Innebandyseksjonens årsmøte 2012

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innebandyseksjonens årsmøte 2012"

Transkript

1 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2012 Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2012 kl Agenda Årsberetning 2011/2012 Regnskap 2011/2012 Budsjett 2012/2013 1

2 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens 21. årsmøte Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2012 kl AGENDA: 1. Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt. 2. Velge dirigent. 3. Velge sekretærer 4. Velge to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll. 5. Godkjenne den oppsatte saksliste. 6. Behandle beretningen. 7. Gjennomgå regnskapene, som oversendes forbundstinget til godkjenning. 8. Behandle innkomne forslag. 9. Foreta følgende valg i innebandyseksjonen: Leder 2 år 2. og 3. styremedlem 2 år 2. og 3. varamedlem 2 år Foreslå representant til Forbundsstyret. Denne velges formelt på Forbundstinget. Valg av representanter til Forbundstinget Leder av Valgkomité og 3-4 medlemmer 10. Foreslå avgifter til sesongen (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret). 11. Behandle handlingsplan for sesongen 2012/ Foreslå budsjettene for kommende sesong (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret). 13. Administrative bestemmelser. 2

3 ÅRSBERETNING med regnskap for NORGES BANDYFORBUND INNEBANDYSEKSJONEN Oslo, 04. juni

4 1. ORGANISASJON 1.1 Seksjonsstyret Leder Morten Lindem Tunet IBK Nestleder Lars Gunnar Larsen Nor 92 IBK 1.Styremedl. Lisbet Norstrøm Gjelleråsen IF 2.Styremedl. Terje Nervik Nidaros IBK 3.Styremedl. Monica Bakke Holmlia SK 1.Varamedl. Tove Johannessen Greåker IBK 2.Varamedl. Cathrine Myhrhaug Strømmen IBK 3.Varamedl. Morten Isnes Sveiva Innebandy Dommerkomiteen Leder Jarle Heitmann Medlem Jan Nordli Medlem Trond Olsen Medlem Jan Hagen Arrangementskomiteen Leder Tove Johannessen Medlem Eric Müller Medlem Arild Vike Medlem Lars Ruen Valgkomite innebandy Leder Carl-Otto Evensen Medlem Marit Holte Medlem Helge Branting Medlem Cecilia Lundin Regelkomite innebandy Leder Bjørge Jansen Medlem Jarle Heitmann Elitelisensutvalget Leder Monica Bakke Medlem Jan-Carl Larsen 1.2 Administrasjon Generalsekretær Tomas Jonsson (64 %). Økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (64 %). Idrettskonsulent Terje Larsen (95 %). Utdanningskonsulent Frank Nordseth (100 %). Leder for utviklingsavdelingen innebandy Eivind Tysdal (100 %). Økonomi - og landslagsansvarlig Lars Bunæs (100 %). Kim-Alexander Hofgaard Jørstad (70 % dommerkonsulent, 30 % NBF-stab) Anleggskonsulent Kjell Nilsen (64 %) Marcus Nilsson (100 % Utvikling) Jostein Sjaatil (100 % Utvikling) Per Christian Westreng er ansatt 100 % som kretssekretær i Østfold. Espen Johansen er ansatt 100 % som kretssekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. Espen har også ansvar for bandyidretten i Oslo. Rune Ali Zouhar er ansatt 100 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion. Jan Magnar Ingebrigtsli er ansatt 75 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion. Børge Andreassen er ansatt 100 % som kretssekretær i Rogaland Bandykrets. Åsmund Sjøberg er ansatt 100 % som kretssekretær i Midt-Norge Bandyregion. Per Harald Bai Stabel er ansatt 40 % som kretssekretær i Agder Bandykrets. Hanne Gulbrandsen er ansatt 20 % som kretssekretær i Innlandet Bandyregion. Alexander Bjørnerud er ansatt 50 % som konsulent El-innebandy. Marit Sørvig er ansatt 50 % som konsulent El-innebandy. Kowsalya Sentamilvannan er ansatt som regnskapsmedarbeider og bearbeiding av lisenser. Mette Haakonsen har vært support på bearbeiding av lisenser for alle idrettene. 1.3 Lisens Alle spillere født i 1999 og tidligere skal ha løst lisens for sesongen 2011/2012. Det samme gjelder for dommerne. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. Som følge av den nye ordningen, med online-registrering, skal/må klubbene selv sørge for at samtlige spillere er lisensiert. I Norsk Idretts database er det kun online-produksjon av lisensblanketter - resultert i utstedelse av en KID, som igjen er direkte knyttet til hver enkelt spillers identitet - som er gyldig. Spillere som ikke fremkommer på lisensoversikten på er IKKE spilleberettiget for deltakelse i kamp/serie/turnering i regi av Norges Bandyforbund. Vi anbefaler at arbeidet, med oppdateringer og korrigeringer, startes allerede nå da unngår man å glemme noen eller komme i tidsnød ved sesongstart! 4

