Innebandyseksjonens årsmøte 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innebandyseksjonens årsmøte 2014"

Transkript

1 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2014 Thon Hotell Triaden, Lørenskog Søndag 15. juni 2014 kl Agenda Årsberetning 2013/2014 Regnskap 2013/2014 Budsjett 2014/2015 1

2 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens 23. årsmøte Thon Hotell Triaden, Lørenskog Søndag 15. juni 2014 kl AGENDA: 1. Godkjenne de fremmøtte representantene. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent(er), referent(er), samt 2 representanter til å underskrive protokollen. 4. Behandle beretning for seksjonen. 5. Behandle seksjonens regnskap som oversendes Forbundstinget/Forbundsstyret til godkjenning. 6. Behandle forslag og saker. 7. Foreslå avgifter til sesongen. (avgiftene fastsettes og godkjennes av Forbundstinget/ Forbundsstyret) 8. Behandle langtidsplan. 9. Foreslå budsjett for kommende sesong. (Forbundstinget/Forbundsstyret vedtar budsjettet for kommende periode) 10. Foreta følgende valg: Leder 2 år 2. styremedlem 2 år 3. styremedlem 2 år 2. varamedlem 2 år 3. varamedlem 2 år Leder velges enkeltvis. De øvrige medlemmer til Seksjonsstyret velges samlet. Deretter velges varamedlemmene samlet, og ved skriftlig valg avgjøres rekkefølgen i forhold til stemmetall. Foreslå representant til forbundsstyret. Denne velges formelt på Forbundstinget. Valgkomité med leder, 2 medlemmer og 1 varamedlem. Representanter til Forbundstinget. 2

3 4. ÅRSBERETNING med regnskap for NORGES BANDYFORBUND INNEBANDYSEKSJONEN Oslo, 30. oktober

4 1. ORGANISASJON 1.1 Seksjonsstyret Leder Tove Johannessen Greåker IBK Nestleder Lars Gunnar Larsen Nor 92 IBK 1.Styremedl. Monica Bakke Holmlia SK 2.Styremedl. Arild W. Vike Sveiva Innebandy 3.Styremedl. Lisbet Norstrøm Gjelleråsen IF 1.Varamedl. Arne Semb Bærums Verk Hauger IF 2.Varamedl. Kristine Engan Ræder Sjetne IL 3.Varamedl. Ole Petter Rogne Sarpsborg IBK Valgkomite innebandy Leder Helge Branting Medlem Egil Tanemsmo Medlem Cecilia Lundin Vara Arne Nilsen 1.2 Administrasjon Generalsekretær Tomas Jonsson (64 %). Økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (64 %). Idrettskonsulent Terje Larsen (100%). Utdanningskonsulent Frank Nordseth (100 %). Leder for utviklingsavdelingen innebandy Eivind Tysdal (100 %). Økonomi - og landslagsansvarlig Lars Bunæs (100 %). Kim-Alexander Hofgaard Jørstad (70 % dommerkonsulent, 30 % NBF-stab) Anleggskonsulent Kjell Nilsen (64 %) Marcus Nilsson (100 % Utvikling) Jostein Sjaatil (100 % Utvikling) Per Christian Westreng er ansatt 100 % som kretssekretær i Østfold. Espen Johansen er ansatt 100 % som kretssekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. Espen har også ansvar for bandyidretten i Oslo. Rune Ali Zouhar er ansatt 100 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion. Jan Magnar Ingebrigtsli er ansatt 100 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion. Børge Andreassen er ansatt 100 % som kretssekretær i Rogaland Bandykrets. Mari Mugaas Joakimsen er ansatt 80% som administrasjonskonsulent i Rogaland Bandykrets Åsmund Sjøberg er ansatt 100 % som kretssekretær i Midt-Norge Bandyregion. Roy Mikalsen er ansatt 20% som kretssekretær i Nord-Norge Bandykrets Per Harald Bai Stabel er ansatt 40 % som kretssekretær i Agder Bandykrets. Hanne Gulbrandsen er ansatt 40 % som kretssekretær i Innlandet Bandyregion. Alexander Bjørnerud er ansatt 20 % som konsulent El-innebandy. Marit Sørvig er ansatt 50 % som konsulent El-innebandy. Kowsalya Sentamilvannan er ansatt som regnskapsmedarbeider og bearbeiding av lisenser. Halvor Haneborg har hatt ansvaret for lisenskontroller i sesongen. 1.3 Lisens Alle spillere født i 2001 og tidligere skal ha løst lisens for sesongen 2013/2014. Det samme gjelder for dommerne. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. Som følge av den nye ordningen, med online-registrering, skal/må klubbene selv sørge for at samtlige spillere er lisensiert. I Norsk Idretts database er det kun online-produksjon av lisensblanketter - resultert i utstedelse av en KID, som igjen er direkte knyttet til hver enkelt spillers identitet - som er gyldig. Spillere som ikke fremkommer på lisensoversikten på er IKKE spilleberettiget for deltakelse i kamp/serie/turnering i regi av Norges Bandyforbund. Vi anbefaler at arbeidet, med oppdateringer og korrigeringer, startes allerede nå da unngår man å glemme noen eller komme i tidsnød ved sesongstart! 4

5 1.4 Utvikling Totalt har innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2013/2014. Dette er en fremgang på 11 lisenser fra sesongen 2012/2013. Vi har pr. i dag 298 innebandyklubber registrert i idrettens database. Dette er det samme antall som i sesongen 2012/ Møtevirksomhet Innebandyseksjonen har hatt 11 styremøter i løpet av perioden og behandlet 54 saker. I tillegg har det vært gjennomført arbeidsmøter, både med hele styret og med et arbeidsutvalg. Seksjonsstyret har også hatt klubbmøter med enkeltklubber og samlinger der flere klubber har diskutert aktuelle tema. 1.6 Internasjonalt Pr består International Floorball Federation av følgende 57 assosierte og fullverdige medlemsnasjoner: Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Russland, Sverige, Sveits, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, India, Italia, Japan, Latvia, Malaysia, Nederland, New Zealand, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, USA, Georgia, Frankrike, Pakistan, Korea, Ukraina, Liechtenstein, Island, Mongolia, Armenia, Moldova, Irland, Israel, Serbia, Argentina, Thailand, Portugal, Tyrkia, Romania, Sierra Leone, Hviterussland, Iran, Indonesia, Litauen, Filippinene, Jamaica, Mozambique, Sør-Afrika, Kamerun. Representasjon IFF Central Board (CB) Monica Bakke har vært Treasurer i IFF Central Board. IFF Appeal Committee (AC) Kjell Hovland Olsen har vært medlem av Appeal Committee. IFF Athletes Commission (ASC) Line Hagestande har vært medlem av Athletes Commission. 1.7 Samarbeidspartnere Salming, Klubbshopen, Swerink, Chartis, Meltwater News, Thon Hotels, Norsk Tipping, Polar, Sportslotteriet og First Hotels har bidratt positivt for innebandy som breddeidrett. 5

6 2. KOMITEER 2.1 Dommerkomiteens beretning 2013/2014 Dommerkomiteens sammensetning Dommerkomiteen har i perioden bestått av Leder: Jarle Heitmann (frem til ) Ole-Petter Rogne (fra ) Medlemmer: Jan Hagen Ingebjørg Skjelvik (frem til ) Per Harald Bai Stabell (fra ) Ole-Petter Rogne (frem til ) Bjørnar Torvet (frem til ) Ingrid Gigstad (permisjon fra okt. 2013) Trond Erik Olsen representant for dommergruppa Henrik D. Østeby vararep. for dommergruppa Kim A. Jørstad og Terje Larsen fra NBFs administrasjon har fungert som komiteens sekretariat. Dommerkomiteen (DK) har i perioden hatt 6 fysiske møter, hvor det er behandlet i alt 43 saker. Det er også avholdt en rekke arbeidsmøter hvor kun enkelte DK medlemmer, med relevante arbeidsoppgaver, har deltatt. Dommersituasjonen Sesongen 2013/2014 fikk 15 dommerpar tildelt autorisasjon for forbundsseriedømming. I rangeringen har 7 av disse dannet «elitegruppa», som også dømmer eliteserie menn, mens resterende 8 par vært «gruppe 2 - utviklingsgruppa». I denne gruppen har et dommerpar kun satset på elite damer. DK ser på sesongen som sportslig god med gode dommerprestasjoner. Det er flere par som viser en positiv utvikling i forhold til holdninger og verdier. Vi hadde før sesongen klare krav til tester, både fysiske og teoretiske. Dette kan være en faktor til at flere par har vært mer bevisste på sin egen utvikling som forbundsdommer. Alle par som har ledet kamper i forbundsseriene i år, har gjennomført og bestått alle tester. DK ble tidlig i sesongen enige om å utprøve en ordning med dommere fra «utviklingsgruppa» til «elitegruppa». Parene Jørn Brevik/ Tommy Eriksen og Andreas Johansen/ Tommy Monge har fått prøvekamp i eliten, med videre plan neste sesong. DK ser viktigheten av denne ordningen, grunnet antydninger om at enkelte par ønsker å trappe ned på sikt. Det har denne sesongen vært mindre forfall til seriekamper, det er positivt. Dommerne har også vist stor fleksibilitet ved forespørsel om å steppe inn på kort varsel. Dommersamling mai 13 Forbundsdommerne hadde en tredagers samling i Oslo 31. mai - 2. juni. Målsetningen var at DK og dommerne skulle få tid til å sette fokus på utviklingsområder, som igjen vil gjøre dommerne enda bedre i stand til å ivareta sine kamplederfunksjoner. Ved siden av fysisk testing og regeltesting av dommerparene, hadde vi i år følgende innledere: Syklist Mads Kaggestad med tema kosthold og restitusjon. Dommerobservatør Kenth Thuresson fra Sverige med fokus på målet med observasjon og innsikt i skjema. Videoanalyse. Dommerkonsulent Kim A. H. Jørstad om tema fra «utdanningsmaterialet», omdømmebygging og administrasjon av dommeroppgaven. 6

