Innebandyseksjonens årsmøte 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Innebandyseksjonens årsmøte 2012"

Transkript

1 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2012 Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2012 kl Agenda Årsberetning 2011/2012 Regnskap 2011/2012 Budsjett 2012/2013 1

2 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens 21. årsmøte Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2012 kl AGENDA: 1. Godkjenne fullmakter og at seksjonsårsmøtet er lovlig innkalt. 2. Velge dirigent. 3. Velge sekretærer 4. Velge to representanter til å undertegne årsmøtets protokoll. 5. Godkjenne den oppsatte saksliste. 6. Behandle beretningen. 7. Gjennomgå regnskapene, som oversendes forbundstinget til godkjenning. 8. Behandle innkomne forslag. 9. Foreta følgende valg i innebandyseksjonen: Leder 2 år 2. og 3. styremedlem 2 år 2. og 3. varamedlem 2 år Foreslå representant til Forbundsstyret. Denne velges formelt på Forbundstinget. Valg av representanter til Forbundstinget Leder av Valgkomité og 3-4 medlemmer 10. Foreslå avgifter til sesongen (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret). 11. Behandle handlingsplan for sesongen 2012/ Foreslå budsjettene for kommende sesong (godkjennes av forbundstinget/ forbundsstyret). 13. Administrative bestemmelser. 2

3 ÅRSBERETNING med regnskap for NORGES BANDYFORBUND INNEBANDYSEKSJONEN Oslo, 04. juni

4 1. ORGANISASJON 1.1 Seksjonsstyret Leder Morten Lindem Tunet IBK Nestleder Lars Gunnar Larsen Nor 92 IBK 1.Styremedl. Lisbet Norstrøm Gjelleråsen IF 2.Styremedl. Terje Nervik Nidaros IBK 3.Styremedl. Monica Bakke Holmlia SK 1.Varamedl. Tove Johannessen Greåker IBK 2.Varamedl. Cathrine Myhrhaug Strømmen IBK 3.Varamedl. Morten Isnes Sveiva Innebandy Dommerkomiteen Leder Jarle Heitmann Medlem Jan Nordli Medlem Trond Olsen Medlem Jan Hagen Arrangementskomiteen Leder Tove Johannessen Medlem Eric Müller Medlem Arild Vike Medlem Lars Ruen Valgkomite innebandy Leder Carl-Otto Evensen Medlem Marit Holte Medlem Helge Branting Medlem Cecilia Lundin Regelkomite innebandy Leder Bjørge Jansen Medlem Jarle Heitmann Elitelisensutvalget Leder Monica Bakke Medlem Jan-Carl Larsen 1.2 Administrasjon Generalsekretær Tomas Jonsson (64 %). Økonomikonsulent Ann-Mari Ellefsen (64 %). Idrettskonsulent Terje Larsen (95 %). Utdanningskonsulent Frank Nordseth (100 %). Leder for utviklingsavdelingen innebandy Eivind Tysdal (100 %). Økonomi - og landslagsansvarlig Lars Bunæs (100 %). Kim-Alexander Hofgaard Jørstad (70 % dommerkonsulent, 30 % NBF-stab) Anleggskonsulent Kjell Nilsen (64 %) Marcus Nilsson (100 % Utvikling) Jostein Sjaatil (100 % Utvikling) Per Christian Westreng er ansatt 100 % som kretssekretær i Østfold. Espen Johansen er ansatt 100 % som kretssekretær i Oslo & Akershus Bandyregion. Espen har også ansvar for bandyidretten i Oslo. Rune Ali Zouhar er ansatt 100 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion. Jan Magnar Ingebrigtsli er ansatt 75 % som konsulent i Oslo & Akershus Bandyregion. Børge Andreassen er ansatt 100 % som kretssekretær i Rogaland Bandykrets. Åsmund Sjøberg er ansatt 100 % som kretssekretær i Midt-Norge Bandyregion. Per Harald Bai Stabel er ansatt 40 % som kretssekretær i Agder Bandykrets. Hanne Gulbrandsen er ansatt 20 % som kretssekretær i Innlandet Bandyregion. Alexander Bjørnerud er ansatt 50 % som konsulent El-innebandy. Marit Sørvig er ansatt 50 % som konsulent El-innebandy. Kowsalya Sentamilvannan er ansatt som regnskapsmedarbeider og bearbeiding av lisenser. Mette Haakonsen har vært support på bearbeiding av lisenser for alle idrettene. 1.3 Lisens Alle spillere født i 1999 og tidligere skal ha løst lisens for sesongen 2011/2012. Det samme gjelder for dommerne. Trenere, ledere og andre tillitsvalgte kan innløse lisens etter eget ønske. Som følge av den nye ordningen, med online-registrering, skal/må klubbene selv sørge for at samtlige spillere er lisensiert. I Norsk Idretts database er det kun online-produksjon av lisensblanketter - resultert i utstedelse av en KID, som igjen er direkte knyttet til hver enkelt spillers identitet - som er gyldig. Spillere som ikke fremkommer på lisensoversikten på er IKKE spilleberettiget for deltakelse i kamp/serie/turnering i regi av Norges Bandyforbund. Vi anbefaler at arbeidet, med oppdateringer og korrigeringer, startes allerede nå da unngår man å glemme noen eller komme i tidsnød ved sesongstart! 4

5 1.4 Utvikling Totalt har innebandyspillere betalt lisens til NBF for sesongen 2011/2012. Dette er en fremgang på lisenser fra sesongen 10/11. Vi har pr. i dag 288 innebandyklubber registrert i idrettens database. 1.5 Møtevirksomhet Innebandyseksjonen har hatt 10 møter i løpet av perioden og behandlet 77 saker. 1.6 Internasjonalt Pr består International Floorball Federation av følgende 54 assosierte og fullverdige medlemsnasjoner: Tsjekkia, Danmark, Estland, Finland, Norge, Polen, Russland, Sverige, Sveits, Australia, Østerrike, Belgia, Brasil, Canada, Tyskland, Storbritannia, Ungarn, India, Italia, Japan, Latvia, Malaysia, Nederland, New Zealand, Singapore, Slovakia, Slovenia, Spania, USA, Georgia, Frankrike, Pakistan, Korea, Ukraina, Liechtenstein, Island, Mongolia, Armenia, Moldova, Irland, Israel, Serbia, Argentina, Thailand, Portugal, Tyrkia, Romania, Sierra Leone, Hviterussland, Iran, Indonesia, Litauen, Filippinene, Jamaica. Representasjon IFF Central Board (CB) Monica Bakke har vært Treasurer i IFF Central Board. IFF Referee Committee (RC) Jan Nordli har vært medlem av Referee Committee. IFF Appeal Committee (AC) Kjell Hovland Olsen har vært medlem av Appeal Committee. Athletes Commission (ASC) Line Hagestande har vært medlem av Athletes Commission. 1.7 Samarbeidspartnere Puma, Globall Sport, Chartis, Norsk Bandysport, Meltwater News, Thon Hotels, Norsk Tipping, First Hotels og Hardanger Bestikk har bidratt positivt for innebandy som breddeidrett. 2. KOMITEER 2.1 Dommerkomiteens beretning 2011/2012 Dommerkomiteens sammensetning Dommerkomiteen har i perioden bestått av Leder: Medlemmer: Jarle Heitmann Jan Hagen Jan Nordli Trond Erik Olsen (Representant for dommergruppa) Kim A. Jørstad og Terje Larsen fra NBFs administrasjon har fungert som komiteens sekretariat Dommerkomiteen (DK) har i perioden hatt syv møter, hvor det er behandlet 69 saker. Men i tillegg er en rekke saker blitt tatt på e-post og telefon og noen er også ivaretatt sammen med administrasjonen. 5

6 Dommersituasjonen Sesongen 2011/2012 viser fortsatt at vi har konkrete og strukturelle utfordringer i forhold til den løpende dommersituasjonen. Disse problemstillingene er de samme som tidligere, som en rekke langtidsskader, sykdom, og dessverre mange forfall. Dette er dessverre noe som rammer i perioder og som er vanskelig å gjøre noe med. Men takket være at noen av dommerne har vist stor fleksibilitet og steppet inn på kort varsel, har imidlertid de aller fleste kamper blitt avviklet i henhold til oppsettet. Dommersamling september 2011 Sesongen ble innledet med en svært positiv tre-dagerssamling på Randsvangen. Dette er etter hvert blitt en tradisjon og er en fin måte å starte sesongen på. Samtidig får DK og dommerne tid til å sette fokus på utviklingsområder, som skal gjøre dommerne enda bedre i stand til å ivareta sine kamplederfunksjoner. Ved siden av fysisk testing og regeltesting av dommerparene, hadde vi i år en rekke eksterne innledere: internasjonal fotballdommer Tom Henning Øvrebø innledet om dommerpsykologi og konfliktløsninger, som ble krydret med situasjoner fra hans karriere Internasjonal dommerobservatør Bjørn Ingolf fra Sverige jobbet sammen med dommerne i seminarer om egenutvikling, toleransenivå/linjesetting og kampledelse/kommunikasjon. U-19 kvinner landslagssjef Kirsti Wiker Rönnmark og landslagstrener Inger-Lise Fagernes innledet og tok opp dømming av kvinnekamper. Arbeidsseminar april 2011 Dommerkomiteen har hele tiden ønsket å dra dommerne mer aktivt inn i planleggingen av dommerarbeidet. Skal man videreutvikle dommerarbeidet og dommernes arbeidsvilkår, må dette arbeidet forankres også hos de aktive dommerne. DK inviterte derfor som i 2011, med fire aktive dommere med ulik ståsted (ny, veteran, osv.), til et arbeidsseminar sammen med DK på Randsvangen i april Her diskuterte DK og de inviterte dommerne, en rekke temaer om hvordan vi som DK kan videreutvikle dommerarbeidet. Det kom frem en rekke interessante forslag fra dette arbeidet, og DK vil ta tak i de mest interessante i sesongen 2011/2012. Dommeroppsett DK- medlem Jan Nordli har i hele sesongen hatt ansvaret for dommeroppsett og forfallsarbeid i de tre forbundsseriene. Dette arbeidet baserer seg på dommerrangeringene som blir foretatt av DK, samt sperreskjemaer som fylles ut av dommerparene. DK er meget fornøyd med dette arbeidet. Men DK vil understreke at arbeidet med oppsett, bør etter hvert tillegges NBFs administrasjon. DK er en politisk valgt komite som skal ta seg av rangering av dommere og utvikling av dommere. Oppsett og forfall er et stort og krevende arbeid, som normalt bør ivaretas av noen som er ansatt eller frikjøpt for å ivareta arbeidet. Slik det nå er organisert vil norsk innebandy være sårbare, skulle dette arbeidet på kort sikt måtte overtas av andre enn den som i dag gjør en betydelig innsats. DK har i fellesskap satt opp dommere i sluttspillet, herunder tatt ut dommere til NM- finalene. Uttakskriterier har vært dommerrangering som igjen baserer seg på faktorene a) Dommerobservasjoner (b) Tester (c) Holdninger (d) Tilgjengelighet Dommerobservasjon I løpet av sesongen har vi gjennomført 71 observasjoner på våre forbundsseriedommere. I tillegg har vi vært ute og observert under gruppespill for aldersbestemte klasser. De som har stått for observasjonsarbeidet er Jarle Heitmann, Jan Nordli, Inge Haug, Kim-Alexander Jørstad, Lars bredby og Per C. Westreng Internasjonal representasjon Internasjonalt har vi pr hatt oppmeldt opp to dommerpar til internasjonale oppgaver. Dette er Bjørn Aksel Henriksen/ Jan Magnar Ingebrigtsli og Mathias Smaga / Eirik Olavson. Disse har hatt følgende oppdrag: 6

7 Henriksen / Ingebrigtsli: Mai 2011: U19VM Menn Weissenfeldt, Tyskland 5 kamper September 2011: Landskamper Tielt, Belgia, U19 menn og A menn 4 kamper November 2011: 4-nasj. Helsingfors, U19(k)og A kvinner 3 kamper Desember 2011: VM kvinner Sveits 7 kamper inkl VM-finalen Februar 2012: Landskamper Koceni, Latvia, U19(m) og menn 2 kamper Smaga / Olavson: Aug-sept. 2011: November 2011: EFC kval menn, Ciampino, Italia 5 kamper Landskamper Koceni, Latvia, Kvinner 2 kamper Jan Nordli har også denne sesongen vært medlem av IFFs dommerkomitè. Han ble under IFFkongressen i desember 2010 gjenvalgt som medlem i komiteen i to nye år og fungerer således i komiteen til desember Jan Nordli har også fått ansvar for IFF Development Group og har sagt ja til å gjøre en innsats i dette arbeidet de nærmeste to årene. Dette er meget gledelig for Norge og gjør at DK har gode kontakter inn til IFFs dommerkomite. Jan Nordli har også inneværende år, fortsatt sin gode innsats som internasjonal dommerobservatør og dommeransvarlig i forbindelse med internasjonale turneringer. Inneværende sesong har han hatt oppdrag som internasjonal dommerobservatør under: - Slovak Open i Bratislava juli - Czech Open i Praha august - EFC-kvalifisering i Slovenia august - VM-kvalifisering for menn i Polen februar Dommersystem i kvart- og semifinaler i NM-sluttspillet Dommerkomiteen har med bakgrunn i at det spilles best av fem kamper i NM-sluttspillet for kvinner og menn, valgt å fastholde ordningen der samme dommerpar følger alle kampene mellom lagene i både kvart- og semifinaler. DK har konstatert at dette gir en fordel med dette at lagene får et mye jevnere og mer forutsigbart nivå å forholde seg til. Dette mener vi også bidrar til bedre kvalitet på selve kampene. Dommere til NM-finaler Årets NM-finaler i Rykkinnhallen april 2012 ble dømt av følgende dommerpar: J15: Leif Lier / Jonny Kristiansen G15: Rune Davidsen / Terje Skifjeld G17: Frank Taaje/Henrik Østeby J17-19: Tom-Eirik Fredriksen/Kjell Hølland G19: Thomas Sørensen / Jon Vegar Eliassen Kvinner: Trond Olsen / Roy Kristoffersen Menn: Bjørn Aksel Henriksen/Jan Magnar Ingebrigtsli Årets dommerpar Bjørn Aksel Henriksen og Jan Magnar Ingebrigtsli ble av lagene i eliteserien for menn utpekt til årets dommerpar i Norge og fikk overrekt prisen under NM- finalen for menn 2012 Ufordringer fremover 1) Dommerkomiteen vil peke på noen strukturelle problemer i dommersituasjonen, som på lengre sikt kan føre til større utfordringer: - det kvalitative nivået innad i forbundsseriedommergruppa varierer mer enn ønsket, fra de best rangerte til de laveste. - Det er for liten rekruttering og dommerutvikling i kretsene, slik at det blir for få dommerpar som kan ta steget opp til forbundsseriedommer nivået. 7

