsarbeidet for sesongen, samt en lengre seanse med videoanalyse. 6

7 Dommeroppsett Administrasjon med Terje Larsen og Kim-A. H. Jørstad har hatt ansvaret for dommeroppsettet i de tre forbundsseriene. Dette har blitt presentert for DK på møte for kvalitetssikring og godkjennelse. Forfallsarbeidet har vært utført av Jan Nordli. DK har i fellesskap satt opp dommere i sluttspillet, herunder tatt ut dommere til NM- finalene. Dommerobservasjon I løpet av sesongen er det gjennomført 79 observasjoner på forbundsseriedommere i seriespill og NMpulje- og sluttspill. De som har stått for observasjonsarbeidet er Jan Nordli, Kim-Alexander H. Jørstad, Per Christian Westreng, Mathias Smaga, Inge Haug, Thomas Sørensen og Lauri Oksanen. Internasjonal representasjon Norge har sesongen hatt ett internasjonalt dommerpar. Dette er Bjørn Aksel Henriksen/ Jan Magnar Ingebrigtsli i gruppe 1 (menn), og de har hatt følgende oppgaver denne sesongen: Finnkampen Malmö (m) Sverige - Finland Finnkampen Malmö (k) Sverige - Finland Finnkampen Helsinki (m) Finland - Sverige EFC2014 Fredrikstad Gr.sp. (k) Tvrdosin - Energa Olimpia EFC2014 Fredrikstad Gr.s (m) MUKS Zielonka - Jogeva EFC2014 Fredrikstad Gr.s (m) Pomour - UC Face Off EFC2014 Fredrikstad 5.plass (k) Tvrdosin - MMKS Podhale VM2014 Gøteborg Gr.sp. (m) Danmark - Russland VM2014 Gøteborg Gr.sp. (m) Japan - USA VM2014 Gøteborg Gr.sp. (m) Estland - Tsjekkia VM2014 Gøteborg Plass. (m) Estland - Slovakia VM2014 Gøteborg Plass. (m) USA - Tyskland VM2014 Gøteborg 9/10 pl. (m) Tyskland - Slovakia VM2014 Gøteborg 7/8 pl. (m) Latvia - Slovakia Men s EFT Sandviken (m) Finland - Sveits Men s EFT Sandviken (m) Tsjekkia - Finland Men s EFT Sandviken (m) Sverige - Finland 3-4 ps Jan Nordli satt frem til i IFF Development Group, og hatt oppgaver som internasjonal dommerobservatør for denne gruppen. Prinsipper for uttak NM-gruppespill og sluttspill For å øke statusen til NM-puljespill og forutberegneligheten til dommerne om hva de konkurrerer om, er følgende prinsipper lagt til grunn for uttak til NM-puljespill og sluttspill: NM-sluttspill menn og kvinner De dommere som tas ut til å dømme kvartfinaler NM-sluttspill menn, konkurrerer alene om uttak NMsluttspill semifinaler menn. De dommere som tas ut til NM-semifinaler menn, konkurrerer alene om NM-finale menn. De dommere som tas ut til å dømme NM-puljespill kvinner og kvartfinaler menn, konkurrerer sammen om uttak NM-semifinaler og finale kvinner. NM-sluttspill U18 og U16 De dommere som tas ut til å dømme henholdsvis NM-puljespill U18 og U16, konkurrerer sammen om uttak NM-semifinaler og finaler for henholdsvis U18/U16. Det ble gjort ett unntak på grunn av manglende tilgjengelighet for et dommerpar under sluttspillene. 7

8 Dommerutvikling mot 2020 DK har i sitt arbeid med å styrke arbeidet med dommerutvikling og rekruttering i krets og region sett at dette arbeidet er avhengig av hvilken organisatorisk struktur dommerarbeidet har i krets og region. DK framsatte et lovendringsforslag i loven til alle kretser og regioner, der endringen består i at de på sine årsmøter skal velge lokal dommerkomite med leder og minst to medlemmer. Flere kretser og regioner har gjort et slikt vedtak. En prosjektgruppe, nedsatt av DK, har ledet arbeidet med å kartlegge nå-situasjonen i alle kretser/regioner. Dette er gjort i møter mellom øverste myndighet i krets/region (styreleder, daglig leder og DK-leder) og representanter fra DK. Svarene som har kommet fram vil danne grunnlaget i en felles tiltaksplan. Lederne for de nye lovpålagte regionale dommerkomiteene vil høsten 2015, bli invitert til en samling sentralt, for videre arbeid med tiltaksplan og tilrettelegging for lokale forhold. Dommere til NM-finaler Årets NM-finaler i Ekeberghallen i Oslo april 2015 ble dømt av følgende dommerpar: J16: Alexander Neumann og Mads Dørstad G16: Tomas Trogstad og Daniel Lindgren G18: Andreas K. Johansen og Tommy A. Monge Junior kvinner: Erik Godtfredsen og William Jakobsen Kvinner: Tommy Eriksen og Jørn Brevik Menn: Bjørn Einar Rønningen og Inge Haug Reservepar NM kvinner og menn: Trond Olsen og Roy Kristoffersen Årets dommerpar Bjørn Einar Rønningen og Inge Haug ble av lagene i eliteserien for menn utpekt til årets dommerpar i Norge og fikk overrakt prisen under NM-finalen for menn Planer fremover - Det har i løpet av sesongen vært arbeidet med en helhetlig strategiplan for DK sentralt. Denne vil også komme dommerarbeidet i kretser og regioner til gode. I første omgang gjennom oppstarten av prosjektet «Dommerutvikling mot 2020». - Arrangere samling for forbundsseriedommere august Oslo, den 21.mai 2015 Per Harald Bai Stabell (s) Leder Jan Hagen (s) Jan Nordli (s) Gitte Bjerkelund (s) Medlem Medlem Medlem Kim-A. H. Jørstad (s) Fagansvarlig 8

9 2.2 Regelkomiteens beretning 2014/2015 Det har denne sesongen ikke vært en fungerende regelkomité. Administrasjonen v/frank Nordseth og Kim-Alexander H. Jørstad har avgitt tolkninger i enkeltsaker, der forståelse av regelverket har kommet på spissen. Administrasjonen arbeider fortløpende med å kvalitetssikre regelverket slik at det er konsistent, entydig og enklest mulig å forstå. Monica Bakke Leder av Innebandyseksjonen 3.0 ARRANGEMENT NBF-I har i sesongen 2014/2015 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1. divisjon Østland for menn. Forbundsseriene har blitt administrert i NAIS, og dette har fungert tilfredsstillende. Alle klubbene har etter hvert fått gode rutiner på innrapportering til Idrettstelefonen i tillegg til den vanlige innrapporteringen til forbundet. Alle resultater i forbundsseriene ble automatisk oppdatert på Administrasjonen valgte i tillegg å administrere seriene i Excel, som vanlig, for sikkerhets skyld og for å få en fullverdig poengstatistikk og så videre. Oslo og Akershus Bandyregion har også administrert alle sine serier i NAIS, og noen andre kretser har også valgt dette for noen av sine serier. Det vil fra kommende sesong bli benyttet et nytt verktøy, TurneringsAdmin, som vil erstatte NAIS. Vi vil nok måtte forvente noen utfordringer den første sesongen med dette systemet, men vi håper det skal fungere tilfredsstillende på sikt. NBF-I har i nært samarbeid med kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og kretser for arbeidet med å ta på seg arrangementer. Alle serier bortsett fra eliteserie menn, eliteserien kvinner samt 1. divisjon Østland menn blir administrert av kretsene. Det vises for øvrig til den enkelte krets beretning. For tabeller, se punkt Forbundsarrangementer Euro Floorball Cup Final Round, menn og kvinner (Kongstenhallen ) Slevik IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, kvinner (Høyenhallen og Rommenhallen ) Tunet IBK, Østensjø/Dverg og Sveiva IB var tekniske arrangører. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, J16 (Holmliahallen ) Holmlia SK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, G16 (Mjøndalshallen og Solberghallen ) Nor 92 IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, Junior kvinner (Skøyenhallen ) Bygdø Monolitten IL var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, G18 (Tindlundhallen ) Greåker IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-finaler aldersbestemte klasser og kvinner og menn (Ekeberghallen ) Sveiva Innebandy var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7. 9