7 Dommeroppsett Denne sesong har NBF sin administrasjon med Terje Larsen og Kim A. Jørstad hatt ansvaret for dommeroppsett i de tre forbundsseriene. Dette har blitt presentert for DK på møte for kvalitetssikring og godkjennelse. Positive tilbakemeldinger med enkelte forbedringsmuligheter. Forfallsarbeidet har vært utført av Jan Nordli på en tilfredsstillende måte. Han har dessuten hatt tett dialog med DK-leder. DK har i fellesskap satt opp dommere i sluttspillet, herunder tatt ut dommere til NM- finalene. Uttakskriterier har vært dommerrangering som igjen baserer seg på faktorene a) Dommerobservasjoner (b) Tester (c) Holdninger (d) Tilgjengelighet Dommerobservasjon I løpet av sesongen er det gjennomført 66 observasjoner på forbundsseriedommere i seriespill og NMsluttspill. I tillegg er det blitt og observert under gruppespill for aldersbestemte klasser. De som har stått for observasjonsarbeidet er Jan Nordli, Kim-Alexander Jørstad, Bjørnar Torvet og Inge Haug. Internasjonal representasjon Norge har sesongen hatt ett internasjonalt dommerpar. Dette er Bjørn Aksel Henriksen/ Jan Magnar Ingebrigtsli i gruppe 1 (menn), og de har hatt følgende oppgaver denne sesongen: Salming Invitat. Oslo (M) Sverige - Sveits Salming Invitat. Oslo (M) Sveits - Finland Gothia Gøteborg (M) Sverige - Tsjekkia Finnkampen, Helsinki (U19 M) Finland - Sverige Finnkampen, Helsinki (U19 M) Finland - Sverige Jan Nordli har også denne sesongen arbeidet med IFF Development Group, og hatt oppgaver som internasjonal dommerobservatør for denne gruppen. Dommersystem i kvart- og semifinaler i NM-sluttspillet Dommerkomiteen har med bakgrunn i at det spilles best av fem kamper i NM-sluttspillet for kvinner og menn, valgt å fastholde ordningen der samme dommerpar følger alle kampene mellom lagene i både kvart- og semifinaler. Dette ble gjennomført med ett unntak, på bakgrunn av tilgjengelighet på dommerpar i perioden. Utviklingsarbeid kretser/regioner Det er i årets sesong gjort et utstrakt arbeid med å kartlegge dommersituasjonen i innebandy-norge. Dette med tanke på et bedre samarbeid med kretser og regioner i forbindelse med kurs og dommerutvikling. Det ble sendt ut et kombinert spørreundersøkelses- og registreringsskjema, som ble besvart av alle kretser/regioner der det er dommerkontakter oppnevnt. Som en direkte følge av de innkomne svar vi fikk, ble det avholdt en samling med dommerkontakter fra krets/ regioner 23.mars 2014 i Oslo. Samlingen tok for seg en rekke temaer og det ble satt opp en tiltaksoversikt, som i etterkant er avstemt med DK. Den prioriterte tiltaksoversikten ble så sendt ut til alle dommerkontakter, styrer og daglige ledere. Mange av tiltakene er allerede påbegynt, noen endog allerede gjennomført. 7

8 Dommere til NM-finaler Årets NM-finaler i Ekeberghallen i Oslo april 2014 ble dømt av følgende dommerpar: J15: Tommy Kristiansen og Thomas Reksten G15: Kent Allen og Anura Bellis G17: Tomas Trogstad og Daniel Lindgren J17-19: Åsmund Sjøberg og Paul Daniel Johansen G19: Jon Vegar Eliassen og Thomas Sørensen Kvinner: Trond Olsen og Roy Kristoffersen Menn: Bjørn Aksel Henriksen og Jan Magnar Ingebrigtsli Reservepar NM kvinner: Bjørn Aksel Henriksen og Jan Magnar Ingebrigtsli Reservepar NM menn: Trond Olsen og Roy Kristoffersen Årets dommerpar Bjørn Aksel Henriksen og Jan Magnar Ingebrigtsli ble av lagene i eliteserien for menn utpekt til årets dommerpar i Norge og fikk overrekt prisen under NM- finalen for menn Planer fremover Arrangere samling for forbundsseriedommere august Det skal arbeides videre med utviklingsarbeid og samarbeid opp mot krets/region. Det skal utarbeides bedre strategier og maler for uttak av dommere til sluttspill og NM-finaler. Det skal innføres hyppigere nyhetsbrev fra DK til forbundsdommere. Avslutning Vi vil rette en stor takk til alle forbundsseriedommerne for solid innsats gjennom sesongen. Takker administrasjonen for godt samarbeid og kyndig bistand. Oslo, den 20.mai 2014 Ole-Petter Rogne (s) Leder Jan Hagen (s) Per H.B. Stabell (s) Bjørnar Torvet (s) medlem medlem medlem Ingrid Gigstad (s) medlem Trond E. Olsen (s) medlem/ dommergruppens repr. 2.2 Regelkomiteens beretning 2013/2014 Regelkomiteen har arbeidet sammen med administrasjonen i forbindelse med norsk oversettelse av nye spilleregler for innebandy. Komiteen har også avgitt tolkninger i enkeltsaker, der forståelse av regelverket har kommet på spissen. Regelkomiteen arbeider med å kvalitetssikre regelverket slik at det er konsistent, entydig og enklest mulig å forstå. Bjørge Jansen Leder Regelkomiteen 8

9 2.3 Sportslig utvalg Sportslig utvalg ble nedsatt av seksjonsstyret i perioden, og har medlemmene: Lars Gunnar Larsen, Geir Nordseth, Kari Hånsnar, Bjørn-Erik Thorp og Helge Branting. Arbeidsform Sportslig utvalg har i oppstarten av sin virksomhet primært jobbet med avklaringer av mandat, og jobbfordeling internt i gruppen. Det har vært avholdt seks møter, hvorav to i plenum og resten via nett eller pr telefon. Utvalget har vært ledet av Geir Nordseth, som også har fungert som utvalgets sekretær. Utvalget skal rapportere og innstille til seksjonsstyret i saker de blir tildelt. Hovedmålsettinger for SU Et felles utgangspunkt er en heving av det sportslige nivået i norsk innebandy. Bidra til å legge til rette for en bedre kommunikasjon mellom alle parter i norsk innebandy. Jobbe for at SU skal få et godt samarbeid med alle parter i norsk innebandy. Jobbe med organisering av landslagene, med fokus på kommunikasjon og rekruttering, samt bidra til å etablere/oppdatere landslagsmal og langtidsplaner for aktiviteten. Prøve å skape mest mulig ut av de ressursene som ligger i landslagene i dag, istedenfor å ønske mer penger. Etablere kontakt med klubber og andre aktører i norsk innebandy og dermed få et innblikk i hvor norsk innebandy står i dag, og i hvilken retning den skal gå i videre. Planlagte aktiviteter Fortsette arbeidet med hovedmålsettingene og derfra bidra til økt kvalitet i Norsk Innebandy, på alle nivåer. Avholde seminar august, i samarbeid med seksjonsstyret. Tema er coaching og spillerutvikling. Klubbutvikling kan også være et alternativ. Seminaret retter seg til Trenere, sportslige ledere, klubbledere og andre interesserte. Utvikle og bedre kontakten mellom SU og kretser, landslag, klubblag og regioner. 9

10 3.0 ARRANGEMENT NBF-I har i sesongen 2013/2014 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1. divisjon Østland for menn. Forbundsseriene har blitt administrert i NAIS, og dette har fungert tilfredsstillende. Alle klubbene har etter hvert fått gode rutiner på innrapportering til Idrettstelefonen i tillegg til den vanlige innrapporteringen til forbundet. Alle resultater i forbundsseriene ble automatisk oppdatert på Administrasjonen valgte i tillegg å administrere seriene i Excel, som vanlig, for sikkerhets skyld og for å få en fullverdig poengstatistikk og så videre. Oslo og Akershus Bandyregion har også administrert alle sine serier i NAIS, og noen andre kretser har også valgt dette for noen av sine serier. NBF-I har i nært samarbeid med kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og kretser for arbeidet med å ta på seg arrangementer. Alle serier bortsett fra eliteserie menn, eliteserien kvinner samt 1. divisjon Østland menn blir administrert av kretsene. Det vises for øvrig til den enkelte krets beretning. For tabeller, se punkt Forbundsarrangementer Salming Invitational for A-landslag menn (Stovnerhallen ) Sveiva Innebandy og Gjelleråsen IF var tekniske arrangører. Resultater, se punkt 4.1 og 7. NM-puljespill, kvinner (Høyenhallen og Bøler Flerbrukshall ) Tunet IBK og Bøler IF var tekniske arrangører. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, G17 (Bækkelagshallen ) Bækkelagets SK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, J15 (Bøler Flerbrukshall ) Bøler IF var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, G15 (Munkvollhallen og Rosenborghallen ) Freidig var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, J17-19 (Høyenhallen ) Tunet IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, G19 (Tindlundhallen ) Greåker IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-finaler aldersbestemte klasser og kvinner og menn (Ekeberghallen ) Sagene IF og Sveiva Innebandy var tekniske arrangører for NM-finalene. Resultater, se punkt 7. 10

11 4.0 IDRETT ELITE 4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2013/2014 Støtteapparat Landslagssjef Johnny Petersen Landslagstrener Kent Göransson Trener Pål Syversen Naprapat/fystrener Bjørnar Nilsen Materialforvalter Morten Andersen Landslagskoordinator Lars Bunæs Formål Hovedmål med denne sesongen har vært: Kvalifisere laget til VM. Vi har hatt følgende delmål: Vinne VM- kvalifiseringen Utvikle spilleideen vår Utvikle laget som helhet Øke den fysiske kapasiteten til spillerne til VM. Konklusjon på måloppnåelse: Meget bra, vi vant alle kampene i VM- kvalifiseringen. Vi føler at vi har kommet videre med jobben som både innebærer utviklingen av spilleideen og laget som helhet. Vi fortsetter med å legge vekt på hver enkelt spillers fysiske kapasitet. Gjennomføring Vi har hatt følgende program: Salming Invitational i Stovnerhallen september Samling i Oslo og Østfold november VM- kvalifisering i Latvia februar Samling i Oslo og Østfold mai Resultater inneværende sesong: Salming Invitational: Norge Finland 5-8 Norge Sverige 2-12 Norge Sveits 5-7 VM-kvalifseringen: Norge Ungarn 24-3 Norge Italia 11-3 Norge Latvia 6-4 Norge Liechtenstein 25-0 Plassering i Mesterskap/turnering: Salming Invitational: 4. plass VM - kvalifisering: 1 plass. 11

12 Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen: Navn Fødselsår Klubb Daniel Gidske 1992 Mullsjø Sindre Bjerkes 1993 Tunet Ketil Kronberg 1980 Dalen Lars Erik Torp 1986 Greåker Ole Mossin Olesen 1988 Tunet Geir Vidar Pedersen 1978 Slevik Christoffer Nilsson 1989 Arvika Thomas Ihle 1989 Haugerud Willy Fauskanger 1976 Fredrikstad Philip Dessingthon 1993 Tunet Thomas Stræte 1988 Slevik Patrick Martinsen 1993 Sveiva Jonas Gustavsen 1986 Slevik Erik Viggo Nielsen 1985 Bækkelaget Fredrik Hoff Eriksen 1986 Tunet Kristian Skaftnes 1979 Slevik Christer Rønnmark 1979 Tunet Glen Evensen 1980 Slevik Andreas Falkeid 1992 Gjelleråsen Ole Laland Egeland 1988 Lye Markus Jelsnes 1994 Sarpsborg Stian Thorsen 1985 Bækkelaget Thomas Rognlien 1986 Gjelleråsen Hans Roar Wilhelmsen 1984 Gjelleråsen Mads Rongsjord 1987 Gjelleråsen Martin Isnes Kvisvik 1995 Greåker Kenneth Skistad 1985 Greåker Ola Olaussen 1994 Sarpsborg Jørgen Becher 1995 Sveiva Mads Normann 1993 Tunet Henrik Fredriksen 1993 Tunet Thomas Isaksen 1989 Tunet Ole Martin Skau Jansson 1993 Tunet Marcus Lindgjerdet 1993 Ørebro Robin Lindgjerdet 1994 Ørebro Johnny Petersen Landslagssjef A menn 4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2013/2014 Støtteapparat Landslagssjef: Pål Syversen Trener: Bror Jan Thomas Westin Landslagskoordinator: Lars Bunæs Formål Hovedmål med denne sesongen har vært: Kartlegge årskullet. Holdninger, respekt for andre mennesker, og utstyret vi låner. Sportslig; individuelle, taktiske, tekniske og fysiske ferdigheter. 12

13 Vi har hatt følgende delmål: Ansvar i gruppa, på og utenfor banen. Hurtighet i spillet, være modige, våge å utfordre med ball. Fokus på fysisk utvikling. Hva kreves. Innføring av Ironman fysiske tester. Konklusjon på måloppnåelse: Nasjoner vi ønsker å sammenligne oss med ligger et stykke foran i fysikk og taktiske vurderinger. Uten testresultater ligger kun synsing og observasjon til grunn for konklusjonen. Innføring av testene er utarbeidet, men ikke gjennomført. Testen ligger på vent, i manko av egnet utstyr til måling. Holdninger er et begrep vi jobber mye med. Det å være tilstede, være forberedt, komme for å trene. Gjennomføring Vi har hatt følgende program: 2-3. november 2013 breddesamling, 28 deltakere desember 2013 breddesamling, 44 deltakere februar 2014 breddesamling, 44 deltakere 7 9. juni 2014 samling 23 spillere innkalt Resultater inneværende sesong: Ingen Plassering i mesterskap/turnering: Ingen Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen: Navn Fødselsår Klubb Henrik Volden Farmen 1997 Nor 92 Jonathan Kraft Johnsen 1996 Gjerderum Dan Mikael Helgestad 1996 Halden Magnus Langrud 1996 Øråsen Erik Jørgensen 1996 Grei Aksel Jæger 1996 Slevik Mathias Rangjord 1996 Slevik Ole Christian Ramsøy 1996 Borås Stian Setteberg 1996 Fredrikstad Benjamin Riise 1996 Fredrikstad Markus Madsen 1996 Fredrikstad Erlend Vestby 1996 Bækkelaget Vetle Hobbesland 1996 Bækkelaget Martin Strand 1996 Bygdø Monolitten Thomas Bergsmark 1996 Bygdø Monolitten Kjetil Denvik 1996 Bygdø Monolitten Jørgen Brevik 1996 Bygdø Monolitten Sander Mathiesen 1996 Tunet Petter Bjerkelund 1997 Tunet Bendik Bærø 1998 Tunet Mattias Bolin 1996 Tunet Eivind Fure Nielsen 1997 Bærums Verk Andreas Hagmann 1996 Bærums Verk Markus Tenmann 1996 Bærums Verk Marcus Alexandersen 1996 Sarpsborg Emil Glenge 1996 Sarpsborg Jørgen Lassen 1996 Sarpsborg Martin Lilleby 1997 Sarpsborg Cato Glenge 1996 Sarpsborg Martin Rogne 1996 Sarpsborg 13

14 Dani Gretland 1996 Greåker Lars David Knutsen 1996 Greåker Ådne Øvereng 1998 Greåker Håkon Strand 1996 Greåker Maximilian Spitz 1996 Greåker Petter Ulven 1996 Sveiva Erlend Bjerknes 1997 Sveiva Marius Pedersen 1999 Sveiva Alexander Øistad 1996 Sveiva Sander Ødegården 1997 Sveiva Andreas Norli Olsen 1996 Sveiva Tobias Pedersen 1996 Sveiva Mathias Szallies 1997 Sveiva Krister Hammerstad 1997 Sveiva Tommy Fjellås 1996 Gjelleråsen Joakim Løvholm 1997 Gjelleråsen Victor Hammervold-Jashari 1996 Gjelleråsen Jørgen Larsgaard 1996 Gjelleråsen Magnus Østengen 1997 Gjelleråsen Martin Killingmo 1997 Gjelleråsen Edvin Eikland 1996 Gjelleråsen Adrian Hoff 1997 Gjelleråsen Olav Falkeid 1997 Gjelleråsen Mikkel Lindblad 1996 Gjelleråsen Henrik Gulbrandsen 1996 Gjelleråsen Benjamin Arntzen 1996 Gjelleråsen Pål Syversen Landslagssjef U19 menn 4.3 Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2013/2014 Støtteapparat: Landslagssjef: Patrick Jonsson Landslagstrener: Fredrik Reidmar Landslagstrener: Rune Ali Zouhar Målvaktstrener: Malene Helmersson Materialforvalter: Lars- Eric Jonsson Kiropraktor: Mari Grønlund Landslagskoordinator: Lars Bunæs Formål Hovedmål: Ta steg mot de 4 beste lagene i VM. Vi har hatt følgende delmål: Forbedre forsvarsspillet til et mer offensivt forsvar. Prøve å få til raskere avslutninger, bruke backer mer i offensiven/kontringer. Fortsette å utvikle den fysiske kapasiteten hos utøverne, få dem mer bevisst på trening/utvikling. Konklusjon på måloppnåelse: Under VM så føler vi at forsvarsspillet ble bedre og bedre utover i turneringen, spesielt i den 5. kampen mot Finland da vi skapte stort bryderi for dem. Hadde 2-3 med 8-10 min igjen og skapte en del kontringsmuligheter som fort kunne ha blitt 3-3 og åpen kamp. Skaper fortsatt for lite målsjanser, lager for lite mål mot de beste. Det må gå hurtigere, bedre ballkontroll/teknikk og ta raskere beslutninger for å score. Vi sliter teknisk mot de 4 beste da tempoet er såpass mye høyere enn i norsk liga der mange spillere er. 14