5 1.4 Utvikling Totalt har innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2011/2012. Dette er en fremgang på lisenser fra sesongen 10/11. Vi har pr. i dag 288 innebandyklubber registrert i idrettens database. 1.5 Møtevirksomhet Innebandyseksjonen har hatt 10 møter i løpet av perioden og behandlet 77 saker. 1.6 Internasjonalt Pr består International Floorball Federation av følgende 54 assosierte og fullverdige medlemsnasjoner: Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Russland, Sverige, Sveits, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, India, Italia, Japan, Latvia, Malaysia, Nederland, New Zealand, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, USA, Georgia, Frankrike, Pakistan, Korea, Ukraina, Liechtenstein, Island, Mongolia, Armenia, Moldova, Irland, Israel, Serbia, Argentina, Thailand, Portugal, Tyrkia, Romania, Sierra Leone, Hviterussland, Iran, Indonesia, Litauen, Filippinene, Jamaica. Representasjon IFF Central Board (CB) Monica Bakke har vært Treasurer i IFF Central Board. IFF Referee Committee (RC) Jan Nordli har vært medlem av Referee Committee. IFF Appeal Committee (AC) Kjell Hovland Olsen har vært medlem av Appeal Committee. Athletes Commission (ASC) Line Hagestande har vært medlem av Athletes Commission. 1.7 Samarbeidspartnere Puma, Globall Sport, Chartis, Norsk Bandysport, Meltwater News, Thon Hotels, Norsk Tipping, First Hotels og Hardanger Bestikk har bidratt positivt for innebandy som breddeidrett. 2. KOMITEER 2.1 Dommerkomiteens beretning 2011/2012 Dommerkomiteens sammensetning Dommerkomiteen har i perioden bestått av Leder: Medlemmer: Jarle Heitmann Jan Hagen Jan Nordli Trond Erik Olsen (Representant for dommergruppa) Kim A. Jørstad og Terje Larsen fra NBFs administrasjon har fungert som komiteens sekretariat Dommerkomiteen (DK) har i perioden hatt syv møter, hvor det er behandlet 69 saker. Men i tillegg er en rekke saker blitt tatt på e-post og telefon og noen er også ivaretatt sammen med administrasjonen. 5

6 Dommersituasjonen Sesongen 2011/2012 viser fortsatt at vi har konkrete og strukturelle utfordringer i forhold til den løpende dommersituasjonen. Disse problemstillingene er de samme som tidligere, som en rekke langtidsskader, sykdom, og dessverre mange forfall. Dette er dessverre noe som rammer i perioder og som er vanskelig å gjøre noe med. Men takket være at noen av dommerne har vist stor fleksibilitet og steppet inn på kort varsel, har imidlertid de aller fleste kamper blitt avviklet i henhold til oppsettet. Dommersamling september 2011 Sesongen ble innledet med en svært positiv tre-dagerssamling på Randsvangen. Dette er etter hvert blitt en tradisjon og er en fin måte å starte sesongen på. Samtidig får DK og dommerne tid til å sette fokus på utviklingsområder, som skal gjøre dommerne enda bedre i stand til å ivareta sine kamplederfunksjoner. Ved siden av fysisk testing og regeltesting av dommerparene, hadde vi i år en rekke eksterne innledere: internasjonal fotballdommer Tom Henning Øvrebø innledet om dommerpsykologi og konfliktløsninger, som ble krydret med situasjoner fra hans karriere Internasjonal dommerobservatør Bjørn Ingolf fra Sverige jobbet sammen med dommerne i seminarer om egenutvikling, toleransenivå/linjesetting og kampledelse/kommunikasjon. U-19 kvinner landslagssjef Kirsti Wiker Rönnmark og landslagstrener Inger-Lise Fagernes innledet og tok opp dømming av kvinnekamper. Arbeidsseminar april 2011 Dommerkomiteen har hele tiden ønsket å dra dommerne mer aktivt inn i planleggingen av dommerarbeidet. Skal man videreutvikle dommerarbeidet og dommernes arbeidsvilkår, må dette arbeidet forankres også hos de aktive dommerne. DK inviterte derfor som i 2011, med fire aktive dommere med ulik ståsted (ny, veteran, osv.), til et arbeidsseminar sammen med DK på Randsvangen i april Her diskuterte DK og de inviterte dommerne, en rekke temaer om hvordan vi som DK kan videreutvikle dommerarbeidet. Det kom frem en rekke interessante forslag fra dette arbeidet, og DK vil ta tak i de mest interessante i sesongen 2011/2012. Dommeroppsett DK- medlem Jan Nordli har i hele sesongen hatt ansvaret for dommeroppsett og forfallsarbeid i de tre forbundsseriene. Dette arbeidet baserer seg på dommerrangeringene som blir foretatt av DK, samt sperreskjemaer som fylles ut av dommerparene. DK er meget fornøyd med dette arbeidet. Men DK vil understreke at arbeidet med oppsett, bør etter hvert tillegges NBFs administrasjon. DK er en politisk valgt komite som skal ta seg av rangering av dommere og utvikling av dommere. Oppsett og forfall er et stort og krevende arbeid, som normalt bør ivaretas av noen som er ansatt eller frikjøpt for å ivareta arbeidet. Slik det nå er organisert vil norsk innebandy være sårbare, skulle dette arbeidet på kort sikt måtte overtas av andre enn den som i dag gjør en betydelig innsats. DK har i fellesskap satt opp dommere i sluttspillet, herunder tatt ut dommere til NM- finalene. Uttakskriterier har vært dommerrangering som igjen baserer seg på faktorene a) Dommerobservasjoner (b) Tester (c) Holdninger (d) Tilgjengelighet Dommerobservasjon I løpet av sesongen har vi gjennomført 71 observasjoner på våre forbundsseriedommere. I tillegg har vi vært ute og observert under gruppespill for aldersbestemte klasser. De som har stått for observasjonsarbeidet er Jarle Heitmann, Jan Nordli, Inge Haug, Kim-Alexander Jørstad, Lars bredby og Per C. Westreng Internasjonal representasjon Internasjonalt har vi pr hatt oppmeldt opp to dommerpar til internasjonale oppgaver. Dette er Bjørn Aksel Henriksen/ Jan Magnar Ingebrigtsli og Mathias Smaga / Eirik Olavson. Disse har hatt følgende oppdrag: 6