10 4.0 IDRETT ELITE 4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2014/2015 Støtteapparat Landslagssjef Johnny Petersen Landslagstrener Kent Göransson Trener Pål Syversen Naprapat/fystrener Bjørnar Nilsen Materialforvalter Morten Andersen Landslagskoordinator Lars Bunæs Formål Hovedmål med denne sesongen har vært: VM i Gøteborg. Vi har hatt følgende delmål: Komme blant de 4 beste i VM. Utvikle spilleideen vår. Utvikle laget som helhet. Konklusjon på måloppnåelse: Meget nærme, men vi klarte ikke å oppnå hovedmålet. Vi føler at vi har kommet videre med jobben som både innebærer utviklingen av spilleideen og laget som helhet. Gjennomføring Vi har hatt følgende program: Samling i Spania september Samling i Oslo og Østfold november Landskamp og treningskamp i Helsingborg, Sverige november VM i Gøteborg, Sverige desember Resultater inneværende sesong: Sverige Norge 10-3 Norge Tsjekkia 6-7 Norge Estland 4-2 Norge Sveits 7-10 Norge USA 6-2 Norge Italia 11-3 Norge Finland 1-6 Norge Danmark 6-2 Norge Latvia 3-4 Plassering i Mesterskap/turnering: VM: 6. plass. 10

11 Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen: Navn Fødselsår Klubb Daniel Gidske 1992 Mullsjø Sindre Bjerkes 1993 Tunet Ketil Kronberg 1980 Dalen Lars Erik Torp 1986 Greåker Ole Mossin Olesen 1988 Tunet Geir Vidar Pedersen 1978 Slevik Christoffer Nilsson 1989 Arvika Thomas Ihle 1989 Haugerud Willy Fauskanger 1976 Greåker Thomas Stræte 1988 Slevik Patrick Martinsen 1993 Sveiva Jonas Gustavsen 1986 Slevik Erik Viggo Nielsen 1985 Bækkelaget Fredrik Hoff Eriksen 1986 Tunet Kristian Skaftnes 1979 Slevik Christer Rønnmark 1979 Tunet Glen Evensen 1980 Slevik Markus Jelsnes 1994 Sarpsborg Thomas Rognlien 1986 Gjelleråsen Mads Rongsjord 1987 Gjelleråsen Martin Isnes Kvisvik 1995 Greåker Kenneth Skistad 1985 Greåker Mads Normann 1993 Tunet Henrik Fredriksen 1993 Tunet Ole Martin Skau Jansson 1993 Tunet Espen Evensen 1981 Gjelleråsen Johnny Petersen Landslagssjef A menn 4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2014/2015 Støtteapparat Landslagssjef: Pål Syversen Trener: Bror Jan Thomas Westin Materialforvalter: Arne Rød Fysioterapeut: Simen Schei Eikbu Landslagskoordinator: Lars Bunæs Formål Hovedmål med denne sesongen har vært: VM i Helsingborg, Sverige. Vi har hatt følgende delmål: Lagbygging. Fysiske tester. Polish Cup VM 11

12 Konklusjon på måloppnåelse: Målsetting er delvis oppnådd. Vi klarte kun en 8. plass. Det resulterer i nedrykk fra A-puljen i VM. Hovedmålet er å skape fremtidige elitespillere. Som nasjon er vi ikke i posisjon til å kjempe om medaljer. VM er en vekker for hva som må legges ned av trening. Gjennomføring Vi har hatt følgende program: 7-8. juni Sommertrening aug. Test «Vikingen» okt. Samling 2-3. nov. Samling des. Samling 5-8. feb. Polish Cup 1-4. april VM-samling 25. april VM-samling mai VM Resultater inneværende sesong: 3. eller 4. plass i Polish Cup. 8. plass i VM. Plassering i mesterskap/turnering: 3. eller 4. plass i Polish Cup. 8. plass i VM. Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen: Navn Fødselsår Klubb Kjetil Denvik 1996 Bygdø Monolitten Jørgen Brevik 1996 Bygdø Monolitten Erlend Vestby 1996 Bækkelaget Vetle Hobbesland 1996 Bækkelaget Stian Setterberg 1996 Fredrikstad Andreas Nordli 1997 Gjelleråsen Joakim Løvholm 1997 Gjelleråsen Eivind Brandeggen 1997 Gjelleråsen Edvin Eikland 1996 Gjelleråsen Olav Falkeid 1997 Gjelleråsen Henrik Gulbrandsen 1996 Gjelleråsen Anders Mellum 1996 Gjelleråsen Erlend Bjerknes 1997 Gjelleråsen Magnus Østengen 1997 Gjelleråsen Sander Ødegården 1997 Gjelleråsen Victor Hammervold-Jashari 1996 Grei Kjetil Bratland 1997 Grei Ådne Øvereng 1998 Greåker Emil Glenge 1996 Greåker Karl A. B. Hansen 1996 Greåker Dan Mikael Helgestad 1996 Greåker Aksel Jæger 1996 Greåker Dani Gretland 1996 Greåker Gentrit Haziri 1996 Greåker Henrik Volden Farmen 1997 Nor 92 Jørgen Ripel 1998 Nor 92 Martin Lilleby 1997 Sarpsborg Frikk Svendsen 1998 Slevik Steinar Pedersen 1998 Slevik 12

13 Ludvig Hansen 1998 Slevik Marius Pedersen 1999 Sveiva Tobias Pedersen 1996 Sveiva Mathias Szallies 1996 Sveiva Sverre Sletten 1997 Sveiva Petter Ulven 1996 Sveiva Markus Palving 1998 Tunet Sander Mathiesen 1996 Tunet Petter Bjerkelund 1997 Tunet Bendik Bærø 1998 Tunet Magnus Langrud 1997 Øreåsen Pål Syversen Landslagssjef U19 menn 4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2014/2015 Støtteapparat: Landslagssjef: Patric Jonsson Landslagstrener: Fredrik Reidmar Landslagstrener: Rune Ali Zouhar Målvaktstrener: Malene Helmersson Kiropraktor: Mari Grønlund Landslagskoordinator: Lars Bunæs Formål Hovedmål: Kvalifisere oss til VM. Vi har hatt følgende delmål: Utvikle vårt forsvarsspill. Bygge et VM-lag. Konklusjon på måloppnåelse: Sesongens hovedmål ble oppnådd med plass i A-VM I forhold til våre delmål (utvikle forsvarsspillet), så har antall kamper mot kvalifisert motstand vært for få til at vi kan konkludere med at vi har kommet så langt som vi ønsket. Når det gjelder prosessen med å bygge et VM-lag, så har vi blitt rammet av en del sene forfall. I tillegg har en del rutinerte spillere valgt å takke nei til landslaget. Det har medført en del endringer, men også at en del nye og unge spillere har fått vise seg frem i viktige kamper. Noe som har vært meget positivt. Gjennomføring Vi har hatt følgende program: August Vikingen og spill September Samling Oslo November Samling i Mariestad med kamper mot Lockerud (1 div) og Karlstad(SSL) VM-kvalifisering i Slovakia Resultater inneværende sesong: Norge Lockerud (4x15 min res) Norge Karlstad

14 VM-kvalifisering: Norge Slovakia 3-6 Norge Russland 4-3 Norge Italia 13-1 Norge Storbritannia 14-0 Norge Tsjekkia 3-6 Plassering i mesterskap/turnering: Nr. 3 i VM-kvalifiseringen og kvalifisert til A-VM 2015 Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen: Navn Klubb Line Hagestande Bygdø Monolitten Ida Karevold Bygdø Monolitten Karen Farnes Endre Live Fosmark Gjelleråsen Kine Eriksen Grei Elisabeth Torp Grei Malene Simonsen Grei Thea Røstgård Grei Hege Øiseth Grei Hanne Eriksen Grei Hanne Winther Grei Rikke Enerly Selstad Grei Martine Simonsen Grei Ida Thommessen Austad Grei Frida Norstrøm Grei Tone Einstulen Kais Mora Charlotte Holt Karlstad Thea Ekholt Slevik Henriette Knudsen Sveiva Oda Kristine Langaker Sveiva Kristine Torp Sveiva Ingrid Ghosh Sveiva Martina Hall Trond Kristine Næss Tunet Sandra Vika Tunet Siri Havre Tunet Emma Lunde Tunet Marna Lunde Tunet Maiken Ellis Tunet Heidi Rød Tunet Camilla Larsen Tunet Patric Jonsson Landslagssjef A kvinner 14