15 Gjennom innføring av treningsdagbok så har vi pushet jentene enda mer, jevnlige tester der vi har blitt bedre så viser det til økt fysisk kapasitet. Noe som vi bør fortsette å utvikle enda mer for å kunne nærme oss ytterligere. Gjennomføring Vi har hatt følgende program: Maj 13, samling i Oslo med type breddesamling. Tester, innføring av treningsdagbok, kartlegging av spillere. Internkamp-/er. August, samling i Oslo, re-test av samtlige. Internkamp, sosialt samvær. September, turnering i Polen der vi tok med noen spillere fra U-19 for å fylle opp troppen. Bra turnering der vi fikk en hel del svar spillere. November, treningssamling i Mariestad med kamper. Forminsket tropp til November, VM-samling i Oslo med samtlige spillere. Desember, VM i Tsjekkia med en 6. plass som plassering. Skuffende å tape siste kamp mot Latvia i sudden death med tanke på att vi hadde slått dem med 7-0 i puljen. Men sett ut i fra prestasjon en stor forbedring fra forrige VM, fikk mye skryt av diverse nasjoner der mange mener at vi har tatt en del skritt frem fra forrige VM. Resultater inneværende sesong: Turnering, Polen: Norge - Polen 6-4, Norge - Slovakia, 3-5, Norge - Tsjekkia 1-9, Norge - Finland 3-8, Norge - Sveits 1-2 Treningshelg Mariestad: Norge - Danmark 8-2, Norge Lockerud 9-4, Norge - Karlstad 5-2 Kamp mot All-Star siste helgen før VM: 4-4 og 4-3. Plassering i VM Tsjekkia: Nr 6 Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen: Navn Klubb Kine Eriksen Grei Elisabeth Torp Grei Lene Moen Grei Frida Norstrøm Grei Mari Christoffersen Grei Lene Benkø Grei Marianne Nadim Holmlia Anette Marie Berg Holmlia Line Hagestande Holmlia Ida Karevold Holmlia Live Fosmark Holmlia Malin Dahler Sveiva Lena Sundvik Sveiva Henriette Knudsen Sveiva Oda Langaker Sveiva Kristine Torp Sveiva Carina Gonzales Hardang Sveiva Julie Gidske Sveiva Kristine Næss Tunet Sandra Vika Tunet Siri Havre Tunet Karen Farnes Endre Tone Einstulen Falun Mia Østerhaug Aarhus Martina Hall Trond Marie S. Amundsen Trond Patrick Jonsson Landslagssjef A kvinner 15

16 4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2013/2014 Støtteapparat Landslagssjef: Espen Eriksson Landslagstrener: Lotte Nesbakken Landslagstrener: Jon Ketil Nilsen Kiropraktor: Mari Grønlund Materialforvalter: Joakim Larsen Landslagskoordinator: Lars Bunæs Formål Hovedmål med denne sesongen har vært: Rykke opp til A-VM. Vi har hatt følgende delmål: Kartlegge det fysiske nivået Forberede spillerne til spill på internasjonalt nivå Få spillere fra ulike klubber til å samhandle sammen å skape ett lag Skape tro på at man kan slå antatt bedre motstand Konklusjon på måloppnåelse: Når det gjelder det fysiske nivået så er det helt klart ett stort forbedringspotensiale. Der har det vært vanskelig for oss å legge særlige føringer for det siden dette kullet bare fikk ett landslagsår og ikke to. Det vil det bli jobbet enda mer med de neste årene også i samarbeide med de andre landslagene. Likevel har Mari Grønlund gjort en strålende jobb i forhold til bevisstheten rundt dette med skadeforebygging og hvordan kroppen fungerer ved mye trening. Når det gjelder de andre målene så har vi oppnådd disse. Jentene har fått god internasjonal matching og også fått følelsen av hvordan det er å spille viktige internasjonale kamper. Vi skapte ett lag med godt samhold og som hadde kjempetro på det vi gjorde. Dette viste vi til gangs og viser seg også ved de gode resultatene vi har oppnådd. Gjennomføring Vi har hatt følgende program: 25. og 26. mai: Introduksjon og kartlegging av det fysiske nivået. Breddesamling 17. og 18. august: Introduksjon og kartlegging av det fysiske nivået. Breddesamling september. Taktikk med fokus på forsvar 2. og 3. november. Taktikk med fokus på forsvar 10. januar: Forberedelser til Polish Open. 31. januar- 2. februar Polish Open april og april VM-forberedelser 28. april 5. mai. VM Resultater inneværende sesong: Norge Slovakia 1-6 Tyskland Norge 5-5 Sveits Norge 3-4 Norge Tsjekkia 2-7 Norge Polen 7-3 Norge Canada 7-2 VM Tyskland Norge 4-1 VM Norge Ukraina 24-1 VM Norge Østerrike 21-0 VM Plassering i mesterskap/turnering: Seier i B-VM. 16

17 Følgende utøvere har deltatt på landslagsaktivitet denne sesongen: Navn Fødselsår Klubb Thea Røstgård 1996 BMIL Thilde Fredriksen 1997 Gjelleråsen Frida Norstrøm 1996 Gjelleråsen Ida Marie Lisle 1995 Gjelleråsen Mari Kristiansen 1995 Gjelleråsen Ine Wigen 1996 Gjelleråsen Susann Engelberg 1996 Gjelleråsen Iris Funderud Bjørnstad 1997 Gjelleråsen Ingrid Hoem 1996 Gjelleråsen Tonje Romsås 1997 Grei Nicole Garcia 1995 Grei Mari Christoffersen 1995 Grei Rikke Enerly 1997 Grei Martine Simonsen 1997 Grei Hanne Winther Hansen 1998 Grei Kine Hedlund Eriksen 1995 Grei Anna Tviberg 1998 Holmlia Emilia Malm Näsholm 1996 Sarpsborg Ida Christensen 1996 Sarpsborg Emilie Thorvaldsen 1995 Slevik Kathrine Skaar 1995 Slevik Ingrid Lea 1995 Slevik Eline Thøring 1995 Slevik Stine Branting 1995 Sveiva Julie Gidske 1996 Sveiva Mia Hauge 1996 Sveiva Katerhyna Sushchova 1996 Sveiva Marte Arkøy 1997 Sveiva Jenny Aas 1997 Sveiva Maiken Svendsrud 1995 Sveiva Rikke Juliane Andreassen 1996 Sveiva Emilie Rismyr Johnsen 1996 Tunet Maiken Ellis 1996 Tunet Emma Lunde 1996 Tunet Siri Olafsen 1995 Tunet Mia Andersen 1995 Tunet Lillian Kørre Amundsen 1996 Tunet Camilla Larsen 1998 Tunet Andrea Wilhelmsen 1998 Tunet Heidi Rød 1998 Tunet Aurora Henriksen 1998 Narvik Ameilia Lisiecki 1996 Toppen 4.5 Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon Østland menn & NM senior Eliteserien for menn besto av 12 lag, 1.div. Østland menn besto av 11 lag og Eliteserien for kvinner besto av 7 lag. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av seriene. På grunn av noe manglende informasjon om reglene for nedrykk og en feilplassert nedrykksstrek i tabellen for 1. div. østland, ble det etter en klage vedtatt at Brumunddal IBK får beholde plassen i divisjonen til tross for at de i henhold til reglementet skulle rykket ned. Eliteserien for kvinner ble vunnet av Sveiva Innebandy, Eliteserien for menn ble vunnet av Slevik IBK og 1. div. østland menn ble vunnet av Nor 92 IBK. Årets spiller for menn ble Ole Mossin Olesen (Tunet IBK) og årets spiller for kvinner ble Charlotta Hjorth (Slevik IBK). 17

18 NM-finalene for senior ble arrangert i Ekeberghallen, Oslo 13. april og sendt direkte på TV2 Sportskanalen. Her vant Slevik IBK herrefinalen over Tunet IBK, og Slevik IBK vant kvinnefinalen over Holmlia SK. (Resultater, se punkt 7.). 4.6 Klubblisensutvalget Utvalget har bestått av 3 medlemmer: Jon Erik Eriksen, Dag Eivin Rognlien og Lisbet Norstrøm. Medlemmene har levert en underskrevet taushetserklæring. Søknadene som kom inn ble gjennomgått, og det ble også innhentet informasjon fra kretsene om de aktuelle klubbers deltakelse i seriespill/minrunder/aktivitetsserie i aldersbestemte klasser (G/J 19 og nedover). Utvalget lagde med bakgrunn i dette en innstilling til Seksjonsstyret om hvilke klubber som skulle få innvilget klubblisens. 4.7 EuroFloorball Cup Final Round 2013 Tunet IBK (kvinner) var Norges representant i årets EFC som ble arrangert i Trencin, Slovakia oktober Laget tapte 3-5 i finalen mot Nauka-Trevelstroy (RUS). (Resultater, se punkt 7.) Slevik IBK (menn) var Norges representant i årets EFC som ble arrangert i Trencin, Slovakia oktober Laget tapte 2-3 i semifinalen mot Lekrings (LAT). (Resultater, se punkt 7.) 4.8 Champions Cup 2013 Sveiva Innebandy (kvinner) var Norges representant i årets Champions Cup som ble arrangert i Tampere, Finland oktober Laget tapte begge sine gruppekamper mot SC Classic (FIN) og Piranha Chur (SUI), og kvalifiserte seg ikke til semifinale. (Resultater, se punkt 7.) 18