8 2) DK konstaterer at det gjeldende materiell for dommerutdanning er utdatert og at NBF og kretsene i dag skolerer dommere på materiell som er nesten 10 år gammelt. Det er derfor et stort behov for å få på plass et nytt materiell relativt raskt. Utkastet til et internasjonalt opplegg foreligger nå og DK har organisert arbeidet med å oversette de første delkursene til norsk. Dette arbeidet er meget omfattende og vi forventer ikke å ha dette klar før våren DK mener at den fremste utfordringen for dommerutviklingen fremover, er å finne en økonomisk løsning som gjør at vi i Norge kan ta i bruke den nye felles internasjonal dommerutdannings- materiell på alle nivåer. Dvs. at vi får godt skolerte instruktører på krets og forbundsnivå og at både nye og nåværende dommere f.o.m får opplæring i nytt materiell. 3) Dommeroppsett og forfallsarbeid: det vil være en fremtidig langsiktig utfordring å få dette arbeidet over til administrasjonen. Som tidligere redegjort for, er vi i dag sårbare, dersom den som gjør dette arbeidet i DK på frivillig basis, skulle velge å trappe ned. Noe som etter hvert naturlig vil komme. Avslutning DK mener derfor at dommerprestasjonene denne sesongen ble stabilisert på et bra, jevnt nivå,. Vi vil rette EN HJERTELIG TAKK til alle forbundsseriedommerne for kjempefin innsats. Jarle Heitmann Jan Hagen (s) Jan Nordli (s) Trond E. Olsen (s) Leder Medlem Medlem Medlem/Dommerrepresentant 2.2 Arrangementskomiteens beretning 2011/2012 Arrangementskomiteen for innebandy har bestått av Tove Johannessen (Seksjonsstyret), Eric Müller (Greåker / Elite menn), Lars Ruen (Bærums Verk / 1.divisjon menn) og Arild W Vike (Sveiva / Elite kvinner). Sammensetningen i komiteen har vært basert på representasjon fra og kjennskap til de ulike forbundsseriene. Arrangementskomiteens arbeid ble denne sesongen kun knyttet til arbeidet med å revidere arrangementsinstruksen. Den er tenkt å inneholde en del med klare krav til forbundsserienes arrangement, og en utfyllende del med forslag til hvordan arrangementene kan bli enda bedre for de som ønsker å utvikle og høyne kvaliteten på sine arrangement. Når en instruks ikke følges opp mister den sin verdi, og det har derfor vært viktig for arrangementskomiteen å se på muligheten for å ilegge sanksjoner dersom kravene i instruksen ikke overholdes. Dette ses også i sammenheng med kravet i Eliteserielisensen om å følge Arrangementsinstruksen. I tillegg til å revidere dagens instruks er det kommet forslag til arrangementskomiteen om å legge inn nye punkter i instruksen: - Rutiner/gjennomføring av premieutdeling i seriene - Retningslinjer knyttet til gjennomføring av sluttspill Disse innspillene vil bli vurdert i det videre arbeidet. Arrangementskomiteen har dialog med Dommerkomiteen i forbindelse med den gjennomgangen som nå gjøres. Det er også viktig at instruksen forankres i klubbene, som skal godkjenne den. I forbindelse med Innebandyseksjonens årsmøte er det planlagt et møte med klubbene for å gjennomgå utkastet til revidert instruks, og diskutere gjennomføring og sanksjoner. Videre vil et endelig utkast til ny Arrangementsinstruks bli lagt frem for klubbene over sommeren, for godkjenning og iverksetting fra seriestart sesongen 2012/13. Med innføring av sanksjoner for brudd på instruksen vil det også være nødvendig å lage rutiner for kontroll og oppfølging som sikrer likebehandling. Arrangementskomiteen vil jobbe videre med dette. For Arrangementskomiteen Tove Johannessen 8

9 2.3 Regelkomiteens beretning 2011/2012 Arbeidet i regelkomiteen har denne sesongen vært mer beskjedent, i og med at spillereglementet har vært uendret. Hovedarbeidsmengden har derfor vært knyttet til kampreglementet. Regelkomiteen har videre avgitt tolkninger i enkeltsaker, der forståelse av regelverket har kommet på spissen. Regelkomiteen arbeider med å kvalitetssikre regelverket slik at det er konsistent, entydig og enklest mulig å forstå. Bjørge Jansen Leder Regelkomiteen 3.0 ARRANGEMENT NBF-I har i sesongen 2011/2012 administrert Eliteserien for menn, Eliteserien for kvinner, samt 1. divisjon Østland for menn. Forbundsseriene har blitt administrert i NAIS, og dette har fungert tilfredsstillende. Alle klubbene har etter hvert fått gode rutiner på innrapportering til Idrettstelefonen i tillegg til den vanlige innrapporteringen til forbundet. Alle resultater i forbundsseriene ble automatisk oppdatert på Administrasjonen valgte i tillegg å administrere seriene i Excel, som vanlig, for sikkerhets skyld og for å få en fullverdig poengstatistikk og så videre. Oslo og Akershus Bandyregion har også administrert alle sine serier i NAIS, og noen andre kretser har også valgt dette for noen av sine serier. NBF-I har i nært samarbeid med kretser/ klubber gjennomført en rekke arrangementer. NBF-I vil takke klubber og kretser for arbeidet med å ta på seg arrangementer. Alle serier bortsett fra eliteserie menn, eliteserien kvinner samt 1. divisjon Østland menn blir administrert av kretsene. Det vises for øvrig til den enkelte krets beretning. For tabeller, se punkt Forbundsarrangementer NM-puljespill, kvinner (Apalløkkahallen ) SF Grei/Målløs var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, G17 (Solberghallen og Mjøndalshallen ) Nor 92 IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, J15 (Rommenhallen ) Sveiva Innebandy var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, G15 (Bjølsenhallen ) Sagene IF var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, J17-19 (Høyenhallen ) Tunet IBK var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-puljespill, G19 (Apalløkkahallen ) SF Grei/Målløs var teknisk arrangør. Resultater, se punkt 7. NM-finaler aldersbestemte klasser og kvinner og menn (Rykkinnhallen ) Bærums Verk IF var teknisk arrangør for NM-finalene. Resultater, se punkt 7. 9

10 4.0 IDRETT ELITE 4.1 Årsrapport herrelandslaget i innebandy 2011/2012 Denne sesongen hadde et hovedmål og det var VM-kvalifiseringen i Tyskland i februar. Vi skulle opp mot fem nasjoner og noen av dem hadde vi ikke spilt mot før. Det var vel klart før kvalifiseringen at Norge, Danmark og Tyskland skulle kjempe om de to plassene som ga VM-tur til Sveits i desember I første kamp møtte vi Belgia og den kampen endte med seier I andre kamp møtte vi Frankrike og den kampen endte også Dermed hadde vi fått en veldig god start på turneringen. I den tredje kampen møtte vi den første riktige utfordringen, Danmark. Vi vant denne kampen med 11-2, og vi ble aldri truet av det danske laget. Vi fikk våre første baklengsmål i denne turneringen i slutten av kampen, så vi klarte nesten tre hele kamper uten mål imot, og det må sies å være mer enn godkjent. I kamp fire møtte vi vertsnasjonen Tyskland. På grunn av at begge lagene var så godt som kvalifisert for VM allerede, ble det litt fram og tilbake i denne kampen, men vi var mye sterkere enn Tyskland og vant med 9-7. Den siste kampen var mot Spania og denne vant vi med komfortable Dermed vant vi alle kampene våre i turneringen og vi hadde klart det vi kom for, nemlig å kvalifisere oss til VM i Sveits desember Ellers hadde vi dette året en samling i november, som fant sted i Oslo på lørdag og i Østfold på søndag. Så hadde vi noen treninger i januar før vi skulle til Tyskland. Mer har det ikke vært dette året, så vi ser fram mot neste sesong med VM som det store høydepunktet. Lagledelsen vil også benytte anledningen til å takke forbundet, spillerne og alle andre som har vært behjelpelige, slik at vi kunne gjennomføre denne sesongen. Ledelsen dette året har bestått av: Landslagsjef Johnny Petersen Landslagstrener Erik Hæren Materialforvalter Morten Andersen Fysioterapeut Per-Olov Fjeld Manager Lars Bunæs Johnny Petersen Landslagssjef A menn 4.2 Årsrapport U19 menn i innebandy 2010/2011 Det har ikke vært noen aktivitet for dette landslaget siden VM i mai Pål Syversen er ansatt som ny landslagssjef, og han har tatt ut sin første tropp til breddesamling i Oslo juni Årsrapport kvinnelandslaget i innebandy 2011/2012 Landslagledelse: Landslagssjef: Patrick Jonsson Landslagstrener: Fredrik Reidmar Landslagstrener: Rune Ali Zouhar Materialforvalter: Lars- Eric Jonsson Kiropraktor: Malin Steinbø Andersen Aktivitet i perioden : Breddesamling, Oslo Samling, Oslo Polish Open 10

11 Samling, Gøteborg Landskamp, Sverige VM, St. Gallen. Samlingen ble brukt til styrketester/ gjennomgang av nytt styrkeprogram ved OIS, re test av utholdenhet(cooper test) og Harres test (smidighet). Innebandymessig ble det gjennomført en teoriøkt, en innebandyøkt og en treningskamp mot Bækkelaget G17. Samlingen var i utgangspunktet tenkt som en breddesamling, men med 10 forfall ble det en svært amputert breddesamling. De fleste av forfallene kom fra spillere som ikke ønsket å satse mot VM. Samlingen var svært innholdsrik. Med re-test av kondisjon, en treningsøkt, to treningskamper mot Hagfors og teambuilding (innspilling av kampsanger og felles grillaften) spilte vi Polish Open. Vi valgte å ta med 25 utespillere og 3 målvakter. Alle utespillerne fikk spille min. to kamper og ingen hadde mer en tre kamper i løpet av turneringen. For å komplettere troppen fikk vi med oss fem U19-spillere som var valgt ut av U19-ledelsen. Spillemessig var fokus lagt på den defensive organiseringen. Våre to siste kamper mot Sveits og Finland viste stor fremgang på nevnte område. Kampene mot Tsjekkia og Polen var priorterte. Dette på bakgrunn av at vi skulle møte Tsjekkia i innledende runde, og Polen var en forventet motstander i sluttspillet. Samlingen var lagt til Göteborg. I utgangspunktet skulle vi spille tre treningskamper mot Kungälv, Älvstranden og Pixbo, men etter en svært sen avlysning fredag ettermiddag måtte lørdagens kamp endres, og ble spilt mot en kombinasjon av J18/G17 fra Pixbo. Samlingen Landskamp mot Sverige i Varberg. Kampen var viktig med tanke på at vi trengte en skikkelig gjennomkjøring før VM. Til denne samlingen var fire VM-uttatte spillere ute på grunn av sykdom og jobb. Noe som medførte at det ble innkalt fire nye spillere til samlingen og at det ble gjort en del endringer i rekkesammensetningene. VM St. Gallen VM begynte med et knepent tap mot Tsjekkia i en kamp som vi ledet med 1-0 etter 1. periode, lå under 1-2 etter 2.periode og tapte 2-3 etter at vi reduserte i siste spilleminutt. Tapet medførte en betydelig vanskeligere vei til en semifinale. Turneringens andre og tredje kamp var mot henholdsvis Slovakia(5-2) og Ungarn(5-0). I begge kampene kontrollerer vi spillet, men burde omsatt flere av sjansene vi skaper. I kvartfinalen mot Sverige tok det en brå slutt og etter første periode lå vi under med 0-8. Med dette tapet fikk vi møte Latvia om retten til å spille om 5. plass. En kamp der vi ligger under med 0-2 ganske tidlig, men vi tar oss selv i kragen og snur til 4-2 og spiller vår beste innebandy noensinne. Latvia reduserer til 4-3, men vi står i mot og vinner. I kampen om 5. plassen møter vi Polen, som viser seg å bli en svært jevn affære. Lagene følger hverandre hele veien og veksler på å ha ledelsen. Kampen ender 4-4 og avgjøres på straffer. Etter fem straffer er det fortsatt uavgjort. Da Tone Einstulen setter vår sjette straffe og Malin redder den polske, kan vi slippe jubelen løs. Mest glad av alle var nok lagkaptein Elizabeth Landsgård, som i sin 49. og siste(?) landskamp utligner til 3-3, blir benket og setter vårt første straffe i straffekonkurransen. En verdig avslutning på en lang innebandykarriere. Oppsummering: Som tidligere nevnt har det vært mange som har takket nei til landslaget. Årsakene varierer, men et flertall har gitt uttrykk for at kravene til trening og oppmøte/deltakelse på samlinger har vært utslagsgivende. Under vår første sesong var fokus rettet mot fysisk trening, innstilling til landslagsspill og defensiv organisering. Noe som etter vår mening har vist seg å være helt avgjørende for et godt resultat i VM. Testresultatene viser at stadig flere av spillerne er i ferd med å forstå behovet av fysisk trening, og VM-troppen har vist stor fremgang både på kondisjons- og styrketester. VM-troppen har et snittresultat på 2800 m på Cooper-testen. På vår første samling 18 mnd før VM var gjennomsnittet under 2700 m. Landslagsledelsen har forsøkt å ha et tett samarbeid med klubbtrenere. Gjennom samtaler, besøk på treninger og bistand med gjennomføring av Beep-tester. 11

12 Vi synes samlingene, der vi fikk spilt treningskamper mot svenske lag, har vært givende og viktige i våre forberedelser. Fortsatt er vi et stykke bak de beste nasjonene. På den fysiske delen må det jobbes med styrke og hurtighet. Vi har også en del å jobbe med når det gjelder den offensive delen av spillet, både individuelt og kollektivt, men vi ser helt klart muligheter for å kunne ta ytterligere steg. Vi vil rette en ekstra stor takk til OIS og Condis for deres bidrag i sesongen som har gått. Avslutningsvis vil vi også rette en stor takk til Lars-Eric Jonsson (kokk og materialforvalter). Uten deg ville nok trivselsfaktoren vært på et helt annet nivå. En stor takk til Malin Steinbø Andersen for din innsats med å holde alle jentene friske og raske. Og sist, men ikke minst, en stor takk til alle jentene som har gjorde dette til en fin reise og til et aldri så lite norsk innebandyeventyr med en lykkelig slutt. Patrick Jonsson Landslagssjef A kvinner 4.4 Årsrapport U19 kvinner i innebandy 2010/2011 Landslaget hadde kick-off samling i august Etter dette hadde vi samling i september, november og i februar, samt at vi var på to turer. I februar var vi på 6-nasjoners turnering i Polen og i mars/april var vi i Forshaga/Karlstad i Sverige. 29 april-6 mai var vi i VM som ble avholdt i Nitra, Slovakia. Der endte vi på en 8 plass og med det rykket vi dessverre ned i B-puljen. Vi kan konstatere at VM var en nedtur sportslig sett og at vi i Norge har en del å jobbe med for å komme opp på et bedre nivå internasjonalt. Landslagsledelsen har denne sesongen bestått av Inger-Lise Fagernes (landslagstrener) og Kirsti Wiker Rönnmark (landslagssjef). I tillegg har vi hatt med oss Elisabeth Wergeland, Hans-Geir Aaslie, Morten Lindem, Frida Hellstrøm Christensen og Stig Solem til å bidra på ulike måter. Takk til alle som har hjulpet til rundt laget både på samlinger og i turneringer. Kirsti Wiker Landslagssjef U19 kvinner 4.5 Eliteserien menn og kvinner, 1. divisjon Østland menn & NM senior Eliteserien for menn besto av 13 lag (Sagene IF fikk tildelt plass av årsmøtet), 1.div. Østland menn besto av 10 lag og Eliteserien for kvinner besto av 7 lag. Administrasjonen har hatt få problemer med avviklingen av seriene. Eliteserien for kvinner ble vunnet av Sveiva Innebandy, 1. div. østland menn ble vunnet av Bærums Verk IF og Eliteserien for menn ble vunnet av Slevik IBK. Årets spiller for menn ble Thomas Stræte (Slevik IBK) og årets spiller for kvinner ble Lena Sundvik (Sveiva Innebandy). NM-finalene for senior ble arrangert i Rykkinnhallen, Bærum 22. april og streamet live på nettet. Her vant Slevik IBK herrefinalen over Tunet IBK, og SF Grei/Målløs vant kvinnefinalen over Bygdø Monolitten IL. For resultater vises det til punkt EuroFloorball Cup 2011 Holmlia SK var Norges representant i EFC for kvinner arrangert i Rakoniewice, Polen oktober De kom på 2. plass etter tap 5-1 i finalen mot RSU/Runway fra Latvia. (Resultater, se punkt 7.) Sarpsborg IBK takket nei til deltakelse i EFCQ for menn. 12

13 4.7 Champions Cup 2011 Tunet IBK (menn) var Norges representant i årets Champions Cup som ble arrangert i Mlada Boleslav, Tsjekkia oktober Tunet IBK kom på 6. plass i turneringen etter tap i begge kampene i gruppespillet. (Resultater, se punkt 7.) 5.0 INFORMASJON/ MARKEDSFØRING NBF-I har via sine informasjonsorganer gitt informasjon internt til medlemsmassen og eksternt via media om aktiviteten. 5.1 Informasjon NBF-I har gjennomført følgende informasjonstiltak i perioden: oppdateres daglig. Eliteserieresultater med kampfakta er innrapportert direkte til NTB, Tekst-TV og alle andre viktige aviser, TV- stasjoner, radioer osv. i hele innebandy- Norge. Resultater fra forbundsseriene har blitt automatisk oppdatert på ved at lagene har ringt inn til Idrettstelefonen. Utarbeidet terminliste med alle aktiviteter i løpet av perioden. Fulgt opp media med serieresultater og andre høydepunkter i løpet av sesongen. Bidratt til live-streaming av alle NM-finalene på nettet april. 5.2 NBF-TV Videosamarbeidet (IVS) har i årene etter oppstart utviklet seg til et anerkjent media-team, og går derfor nå videre under fanen NBF-TV. Fokus i 2011 har vært å finne metoder for å fremme synligheten av innebandy som idrett, samt hvordan engasjere ungdommen i idretten og klubbene. NBF-TV har i 2011 jobbet med videre kompetansebygging, opplæring av videogrupper i interesserte klubber, direkte hjelp med produksjon og distribusjon (streaming) av arrangement, samt helhetlig sentral media-planlegging for å fremme innebandyidretten. Gruppen bak NBF-TV har bidratt med et enormt frivillig engasjement. Dette engasjementet har resultert i produksjon og distribusjon av så vel NM-finaler og eliteseriekamper, som breddesatsninger og ungdomsarrangement, uten nevneverdige investeringer. Gruppen har fått anerkjennelse fra store aktører som IFF og NRK, og arbeider for å sementere denne kompetansen i NBF, slik at det blir enklere å stille denne kompetansen til rådighet i årene som kommer. NBF-TV har bidratt til å øke oppmerksomheten til innebandy. Og ved at NBF-TV får fortsette å bidra med media-planlegging sentralt, samt fokusere på hvordan hjelpe klubber i Norge å ta i bruk digital media, vil NBF-TV kunne fortsette å bidra til økt oppmerksomhet. NBF-TV har ligget i forkant av teknologiutviklingen, noe som har gjort det mulig å ta i bruk potensialet som finnes tidlig. Dette har vært mulig ved å støtte de engasjerte i gruppen, noe NBF-TV ønsker å fortsette med. Kort sagt, med tanke på hvor mye NBF-TV har oppnådd så langt, ligger det store forventninger til hva teamet kan bidra med i fremtiden! 6.0 ANLEGG NBF-I arbeider kontinuerlig med å tilrettelegge for at innebandyaktiviteten får best mulig tilgang til haller i Norge. Det jobbes på flere fronter for å nå besluttende myndigheter, både via idrettskretser, idrettsråd og kommuneadministrasjon. Flere og flere klubber ber om hjelp, for å løse lokale utfordringer. Vi bistår klubber fra hele landet. Hovedproblemene er: Tilgang til hallflate for trening og kamper Hjelpe til med å få utstyrt haller med vant og mål. Hjelpe klubbene mht oppmerking til innebandy i nye haller. 13

14 Hjelpe klubb og lokalt idrettsråd ved nye prosjekter (unngå at mindre gymsaler, blir planlagt og bygd). Hjelpe klubber mht å vurdere nye prosjekter opp mot kommunen/utbygger. Noen ganger jobber vi i det stille, dvs at vi ikke flagger høyt at vi hjelper lokale idrettsråd/ lokale aviser, med bakgrunnsinformasjon, som brukes opp mot kommunene. I blant annet Skedsmo kommune ble en slik strategi kronet med suksess. Kommunen la vekk et uønsket prosjekt. Nytt prosjekt hvor idrettens ønsker er ivaretatt er under bearbeiding. I Karmøy kommune (Torvastad IL) samordnet håndball og innebandy sin innsats, noe som gjør vårt innspill mye sterkere. Et annet av forbundets prioriterte områder er å stimulere til å få vant i eksisterende haller og i nye haller I år har 22 innebandyklubber mottatt tilskudd til innkjøp av mål og vant. Tre idrettskretser har nå vedtak som tilgodeser flerbrukshaller, som er 44 x 24 m. Bygges det haller med mindre hallflate, får disse hallene ikke spillemidler. Dette fordi mange kommuner med dårlig økonomi planlegger og bygger gammeldags gymsaler. Her må klubbene være lokale vakter, og melde inn til NBF, slik at en på tidligst mulig tidspunkt blir klar over prosjektet med hensyn til omgjøring til større hallflate. En annen trend, er at flere kommuner planlegger nye haller i hemmelighet. Idretten blir ekskludert fra prosessen. Sluttresultatet er mange ganger dårlige løsninger for idretten og mangler/feil må gjøres om i ettertid, noe som for fordyrer prosjektet. Som en ser dukker det stadig opp nye utfordringer. Noe som tilsier at anleggsfokuset blir enda viktigere i fremtiden. Fleridrettshall i heltre Det er nå under oppføring en fleridrettshall i heltre ved Numedal folkehøyskole i Buskerud. Et utviklingsfirma i Trondheim samarbeider med NTNU i utviklingsarbeidet. Prosjektet er svært lovende, både mht totalkostnad og byggetid. Dette er et prosjekt NBF følger tett opp. En spennende ide. 3 mill. til bygging av flerbruksflater NBF og Norges Basketballforbund har i samarbeid med Akershus Idrettskrets søkt Sparebankstiftelsen DNB NOR om midler til å bygge funksjonelle flerbruksflater, og har fått tildelt 3 MNOK fra stiftelsen. Flerbruksflaten er for uorganiserte aktiviteter og kan benyttes til innebandy/basket om sommeren og ishockey/bandy på vinteren. Hver flerbruksflate vil få tildelt fra kr ,- til kr ,- fra stiftelsen og beløpets størrelse avhenger av byggekostandene. I tillegg kan man søke om spillemidler på kr ,- og da vil de fleste flerbruksflater være fullfinansiert, når man i tillegg får deler eller hele mva-beløpet refundert. 14

15 Flerbruksflata er en bane på minimum 12x24 m med et støtdempende dekke og har tilnærmet samme dempning som dekke i en flerbrukshall. Dekket legges rett på en avrettet masse, men banen må ikke legges på telefarlig område og i slike tilfeller må banen telesikres. Rundt banen bygger man et vant av impregnert materiale, og dette vantet kan lett settes opp på dugnad. På langsiden setter man opp to basketmål tett opp til vantet, slik at basketmålene kommer langt ut i banen. I tillegg skal det være to stk vandalsikre mål som både kan benyttes til innebandy om sommeren og ishockey/bandy på vinteren. Anlegget er i detalj beskrevet på hjemmesidene til AIK: under anlegg. Prosjektleder fra AIK er: Oddleif Dahlen, 2 mill til Møteplassen NBF, Norges Basketballforbund og Norges Håndballforbund har i samarbeid søkt Sparebankstiftelsen DNB NOR om midler til å bygge funksjonelle flerbruksflater, og har fått tildelt 2 MNOK fra stiftelsen. Flerbruksflaten er for uorganiserte aktiviteter og kan benyttes til innebandy/håndball, basketball/volleyball og sandvolleyball/sandhåndball. Sparebankstiftelsen samarbeider med leverandør Scansis. Det er midler til to anlegg. Ett er plassert i Drammen (Berskaug) og ett er tenkt plassert i Oslo (Lille Bislett). Det viser seg vanskelig å få til raske prosesser i Oslo. I dette tilfelle får hvert av de to prosjektene 3 x kr ,- av de ordinære nærmiljøanleggsmidlene + 1 MNOK fra stiftelsen - totalt 1,6 MNOK for hvert prosjekt, og er da fullfinansiert. 15

16 7.0 RESULTATER 7.1 Resultater Champions Cup (Mlada Boleslav, Tsjekkia, ) Menn: SSV Helsinki - Mlada Boleslav 6-3 Pulje A Wiler-Ersigen - SSV Helsinki 2-3 Pulje A Mlada Boleslav - Wiler-Ersigen 2-8 Pulje A Storvreta IBK - Tatran Stresovice 4-6 Pulje B Tunet IBK - Storvreta IBK 4-14 Pulje B Tatran Stresovice - Tunet IBK 8-6 Pulje B SSV Helsinki - Storvreta IBK 8-3 Semifinale Tatran Stresovice - Wiler-Ersigen 6-5 sd Semifinale Tatran Stresovice - SSV Helsinki 3-4 Finale Kvinner: SC Classic - Djurgårdens IF 5-9 Finale (Ingen norske lag var kvalifisert for kvinneklassen) 7.2 Resultater Euro Floorball Cup finalespill (Rakoniewice, Polen ) Kvinner: Zirafa Zilina - Olimp. O. Gdansk 3-10 Pulje A RSU/Runway - Zirafa Zilina 11-1 Pulje A Olimp. O. Gdansk - RSU/Runway 0-11 Pulje A FC Outlaws - Nizhny Novgorod 5-5 Pulje B Holmlia SK - FC Outlaws 2-1 Pulje B Nizhny Novgorod - Holmlia SK 4-5 Pulje B RSU/Runway - Nizhny Novgorod 11-5 Semifinale Holmlia SK - Olimp. O. Gdansk 5-2 Semifinale Zirafa Zilina - FC Outlaws plass RSU/Runway - Holmlia SK 5-1 Finale Menn: RTU/Inspecta - SK Augur 4-3 Finale 7.3 Resultater Eliteserien kvinner 1 Sveiva - Bygdø/Mon 10-1 (3-1,1-0,6-0) 2 Tunet - Slevik 6-4 (2-2,3-1,1-1) 3 Grei/Målløs - Akerselva 7-5 (0-1,3-3,4-1) 4 Akerselva - Tunet 1-13 (0-4,1-4,0-5) 5 Slevik - Sveiva 8-9 (1-5,4-2,3-2) 6 Bygdø/Mon - Holmlia 4-5 (3-3,0-1,1-1) 7 Holmlia - Slevik 3-3 (0-2,0-0,3-1) 8 Sveiva - Akerselva 9-0 (4-0,3-0,2-0) 9 Tunet - Grei/Målløs 4-3 (0-0,2-2,2-1) 10 Grei/Målløs - Sveiva 7-9 (1-5,2-2,4-2) 11 Akerselva - Holmlia 0-7 (0-1,0-4,0-2) 12 Slevik - Bygdø/Mon 3-6 (0-2,2-3,1-1) 13 Holmlia - Grei/Målløs 10-2 (3-0,2-1,5-1) 14 Sveiva - Tunet 3-2 (0-1,1-1,2-0) 15 Bygdø/Mon - Akerselva 6-3 (4-1,1-0,1-2) 16 Tunet - Holmlia 4-4 (1-1,2-2,1-1) 17 Grei/Målløs - Bygdø/Mon 7-4 (2-1,3-1,2-2) 18 Akerselva - Slevik 5-5 (2-2,1-3,2-0) 19 Holmlia - Sveiva 1-7 (0-3,0-3,1-1) 20 Slevik - Grei/Målløs 6-4 (0-1,2-1,4-2) 21 Bygdø/Mon - Tunet 4-5 (2-0,2-1,0-4) 22 Bygdø/Mon - Sveiva 2-9 (2-2,0-4,0-3) 23 Slevik - Tunet 6-5 (3-1,0-2,3-2) 24 Akerselva - Grei/Målløs 6-10 (1-5,3-4,2-1) 25 Tunet - Akerselva 6-5 (1-1,3-1,2-3) 26 Sveiva - Slevik 6-1 (1-0,3-0,2-1) 27 Holmlia - Bygdø/Mon 9-2 (1-1,3-1,5-0) 28 Slevik - Holmlia 5-3 (1-1,3-2,1-0) 29 Akerselva - Sveiva 1-12 (0-4,0-5,1-3) 30 Grei/Målløs - Tunet 7-6 (2-0,3-4,2-2) 31 Sveiva - Grei/Målløs 7-4 (1-1,5-2,1-1) 32 Holmlia - Akerselva 15-4 (4-0,4-0,7-4) 33 Bygdø/Mon - Slevik 5-7 (1-3,2-2,2-2) 34 Grei/Målløs - Holmlia 9-7 (2-4,2-1,5-2) 35 Tunet - Sveiva 2-7 (1-4,1-1,0-2) 36 Akerselva - Bygdø/Mon 4-11 (0-2,2-6,2-3) 37 Holmlia - Tunet 7-6 (3-2,3-2,1-2) 38 Bygdø/Mon - Grei/Målløs 7-8 (2-4,3-0,2-4) 39 Slevik - Akerselva 7-4 (1-0,2-3,4-1) 40 Sveiva - Holmlia 4-3 (1-2,2-0,1-1) 41 Grei/Målløs - Slevik 13-4 (5-1,2-0,6-3) 42 Tunet - Bygdø/Mon 5-7 (2-2,0-3,3-2) 43 Sveiva - Bygdø/Mon 3-0 (1-0,0-0,2-0) 44 Tunet - Slevik 7-5 (2-2,3-0,2-3) 45 Grei/Målløs - Akerselva 17-3 (6-1,6-1,5-1) 46 Akerselva - Tunet 1-12 (0-5,1-3,0-4) 47 Slevik - Sveiva 4-5 (2-2,0-0,2-3) 48 Bygdø/Mon - Holmlia 7-7 (2-4,2-1,3-2) 49 Holmlia - Slevik 6-3 (4-1,0-0,2-2) 50 Sveiva - Akerselva 18-2 (4-1,7-1,7-0) 51 Tunet - Grei/Målløs 7-3 (2-1,2-0,3-2) 52 Grei/Målløs - Sveiva 0-5 wo * 53 Akerselva - Holmlia 1-14 (0-6,1-3,0-5) 54 Slevik - Bygdø/Mon 7-4 (0-0,4-4,3-0) 55 Holmlia - Grei/Målløs 5-0 wo * 56 Sveiva - Tunet 6-2 (1-0,3-1,2-1) 57 Bygdø/Mon - Akerselva 5-0 (2-0,2-0,1-0) 58 Tunet - Holmlia 8-7 (3-1,4-3,1-3) 59 Grei/Målløs - Bygdø/Mon 8-3 (3-0,4-2,1-1) 60 Akerselva - Slevik 4-6 (0-1,1-3,3-2) 61 Holmlia - Sveiva 6-8 (3-1,1-4,2-3) 62 Slevik - Grei/Målløs 5-8 (1-4,2-2,2-2) 63 Bygdø/Mon - Tunet 6-4 (3-0,1-3,2-1) * G/M benyttet en ikke spilleberettiget spiller i kampen, og ble idømt tap av kamp. Bildet: Seriemester Sveiva Innebandy 16

17 7.4 Resultater Eliteserien menn 1 Slevik - Akerselva 12-2 (1-0,6-1,5-1) 2 Gjelleråsen - Grei/Målløs 8-9 (2-1,4-6,2-2) 3 Sarpsborg - Lye 6-5 (3-1,1-0,2-4) 4 Fjerdingby - Nor (3-0,3-1,7-1) 5 Greåker - Sveiva 8-10 (3-2,2-5,3-3) 6 Fjerdingby - Lye 11-2 (3-0,7-0,1-2) 7 Tunet - Bækkelaget 8-4 (5-1,2-2,1-1) 8 Sagene - Gjelleråsen 2-5 (1-1,0-2,1-2) 9 Nor 92 - Tunet 3-8 (1-3,1-3,1-2) 10 Akerselva - Sarpsborg 5-4 (0-1,3-2,2-1) 11 Lye - Greåker 3-4 (0-1,1-2,2-1) 12 Bækkelaget - Gjelleråsen 5-2 (2-0,0-0,3-2) 13 Grei/Målløs - Slevik 5-6 (1-0,2-3,2-3) 14 Sveiva - Fjerdingby 5-11 (2-2,0-5,3-4) 15 Tunet - Sagene 9-3 (2-1,3-2,4-0) 16 Slevik - Bækkelaget 12-5 (5-2,5-2,2-1) 17 Gjelleråsen - Nor (1-1,2-0,3-4) 18 Fjerdingby - Greåker 8-6 (2-2,4-1,2-3) 19 Lye - Akerselva 7-8 (1-2,3-3,3-3) 20 Sarpsborg - Grei/Målløs 7-5 (1-2,5-2,1-1) 21 Tunet - Sveiva 7-6 (3-2,2-1,2-3) 22 Sagene - Fjerdingby 6-7 (1-3,3-2,2-2) 23 Bækkelaget - Sarpsborg 5-7 (2-1,1-4,2-2) 24 Grei/Målløs - Akerselva (6-4,4-4,5-6) 25 Greåker - Tunet 5-5 (3-1,1-1,1-3) 26 Nor 92 - Slevik 4-11 (2-5,2-3,0-3) 27 Sveiva - Gjelleråsen 6-3 (3-1,2-1,1-1) 28 Greåker - Sagene 7-7 (2-0,3-4,2-3) 29 Gjelleråsen - Greåker 10-6 (2-4,3-2,5-0) 30 Lye - Grei/Målløs 5-4 (1-1,3-0,1-3) 31 Slevik - Sveiva 6-6 (1-3,3-1,2-2) 32 Akerselva - Bækkelaget 8-4 (6-1,1-2,1-1) 33 Sarpsborg - Nor (2-2,6-0,4-3) 34 Tunet - Fjerdingby 4-4 (0-2,1-0,3-2) 35 Greåker - Slevik 1-9 (1-2,0-2,0-5) 36 Nor 92 - Akerselva 9-11 (3-3,1-5,5-3) 37 Fjerdingby - Gjelleråsen 9-4 (2-1,4-2,3-1) 38 Bækkelaget - Grei/Målløs 5-5 (2-2,2-2,1-1) 39 Sveiva - Sarpsborg 9-12 (3-3,4-6,2-3) 40 Slevik - Fjerdingby 4-3 (1-1,1-1,2-1) 41 Gjelleråsen - Tunet 4-7 (2-4,1-1,1-2) 42 Lye - Bækkelaget 5-4 (1-1,0-1,4-2) 43 Grei/Målløs - Nor (3-2,3-2,4-1) 44 Akerselva - Sveiva 7-10 (3-3,3-2,1-5) 45 Nor 92 - Sagene 6-11 (2-3,4-4,0-4) 46 Sarpsborg - Greåker 3-7 (0-3,1-3,2-1) 47 Fjerdingby - Sarpsborg 4-4 (2-2,1-1,1-1) 48 Tunet - Slevik 7-8 (2-1,1-4,4-3) 49 Gjelleråsen - Lye 5-2 (1-1,2-1,2-0) 50 Greåker - Akerselva 4-3 (1-2,1-0,2-1) 51 Tunet - Lye 9-1 (3-1,2-0,4-0) 52 Nor 92 - Bækkelaget 1-4 (0-1,0-2,1-1) 53 Sveiva - Grei/Målløs 9-9 (4-4,2-2,3-3) 54 Sagene - Akerselva 8-5 (4-2,3-1,1-2) 55 Sveiva - Bækkelaget 8-10 (0-1,4-5,4-4) 56 Slevik - Gjelleråsen 6-8 (2-4,2-0,2-4) 57 Lye - Nor (3-0,0-3,5-2) 58 Sagene - Bækkelaget 8-7 (2-2,4-0,2-5) 59 Grei/Målløs - Greåker 10-6 (3-1,6-3,1-2) 60 Sarpsborg - Tunet 5-11 (0-4,2-2,3-5) 61 Fjerdingby - Grei/Målløs 9-5 (3-2,3-1,3-2) 62 Gjelleråsen - Sarpsborg 6-4 (0-2,4-0,2-2) 63 Greåker - Bækkelaget 10-4 (3-0,5-1,2-3) 64 Tunet - Akerselva 9-9 (5-4,2-1,2-4) 65 Sveiva - Nor (5-3,6-0,4-3) 66 Lye - Sveiva 3-11 (1-3,2-3,0-5) 67 Bækkelaget - Fjerdingby 4-12 (2-4,0-4,2-4) 68 Grei/Målløs - Tunet 6-8 (3-1,1-2,2-5) 69 Akerselva - Gjelleråsen 5-0 wo * 70 Sarpsborg - Slevik 4-3 (2-1,0-0,2-2) 71 Nor 92 - Greåker 2-9 (1-2,1-4,0-3) 72 Grei/Målløs - Sagene 7-8 (0-5,2-0,5-3) 73 Lye - Sarpsborg 7-6 (3-1,3-2,1-3) 74 Akerselva - Slevik 8-14 (3-4,2-4,3-6) 75 Bækkelaget - Tunet 7-8 (2-1,2-3,3-4) 76 Grei/Målløs - Gjelleråsen (6-3,2-3,4-4) 77 Nor 92 - Fjerdingby 4-7 (1-0,2-0,1-7) 78 Sveiva - Greåker 5-6 (3-0,1-3,1-3) 79 Sagene - Sveiva 5-15 (1-5,3-3,1-7) 80 Akerselva - Fjerdingby 3-14 (2-5,1-2,0-7) 81 Sarpsborg - Akerselva 11-3 (6-1,3-2,2-0) 82 Slevik - Grei/Målløs 16-9 (2-4,8-2,6-3) 83 Gjelleråsen - Bækkelaget 11-4 (3-0,2-2,6-2) 84 Fjerdingby - Sveiva 7-4 (2-1,2-2,3-1) 85 Greåker - Lye 10-4 (3-1,4-2,3-1) 86 Tunet - Nor (2-1,6-0,6-1) 87 Slevik - Lye 13-4 (3-2,5-1,5-1) 88 Sagene - Sarpsborg 7-9 (2-1,1-3,4-5) 89 Lye - Sagene 5-5 (1-2,3-1,1-2) 90 Nor 92 - Gjelleråsen 6-8 (3-2,2-3,1-3) 91 Slevik - Sagene 7-5 (1-0,4-1,2-4) 92 Akerselva - Lye 6-7 (4-2,1-2,1-3) 93 Grei/Målløs - Sarpsborg 11-9 (1-2,5-2,5-5) 94 Bækkelaget - Slevik 4-13 (0-5,2-1,2-7) 95 Greåker - Fjerdingby 3-6 (1-4,1-0,1-2) 96 Grei/Målløs - Lye 7-5 (1-2,2-2,4-1) 97 Sveiva - Tunet 2-5 (1-2,1-2,0-1) 98 Gjelleråsen - Sagene 7-9 (3-3,3-3,1-3) 99 Sagene - Grei/Målløs 9-7 (3-1,5-1,1-5) 100 Gjelleråsen - Sveiva 10-8 (3-2,1-4,6-2) 101 Lye - Fjerdingby 2-11 (0-2,1-5,1-4) 102 Slevik - Nor (7-0,3-2,6-1) 103 Akerselva - Grei/Målløs 6-10 (1-3,4-2,1-5) 104 Sarpsborg - Bækkelaget 9-1 (2-0,3-1,4-0) 105 Sagene - Slevik 5-11 (1-7,2-2,2-2) 106 Tunet - Greåker 12-6 (0-1,9-2,3-3) 107 Nor 92 - Sarpsborg 3-10 (0-2,3-4,0-4) 108 Greåker - Gjelleråsen 6-9 (0-1,1-4,5-4) 109 Fjerdingby - Tunet 9-7 (3-2,2-3,4-2) 110 Bækkelaget - Akerselva 6-6 (1-2,2-1,3-3) 111 Sveiva - Slevik 3-4 (2-1,0-3,1-0) 112 Gjelleråsen - Fjerdingby 9-7 (4-3,2-2,3-2) 113 Slevik - Greåker 10-4 (4-2,4-0,2-2) 114 Lye - Tunet 1-4 (1-2,0-1,0-1) 115 Sarpsborg - Sveiva 7-8 (4-1,2-4,1-3) 116 Grei/Målløs - Bækkelaget 8-5 (3-0,3-0,2-5) 117 Akerselva - Nor (3-3,2-1,1-1) 118 Sagene - Tunet 5-8 (1-3,1-3,3-2) 119 Tunet - Gjelleråsen 12-4 (3-1,3-1,6-2) 120 Fjerdingby - Slevik 7-10 (3-2,1-4,3-4) 121 Lye - Gjelleråsen 5-6 (2-1,2-2,1-3) 122 Bækkelaget - Sagene 6-7 (0-3,3-4,3-0) 123 Greåker - Sarpsborg 5-5 (2-0,2-1,1-4) 124 Nor 92 - Grei/Målløs 4-5 (1-1,2-2,1-2) 125 Sveiva - Akerselva 15-5 (2-2,8-1,5-2) 126 Fjerdingby - Sagene 9-4 (1-2,3-2,5-0) 127 Grei/Målløs - Sveiva 7-6 (3-2,2-1,2-3) 128 Akerselva - Greåker 5-8 (1-5,4-1,0-2) 129 Bækkelaget - Nor (2-3,1-2,7-1) 130 Sarpsborg - Fjerdingby 10-7 (1-1,6-1,3-5) 131 Slevik - Tunet 8-6 (2-2,1-3,5-1) 132 Sagene - Greåker 7-11 (1-3,2-4,4-4) 133 Sveiva - Sagene 8-4 (3-2,3-1,2-1) 134 Gjelleråsen - Slevik 5-11 (3-8,1-1,1-2) 135 Fjerdingby - Akerselva 8-11 (2-3,1-3,5-5) 136 Nor 92 - Lye 5-7 (1-3,1-1,3-3) 137 Bækkelaget - Sveiva 3-7 (0-1,2-4,1-2) 138 Tunet - Sarpsborg 7-8 (2-2,1-4,4-2) 139 Greåker - Grei/Målløs 4-6 (0-1,1-2,3-3) 140 Bækkelaget - Lye 6-2 (3-0,2-2,1-0) 141 Sagene - Nor (1-2,4-0,5-2) 142 Akerselva - Sagene 6-9 (0-4,3-3,3-2) 143 Nor 92 - Sveiva 6-9 (2-4,2-2,2-3) 144 Akerselva - Tunet 4-6 (2-0,0-2,2-4) 145 Lye - Slevik 4-8 (2-3,0-2,2-3) 146 Grei/Målløs - Fjerdingby 10-9 (3-5,5-3,2-1) 147 Bækkelaget - Greåker 6-6 (1-3,4-2,1-1) 148 Sarpsborg - Gjelleråsen 7-5 (4-2,2-2,1-1) 149 Sarpsborg - Sagene 7-7 (2-2,4-3,1-2) 150 Sagene - Lye 8-4 (2-2,4-1,2-1) 151 Slevik - Sarpsborg 12-6 (6-4,4-1,2-1) 152 Greåker - Nor (4-2,2-1,6-0) 153 Fjerdingby - Bækkelaget 12-5 (5-1,5-0,2-4) 154 Tunet - Grei/Målløs 12-4 (3-0,2-1,7-3) 155 Gjelleråsen - Akerselva 16-4 (3-1,4-3,9-0) 156 Sveiva - Lye 6-7 (2-0,1-3,3-4) * Kamp nr.69 mellom IK Akerselva og Gjelleråsen, spilt 19/11-11 ble annullert pga myndighetsfeil av dommerne. Det ble fastsatt at det skulle spilles omkamp 8/2-12. I omkampen benyttet Gjelleråsen en ikke spilleberettiget spiller. De ble som følge av dette idømt tap av kamp (Walk Over). Bildet: Seriemester Slevik IBK 17

18 7.5 NM kvinner senior FINALE: Grei/Målløs - BMIL 4-3 (0-1,2-1,2-1) SEMIFINALER: Slevik - BMIL 8-2 (1-0,5-1,2-1) BMIL - Slevik 3-2 (3-0,0-1,0-1) Slevik - BMIL 5-6 (1-0,1-3,3-2,0-1)sd BMIL - Slevik 3-2 (1-1,0-0,2-1) Grei/Målløs - Tunet 6-3 (3-1,0-1,3-1) Tunet - Grei/Målløs 6-5 (2-4,0-1,4-0) Grei/Målløs - Tunet 7-6 (3-3,2-2,2-1) Tunet - Grei/Målløs 5-8 (2-1,2-3,1-4) NM-FINALE, 22/4-12 Rykkinnhallen (kl.1130) Grei/Målløs - Bygdø Monolitten 4-3 (0-1,2-1,2-1) Tilskuere: (10:25) Camilla Bergsmark (Marie Sveen Olsen) 1-1 (21:46) Madeleine Ellilä (Sandra Sjøstrøm) 2-1 (22:58) Madeleine Ellilä (Sandra Sjøstrøm) 2-2 (31:40) Martina Hall (Camilla Bergsmark) 3-2 (40:41) Madeleine Ellilä (Elisabeth Thorp) 4-2 (43:00) Kine Hedlund Eriksen (Helena Lindberg) 4-3 (52:57) Camilla Bergsmark (Martina Hall) Utv: Grei/Målløs 2x2min, 1x5min, BMIL ingen Skudd: (9-5,6-9,10-8) Dommere: Kristoffersen/Olsen PULJESPILL: Pulje A: (Apalløkkahallen, gummi) Tunet - Sveiva 5-4 Tromsø - Slevik 1-10 Akerselva - Tunet 2-11 Sveiva - Tromsø 14-0 Slevik - Akerselva 14-2 Tromsø - Tunet 0-11 Slevik - Sveiva 4-4 Akerselva - Tromsø 4-4 Tunet - Slevik 3-4 Sveiva - Akerselva 16-4 Tabell pulje A: Slevik Tunet Sveiva Akerselva Tromsø Pulje B: (Apalløkkahallen, parkett) Grei/Målløs - Holmlia 4-2 Freidig - BMIL 4-12 Grei/Målløs - Freidig 11-3 Holmlia - BMIL 2-3 Holmlia - Freidig 11-3 BMIL - Grei/Målløs 4-6 Tabell pulje B: Grei/Målløs BMIL Holmlia Freidig Poengplukker: Sandra Sjöström Grei/Målløs Jenny Olofsson Sveiva Madeleine Ellilä Grei/Målløs NM menn senior FINALE: Slevik IBK - Tunet IBK 14-9 (3-2,7-0,4-7) SEMIFINALER: Slevik - Sarpsborg 12-7 (4-3,4-2,4-2) Sarpsborg - Slevik 4-5 (2-2,1-2,1-1) Slevik - Sarpsborg 8-6 (2-2,3-3,3-1) Tunet - Fjerdingby 4-3 (0-0,3-1,1-2) Fjerdingby - Tunet 6-4 (3-0,2-1,1-3) Tunet - Fjerdingby 6-7 (0-2,2-2,4-3) Fjerdingby - Tunet 5-6 (3-1,2-4,0-1) Tunet - Fjerdingby 7-4 (0-2,2-1,5-1) KVARTFINALER: Slevik - Greåker 5-4 (1-2,2-1,2-1) Greåker - Slevik 0-6 (0-2,0-3,0-1) Slevik - Greåker 8-7 (1-1,5-2,1-4,1-0)sd Tunet - Gjelleråsen 7-5 (0-2,2-2,5-1) Gjelleråsen - Tunet 3-4 (1-1,1-2,1-0,0-1)sd Tunet - Gjelleråsen 5-8 (3-5,1-3,1-0) Gjelleråsen - Tunet 4-6 (0-2,3-1,1-3) Fjerdingby - Grei/Målløs 11-3 (4-2,2-0,5-1) Grei/Målløs - Fjerdingby 6-9 (2-1,2-4,2-4) Fjerdingby - Grei/Målløs 4-3 (2-1,1-1,1-1) Sarpsborg - Sveiva 7-6 (1-3,1-1,5-2) Sveiva - Sarpsborg 6-1 (1-0,2-1,3-0) Sarpsborg - Sveiva 7-6 (2-3,2-2,2-1,1-0)sd Sveiva - Sarpsborg (1-6,1-2,8-2,0-1)sd NM-FINALE, 22/4-12 Rykkinnhallen (kl.1500) Slevik IBK - Tunet IBK 14-9 (3-2,7-0,4-7) Tilskuere: (00:47) Thomas Stræte (Iver Iversen) 1-1 (05:20) Thomas Rognlien (Jonas Goldstein) 2-1 (07:55) Peter Fahlstrøm (Johan Åhlberg ) 2-2 (10:23) David Svensson (Jonas Goldstein) 3-2 (19:30) Johan Åhlberg (Thomas Stræte) 4-2 (20:33) Peter Fahlstrøm (Johan Åhlberg) 5-2 (21:05) Johan Nord (Per Folkesson) 6-2 (21:26) Peter Fahlstrøm (Thomas Stræte) 7-2 (22:03) Christoffer Nilsson (Per Folkesson) 8-2 (26:16) Johan Åhlberg (Per Folkesson) 9-2 (32:48) Johan Åhlberg (Thomas Stræte) 10-2 (33:19) Peter Fahlstrøm (Thomas Stræte) 10-3 (43:51) Henning Larsson (Patrick Gundersen) 10-4 (44:35) Martin Bjerkelund (Jonas Goldstein) 10-5 (47:23) Ole Martin Skau Jansson (David Svensson) 10-6 (47:43) Henrik Fredriksen (Martin Bjerkelund) 11-6 (47:52) Peter Fahlstrøm (Johan Åhlberg) 12-6 (52:29) Johan Åhlberg 13-6 (53:15) Morten Bye (Peter Fahlstrøm) 13-7 (53:37) Jonas Goldstein 13-8 (54:41) Fredrik Hoff Eriksen (Ole Mossin Olesen) 13-9 (57:29) Amir Chehrehnegar (David Svensson) 14-9 (59:10) Thomas Stræte (Daniel Magnusson) Utv: Slevik 5x2min, Tunet 3x2min Skudd: (8-6,18-5,12-15) Dommere: Ingebrigtsli/Henriksen Poengplukker: Thomas Stræte Slevik Ole Mossin Olesen Tunet Fredrik H. Eriksen Tunet

19 7.7 NM J15 FINALE: Tunet IBK - Gjelleråsen IF 2-3 (0-0,0-2,2-0,0-1)sd INNLEDENDESPILL: Gjelleråsen - Tunet 1-2 Sveiva - Sarpsborg 10-1 Grei/Målløs - Gjelleråsen 1-2 Tunet - Sveiva 3-6 Sarpsborg - Grei/Målløs 2-8 Sveiva - Gjelleråsen 4-5 Sarpsborg - Tunet 0-7 Grei/Målløs - Sveiva 2-1 Gjelleråsen - Sarpsborg 3-1 Tunet - Grei/Målløs 5-2 NM FINALE, 21/4-12 Rykkinnhallen (kl.1000) Tunet - Gjelleråsen 2-3 (0-0,0-2,2-0,0-1) sd Tilskuere: (15:17) Ingrid Hoem (Kaja Bråten) 0-2 (27:44) Frida Nordstrøm (Kaja Bråten) 1-2 (40:43) Sigrid G. Schjetne (Sandra F. Kabran) 2-2 (43:36) Helene Hagen (Lillian Amundsen) 2-3 (49:34) Ingrid Hoem (Julie Melby Lunde) Utv: Tunet ingen, GIF 1x2min Skudd: (8-6,5-8,7-4,3-4) Dommere: Lier/Kristiansen Tabell: Tunet IBK Gjelleråsen IF Sveiva Innebandy SF Grei/Målløs NM J17-19 FINALE: Sveiva IB - Slevik IBK 1-4 (0-1,0-1,1-2) SEMIFINALER: BMIL - Sveiva 4-5 Tunet - Slevik 2-4 PULJESPILL: Grei/Målløs - BMIL 1-2 Pulje A Gjelleråsen - Tunet 1-5 Pulje B Slevik - Grei/Målløs 6-4 Pulje A Sveiva - Gjelleråsen 2-0 Pulje B BMIL - Slevik 1-0 Pulje A Tunet - Sveiva 6-0 Pulje B NM-FINALE, 21/4-12 Rykkinnhallen (kl.1500) Sveiva Innebandy - Slevik IBK 1-4 (0-1,0-1,1-2) Tilskuere: (17:46) Heidi Fossholt Homble (Emilie Thorvaldsen) 0-2 (30:55) Emilie Thorvaldsen 1-2 (44:19) Carina Hardang (Julie Gidske) 1-3 (45:05) Eline Thøring 1-4 (59:04) Heidi Fossholt Homble (Karoline Hvidsten) Utv: Sveiva 1x2min, Slevik ingen Skudd: (6-6,11-6,6-11) Dommere: Hølland/Fredriksen Tabell pulje A: BMIL Slevik Grei/Målløs Tabell pulje B: Tunet Sveiva Gjelleråsen NM G15 FINALE: Sarpsborg IBK - Gjelleråsen IF 3-4 (1-3,0-0,2-1) SEMIFINALER: Sarpsborg - BMIL 3-2 Gjelleråsen - Sveiva 8-3 NM-FINALE, 21/4-12 Rykkinnhallen (kl.1230) Sarpsborg IBK - Gjelleråsen IF 3-4 (1-3,0-0,2-1) Tilskuere: (04:18) Victor Hammervold-J. (-) 0-2 (07:15) Edvin Eikland (Victor Hammervold-J.) 1-2 (07:36) Martin Lilleby (Ulrik Eriksen) 1-3 (13:29) Eivind Brandeggen (Olav A. Falkeid) 1-4 (41:04) Olav A. Falkeid (Mikkel L. Johansen) 2-4 (42:47) Jørgen Lassen (Martin Amundsen) 3-4 (43:01) Martin Lilleby (Martin Rogne) Utv: Sarpsborg ingen, GIF 1x2min Skudd: (5-8,9-4,8-3) Dommere: Davidsen/Skifjeld 19

20 PULJESPILL G15: Resultater pulje A: Ajer - Sarpsborg 0-4 Bækkelaget - Sola 5-3 Sveiva - Ajer 10-3 Sarpsborg - Bækkelaget 5-4 Sola - Sveiva 2-4 Bækkelaget - Ajer 11-1 Sola - Sarpsborg 1-5 Sveiva - Bækkelaget 4-3 Ajer - Sola 6-5 Sarpsborg - Sveiva 5-3 Tabell pulje A: Sarpsborg Sveiva Bækkelaget Ajer Sola Resultater pulje B: Freidig - Gjelleråsen 2-11 BMIL - Øreåsen 1-0 Asker - Freidig 5-4 Gjelleråsen - BMIL 9-3 Øreåsen - Asker 3-6 BMIL - Freidig 2-1 Øreåsen - Gjelleråsen 0-12 Asker - BMIL 1-4 Freidig - Øreåsen 4-3 Gjelleråsen - Asker 6-3 Tabell pulje B: Gjelleråsen BMIL Asker Freidig Øreåsen NM G17 FINALE: Sveiva IB - Sarpsborg IBK 5-6 (0-1,2-1,3-3,0-1)sd SEMIFINALER: Gjelleråsen - Sarpsborg 4-5 Sveiva - Bækkelaget 6-3 PULJESPILL: Resultater pulje A: 01 Gjelleråsen - Strinden Grei/Målløs - Bækkelaget Øya - Gjelleråsen Strinden - Grei/Målløs Bækkelaget - Øya Gjelleråsen - Grei/Målløs Strinden - Bækkelaget Grei/Målløs - Øya Bækkelaget - Gjelleråsen Øya - Strinden 5-2 Resultater pulje B: 11 Pors - Sarpsborg Øyane - Sveiva Nor 92 - Pors Sarpsborg - Øyane Sveiva - Nor Pors - Øyane Sarpsborg - Sveiva Øyane - Nor Sveiva - Pors Nor 92 - Sarpsborg 3-5 Tabell pulje A: Gjelleråsen IF Bækkelagets SK SF Grei/Målløs Øya IBK Strinden IBK Tabell pulje B: Sveiva IB Sarpsborg IBK Nor 92 IBK Pors IBK Øyane IB NM-FINALE, 21/4-12 Rykkinnhallen (kl.1800) Sarpsborg - Sveiva 5-6 (0-1,2-1,3-3,0-1) sd Tilskuere: (00:05) Kevin Bøckmann (Ola Sander Olaussen) 0-2 (22:22) Mats Gjermundsen (Lasse Seppola Schie) 1-2 (26:50) Kjetil Hammerstad (Petter Ulven) 2-2 (28:55) Kjetil Hammerstad (Sindre P. Christiansen) 3-2 (41:02) Andreas Valbye (Kjetil Hammerstad) 4-2 (42:29) Sindre P. Christiansen (Andreas Skriden) 4-3 (48:22) Lasse Seppola Schie (Markus Hanstad) 4-4 (48:49) Lasse Seppola Schie 5-4 (57:49) Kjetil Hammerstad (Sindre P. Christiansen) 5-5 (59:44) Martin Lilleby (Markus Hanstad) 5-6 (64:53) Magnus Nilsen (Ola Sander Olaussen) Utv: Sarpsborg 3x2min, Sveiva 2x2min Skudd: (7-9,9-7,8-8,2-2) Dommere: Taaje/Østeby 7.11 NM G19 FINALE: Tunet IBK - Sveiva IB 4-8 (1-4,1-1,2-3) SEMIFINALER: Tunet - Greåker 9-3 Sveiva - Lye 18-0 NM-FINALE, 20/4-12 Rykkinnhallen (kl.2000) Tunet IBK - Sveiva Innebandy 4-8 (1-4,1-1,2-3) Tilskuere: (05:32) Daniel Gidske (Sindre Bjerknes) 0-2 (07:57) Sindre Bjerknes (Chetan Sethi) 0-3 (12:10) Christoffer Øistad (Daniel Gidske) 1-3 (15:09) Ole Martin Skau Jansson (Martin Bjerkelund) 1-4 (18:46) Kjetil Hammerstad (Sindre P. Christiansen) 2-4 (26:29) Henrik Fredriksen 2-5 (28:01) Daniel Gidske 2-6 (40:59) Emil Krzykawski 3-6 (45:19) Henrik Fredriksen (Mats Hoff Karlsen) 3-7 (48:19) Patrick Martinsen (Chetan Sethi) 4-7 (50:15) Martin Bjerkelund (Ole Martin Skau Jansson) 4-8 (55:17) Sindre Bjerknes (Christoffer Øistad) Utv: Tunet 1x5min, Sveiva 1x2min Skudd: (9-3,3-6,5-4) Dommere: Eliassen/Sørensen 20

Protokoll 4. Seksjonsstyremøte 20/11-2012

Protokoll 4. Seksjonsstyremøte 20/11-2012 Til Stede: På telefon: På videokonf.: Adm: Tove Johannessen (leder), Lisbet Norstrøm (1.styrem.), Monica Bakke (3.styrem.), Arild W. Vike (2.varam.), Ole Petter Rogne (3.varam.). Lars Gunnar Larsen (nestleder)

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2013

Innebandyseksjonens årsmøte 2013 PROTOKOLL Innebandyseksjonens årsmøte 2013 Ullevaal Business Class Lørdag 15. juni 2013 kl. 1200 1 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens 22. årsmøte Ullevaal Business Class Lørdag 15. juni 2013 kl. 1200

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2011

Innebandyseksjonens årsmøte 2011 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2011 Ullevaal Business Class Lørdag 18. juni 2011 kl. 1200 Agenda Årsberetning 2010/2011 Regnskap 2010/2011 Budsjett 2011/2012 1 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2013

Innebandyseksjonens årsmøte 2013 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2013 Ullevaal Business Class Lørdag 15. juni 2013 kl. 1200 Agenda Årsberetning 2012/2013 Regnskap 2012/2013 Budsjett 2013/2014 1 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2014

Innebandyseksjonens årsmøte 2014 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2014 Thon Hotell Triaden, Lørenskog Søndag 15. juni 2014 kl. 1000 Agenda Årsberetning 2013/2014 Regnskap 2013/2014 Budsjett 2014/2015 1 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2015

Innebandyseksjonens årsmøte 2015 Protokoll Innebandyseksjonens årsmøte 2015 Thon Hotell Triaden, Lørenskog Søndag 14. juni 2015 kl. 1000 1 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens 24. årsmøte Thon Hotell Triaden, Lørenskog Søndag 14. juni

Detaljer

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK)

Thomas Løken (Toppen IL) Rune Davidsen (Arendal IBK) ÅRSBERETNING 2010 Side 2 av 8 1. Organisasjon 1.1 Kretsstyret Styret har bestått av følgende personer: Leder: Kasserer: Leder arrangementskomitéen: Leder dommerkomitéen: Utviklingsansvarlig: Informasjonsansvarlig:

Detaljer

NBF-Innebandyseksjon. Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 2 2015/2016 20.oktober, Ullevål Stadion

NBF-Innebandyseksjon. Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 2 2015/2016 20.oktober, Ullevål Stadion Protokoll for seksjonsstyret innebandy møte nr. 2 2015/2016 20.oktober, Ullevål Stadion Tilstede: Ikke tilstede: Monica Bakke, Egil Tanemsmo, Gitte Bjerkelund, Ole Petter Rogne, Arne Semb, Ragnhild Ådland,

Detaljer

HOLMLIA SPORTSKLUBB. Dzeneta Celhasic, Sagene Daniella Gomez, egen klubb Christine Johansen, egen klubb

HOLMLIA SPORTSKLUBB. Dzeneta Celhasic, Sagene Daniella Gomez, egen klubb Christine Johansen, egen klubb Eliteserieklubbene kvinner 2012 / 2013 HOLMLIA SPORTSKLUBB Fakta om Holmlia Sportsklubb Innebandy: Holmlia Sportsklubb holder til i Søndre Nordstrand bydel sydøst i Oslo og har i tillegg til innebandy

Detaljer

HARSTAD IBK SVEIVA 5. MARS KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK SVEIVA 5. MARS KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Sett a Elite v helgen! 1.-3. kvalik apri l HARSTAD IBK SVEIVA 5. MARS KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Forrige helg spilte vi borte mot Nor92 og Slevik. Det endte dessverre med tap

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2008

Innebandyseksjonens årsmøte 2008 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2008 Ullevaal Business Class Lørdag 14. juni 2008 kl. 1200 Agenda Årsberetning 2007/2008 Regnskap 2007/2008 Budsjett 2008/2009 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

HARSTAD IBK SARPSBORG 03. OKTOBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK SARPSBORG 03. OKTOBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG HARSTAD IBK SARPSBORG 03. OKTOBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Forrige hjemmekamp fikk HIBK en leksjon av Akerselva. Gjestene gav seg ikke før resultattavla viste 11-3. Tidvis

Detaljer

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012

Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 Protokoll Årsmøte, Midt-Norge Bandyregion 2012 1. Åpningsinnlegg Åsmund Sjøberg, Daglig leder MNBR Gunnar Olsen, Kretskonsulent Norges Bandyforbund 2. Godkjenning av fremmøtte representanter Godkjent uten

Detaljer

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets

Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets Innkomne saker til Årsmøte 2009 Agder Bandykrets 10.1: Forslag fra Kretsstyret Endring av system for kjøregodtgjørelse. All kjøregodtgjørelse i regi av kretsen skal følge samme satser og benytte samme

Detaljer

GJELLERÅSEN IF (GIF Fighters)

GJELLERÅSEN IF (GIF Fighters) Eliteserieklubbene kvinner 2014 / 2015 GJELLERÅSEN IF (GIF Fighters) - Spiller sin 1. sesong i Eliteserien for kvinner Fakta om Gjelleråsen IF: Holum IBK og GIF Fighters, innebandygruppen i Gjelleråsen

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2015

Innebandyseksjonens årsmøte 2015 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2015 Thon Hotell Triaden, Lørenskog Søndag 14. juni 2015 kl. 1000 Agenda Årsberetning 2014/2015 Regnskap 2014/2015 Budsjett 2015/2016 1 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY

NORGES BANDYFORBUND BANDY INNEBANDY HOCKEY Trondheim, 200410 Fullstendig saksliste for årsmøtet i Midt-Norge Bandyregion 2010 Idrettens hus, tirsdag 27. april 2010 1. Åpning 2. Godkjenning v fremmøtte representanter 3. Godkjenning av saksliste

Detaljer

HOCKEYSEKSJONEN Norges Bandyforbund. Årsmøte 2013

HOCKEYSEKSJONEN Norges Bandyforbund. Årsmøte 2013 HOCKEYSEKSJONEN Norges Bandyforbund Årsmøte 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET Onsdag 24. mai 2013 kl 18.00 Osloidrettens hus, Ekeberg 1 Åpning I leders fravær ønsket Administrasjonen i NBF v/ Kjell Nilsen alle

Detaljer

HARSTAD IBK AKERSELVA 19. SEPTEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK AKERSELVA 19. SEPTEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG HARSTAD IBK AKERSELVA 19. SEPTEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Etter 2 år i den nord-norske 1.divisjonen er endelig Harstad IBK tilbake i det gode selskap. Stammen i laget er

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2007

Innebandyseksjonens årsmøte 2007 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2007 Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2007 kl. 1200 Agenda Årsberetning 2006/2007 Regnskap 2006/2007 Budsjett 2007/2008 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO

NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO REFERAT FRA STYREMØTE SM-4/ 14-16 Mandag 19. januar 2015 kl.17.30 i NBFs kontor Ullevaal Stadion Tilstede:

Detaljer

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1

Strategiplan NBF. Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 Strategiplan NBF Hockeyseksjonen 6/26/2013 1 6/26/2013 2 Handlingsplan for «Aktivitet» Ambisjon: Flere aktive på alle alderstrinn av begge kjønn, herunder hindre frafall. Få organiserte minirunder for

Detaljer

HOLMLIA SPORTSKLUBB. Fakta om Holmlia Sportsklubb Innebandy:

HOLMLIA SPORTSKLUBB. Fakta om Holmlia Sportsklubb Innebandy: Eliteserieklubbene kvinner 2010 / 2011 HOLMLIA SPORTSKLUBB Holmlia Sportsklubb holder til i Søndre Nordstrand bydel sydøst i Oslo og har i tillegg til innebandy fotball, håndball, turn, cricket og storbygruppe

Detaljer

NB! Vi minner om at fullmaktsskjemaer leveres før Årsmøtet starter!

NB! Vi minner om at fullmaktsskjemaer leveres før Årsmøtet starter! DAGSORDEN: 1. Godkjenne fullmakter og at Årsmøtet er lovlig innkalt. 2. Velge dirigent(er). 3. Velge sekretær(er). 4. Velge to representanter til å undertegne Årsmøtets protokoll. 5. Godkjenne den oppsatte

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2012

Innebandyseksjonens årsmøte 2012 PROTOKOLL Innebandyseksjonens årsmøte 2012 Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2012 kl. 1100 1 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens 21. årsmøte Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2012 kl. 1100

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er "prikket"

Innvandrete personer, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. Celler som inneholder 1 eller 2 forekomster er prikket 1502 Molde Norge 21 Polen 90 Tyskland 29 Sverige 16 Litauen 12 Kina 11 Somalia 9 Storbritannia 6 Danmark 5 Estland 4 Filippinene 4 Irak 4 Finland 3 Hviterussland 3 Thailand 3 Brasil 3 Nepal 3 Canada. Colombia.

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE SM 9/ 12-14. Onsdag 9. oktober 2013 kl.17.30 i Maridalsveien 127

REFERAT FRA STYREMØTE SM 9/ 12-14. Onsdag 9. oktober 2013 kl.17.30 i Maridalsveien 127 REFERAT FRA STYREMØTE SM 9/ 12-14 Onsdag 9. oktober 2013 kl.17.30 i Maridalsveien 127 Til stede: President Visepresident Varamedlem Erik Hansen Jon Erik Eriksen Einar B. Røstgård Marianne Talberg Jaswinder

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO

NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO REFERAT FRA STYREMØTE SM-3/ 14-16 Onsdag 10. desember 2014 kl.17.30 i NBFs kontor Ullevaal Stadion Til stede:

Detaljer

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005.

J16 spillere født 1999 og 2000, men har med seg 2001 og 2002 spillere. J10/11 spillere født 2004 og 2005. Sist oppdatert: 03 juli 2015 INNEBANDY Spiller/foreldreinformasjon sesongen 2015/2016 BVHIF innebandygruppe består av over 200 medlemmer/spillere fordelt på aldersbestemte lag/junior/seniorlag/el-innebandylag

Detaljer

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012

Ålen IL - Fotballgruppa. Årsmelding fotballgruppa 2012 Ålen IL - Fotballgruppa Årsmelding fotballgruppa 2012 Innhold Styret har bestått av... 1 Møter... 1 Styrets Arbeid... 2 Investeringer... 2 Handlingsplanen... 2 Sportslig... 2 Ledere/trener og oppmenn...

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2016

Innebandyseksjonens årsmøte 2016 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2016 Thon Hotell Triaden, Lørenskog 4.-5. juni 2016 Agenda Årsberetning 2015/2016 Regnskap 2015/2016 Budsjett 2016/2017 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner

ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND. Generelt. Formål. Interimstyre. Styremøter. Medlemsorganisasjoner ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND 2004/2005 ÅRSBERETNING FOR NORGES CROQUETFORBUND Generelt 11. september 2004 ble Norges Croquetforbund startet i Melløsparken i Moss. Dette var under Jeløy Croquet

Detaljer

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere.

Det ble mange fine høydepunkter på helgens Norgescup på Kongsvinger for våre spillere. Nyheter fra 2008 Rekord i divisjonspillet Vi registrerer en gledelig stor deltagelse i divisjonspillet som går av stabelen i Skytterhallen lørdag. Totalt 75 spillere deltar fra 2. divisjon og nedover.

Detaljer

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00 Idrettens Hus - Trondheim MØTEPAPIRER Saksliste: 1. Åpning av møtet ved styreleder 2. Godkjenning av de stemmeberettigede 3. Valg av dirigent, sekretær

Detaljer

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE

GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE GENERELLE BESTEMMELSER FOR HERRE-SERIENE A. Lag som uten gyldig grunn ( kfr. Kampreg. 9 ), unnlater å møte til kamp bøtelegges med kr. 10.000, og kampen settes primært opp på nytt. Ved gjentagelse diskvalifiseres

Detaljer

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Tid for tunge løft. Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Tid for tunge løft Norske elevers kompetanse i naturfag, lesing og matematikk i PISA 2006 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo PISA 15-åringers kompetanse i lesing, matematikk og naturfag Undersøkelse

Detaljer

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet

Møtereferat fra møte 19. oktober og e-post sak fra 28. oktober ble godkjent og underskrevet Referat fra seksjonsstyremøte NKF Taekwondo WTF Side 1 av 6 Dato 15. november 2005 Sted Norges Kampsportforbund, Ullevål Stadion Tid 16:30-17:30 Deltakere Stig Ove Ness Seksjonsleder Jessica B. Stenholm

Detaljer

PROTOKOLL Innebandyseksjonens årsmøte 2008

PROTOKOLL Innebandyseksjonens årsmøte 2008 PROTOKOLL Innebandyseksjonens årsmøte 2008 Ullevaal Business Class Lørdag 14. juni 2008 kl. 1200 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens 17. årsmøte Ullevaal Business Class Lørdag 14. juni 2008 kl. 1200

Detaljer

HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG

HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG HARSTAD IBK NOR 92 21. NOVEMBER KL. 14.00 HARSTADHALLEN WWW.HARSTADIBK.ORG Styrets ord Vi har etter forrige kamp mot Slevik hatt 3 uker fri, som har vært greit etter mange helger på rad. Kampen mot Slevik

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 4. februar 2014 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å stemme

Detaljer

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag

Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Norges Volleyballforbund Region Trøndelag Regionsting 24. april 2015 IL Frams klubbhus, Skatval 1 Regionsting NVBF region Trøndelag 24. april 2015, kl. 18.00 Skatval Dagsorden 1. Åpning av tinget v/ leder

Detaljer

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015.

Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Referat fra møte i håndballgruppa 25.02.2015. Trenere, lagledere og styret var innkalt til møte. Tilstede: Sissel Romundset, Helen Romundset, Randi Stormyr, Ina Ulfsnes, Rolf Terje Ulfsnes, Ingeborg Dyrnes,

Detaljer

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION)

NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) NORGES RUGBYFORBUND (NORWEGIAN RUGBY UNION) Medlem av International Rugby Board FIRA-AER Association Européenne de Rugby - Skandinavisk Rugby Union Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité LOV FOR NORGES

Detaljer

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden.

1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. STATUTTER NCF Vedtatt den 25.05.02 med senere endringer senest av 7. juni 2009. 1 Fravikelse av statuttene Styret gis fullmakt til å fravike statuttene i særs tilfelle, i løpet av tingperioden. 2 Regler

Detaljer

Rebecka Tjulander, Åmotsfors Heléne Holst Kristensen, Akerselva

Rebecka Tjulander, Åmotsfors Heléne Holst Kristensen, Akerselva Eliteserieklubbene kvinner 2011 / 2012 HOLMLIA SPORTSKLUBB Fakta om Holmlia Sportsklubb Innebandy: Holmlia Sportsklubb holder til i Søndre Nordstrand bydel sydøst i Oslo og har i tillegg til innebandy

Detaljer

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS

Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Protokoll Årsmøte 2009 AGDER BANDYKRETS Torsdag 23. april 2009 kl 19:00 Idrettens Hus, Arendal Dagsorden 1. Åpning ved styrets leder 2. Godkjenning av innkalling og opptelling av stemmeberettigede 3. Valg

Detaljer

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball

Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Gutteløftet 2015-2017 i Spjelkavik Handball Oddbjørn Johansen Thomas Buchardt Torbjørn Ness Tor Rønnestad SPJELKAVIK IDRETTSLAG Stiftet 18. mars 1932 Gutteløftet 2015-2017 1 Vi har noe unikt! SPJELKAVIK

Detaljer

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008.

Utvandring, etter statsborgerskap og kommuner i Møre og Romsdal. 2008. 1502 Molde Norge 30 Danmark. Finland. Island 3 Sverige 10 Tyskland 9 Italia. Nederland. Polen 7 Litauen. Russland. Ungarn 3 Østerrike. Egypt. Ghana. Tanzania. Filippinene. India. Irak. Kina 3 Nepal 4 Pakistan

Detaljer

REFERAT FRA STYREMØTE SM 12/ 12-14. Onsdag 19. mars 2014 kl.19.00 på Ullevål Stadion

REFERAT FRA STYREMØTE SM 12/ 12-14. Onsdag 19. mars 2014 kl.19.00 på Ullevål Stadion REFERAT FRA STYREMØTE SM 12/ 12-14 Onsdag 19. mars 2014 kl.19.00 på Ullevål Stadion Til stede: President Visepresident Varamedlem Erik Hansen Jon Erik Eriksen Marianne Talberg Tove Johannessen Jan Hagen

Detaljer

Årsrapport fra Hovedstyret 2014

Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Årsrapport fra Hovedstyret 2014 Hovedstyret har i perioden bestått av: Per Walseth, leder Knut Radmann, nestleder Tor Lunde, styremedlem Trond Johnsen, styremedlem Lise Moe Gulbrandsen, styremedlem Siri

Detaljer

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014

Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014. Onsdag 19.2.2014 Årsmøte i Ringerike Pistolklubb 2014 Onsdag 19.2.2014 Saksliste 1. GODKJENNING AV DE STEMMEBERETTIGEDE 2. GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE 3. KONSTITUERING - DIRIGENT - SEKRETÆR - 2 REPRESENTANTER

Detaljer

Katarina Eriksson, fra Halmstad IBK Marie Undnesseter Lie, fra FF København Anna Tviberg, fra egen junioravdeling

Katarina Eriksson, fra Halmstad IBK Marie Undnesseter Lie, fra FF København Anna Tviberg, fra egen junioravdeling Eliteserieklubbene kvinner 2013 / 2014 HOLMLIA SPORTSKLUBB - Plassering i fjor: 3. plass i serien og sølv i NM Fakta om Holmlia Sportsklubb Innebandy: Holmlia Sportsklubb holder til i Søndre Nordstrand

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO

NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO REFERAT FRA STYREMØTE SM-2/ 14-16 Onsdag 19. november 2014 kl.17.30 på NBFs kontur Ullevål Stadion Til stede:

Detaljer

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret ***

ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** ELITELISENSREGLEMENT Sist revidert av Seksjonsstyret *** 1 Innledning...1 2 Krav om elitelisens...3 3 Konkrete krav til elitelisens 2010/2011...4 4 Kriterier for tildelingen...5 5 Behandling av søknadene...5

Detaljer

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014

ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL MANDAG 25. AUGUST 2014 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Mandag Tid: Kl. 1800 Sted: Skjettenhallen, møterom 2. etasje DAGSORDEN 1. Innkalling og konstituering 1.1. Godkjenning

Detaljer

- GS informerte kort fra adm. info. fra administrasjonen

- GS informerte kort fra adm. info. fra administrasjonen REFERAT FRA STYREMØTE SM5/ 12-14 Onsdag 13. mars 2013 kl.17.30 på Maridalsveien 127 President Visepresident Varamedlem Erik Hansen Jon Erik Eriksen Tove Johannessen Marianne Talberg Jaswinder Pal Singh

Detaljer

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget

En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget En vellykket sesong for UIL førsteårs Gutt - 99 laget Fra åpningsseremonien i Mini World Cup med 3.100 tilskuere og nasjonalsanger Høydepunkter: Vellykket med årskullslag for 99 og 98 med overraskende

Detaljer

OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE:

OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00. IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett. Beretning Dokumenter SAKSLISTE: OSLO ISHOCKEYKRETS 72. ORDINÆRE TING ONSDAG 23. MAI 2012 KL. 18.00 IDRETTENS HUS EKEBERG Rom 338 Bislett Beretning Dokumenter SAKSLISTE: 1. ÅPNING 2. VALG AV DIRIGENT OG SEKRETÆR 3. GODKJENNING AV TINGET

Detaljer

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets

Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 1 Årsmelding 2008 Oslo BowlingKrets 2 Innholdsfortegnelse: 1 Styrets sammensetning... 3 2 Styrets Intensjoner... 4 3 Organisasjon... 4 4 Klubbene i OBK... 5 5 Aktiviteter... 6 6 Gratulasjoner... 7 3 1

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013

ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSBERETNING FOR KALANDSEID IL HÅNDBALLGRUPPEN MELDINGSÅR 2013 ÅRSMØTE KALANDSEIDET IL Håndballgruppen FOR MELDINGSÅRET 2013 SAKSLISTE 1. Åpning Valg av dirigent og referent 2 Årsmeldinger 3. Regnskap

Detaljer

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo

Resultater fra PISA 2009. Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Resultater fra PISA 2009 Marit Kjærnsli ILS, Universitetet i Oslo Deltakelse PISA 2009 Internasjonalt: - 65 land - 34 OECD-land Nasjonalt: - 197 skoler - Omtrent 4700 elever PISA (Programme for International

Detaljer

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no

Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Haugesund Ishockeyklubb - Seagulls - Stiftet 9. januar 2009 http://www.haugesund-ishockey.no http://www.seagulls.no Sesongen 2013/14: - A-lag, 2 divisjon - Veteran - Damer - U14+, turneringsspill - U12,

Detaljer

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009

UK : Halgeir Ludvigsen 2008 2009 Tore Rokkones 2008 2009 Arne Edgar Larsen 2008 2009 MUNKEN BK Årsmelding Munken BK 2008 STYRET Styret har hatt følgende sammensetning: Valgt På valg Leder: Frode Næss, ( 2 år) 2007 2009 Nestleder: Magnar Dyrnes, ( 2 år) 2008 2010 Kasserer: Anne Grete Berg,

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

HOLMLIA SPORTSKLUBB. Fakta om Holmlia Sportsklubb:

HOLMLIA SPORTSKLUBB. Fakta om Holmlia Sportsklubb: Eliteserieklubbene kvinner 2008 / 2009 HOLMLIA SPORTSKLUBB Holmlia Sportsklubb holder til i Søndre Nordstrand bydel sydøst i Oslo og har i tillegg til innebandy fotball, håndball, turn og storbygruppe

Detaljer

SLAGENHALLEN ENDRET TREKNING. Lørdag 30. september 2006 fra kl 10.00

SLAGENHALLEN ENDRET TREKNING. Lørdag 30. september 2006 fra kl 10.00 ENDRET TREKNING SLAGENHALLEN Lørdag 30. september 2006 fra kl 10.00 Oppmann: Arne Gulbrandsen, tlf. 90 91 90 53. Oppmann på turneringen: Kirsten Gulbrandsen tlf. 91 16 59 43 Turneringsleder: Tone Gulbrandsen

Detaljer

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012

EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL TIRSDAG 10. APRIL 2012 ÅRSMØTE SSK SKJETTEN HÅNDBALL Dag: Tirsdag 10. april 2012 Tid: Kl. 1900 Sted: Skjettenhallen, møterom oppe på tribuneplan DAGSORDEN 1.

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb

Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Klubbdokument Fredrikstad Basketballklubb Opprettet 01.01.2014 Revidert 13.10.2014 Klubbdokumentet inneholder viktige instrukser, dokumentasjon og vedlegg for å drifte klubben. Målgruppen er spillere,

Detaljer

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30

Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Årsmøte i Stokke idrettslag Ski 23. februar 2015 kl 19.30 Dagsorden: Sak 1. Åpning/konstituering Sak 2. Godkjenne a) Representantens fullmakter b) Dagsorden c) Valg av dirigent d) Valg av referent e) Valg

Detaljer

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15.

Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund Sartor trakk laget 11.03.15. PLAYOFF I SKIEN 14.-15.03.15 Følgende lag er klare for Playoff i Skien 14.-15.03.15: Vesterålen, Hulløy, Berserk, Pumas, Othilienborg, Vadmyra, Krohnsminde, Lillehammer, OSI, Klemetsrud og Ulefoss. Sund

Detaljer

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011

Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 Plan og næring, gej, 13.09.11 Innvandrerbefolkningen i Tromsø 2011 I 2011 utgjør innvandrerbefolkningen i Tromsø 6086 personer eller 8,9 prosent av folkemengden. Til sammenligning var andelen 6,6 prosent

Detaljer

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL

PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL PROTOKOLL FRA ORDINÆRT TING 2012 LØRDAG 10. MARS PÅ THON AIRPORT HOTELL President Ida F. Sønju åpnet årets Ting, og ønsket de fremmøtte representantene velkommen. Sak 1 GODKJENNING AV FREMMØTTE REPRESENTANTER

Detaljer

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012

PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 PROTOKOLL NORSK FRIIDRETT, ØSTFOLD KRETSTING 2012 Kretstinget ble avholdt på Idrettens hus, Østfoldhallen på Rolvsøy, mandag 12. mars 2012 kl. 1800 2115. Styreleder Pål Christian Evensen ønsket de frammøtte

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste

Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012. Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30. Saksliste Årsmøte Firmacurlingen 2011-2012 Park Hotel, fredag 20. April 2012 kl. 18.30 Saksliste 1. Åpning kl. 18.30 2. Godkjenning av representanter 3. Godkjenning av dagsorden 4. Valg av dirigent og referent 5.

Detaljer

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015

Årsmøte Håndball gruppe. Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Årsmøte Håndball gruppe Hasle Løren klubbhus 26. februar 2015 Innledning Vi kjører årsmøte med standard agenda, ingen saker er meldt inn i forkant Reglene er at det kun er medlemmer som kan være med å

Detaljer

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015

Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 Cup reglement Landsås Cup 5-7 juni 2015 (ORDENSREGLEMENT OG VILKÅR) Landsås Cup er ett håndballarrangement som følger reglementet som er gitt av Norges Håndballforbund region Midt sesongen 2014/2015, med

Detaljer

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim

28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim ÅRSMØTE FOR TRONDHEIM FRISBEEKLUBB 28-02-2010 19:00-22:30 Idrettens Hus - Trondheim REFERAT Deltakere: Ingar Ballo Sandum, Sigrid Ballo Sandum, Stig Rune Øyra, Lars Jakob Furunes og Hans-Christian Ristad

Detaljer

OBS OBS OBS OBS OBS OBS

OBS OBS OBS OBS OBS OBS KRETSSTYRET: OSLO BEDRIFTSIDRETTSKRETS Ekebergveien 101, 1178 OSLO, Tlf. 22 57 97 70. www.obik.no Bankgiro 9005.08.30828. Telefax. 22 19 10 86. Org.nummer 981 133 137 Leder: Bjørn Oppberget BAMA BIL Nestleder:

Detaljer

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009

ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 ÅRSMELDING FOR BINDAL FOTBALL FOR 2009 Styret har bestått av: Leder Nestleder Kasserer/sekretær Styremedlem Styremedlem Ove Valan/Wenche Næsvold Arnstein Bekkavik Jonny Tørriseng Wenche Næsvold Jonny Tørriseng/Adelsten

Detaljer

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE

ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE ÅRSBERETNING FOR STOKKE IL SKIGRUPPE 2012 Styret Rolle Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Styremedlem Styremedlem Varamedlem Navn Edvard Gundersen Christian Anholt Jarle Skaug Grete Hangerhagen (Beate

Detaljer

Innebandyseksjonens årsmøte 2009

Innebandyseksjonens årsmøte 2009 Saksdokumenter Innebandyseksjonens årsmøte 2009 Ullevaal Business Class Lørdag 13. juni 2009 kl. 1100 Agenda Årsberetning 2008/2009 Regnskap 2008/2009 Budsjett 2009/2010 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens

Detaljer

NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO

NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO NORGES BANDYFORBUND INNEBANDY BANDY HOCKEY SERVICEBOKS 1 ULLEVÅL STADION SOGNSVEIEN 75 0840 OSLO REFERAT FRA STYREMØTE SM-1/ 14-16 Søndag 12. oktober 2014 kl.10.00 på Rica Hotell Fredrikstad, Nygaardsgaten

Detaljer

Lov for Agder Bandykrets

Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets Lov for Agder Bandykrets, stiftet 1. september 1998. (Tidligere Aust Agder Bandykrets, endret 22. september 2002.) Vedtatt den 23. april 2009. Godkjent av Idrettsstyret den X.

Detaljer

Til spillere og deres klubber

Til spillere og deres klubber Til spillere og deres klubber 10. mai. 2011 UTTAK TIL STATOIL REGION 5 (Vår) Gutter født 1995 og 1996 ved fagansvarlig spillerutvikling har sammen med spillere/trenerutviklere i kretsene Akershus, Oslo,

Detaljer

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 4/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt som telefonmøte 19.

Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play. fra møte nr 4/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt som telefonmøte 19. Begeistring - Innsatsvilje - Respekt - Fair Play Ullevaal Stadion, 28.11.2013 22c-1315_Protokoll AU 04 Kopi: Handball.no Protokoll fra møte nr 4/2013-15 i Arbeidsutvalget avholdt som telefonmøte 19. november

Detaljer

Lagledermøte vinter 2016

Lagledermøte vinter 2016 Lagledermøte vinter 2016 OAA Oppsal Klubben for alle med fotball i sitt hjerte! Agenda Agenda: Informasjon om sesongen 2016 Kontingent / treningsavgift / forsikring 2016 Klubbdugnad våren 2016 Kvalitetsklubb

Detaljer

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status

Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status Til klubbene i Telekiosken Futsal Liga 2009/10 11. nov. 2009 Telekiosken Futsal Liga 2009/10 - kort orientering og status (NFF) vil med dette gi en kort orientering og status om NFFs futsalsatsing. Futsal

Detaljer

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk

FOLLO FK 2014. En status ved sommerpausen Statistikk FOLLO FK 2014 En status ved sommerpausen Statistikk Bildet: Followers på Ski stadion INNLEDNING TIL SESONGEN Det var knyttet stor spenning til sesongen 2014 for Hans-Erik Eriksen og hans mannskap. Treningskampene

Detaljer

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB

SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB SARPSBORG BOCCIA OG TEPPECURLINGKLUBB ÅRSBERETNING 2015 STYRET, LAGLEDERE OG KOMITEER I 2015 HAR BESTÅTT AV: Leder Nestleder Kasserer Sekretær Styremedlem 1 Styremedlem 2 Fastmøtende styremedlem Varamann/kvinne

Detaljer

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011

Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 Årsberetning Oslo Øst Taekwon-Do klubb 2011 En fornøyd gjeng fra Oslo øst etter bestått sortbeltegradering 11. mai 2011 1 Organisering 1.1 Styrets sammensetning Klubbens styre ble valgt på årsmøte den

Detaljer

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS

UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR. KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS UNGDOMSTREFF I ØSTFOLDHALLEN 2013 TURNERING FOR UNGDOM 13-19 ÅR KRETSMESTERSKAP 5'er FOTBALL INNENDØRS Vi har gleden av å invitere til Ungdomstreff i Østfoldhallen 2013. Litt om Ungdomstreffen: Østfold

Detaljer

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008

Årsrapport 2010. Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Årsrapport 2010 Styrets beretning: Aust-Agder Gymnastikk og Turnkrets består av 7 foreninger. Medlemstallet pr. 31.12.10: 1559 2010 2009 2008 Arendals TF 495 544 566 Express turn og trim 172 161 180 Froland

Detaljer

KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014

KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014 KLUBBLISENSREGLEMENT 2015/2016 Sist revidert av Seksjonsstyret 23/12-2014 1 Innledning... 1 2 Krav om klubblisens Eliteserien... 2 3 Elitelisens... 3 4 Kriterier for tildelingen... 4 5 Behandling av søknadene...

Detaljer

For trivsel og utvikling i nærmiljøet

For trivsel og utvikling i nærmiljøet Protokoll fra Årsmøtet 2012 i Flaktveit IK avholdt i Vi bryr oss salen 2. mai 2012. Vi hadde den ære og glede å ha Trond Mohn til stede ved innledningen av vårt årsmøte. Engasjert og inspirerende sa han

Detaljer

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob

Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede: Klaus, Nina, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: Jacob Innkalling til styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 15.09.04 Tid: 19.00 2130 Sted: Klubbhuset Til stede:,, Hilda, Gunn Magny, Solveig, Anne-Marie Forfall: 47/04 19.00 Innkalling og saksliste Godkjent

Detaljer

Årsberetning. GIL Fotball 2015

Årsberetning. GIL Fotball 2015 Årsberetning GIL Fotball 2015 Fotball styrets sammensetning Leder: Per Egil Moseng Nestleder: Ole Petter Bjerke Kasserer: Marit Skolseg Styremedlem: Solveig Nyland (kioskansvarlig) Kjell Sand (baneansvarlig)

Detaljer

PROTOKOLL Innebandyseksjonens årsmøte 2007

PROTOKOLL Innebandyseksjonens årsmøte 2007 PROTOKOLL Innebandyseksjonens årsmøte 2007 Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2007 kl. 1200 Norges Bandyforbund Innebandyseksjonens 16. årsmøte Ullevaal Business Class Lørdag 16. juni 2007 kl. 1200

Detaljer