15 4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2014/2015 Støtteapparat Landslagssjef: Espen Eriksson Landslagstrener: Lotte Nesbakken Landslagstrener: Jon Ketil Nilsen Landslagskoordinator: Lars Bunæs Formål Hovedmål med denne sesongen har vært: Forberede spillerne mot et VM i Canada mot de beste nasjonene Vi har hatt følgende delmål: Kartlegge aktuelle spillere Få spillerne til å forstå hva som kreves med tanke på fysisk trening Skape ett felles grunnspill i forsvar Konklusjon på måloppnåelse: Vi startet med vikingen i August. Det ga en fin start og en bra pekepinn på hva vi skulle ta tak i. Vi har hatt flere bredde samlingen hvor målet har vært å kartlegge spillere men også sette forsvarsspillet. Etter nyttår og spesielt etter sesongen har vi jobbet mye med hva som skal skje i sommer. Dette er sommer som er viktig med tanke på trening og det kunne være i god nok form til neste års vm sesong. Vi har sett mange aktuelle spillere. Vi har ett godt utgangspunkt for forsvarsspillet Vikingen i August 2015 vil vise hvordan jentene har trent i sommer Gjennomføring Vi har hatt følgende samlinger: 16. og 17. August 11. og 12. oktober 1.og 2. November 7. og 8. Februar 25. og 26. April 19. Mai 30. og 31. Mai Resultater inneværende sesong: Ingen Plassering i mesterskap/turnering: Ingen mesterskap eller turneringer Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen: Navn Klubb Fødselsår Helle Bjørndalen Asker 1997 Venja Reitan Fjøsne BMIL 1998 Mai Asbjørnsen BMIL 1997 Anna Tviberg BMIL 1998 Ida Ambjørseie BMIL 1997 Henriette Marvik Berg BMIL 1998 Linh-Dhan Nguyen Gjelleråsen 1997 Kaja Bråten Gjelleråsen 1999 Iris Bjørnstad Gjelleråsen 1997 Tilla Trippestad Berg Gjerdrum

16 Tonje Romsås Grei 1997 Hanne W. Hansen Grei 1998 Martine Simonsen Grei 1997 Rikke Enerly Grei 1997 Aurora Henriksen Narvik 1998 Eline Dagestad Nor Celine Ripel Nilsen Nor Jenny Aas Sveiva 1997 Marte Arkøy Sveiva 1997 Thilde Fredriksen Sveiva 1997 Andrea Wilhelmsen Tunet 1998 Camilla Larsen Tunet 1998 Malin Kvassheim Tunet 1998 Rikke Solheim Tunet 1998 Heidi Røed Tunet 1998 Rikke I. Hansen Tunet 2000 Sofie Kristiansen Tunet 2000 Marie Wolf Tunet 2000 Sandra Craig Tunet 2000 Frida Hermansen Tunet 2000 Anniken Bragge Tunet 1997 Mina Janssen Tunet 1997 Kristine Amdahl Lye 1998 Silje Karlsen Lye 1998 Mari Vigre Lye 1998 Mari Lovis Puumalainen Lye 1997 Ane Rosseland Lye 1997 Carina Timraz Koch Sarpsborg 1998 Kjersti Støa Sarpsborg 1998 Nora B. Norheim Sarpsborg 1999 Thea Murtnes Oshaug 1998 Ina M. Martenstangen Risør 1997 Julie Berntsen Toppen 1997 Jenni Sveen Olsen BMIL 1998 Stine Løkken Slevik Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon Østland menn & NM Eliteserien for menn besto av 10 lag, 1.div. Østland menn besto av 11 lag og Eliteserien for kvinner besto av 6 lag. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av seriene. Eliteserien for kvinner ble vunnet av Sveiva Innebandy, Eliteserien for menn ble vunnet av Slevik IBK og 1. div. østland menn ble vunnet av Haugerud IF. Årets spiller for menn ble Lars Erik Torp (Greåker IBK) og årets spiller for kvinner ble Luize Bilinska (Sveiva Innebandy). NM-finalene for senior ble arrangert i Ekeberghallen, Oslo 19. april og sendt direkte på TV2 Sportskanalen. Her vant Slevik IBK herrefinalen over Greåker IBK, og Sveiva Innebandy vant kvinnefinalen over Tunet IBK. (Resultater, se punkt 7.). NM-finalene for aldersbestemte klasser ble arrangert i Ekeberghallen, Oslo 18. april og streamet direkte på våre nettsider. Her vant Tunet IBK J16-finalen over Sarpsborg IBK, Gjelleråsen IF vant G16-finalen over Sarpsborg IBK, Tunet IBK vant finalen i Junior kvinner* over SF Grei, og Sarpsborg IBK vant G18- finalen over Greåker IBK. (Resultater, se punkt 7.). *Vedtak: Med tanke på få lag i aldersbestemt klasse J18, vedtok seksjonen å arrangere et uoffisielt NM for junior kvinner. Det ble tillatt spillere født i årene 1995, 1996, 1997, 1998 og

17 4.6 Klubblisensutvalget Utvalget har bestått av 2 medlemmer: Lars Gunnar Larsen og Gitte Bjerkelund. Medlemmene har levert en underskrevet taushetserklæring. Søknadene som kom inn ble gjennomgått, og det ble også innhentet informasjon fra kretsene om de aktuelle klubbers deltakelse i seriespill/minirunder/aktivitetsserie i aldersbestemte klasser (G/J 18 og nedover). Utvalget lagde med bakgrunn i dette en innstilling til Seksjonsstyret om hvilke klubber som skulle få innvilget klubblisens. Alle klubbene fikk innvilget klubblisens uten anmerkninger. 4.7 EuroFloorball Cup Final Round 2014 Sveiva Innebandy og Tunet IBK (kvinner) var Norges representanter i årets EFC som ble arrangert i Fredrikstad, Norge oktober Sveiva vant 6-3 i den helnorske finalen mot Tunet. (Resultater, se punkt 7.) Slevik IBK og Tunet IBK (menn) var Norges representanter i årets EFC som ble arrangert i Fredrikstad, Norge oktober Slevik vant 8-6 i den helnorske finalen mot Tunet. (Resultater, se punkt 7.) 5.0 INFORMASJON/ MARKEDSFØRING NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og eksternt via media om aktiviteten. 5.1 Informasjon NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden: samt de sosiale mediene Facebook, Twitter, YouTube og Instagram oppdateres nesten daglig. I tillegg prøves det ut med Google+ og LinkedIn (NBF). Eliteserieresultater med kampfakta er innrapportert direkte til NTB, Tekst-TV og alle andre viktige aviser, TV- stasjoner, radioer osv. i hele innebandy- Norge. Resultater fra forbundsseriene har blitt automatisk oppdatert på ved at lagene har ringt inn til Idrettstelefonen. Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden. Fulgt opp media med serieresultater og andre høydepunkter i løpet av sesongen. Bidratt til live-streaming av alle NM-finalene aldersbestemte klasser på nettet 18. april og direktesendte seniorfinaler på TV2 Sportskanalen 19. april. 17