19 5.0 INFORMASJON/ MARKEDSFØRING NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og eksternt via media om aktiviteten. 5.1 Informasjon NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden: samt de sosiale mediene Facebook, Twitter, Youtube og Instagram oppdateres nesten daglig. I tillegg prøves det ut med Google+ og LinkedIn (NBF). Eliteserieresultater med kampfakta er innrapportert direkte til NTB, Tekst-TV og alle andre viktige aviser, TV- stasjoner, radioer osv. i hele innebandy- Norge. Resultater fra forbundsseriene har blitt automatisk oppdatert på ved at lagene har ringt inn til Idrettstelefonen. Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden. Fulgt opp media med serieresultater og andre høydepunkter i løpet av sesongen. Bidratt til live-streaming av alle NM-finalene aldersbestemte klasser på nettet april og direktesendte seniorfinaler på TV2 Sportskanalen 13. april. 6.0 ANLEGG NBF-I arbeider kontinuerlig med å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til haller i Norge. Det jobbes på flere fronter for å nå besluttende myndigheter, både via idrettskretser, idrettsråd og kommuneadministrasjon. Samtidig viser utviklingen at det er nødvendig at tillitsvalgte i innebandyklubbene tar verv i de lokale idrettsrådene. Vi må komme nærmere prosessene. Flere og flere klubber ber om hjelp, for å løse lokale utfordringer. Det er noen fellesnevnere: Tilgang til hallflate for trening og kamper Hjelpe til med å få utstyrt haller med vant og mål. Hjelpe klubbene mht oppmerking til innebandy i nye haller. Hjelpe klubb og lokalt idrettsråd ved nye prosjekter (unngå at mindre gymsaler blir planlagt og bygd). Hjelpe klubber mht å vurdere nye prosjekter opp mot kommunen/utbygger. NBF-I arbeider sammen med Norges Håndballforbund og Norges Basketballforbund med å utforme best mulig underlag for klubber og kommuner som planlegger ny hall. Og flere og flere av disse ber om «starthjelp». Hvordan få i gang en god prosess og hjelp til gjennomsyn av tegninger. Hvordan få en best mulig hall for våre idretter. Vi samarbeider også med hallleverandører på planstadiet, slik at leverandørene tegner og prosjekterer gode brukshaller. Og at vi unngår de dyre /unødvendige løsningene. Det har siste året kommet mange spennende leverandører inn på det norske markedet. Flere av disse har også prisgunstige haller. Utstyrsmidler: I år har 20 innebandyklubber mottatt tilskudd til innkjøp av mål og vant. 19

20 Nærmiljøanlegg er i skuddet hos kommunene som aldri før. Flere og flere kommuner ser på nærmiljøanlegg som gode verktøy til aktivitet, der folk bor. Kortreist treningsvei. Derfor bør også vi i innebandy se om det er mulig å bygge gode arenaer for innebandy i lokalmiljøet. Enten bygge selv eller få kommune til å bygge slike anlegg. Midler fra Sparebankstiftelsen DNB: NBF og Norges Basketballforbund har i samarbeid med Akershus Idrettskrets søkt Sparebankstiftelsen DNB om midler til å bygge funksjonelle flerbruksflater, og har fått tildelt 3 mill. fra stiftelsen. Flerbruksflaten er for uorganiserte aktiviteter og kan benyttes til innebandy/basket om sommeren og ishockey/bandy på vinteren. Hver flerbruksflate vil få tildelt fra kr ,- til kr ,- fra stiftelsen og beløpets størrelse avhenger av byggekostnadene. I tillegg kan man søke om spillemidler på kr ,- og da vil de fleste flerbruksflater være fullfinansiert, når man i tillegg får deler eller hele mva-beløpet refundert. Flerbruksflaten er en bane på minimum 12x24 m med et støtdempende dekke og har tilnærmet samme dempning som dekke i en flerbrukshall. Dekket legges rett på en avrettet masse, men banen må ikke legges på telefarlig område og i slike tilfeller må banen telesikres. Rundt banen bygger man et vant av impregnert materiale, og dette vantet kan lett settes opp på dugnad. På langsiden setter man opp to basketkurver tett opp til vantet, slik at basketkurvene kommer langt ut i banen. I tillegg skal det være to stk vandalsikre mål som både kan benyttes til innebandy om sommeren og ishockey/bandy på vinteren. Anlegget er i detalj beskrevet på hjemmesidene til AIK: under anlegg. Prosjektleder fra AIK er: Oddleif Dahlen, 20

21 7.0 RESULTATER 7.1 Salming invitational 2013 Sverige - Sveits 6-3 Norge - Finland 5-8 Sveits - Finland 3-5 Norge - Sverige 2-12 Norge - Sveits 5-7 Tabell: Sverige Finland Sveits Norge (Sverige og Finland ønsket ikke å møte hverandre i turneringen) 7.2 Champions Cup 2013 Kvinner: Pulje A: Herbadent SJM - Rönnby IBK 3-4 str SB-Pro - Herbadent SJM 6-1 Rönnby IBK - SB-Pro 5-2 Pulje B: SC Classic - Piranha Chur 5-4 Sveiva IB - SC Classic 1-10 Piranha Chur - Sveiva IB 5-1 Sluttspill: Rönnby IBK - Piranha Chur 9-2 (semi) SC Classic - SB-Pro 2-3 (semi) Rönnby IBK - SB-Pro 4-3 (finale) (Ingen norske lag deltok i klassen for menn.) 7.3 Euro Floorball Cup 2013 Kvinner: Pulje A: Rubene - Nauka 3-6 SK 98 Pruske - Rubene 4-3 Nauka - SK 98 Pruske 6-1 Pulje B: Energa Olimpia - Nemsova 2-5 Tunet IBK - Energa Olimpia 6-4 Nemsova - Tunet IBK 3-6 Sluttspill: Rubene - Energa Olimpia 11-5 (5.plass) Nauka - Nemsova 7-3 (semi) Tunet IBK - SK 98 Pruske 6-5 (semi) Tunet IBK - Nauka 3-5 (finale) Menn: Pulje A: FBC Trencin - Slevik 3-9 Pomor - FBC Trencin 5-4 str Slevik - Pomor 9-7 Pulje B: Lekrings - Grasshoppers 5-2 Jögeva - Lekrings 6-5 Grasshoppers - Jögeva 7-9 Sluttspill: Slevik - Lekrings 2-3 (semi) Jögeva - Pomor 8-7 (semi) FBC Trencin - Grasshoppers 9-7 (5.plass) Jögeva - Lekrings 4-5 (finale) 21

22 7.4 Eliteserien kvinner 1 Tunet - Sagene 17-3 (2-3,8-0,7-0) 2 Holmlia - BMIL 6-2 (2-1,1-0,3-1) 3 Slevik - Grei 4-3 (1-0,2-1,1-2) 4 Grei - Holmlia 4-5 (0-1,2-2,2-2) 5 BMIL - Tunet 4-14 (0-7,3-5,1-2) 6 Sagene - Sveiva 1-18 (0-10,1-3,0-5) 7 Sveiva - BMIL 3-4 (1-2,1-1,1-1) 8 Tunet - Grei 9-5 (4-0,4-3,1-2) 9 Holmlia - Slevik 2-3 (1-0,0-2,1-1) 10 Slevik - Tunet 5-1 (1-0,4-0,0-1) 11 Grei - Sveiva 2-3 (0-1,1-1,1-1) 12 BMIL - Sagene 12-1 (1-1,7-0,4-0) 13 Sveiva - Slevik 3-3 (3-1,0-0,0-2) 14 Tunet - Holmlia 2-1 (0-1,1-0,1-0) 15 Sagene - Grei 0-10 (0-4,0-3,0-3) 16 Holmlia - Sveiva 4-6 (1-2,2-3,1-1) 17 Slevik - Sagene 7-0 (2-0,3-0,2-0) 18 Grei - BMIL 5-2 (2-1,0-0,3-1) 19 Sveiva - Tunet 8-4 (3-1,2-2,3-1) 20 BMIL - Slevik 3-6 (1-2,1-2,1-2) 21 Sagene - Holmlia 1-6 (0-1,1-2,0-3) 22 Sagene - Tunet 3-13 (2-4,1-6,0-3) 23 BMIL - Holmlia 3-4 (1-1,1-2,1-1) 24 Grei - Slevik 1-4 (0-1,1-0,0-3) 25 Holmlia - Grei 2-3 (1-2,0-0,1-1) 26 Tunet - BMIL 12-7 (4-3,6-2,2-2) 27 Sveiva - Sagene 14-1 (5-0,7-0,2-1) 28 BMIL - Sveiva 3-9 (1-2,1-2,1-5) 29 Grei - Tunet 8-8 (3-3,2-1,3-4) 30 Slevik - Holmlia 2-3 (1-1,0-0,1-2) 31 Tunet - Slevik 4-7 (2-0,1-2,1-5) 32 Sveiva - Grei 8-3 (3-2,4-1,1-0) 33 Sagene - BMIL 6-8 (4-1,2-4,0-3) 34 Slevik - Sveiva 4-6 (1-1,1-4,2-1) 35 Holmlia - Tunet 6-5 (3-1,3-0,0-4) 36 Grei - Sagene 6-0 (3-0,2-0,1-0) 37 Sveiva - Holmlia 6-0 (2-0,2-0,2-0) 38 Sagene - Slevik 0-5 (0-1,0-1,0-3) 39 BMIL - Grei 3-6 (2-1,1-3,0-2) 40 Tunet - Sveiva 4-6 (0-2,1-3,3-1) 41 Slevik - BMIL 3-3 (1-0,2-1,0-2) 42 Holmlia - Sagene 6-1 (0-0,2-1,4-0) 43 Tunet - Sagene 16-2 (8-2,3-0,5-0) 44 Holmlia - BMIL 6-1 (2-1,3-0,1-0) 45 Slevik - Grei 4-4 (1-2,1-1,2-1) 46 Grei - Holmlia 4-3 (1-0,2-0,1-3) 47 BMIL - Tunet 2-6 (0-3,0-2,2-1) 48 Sagene - Sveiva 2-10 (0-5,1-3,1-2) 49 Sveiva - BMIL 6-0 (1-0,1-0,4-0) 50 Tunet - Grei 8-5 (1-1,4-1,3-3) 51 Holmlia - Slevik 2-0 (1-0,0-0,1-0) 52 Slevik - Tunet 5-5 (1-0,2-2,2-3) 53 Grei - Sveiva 1-1 (0-1,0-0,1-0) 54 BMIL - Sagene 1-3 (0-0,1-1,0-2) 55 Sveiva - Slevik 4-3 (1-2,2-0,1-1) 56 Tunet - Holmlia 2-3 (0-1,0-1,2-1) 57 Sagene - Grei 3-4 (1-1,1-3,1-0) 58 Holmlia - Sveiva 0-6 (0-2,0-0,0-4) 59 Slevik - Sagene 8-4 (2-2,4-0,2-2) 60 Grei - BMIL 9-1 (3-1,4-0,2-0) 61 Sveiva - Tunet 2-2 (1-1,1-1,0-0) 62 BMIL - Slevik 0-3 (0-1,0-2,0-0) 63 Sagene - Holmlia 1-4 (1-1,0-1,0-2) 7.5 Eliteserien menn 1 Slevik - Haugerud 13-5 (4-0,4-3,5-2) 2 Tunet - Grei 10-8 (0-3,4-3,6-2) 3 Gjelleråsen - Akerselva 4-7 (1-2,3-1,0-4) 4 Sarpsborg - Sagene 13-6 (7-0,2-2,4-4) 5 Greåker - Lye 3-4 (1-2,0-1,2-1) 6 Sveiva - Bækkelaget 4-8 (1-3,0-0,3-5) 7 Haugerud - Sveiva 4-8 (1-2,1-4,2-2) 8 Grei - Slevik 3-14 (0-6,2-3,1-5) 9 Akerselva - Tunet 5-9 (2-3,1-2,2-4) 10 Sagene - Gjelleråsen 4-9 (2-0,1-6,1-3) 11 Lye - Sarpsborg 6-7 (4-1,2-3,0-3) 12 Bækkelaget - Greåker 8-11 (5-1,1-5,2-5) 13 Sveiva - Grei 4-8 (0-2,1-1,3-5) 14 Slevik - Akerselva 12-3 (5-1,3-0,4-2) 15 Tunet - Sagene 10-6 (3-1,3-3,4-2) 16 Gjelleråsen - Lye 10-7 (1-2,3-1,6-4) 17 Sarpsborg - Greåker 10-4 (3-3,3-0,4-1) 18 Bækkelaget - Haugerud 4-3 (1-0,1-2,2-1) 19 Greåker - Gjelleråsen 6-8 (1-3,2-1,3-4) 20 Lye - Tunet 2-15 (1-4,0-7,1-4) 21 Sagene - Slevik 3-14 (1-6,0-3,2-5) 22 Akerselva - Sveiva 9-7 (4-2,0-1,5-4) 23 Grei - Haugerud 11-6 (3-2,3-2,5-2) 24 Sarpsborg - Bækkelaget 10-6 (5-2,3-2,2-2) 25 Sveiva - Sagene 7-3 (2-3,0-0,5-0) 26 Slevik - Lye 13-2 (5-1,2-1,6-0) 27 Tunet - Greåker 9-5 (3-2,2-1,4-2) 28 Gjelleråsen - Sarpsborg 11-9 (2-1,3-1,6-7) 29 Haugerud - Akerselva 7-14 (2-5,2-5,3-4) 30 Bækkelaget - Grei 7-8 (2-2,2-4,3-2) 31 Sarpsborg - Tunet 3-6 (0-2,1-2,2-2) 32 Greåker - Slevik 4-11 (1-3,3-2,0-6) 33 Lye - Sveiva 2-8 (1-5,1-2,0-1) 34 Sagene - Haugerud 9-9 (2-2,3-3,4-4) 35 Akerselva - Grei 12-5 (0-1,6-2,6-2) 36 Gjelleråsen - Bækkelaget 4-7 (0-4,4-3,0-0) 37 Sveiva - Greåker 7-7 (3-1,4-2,0-4) 38 Slevik - Sarpsborg 10-3 (2-1,2-2,6-0) 39 Tunet - Gjelleråsen 8-5 (4-2,1-1,3-2) 40 Grei - Sagene 9-7 (1-1,3-3,5-3) 41 Haugerud - Lye 7-5 (1-1,4-3,2-1) 42 Bækkelaget - Akerselva 8-4 (1-1,3-1,4-2) 43 Gjelleråsen - Slevik 3-10 (2-2,0-4,1-4) 44 Sarpsborg - Sveiva 2-2 (1-0,1-1,0-1) 45 Greåker - Haugerud 5-4 (2-0,3-2,0-2) 46 Lye - Grei 4-3 (1-1,1-0,2-2) 47 Sagene - Akerselva (2-4,5-4,4-4) 48 Tunet - Bækkelaget 9-2 (3-0,4-1,2-1) 49 Sveiva - Gjelleråsen 6-5 (1-2,3-1,2-2) 50 Slevik - Tunet 13-3 (3-1,2-2,8-0) 51 Akerselva - Lye 13-7 (3-3,1-3,9-1) 52 Grei - Greåker 7-5 (3-1,2-2,2-2) 53 Haugerud - Sarpsborg 8-11 (1-4,1-1,6-6) 54 Bækkelaget - Sagene 4-5 (1-4,2-0,1-1) 55 Tunet - Sveiva 4-5 (0-1,4-2,0-2) 56 Gjelleråsen - Haugerud 8-0 (5-0,3-0,0-0) 57 Sarpsborg - Grei 10-3 (4-0,2-1,4-2) 58 Greåker - Akerselva 8-3 (3-1,2-0,2-2) 59 Lye - Sagene 8-10 (4-6,1-2,3-2) 60 Slevik - Bækkelaget 8-3 (5-1,1-0,2-2) 61 Sveiva - Slevik 2-7 (1-2,0-2,1-3) 62 Sagene - Greåker 4-4 (1-1,2-2,1-1) 63 Akerselva - Sarpsborg 7-14 (4-3,2-8,1-3) 64 Grei - Gjelleråsen 5-11 (1-3,1-4,2-4) 65 Haugerud - Tunet 6-10 (2-3,3-3,1-4) 66 Bækkelaget - Lye 6-1 (4-0,1-0,1-1) 67 Haugerud - Slevik 2-12 (1-4,1-4,0-4) 68 Grei - Tunet 7-9 (3-6,0-1,4-2) 69 Akerselva - Gjelleråsen 9-12 (2-2,3-4,4-6) 70 Sagene - Sarpsborg 7-14 (3-3,2-5,2-6) 71 Lye - Greåker 9-5 (2-1,3-2,4-1) 72 Bækkelaget - Sveiva 6-4 (3-3,1-0,2-1) 73 Sveiva - Haugerud 7-6 (4-2,3-1,0-3) 74 Slevik - Grei 8-2 (1-1,5-0,2-1) 75 Tunet - Akerselva (3-3,5-5,4-2) 76 Gjelleråsen - Sagene 7-7 (3-3,2-2,2-2) 77 Sarpsborg - Lye 15-4 (6-0,3-2,6-2) 78 Greåker - Bækkelaget 6-6 (2-3,1-2,3-1) 79 Grei - Sveiva 8-5 (2-2,2-1,4-2) 80 Akerselva - Slevik 2-7 (1-3,1-1,0-3) 81 Sagene - Tunet 5-8 (4-3,1-2,0-3) 82 Lye - Gjelleråsen 7-8 (4-3,2-1,1-4) 83 Greåker - Sarpsborg 6-6 (2-2,1-2,3-2) 84 Haugerud - Bækkelaget 4-4 (0-1,2-1,2-2) 85 Gjelleråsen - Greåker 9-5 (3-1,3-1,3-3) 86 Tunet - Lye 12-4 (4-1,5-2,3-1) 87 Slevik - Sagene 22-7 (7-1,5-4,10-2) 88 Sveiva - Akerselva 4-7 (3-2,1-2,0-3) 89 Haugerud - Grei 5-6 (0-3,3-1,2-2) 90 Bækkelaget - Sarpsborg 2-12 (0-6,2-2,0-4) 91 Sagene - Sveiva 6-4 (1-1,2-2,3-1) 92 Lye - Slevik 3-8 (1-1,2-3,0-4) 93 Greåker - Tunet 8-6 (5-1,1-2,2-3) 94 Sarpsborg - Gjelleråsen 9-2 (5-1,2-0,2-1) 95 Akerselva - Haugerud 8-6 (2-2,1-1,5-3) 96 Grei - Bækkelaget 7-5 (2-2,2-3,3-0) 97 Tunet - Sarpsborg 6-9 (3-4,1-1,2-4) 98 Slevik - Greåker 6-5 (0-1,2-3,4-1) 99 Sveiva - Lye 7-4 (3-1,0-2,4-1) 100 Haugerud - Sagene 5-5 (3-0,1-3,1-2) 101 Grei - Akerselva 6-6 (0-4,2-0,4-2) 102 Bækkelaget - Gjelleråsen 6-8 (3-2,1-4,2-2) 103 Greåker - Sveiva 3-3 (2-2,0-0,1-1) 104 Sarpsborg - Slevik 6-8 (2-2,1-3,3-3) 105 Gjelleråsen - Tunet 8-8 (1-3,3-3,4-2) 106 Sagene - Grei 11-7 (2-2,7-2,2-3) 107 Lye - Haugerud 6-5 (1-1,2-2,3-2) 108 Akerselva - Bækkelaget 9-11 (4-3,3-3,2-5) 109 Slevik - Gjelleråsen 9-1 (3-0,3-1,3-0) 110 Sveiva - Sarpsborg 5-4 (0-2,3-1,2-1) 111 Haugerud - Greåker 5-12 (0-2,2-5,3-5) 112 Grei - Lye 9-4 (4-1,3-1,2-2) 113 Akerselva - Sagene 10-9 (4-1,4-5,2-3) 114 Bækkelaget - Tunet 4-9 (1-4,1-2,2-3) 115 Gjelleråsen - Sveiva 5-4 (2-1,2-1,1-2) 116 Tunet - Slevik 7-5 (2-2,3-3,2-0) 117 Lye - Akerselva 9-8 (1-1,4-4,4-3) 118 Greåker - Grei 10-6 (3-2,4-3,3-1) 119 Sarpsborg - Haugerud 13-3 (1-1,3-1,9-1) 120 Sagene - Bækkelaget 6-10 (3-3,0-0,3-7) 121 Sveiva - Tunet 8-8 (2-1,2-3,4-4) 122 Haugerud - Gjelleråsen 3-10 (1-3,1-4,1-3) 123 Grei - Sarpsborg 10-7 (4-4,2-1,4-2) 124 Akerselva - Greåker 8-9 (3-3,3-5,2-1) 125 Sagene - Lye 10-9 (4-5,3-1,3-3) 126 Bækkelaget - Slevik 5-8 (3-3,2-3,0-2) 127 Slevik - Sveiva 12-7 (2-1,5-3,5-3) 128 Greåker - Sagene 10-9 (1-3,2-3,7-3) 129 Sarpsborg - Akerselva 8-3 (1-2,3-1,4-0) 130 Gjelleråsen - Grei 7-7 (0-2,5-0,2-5) 131 Tunet - Haugerud 8-4 (2-1,4-0,2-3) 132 Lye - Bækkelaget 5-5 (2-2,1-2,2-1) 22

23 7.6 NM kvinner senior FINALE: Holmlia - Slevik 3-5 (1-0,1-4,1-1) SEMIFINALER: Sveiva - Slevik 3-4 (1-1,1-1,1-2) Slevik - Sveiva 3-5 (1-1,0-2,2-2) Sveiva - Slevik 3-4 (0-1,0-1,3-1,0-1)sd Slevik - Sveiva 6-2 (2-0,0-0,4-2) Holmlia - Tunet 5-3 (1-1,4-0,0-2) Tunet - Holmlia 3-2 (2-0,0-1,1-1) Holmlia - Tunet 6-5 (2-1,1-3,2-1,1-0)sd Tunet - Holmlia 2-3 (0-1,1-2,1-0) PULJESPILL: Pulje A: Sveiva - Bodø 11-2 (5-0,4-1,2-1) Tunet - Grei 4-4 (0-2,1-1,3-1) Grei - Sveiva 1-3 (0-1,1-1,0-1) Bodø - Tunet 0-19 (0-8,0-4,0-7) Bodø - Grei 4-14 (3-6,1-5,0-3) Sveiva - Tunet 9-1 (4-1,4-0,1-0) NM-FINALE KVINNER, 13/4-14 Holmlia SK - Slevik IBK 3-5 (1-0,1-4,1-1) Ekeberghallen Tilskuere: : Camilla Vike ( 5. Marianne Nadim) : Isabell Larsson (90. Natalie Hedenström) : Emilie Thorvaldsen (26. Isabell Larsson) : Victoria Hansen ( 2. Hilma Thofte) :05 8. Grethe Lunde (10. Lisbeth Hildremyr) : Isabell Larsson (90. Natalie Hedenström) : Victoria Hansen (13. Andrea Tandberg) : Yvonne Ming (26. Ida Karevold) Utv: 46:28 Slevik 9. Tina Ruud Helminsen 2. min Slag Skudd: (3-8,11-13,6-9) Dommere: Trond Erik Olsen og Roy Kristoffersen Holmlias beste: 73. Live Fosmark Sleviks beste: 26. Isabell Larsson Tabell pulje A: Sveiva Tunet Grei Bodø Pulje B: Holmlia - Slevik 2-1 (2-1,0-0,0-0) Bøler - BMIL 5-8 (0-2,2-5,3-1) Sagene - Holmlia 1-7 (0-3,1-1,0-3) Slevik - Bøler 15-2 (6-1,3-1,6-0) BMIL - Sagene 4-2 (2-0,1-1,1-1) Bøler - Holmlia 1-5 (1-0,0-4,0-1) BMIL - Slevik 3-4 (1-1,1-2,1-1) Sagene - Bøler 11-3 (2-0,4-2,5-1) Holmlia - BMIL 4-1 (3-0,1-0,0-1) Slevik - Sagene 9-4 (2-1,3-2,4-1) Tabell pulje B: Holmlia Slevik BMIL Sagene Bøler Poengplukker NM-sluttspillet kvinner: Henriette Knudsen Sveiva Hilma Thofte Slevik Charlotta Hjorth Slevik Victoria Hansen Slevik Isabell Larsson Slevik Poengplukker NM-sluttspillet menn: Ole Mossin Olesen Tunet Thomas Stræte Slevik Johan Åhlberg Slevik Peter Fahlstrøm Slevik Sindre Bjerknes Tunet Henrik Fredriksen Tunet NM menn senior FINALE: Slevik - Tunet 8-7 (1-5,4-1,3-1) SEMIFINALER: Slevik - Gjelleråsen 10-8 (3-2,4-4,3-2) Gjelleråsen - Slevik 4-2 (2-0,0-2,2-0) Slevik - Gjelleråsen 7-2 (2-0,1-2,4-0) Gjelleråsen - Slevik 6-7 (1-2,3-3,2-2) Tunet - Sarpsborg 8-6 (1-3,4-1,3-2) Sarpsborg - Tunet 6-5 (2-2,3-2,1-1) Tunet - Sarpsborg 7-6 (2-2,1-2,3-2,1-0)sd Sarpsborg - Tunet 8-5 (3-1,2-3,3-1) Tunet - Sarpsborg 4-3 (1-1,1-1,2-1) KVARTFINALER: Slevik - Grei 8-3 (2-1,2-1,4-1) Grei - Slevik 3-9 (1-1,1-4,1-4) Slevik - Grei 13-5 (8-4,1-1,4-0) Tunet - Akerselva 10-6 (5-2,3-0,2-4) Akerselva - Tunet 6-4 (2-1,1-0,3-3) Tunet - Akerselva 13-4 (4-1,6-2,3-1) Akerselva - Tunet 7-9 (3-2,0-3,4-4) NM-FINALE MENN, 13/4-14 Slevik IBK - Tunet IBK 8-7 (1-5,4-1,3-1) Ekeberghallen Tilskuere: :30 8. Henrik Fredriksen (33. Christer Rönnmark) : Ole Mossin Olesen (92. Mads Fossum Normann) : Ole Mossin Olesen (15. Ole Martin Skau Jansson) : Daniel Magnusson (24. Thomas Stræte) : Ricky Olars (10. Ole Mossin Olesen) : Ole Martin Skau Jansson ( 4. Sindre Bjerknes) : Johan Åhlberg (24. Thomas Stræte) : Peter Fahlstrøm (24. Thomas Stræte) :44 8. Henrik Fredriksen (-) : Johan Åhlberg (89. Mattias Hjalmarsson) : Thomas Stræte (23. Jonas Gustavsen) : Mattias Hjalmarsson (88. Peter Fahlstrøm) : Johan Åhlberg (24. Thomas Stræte) : Ole Martin Skau Jansson (10. Ole Mossin Olesen) : Thomas Stræte (89. Mattias Hjalmarsson) Utv: 07:39 Slevik 29. Kristian Skaftnes 2. min Slag 09:43 Tunet 20. Fredrik Hoff Eriksen 2. min Obstruksjon 11:20 Slevik 48. Thobias Hjorth 2. min Dytt 19:10 Tunet 15. Ole Martin Skau Jansson 2. min Dytt 30:34 Tunet 6. Martin Bjerkelund 2. min Gjentatte forseelser 31:56 Slevik 23. Jonas Gustavsen 2. min Gjentatte forseelser 56:13 Slevik 13. Daniel Magnusson 2. min Liggende spill Skudd: (15-7,9-9,9-7) Dommere: Jan Magnar Ingebrigtsli og Bjørn Aksel Henriksen Sleviks beste: 24. Thomas Stræte Tunets beste: 33. Christer Rönnmark 23

24 Sarpsborg - Greåker 5-4 (1-1,3-2,1-1) Greåker - Sarpsborg 4-5 (0-3,0-0,4-2) Sarpsborg - Greåker 10-5 (3-0,3-4,4-1) Gjelleråsen - Sveiva 9-4 (3-1,3-1,3-2) Sveiva - Gjelleråsen 4-5 (0-1,1-2,3-1,0-0,2-3)str Gjelleråsen - Sveiva 6-5 (4-1,0-2,1-2,1-0)sd 7.8 NM J15 FINALE: Tunet - Bærums Verk og Hauger 12-2 (4-0,4-1,4-1) INNLEDENDE SPILL: Sarpsborg - Tunet 1-7 (0-2,1-5) Bærums V. - Holmlia 4-2 (3-1,1-1) Bygdø Mon. - Sarpsborg 1-2 (0-1,1-1) Tunet - Bærums V (3-0,8-0) Holmlia - Bygdø Mon. 4-4 (1-3,3-1) Bærums V. - Sarpsborg 4-2 (1-0,3-2) Holmlia - Tunet 1-11 (1-7,0-4) Bygdø Mon. - Bærums V. 1-1 (0-0,1-1) Sarpsborg - Holmlia 6-1 (2-0,4-1) Tunet - Bygdø Mon. 3-0 (1-0,2-0) Tabell: Tunet BVIF Sarpsborg BMIL Holmlia NM-FINALE J15, 12/4-14 Tunet IBK - Bærums Verk og Hauger IF 12-2 (4-0,4-1,4-1) Ekeberghallen Tilskuere: :43 8. Heidi Rød (12. Rikke Solheim) :09 2. Rikke Ingebrigtsli Hansen ( 5. Marie Wolf) : Rikke Solheim (16. Camilla Heie Larsen) :01 2. Rikke Ingebrigtsli Hansen ( 3. Andrea Wilhelmsen) :47 2. Rikke Ingebrigtsli Hansen (-) :14 9. Elin Aagaard (10. Nisha Parves) :43 2. Rikke Ingebrigtsli Hansen ( 5. Marie Wolf) :10 2. Rikke Ingebrigtsli Hansen (16. Camilla Heie Larsen) : Josefine Bragge (17. Caroline Saastad) : Sofie Kristiansen ( 2. Rikke I. Hansen) : Alina Akthar (14. Nilam Javed) : Sofie Kristiansen ( 2. Rikke I. Hansen) :37 6. Malin Kvassheim (16. Camilla Larsen) : Sofie Kristiansen (10. Frida Hermansen) Utv: 57:05 BV&H 7. Rhea Marie Toling 2. min Slag Skudd: 56-6 (21-1,14-2,21-3) Dommere: Tommy Kristiansen og Thomas Reksten Tunets beste: 2. Rikke Ingebrigtsli Hansen BV og Haugers beste: 1. Hanne Marie Gøranson 7.9 NM J17-19 FINALE: Grei - Tunet 5-6 (1-2,2-2,2-1,0-1)sd SEMIFINALER: Grei - Sveiva 11-6 (2-2,2-2,7-2) Tunet - BMIL 8-0 (2-0,4-0,2-0) PULJESPILL: Pulje A: Grei - Slevik 4-2 (2-1,2-1) Gjelleråsen - BMIL 1-1 (0-1,1-0) Grei - BMIL 8-1 (3-1,5-0) Slevik - Gjelleråsen 3-0 (2-0,1-0) BMIL - Slevik 2-1 (0-1,2-0) Gjelleråsen - Grei 2-4 (2-3,0-1) Tabell pulje A: Grei BMIL Slevik Gjelleråsen NM-FINALE J17-19, 12/4-14 SF Grei - Tunet IBK 5-6 (1-2,2-2,2-1,0-1) Ekeberghallen Tilskuere: : Emma S. Lunde (10. Heidi Rød) :39 9. Mari Christoffersen (41. Maren Rath) : Rikke Solheim (22. Malin Kvassheim) : Emma S. Lunde (44. Camilla H. Larsen) :52 5. Frida Norstrøm (19. Kine Hedlund Eriksen) :51 5. Frida Norstrøm (19. Kine Hedlund Eriksen) : Emma S. Lunde (10. Heidi Rød) : Kine Hedlund Eriksen ( 7. Hanne Winther Hansen) : Anniken B. Bragge (26. Emma S. Lunde) :24 5. Frida Nordstrøm (-) : Emma S. Lunde (10. Heidi Rød) Utv: 53:31 Grei 9. Mari Christoffersen 2. min Feil avstand Skudd: (5-12,11-11,9-7,0-1) Dommere: Åsmund Sjøberg og Paul Daniel Johansen Greis beste: 5. Frida Nordstrøm Tunets beste: 26. Emma S. Lunde Pulje B: Sarpsborg - Sveiva 0-7 (0-2,0-5) Tunet - Sarpsborg 9-0 (5-0,4-0) Sveiva - Tunet 0-2 (0-1,0-1) Tabell pulje B: Tunet Sveiva Sarpsborg

Innebandyseksjonens årsmøte 2015

Innebandyseksjonens årsmøte 2015 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2015 Thon Hotell Triaden, Lørenskog Søndag 14. juni 2015 kl. 1000 Agenda Årsberetning 2014/2015 Regnskap 2014/2015 Budsjett 2015/2016 1 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2012

Innebandyseksjonens årsmøte 2012 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2012 Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2012 kl. 1100 Agenda Årsberetning 2011/2012 Regnskap 2011/2012 Budsjett 2012/2013 1 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2010

SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2010 SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2010 ÅRSBERETNING 2009/10 ARBEIDSPLANER OG BUDSJETT 2010/11 ULLEVAAL STADION TORSDAG 10. JUNI 2010 KL. 1800 Revidert utgave, etter innspill på årsmøtet 10/6-10. DAGSORDEN

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

BERETNING 2014-2015 NORGES ISHOCKEYFORBUND

BERETNING 2014-2015 NORGES ISHOCKEYFORBUND BERETNING 2014-2015 NORGES ISHOCKEYFORBUND INNHOLDSFORTEGNELSE Forbundsstyrets beretning side 2 Styret og utvalg side 6 Sesongen som gikk side 10 Utmerkelser side 23 Økonomi side 35 NORGES ISHOCKEYFORBUNDS

Detaljer

SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2015

SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2015 SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014/15 ARBEIDSPLANER OG BUDSJETT 2015/16 ULLEVAAL STADION TORSDAG 11. JUNI 2015 KL.1800 DAGSORDEN Det 24. ordinære årsmøte for Bandyseksjonen i

Detaljer

SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2014

SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2014 SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2014 ÅRSBERETNING 2013/14 ARBEIDSPLANER OG BUDSJETT 2014/15 ULLEVAAL STADION TORSDAG 12. JUNI 2014 KL.1800 DAGSORDEN Det 23. ordinære årsmøte for Bandyseksjonen i

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport.

Avslutning... 35. Takk til Alle bidragsytere som har bidratt med innhold til årets rapport. 2012/13 årsrapport SIDEOVERSIKT Årsrapport fra NBF-Utvikling sentralt... 3-7 Utvikling sesongen 2012/2013... 3 Engasjerte utviklingsavdelingen... 4 Måltall Norges Bandyforbund... 5 Måltall innebandy...

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT A-LANDSLAGET Spenningen knyttet til A-landslaget sesong var stor, og en på overflaten gunstig trekning av VM-puljene gjorde at det var et berettiget håp om at vi for

Detaljer

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN

Herved innkalles til. Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2010 76. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 26. april 2010 kl. 18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling. i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset 1-2005 17-01-06 00:26 Page 1 BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 1. 2005 71. årgang Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub Mandag 14. mars 2005 kl. 18.00 i Bekkelagshuset

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 -

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 - SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT A-LANDSLAGET På fjerde forsøk lyktes det for A-landslaget å rykke opp i A-puljen igjen. To andreplasser på rad ble denne gang byttet ut med en sikker førsteplass etter

Detaljer

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014

Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 Moss Fotballklubb Årsberetning 2014 [ 27.02.2015 ] Innholdsfortegnelse 1. Agenda for årsmøtet... 3 2. Styrets årsberetning for 2014... 4 2.1 Styrets sammensetning i 2014... 4 2.2 Styrets beretning... 4

Detaljer

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset

Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset Nr. 1 2004 70 årgang Organ for Bækkelagets Sportsklub Herved innkalles til Generalforsamling i Bækkelagets Sportsklub mandag 22.mars 2004 kl.18.00 i Bekkelagshuset DAGSORDEN 1. Konstituering Godkjenne

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde)

Stjernen Hockey Fredrikstad. (Bredde) Stjernen Hockey Fredrikstad (Bredde) Årsmøte 21.05.2015 Innholdsfortegnelse Side Agenda for årsmøtet 3 Hovedberetning Generelt 4 Aktivitet 5 Rekruttering og frafall 5 Dommere 5 Sport 6 Tillitsvalgte for

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

ÅRSBERETNING 2008/2009

ÅRSBERETNING 2008/2009 ÅRSBERETNING 2008/2009 Kretstinget Bodø 27.februar 2010 NORDLAND FOTBALLKRETS Kretslaget for gutter, fra Regionsturneringen i Harstad 2009. KRETSTING FOR NORDLAND FOTBALLKRETS STED: Radisson Blu Hotel

Detaljer

Norges Bryteforbund Ting 2013. Lørdag 15.juni kl.: 09:00 Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33

Norges Bryteforbund Ting 2013. Lørdag 15.juni kl.: 09:00 Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33 Norges Bryteforbund Ting 2013 Lørdag 15.juni kl.: 09:00 Quality Hotel 33, Østre Aker vei 33 Foto: Marthin Hamlet Nielsen i junior VM, Thailand 2012 1 Innholdsfortegnelse Saksliste... 3 Åpning ved presidenten...

Detaljer

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013

Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Norges Vektløfterforbund Årsberetning 2013 Gardermoen 23. mars 2014 Side 2 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 4 FORRETNINGSORDEN... 4 BERETNING... 5 FORBUNDSTINGET 2013... 5 TILLITSVALGTE... 5 FORBUNDSSTYRET...

Detaljer

SKI IL HÅNDBALL SESONGEN

SKI IL HÅNDBALL SESONGEN SKI IL HÅNDBALL SESONGEN 2006/2007 Gutter 17/18 på cup i Fredrikstad. Moro med ball mot nye mål! www.skihandball.no Stor aktivitet i håndballmiljøet! Så er vi i full gang med ny sesong i Ski IL Håndball,

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer