Referat fra LS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra LS-4-1213"

Transkript

1 Referat fra LS Møtedato februar 2013 Møtested Sogn videregående skole Møtetid Tilstede Delegater Hallvard Surlien Talsperson Ida Karina Kann Talsperson Trine Harbak GU Sør-Trøndelag Lage Nøst GU Rogaland Marlene Martin GU Østfold Susanne Waage GU Hordaland Veslemøy Waage GU Oslo Jens Petter Pedersen GU Troms Henriette Stoltenberg GU Akershus Lars Høifødt GU Vest-Agder Eivind Yrjan Bøe Stamnes (kun søndag) GU Vestfold Observatører Pål Thygesen Generalsekretær John Slinning Jannesson Arbeidsutvalgmedlem Tale Bakken Ulfsby Arbeidsutvalgmedlem Kristian Normand Internasjonal kontakt Kristin Eriksen Arbeidsutvalgsmedlem Sara Marie Blichner Økonomiansvarlig Lexander Wist GU Østfold Nora Malini Sætherø GU Sør-Trøndelag Anne Falster GU Oslo Jens Hunsbeth Schreuder GU Rogaland Sunniva Kambestad GU Hordaland Kim André Wiig (kun lørdag) GU Akershus Richard Rud (kun søndag) GU Akershus Saksliste

2 Møtekonstituering 048 Godkjenning av innkalling Praktisk info kom sent Ikke oppdaterte mailadresser i LS-lista, sakspapirene kom ikke raskt fram til alle delegater. Innkalling godkjent med merknader 049 Valg av ordstyrer og referent Forslag til ordstyrer: Pål og Sara lørdag, Une Aina Bastholm søndag Forslag til referenter: AU ansvarlig, rullerende Vedtatt 050 Godkjenning av referat fra LS 03 Foreslåes flyttet til søndag Flyttet Referatsaker 051 Arbeidsutvalgets beretning Hallvard og Ida redegjør AUs aktivitet siden sist Landsstyremøte Ingen spørsmål 052 Økonomisk beretning Sara holder økonomisk beretning Sara svarer på spørsmål 053 Beretning fra de politiske arbeidsgruppene Klimautvalget v/hallvard Utvalg for digitale rettigheter v/hallvard Landbruksutvalget

3 v/ Ida Dyrevernsutvalget v/ Ida Ingen spørsmål Rogaland Akershus Hordaland Troms Vest-Agder Oslo 054 Fylkeslagenes egen runde Paneldebatter, Gu Haugland GU stavanger, flere medieoppslag hovedsaklig på bading, begynt planlegging av Tour de Grønn Bading, deltatt på demonstrasjoner. Skal holde regionseminar. Oppfordrer alle til å bli med. Avholdt årsmøte. Nytt styre med ni styremedlemmer. Kjøpefri dag med FIVH, demonstrasjon mot asylpol. juleavslutning. Årsmøtet valgte inn ni personer til styre, innlegg i BT, holder på med ett innlegg nå. Debatt på politisk dag på skole, bading. Vært på utstilling. Aksjon på bedre luft dagen, kjøpefri dag. Deltatt på MDG sine arrangementer. Møter hver uke. Årsmøte. 26 medlemmer. Etableringsfasen, valgt et styre. 5 aktive medlemmer. Leserinnlegg i Harstad. Skoleringsmøte snart. Framtiden er lys. Årsmøte, fem styremedlemmer, tre nye aktive. Kontakt med MDG Vest Agder, en god del styremøter. Lavterskel, med mat. Planlegging av årsmøtet, stand på vegetarisk julemesse. Juleverksted. Sju styremedlemmer, to varaer. Mange planer. 200 medlemmer. Sør-Trøndelag Østfold Gavelister, delt ut. Film til kalenderen. Møte hver uke. Årsmøte to nye i styret. Maser på NRK - pga. UH, medlemsvekst. Appel mot asylbarnutsending, leserinlegg i Adressa, stand med vafler, hilser fra friganer Jonas.

4 Lite aktivitet, mistet mesteparten av styret. Miljøalliansen. Marlene ble leder av Østfold MDG. Andreplass på stortingslista. 055 Beretningsdebatt Debatt, ros og ris. Landsmøteforberedende 056 Forretningsorden for landsmøtet v/ Pål Thygesen Generalsekretær Pål innleder Debatt Forslag fra Akerhus GU F1: Endre fra to til replikker i debatt. Falt Forretningsorden i sin helhet vedtatt. 057 Dagsorden for landsmøtet v/ Pål Thygesen, generalsekretær Pål innleder Pål svarer Dagsorden for landsmøtet er vedtatt. 058 Arbeidsplan 2013 Innledning med mål for neste år v/ Hallvard og Ida, talspersoner Spørsmål Svar på spørsmål Debatt

5 10 stemmeberettigede. Forslag til vedtak F1 Forslag fra Lage til nytt punkt under Medlemmer - tiltak: Være kreative i vervearbeidet. Fronte partiet på nye, positive måter. (f. eks. Bading.) F2 Forslag fra Hallvard Surlien til nytt punkt under politisk arbeid: Landbruk Mål: Bli en synlig aktør i debatten om norsk landbrukspolitikk Fronte en ny landbrukspolitikk basert på lokale ressurser F3 Forslag fra Hallvard Surlien: Arbeidsutvalget gis mandat til å komme med tiltakspunkter på landbruk. F4 Nytt forslag fra GU Østfold til tilleggspunkt under "medlemmer" Mål: Sikre alle medlemmer mulighet til aktivisering Tiltak: Knytte alle medlemmer i fylker uten fylkeslag opp til et eksisterende fylkeslag i nærheten. F5 Endringsforslag fra GU Østfold. Oppnå over 6 prosent oppslutning nasjonalt i skolevalgene. F6 Forslag fra Akershus GU, endre velkomstpakke til: Sende mail og sms ved innmelding. Undersøke mulighet for gratiskode til nettbutikk for eventuell små-merchandise. F7 Forslag fra Akershus GU under organisatorisk arbeid, under Internasjonalt samarbeid. Vente med særlig fokus på internasjonalt samarbeid til etter valget F8 Forslag fra Sunniva, Hordaland: endre punkt under valgkamp, mål: Få over fem prosent oppslutning i valgkampen F9 Forslag fra Sunniva, Hordaland tillegg i teksten Dyr har egenverdi og tilleggspunkt under dyrevern:

6 (... som vi har mulighet til å nå ut med.) Rovdyrpolitikk er også et punkt som engasjerer bredt, men som det ikke finnes noen enkel løsning på. (...) og vern av rovdyr Votering: F5 og F8 faller, fire prosent blir stående i arbeidsplanen. F2 faller, AUs forslag om to prioriterte saker står. Hvilke saker skal prioriteres: Klima 10 stemmer Dyrevern 5 stemmer Landbruk 2 stemmer Dyrevern og Landbruk 2 Klima valgt til hovedsak. Dyr 5 Landbruket 2 D og L 2 Dyrevern valgt til hovedsak F9: Vedtatt F4: Vedtatt F6: Vedtatt F1: Vedtatt F7: Vedtatt

7 Arbeidsplan med endringer vedtatt 059 Regnskap 2012 v/ Sara Blichner, økonomiansvarlig Strykes, skal behandles på Landsmøte 060 Budsjett 2013 v/ Sara Blichner, økonomiansvarlig Sara innleder med budsjettforslaget Sara svarer på spørsmål Det åpnes for debatt Forslag F1 Forslag fra Lage og Rogaland GU Ny budsjettpost : Grønn Ungdom støtter Tour Grønn Bading med 1000 kr fra bunnlinja. 4 for, 6 mot. Falt F2 Fra Lexander og GU Østfold Øke landstyreposten med 5000 kr fra reise, 1000 fra AU, 3000 fra bunnlinja. 2 for 6 mot Falt Budsjettet blir vedtatt i sin helhet. 061 Revisjon av vedtekter v/ Pål Thygesen, generalsekretær Pål innleder. Pål svarer på spørsmål

8 Debatt Forslag F1 endringsforslag i F7 fra GU Østfold Marlene. (...) hvorav minst tre av hvert kjønn. Trukket F2 endringsforslag i F7 fra GU Troms og Jens Petter (...) hvorav minst to av hvert kjønn. Trukket F3 endringsforslag i F12 fra GU Rogaland "Generalsekretæren har særskilt ansvar for organisasjonens administrative og organisatoriske arbeid, herunder Grønn Ungdoms økonomi." F4 endringsforslag til F10 fra GU Rogaland «Landstyret består av distriktsrepresentanter valgt i henhold til 9.1 samt de nasjonale talspersonene eller leder. Hele arbeidsutvalget har tale- og forslagsrett.» F5 endringsforslag i F7 fra GU Østfold og Marlene. «Hvorav minst tre kvinner og tre menn.» Trukket F6 endringsforslag i F7 GU Troms og Jens Petter " Hvorav minst to kvinner og minst to menn." F7 endringsforslag i F7 GU Østfold og Marlene. "Hvorav minst tre av juridisk kjønn kvinne og juridisk kjønn mann." F8 endringsforslag til F8 fra GU Oslo Veslemøy (...) i maks sammenhengende fire år.

9 F9 endringsforslag til F7 fra GU Akershus Henriette "inntil (seks) medlemmer, hvorav tre må være kvinner og tre må være menn" Votering F1: Vedtatt F2: Vedtatt F3: Vedtatt F4: Vedtatt F5: Vedtatt F6 og F12 F3 endringsforslag i F12 fra GU Rogaland "Generalsekretæren har særskilt ansvar for organisasjonens administrative og organisatoriske arbeid, herunder Grønn Ungdoms økonomi." Vedtatt Vedtatt med endring F7: - F6 endringsforslag i F7 GU Troms og Jens Petter " Hvorav minst to kvinner og minst to menn." Falt - F7 endringsforslag i F7 GU Østfold og Marlene. "Hvorav minst tre av juridisk kjønn kvinne og juridisk kjønn mann." Falt - F9 endringsforslag til F7 fra GU Akershus Henriette "inntil (sju) medlemmer, hvorav tre må være kvinner og tre må være menn" Vedtatt F7 med endringsforslaget fra GU Akershus Falt Endringsforslaget til Troms åpnes opp på nytt.

10 Vedtatt F7 med endringsforslaget fra Troms er vedtatt. F8 - F8 endringsforslag fra GU Oslo Veslemøy (...) i maks sammenhengende fire år Vedtatt F9: Falt F10 - F4 endringsforslag til F10 fra GU Rogaland «Landstyret består av distriktsrepresentanter valgt i henhold til 9.1 samt de nasjonale talspersonene eller leder. Hele arbeidsutvalget har tale- og forslagsrett.» Vedtatt med endringsforslag fra GU Rogaland. F11: Vedtatt F13: Vedtatt F14: Vedtatt F15: 7-1-2, Vedtatt F16: Vedtatt 062 Uttalelser v/ Pål Thygesen generalsekretær Pål redegjør for behandlingsrekkefølgen Pål svarer på spørsmål. Debatt over antall resolusjoner AU har foreslått 10 Troms GU foreslår 8 Akershus foreslår 6

11 Votering 11 stemmeberettigede. 10 resolusjoner. - 6 stemmer 8 resolusjoner. - 4 stemmer 6. resolusjoner - 1 stemmer - 8 res. - 4 stemmer Falt til fordel for 10 resolusjoner. Antall resolusjoner som skal foreslås av Landstyre er 10. Vedtatt Debatt om innhold i AUs forslag F1. Endringsforslag til resolusjonen "Klimakutt nå!" Fra Lexander Wist og GU Østfold Fra: "...intercity-triangelet på Østlandet" Til: "...intercity-nett rundt de største byene." F2. Endringforslag til resolusjonen "Klimakutt nå!" Fra GU Troms - (...) "samtidig som vi må utrede muligheten for å utvide jernbanenettet til områder som ikke allerede har jernbane." (Slutten av siste avsnitt) F3. Endringsforslag fra Ida Kann på resolusjon "Bedre behandlingstilbud og rettigheter for transkjønna" - Bytte begrepet "transkjønna" med "transpersoner" gjennom hele teksten. (i overskriften, 1. linje 2. avsnitt, 3 linje siste avsnitt.)

12 F4. Endringsforslag fra GU Akershus til "Framtidsombud for kommende generasjoner" - Stryke 3. avsnitt "Framtidsombudet vil kunne fungere som et tverrfaglig organ...) Votering F1: Vedtatt F2: Falt F4: Trukket av forslagstiller F3: Vedtatt Debatt om innkomne forslag fra fylkeslag og medlemmer Gruppearbeid Runde Votering Landstyret innstiller på følgende resolusjoner: Stans kastinga av fullgod mat Samfunn og livsstil - Grønn Ungdoms invitasjon til et rausere Norge. Tog, en del av løsninga Norge må bli Europas grønne batteri Klimakutt nå! Kylling har egenverdi Framtidsombud for kommende generasjoner Bedre behandlingstilbud og rettigheter for transpersoner Sensur er ingen løsning Nei til ubetinget nei til EØS Annet 063 Møteregler landsstyremøter

13 v/ Pål Thygesen, generalsekretær Pål innleder Pål svarer på spørsmål Det åpnes for debatt Forslag: F1 forslag til endring pkt. 4 fra Rogaland GU "Representanter fra fylkene og de nasjonale talspersoner har delegatstatus..." F1 Vedtatt Møteregler for landstyremøter med endringer er vedtatt 064 Eventuelt Ingen eventueltsaker. Møtet heves Med vennlig hilsen Kristin Eriksen, arbeidsutvalget Referent

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 20. september 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213 Møtedato Møtetid Møtested 20. september 2012 kl. 16.30 Grønn Ungdoms

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 8-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 8-1213 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 18. oktober 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 8-1213 Møtedato Møtetid Møtested 18. oktober 2012 kl. 17.00 Kafe Saba, Hollendergata

Detaljer

REFERAT FRA AU-13-1415

REFERAT FRA AU-13-1415 Til Kopi Arbeidsutvalget Landsstyret, sentralstyret MDG Dato 20.01.2015 Fra Lage Nøst, talsperson REFERAT FRA AU-13-1415 Møtedato: 20.01.2015 Møtested: Partikontoret, Hausmanns gate 19, Oslo Møtetid: 18.00

Detaljer

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær Møtedato: 19.-21. juni 2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19 Tilstede: Vegard Berget Buskerud Delegat

Detaljer

REFERAT FRA AU-15-1314

REFERAT FRA AU-15-1314 Til Arbeidsutvalget Kopi til Fra Lage Nøst, referent Dato 10.02.2014 REFERAT FRA AU-15-1314 Møtedato 28.01.2014 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Hallvard Surlien Talsperson Ingrid

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner.

2: Virkemidler Partiet skal fremme sin politikk ved å delta i demokratiske valg og gjennom opplysningsarbeid og ikkevoldelige aksjoner. Vedtekter for Miljøpartiet De Grønne, Sist revidert på landsmøtet i Stavanger 8-10. mai 2015. 1: Mål og prinsipper Miljøpartiet De Grønnes mål er et medmenneskelig samfunn i økologisk balanse. Økonomien

Detaljer

Årsmøte 2013 for LLH Sør

Årsmøte 2013 for LLH Sør Årsmøte 2013 for LLH Sør Haandverkeren Rådhusgata 15 Kristiansand 21. februar 2013 Godkjenning av innkalling og dagsorden Varsel om Årsmøte i LLH Sør LLH Sør avholder ordinært årsmøte torsdag 21/02 2013,

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21

Innkalling, dagsorden og tidsplan 2. Forslag til forretningsorden 5. Årsberetning 2014 6. Handlingsplan 2015 18. Forslag til vedtektsendringer 21 2. innkalling og sakspapirer Akershus Miljøpartiet De Grønnes årsmøte 2015 28. februar kl. 10.00 18.30 Askerveien 47, Asker Innkalling, dagsorden og tidsplan 2 Forslag til forretningsorden 5 Årsberetning

Detaljer

Ungdom & Fritids Lover

Ungdom & Fritids Lover Ungdom & Fritids Lover 1 Navn Organisasjonens navn er: Ungdom & Fritid Landsforening for fritidsklubber og ungdomshus Engelsk navn: Norwegian national youth club organisation 2 Formål Ungdom & Fritid skal

Detaljer

Innkalling til Landsmøtet 2014

Innkalling til Landsmøtet 2014 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 Medlem av International Humanist and Ethical Youth Organisation Oslo, 09.04.2014

Detaljer

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene.

Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet i henhold til 5 i vedtektene. Til: Medlemsorganisasjoner Fylkesteaterråd Kontrollkomité Valgkomité Styrets medlemmer Oslo, den 9. april 2014 SAKSPAPIRER TIL REPRESENTANTSKAPET 2014 Det vises til tidligere innkalling til årsmøte i representantskapet

Detaljer

side 1 Oversikt over innkommende forslag:

side 1 Oversikt over innkommende forslag: Generelle betraktninger Det har kommet inn i alt 52 innspill, ikke alle er fremstilt som forslag, men alle er forsøkt besvart etter beste evne. Det har kommet inn fra 9 avdelinger og følgende er gjennomgående

Detaljer

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1 ÅRSMØTE 2015 Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar Side 1 INNHOLD SAK 1 SAK 1d SAK 1e Konstituering Dagsorden med tidsplan.. Forretningsorden s 3 s 4 s 5 SAK 2 Politisk program.. eget dokument

Detaljer

Hordaland Nei til EU

Hordaland Nei til EU Hordaland Nei til EU Årsmelding 2013 Årsmøte fredag 21. mars 2014 kl 18.00 på Grand Hotell, Stord Hordaland Nei til EUs landsmøtedelegasjon 2013. Fra venstre: Hildur Straume, Tori Aarseth, Maria Melve

Detaljer

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013

Vedtekter og retningslinjer vedtatt av Arbeiderpartiets 64. ordinære Landsmøte 2013 - 1 - Innhold VEDTEKTER FOR ARBEIDERPARTIET... 3 1 Formål... 3 2 Navn... 3 3 Medlemskap... 3 4 Partiavdelingene... 3 5 Kommunepartiene... 4 6 Fylkespartiene... 4 7 Landsmøtet... 4 8 Landsstyret... 5 9

Detaljer

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no

Vedtekter 2014-2016. Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no Layout og trykk: Flisa Trykkeri AS. Juli 2014 Vedtekter 2014-2016 1 Foreningen for hjertesyke barn, Postboks 222, sentrum, 0103 Oslo. Telefon: 23 05 80 00 Mail: ffhb@ffhb.no 2 Bilde Foreningen for hjertesyke

Detaljer

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå

Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Fylkesårsmøte i Buskerud Venstre 7. 8. februar 2015, Bjørneparken Hotell, Flå Saksliste Sak 1 Godkjenning av innkalling, saksliste, forretningsorden Sak 2 Åpning og konstituering Sak 3 Protokoll fra Buskerud

Detaljer

Organisasjonshåndbok for Rødt

Organisasjonshåndbok for Rødt Organisasjonshåndbok for Rødt Dette er Rødts organisasjonshåndbok for 2015. Det er en håndbok som er ment for alle lokallagsstyrer, fylkesstyrer og andre som vil sette seg mer inn i hvordan Rødt er bygd

Detaljer

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV

En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon. Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 En åpen, inkluderende og mobiliserende organisasjon Organisasjonsutvalgets innspill til fylkesstyret i Oslo SV 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms

Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms Årsmøteferat - Miljøpartiet De Grønne i Troms lørdag, 13. februar kl 15.00 Storgata 103, Tromsø Tilstede: Tor Mikalsen, Karen Lone, Gunter Scholz, Claude Rouget, Brynmor Evans (deler av møtet), nasjonal

Detaljer

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00

Årsmøte 2012. Studentparlamentet i Narvik. Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Årsmøte 2012 Studentparlamentet i Narvik Auditorium 1 Onsdag 2.mai kl.12.00-14.00 Studentparlamentet i Narvik / Sakspapir Møtedato: 02.05.2012 Saksbehandler: Leder SPiN Innstilling fra: Studentparlamentet

Detaljer

-VELKOMMEN TIL ANDØYA!

-VELKOMMEN TIL ANDØYA! MEDLEMSBREV FOR NORDLAND NEI TIL EU - JANUAR 2009 NORDPUNKT -VELKOMMEN TIL ANDØYA! Langt nord: Panoramautsikt over Andøya, lengst nord i Nordland. Årsmøte på Andøya Fylkesårsmøtet i Nordland Nei til EU

Detaljer

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE

VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE VEDTEKTER FOR LANDSORGANISASJONEN AKKS NORGE Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS Norges Landsmøte 29. april 2006 1. PRESENTASJON Organisasjonens navn er AKKS Norge.

Detaljer