18 6.0 ANLEGG NBF-I arbeider kontinuerlig med å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til haller i Norge. Det jobbes på flere fronter for å nå besluttende myndigheter, både via idrettskretser, idrettsråd og kommuneadministrasjon. Samtidig viser utviklingen at det er nødvendig at tillitsvalgte i innebandyklubbene tar verv i de lokale idrettsrådene. Vi må komme nærmere prosessene. Flere og flere klubber ber om hjelp, for å løse lokale utfordringer. Det er noen fellesnevnere: Tilgang til hallflate for trening og kamper Hjelpe til med å få utstyrt haller med vant og mål. Hjelpe klubbene med hensyn til oppmerking til innebandy i nye haller. Hjelpe klubb og lokalt idrettsråd ved nye prosjekter (unngå at mindre gymsaler, blir planlagt og bygd). Hjelpe klubber med hensyn til å vurdere nye prosjekter opp mot kommunen/utbygger. NBF-I arbeider sammen med Norges Håndballforbund og Norges Basketballforbund med å utforme best mulig underlag for klubber og kommuner som planlegger ny hall. Prosjektbeskrivelsen er revidert siste år, og fremstår i enda bedre utgave. Og flere og flere av disse ber om starthjelp. Hvordan få i gang en god prosess og hjelp til gjennomsyn av tegninger. Hvordan få en best mulig hall for våre idretter. Vi samarbeider også med hall-leverandører på planstadiet, slik at leverandørene tegner og prosjekterer gode brukshaller. Og at vi unngår de dyre /unødvendige løsningene. Det er en kommune i Norge som utmerker seg. Har vært og fortsatt er aktive på anleggsbygging. Det er Karmøy kommune. Det er artig å se hva idrettslagene der får til, alene, og i samarbeid med kommunen. Eksempel til etterfølgelse. Utstyrsmidler: I år har 21 innebandyklubber mottatt tilskudd til innkjøp av mål og vant. Nærmiljøanlegg er i skuddet hos kommunene som aldri før. Flere og flere kommuner ser på nærmiljøanlegg som gode verktøy til aktivitet, der folk bor. Kortreist treningsvei Derfor bør også vi i innebandy se om det er mulig å bygge gode arenaer for innebandy i lokalmiljøet. Enten bygge selv eller få kommune til å bygge slike anlegg. Midler fra Sparebankstiftelsen DNB: NBF og NBBF har i samarbeid med Akershus idrettskrets søkt Sparebankstiftelsen DNB om midler til å bygge funksjonelle flerbruksflater, og har fått tildelt 3 mill. fra stiftelsen. Flerbruksflaten er for uorganisert aktiviteter og kan benyttes til inne bandy/basket og til ishockey/bandy på vinteren. Hver flerbruksflate vil få tildelt fra kr ,- til kr ,- fra stiftelsen og beløpet størrelse avhenger av bygge kostandene. I tillegg kan man søke om spillemidler på kr ,-, og da vil de fleste flerbruksflater være fullfinansiert, når man i tillegg får deler eller hele mva.-beløpet refundert. 18

19 Midler fra Gjensidigestiftelsen: I samarbeid med Norges Håndballforbund, Norges Basketballforbund og Unisport, har vi mottatt ca. 8 mill. til nærmiljøanlegg, for utplassering i Norge. For to år siden fikk vi til to anlegg, som ble utplassert i Drammen og Skien. Denne gangen blir det utplassert anlegg i Kongsberg, Røyken, Trondheim, Førde, Fredrikstad, Øyer/Tretten, Bergen og Stavanger. Hvert anlegg får ca. 1 mill. fra Gjensidigestiftelsen. Kommunen/idrettslag søker og forskutterer spillemidler kr ,- til hvert anlegg, samt forplikter seg til å eie og drifte i 30 år. Unisport leverer og monterer anlegget. Disse anleggene er svært populære, så vi håper å kunne fortsette samarbeidet med Gjensidigestiftelsen i mange år. 19

20 7.0 RESULTATER 7.1 Euro Floorball Cup 2014 Kvinner: Pulje A: Tvrdosin - Energa Olimpia 5-7 Sveiva IB - Tvrdosin 3-1 Energa Olimpia - Sveiva IB 0-5 Pulje B: MMKS Podhale - Tunet IBK 2-7 Olimp - MMKS Podhale 5-4 Tunet IBK - Olimp 10-4 Sluttspill: Tvrdosin - MMKS Podhale plass Sveiva IB - Olimp 10-2 Semi Tunet IBK - Energa Olimpia 8-0 Semi Tunet IBK - Sveiva IB 3-6 Finale Poengplukker: Kristine Næss Tunet IBK Sandra Vika Tunet IBK Charlotta Hjorth Tunet IBK Henriette Knudsen Sveiva IB Luize Bilinska Sveiva IB All star team Kvinner: Målvakt: Malin Dahler (Sveiva IB) Back: Gunita Kärklina (Sveiva IB) Back: Alzbeta Durikova (FBK Tvrdosin) Senter: Charlotte Hjorth (Tunet IBK) Løper: Kristina Naess (Tunet IBK) Løper: Henriette Knudsen (Sveiva IB) Menn: Pulje A: Slevik - Pomor 10-3 UC Face Off - Slevik 3-19 Pomor - UC Face Off 9-2 Pulje B: Jogeva - Tunet IBK 6-14 MUKS Zielonka - Jogeva 4-5 Tunet IBK - MUKS Zielonka 25-6 Sluttspill: UC Face Off - MUKS Zielonka plass Slevik - Jogeva 11-5 Semi Tunet IBK - Pomor 11-4 Semi Tunet IBK - Slevik 6-8 Finale Poengplukker: Ole Mossin Olesen Tunet IBK Thomas Stræte Slevik IBK Johan Ahlberg Slevik IBK Sindre Bjerknes Tunet IBK Ole M. S. Jansson Tunet IBK All star team Menn: Målvakt: Vegard Tvete (Slevik IBK) Back: Mattias Hjalmarsson (Slevik IBK) Back: Julle Sumen (Jõgeva) Senter: Thomas Straete (Slevik IBK) Løper: Ole Mossin Olesen (Tunet IBK) Løper: Johan Åhlberg (Slevik IBK) 7.2 Eliteserien kvinner 1 Tunet - BMIL 11-2 (1-2,4-0,6-0) 2 Sagene - Grei 2-5 (1-1,0-4,1-0) 3 Sveiva - Gjelleråsen 13-0 (4-0,2-0,7-0) 4 Grei - Sveiva 2-5 (1-2,1-1,0-2) 5 BMIL - Sagene 3-1 (1-1,2-0,0-0) 6 Tunet - Gjelleråsen 15-1 (6-0,3-0,6-1) 7 Sveiva - BMIL 8-0 (2-0,2-0,4-0) 8 Sagene - Tunet 2-8 (1-2,0-3,1-3) 9 Gjelleråsen - Grei 1-7 (0-0,1-1,0-5) 10 Sveiva - Sagene 10-1 (4-0,2-0,4-1) 11 Grei - Tunet 6-8 (3-4,2-2,1-2) 12 Gjelleråsen - BMIL 3-2 (2-1,0-1,1-0) 13 Tunet - Sveiva 2-4 (0-2,1-2,1-0) 14 BMIL - Grei 5-8 (0-3,3-3,2-2) 15 Sagene - Gjelleråsen 4-2 (1-2,2-0,1-0) 16 BMIL - Tunet 5-5 (1-0,3-3,1-2) 17 Grei - Sagene 10-4 (2-3,4-0,4-1) 18 Gjelleråsen - Sveiva 1-19 (0-6,1-4,0-9) 19 Sveiva - Grei 4-1 (2-0,1-0,1-1) 20 Sagene - BMIL 4-3 (1-2,2-1,1-0) 21 Gjelleråsen - Tunet 1-9 (0-3,1-4,0-2) 22 BMIL - Sveiva 0-15 (0-6,0-6,0-3) 23 Tunet - Sagene 7-0 (1-0,2-0,4-0) 24 Grei - Gjelleråsen 9-1 (4-0,2-1,3-0) 25 Sagene - Sveiva 2-7 (0-2,1-1,1-4) 26 Tunet - Grei 9-6 (5-1,0-1,4-4) 27 BMIL - Gjelleråsen 3-1 (0-0,2-1,1-0) 28 Sveiva - Tunet 3-1 (0-0,2-0,1-1) 29 Grei - BMIL 9-3 (2-3,5-0,2-0) 30 Gjelleråsen - Sagene 2-6 (1-0,0-4,1-2) 31 Tunet - BMIL 6-2 (4-0,1-0,1-2) 32 Sagene - Grei 2-9 (1-5,0-3,1-1) 33 Sveiva - Gjelleråsen 10-0 (5-0,2-0,3-0) 34 Grei - Sveiva 7-5 (0-1,4-4,3-0) 35 BMIL - Sagene 9-1 (2-1,3-0,4-0) 36 Tunet - Gjelleråsen 10-0 (2-0,5-0,3-0) 37 Sveiva - BMIL 16-0 (4-0,10-0,2-0) 38 Sagene - Tunet 3-9 (2-3,1-2,0-4) 39 Gjelleråsen - Grei 3-5 (1-2,1-3,1-0) 40 Sveiva - Sagene 15-0 (4-0,5-0,6-0) 41 Grei - Tunet 3-5 (1-2,0-1,2-2) 42 Gjelleråsen - BMIL 3-3 (1-3,1-0,1-0) 43 Tunet - Sveiva 5-6 (4-3,0-2,1-1) 44 BMIL - Grei 4-7 (2-1,1-4,1-2) 45 Sagene - Gjelleråsen 4-1 (1-1,2-0,1-0) 46 BMIL - Tunet 2-8 (1-1,1-4,0-3) 47 Grei - Sagene 7-0 (2-0,3-0,2-0) 48 Gjelleråsen - Sveiva 0-11 (0-4,0-5,0-2) 49 Sveiva - Grei 7-1 (5-1,1-0,1-0) 50 Sagene - BMIL 5-4 (3-1,2-0,0-3) 51 Gjelleråsen - Tunet 1-4 (0-1,1-2,0-1) 52 BMIL - Sveiva 0-10 (0-3,0-2,0-5) 53 Tunet - Sagene 7-1 (2-1,4-0,1-0) 54 Grei - Gjelleråsen 11-1 (5-0,2-0,4-1) 55 Sagene - Sveiva 0-6 (0-1,0-4,0-1) 58 Sveiva - Tunet 6-3 (3-2,0-0,3-1) 59 Grei - BMIL 7-3 (3-2,4-0,0-1) 60 Gjelleråsen - Sagene 0-5 (0-0,0-4,0-1) 20

21 7.3 Eliteserien menn 1 Slevik - Bækkelaget 14-3 (3-1,7-0,4-2) 2 Sarpsborg - Akerselva 13-7 (6-1,5-2,2-4) 3 Gjelleråsen - Sveiva 6-6 (1-1,1-1,4-4) 4 Grei - Greåker 4-8 (2-2,2-2,0-4) 5 Tunet - Nor (5-1,2-3,4-1) 6 Greåker - Gjelleråsen 14-8 (2-2,3-5,9-1) 7 Sveiva - Sarpsborg 3-6 (1-1,0-3,2-2) 8 Akerselva - Slevik 2-9 (0-1,1-3,1-5) 9 Bækkelaget - Tunet 5-10 (2-5,2-1,1-4) 10 Nor 92 - Grei 5-5 (1-1,2-3,2-1) 11 Tunet - Akerselva 8-5 (1-0,2-2,5-3) 12 Slevik - Sveiva 11-4 (2-2,6-0,3-2) 13 Sarpsborg - Greåker 6-4 (2-4,2-0,2-0) 14 Gjelleråsen - Grei 3-6 (2-2,1-3,0-1) 15 Nor 92 - Bækkelaget 5-2 (2-1,3-0,0-1) 16 Grei - Sarpsborg 5-4 (0-2,2-0,3-2) 17 Greåker - Slevik 7-12 (2-3,0-5,5-4) 18 Sveiva - Tunet 6-12 (3-4,0-1,3-7) 19 Akerselva - Bækkelaget 7-3 (1-1,2-1,4-1) 20 Gjelleråsen - Nor (0-0,6-2,6-0) 21 Tunet - Greåker (1-2,6-6,4-4) 22 Slevik - Grei 7-5 (2-0,4-3,1-2) 23 Sarpsborg - Gjelleråsen 5-4 (3-1,1-1,1-2) 24 Bækkelaget - Sveiva 3-14 (2-2,1-6,0-6) 25 Nor 92 - Akerselva (5-2,3-1,2-7) 26 Gjelleråsen - Slevik 4-9 (2-3,1-2,1-4) 27 Grei - Tunet 3-17 (0-7,2-5,1-5) 28 Greåker - Bækkelaget 13-2 (2-0,5-2,6-0) 29 Sveiva - Akerselva 7-7 (1-1,1-2,5-4) 30 Sarpsborg - Nor (3-3,5-0,4-1) 31 Tunet - Gjelleråsen 9-9 (5-2,1-4,3-3) 32 Slevik - Sarpsborg 12-5 (0-4,6-1,6-0) 33 Akerselva - Greåker 5-9 (2-0,2-3,1-6) 34 Bækkelaget - Grei 5-5 (0-2,3-1,2-2) 35 Nor 92 - Sveiva 8-7 (2-3,4-3,2-1) 36 Sarpsborg - Tunet 7-8 (1-2,1-2,5-4) 37 Gjelleråsen - Bækkelaget 12-3 (3-1,4-1,5-1) 38 Grei - Akerselva 7-9 (1-6,3-1,3-2) 39 Greåker - Sveiva 8-6 (5-2,0-1,3-3) 40 Slevik - Nor (3-0,15-1, Tunet - Slevik 5-10 (2-3,2-4,1-3) 42 Sveiva - Grei 7-9 (1-0,1-4,5-5) 43 Akerselva - Gjelleråsen 6-8 (1-2,1-1,4-5) 44 Bækkelaget - Sarpsborg 6-10 (1-2,4-4,1-4) 45 Nor 92 - Greåker 5-15 (1-6,0-6,4-3) 46 Bækkelaget - Slevik 7-9 (0-4,3-2,4-3) 47 Akerselva - Sarpsborg 4-2 (0-1,2-0,2-1) 48 Sveiva - Gjelleråsen 4-8 (1-3,1-2,2-3) 49 Greåker - Grei 12-6 (2-1,3-3,7-2) 50 Nor 92 - Tunet 5-7 (1-4,1-1,3-2) 7.4 NM kvinner senior FINALE: Sveiva - Tunet 6-5 (1-1,1-2,3-2,1-0)sd 51 Gjelleråsen - Greåker 7-9 (4-4,2-3,1-2) 52 Sarpsborg - Sveiva 7-5 (3-2,3-2,1-1) 53 Slevik - Akerselva 12-5 (5-3,3-1,4-1) 54 Tunet - Bækkelaget 9-1 (0-0,3-1,6-0) 55 Grei - Nor (4-0,1-0,7-3) 56 Akerselva - Tunet 5-8 (0-2,4-3,1-3) 57 Sveiva - Slevik 5-7 (4-0,1-2,0-5) 58 Greåker - Sarpsborg 10-5 (3-0,2-3,5-2) 59 Grei - Gjelleråsen 8-10 (1-3,5-7,2-0) 60 Bækkelaget - Nor (2-1,2-3,1-2) 61 Sarpsborg - Grei 4-8 (2-3,1-2,1-3) 62 Slevik - Greåker 5-5 (2-3,2-1,1-1) 63 Tunet - Sveiva 9-3 (1-1,6-1,2-1) 64 Bækkelaget - Akerselva 3-8 (0-2,2-5,1-1) 65 Nor 92 - Gjelleråsen 3-9 (1-3,0-2,2-4) 66 Greåker - Tunet 7-6 (5-1,1-3,1-2) 67 Grei - Slevik 4-7 (2-3,2-0,0-4) 68 Gjelleråsen - Sarpsborg 7-5 (3-3,0-2,4-0) 69 Sveiva - Bækkelaget 7-6 (1-2,3-0,3-4) 70 Akerselva - Nor (1-4,7-2,1-2) 71 Slevik - Gjelleråsen 7-6 (3-2,2-3,2-1) 72 Tunet - Grei 11-4 (2-2,3-0,6-2) 73 Bækkelaget - Greåker 4-10 (1-3,0-2,3-5) 74 Akerselva - Sveiva 4-6 (0-2,3-2,1-2) 75 Nor 92 - Sarpsborg 5-5 (2-2,1-1,2-2) 76 Gjelleråsen - Tunet 6-5 (3-0,2-4,1-1) 77 Sarpsborg - Slevik 1-5 (0-2,0-2,1-1) 78 Greåker - Akerselva 6-4 (2-2,2-1,2-1) 79 Grei - Bækkelaget 10-5 (2-3,1-0,7-2) 80 Sveiva - Nor (2-1,4-1,0-2) 81 Tunet - Sarpsborg 6-5 (4-1,1-1,1-3) 82 Bækkelaget - Gjelleråsen 1-6 (1-2,0-3,0-1) 83 Akerselva - Grei 9-8 (4-3,2-3,3-2) 84 Sveiva - Greåker 3-6 (1-1,1-2,1-3) 85 Nor 92 - Slevik 2-9 (2-1,0-2,0-6) 86 Slevik - Tunet 13-9 (4-4,3-3,6-2) 87 Grei - Sveiva 14-8 (2-4,5-2,7-2) 88 Gjelleråsen - Akerselva 9-5 (1-3,4-1,4-1) 89 Sarpsborg - Bækkelaget 7-4 (2-1,3-2,2-1) 90 Greåker - Nor (3-2,7-1,6-2) NM-FINALE KVINNER, 19/4-15, kl.1330 Sveiva - Tunet 6-5 (1-1,1-2,3-2,1-0)sd Ekeberghallen Tilskuere: 543 Mål: 1-0 (02:35) 10. Oda Kristine Landaker ( 5. Kristine Torp) 1-1 (12:37) 26. Emma Lunde (48. Charlotta Hjort) 2-1 (23:09) 6. Jenny Vestin (-) 2-2 (32:43) 26. Emma Lunde (17. Tina Lundmark) 2-3 (37:50) 37. Kristine Næss (14. Sandra Vika) 3-3 (41:39) 18. Henriette Knutsen ( 6. Jenny Vestin) 3-4 (49:10) 48. Charlotta Hjorth (14. Sandra Vika) 3-5 (52:58) 17. Tina Lundmark (26. Emma Lunde) 4-5 (53:21) 31. Luize Bilinska (16. Victoria Hansen) 5-5 (59:49) 6. Jenny Vestin (-) 6-5 (61:28) 31. Luize Bilinska (-) SEMIFINALER: Sveiva - Grei 11-1 (3-0,4-1,4-0) Grei - Sveiva 2-5 (1-2,0-1,1-2) Sveiva - Grei 8-5 (1-2,4-1,3-2) Tunet - BMIL 6-0 (2-0,3-0,1-0) BMIL - Tunet 3-2 (2-2,0-0,0-0,1-0)sd Tunet - BMIL 8-3 (2-1,2-2,4-0) BMIL - Tunet 4-8 (1-1,1-4,2-3) Utv: 36:46 2. min Hardt spill Sveiva 16. Victoria Hansen 44:29 2. min Slag Sveiva 31. Luize Bilinska 47:46 2. min Slag Sveiva 16. Victoria Hansen 56:55 2. min Dytt Tunet 8. Julia Johannesson Skudd: (13-6,5-9,9-5,1-0) Dommere: Jørn Brevik og Tommy Eriksen, St. Croix IBK Sveivas beste: Jenny Vestin Tunets beste: Emma Lunde PULJESPILL: Pulje A: Sveiva BMIL 11-1 (5-0,3-1,3-0) Sagene Østensjø/D. 3-8 (0-2,0-3,3-3) Østensjø/D. Sveiva 0-19 (0-6,0-6,0-7) Sagene BMIL 2-4 (1-2,0-0,1-2) BMIL Østensjø/D. 4-4 (1-0,2-2,1-2) Sveiva Sagene 12-1 (7-0,4-1,1-0) Tabell pulje A: Sveiva BMIL Østensjø/Dverg Sagene Poengplukker NM-kvinner: Charlotta Hjorth Tunet Luize Bilinska Sveiva Tina Lundmark Tunet Henriette Knudsen Sveiva Oda K. Langaker Sveiva

22 Pulje B: Tunet Gjelleråsen 3-0 (1-0,1-0,1-0) Grei NTNUI 13-0 (9-0,4-0,0-0) NTNUI Tunet 0-15 (0-4,0-7,0-4) Grei Gjelleråsen 7-2 (1-1,1-1,5-0) Gjelleråsen NTNUI 6-2 (2-1,0-0,4-1) Tunet Grei 3-2 (1-0,1-2,1-0) Tabell pulje B: Tunet Grei GIF NTNUI NM menn senior FINALE: Slevik - Greåker 11-6 (2-1,5-4,4-1) SEMIFINALER: Slevik - Gjelleråsen 5-6 (3-3,1-2,1-1) Gjelleråsen - Slevik 3-8 (2-1,1-5,0-2) Slevik - Gjelleråsen 11-4 (3-3,3-1,5-0) Gjelleråsen - Slevik 5-7 (1-1,4-4,0-2) Greåker - Tunet 5-4 (2-1,2-2,1-1) Tunet - Greåker 8-7 (3-1,2-1,3-5) Greåker - Tunet 6-7 (3-1,2-2,1-3,0-1)sd Tunet - Greåker 6-8 (3-1,2-2,1-5) Greåker - Tunet 7-3 (2-1,1-0,4-2) NM-FINALE MENN, 19/4-15, kl.1630 Slevik - Greåker 11-6 (2-1,5-4,4-1) Ekeberghallen Tilskuere: 1420 Mål: 1-0 (08:35) 24. Thomas Stræte (41. Glen Evensen) 1-1 (10:30) 26. Jonas Bøckmann (80. Jonas Klefbeck) 2-1 (15:26) 19. Johan Åhlberg (89. Mattias Hjalmarsson) 3-1 (21:06) 41. Glen Evensen (24. Thomas Stræte) 4-1 (21:36) 17. Daniel Eriksson (54. Kenneth Skistad) 5-1 (22:18) 7. Morten Bye (24. Thomas Stræte) 6-1 (25:24) 24. Thomas Stræte (19. Johan Åhlberg) 6-2 (28:54) 17. Per Folkesson (16. Willy Fauskanger) 6-3 (36:03) 20. Jørgen Syrrist (10. Elias Conradzon) 7-3 (36:58) 31. Glen Evensen (19. Johan Åhlberg) 7-4 (37:44) 7. Lars Erik Torp (80. Jonas Klefbeck) 7-5 (39:18) 16. Willy Fauskanger (10. Elias Conradzon) 8-5 (45:43) 54. Kenneth Skistad (17. Daniel Eriksson) 9-5 (53:45) 17. Daniel Eriksson (-) 10-5 (56:23) 24. Thomas Stræte (19. Johan Åhlberg) 11-5 (57:04) 41. Glen Evensen (24. Thomas Stræte) 11-6 (59:33) 7. Lars Erik Torp (-) Utv: 22:09 2.min Hardt spill Greåker 20. Jørgen Syrrist 27:06 2.min Dytt Slevik 19. Johan Åhlberg 38:56 2.min Obstruksjon Slevik 89. Mattias Hjalmarsson 41:36 2.min Dytt Slevik 54. Kenneth Skistad 58:24 2.min Hardt spill Slevik 89. Mattias Hjalmarsson 58:24 2.min Slag Greåker 26. Jonas Bøckmann 49:16 2.min Hardt spill Slevik 17. Daniel Eriksson 51:37 2.min Slag Slevik 41. Glen Evensen Skudd: (10-6,11-11,10-8) Dommere: Inge Haug og Bjørn Einar Rønningen, Østensjø/Dverg Innebandy Sleviks beste: Thomas Stræte Greåkers beste: Per Folkesson KVARTFINALER: Slevik - Akerselva 12-3 (3-1,6-0,3-2) Akerselva - Slevik 0-7 (0-1,0-3,0-3) Slevik - Akerselva 8-5 (3-3,4-1,1-1) Greåker - Sveiva 8-5 (1-2,3-1,4-2) Sveiva - Greåker 3-12 (0-1,2-4,1-7) Greåker - Sveiva 7-4 (2-2,2-1,3-1) Tunet - Grei 10-6 (3-1,2-3,5-2) Grei - Tunet 3-11 (0-5,1-1,2-5) Tunet - Grei (5-1,5-3,3-6) Gjelleråsen - Sarpsborg 7-6 (1-3,2-1,4-2) Sarpsborg - Gjelleråsen 4-8 (0-3,3-3,1-2) Gjelleråsen - Sarpsborg 8-5 (0-4,3-1,5-0) 7.6 NM J16 FINALE: Tunet - Sarpsborg 11-1 (3-1,3-0,5-0) SEMIFINALER: Tunet - Nor (2-0,1-2,2-1) Sarpsborg - Holmlia 9-1 (4-1,1-0,4-0) PULJESPILL: Pulje A: Holmlia - Tunet 1-7 (0-4,1-3) Sveiva - Fagerstrand 2-0 (1-0,1-0) Holmlia - Sveiva 5-5 (3-2,2-3) Tunet - Fagerstrand 13-0 (9-0,4-0) Fagerstrand - Holmlia 1-2 (1-2,0-0) Tunet - Sveiva 10-1 (5-0,5-1) Tabell pulje A: Tunet Holmlia Sveiva Fagerstrand Poengplukker NM-menn: Thomas Stræte Slevik Ole Mossin Olesen Tunet Glen Evensen Slevik Johan Åhlberg Slevik Jonas Klefbeck Greåker NM-FINALE J16, 18/4-15, Kl.1000 Tunet - Sarpsborg 11-1 (3-1,3-0,5-0) Ekeberghallen Tilskuere: 385 Mål: 1-0 (01:46) 2. Rikke Hansen (-) 2-0 (17:11) 2. Rikke Hansen (-) 2-1 (17:47) 28. Ingrid Andreassen (23. Nora Benedikte Norheim) 3-1 (18:55) 12. Sunniva Haugling (25. Helene Hoel) 4-1 (36:27) 2. Rikke Hansen (46. Frida Hermansen) 5-1 (37:48) 26. Sofie Kristiansen (46. Frida Hermansen) 6-1 (38:08) 25. Helene Hoel ( 7. Sandra Craig) 7-1 (44:47) 2. Rikke Hansen (-) 8-1 (47:30) 2. Rikke Hansen (46. Frida Hermansen) 9-1 (49:02) 12. Sunniva Haugling (-) 10-1 (49:54) 9. Emma Fagerhøi ( 2. Rikke Hansen) 11-1 (55:20) 3. Rebecca Cailleall ( 2. Rikke Hansen) Utv: Ingen Skudd: 29-7 (7-4,11-2,11-1) Dommere: Alexander Neumann, Asker IBK og Mads Dørstad, Bygdø Monolitten IL Tunets beste: Rikke Hansen Sarpsborgs beste: Kjersti Ellingsen Støa 22

23 Pulje B: BVHIF - Nor (1-3,1-4) Sarpsborg - BMIL 4-5 (1-4,3-1) BVHIF - Sarpsborg 1-11 (1-4,0-7) Nor 92 - BMIL 4-1 (1-0,3-1) BMIL - BVHIF 6-0 (2-0,4-0) Nor 92 - Sarpsborg 4-5 (2-1,2-4) Tabell pulje B: Sarpsborg NOR BMIL Bærum/Hauger NM Jr. kvinner FINALE: Tunet - Grei 6-5 (1-0,3-1,1-4,1-0)sd SEMIFINALER: Tunet - BMIL 6-2 (4-0,1-1,1-1) Grei - Sveiva 2-1 (0-0,0-1,2-0) PULJESPILL: Pulje A: Sveiva - Tunet 2-5 (2-3,0-2) Fredrikstad - TVR 0-6 (0-1,0-5) Sveiva - Fredrikstad 6-2 (3-1,3-1) Tunet - TVR 14-0 (4-0,10-0) TVR - Sveiva 2-6 (1-3,1-3) Tunet - Fredrikstad 14-0 (7-0,7-0) Tabell pulje A: Tunet Sveiva TVR Fredrikstad NM-FINALE JR. KVINNER, 18/4-15, kl.1600 Tunet - Grei 6-5 (1-0,3-1,1-4,1-0)sd Ekeberghallen Tilskuere: 321 Mål: 1-0 (16:32) 5. Andrea Wilhelmsen (-) 2-0 (23:15) 28. Heidi Rød (44. Camilla Larsen) 3-0 (25:05) 10. Rikke Solheim ( 6. Siri Olafsen) 4-0 (28:54) 44. Camilla Larsen (20. Mia Andersen) 4-1 (36:58) 13. Nama Mohamed Nassir (-) 4-2 (45:20) 12. Rikke Enerly Selstad ( 4. Thea Knudsen Røstgård) 4-3 (49:31) 2. Hanne Winther Hansen (-) 4-4 (50:41) 12. Rikke Enerly Selstad (19. Kine Hedlund Eriksen) 5-4 (50:57) 28. Heidi Rød (-) 5-5 (54:27) 17. Martine Anderson Simonsen ( 5. Frida Nordstrøm) 6-5 (61:59) 44. Camilla Larsen (28. Heidi Rød) Utv: Ingen Skudd: (9-5,5-5,4-7,4-0) Dommere: Erik Godtfredsen, Sarpsborg IBK og William Jakobsen, Kongsten IBK Tunets beste: Emma Lunde Greis beste: Marit Christoffersen Pulje B: Grei - BMIL 1-0 (1-0,0-0) Slevik/Osh. - Grei 3-13 (2-5,1-8) BMIL - Slevik/Osh. 6-0 (2-0,4-0) Tabell pulje B: Grei BMIL Slevik/Oshaug NM G16 FINALE: Gjelleråsen - Sarpsborg 3-2 (1-0,0-1,1-1,1-0)sd SEMIFINALER: Gjelleråsen - Nor (2-2,0-0,2-2,1-0)sd Slevik - Sarpsborg 2-5 (0-1,2-2,0-2) PULJESPILL: Pulje A: Sola - Gjelleråsen 0-6 (0-2,0-4) Sveiva - Sarpsborg 0-2 (0-0,0-2) Tunet - Sola 6-3 (3-0,3-3) Gjelleråsen - Sveiva 4-3 (3-2,1-1) Sarpsborg - Tunet 6-2 (1-1,5-1) Sveiva - Sola 2-0 (2-0,0-0) Sarpsborg - Gjelleråsen 2-5 (1-3,1-2) Tunet - Sveiva 4-4 (2-2,2-2) Sola - Sarpsborg 0-6 (0-2,0-4) Gjelleråsen - Tunet 10-3 (3-1,7-2) NM-FINALE G16, 18/4-15, kl.1300 Gjelleråsen - Sarpsborg 3-2 (1-0,0-1,1-1,1-0)sd Ekeberghallen Tilskuere: 464 Mål: 1-0 (10:51) 69. Kristoffer Banglund (90. Sander Windelstad) 1-1 (22:37) 11. Håkon Groth (61. Fredrik Gjødalstuen) 1-2 (43:42) 37. Magnus Jarberg (61. Fredrik Gjødalstuen) 2-2 (57:41) 23. Alexander Gasparini ( 6. Fabian Stensberg) 3-2 (68:21) 16. Tor Vetle Hoel Johansen ( 6. Fabian Stensberg) Utv: 21:37 2 min Dytt Gjelleråsen 6. Fabian Stensberg 48:29 2 min Protest Gjelleråsen 69. Kristoffer Bang Lund Skudd: (10-7,4-5,8-6,3-3) Dommere: Daniel Lindgren og Tomas Trogstad, Volda IBK Gjelleråsens beste: Phillip Aarvik Runningen Sarpsborgs beste: Christoffer M. Andersen 23

24 Tabell pulje A: Gjelleråsen Sarpsborg Sveiva Tunet Sola Pulje B: Slevik - Freidig 5-4 (4-1,1-3) Ull/Kisa - Ajer 5-3 (1-0,4-3) Nor 92 - Slevik 3-5 (0-5,3-0) Freidig - Ull/Kisa 4-3 (3-1,1-2) Ajer - Nor (1-3,2-3) Ull/Kisa - Slevik 3-4 (2-1,1-3) Ajer - Freidig 2-6 (1-6,1-0) Nor 92 - Ull/Kisa 4-3 (1-2,3-1) Slevik - Ajer 6-0 (3-0,3-0) Freidig - Nor (0-1,1-4) Tabell pulje B: Slevik NOR Freidig Ull/Kisa Ajer NM G18 FINALE: Sarpsborg - Greåker 9-2 (1-0,3-0,5-2) SEMIFINALER: Sarpsborg - Bækkelaget 6-4 (1-2,3-1,2-1) Greåker - Gjelleråsen 7-5 (3-1,1-1,3-3) PULJESPILL: Pulje A: Trygg/Lade - Gjelleråsen 1-10 (0-5,1-5) Sarpsborg - Tunet 2-2 (1-1,1-1) Trygg/Lade - Sarpsborg 4-15 (2-7,2-8) Gjelleråsen - Tunet 5-2 (3-1,2-1) Tunet - Trygg/Lade 13-2 (7-0,6-2) Gjelleråsen - Sarpsborg 0-2 (0-1,0-1) Tabell pulje A: Sarpsborg Gjelleråsen Tunet Trygg/Lade Pulje B: Bækkelaget - Freidig 7-4 (2-2,5-2) Greåker - Sveiva 5-0 * Bækkelaget - Greåker 3-6 (2-3,1-3) Freidig - Sveiva 6-2 (4-0,2-2) Sveiva - Bækkelaget 6-4 (1-2,5-2) Freidig - Greåker 3-7 (1-5,2-2) NM-FINALE G18, 18/4-15, kl.1900 Sarpsborg - Greåker 9-2 (1-0,3-0,5-2) Ekeberghallen Tilskuere: 332 Mål: 1-0 (19:48) 7. Martin Lilleby (24. Jørgen Nordahl) 2-0 (21:00) 7. Martin Lilleby (12. Martin Rogne) 3-0 (28:40) 9. Fredrik Andreassen (11. Håkon Groth) 4-0 (37:34) 7. Martin Lilleby (13. Ulrik Eriksen) 5-0 (40:59) 12. Marting Rogne ( 7. Martin Lilleby) 6-0 (46:04) 15. Vetle Nilsen (55. Sander Owren) 6-1 (48:26) 21. Dan Mikael Helgestad (77. Aksel Jæger) 6-2 (49:21) 24. Stian Setterberg (87. Emil Glenge) 7-2 (52:53) 61. Fredrik Gjødalsstuen ( 7. Martin Lilleby) 8-2 (53:47) 91. Kristoffer Røren ( 7. Martin Lilleby) 9-2 (58:01) 12. Martin Rogne ( 7. Martin Lilleby) Utv: 10:12 2 min Slag Greåker 24. Stian Setterberg 12:10 2 min Dytt Greåker 87. Emil Glenge 20:00 2 min Forsinkelse av spillet Greåker 92. Aleksander K. Kraus 37:21 2 min Dytt Sarpsborg 12. Martin Rogne 39:44 2 min Dytt Greåker 77. Aksel Jæger 48:26 5 min Hardt spill Sarpsborg 5. Håkon Henriksen 57:21 2 min Slag Greåker 44. Maximillian Spitz Skudd: (10-7,9-7,8-11) Dommere: Andreas K. Johansen, Lillestrøm IBK og Tommy A. Monge, Nedre Furuset IBK Sarpsborgs beste: Martin Lilleby Greåkers beste: Dani Gretland Tabell pulje B: Greåker Bækkelaget Freidig Sveiva * Etter kontroll av kampskjema ble det avdekket at Sveiva hadde brukt underårige spillere i strid med kampreglementet. Resultatet sattes etter kampreglementet til 5-0 i favør Greåker. 24

Innebandyseksjonens årsmøte 2012

Innebandyseksjonens årsmøte 2012 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2012 Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2012 kl. 1100 Agenda Årsberetning 2011/2012 Regnskap 2011/2012 Budsjett 2012/2013 1 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2015

SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2015 SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014/15 ARBEIDSPLANER OG BUDSJETT 2015/16 ULLEVAAL STADION TORSDAG 11. JUNI 2015 KL.1800 DAGSORDEN Det 24. ordinære årsmøte for Bandyseksjonen i

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT A-LANDSLAGET Spenningen knyttet til A-landslaget sesong var stor, og en på overflaten gunstig trekning av VM-puljene gjorde at det var et berettiget håp om at vi for

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 -

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 - SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT A-LANDSLAGET På fjerde forsøk lyktes det for A-landslaget å rykke opp i A-puljen igjen. To andreplasser på rad ble denne gang byttet ut med en sikker førsteplass etter

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9

4. Årsberetning 2012. 4.1 Organisasjon. Side 1 av 9 4. Årsberetning 2012 Side 2 av 8 4.1 Organisasjon 4.1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Bjørn Th. Knutsen Just IL Nestleder og informasjonsansvarlig: Bernt- Thomas Åbyholm Toppen

Detaljer

Fotballcuper. Aalborg Esbjerg 6. 9. juni (Pinse) Aldersklasser: Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13 Jenter: 17, 15, damer åpen klasse

Fotballcuper. Aalborg Esbjerg 6. 9. juni (Pinse) Aldersklasser: Gutter: 19, 17, 16, 15, 14, 13 Jenter: 17, 15, damer åpen klasse ÅRSBERETNING 2013 Fotballcuper 201 4 Ta med deg laget på turnering i 2014. Se vårt utvalg av cuper i bl.a. Danmark, Spania og Italia. Ta kontakt med oss, så hjelper vi dere å finne cupen som passer for

Detaljer

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014

ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014 ØSTFOLD ISHOCKEYKRETS KRETSTING 2014 27. mai 2014 kl. 18:30 Idrettens Hus Østfoldhallen Program Kl. 18:30 - Fremmøte med registrering Velkommen v/ leder Jenny Karlstad-Solberg Hilsen fra Norges Ishockeyforbund

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset Nr. 1 2004 70 årgang Organ for Bækkelagets Sportsklub Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenne

Detaljer

Notodden Fotballklubb 2014

Notodden Fotballklubb 2014 Årsberetning 2014 Notodden Fotballklubb 2014 Regnskap 2014 Budsjett 2015 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse 1 Dagsorden.. 2 Administrasjonsberetning.. 3 Adelskalenderen for Notodden Fotballklubb pr.

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Gardermoen 23. mars 2014 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2013... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg.

1 og. 2 i. 3 det. 4 på. 5 som. 6 er. 7 en. 8 til. 9 å. 10 han. 11 av. 12 for. 13 med. 14 at. 15 var. 16 de. 17 ikke. 18 den. 19 har. 20 jeg. 5553722 i 3995846 og 3075887 det 2943717 er 2659958 på 2504090 til 2267269 som 2233429 en 2185355 å 2175943 for 2154315 av 2001095 at 1801471 har 1782029 med 1441785 de 1407590 ikke 1151554 den 1115481

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Forbundstinget og strategimøte 2009. Rica Hotell Gardermoen 10. 11. oktober

Forbundstinget og strategimøte 2009. Rica Hotell Gardermoen 10. 11. oktober Forbundstinget og strategimøte 2009 Rica Hotell Gardermoen 10. 11. oktober Innhold 1. Saksliste 03 2. Forretningsorden 03 3. Representantliste 04 4. Årsberetning 06 4.1 Tillitsvalgte 06 4.2 Representasjon

Detaljer

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931

FRØYLAND IDRETTSLAG. Stiftet 14. november 1931 FRØYLAND IDRETTSLAG Stiftet 14. november 1931 ÅRSMELDING 2014 INNHOLD Organisasjonsoversikt 2014... 3 Hovedstyret... 4 Fotballgruppa... 7 Håndballgruppa... 18 Friidrettsgruppa... 24 Idrettsskolen... 26

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008/2009

ÅRSBERETNING 2008/2009 ÅRSBERETNING 2008/2009 Kretstinget Bodø 27.februar 2010 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretslaget for gutter, fra Regionsturneringen i Harstad 2009. KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED: Radisson Blu Hotel

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Innhold 01 Fotballåret 2010 side 6 23 02 Landslagene side 24 31 03 Toppfotball side 32 41 04 NM side 42 55 05 Breddefotball side 56 65 06

Innhold 01 Fotballåret 2010 side 6 23 02 Landslagene side 24 31 03 Toppfotball side 32 41 04 NM side 42 55 05 Breddefotball side 56 65 06 Årsrapport Norges Fotballforbund 2010 Innhold 01 Fotballåret 2010 side 6 23 02 Landslagene side 24 31 03 Toppfotball side 32 41 04 NM side 42 55 05 Breddefotball side 56 65 06 Administrasjon i forbund

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer