Referat fra landsstyremøte LS /13

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Referat fra landsstyremøte LS- 03-12/13"

Transkript

1 Til Kopi Dato Fra Landsstyret Arbeidsutvalget, Sentralstyret i MDG 9. november 2012 Ann- Helen Skaanes Johansen Referat fra landsstyremøte LS /13 Møtedato: november 2012 Møtested: Åsgård skole, Ås i Akershus Møtetid: Tilstede Delegater Hallvard Surlien Ida Karina Kann Angelica Olsen Marita Fleseland Trine Harbak Lage Nøst Oskar Alvereng Marlene Martin Lexander Wist Eivind Yrjan Bøe Stamnes Lars Høifødt Observatører Pål Thygesen Anders Skyrud Danielsen Ingrid Ophaug Dahl John John Slinning Jannesson Andreas Poléo Tale Ulfsby Kristian Normand Oscar Nybraaten Jonas Ghini Eyvor Hoff Veslemøy Waage Tiril Haug Johne Andreas Torsæter Susanne Waage Camilla Kinnapel Laudal Maria Ribe Vilde Dragseth Eivind Stamnes Maiken Benjaminsen Talsperson, AU Talsperson, AU GU Akershus GU Hordaland GU Sør- Trøndelag GU Rogaland GU Troms GU Oslo GU Østfold GU Vestfold GU Vest- Agder Generalsekretær Arbeidsutvalgsmedlem Arbeidsutvalgsmedlem Arbeidsutvalgsmedlem Arbeidsutvalgsmedlem Arbeidsutvalgsmedlem Internasjonal kontakt GU Sør- Trøndelag GU Sør- Trøndelag GU Sør- Trøndelag GU Oslo GU Oslo GU Oslo GU Hordaland GU Vest.Agder GU Vest- Agder GU Vest- Agder GU Vestfold GU Troms

2 Saksliste Møtet åpnes klokken Godkjenning av innkalling Godkjent med følgende merknader: ingen merknader 033 Valg av ordstyrer og referent Arbeidsutvalget innstiller på Ingvild Oline Kreÿ og Ann- Helen Skaanes Johansen som henholdsvis ordstyrer og referent Valgt ved akklamasjon Skolering ved ordstyrerbordet mellom og Godkjenning av referat fra LS02 Godkjent med følgende merknader: feil i referat fra fylkeslagenes egen runde; Sør- Trøndelag har valgt to talspersoner, og det er «green drinks», ikke «green dreams». 035 Arbeidsutvalgets beretning v/hallvard Surlien og Ida Karina Kann, talspersoner Hallvard og Ida redegjør for AUs aktivitet siden sist landsstyremøte Det åpnes for spørsmål Hallvard og Ida svarer på spørsmål 036 Økonomisk beretning v/sara Blichner, økonomiansvarlig Sara holder økonomisk beretning Det åpnes for spørsmål Sara svarer på spørsmålene Sak 037 foreslås flyttes til etter fylkeslagenes egen runde Flyttet 038 Fylkeslagenes egen runde Sør- Trøndelag Vært i pelsdyrdebatt, i regi av UH. Vært på stand på vgs. Avsluttet med filmkveld. Har vervet nye medlemmer, hatt stand på Nordre hver lørdag siden september (sammen

3 med MDG). Innlegg i Adressa om oljeboring. Innlegg i Under dusken om miljø. Arrangerer en samlingsgreie for alle ungdomspartiene i S- T hvor vi skal ha debatt en gang i måneden. Skal ha første møte neste uke. Har fått tre representanter på stortingslista. Vært synlig på møter i møter om oljefritt LoVeSe og bistandspolitikk i SV. Planlegger: i morgen skal vi ha pelsdyrappell på fakkeltog i Trondheim, skal i debatt om etisk bruk av oljefondet neste uke. Lager en grønn gaveliste som vi kan dele ut på kjøpesentre, samt en liste over grønne butikker i Trondheim. Skal også ha pakkedisk utenfor butikker. Oslo Stadig voksende medlemsmasse, per i går: 196. Stått på stand, laget banner, deltatt på nasjonal skolering hos MDG, retorikkurs hos LNU, medlemskvelder hvor vi går gjennom utkast til nytt program. Begynt så smått å forberede årsmøte. Hordaland Hatt to møter, utover det har ikke det skjedd så mye. Ei som har tatt ut permisjon. Skal markere kjøpefri- dag, være med i fakkeltog mot pels i Bergen i morgen, markere motstand mot store reklameskjermer i sentrum. Vest- Agder Helt nyetablerte, hatt bare ett møte. Vi har fiksa en stand på et marked, planlagt to aksjoner: gi bort gratis fakler til de som velger å bruke kollektivtransport, verve folk på den måten. Østfold Hatt årsmøte, første møte med nytt styre. Laget en alternativ rutetabell siden den nåværende rutetabellen endres i desember. Samarbeide med NU om busspriser i fylket. Invitert til et samarbeid med Miljøalliansen. Vestfold Planlagt vegetargrilling og diverse utover våren/sommeren. Også vinteraktiviteter. Åpne bankkonto iløpet av de neste ukene, får støtte fra Vestfold MDG. Tre representanter på stortingslista. Doblet medlemstallet fra tre til seks. Valgt inn nye i fylkesstyret. Opprettet samarbeid med MDG Vestfold og Tønsberg. Kommer til å jobbe enda mer med medlemstallene. Planlegger årsmøte. Skal finne ny leder og lage aktivitetsplan. Troms Startet opp for ca. en måned siden. Ikke hatt så mye aktivitet enda. Fire stykker i styret, tre av dem er her. Har opprettet kontakt med NU i Harstad, skal ha en stand eller noe på et seminar i Harstad om nordområdene. Skal bli mer aktiv, skrive leserinnlegg, etc. Rogaland Deltatt i to debatter med andre ungdomsparti i fylket, hatt stand på skoler, vervet en del. Var med i vervekampanjen i oktober, vet ikke helt hvilke tall vi har nå. Hatt temamøte om energi, etc. Flere av medlemmene har deltatt på visning av filmen Gas Land. Deltatt på flere temamøter om ekstremisme, etc. Bader hver mandag i Vågen

4 helt til det sitter en grønn person på Stortinget. Hehehe. Hatt stor suksess. Folk som ikke er medlemmer har også badet med oss. Hatt to medieoppslag om badinga. Det skal vi videreutvikle. Skal arrangere en paneldebatt for alle ungdomsparti før jul. 037 Beretning fra de politiske arbeidsgruppene Arbeidsgruppe for digitale rettigheter v/børge og Vegard Dyrevernsutvalget v/veslemøy Waage Landbruksutvalget v/ida Karina Kann Klimautvalget v/sara Blichner og Hallvard Surlien Det åpnes for spørsmål fra salen Utvalgene svarer Skolering ved ordstyrerbordet mellom og Beretningsdebatt Debatt 045 Valg av valgkomité v/ Pål Thygesen, generalsekretær Pål innleder saken Det åpnes for spørsmål Pål svarer på spørsmålene Debatt F1 Knut Qvigstad, Torkil Vederhus, Marie Loe Halvorsen og Camilla Holm velges til valgkomité. Foreslås å velge komiteen i blokk Ingen innvendinger Antall stemmeberettigede: 10 Votering: F1:

5 043 Tilknytning Attac v/ Anders Skyrud Danielsen, AU- medlem Anders innleder saken Det åpnes for spørsmål Anders svarer på spørsmålene Debatt Forslag til vedtak F1 Grønn Ungdom tilslutter seg ATTAC og inngår dermed et formelt samarbeid om å jobbe for de samme sakene. F2 Det velges å ikke betale kontingent inntil valgkampen i 2013 er ansett som ferdigstilt. Arbeidsutvalgets innstilling F3 Grønn Ungdom vil per dags dato ikke tilslutte seg ATTAC. Sign.: Marlene Martin, GU Oslo F4 Grønn Ungdom ønsker å jobbe sammen i konkrete saker, men ønsker ikke tilslutning til ATTAC. Sign.: Lexander Wist, GU Østfold Votering F3 vs. F4 F3: 0 F4: 10 Avh.: 0 F4 mot F1 F4 vs. F1 F4: 6 F1: 4 Avh.: 0 F2 faller som konsekvens F4: Endelig vedtak Grønn Ungdom ønsker å jobbe sammen i konkrete saker, men ønsker ikke tilslutning til ATTAC.

6 Møtet åpnes for dagen Ikke- kommersiell fildeling og artisters inntekt v/ Kristian Normand, internasjonal kontakt Kristian innleder saken Det åpnes for spørsmål Kristian svarer Debatt Forslag til vedtak F1 Ikke- kommersiell fildeling burde i arbeidsprogrammet defineres som Deling av filer til privat bruk, der ingen aktører tjener penger på tilgjengeliggjøringen. F2 Avkriminalisere ikke- kommersiell fildeling. F3 Avkriminalisere tilgjengeliggjøring av kultur man har kjøpt bruksrett/lisens til på alle avspillingsflater. I tillegg må DRM forbys. F4 En medieavgift skal legges på prisen for bredbånd, og inntektene fra denne skal gå til Fond for lyd og bilde. Inntektene skal bevilges ut til norsk kulturliv på bakgrunn av en delingsnøkkel fastsatt av Kulturdepartementet. F5 Kultur som er skapt ved hjelp av offentlige subsidier må frigjøres under åpne lisenser, senest 5 år etter utgivelse. Verket mister automatisk all opphavsrettslig beskyttelse 10 år etter utgivelse. Arbeidsutvalgets innstilling til vedtak F6 F2 og F4 utsettes til en konsekvensutredning av legalisering av ikke- kommersiell fildeling foreligger. Nye forslag til tiltak for kompensasjon for kunstnere og generelt kulturfremmende tiltak utarbeides i lys av konsekvensutredningen. Sign.: Lage Nøst, GU Rogaland F7 endringsforslag til F5 Verk som er fullfinansiert av det offentlige må frigjøres under åpne lisenser, senest 5 år etter utgivelse. Verket mister automatisk all opphavsrettslig beskyttelse 10 år etter utgivelse. Sign.: Lage Nøst, GU Rogaland F8 Konsekvensene av en faktisk legalisering av ikke- kommersiell fildeling skal utredes. Særlig følgene av lovliggjøring vil ha for strømmetjenesters konkurransedyktighet og artisters inntektsgrunnlag og levekår skal vektlegges.

7 Utredningen skal ha et sterkt kulturpolitisk fokus. Sign.: Lage Nøst, GU Rogaland F9 Konsekvensene av en faktisk legalisering av ikke- kommersiell fildeling skal utredes. Særlig konsekvensene lovliggjøring vil ha for strømmetjenesters konkurransedyktighet og artisters inntektsgrunnlag skal vektlegges. Utredningen skal ha et sterkt kulturpolitisk fokus. Sign.: Lage Nøst, GU Rogaland F10 (endringsforslag til F4, samt stryke siste setning) En medieavgift skal legges på prisen for bredbånd, og inntektene fra denne skal gå til et nytt kulturfond som skal kompensere kunstnere. Sign.: Pål Thygesen, AU Votering Antall stemmeberettigede: 11 F8: Foreslått trukket fra forslagsstiller Trukket F9: F10: (endringsforslag til F4) (ikke endelig vedtak) F6: (F2 og F4 faller som konsekvens dersom F6 vedtas) Falt F2: F4: (med eventuell endring) Falt F1: F3: 9 0 3

8 F7: (endringsforslag til F5)(ikke endelig vedtak) F5: (med eventuelle endring) Helheten: Endelig vedtak Grønn Ungdom mener at Ikke- kommersiell fildeling burde i arbeidsprogrammet defineres som Deling av filer til privat bruk, der ingen aktører tjener penger på tilgjengeliggjøringen. Avkriminalisere ikke- kommersiell fildeling. Avkriminalisere tilgjengeliggjøring av kultur man har kjøpt bruksrett/lisens til på alle avspillingsflater. I tillegg må DRM forbys. Verk som er fullfinansiert av det offentlige må frigjøres under åpne lisenser, senest 5 år etter utgivelse. Verket mister automatisk all opphavsrettslig beskyttelse 10 år etter utgivelse. Konsekvensene av en faktisk legalisering av ikke- kommersiell fildeling skal utredes. Særlig konsekvensene lovliggjøring vil ha for strømmetjenesters konkurransedyktighet og artisters inntektsgrunnlag skal vektlegges. Utredningen skal ha et sterkt kulturpolitisk fokus. 041 Grunnlagspolitikk for skole v/ Pål Thygesen, generalsekretær Pål innleder saken Det åpnes for spørsmål Pål svarer på spørsmålene Debatt F1 Øke lærerlønnen slik at lektor med fem års ansiennitet får samme lønn som en stortingsrepresentant, og at alle andre lærerlønninger justeres tilsvarende.

9 F2 Lovfeste retten til læreplass, pålegge offentlige virksomheter å ta inn lærlinger, sette krav om lærlinger i virksomheten ved offentlige anbud, ta bort arbeidsgiveravgiften for lærlinger. F3 Etablere grupper av pedagoger med spesialkompetanse på å løse mobbesaker i hvert fylke/kommune som kan bistå skolene i konkrete saker. F4 Tydeliggjøre i lovverket, lærerutdanningen og i styringen av skolen at tilpasset opplæring er en individuell rettighet alle elever har. F5 Styrke de pedagogiske ressursene i barnehagen med fokus på språk. F6 Gjøre skolestarten mykere ved å fokusere mer på lek og fri utfoldelse i førsteklasse. F7 Språkgaranti: kartlegging av språkferdigheter av alle barn på fem år og tilbud om ekstra språkopplæring slik at alle barn behersker norsk ved utgangen av første skoleår. F8 Utvide lærerutdanningen til fem år uansett trinn på sikt. Økt bruk av elevmedvirkning som pedagogisk virkemiddel må få god plass. F9 Fastsette kompetansekrav for rådgivere i ungdomsskolen. Innføre obligatoriske kurs for å oppdatere kunnskapen når det trengs. F10 Økt frihet til å prøve ut forskjellige yrker i ungdomsskolen, som for eksempel utplassering i bedrift og lignende. F11 Økt pedagogisk fristilling av læreren. Redusere byråkrati som ikke er direkte knyttet til elevers læring. F12 F13 Forby publisering av resultatene fra nasjonale prøver. Inkludere flere yrkesgrupper i skolen slik at lærere kan være lærere. F14 Massiv investering i skolebygg slik at de møter lovens krav til forsvarlig arbeidsmiljø. F15 Styrke elevenes arbeidsmiljølov slik at elever og foresatte får mulighet til å kreve at skolen setter inn tiltak ved for eksempel mobbing. F16 Gi en uavhengig offentlig instans, som for eksempel fylkesmannen, ressurser til å følge opp arbeidet med elevers fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Arbeidsutvalgets innstilling til vedtak F17 Læreres minstelønn bør umiddelbart økes med minst 10% fra dagens nivå. Sign.: Marlene Martin, GU Oslo

10 F18 Øke andelen prosjekt til fordypnings- fag i yrkesfaglige linjer betraktelig. Sign.: Marlene Martin, GU Oslo F19 Opplæring i studieteknikk og «hvordan å lære» bør få en større plass i skolen. Sign.: Marlene Martin, GU Oslo F20 (stryke første setning, samt endre siste setning) Bruk av elevmedvirkning som pedagogisk virkemiddel må få god plass i lærerutdanningen. Sign.: Marlene Martin, GU Oslo F21 (endringsforslag til F1) Den totale godtgjøring må økes for å tiltrekke flere lærere. Det må fokuseres på økt status til læreryrket. Sign.: Lexander Wist, GU Østfold F22 Grønn Ungdom ønsker at sosiallærerstillingen skal bli sterkere prioritert ved den enkelte skole enn hva som er tilfelle i dag. Dersom det er nedskjæringer og nedbemanninger på skolen er det ofte sosiallærerstillingen det blir kuttet i, dette må endres. Grønn Ungdom mener at en sterk sosiallærertjeneste bidrar til styrket virksomhet ved skolen, noe som vil/kan medføre bedret trivsel og bedret prestasjonsnivå hos den enkelte elev. Sign.: Eivind Yrjan Bøe Stamnes, GU Vestfold F23 Utrede om nasjonale prøver i det hele tatt er nødvendige. Sign.: GU Rogaland F24 (endringsforslag til F14) Øke bevilgning til husbankens program for rentekompensasjon for investering i skolebygg og svømmeanlegg. Sign.: Lexander Wist, GU Vestfold F25 Sikre en helsetjeneste som er lett tilgjengelig i skolehverdagen. Sign.: Angelica Olsen, GU Akershus F26 (endringsforslag til F14) Massiv investering i vedlikehold av skolebygg slik at de møter Sign.: Ida Karina Kann, AU F27 Prioritere flere sosiallærere i arbeidet med det psykososiale skolemiljøet. Sign.: Eivind Yrjan Bøe Stamnes, GU Vestfold F28 Obligatorisk etterutdanning/videreutdanning for alle lærere hvert 2. År. Sign.: Oskar Alvereng, GU Troms F29 Opprette et eget etterutdanningsråd som kan desentralisere etterutdanningen etter et rulleringsprinsipp. Sign.: Oskar Alvereng, GU Troms

11 F30 Hvis nasjonale prøver opprettholdes offentlig, skal det ikke deles inn i kjønn. Sign.: Eivind Yrjan Bøe Stamnes, GU Vestfold Votering Antall stemmeberettigede: 11 F21 vs. F1 (vinner mot F17)(ikke endelig) F1 videre F17 vs. F1 (ikke endelig) F F3 F5 F20 (endring til F8) Falt F F9 F F13 F Falt F Falt

12 F25 F24 vs. F14 (vinner mot F26) F14 videre F26 vs. F F26 videre F14 (med endring) F15 F16 F F Falt F F F F F

13 F F F F22 (foreslått trukket av forslagsstiller) Trukket F Redaksjonelle endringer Helheten Endelig vedtak Øke lærerlønnen slik at lektor med fem års ansiennitet får samme lønn som en stortingsrepresentant, og at alle andre lærerlønninger justeres tilsvarende. Lovfeste retten til læreplass, pålegge offentlige virksomheter å ta inn lærlinger, sette krav om lærlinger i virksomheten ved offentlige anbud, ta bort arbeidsgiveravgiften for lærlinger. Etablere grupper av pedagoger med spesialkompetanse på å løse mobbesaker i hvert fylke/kommune som kan bistå skolene i konkrete saker. Tydeliggjøre i lovverket, lærerutdanningen og i styringen av skolen at tilpasset opplæring er en individuell rettighet alle elever har. Styrke de pedagogiske ressursene i barnehagen med fokus på språk. Gjøre skolestarten mykere ved å fokusere mer på lek og fri utfoldelse i førsteklasse. Språkgaranti: kartlegging av språkferdigheter av alle barn på fem år og tilbud om ekstra språkopplæring slik at alle barn behersker norsk ved utgangen av første skoleår.

14 Utvide lærerutdanningen til fem år uansett trinn på sikt. Økt bruk av elevmedvirkning som pedagogisk virkemiddel må få god plass. Fastsette kompetansekrav for rådgivere i ungdomsskolen. Innføre obligatoriske kurs for å oppdatere kunnskapen når det trengs. Økt frihet til å prøve ut forskjellige yrker i ungdomsskolen, som for eksempel utplassering i bedrift og lignende. Økt pedagogisk fristilling av læreren. Redusere byråkrati som ikke er direkte knyttet til elevers læring. Forby publisering av resultatene fra nasjonale prøver. Inkludere flere yrkesgrupper i skolen slik at lærere kan være lærere. Massiv investering i vedlikehold av skolebygg slik at de møter lovens krav til forsvarlig arbeidsmiljø. Styrke elevenes arbeidsmiljølov slik at elever og foresatte får mulighet til å kreve at skolen setter inn tiltak ved for eksempel mobbing. Gi en uavhengig offentlig instans, som for eksempel fylkesmannen, ressurser til å følge opp arbeidet med elevers fysiske og psykososiale arbeidsmiljø. Sikre en helsetjeneste som er lett tilgjengelig i skolehverdagen. Hvis nasjonale prøver opprettholdes offentlig, skal det ikke deles inn i kjønn. Øke andelen prosjekt til fordypnings- fag i yrkesfaglige linjer betraktelig. Opplæring i studieteknikk og «hvordan å lære» bør få en større plass i skolen. Prioritere flere sosiallærere i arbeidet med det psykososiale skolemiljøet. AU kan gjøre redaksjonelle endringer. Budsjettrevisjon foreslås utsatt til søndag. Utsatt Møtet åpnes for dagen Budsjettrevisjon v/ Sara Blichner, økonomiansvarlig Sara innleder saken

15 Det åpnes for spørsmål Sara svarer på spørsmålene Debatt F1 Landsstyret vedtar revidert budsjett slik det foreligger Arbeidsutvalgets innstilling til vedtak F2 800,- fra OD bør flyttes fra andre utgifter til arbeidsutvalget og et skyggeregnskap bør utarbeides for et detaljert bilde av pengebruken i arbeidsutvalget. Sign.: Lexander Wist, GU Østfold Votering Antall stemmeberettigede: 11 F Falt F1 042 Energieffektivisering i bygg v/ Hallvard Surlien, talsperson Hallvard innleder saken Det åpnes for spørsmål fra salen Hallvard svarer på spørsmålene Debatt F1 Norge skal sette mål om å redusere energibruken i bygninger med 10 TWh innen 2020 og 40 TWh innen F2 Bygningsdelen av teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven skal skjerpes med krav til passivhusnivå i nybygg fra For rehabilitering av eksisterende bygg må det innføres krav til lavenergibygg i 2014 og passivhus i F3 Dagens krav til universell utforming i forskriftene må beholdes. F4 Det må opprettes en Enøk- bank for å gjør det mulig å låne penger til energieffektiviseringstiltak. F5 Det må innføres skattefradag for energieffektiviseringstiltak og miljøvennlig energiomlegging. F6 Støtteordningene til energieffektiviseringstiltak hos Enova må utvides og forbedres.

16 F7 Det må innføres kompetansekrav til rådgivende og utførende enheter innen energieffektivisering, kompetansekrav til foretak i byggesektoren, oppdatering av opplæringsplaner for hele utdanningsløpet og en plan for etter- og videreutdanning. Arbeidsutvalgets innstilling til vedtak F8 (endringsforslag til F4) Mellom en og Enøk- bank: legge til selvfinansierende og uavhengig Sign.: Lexander Wist, GU Østfold Votering F8 (endringsforslag til F4) Falt F4 F F2 F3 F F6 F7 Endelig vedtak Norge skal sette mål om å redusere energibruken i bygninger med 10 TWh innen 2020 og 40 TWh innen Bygningsdelen av teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven skal skjerpes med krav til passivhusnivå i nybygg fra For rehabilitering av eksisterende bygg må det innføres krav til lavenergibygg i 2014 og passivhus i 2017.

17 Dagens krav til universell utforming i forskriftene må beholdes. Det må opprettes en Enøk- bank for å gjør det mulig å låne penger til energieffektiviseringstiltak. Det må innføres skattefradag for energieffektiviseringstiltak og miljøvennlig energiomlegging. Støtteordningene til energieffektiviseringstiltak hos Enova må utvides og forbedres. Det må innføres kompetansekrav til rådgivende og utførende enheter innen energieffektivisering, kompetansekrav til foretak i byggesektoren, oppdatering av opplæringsplaner for hele utdanningsløpet og en plan for etter- og videreutdanning. 046 Fylkesårsmøter og landsmøtet i GU og MDG v/ Pål Thygesen, generalsekretær Pål innleder saken Det åpnes for spørsmål Pål svarer på spørsmålene F1 F2 LS04. Frist for å sende inn forslag til vedtekter før LM12 settes til to uker før LS04. Frist for å sende inn forslag til resolusjoner før LM12 settes til to uker før Votering Antall stemmeberettigede: 9 F1 F2 047 Eventuelt a) Saksbehandlingsrutiner i Landsstyret v/marlene Martin, GU Oslo Marlene innleder saken Det åpnes for spørsmål Marlene svarer på spørsmålene Debatt Møtet heves 15.05

18 Med vennlig hilsen Ann- Helen Skaanes Johansen Referent

Referat fra LS-4-1213

Referat fra LS-4-1213 Referat fra LS-4-1213 Møtedato 1.-3. februar 2013 Møtested Sogn videregående skole Møtetid 16.00 Tilstede Delegater Hallvard Surlien Talsperson Ida Karina Kann Talsperson Trine Harbak GU Sør-Trøndelag

Detaljer

Høringssvar til første innstilling til arbeidsprogram

Høringssvar til første innstilling til arbeidsprogram Høringssvar til første innstilling til arbeidsprogram Skrevet av Pål Thygesen Layout av Kristian Normand 2 Høringssvar til første innstilling til arbeidsprogram 0. Innledning Side 3 1. Om Grønn Ungdoms

Detaljer

INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014...

INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014... 1 INNHOLD INNHOLD... 2 SAKSLISTE... 3 SAK 3: FORRETNINGSORDEN... 4 SAK 4: DAGSORDEN... 8 SAK 5: ÅRSMELDING FOR GRØNN UNGDOM 2013-2014... 9 Arbeidsutvalget... 10 Landsmøtet... 22 Landsstyret... 23 Internasjonalt

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Grunnlagspolitikk for skole - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Pål Thygesen. Layout av Kristian Normand 2

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 8-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 8-1213 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 18. oktober 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 8-1213 Møtedato Møtetid Møtested 18. oktober 2012 kl. 17.00 Kafe Saba, Hollendergata

Detaljer

Grunnlagspolitikk for skole

Grunnlagspolitikk for skole Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Pål Thygesen, generalsekretær 25. oktober 2012 LS- 3-1213- 041 Grunnlagspolitikk for skole Bakgrunn Landsstyret har i 2012 forsøkt å behandle

Detaljer

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213

Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213 Til Kopi til Fra Dato Arbeidsutvalget Landsstyret Pål Thygesen, generalsekretær 20. september 2012 Referat fra arbeidsutvalgsmøte 6-1213 Møtedato Møtetid Møtested 20. september 2012 kl. 16.30 Grønn Ungdoms

Detaljer

REFERAT FRA LS-3-1415

REFERAT FRA LS-3-1415 Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 8. november 2014 Fra Anders S. Danielsen, Generalsekretær REFERAT FRA LS-3-1415 Møtedato: 28.-30. november 2014 Møtested: Maridalen skole Tilstede: Eivind Yrjan

Detaljer

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE

GRØNN UNGDOM LANDSMØTE GRØNN UNGDOM LANDSMØTE INNHOLDSFORTEGNELSE Side Side Side Side 1 Side 1 Side Side Side 0 Side 1 Side Side Side Side Side Side Side 0 Side Side 1 Side 1 How to #GULM Saksliste Forretningsorden Dagsorden

Detaljer

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent.

Anders Skyrud Danielsen og Kristin Viko Rasmussen valgt som henholdsvis ordstyrer og referent. Til Landsstyret GU Kopi til Sentralstyret MDG Fra Arbeidsutvalget GU Dato 8.4.2014 Saksnr. Møtedato 8.4.2014 Møtested Partikontoret, Skippergata 33, Oslo Møtetid Kl. 18.00 (17:00 for skolering) Tilstede

Detaljer

REFERAT FRA AU-12-1314

REFERAT FRA AU-12-1314 Til Landsstyret Kopi til Sentralstyret Fra Arbeidsutvalget Dato 06.11.2013 Saksnr. REFERAT FRA AU-12-1314 Møtedato 06.11.2013 Møtetid Kl. 18.00 Møtested Skippergata 33, Oslo Tilstede Ingrid Ophaug Dahl

Detaljer

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede:

REFERAT LS-3-1314. Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014. Arbeidsutvalget. Tilstede: Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 15. februar 2014 Fra REFERAT LS-3-1314 Tilstede: Markus Opedal Observatør Vest-Agder Lena Høyrem Gabrielsen Delegat Vest-Agder Martin Hoftun Observatør Aust-Agder

Detaljer

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER

SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER SAK 13 VEDTEKTSENDRINGER Bakgrunn Vedtektene er organisasjonens «lover». De forklarer for eksempel hvordan vi velger arbeidsutvalget (AU), hvem som sitter i landsstyret (LS), hvem som kan være medlemmer

Detaljer

ELEVTINGET. 1. innkalling

ELEVTINGET. 1. innkalling ELEVTINGET 1. innkalling 1. innkalling til Elevtinget 2014 Elevorganisasjonen 2013 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Morten Østigård, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær

Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær Til Landsstyret Kopi MDGs sentralstyre Dato 21. juni 2015 Fra Isa M. A. Isene, Generalsekretær Møtedato: 19.-21. juni 2015 Møtested: Partikontoret, Hausmannsgate 19 Tilstede: Vegard Berget Buskerud Delegat

Detaljer

ELEVTINGET. 2.innkalling

ELEVTINGET. 2.innkalling 2.innkalling 2. innkalling til Elevtinget Elevorganisasjonen 2014 Elevtingsdesign: Andvord & www.mrwho.no Layout: Maja Kristine Forsbakk Thomassen, Elevorganisasjonen Elevorganisasjonen er en partipolitisk

Detaljer

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser:

Sak 2 Konstituering Dagsorden er laget i henhold til vedtektenes bestemmelser: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 Til Lokallagene, NCF Dato 12-14. april 2013 Sted: Haraldvangen 3.

Detaljer

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne

Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne Innspill til arbeidsprogramprosessen i Miljøpartiet De Grønne - Energieffektivisering i bygg - vedtatt av landsstyret i Grønn Ungdom 10. november 2012 Utredet av Hallvard Surlien. Layout av Kristian Normand

Detaljer

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen

Styremøte BIS Sentralledelsen 14-07- 2012 SAKSPAPIRER. Styremøte BIS Sentralledelsen SAKSPAPIRER Styremøte BIS Sentralledelsen 1 Innholdsfortegnelse SAK 1-12 - TIL BEHANDLING: GODKJENNELSE AV INNKALLELSE OG DAGSORDEN... 3 SAK 2-12 - TIL BEHANDLING: VALG AV ORDSTYRER OG REFERENT... 3 SAK

Detaljer

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april

Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Miljøpartiet De Grønnes landsmøte 2011 Trondheim, 1-3. april Innhold: Dagsorden...1 Forretningsorden...2 Sak 1: Åpning av møtet...4 Sak 2: Årsmeldinger...5 Sak 3: Regnskap...6 Sak 4: Budsjett...6 Sak 5:

Detaljer

Ikke- kommersiell fildeling og artisters inntekt

Ikke- kommersiell fildeling og artisters inntekt Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Kristian Normand, internasjonal kontakt Ida Karina Kann, talsperson Tale Bakken Ulfsby, AU- medlem 25. oktober 2012 LS- 3-1213- 040 Ikke- kommersiell

Detaljer

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no

VEDTEKTER. Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014. www.elev.no VEDTEKTER Vedtatt på Elevorganisasjonens 15. ordinære landsmøte 10. - 14. mars 2014 www.elev.no Innholdsfortegnelse Vedtektene Navn og formål s. 5 Organisasjon s. 5 Medlemskap s. 6 Institusjonsbasert medlemskap

Detaljer

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1

!!!!!! Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar. Side 1 ÅRSMØTE 2015 Persbråten videregående skole, 21. - 22. februar Side 1 INNHOLD SAK 1 SAK 1d SAK 1e Konstituering Dagsorden med tidsplan.. Forretningsorden s 3 s 4 s 5 SAK 2 Politisk program.. eget dokument

Detaljer

Stortingsvalgprogram 2013-17 Endringsforslag

Stortingsvalgprogram 2013-17 Endringsforslag Stortingsvalgprogram 2013-17 som skal til behandling på Venstres landsmøte 2013 Oppdatert 10.04.2013 Stortingsvalgprogram 2013-2017 1 I dette dokumentet følger samtlige endringsforslag som skal behandles

Detaljer

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V*

Sak 02/15 Referat fra forrige møte V* 1 2 3 4 5 6 7 8 9 17.02.15/162.64 SENTRALSTYREMØTE 13.-15.02.2015 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 15/15 Referat Sentralstyremøtet 13.-15.februar 2015 Tilstede: Anders Garbom Backe (ikke sak 01/15 03/15),

Detaljer

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund

Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Høring om forslag til ny organisasjonsstruktur og nye lover for Norges kristelige studentforbund Landsmøtet 2011 vedtok å opprette et utvalg med følgende mandat: «Det skal nedsettes et organisasjonsutvalg

Detaljer

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte

15.11.13/163.53. SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15.11.13/163.53 SENTRALSTYREMØTE 08.-10.11.13 Saksbehandler: Kristin Tufte Sak 02 /14 Referat sentralstyremøte 08.-10.11.13 Tilstede: Anders Garbom Backe, Arnlaug Høgås Skjæveland,

Detaljer

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015

Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Politisk måldokument 2015/2016 Politisk måldokument for Elevorganisasjonen 2015/2016 Vedtatt på Elevorganisasjonens 16. ordinære landsmøte, 2-6. mars 2015 Elevorganisasjonen er en paripolitisk uavhengig

Detaljer

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18

Ombudet for elever og lærlinger i Akershus.17. Elevorganisasjonen...18 ELEVRÅDSVEILEDER Kjære elevråd...2 Elevrådsarbeid...3 Kapittel 9a i opplæringsloven Elevenes arbeidsmiljølov...3 Skoleutvalget...3 Skolemiljøutvalget...3 Tillitseleven...3 Drift av elevrådet...4 Elevrådstyret...5

Detaljer

Energieffektivisering i bygg

Energieffektivisering i bygg Til Kopi til Fra Dato Saksnr. Landsstyret Arbeidsutvalget,, Hallvard Surlien, talsperson 30. oktober 2012 LS- 3-1213- 042 Energieffektivisering i bygg Bakgrunn Landsstyret i Grønn Ungdom vedtok 8. september

Detaljer