7 Henriksen / Ingebrigtsli: Mai 2011: U19VM Menn Weissenfeldt, Tyskland 5 kamper September 2011: Landskamper Tielt, Belgia, U19 menn og A menn 4 kamper November 2011: 4-nasj. Helsingfors, U19(k)og A kvinner 3 kamper Desember 2011: VM kvinner Sveits 7 kamper inkl VM-finalen Februar 2012: Landskamper Koceni, Latvia, U19(m) og menn 2 kamper Smaga / Olavson: Aug-sept. 2011: November 2011: EFC kval menn, Ciampino, Italia 5 kamper Landskamper Koceni, Latvia, Kvinner 2 kamper Jan Nordli har også denne sesongen vært medlem av IFFs dommerkomitè. Han ble under IFFkongressen i desember 2010 gjenvalgt som medlem i komiteen i to nye år og fungerer således i komiteen til desember Jan Nordli har også fått ansvar for IFF Development Group og har sagt ja til å gjøre en innsats i dette arbeidet de nærmeste to årene. Dette er meget gledelig for Norge og gjør at DK har gode kontakter inn til IFFs dommerkomite. Jan Nordli har også inneværende år, fortsatt sin gode innsats som internasjonal dommerobservatør og dommeransvarlig i forbindelse med internasjonale turneringer. Inneværende sesong har han hatt oppdrag som internasjonal dommerobservatør under: - Slovak Open i Bratislava juli - Czech Open i Praha august - EFC-kvalifisering i Slovenia august - VM-kvalifisering for menn i Polen februar Dommersystem i kvart- og semifinaler i NM-sluttspillet Dommerkomiteen har med bakgrunn i at det spilles best av fem kamper i NM-sluttspillet for kvinner og menn, valgt å fastholde ordningen der samme dommerpar følger alle kampene mellom lagene i både kvart- og semifinaler. DK har konstatert at dette gir en fordel med dette at lagene får et mye jevnere og mer forutsigbart nivå å forholde seg til. Dette mener vi også bidrar til bedre kvalitet på selve kampene. Dommere til NM-finaler Årets NM-finaler i Rykkinnhallen april 2012 ble dømt av følgende dommerpar: J15: Leif Lier / Jonny Kristiansen G15: Rune Davidsen / Terje Skifjeld G17: Frank Taaje/Henrik Østeby J17-19: Tom-Eirik Fredriksen/Kjell Hølland G19: Thomas Sørensen / Jon Vegar Eliassen Kvinner: Trond Olsen / Roy Kristoffersen Menn: Bjørn Aksel Henriksen/Jan Magnar Ingebrigtsli Årets dommerpar Bjørn Aksel Henriksen og Jan Magnar Ingebrigtsli ble av lagene i eliteserien for menn utpekt til årets dommerpar i Norge og fikk overrekt prisen under NM- finalen for menn 2012 Ufordringer fremover 1) Dommerkomiteen vil peke på noen strukturelle problemer i dommersituasjonen, som på lengre sikt kan føre til større utfordringer: - det kvalitative nivået innad i forbundsseriedommergruppa varierer mer enn ønsket, fra de best rangerte til de laveste. - Det er for liten rekruttering og dommerutvikling i kretsene, slik at det blir for få dommerpar som kan ta steget opp til forbundsseriedommer nivået. 7

8 2) DK konstaterer at det gjeldende materiell for dommerutdanning er utdatert og at NBF og kretsene i dag skolerer dommere på materiell som er nesten 10 år gammelt. Det er derfor et stort behov for å få på plass et nytt materiell relativt raskt. Utkastet til et internasjonalt opplegg foreligger nå og DK har organisert arbeidet med å oversette de første delkursene til norsk. Dette arbeidet er meget omfattende og vi forventer ikke å ha dette klar før våren DK mener at den fremste utfordringen for dommerutviklingen fremover, er å finne en økonomisk løsning som gjør at vi i Norge kan ta i bruke den nye felles internasjonal dommerutdannings- materiell på alle nivåer. Dvs. at vi får godt skolerte instruktører på krets og forbundsnivå og at både nye og nåværende dommere f.o.m får opplæring i nytt materiell. 3) Dommeroppsett og forfallsarbeid: det vil være en fremtidig langsiktig utfordring å få dette arbeidet over til administrasjonen. Som tidligere redegjort for, er vi i dag sårbare, dersom den som gjør dette arbeidet i DK på frivillig basis, skulle velge å trappe ned. Noe som etter hvert naturlig vil komme. Avslutning DK mener derfor at dommerprestasjonene denne sesongen ble stabilisert på et bra, jevnt nivå,. Vi vil rette EN HJERTELIG TAKK til alle forbundsseriedommerne for kjempefin innsats. Jarle Heitmann Jan Hagen (s) Jan Nordli (s) Trond E. Olsen (s) Leder Medlem Medlem Medlem/Dommerrepresentant 2.2 Arrangementskomiteens beretning 2011/2012 Arrangementskomiteen for innebandy har bestått av Tove Johannessen (Seksjonsstyret), Eric Müller (Greåker / Elite menn), Lars Ruen (Bærums Verk / 1.divisjon menn) og Arild W Vike (Sveiva / Elite kvinner). Sammensetningen i komiteen har vært basert på representasjon fra og kjennskap til de ulike forbundsseriene. Arrangementskomiteens arbeid ble denne sesongen kun knyttet til arbeidet med å revidere arrangementsinstruksen. Den er tenkt å inneholde en del med klare krav til forbundsserienes arrangement, og en utfyllende del med forslag til hvordan arrangementene kan bli enda bedre for de som ønsker å utvikle og høyne kvaliteten på sine arrangement. Når en instruks ikke følges opp mister den sin verdi, og det har derfor vært viktig for arrangementskomiteen å se på muligheten for å ilegge sanksjoner dersom kravene i instruksen ikke overholdes. Dette ses også i sammenheng med kravet i Eliteserielisensen om å følge Arrangementsinstruksen. I tillegg til å revidere dagens instruks er det kommet forslag til arrangementskomiteen om å legge inn nye punkter i instruksen: - Rutiner/gjennomføring av premieutdeling i seriene - Retningslinjer knyttet til gjennomføring av sluttspill Disse innspillene vil bli vurdert i det videre arbeidet. Arrangementskomiteen har dialog med Dommerkomiteen i forbindelse med den gjennomgangen som nå gjøres. Det er også viktig at instruksen forankres i klubbene, som skal godkjenne den. I forbindelse med Innebandyseksjonens årsmøte er det planlagt et møte med klubbene for å gjennomgå utkastet til revidert instruks, og diskutere gjennomføring og sanksjoner. Videre vil et endelig utkast til ny Arrangementsinstruks bli lagt frem for klubbene over sommeren, for godkjenning og iverksetting fra seriestart sesongen 2012/13. Med innføring av sanksjoner for brudd på instruksen vil det også være nødvendig å lage rutiner for kontroll og oppfølging som sikrer likebehandling. Arrangementskomiteen vil jobbe videre med dette. For Arrangementskomiteen Tove Johannessen 8

9 2.3 Regelkomiteens beretning 2011/2012 Arbeidet i regelkomiteen har denne sesongen vært mer beskjedent, i og med at spillereglementet har vært uendret. Hovedarbeidsmengden har derfor vært knyttet til kampreglementet. Regelkomiteen har videre avgitt tolkninger i enkeltsaker, der forståelse av regelverket har kommet på spissen. Regelkomiteen arbeider med å kvalitetssikre regelverket slik at det er konsistent, entydig og enklest mulig å forstå. Bjørge Jansen Leder Regelkomiteen 3.0 ARRANGEMENT NBF-I har i sesongen 2011/2012 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1. divisjon Østland for menn. Forbundsseriene har blitt administrert i NAIS, og dette har fungert tilfredsstillende. Alle klubbene har etter hvert fått gode rutiner på innrapportering til Idrettstelefonen i tillegg til den vanlige innrapporteringen til forbundet. Alle resultater i forbundsseriene ble automatisk oppdatert på Administrasjonen valgte i tillegg å administrere seriene i Excel, som vanlig, for sikkerhets skyld og for å få en fullverdig poengstatistikk og så videre. Oslo og Akershus Bandyregion har også administrert alle sine serier i NAIS, og noen andre kretser har også valgt dette for noen av sine serier. NBF-I har i nært samarbeid med kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og kretser for arbeidet med å ta på seg arrangementer. Alle serier bortsett fra eliteserie menn, eliteserien kvinner samt 1. divisjon Østland menn blir administrert av kretsene. Det vises for øvrig til den enkelte krets beretning. For tabeller, se punkt Forbundsarrangementer NM-puljespill, kvinner (Apalløkkahallen ) SF Grei/Målløs var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, G17 (Solberghallen og Mjøndalshallen ) Nor 92 IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, J15 (Rommenhallen ) Sveiva Innebandy var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, G15 (Bjølsenhallen ) Sagene IF var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, J17-19 (Høyenhallen ) Tunet IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, G19 (Apalløkkahallen ) SF Grei/Målløs var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-finaler aldersbestemte klasser og kvinner og menn (Rykkinnhallen ) Bærums Verk IF var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7. 9

10 4.0 IDRETT ELITE 4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2011/2012 Denne sesongen hadde et hovedmål og det var VM-kvalifiseringen i Tyskland i februar. Vi skulle opp mot fem nasjoner og noen av dem hadde vi ikke spilt mot før. Det var vel klart før kvalifiseringen at Norge, Danmark og Tyskland skulle kjempe om de to plassene som ga VM-tur til Sveits i desember I første kamp møtte vi Belgia og den kampen endte med seier I andre kamp møtte vi Frankrike og den kampen endte også Dermed hadde vi fått en veldig god start på turneringen. I den tredje kampen møtte vi den første riktige utfordringen, Danmark. Vi vant denne kampen med 11-2, og vi ble aldri truet av det danske laget. Vi fikk våre første baklengsmål i denne turneringen i slutten av kampen, så vi klarte nesten tre hele kamper uten mål imot, og det må sies å være mer enn godkjent. I kamp fire møtte vi vertsnasjonen Tyskland. På grunn av at begge lagene var så godt som kvalifisert for VM allerede, ble det litt fram og tilbake i denne kampen, men vi var mye sterkere enn Tyskland og vant med 9-7. Den siste kampen var mot Spania og denne vant vi med komfortable Dermed vant vi alle kampene våre i turneringen og vi hadde klart det vi kom for, nemlig å kvalifisere oss til VM i Sveits desember Ellers hadde vi dette året en samling i november, som fant sted i Oslo på lørdag og i Østfold på søndag. Så hadde vi noen treninger i januar før vi skulle til Tyskland. Mer har det ikke vært dette året, så vi ser fram mot neste sesong med VM som det store høydepunktet. Lagledelsen vil også benytte anledningen til å takke forbundet, spillerne og alle andre som har vært behjelpelige, slik at vi kunne gjennomføre denne sesongen. Ledelsen dette året har bestått av: Landslagsjef Johnny Petersen Landslagstrener Erik Hæren Materialforvalter Morten Andersen Fysioterapeut Per-Olov Fjeld Manager Lars Bunæs Johnny Petersen Landslagssjef A menn 4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2010/2011 Det har ikke vært noen aktivitet for dette landslaget siden VM i mai Pål Syversen er ansatt som ny landslagssjef, og han har tatt ut sin første tropp til breddesamling i Oslo juni Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2011/2012 Landslagledelse: Landslagssjef: Patrick Jonsson Landslagstrener: Fredrik Reidmar Landslagstrener: Rune Ali Zouhar Materialforvalter: Lars- Eric Jonsson Kiropraktor: Malin Steinbø Andersen Aktivitet i perioden : Breddesamling, Oslo Samling, Oslo Polish Open 10

11 Samling, Gøteborg Landskamp, Sverige VM, St. Gallen. Samlingen ble brukt til styrketester/ gjennomgang av nytt styrkeprogram ved OIS, re test av utholdenhet(cooper test) og Harres test (smidighet). Innebandymessig ble det gjennomført en teoriøkt, en innebandyøkt og en treningskamp mot Bækkelaget G17. Samlingen var i utgangspunktet tenkt som en breddesamling, men med 10 forfall ble det en svært amputert breddesamling. De fleste av forfallene kom fra spillere som ikke ønsket å satse mot VM. Samlingen var svært innholdsrik. Med re-test av kondisjon, en treningsøkt, to treningskamper mot Hagfors og teambuilding (innspilling av kampsanger og felles grillaften) spilte vi Polish Open. Vi valgte å ta med 25 utespillere og 3 målvakter. Alle utespillerne fikk spille min. to kamper og ingen hadde mer en tre kamper i løpet av turneringen. For å komplettere troppen fikk vi med oss fem U19-spillere som var valgt ut av U19-ledelsen. Spillemessig var fokus lagt på den defensive organiseringen. Våre to siste kamper mot Sveits og Finland viste stor fremgang på nevnte område. Kampene mot Tsjekkia og Polen var priorterte. Dette på bakgrunn av at vi skulle møte Tsjekkia i innledende runde, og Polen var en forventet motstander i sluttspillet. Samlingen var lagt til Göteborg. I utgangspunktet skulle vi spille tre treningskamper mot Kungälv, Älvstranden og Pixbo, men etter en svært sen avlysning fredag ettermiddag måtte lørdagens kamp endres, og ble spilt mot en kombinasjon av J18/G17 fra Pixbo. Samlingen Landskamp mot Sverige i Varberg. Kampen var viktig med tanke på at vi trengte en skikkelig gjennomkjøring før VM. Til denne samlingen var fire VM-uttatte spillere ute på grunn av sykdom og jobb. Noe som medførte at det ble innkalt fire nye spillere til samlingen og at det ble gjort en del endringer i rekkesammensetningene. VM St. Gallen VM begynte med et knepent tap mot Tsjekkia i en kamp som vi ledet med 1-0 etter 1. periode, lå under 1-2 etter 2.periode og tapte 2-3 etter at vi reduserte i siste spilleminutt. Tapet medførte en betydelig vanskeligere vei til en semifinale. Turneringens andre og tredje kamp var mot henholdsvis Slovakia(5-2) og Ungarn(5-0). I begge kampene kontrollerer vi spillet, men burde omsatt flere av sjansene vi skaper. I kvartfinalen mot Sverige tok det en brå slutt og etter første periode lå vi under med 0-8. Med dette tapet fikk vi møte Latvia om retten til å spille om 5. plass. En kamp der vi ligger under med 0-2 ganske tidlig, men vi tar oss selv i kragen og snur til 4-2 og spiller vår beste innebandy noensinne. Latvia reduserer til 4-3, men vi står i mot og vinner. I kampen om 5. plassen møter vi Polen, som viser seg å bli en svært jevn affære. Lagene følger hverandre hele veien og veksler på å ha ledelsen. Kampen ender 4-4 og avgjøres på straffer. Etter fem straffer er det fortsatt uavgjort. Da Tone Einstulen setter vår sjette straffe og Malin redder den polske, kan vi slippe jubelen løs. Mest glad av alle var nok lagkaptein Elizabeth Landsgård, som i sin 49. og siste(?) landskamp utligner til 3-3, blir benket og setter vårt første straffe i straffekonkurransen. En verdig avslutning på en lang innebandykarriere. Oppsummering: Som tidligere nevnt har det vært mange som har takket nei til landslaget. Årsakene varierer, men et flertall har gitt uttrykk for at kravene til trening og oppmøte/deltakelse på samlinger har vært utslagsgivende. Under vår første sesong var fokus rettet mot fysisk trening, innstilling til landslagsspill og defensiv organisering. Noe som etter vår mening har vist seg å være helt avgjørende for et godt resultat i VM. Testresultatene viser at stadig flere av spillerne er i ferd med å forstå behovet av fysisk trening, og VM-troppen har vist stor fremgang både på kondisjons- og styrketester. VM-troppen har et snittresultat på 2800 m på Cooper-testen. På vår første samling 18 mnd før VM var gjennomsnittet under 2700 m. Landslagsledelsen har forsøkt å ha et tett samarbeid med klubbtrenere. Gjennom samtaler, besøk på treninger og bistand med gjennomføring av Beep-tester. 11

12 Vi synes samlingene, der vi fikk spilt treningskamper mot svenske lag, har vært givende og viktige i våre forberedelser. Fortsatt er vi et stykke bak de beste nasjonene. På den fysiske delen må det jobbes med styrke og hurtighet. Vi har også en del å jobbe med når det gjelder den offensive delen av spillet, både individuelt og kollektivt, men vi ser helt klart muligheter for å kunne ta ytterligere steg. Vi vil rette en ekstra stor takk til OIS og Condis for deres bidrag i sesongen som har gått. Avslutningsvis vil vi også rette en stor takk til Lars-Eric Jonsson (kokk og materialforvalter). Uten deg ville nok trivselsfaktoren vært på et helt annet nivå. En stor takk til Malin Steinbø Andersen for din innsats med å holde alle jentene friske og raske. Og sist, men ikke minst, en stor takk til alle jentene som har gjorde dette til en fin reise og til et aldri så lite norsk innebandyeventyr med en lykkelig slutt. Patrick Jonsson Landslagssjef A kvinner 4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2010/2011 Landslaget hadde kick-off samling i august Etter dette hadde vi samling i september, november og i februar, samt at vi var på to turer. I februar var vi på 6-nasjoners turnering i Polen og i mars/april var vi i Forshaga/Karlstad i Sverige. 29 april-6 mai var vi i VM som ble avholdt i Nitra, Slovakia. Der endte vi på en 8 plass og med det rykket vi dessverre ned i B-puljen. Vi kan konstatere at VM var en nedtur sportslig sett og at vi i Norge har en del å jobbe med for å komme opp på et bedre nivå internasjonalt. Landslagsledelsen har denne sesongen bestått av Inger-Lise Fagernes (landslagstrener) og Kirsti Wiker Rönnmark (landslagssjef). I tillegg har vi hatt med oss Elisabeth Wergeland, Hans-Geir Aaslie, Morten Lindem, Frida Hellstrøm Christensen og Stig Solem til å bidra på ulike måter. Takk til alle som har hjulpet til rundt laget både på samlinger og i turneringer. Kirsti Wiker Landslagssjef U19 kvinner 4.5 Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon Østland menn & NM senior Eliteserien for menn besto av 13 lag (Sagene IF fikk tildelt plass av årsmøtet), 1.div. Østland menn besto av 10 lag og Eliteserien for kvinner besto av 7 lag. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av seriene. Eliteserien for kvinner ble vunnet av Sveiva Innebandy, 1. div. østland menn ble vunnet av Bærums Verk IF og Eliteserien for menn ble vunnet av Slevik IBK. Årets spiller for menn ble Thomas Stræte (Slevik IBK) og årets spiller for kvinner ble Lena Sundvik (Sveiva Innebandy). NM-finalene for senior ble arrangert i Rykkinnhallen, Bærum 22. april og streamet live på nettet. Her vant Slevik IBK herrefinalen over Tunet IBK, og SF Grei/Målløs vant kvinnefinalen over Bygdø Monolitten IL. For resultater vises det til punkt EuroFloorball Cup 2011 Holmlia SK var Norges representant i EFC for kvinner arrangert i Rakoniewice, Polen oktober De kom på 2. plass etter tap 5-1 i finalen mot RSU/Runway fra Latvia. (Resultater, se punkt 7.) Sarpsborg IBK takket nei til deltakelse i EFCQ for menn. 12

13 4.7 Champions Cup 2011 Tunet IBK (menn) var Norges representant i årets Champions Cup som ble arrangert i Mlada Boleslav, Tsjekkia oktober Tunet IBK kom på 6. plass i turneringen etter tap i begge kampene i gruppespillet. (Resultater, se punkt 7.) 5.0 INFORMASJON/ MARKEDSFØRING NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og eksternt via media om aktiviteten. 5.1 Informasjon NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden: oppdateres daglig. Eliteserieresultater med kampfakta er innrapportert direkte til NTB, Tekst-TV og alle andre viktige aviser, TV- stasjoner, radioer osv. i hele innebandy- Norge. Resultater fra forbundsseriene har blitt automatisk oppdatert på ved at lagene har ringt inn til Idrettstelefonen. Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden. Fulgt opp media med serieresultater og andre høydepunkter i løpet av sesongen. Bidratt til live-streaming av alle NM-finalene på nettet april. 5.2 NBF-TV Videosamarbeidet (IVS) har i årene etter oppstart utviklet seg til et anerkjent media-team, og går derfor nå videre under fanen NBF-TV. Fokus i 2011 har vært å finne metoder for å fremme synligheten av innebandy som idrett, samt hvordan engasjere ungdommen i idretten og klubbene. NBF-TV har i 2011 jobbet med videre kompetansebygging, opplæring av videogrupper i interesserte klubber, direkte hjelp med produksjon og distribusjon (streaming) av arrangement, samt helhetlig sentral media-planlegging for å fremme innebandyidretten. Gruppen bak NBF-TV har bidratt med et enormt frivillig engasjement. Dette engasjementet har resultert i produksjon og distribusjon av så vel NM-finaler og eliteseriekamper, som breddesatsninger og ungdomsarrangement, uten nevneverdige investeringer. Gruppen har fått anerkjennelse fra store aktører som IFF og NRK, og arbeider for å sementere denne kompetansen i NBF, slik at det blir enklere å stille denne kompetansen til rådighet i årene som kommer. NBF-TV har bidratt til å øke oppmerksomheten til innebandy. Og ved at NBF-TV får fortsette å bidra med media-planlegging sentralt, samt fokusere på hvordan hjelpe klubber i Norge å ta i bruk digital media, vil NBF-TV kunne fortsette å bidra til økt oppmerksomhet. NBF-TV har ligget i forkant av teknologiutviklingen, noe som har gjort det mulig å ta i bruk potensialet som finnes tidlig. Dette har vært mulig ved å støtte de engasjerte i gruppen, noe NBF-TV ønsker å fortsette med. Kort sagt, med tanke på hvor mye NBF-TV har oppnådd så langt, ligger det store forventninger til hva teamet kan bidra med i fremtiden! 6.0 ANLEGG NBF-I arbeider kontinuerlig med å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til haller i Norge. Det jobbes på flere fronter for å nå besluttende myndigheter, både via idrettskretser, idrettsråd og kommuneadministrasjon. Flere og flere klubber ber om hjelp, for å løse lokale utfordringer. Vi bistår klubber fra hele landet. Hovedproblemene er: Tilgang til hallflate for trening og kamper Hjelpe til med å få utstyrt haller med vant og mål. Hjelpe klubbene mht oppmerking til innebandy i nye haller. 13

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP F O R NORGES BANDYFORBUND B U N D S T I N G E ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2012-2014 STRATEGI-ARBEIDSPLAN OG BUDSJETT 2014-2017 T FORBUNDSTINGET NBF LØRDAG 6. SEPTEMBER 2014 KL. 1200 UBC ULLEVAAL STADION,

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008

SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SESONGEN SOM GIKK - 2007/2008 SPORT A-LANDSLAGET Vi visste at vår tredje sesong som A-nasjon ville by på utfordringer, med tanke på at vi havnet i en meget tøff innledende pulje. Sesongen startet med Euro

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014

SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SESONGEN SOM GIKK - 2013/2014 SPORT A-LANDSLAGET For A-landslaget herrer inneholdt denne sesongen to store turneringer. Først Olympiske leker i Sochi (februar 2014), deretter VM i Minsk (mai 2014). Forberedelsene

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET

SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT - 7 - A-LANDSLAGET SESONGEN SOM GIKK - 2005/2006 SPORT A-LANDSLAGET Spenningen knyttet til A-landslaget sesong var stor, og en på overflaten gunstig trekning av VM-puljene gjorde at det var et berettiget håp om at vi for

Detaljer

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 -

SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT - 7 - SESONGEN SOM GIKK - 2004/2005 SPORT A-LANDSLAGET På fjerde forsøk lyktes det for A-landslaget å rykke opp i A-puljen igjen. To andreplasser på rad ble denne gang byttet ut med en sikker førsteplass etter

Detaljer

SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2015

SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2015 SAKSDOKUMENTER BANDYSEKSJONENS ÅRSMØTE 2015 ÅRSBERETNING 2014/15 ARBEIDSPLANER OG BUDSJETT 2015/16 ULLEVAAL STADION TORSDAG 11. JUNI 2015 KL.1800 DAGSORDEN Det 24. ordinære årsmøte for Bandyseksjonen i

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2000/2001... side 2 II. Spesielle saker... side 4 III. Konklusjon... side 6 Landslagsaktiviteter... side 8 Utdannings-

Detaljer

KRETSTINGETS OPPGAVER

KRETSTINGETS OPPGAVER Årsberetning 2010 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Kretstingets oppgaver 3 Foretningsorden 4 Styrets beretning 5 Styret / komiteer / utvalg 6 Æresmedlemmer 7 Kretsens gullmerke 7 Representasjoner 8 Lagsutvikling

Detaljer

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal.

Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Særkretsting 2013 Agder Bandykrets innkaller med dette til særkretsting for 2012 torsdag 25. april 2013, kl. 19:00 i Sør Amfi (Myra) i Arendal. Dagsorden Åpning ved styrets leder 1. Godkjenne de fremmøtte

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... side 2 I. Generelt om NBBFs virksomhet i 2010/2011... side 2 II. Spesielle saker... side 6 III. Konklusjon... side 9 Landslagsaktiviteter... side 10 Utdannings-

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 11. JUNI 2010 BANDY

NORGES BANDYFORBUND PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 11. JUNI 2010 BANDY NORGES BANDYFORBUND PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE 11. JUNI 2010 BANDY PROTOKOLL Bandyseksjonenes 19. ordinære årsmøte. Ullevaal Stadion i Oslo, torsdag 10. juni 2010 kl 1800 til 2230. Årsmøte-delegatene ble ønsket

Detaljer

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus

ÅRSMØTE 2014. Onsdag 4. mars 2015. kl. 19:00. Abildsø klubbhus ÅRSMØTE 2014 Onsdag 4. mars 2015 kl. 19:00 Abildsø klubbhus Side 1 av 40 Dagsorden: 1. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 2. Velge dirigent(er), referent (er) samt 2 medlemmer til å

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 25.FEB.2015, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 25. FEBRUAR 2015 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag

Årsmøte 2014. Nittedal Idrettslag. Nittedal Idrettslag Nittedal Idrettslag Årsmøte 2014 Nittedal Idrettslag Boks 75, 1482 Nittedal * Besøksadresse: Kvernstuveien 5 Telefon: 67 07 25 88 * post@nittedalil.no * www.nittedalil.no Nittedal Idrettslag Saksliste

Detaljer

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund

Årsberetning 2013/2014. Norges Bordtennisforbund Årsberetning 2013/2014 Norges Bordtennisforbund INNHOLD Forord... 5 KAPITTEL I 1.1 Styret, tingvalgte komitéer og utvalg... 7 1.2 Styreoppnevnte komitéer og utvalg... 8 1.3 NBTFs administrasjon... 11

Detaljer

innholdsfortegnelse Side 1

innholdsfortegnelse Side 1 innholdsfortegnelse Programoversikt... side 2 Forslag til forretningsorden... side 2 Forslag til dagsorden... side 3 Kommentarer til dagsorden... side 3 Kommentarer til budsjett for 2002 og 2003... side

Detaljer

SK Trondheims-Ørn Årsberetning 2008

SK Trondheims-Ørn Årsberetning 2008 SK Trondheims-Ørn Årsberetning 2008 Årsmøte 10.03.2009 Kantina Autronica Fire and Security AS Årsberetning SK Trondheims-Ørn Innholdsfortegnelse 1. Dagsorden s. 3 2. Styrets beretning s. 4 3. Årsberetning

Detaljer

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2014 97. årg. Ready/Gressbanen i 2018? Herved innkalles til ordinært årsmøte i Ready idrettsforening tirsdag 20. mai kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Eller retter, fungerende leder

Detaljer

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00

L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 L O S B Y G O L F K L U B B ORG.NR.983 624 723 Å R S M Ø T E ONSDAG 12.FEB.2014, KL.18.00 PROGRAM ONSDAG 12. FEBRUAR 2014 18:00 ORIENTERING FRA ADMINISTRASJONEN / STYRET ~ 18:00 ÅRSMØTE I LOSBY GOLFKLUBB

Detaljer

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015

SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 NORDLAND SKIKRETS TING SCANDIC HOTEL, BODØ (tidligere Rica) 25-26. april 2015 PROGRAM OG SAKSLISTE SAKENES BEHANDLING BERETNINGER REGNSKAP OG BUDSJETT HANDLINGSPLAN ORGANISASJONSPLAN LAGSOVERSIKT Innholdsfortegnelse

Detaljer

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli

Norges Sjakkforbund. Årsberetning og kongresspapirer. 94. kongress Oslo 5. juli Norges Sjakkforbund Årsberetning og kongresspapirer 94. kongress Oslo 5. juli 2015 Innholdsfortegnelse lnnkalling... 3 Forslag til dagsorden... 4 Styrets beretning... 5 Organisasjon... 5 Jubileumsåret

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Side 1

Innholdsfortegnelse. Side 1 Innholdsfortegnelse Styrets beretning... 2 I. GENERELT OM NBBFS VIRKSOMHET 2012/2013... 2 II SPESIELLE SAKER... 8 III KONKLUSJON... 10 Landslagsaktiviteter... 12 Utdannings- og utviklingsaktiviteter...

Detaljer

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM

BSK-posten GULL I VM....og gull i UM BSK-posten Medlemsblad for Bækkelagets Sportsklub Nr 4. 2010 76. årgang GULL I VM...og gull i UM KLUBBKONTAKTER: ARBEIDSUTVALGET: Leder: Henning Andesersen Steinhammerv 15, 1177 Oslo 92881000 hen9ng.andersen@hotmail.com

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 25. mars 2015 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil

Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Årsmelding Klepp IL 2014 Klepp IL for dei som vil Side 1 av 40 SAKSLISTE Årsmøte Dato: Torsdag 12.03.2015 kl. 18:00 Inviterte deltakere: Forfall: Sted: Klepp Stadion, 2. etasje Referent: Thomas Langholm

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2013 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset

READYAVISEN. Knøttetassen 2012. Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset READYAVISEN Vår 2012 94. årg. Knøttetassen 2012 Herved innkalles til ordinær generalforsamling i Ready tirsdag 12. juni kl 18:00 i Readyhuset Lederen har ordet Dette er vår spesielle generalforsamlingsutgave

Detaljer

Styrets beretning 2009

Styrets beretning 2009 07 Styrets beretning 2009 A-landslaget for kvinner tok bronsemedalje i EM i Finland, og både J19- og J17-landslaget kvalifiserte seg for og deltok i EM-sluttspill. Sammen med Røa ILs kvartfinaleplass i

Detaljer

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011

KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 2011 KONGSBERG IDRETTSFORENING (KIF) ÅRSRAPPORT SESONGEN 2011 1 Innhold 1. Innledning... 3 2. Organisasjon... 4 2.1 KIF Hovedstyre... 4 2.2 Styrets sammensetning 2011... 4 2.3 Styrets møtevirksomhet /

Detaljer

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem.

HOVEDLAGET. Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder. Kristoffer Grøtta Olsen Varamedlem. BRØTTUM IDRETTSLAG ÅRSBERETNING 2014 HOVEDLAGET Styrets sammensetning 2014: AU Lisbeth Syljuberget Leder Lars Petter Besseby Nestleder Bjørn Rusten Styremedlem Hans Arne Halla Kasserer Ingen Styremedlem

Detaljer